Godt at Danmark var med, da Durban-2 startede

Af Uffe Ellemann 142

Washington: Det er trist, at en række lande med USA i spidsen på forhånd besluttede at boykotte Durban-2-konferencen i Geneve. Det vil blive brugt og især misbrugt af de kræfter, der har haft så stort held til at dreje diskussionen på konferencen bort fra det egentlige emne: racisme. Det havde været bedre at reservere sig muligheden for at reagere under konferencen – for eksempel ved at udvandre som reaktion på den iranske præsident  Ahmadinejad’s  tale i forbindelse med åbningen, sådan som Danmark og andre gjorde tidligere i dag. Når man ikke er med i salen, har man på forhånd afskåret sig fra at kunne markere sine synspunkter. Derfor er det godt og rigtigt, at den danske udenrigsminister har insisteret på, at Danmark deltager – indtil videre. For det hele kan naturligvis udvikle sig på en måde, så man ikke kan være med længere. Og risikoen for, at det går sådan, forøges naturligvis, når mange af vore ligesindede på forhånd melder fra, formentlig på grund af hjemlige politiske overvejelser.
Jeg har været i Washington i weekenden til møde i International Crisis Group – hvor vi naturligvis også har drøftet Durban-2, og hvor det fremherskende synspunkt er, at man naturligvis skal deltage, så længe der er en mulighed for at påvirke resultatet i positiv retning. Gennem samtaler med  kontakter i State Department og National Security Council har jeg forsøgt at finde ud af, hvad der ligger bag den amerikanske beslutning i sidste øjeblik om en boykot – som slet ikke passer ind i det billede af en ny retning i amerikansk udenrigspolitik, som Obama’s team forsøger at tegne. Samtalerne har efterladt mig med et indtryk af, at man nok havde undervurderet styrken i den hjemlige pro-israelske lobby. Den eneste forklaring er nemlig, at selv om man i forhandlingerne om et slutdokument havde opnået stort set alle de indrømmelser, som var ønsket – først og fremmest fjernelse af forbud mod religionskritik og sidestilling af zionisme med racisme – så var der alligevel en enkelt knast tilbage, nemlig referencer til sluterklæringen fra den første konference, Durban-1. Det var her, der blev sat lighedstegn mellem zionisme og racisme, og det fik i sin tid USA og Israel og andre til at udvandre.

Det er en tynd forklaring. For man kan da ikke have forestillet sig, at Durban-2 – som netop er en opfølgningskonference – skal undlade at pege på de forpligtelser, landene havde påtaget sig på Durban-1 til at gøre noget aktivt for at bekæmpe racisme… Det virker, som om man pludselig har opdaget i sidste øjeblik, at de hjemlige politiske omkostninger ved at deltage er for store. Og så har man grebet efter, hvad der kunne findes af begrundelser for at blive væk.

Under alle omstændigheder har det betydelige omkostninger for USA og andre, at de i sidste øjeblik valgte at blive væk.  En række lande har kæmpet energisk for at få ryddet tidslerne bort fra det udkast til en sluterklæring, som en række islamiske lande havde præget så stærkt – blandt andet Rusland har gjort en stor og positiv indsats – og mange lande, også islamiske, har gjort store indrømmelser for at imødekomme USA og EU. Nu kan de se, at det var skønne spildte kræfter, og at indrømmelserne ikke gav noget resultat. Det gør det vanskeligere at skabe enighed næste gang, meningerne skal bøjes mod hinanden.

En anden omkostning ligger i, at man har ladet nogen løbe med bolden – sådan at forstå, at det oprindelige tema, racisme, har fået lov til at blive trængt i baggrunden. En afrikansk kollega i Crisis Group pegede på, at i hendes land – hvor kristne og muslimer fylder nogenlunde lige meget i befolkningen, og hvor spændingerne let kan blusse op – er der samme tendens som i mange andre afrikanske lande til at gøre racisme til et problem, som udelukkende kommer fra de vestlige lande. Man taler nødigt om, at racisme også er et problem afrikanske lande imellem. Med boykotten styrkes de kræfter, som forsøger at grave grøfter mellem vesten og resten af verden. Den vigtige debat om, hvad der kan gøres for at bekæmpe racisme, lider skibbrud.

FN-systemet er langtfra perfekt. Det er især synligt i spørgsmålet om menneskerettigheder, hvor lande der absolut ikke tager menneskerettigheder alvorligt får lov til at føre sig frem (jævnfør præsident Ahmadinejad’s optræden i dag). Det er også et problem, at der så ofte kan samles flertal for den slags urimeligheder, som har forpestet optakten til Durban-2. Men hvis man ikke engagerer sig i arbejdet – og kæmper med til det allersidste for at præge debatten med sine synspunkter – så overlades scenen til dem, der ikke ønsker fredelig sameksistens. Det er derfor, man i den slags internationalt arbejde aldrig skal true med at gå – men true med at blive.

142 kommentarer RSS

 1. Af Yes Alvor

  -

  Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad sagde følgende:
  – Efter Anden Verdenskrig anvendte de militær aggression for at gøre en hel nation hjemløs. Under påskud af jødisk lidelse.
  – Og de sendte immigranter fra Europa, USA og andre dele af verden med det formål at etablere en totalt racistisk regering i det besatte Palæstina. Og faktisk, som kompensation for de frygtelige konsekvenser af racismen i Europa, hjalp de med til at bringe et af de mest grusomme og undertrykkende racistiske regimer til magten i Palæstina.
  – Sikkerhedsrådet hjalp med til at stabilisere zionisternes racistiske regime og har støttet det igennem 60 år til frit at undertrykke og gennemføre racistisk folkemord i Gaza.
  – Verdenszionismen personificerer racismen. Den misbruger religiøse følelser til at skjule det hadefulde og grimme fjæs. Det er vigtigt at sætte fokus på de magthavere i verden, der yder støtte til det zionistiske regime.
  Citeret efter Berlingske.dk, 20.4.2009
  Det er sku rigtigt. Manden har ikke sagt noget forkert.
  Israel er en racistisk stat og sanheden er her:
  http://www.wrmea.com/barghouti_presentation.html

 2. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Yes Alvor.

  Når du taler mod jöder, er du så ikke rasist?

 3. Af Yes Alvor

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Nej, Jeg sier sanheden om en stat og snakker ikke om folk eller religion. Jeg har mange jødiske venner som er enige i det. Husk zionismen er ikke samme som jødendom.

  “While I definitely do not agree in everything that Iran and Mr. Ahmadinejad stand for – many of the imperialist traits that he describes and chooses to define as racism cannot easily be dismissed. We as westerners often display arrogance towards other civilizations, psychologically as well as manifested in the imperialist structure of institutions like the IMF, the World Bank and the UN.
  In a way I have to agree with him, are we ever to move humanity forward, we should discuss a true international community with decision power. Even though it can easily be seen as an anti-western and anti-zionist agenda, it can definitely also be seen as an agenda for sustainable global development.
  Anyhow I am not a fan of condemning people based on their words. Free speech also goes for people you don’t agree with.”

 4. Af Jesper Otzen

  -

  Vi er under angreb! Vores frihed er truet ! Send soldater til Afghanistan, så de kan bekæmpe de islamiske fundamentalister dér, hvor de samler sig for at konspirere mod vore idealer! Opråbene har været talrige, og danske soldater er rejst til Bosnien, Kosovo, Machedonienm Irak og Afghanistan, for at hjælpe befolkningerne i disse lande til at opnå frihed og retfærdighed.. Vi har mistet mange prægtige knægte i kamp for de værdier, som politikerne har sagt vi skal værne om. Og når det så kommer til stykket, så vil vore udenrigs politiske guruer ikke engang stille op i Durban II med et antal topprofessionelle politikere, som med ord og handling ville kunne argumentere imod den iranske presidents udfald omkring racisme og religionsfrihed i almindelighed og Israel i særdeleshed. I stedet stikker I halen mellem benene og lusker af, og overlader scenen til denne demagog ! Pussies ! Elendige socialdemokrater ! Hvad bilder I jer ind ? I sender vore soldater i krig i fremmedartede ørkenlandskaber, langt fra Danmarks grønne enge, for at håndhæve vore synspunkter, men har ikke engang mod og mandshjerte til verbalt at tage kampen op i de luftkonditionerede salon’er i Geneve imod denne facist, som ikke står tilbage for Hitler og Mussolini mht demaogoiske udgydelser ! Hvordan skal jeg, som far til en soldat som snart – for 9.ende – gang tager på mission på vegne af det danske samfund til et fremmed land, forklare HANS børn, at deres far kæmpede sammen med få ligesindede, men ikke havde den fornødne opbakning af de politikere, som sendte dem afsted! Shame on you !!

 5. Af Albert Nielsen

  -

  Uffe Ellemann skrive bl.a.

  “at selv om man i forhandlingerne om et slutdokument havde opnået stort set alle de indrømmelser, som var ønsket” og “– og mange lande, også islamiske, har gjort store indrømmelser for at imødekomme USA og EU.”

  Utroligt naivt tænkt.

  Denne infantile tankegang er særlig påfaldende, eftersom mange af de øvrige overvejelser er vel gennemtænkte – men det er vel ikke tilfældigt, at udtrykket “blåøjede” er synonymt med lalleglad naivitet.

  Man forestille sig, at de “kristne” lande havde opstillet som krav, at alle skulle erkende, at Jesus er guds søn.

  Ved at frafalde dette (på forhånd erkendte urealistiske) krav har man så gjort store indrømmelser?

  De “anstødelige” dele af oplægget til sluterklæringen, som er fjernet, vidste forslagsstillerne på forhånd, ville være fuldstændig uantagelige, og der er følgelig ikke opgivet noget som helst – andet end pro forma.

 6. Af Jeroen A

  -

  Jesper Otzen,

  Med hensyn til konferencen:
  Ang. den danske delegation så har de jo lige præcis taget den diplomatiske kamp i Geneve.
  I modsætning til de lande, der boykottede konferencen.
  Om ministrene var til stede er for mig at se ikke det væsentligste. Embvedsmændene ser ud til at have gjort et fantastisk godt stykke arbejde. Bare se Mchangamas beskrivelse af dette i hans blog her fra i aften.

