Derfor sakker vi bagud

Af Uffe Ellemann 199

Der er langt fra Sydkorea til danske klasseværelser, vil nogen mene. Og dog…. For verden omkring Danmark rykker tættere og tættere på.

Disse dages G20-topmøde i Seoul har udviklet sig til en yderligere demonstration af, hvordan den globale magtbalance er under dramatisk forandring: USA klemmes, Europa er helt ude på sidelinjen – og de asiatiske og latinamerikanske lande tordner frem. Den udvikling rummer også et budskab til Danmark. Og meldingerne fra 32 danske gymnasierektorer, som lige har besøgt Kina, sætter budskabet i rette perspektiv.

Rektorernes budskab er klart – og brutalt: Gymnasieeleverne i Kina går i skole for at lære noget. De arbejder hårdt og energisk og målbevidst på at dygtiggøre sig. De knokler! Så der er ikke noget at sige til, at Kina er løbet fra os andre.

Det er ikke kun i Kina, det sker. I de to andre markante vækstlande Indien og Sydkorea giver man også europæerne baghjul.

At vi især sakker bagud i Danmark er desværre ikke nogen nyhed. Det fik vi at vide allerede for fem år siden. Det var dengang, Velfærdskommissionen kom med sin rapport – som nogen på Christiansborg mente burde smides i skraldespanden… (Find selv ud af hvem, hvis nogen skulle være i tvivl – eventuelt ved hjælp af Google)

I rapporten fra Velfærdskommissionen kunne man læse, at den yngre generation af danskere nu er dårligere uddannet end deres forældre. Det tages ellers normalt som et udtryk for civilisationens fremskridt, at en generation bliver bedre uddannet end den forrige. Men sådan er det altså ikke mere. Andelen af unge, der nøjes med grundskolen, er større i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Og samtidig er det ved at dæmre, at kvaliteten af undervisningen i grundskolen er ringere i Danmark end i andre sammenlignelige lande – selv om vi bruger flere penge på skolen.

Så begynder man at forstå, hvorfor OECD’s forudsigelser om dansk konkurrenceevne og fremtidig velstandsudvikling er så dystre.

Problemet er først og fremmest holdninger. Hånden på hjertet: Går danske gymnasieelever i skole for at lære noget – eller fylder det meget i deres bevidsthed, at de også skal more sig? Med fare for at lyde som en gammel Jenonimus vil jeg tillade mig at sige, at hvis ikke de unge (og deres forældre) lægger holdningerne til uddannelsesforløbene helt om, så bliver vi løbet over ende af unge fra Asien. De vil ikke blot løbe med de arbejdspladser, som forsvinder med Vestas og andre løntunge virksomheder. De vil også sætte sig på forskningen og udviklingen. Og så sidder vi tilbage med opskriften på, hvordan man har det sjovt i gymnasiet, og kan prøve at eksportere den – hvis nogen ellers vil købe den.

Det er gået stærkt. For et år siden begyndte billedet af det, der er kaldt ”tektoniske skift” i den globale magtbalance at sive ind hos en bredere kreds. Det var da klimatopmødet i København afslørede Vestens svaghed over for den kreds af lande, som endte med at formulere mødets spagfærdige konklusion: Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika.

Det er i disse og andre lande uden for Europa, væksten foregår. Kampen om fremtidens arbejdspladser bliver hård. De fleste taler stadig om Kina – men mon ikke Indien efterhånden vil få en mindst lige så stor plads i opmærksomheden? Her er væksten nu endnu stærkere end i Kina, og Indien har en række fordele frem for Kina: En sundere demografi, engelsk som samlende sprog – og demokrati. For jeg tror stadig på, at demokrati rummer afgørende fordele frem for det autokrati, Kina (og Rusland) hylder – først og fremmest kontrol med magthaverne og bedre muligheder for at bekæmpe korruption.

Der tales i denne tid meget om BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) som synonym for den fremtidige vækst og magtkoncentration. Det er lidt poppet – måske fordi akronymet ”BRIK” ligger så godt på tungen. Bedre end ”BIKS”, som man rettelig burde være optaget af: Brasilien, Indien, Kina og Sydkorea. Rusland fylder kun så meget i billedet på grund af sin råvareeksport – og hvis ikke russerne snart tager sig sammen og gennemfører reformer i samarbejde med især Europa, så ryger de bagud af dansen.

Der er også spændinger internt i BIKS – hvor Kinas naboer ser med bekymring på den voksende aggressivitet og selvbevidsthed, der har kendetegnet Kinas optræden det sidste halve års tid. Det var ikke tilfældigt, at præsident Obama lagde vejen forbi Indien og Indonesien på vej til G20-topmødet. Det er lande, som traditionelt holder armslængde til USA – men som nu er så bekymrede over det frembrusende Kina, at de gerne laver photo-sessions med den amerikanske leder.

Der er altså bevægelse i de storpolitiske tektoniske plader. Men én ting er desværre ret sikker: Europa er på retur – og inden for Europa er Danmark på retur. Hvis krisebevidstheden har grebet de 32 rektorer, som har været omme på den anden side af kloden for at se, hvem det er vi skal konkurrere med i fremtiden, så er der håb.  Også selv om den politiske dagsorden endnu domineres af spørgsmålet om, hvordan vi kan holde Danmark afskærmet mod resten af verden.

