Selvskabte fodlænker

Af Uffe Ellemann 28

Så skete det igen: En dansk forsvarsminister måtte bakke ud af et fornuftigt og nødvendigt samarbejde, fordi der blev sat en EU-etiket på indsatsen. Det drejer sig om kampen mod piraterne langs Afrikas kyst, hvor Danmark allerede har et af flådens største skibe liggende – men hvor indsatsen er hæmmet af manglende internationale regler. Det så vi for nylig, da en flok mistænkte pirater måtte sættes i land i nattens mulm og mørke, fordi der ikke eksisterer noget internationalt samarbejde om håndteringen af dem. FN er ikke kommet nogen vegne – nu vil EU så forsøge, og så må Danmark bakke ud, for vi har jo vores “forsvarsforbehold”…

En af de muligheder, der arbejdes med, er etablering af fængsler i et tilpas “lovlydigt” afrikansk land, og så en international domstol i samarbejde med FN. Og her er der meget, som taler for, at netop EU kan lirke nogle praktiske løsninger igennem, som andre har vanskeligere ved. At Danmark som stor søfartsnation har en livsvigtig interesse i dette arbejde, burde være indlysende. Men…. forbeholdene!

Det er tidligere set, at denne danske undtagelse fra EU-samarbejdet – som er helt og aldeles selvpåført – har forhindret Danmark i at være med til en nødvendig indsats, hvor danske udsendte kunne have tilført arbejdet stor kvalitet: På Balkan måtte vi bakke ud fra et minerydningsprojekt, da EU overtog ansvaret fra NATO – selv om Danmark havde både mandskab og materiel, som gjorde en ypperlig indsats. Og når EU på et tidspunkt overtager ansvaret for sikkerheden i Kosovo fra NATO, må Danmark også liste af.

Da der blev sammensat en EU-udrykningsstyrke fra det nordisk-baltiske område – klar til indsats med kort varsel ude i verden – var der deltagere fra ikke-NATO-lande som Sverige og Finland og selv det ellers så alliancefri Irland. Styrken, som også rummede soldater fra de baltiske lande og fra Norge, som slet ikke er med i EU, kom under svensk kommando, og danskerne glimrede ved deres fravær. For vi har jo vores forbehold…

Det er synd og skam for de danske soldater, der har bevist deres overlegne kvalitet på farlige missioner ude i verden, at de skal holdes væk hver gang der sættes EU-stjerner på missionerne.

Et lille lyspunkt i al elendigheden er, at der på Christiansborg synes at være en vågnende forståelse for, at de danske undtagelser har udviklet sig til nogle tyngende fodlænker.

Da den danske rente skød i vejret, mens man i resten af Europa satte renten ned, gik det pludselig op for mange, at det kan koste at stå uden for samarbejdet – i dette tilfælde Euro-samarbejdet, der også er blokeret for Danmark af et af vores “forbehold” – og så begyndte nogen i SF, der ellers ikke har så meget til overs for EU-samartbejdet, at snakke om, at det måske ville være en god ide at komme med alligevel. Men i SF’s indre beslutningsgange blev der hurtigt lagt sordin på, og det forlyder nu, at man kun vil med, hvis samarbejdet bliver ændret grundlæggende. Og på højrefløjen vender man tommelfingeren helt nedad. Hellige enfold. De seneste ugers udvikling har demonstreret, hvor heldige vi er i Europa, at vi ikke som i 30’erne skulle gennem konkurrerende devalueringer og handelskrige, da krisen ramte – fordi vi har EU og fordi vi har Euroen. Og dem, der står udenfor, må betale – i Island med et voldsomt skred i valutakursen, i England, Norge og Sverige med mindre skred, og i Danmark med en højere rente, fordi vi fornuftigvis har kombineret vores undtagelse overfor Euroen med en fastkurspolitik.

Det er lidt ærgerligt, at der skulle en økonomisk krise til, for at skabe interesse om denne undtagelse – og at det igen er økonomiske argumenter, der dominerer i debatten om det, der i bund og grund er et politisk samarbejde. For den fælles valuta handler om politik – ganske som forsvarssamarbejdet handler om politik. Derfor er det synd og skam at Danmark skal holde sig selv udenfor, fordi berøringsangsten overfor det europæiske samarbejde stadig gennemsyrer det politiske liv i Danmark.

