COP15: En national pligt

Af Uffe Ellemann 88

Klimakonferencen handler ikke ”kun” om klima. Det drejer sig om global sikkerhedspolitik: De næste to ugers forhandlinger i København skal vise, om verdens ledere kan enes om noget, der rækker ud over dagen og vejen – når det virkelig gælder. Dét er den virkelige udfordring for de over 100 stats- og regeringschefer, som mødes i København de næste par uger. Og det gør værtskabets pligter og byrder så meget tungere.

Danmark har påtaget sig værtskabet. Og dermed er det en dansk national pligt for alle med embede og ansvar at gøre deres yderste for at konferencen ender med en succes. Uanset hvilke holdninger man har til klimaspørgsmålet. Den tidligere statsminister påtog sig denne forpligtelse på nationens vegne. Og hans efterfølger har på beundringsværdig vis påtaget sig at gennemføre opgaven – selv om han velsagtens kunne have ønsket sig meget mere tid til hjemlige opgaver. Men han har kastet sig ud i det store internationale spil, hidtil med bemærkelsesværdige resultater. Hvis den store konference skulle ende i en fiasko, er det ikke hans skyld. Derfor fortjener han utvetydig opbakning, så længe forpligtelsen hviler på hans skuldre.

Det er ikke en overdrivelse, at verdens øjne hviler på Danmark – som altså selv har bedt om opgaven. Når man følger med i international presse, er København og Danmark blevet nævnt oftere end det tidligere er set. Og vel at mærke i en entydigt positiv sammenhæng. Den slags forpligter. Det bør man kunne forstå – også i de kredse, hvor det hele måske virker lidt vel opskruet til dansk lynne… For klimaspørgsmålet er som alle vanskeligt tilgængelige emner velegnet til at give billige points til ”skeptikere” af enhver art og lødighed.

Der er brugt mange år på at nå frem til den brede enighed blandt seriøse videnskabsmænd, vi har set i FN’s klimapanel. En enighed, der – så vidt jeg som lægmand kan bedømme det – ikke kommer med absolutte sandheder, men med sandsynligheder.

Det tiltaler mig som økonom. For så har jeg dog noget forholdsvis konkret at forholde mig til. Og min sunde fornuft (sammen med min godt nok lidt rustne uddannelse i statistik) siger mig, at der er så store udsvingsmarginer indenfor den sandsynlige temperaturstigning på vores klode i resten af dette århundrede, at det ville være uforsvarligt ikke at interessere sig for, om der kan ske blot en marginal reduktion – og at det i den forbindelse er lige meget, om man så risikerer at bruge penge på noget, der i sidste ende viser sig ikke at virke. Forsøget skal gøres, når blot der er en vis sandsynlighed for, at det nytter. Og det vi taler om, er ikke svimlende udgifter – selv om de kan fremstilles sådan. Det drejer sig ifølge en analyse i sidste uges ”Economist” om samlede udgifter på ca. 1 procent af klodens samlede nationalprodukt.

En procent – det er sjovt nok samme tal, man ved højtidelige lejligheder lover at overføre fra verdens rige lande til de fattige. Og som kun de færreste nogen sinde har nået. (Danmark er blandt de få, hvilket vi kan være stolte af). Et af de helt afgørende stridspunkter i København bliver netop byrdens fordeling mellem rige og fattige – eller sagt på en anden måde: Mellem dem, der har forspist sig på kagen, og dem, der først lige har sat sig til bordet.

Derfor er det så helt afgørende, at man i København bliver enige om et eller andet – næsten lige gyldigt hvad. For det vil være et kolossalt fremskridt, hvis lederne fra USA, Kina, Indien, Europa, Rusland, Latinamerika osv. kan tage fra København og sige: Vi blev enige!

Det er den største opgave, nogen dansk regering har påtaget sig – nogensinde – at være vært for denne bestræbelse. Det kræver, at alle gode kræfter – og gerne også de ”mindre gode” – samles om at gøre processen så smertefri som muligt.  

88 kommentarer RSS

 1. Af T Larsen

  -

  @Morten Olsen
  Dan Brown kunne ikke have skrevet en bedre konspirationsteori.

  @Jon dal
  “Overbefolkning – dårlig regeringsførelse – korruption – uduelighed – dovenskab – religiøs stupiditet og bagstræben.”
  Det hidtil bedste kortfattede beskrivelse jeg har set af et DF landsmøde. Tillad mig dog i al stilfærdighed at bemærke at Bangladesh ikke ligger i hverken Mellemøsten eller Nordafrika.
  Sluttelig, din idé med mure er afprøvet. Tag en tur til Berlin og spørg hvordan det projekt faldt ud.

 2. Af Jens Hansen

  -

  @Morten Olsen

  “Den vil også blive brugt, til at åbne grænserne op for såkaldte klimaflygtninge.”

  Fuldstændig korrekt. Her til morgen havde TV2NEWS inviteret Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp i studiet for at fortælle (diktere) hvad Danmark skal forpligtige sig til mht. til ‘klima-flygtninge’, og vi skal vel stort set give alle 3. verdensborgere fri adgang til den Danske velfærdsstat kunne jeg forstå. Hvordan det skulle hjælpe mht. til CO2 udslippet fik intet at vide om, da TV2-journalisten selvfølgelig ikke ville ødeløgge den gode ‘klima-stemning’. Så der er ingen tvivl om, at der er kræfter der under betegnelsen ‘klima’ arbejder for fri indvandring til de vestlige lande.

