Vi skal passe godt på Nato

Af Uffe Ellemann 38

Udenrigs- og sikkerhedspolitik er et helt fraværende tema i valgkampen. Det er en stor fejl. For det er slet ikke lige gyldigt, om Danmark ændrer den linje, der har været ført af skiftende regeringer gennem de sidste 15-20 år, eller om den fortsættes. Derfor bør presset øges på SF og S for at lægge kortene på bordet, så vi ved, hvad de står for. Er det en fortsættelse af den hidtidige linje – eller er det Villy Søvndals tidligere udtalte skepsis over denne linje? Det lurepasseri, vi oplever, er stærkt foruroligende.

Nato er ikke længere en given ting, som tilfældet var for blot få år siden. Det har forløbet af Libyen-krigen afdækket. Og dermed er det amerikanske engagement i Europa heller ikke længere en given sag.

Danmark har hidtil spillet en særdeles konstruktiv rolle – især når vi sammenligner med situationen i den kolde krigs sidste periode, ”fodnote-tiden”. Dengang kunne den amerikanske udenrigsminister sige til sin danske kollega:

”Hvis alle europæiske lande opførte sig som Danmark, ville vi ikke have nogen alliance!”

Ordene faldt i april 1985 ombord på skoleskibet ”Danmark” i Washingtons havn, hvor jeg havde inviteret udenrigsminister George Shultz til middag – for at vi kunne få en fortrolig og uformel samtale om tingenes tilstand. Og med sin opsang sigtede Shultz på de mange danske forbehold og undtagelser fra Nato-fællesskabet, som var påtvunget regeringen af et flertal i Folketinget (S, SF og radikale).

I dag ville en amerikansk udenrigsminister kunne sige: ”Hvis alle europæiske lande opførte sig som Danmark, ville vi stadig have en stærk alliance!”

Det gør alle europæiske lande nemlig ikke – desværre. Lande som Tyskland og Holland, der i årevis var sikre og stærke kort i alliancen, har meldt pas overfor den fælles indsats i Libyen – ja tyskerne gik så vidt som til at stemme sammen med Kina og Rusland i FN, da grundlaget for den fælles aktion skulle vedtages. Og den tyske udenrigsminister har leget med ord om, at man i den nye internationale situation må søge nye partnere. (Mon ikke vælgerne i Mecklenburg-Vorpommern i dag viser, hvad de mener om hans forvaltning af tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik?)

Man kan have sine meninger om visdommen i Libyen-aktionen – og jeg har ikke lagt skjul på mine betænkeligheder – men i den slags situationer er det vigtigt, at der gøres en ekstra indsats for at stå sammen om andet og mere end intet at foretage sig. Nu er sammenligningen med Danmarks rolle i slutningen af 80’erne måske trukket lidt hårdt op – for havde S-SF-radikale dengang fået deres vilje, ville Danmark direkte have spændt ben for sine allierede. Det forsøger man i dag at glemme eller tale uden om – men det var situationen! Og tager man f.eks. Tysklands lidet glorværdige rolle i dag, så forsøger tyskerne dog i praksis at rydde sten af vejen for de allierede, der gør en indsats, i stedet for at smide stenene ned over tæerne på dem…

De interne problemer i Nato kan blive alvorlige for alliancens fremtid. Især den europæiske splittelse, den beskedne europæiske forsvarsindsats og europæernes uvilje til at koordinere deres indsats bedre – alt det skaber uvilje i USA, hvor interessen i forvejen vandrer andre steder hen end lige netop til Europa og de problemer, der ligger på Europas dørtrin.

Vi har brug for et fortsat amerikansk engagement i Europa – og det handler ikke blot om sikkerhedspolitik, men også om alt ”det andet”, som i sin tid var med til at få også tøvende lande som Danmark med i den nordatlantiske alliance: Det fælles syn på demokratiske systemer og værdier – og fælles økonomiske interesser – i en verden, hvor autokratiske systemer får større og større magt, efterhånden som den globale magtbalance skrider.

Derfor er der brug for en stærk europæisk indsats for at fastholde alliancen – og USA’s interesse og respekt for Europa. Her har Danmark spillet en vigtig og fornem rolle.

Skal vi fortsat gøre det, hvis andre kommer til magten? Det er der mange , som gerne vil vide. Også uden for Danmark.

38 kommentarer RSS

 1. Af Claus T.

  -

  Hvis Helle Thorning-Schmidt havde været statsminister de sidste 10 år, havde Danmark deltaget i Afghanistan- og Libyen-aktionerne.
  Men vi havde ikke deltaget i den katastrofale krig i Irak.
  Så det havde været aldeles glimrende for Danmark!

  Det havde heller ikke skadet vores anseelse i NATO, for Irak-krigen var som bekendt ikke en NATO-aktion.

  Og med DF sat udenfor døren havde vi heller ikke haft den katastrofale politiske håndtering af Muhammed-krisen.
  Og vi havde heller ikke haft grænsekontrol-sagen!