28 kommentarer RSS

 1. Af Kurt Dejgaard

  -

  Kære Uffe Ellemann-Jensen

  Jeg er enig i dine betragtninger, men må alligevel spørge: Hvad forhindrer Danmark i at deltage på eget initiativ?

  Forbeholdet fastslår vel kun at EU ikke kan træffe beslutninger på Danmarks vejne i forsvarsanliggender. Men det forhindrer vel ikke i sig selv at vi til enhver tid kan vælge at deltage i et samarbejde med EU om f.eks. den anførte opgave?

  Iøvrigt: Jeg ærgrer mig osse over forbeholdene, men netop forsvar har jeg aldrig forstået hvorfor EU skulle blandes ind i. Vi har NATO, og de er specialiserede til netop opgaven og har altid gjort det til UG. EU burde i mine øjne, forblive et civilt anliggende.
  Hele grundlaget for det der idag har udviklet sig til EU, var jo lodret antimilitaristisk tanke, som den blev formuleret i den oprindelige Kul & Stål Unionstraktats grundlæggende resolution:

  “Opsatte på at bilægge ældgamle rivaliseringer med sammenlægningen af essentielle interesser; at kreere, ved etablering af et økonomisk fællesskab, basis for et bredere og dybere fællesskab mellem folk længe adskilte af blodig konflikt; og at lægge grunden til institutioner, som skal vise retningen til en fælles fremtid, har vi besluttet at skabe en europæisk kul & stål-union”

  Sådan blev det formuleret i den resolution som Adenauer og Shuman stod faddere til, og for mig er den noget i retning af en europæisk trosbekendelse.

  De bedste hilsner
  Kurt Dejgaard

 2. Af Flemming Rickfors

  -

  Jeg må sige at din EU retorik for mig forekommer noget uheldig, grænsende til det usmagelige (nu jeg har gennemlæst så mange af dine bidrag at jeg i det mindste kan se at den er opbygget på samme vis hver gang).

  Hvis emnet er pirater, der sikkert burde kølhales eller gå planken ud, så burde du, så vidt jeg kan se, forsøge at forholde dig til dette emne og tage stilling til fordele og ulemper, manglende forberedelse i lovgivning osv. EU er ikke Nato, og med lidt held, forbliver det således.

  Og fordi din kæphest tilsyneladende er EU, så skal den danske krone lige have et skud for boven. Frihed har en pris, og den kan kan absolut måles. Det er jeg sikker på vi nok skal få opgjort i kroner og øre når tiden kommer (og jeg vil meget gerne se hvad den renteforskel mellem dansk og eurorente har kostet forbrugeren og virksomheden i kroner og øre).

  Hvorvidt fastkurspolitikken overfor euro, videreført fra samme overfor DM, er den rigtige strategi, kommer vi også til at efterse i en senere bakspejlsanalyse. Jeg tror Nationalbanken har valgt den rigtige strategi på langt sigt ved at holde kursen fast overfor den blok med hvem vi samhandler mest. Om det også er helt det rigtige i disse turbulente tider, kan hverken du eller jeg sige noget fornuftigt om.

  Hvad jeg kan sige er at da jeg lavede hovedopgave i Californien i 1985 kostede morgenmaden på hotellet US$10 og det var kr. 100 – og det havde jeg ikke råd til. I 2001 var kursen kr. 8.15 mod dollaren da jeg købte ejedom. Lige nu er kursen kr. 5.92. Det er hovedsagligt dollaren der er svag, men kronens styrke kan du da ikke betvivle.

  Lad os endelig få den folkeafstemning i bliver ved med at true os med. Jeg ved godt at det nej vi giver jer bare vil blive tilsidesat, men folket er nu ikke helt så ubegavet som i gerne vil gøre os til.

  Som du vel ved er der ingen berøringsangst om mellemstatligt samarbejde fra vor side – det er vilkårene under hvilket dette samarbejde finder sted, der har vor opmærksomhed.

  Piraterne skal stadig kølhales og importregningen betales med indtjent valuta.

