CUI BONO ?

Af Uffe Ellemann 285

Engang imellem er det klogt at vurdere egne handlinger i lyset af det gamle spørgsmål: Cui Bono? (Til nytte for hvem?)

Som nu, hvor Osama Bin Laden tordner mod Vesten (og Danmark) i anledninger af provokationerne mod Islam (karikaturer m.v.), og truer med nye terroraktioner.

Hans trusler bør ikke ødelægge vores nattesøvn. Vi skal stole på myndighederne og deres forstandige håndtering af den slags. Men truslerne bør give anledning til at overveje, hvem det i virkeligheden gavner, når ytringsfriheden bliver demonstreret uden omtanke og hensyntagen.

Det er jo ikke tilfældigt, at Osama Bin Laden – en trængt mand på flugt – nu bruger de danske Muhammed-karikaturer til at retfærdiggøre sig selv over for sine trosfæller. Han ved, at de fleste af dem føler sig krænkede – for det gør de, selv om man i vores kulturkreds kan have vanskeligt ved at forstå det! Og det er denne krænkelse, han udnytter i sit forsøg på at fremstå som den, der forsvarer de troende mod at blive krænket.

Det store flertal af muslimer ved formentlig godt, at ekstremister som Osama Bin Laden er mindst lige så farlige for dem som de “moderne korsriddere”, de bliver advaret imod i hans propaganda. Men det bliver jo ikke lettere at få dem til at tage afstand fra ham, hvis man kræver, at de samtidig skal finde sig i den “hån, spot og latterliggørelse”, som nogen mener, er en umistelig del af vores (vestlige) kultur.

Derfor er det ekstremisterne, der har mest nytte af en tankeløs omgang med den ytringsfrihed, der er vigtig for os – men som ikke er truet os imellem. For der er jo ingen hos os, der vil begynde at forbyde eller undertrykke karikaturer, film osv.

Men det bør ikke opfattes som krænkende for ytringsfriheden, at man tager afstand fra den måde, hvorpå nogen udnytter den – eller tager afstand fra de budskaber, der bringes til torvs.  Det er urimeligt at anlægge en “er-du-ikke-for-os-er-du-imod-os”-holdning – hvor enhver kritik af ytringer (det være sig tegninger, film, tale eller skrift) opfattes som en kritik af selve ytringsfriheden. Det er rent vås – hvilket heldigvis blev demonstreret godt og grundigt, da den danske statsminister tog afstand fra en hollandsk politikers forsøg på at slå plat på Danmark i forbindelse med sit anti-islamiske korstog…

Frihed – under ansvar. Det har altid været et godt princip. Det gælder også ytringsfrihed. Derfor er det rigtigt at sige: Du har din ytringsfrihed – men du skal bruge den med ansvarsfølelse! For hvis man afviser at øve selvcensur, risikerer man at styrke de kræfter, der ønsker at indføre censur overfor andre.   

285 kommentarer RSS

 1. Af John.St

  -

  @Peter Kjeldsen

  Tag et kig på pas fra muslimske lande.

  På forsiden finder du næsten altid nymåne og stjerne – symbolet for Islam.

  Hvis du skal være helt ærlig, tror du så, at de med en anden tro end Islam – fx buddhister, kristne og jøder fra disse lande kan få et pas uden islams symbol?

  Jeg kan parafrasere dit eget argument:

  Der er et kristne, jødiske og flere andre mindretal i disse lande og dem byder man at tage på pilgrimstur med Islam i passet.

 2. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Peter Kjeldsen!

  Nu gider jeg ikke svare dig mere, på dit vrövl!

  Du ved godt at en tåbe. kan spörge efter mere end ti vise mänd, kan svare på!

  Danmark er en kristen nation (Stats religion)
  (Dronningens valsprog er “må gud bevare Danmark”, og der menes den kristne)!

  Der findes lande der har Islam, som stats religion, så hvis kristendommen er så stort et problem for dig, er det dig der skal flytte, ikke alle os andre!

 3. Af John.St

  -

  @Peter Kjeldsen

  Man kan selvfølgelig kalde det et demokratur, men kendsgerningen er, at allerede i Danmarks første nogenlunde demokratiske forfatning (Junigrundloven fra 1849), har vi accepteret at oprette et repræsentativt demokratisk system, hvor grupper af statsborgere med valgret repræsenteres af en valgt person (senere hovedsagelig et parti, en entitet som ikke optræder i Grundloven).

