Derfor sakker vi bagud

Af Uffe Ellemann 199

Der er langt fra Sydkorea til danske klasseværelser, vil nogen mene. Og dog…. For verden omkring Danmark rykker tættere og tættere på.

Disse dages G20-topmøde i Seoul har udviklet sig til en yderligere demonstration af, hvordan den globale magtbalance er under dramatisk forandring: USA klemmes, Europa er helt ude på sidelinjen – og de asiatiske og latinamerikanske lande tordner frem. Den udvikling rummer også et budskab til Danmark. Og meldingerne fra 32 danske gymnasierektorer, som lige har besøgt Kina, sætter budskabet i rette perspektiv.

Rektorernes budskab er klart – og brutalt: Gymnasieeleverne i Kina går i skole for at lære noget. De arbejder hårdt og energisk og målbevidst på at dygtiggøre sig. De knokler! Så der er ikke noget at sige til, at Kina er løbet fra os andre.

Det er ikke kun i Kina, det sker. I de to andre markante vækstlande Indien og Sydkorea giver man også europæerne baghjul.

At vi især sakker bagud i Danmark er desværre ikke nogen nyhed. Det fik vi at vide allerede for fem år siden. Det var dengang, Velfærdskommissionen kom med sin rapport – som nogen på Christiansborg mente burde smides i skraldespanden… (Find selv ud af hvem, hvis nogen skulle være i tvivl – eventuelt ved hjælp af Google)

I rapporten fra Velfærdskommissionen kunne man læse, at den yngre generation af danskere nu er dårligere uddannet end deres forældre. Det tages ellers normalt som et udtryk for civilisationens fremskridt, at en generation bliver bedre uddannet end den forrige. Men sådan er det altså ikke mere. Andelen af unge, der nøjes med grundskolen, er større i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Og samtidig er det ved at dæmre, at kvaliteten af undervisningen i grundskolen er ringere i Danmark end i andre sammenlignelige lande – selv om vi bruger flere penge på skolen.

Så begynder man at forstå, hvorfor OECD’s forudsigelser om dansk konkurrenceevne og fremtidig velstandsudvikling er så dystre.

Problemet er først og fremmest holdninger. Hånden på hjertet: Går danske gymnasieelever i skole for at lære noget – eller fylder det meget i deres bevidsthed, at de også skal more sig? Med fare for at lyde som en gammel Jenonimus vil jeg tillade mig at sige, at hvis ikke de unge (og deres forældre) lægger holdningerne til uddannelsesforløbene helt om, så bliver vi løbet over ende af unge fra Asien. De vil ikke blot løbe med de arbejdspladser, som forsvinder med Vestas og andre løntunge virksomheder. De vil også sætte sig på forskningen og udviklingen. Og så sidder vi tilbage med opskriften på, hvordan man har det sjovt i gymnasiet, og kan prøve at eksportere den – hvis nogen ellers vil købe den.

Det er gået stærkt. For et år siden begyndte billedet af det, der er kaldt ”tektoniske skift” i den globale magtbalance at sive ind hos en bredere kreds. Det var da klimatopmødet i København afslørede Vestens svaghed over for den kreds af lande, som endte med at formulere mødets spagfærdige konklusion: Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika.

Det er i disse og andre lande uden for Europa, væksten foregår. Kampen om fremtidens arbejdspladser bliver hård. De fleste taler stadig om Kina – men mon ikke Indien efterhånden vil få en mindst lige så stor plads i opmærksomheden? Her er væksten nu endnu stærkere end i Kina, og Indien har en række fordele frem for Kina: En sundere demografi, engelsk som samlende sprog – og demokrati. For jeg tror stadig på, at demokrati rummer afgørende fordele frem for det autokrati, Kina (og Rusland) hylder – først og fremmest kontrol med magthaverne og bedre muligheder for at bekæmpe korruption.

Der tales i denne tid meget om BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) som synonym for den fremtidige vækst og magtkoncentration. Det er lidt poppet – måske fordi akronymet ”BRIK” ligger så godt på tungen. Bedre end ”BIKS”, som man rettelig burde være optaget af: Brasilien, Indien, Kina og Sydkorea. Rusland fylder kun så meget i billedet på grund af sin råvareeksport – og hvis ikke russerne snart tager sig sammen og gennemfører reformer i samarbejde med især Europa, så ryger de bagud af dansen.

Der er også spændinger internt i BIKS – hvor Kinas naboer ser med bekymring på den voksende aggressivitet og selvbevidsthed, der har kendetegnet Kinas optræden det sidste halve års tid. Det var ikke tilfældigt, at præsident Obama lagde vejen forbi Indien og Indonesien på vej til G20-topmødet. Det er lande, som traditionelt holder armslængde til USA – men som nu er så bekymrede over det frembrusende Kina, at de gerne laver photo-sessions med den amerikanske leder.

Der er altså bevægelse i de storpolitiske tektoniske plader. Men én ting er desværre ret sikker: Europa er på retur – og inden for Europa er Danmark på retur. Hvis krisebevidstheden har grebet de 32 rektorer, som har været omme på den anden side af kloden for at se, hvem det er vi skal konkurrere med i fremtiden, så er der håb.  Også selv om den politiske dagsorden endnu domineres af spørgsmålet om, hvordan vi kan holde Danmark afskærmet mod resten af verden.

199 kommentarer RSS

 1. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Meget enig!
  Den megen snak om “vidensamfundet” og “mere uddannelse” er rent vrøvl. Man har i hvert fald ikke nogen intention om at give udtrykkene et reelt indhold.
  Som det ser ud i dag, så er “uddannelse” synonymt med overbetalt overindlæring af inkompetence.

 2. Af r. vangkilde

  -

  ENDELIG ER DET GÅET OP FOR ELLEMANN! hans kamp for demokrati med den lave fællesnævner er for-ældet, nu gælder det handlefriheden for staten,
  virksomheden og det personlige arrangement med
  høj effektivitet og disciplin, som også er god
  liberal politik.
  Demokrati er at lave grænser/aftaler,som nu
  hvor DF har forført vores borgerlige regering
  ud i nationalsocialisme,”hvor Danmark afskærmes
  fra den øvrige verden” der bygges mure!

 3. Af Kevin Mikkelsen

  -

  Helt enig!

  Et andet af problemerne er at Folketinget mestendels består af folk uden nogen som helst erfaring med at skabe værdier i det private erhvarvsliv.

  De ved tilgengæld hvordan man forbruger og “fester” på andres regning og ligner til forveksling Uffe’s gymansieklasse, der ikke længere skal vælge matematisk eller sproglig linie men der imod mellem fest eller party linien.

