Tåbelig reaktion på tåbelig artikel

Af Uffe Ellemann 200

Den israelske regering er blevet meget fornærmet på den svenske regering på grund af en artikel i et svensk formiddagsblad. Artiklen hævder, at det israelske forsvar stjæler organer fra dræbte palæstinensere, uden nærmere dokumentation. Artiklen virker tåbelig og urimelig – men det samme gør den israelske reaktion. Statsminister Benjamin Netanyahu forlanger officiel svensk fordømmelse af artiklen – og det har den svenske regering naturligvis afvist. Statsminister Reinfeldt minder om, at der er pressefrihed i Sverige – og udenrigsminister Carl Bildt forstår israelernes vrede, men peger på, at det ikke er hans opgave at anmelde artikler i svenske aviser. Og dermed burde der ikke være mere at sige i den sag – på regeringsplan.

Den pågældende artikel er skrevet af en freelance-journalist, og har været trykt i formiddagsbadet Aftonposten. Det er forbløffende, at artiklen er sluppet igennem det redaktionelle nåleøje, for man kan kun give de israelske kritikere ret i, at den ”stinker af antisemitisme”. Men det er nu engang en konsekvens af presse- og ytringsfrihed, at aviserne kan bringe de mest idiotiske artikler (og tegninger) inden for de meget vide rammer, der sættes af lovgivningen. Trykkefriheden er jo ikke ubegrænset, men det domstolene og ikke regeringerne, der skal afgøre, om disse rammer er overskredet. Sådan er det i Sverige, i Danmark – og i Israel.

Derfor må der findes andre forklaringer på, at den israelske regering har pustet sig sådan op overfor Sverige.

Den israelske udenrigsminister Avigdor Lieberman er citeret for, at sagen ”minder os om Sveriges opførsel under Anden Verdenskrig, hvor man heller ikke greb ind”. Det er en stinker, som Sverige ikke fortjener. Lieberman kender tydeligvis ikke historien: For hvordan havde jødernes flugt fra Danmark været mulig, hvis ikke Sverige lå som en frelsende havn? Men Lieberman – som kommer fra et af de ekstremt nationalistiske partier, regeringen bygger på – har sikkert travlt med at tale om alt muligt andet end den korruptionsanklage, som truer med at vælte ham af posten.

Og statsminister Netanyahu har formentlig også grebet anledningen til at spille stærk mand indadtil ved at sparke udad – for hans kun fem måneder gamle regering er afhængig af religiøse og nationalistiske småpartier. Så blæse være med de grundlæggende demokratiske spilleregler, synes han at have tænkt.

Men med angrebet på Sverige og den svenske regering risikerer Netanyahu at lægge sig ud med hele EU. For de øvrige EU-lande må naturligvis vises solidaritet med EU-.formanden Sverige, hvis den israelske regering gør alvor af at aflyse et planlagt besøg af den svenske udenrigsminister, der er formand for EU’s ministerråd.

Denne sammenhæng kan måske også være indgået i overvejelserne, for Israel er ved at være klemt af EU og USA, når det gælder den fastfrosne fredsproces. Israelerne har blæst på de amerikanske krav om at stoppe udbygningen af bosættelserne på Vestbredden. De fortsætter – om end med private bygherrer, og ikke statslige – men stærke kræfter i den israelske regering (især udenrigsministeren) ønsker at gå videre. Og Netanyahus forsigtige udtalelser om en to-statsløsning har været så vævende og upræcise, at de ikke rigtigt kan bruges til noget.

Til efteråret er bebudet et nyt amerikansk udspil til fredsprocessen, og det vil utvivlsomt give nye indrepolitiske problemer for den israelske regering. Det er måske med til at forklare, at Netanyahu-regeringen har så travlt med at pege fingre af alle mulige andre, i det tilfælde altså EU-formanden Sverige, i stedet for at se indad.

Tilbage står stridens genstand: Den modbydelige artikel i Aftonposten. Der er heldigvis mange, også i Sverige, som tager afstand fra den – og er med til at pille den fra hinanden. For det er jo også en side af ytringsfriheden, at man har lov til at være kritisk over for dens frembringelser, hvad enten det så er tåbelige artikler eller provokerende tegninger. Det skal bare ikke gøres til en opgave for regeringer at agere smagsdommere. Sådan virker vore systemer ikke – og det vil Carl Bildt sikkert være mand for at forklare sin hidsige israelske kollega.

200 kommentarer RSS

 1. Af Harald Børstekilde

  -

  …statistikker om kriminalitet begået af..

  Jeg bringer denne korrektion af en sprogfejl, ellers vil T Larsen bruge en hulens masse tid på dette.

  Rettelsen går på ‘og alle kriminelle statstikker bekræfter dette’, da det ikke er statistikkerne der er kriminelle :-)

 2. Af peter kocsis

  -

  “Indenfor de sidste 400 år, i Danmark, og KUN i Danmark, fortæl mig om en jøde af enhver nationalitet, bosiddende i Danmark, end ikke dansk statsborger, men JØDE, om vedkommende har..:

  1) skudt,
  2) chikaneret
  3) eller truet

  ..sine danske naboer som vi ser det på Nørrebro, Belvederevej, Vollsmose, Gjellerup, Brønshøj og mange andre steder?”

  det er en fuldstændig absurd krav,eftersom jøderne i danmark i 400 år har været danske statsborgere, er deres kriminalitet selvfølgelig ikke registreret som jødiske, men er gledet ind i statistikken over danskere…

 3. Af peter kocsis

  -

  Børstenkilde

  “Indenfor de sidste 400 år, i Danmark, og KUN i Danmark, fortæl mig om en jøde af enhver nationalitet, bosiddende i Danmark, end ikke dansk statsborger, men JØDE, om vedkommende har..:

  1) skudt,
  2) chikaneret
  3) eller truet

  ..sine danske naboer som vi ser det på Nørrebro, Belvederevej, Vollsmose, Gjellerup, Brønshøj og mange andre steder?”

  det er en fuldstændig absurd krav,eftersom jøderne i danmark i 400 år har været danske statsborgere, er deres kriminalitet selvfølgelig ikke registreret som jødiske, men er gledet ind i statistikken over danskere…

  “og jeg er ikke til sinds at tale om Mossad operationer, det er for søgt.”

  hvorfor er det søgt at tale om jødiske terroristgruppers statsorganiserede mordturneer på fremmede staters territorium?

  Du synes det er bedre , at Israel sender statsfinansierede morderbander ud for at likvidere uskyldige, end den fuldstændigt tilfældige angreb på israelere i Odense fra arabisk side, som ikke dræbte, men kun sårede dem?

 4. Af Harald Børstekilde

  -

  @peter kocsis

  Jeg takker peter kocsis for de sidste to debatindlæg.

  Det er tydeligt for enhver læser, at peter kocsis, som er en gammel debattør på bloggen, ikke er istand til at fremkomme med eksempler fra Danmark, selvom jeg har ladet peter kocsis trække på materiale lige så langt tilbage som han vil.

  Det eneste peter kocsis nu ønsker, er, at dreje mit spørgsmål og min udfordring i en helt anden retning, – og tale om Mossad.