199 kommentarer RSS

 1. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til fr. Camilla Langberg, 17. november 2010 kl. 20:31)

  Vi følger s´gu da udmærket med i udviklingen af moderne togteknik herhjemme. Der er vel en årsag til, at vores IC3/IR4-tog er blevet en eksportsucces til andre lande med en tilsvarende infrastruktur med meget korte køreafstande? Lange afstande kræver høj topfart. Korte afstande kræver høj accelerationsevne. Man skal nok være indfødt århusianer med galoppperende storhedsvanvid for overhovedet at kunne forestille sig togdrift i Danmark med 350 km/t. En kinesisk jernbanesagkyndig ville sikkert høfligt nikke bekræftende og i sit inderste tænke: Kvinden må være blevet vanvittig.

  Den eneste hindring for at få hævet topfarten fra de nuværende 180 til 200 km/t på de hjemlige hovedstrækningers skinner er vist, at vi har Vesteuropas mest oldnordiske signalsystem, som det er meget, meget dyrt at forny.

 2. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Ulf Timmermann, 17. november 2010 kl. 17:30)

  Jernbaneenthusiasterne er lige blive færdige med at istandsætte og få gjort det sidste bevarede røde Ms-lyntog køreklart igen. Marchfart 120 km/t (over 160 under prøvekørsel!), direkte ombord på Storebæltsfærgen, ny Lillebæltsbro og servering af forloren skildpadde med sherry og to halve æg i baren. Da svulmede de danske hjerter sandelig af stolthed i 1935!

  Nyd den sprudlende journalistik: http://www.jernbanen.dk/artikler.php?artno=08

  Til gengæld må vi så et stykke tid undvære det eneste køreklare litra E-damplokomotiv, der efter at have trukket både den gamle konge og dronning til den evige hvile og have frydet jernbanevenner i mange år er under en hårdt tiltrængt revision.

 3. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (fortsat til hr. Ulf Timmermann, 17. november 2010 kl. 17:30)

  Her er hun i al sin magt og vælde med damp på og Dannebrogsfarvet slips på skorstenen: http://www.jernbanen.dk/Fotos/Damp/DSB_E991_2008.jpg :-)

 4. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  KAN VI SE NOGET DOKUMENTATION?

  “Da svulmede de danske hjerter sandelig af stolthed…” (John Ulrich Poulsen, 18. november 2010 kl. 08:55).

  OK – siden 1935 er det nok gået tilbage for stoltheden over at være dansk…
  Det står mig dog ikke klart, om John Ulrich Poulsen’s indlæg skal forstås som støtte for Uffe Ellemanns tese om, at “vi sakker agterud”?

  Eller tværtimod lige det modsatte? Når vi faktisk følger udmærket med i “udviklingen af moderne togteknik”, og demonstrerer fremsyn ved at køre langsommere end i dagens Kina – og iøvrigt viser tilsvarende fornuft mht. kønsdriften som mht. jernbanedriften! – så er det vel tænkeligt, at dette osse gælder (eller kan komme til at gælde( på andre, afgørende områder?

  gl-j

  PS: Mangler Uffe Ellemann mfl. i grunden ikke at dokumentere, at “vi sakker bagud”?

 5. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Godfred Louis-Jensen, 18. november 2010 kl. 09:55)

  Nogle drømme større drømme end andre: http://www.schillerinstitut.dk/Kampagneavis_1_juli_2006/25minutter.html

  Nogle er også flere end andre.

  Der er vist i øvrigt for første gang ved at opstå en slags folkelig miljøbevægelse i Kina. De vil ikke magnetiseres af hurtigtkørende Maglev-tog :-)

 6. Af Camilla Langberg

  -

  @John Ulrich Poulsen. Det er sikkert og vist, at signalsystemet er totalt forældet i DK. Skinnelegemet er ikke vedligeholdt og nedslidt. Hovedlinierne burde have været elektricificerede for længe siden. Mht højhastighedstog, så har det aldrig været hensigten at køre højhastighedstog som regionaltog. Højhastighedstog til Odense, Aarhus, Aalborg vil give god mening.

  Det kan i øvrigt bekræftes ved at læse tss. Ingeniøren.

 7. Af K W

  -

  Jeg sidder netop i et CRH tog paa vej til Nanchang at 280 i timen….

  Aarsagen til at alt kan lade sig goere er at i Kina skal man ikke igennem 10 aars haartraekkeri med en million interresse grupper og idiotiske lobbyister.

  Her bygger man bare – dagen efter beslutningen er taget. Hoerte jeg ‘ikke humant’?

  Well – vi har jo hjemme fuldstaendigt tabt traaden imellem hvad der skal til for overhovedet at fortsaette uden at gaa bankerot – vi doer jo en humanistisk stille doed.

  Til Ulf: Ja Bastian bageren er fortrinlig – handler jeg ogsaa mit broed…. :)

 8. Af K W

  -

  …..og jeg mener nu at Bastian er Hollaender og ikke Tysker ;)

 9. Af Ulf Timmermann

  -

  Heldige asen, K W, at være på vej til Nanchang! “Aldrig så jeg det”, som Johannes V. ville have formuleret det. Nå men, jeg er midt i tilberedningen af aftensmåltidet, der står en fars og samler sig.

