Island og EU: Ikke bare en ekspeditionssag

Af Uffe Ellemann 48

EU’s udenrigsministre har accepteret Islands anmodning om medlemskab, og dermed er processen officielt skudt i gang. Det blev gjort klart, at der ikke findes en smutvej for Island – sådan som nogen måske har forestillet sig. Og det er en … Fortsættes

Et godt og klart signal fra USA

Af Uffe Ellemann 36

”Vi anerkender ikke – og jeg gentager – vi anerkender ikke nogen indflydelsessfærer. Vi anerkender ikke, at noget land skal have ret til at diktere andre lande, hvilke alliancer, de må tilhøre, og hvilke bilaterale relationer de har.” Så klart … Fortsættes

En polsk europæer

Af Uffe Ellemann 43

Det var et bevægende og historisk øjeblik, da det nye Europaparlament i går valgte den tidligere polske statsminister og Solidarnosc-aktivist Jerzy Buzek til formand. Det siger noget om den stadigt mere historieløse tilgang til EU, som præger danske medier, at … Fortsættes

Obama forvirrer russerne

Af Uffe Ellemann 65

Kropssprog kan være sigende. På de tv-klip vi så af præsident Obamas morgenmadsbesøg hos Ruslands virkelige magthaver, statsminister Putin, slog det mig, at Putin ikke viste sin gæst den respekt, som både protokol og almindelig høflighed tilsiger: Værten viste med … Fortsættes

Et trefoldigt ØV for den krumme agurk

Af Uffe Ellemann 73

EU ophæver reglerne for agurkernes krumning. Det er ”et konkret eksempel på vores bestræbelser på at afskaffe unødvendig regulering”, siger landbrugskommissær Mariann Fischer Boel. Og denne begivenhed har naturligvis skabt opmærksomhed – vi er jo i agurketiden. Hvis man nu så på … Fortsættes