  Min udfordring går UDELUKKENDE på hvad der er sket på dansk grund. peter kocsis har mere end erkendt at han ikke kan fremkomme med eksempler, selvom jeg tillader i min udfordring, at peter kocsis kan gå så langt tilbage i Danmarks historien som han vil, og det er 400 år i dette tilfælde.

  Problemet er araberne, ikke jøderne!

  Erkend dit nederlag, peter kocsis!

 5. Af peter kocsis

  -

  børstenkilde:

  Her er hvad stifteren af DANSK FOLKEPARTI siger om jøderne:

  “det store Flertal af det danske Folk inderst inde ikke holder af Jøderne og med Sindsro eller endog med en vis Tilfredshed vilde se dem fjernede fra alle Nøglestillinger f. eks. i Administration, Bankvæsen, Handel, Industri og Presse for at nævne noget af det vigtigste, naar det kan ske paa en lempelig og human Maade. Heri er jeg ogsaa enig.«

  Uddrag af brev til den tyske besættelsesmagts øverste repræsentant i Danmark, Cecil von Renthe-Fink, marts 1942

 6. Af peter kocsis

  -

  Børstenkilde

  “Erkend dit nederlag, peter kocsis!”

  ok – jeg erkender mit nederlag,der ganske enkelt skyldes, at hvis en jøde overfalder en araberer, registreres han ikke som jøde i kriminalstatistikken, men som dansker…

  Men du har til gengæld kun dokumenteret ET ENESTE arabisk overfald på jøder i Danmark…

  Så din konklusion:

  “Problemet er araberne, ikke jøderne!”

  savner ethvert basis i virkeligheden.

 7. Af Steffen Nielsen

  -

  Harald Børstekilde

  Livet er for kort til at debattere, eller hvad man kan kalde det, med Peter Kocsis. Lige meget hvad, så har hen altid en “far out” bortforklaring. Vi får ikke overbevist ham om noget som helst, og han bidrager ikke med noget noget, der kan få os til at reflektere. Jeg tror heller ikke, der er mange, der kan tage ham alvorligt. Facit: tidsspilde.

  Det står endnu værre til med Kristian Andersen. Det er skruen uden ende.

 8. Af Harald Børstekilde

  -

  @Steffen Nielsen

  Jeg er ganske enig i din konstatering omkring tilfældet Peter Kocsis og Kristian Andersen.

  Spot on…

 9. Af Steffen Nielsen

  -

  Uffe Ellemann

  I Weekendavisen 28. august har Klaus Wivel et indlæg “Sig dog noget”.

  Han mener, at såvel den danske statsminister i sin tid som den svenske udenrigsminister nu burde have taget bladet fra munden og sagt deres mening. Klaus Wivel skriver: “Det er trist at se, hvordan toppolitikere i højere og højere grad bruger ytringsfriheden som værn mod at sige noget”. Han slutter indlægget af således: “Aftonbladet har et forklaringsproblem.
  Det kunne Carl Bildt godt tåle at påpege. I stedet kan hans slappe tavshed tolkes, som om han vil forsvare en journalistisk og fornærmende løgn. Fogh derimod måtte tie, fordi han som statsminister ikke kunne tillade sig at forsvare en journalistisk og fornærmende sandhed.
  Fogh turde ikke sige, at Jyllandsposten havde ret. Bildt tør ikke sige, Aftonbladet tager fejl.”

  Jeg har googlet lidt på din opfordring til Carsten Juste om at trække sig. Jeg fandt dette på “Jernesalt” : “Men Uffe Elleman forlangte på god Wesselsk vis at man skulle lade den uskyldige bager rette for den skyldige smed. Han forlangte at Juste skulle gå af som chefredaktør – men blev heldigvis omgående mødt med Hans Engells spørgsmål i Ekstrabladet om han var blevet vanvittig.”

  Jeg fandt desuden denne kommentar fra Nils Bredsdorff fra 20.6.2006. Her konkluderer han: “Kort sagt: Ytringsfriheden er under pres fra religionsfriheden. Hidtil har ytringsfriheden haft højeste prioritet i afvejningen mellem de modstående retskrav – krav om selvcensur eller hensynsfuld eller endog respektfuld tavshed over for profeten Muhammed og andre religiøse symboler kan blive første skridt på vejen til at tippe den balance som er opnået gennem 50 års europæisk retspolitisk kultur-kamp. I første omgang vil Rose og Krarup blive ramt af ytringsbegrænsningen og de herskende re-ligiøse autoriteters beslaglæggelse af det offentlige rum, dernæst vil jeg og Abu Laban blive ramt af tavsheden og til sidst såmænd også juristerne.”

 10. Af Steffen Nielsen

  -

  Uffe Ellemann

  Her er linket til Nils Bredsdorffs kronik, som, jeg mener, i virkeligheden blev bragt i Jyllandsposten d. 18.6.2006. Her er tale om en glimrende og meget afklarende kronik, der redegør for forholdet mellem ytringsfrihed og religionsfrihed, og hvorfor ytringsfriheden ikke må vige som følge af hensyntagen til religiøses krænkelsesfølelser.

  http://kritiskfornuft.blogspot.com/2006/06/nils-bredsdorff-de-respektables-blinde.html

 11. Af Uffe Ellemann

  -

  Steffen Nielsen:

  Hvis du nu søgte efter, hvad jeg selv sagde i sin tid om Jyllands Postens chefredaktør, i stedet for at søge på hvad alle andre mente jeg havde sagt, så ville du se følgende:

  Da chefredaktøren på et tidspunkt sagde, at havde han vidst, hvordan reaktionerne blev på provokationen med tegningerne, ville han ikke have trykt dem – reagerede jeg med at opfordre ham til at træde tilbage fra sin stilling, som han åbenbart ikke var voksen. Direkte adspurgt svarede jeg, at han ikke skulle fyres – men selv gå af. (Det forhindrede ikke avisen i siden at påstå at jeg ville have ham fyret).

  Jeg forsvarede bestandig regeringens og den daværende statsministers afvisning af krav om at “undskylde” – ligesom jeg i dag forsvarer den svenske regerings afvisning af at “undskylde” eller “fordømme” artiklen i Aftonposten.

  Men jeg synes ærlig talt, at Aftonpostens ledelse selv burde drage nogen konsekvenser af at have trykt en så åbenlyst dårligt underbygget artikel med så modbydelige påstande. Alene læsning af artiklen viser, at den er helt gal – og efterfølgende er det kommet frem, at den (gamle) påståede “dokumentation” ikke holder. Her burde en ansvarlig chefredaktør træde i aktion. Men da der er tale om en underlødig avis skal man næppe vente sig noget i den retning…

  Jeg kan gort forstå, at de er blevet stiktossede i Israel. Men jeg kan ikke forstå, at de glemmer at optræde som et stærkt demokrati.

 12. Af Jakob Schmidt

  -

  Det ville have været et smart diplomatisk skaktræk, hvis den svenske regering ikke havde slettet ambassadørens beklagelse af denne udokumenterede dæmonisering af jøder.

  I modsætning til Westergaards bombetegning, der var en humoristisk kommentar i typisk dansk stil til det faktum, at fundamentalistiske islamistiske terrorister begår terror i Muhammeds navn, så er Aftonbladets artikel ikke en joke, men et alvorligt ment forsøg på at genoplive de værste dæmoniserende løgne, som tidligere har været brugt til at “retfærdiggøre” progromer mod jøder.