  Hvis vi ikke forstår at producere produkter og udvikle tjenesteydelser som andre lande vil købe af os, så bliver DK det nye Kina – altså som det så ud på Mao Tse-tungs tid!

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Uffe Ellemann

  Uden mad og drikke, duer helten ikke.

  Uden morskab hos ungdommen, så ingen motivation.

  Og – undervisning og familiepolitik har været alt for ringe, så giv ikke en hel ungdom eller alle forældre ensalut her.

  For mig (min søn er 41) – så handlede det naturligvis om piger, øl og at kunne reparere en knallert (i hv f indsigten her sammen med vennerne), fik jeg siden fortalt .. men jeg skal love for, at han selv, såvel som hans kone både har uddannet sig efter gymnasium, efter længerevarende uddannelse – men med øje for morskab, forelskelse/kærlighed og siden redebygning i det enormt hårdt løb.

  Men – jeg har også indtryk af, at det er mellemgeneration, Uffe Ellemann her har i tankerne; men – der skal tages hensyn til såvel børns og unges udvikling – og ikke sur pligt og tvang.

  Det er min erfaring – også egen, at er der ‘en gulerod’ – mulighed herfor, så skal et barn eller et ungt menneske være ualmindeligt småt begavet for ikke at kunne ’se fidusen’ – eller ganske ødelagt af en opvækst. Det sidste er en helt anden sag.

  Så .. du har både ret og uret.

  Erindrer tit i samtale med andre, at Ritt Bjerregaard ødelagde uddannelsessystemet – hvor min søn fx i visse år i sin skoletid
  (grundskole – ikke gymnasium) regulært havde 4 timer mindre i dansk PR. UGE! – end jeg i min (og jeg mener ikke, at det da havde noget med kommuneskole/privatskoleforholdet at gøre) – og ligedan var historieundervisningen ikke lineær i tid, såvel som meget blev sprunget over.

  Men min søn kom en dag af sig selv og fortalte, at han ville ind på den stedlige, nye private Grund- og Realskole, siden også gymnasium – men hvor han skiftede til et andet gymnasium for disse 3 år.

  Så – siden til England for også at opsummere lidt fra ‘den tabte tid’ tidligere, med to sproglige eksaminer med hjem i bagagen – én var ikke nok.

  Dette er ikke et selvforherligese af min søn – men det indtryk jeg fik, også af min svigerdatters forløb (imponerende på flere stræk)og flere jævnaldrende, hvor vi tit; mens disse stadig unge mennesker knokler r…. ud af bukserne hver dag for sig og deres børn – tit rakker det, der hedder 68-generationen ned.

  68-generationen var mangesidig, så jeg finder, at det nogen gange er ‘for nemt’ med visse beslutninger og klager over ungdommen.

  Ret og også forkert – mens de knokler og slet ikke har tid til at få øje på, at de bliver , undskyld udtrykkket – men egentlig svinet lidt til indimellem.

  Vi har mange dejlige og dygtige mennesker i den alder, så vi skal lære at ‘please’ meget mere på den gode måde og ’skønne på’, hvis dette ikke lyder helt gammeldags, heller! :-)

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Altså se fidusen i at dygtiggøre sig, skal det forstås. BHL

 6. Af peter g

  -

  Vore folkevalgte leder jo med et godt eksempel, hvad produktivitet (Danmarks voksende Achilles-hæl) angår – det sidste årti har jo produceret flere kilo lovgivning per år end nogensinde :-)

  Og ellers har de jo travlt med “værdikamp” – som åbenbart på en eller anden mirakuløs og udefineret vis er det, der skal brødføde os og de kommende generationer, eftersom økonomien og konkurrenceevnen ikke fylder så meget i diskussionerne.

  Og imellemtiden, så kører BRIK/BIKS for fuld fart fremad. Vi i Danmark kan lide vores luntetrav, uden de store omvæltninger. Det er undgået vores travle lovgiveres opmærksomhed, at verden udenfor er ikke som den har været for 10 eller 20 år siden. En hastig og accelererende udvikling finder sted, og vores konkurrenceevne bliver simpelthen løbet over ende i løbet af nogle år.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  BHL: Den er der ikke nogen, der køber!
  Når jeg konstaterer, at den matematikbog, jeg læste i gymnasiet, ikke kan anvendes – FORDI gymnasiasterne ikke kan LÆSE!
  Hvem pokker har nogensinde tillagt matematikbøger litterær kvalitet?

 8. Af John Ulrich Poulsen

  -

  Hvem ville nu nogensinde have gættet på, det skulle lykkes mig at blive sortlistet på hr. Uffe Ellemann Jensens blog? Man skal aldrig sige aldrig :-)

 9. Af Henrik Rose, Økonom

  -

  Uffe Ellemann har til en vis grad ret MEN!!

  For at dæmme op for den konkurrence fra Fjernøsten, så skal danske elever være så flittige, at der sidder en Nobelprismodtager i hver eneste gymanisieklasse.
  Sagen er den at vi konkurrerer i mindre grad på viden og kompetence – nej vi konkurrere på valutaforhold, statsstøtte og manglende frie fagforeninger i f.eks., der kan forhandle sig til en købekraft efter danske produkter.

  Følg dog med i G20 topmødet – der ser man kernen i problemstillingen.

  Den eneste logiske konsekvens af den nuværende globalisering, er at danske arbejdere bør flytte til Kina, hvor der er jobs.

  Alternativt – hvilket jeg foretrækker – er at man opdaterer teorierne bagved så de 200 år gamle teorier om frihandel og globalisering bliver opdateret til den tid vi lever i nu.

  Idag udsætter vi vores blandingsøkonomier for en rå liberalisme.

  Hokus pokus modellen om Komparative fordele af David Ricardo er skabt i en tid uden en offentlig økonomi.

  Der ligger en Nobel pris i Økonomi i sigte for dig Uffe Ellemann, hvis du får opdateret teorierne bagved Globaliseringen.

  Globalisering skal ske efter en algoritme, hvor Vesten får rebalanceret sin økonomi i takt med at de nye vækstlande får del af arbejdsdelingen i verdenen.

  Det er i en stor grad det underliggende tema på G20 Topmødet i Sydkorea i weekenden.

 10. Af Lars Mortensen

  -

  Jeg er helt enig med Hr Ellemann-Jensen i alt hvad han siger i dette indspark: “Derfor sakker vi bagud”. Helt korrekt analyse.