 2. Af Jesper Høegh

  -

  Ja de har glimret ved deres fravær

  ikke alene i Libyen——–

  men vi er stolte DANSKERE – der gør en forskel!

 3. Af Simon Andersen

  -

  Det er faktisk lidt skræmmende, for vores velfærdsstat er jo faktisk bygget op omkring (og kun mulig pga.) en fælles forsvarsalliance. USA har i årtier stået for forsvaret af Europa gennem NATO, hvorved de europæiske forsvarsudgifter i stedet har kunnet gå til udbyggelse af velfærdsstaten.

  Hvad mon der sker, hvis USA trækker sig, eller blot skærer ned på villedheden til at forsvare Europa? Mon ikke udgifterne må omlægges fra velfærd til militære formål?

 4. Af Gert Hansen

  -

  Iflg. visse udenlandske militære iagttagere, ville indsatsen i Libyen aldrig kunne gennemføres uden USA’s medvirken. Om end USA først var tøvende, og foretrak at europæerne klarede det. Men USA forbarmede sig åbenbart over det stærkt begrænsede ‘verdenssamfund’, som man nok anså aldrig ville kunne klare Gadaffis blot seks brigader på egen hånd.

  UEJ går temmelig let hen over Natos forholdsvis nye strategiske koncept, vedtaget i Lissabon, om at Nato skal sikre forsyningerne af energi og andre vigtige råstoffer for medlemmerne, hvilket vil sige Vesten (og Tyrkiet). Derved giver indsatsen i Libyen, men ikke i Syrien, mening. Dog mener den russiske forsvarsminister, at Syrien bliver Natos næste offer. Ikke for syrenes skyld selvfølgelig, men som et springbræt til det meget mere energi interessante Iran. Indsatserne i Irak og Afghanistan passer også godt ind i dette koncept.

  Man kan lide det eller ej, nogle kalder det neo-imperialisme, medens andre foretrækker at kalde det realpolitik i en stadig mere kompetitiv globaliseret og folkerig verden, hvor adgangen til verdens resourcer bliver stadig hårdere. Man kan næppe forestille sig, at flertallet af danskerne, når det kommer til stykket, melder fra her.

 5. Af Mogens Petersen

  -

  Ca. 1947-48, jeg var 8-9 år. en dag åbnede min far porten til den fornemste garage på gåren hvor jeg er født og opvokset.

  I garagen stod et Grønt/gult vidunder. En splinterny traktor af mærket John Deere, store nye gummihjul, et vidunder. Senere kom mere til, Marshalhjælp.

  Den dag i dag er det specielt for mig at se den grøn/gule farve..

  Libyen krigen blev iværksat, væsentligst af Sprællemanden Sarkozy.

  Cirkusset om det kommende regeringskifte bliver først fuldkomment, når Søvndal trækker sig fra udenrigsinisterposten og overlader den til Ole Sohn, den vendekåbe.

 6. Af Henrik Petersen

  -

  “Lande som Tyskland og Holland, der i årevis var sikre og stærke kort i alliancen, har meldt pas overfor den fælles indsats i Libyen – ja tyskerne gik så vidt som til at stemme sammen med Kina og Rusland i FN…”

  Sådan kan man jo godt udtrykke det. Faktum er imidlertid, at Tyskland, Rusland og Kina fornuftigvis undlod at stemme for resolution 1973 i FN.

  Guido Westerwelle er klart en færdig mand, han har bare ikke opdaget det selv. Sådan lidt som en Uffe Ellemann….

  Nato har at gøre med forsvar af det nordatlantiske fællesskab, og har dermed ikke en pind at gøre i Afghanistan, Libyen og andre failed States.

  Nato må tilbage til udgangspunktet, så er jeg overbevist om, at danskerne også gerne vil være med.

  Men at ISAF/Natos tåbelige, ca. 10 år lange og komplet ineffektive og kontraproduktive invasion i Afghanistan får dræbt danske soldater, er ikke lige det bedste argument for Nato.

  Ak, Uffe Ellemann, der var engang, men det er godt nok længe siden, at du var en statsmand.

 7. Af Gert Hansen

  -

  UEJ skriver, at Tyskland gik sammen med Kina og Rusland om ikke at stemme for FN resolutionen. Det var der mange andre (også betydende) lande der heller ikke gjorde, så jeg har aldrig forstået den dér med ‘Verdenssamfundet’, vi har hørt så meget om fra danske politikers side.

  Nato’s aktion i Libyen fik i øvrigt en skrap svada i kinesiske ‘People’s Daily’ den 30.9.11 ‘Nato faces ‘catastrophic success’ in Libya’. ‘Just a miserable victory’ – ‘caused a huge humanitarian disaster’ og ‘violating the Security Counsil’s resolution’, og meget mere af samme skuffe.