  Nu kan den svenske regering være ret sikker på, at Israel ikke vil lytte til EU’s nødvendige kritik af de ulovlige bosættelser.

 13. Af Steffen Nielsen

  -

  Uffes Ellemann

  Så er jeg enig med dig. Aftonposten bør tage konsekvensen af sin fadæse. Jeg er uenig med dig i din vurdering af Muhammedtegningerne i sin tid. Efter min mening skulle de ses på baggrund af den angst, vi stadig har for at ytre os på grund af trusler fra islamister (jeg bruger bevidst udtrykket “islamister”). Inden tegningerne havde der været Salmon Rushdie sagen (han fik ikke den fortjente støtte fra Nyrup Rasmussen, som jeg husker det), der var attentater på forelæggere af “De sataniske vers”, overfaldet på en jødisk forelægger for som “vantro” at have læst op af Koranen, mordet på Theo van Gogh (det var før tegningerne?), trusler mod Hirsi Ali, Naser Khader, Ibn Warraq. Efter tegningerne er der sagen med dødstruslerne og den manglende opbakning til Robert Redeker.

  Min holdning er: Hvis det blot er forbuddet mod at afbillede profeten Muhammed, der skal tages hensyn til, burde vi sagtens kunne leve med det, men der stopper det ikke, og det er problemet.

  Jeg mener, vi bør kunne have en ind til benet ærlig debat uden tabu. Det er nødvendigt at diskutere de problematiske sider af en bogtro forståelse af Koranen, som islamisterne plæderer for.

  Der skal ikke være så megen sordin, at klarsynet blokeres.
  Og så mener jeg da også, at vi bør undgå brug af skingre og ydmygende tillægsord. Det kan nemlig godt lade sig gøre at diskutere substansen uden brug af disse.

 14. Af Uffe Ellemann

  -

  Steffen Nielsen:

  Mht Muhammed-karikaturerne er vi altså uenige – og det skal der jo også være plads til. Jeg er også uenig med Niels Bredsdorff, hvis kronik fra dengang du har henvist til. Han har ret i, at “medborgerskab er ikke noget, der kan dikteres, det er noget der udvikler sig i en langstrakt kamp om ord og holdninger”. Men denne langstrakte kamp fordrer jo også, at der er plads til forskellige synspunkter – og her har det været sørgeligt at konstatere, hvor ophidsede mange mennesker bliver, hvis man som jeg argumenterer for hensyntagen og tolerance. Der vrænges af “det gode selskab” – ganske som nogen stadig vrænger at “eksperter” og “smagsdommere”. Jeg har altid bestræbt mig på at være en del af “det gode selskab” – ikke altid med lige stort held, må jeg indrømme – og jeg har også bestræbt mig på at vide så meget om tingene, at jeg har haft grundlag for at være “smagsdommer” på udvalgte områder. Og jeg sidder med en lille mistanke om, at når nogen vrænger af det, skyldes det en blanding af frygt og mindreværdsfølelse…

  Det er noget vrøvl, at “ytringsfriheden er under pres af religionsfriheden”. Ytringsfriheden er ikke absolut. Og det enkelte menneske bør i sin anvendelse af ytringsfriheden tænke over det ansvar, man påtager sig ved at starte unødvendige konflikter. Det er derfor, begrebet “ansvarhavende redaktør” eksisterer for de trykte medier…

 15. Af Steffen Nielsen

  -

  Uffe Ellemann

  Tak for dine svar. Du behøver ikke at svare på det her indlæg. Jeg ved, man kan bruge timer her på bloggene, når man først har sat sig foran compuren.
  Men jeg vil godt kommentere på “det gode selskab”, “eksperter”, “smagsdommere” og “ytringsfriheden er under pres af religionsfriheden”.

  “Det gode selskab”

  I denne sammenhæng mener jeg, at det er blevet brugt af nogle til tale nedsættende om dem, der ærligt er bekymret over en samfundsudvikling, de og jeg mener truer. Her har man talt nedsættende de “jævne” mennesker, der lytter til Richardt Ragnvald” og har “det grædende barn” på væggen. (Jeg kan sandt for dyden ikke fordrage hverken Richardt Ragnvald eller “Det grædende barn). Så er der blevet kørt på, at undersøgelser viser disse er de lavest uddannede. Men på den anden side har Holberg i Erasmus Montanus beskrevet en person, som er hovmodig, og via ord får Nille gjort til en sten.
  Selvfølgelig er der personer, som skal have luftet deres indre “svinehund”, men efter at have deltaget på diverse blogs, kan jeg sige, at det gælder for begge fløje.

  “Eksperter”

  Selvfølgelig er der personer, som har større indsigt i deres områder end andre. Men “den hvide kittel” bliver også misbrugt i debat, fordi “eksperterne” taler ex cathedra. Er Tim Jensen og Jørgen Bæk Simonsen fx større eksperter i Islam end Hirsi Ali, Kim Møller eller Wafa Sultan. Er der her ikke interesser på spil?

  “Smagsdommere”

  Alt er selvfølgelig ikke lige godt. Der kan næppe herske nogen tvivl om, at Mozart var en større kunstner end Richardt Ragnvald. Men også her skifter moderne og tendenserne. Og gode kunstnere kan være sat uden i en bestemt tid, fordi tiderne skifter. Senere kan det vise sig, at de rehabiliteres.

  “Ytringsfriheden er under pres af religionsfriheden”.

  Frank Hvam har udtrykt irritation over, at man ikke kan satirisere over islam på samme måde, som man kan tage pis på kristendommen. Robert Redeker må leve under jorden på grund af islamkritik, og han bakkes langt hen ad vejen mindre end halvvejs op.

  Jeg vil gerne have lov til at debattere punkter som sharia, den sociale kontrol i muslimske miljøer, det faktum, at en dansk mand ikke kan gifte sig med en kvinde af muslimsk baggrund uden at konvertere, at det er yderst problematisk for en person af muslimsk at frasige sig sin religion,samt at vi fremover vil få et kæmpe parallelsamfund og andet af problematisk karakter.

 16. Af Harald Børstekilde

  -

  @Jakob Schmidt 29. august 2009 kl. 09:54

  Jakob Schmidt, det debatindlæg du skrev dér, er nok det debatindlæg der rammer Sverige/Israel problemstillingen renest og mest præcist.

  Min ros går også til Steffen Nielsen, og artiklen “Sig dog noget” i WA er godt skrevet af Klaus Wivel.

  Det er tydeligt at Uffe Ellemann fejlvurderer konteksten dengang som idag (det fremgår tydelig i Uffe Ellemans debatindlæg 29. august 2009 kl. 10:29), og Uffe Ellemann kan svært slippe væk fra debattøren Steffen Nielsens vedholdenhed.

  Dog vil jeg rose Uffe Elleman for at tage til genmæle og “sige noget”, og jeg er blevet bekræftet i, at Uffe Ellemanns dømmekraft er ringe, hvilket jeg i al beskedenhed må konstatere at vores tidligere statsminister Anders Fogh også mente, og Uffe blev aldrig en del af inderkredsen til trods for hans store indflyelse i partiet og familie dynastiet Ellemann-Jensen.

