Det danske paradoks

Af Uffe Ellemann 61

Statsministeren har udstillet ”det danske paradoks” med sine begrundelser for at udskyde en folkeafstemning om ophævelse af de danske undtagelser fra EU-samarbejdet: Vi danskere er på mange måder langt fremme i skoene, når det gælder internationalt samarbejde og medansvar – men så vil vi alligevel ikke være med på nogle områder, hvor det ellers er i vores åbenlyse interesse at være med… Vore samarbejdspartnere forstår os ikke. Det er paradoksalt. Og det svækker tilliden til Danmark.

Der er såmænd ikke noget at sige til, at statsministeren ikke her og nu har lyst til at starte en kampagne for et JA til at ophæve de danske undtagelser i EU (eller ”forbehold”, som de ukorrekt betegnes med særlig dansk selvforståelse). Der var såmænd heller ikke nogen, der ville søge at presse hende på det punkt. Men det er en gåde hvorfor hun føler det nødvendigt at udbasunere det for alverden – ledsaget med forklaringer, der kun kan tolkes som dansk iskulde overfor det europæiske samarbejde.

Det europæiske samarbejde står ved et af de historiske vadesteder, som er helt afgørende for samarbejdets videre udvikling. Der er nok, som søger at splitte samarbejdet ad – se bare på den britiske regerings sørgelige håndtering af spørgsmål, som har med EU at gøre. Det kan let ende med, at briterne – hovedløst – trækker sig helt eller delvist ud af samarbejdet.

Men det er i Danmarks klare interesse, at EU-samarbejdet kommer uskadt gennem den krise, det for øjeblikket gennemgår. Undtagelser/forbehold eller ej – Danmark er mere afhængigt end de fleste andre af, at samarbejdet fungerer.  Så hvorfor dog puste til den EU-fjendtlige ild, der næres af yderfløjene i dansk politik – især når man ved bedre, for det gør statsministeren, med hele sin personlige baggrund i europæisk integration.

Der er vist ingen, som forestiller sig en snarlig ny folkeafstemning om dansk deltagelse i euroen. Det må vente til vi kan være sikre på et ja – alle gode gange tre… Men det er mere og mere absurd at opretholde undtagelsen fra dansk deltagelse i forsvarssamarbejde i EU, og det er dybt skadeligt at holde Danmark udenfor det juridiske og politimæssige samarbejde i et Europa, hvor den grænseoverskridende kriminalitet fejrer kronede dage.

Hvis statsministeren havde følt behov for at sige noget om, at afstemningerne altså ikke ligger lige for – så havde det i det mindste været på sin plads at understrege, at regeringen fortsat føler sig forpligtet til at ophæve undtagelserne hurtigst muligt – i stedet for uldne bemærkninger om, at der må ”mere ro” om det europæiske projekt, før vi kan tage stilling…

Og på ét punkt var statsministeren helt ude af trit med, hvad der foregår netop nu. Det var med bemærkningen om, at ”jeg har svært ved at se, at danske skatteydere skal hæfte for gæld i andre lande”. Det kunne Pia Kjærdgaard ikke have sagt bedre – men dermed lægges der afstand til én bankunion og den finanspolitiske union, som skal forhandles i de kommende dage. Under dansk formandskab (selv om den danske statsminister heldigvis ikke sidder for bordenden).

Det er populisme så det klodser. Et skrabud for de flade bodega-argumenter, der er med til at undergrave mulighederne for at sikre en løsning på euroens dybe krise.

Var det virkelig gennemtænkt, statsminister?

61 kommentarer RSS

 1. Af jens sander

  -

  Hvis medierne ville koncentrere sig mere om al den korruption der er i EU ville familien DK blive endnu mere negativt stemt.

  Er det 12 eller 14 % af det enorme EU budget der ikke kan godkendes af revisorerne pga af svindel og korruption ? Det er 2-3 ciffrede milliardbeløb !

  Tænk hvis det danske folketing ikke kunne redegøre for 12-14 % af det danske statsbudget pga svindel !

  Ville danskerne være tilfredse med det ? Nej

  Er det en klub man for enhver pris (gældsunion) vil være med i ? Nej slet ik.

  Jeg fatter ikke nogen seriøst kan tro at en dansker ville kunne acceptere at have en græker med græsk mentalitet til at være EU guvernør i DK, når det der, nationalpopulist hysteri ,til nationale regeringer er væk engang.

  Hvornår mon danske politikere ville sige stop, når der ikke kunne redegøres for 25%, 33%, 50% af budgettet i EU.