  Nu hører Kina iflg. Fogh Rasmussen, Løkke Rasmussen m.fl. ikke til ‘Verdenssamfundet’, men kineserne er efterhånden alligevel nogen man må regne med. Lignende ‘dårlig presse’ har været almindelig mange andre steder også. Der er noget der tyder på, at Nato nok må besinde sig til at tage et vist hensyn til opinionen i verden (uden for ‘Verdenssamfundet’). Som det fremgår af den kinesiske artikel, er Vesten/Nato ved at opbygge et lignende forhold som det havde over for Warszawa pagten. Så måske Nato også skulle ‘passe på’.

 8. Af Claus Sønderkøge

  -

  Skrevet af Gert Hansen, 4. september 2011 kl. 16:06 – “Det var der mange andre (også betydende) lande der heller ikke gjorde”

  Det er helt korrekt men den samme stemmeafgivning betyder noget ganske forskelligt. Det er jo pointen her. Rusland og Kina ønskede ikke at nedlægge veto, derfor undlod de at stemme. Tyskland havde ingen veto-mulighed, derfor betød en blank stemme nej. Det er jo senere bekræftet af Westerwelle da han søgte at sælge den tyske position som den afgørende for udfaldet. Han fik kun lov at blive på posten fordi han til sidst rettede ind og han skal nok bruges som bondeoffer om 14 dage.

 9. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Jeg stemmer på venstrefløjen af mange grunde. En af dem er, at der hos dem er kræfter, der ønsker at nedtrappe og derefter nedlægge NATO. Målet er, at europæerne skaber en selvstændig, europæisk forsvarsdimension.

  Danmark har ikke et nationalt forsvar ved sine grænser. Hæren, flåden og luftvåbenet er i dag fjernet fra denne opgave og sammen med andre europæiske forsvarsstyrker fuldt integrerede i USA’s evigt invaderende angrebsstyrker.

  Her kæmper europæere sammen med amerikanerne for at udbrede amerikanske interesser overalt verden. Ikke engang en flot amerikansk traktor kunne få mig til at melde mig til tjeneste i Pentagon. Så langt rækker min taknemmelighed for den Marshall-hjælp, der skabte den europæiske afhængighed ikke.

  Vore politikere har derimod intet imod afhængigheden. De nyder åbenlyst at gå rundt i en salig rus kaldet aktiv udenrigspolitik og burde have været afvænnet for længst. Fodnotepolitikken i firserne var et behjertet forsøg, der desværre mislykkedes. Nu ved vi, at der kræves en kold tyrker, hvis europæerne skal være herrer i eget hus. Flere og flere danskere må indse det tåbelige i at bekæmpe EU og samtidig gå ind for et slavelignende forhold til USA.

  Skal Europa have en fremtid, så skal europæerne stå sammen. Europæerne har den moralske ret og styrken til at hindre fremmede magter i at overtage styringen, og det er ikke kun amerikanerne, jeg tænker på. Europa er ikke bare truet fra vest, også mod syd og øst er der brug for territoriehævdelse overfor skræmmende fjender.

  Det bør ikke overlades til et NATO – kontrolleret af USA – Verdens og Europas fjende nr. 1.

 10. Af Ole Brockdorff

  -

  NATO med USA i spidsen var på alle måder en genial militær forsvarsalliance i tiden med Den Kolde Krig fra 1949 til 1991, der afholdt det aggressive kommunistiske Sovjetunionen fra at overfalde de frie vestlige demokratier sammen med deres europæiske lydstater Østtyskland, Polen, Bulgarien, Tjekkoslovakiet og Ungarn, fordi kommunisterne trods alt var klar over, at de ville få et væld af atombomber over sig, hvis der blev krummet så meget som et hår på nogle af medlemslandene.

  Helt frem til 1991 havde Sovjetunionen ikke færre end 22 kampklare divisioner med i alt 330.000 soldater udstationeret i Østtyskland, der på en given ordre fra Politbureauet i Moskva var klar til en øjeblikkelig militær invasion af blandt andet Danmark, så vi kunne overgå til et totalitært et-parti regime med Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Folkeparti som lydige marionetter for kommunisterne, og der stod masser af ”nyttige idioter” herhjemme, der var parate til at forråde deres eget land og demokratiet som politisk styreform.

  Vesttyskland måtte under kansler Helmuth Kohl betale omkring 80 milliarder danske kroner til Sovjetunionen i økonomisk kompensation for at få dem til at forlade Østtyskland i 1991 med deres soldater og militære isenkram, men efter sammenbruddet af Warszawa-pagten er interessen for NATO som forsvarsalliance smuldret mellem hænderne på de vesteuropæiske demokratier, og USA har ikke længere sikkerhedspolitisk interesse i, at deltage i noget som helst militært forsvar af Europa.

  Tiden med fodnote-politikken i 1980`erne med Uffe Ellemann som udenrigsminister var en skamplet på Danmarks historie, fordi Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti samt De Radikale forrådte den samme militære NATO-forsvarsalliance, hvis blotte eksistens gennem 42 år var garanten for, at kommunismens rædsler med sin politiske enhed under tvang ikke skyllede ind over vores land.

  Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti samt De Radikale forrådte ikke bare NATO-alliancen med deres fodnoter, der primært var udarbejdet af en kommunistisk galning som journalist Lasse Budtz, men de forrådte også selve demokratiet som politisk styreform med sine grundlovssikrede frie valg, demonstrationsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, ligestilling og ytringsfrihed for alle frihedselskende mennesker.

  Anstændige og hæderlige ægte demokrater fører ikke ”alternativ udenrigspolitik” bag om ryggen på den til enhver tid siddende regering, men det var lige nøjagtig tilfældet med de samme tre partier, der nu drømmer om at få regeringsmagten i Danmark efter folketingsvalget den 15. september. Hvordan ville den tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen mon have reageret, hvis et flertal i Folketinget havde gennemført en “alternativ udenrigspolitik” med fodnoter uden om SR-regeringen i 1990`erne?

  Dèt svar er vist logik for burhøns.

  I dag har NATO desværre forvandlet sig fra en forsvarsalliance til en militær organisation, der misbruges til at føre angrebskrige i blandt andet Afghanistan, Irak og nu Libyen, hvor danske F 16-fly har smidt bomber for over 600 millioner danske kroner. Udelukkende for at støtte internationale olieselskaber som BP i England, TOTAL i Frankrig og ENI i Italien med flere til at forsvare deres forretningsmæssige investeringer i det olierige land med store ferskvands-ressourcer, og disse selskaber er hamrende ligeglade med demokrati og menneskerettigheder til det libyske folk.

  USA har i mange år været færdig som verdens stærkeste militære nation, takket være blandt andet russernes udvikling af højteknologiske våben, som de med stor glæde har solgt løs af til alle USA’s fjender. Herunder den skræmmende Shkval-torpedo til undervandsbådene, der kan fremføres mod et mål med 400 km/t, mens hverken USA eller NATO har et tilsvarende våben eller modmidler, og dèt har slået den globale militær-strategiske magtbalance i stumper og stykker.

  Vi danskere lovede ellers hinanden efter afslutningen på 2. verdenskrig, at vi aldrig nogensinde mere ville opleve en ydmygende 9. april 1940, hvor 35.000 tyske soldater under Adolf Hitler pludselig trampede ind over vores grænser og besatte vores land. Men i dag har vi intet forsvar og værnepligt af betydning, ej heller beredskab eller hjemmeværn eller politi af værdi, som i en given situation kan forsvare os imod fremmede magter eller internationale terrorgrupper, og hverken USA eller de andre NATO-lande vil komme og hjælpe os i en given situation.

  De autokratiske systemer får ganske rigtigt større og større magt, fordi ingen længere forsvarer demokratiet og folkestyret som verdens bedste politiske styreform med sine indbyggede menneskerettigheder for alle frihedselskende sjæle. Alt er gået op i ”hat og briller” efter sammenbruddet i Sovjetunionen og Østeuropa siden 1991, så der ikke længere er implementeret nogen som helst forsvarsvilje eller fællesskabsfølelse mellem NATO-landene, men det har jo nok hele tiden været den overordnede målsætning for magteliten i EU gennem udviklingen af det grænseløse Europa.

  Når en mand som præsident Barack Obama fra Guds eget land kan stå i sin berømte Cairo-tale i sommeren 2009 og sige til den muslimske verden, ”at demokratiet med sine menneskerettigheder ikke er den eneste legitime politiske styreform på kloden”, ja, så kan man vist uden overdrivelse sige, at de hundredtusinder af amerikanske og europæiske soldater, der kæmpede for demokrati og menneskerettigheder under 2. verdenskrig, Korea-krigen, Vietnam-krigen, Golf-krigen og i nyere tid Afghanistan og Irak, ganske enkelt har ofret deres liv og blod forgæves.

  I dag står vi med 27 lande under Europas Forenede Stater, der siden afslutningen på Den Kolde Krig i 1991 har ladet sig økonomisk underminere og korrumpere af blandt andet Kina som verdens største totalitære kommunistiske et-parti regime med politisk enhed under tvang for 1,3 milliarder indbyggere, og som i samspil med Rusland gør alt for at ødelægge sammenholdet mellem NATO’s medlemslande, alt imens de rejser omkring i hele EU og opkøber alle vores industrielle værdier og ejendomme samt landbrugsjord, som generationer af vores forfædre har skabt.

  Så, nej, kære Uffe Ellemann, du og jeg kan drømme nok så meget om et fremtidigt stærkt NATO med USA som frontfigur, men ”festen” er slut for den mest succesrige militære forsvarsalliance i nyere tid, fordi de enkelte medlemslandes nationaløkonomiske interesser betyder mere for dem end forsvaret af det europæiske kontinent.