  Ved “systemskiftet” i 1901 skete der en ændring mod en højere grad af egentlig parlamentarisme, idet firmaets direktion – regeringen – blev dannet ved forhandling om et valgt parlamentarisk flertal, hvor regeringen står til dagligt ansvar overfor bestyrelsen (Folketinget) og – med højst 4 års interval – overfor aktionærerne (vælgerne).

  Man kan opstille adskillige andre (og efter min mening: bedre) alternativer for indretning af et demokratisk styre, men det vil kræve en ændring af vor forfatning, dvs. Grundloven; noget, som kræver en betydelig mobilisering af befolkningens politiske bevidsthed, og som derfor er forekommet meget sjældent.

 4. Af John.St

  -

  Kære Uffe Ellemann,

  jeg begynder at få en fornemmelse af, at du mener, at vor kamp mod rabiat Islam skal være en duel, hvor vi ædelt bekæmper ekstremisterne med Kårde mod Kalashnikov.

  Det er jo en nobel tanke.

  Nu findes der som bekendt andre stærkt kritiske udgydelser end de, som er rettede mod Islam.

  Den berygtede “The Protocols of the Elders of Zion” (Zions Vises Protokoller (protokol = fremgangsmåde)) indeholder en omfattende sammensværgelsesteori, hvori et hemmeligt selskab bestående af jødedommens vismænd planlægger at destruere verdens nuværende civilisation og derved bane veje for at jøderne kan tage magten i hele verden.

  Protocols er ren fiktion, afsløret som sådan helt tilbage i 1921 i The Times (London) med genoptryk af de afslørende artikler i New York Times samme år.

  De groft injurierende Protocols florerer som bl.a. bestseller i Syrien, udgivet af mindst ét statsejet ægyptisk forlag, i forskellige varianter udsendt af det ægyptiske TVselskab “Dream TV”, hvorfra det spredtes via 17 arabiske satellitstationer, er yderst populært i Iran, indgår i skolebøger i Saudiarabien, blev udsendt i 2003 over satellit-TV af Al-Manar i Libanon, bruges regelmæssigt af den palæstinensiske regering; optrykt og genoptrykt adskillige gange i Rusland, osv., osv.

  Bl.a. på den baggrund finder jeg det vanskeligt at se, hvorfor vi skal udøve sart selvcensur overfor den rabiate, voldelige side af Islam.

  Denne udtrykkes bl.a. i Muhammeds Medina”åbenbaringer” i Koranen, i Sunna/Hadith og i Sirah – velkendt af de, som rent faktisk har læst de islamiske helligskrifter og ikke blot har hørt om dem på anden eller tredie hånd, fx:

  Abu Afak, en gammel mand, blev dræbt, fordi han forfattede smædeskrifter om Muhammad. Drabet blev udført af Salem ibn ‘Omayr efter at Muhammed havde spurgt “Hvem vil skaffe mig af med den slyngel?” Drabet på den gamle mand bevægede en kvindelig digter, Asma b. Marwan, til at skrive respektløse vers om Muhammed, hvorefter også hun blev myrdet.

  Lyder det bekendt?

  Tiden var Jernalderen, som jo var ret voldelig. Det er vel ikke rimeligt at bebrejde Muhammed, at han lod et par mennesker myrde, fordi de sagde eller skrev ubehageligheder om ham.

  Men at nogen i vore dage beundrer personen, handlingerne og oven i købet opfordrer til lignende handlinger i stedet for at fordømme dem – det er i mit verdensbillede ikke undskyldeligt.

  Det kunne være interessant at få oplyst, om du har andetsteds udtrykt negativ kritik af muslimske landes svælgen i “Protocols” ?

  Eller synes du, at vi skal kun tage afstand fra grov kritik af lige netop Islam?

  Er det fordi fanatiske muslimer truer vore sarte skind med vold, hvis vi er uenige med dem og de hævder sig krænkede?

 5. Af Michael Bjørnbak Martensen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen

  Tendensen med at minoriteter skal respekteres med end os selv, forstår jeg simpelt hen ikke.