  Der var en reel risiko for, at konferencen ville blive kuppet af OIC. Derfor var det klogt dels at sende et signal om, at der er grænser for, hvad vi vil deltage i. Og det var klogt at skåne ministre for en evt. international fiasko.

  Med hensyn til de internationale missioner:
  Hvis ikke du kan stå inde for indsatsen, baggrunden, begrundelserne og metoderne synes jeg at du skulle bede dit barn om at komme hjem.
  Og et må så være beskeden til dine børnebørn.
  Selvfølgelig er der forskel på de internationale missioner.
  Men, jeg bliver nødt til at nævne at Irak for mig står som noget nær det ultimative mareridt.
  Og desværre bliver indsatsen i Afghanistan delvis trukket med ned i dyndet af det irakiske morads.

  Det er i hvert fald ikke på vegne af mig soldaterne er ude på deres aktivistiske udenrigspolitiske eventyr.

 7. Af Gert Nielsen

  -

  Hej Danmark,

  Maaske vi kan vaere enige om eet princip, at alle er lige for loven!

  Det glalder ogsaa international lov, eneig?

  Saafremt vi kan var enige om det princip, saa er det dog ganske simpelt, at holde styr paa de mange meninger her.

  Saa har Iran’s president ret til at sige sin mening, og vi har opretholdt ytringsfriheden.

  Saa har de andre 191 FN lande ret til at sige deres mening, som er direkte modsat at Iran, og vi har opretholdt ytringsfriheden.

  Iran skal overholde international lov, ja
  Israel skal overholde international lov, ogsaa.
  Usa skal overholde international lov, ogsaa.
  Danmark skal overholde international lov, hvilket jeg gaar ud fra at vi gor.
  resten af de 189 lande skal overholde international lov, ogsaa hvilket har langt igen mange steder.

  Tilbage til vores debat, om deltagelse eller udvandring under racisme konference.

  Verden set fra Malaysia, eller Asien, saa er det et Europaeisk skander igen, over Israel som har ALVORLIGE problemer med at overholde international lov, og fuldstandingt ligeglad med FN konventioner for besatta omraader.

  Naar Lande der har islamisk befolkning saa bruger ytringsfrihen til at kritisere dette, saa kommer vi Europaerer og siger det maa i ikke.!!!

  Ytringsfrihed gaelder ikke for kritik af Israel.!!!

  Kaere venner, alle der ikke kan accepter kritik af Israel er fodt mindst 100 aar for sent. I ville alle have haft store muligheder for at vare officer i det britiske imperium under dronning Victoria.
  Eller i Sydafrica under Apartheid.
  Eller i Cambodia under Pol Pot.

  Ytringsfrihed er gensidig.
  Man har ret til at sige sin mening, og dem der horer dette, har ret til at vare uening.!

  Det vare sagt, saa lad mig dog sige paa forhaand at jeg er ikke anti jodisk, ej heller er jeg anti islamisk, ej heller er jeg anti budistisk, ej heller er jeg anti Hidu, ej heller er jeg anti kristen, katolik eller protestant.!!!

  Men jeg er IKKE ukristisk enig i alle detaljer af de navnte religioner, navnte eller unavnte.

  Med venlig hilsen
  Gert Nielsen
  Malaysia

 8. Af Gert Nielsen

  -

  Til Jeroen A.

  Re. Danske soldater udstationeret i Afganistan og Irak, og andre steder, Cypern etc.

  Som tak for deres indsats, for vardier stadfastet i den Dansk grundlov, saa som Ytringsfrihed og Religionsfrihed, saa vil jeg hermed foreslaa at der bygges et monument som haedre De personer der har givet deres liv for at opretholde Grundloven, siden 1848.

  Der bor vaere plads til at satte navne paa alle de personer, der givet dette ultimative bidrag, indklusive de der fik grundloven vedtaget i 1848.

  Mht. forudsatning for at sende soldater til Irak, uanset havd min egen mening er om dette, saa er jeg da stolt af den indsats de gor der og de principper de kamper under, som er baseret paa den Danske grundlov.

  Mht. folketingets beslutning om at deltage i Irak krig, saa staar folketinget til ansvar for international & FN lov om krigsforelse. Soldater sent dertil, uforer blot hvad folketinget har vedtaget, saa godt som mulight, det er den Danske regering der staar til ansvar.

  Mht. Monument, saa vil jeg gerne foreslaa Uffe Elleman som formand for at oprette en saadan forening der har som virke at aere den Danske Grundlov, og De der har givet Deres liv for denne.

  Selv om jeg nu er udlandsdansker, og ikke har stemmeret i Danmark, saa vil jeg da stotte dette til enhver tid.

  Naar forening er oprettet vil jeg gerne bidrage med 1,000 Euro.

  Uffe, er du parat til at organisere dette.?

  Med venlig hilsen
  Gert Nielsen
  Malaysia

 9. Af Jeroen A

  -

  Gert Nielsen,

  Jeg er enig i at det er mærkeligt at stå så hårdt på ytringsfrihed og så ikke kunne lade klaphatten Ahmedinejad bruge sin ret til at lukke lort ud.

  Ang. indsats af dansk militær.
  Hvad er det for værdier i den danske grundlov som det danske militær har kæmpet for i Irak?
  Må jeg minde om masseødelæggelsesvåben der ikke var der, et manglende FN-mandat, waterboarding, Bagram, Guantanmo, bedøvede fanger og Abu Ghraib fængslet.

  Betyder det, at f.eks. militante Egyptere og Saudi Arabere, der udfører angreb i andre lande, der flugter med deres hjemlandes islamiske konstitution skal hædres?

  Militæret blev løbet over ende ved Dybbøl.
  Der døde vidst nok nogle tusinde efterfølgende på Als.
  Det er hovedparten.
  Under 2. verdenskrig er der ikke noget at mindes. Medmindre du vil medtage nogle forholdsvi få modstandfolk.
  Irak var en skandale.
  Så måske er der nogle stykker på Balkan og så selvfølgelig dem i Afghanistan.

  Principielt har du ret når du siger, at det er folketinget, der tager beslutningen og må tage ansvaret.
  Men, i praksis mener jeg også at den enkelte soldat har et ansvar for, hvad man deltager i.
  Jeg kan på ingen måde stå inde for det, der foregik i Irak.
  Her kunne jeg højst strække mig til at hejse flaget på halv stang på den nye flagdag.

  Jeg mener også det er problematisk at det amerikanske militær nu lader alle fodfolkene, der beviseligt har tortureret hundredevis hvis ikke tusindevis af fanger meget alvorligt gå.
  Og hvad med de hundredetusinder civile irakere, der er døde i krigen?

 10. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeroen A.

  Når du berörer Danske soldaters häderlighed, i forholtil opgaver, pålagt dem af deres lovlige regering, skal du väre meget påpasselig, da vi har döde og lemlästede soldater fra disse opgaver!

  Og jeg vil slå fast med syvtommer söm, over for en ignorerende civilist, at soldater ikke tager politisk stilling; men udförer den opgave deres regering giver dem, under de love og rammer der findes i international lovgivning!

  Dette har Danske soldater gjort på Balkan, Irag, Afghanistan og andre steder hvor de har väret sendt til. De har gjort dette med indsats af deres liv og helbred! hvilket burde påkalde alle Danskeres respekt, lovprisning!

  M.v.h.

 11. Af Lestat de Lioncourt

  -

  @ Bjarke Hansen

  Jeg bruger ikke min tid på smålig ondskabsfuldhed,hvorfor du må tale for egen regning…

 12. Af Enzo .

  -

  Udviklingen i Pakistan har nu fået FN’s blå stempel. Sikke en fremtid vi går i møde.

 13. Af Kristian Andersen

  -

  @ Jeroen A

  Det er endnu mere problematisk, at USA lader deres Ledere (I CIA og forhænværende Regering) gå fri efter dokumenteret ulovligheder såsom Tortur.

 14. Af Kristian Andersen

  -

  Man er IKKE racist fordi man kritiserer Israel eller Israelerne! Fat det nu en gang for alle!

 15. Af Liberty Frihed

  -

  Jeg bliver så inderlig trist, når jeg beskuer en person jeg engang så op til og engang betegnede som Danmarks bedste politiker, gang på gang blamere sig med kulturrelativistiske og naivistiske indlæg. En persom som i sin tid nok ville have kritiseret De Radikales leflen for “dialog” med diktatorer som Ceaucescu, men som i dag efter alt at dømme ville have bifaldt enhver støtte til samarbejde, venskab og dialog med sådan en type – ligesom de radikale i sin tid.

  Det er en skandale, at Danmark ikke stod skulder ved skulder med lande som USA, Tyskland og Israel og ikke deltog i den vanvittige konference. Bare fordi der står FN på noget, betyder ikke, at det er godt. Det har de vidst længe i USA – det er på tide, at at også går op for danskerne, ikke mindst danske politikere. Selv de pensionerede af slagsen.

 16. Af Liberty Frihed

  -

  Det er kort sagt sørgeligt, at Uffe er blevet en nyttig idiot for den “nye” totalitære trussel.

 17. Af Maria Montefiore Tacchinardi

  -

  Juhuu, det er blevet “Forår for Ahmedinejad”!

 18. Af lee frederiksen

  -

  Canada, USA, Tyskland og Israel samt øvrige lande, der undlod at deltage i Durban2 er jo sådan lidt “krystertøsedrengeagtige”.

  Modige, voksne folk – og rigtige krigere – ser altid en eventuel modstander i øjnene. Man vender aldrig ryggen til og går. I et lille land som Danmark er der en årsag til, at det er let at ytre sig. Så ved man hvem hinanden er og kan navigere derefter mellem gode og mindre gode ytringer. Det er også lettere for politi og retsvæsen.

 19. Af Gert Nielsen

  -

  Hej Danmark,

  Ref. Kommentarer af Jeroen A

  Mit synspunkt for at aere soldater er at de udforer hvad en demokratisk valg dansk regering har bedt dem om.

  At regerngens besluting om at gaa i krig i Irak, saa var paa grundlag af en Amerikanst opfundet logn, ikke godtkendt af hverken NATO eller FN, er jo mildest talt en skandale og den storste fejl Danmark har faamaaet at gore i flere hunderede aar.