 10. Af K W

  -

  :)

 11. Af Godfred jJakobsen

  -

  Vauw! Den lille duet mellem Timmermann og KW gør det vel rimeligt klart for enhver, at “vi (i Danmark) sakker agterud”?

  gl-j

  PS: Samtidig mangler vi ikke signaler om, at “vi” kommer til selv at tage afgørende skridt fremad herhjemme:
  Alene den tåbelige, taktiske debat, der på det seneste har raset, om vi skal vælge det ene eller det andet eller slet ikke noget “pointsystem” til at sortere udlændinge efter, burde endelig gøre det klart for os alle, at vores folkestyre, den ‘partibaserede’ parlamentarisme har lidt skibbrud.

  Folketingets evne til at arbejde sig frem til politiske løsninger er på niveau med et retarderet barns…

 12. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Undskyld – indlægget ovenfor (kl. 23:15) er faktisk skrevet af mig, Godfred Louis-Jensen.

  gl-j

  PS: Jeg har ikke sarteste idé om, hvorfor der kom til at stå “jJakobsen” – men prøver nu at finde ud af det…

 13. Af Ulf Timmermann

  -

  @ K W

  Tror du det, hollænder!? Hvorfor har han så så stort et udvalg i rugbrød?

  Selvom min udtale er tydelig og lydefri, på engelsk, er der mange vesterlændinge herude, der ved gensyn udbryder, “I thought you were Dutch”. No, Danish, repeterer jeg. Jeg mødte 3 af slagsen, The Dutch, i elevatoren forleden, og spurgte indledningsvis, for at optræde høfligt og dannet, og på engelsk, hvilken etage kommer I fra?

  Det gjaldt forøvrigt også den “franskmand”, jeg tidligere har omtalt, der bor i min bebyggelse … til gengæld viste det sig, at han slet ikke er franskmand, men fra Irland.

 14. Af Ulf Timmermann

  -

  Allerede i 1943-44 påbegyndte man i Washington den strategiske planlægning for overtagelsen af det britiske ”verdensherredømme”, Imperium, hvis sammenbrud – med Englands svækkelse, qua udgifterne til krigen, bl.a. – var et af krigens sikre udfald.

  USA tog det for givet, at det også skulle overtage Kina, skulle befri det fra ”old Europe’s” semi-kolonialisme og gøre det til klientstat. Men, hvad skete, der så?

  We lost China!, We lost China! We lost China!

  Dette tab (ikke nederlag som i sin tid i Tyskland) skabte i USA en dolkestødslegende,
  McCartyismen. USA var blevet forrådt indefra. Den startede med udrensninger i State Department, Joseph Stilwell (”Vinegar Joe”) miskrediteredes, lavinen rullede og ramte senere, blandt mange, Chaplin, der blev udstødt.

  Kina ligger ikke på den anden side af jorden. Kina ligger for enden af vejen, Vestens hærvej. Det er en lang hærvej, brolagt med talløse krige, med ”den permanente krig”.

  Det er the cause, the course and the curse. Og, det er hvad, der propaganderes for i dette blog-oplæg. Vi skal skræmmes – hej, vi sakker bagud! – til at fylkes omkring vores Master USA, det er det underliggende budskab, bag vores Master of War (som noget nær også er titlen på en sang, om det militær-industrielle-kompleks).

  Selvfølgelig skal vi tage os sammen, til hver en tid, spørgsmålet er ikke, om vi skal, men hvorfor vi har henslæbt et årti med ikke at gøre det (altså bortset fra vores virksomheder).

 15. Af Camilla Langberg

  -

  @K W. Hvor har du ret i, at den “politiske korrekthed” netop er der, problemet ligger. Sådan som du også udtrykker det på ASHs blog.

  Politisk korrekthed er hæmmende. Man tør ikke kalde tingene ved deres rette navn. Derfor gik undervisningssystemet ned og ned i Danmark fra 70-erne og frem. Gjorde man oprør, blev man stemt ud. Alle skulle være med, men vi er ikke alle allesammen. Og vi kan ikke overleve som samfund uden dem, der skiller sig ud og tør være forskellige på den positive måde.

  I dag lider særlig indvandrerproblematikken under den politiske korrekthed. Det er ikke pænt at skille sig skeptisk eller kritisk overfor indvandringen og dens problematikker.

  Hvorfor gjorde ingen indsigelse, da det var på det højeste? Det gjorde man ikke pga den politiske korrekthed. Ikke kun politikere, men især også eksperter burde have forudset, hvad der ville ske, når meget forskellige befolkningsgrupper skal leve tæt sammen.

  I de sidste ti år har vi i Danmark set en selvtilfredshed og et idiotisk forbrug som hos nyrige. Imens forsømtes undervisningssystemet mere og mere, den borgerlige regering har ikke rettet op på noget, og nu bliver der besparet helt hovedløst. Hvad skal vi leve af i fremtiden, når grundlaget skrider?

 16. Af K W

  -

  Tja – det er godt spoergsmaal Camilla! Som den kommunist-kapitalist jeg er tror jeg kun paa en vej frem og det er at vende boetten.