  Hvor Steffen Nielsens debatindlæg er skarpest og rammer mest rent med sit fokus på Uffe Ellemann/tegningerne hykleriet, så retter Jakob Schmidts debatindlæg det bedste fokus på Sverige/Israel problemstillingen.

  Samlet set, indkapsler begge debattører, Steffen Nielsen og Jakob Schmidt, alle vinklerne i denne debat.

  Jeg bringer Jakob Schmidts debatindlæg en gang til, da det tåler dagens lys mere end én gang:

  “I modsætning til Westergaards bombetegning, der var en humoristisk kommentar i typisk dansk stil til det faktum, at fundamentalistiske islamistiske terrorister begår terror i Muhammeds navn, så er Aftonbladets artikel ikke en joke, men et alvorligt ment forsøg på at genoplive de værste dæmoniserende løgne, som tidligere har været brugt til at “retfærdiggøre” progromer mod jøder.”

  Mvh, Harald Børstekilde, Lille Skensved.

 17. Af Bjarke Hansen

  -

  peter kocsis

  Her er hvad stifteren af DANSK FOLKEPARTI siger om jøderne:

  “det store Flertal af det danske Folk inderst inde ikke holder af Jøderne og med Sindsro eller endog med en vis Tilfredshed vilde se dem fjernede fra alle Nøglestillinger f. eks. i Administration, Bankvæsen, Handel, Industri og Presse for at nævne noget af det vigtigste, naar det kan ske paa en lempelig og human Maade. Heri er jeg ogsaa enig.«

  Så kom katten ud af sækken! Du er jo alligevel tilhænger af Dansk Folkeparti, siden du bruger
  citater fra dem i din argumentation mod jøderne!

 18. Af Steffen Nielsen

  -

  Jakob Schmidt
  Som supplemet til dit indlæg nedenstående, hvori det fremgår, at antisemitisme er klart ulovlig i Sverige, og at lovteksten klart forbyder “hetz af befolkningsgrupper”.

  Ann-Sofie Dahl, svensk docent i statskundskab, skrev i går i Berlingske: “Desuden er det altså Israel, der er det ophidsede land i Mellemøsten – regionens eneste demokratiske land, hvis regering burde have forståelse for, at ytringsfrihed indgår som en umistelig del af en demokratisk forfatning. Med ytringsfrihed følger ind i mellem, desværre, dårlig journalistik – selv om det er sjældent, at den befinder sig på så lavt et niveau som artiklen i Aftonbladet. Derimod er antisemitisme ikke lovligt, i hvert fald ikke i Sverige, hvor lovteksten klart forbyder »hetz af befolkningsgrupper«. Det burde den svenske regering måske have forklaret sine israelske kolleger, som i oprørte vendinger kræver en undskyldning af statsminister Fredrik Reinholdt for Aftonbladets artikel – hvilket Reinfeldt givetvis har nægtet. Lige som Anders Fogh Rasmussen i sin tid med rette nægtede at undskylde for tegningerne i Jyllands-Posten.”

 19. Af Ivan Broe

  -

  Hydr Uffemand!

  Jeg er enig i, at ytringsfriheden står over alt og at Israel ikke bør lægge pres på den svenske regering for at stå til ansvar overfor, hvad en fri presse måtte skrive. Men det er altså tilladt at tænke sig en smule om. I Gaza findes der et decideret “palliwood”, hvor palæstinensere trækker vestlige journalister rundt ved næsen til den ene fingerede massakre (begået af IDF, naturligvis) efter den anden. Du er selv tidligere journalist ved TV-A. Du må dog have lørt kildekritik på Journalisthøjskolen, ikke sandt ?

 20. Af Ivan Broe

  -

  Hmm Kocsis.

  Var det ikke i 1953, at man i det danske sprog gik bort fra at skrive navneord med stort ?

  Jeg tror knap at hverken Pia Kjærsgaard, Mogens Glistrup eller Søren Krarup var født dengang. Bedre held næste gang med dine citatfuskerier…

 21. Af Ivan Broe

  -

  Du tager fejl, Uffe Ellemann Jensen. Ytringsfriheden er ganske absolut. Som tidligere udenrigsminister må du kende andet led i Grundlovens § 77. “…censur kan ingensinde påny indføres”

  Dermed er det IKKE strafbart at fremsætte en ytring, hvor tåbelig den end måtte være. Grudlovsfædrene havde ganske gode grunde til netop at få censursætningen indført.

  Enevoldskongerne i Danmark havde et endog omfattende censurapparat til deres rådighed.

  Grundlovsfædrene fik knæsat, at enhver ytring er fri. At man så senere kan drages til ansvar for ytringen betyder på ingen måde, at nogen borger er afskåret fra at sige, hvad han eller hun vil – uden at det på forhånd har skullet igennem en censurmaskine. Det kan vi vel dog blive enige om ?

 22. Af Hans Busk

  -

  “peter kocsis

  Her er hvad stifteren af DANSK FOLKEPARTI siger om jøderne:

  “det store Flertal af det danske Folk inderst inde ikke holder af Jøderne og med Sindsro eller endog med en vis Tilfredshed vilde se dem fjernede fra alle Nøglestillinger f. eks. i Administration, Bankvæsen, Handel, Industri og Presse for at nævne noget af det vigtigste, naar det kan ske paa en lempelig og human Maade. Heri er jeg ogsaa enig.«

  I 1941 eller 1942 sluttede de små nazistisk inspirerede partier, Dansk socialistisk Parti, Det nationale Genrejsningsparti og Nationalt Samvirke samt Samvirke-Fagstatsbevægelsen, sig sammen til Dansk Folkeparti.

  Det er jo paa en maade en god nyhed, at peter kocsis nu endelig bekendtgoer, hvorfra han har sit antijoediske tankegods.

 23. Af Uffe Ellemann

  -

  Ivan Broe:

  Det har du ikke ret i. Lovgivningen sætter grænser for, hvilke ytringer der kan fremsættes straffri. Og det har intet med censur at gøre. Det er således loven, der fastsætter ytringsfrihedens grænser – og det er derfor domstolene, der skal tage stilling til, om loven er overtrådt. Det er hele pointen i, at regeringer ikke skal spille domstol overfor ytringer.

 24. Af Steffen Nielsen

  -

  Fra Jalvings blogindlæg på JP:
  Jonathan Friedman taler bl.a. om den sammenkædningstaktik, som Lena Sundström også benytter aktuelt, og om den styrede ytringsfrihed, som hun er repræsentant for. Friedman siger:

  “Der føres ingen nøgtern diskussion om vores indvandringspolitik, fordi bare det at tale om størrelsen af indvandringen eller konkrete konsekvenser af indvandringen straks klassificeres som og associeres til ordet fremmedfjendtligt. Og at være fremmedfjendtlig associeres til at være racist, og det sammenkædes ofte med at være fascist eller nazist. Man klassificerer og kategoriserer diskussionen væk i stedet for at forholde sig til det problem, der er udgangspunktet. Denne tilbøjelighed til automatisk at associere fra et værdineutralt ord til ord, som alle tager afstand fra, bevirker, at den styrede ytringsfrihed ikke blot fjerner racistiske ytringer, som er det erklærede formål. Den umuliggør en rationel diskussion om konkrete problemer.”