  Derfor mener jeg at de der staar til ansvar er den Danske regering, og forsvarsudvalget i folketinget.
  VI som deltager i FN og den international courth of justice i Haag, maa jo paa et tidspunkt se om der er kan rejses en sag mod de politikere som besluttede dette.

  Resulatet i Irak, taler jo for sig selv i dod og odelaggelse.
  Og hvis der nu ikke var oile under sandet i Irak, saa var den krig jo aldrig blevet til noget.

  Men de soldater vi har sendt derned, som jeg gaar ud fra overholder internationale konventioner for krigsforelse, skal ikke straffes for en politisk fejl i det danske folketing.
  Det skal de politikere som tog beslutning om at gaa i krig i Irak.

  Hvis vi faarmaar at gore det, saa vil vores trovardighed, om at vi er et demokrati som opretholder den danske grundlov, og international lov som vi har besluttet at deltage i via FN og saa derfor selvfolgelig maa overholde, igen vare til respekt ude i den store verden omkring os, indklusive islamiske lande.

  Obama er igang med at starte en saadan process i USA, maaske vi kan lare lidt der.?

  Mht. de mange kommentarer i denne debat og i de andre danske avis debatter, og de hadefulde indlag der er mod islam, og det seneste udfald fra Dansk Folkeparti, som siger Islam er den storste trussel i Verden.!

  1) Forst og fremest er Dansk Folkepartis holding grundlovsstridig, da vi har religionsfrihed i Danmark.
  2) Hvis ikke saadan en holding er racisme, og nazi betonet i taktik saa ved jeg dog ikke havd det er.

  Man kan jo formode at dette udfald nu kommer efter Irans tale til Racisme konference i Bassel.
  Efter min mening er Pia Kjersgaard og Irans President, nojagtig ens i deres hadefulde of extreme synspunkter.

  Mht. Iran, og det styre de nu har idag, maaske det ville vare sundt at see lidt paa deres historie for at prove at forstaa bare lidt af det.
  De havde faktisk en valgt regering efter anden verdenkrig, men da den besluttede at nationalisere olie industri til gavn for Iran, besluttede England at faa denne regerign afsat, og inviterede USA med til dette.
  Dette kup lykkedes i 1953, og der belv indsat en diktator, som var den Shah som Kromenei smed ud i 1978.
  Naturligvis var denne Shah, pro engelsk og amerikansk, og olie flod igen til USA og England.
  (Lyder ganske som Irak pt. gor det ikke.?)
  Saa hvem har ansvar for det styre verden har i dag i Iran???

  Mht. Palestine.
  I 1921 besluttede den Engelske regering at Joder skulle have en hjemland (i Palestina), efter press fra den jodiske lobby i London og en begranset indvadring begyndte.
  Joder blev utaalmodige og begyndte at fore krig mod Britterne i Palestina, og var af Britter anset for at vare terroister.

  Da det nye FN besluttede at oprette Israel var det en 2 stats losning som var forudsatning for dette.
  (Desvare var FN dengang mest tidligere kolonimagter, Europaeiske lande og naturligvis de 5 sejerherre fra anden verdenskrig.)
  Eftersom Palestina var et Britisk protektorat, (koloni) saa kan man vel med rette sproge om det nu var op til England at give det bort, efter det ikke tilhorte dem til at begynde med.
  Jodeforfolgelse og holocaust i nazi tyskland, skal vi ike debatere, det er bare fakta at det fandt sted.
  At losningen paa jodeforfolgelse i Europa, blev at give dem et stykke land i Palestina, og indfore en 2 statslosning, i bedste apartheid stil er jo en klassisk Britisk losning.
  (Det samme princip blev brugt i Indien, som blev splittet op i 2 stater, Indien og Pakistan. At Pakistan saa var i 2 stumper med mere end tusinde kilomter imellem, var en lille besvarlig detalje som blev fejet ind under gulvtappet.)
  Lyder ganske som Palestine idag gor det ikke, det er ogsaa i 2 stumper, gaza og vestbredden dog kun med smaa 100 km imellem sig, en mur og en fjentlig israelsk stat.
  Er det mon racisme indfort at de paene Englandere, rundt omkring i Verden?

  Mht. Afganistan.
  Det Britiske imperium opnaade aldrig helt at kolonisere Afganistan, selv om de forsogte mange gange. i det store spil mellem England og Rusland.
  Da Afganistan blev pro Sovjetunionen i 1978 besluttede USA (Under Carter) at starte en girilla bevagelse, mojahedin til at bekampe kommunismen. Denne gurilla bevagelse blev massivt styrket under Regan som president i USA, og Osama bin Laden kom ind i billedet i 1979, hvor han flyttede til afganistan.

  Saa det saakaldte problem vi har med “islamisk” terroisme idag er jo rent faktisk et personale problem i CIA, og helt og holdent startet at USA.

  Det er jo nogle af de ubekvamme sandheder som USA og Ebgland gor deres bedtse for at glemme.!!!

  Maaske det er paa tide at tage fat i krigsforbryddere som gemmer sig i London og Washington, og vi i Danmark & Europa kan forsones med resten af verden.?

  Et Dansk indlag til saadane uhorligheder kan vi ogsaa finde i Malaysia, omend i ganske lille maalestok, men princippet er der.!

  Vi har en Dansk Ambassade her, som representant for det Danske folk og vores demokratiske styreform, etc.

  De har et antal lokale ansatte, som alle er af indvandre baggrund i Malaysia. (Kinesisk og Indisk)
  Der er INGEN lokale ansatte af oprindelige Malaysiake folkeslag, som udgor ca 70% af befolkning i Malaysia, og der har ikke vare nogen de 15 aar jeg har boet i Malaysia.

  Jeg har adskillige gange gjordt vores skiftende ambassadorer opmarksom paa dette adskillige gange, til ingen nytte.

  Uffe, er der en praksis i det Danske underigsministerium at man ikke ansatter oprindelige folkeslag i Syd Ost Asien.???

  Er det noget vi som Danskere kan vare stolte af???
  Eller er det bare racisme sadan lidt i skjul???

  Tank engang om Malaysia aabnede en ambassade i Danmark, og de ikke ville ansatte lokale personer af ren dansk oprindelse.!!!

  Nej, ifolge den Danske praksis saa ansatter man kun personer som har indvandre baggrund, som lokal personale paa en udenlandsk ambassade.

  Ja, det var racisme vi startede med at tale om.
  Det er jo ikke noget nemt emne, men det kan kun blive bedre med debat, respekt for den danske grundlov, og for den deri stadfastede respekt yteringsfrihed, og religions frihed.

  Med venlig hilsen
  Gert Nielsen

  Malaysia

 20. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Når religion er lovstridig, i form af de krav den stiller på sine udövere, er det selvfölgeligt i orden at kalde den en fare for verdenssamfundet!!!
  Så, e,t stort + til DF!

  Til alle jer, der skrige mod dansk deltagelse i Irak kriget, vil jeg påminde jer om, at “Sadam Hussein” selv vedgik, udtalte, at han havde masseforstyrrelse våben, for at skrämme vestverdenen, og at dette var et medvirkende grundlag til Dansk engament!
  M.v.h.

 21. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Lee Fredriksen.
  Du ville väre en glimrende supperter, for hvilken som helst kriminel organisation, der findes, med din livsopfattelse af, at det er rigtigt at omgåes med de forkerte!
  Vorherre bevares!

 22. Af Hans Henrik Hansen

  -

  @GN:
  “At regerngens besluting om at gaa i krig i Irak, saa var paa grundlag af en Amerikanst opfundet logn, ikke godtkendt af hverken NATO eller FN…” – sludder! Invasionen af Irak (i 2003) skete med hjemmel i Sikkerhedsrådets resolution #1441 – NATO var ikke involveret, så det var selvsagt intet behov for stillingtagen herfra!

 23. Af Hans Henrik Hansen

  -

  @JA:
  “Jeg er enig i at det er mærkeligt at stå så hårdt på ytringsfrihed og så ikke kunne lade klaphatten Ahmedinejad bruge sin ret til at lukke lort ud” – havd mener du nu? HVEM forhindrede ham da i udslippet??
  Igen (igen) tror du åbenbart, at ytringsfrihed indebærer pligt for andre til at lytte – sådan forholder det sig imidlertid IKKE!

 24. Af Gert Nielsen

  -

  Hej Danmark,

  Nej, man har ikke pligt til at lytte, eller laese usaglige, usanne eller anden fjollet inlag i en debat,

  Men hvis man skal komme med et konstruktivt modinlag for at forsvare lov og ret, og den danske grundlov, saa er man jo faktisk nodt til at lytte eller lase indlag, indklusive i denne blog, havd enten det nu er “lort” usandt eller andet!

  Er det korrekt.?

  Maaske vi kan holde os lidt til emnet,

  mht. Iran
  de havde faktisk en demokratisk valgt regering efter ww2, men de tillod sig at nationalisere oil industri til gavn for de tIranske folk i 1951. Dette til stor ophidselse i England, som fik USA med i 1953 til at valte denne regering og insatte en diktator, Shahen, som var der indtil han belv smidt us af Kromei i 1978.
  (Lyder ganske som en igang varende situation i Irak, gotr det ikke?)

  Mht. Ossama Bin laden.
  Jimmy Carter startede in gurilla bevagelse mod Afganistan i 1978, da de var pro sovjetisk.
  Osama slutted sig til mujahedin i 1979, hvor dele af det blev til Taleban i 1980er, og voldsomt forstarket under Ronald Regan.
  Taleban overtog magten i Afganisatan i 1992.

  Saa Osama bin laden og taleban er faktisk en flok lejesoldater sat op af CIA, til at bekampe Sovjetunionen i Afganistan.

  Saa rent faktisk er den saakaldte islamiske terror organisation, under osama et personale problem i CIA, da det er lejesoldater der nu har vendt sig mod deres tidligere herre.

  De uhyrligheder som Engaland og USA, sammen har udrettet er det da paa tide at tage op til alvorlog revision.!