  Derfor vil en mulig kommende regering med S-SF under ingen omstændigheder gøre noget som helst for at styrke forsvarsalliancen, og slet ikke med Det Radikale Venstre som parlamentarisk grundlag, det såkaldte midterparti i dansk politik, der som bekendt stemte nej til Danmarks indtrædelse i NATO i 1949.

  I stedet vil mænd som Villy Søvndal og Ole Sohn, disse to herlige gamle kommunister, stå ude i Kastrup Lufthavn og bukke og skrabe dybt for præsident Hu Jintao fra Kina, hvis de kommer til regeringsmagten efter den 15. september. Og deres kinesiske venner skal nok fortælle dem, at de som ministre for Danmark under ingen omstændigheder skal gøre noget som helst for at opbygge en stærk NATO-alliance til forsvar af det europæiske kontinent.

  Og både Søvndal og Sohn vil makke ret.

 11. Af . vangkilde

  -

  Er NATO overfødig! verden er vent på hoved, og krig
  er afløst af terror. Ellemann vil gerne holde liv i
  koldkrigen, og den politiske “frygt” som er over taget af de økonomiske kriser, som specielt rammer NATO landene og USA.
  Har NATO fået et religiøst tema, at forsvare vores demokrati imod de arabiske lande og islam, eller
  handler det virkeligheden bare om “olie”.

 12. Af Jørgen N

  -

  Et indlæg fra den gode gamle Uffe Ellemann, som vi holdt af og respekterede for sin fremragende udenrigspolitik gennem 1980-erne, hvor radikale og Auken med deres pinlige fodnotepolitik og bukken for USSR gang på gang gjorde Danmark til grin i den vestlige verden.

  Somme tider, når man læser hans uforståelige indlæg til fordel for Islam og mod en hver nok lille national dansk manifestation, spekulerer man på, om han har en dobbeltgænger.

 13. Af Jesper Høegh

  -

  Hvis

  Tyskland – Frankrig – sverige havde stået last og brast

  i Afghanistan – havde vi været færdige.

 14. Af j petersen

  -

  Sikken en gang sludder – Ellmann har ret. Hvor fanden vil Danmark være i det globale billede uden Nato?

 15. Af Gert Hansen

  -

  Jeg er enig i UEJ’s argumenter for at bevare Nato. Men det betyder desværre, at man må forudsé en stigende kløft mellem Vesten og alle ‘de andre’.

  Den ovenfor nævnte artikel i ‘People’s Daily’ slutter med dette afsnit:

  Citat:
  Going against the trend of the times, maintaining blind faith in the use of force, imposing the threat of force and even interfering militarily have not only become increasingly difficult but also do harm to others and themselves. As Western countries have repeatedly failed to take lessons from their blind moves, it is no wonder they has embarked on the path of decline.
  Citat slut

  Det er selvfølgelig noget vrøvl i artiklen, at Vestens politik skyldes Vestens ‘decline’. Det er nemlig blot en videreførelse af Vestens koloniale politik de sidste 600 år. (1000 år, hvis man tror på den der med udbredelse af demokrati (nu, i stedet for kristendom)).

  Det korte af det lange er, at der vil være mange af disse ‘udfordringer’ for Vesten i de kommende år, samtidig med, at der er tydelige tegn på indre vanskeligheder i Europa, med stigende social uro. Dette sidste vil kræve en anden form for inter-europæisk sikkerhedspolitik, hvorom der forhåbentlig er fuld enighed i EU. Der er ingen grund til at tro, at der ikke bliver nok at se til.

 16. Af Finn Bjerrehave

  -

  Anders Fogh, mente vi skyldte USA noget, fordi vi havde flere soldater på Østfronten end i modstandsbevægelsen, og dette regnestykke kan aldrig udviskes.
  USA, skylder vi ikke noget, de nægtede at hjælpe England i 1940, da Winston Churchill bad om hjælp, Rosevelt nægtede, da han mente at Tyskland ville vinde krigen.
  USA kom senere med i krigen, og da krigen sluttede var USA dobbelt så rig som ved udgangspunktet, og alle disse penge er nu brugt i kontroversielle krige, derfor kun lidt hjælp mod Gadaffy.
  AFR, ønsker Nato landene bruger flere penge på militært isenkram, så bliver spørgsmålet om omtalte isenkram skal kunne bruges i Varmt eller Koldt samfund, da vores nyindkøbte køretøjer til 1,9 milliarder ikke kan klare varmen i afghanistan.
  Spørgsmålet bliver fremover, hvem bliver vores (Nato,s) fjende, da vores tidligere fjende er blevet vores ven hvor Europas gasfyr er blevet afhændigt af Russerne, og hvem gider fryse.
  Inertien i den kolde krig ophørte i 1989, og vi befinder os i det lange seje træk, hvor økonomien sætter grænsen både sikkerhedspolitisk og vores gøren og laden.
  Jeg er personlig ked af hver gang der vises optagelser fra Afghanistan hvor vores soldater dør for tidligt, og befolkningen ønsker kun Nato tager hjem, da som de siger det er vores land, som selv skal finde egne ben, og ikke en fremmed kristen kultur som vejleder.
  Nato,s ben i fremtiden bliver svaret på eksistensen, og hvor svaret skal komme fra , ved vi ikke endnu, og fortiden giver ikke svaret, men samarbejde er altid ønskeligt, med eller uden det store Rusland.
  Tak for fred,7 år som soldat.Finn Bjerrehave Vig

 17. Af helge Nørager

  -

  Og når Danmark som land, i vores iver efter at være retfærdige, beskyttere af alle svage.
  Starter en forbandet ondskabsfuld krig på løgne.