 25. Af Ivan Broe

  -

  Kære Uffe

  Lovgivningen har ingen krav til en ytring før den fremsættes. Friheden til at ytre sig er således fri. Om handlingen bagefter så er strafbar eller ej, skal en domstol afgøre. Men selve retten til at sige sin mening er fri og kan, men ikke skal underkastes en eventuel retslig afgørelse. Det er her du og dine ligesindede går i vandet med hensyn til muhammedtegningerne. “Man kunne har tænkt sig om”. “Der er ingen grund til at fornærme folks religiøse følelser” osv. Det er at indføre censur påny. Bag de søde ord ligger et krav om at ytringer skal forhåndsgodkendes før de må siges-.Beklager men selve grundloven sætter grænsen for den slags smagsdommeri for nu at bruge en vending fra din efterfølger. Tanken er både told-og skattefri og det kan ikke være anderledes i et frit og sekuliseret samfund, hvor selv religion må finde sig i at blive udsat for kritik.

 26. Af Ivan Broe

  -

  Skal jeg forstå det således, at før jeg f. eks. fremsætter en udtalelse om en analfabetisk, pædofil, sexgal stratenrøver i Ydre Udørk for 1400 år siden, så skal ytringen først godkendes af en domstol ?

 27. Af Ivan Broe

  -

  Kære Uffe.

  Som udenrigsminister må du jo være bekendt med Cairo deklarationen. Den blev trods alt tiltrådt af 53 muslimske stater, mendens du sad i udenrigsministeriet den 5, august 1990.

  I denne ganske særlige udgave af, hvorledes menneskerettighederne skal udøves i muslimske lande hedder det bl. a. i artikel 10 b:

  “Article 10
  Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism.”

  Klar tale. Islam er uspoleret og det er forbudt enhver at skifte religion eller at blive ateist. Underskrevet af dine udenrigsministerielle kolleger fra 53 muslimske lande.

  Graver man lidt længere ned i materien, kan man finde dette interessant budskab om mænd og kvinders rolle:

  “Article 6
  (a) Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.
  (b) The husband is responsible for the support and welfare of the family. ”

  Kvinder er kun berettiget til at have samme værdighed som mænd. Ikke ret til at være ligeværdige. Ægtemanden er ansvarlig for familiens velfærd. Hvor er kvinderne henne her ?

  Og endelig stk a i article 22:

  “a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari’ah. ”

  En helt klar begrænsning af ytringsfriheden. Den er tilladt sålønge den ikke er i modstrid med Sharia’h.

  Det er vilkårene i denne verden. Du må gerne udtale dig kritisk om hvadsomhelst, men fornærmer du religionen, så kommer vi efter dig.

  Aldrig om jeg vil underkaste mig et sådant påbud.

 28. Af Uffe Ellemann

  -

  Alle ytringer skal forhåndsgodkendes – af én selv. Der er nogen, der kalder det selvcensur. Det er i så fald OK. For ethvert normalt menneske tænker sig vel om, bare en lille smule, før man plaprer løs…. ikke?

 29. Af Ivan Broe

  -

  Kære Uffe
  Du gjorde et fabelagtigt godt job som udenrigsminister. I din tid faldt ondskabens mur, og jeg er ikke helt sikker på, om du ikke havde en aktie i det fald også. Men i din tid faldt der vel også en uovervejet beærkning af i ny og næ, som f.eks ” if you cant join them, beat them”

  Sådan er der vel så meget. Tak for din tid som nagelfast både overfor “bedstemødre for frede” og de radikale kratluskere,

  De venligste hilsner

  Ivan Broe

 30. Af Steffen Nielsen

  -

  Ivan Broe og Uffe Ellemann.

  “If you can’t join them, beat them”, syntes jeg dengang og stadig var god humor, som der vel også bør være til, også på de bonede gulve.

  Ellers er jeg enig i Ivan Broes sidste kommentar.

  Når jeg tænker tilbage, kan jeg godt huske, at Carsten Juste udtalte, at havde han vidst, hvilke følger det fik, ville han ikke have godkendt tegningerne. Jeg mener nu, at denne “civile ulydighed” over for islamister var nødvendig. Man skal nemlig ikke give efter over for terrorister, og det var således efter min mening fatalt, at Zapatero trak de spanske soldater ud af Irak lige efter, at bomberne var sprunget i Madrid. Et sådant træk må netop give terroristerne blod på tanden. Men jeg må så sige, at Uffe er konsekvent, når han skriver:”Men jeg synes ærlig talt, at Aftonpostens ledelse selv burde drage nogen konsekvenser af at have trykt en så åbenlyst dårligt underbygget artikel med så modbydelige påstande. Alene læsning af artiklen viser, at den er helt gal – og efterfølgende er det kommet frem, at den (gamle) påståede “dokumentation” ikke holder. Her burde en ansvarlig chefredaktør træde i aktion. Men da der er tale om en underlødig avis skal man næppe vente sig noget i den retning…”

 31. Af peter kocsis

  -

  Ivan Broe

  “Jeg tror knap at hverken Pia Kjærsgaard, Mogens Glistrup eller Søren Krarup var født dengang. Bedre held næste gang med dine citatfuskerier…”

  Citatfusk?

  Citatet er fra Victor Pürchsel, som stiftede Dansk Folkeparti i 1941, og hvis antisemitiske retorik efterfølgeren har tilegnet sig, bare politisk korrekt og foreløbigt transformeret til antimuslimisme.

 32. Af peter kocsis

  -

  Hans Busk

  “Det er jo paa en maade en god nyhed, at peter kocsis nu endelig bekendtgoer, hvorfra han har sit antijoediske tankegods.”

  du bedes dokumentere hvor jeg har ymptet “antijødisk tankegods”.

 33. Af peter kocsis

  -

  børstenkilde

  “Indenfor de sidste 400 år, i Danmark, og KUN i Danmark, fortæl mig om en jøde af enhver nationalitet, bosiddende i Danmark, end ikke dansk statsborger, men JØDE, om vedkommende har..:

  1) skudt,
  2) chikaneret
  3) eller truet

  ..sine danske naboer som vi ser det på Nørrebro, Belvederevej, Vollsmose, Gjellerup, Brønshøj og mange andre steder?”

  hvad med den israeler i Holte, der myrdede sin danske samleverske og hendes søn?

 34. Af peter kocsis

  -

  Ivan Broe

  .” I Gaza findes der et decideret “palliwood”, hvor palæstinensere trækker vestlige journalister rundt ved næsen til den ene fingerede massakre (begået af IDF, naturligvis) efter den anden”

  Det var måske derfor at Israel ikke tillod vestlige journalister og neutrale iagttagere adgang til Gaza únder det sidste af Israels taltige terrorangreb på området?

 35. Af peter kocsis

  -

  børstenkilde

  ““I modsætning til Westergaards bombetegning, der var en humoristisk kommentar i typisk dansk stil til det faktum, at fundamentalistiske islamistiske terrorister begår terror i Muhammeds navn, så er Aftonbladets artikel ikke en joke, men et alvorligt ment forsøg på at genoplive de værste dæmoniserende løgne, som tidligere har været brugt til at “retfærdiggøre” progromer mod jøder.”

  Journalisten konstaterer 2 fakta:

  1) at en jødisk rabbiner er arresteret i NY for ulovlig organhandel.