  Ja, den er helt gal med den danske ungdoms “kulturelle DNA”. Det kan der siges meget om, men jeg orker det ikke. Dog vil jeg sige, at kineserne motiveres af, at de kommer til at tilslutte sig middelklassen, og undgår derved daglig sult. Når Danmark om 10 år er blevet tilstrækkelig fattig, så vil ungdommen automatisk motiveres til at lære noget. Danmark er endnu ikke ramt hårdt nok.

  Hr Ellemann-Jensen rammer klokkerent:

  “Med fare for at lyde som en gammel Jenonimus vil jeg tillade mig at sige, at hvis ikke de unge (og deres forældre) lægger holdningerne til uddannelsesforløbene helt om, så bliver vi løbet over ende af unge fra Asien.”

  Mere behøver man ikke at sige.

  PS: Jeg er også enig i betragtningen om, at Indien er bedre end Kina, med Ellemanns begrundelse: En sundere demografi, engelsk som samlende sprog – og demokrati. For jeg tror stadig på, at demokrati rummer afgørende fordele frem for det autokrati, Kina (og Rusland) hylder.

  PPS: Karen Jespersen skrev en kommentar i Berlingske den 28. oktober, som er på linie med Ellemanns blog indspark:

  http://www.berlingske.dk/kommentarer/vaerdier-kan-maales-i-kroner-og-oere

  Kare Jespersen skrev:
  “På arbejdspladser går masser af værdifuld arbejdstid tabt, fordi de ansatte surfer på nettet, ’snakker’ med andre på Facebook eller Twitter. Mobilen skal helst være tændt og klar til samtale. Til møder sidder folk halvdistræte og hører ikke efter, fordi mobilen skal tjekkes. Der er nærmest opstået en afhængighed af konstant small talk og konstant via mails, SMS og Facebook.”

 11. Af Søren K

  -

  Ellemann har ret i, at de danske vækstudsigter ser ringe ud, og at Asien buldrer frem, jf. de seneste prognoser fra bl.a. OECD.

  Det man dog skal erindre er, at det økonomiske udgangspunkt for Asien stadig er noget lavere end det økonomiske udgangspunkt i Europa. Procentdelen af en middelklasse i Europa er således stadigvæk meget højere end både i Indien og Kina, selvom middelklassen stormer frem i Indien. Endvidere er gennemsnitsindtjening og den gennemsnitlige købekraft i både Indien og Kina langt lavere end i stort set alle lande i Europa. Vedrørende den indiske økonomi, er det sandsynligt, at når den har vokset nogle år, vil den sandsynligvis også komme i vanskeligheder. Kastesystemet er eksempelvis en stor udfordring for den indiske økonomi, som på længere sigt dræber den enkelte inders muligheder for at skabe fremgang i sit liv.

  Mht. uddannelsessystemet vil jeg dog give Ellemann fuldstændig ret. Jeg har hørt fra flere gymnasielærere, at de nuværende og seneste generationer af gymnasieelever er mere dovne og uinteresseret i at lære end nogensinde. Tror dog at dette ændrer sig for mange, når de kommer begynder på længere videregående uddannelser.

 12. Af Jonas Kornerup

  -

  Der er ingen tvivl om at resten af verden kommer. Vi unge i dag står overfor et valg. Vi kan arbejde hårdt og dygtiggøre os, og sikre at Danmark forbliver et af verdens rigeste lande. Vi kan også vælge at arbejde mindre og holde mere fri, nyde livet og holde fester osv. Så bliver vi fattigere – vi få ikke råd til to biler og et store hus – men måske bliver vi gladere?

 13. Af Poul Hansen

  -

  Man må vel bare erkende at fremskridtet ikke kan gennemføres med DF som støttehjul. Deres dagsorden er fascistisk national-socialisme(og jo det er det – håber i kan se det) hvor man bruger alt krudtet på at forælde de gamle og terrorisere indvandrerne. Skamløst.

 14. Af Lars Mortensen

  -

  Også du, Poul Hansen, smider DF-kortet, uden at sige noget som helst af værdi.

  Var det svært at vente så længe? Efter 12 blogindlæg, så måtte du smide DF-kortet?

 15. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Befriende med lidt fokus på Danmarks (og Europas) réele problemstillinger.

  Desværre er det politiske Danmark på Borgen endnu engang gået i selvsving over endnu en udlændingedebat! Men deres perspektiv rækker jo også kun til næste folketingsvalg.

 16. Af P. Madsen

  -

  Jeg er ansat som lecturer (forlœser hedder det vist på dansk) i klassisk arkœologi, på et universitet i England og derfor arbejder jeg nogengange på projekter indtil relativt langt ud på natten på universitetets bibliotek.

  En ting som jeg ser gang på gang er, at asiatiske elever tilsyneladene arbejder dagligt indtil klokken tre om natten, fuldkommen manisk. Jeg har snakket med et par stykker af dem, og deres motivation synes ikke at vœre baseret – som min er – på passionen for ens akademiske felt, men snarere på en nœrmest sygelig trang til at blive bedst, komme først, blive rigest, mest succesfuld osv. osv.

  Det er en dybt usund indstilling til livet, og det forklarer vel hvorfor selvmordsraten er så høj i lande som Sydkorea og Japan (3-4 gange højere end i Danmark, 5 gange så høj som i Spanien). Så hvis vores mål skal vœre et liv der kun leves for at opnå umulige resultater samt konstant at blive konfronteret med det faktum at mennesker fejler engang imellem men samtidig at nœgte at se det i øjnene… tja, så siger jeg nej tak og fortsœtter min kariere der måske ikke er profitabel for verdensøkonomien, men som i hvert fald betyder at jeg går smilende på arbejde hver dag.

 17. Af Niels Jacobsen

  -

  Som om Danmark er sakket voldsomt bagud, blot fordi USA har været verdens vækstlokomotiv… Måske falder der snarere et par (tusind) gode opfindelser ud af de kinesiske/indiske som hele verden kommer til at profitere af. Hvad er det nu, højrefløjen siger om fattigdomsgrænsen: “Man ikke fattigere af, at andre bliver rigere”. Desuden knokler asien kun derudaf, indtil de har det godt (måske endda så godt som os) og begynder at kræve mere i løn og mere ferie. Lad os juble over deres fremskridt!

 18. Af Lars Mortensen

  -

  Hr Ellemann-Jensen.

  Det er ikke rimeligt at tørre det hele af på ungdommen.

  Det er ikke ungdommens skyld at skatten på arbejde er så høj som den er.