  Skal vi da være glade for et NATO sammenhold.

  Ganske som en flok forbrydere der aftaler alibi.

  Og sviner loven, da loven er intet.

  Måske vi kunne undvære Nato, måske verden ville være bedre uden disse krigsgale formænd fra venstre.

 18. Af Kevin Mikkelsen

  -

  Jørgen Villy Madsen skriver:

  “Det bør ikke overlades til et NATO – kontrolleret af USA – Verdens og Europas fjende nr. 1.”

  Hvordan kan ens verdensbillede være så forvransket og hjernevasket af venstrefløjsideologi at man kan skrive det ovenstående?

  Uden USA havde du aldrig nogensinde kunnet ytre dit USA had i et frit forum som dette – tilmed på en af landets største aviser.

  Du er gjort af præcist det samme stof som Ole Sohn og en hel del andre SFØ’ere og det er virkeligt skræmmende.

 19. Af s sørensen

  -

  Det allervigtigste er at Danmarks fremtid bliver mindrer militaristisk og oppurtunistisk end under vko. Danmark skal ikke længere føre aggressive udenlandsk militær operationer der hverken har humant eller forsvars sigte. Vko ekspansive militær politik har påført Danmark 42 døde, for ingen som helst verdens nytte. Borgerlige gik efter pengene i afghanistan,iraq osv og mærsk fik da også en del nok også flere end hvad militær operationerne kostede. Men det er ikke det militæret skal bruges til, det er forsvar som f.eks af de grønlandske mineraler som vko har givet væk og hvor militæret kunne komme til at lave noget positivt for første gang i Danmarks historien siden før anden verdenskrig.

 20. Af s sørensen

  -

  Ps De 42 døde bare i afghanistan.

 21. Af Børge R. Jensen

  -

  Selvfølgelig er Nato ikke en given ting. Dets oprindelige eksistensberettigelse forsvandt i 1992, hvorefter dens opgave blev omdefineret.

 22. Af Simon Andersen

  -

  @ Mange forskellige

  Hvis jeg var USA, så ville jeg da trække mig ud af NATO hurtigst muligt. Som det bl.a. fremgår af mange indlæg her, så får de jo ikke andet end utak for deres indsats. Så må vi jo se hvordan vi klarer os…hvorfor skulle de dog spilde en eneste dollar mere på os?

  Vi trænger sådan til at finde ud af at demokrati, frihed og forsvar af egne grænser ikke kommer gratis.

 23. Af Tommy Zielinski

  -

  Så er sjefskonspirations-teoretiker og Amerikafob Jørgen Villy Madsen ude med riven igen.

  Ikke noget nyt under solen her nej, det skulle da lige være at betongsosialisten ser ud til at gå helhjertet ind for EU, det er vel ikke det normale på den fløj.

  Kan du ikke hellere tage den med at (hiihhihih) “Venstrefløjen, socialister og kommunister, vil aldrig acceptere en førerskikkelse, som er det mest perfekte eksempel på ulighedsdyrkelse”

  Det er længe siden jeg har haft en rigtig god og sund grinetur.

 24. Af Lars Drudgaard

  -

  Danmark har I mange år, arbejdet for menneskerettighederne og imod tortur verden over. Vi har sågar centre for for tortur ofre i Danmark. Under den nuværende ledelse i NATO, torteres mennesker til døde, også i Danmark. Vi har alle hørt om Guantanamo, hvor der sider ca. fanger, men hvormange Danskere kender til de øvrige 27.000 fanger der sider i hemmelige fængsler verden over, mange sejler rundt på verdenshaven i udrangerede krigsskibe, ledet og betalt af den ledende nation i NATO. selv i Danmark torterer folk, med de Danske myndigheders fulde viden og accept.

 25. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lad os lige se, hvordan situationen tegner sig i Østersøen – ikke mindst faciliteret af Uffe gennem tiden.
  Som det ser ud nu bliver Danmark den dominerende flådemagt i Østersøen – af den simple grund, at vi er de eneste, der kan påtage os opgave at koordinere. Vi har gennem tiderne set, hvor frygtelig galt det er gået når de andre har prøvet at rode med ting, de ikke havde forstand på.
  Gevinsterne ved en overordnet kontrol med Østersøen er til at tage og føle på – ikke mindst i tegnebogen – for alle parter.
  Billig og effektiv transport af massegods og tunge ting det er vist i alles interesse. Prøv bare at se den ballade et enkelt kollapset og lovløst område (Somalia) kan afstedkomme.