  2) at den israelske hær:

  a) opsamler de af hæren myrdede palæstineseres lig

  b) beholder dem i mindst 5 dage

  c) leverer ligene tilbage opsprættede og igen sammensyede.

  Journalisten begår den fejl at han ikke kunne bringe disse 2 fakta i kausal forbindelse med hinanden, .men sålænge israel ikke har givet en forklaring på sit ligrøveriske adfærd , er mistanken selvfølgelig stadigvæk plausibel.

  iøvrigt skriver han ingen steder at israel rent faktisk har fjernet organer fra de myrdede.

  derfor er artiklen ikke løgnagtig, men insinuerende.

  Men tegningen er gengæld 100% løgn,fordi dens indebyrd er følgende:

  1) at mohammed var en terrorist.
  2) at islam er en terrorreligion.
  3) at alle muslimer er terrorister.

  Da alle 3 påstande er løgne, er tegningen følgelig også løgn.

 36. Af Ivan Broe

  -

  Victor Pürschell ?

  Havd har han med Dansk Folkeparti at gøre idag. INTET. Mere interessant er det dog at finde ud af, hvad islamister havde at gøre med Hitler i fyrrerne. Er det en debat du er klar til at tage Kocsis ?

 37. Af Ivan Broe

  -

  Jamen dog Peter. Jøde anholdt for ulovlig organhandel. Den israelske hær opsamler lig og leverer dem tilbage opsprættede og sammensyede. Med hvilken TROVÆRDIG kilde har du dog de oplysninger fra. Den glæder jeg mig til at se. I mellemtiden kan vi jo dvæle lidt ved “palliwood”. Benægter du, at palæstinenserne forsøge at bruge enhver lejlighed til at udstille IDF som brutale dyr, der bare er ude på at slagte arabere…?

 38. Af Ivan Broe

  -

  Talrige terrorangreb på Gaza ? Må jeg minde dig om, at Israel fik smidt adskillige raketter i hovedet af Hamas. Men det er måske ikke terror, nå man sigter efter civile ofre, en hvilken som helst jøde. Terror er naturligvis kun når en militær magt får nok. Nu finder vi os ikke i det her mere. Nu går vi ind og stopper det.

  Palæstinenserne var som sædvanligt feje. De turde ikke møde en overlegen militær modstander ansigt til ansigt. De gemte sig bag kvinder og børn og jamrede hjerteskærende ud til den samlede verdenspresse. Imens de opfandt Hamas knæskuddet til sine modstandere.

  Kocsis. Den palæstinensiske offersang om at bære skylden for alverdens byrder er forlængst afsløret. Hvis ikke kan man jo bare gå til Helsingør Kommune og se, at 23 danske familier tilbydes genhusning fordi en libanesisk (palæstinensisk) familie synes, at danskere er skyld i al verdens dårligdom over islam.

 39. Af peter kocsis

  -

  Ivan Broe

  “Palæstinenserne var som sædvanligt feje. De turde ikke møde en overlegen militær modstander ansigt til ansigt. De gemte sig bag kvinder og børn og jamrede hjerteskærende ud til den samlede verdenspresse. Imens de opfandt Hamas knæskuddet til sine modstandere.

  Kocsis. Den palæstinensiske offersang om at bære skylden for alverdens byrder er forlængst afsløret. Hvis ikke kan man jo bare gå til Helsingør Kommune og se, at 23 danske familier tilbydes genhusning fordi en libanesisk (palæstinensisk) familie synes, at danskere er skyld i al verdens dårligdom over islam.”

  Her har vi et typisk indlæg fra Df-segmentet, hvis ratio består i en evindelig JAMMERKLAGE over muslimer, palæstinensere, arabere, tyrkere, det hele blandet sammen i en stor pærevælling,hvor intet er for stort eller er for småt til at blive medtaget i den forurettede hyleri.

  Her sidestiller Broe i sin hyleri f. eks.påståede krigsforbrydelser og knæskud med en urolig familie!
  Broe mener åbenbart de er MORALSK ÆKVIVALENS mellem krigsforbrydelser og en familie der ikke kan opføre sig ordentligt, begge dele bliver ligestillet og skal tjene blot til illustrere Broe forudfattede idiotiske fordom om palæstinensernes grænseløse mindreværd!!

  “Palæstinenserne var som sædvanligt feje. De turde ikke møde en overlegen militær modstander ansigt til ansigt. De gemte sig bag kvinder og børn.

  mener Broe også at de danske frihedskæmpere som sædvanligt var fejge, fordi de ikke
  turde møde den overlegne nazistiske modstander ansigt til ansigt, men valgte at operere i civilt antræk, gemt bag kvinder og børn?

  hvordan vil Broe forøvrigt forklare,at Amnesty int, human rights watch,FN-observatører,israelske menneskerettighedsgrupper og senest israels EGNE soldater klart har dokumenteret , at israel blandt andre krigsforbrydelser i Gaza holdt civile palæstinensere som skjold og altså var så fejge, at de trods deres overlegne militære udrustning ikke turde kæmpe ansigt til ansigt, men gemte sig bag palæstinensiske kvinder og børn?

  “Imens de opfandt Hamas knæskuddet til sine modstandere.”

  Knæskud har været praktiseret lige så længe der har været knæ at skyde og er aldeles ikke opfundet af Hamas.
  Men mener Broe, at Hamas hellere skulle henrette sine modstandere,ligesom frihedskæmperne gjorde med deres, altså stikkere, forrædere, 5.kolonne folk hipoer mm?

 40. Af Harald Børstekilde

  -

  @peter kocsis 29. august 2009 kl. 20:25

  Arabere og autonome er kendt for deres ringe intelligens, og derfor finder de to grupper sammen. Lige tiltrækker lige. ‘Shit attracks shit’.

  Egentlig burde jeg ikke svare dig, da dit intelligens niveau er af så ringe kvalitet, at der er ingen ide i at svare dine typer, da jeg ikke henvender mig til en sådan gang bundskrab.

  Dit svar lød:
  “hvad med den israeler i Holte, der myrdede sin danske samleverske og hendes søn?”

  Og lige ovenover dit svar, bringer du mit kriterie for sammenligningen:

  1) skudt,
  2) chikaneret
  3) eller truet

  ..sine danske naboer som vi ser det på Nørrebro, Belvederevej, Vollsmose, Gjellerup, Brønshøj og mange andre steder?”

  Jeg taler om en sammenligning som ikke inkluderer enkeltestående familie tragedier der kun omtales i det private rum, og dette siger jeg uden at kende til dit eksempel med en familie i Holte som kunne være sandt eller falsk. Det at vi ikke kender til episoden bekræfter, at den tilhører en privat tragedie (hvis den skulle være sand), men det jeg taler om, er offentligt kendte episoder.

  peter kocsis, du er atter i den grad på skidende, gyngende grund!

  Tag Kristian Andersen i hånden, og hyg jer med hinanden med alt det skidt som i fylder i jer…det var derfor jeg spurgte dig,

  ..peter kocsis…er du stadig i live…?