  På grund af skatten, og dermed den dårligere konkurrencekraft, flyder der en tsunami af valuta fra Vesten til Østen. Det kan Christiansborg-politikerne ikke bare sidde overhørig. Danmark drænes hver dag for store værdier.

  Hvad skal der gøres for at dæmme op for denne værdi skævvridning?

  1. Skatten på arbejde skal ned under de 40%.

  (I Storbritannien er skatten 20% for indtægter op til 400.000 kroner, og derefter 40% for indtægter mellem 400.000 – 1.4 millioner kroner, hvorefter skatten stiger til 50% uden noget øvre loft.)

  2. Selskabsskatten skal også længere ned.

  3. Timelønnen skal også længere ned.

  4. Danmark skal have flere iværksættere.

  (Jeg kan forstå at SF’s Villy Søvndal foreslog for seks måneder siden, at støtte iværksættere med 700 millioner kroner over en syvårig periode.)

  Danmarks kulturelle DNA skal væk fra den socialdemokratiske taber-kultur, og over i en iværksætter mentalitet, hvor hårdt arbejde er normalt, og hvor det hele ikke går op i Facebook røg og sms Twitter pjat og sms chat.

  http://blogs.jp.dk/modogmodtryk/2010/10/26/vi-har-selv-bedt-om-det-farvel-til-yderligere-3000-arbejdspladser/

 19. Af Henning Petersen

  -

  Kære Uffe,

  Ja – alting var bedre i gamle dage…
  Og det har det altid været :-)

 20. Af Hans J. Pedersen

  -

  LARS MORTENSEN,og skoler hvor eleverne selv kan bestemme hvad tid de skal møde op i timerne!
  Du skriver at man ikke skal tørre alt af på ungdommen,men er vi ikke enige om at diciplin må og er vigtige hvis samfundet skal komme op af det sorte hul?

 21. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  @Lars
  Du skal huske at inkludere National Insurance som også er en obligatiorisk skat i storbrittanien som skal betales udover indkomstskatten som du nævner

  Nedenstående link giver både indkomstskattesatser og NI bidrag
  (I sidste weekend regnede jeg på om det kunne betale sig at flytte til UK)

  http://www.direct.gov.uk/en/Nl1/Newsroom/PreBudgetReport2009/DG_183037

 22. Af vagn pedersen

  -

  Lars Mortensen, man kan jo opfatte Uffe Elleman`s sidste sætning som man har lyst til. Den har i hvertfald med udlændinge/udland at gøre…
  Ja, alt er jo som hvilke briller man ser det igenmnem. Man kan jo knokle så man dør af stres 20-30 år før tiden
  Verden er jo ikke sort hvidt
  Danmark er jo bare et lille landområde som nogle tror er ret så stort

 23. Af Aleksander Hansen

  -

  Haha hvem gider og side 5 år og svede på universitetet, for så bagefter at betale 75 % skat + afgifter for at være lønslave hos en befolkning der har 65 % pensionister.

  Så hellere bruge tiden fornuftigt på fest og rejser, og derefter flytte til Singapore.

 24. Af Thomas Jensen

  -

  Skaden er jo sket, vi har mistet jobbet.
  Det kan man vel knap nok bebrejde gymnasieleverne.
  Men vi kan selvfølgelig indstille os på at det kun bliver værre.

  Hvem har skylden derfor ?
  Måske dem som for tyve år siden talte varmt og indsmigrende om globaliseringens glæder for danskerne, kulturberigere og det skønneste af alt: Europæisk samarbejde, som da bestemt kun ville være til vores fordel.
  Desværre gik alting galt, vi er vel knap nok en selvstændig nation mere.

 25. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  @Aleksander
  Hvis du gerne vil arbejde i Asien til en vestlig løn så kræver det seriøs CV-opbygning og god uddannelse. Da jeg har en kinesisk kæreste, så arbejder jeg målrettet på at få cv-et godt nok til det. Indtil da må vi så tage os til takke med at bo i Europa.

 26. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Alt dette er en konsekvens af en regering i fattig firserne, uder ledelse af Hr. Ellemann.
  Besparelser på uddannelse af læger var deres mantra.
  Besparelser på alle uddannelser var god politik, da Hr. Ellemann, var minister.
  Men idag, med pension fra folketing, EU parlament, ministerpension, og folkepension.
  Skal Hr. Ellemann forplumre debatten med indlysende sandheder.
  Blot er spørgsmålet, hvorfor Hr. Ellemann, så hårdt har kæmpet som minister for at ødelægge, det han nu beklager ikke virker.
  Måske vi skulle glemme ham.
  og lade ham leve med hans millioner om året udbetalt for at have destrueret det Danske samfund som minister i regering.
  Thi dog stille Hr. Ellemann, de er en af dem som er skyldig i hvordan, livet er for alle os uden 2-4 millioner udbetalt i pension.

 27. Af N. Jensen

  -

  @ UEJ,

  For en gangs skyld er jeg rimelig enig med dig. Men du glemmer flere ting:

  1. Kina er om muligt mere sprogligt og etnisk fragmenteret end europa. Og så lider de under belastningen af et tegnsprog, som før eller siden vil sætte en bremse for deres fremdrift.
  Tænk bare på Japan, som er nu er gået helt i stå.

  2. Den økonomiske fremdrift hos Kineserne er kun til fordel for 10/20 pct af befolkningen. Og samfundet er i det hele taget bundkorrupt. Kina er mao en krudttønde, som kun venter på at eksplodere.

 28. Af Christian Richardt

  -

  Hvis jeg må tillade mig at tage udgangspunkt i den netop offentligjorte Vismandsrapport, så synes den blandt andet at påvise, at givet et bestemt udannelsesniveau eler vidensniveau, så kan det målbare output målt på f.eks. summen af betalingsbalancens løbende og usynlige indtægter være højere eller lavere helt afhængig af, hvorledes produktionsfaktorerne
  sammensættes. Eller sagt på dansk, hvis de bedste blandt de højtudddannede, de bedste blandt de mellemuddannede og de bedste
  blandt de lavest uddannede fortrinsvist finder beskæftigelse i den offentlige sektor (eller for så vidt i lavproduktive grene af den private sektor) – ja så ser det lidt skraldt ud for dem der skaber eksportindtægter. Dette blot for at sige, at når mere end 2/5 af arbejdsstyrken er beskæftiget i den offentlige
  sektor, så nærmer vi os måske et niveau, hvor den offentlige sektors fortsatte voldsomme vækst og størrelse er en direkte hæmsko for resten af økonomien.