  Du må respektere lige hvem du vil (eller lade være), om det så er manden der sidder og drikker øl hele dagen, den travle forretningsmand der ikke har tid til familien, en kvinde der går i kirke hver søndag – eller en syvende person.

  Det er ikke forbudt at drikke en masse øl, heller ikke at være fraværende ift børnene; ejheller at gå i kirke.

  Du kan da ikke i fuld alvor mene, at folk der f.eks. går vel meget i kirke skal holde op? Eller manden med øllene skal holde op? – hvor vi til at bruge ordensmagten og retssystemet til at få dem på bedre tanker.

  Det virker altså ikke helt seriøst – men ok: det er helt op til dig, hvem du vil bruge din tid sammen med..

 6. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Michael Björnbak Martensen!

  Tag lige og läs, hvad jeg skrev d. 29 marts 2008 kl. 19,38, til Peter Kjeldsen!
  Cität:
  Der er en märkelig tendens, her i lander til, at vi skal respektere minioriteter, og anderledes tänkende, mere end os selv! o.s.v. o.s.v.

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 7. Af Michael Bjørnbak Martensen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen

  Det var lige netop dette indlæg, jeg reflekterede på.

 8. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Michael Björnbak Martensen!

  Det jeg vil er, at vi skal respektere det brede Danske flertal, mere end minoriteter!

  Minoriteter må komme i anden räkke, da de jo netop er minoriteter! og flertallet kommer i 1. räkke!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 9. Af Michael Bjørnbak Martensen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen

  Ja, det har jeg såmænd forstået – og det er her det går galt ift det demokrati, vort samfund bygger på.

  Demokrati betyder bl.a. at mindretal beskyttes. Demokratiet bygger ligeledes på menneskerettighederne.

  Så det du ønsker, er det selvsamme som du finder i f.eks. Zimbabwe.

  Er det virkelig det, du ønsker?

 10. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Nej, Michael!

  Du er forkert på den!

  Dem, der betaler regning som vores samfund koster, er det brede flertal, og ingen minoritetsgrupper!

  Og det er da rimeligt, at dem der betaler orkesteret, også bestemmer, hvilken musik der skal spilles!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 11. Af Michael Bjørnbak Martensen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen

  Nej, du har altså ikke sat dig ind i hvad demokrati er, hvilket faktisk er noget bekymrende. Du benytter argumenter, som man typisk finder diktaturer.

  Måske skulle du lige læse en artikel, der er publiceret fra a4 her til morgen.

  http://www.ugebreveta4.dk/2008/200812/Baggrundoganalyse/ViPusterTilMuslimskEkstremisme.aspx

 12. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Michael Björnbak Martensen!

  Michael! Hvis du mener, at minoriteter skal bestemme, så er det jo eksakt, hvad man finder i diktaturer, hvor en lille magkt elite, styrer landet. B.l.a. i muslimske lande!

  Og igen nej, Michael, du er et godt menneske, det er jeg ikke i tvivl om; men for mit vedkommende, er dette med at tilgive, en religion, der foreskriver overgreb mod anderledes tankende, som for eks. vantro Danskere, et abselut afsluttet kapitel.

  Jeg har läst “Marie Tefre” og hun har sikkert ret, i meget af hvad hun skriver; men hun svarer ikke, på det aller vigtigste, nemlig hvornår er NOK, NOK!

  Disse muslimske invandre, påförer vort samfund, problemer i en jävn ström, uden der er udsigt, til at dette skal tage slut, inden for meget lang tid!

  Og akseptere deres religion, er umuligt for vort samfund, hvis de ikke tager afstand fra, vold og undertrykkende af kvinder, äresdrab, o.s.v., som er dem, foreskrevet i koranen!

  Og her bör der väre en konsekvent holdning fra det danske samfund, med abselut nul tolerance!

  Vi kan ikke, lade os jages rundt, i manegen, af intolerante indvandre, der som grundläggende udgangspunkt, om dialog, mener at trusler på livet er det bedste argument!

  Jeg vil ikke have, at du er naiv Michael;
  men at få muslimer, at ändre sig med hensyn til, hvad koranen foreskriver, er lige så naivt, som at få räven til at vogte gäs! Desvärre!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 13. Af Michael Bjørnbak Martensen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen

  Tak for de pæne bemærkninger.