 3. Af peter g

  -

  @Jens Hansen

  Hver morgen udspiller der sig i bytrafikken nøjagtigt samme type af diskussion. Buschaufføren siger “Vær venlig at rykke længere tilbage i bussen”, folk hopper let først på det ene ben, så på det andet ben, og der bliver ikke mere plads. Og hvorfor i alverden skulle der blive det – vi ER jo kommet ind i varmen, og det er ikke vores ansvar, at bussen ikke er stor nok, eller at de andre ikke var hurtige nok til komme forrest i køen. Æv bæv!

 4. Af Jan Wammen Dam

  -

  Klimapolitik er sund fornuft

  Langt hovedparten af verdens forskere peger på, at vi mennesker er skyld i klimaforandringer. Det er altid en god idé med sund skepsis og debat i et demokratisk samfund. Men når der skal træffes politiske beslutninger, er vi nødt til at basere os på, hvad hovedparten af forskerne anbefaler. Sådan er det også i alle mulige andre sager, hvor eksperterne også afvejer forskellige teorier mv. Der er sjældent 100 % enighed i, at kun en løsning er rigtig. Hertil kommer, at det er sund fornuft at føre en langsigtet klimapolitik. Det er sund fornuft for den enkelte, idet vi kan spare energi ved at isolere vores boliger bedre mv. De private aktionærer, der har investeret i fx Vestas fra starten, har også fået et ganske pænt afkast. Det er sund fornuft for kommunerne at tilpasse sig til klimaforandringer i stedet for at vente på oversvømmelserne mv., som vi allerede har set i forskellige kommuner i Danmark. Og det er sund fornuft for det danske samfund, at vi i takt med at Nordsøolien slipper op, så får vi alternative hjemmebaserede energikilder. Det gavner betalingsbalancen, og det gør os også fortsat relativ uafhængig af import fra ustabile regimer. Hertil kommer den kæmpe gevinst i form af vækst og arbejdspladser, som Danmark skal have del i. Vi er foran på nogle punkter, men vi risikerer, at blive rendt over ende af kineserne, der har lugtet lunten i relation til eksportmulighederne, hvis vi ikke fortsat er oppe i gear i forhold til fokus på udvikling og eksport af klimaløsninger.

  Jan Wammen Dam
  Folketingskandidat (V)
  Sjællands Storkreds

 5. Af jon dal

  -

  @janwammen

  Sikke du har lært lektien. Interessant du ikke selv nævner noget om AGW, men holder dig til de positive ting. Noget vi iøvrigt ikke behøver FN til at fortælle os via en latterlig klimaløgn.

  Gider du at lade være med at videre kolportere den nærmest Goebbelsagtige løgn med at “science is settled” for det er der ikke. Se selv efter på Lisbeth Knudsens egen blog, der er masser af henvisninger til alternative opfattelser fra 31.000 andre forskere incl. 900 PhD’er.

  Der er stor uenighed blandt dem der ikke kommer til orde i de censur eller selv-censurramte danske medier.

  Hvis du nu, tiltrods for din provinsoprindelse kan kigge lidt ud over et par procenter sparet på varmeregningen, hvad gør du så for at forhindre de egentlige problemer befolkningseksplosion og dårlig regeringsførelse i ulandendene korruption i samme samt i FN.

  Nu du nævner kina. Verdens største co2 og forurenings svin. Hvad er en aftale værd som ikke lægger verficerbare og monitorerede begrænsninger på deres økonomi der svarer til vores.

  Hvis vi skal tilbage til 1990 niveau eller under, har det da ingen rimelighed hvis ikke ulandendene til at regulere deres befolkninger ned til samme niveau som i 1990.

  Noget for noget, de kan faneme ikke bare være en gavebod til korrupte og uduelige regimer uden at der er klare modkrav til deres forpligtelser.

  Jeg ser det her som en straf af vesten for at have været succesfuld i at skabe velfærds og samfundsmodeller der virker.

  Afrika er selv ansvarlig for det morads de sidder i. Under Ian Smith var Rhodesia et blomstreende land. De kunne brødføde deres befolkning og eksportere det 4 dobbelte til andre afrikanske lande.

  Idag efter Mugabe er de ved at dø af sult og landet kan ikke brødføde sig selv længere. Det skal vi betale for som “klimagæld” eller for at sone koloniaseringen ller noget andet der gør at de kan “kræve” penge af os, uden taknemmelighed.

  I 2050 er vi efter prognoserne et sted mellem 10-15 milliarder på planeten. Det giver ressourcepres. I år 21000 kan vi være 15-20 milliarder og ingen fossilt brændstof…juhu hvor det går.

  Klimaet er pisse ligegyldigt for de reelle problemer denne verden ser i møde. Og FN EU og UEJ og dig pumper videre på klimaløgnen som om det var det der var problemet.