 41. Af peter kocsis

  -

  broe

  “Jamen dog Peter. Jøde anholdt for ulovlig organhandel. Den israelske hær opsamler lig og leverer dem tilbage opsprættede og sammensyede. Med hvilken TROVÆRDIG kilde har du dog de oplysninger fra. Den glæder jeg mig til at se. ”

  det ville være en stor fordel for debatten at du i det mindste læser gratis aviserne, så du ikke fremstod en total ignorant om fakta…

  selv i gratis avisene kan du finde en overflod af dokumentation for at politiet i N Y.lige har anholdt en kendt jødisk rabbi for organhandel…
  Sågar med fotos af anholdelsen…

  hvad de andre oplysninger angår må jeg henvise til Aftonbladets artikel , som du kan finde på nettet, med fotos og øjenvidne skildringer af de 3 punkter jeg anført ovenfor.

  det er i hele klogt, Broe, at man gør sig den ringe ulejlighed at først LÆSE det, man forsøger at opponere imod….

 42. Af peter kocsis

  -

  Broe

  “Victor Pürschell ?

  Havd har han med Dansk Folkeparti at gøre idag. INTET.”

  Intet, udover han stiftede det Dansk Folkeparti, som efterfølgeren ejendommeligt nok valgte at opkalde sig efter og derved legitimere, trods dette parti var stærkt antisemitisk og fascistisk.

  dette svarer fuldstændig til at et nyt parti Tyskland ville kalde sig Nationalsocialistisk…

  “Benægter du, at palæstinenserne forsøge at bruge enhver lejlighed til at udstille IDF som brutale dyr, der bare er ude på at slagte arabere…?”

  “Benægter du, at israel forsøge at bruge enhver lejlighed til at udstille palæstinenserne som brutale dyr, der bare er ude på at slagte jøderne…?”

 43. Af peter kocsis

  -

  “Arabere og autonome er kendt for deres ringe intelligens, og derfor finder de to grupper sammen. Lige tiltrækker lige. ‘Shit attracks shit’.

  Egentlig burde jeg ikke svare dig, da dit intelligens niveau er af så ringe kvalitet, at der er ingen ide i at svare dine typer, da jeg ikke henvender mig til en sådan gang bundskrab.”

  DF’ ere og nazister er kendt for deres ringe intelligens, og derfor finder de to grupper sammen. Lige tiltrækker lige. ‘Shit attracks shit’.

  Egentlig burde jeg ikke svare dig, da dit intelligens niveau er af så ringe kvalitet, at der er ingen ide i at svare dine typer, da jeg ikke henvender mig til en sådan gang bundskrab.

  “Jeg taler om en sammenligning som ikke inkluderer enkeltestående familie tragedier der kun omtales i det private rum”

  Tror du jeg er tankelæser?

  Først blev diskussionen indsnævret til Danmark, nu bliver diskussionen yderligere indsnævret til ikke at gælde enkeltstående” familie tragedier.

  Men ifølge hvilken ratio medregner du så den ENKELTSTÅENDE angreb på de 2 israelere i odense?

 44. Af peter kocsis

  -

  borstekilde

  “Arabere og autonome er kendt for deres ringe intelligens, og derfor finder de to grupper sammen. Lige tiltrækker lige. ‘Shit attracks shit’.

  Egentlig burde jeg ikke svare dig, da dit intelligens niveau er af så ringe kvalitet, at der er ingen ide i at svare dine typer, da jeg ikke henvender mig til en sådan gang bundskrab.”

  DF’ ere og nazister er kendt for deres ringe intelligens, og derfor finder de to grupper sammen. Lige tiltrækker lige. ‘Shit attracks shit’.

  Egentlig burde jeg ikke svare dig, da dit intelligens niveau er af så ringe kvalitet, at der er ingen ide i at svare dine typer, da jeg ikke henvender mig til en sådan gang bundskrab.

  “Jeg taler om en sammenligning som ikke inkluderer enkeltestående familie tragedier der kun omtales i det private rum”

  Tror du jeg er tankelæser?

  Først blev diskussionen indsnævret til Danmark, nu bliver diskussionen yderligere indsnævret til ikke at gælde enkeltstående” familie tragedier.

  Men ifølge hvilken ratio medregner du så den ENKELTSTÅENDE angreb på de 2 israelere i odense?

  “Tag Kristian Andersen i hånden, og hyg jer med hinanden med alt det skidt som i fylder i jer…det var derfor jeg spurgte dig,

  ..peter kocsis…er du stadig i live…?”

  “Tag dit DF. hylekor i hånden, og hyg jer med hinanden med alt det skidt som i fylder i jer…det var derfor jeg spurgte dig,

  ..børstenkilde…er du stadig i live…?”

 45. Af Hans Busk

  -

  “Men ifølge hvilken ratio medregner du så den ENKELTSTÅENDE angreb på de 2 israelere i odense?”

  Helt klart 100% da der ikke var nogen forbindelse mellem ofre og gerningsmand før episoden!

 46. Af Harald Børstekilde

  -

  @peter kocsis

  peter kocsis, I dit tilfælde blev der sprunget over, da der skulle uddeles intelligens.

  Igen, jeg taler om,

  1) skudt,
  2) chikaneret
  3) eller truet

  ..sine danske ELLER muslimske naboer som vi ser det på Nørrebro, Belvederevej, Vollsmose, Gjellerup, Brønshøj og mange andre steder?”

  Skal det gentages…??…kodeordet er..som vi ser det på Nørrebro, Vollsmose, Belvederevej etc.

  Dit eksempel i Holte, som ingen kender til, er sikkert en familie tragedie, hvis den skulle være sand.

  Idag er der en artikel om en iraker der er blevet skudt, formentlig af en anden muslim, og politiet siger allerede at der nok er tale om en privat familie tragedie, så det tæller ikke, og jeg vil ikke bruge den episode som eksempel i min argumentation, og det behøver jeg heller ikke, da jeg har nok af gode eksempler at øse af.

  Derimod er du i en så desperat situation, at du skal bruge episoder efterretningstjenester for at underbygge din argumentation; episoder der endda går 40 år tilbage i historien, så er det åbenbart svært at finde den slags episoder siger den sunde fornuft mig.

  Jeg kunne for så vidt gøre det samme, og vinde klart i antal eksempler, for også her har Iran sendt sine folk til Tyskland og andre lande for at likvidere de som er imod regimet i Teheran.

  Episoden med de to israelere som blev forsøgt myrdet i et shoppingcenter i Odense, er derimod et eksempel hvor vi ikke taler om en familie tragedie, der er derimod tale om et klokkerent forsøg på drab mod en jøde eller israeler, blot fordi vedkommende er jøde. Drabsforsøget blev begået tidligere på året af en palæstinenser som bor i Odense, og dokumenteret både på TV or radio.

  Selv den dummeste kan forstå mit kriterie, men da du ikke har disse åbenlyse eksempler på lager, må du ty til eksempler som ingen kender til. Eksempler som ingen kender til, er ikke noget som befolkningen går rundt og frygter, det er ikke den slags episoder som får dem til at stemme på DF.

  Stop din opførsel som ekstremet lavintelligent, for så dum nægter jeg at tro du er, og kom nu med eksempler på danske jøder der har chikaneret og skudt danskere og muslimer i Danmark, som vi ser det på Nørrebro, Vollsmose, Gjellerup Belvederevej etc.

  Hvor er dine eksempler..????