  Mht. Pakistan som i disse dage ogsaa er paa vej ud i rent kaos, saa er det et gammelt Britisk skabt problem, da Indien blev nelagt som koloni.
  Det blev saa splittet op i 2 dele, Indien og Pakistan, men pakisatn var i 2 stumper. Ost og Vest Pakistan, med over 1000 km imellem.
  Klassisk Britisk race/religions politik, i kolonitiden

  Mht. Palestina.
  I 1921 besluttede England at Joder skulle have et hjemland, som tanktes at vare i Palestina.
  At det var et Britisk protektorat, (koloni) som ikke var en del af England, saa var det jo ikke saa haardt at give vak.
  Joder blev dog utaalmodige med England, og startede en gurilla kirg mod England i Palsitna, og Britterne betragtede Joder som terroister.!!!
  Efter anden verdenskrig, opgav England at implementer deres losning, og overlod istedet problemt til det nyoprettede FN
  Selvfolgelig med et losningsforeslag, samme princip som opdeling af Indien ved overdragelse til “selvstyre” split det op i 2 dele, baseret paa race / religion med det resultat der bare er kaaos derefter.
  Gaza of vest bredden er selvfolgelig kun smaa 100 km adskildt, med men en mur og fjentlig israelsk grenseovergange imellem.

  Nu havde folk dog kun varet naboer i de omraader siden Jesus tid, men det var vel for nemt at foreslaa det kunne fortsatte.

  nej, dele og regere som dronning var dronning Viktorias motto, det er bedst.

  Det er jo nogle af de smaa sandheder som England og USA gor deres bedste for at glemme, eller benagte nu omdage.

  Tilbage til racisme debat.
  Vi kommer igen vegne med at basere en saadan debat paa et ensidigt europaisk synsfelt fra 1945 til 2001, og et verdens synspunkt fra 11 september 2001, set ensidigt fra fra USA og Europa

  Folk i Asien (og andre steder) er ikke saa dumme og glemsomme, som vi i lille Danmark gaar rundt og tror.

  Med venlig hilsen
  Gert Nielsen

  Malaysia

 25. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til muslimsk indvandring til Danmark:

  Shit happen’s!

 26. Af Jeroen A

  -

  Gert Nielsen
  23. april 2009 kl. 01:15

  Jeg er enig i mange af de vinkler du lægger på problemer historisk og ude i verden.
  Ja, Vesten har selv rodet frygteligt rundt i Iran, men vi bliver jo nødt til at forholde os kritisk til Ahmedinejad alligevel.

  Ang. danske soldater, der har deltaget i Irak:
  Jeg er for så vidt enig i dine holdninger ang. krigen, men kan ikke strække mig til at skulle hædre soldater, der har deltaget.
  Overhovedet ikke!
  Vi var mange der havde lugtet lunten længe inden den krig startede. Spørg nogle af de ca. 50.000 mennesker, der demonstrerede foran den USA’ske ambassade i København.

  Og hvad så med tyske soldater under 2. verdenskrig. De gjorde vel også bare deres arbejde? Man kan ikke drage i krig uden at stå til regnskab for formål og midler brugt.

  Ang. kritik af Islam i Danmark.
  Der mener jeg godt nok at du skyder helt galt i skoven. Jeg har aldrig været nogen stor fan af Pia Kærsgård.
  Men, at sidestille hende med Ahmadinejad?
  Den må du trække tilbage, Gert.
  Hun er en dansk dame, der før har arbejdet som almindeligt fodfolk i den danske ældrepleje. Nu har hun så siddet i de danske folketing i en årrække.
  Fra starten var DF et rimeligt radikalt protetsparti, men det har ændret sig meget. De har faktisk fyldt Nyrups opskrift og er blevet ganske stuerene.
  DF har været med til at rydde op i en forkert indvandringspolitiki Danmark.
  Det vil jeg gerne takke dem for.

  Ang. Malaysia og ansatte på ambassaden.
  Den malaysiske forfatning er racistisk idet den favoriserer visse stammer økonomisk og indflydelsesmæssigt.
  Hvordan har du det med det?
  Pressefriheden og dermed ytringsfriheden har trange kår.
  Kritikere af regeringen fængsles og der sidder vel lige nu mere end 200 politiske samvittighedsfanger bag lås og slå.

  Helt som med mexikanerne i USA har man i Malaysia et kæmpe problem med illegale indvandrere og en massiv dobbeltmoral i forhold til dem. Det gælder hundredetusindevis af fattige landarbejdere fra Indonesien og Filippinerne.
  Disse bor og arbejder på tusindvis af plantager uden nogen form for rettigheder.
  En gang imellem “fanges” nogle af dem og hjemsendes i en kampagne for lov og orden. Det er et offentligt dobbeltspil og udtryk for dobbeltmoral og despoti af rang.
  Et par dage efter vender de så tilbage. For de kan jo ikke undværes i bl.a. oliepalmeindustrien.
  Oliepalmeindustrien og loggingidustrien bør i øvrigt reguleres idet de udgør en stor risiko for miljøet, naturen og dyrene ved fortsat massive fældning af regnskoven.

  Jo, på overfladen er Malaysia et både spændende og interesant land, hvor folkeslag og religioner lever side om side.
  Men, under overfladen ligger mange skumle ting og lurer. Det vil jeg gerne høre Gert rapport om.
  Venligst henvis til dette hvis du andetsteds har skrevet om interne Malaysiske forhold. De interesserer mig nemlig.

 27. Af Jeroen A

  -

  22. april 2009 kl. 09:31
  Carl-Erik Pedersen
  Du skriver bl.a.:
  “..jeg vil slå fast med syvtommer söm, over for en ignorerende civilist, at soldater ikke tager politisk stilling; men udförer den opgave deres regering giver dem..”

  Carl-Erik,
  Jeg synes der må være et moralsk spørgsmål med i overvejelserne. Vi var ca. 50.000 danskere, der demonstrerede foran den USA’ske ambassade før Irak-krigen i København. Vi troede ikke på løgnene om WMD. Vi mente at man skulle gøre mere før man greb til våben. Hvordan skal jeg kunne respektere en dansk soldat, der til trods for vores protest drog på korstog i Bush’s fordummede kamp for at erobre olie og sælge våben?

  I USA udstedte toppolitikere under Bush godkendelse af brug af tortur. Er det så i orden at en soldat udfører tortur? Bl.a. simuleret drukning 3 gange om dagen i en måned.

  I Tyskland kæmpede soldater under 2. verdenskrig for udbredelsen af Nazismen. Alt sammen i skøn overensstemmelse med den tyske regerings politik og tysk lovgivning.

  Carl-Erik, der må da være en grænse for, hvad en soldat med etikken, æren og respekten i behold kan gå i krig for?

  Hvis ikke den går ved deltagelse i Irak-krigen, hvor går den så for dig?

 28. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeroen A.

  Du glemmer, at hele Danmark (fejlagtigt), troede på at Sadam Husein havde masseforstyrrelsesvåben, for det förste, fordi han selv sagde det! for det andet, fordi den häderserman til Collin Powel stod i FN, og sagde det! Og ikke mindst fordi U.S.A’s regering sagde det!

  Så den beslutning Det Danske Folketing vedtog var i sagens natur fuldständig rigtig!

  Og så må vi idag erkende, at det faktisk var meget god, og at Sadam Hussein blev fjernet fra magten, selv om det skete på fejlagtige prämisser, var faktisk i orden, eller önsker du ham tilbage igen?

  Men til slut, er alle disse storpolitiske spörgsmål slet ikke noget, en almindelig soldat skal tage stilling til; men han skal simpelt hen udförer det arbejde, der er meningen med, at lande har militär, og intet som helst andet!

  Hvad mener du om, at enhver fabriksarbejder, lagde sig i ledningen af virksomheden?

  Forresten, har jeg kendt mange tyske soldater fra sidste verdenskrig, isär fra Östfronten, og at det var deres arbejde at udbrede nazismen, er en gang opdiktet vrövl, da der ikke var noget, der interesserede dem mindre end politik, i det hele taget. (De var soldater)!

  I Danmark har vi en regering, valgt af Danmark befolkning, på lovligt demokratisk vis, hvor flertallet bestemmer! Hvilket igen vil sige at når en soldat bliver sent ud på nogen opgave, hviler soldatens udsendelse på det bredeste demokratiske grundlag der findes!
  Derfor har du ingen grund til at betvivle Danske soldaters moral; men kun din egen ved, at pröve at så tvivl om soldaternes!

  M.v.h.

 29. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeroen A.
  PS.
  Såvidt jeg husker var det Danske grundlag til deltagelse af Irak krigen, ikke masseforstyrrelsevåben; men FN’s resolutioner mod Irak , som Irak overtrådte!

  M.v.h.

 30. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeroen A.
  PS.
  Med hensyn til tortur:

  Hvis udövelse af tortur, redder uskyldige mennesker fra död og lemlästelse, så er tortur berettiget!

  M.v.h.

 31. Af Jeroen A

  -

  Carl-Erik,
  Det passer ikke at hele Danmark troede på at der fandtes WMD.
  Faktisk sagde FN’s egen topudsending svenskeren Hans Blix, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag at drage i krig på.
  Han bad direkte om mere tid og flere muligheder for at inspicere.
  FN’s generalsekretær, Kofi Annan, sagde at krigen var ulovlig.
  Scott Ritter fra CIA sagde, at der ikke var hold i sagen.
  Frank Grevild i Danmark fremlagde
  Tysk efterretningstjeneste havde fået nogle tvivlsomme efterretningner om en eller anden historie med mobile laboratorier.
  Disse oplysninger blev så af Bush’s regering misbrugt.

  Det er dokumenteret at de lukkede øjnene for alt der såede tvivl om WMD, men at de direkte lagde pres på efterretningsafdelinger for at de skulle komme med formuleringer og fortolkninger, der kunne bruges som skyts.
  Ja, Colin Powell HAVDE en høj stjerne i manges øjne. Men, hele hans præsentation i FN med satellitbilleder, overvågning og modeltegninger af disse laboratorier var det pure fusk, plattenslageri og luftkasteller. Ganske enkelt fabrikeret materiale til lejligheden.

  Selvfølgelig er jeg da glad nok for at Saddam er væk. Men, ham kunne man have fjernet med meget, meget færre omkostninger, hvis det var målet.
  Nu har man bombet Irak tilbage til stenalderen. Hundredetusindevis af civile er døde. Og alt dette i strid med FN.
  Det kalder jeg svinsk og kriminelt.