 6. Af Jens Hansen

  -

  @Jan Wammen Dam

  “Langt hovedparten af verdens forskere peger på, at vi mennesker er skyld i klimaforandringer”

  Nej, det gør “hovedparten” af verdens forskere faktisk ikke. Hovedparten af dem der bliver hørt i den offentlige debat gør mååske, men det er absolut ikke det samme som hovedparten af verdens forskere. Og hvordan forklarer du iøvrigt, at verdenstemperaturen er stødt faldende?? Tjek dog fakta. Men din bekymring at recossourcer kan blive en mangelvare kan vise sig at være reel, og her burde du måske interessere dig lidt mere for spørgsmålet om befolkningseksplosionen.

 7. Af T Larsen

  -

  @jon dal
  Mon du, til trods for den tunge negative sociale arv du tydeligvis bærer rundt på, alligevel kan forholde dig nogenlunde rationelt til dit ævl:
  “Hvis vi skal tilbage til 1990 niveau eller under, har det da ingen rimelighed hvis ikke ulandendene til at regulere deres befolkninger ned til samme niveau som i 1990.”
  Skal målet nå inden 2020? Har du en prognose for hvor mange mennesker der skal aflives for at nå målet? Hvad får u-landene ud af at nå målet? Hvad mener du skal ske hvis de ikke i en eller anden form forpligter sig til drastisk befolkningsreduktion, eller ikke opfylder kravene?

 8. Af jon dal

  -

  jeg taler om år 2100. mht befolkningsvækst. men vi skal igang med det samme.

  Og nej jeg tror ikke på at det sker. Men det er det eneste forsvarlige på sigt.

  På et eller andet tidspunkt skal man tage stilling til antallet af mennesker. Lidt som man måtte gøre det med flygtninge i sin tid. Soc dem ville aldrig sætte tal på. Det bliver man jo nødt til på et tidspunkt.

  Var vi bangladesh og dermed 35 millioner mennesker i DK, så tror jeg vi havde gjort noget. Og det er ikke kunstig insiminering eller deslige jeg tænker på.

  Vi kommer grundlæggende i til at mærke klimaforandringer som andet end positive i vores del af verdenen.

  De steder det går galt har de selv forberedt katastrofen gennem generationer. Men det er os der skal have skylden og betale regningen.

  Min hoved anke er, at det tydeligvis ikke er noget man taler om i FN sammenhænge ej heller på store klimakonferencer.

  Jeg fatter det ikke. Det er jo det der er problemet, men ingen taler om det.

  Med stigende verdenspopulation undegraver vi vores egen eksistens, ved mindre der gøres noget drastisk, meget snart.

 9. Af jon dal

  -

  @tlarsen

  Du spørger hvad ulandene får ud af det. Tjah prøv at se på Haiti i caribien. Der er ikke et træ tilbage. Folk æder jordkager og samfundet er styret af den stærkes ret med vold og mord.

  De fældede træer er skyld i jorderosioner og mudderskred. Den fertile topjord er væk og intet kan længere gro der.

  Hvert år stiger deres befolkning alligevel voldsomt, uden der er nogen fremtidsudsigter andet end at modtage nødhjælp og bo tættere og tættere.

  Det er ikke klimaet der har ændret deres livsbetingelser, det er dem selv 100%. Ingen har hjulpet dem med det. Det er deres skyld og ansvar. Ikke mit, dit eller vores.

  Haiti er halvdelen af en større ø. Den anden halvdel er grøn, frodig og med en rimelig god økonomi og samfundsstruktur samt en mere kontroleret befolkningstilvækst.

  Hvis de skulle hjælpes skal der jo voldsomme midler til og det er hverken de selv eller verdenen modne til endnu. Men det kommer ad åre. Nød lærer nøgen kvinde at spinde – må man håbe.

  Jeg vil håbe at fjerner alle de tabubelagte måder man håndterer verdens reelle problemer istedet for at benytte euphinismer til som Co2 og menneskabt global opvarmning.

 10. Af T Larsen

  -

  @jon dal
  Nu var det hvad u-lande ville få ud af at overholde en eller forpligtende traktat om befolkningsreduktion, jeg mente, beklager jeg udtrykte mig uklart.
  Men lad os blot tage Haiti-eksemplet og antage at vi har banket en mur op om Haiti og flåden holder øje med at ingen Haitianere padler forbi til den del af verden de ikke har fortjent. Er det du beskriver da ikke et blot et ekesempel på en menneskeskabt miljøkatastrofe? Om situationen skyldes religion, stupiditet, herunder socialdemokrater, eller andet er for så vidt ligegyldigt. Det er blot der Haiti nu står.
  Hvorfor skulle vi, nu vi ved at vi ikke kan isolere miljømæssige, demografiske eller økonomiske problemer til afgrænsede geografiske områder, da ikke forsøge at løse dem, før hele verden er mage til den grimme ende af Haiti? Kunne målet ikke være lidt mere ambitiøst end inden de næste 91 år og løsningen være at lade folk dø?
  Det er jo hamrende ligegyldigt hvis skyld det er. Jo, vi kan da skændes om det fra nu og til verdens ende, men det løser altså ikke udfordringen. Det gør plankeværker og streng bevogtnig af overfartssteder langs Kongeåen heller ikke.