 29. Af Christian Richardt

  -

  Kære John Ulrich Poulsen
  Du skal ikke tage det så tungt, fortsæt du med at calibrere GPS’en og drik noget hallovin. Jeg skal nok finde på noget perfidt for os begge. Vi kunne f.eks. starte med det ubegribelige faktum, at man øjensynligt stadig på Pilestræde har svare problemer med at rykke soluret til venstre. De må være meget nødlidende, når de ikke engang har råd til sådan en sag, man kan få i Føtex til 39,85. Hvert år, nærmere betegnet ved overgangen fra sommertid til vintertid (og omvendt) så går vores køkkenur helt agurk – det kører frem og tilbage, blinker og ser farligt ud. Men efter en stund falder det til ro igen, nu visende den
  korrekte tid!

 30. Af M K Petersen

  -

  Danskerne kan bare se lidt mod nordøst til vore Nordiske venner, Finnerne. Måske er de ikke så glade, men de lærer noget essentielt i skolerne og det giver resulterne.

  Meget ville være nået hvis Danskerne bare tog en halv SISU.

 31. Af Niels Poulsen

  -

  Det er berettiget, at uddannelse er blevet det nye mantra, men det er jo langt fra ligegyldigt, hvad folk uddannes til. Regeringen skal vel have kredit for at have slagtet den sproglige gymnasielinje, der jo bildte en mængde unge ind, at sprogkunnen var en uddannelse i sig selv – når sandheden jo er, at sprog skal kunnes i tillæg til en professionsviden (at man så må finde en anden måde at styrke Tysk/Fransk/etc på er den anden sag).
  Derimod kunne man sagtens gå hårdere til universiteterne, hvor der stadig foregår for meget hobbybetonet forskning og uddannelse – lyt blot til P1 en uge, så vil man møde stadig universitetsfolk med “Det 17. århundredes sylteteknik”, “Polynesiske Kvindestudier” eller “Alternativ kommasætning” som specialer. Indfør differentieret bruger betaling alt efter samfundets reelle behov for givne fagområder, så vi undgår dyr uddannelse til arbejdsløshed!
  Ligeledes bør man prioritere eliten højere – det vil typisk være derfra samfundets fremskridt flyder. Der er ingen gevinst i uddannelsesinflation, hvor alle død-og-pine skal have en uddannelse på kandidatniveau, selvom en bachelor-uddanelse ville række til at møde de faglige krav. Tendensen til at overuddanne svarer blot til en uproduktiv skat og økonomien ville vokse, hvis vi kunne skære dette “fedt” væk.
  De sidste århundrede har uddannelse været en mangelvare og øget uddannelse medførte næste automatisk øget produktivitet. Som enhver økonom ved fra “loven om faldende marginal nytte”, så findes der et punkt, hvorefter nytten af yderligere uddannelse er nul. Måske er morgendagens vindere, de lande der optimerer deres ressourceforbrug (dvs skattepenge og leveår, der kunne have været brugt på arbejde) på uddannelse, i stedet for bevidstløst at maksimere dette forbrug.

 32. Af Fritz Wolder

  -

  Vestens reaktion på Kinas fremgang er præget af rådvildhed. Man forstår lige så lidt Kina som Islam eller for den sags skyld Rusland, og man er nærmest vantro over for det faktum, at Kina kan udvikle sig til en stor industrination uden at have vestligt demokrati og menneskerettigheder. Som om ikke Tyskland og Japan allerede har bevist, at det kan lade sig gøre. Og hvad skulle Kina med vestligt demokrati, når det i sin lange historie har klaret sig uden? Lidt mindre ideologiske skyklapper og lidt mere empati og historisk viden kan være en fordel.

  Erfaringen viser i øvrigt, at ”tektoniske skift” i det internationale system finder sted med 20-40 års mellemrum. Man kan gennemgå udviklingen i Europa og verden fra f.eks. Wienerkongressen 1815 og op til Sovjets sammenbrud 1991 og se, om det ikke passer. De længste perioder med stabilitet var under det bismarckske magtbalancesystem og USA’s hegemoni. Nu er der gået 20 år siden Sovjets sammenbrud, og holder tommelfingerreglen, vil det nye tektoniske skift været slået igennem om 10 eller max. 20 år.

 33. Af J Hole

  -

  Ikke nok med at asiaterne knokler hårdere i gymnasiet. De rejser også til USA i tusindevis og uddanner sig på verdens bedste universiteter. Vi i Europa, måske især i Danmark, har givetvis endnu ikke forstået hvilken voldsom forandring der finder sted i disse år. Måske fordi vi i længe har bildt os selv ind at vi er bedre end dem og nu har svært ved at indse at vi er på vej ned ad bakke eller i bedste fald er gået i stå. For nogle måneder siden forsøgte nogle af dansk erhvervslivs sværvægtere at råbe politikerne op. De belv bedt om at passe sig selv, blandt andet af Venstres Kristian Jensen. Måske der skal en superkrise til før det danske samfund vågner?

 34. Af Uffe Ellemann

  -

  Kære John Ulrich Poulsen.

  Du er ikke “sortlistet” – men når du kommer med indlæg, der handler om noget helt andet, så risikerer du, at de bliver strøget. Jeg har lagt et kontroversielt og væsentligt emne frem til debat – og som du kan se, har det fremkaldt en stribe kompetente og tankevækkende kommentarer. Derfor skal der luges lidt, når nogen prøver at tale om noget helt andet. Det har du gjort – og så koster det mig bare to museklik at stryge dit indlæg…

  Venlig hilsen

  Uffe Ellemann

 35. Af Anders Christoffersen

  -

  Man ved næsten ikke om man skal græde eller grine.
  Finansloven har med et ændret den offentlige debat fra at handle om økonomi til (igen) at handle om invandring, og hvordan vi gør det mest besværligt at blive ‘dansker’. Lige nu truer det spørgsmål med at tage hele valgkampen som gidsel og derved sikre at ingen behøver diskutere de reformer som er nødvendige for at Danmark kan klare sig i international konkurrence og derved skabe arbejdspladser. Kun Pia K og DF vinder på dette, men man kan da (meget måske) glæde sig over at det kan forhindre rød blok med ,overpopulistiske Søvndahl som ikke ved hvad han mener, i at komme i regering. Men der er langt til krisebevistheden i DK.

 36. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  SÅ KOM DEN STORE BASTIAN…

  “Finnerne (…) lærer noget essentielt i skolerne…” (M K Petersen, 12. november 2010 kl. 07:04).