  Jeg mener ikke, at en lille gruppe skal bestemme – og det er søreme da heller ikke situationen.

  Men du, det er da vigtigt at tage hensyn til hinanden og støtte op om de svage grupper i samfundet – det er lige det demokratiet går ud på.

 14. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Michael Björnbak Martensen!

  Ja, Michael, du har ret i, at vi skal hjälpe de svage i samfundet, abselut! Men vi skal ikke samtidigt, ved at hjälpe de svage, hjälpe dem, der vil os det ille!

  Men desvärre, bliver vort medmenneskelige beteende, udnyttet af den del, af muslimske exstremister, der befinder sig i vort samfund, og desvärre har störstedelen, af vore politikere, berörings angst over for problemet!

  Vi skal vel ikke först have, en bombe sprängning, i et S-tog, på hovedbanegården, eller Kgs. Nytorv, för vi erkender at vi har et problem, som vi må tage hånd om?

  Hvor naive har vi råd til at väre?

  Sig ikke, at jeg maler fanden på väggen!

  For, som Danmark er blevet exponeret, ude i verden, med hensyn til muhammed tegningerne, er det et, höjst trolig scenarium, för eller siden!

  Glem ikke New York, London, og Madrid!
  Havde nogen sagt til dig, at det kunne ske, inden, det skete, havde du ikke troet dem! Vel?

  Desvärre gemmer sig, rabiate exstreme muslimer, mellem uskyldige vel fungerende muslimer!

  Så, at skille avnerne, fra kornet, er svärt; men det skal ikke hindre os, i at göre det arbejde, der skal göres, for vor egen, og vore börns sikkerhed, og fremtid!

  Og du må erkende, at europärer, föler en voksende utrykhed, over for muslimer, og denne utrykhed, skaber aggression, mod muslimer, som risikere, at virke selvforstärkende, til europa, bliver höjre radikaliseret, med krav på radikale lösninger ——-!

  Og så har muslimerne i deres uendelig dumhed,
  lagt grunden til deres egen udslettelse!

  Dette er muligt; men lad os håbe at jeg overdriver!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 15. Af Michael Bjørnbak Martensen

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Forskningen der beskrives af ugebrevet A4 peger altså ikke på islam, som årsag til ulukker herhjemme. Prøv at læs artiklen!

  Og nej, vi skal ikke have en hverdag med en masse frygtelige ting, hvilket politi og retsvæsenet jo tager sig professionelt af. (og der også er givet flere penge til formålet)

  Pt er der nogle ret store problemer i kommunerne, fordi socialrådgiverne flygter fra familieafdelingerne. Årsagen er for store adminitstrative byrder og problemer med bevillingerne. Det selvsamme billede ses på skoleområdet, hvor specialklasseområdet, der nu er kommunernes ansvar, syltes.

  Der er altså nogle store problemer i dagens Danmark, der står uløste hen. Det drejer sig om familier med få sociale og menneskelige ressourcer, hvor børnene hver eneste gang er taberne.

  Får børnene og deres familier ikke hjælp, er logikken den, at børnene kommer ud i uføre – og det er så også det vi ind imellem oplever, og som forskeren i A4 artiklen også har som afsæt.

  Så det er altså et spørgsmål om ‘pisk og gulerod’ – metoderne, hvor du åbenbart har meget øje for området med piskene.

  Din idé strander bare på, at man jo ikke akn fængle eller sende folk ud af landet, fordi man mistænker dem for at begår terrorlignende handlinger – og er tilknytningen til islam din tilgang, er der altså ballade med alt fra vores lovgiving, mennekserettighederne og jeg er ret sikker på, at EU straks ophæver vores medlemsskab fordi vi her også kontraktsligt er bundet af at opføre os anstændigt.

  Så i Carlsberg-sprog – er dit forslag “en ommer” -:)

 16. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Michael Björnbak Martensen!

  Jeg kommer gerne med en ommer, som jeg kalder et tilläg!

  Forbyd ekstreme muslimske organisationer, som hizs buz, et eller andet, stop for muslimsk indvandring, koncentration på intergrering af eksisterende muslimer. krav på afstandstagen fra voldlige, og antidemokratiske vers i koranen, erkendende at Dansk lov står koranens love!