  Jeg går bestemt ind for at verdenssamfundet griber ind overfor despoter og diktatorer.
  Men, det må foregå efter offentlige kriterier og efter klare FN-resolutioner.

  Irak blev invaderet udfra Bush’s personlige opgør, der gik tilbage til Bush senior.
  Derudover handlede det om olie og våbenindustrien.

  Alle sådanne aktioner skal foretages ud fra humanitære og sikkerhedsmæssige kriterier.
  Militært udgjorde Irak INGEN risiko for omverdenen.
  Humanitært havde det været mere på sin plads at løse Palæstina/Israel, Nordkorea, Zimbabwe, Sudan og Somalia først.

  På mig lyder det som om du er parat til at lukke øjnene for nazisternes myrderier. Du siger at de ikke tænkte politisk. Nej Carl-Erik det kan godt være, men ifælge din egen logik skal man jo se på det styre de kæmpede for og det var da både menneskefjendsk, barbarisk, iskoldt og racistisk.

  Jeg er fuldstændigt uenig med dig i at soldaterne bare kan lukke øjnene og parere ordrer. Det er præcis sådanne holdninger, der gør at jeg ikke på nogen måde føler mig tryg ved, hvad f.eks. det danske militær involverer sig i og kæmper for.

  Der findes tusindvis af eksempler på umoralske angreb, kup, invasioner osv.
  Tænk f.eks. på USA’s forfærdelige kampagner i Latinamerika. Her rendte CIA rundt i mellemamerika og handlede narkotika i meget stor stil for at skaffe våben til deres beskidte, hemmelige og ulovlige krig som de pumpede ned til præcis Saddam Hussein.

  USA har også været med til at pumpe millioner af dollars i våben ogtræning af mujahedin dengang de kæmpede i Afghanistan.
  Et af resultaterne var Osama Bin Laden.

  Så væbnede konflikter skaber ofte lige så mange problemer som løser.

  Tortur underminerer integriteten af den, der udfører den. Den dehumaniserer og derfor er det vejen direkte ud i større problemer at bruge den.
  Derudover producerer den mindst lige så mange terrorrister som den eliminerer. For den gør ofrene hårdkogte. De har ikke længere noget at miste. Og den har samme effekt på de tortureredes kampfæller.
  Derfor er det katastrofalt for USA’s rolle i verdenssamfundet at de har omdefineret betydningen af tortur og brugt den i Bagram, Abu Ghraib, Guantanamo etc.
  Det kan terroristerne jo nu bruge imod USA og for mobilisering til yderligere kamp mod Vesten.

 32. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeroen A.

  Som jeg erindrer mig var der et enigt Dansk folketing i, at involvere danmark, i kriget i Irak, på Grund af Sadam Husseins overträdelser af FN resolutioner!

  Ud fra disse fakta, önsker du, at danske soldater skulle begynde, at tage stiling til, om de ville väre med til dette, eller ikke!

  Dette lyder for mig som en här (forsvar) der er total värdilös!

  Med hensyn til tortur, er der tilfälde, hvor Israelsk efterretningstjeneste, har forhindret selvmordsbombninger, ved brug af tortur, og derfor har denne brug väret berettiget!

  En nation kan ikke bare lade sig angribe uden at slå tilbage på angriberne, for hvis dette er ideen, så findes nationen (landet) ikke mere!

  At du vil laste tyske soldater for at kämpe for tyskland, er også langt ude!

  Selvfölgelig skal tyske soldater kämpe for deres land! At deres regering er kriminel er en anden sag, og vedkommer ikke den enkelte soldat, for hvis han havde värget, havde det väret mytteri, med dödsstraf til fölge! så i det store hele, havde den tyske soldat ikke noget valg!

  At Hitler kom til magten, er ikke den enkelte soldats fejl! Men hele den Tyske nations fejl!

  Når Danmark opträder på den verdenspolitiske scene, er det med de allierede, vi välger, at arbejde sammen med, og idag er det de vestlige demokratier, at du önsker andeledes, skal vore soldater ikke lastes for, eller tage stilling til. De er soldater for at udförer de opgaver den lovlige regering pålägger dem, og der gör de yderst glimrende, og der tilkommer dem, alt den opbakning fra deres landsmänd, de kan få, alt andet er skammeligt, og venstreorienterede abekattestreger!

  M.v.h.

 33. Af Jeroen A

  -

  Carl-Erik,
  Sætningen med Frank Grevild fik jeg åbenbart ikke skrevet færdig.
  Men, pointen var, at han sagde, at det grundlag som dansk efterretningstjeneste ikke var hverken sikkert, grundigt eller tilstrækkeligt til at gå i krig på.

  Så det der med at der var enighed om sagen i Irak det er det rene vrøvl.

  Endelig kan jeg ikke forlige mig med tanken om at du virklig mener, at soldater bare skal klappe hælene sammen og parere ordre.

  Dels roses de danske soldater jo lige præcis for at kunne tænke selv.
  Jeg ved så ikke om det er fordi de andre landes soldater i sammenligning med de danske bare er endnu dårligere til at tænke selv?

  Men, i hvert fald har de jo ikke brugt deres sunde fornuft når det gælder Irak.
  De er ganske enkelt blevet snydt. Gået i en fælde.
  Tænk at blive udsat for det!
  Jeg ville blive så edder-svine-mig-fuldstændigt-ude-af-mig-selv-forbandet over at være taget i krig på en løgn at jeg ville råbe op om det dag efter dag i medier, i høringer, foran folketinget osv.
  Der mangler jeg virkelig stemmen fra de danske soldater.

  Sålænge de tager i krig uden at tænke sig om og kommer hjem i tavshed ovenpå en mega løgn så har jeg svært ved at have sympati for dem og føle at man kan stole på dem til andet end forsvaret af lille Danmark.

  Når de altså ikke overrasker på deres egne kasserner af røvere, der røver hundredevis af kraftige automatiske våben fra dem som det skete på Antvorskov kaserne.

  Hvis først der kommer nogen og truer Danmark, Carl-Erik, så skal jeg nok personligt se at få anskaffet nødvendige våben. Men, det er en anden sag.

 34. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeroen A.

  Den kontrol med politik, du önsker, er udenfor soldaters räkkevidde, og bör også väre det, da militär ellers bliver värdilös!
  Hvilket ikke er en önskvärdig situation for noget land!

  At der gennem verdenshistorien er blevet truffet mange forkerte politiske beslutninger, har du da fuldständig ret i; men skylden ligger ikke hos soldaterne; der imod hos politikererne!

  Så lad väre med at rette bager for smed!

  M.v.h.

 35. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jereon A.

  At soldater roses for at kunne tänke selv er ment på krigssituationer, og komme ud af penible situationer, og ikke politisk!

  Hvis du vil have soldater til at tänke politisk, så skal de ikke väre soldater, men politikere. og vi må finde nogle andre til at väre soldater!

  M.v.h.

 36. Af Jeroen A

  -

  Beslutningen i folketinget blev taget af Venstre, Konservative og DF. De havde til sammen det snævrest mulige flertal på lige omkring 90 eller 91 mandater.
  Når de øvrige var imod burde man jo slet ikke begive sig i krig. For der har været en alvorlig mangel på folkelig opbakning lige fra starten.

  Jeg er mildest talt forundret over din beskrivelse af en soldats pligt.
  Jeg finder det pragmatisk, men med et stort element af naivitet.
  Jeg finder det specielt utroligt autoritetstro.
  Og så finder jeg det decideret kulturrelativistisk.
  Du skelner tilsyneladende overhovedet ikke hvilke værdier man slås for. Hvis bare man følger ordre og kæmper for sit land så kan resten være ligegyldigt?

  Soldater kan kæmpe under bekvemmelighedsflag for nazityskland.
  Det samme må jo så gælde kommunister, der kæmper for Sovjetunionen?
  Jihadister, der kæmper for deres kalifat?
  Fascister, der kæmpede for Japan og Italien osv.

  Hvis bare man har et våben i hånd og gør det man får besked på så er den hellige grav vel forvaret?

  I det lys synes selv stringent pacifisme at være mere fornuftigt.

 37. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeroen A.

  Da du åbenbart ikke har militär uddannelse, vil jeg råde dig til at läse “Der krieg”, forfattet af General Von Clausewitz,
  mellem 1871 og ca. 1900, og som giver dig fuld insigt i militärets doktriner, samt soldatens opgaver!

  Afhandlingen er fuldt gyldig stadigväk idag, og studeres i höj grad af virksomheds ledere, som impellement, til virksomhedsledelse!

  Og, at en krigserkläring, er politikernes forsättelse af politik, når politiske muligheder er udtömte!

  Derfor kan man ikke have politiserende soldater, og det gälder fra generaler og nedefter!

  Så Jeroen A, med din indstilling, ville du meget hurtigt befinde dig under den militäre straffelov, der i krigstid, når helt op til dödsstraf! Dette har en hel del soldater, i forskellige armeér, verden rundt måttet erfare, gennem tiderne! og det er sådan militär fungere!

  Når man nägter ordrer, betaler man den höjeste pris, (mytteri) og det er den eneste måde en armé kan fungere!

  Pröv at forestille dig en armé, hvor hver isär har sin egen mening! det burde selv du, som civilist, kunne indse, virker latterligt!

  Så, jeg tror faktisk, at emnet er uddebateret nu!

  Du vedkänder jo selv, at beslutningen om at gå i krig i Irak, blev vedtaget af et flertal i folketinget (socialdemokratiet var også med), så der findes intet, der med rimelighed kunne belaste Dansk militär!

  Fakta er fakta, og det er dumhed, at benägte fakta!

  Yderligere er der Geneve konventioner, der beskytter soldater ved tilfangetagelse, såfremt de bärer uniform.
  Hvis de er i civilt, men bärer våben,(eller har ifört sig fjendens uniformer) er de illegale kombatanter, som ikke er beskyttet af nogle konventioner, og kan derfor henrettes på stedet! (Hvad den tyske armé brugte i vid udsträkning under det russiske feldttog “Barbarossa” i 2. verdenskrig).

  Hvad mener du med, at soldater kan kämpe under bekvemmelighed flag?