  Staten kan kun have 1/3 del af din indkomst og menneskets ret til et arbejde skal forankers – ikke sidde paa den flade og kassere til DK er bankerot – alle maa yde. Vi maa tilbage til at producere alle de produkter vi foer smed til Asien – vi maa erkende at vi som fleste andre lande har en gruppe, der kun kan lave lav-teks produkter og vi maa face global konkurrence paa ethvert niveau – vaere fleksible. Politiske tosse-ordninger som efterloen etc er ikke muligt laengere, da disse milliarder kan bruges til prestige bygnings projekter og dermed en ny supervaekst i vores infrastruktur og land. Der er masser vi kan modernisere. Alene ved at vi alle arbejder enten i det offentlige, i det private eller paa statsfabrikker, i et godt mix af kommunisme og kapitalisme, som jo I Kina fungere saa fortrinligt, kan intet slaa os ihjel! Vi skal yde for at nyde. Det er en total aendring af vores moral og resource indsats der skal til.

  Idag bruger vi milliarder paa at snakke med Mohammed, Per og Lene. Hold op med det og giv dem et arbejde istedet eller en uddannelse, der har vaerdi for samfundet og persons velbefinden.

  Jeg kan altsaa ikke faa oeje paa at en Kineser er specielt ked af at han skal arbejde og ikke sidde og ’snakke’ med en socialpaedagog hele tiden.

  Der er ogsaa en maengde milliarder at spare paa vores sundhedssystem, politi etc. naar alle arbejder. Saa er der ikke tid til at holde pille misbruget oppe eller stjaele biler dagen lang…

  Vi har selv skabt vores raadne samfund – nu er det om at have haar paa brystet og tale sandheden og dreje uret 60 aar tilbage! Tilbage til et respektfuld vaerdiladet moralsk fornuftigt og realistisk samfund – men toer vi? Eller rettere toer I? :)

 17. Af Camilla Langberg

  -

  @K W. Det er nok rigtigt, vi bør se tilbage til det samfund, vi havde for nogle årtier siden. Men det er svært at skrue tiden tilbage, og det er meget svært at ændre folks holdninger og indstilling.

  I Danmark havde vi et skolesystem, vi kunne være stolte af indtil omkring 1960, hvor den almindelige dannelse blev afskaffet. Jeg har selv mange gange tænkt tilbage på den danske folkeskole og den basisviden, den gav mig, – når jeg var ude i verden. Man var virkelig vel rustet med både almen viden og sprog, der kunne bygges videre på. Ritt Bjerregaards normsætning med: “Ingen skal lære det, alle ikke kan lære” har været en meget dyr erfaring for os. Der var også en periode, hvor skolebørn blev moppet for at være “stræbere”. Jamen, det er dem, vi har brug for.

  Blandingen af private virksomheder og offentlige må være det, vi skal stræbe efter. Det var vist også tydeligere mønsteret i Danmark tidligere, altså “kommunisme-kapitalisme”, som K W siger. Det giver plads til mennesker med drive og nye ideer, og det har danskerne været meget dygtige til. Det offentlige bør drive trafik, sygehuse, undervisning, og der skal være kvalitetskontrol. Det kan vel ikke være så svært i dag, hvor kvalitetskontrol bruges af alle seriøse virksomheder.

  Hvis man sætter sine børn i skole i dag, er det på lykke og fromme. Hvis man f.ex. køber en vaskemaskine, er der bevis for diverse tests. Underlig prioritering.

  De meget høje lønninger er også et problem i den vestlige verden, men først og fremmest i Danmark. Hvem siger, det er en naturlov, at alle skal have hus og bil? Store uddannelser bør aflønnes efter indsatsen. Det lyder så godt med, at vi alle skal være lige, men har vi råd til det?

  Noget andet, der er gået tabt, er det, der kaldes “Det ordentlige menneske”, også titlen på en nyere bog af Henrik Larsen. Dvs, man gør sin pligt og sørger for sig selv, at man har visse høflighedsregler og giver plads til andre. Egentlig selvfølgeligheder. Men også de dyder blev presset ud af det danske kulturmønster for nogle årtier siden. “Du skal bare gøre lige, hvad du har lyst til, du skal bare sige lige, hvad du har lyst til, og du skal ikke tro, du er bedre end mig”, sådan lærte børnene det lige fra Janteloven. Nu ved de dårligt, hvad almindelige hensynsfulde omgangsformer er. Jeg har sagt det før, men det er lige aktuelt. Og kun i Danmark får man en dør i hovedet.

 18. Af K W

  -

  Camilla helt rigtigt – nu skal 4,999,999 andre Dansker bare vaagne som dig – saa har du svaret paa dit forrige spoergsmaal. ;)

  Hen af vejen til det chaos vi har idag i den vestlige verden begik vi en masse gruelige fejl – we changed a winning game hele tiden – indtil vi blev taber. Vi eksperimenterede – til hudloeshed – saa at sige til pengeloeshed.

  Kaempe-hyler i Dansk politik, saa som Ritt Bjerregaard, Svend Auken, Anker Joergensen og Nyrup Rasmussen etc. smed milliarder vaek – sindsyge summer vi overhovedet ikke kan fatte stoerrelsen af, paa at realisere fantast-ideer helt tilbage fra deres taagede studie tid.