 3. Af G.Nielsen

  -

  Kære Uffe.
  Du skal ikke ærgre dig så meget over vores selvskabte fodlænker.
  Vores nuværende regering har jo netop bevist at EU og FN er nemme at omgå når man virkelig vil gøre en forskel. Se blot på vores deltagelse i Irakkrigen.
  Så Danmark kan da bare gentage sucseen og jage alle de pirater vi har lyst til uanset hvad EU eller FN mener.
  Hvad angår manglende sanktioner overfor tilfangetagede pirater kan vi jo blot gøre som i Afghanistan hvor vi har ladet krigsfanger forsvinde op i den blå luft ved at overdrage dem til amerikanerne. De er jo sikkert bare ulovlige kombatanter.

 4. Af Morten

  -

  Nu har Danmark i to måneder med støtteskibet Absalon ledet den multinationale Taskforce 150, der har til opgave at beskytte skibstrafikken mod piratangreb. Ovenikøbet på et FN-mandat.

  At forestille sig at vilkårene skulle blive anderledes, fordi EU nu forsøger at stable en konkurrerende operation på benene, er i bedste fald naivt. Der er i vid udstrækning tale om de samme skibe fra de samme flåder fra de samme lande med den samme opgave under de samme spilleregler.

  Hvad havde Uffe forestillet sig? At Danmark skulle forlade TF 150 og sejle hjem for derefter at sende samme skib retur under EU-flag, eller måske at Danmark skulle fortsætte i TF 150 med ét skib og i EU-operationen med et andet?

  Uffe vrider også hænder over, at vi ikke kan deltage i EU’s såkaldte kampgrupper. I praksis betyder det, at danske soldater ikke risikerer at blive sendt til Congo og Chad for at understøtte fransk udenrigspolitik. Det skal man da være ansat på Berlingske Tidende og hedde Ole Bang Nielsen for at beklage.

  Vi, der har opsparing, lever i øvrigt fint med, at renten p.t. er lidt højere end i landene omkring os.

 5. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Uffe du skuffer mig!
  Vil du nu have Danmark med i Euroen, som er ved at väre en meget syg valuta, med Italien, Gräkenland, Potugal, og Frankrig, som har enorme ökonomiske problemer.
  Syntes du at Dnmark skal väre med til at däkke deres underskud?
  Nej, lad os bare blive uden for euroen, selvom det koster lidt i rente nu, for det kan blive meget dyrere, at gå med i denne valuta, for öjeblikket.
  Vi kan udmärket vente nogle år; men lad os nu först se hvor den ökonomiske krise lander.
  M.v.h.

 6. Af C. Hansen

  -

  Jeg kan godt forstå at Hr. Ellemann er ked af, at vi ikke kan deltage i besættelsen af Kosovo, når EU overtager denne besættelse. Det er trods alt en krig som Hr. Ellemann gentagne gange har forsøgt at gøre berettiget.

  Burde Hr. Ellemann ikke arbejde for at skabe fred i Europa, istedet for at støtte lande som Tyrkiet der blokerer lande som Armenien? eller er Aserbaidjans olie vigtigere?

  Endeligt, vil Hr. Ellemann have at vi deltager i euro’en. Men netop i en krise tid er det så ikke godt, at vi har redskaber til at beskytte os imod en asymetriske efterspørgsels udvikling?

 7. Af ET

  -

  Hvis Danmark skal med i en EU hær, mister hele EU projektet sin troværdighed. Det var jo netop det, som eu skeptikere har advaret imod lige siden starten af unionen. Gad vide hvad den tidligere generation af sønderjyder, der blev tvunget i tysk krigstjeneste, ville sige til at være med i en eu hær. Nej hellee Nato deltagelse, selvom krigen i Afghanistan nu også er noget mystisk noget, og krigen å Balkan også have et par skønhedspletter. Men en EU hær – nej ellers tak.

  Og euroen..en lidt underlig sammenblanding. Det er måske ikke gået op for hr. Ellemann-Jensen, at euroen er en svag, slap og risikabel valuta p.g.a. af bl.a. Italiens økonomi. Man tror fejlagtigt, at fordi Tyskland er med i euroen, ja så er euroen lige så stærk som den gamle tyske mark. Men det er jo ikke tilfældet. Euroen er ikke stærkere end det svageste led i kæden. Og den mafia dominerede offentlige sektor i Italien er økonomisk og ledelsesmæssigt så langt fra Danmarks normer, er vi ganske enkelt ikke hænger sammen med dette land. Værdien af en valuta beror på tillid. Jeg har mere tillid til kronen end til euroen.