  De tilfälde der findes hvor soldater kämper sammen med fremmede armeér, mod en fälles fjende, da har de kämpet, i egne uniformer under eget flag; og med sanktion fra deres egen regering!

  En pacifist er i mine öjne, en jammerlap (en fej person), der overlader til andre, at rage kastanierne ud af ilden!

  M.v.h.

 38. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Der har väret politikere i historien som har haft moral, og format, som de vikelige ledere, en politiker bör väre, for sit land og befolkning, og som har virket inspirerende på andre landes befolninger, ved deres hädersfulde opträden, og ved at stå fast på principper, selv når det gör ondt!

  Sådanne politikere er en själdenhed, og bliver som regel först anerkendt efter deres död.

  Hvem jeg mener, hörer til katagorien er, Winston Churchill, Ronald Reagan, og til dels Adenauer, og De Gaulle, samt muligvis Poul Schluter, men Uffe Ellemann, er ikke med bland disse hädermänd!

  Så kort og godt, er det politikere der har format til, at tage itu, med den fare islam udgör for verdenen, og Europa, i särdeleshed, og som tör sätte den islamiske verden, stolen for dören, ved klart og tydelig udstede ultimatum om hvad vi vil akceptere fra deres side, samt få gennemfört en lovgivning i Europa, hvor nationale staters grundlove bliver håndhävet konsekvent, over for herboende muslimer, med en udiskutabel repatriering ved misligeholdelse, af demokratiets lovgivning!
  Der i, er selvfölgeligt indbefattet stenkastning mod ordensmagten, redningstjeneste, ildpåsättelse, o.s.v.

  M.v.h.

 39. Af Gert Nielsen

  -

  Hej Danmark / Jeroen A

  Tak et godt debatindlag, det er da rart at see vi kan diskutere emner, paa en maade der gor gurndloven aere, og begge er parat til at argumenter for en sag, som ligegylding hvilken sag det er, som altid har mindst 2 sider.!
  Og dette uden at bruger skaldsord om sin modpart.

  Mht. Til Danmarks deltagelse i Irak krig.
  Jeg var og er stadig selv modstander af vores deltagelse, da den eneste grund til usa’s enegang er den olie der ligger under sandet, og sadam var blevet modstander af usa oliepolitik. At vi hoppede med paa den sag, uden det var santioneret af FN, er dog en storste fadase vi som land har prasteret i flere hundrede aar.

  Det vare sagt, saa mener jeg helt bestemt at de ansvarlige for denne skandsel er den danske regering og forsvarsudvalget, og de i folketinget der stemte for danmarks deltagelse i Irak krig.

  De danske soldater som er sendt afsted til Irak, og de der ikke er kommet hjem igen i live, mener jeg bestemt vi aere med respekt.
  Da om de nagter at udforer ders pligt paa vegne af den danske regering & forsvar laver mytteri mod den danske stat, hvilket er straftbart.!
  Og jeg mener bestem de er straffri for en fejl som er lavet af politikere.

  Dette natuligvis saa lange de ikke har overtradt international lov for krigsforelse, da i saa fald de kan straffes derefter. (Genevekonvention etc.)

  De der skal straffes (om det nu er muligt) er de danske politikere, som har sendt dem afsted, paa vegne af en demokratisk valgt regering i Danmark, uden at dette var Godkendt af FN og derfor jurdisk gyldigt iflg. International lov.

  Til de der har indlag om at grundlag for Danmarks deltagelse var Irak’s overtradelser af FN resolutioner, og ikke Amerikanske udfald mod Sadam alene.
  Ok, det kan jeg godtage paa een betingelse.
  Saa skal vi ogsaa handhave andre landes overtradelser af FN resolutioer, indklusive Israels mange, mange, mange overtradelser siden de blev oprettet af FN i 1948.
  Naturligvis galder det samme for Palestinensere, som har udfort handlinger i Israel i modstrid me dinternational lov.

  Jeg bojer mig i respekt for de debatorer der vil opretholde international lov, med det grundlaggende princip alle er lige for loven.!!!

  Mht. Pia Kjersgaard.
  Jeg mener faktisk hun er varre en Iran’s president, da han kritisere politik udfort af en stat. Han kritisere ikke den Jodiske religion.
  Faktisk mener jeg at Pia Kjaersgaard og Dansk folkeparti, Jyllandsposten er direkte sammenligelige med nazi tyskland for krystalnatten.
  Da nazi tyskland med hadefulde tegninger, skrift, tale udforte forfolgelse af folk af den Jodiske tro, i Tyskland, og alle andre steder efter krigsudbrud.

  Dette betyder absolut ikke jeg mener at Pia Kjersgaar eller JP er nazister, bestemt ikke.

  Men de har en taktik der er nojagtig den samme, blot er Jodedomen skiftet ud med den Muhammedanske tro.

  Dtte er hojst sansynlig pga. ren uvidenhed om havd islam er og hvad der rent faktisk staar i Koranen.!!!

  Men det er dog verden daarligste undskylding for at komme med saadanne fejlagtige udfald mod Islam.
  At havde Mohammed er en terroist, og islam er en trussel mod verden.!

  Havde JP nu valg at lave den tegning og SAMTIDIGT lave en tegning af MOSES ifort en Israelsk kampuniform med Davidsstjerne paa skulderstropper, staaende med sit amerikanste maskinpistol, og grinede skyde 2 ubevabnede Plastinensiske kvinder, en Muslim og en Kristen, med 1 kugle resulterende i 2 drabte, det israleske parlament som bifaldne tilskuer, og erklarer at saadan udryder man effektivt palestinensere, saa ville JP kunne erklare at udforer objektiv jonalistik.
  Med 2 samtidige illustrationer af hvor vandvitigt religios fanatisme kan vaere.!!!

  Men nej, det gor JP ikke.
  Man tager 100% side men en paart, og ligegyldigt hvad denne part gor, i et besat landomraade, indklusive overtradelser af FN lov, Genevekonventioner etc. saa staar vi i Danmark fuldt og fast med denne part.
  Og for at halde benzin paa baalet saa laver JP en satirisk tegning om modparten, ikke bare politisk, men om deres religion og den person som er profet for denne religion.

  Saa nu har JP udvidet konflikt i Palestina, til at vare en religios konflikt mod ALLE Muslimer, som vi har haanet, bevidst eller ubevidst.
  Er det nu en smart ting at gore.?
  Er det saglig journalistik?
  Er det en god maade at fremhave at i Danmark har vi demokrati, ytringsfrihed, og religionsfrihed, i folge den danske grundlov.?
  Er det en god maade at fremhave vi i Danmark, er lovlydige baade med dansk lov, og international lov, som vi har ratificeret.???
  Er det en god maade at fremhave Danskere som forkampere for menneske rettigheder, som indeholder ligesom den danske grundlov retten til religiosfrihed.?

  Eller er det bare 100% ensidig og rent pro israelsk politisk propaganda.?

  Den skade som JP har forvoldt, er dog til en Olympisk guldmedalje i dumhed og Uvidenhed, om andre folkeslag, religioner end redaktorers engen.

  At de danske virksomheder der har lidt direkte tab som folge deraf, ikke sagsoger JP for tab, er da ufatteligt.

  Det vare sagt, tilbage til Pia Kjersgaard.
  De problem vi har i Danmark pga. en forfejlet indvandrepolitik, er da skabt af danske politikere, saa hvis nogen skal klantes for utrolig daarlig politik, saa er det da disse.

  At gore Muslimer og Islam til synnebuk for danske politikeres fejl, er da ansvarsfulgt af astronomiske dimensioner, er det ikke.?

  Det ville dog vare en forfriskende debat, om vi kunne fokusere paa de daarlige og forfejlede politiske belsutninger, og de organisation og personer som har lavet en forretning ud af flygtninge, for ren okonomisk vindst.
  Jeg er selv oprindelig fra Aarhus Amt, og der er da eksempler fra min egen hjemegn, med folk som har udlejet gamle huse til nye huses pris eller varre, til at huse flygtninge paa den danske stats regning.
  Ikke mindre griske, er dog alle de saakaldte organisationer som ”hjalper” med flygtninge, mod betaling natuligvis,.???

  (Friviliige ubetalte mennesker der gor en god gerning ganske gratis er naturligvis fritaget for enhver kritik.)

  At fragte flytninge den halve jord rundt til Danmark, finder jeg mere end moralsk forkert, da det er faatalt af flygtninge, og de der ikke have okonomiske midler til at rejse verden runt saa sidder efterlandt lige midt i konflikt.
  Dvs. De flygtninge der naar frem til danmak, rent faktisk er flygtninge paa 1ste klasse.

  Saa hvis vi skal have demokrati ind i in flygtninge politik, maa udgangspunkt vare at hjalpe der hvor konflikt er, og hjalpe alle paa lige fod, og dette kan kun lade sig gore ved at vare saa taet paa stedet som muligt.

  At vi saa har givet flygtninge et dansk pas i nogle tilfalde, finder jeg personligt ubegribelig, da de horer hjemme i deres hjemland, naar konflikt er slut, naturligvis med sit eget lands pas.
  Saafremt hjemland er oplost, kunne man evt. Udstede et midlertidigt FN flygtninge pas, indtil de har modtaget assyly i et nyt hjemland.

  Mht. Til de flytninge og indvandre vi nu har modtaget i Danmark, siden anden verdenskrig, saa kan da da opdeles i 2 kategorier gasnke simpelt.

  De der er tilpasset sig saa godt som muligt, har uddannet sig, fundet et job, og opretholder dansk lov, det bedste de kan.

  De der ikke opretholder dansk lov, eller direkte begaar kriminelle handlinger, har da brudt den mest simple af alle udskrevene regler. Naar man er gaest opforer man sig som gast og respektere sin vart. Som vart opforer man sig som vart og respekter sin gaest. En dom for en kriminelle handliger er saa naturligvis indklusive en permanent udvisning af Danmark efter udsaaet straf, tilbage til det land man kom fra, for egen regning.!!!