  Virkelig? Hvis vi kunne opnå det samme – eller endnu mere? – blot ved at lade de 32 nysgerrige gymnasierektorer “se lidt mod nordøst”, i stedet for at skulle rejse hele vejen til Kina for at opleve gymnasieelever, der “går i skole for at lære noget” (Sic!), ville rejseudgiften være sparet – samtidig med at meget ville “være nået”.

  I Danmark har vi ‘altid’ haft brug for og stor nytte af inspiration udefra. Det nye i disse trange tider er, at vi tilsyneladende har (fået) svært ved at omsætte inspirationen til brugbare løsninger herhjemme…

  Der ligger en meget væsentlig politisk opgave i at genskabe det danske folkestyres naturlige selvtillid – som er den afgørende forudsætning for at kunne arbejde kreativt på egne betingelser.

  gl-j

  PS: Vrængbilledet er forestillingen om, at vi nødvendigvis skal trues med en ydre fjende, Vorherre eller svensken eller tysken, nazisme eller sovjetisk kommunisme, terrorister, muslimer og ‘talebanere’, Kina, Indien og Sydkorea…

 37. Af Simon Andersen

  -

  Hej Uffe.

  Jeg er enig i at Europa er på vej ned af bakken. Men af den senere tid kan man lære følgende efter min mening:

  1. Hvis ikke USA og Kina kan blive enige kan ingen blive enige. Det gælder alle globale emner.

  2. Kina har et kæmpeproblem: ingen demokrati. Og det tror jeg bliver fatalt.

  3. Indien og USA kommer til at samarbejde meget tættere, og Indien vil blive meget vigtig.

  4. Verden kommer i fremtiden til at dreje sig om USA, Kina, Indien og Brasilien, UKIB. Resten spiller sekundære roller.

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Thomas Borgsmidt – 11. nov. – 22:40

  Nu skal jeg ikke kunne udtale mig om din matematikbog (og du er nok også lige en generation før), såvel som undervisningsbøger inden for en generation eller pr. generation
  bliver skiftet ud, forbedret el lign.

  Jeg har heller aldrig hørt, at matematikbøger skulle være indforskrevet i en egentlig litterær tradition, hvorfor man så ifølge dit skulle være ligefrem ‘gået ned’ i niveau, hvis det kan udtrykkes på den måde – i hv f ændret niveau, må jeg forstå dig.

  Men jeg kender ikke matematikbøger og sproget i disse – og et velformuleret sprog, med el uden litterært tilsnit i sproget, må da være velkomment.

  Du kan roligt ‘købe’, hvad jeg siger, da både sprog og historie (de to fag, jeg nævner i mit indlæg) er væsentlige forudsætninger for al udvikling, orientering og /uddannelse dannelse for et menneske – og derfor er det, også erfaret af de fleste mennesker.

  Jeg tror næppe nogen vil være uenig i, at det ikke er vigtigt og en god forudsætning at kunne formulere sig og dermed være god til at forstå tekster og ligedan evne det. Nogen kan ikke – klarer sig på anden vis; men er ikke uvidende om sådant!

  Vigtige forudsætninger – uanset land, for ethvert menneske for at kunne orientere sig og foretage valg i tilværelsen. Det taler vi tit om i forhold til lande, hvor det heller ikke er alle forundt, bare at lære at læse og få en uddannelse, blive orienteret mere mangfoldigt – you name it.

  Og det at kunne læse handler jo ikke kun om, hvorvidt en tekst har en egentlig litterær kvalitet – bare den er formuleret forståeligt.

  Nu har jeg også læst en del af Sigmund Freuds produktion af bøger. Det siges, at han skriver/formulerer sig egentlig litterært – og det gør mange andre altså ikke, så slet ikke nødvendigt inden for heller dette fag, såvel som det at skulle være en forudsætning, så var der måske ikke så mange bøger igen, heller ikke inden for den psykologiske viden o.a.

  Nå – jeg bliver desværre nødt til at løbe ti andet for dagen her. BHL

 39. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Men Thomas Borgsmidt

  Der er nok heller ikke tale om noget omkring litterære tekster i dit tilfælde, så indirekte giver du mig jo ret i at måtte konsatere, at der er nogen der hvar været OBS på, at unge mennesker har et problem her, med at læse – måske mere alm. tekstformuleringer!?

  Jeg er løbet. Mvh BHL

 40. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “Jeg tror næppe nogen vil være uenig i, at det ikke er vigtigt (…) at kunne formulere sig og dermed være god til at forstå tekster…” (Birgit Hviid Lajer, 12. november 2010 kl. 09:57).

  Ikke det? Det skulle da lige være fru Lajer selv…

  gl-j

  PS: Undskyld – men den lå jo lige til venstrebenet…

 41. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Venstrebenet med stort V, forstås…

  gl-j

 42. Af Holger Danske

  -

  Vi har aldrig haft så mange højtuddanede, beskæftiget med så meget uproduktivt og direkte samfundsskadeligt NONSENS som vi har nu.

  Og det er, om nogen, den siddende regering der har gjort det til en opportun og profitabel vej til at sikre sig en karriere og en høj indtægt.

  Problemet i dette land er ikke, i første omgang at vi mangler højt uddannede.

  Problemet er at de fleste af de højtuddannede, hverken er særligt kloge, beskæftiger sig med noget samfundsnyttigt overhovedet, og dræner den fælles kasse for milliarder.

  Og det gælder både i den offentlige og private sektor.

  De snakker ganske enkelt med og til den blå luft, medierne og hinanden om alle de tåbelige indfald, undersøgelser og værktøjer og alle de “geniale dybe tallerkener de opfinder, om og om igen-igen”.

  Det – og så at afsætte idiotiet – er hvad alt for mange af vores højtuddannede får tiden til at gå med.

  Det er luksus-aktivering af DJØFere på højeste understøttelses-gear.

  Ikke underligt at de i hobetal har stemt på den siddende regerings middelmådige plattenslager-politik.

 43. Af Kurt Bertelsen Christensen

  -

  Jeg er også kommet rundt i verden og jeg undrer mig ikke så meget over hvad der foregår derude som over hvad der foregår her i landet. Jeg undrer mig over den danske akademiske elite, som Uffe Ellemann også tilhører, har fået den vane at stirre sig blinde på hvordan skole og uddannelse foregår i andre lande. Men når unge i Kina og mange andre lavindkomstlande er meget målbevidste, så hænger det uløseligt sammen med, at de unge på gymnasier stadig er de meget få. I Danmark har man som bekendt oppefra de højere akademiske lag besluttet, at 95 af en ungdomsårgang skal videre i uddannelsen efter 9. klasse.

  Men hvorfor 95 % hvorfor ikke de 75 % som er mere i tråd med hvad de unge ønsker.