  Vi skal tilbage op af den vej vi kom og finde all the winning games igen og re-aktivere dem. Skrue bluset helt ned i det offentlige og genstarte en ny og meget anderledes vaekst. En vaekst som den der fra slutningen af 18’tallet fortsatte helt til 1930 – eller den vi havde efter krigen, der fortsatte til 1970. En lang og velfungerende realistisk vaekst – bygget paa et solidt fundamentalt realistisk grundlag omkring hvad der kan lade sig goere og ikke, hvor alle har arbejde. Holde op med at saette sejl paa Amerikanske luftkasteller – eller rettere scams – der over nat kan bulldoze alle vores banker og som en virus kan smadre hele lande.

  Stopper vi samtidigt med at gaeldsaette os, saa tror jeg vi har en chance mere….

  Det er iorden at kigge over til verdens mest politisk ukorrekte land Kina og laere fra dem, de kan en masse vi forlaengst har glemt alt om, men ogsaa kunne for mange aar siden; – disciplin, moral, vaerdinormer, taenke pragmatisk, realistisk og uddanne sig ordentligt.

  Kineserne har et sjovt ordsprog; ‘lad vaere med at straebe efter at blive nummer 1 – udvis maade – straeb efter at blive nummer 2’ – det eneste dette ordsprog betyder er at 1 bliver til 2. Straebe goer de mere end nogen anden…hos os var det jo ikke engang tilladt at ‘go for 2nd’ – vi skulle jo altid placere os paa niveau med den dummeste i klassen….bagerst i geled 24….

 19. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Kan KW (og/eller Timmermann) bekræfte, at kineserne også har et udtryk som “Gid du må leve i interessante tider”?

  gl-j

 20. Af Uffe Ellemann

  -

  Det er en kinesisk FORBANDELSE: Gid du må leve i interessante tider!

 21. Af Ulf Timmermann

  -

  @Godfred Louis-Jensen

  Jeg kender den ikke i den form, altså hvor man udstøder en forbandelse, kun i den stilfærdige, erfaringsbundne fundering: Det er en forbandelse at leve i interessante tider.

  Og, så kender jeg selvfølgelig Konfucius’s betragtning:

  -Når jeg møder et ædelt menneske, lytter jeg respektfuldt. Når jeg møder en usling, reflekterer jeg over mine egne svagheder.

  Forresten, den betragtning vil jeg gøre til årets julekort. Nu slap det ud, denne ellers dybt bevarede hemmelighed, til julekortet når frem til hver enkelt. Selvfølgelig modtager du et, behørigt, med den originale kinesiske tekst, og i dansk og engelsk oversættelse (måske vil jeg rette ovenstående lidt til, der er endnu 14 dage til, at det går i trykken).

 22. Af Christian Stricker

  -

  Enig.

  MEN, uffe, de “dovne unge” er jo blot en konsekvens af et samfund der sætter “efterløn”, “Velfærd” og “leve over måde” højre end “viden” og “hårdt arbejde”.

  Det politiske lederskab sender jo hvert år, til finanslovs-forhandlingerne, et stærkt værdipolitisk budskab til de unge mennesker: Efterløn, ældreliv&Pension, cancer og forgældende-vi-lever-over-måde parcelister er de primære emner mens uddannelse, forskning og industri er sekundært.

  Hvem kan fortænke de unge i at gøre som deres forældre? Hvem kan fortænke de unge i at lave den korrekte bedømmelse at til syvende og sidst bliver man ikke forholdsmæssigt begavet i dette samfund for at slæbe sig igennem de hårde naturvidenskabelige uddannelser som vores industri efterspørger?

  Måske ændre det her sig, måske lærer nøden “nøgen kvinde at spinde” men de unge er jo nok også godt klare over at før vi laver de nødvendige “justeringer” for mor og far og bedsteforældrene, så har de unge fået lov til at bløde sig tørre.

 23. Af Christian Stricker

  -

  Jeg synes vi lige skal sætte tingene lidt i perspektiv:

  Der lever vel 2 milliarder hårdt arbejdende mennesker i asien.

  Selvfølgelig skal disse mennesker da have en stor betydning for kloden! Alt andet vil da være uretfærdigt.

  Men lad os nu aflyse dommedagen:
  Er Tysk økonomis fremgang dårlig for Danmark?
  Nej, vel?

  Det er dårligt for lindø værftsarbejderen at hans arbejdsplads lukker som en direkte konsekvens af at kinesiske værfter har betydelig lavere lønomkostninger (ca. 1/20).
  Men Lindø manden kunne jo vælge at matche kineserens løn? Det vil nok betyde at bilen, parcelhuset og den årlige tur til thailand ryger… Læren er at man ikke kan have bil, parcelhus og årlige tur til thailand blot fordi man svejser stål på et skib.

  Hvis Lindø manden vil have bil, parcelhus og årlige tur til thailand må han beskæftige sig med ting der berettiger ham til en indkomst på et sådant niveau.

  Her kunne samfundet bidrage med en offensiv Erhvervs og uddannelses politik.

  I mellemtiden er jeg glad for de billige kinesiske skibe – de gør mig rigere.

 24. Af John Ulrich Poulsen

  -

  http://en.wikipedia.org/wiki/May_you_live_in_interesting_times

 25. Af Ulf Timmermann

  -

  @Uffe Ellemann

  Du vil naturligvis også modtage en julehilsen, all the way from China. Nu bliver så det eneste overraskelsesmoment, hvad jeg måtte finde på at vedlægge af tidligere års julekort.