 8. Af RGB

  -

  De danske EU-folkeafstemninger har i bund og grund været tillidsafstemninger til den danske politiske elite – som Uffe jo repræsenterer om nogen.

  Så Uffe kan jo se sig selv i spejlet og fundere lidt over, hvorfor han indkasserede det mistillidsvotum tilbage i 1992.

  Det har nok noget at gøre med lidt for meget smartness og lidt for lidt jordforbindelse. Det er selvfølgeligt dejligt for Uffe at rejse verden rundt med høj cigarføring, der skal bare også være noget i det for den almindelige dansker.

  Selv er jeg en varm tilhænger af den europæiske idé. Så jeg ærgrer mig dybt over at se et over-Europa tabe jordforbindelsen og miskreditere et stort freds- og velfærdsprojekt.

 9. Af Thomas Rasmussen

  -

  Uffe har naturligvis helt ret men han har jo selv gennem tiderne oplevet småstatsmentaliteten på nærmeste hold. Problemet er jo imidlertid at der hele tiden dukker uheldige eksempler op på at vores politikere på væsentlige områder, qua vores binding til internationale konventioner og EU-fællesskabet, har undermineret vores selvbestemmelsesret. Den famøse EU-dom på udlændingeområdet er jo det sidste absurde eksempel!

 10. Af Søren Brandt

  -

  Kære Uffe Ellemann

  Som det er bemærket, synes også jeg, du er igang med at blande en spændende frugtkurv.
  Men lad nu det ligge.

  Du har ret – det er voldsomt irriterende når effektiv indsats mod sørøvere skal begrænses af politisk fnidder.
  Problemstillingen er jo langt fra ny, og FN’s formåen i retning af det, du efterspørger, er bestemt ikke imponerende.
  Hvis EU, som du antyder, kan bringe en vej til løsninger, vil det sikkert glæde enhver og ikke mindst alle i berøring med international skibsfart.
  Vil du tilgive en lille tvivl på at det sker?

  Skulle det alligevel lykkes, hvilket man må håbe, og det til den tid skønnes, at et dansk bidrag til den operative indsats kan gøre en afgørende forskel, så finder man selvfølgelig også en passende (juridisk) løsning på det lille problem.

  Forbeholdene og deres eventuelle afskaffelse?
  Det undrer mig, at så mange tilhængere, du selv inklussive, tilsyneladende er parate til at gentage 80’ernes og 90’ernes fejltagelser.
  De fejlslutninger, der så endte med at Edinburgh aftalen var det bedst opnåelige. Med en hånd fra SF.
  Allerede dengang måtte vi på tilhængerside ty til at bruge skræmmebilleder om alt det, der var i vente hvis vi holdt os ude af unionsaftalen og senere Maastricht.
  Fordi vi heller ikke dengang var dygtige nok til at overbevise en skeptisk vælgerbefolkning om alle velsignelserne ved at være med.

  Tror du modstandere og skeptikere er blevet mere blødsødne over for den retorik?
  Jeg er stærkt skeptisk.

 11. Af Stephan E

  -

  Uffe,

  Det har altid undret mig at borgerlige politikere har så lidt respekt for egne evner og markedsfunktionerne at de har travlt med at låse al handlingsevne ind i en stor kurv af tvangslighed.

  Selvfølgelig er der grænser for hvor små samfunds-bærende valutaer kan blive. Og man kan altid diskutere om Danmark er for lille en enhed – personligt er det min vurdering at 5 millioner mennesker er den største enhed som man meningsfuldt kan have noget som ligner homogene strukturer omkring og den mindste enhed til at berettige at man kan dække sådanne seriøse politiske strukturer.

  EU er i stigende grad en bureaukratisk hæmsko, selvom jeg er fuldt enig i interessen i samfhandle og fælles mekansimer til at imødegå mere krig i Europa.