 11. Af jon dal

  -

  Hvad ville de få ud af en befolkningsreduktion. Muligheden for at overleve på sigt.
  Muligheden for at skabe et samfund med fremgang for dem der er der, noget bæredygtighed. Hjælp på betingelser.

  Bangladesh kan fordoble sit inbyggertal de næste 30-40 år. Det vil svare til at vi var 70 millioner i danmark. Har de ikke selv et ansvar for at få gjort noget ved det, eller skal de bare tigge og leve på almisser fremover.

  Kina er et godt eksempel på at det ikke gør så ond,t at det ikke kan lade sig gøre.

  Jeg ville mene at man skulle gøre ulands hjælp og anden støtte betinget af at de fattige landes overholdelse at fastsatte overvågede befolkningsreduktioner.

  Ingen familieplanlægning ingen hjælp.

  Hvad så med dem der fortsætter i det menneskelige pyramidespil med at sætte så mange børn i verden at de sikrer sig en god alderdom – måske. Tjah Dem om det.

  Der er allerede mange forskelle der skriger til himlen hvis man vil være pladderhumanist.

  Alle danskere/mennesker er jo skyldige i massedød fordi de bruger ressourcer på dem selv, deres hund eller kat, og ikke donorer de penge, til et af de steder de dør af sultog krig. Spis en bøf.

  Men hvor meget af ansvaret for lokal uduelighed eller ligegyldighed skal vi påtage os. Klimatosserne vil tage det hele og nyde i en gang masochistisk flaggelanteri samtidig med at de pudser på den imaginære glorie.

  I gamle dage var forklaringen at det var samfundets skyld. Idag er det verdenssamfundets skyld. Alting dårligt i 3.verden er andres skyld.

 12. Af Niels B. Larsen

  -

  Det må være en national sag at sige fra overfor de hysteriske klimareligiøse CO2sser. Ikke mindst i lyset af skandalen omkring Climagate.

 13. Af Gunnar Langemark

  -

  Tak fordi du gør rækkevidden klar. Det er en stolt nation, der kan være vært for sådan en begivenhed. Det er vigtigt at man forstår sin rolle i sådan en situation. Vi må alle bakke op om målet – at nå til enighed om at reducere CO2 udslippet så meget som muligt.
  Jeg er ikke sikker på at det i sig selv er en “frelsende handling”, men det er formodentlig ikke skadeligt, og det er vores bedste bud på den rigtige handling. Ikke at handle ville være den største synd.
  I det store billede er det uhyre vigtigt at hele verden kan stå sammen om et fælles projekt og et fælles mål. Det er en øvelse i at leve sammen i fred og fordragelighed – og i gensidig forståelse af vore forskellige livsvilkår og ens krav på respekt, frihed og muligheder.

 14. Af Liberty Frihed

  -

  @Gunnar Langemark

  1. Det er yderst skadeligt, at indføre en overstatslig udemokratisk skatteindkrævning som vil hindre vores udvikling og på socialistisk vis overføre ufatteligt mange af vores ressourcer til fattige, ofte korrupte og diktatoriske lande.

  2. “I det store billede er det uhyre vigtigt at hele verden kan stå sammen om et fælles projekt og et fælles mål”

  Aha, det handler altså om at finde et symbolsk fællesprojekt, vi kan samarbejde om som et rent feel good-projekt? Og samtidig beskæftige tusindevis af bureaukrater. Genialt… Helt ærligt, vi kan da ikke leve med den slags løgnagtige projekter.

  Men altid noget, at vi får afsløret, at det ikke handler en døjt om “kliiiima”, men om alt muligt andet. Det er forløjet og er essensen af grundlaget for politikerlede. Ja, fy for den lede.

 15. Af Gunnar Langemark

  -

  @Liberty Frihed: Jeg diskuterer ikke med mennesker der gemmer sig bag et pseudonym. Men tak fordi du lader dit pseudonym fortælle noget om din selvopfattelse.

 16. Af jon dal

  -

  @gunnar
  sjovt at du vil udstille dig selv som et naivt kæmpe fjols uden overblik over hvad der foregår omkring dig.

  Eller alternativt at du selv medvirker til det forløjede humbug og svindel vi er vidner til.

  Føler du dig stolt over at æde en løgn der er så meget tvivl om. Føler du dig “national” stolt over at kigge på kejserens nye klæder uden at kunne se der ikke er nogen lklæder..

 17. Af Liberty Frihed

  -

  @Gunnar
  Gab, jeg aner ikke hvem “Gunnar Langemark” er eller om du i virkeligheden heder Mark Gunnarson. Det er verdens dårligste undskyldning og et bevis for, at du ikke ejer argumentets nådegave, at du bruger den undskyldning.

  Kom ind i kampen.

 18. Af Jan Wammen Dam

  -

  @Jon Dal

  Jeg kan ikke tage dit indlæg seriøst, når du kører løs på den useriøse måde “Goebblesagtige løgn”, “provinsoprindelse” mv.