 26. Af Ulf Timmermann

  -

  @John Ulrich Poulsen

  Tak, nu forstår jeg det lidt bedre. Godt at jeg ikke bruger det som julehilsen, uanset at sandhedsværdien ikke kan anfægtes. Jeg spurgte nemlig en tidligere på dagen, og hun svarede, jeg kender det ikke. Og, hun er ellers stiv i “Chinese sayings”. Mundheld. Og ganske rigtigt, de optræder jo flittigt i “The Sopranos”, en ren one-liner forestilling, som jeg med stor fryd og glæde genser for 3die gang, The Complete!

 27. Af Ulf Timmermann

  -

  Vi har sat os på en vanvittig piedestal. Udråbte til The Four Corners of The World, we are the good guys, we are the real human beings, the only and real ”humans”.

  Et vanvittigt projekt, over adskillige artier, har det kørt, ja er endog blevet intensiveret lately. Og, nu er vi ved at finde ud af, at vi ikke – og aldrig har haft – råd til dette projekt, ”we are the world” projektet. Ikke mindst tog vores sjæl skade.

  Vi troede selv på det, kunne efterhånde ikke leve foruden. Vi sank dybere og dybere ned i vores oplyste selvfedmevælde, ville så gerne, troede fuldt og fast på, at historien var død, med us on top. Troede på et 1.000-års rige.

  Jeg skrev til en ven i New York forleden: – Jeg har set det komme, det væltede ind over mig, fra jeg kunne tænke en tanke.

  Kimen til dette selvbedrag, altså, lå der, også i den frie, generøse verden, jeg voksede op i. Herude genfinder jeg den, den frie verden. Den store generøsitet.

  Fritz Wolder beskrev en flig, og noget centralt, af denne verden, længere oppe, med hans:

  ”En morgen på den Himmelske Freds Plads. Måske 100 børn eller mere i 5-6 års alderen, råbende, hujende og skrigende. Op dukker to kvindelige pædagoger, råber noget på kinesisk, og et halvt minut efter er alt i bedste ro og orden”.

  Selvfedme er ufrihed. Politisk korrekthed, i enhver afskygning, raden rundt, er ufrihed. Selve forestillingen om egen fortræffelighed er ufrihed.

 28. Af N. Jensen

  -

  Gud fri mig vel for mængden af kommentarer og deres længde. Kunne I ikke øve jer lidt i begrænsningens kunst ?

  Kina er fortsat et ustabilt udviklingsland som konstant er i fare for at eksplodere i kaos pga de store regionale og kulturelle forskelle.

  Kina vil i mange år fortsat være et primitivt samfund, idet de af pga national stolthed holder fast i deres “runeskrift”.

  Hvis kineserne var rationelle ville de indføre engelsk i børnehaveklasserne. Heldigvis for os vil de blive fastholdt i fattigdom pga deres idiotiske nationale stolthed.

  PS: Tanken om at vi danskere nu skulle ofre millioner på at lære “Kinesisk” er jo komplet Ga-Ga. Hvor mange etniske danskere behersker Japansk ? Stort set ingen. Alligevel har vi jo ingen problemer med at handle og samarbejde med Japanerne.

 29. Af Ulf Timmermann

  -

  N Jensen, det hører ikke ind under begrænsningens kunst blot at gentage sig selv.

 30. Af N. Jensen

  -

  @ Ulf Timmermann

  Det er jeg lidt ked af at du siger. Men OK, jeg skriver en del indlæg på diverse blogs, og jeg har lidt svært ved at overskue hvad jeg har skrevet hvor og hvornår. Hvis du har et forslag til et stykke software som kan hjælpe med at holde styr på mine indlæg vil jeg meget gerne høre om det.

 31. Af Ulf Timmermann

  -

  @N. Jensen

  Du har ret, det er svært “at holde rede”, som en pipfugl, har heller ikke fundet løsningen, som sådan. Hvad man skriver, hvordan man formulerer sig, skulle jo helst ændre sig lidt over tid, man bliver mere erfaren – og bedre til at lytte.

  Nu da du nævner denne “runeskrift”, på en ca. 52.000 tegn, er det vel på tide, at jeg får lavet det album, jeg har stillet i udsigt, og lagt det på denne blog, med en advarsel til mine venner på facebook: Don’t comment, don’t touch it.

 32. Af K W

  -

  N. Jensen

  Stop stop – hvornnar var du sidst i Kina?

  Primitivt? Ustabilt udviklingsland?

  hahahahahahaha – gamle mennesker herude kan ikke tale Engelsk – men naar du moeder en 3 aarig taler han skam vaeldigt fint Engelsk.

  Tro ikke Kineserne er nogle Nationale Patriotiske taaber, der ikke ved hvad fremtiden handler om…..

  Det er simpelthen den typiske vestlige holdning omkring Kina du laegger for dagen.

  Der er maaske omkring 2 milliarder Kinesere – hvem ved – sidst de talte var for 14 aar siden; – det er mere end nok hvis 300 millioner af dem laerer Engelsk; – i vesten fatter man ganske simpelt ikke det potentiale Kina repraesenterer og hvor langt de allerede er kommet.