  Som det er i dag tror jeg bare at ufreden kommer PÅ GRUND AF et stadigt mere udemokratisk EU som tydeligvis vender sig mere IMOD borgerne som en kontrolmaskine. Farcen med traktaten og den desideret demokrati-fjendtlige paranoia-overvågning med f.eks. den totalt udemokratisk beslutning om at ødelægge vores pas-system med sikkerheds-destruktiv brug af biometri dokumenterer dette med al tydelig klarhed.

  “Indflydelses”-argumentet er jo ikke reelt – det drejer sig snarere om personlig prestige og mopsethed over at man ikke “sidder med” ved bordet.

  Som det er påpeget andetsteds er det ingenting som forhindrer Danmark i at deltage frivilligt. Det er bare mere os selv der vælger, fremfor en eller anden udensoms-demokratisk kommite langt fra befolkningens eller markedets rækkevidde.

  Vi bør nok gøre mere for at få det danske demokrati til at virke, førend vi smider mere magt op i åbenlyst ikke-fungerende strukturer.

 12. Af john petersen

  -

  Til Uffe Ellemann

  Det er træls og trist, at blive ved med at høre på, at hver gang der er et problem et eller andet sted i verden, så er det vores fire forbehold, der er skyld i at det ikke bliver løst.
  Det er jo manglende intellektuel viden, hvis du virkelig selv tror på det. Så prøver du også at blande Euroen ind i billedet, åh, det er så synd for os, nu koster det penge, og hvad så , at du og dine ligesindede tror, at vi ville stemme ja til Euroen på grund af ussel mammon, det er jo en ringeagt af den danske befolkning, og viser igen at du på ingen måde, har fattet hvorfor vi har de fire forbehold.
  Din kæphest er altid, at vi står uden for indflydelse, og at det skader Danmark. Det er jo igen noget du ikke kan føre bevis for helt enkelt et postulat, der ikke giver mening.
  Så vidt jeg er orienteret står England uden for Euroen, har de nogen problemer med at komme med til bords og træffe beslutninger, nej, og det viser såmænd bare, at det er størrelsen af landet, der er afgørende.
  Spørg svenskerne hvor glade de er for Frankrig for tiden, der har vi igen helt klart forskellen på et stort og lille land. Frankrig vil helt enkelt køre Sverige ud på et sidespor, når det handler om Euroen. Så det du ønsker Uffe er, at vi danskere skulle være med til at skubbe svenskerne ud af EU. Men okay det er synspunkt, ikke særligt intelligent men dog et synspunkt, så til lykke med det Uffe.

 13. Af Jan S. Jensen

  -

  “Da den danske rente skød i vejret, mens man i resten af Europa satte rente ned, gik det pludselig op for mange, at det kan koste at stå uden for samarbejdet” Først statsministeren og nu også den tidligere formamd for Venstre. Man kan næsten se begejstringen i øjnene på de mest rabiale EU tilhængere, da den danske rente pludselig i en overgangsperiode på grund af nogle spekulanters dispositioner, afviger voldsomt fra renten i Euroland. Nu kan folk rigtig komme til at mærke på deres pengepung, at det koster, og så skal de nok falde til patten og stemme for euroen.
  Samtidig med at jammeren kørte og Nationalbanken overreagerede kunne vi konstatere, at den danske krone stod særdeles stækt i forhold til euroen med den virkning, at vi der modtager betalinger i euro fik færre kroner end vi var vant til.
  Kronekrisen var – i det omfang den overhovedet var der – lige så lidt bundet til realøkonmiske forhold, som de andre spekulantsskabte overgangsfænomener vi har været vidner til såsom mangelen på olie, korn og ejendomsprisernes himmelflugt.
  Der er sikkert adskillige gode grunde til at vi skal være med i euroen, og det synes jeg vi skal tage en diskussion om på et passende tidspunkt. Med et passende tidsounkt mener jeg ikke lige den dag, hvor det helt tilfældigt er mest fordelagtigt at have enten kronen eller euroen.

 14. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Hvad er der, der forhindre den danske marine at bläse sörövere af helvede til, i international farvand, når de forsöger at kapre fredelige handelsskibe?

  Jeg kan ikke se, der skulle väre nogen forhindring, da danmark er en suverän stat, der selv bestemmer, hvorledes vi vil reagere over for söröveri, i intenationalt farvand!