 19. Af Gunnar Langemark

  -

  Det kan være jeg skal være lidt mere klar:

  Om klimaspørgsmålet er en konspiratorisk løgn eller ej, så er selve det – at verdens lande kan være fælles om et projekt – et stort gode.

  Vrede og aggressive beskyldninger mod “de andre” er meningsløse og skadelige.

 20. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Om klima forandringerne, er menneskeskabt, er jeg ikke overbevist, om dette; men i alle tilfälde, hilser jeg mindre forurening, globalt velkommen!

  Da der uden tvivl, forurenes alt for meget!

  Så derfor önsker jeg også et positivt resultat af klimakonferencen.

 21. Af P. Dirac

  -

  …og her gik jeg at troede at COP15 handlede om at vi skal stoppe CO2 udlednningen, for at begrænse den menneskeskabte opvarmning, og der,med redde jorden.

  Er det ikke AGW – der er KERNEN og det CENTRALE ?

  Men nu siger Uffe Ellemann at det også handler om sikkerhedspolitik, og Connie Hedegaard siger at det handler om “intelligent vækst” så vi kan rumme 9 milliarder mennesker (hvad med 7, eller 11 eller…)
  Men det er jo bare almindelig politik, og det fulgter jo ikke med historien om C02 som verdens alvorligste giftstof.

  Skifter retorikken fordi AGW er grundskudt og langsomt synker sammen?….det viser sig jo at “opvarmningen” ikke man-made, men mann-made.

  @Uffe Ellemann:
  – Climategate og det substansielle indhold heri er nok ikke undsluppet din opmærksomhed – og det kunne være interessant at høre dit synspunkt på sagen.

 22. Af Liberty Frihed

  -

  @Gunnar Langemark
  At verden kan være fælles om et projekt har da noget smukt over sig, men det er ikke ligegyldigt hvilket projekt det handler om.

  @P. Dirac
  Jeg tror Uffe er ligeglad med climategate. Han har jo erklæret, at han er system-tilhænger og er tilhænger per default, at man skal være tilhænger af klimatopmødet og dens “succes” helt uafhængigt af vores holdning til emnet! Ja, det er bizart – men læs ovenfor. Tænk at man kan blive så system-fetichistisk. Nu forstår man Uffes blinde støtte til EU, helt uanset hvilket emne det drejer sig om.

 23. Af Uffe Ellemann

  -

  P. Dirac: “Climagate”? Du skal få den korte version: Jeg er blevet så gammel, og har set og hørt så meget, at jeg er blevet ret så resistent overfor den slags konspirationsteoretikere, der fylder en masse nøje udvalgte facts ind i en meningsmølle, og får en stor konspirationsteori ud af det…

  “Liberty”: Du sætter det naturligvis på spidsen, men helt galt er det nu ikke. Jeg vil til enhver tid foretrække, at en gruppe demokratiske lande bliver enige om noget, næsten lige gyldigt hvad – for hellere det, end at dagsordenen skal sættes af anarkister som dem, der forbereder et forsøg på at afbryde klimakonferencen med alle mulige tossede begrundelser.

 24. Af Carsten Holbeck

  -

  I din tankegang virker du noget yngre end dine fodslæbende partifæller, og jeg er da også ord til andet nærmest enig med dig, – meeeeen den holdning de gode venstremænd udtrykker tyder nærmest på, at de helst vil sætte den energipolitiske udvikling på stand by, – og ingen nytænkning af energipolitikken = ingen udvikling af sikkerhedspolitikken. Danmark har i øjeblikket den forkerte statsminister.

 25. Af Gunnar Langemark

  -

  Betragt dette topmøde som en øvelse i at træffe globale beslutninger. Det bliver der brug for i fremtiden. Der bliver brug for at kunne lede HELE kloden – samlet.
  Med hensyn til klimaforandringer så mener jeg at det vigtigste i den sammenhæng vil være at udvikle fleksibilitet, således at verden, menneskene og virksomhederne i verden kan handle med styrke og beslutsomhed og gøre det nødvendige når forandringer indtræffer.

  Det mest skadelige perspektiv på klimaforandringer er faktisk ønsket om at STOPPE dem. Den form for konserveringsønske, hvor alle forandringer er et onde – vil blot føre til enorme spild af ressourcer. Der har altid været forandringer i klimaet. Vi har bare ikke været opmærksomme på dem – fordi vi ikke har målt på det. Nu måler vi – og så kan vi se det.

  Ønsket om at alt skal være “som i gamle dage” – er en nostalgi, der har rødder i middelalderen og tidligere, hvor forandringer var et onde og hvor verdensordenen var stabil – for ikke at sige forstenet.

 26. Af jon dal

  -

  Kære Uffe

  Jeg tror ikke på det co2tosseri. Men hvis jeg nu gjorde, så er der nogle ting, du meget gerne må forklare mig, og sikkert mange andre her på din blog.

  Jeg har forstået at man vil tillade at BRIC og alle de andre u-lande kan udlede mere eller mindre det de vil fremover.
  Det vil ifølge IPCC jo betyde at de vil udlede omkring dobbelt så meget co2 i år 2030 som vi gør idag. 40 milliarder ton.

  Vi har 1,26 grad tilbage før de +2 grader er nået og de første “katastrofer” indtræffer.