  Hvad har Libyen med det at gøre? Tja, var det 48 timer efter, at der blev knipset i fingrene, at de første Gadaffi-mobiler blev åbnede som tærede konservesdåser?

  Vi kan godt stå for det – og koordinere med de baltiske lande, Tyskland og Polen. Det vil være det billigste for alle parter; men det er ikke gratis!
  Det betyder så også, at når vi indkøber grej, så skal der altså være rimelighed i priserne.
  Amerikanerne skal liiiige regne efter en gang: Hvad er det værd for dem, at den russiske østersø flåde er pacificeret for altid?
  Hvad er det værd for tyskerne, at de kan importere råvarer – herunder olie – til en rimelig pris – og eksportere deres industriprodukter med rimelige fragt priser?
  Så nytter det ikke noget, at vi skal subsidiere deres våbenindustri.

  Skal vi virkelig til at genindføre sundtolden for at få det finansieret – eller kan vi finde en mindre administrativt rodet ordning?
  Kan vi ikke slippe for det åndssvage roderi i Kattegat, fordi nogen forsøger at luske sig uden om lodstvang?
  Altså – som Nils Wang ville sige – indre danske farvande er ALT mellem Peter & Poul og Den Helder.
  Østersøen er VORES – vær venlig at betale ved kasse 1.

  Hele det arabiske opbrud kommer netop som 10-15 års dyb uansvarlighed lægger PIGS landene ned – så vi må forvente en MEGET stor artighed fra dem i de kommende år! Tænk bare, hvad en million flygtende libyere havde bulet Italien.

  Så skal vi også holde fast i Tyrkiet!
  Efter, hvad jeg rygtevis har erfaret er præsteseminariet i Istanbul blevet genåbnet! Erdogan er langsom i opfattelsen – men ikke helt udenfor pædagogisk rækkevidde.
  Det er Tyrkiet, der i første omgang har problemerne med Syrien – det vil være dumt af os bare at stå og glo og hovere.

 26. Af B. Mortensen

  -

  Tommy Zielinski
  Ej et pluk mig fatte hvad skrevet står!
  Kan du oversætte???

 27. Af Tommy Zielinski

  -

  Dersom, B.Mortensen, din egen semantik og grammatik kan tages til indtægt for dine læsefærdigheder, så forstår jeg godt at du har problemer.

  Kan du være lidt mere specifik?

  Hvilke(t) ord er det du slider med?

  Jeg går som en selvfølge ud fra du har forstået at mit indlæg var en stikpille til JVM, og ikke så meget et egentligt indspil i denne debat, for hvilket jeg i øvrigt undskylder.

 28. Af Janus Madsen

  -

  At Socialdemokratiet ikke altid har stået last og brast med Nato, er jo latterligt Uffe.

 29. Af J. Mathiasen, Berlin

  -

  FDP, som Ellemann interesserer sig for i artiklen, røg helt ud af landdagen i Mecklenburg-Vorpommern. Kansleren, som selv er opstillet på Rügen, kunne se sit eget parti tabe stemmer.

  Udenrigspolitik i bredeste forstand spiller en lille rolle i den danske valgkamp, selvom der ellers var et par ting at interessere sig for. I deres kommentarer til valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern var de tyske forbundsdagspartier med undtagelse af det bayerske CSU enige om, at der kommer mere EU. Begrebet “Europas Forenede Stater” er kommet HELT op på bordet i tysk politik, og SPD henviser endog til, at det har partiet haft som politik siden Weimarrepublikken. Kernen i unionen, eurolandene, styrer hen mod en øget integration. Tyskland vil bygge en politisk forpligtende konstruktion oven på valutaen.

  Det er ikke nødvendigt at forklare, hvorfor emnet undertrykkes i den danske valgkamp. Oppositionen tør ikke diskutere sagen med deres vælgere og forklare dem, hvad der er op og ned, og VK har præsteret absolut ingenting i spørgsmålet siden 2001.

  EU-samarbejdet vil sætte DK over for nye udfordringer i den næste valgperiode. Enten rykker DK ind i kernen af unionen, og det kan kun ske under en Socialdemokratisk regering, eller også står den på øget tab af indflydelse.

 30. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Kevin Mikkelsen

  Glæder du dig trods alt ikke over, at jeg kan udtrykke min mening – tilmed i en af landets største aviser? Det gør jeg.

  Eller er du i virkeligheden modstander af, at jeg har lov til at udtrykke mit forv(r)anskede verdensbillede, der er så uendeligt forskelligt fra dit? Er du grundlæggende imod ytringsfriheden? Ved du hvad du har gang i?

  I øvrigt tak fordi du sammenligner mig med Ole Sohn – Danmarks ærligste politiker.