  Når der sidder alt for mange på vores gymnasier som ikke ønsker at være der, så trækker det ned på alle områder.

  Problemet i Danmark er ikke uddannelse, problemet er job muligheder. Og her er det filmen knækker hos den danske elite, som selv er højt uddannet og derfor tror at det også er det vigtigste i verden for alle. Sludder – mange unge vil meget gerne være fri for al den skolegang og så i gang med noget arbejde. Og så måske om mange år, når de er klar til det, tage den skole. Det skal samfundet indrettes efter, ikke omvendt. Der skal være jobs til alle disse unge mennesker – det er udfordringen også for eliten og lykkes det vil de unge også blive glade og føle at dette også er et samfund for dem.

  For selv om de danske unge ikke er så uddannede er de altså ikke så dumme, at de ikke selv kan se, at de ikke har en kinamands chance i kampen med de unge fantastisk dygtige fra Kina og andre lande. De danske unge vil have et meningsfyldt arbejde, ligesom de højtuddannede også vil have det, og det skal det danske samfund sørge for også findes til dem.

  Nu vender de kloge det hvide ud af øjnene og spøger – ved idioten ikke at der ikke er jobs? Jo det ved jeg, men jeg ved også hvorfor? Ex i landbrug og fiskeri vil der være titusinde af jobs, hvis vi f.eks. fik et landbrug og et fiskeri, som producerede og fangede fødevarer i et andet system end i dag. (det er i øvrigt systemer som de kloge har udviklet og videreudvikler til det groteske i dag).

  Systemet er så forkrøblet i dag, at de store enheder i landbrug og fiskeri har taget lokalsamfundene som gidsler. Fartøjer, selskaber til halve mia. og kæmpe farme og alt drevet med billig arbejdskraft fra udlandet skulle være lukket for længst. Men det er umuligt i dag for bankerne virksomhederne lokale samfund at vil krakke på stedet og derfor postes der flere og flere mia. ind i erhverv som burde lukkes.

  Er en omstilling så overhovedet mulig? Nej det er den ikke lige når man ser på den. Men de kloge der ikke har andet og lave end at regne det hele ud, kan simpelthen ikke bilde sig selv ind, at Danmark skal tage kampen op fødevareproduktionen i lavindkomstlandende. Jeg ved godt at det er det de gør i dag, men jeg ved at det gør de af nød. De kloge ved at de ikke kan komme uden om de røde tal i de industrier, men de for dumme til at se virkeligheden i øjnene. For de ansvarlig kloge tror de står med ryggen mod muren, og opgaven er at få dem flyttet fra den sikre mur og ud til den afgrund de også ved de har bragt os ud i. De skal tvinges til at se at selvom det vil koste banker og andre virksomheder livet så er der ingen vej tilbage, fødevareproduktionen skal tilbage til virkeligheden og i den ligger der titusinde af jobs. Og så kan de unge gå ud af 9. klasse og komme i gang med det de kan lide, arbejde og tjene nogle penge. Og så vil de unge der fyldt med ambitioner om at studere og blive klogere får ro og fred til det. Hvor svært kan det være for pokker.

  Er det muligt og svaret er, selvfølgelig. For som det foregår i dag er det ikke muligt, det viser de røde tal og det viser tallene fra skole og uddannelse. Når man rejser rundt i verden og ser så meget så skal man passe på med at stirre sig blind på de fattige og de rige på det sorte og det hvide. Der er altid forklaringer på det hele og den eneste forklaring som jeg synes er så dum, at den skriger mod himlen er fortællingen om de danske børn og unge anno 2010 som ikke slår til. Som ikke kan klare sig i fremtiden osv.

  Det er trist og det bliver ikke mindre trist når man hører det fra 32 gymnasierektorer efter deres studietur til Kina. Gud fri mig vel – I TV det lød det som om de havde været i en helt anden verden. Og det havde de måske også – men det var altså 32 både halv- og hel gamle rektorer, som tilsammen må have haft ansvaret for 10o tusinde af unges uddannelse – de fik et chok i det moderne Kina. Det minder mig om Poul Hartlings rejse til Kina i 1974 og da han kom hjem og sagde efter mødet med Mao at de havde haft ”samtaler på højt intellektuelt niveau”.

  Meget er gået galt i Danmark siden midten af 90’erne men det er målt på det danske samfund i det hele. Og vores børn og unge er der intet i vejen med eller at udsætte på i det lys. Intet – tværtimod. For de er meget klogere. Modsat den regering og politiske ledelse vi har i dag så ved de unge bedre end nogen andre åbenbart, at de selvfølgelig ikke kan komme i top 5, målt på hele verden. Det er simpelthen det værste vrøvl og da i helt særlig hvis alle skal med. Danmark rasler ned på alle verdens ranglister og intet tyder på at den udvikling vil stoppe lige med det samme.

  Så stedet for at beskæftige os med hvad vi ikke evner, burde vi komme i gang med det vi kan. Og det f.eks. at få skabt tusinder af arbejdspladser på vore egne betingelser. Og det er hele vejen rundt i samfundet vi skal i gang. Overalt skal der åbnes for jobs stationer og banegårde skal bemandes og så skal der oprustes på at få samfundet omstillet til et mere grønt samfund. Det kan vi hvis vi vil, men vi kan altså ikke have set verden og så tro at vi kan vinde over den. Dvs. det kan vi da godt, men resultatet bliver derefter.

 44. Af P Christensen

  -

  @Uffe Ellemann-Jensen,

  Du har ret, men aligevel fanger du ikke essensen. Du kan ikke koge problemet ned til uddannelse alene, du glemmer den struktur som er skabt i vesten.

  Med alle de ekstisterende regler og forordninger: Fra krav om varestatestik, over regnskabsregler og revisions foreskrifter til miljø og plan-lovgivningen, har vi genskabt en erhvervspolitik som minder om tiden under de Danske enevolds konger, hvor det at drive en virksomhed kræver kongeligt privileg.

  Problemet er specielt ved de store tunge kapital intensive råvare virksomheder – hvornår er der sidst blevet bygget en kemi fabrik i Danmark til at producere plastik granulat til f.eks. LEGO klodser? Nej vel?

  Hele starten af den industrielle værdikæde (fra platik granulat, stål eller aluminium) er allerede flyttet til østen.

 45. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “…i stedet for at beskæftige os med hvad vi ikke evner, burde vi komme i gang med det, vi kan.”
  (Kurt Bertelsen Christensen, 12. november 2010 kl. 10:28).