  Vi var jo “uvidende” om at Co2 var så “farligt”, at man vel kan kalde det “uagtsomt” i værste tilfælde, og eksculperende i bedste.

  Nu tillader vi så at ulandende fører verden ud i katastrofen med tab af øriger, lavtliggende områder og floddeltaer, med fuld viden fra en “settled science” om at netop co2 vil foråsage disse skader på disse områder.

  Er kina og indien etc. så ikke økonomisk ansvarlige for disse skader og ikke os. Vi er jo ved at stoppe med at udlede inden at vandet steg og katastrofen indtraf. Det er jo dem der fuldt vidende om skaderne får lov at fortsætte.

  Hvad er rationalet med at lade nogen planlægge gigantiske udledninger af Co2 som man “ved” vil være “ødelæggende” for planeten ?

  Tager man ikke Co2 og IPCC alvorligt ?

  Hvorfor skal g77 ikke ikke gøre noget for at redde deres egne røve mht. co2 reduktioner ?

  Er du blevet “verdenskommunist” der går ind for international omfordeling ?

  For hvis “i” tror på at Ipcc har ret tillader i jo at jorden bliver destrueret på det nærmeste.

  I vil endda betale alle disse mennesker så de kan få gang i co2 forbruget via højrere BNP tilført af os.

  Nå jeg har sjovt nok altid stemt på dig. Dengang du var højreorienteret, jeg vidste ikke bedre, høhø, Man siger jo, at som ung er man rød, som voksen er man klog og højreorienteret.

  Jeg tænker at du nu er nået en alder hvor den anden ungdom er ved indtræffe ?

 27. Af peter g

  -

  @jon dal

  Lad os nu et øjeblik acceptere at AGW er sand, for det er ikke det som er pointen med mit lndlæg (og ej heller met dit sidste).

  Verden har gjort en stor opdagelse. Latrinspanden viser sig at have en bund, i stedet for det ubegrænsede afløb, som alle hidtil lod som om.

  Nu har en 20 (eller så) % af verdensbefolkningen allerede nået at fylde halvdelen af spanden. De resterende mener så, at det nu er deres tur, med ret til resten af pladsen.

  Du kan jo sagtens sige til BRIC-familjen at bil, fjernsyn og køleskab kan de glemme alt om, fordi den medfølgende forurening vil kvæle os alle.

  Jeg tror bare ikke den enkelte BRIC-familje vil lytte, men vil simpelthen pege på din bil, fjernsyn og køleskab og sige: So ein ding… Og det ved begge siders forhandlere også.

 28. Af peter g

  -

  @jon dal

  Jeg glemte jo helt geopolitikken, da alt er filtret sammen.

  Denmarks Proudest Moment (fra dagens Berlingske):

  For at redde danske erhvervsinteresser i Kina […]Danmark anerkender Kinas herredømme over Tibet og Danmark modsætter sig tibetanernes ønske om uafhængighed. Samtidig vil Danmark fremover behandle besøg af Tibets leder, Dalai Lama, “med varsomhed.”

  […] ” Dansk Folkeparti raser og kalder aftalen for “et skandaløst knæfald for det kommunistiske diktatur.” [og det har de jo aldeles ret i, peter g]

  “Men den udlægning afviser Per Stig Møller.

  – Vi har ikke ændret vores politik over for Kina eller Tibet, og vi har heller ikke lovet, at vi ikke vil mødes med Dalai Lama igen, siger udenrigsministeren til Berlingske.”

  Og som vi kan se, så kan en kendsgerning spinnes til ukendelighed. Kineserne har fået den tilkendegivelse de eftersøgte, regeringen nægter, at den tilkendegivelse betyder det som ordene antyder, eller er en forandring, og alle er glade. Vi har fået en deklaration som formentligt ikke betyder noget som helst reelt.

  Det er derfor at jeg har svært ved at tro, at der kommer noget som helst af substans ud af COP15. Jo, nok erklæringer og deklarationer… men om 10 år, når de overlevende kigger tilbage, hvad er forandret således at resultatet vil være andet end tom retorik, ganske som efter Rio og Kyoto?

 29. Af Liberty Frihed

  -

  Kære “Uffe”
  1. Det lyder ikke som om du har sat dig ind i “climategate”. Der er ingen ‘konspirationsteori’ i Climategate. Det handler om læk af tusinder af emails, dokumenter og programkoder, som viser nogle yderst alvorlige problemer, fusk og fiflerier blandt de helt centrale mennesker, der bestemmer hvad der står i IPCCs rapport. Vi er i årevis blevet tudet ørerne fulde af påstanden om, at “the science is settled”. Men det er den ikke, og climategate stiller helt fundamentale spørgsmål ved troværdigheden ved de resultater som er grundlaget for dette ståhej. Ja, der er nogle tosser, som tror på alverdens mærkelige konspirationsteorier. Det her er helt anderledes, lyt bl.a. til David Gress her:

  http://www.180grader.dk/Klima/david-gress-klimaet-er-den-nye-marxisme

  Jeg ved at det er nærmest umuligt at tilegne sig viden om climategate via de danske medier, men hvis man interesserer sig for at finde ud af, hvad det handler om, så er der righoldige muligheder på Internettet. Men det kræver jo, at man har interesse i selve indholdet, og ikke bare blindt siger hurra for hvad som helst, bare lugter af internationalt samarbejde.