  Ser du min gode “ommer”, der har du en begyndelse, og det er abselut ikke pisk; men sund fornuft!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen

 17. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Michael Björnbak Martensen!

  endnu et tilläg!

  Jeg har i sluttet af 1940, og op gennem 1950, i jylland set fattige, arbejder, og husmands familier, med meget store börneflokke 17-19 börn, har jeg kendt, disse börn er arbejdsomme gode samfundsborgere, uden problemer idag!
  Og dengang var der ikke noget socialväsen, at tale om!
  Så jeg har svärt ved at forstå, at man ikke kan opdrage sine börn idag. Selv om man er fattig!
  Er der ingen opskrifter, i koranen, på hvorledes man opdrager börn, altså uden denne at de skal hade de vantro!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 18. Af Michael Bjørnbak Martensen

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Det undrer mig lidt, at du forsvarer dit forslag ved at komme med et tillæg.

  Og hvad indgår tillægget har det været på tale at forbyde Hitz-Butz-Tahrir, der imidlertid blev droppet. (Hvorvidt man vil genoverveje forslaget efter de seneste tilkendegivelser, er uvist. Jeg kan som sådan godt se begrundelsen herfor.)

  At stoppe islamisk indvandring bliver svært ift de konventioner vi har indgået – og jeg kan altså ikke rigtigt se ideen, for langt, langt de fleste er altså helt normale søde mennesker.

  Hvorvidt koncentrering er godt eller skidt ved jeg ikke – men der arbejdes meget på at modvirke ghettoer, hvor folk ikke kommer ud i samfundet. Men det ahndler jo om, vhor amn kan få en bolig og til hvilken husleje, også. Så her drejer det sig også om offentlig indsats og planlægning.

  At kræve dele af Koranens tekst lavet om, er vist lige så vanskeligt som at ændre på Biblen! Men læg mærke til, at man kan læse biblen som fanden, hvilket også gælder for Koranen.

  Nej du, vejen at gå er uddannelse, arbejde, velfærd, udvikling og indsigt.

  Mange fra mellemøsten lever i dag som vi gjore herhjemme for mere end 100 år siden, og i den tid har vi oplevet en velstand helt uden lige med dertilhørende muligheder.

 19. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Michael Björnbak Martensen!

  Du giver dig ikke, hva! Du vil ha ret!

  Hvad med krav til muslimer, at de erkender, at dansk lov, står over koranens direktiver i danmark! Hvis de vil väre her!

  Det ville da väre en god start, ikke!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 20. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Michael Björnbak Martensen!

  Du läser mit inläg, som fanden biblen!

  Jeg kräver ikke koranen lavet om; men at muslimer tager afstand fra vold, og udemokratiske vers, i koranen!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 21. Af Michael Bjørnbak Martensen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen

  Muslimerne siger klart, at islam tager afstand fra vold.

  At der er yderligtgående muslimer, der læser Koranen meget bogstaveligt er en anden side af sagen.

  Men det er altså også dem, vores regering, SF, Socialdemokraterne, allesammen, tager afstand fra – hvorfor det jo ikke kan undre, at du bakker dem op.

  Det gør jeg også.

  Og det gør vore hjemlige muslimer altså også; bortset fra Hitz-Butz-Tahrir der er lidt problematiske..

  Jeg vil slutte debatten her – og ønske dig alt muligt held og lykke i Sverige. (du er vel selv rigtigt godt godt integreret -:))

 22. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Michael Björnbak Martensen!

  Ja, vi slutter, og tak for debatten!

  Og held og lykke fremover!

  Ja, jeg har boet her siden 1989; men er lidt i tvivl om jeg skal flytte hjem, jeg har min sön, og börnebörn i jylland; men de mennesker jeg kender nu, bor jo her i Sverige.
  Så det er en lidt svär beslutning!
  Lev vel Michael!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 23. Af Peter Buch

  -

  http://www.uriasposten.net/?p=5636#comments
  Fra den danske udgave af Wayne W. Dyers bog “Pulling your own strings” oversat til “Lad dig ikke manipulere” 2. udgave, 2 oplag 1995 p. 25, ISBN 87-418-6611-8:

  “Hvis andre ved de kan minipulere med dig ved at få deres følelser såret, så vil de gøre netop det, hver gang du stikker næsen frem eller erklærer dig for uafhængig.