  1-0 til Kurt Bertelsen Christensen…

  gl-j

 46. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Christian Richardt, 12. november 2010 kl. 06:23)

  Pudsigt du lige nævner GPSen.*) For 35 år siden stod jeg en død sommeraften sammen med nogle kolleger ude i lufthavnen og drømte fremtidsdrømme. Vi var rørende enige om, hvordan et kombineret GPS-/turfordelingssystem skulle indrettes, og vi var lige så rørende enige om, at det aldrig ville blive i vores levetid.

  Som man ved fra engelske undersøgelser af “cabbiers” hjerneaktivitet, når de bruger deres “knowledge” til ruteplanlægning, er der imidlertid stadig en raffineret ekstra dimension, som det endnu varer nogle år, inden GPSerne helt kommer op på siden af.

  Det, der nu til dags bekymrer os, er snarere de stadig mere fremskredne – og ganske lovende – forsøg med “førerløse” biler. Dem der aldrig laver buler eller kører over for “taxi-grønt”.

  Efter nogle år er det lige som om København bliver for lille, og man bare kan det hele både forfra og bagfra og kender adressen på hver eneste daginstitution eller beværtning – i hvert fald inden for Ring 3. Så spørger man uvilkårligt sig selv: Hvor hurtigt ville du egentlig kunne lære at køre taxi i fx Cairo? I Mumbai? I Shanghai?

  Personligt har jeg aldrig følt det som nogen større trussel at have mange kolleger af fremmed herkomst. Tværtimod er det påfaldende hvor stor den indbyrdes solidaritet i et barsk og spændende erhverv er, uanset hvilken øjen- eller hårfarve man har.

  *) I en moderne taxi er der mindst to GPSer (Københavns Taxa + Mercedes) ud over ens egen hjerne. Der er også mindst tre satellitstyrede ure, så man aldrig behøver at gå med armbåndsur :-)

  P.S. Og hvis hr. Uffe Ellemann Jensen så stadigvæk synes, at jeg snakker udenom, vil jeg gerne tillade mig at påpege, at mit svar på hans rubrik simpelthen er: Fordi vi har indrettet os i så sindssygt samfund, at det ikke alene koster en dagløn at overtræde en hastighedsbegrænsning med så meget som 5 km/t på en øde landevej tidligt om morgenen, hvor der hverken er børn eller hunde, men at man også bliver truet på sit levebrød, hvis man vover at fremture.

 47. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  MENS FOGH RUSTER SIG TIL (DEN FORRIGE) KRIG…

  Fogh er hovedmanden bag den (krigs)politik, som har forkvaklet vores folkestyre, korrumperet Forsvaret – og truer med at køre landet helt af sporet (1).

  Det eneste forsonende træk ved NATO’s generalsekretær er, at manden er til at grine ad – hvis man altså sammenligner ham med Hitler!

  gl-j

  PS: Danmark ud af Afghanistan! Danmark ud af NATO – og lad os så komme i gang med det, vi kan og vil – og har vitalt behov for!

  PPS: Hvis jeg foreslog at hænge Fogh op i den nærmeste lygtepæl, ville Uffe Ellemann nok stryge dette indlæg?
  Så det vil jeg trods alt IKKE foreslå…

  (1) http://politiken.dk/udland/ECE1107039/fogh-ruster-sig-til-krig-paa–internet-og-i-fjerne-lande/

 48. Af Gert Hansen

  -

  Jeg er delvis enig med UEJ. Men godt nok er Indien et demokrati, men dets stadig veludviklede kastesystem, dets korruption der er mindst på højde med Kinas (der dog, modsat Indien, gør noget for at udrydde det), og Indiens elendige infrastruktur (bortset fra indenrigsflyvning, der selvfølgelig først og fremmest er til glæde for eliten), er nogle alvorlige forhindringer for udvikling.

  Man må også spørge sig selv om, hvorfor der skal nogle danske rektores tur til Kina for at få UEJ op af stolen? UEJ var udenrigsminister i 9-10 år (og den mest rejsende nogen sinde) og diverse folketingsmedlemmer er ideligt på ’studieturer’ verden rundt? Hvorfor har de ikke bemærket noget, og råbt vagt i gevær. Jeg har selv rejst hyppigt i Østasien og Indien i de sidste 25 år, og hvad der skete dér, burde være klar for enhver allerede for 15-20 år siden.

  Endelig var UEJ minister i en regering der var ansvarlig for den danske skolepolitik (such as it is) i samme antal år. Hvorfor gjorde man ingenting for at rette op på Bjerregaards udskejelser?

  Men bedre sent end aldrig, at UEJ erkender de barske realiteter, som jeg er helt enig i. Blot ærgerligt at UEJ ikke længere har ministeransvar, så han muligvis kunne have udvirket en anden politik end den han sad i regering med, og som stadig trives i bedste velgående.

 49. Af Esben Kristensen

  -

  Hvis BRIC skal omdefineres til BICS, så ville en bedre gruppe være BICSM – Nemlig Brasilien, Indien, Kina, Sydkorea og Mexico. Det er jo selvfølgelig mindre mundret..

 50. Af Mogens Hansen

  -

  Hvor er det dog dejligt, at høre en forstandig venstremand, desværre er du ene i koret af galhalse.
  Danmarks ulykke, er, at vi i de sidste 10 år har befundet os i et politisk vacuum, som udelukkende har kunnet opretholdes via bobleøkonomien. Hu hej hvor det gik godt, ejendomsbesiddere sad på deres flade og blev uden produktivitet bagved rigere og rigere.
  Højeste punkt på dagsordenen og det kit, som holdt hele cirkusset sammen var værdikampen.
  Fogh og Brian skulle hævne sig på de kulturradikale, som havde moppet dem i deres ungdom. Fogh havde endvidere den lange kikkert for øjet, nemlig en international toppost, og målet var,at føre socialdemokratisk politik, ikke light men heavy = eksplosiv vækst i den offfentlig sektor.
  Nu hviner bremserne i vores ører, danmark er vågnet op, og ser alle steder baghjul.
  Ungdommen sejler rundt i alkoholtåger og hold kæft hvor er det fedt. Arbejdspladser fosser ud af Danmark, senes Coloplast, højdespringer på Børsen, har netop fyret over 1000 danske medarbejdere. Arbejdet ligger nu i Polen, Indien og Kina. Vestas, dansk miljøfyrtårn, over 2000 arbejdspladser… og det bliver værre endnu.
  Og imens snakker vi pointsystem for familiesammenføringer, god nat danmark, desværre ingen søde drømme, men mareridtet venter.

Kommentarer er lukket.