  2. FN er alt andet end bare demokratiske lande, det behøver jeg naturligvis ikke belære dig om. I øvrigt håber jeg ikke du kan være i tvivl om, at jeg absolut heller ikke ønsker at det skal være de venstreekstremistiske på gaden som dikterer noget som helst. Det er heller ikke det jeg ser som alternativet.

 30. Af P. Dirac

  -

  @Uffe Ellemann,
  Tak for dit svar. Skuffende.
  Du går ellers glip af verdenshistorie in-the-making.

 31. Af R Andersen

  -

  Enighed ser godt ud. Dette topmøde må meget gerne være et smukt symbol på at der er en slags regerende verdensorden, som folk kan have tillid til. Vores kære stats minister skal dog passe meget på.

  Løkke er en modig mand. I 10 år er temperaturen ikke steget selv om FN havde lovet det. Hvis denne udvikling fortsætter så er CO2 teoriens gang på jorden snart slut. I så fald er COP15 et fatamogana, hvor man fik os til at betale miliarder og atter miliarder i klimagæld/ skyld. Løkke er en modig mand.

  Efter climategate kan Statsministeren ikke hævde at han ikke vidste at der var forskere som mente noget andet og at de blev undertrykt.
  Hvis temperaturen ikke gør som FN vil, så vil regeringen (og verdenssamfundet) snart stå med et forklarings problem.

  Som statsminister skal man leverer varen. Det er farligt at baserer sin politik på vejret for det er ikke så stabilt som FN troede. Jeg håber Danmark har en plan b, og jeg tror ikke det vil være klogt at binde sig til en aftale på nuværende tidspunkt. I hvertefald ikke uden en meget stor kattelem.

 32. Af jon dal

  -

  @ peter g

  Tjah jo -ja- du har da ret i at de også vil have alle goderne. Jeg forstår dem såmænd godt.

  Mine tanker gik såmænd på den mere juridiske aspekt af problemet, (som jeg grundlæggende ikke tror på).

  Det er muligt, at vi har skidt spanden 40% fuld. Men så opdagede “man”, at blev man ved med at skide i den, ville den eksplodere med voldsomme konsekvenser ie. død og ødelæggelse for hele planeten.

  Jeg mener jo, at det er klart, at vi var uvidende om, at det havde konsekvenser, og er derfor uskyldige i juridisk forstand. Iøvrigt har det ikke haft nævneværdige konsekvinser til dato, men dem der nu vil fylde spanden, gør det uagtet at de har en “sikker” viden om at det vil blive enden på planeten og livet som vi kender det.

  Alle de lavtliggende områder burde så kunne sagsøge dem for skaden de påfører dem ved at fortsætte med at udlede co2.

  Som nævnt ovenfor, hvad skal det koste BRIC og G77 at vælte potten, nu da alle tror på det, men alligevel giver dem lov til det ?

  Vi skal betale for noget der ikke er indtruffet, men dem der vil overgå vores udledninger bare skal have flere klimapenge de kan svine mere for.

  *Jeg forstår bare ikke hvad logikken og ideen er hvis man tror co2 løgnen er sand, hvorfor så lade G77 udlede co2 til planeten har 6 meter højere vandstand eller hvad de tror vil ske.

  I mine øjne svarer det jo til at vi slet ikke har behov for en Cop15 for den ændrer jo ikke på problemet eller de truende konsekvenser, det fjerneste.

  Hvad er formålet andet end at lade menneskefabrikkerne bruge løs af de resterende kulbrinter, mens vi finder på dyre alternativer selv. Klima målsætnigerne nåes under alle omstændigherder ikke.

  Markedet retter selv tingene på plads i min verden. Den dag kulbrinterne er for dyre er det en god ide med vind og andre alternativer, men ikke før den rette høje pris er opnået.

  Med en høj oliepris vil man sikkert også kunne regne med at en stor del af olien vil brændes af i vestlige fyr og biler med større forurenings og udledningskrav end G77 landende.

  Hvis vi vil forhindre at kulbrinterne brændes “forkert” af er det jo bedre at vi bruger det end at “de” gør det. For verdens skyld altså.

 33. Af Charlotte Pagh

  -

  Kære Uffe Ellemann-Jensen

  Et stort tak for dit fremragende og elegante interview i TV2-nyhederne i går aftes omkring samme emne som denne blog.

  Charlotte

 34. Af Jimmy Flindt

  -

  Hej Uffe,
  Du kan stadigt nå at købe andele i det nye folkeejede Hvidovre Vindmøllelaug I/S.
  Status er nu, at der er knapt 2000 andele tilbage – så en anbefaling til naboen eller kollegaen er meget velkommen! Der kan købes andele helt frem til 1. april med det forbehold, at der er nogen tilbage på det tidspunkt.(Skrevet 8.12.2009), jf nærmere oplysninger på laugets hjemmeside
  http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/

 35. Af P. Dirac

  -

  @Uffe Ellemann,

  Efter, igennem de sidste par uger, at have læst hundredevis af artikler og et utal af kommentarer til disse – fra digitale medier og blogs fra hele verden, anser jeg det som et faktum at AGW-teorien falder. Dette betyder i bedst fald at diskussionen om C02-udledning bliver helt marginaliseret, i værste fald vil ideen implodere og skabe et massivt (globalt) politisk tomrum på begge fløje, men allestørst på venstrefløjen – og man vil se en kraftig øget radikalisering.