  Jeg gentager mig selv; – I tror de stadigt fiser rundt paa en cykel og traekker ladvogne….langt fra – langt langt langt fra….

  Skriv dig bag oeret Mr. Jensen – og vi kan gerne moedes her igen om 10 aar – i 2020 er Kina nummer 1 i verden – i 2030 er Indien nummer 3 – i 2040 er Indien nummer 2 – Amerika danser paa de sidste vers…

  Europa ved det; – specielt Tyskland tager afstand fra Amerikanerne i disse dage og de naeste 10 aar vil du se, at det vil blive meget meget svaererer for Amerika at faa Europa med paa alle deres Julelege imod Kina, for den voksende eksport til Kina vil simpelthen diktere dagsordnen…

  Kina er dem vi skal holde os til, hvis vi vil goere os haab om overhovedet at faa gang i hjulene igen i DK…. ikke Amerikanerne – de har ingen naevnevaerdig vaekst og faar det heller ikke de naeste 20 aar…

 33. Af K W

  -

  ……og til Christian Stricker:

  Du har saa evigt ret – det vestlige utopi har blot intet fattet endnu – men det kommer de til – lad os saette os tilbage i stolen og beskue katastrofen…. :)

 34. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. K. W., 22. november 2010 kl. 08:32)

  Tager du nu ikke alligevel munden lidt for fuld: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population :-)

  Der var to tal, der for evigt ætsede sig ind i min erindring dengang tilbage i 1963, da vi som nybagte 4. klasser for første gang blev sluppet løs i geografilokalet med alle dets spændende landkort: Kina 770 mio. Indien 410 mio. Det satte jo ligesom udenadsremserne om fx de fynske købstæder en anelse i relief.

 35. Af K W

  -

  De 1.34 milliard er Kina-tal – som jeg sagde foer hen – de har ikke talt i fjorten aar – saa OK – maaske tallet idag er 2 eller 1.8 – eller 1.6 – hvem ved – der skal taelles igen og jeg er sikker paa at de er flere end de siger de er; – normalt i Kina – tal er relative….

 36. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (fortsat til hr. K. W., 22. november 2010 kl. 08:32)

  I øvrigt er det en halv menneskealder siden, man som taxichauffør i København – bare fordi man kunne snakke lidt engelsk – altid fik en stang cigaretter som drikkepenge af gavmilde amerikanske turister, der skulle rundt og beskue byens seværdigheder. Kort efter dukkede de første japanske turister op, der til nogen undren for den søvnige kaperrække af hyrevogne på hjørnet af Rådhuspladsen og Strøget energisk lagde ud med at fotografere hinanden foran lurblæserne ved Paladshotellet klokken halv seks om morgenen før sightseeing-bussen ankom for at race dem rundt på deres en-dages-visit. Nu har jeg så her lige neden for min hjørnealtan de unge, knap så disciplinerede, kinesiske grupperejsende turister, der også skal have hinanden med på deres fotos af Frelserkirken spir, hvilket på grund af den forholdsvis korte afstand ikke er helt let med almindeligt fotoudstyr. De ivrigste må helt ned og ligge på fortovet for at få både kæresten og spiret med på et og samme foto. Jeg er spændt på, hvad havfruens langfart kommer til at betyde for den fremtidige kinesiske turisme. Vores anden store lokale turistattraktion Christiania siger dem vist ikke rigtigt noget. Det ligner formentlig bare millioner af andre kaotiske, kinesiske landsbymarkeder :-)

 37. Af John Ulrich Poulsen

  -

  Og så lige en sidste bemærkning til hr. Uffe Ellemann Jensens rubrik. Hedder det ikke: “Derfor sakker vi agterud”? Ingen vil vel benægte, at Danmark trods alt stadig er en søfartsnation :-)

 38. Af Uffe Ellemann

  -

  Nej – den køber jeg ikke. Man sakker bagud til lands – til søs hedder det ganske rigtigt “agterud”, men til søs klarer vi os jo fortsat godt… ;-{)

 39. Af K W

  -

  Kinesiske tourister har saa mange penge, at LV, Gucci og alle de andre top-brands har maattet rationalisere deres indkoebsmulighed dette efteraar. Her foer jul kan de kun koebe en ting per person, for ellers ville der simpelthen ikke vaere andre julegaver at koebe for Europaerne end dem de kan finde i Bilka, Aldi og Carrefour…

  Det maa da give til eftertanke i vesten, at Kineserne allerede er saa staerke som tourister, at de kan koebe hele Europaiske storbyer flade for maerkevarer….

 40. Af Ulf Timmermann

  -

  @ N. Jensen (m.fl.)

  Jeg bakser stadig med den cardigan, og andre gøremål, som kaldes arbejde. Måske kommer det senere idag, eller også en anden.

  Men, Jensen, jeg kan ikke rigtig slippe det, du skrev om ”runeskrift”. Normalt taler man om ”runealfabetet” – og tegn er jo nærmest det modsatte af alfabet.

  Jeg har for vane ikke at kritisere DF’ere (hvorfor må du gerne spørge mig om, på en blog, hvor det måtte høre hjemme; jeg mener at have set, at du erklærer dig som en sådan; omend du er lidt af en afviger, også). Men, altså ikke når det drejer sig om Kina. Deri er du ”en typisk dansker”, raden rundt. Og, jeg vil nok komme til at fornærme alle ”gode danskere”, når og hvis du eventuelt spørger mig ved lejlighed.