 47. Af peter kocsis

  -

  Børstenkilde

  “Hvor er dine eksempler..????”

  eftersom der som sagt ikke føres statistik over forskellige religiøse gruppers kríminalitet,er der ikke muligt at komme med rationelle udsagn på området-

  så sagen er nu den ,at hvis jeg f.eks. hævder, at SAMTLIGE af dig nævnte optøjer og skyderier som i medierne tillagte indvandrere, er i virkeligheden begået af jødiske indvandrere, ville du ikke kunne modbevise det…

  Så hvis du kræver af mig at jeg skal give statistiske oplysninger ud fra et ikke eksisterende statistik materiale, kan jeg med samme ret forlange det samme af dig:
  du bedes dokumentere, at der IKKE har deltaget jøder i de af dig nævnte sagsforhold.

 48. Af Harald Børstekilde

  -

  @peter kocsis

  …mage til snot udsagn fra kocsis…som om Børstekilde ikke læser aviser, jeg følger med i TVA nyhederne og P1 debatterne….nej, vi stopper her kocsis..nu har jeg fået nok af dit idioti!

  peter kocsis skrev: “…så sagen er nu den, at hvis jeg f.eks. hævder, at SAMTLIGE af dig nævnte optøjer og skyderier som i medierne tillagte indvandrere, er i virkeligheden begået af jødiske indvandrere, ville du ikke kunne modbevise det…”

 49. Af Jakob Schmidt

  -

  Hvis en karikatur af Muhammed, der kæder ham sammen med de islamistiske terrorister, der begår terror i Muhammeds navn, er en fornærmelse af ALLE muslimer, var en karikatur af Mao så en krænkelse af ALLE kinesere?

  Det mente de kinesiske ambassadører for Maos despotiske regime.

  For det er ikke første gang, at tilhængere af totalitære systemer, prøver at tvinge os til at indskrænke ytringsfriheden.

  Kina forsøgte i sommeren 1967, at få den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag til at undskylde, at Aktuelt bragte en karikatur af Kinas despot, Mao Ze-Dong.

  Dengang bakkede Informations chefredaktør Børge Outze 100 pct. op om Aktuelt og ytringsfriheden, uden noget ”men …”. Outze sammenlignede kinesernes optræden med nazisternes i 30rne.

  Alle medier af betydning støttede Aktuelt og Krag.

  Kineserne sendte den 21. august 1967 en protestnote til regeringen, fordi de FØLTE SIG KRÆNKET over en lang række karikaturtegninger af Mao i dagbladet Aktuelt.

  Vreden skyldtes Bent Eskestads satiretegning, der forestillede en fed Mao, der var ved at blive slugt af en drage. Tegningen illustrerede, at Mao ikke havde kontrol over den såkaldte Kulturrevolution, som han selv havde sat i gang, for at komme tilbage til magten.

  Parteliten havde nemlig forvist diktatoren til provinsen, fordi hans inkompetente plan, ”Det store spring fremad” kostede over tyve millioner bønder livet, uden at den medførte den ønskede lynindustrialisering af landet. Kulturrevolutionen var desuden i gang med at udrydde Kinas intelligentsia, hvilket Pol Pot efterlignede i Kampuchea ti år efter.
  Begge dele blev i øvrigt støttet af store dele af den yderste venstrefløjs ”intelligentsia”, der nu viser forståelse for fascistiske islamisters krav om indskrænkning af ytringsfriheden …

  I protestnoten skriver kineserne bl.a.:
  “Ambassaden må kraftigt understrege, at Aktuelt flere gange har haft karikaturtegninger af denne art, og at den kinesiske regering ved flere lejligheder har bemærket dette over for den danske regering. I februar i år beklagede den danske regering dette forhold. Men til vor store beklagelse har den danske regering svigtet sine løfter.
  Den danske regering har sagt, at den ikke kan ’gribe ind over for pressens frihed’ og har således forsøgt at snige sig uden om sit ansvar. Regeringen har nægtet at følge den kinesiske regerings krav og fortsætter med at opmuntre til kinesisk-fjendtlig propaganda.”

  Stats- og udenrigsminister Jens Otto Krag udtaler, “at der selvfølgelig ikke kan være tale om at tage forholdsregler som censurerer dansk presse.”

  Altså en blank afvisning fra Krag om indskrænkninger af ytringsfriheden.

  Kinesernes henvendelse sætter gang i en debat om satire og ytringsfrihed i den danske presse.

  De fleste landsdækkende aviser bringer mao-karikaturer, i solidaritet med Aktuelt.

  Dengang behøvede aviserne ikke at stå overfor dødstrusler, før de forsvarede den ytringsfrihed, som de lever af.

  I en ny og skarpere note af 29. august fra den kinesiske ambassade til den danske regering betragter kineserne det som ”vildledning” og ”bagvaskelse«, at regeringen afviser kineserne, og at Aktuelt fortsætter med at bringe karikaturer. I noten står der blandt andet:
  ”Besjælet af ønsket om at bevare de fredelige forhold mellem Kina og Danmark har den kinesiske regering mere end én gang højtideligt forklaret den danske regering, hvilke ædle følelser det kinesiske folk nærer for formand Mao og forlangt, at den danske regering skal tage forholdsregler for at få standset de handlinger, dets eget organ gør sig skyldig i, og som alvorligt har såret det kinesiske folks følelser.”

  Noten understreger, at problemet er, at latterliggørelsen anfægter Maos nærmest religiøse status i Kina:

  ”Det kinesiske folk nærer de inderligste, de nobleste følelser over for formand Mao. Enhver smædelse af formand Mao er uacceptabel for det kinesiske folk og udtryk for en fjendtlig handling over for det kinesiske folk. Men den danske regering har ignoreret alle disse henvendelser og opført sig bevidst fjendtligt over for det kinesiske folk.”

  Kineserne truer derefter igen Danmark:

  ”Man må med eftertryk pege på, at det er en fjendtlig handling af den danske regering mod det kinesiske folk, hvis formand Mao fornærmes af det danske regeringspartis organ. Det har overhovedet intet at gøre med ’pressefrihed’. I sit forsøg på at bruge ’pressefriheden’ til at undvige sit politiske ansvar kommer den danske regering ingen vegne. Hvis den danske regering fortsætter med at handle egenrådigt og egenmægtigt, må den drages til ansvar for alle de alvorlige følger deraf.”

  Stats- og udenrigsminister Jens Otto Krag er imidlertid ikke til at rokke. Han svarer:

  ”Vi foretager ikke noget som helst indgreb over for den danske presse.”

 50. Af peter kocsis

  -

  Børstenkilde

  Du glemte at svare på mit spørgsmål:

  “Så hvis du kræver af mig at jeg skal give statistiske oplysninger ud fra et ikke eksisterende statistik materiale, kan jeg med samme ret forlange det samme af dig:
  du bedes dokumentere, at der IKKE har deltaget jøder i de af dig nævnte sagsforhold.”

  sagen er den , at jeg kender flere forældre af jødisk afstamning, hvis børn er med i kredsen omkring Ungdomshuset,eller med andre ord tilhører de autonome, som i din bevidsthed er lig arabere.

  Men disse jøder, som ifølge dine begreber må være ultravoldelige samfundsomstyrtere, tæller måske heller ikke med i regnskabet?

Kommentarer er lukket.