  Det du ikke har begrebet endnu – og som du lidt hånligt afviser ovenfor – er at denne sag er om dansen om guldkalven, denne evigtgyldige fortælling.

  Har er guldkalven erstattet med et dogmatisk absolut – nemlig menneskeskabt opvarmning, som vi skal stoppe for at redde jorden.

  Dette er den eneste præmis for en efterhånden stor industri, en masse NGO’er og ikke mindst en enorm del af det politiske establishment – så der er en masse agendaer i spil der hver i sær vil få en fordel ud af C02 beskatning – som vi jo ikke må glemme at det hele handler om.

  Imidlertid er der sket det de sidste 20 år at vi har fået internettet, og den demokratisering af information nettet har skabt, skaber transparens – som er dødelig gift for enhver “absolut” sandhed.

  Der hvor du Uffe Ellemann og mange andre går helt fejl af “Climategate” er i troen på at der er tale om en konspiration – altså en udtænkt og orkestreret proces.

  Det er præcist det modsatte der er tilfældet.
  I de sidste 14 dage har videnskabsfolk, programmører, journalister, bloggere, lægfolk mv. i tusindvis frivilligt og helt ukoordineret gennemtravlet de lækkede dokumenter – og der foreligger nu adskillige konkrete beviser på hvordan data er blevet fordrejet i retning af pinedød at vise en sammenhæng mellem menneskeskabt Co2 udledning og en heraf følgende katastrofal global opvarmning.

  Dette sår i sig selv grundlæggende tvivl om validiten af IPCC’s seneste rapport, som fastslår en 90% sandsynlighed for AGW. I bedste fald er den 30% med de foreliggende informationer.

  Det viser sig også, at der er betydelig dissens blandt den fremmeste videnskabsfolk og at denne dissens er blevet groft undertrykt.
  AGW-kritikere vælter frem alle vegne og begynder nu at få nu den taletid de blev nægtet tidligere, fordi internettet er en informationskanal der er alle andre medier totalt overlegen.

  Uffe Ellemann, du, og de fleste andre i din generation undervurderer internettets ubeskriveligt store indflydelse.
  Climategate foregår på nettet og i Europa, fortsat kun på nettet og her mest i blogosfæren. Men elefanten i rummet er stor og vender man blikket mod USA, ser man at medierne derover er begyndt at tale om den…..og det er ikke kønt det vi ser.

 36. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Det her handler om befolkningsreduktion og global magt. Den globale elite ønsker en reduktion af befolkningen med 80-90%

  Det er derfor at IPCC som er den øverste myndighed har svindlet med videnskabeligt data som kom frem via de hackede mails og software koder.

  Se dem selv ved at søg på “climategate.be”

  U.N. climate chief cashes in on carbon
  Tied to conglomerate that stands to make hundreds of millions in emissions scheme
  http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=118659

  Medierne prøver at hvidvaske skandalen.

  Jeg har brugt 8-9 år på at undersøge det her og det er virkeligt. Jeg taler med folk fra den anden side.

  Hvad en fra Rothschild familien sagde til mig.
  (Jeg brugte ordet “testers” om eliten)
  “The biggest question that humanity has to answer for itself is “Are we cancer or are we medicine?”, and not “Where is God?” So far we share more with cancer cells, we’re programmed to proliferate and destroy our host (earth). So maybe that little group of “testers” is just functioning as medicine?”

  1 mia mennesker vil lide sultedøden hvis traktaten bliver underskrevet. Omlægningen fra mad til bio diesel vil få madpriserne til at stige til et niveau hvor over 1 mia mennesker ikke har råd til at forsørge sig selv og deres familie og mange vil dø.

  Lad vær med at tro på noget af det jeg skriver. Undersøg det selv! Men lad vær med at ignorere det. 1 mia. menneskers liv er på spil og dette regime bliver bygget på skuldrene af nyttige idioter.

  Vi skal sige nej ved at lade vær med at lade os manipulere. Hvis vi vågner op, vil regimet falde.

 37. Af P. Dirac

  -

  @Uffe Ellemann,

  Er du kommet lidt videre med konspirationsteorien ?

  Her er ellers den første store artikel fra en Europærisk MSM avis – og det er ikke kønt.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235395/SPECIAL-INVESTIGATION-Climate-change-emails-row-deepens–Russians-admit-DID-send-them.html

  …ændrer det en smule ved dit oprindelige synspunkt ?

 38. Af Oleg Olsen

  -

  Defusing Russia’s Energy Weapon
  16 December 2009
  By Uffe Ellemann-Jensen

  http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/defusing-russias-energy-weapon/396225.html

  Takk til UFFE

Kommentarer er lukket.