 31. Af B. Mortensen

  -

  NATO’s tid er forbi…..

 32. Af birgitte t

  -

  Lørdag aften i DR Afrika NU blev der indsamlet 110 millioner danske kroner, som gå til at hjælpe de stakkels sultende i Østafrika.
  Til morgen oplyses det, at kun en hjælpeorganisation kan komme dertil og hjælpe, men ikke med mad, eller rettere kun mad i små mængder og langt fra tilstrækkeligt ifølge Anders Ladekarl.
  Det undrer, at disse forhold kan tillades, at landet kan tillade sig at behandles deres sultende borgere, uden nogen griber ind.
  Hvor er de myndigheder henne, der ellers påberåber sig at hjælpe i lande, hvor befolkninger er truet, som bl.a. Afghanistan, Irak og Libyen?

 33. Af Kirsten Iskov

  -

  Kære Uffe.

  VI SKAL PASSE GODT PÅ VORT FÆDRELAND, inden DET braser sammen som ” Et korthus “. Hvor det indbyrdes kun kan blive til ALLES KAMP op imod ALLE, og intet andet fornuftigt er blevet tilbage til, at kunne bygge af en god sammenhængskraft af.

  ET LAND DER ER I DYB SPLITTELSE, og som end ikke er i stand til, at kunne værne om sine egen borgere, KAN SLET IKKE VÆRNE OM NATO eller nogen andre organisationer for den sags skyld.

  DET ER ET DYBT SELVBEDRAG.

  BURDE VI GABE OVER MERE END VI KAN MAGTE?

  Ja, det tror du på vil blive GODT FOR VOR NATION, IKKE sandt Uffe ?

  K.Iskov.

 34. Af Tommy Zielinski

  -

  Smukt, Jørgen Villy Madsen, og helt i tråd med venstrefløjens debatteknik.

  Tillæg din modpart (= Kevin) en mening han aldrig har haft, og aldrig har givet udtryk for, og så angrip ham på den.

  Nydeligt.

  Og så bemærker jeg at du ikke længere mener at “Venstrefløjen, socialister og kommunister, vil aldrig acceptere en førerskikkelse, som er det mest perfekte eksempel på ulighedsdyrkelse”

  Det var da godt at du kom på andre tanker, for den påstanden er vel lidt vanskelig at forsvare, selv for en gammel koldkriger som dig :-)

 35. Af Mehmet Sami Gür

  -

  NATO skulle opløses allerede efter murens fald i 1989

  NATO blev grundlagt mod Warsava pagten. Da muren faldt ned i 1989, faldt eksistensgrundlaget for NATO mod Østblokken også.

  I dag er der mange, der stiller spærgsmålstegn ved NATO’s tilstedeværelse i forskellige lande. De lande, hvor NATO er aktiv, er der masser af blodsudgydelser, drab, skandaler og korruptioner.

  Vesten står overfor en ny økonomisk krise, som måske er den værste, som hidtil er set. Når vi er midt i en krise, og når der er så mange naturkatastrofer, sult, fattigdom og så utallige negative nyheder, så kan man ikke lade være med at spørge; Hvor længe skal vi tillade os til at bruge flere penge på våben og militæret? Hvor længe skal vi fortsætte med at gøre våben industrierne glade, tilfredse og lykkelige.

  Brug for Guds og Menneskets skyld pengene og ressourcerne til menneskeheden, hvis I da overhovet har noget tilbage…???…!!!

  Med venlig hilsen

 36. Af C Maillet

  -

  Bonjour Uffe,

  Som din store fan siden min burmesiske far ogsaa begyndte at ryge pibe og fiske i 80’erne i det moerke Jylland, hvor han var ankommet efter faengsling af min Grandpa i Burma pga. frihedskampen, savner jeg, at vi begynder at supportere den positive fredsprocess The Lady of Burma, Vores Lady Daw Aung San Suu Kyi kaemper for. Og det kan vi ikke goere uden NATO’s support.

  Jeg er altid klar til at tale med dig & Anders, Mogens og Nasar.

  Lad os moedes i Burma. Cause it really can’t wait.

  Venligst
  Camilla Maillet
  Directrice des Partneriats
  France Aung San Suu Kyi – 2600+ supportere til vores Lady.

 37. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg håber du har det bedre!
  Lad os sende en hilsen til Hans Hækkerup!
  Han har også indlagt sig store fortjenester – og hans helbred er ikke det bedste.

 38. Af Hasse Gårde-Askmose

  -

  Det kan godt være, at jeg har overset noget.
  Men jeg synes overhovedet ikke, at der nogen steder står, hvad VI SKAL MED NATO.

  Så jeg vil spørge: Hvad skal vi med NATO?

  Til “..alt det andet..” for at bruge Ellemanns eget udtryk i bloggen?
  og i bekræftende fald: Hvad dækker det udtryk?

Kommentarer er lukket.