  Husk, det samem galder naturligvis for alle danske statsborgere naar vi er ude i den store, verden, vi har naturligvis samme pligt til at overholde fremde landes love.
  Saa fri mig for negativ omtale at lande i Asien, naste gang den Dansker er taget paa fersk gerning med smuling af nakotika.
  Brug dog energi paa at fange bangmand i Danmark, faa dem stillet for en domstol, og idomt lovens strengste staf, for organiseret kriminalitet og forsage at en dansk statsborger nu sidder i et fremmed lands fangsel, pga. organiseret okonomisk kriminalitet i Danmark.

  De indvandere vi nu har som gor deres bedste for at opretholde bud om at vare gast i Danmark, skal da ikke kollektivt straffes for de som laver kriminalitet., korrekt.?

  Saa den dag Pia Kjaersgaard kan skilne mellem folk, der er kriminelle og straffri, saa har Pia dog min respekt med det samme igen.
  Naturligvis gaar jeg saa ud fra hun ogsaa staar frem og medeler at holdninger der haaner en religion, og alle der tilhorer den religion, var forkert.

  Saa kan vi igen opretholde princip om at nazi tysklands forfolgelse af jodedom var forkert, og alle andre forsog paa forfolgelse af andre religioner pga politiske motiver er forkert.
  (Eksempel Buddister i Kina, Mongoliet, Muslimer i Danmark…etc.)

  Enig.???

  Mht. Malaysia.

  Du haevder at den Malaysiake forfatninger er rasistisk.

  Den forfatninger er et forhandlet kompromi af befolkningsgrupper i Malaysia og Storbirtanien som koloniherre, efter at det Britiske Koloni styre ophorte, efter mere end 100 aars britisk besattelse.

  Inden jeg fortsatter med Malaysia, vil jeg gerne have en dansk reference, og jeg kan kun komme paa 2 tilfalde i vores danmarkshistorie der kan bruges, hvor vi har varet under en fremmed magt, helt eller delvist.

  Da vi have reformationen af den Romersk Katolske Kirke i Danmark efter smaa 400 aars katolsk udgave af kristendommen fra ca 1100 til 1536, konfiskerede den danske stat (Naturligvis Kongen.) alle den Romersk Katolske kirkes jordiske besidelser i Kongeriget Danmark, enig?
  Hvad vi gjorde ved de katolske biskopper, praster, munke og nonner der ikke lod sig konvertere til den Protestantiske Lutheranske trosretning, skal jeg erligt indromme jeg ikke kan huske fra min lardom om Danmarks historie, fra min skoletid.
  Maaske du kan bidrage med denne information.?
  Men de personer der blev tilbage, belv alle tvanskonverteret til den nye Kristne Protestantiske Lutheranske trosretning, korrekt.?

  Da vi efter den Tyske besattelsen 1940 –1945 gjorde op med dette husker jeg folgende fra min Danmarks historie undervisning og ojenviden berattelse fra min far.

  · Danskere der have profiteret paa samarbejde med den Tyske besattlesmagt, fik denne oknomiske vindst konfiskeret, blev idomt boder og fangselsstraf.
  · Danskere der have samarbejdet med den Tyske besattelsmagt, og dette have medfort tab af danskeres liv, blev restforfulgt eller kort og godt likvideret lige efter besattelsens ophor.
  · Dansk egendom, eget af danske personer (statsborgere?) med tysk oprindelse, som aktivt have stottet den Tyske besattlesmagt, fik deres egendom konfiskeret af den Danske Stat. (eksempelvis Kalo gods paa Djursland, som have varet eget af familien Rücker von Jenisch sinden 1881, men som var af en Tysk adelsslagt.)
  · Danske piger som have varet kareste med en Tysk soldat og ikke andet, eller de der havde et barn med en tysk soldat fik haaret klippet af, og slabt gennem gader og strader ganske som en hund, til had og foragt for de der modte frem for at lufte deres harme mod saadanne Tyskertoser, paa gadens parlament. (Bornene ved jeg ikke hvad der blev af.???)
  · Naturligvis har jeg kun ROS til de danske frihedskampere som min far fortalte gjorde deres bedste, for at styre gadens parlament.
  · De tyske flygtninge som var kommet til Danmark for krigens slutning, blev sendt hjem, igen.
  · De Tyske flygtninge der kom til Danmark efter krigen var slut, (Born) blev naturligvis ogsaa sendt hjem igen, efter et taalt ophold i lejre.
  · De Tyske mindretal i Sonderjylland, som ikke have varet aktivt pro besatelsesmagt, fik ingen staff for deres oprindelse. (Al are og respekt for dette, fra min side.)

  Hvis vi nu sammenfatter de 2 eksempler, saa er det da ganske klart havd vi selv har haft af ”Dansk Standard” for opgor med en besattelsesmagt, om den nu er rent fysisk som under WW2, eller af Guddommelig karakter som under den Romersk Katolske Kirke i Middelalderen.

  Saa hvis nu overforer dette ”princip” til Malaysia, saa er det dog ganske simpelt havd losning skulle have varet efter det Britiske Kolonistyre i Malaya.

  · Alle Britiske Kolonistyre personer skulle naturligvis straffes.
  · Alle Britiske Okonomiske interesser skulle naturligvis konfiskeres af de Malaysiske delstater.
  · Alle tilbragte personer til Malaya af Kolonimagt skulle naturligvis sendes tilbage til det land de operindeligt kom fra.(Indien og Kina.)
  · Alle undelandske foretagender som var oprettet i Malaya under kolonistyre skulle naturligvis konfiskers, indklusive danske foretagender!!!

  Men saadan er resultat af Malaysia’s overgang til selvstyre efter Britisk besattelse ikke, da Britter for det forste gik gik fri af straf.
  Britiske okonomiske interesser gik tilbage til Malaysia, i stor stil Ja bestemt, men ikke 100%
  Danske Okonomiske interesser gik delvist tilbage til Malaysia, men langtfra 100%
  Personer importeret af Kolonistyre, Indere til at udforer fysisk arbejde i Plantager, Kinesere til at udfore transport, smaahandel og industri, fik lov til at blive statsborgere i det nye Malaysia, om en med visse begransninger i deres rettigheder, til at eje jord og retten til at vare statsminister er forbeholdt en person af oprindelig foderet i Malaysia.

  Dette omhandler Vest Malaysia, indklusive Singapore.
  Ost Malaysia, Sabah og Sarawak delstater kom til Federation senere, og har sine egne selvstyre rettigheder i forhold til delstater i Vest Malaysia.
  Singapore meldte sig ud af federation i 1965, fordi de ikke kunne faa lov til at gore som de ville, nagtede at acceptere flertals beslutninger i federation.
  Brunei valgte helt at blive ude a federation, men forbelv istedet en ”selvstandig” nation under Storbitaniens overherredomme indtil 1984, hvor det blev 100% selvstandig.

  Da Kinesere have et meget stort okonomisk forspring paa den tid, pga. kolonistyres apartheid politik for hvilken race der udforte hvilke gerninger for kolonimagt, forte disse uligheder til uroligheder i 1969.

  Ud af dette kom en Malaysisk samlings-regering, hvor alle racer / stammer / religionsgrupper deltog, og stadig deltager, og en nationalokonomisk samfundspolitik der i princip gaar ud paa at alle racer, indklusive de der er indfort af kolonimagt skal dele de okonomiske frugter Malaysia har, i et procentmassig forhold som svarer til procentmassig forhold til befolkningstal, Malaysia.
  Udgangspunkt i 1970, var at kineserne kontrolerede stort set hele okonomien i Malaysia, da det var deres opgave tildelt at det Britiske kolonistyre.
  Naturligvis ikke indklusive stordriftsokonomi som britter selv kontrolerede, plantagedrift etc.!!!

  Denne omfordeling af okonomiske resourcer, er saa ikke lykkedes som tiltangt, da kinesere stadig kontrollere et forholdmassigt meget storre % end deres befolkningstal bertiger dem til.
  I den hendsende er Malaysia, og kinesere ganske som den Katolske kirke i Danmarks middlealder, man afgiver ikke frivilligt okonomisk magt, ej heller egendom.!!!
  Nojatigt som den Danske Adel, heller ikke frivilligt afstod fra at ophave stavnsbaandet, eller sine jordgodser og okonomiske magt til den Danske bondestand, til gavn for den Danske befolkning generelt.

  En god Dansk Socialdemokrat, vil dog kunne gendkende principper i foreslag til Okonomisk demokrati, som blev debateret ganske kraftigt i Danmark, men ikke indfort.
  Ligeledes vil enhver Venstremand kunne gendkende principper, fra dengang Venstre i Danmark var et revolutionart parti, og kampede mod den Danske Adel.

  Saa jeg synes dog det er ganske uagtsomt, at du kalder den Malaysiske forfatning for racistisk.!
  De kinesere der ikke har holdt deres aftale om okonomisk omfordeling, er da frit stillet til at rejse tilbage til Kina, hvis de vil.
  Saa mener jeg dog blot de skal have deres okonomiske vidst konfiskeret, da det er opstartet under kolonistyre og videre udbyget siden Vest Malaysia blev selvstadigt i 1957.
  De Inderere som ligeledes kalder forfatning for racistisk, er da ogsaa frit stillet til at rejse tilbage til Indien, hvis de vil.
  Saa vidt jeg ved er der ikke en eneste der er rejst hjem, hverken til Indien eller Kina.
  Tvartimod er der indvanding den modsatte vej,!!!

  Men saafremt du fastholder din holding, saa kan vi da foreslaa den Malaysiske regering at det er helt forkert, som de gjorde op med kolonistyre.
  De skal nu folge en ”dansk standard” og de principper vi har brugt i Danmark, for naar du starter med at smide dem ud du ikke vil have til stede i landet, og konfiskere deres okonomiske vidst, opnaaet under en fremmed magt. Da man saa derefter kan staa frem og sige vi har frihed, lighed og menneskerettigheder, ens for alle.

  Der bliver saa et firma mindre paa Borsen i Danmark, da det skal konfiskeres 100%.
  Nogle stykker bliver dog ganske meget mindre, naar de skal aflevere deres okonomiske vindst opnaaet under britisk kolonistyre i Malaya.

  Forhold mellem ost og vest malaysia, springer vi i denne diskussion over, blot kort vil jeg navne at det er i princip er som Danmark, og hjemmestyre i Gronland og Faroerne.