  Det er simpelt hen, bare at give befalhaveren, på marinefartöjet, de nödvendige ordre, som for eksempel, at handle pr konduite, d.v.s. selv skönne om det er sörövere, elle fredelige fiskere.
  Og den slag skön, er Danske befalshavere, udmärket i stand til at träffe, på fuldt betryggende måde.
  Så lad os nu se at få noget action!
  Til gavn for hele verdens komercielle söfart.

  M.v.h.

 15. Af Martin V

  -

  Tak alle – det er nogle fantastisk gode kommentarer, med vid og både indsigt og udblik. Det bliver spændende med svar fra UEM. Er det mon demokratiet, der er Uffes ‘tyngende fodlænke’? Man kunne også ønske sig at Berlingskes nye redaktion ‘lyttede med’, så avisen ikke udvikler sig til en manual om, hvordan man med EU som rambuk kan underløbe (alle?) love og regler. Størrelsen passer allerede fint som et Politiken indlæg.

 16. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Hvad i alverden er meningen med at sende et krigsskib til Aden golfen, for at bekämpe söröveri, samtidig som man giver dem ordre om, at ikke göre noget???

  Er man totalt bläst på hjernefunktion, i forsvarsministeriet???

  Eller er det meningen, at ovennävnte krigsskib skal fungere som fugleskrämsel????

  Så tror jeg faktisk, at pengene der bliver brugt i Aden golfen, burde overföres til bedre våben i Afghanistan, bla. 2 artilleri batterier til stötte under soldaternes aktioner der!

  M.v.h.

 17. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Jeg er efterhånden ved at miste respekten og tilliden til det Danske forsvarsministerium, og forsvarsministeren, p.g.a. fölgende:

  Beväbning, og materiel stötte til soldaterne i Afghanistan!

  Det udsendte krigsskib i Aden golfen!

  Dette får mig til at tänke på, at i 1960 erne, syntes man, at Krigsministeriet löd for provokerende på potentielle fjender, så man ändrede det til: Forsvarsministeriet.

  Og, jeg har da et glimrende forslag til yderligere ändringer, for ikke at virke for provokerende, hvad Forsvarsministeriet muligsvis kan opfattes som.

  Der en kendt Dansk kro mellem Kolding og Lillebältsbroen, der hedder “Kryb i ly”, og de vil sikkert ikke have noget imod at lade forsvaret låne (bruge) navnet.

  For “Kryb i ly” ministeriet kan da ikke provokere nogen som helst! og kunne faktisk bäre en glimrende kammuflage over for potentielle fjender.

  M.v.h.

 18. Af EH

  -

  Danske skibe er så vidt jeg ved allerede på piratjagt. Men det skal naturligvis være med vore allierede EU partnere. Dette Europæiske militære samarbejde er jo en joke. Du ved det jo godt Uffe, men kærlighed gør som bekendt blind.
  EU har intet at prale af, hvad angår viljen og evnen til gribe ind, uanset hvor stort synes at være. Det er vist unødvendigt at uddybe dette nærmere, ikke sandt? Der er nu 18 kommentarer til dette indlæg. Jeg tror det siger lidt om interessen for det vås en forhenværende selvoptaget minister har at køre af.

 19. Af S.H.

  -

  Uffe er en skamloes EU-foederalist.

  Det drejer sig hverken om pirater eller den danske flaade. Det drejer sig om hvordan Uffe og EU-lederne giber enhver lejlighed til at fremme projektet om Europas Forenede Stater.
  Tiltag til faelles strafferet igaar, militaert samarbejde idag- Det har intet med det indre marked at goere.

  Lad os endelig hoere fra Uffe hvad han mener om Europas Forenede Stater.

  Det ville vaere paa sin plads.

 20. Af Jan Jørgensen

  -

  Der er absolut intet, der forhindrer os i minerydningsprojekter eller samarbejde omkring indsats mod pirateri.

  Hvis Venstre ikke var lige så forhippet på at lave et underbemandet og skrabet forsvar, som de tidligerer socialdemokratiske regeringer, ville vi såmænd blot sende vores enheder og lade dem arbejde sideløbende med EU-landenes styrker.

  Hvad er problemet?

  Er vi SÅ lamme i armene, at vi ikke kan handle selv?