  Femoghalvfems procent af alle sårede følelser fremkaldes af strategiske grunde for at gavne den “sårede”. Hvis du er blåøjet nok til at hoppe på den limpind,
  så vil du igen og igen komme ud for sårede følelser. Det er kun ofrene der lever deres liv på en sådan måde, at de altid er på vagt over for andres sårede følelser.
  Det indebærer ikke, at man skal undlade at vise hensyn, men det er en kendsgerning, at folk som regel ophører med at have sårede følelser, når de opdager, at
  disse følelser ikke længere kan benyttes til at minipulere dig med.”

  En glimrende bog der selv med år bag sig anbefales herfra- Peter

 24. Af John.St

  -

  -> Peter Buch

  Netop!

  Hvis en fx dominerende mor spiller fornærmet martyr, regnes hun i større eller mindre grad for psykopat.

  Hvis muslimer spiller fornærmede martyrer, skal vi alle overvældes af skyldfølelse.

 25. Af Peter Buch

  -

  http://www.document.no/2008/03/hva_fitna_handler_om.html#more

  Heri: “…Når talsmenn i Vesten hevder det er Geert Wilders som sprer hat, gir de indirekte en håndsrekning til dem som virkelig sprer hat, og signaliserer at vestlige samfunn ikke forsvarer dem som tar ytringsfriheten på alvor…”.

 26. Af Claus Beyer

  -

  Uffe Elleman
  Sagde du virkelig dette, eller er du blevet fejlciteret:
  “Hvis man satte en lignende film op med det gamle testamente og satte barske billeder til, så skulle jeg love for, at man kunne have lavet en gruopvækkende film om kristendommen.”
  (Berlingske d.28.marts i kommentar til Geert Wilders islamkritiske film).
  Jeg har forgæves ventet på en korrektion. eller sagde du rent faktisk dette?
  Med venlig hilsen
  Claus Beyer

 27. Af Uffe Ellemann

  -

  Claus Beyer:
  Det er korrekt citeret. Og jeg tror, at alle der har set Wilders film vil være enige med mig: Med den metode kan man tage et hvilken som helst religiøst skrift og pille ting ud, der kan dæmonisere den pågældende religion – og hvis du husker di´n bibelshistorie, så er der ganske saftige ting i Det Gamle Testamente, som kan bruges…
  Det var naturligvis sagt med et blink i øjet, men nu ser det ifølge dagens aviser ud til, at man i Iran har taget ideen op. Der vil man angiveligt producere en film, der fremhæver kristendommens voldelige sider.
  Sådan kan man blive ved med at dæmonisere hinanden – hvilket berettiger mit spørgsmål i denne blok: Cui Bono? Hvem gavner det? Svar:Fanatikerne i alle lejre.
  Gør det verden til et fredeligere sted?