  Blot dette om ”runeskrift”: Tegnene er Kina’s samlende ”esperanto” skriftsprog. Og samler iøvrigt ikke kun fastlandet, men også det, der kaldes ”Stor-Kina”, så langt som til Singapore, mod syd. Faktisk samler det en hel civilisation. Og, det vil det vedblive med. Japanerne, f.eks., har jo heller ikke “opgivet” tegnene.

 41. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  SOM EN REJSELYSTEN FLÅDE…

  “Nej – den køber jeg ikke…” (Uffe Ellemann, 22. november 2010 kl. 17:21)

  Det burde du ikke desto mindre overveje, Uffe Ellemann!
  Jeg er helt enig med John Ulrich Poulsen i, at det faktisk hedder (eller burde hedde) “at sakke agterud”! (til lands må I nøjej med at “komme bagud” eller evt. at “falde fra” m.v….)

  Hvad der er vigtigere: Det er overhovedet nyttigt at tænke på “Danmark” som et FARTØJ, et skib til søs og under fremdrift ved egen kraft, omend påvirket af kurs, vind og strøm, farvandets natur, afmærkning etc.
  “Vi” (i Danmark) har gennem århundreder lært meget mere, fået mere erfaring af at “plaske husvant til søs” end af at producere grise, spille fodbold (eller lalle rundt ved Luther am Barenberg eller i Afghanistan…).

  gl-j

  PS: Jeg var i går eftermiddags til et møde på Københavns Universitet om “Dansk Udenrigspolitik”.
  Hovedtaleren var Lene Espersen (K) – som nu vil føre valgkamp bl.a. på en idé om at sende “danske soldater til Afrika” (Sic!).
  Lene Espersen – der skal forestille at være dansk udenrigsminister! -lyser af manglende erfaring og elementær omtanke: Hun har med garanti aldrig sejlet så meget, så hun ville kunne klare sig i en optimistjolle i Aarhus Havn…

  Gud bevare Danmark!

 42. Af Ulf Timmermann

  -

  Med beklagelig forsinkelse, hermed. Ingen kender dagen før end solen er gået ned. Man kender altså dagen, når solen er gået ned, grib den derfor. Af uforklarlige årsager kom dette album også til at handle om taxachauffører:

  http://www.facebook.com/photo.php?pid=1877981&l=3739a646b7&id=1299857653

 43. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Det skal indrømmes, at udsagnet om Lene Espersen (5:35) var baseret på mit umiddelbare indtryk!
  Efter at have konstateret, at udenrigsministeren faktisk er født i Hirtshals som datter af en reder, trækker jeg hermed min garanti for, at hun ikke “ville kunne klare sig i en optimistjolle i Aarhus Havn”, tilbage.

  gl-j

  PS: Samtidig appelerer jeg til alle gode kræfter om efter evne venligst nu at assistere Gud med at bevare Danmark…

 44. Af John Ulrich Poulsen

  -

  Jarmen Godfred dog! Havde du virkelig ikke på forhånd tjekket på internettet? Din hurtigste og sikreste vej til at få alt at vide om din nabo, som du egentlig ikke ønskede at vide.

  Stå aldrig til søs, lad de andre stå :-)

 45. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  HVORFOR SAKKER DE AGTERUD?

  I Irland klandrer folket på gaden regeringen for uansvarlighed og bankfolkene for grådighed…

  gl-j

  http://www.berlingske.dk/verden/vore-politikere-er-kujoner

 46. Af Jens-Chr Jensen

  -

  Ja, bare knokl løs i skolen, så skal vi nok alle blive rige. I Japan knokler de nærmest selvmorderisk i skolen for at komme ind på et godt universitet, hvor de så forventer at blive mødt med 72 jomfruer. Det er jo gået enormt godt med dem!

  Nu skal I ikke tro at jeg er en tilhænger af Rdikal rundkredspædagogik, men et overdrevent knokleri med tonsvis af udenadslære a.la Kina, er ikke noget som nødvendigvis lærer folk at tænke selv.

 47. Af Karl Wilders

  -

  Korrekt Jens-Christian Jensen….. virkeligt et af Kinas problemer. De kan kun det en 75 aarig professor, har paakraevet nedskrevet….. jeg kaemper dagligt med BA folks, der tror de har opfundet den dybe, alt imens de efter 5 aars Uni kun kan samme 5 theorier….

 48. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, sådant knokleri er selvmord for sjæle – fremfor helt andre indlæringsforhold, bla fordi man tror, at børn ikke vil eller kan lære noget på anden vil.

  Og – jeg taler ikke denne rundkreds-pædagogik, som det så foragteligt siger – metoden efter den sorte skole.

  Men denne militære disciplin i måske også opdragelsen og senere i et skolesystem er medvirkende til (for de måske få i den store sammenhæng) en forsimpling i både tænke- og følelsemåde for mennesker.

  Vi har set de nært på – fx Tyskland.

 49. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Undskyld et par trykfejl i farten – men jeg var lige nødt til såkaldt at ‘multi-taske’ her.BHL

Kommentarer er lukket.