 21. Af Finn Bjerrehave

  -

  Dillitanteri,eller glæden ved at bruge skatteydernes penge. Først sender man et stort flot krigsskib til Somalia, så fanger man ovenikøbet et læs pirater, så ved man ikke hvad man skal stille op med piraterne, holder dem på pension i en uge og slipper dem løs igen,de gode græder de onde leer. VH.Finn Bjerrehave Vig

 22. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Som sagen står nu, med verdensomfattende ökonomisk krise, skal vi ikke opgive den Danske krone!

  I det hele taget, skal ingen af forbeholdene mod EU opgives på nuvärende tidspunkt!

  Danmark situation er ,at vi i en ikke fjern fremtid, kan blive nödt til at melde os ud af EU samarbejdet, på grund af EU’s lovgivning, der forbyder os, at forhindre muslimer tilträde til Danmark.

  Da Danmark er så lille, og homogent et land, kan vi ikke have samme lovgivning, som de större lande, som er meget mere robuste, over for indvandring, end små lande!

  Derfor, om vi vil bevare vort land som en nation, er det muligvis eneste udvej!

  Så ophävelse af nogen som helst af forbeholdene, på nuvärende tidspunkt, bör slet ikke komme på tale!

  M.v.h.

 23. Af Ib Christensen

  -

  Det er positivt, at Uffe Ellemann-Jensen slår fast, at det er et politisk spørgsmål, om Danmark skal opgive sine EU-forbhehold eller ej.Så slipper vi forhåbentlig for usande påstande om, at det koster os økonomisk at bevare den danske krone. Hvad Danmarks deltagelse i internationale militære aktioner angår, har vi alle muligheder for at deltage i FN- eller NATO-ledede aktioner. Netop i kampen mod piraterne er det langt mere meningsfuldt at lade FN eller NATO, som repræsenterende langt flere søfarende nationer end EU, tage førertrøjen. At fjerne EU-forbeholdene er ensbetydende med at udslette de sidste rester af Danmark som en fri og selvstændig nation.

 24. Af Finn Bjerrehave

  -

  Janteloven intet over intet ved side af, det vil Danmark og Norge skrive under på, og hvis vi ikke kan hale fordele ud af EU, er det noget lort, som vi kun er imod, selvom vi er en del af EU vores liv fortid økonomi, samt vores demokratiske glæde ved at være anderledes er vores fremtid.Danmark som det land med flest foreninger, forstår ikke muligheden ved EU, hverken som bidragsyder til bedre udvikling, demokratisk udvikling samt fællesskabet i et Europa der via ens betingelser i handel og økonomi er en blok mod USA mv., hvor vi med vores bedreviden skal træde i karakter og lade indflydelsen gælde, til glæde for det fælles Europa som vi alle lever i, det er vores dagsorden.VH.Finn Bjerrehave Vig

 25. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Finn Bjerrehave!

  Jeg syntes, du lyder som manden der vil foräre alt hvad du ejer väk, for at få lov til at väre med i klubben.

  Syntes du ikke, at den nuvärende verdensomspändende ökonomiske krise, er grund til at stille sig afventende, og se hvor udviklingen går hen?

  Jeg syntes abselut, at der er tungtvejende grunde, til ikke at göre noget på nuvärende tidspunkt, hvor ingen, tör spå om fremtiden, og vi ikke har en anelse om hvor verden er på vej hen.

  M.v.h.

 26. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Uffe Ellemann!

  Jeg kunne tänke mig og höre om din mening ang.
  krigskibenes, präventive virkning på skibskapringer i Aden golfen!

  Jeg tror, at vil man af med disse forbrydere, så skal vi tilbage til gamle dage, hvor forholdet, at risikoen, i forhold til fortjeneste, ikke kan betale sig.

  Har du mon, nogen bedre lösning?

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 27. Af Knud e. Jensen

  -

  Hr. Uffe Ellermann jensen

  når jeg, læser nogle af De indlæg på denne side.

  Så for jeg idè, at Du måske skulle smides i fængsel for landsskadeligt virksomhed.

  Knud E. Jensen
  Aalborg

 28. Af Knud E. Jensen

  -

  Hej Uffe

  det er sjovt, at du kun gider, at svare på det du kan lide.
  Du er virkelig en arrogant person.

  knud e. jensen
  aalborg

Kommentarer er lukket.