 28. Af Claus Beyer

  -

  Uffe Elleman
  Tak for dit meget hurtige svar.
  Det er en desværre udbredt opfattelse, at Det Gamle Testamente er lig med Kristendom. Og det på trods af, at den centrale person i kristendommen blev dræbt af de gammel testamentelige moralister, mennesker, der havde efterlevet loven mere end de fleste. Han blev dræbt, fordi han viste dem sandheden: at de ikke var nærmere Gud end andre mennesker, trods deres moralsk uantastelige levned.
  Det er det Nye Testamente, der skal bruges til at beskrive Kristendom.
  Du skulle hellere sammenligne Det Gamle Testamente med jødedom, islam eller en hvilken som helst anden lovreligion. Og dette kunne gøres med fordel, for konflikten i dag mellem kristendommen og det moralistiske diktatur er akkurat den samme som for 2000 år siden.
  ”Til nytte for hvem?”, er overskriften, du har givet denne blog, hvorved du har udstukket en politisk ramme for debatten. Men konflikten kan ikke forstås til fulde indenfor en snæver politisk ramme.
  Et ganske andet mantra, tillagt Kaj Munk, er: Spørg aldrig om det nytter – spørg om det er sandt. Men Kaj Munk var jo heller ikke politiker, eller politisk korrekt overhovedet. Imidlertid rammer han netop essensen i yntringsfrihedskonflikten. Politisk er det klogt at træde varsomt. I hvert fald hvis man vil have fred og ro og gode handelsforbindelser. Men konflikten mellem vort kristne samfund og det moralistiske diktatur (i dag Islam) er ikke en politisk konflikt. Det er en konflikt mellem sandhed og løgn. Mellem en religiøs fantasiverden (islam) og en kristendom, som tager udgangspunkt i virkeligheden og sender det enkelte menneske tilbage i virkeligheden uden at foregøgle det, at det ved at træde med den ene eller anden fod først ind på toilettet, sove på den rigtige side, spise halalkød, eller på nogen som helst anden måde kan hæve sig over sine medmennesker og komme nærmere Gud. Mens enhver religiøs, totalitær moralisme prædiker en konstrueret fantasiverden, en løgn, der leder mennesker bort fra virkeligheden, er kristendommen en befaling om at leve i virkeligheden. Som Sløk skrev i sin bog om det religiøse instinkt: Kristendommen er den eneste religion, som ikke er religiøs.
  Derfor har kristendommen altid været og vil altid være i dyb konflikt med religiøse, moralistiske diktaturer, hvad de end måtte kalde sig.
  Nå det er sagt, så bliver debatten om ytringsfriheden et spørgsmål om, hvor langt man skal gå med at fortie sandheden for at få fred og ro? Sandheden er jo stadig sandhed, selv om den ikke er nyttig. Selv om den skaber splid og kiv. Skal den da forties af ren og skær høflighed? Ja, siger politikeren. Nej, siger Kaj Munk. Og mange andre.
  Jeg tror ikke, at Jesus var specielt uhøflig eller førte en dårlig tone. Det var ikke derfor han blev slået ihjel. Det var fordi moralisterne ikke kunne tåle sandheden. Det samme gælder i dag. Det er ikke tonen, der er farlig. Slet ikke. Det er sandheden.

 29. Af Uffe Ellemann

  -

  Claus Beyer:

  Tak for dit seriøse svar.

  Men hvad er “sandheden”? Hvem besidder den? Og er det den rette måde at beskrive “sandheden” at gribe til hån, spot og latterliggørelse…

  Jeg er da klar over, at det kristne budskab finder jeg i Det Nye Testamente, og ikke i det gamle. Men Det Gamle Testamente er dog også en del af den kristne arv, som vi vedkender os.

 30. Af Christian

  -

  Tak til Claus Beyer for et glimrende indlæg; der er megen viden i det, og som jeg desværre ikke besidder.

  I min realverden (for sådan er nu også jeg) kunne man jo så komme med det lille ønske, at der var en eller anden, som ville tage den nuværende Koran og så “renskrive” den, så også denne religion kommer i en “reformeret” udgave.

  – men kære venner, helst uden en ny 30-års krig !

 31. Af Torben H.

  -

  Øffe
  (Suk)
  Jamen SATIRE kan da være en udmærket, hensigtsmæssig og sandfærdig metode til at beskrive og påvise kritisable forhold. Også selv om det kan give ømme tæer hos ofrene.

  Kom nu videre fra din egen betagelse af din demagogiske persevereren. Velkendt fra tidligere.
  mvh

 32. Af Ancov Zlate

  -

  ????????? ?? ??????? ?? ?? ? ????????? ??? ?????? ?? ??????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ?????????? ????? ??? ????????? ????????, ????? ??? ??? ?? ?? ???????? ???????? ????????? ?????? ? ??????????? ?? ?????????? ??? ?? ?? ????? ??????.

 33. Af Ellemann-Jensen and democracy | The Global Citizen

  -

  […] has been an out-spoken critic of the Mohammed cartoons from the beginning. In a recent post on his blog on major Danish daily Berlingske Tidende’s web-site he asks who benefits, Cui Bono, from the […]

 34. Af Ellemann-Jensen and democracy | The Global Citizen

  -

  […] Ellemann-Jensen has been active in responding to a wealth of comments on his blog and in one such response he writes that (my […]

 35. Af atenolol without prescription atenolol without prescription

  -

  I just added your website on my blogroll. I may come back later on to check out updates. Excellent information!

Kommentarer er lukket.