  Saa sum af sumarum, er at jeg har da kun respekt for Malaysia’s forfatning.
  At gode intentioner saa bliver misbrugt, og dette bliver debateret ganske aabent i Malaysia, er da kun et tegn paa ytringsfrihed bliver brugt.
  Gaanske som I Danmark, hvor vi fik Grundloven i 1848, er der lobende sket betyerlige forbedringer.
  Danske Kvinder fik stemmeret i 1915
  Adlens Landsting blev endeligt afskaffet i 1953.
  Tronfolgeloven gald nu ogsaa for piger, i 1953.

  Den samme revision af forfatning vil da ske, og er da debateret i Malaysia, efter de behov der nu er herude for saadanne revisioner.
  Jeg har da ogsaa personlige meninger om havd der kan blive bedre, med forfatning i Malaysia, men da jeg ikke er Malaysisk statsborger er det dog ikke for mig at pege fingre af dem og diktere hvad de skal og ikke skal gore.
  Det er ogsaa en del af FN menneskeret erklaring, at et selvstandigt land har ret til selvbestemmelse, er det ikke.???

  Mht. Singapore som meldte sig ud af den Malaysiske federation.
  De oprettede en ny selvstandig stat i 1965, og her er befolkningstal proportioner modsat det i Malaysia. Kinesere udgor stostedel, Inderere og Malayer, og ”andre” udgor mindretal.
  Singapore er officielt det demokrati, men reelt en 1 parti stat, kontrolleret at PAP, som staar for folkets aktions parti. Det er ledet af en Kinesisk familie, som pt. Idag er ledet af son af Singapore’s landsfader, der var hovedperson bag Singapore forlod federation med Malaysia.
  Forfolgelse af politiske modstandere i Singapore, uanset hvilken race de nu tilhorer, indklusive kinesiske, er helt systematisk, brutal og konsekvent. Da jeg kom til Malaysia var der Kinesiske politiske flygtninge fra Singapore, i Malaysia.!!!
  De er forsogte at lave politisk modstand mod Singapores landsfader, er gennem mange aar blev slabt i retten, sagsogt for bagvaskelse, domt og faaet boder i million klassen, og fangslet, naar de ikke har varet i stand til promte at betale idomte boder.

  Singapore har en af verdens hojeste rater af dodsstraf, iflg. Amensty International og dette foregaar normalt i stilhed, uden for offentlig opmarksomhed, indklusibve danmark og den danske presse.???

  Singapore har ogsaa en hojst kritisalbel lov for husassistenter, (Maid’s) som er iflg. Lov forpligtiget til 2 laege check per aar. (hver 6 maaned.) hvis hovedformaal er at foretage en graviditets test.
  Da graviditet af en husassistent (Maid), automatisk medfore tilbagekaldelse af hendes arbejdstilladelse, og 8 dage til at rejse ud af Singapore.
  Overtraedelse af denne 8 dages regel medforer naturligvis en bode, fangsel indtil hjemsendelse via tvangs deprotation til hjemland.

  Omstandigheder for hvordan graviditet er sket, er irrelevant (karlighed eller voldtagt.)

  Man kan naturligvis ikke have born fodt i det demokratiske Singapore, hvis mor er en fattig husassistent, fra Malaysia, Indonesien, Indien, Bangladesh, eller Fillipinerne, for saa vil barnet have krav paa statsborgerskab, og den kare moder vil have ret til at besoge barn efter hendes arbejdstillaelse er udlobet, og hun saa lovpligtigt skal rejse tilbage til sit hjemland.
  Nej fy for pokker da om man skal have den slags ting, i det velrenomerede Singapore.!!!

  Noget helt andet er personer der rejser til Singapore, med en kuffert fuld af penge, gerne mindst en ½ million US$ eller mere. Saa kan man kobe et statsborgerskab, ligegyldigt hvor penge nu kommer fra, eller hvordan det nu er kommet til veje.
  Dette efter Singapore i 1989 forberetdte sig til at overtage ”business” fra Hong Kong, naar det endeligt skulle gaa tilbage til Kina i 1997. Den ganske verden blev studeret for hvilken model der var bedst, og valget faldt paa Sweitz, der med sin bankhemmelighed have en magnetisk tiltrakningskraft paa kapital, ligegyldig hvordan denne kapital nu var samlet sammen.
  At Malaysia blev udraabt til et fordakt skattely under det sidste G20 topmode, men Singapore og Hongkong (under Kinas beskyttelse) ikke blev det er da en haan mod almen viden i Asien, og almindelig anstandighed.
  Internationale firmaer, indklusive danske, der bruger skattely i Singapore og Hong Kong, maa da gine sig til hudloshed i det skjulte.!!!

  Mht til Singapore og Kina, (Tiananmen Square protest i 1989.)
  Den kare landsfader I Singapore har I efterfolgende aar udtrykt sin fulde stotte til magtanvendelse af den Kinesiske regering, og at demonstranter belv skudt. Faktisk har han udtrykt helt offentligt, at have der varet flere demonstranter, saa skulle de have varet skudt ogsaa.
  Det er helt aabenlyst politisk rekord i foragt for menneskerettigheder, af nogen statsleder i ASEAN, indklusive Myanmar.

  Saa overtradelser af menneskerettigheder i Singapore, hvor bliver den danske kritik af ?
  Der er ingen navnevardig kirtik i den Danske presse, hvorfor ikke?

  Uffe, du som er tidligere Dansk udenrigsminister, havd er baggrund for denne aabenlyse politiske forskelsbehandling af Malaysia og Singapore.?

  Malaysia – Vietnam.
  Malaysia have I tusindvis af baadflygtninge under og efter Vietnam krig, interneret i lejre under FN. De fleste af dem emigrerede til USA, og for et par aar siden kom der en delgation af disse tidligere baadflygtninge tilbage til den delstat de have opholdt sig i.
  Der byggede de efter tilladelse fra Malaysia, et lille monument til minde om den gastfrihed de have modtaget, og pga, af dette er i live den dag idag. Det tog 8 dage saa kom der officiel protest fra den Vietnamesiske stat, med krav om det monument skulle nedrives.
  Efter nogen tids skarmysler, endte det med at det blev revet ned, efter gentagne Officielle Vietnamesiske protester, med krav om nedriving, og for godt naboskabs skyld nu da Vietnam er blevet medlem af ASEAN, belv monument fjernet at Malaysia.

  Den u-officielle oppininon i Malaysia, var mildest talt forbloffelse over at regering i Vietnam ikke endnu kan tilgive de Veitnamesere der flygtede fra krig, og der er saa meget had mod dem, at et lille monument i Malaysia til minde om gastfrihed absolut skulle nedrives.
  Hvor var den Danske support til Malaysia, og paatale til Vietnam at et saadan extremt krav er i strid med meneskerettigheder, flygtninge konventioner etc.?
  Hvorfor var der ingen stotte til Malaysia i den Danske presse.???

  Et saadan extremt diktatur har Dansk stotte, baade med ulandshjalp, finaseringsstotte via IFU, for danke virksomheder etc.

  Hvad har vi gang i og hvilke kriterier er det ret faktisk vi bruger naar vi kritisere lande i Asien, med forskellig dansk standard for individuelle lande i Asien.???

  Er vores karer danske meninger styret mere af okonomiske interesser, end af politiske principper og respekt for international lov.???

  Mht. Midlertidig udenlandsk arbejdskraft i Malaysia, (ikke det samme som indvandre.).
  De findes i 2 kategorier.
  De der er kommet lovligt til Malaysia, og derfor har en arbejdstillaelse, og derfor er beskyttet under Malaysisk lov.

  De der er smuglet til Malaysia, hvilket er ulovligt og en foragt for mennesker via organiserede kriminelle organisationer, ganske som i Europa, er en helt anden sag.
  Pudsigt nok er de fleste tilfalde i kinesiesk kontrolerede firmaer, for der er hurtige penge at tjene ved slaveri. (Dette betyder ikke at alle kinesere er nogle slyngler, bestemt ikke.!!!)
  Dette alvorlige problem har nu medfort at firmaer som bruger illegale indvandre som arbejdskraft, er firmaets bestyrelse medlemmer blevet direkte PERSONLIGT juridisk ansvarlig for at saadanne kriminelle handlinger ikke finder sted.
  Overtradelse at dette staffes med bode og fangsel for firmaets bestyrelsesmedlemmer.

  Man kan ikke lobe fra ansvar ved at paaraabe sig at et saadan ulovlighed er firmaets dalige ledelses ansvar alene.

  Saa er der naturligvis opfindsomme firmaer der udlicitere arbejdskraft til subcontractors, som er ganske almindeligt i blandt andet plantage industrien. (indklusive dansk ejede fortagender.)
  Hvordan ansvar ligger der, for hovedentrepenor, er jeg dig svar skyldig.!!!
  Umiddelbart vil jeg mene, om de ikke er direkte juridisk ansvarlige, saa er de bestemt moralsk ansvarlige, og under alle omstandigheder i sidste ende ogsaa juridisk ansvarlig da medvirken til kirminelle handliger er ulovlig, ganske som i Danmark.
  Derfor et et registeret Malaysisk firma, ikke fritaget for ansvar, blot ved at udlicitere arbejdskraft.

  Jeg vil slutte for idag, men fortsatter gerne imorgen med debat.

  Med venlig hilsen

  Gert Nielsen
  Malaysia.

 40. Af Gert Nielsen

  -

  Hej Danmark,

  Jeg savner kritik af mit indlaag for 2 dage siden.!

  Med venlig hilsen

  Gert Nielsen
  Malaysia

 41. Af Gert Nielsen

  -

  Hej Danmark,

  Det er dog trist at vi ikke kan holde en debat, der overholder grundlovens principper om ytringsfrihed, og andres ret til at have en mening, som er anderledes end en selv.

  Kare Uffe Ellemann-Jensen,

  Maske det er en ide at du tager som emne den danske grundlov, og hvad der rent faktisk staar i den.
  Det virker dog som om der er mange der har glemt, havd der er RET iflg. grundloven og slet ikke kan huske hvad der er PLIGT iflg. grundloven.

  Med venlig hilsen
  Gert Nielsen

 42. Af Pharmk209 Pharmk209

  -

  Hello! ebkbdec interesting ebkbdec site! I’m really like it! Very, very ebkbdec good!

Kommentarer er lukket.