  De sidste par år har parlamentet afvist revisorerne og i modstrid med reglerne vedtaget en lov der godkender budgettet.

  EU skalter og valter med lov, regler og ret. Se bare den “transferunion” der kom til live med alle de ECB støtte køb, imod alt hvad der var lovet og skrevet ind i GRUNDLOVEN for EU. Så meget er den Grundlov værd for Europhile.

  Jeg ville aldrig melde mig ind i sådan en klub.

 2. Af Kurt Dejgaard

  -

  Jeg kan se at jens sander efterhånden har komponeret flere vers til sin EU-hadeprosa end jeg har.
  Jeg må se at få skrevet nogen flere.
  Der er heldigvis masser af inspiration at hente til digtningen, her på siden.

 3. Af jens sander

  -

  @Kurt LOL

  Ja – jeg må indrømme, at jeg føler mig holdt for nar. Jeg føler de Europhile bruger allehånde beskidte tricks for at presse deres agenda igennem.

  Jeg oplever en dansk presse, der er så partisk, at den dækker over alle de absurditeter og regelbrud. Korrupte “eksperter” der i virkeligheden er “fullblown” lobbyister, ansat af EU til at lave lobby/propaganda overfor den danske befolkning. Tag “Professor” Wind, der altid er morgenklar i TV2. Leder af et EU finansieret institut på KU så hun kan få en extern Professor titel og virke som en “neutral forsker” overfor de naive seere.

  Hvor er balancen i jounalistikken. Hvor er hendes modpol – Hvorfor sidder Per Clausen eller Messerschmidt ikke ved siden af og giver hende noget modspil ?

  Mit eget svar, fordi vi ikke spiller et “fair game”. Det er liv og død for de europhile, at få “bodegapopulisterne” til at fremstå som blandingen mellem en visionsløse xenophobiske nationalister og kolonihave idioter i campinguniform uden “savoire faire eller vivre”. Primitive isolationistiske indolenter.

  Problemet er bare at for hvert “topmøde”, der ender med et mikroskopisk figenblad, som det just afsluttede, viser det sig at krisen er uafvendelig og uløselig i det nuværende og tænkte format.

  “The Founding Fathers” drømte mere end de rationaliserede. De ignorerede virkeligheden og skubbede alle problemerne ind under tæppet.

  Vores “kære ledere” har opført sig, som troede de, at sparkede en dåse ned af vejen. Det var desværre en snebold de lod rulle ned af et bjerg.

  Italien og Frankrig kommer til at afsløre nogle meget dårlige tal i efteråret. Monti og Rajoy cirkus handlede om at undgå Troika kontrol. De har meget at skjule.

  Jeg tror at alle de gamle forudsigelser om katastrofer i December 2012 kommer til at holde stik.

  Som de siger, det skal gøre ondt før det gør godt.

 4. Af jens sander

  -

  Forresten, råddenskaben i den spanske finanssektor, handler ikke om de kommercielle banker, så meget, som det handler om de lokalregeringskontrollerede Cajas.

  Det var dem, der pressede på, for at folk kunne få 120% belåning af deres nye hus, så der var til en bil og nye møbler.
  Var der nogen der sagde “Subprime”.

  Når de skal have “gang i væksten” dernede, kan jeg spekulere på, om de skal bygge flere huse, højhastigshedstog eller motorveje.
  De står bedre en Grækerne, men ikke ret meget.

  Hvis deres ejendomspriser ryger 10-20% længere ned, kan jeg ikke se hvor sikkerheden skal komme fra. De har bygget en fantasiøkonomi der er ude af stand til at konkurrere eller diversificere.

 5. Af jens sander

  -

  Iøvrigt forunderligt, at Slovakker der har en levestandard på EU index 60, skal være med til at betale uhyrlige summer, som de skal låne på “fianansmarkedet”, til grækerne, der stadig den dag idag, har en levefod på EU index 96.

  Grækerne, der lever 60% bedre end slovakker, kan så glæde sig over den retfærdige og kloge måde som “de kære ledere” har defineret solidaritet i EU.

 6. Af jens sander

  -

  Nu jeg er igang med vitriol.

  Hvordan “forventer”, nogen sig at SIG skal kunne betale noget tilbage, af den enorme lå der er givet.

  Udover rentebomben, er der en meget værre bombe om hjørnet.

  Den demografiske bombe. Alle tre lande har haft en vederstyggelig reproduktionsevne de seneste mange år.

  De har en enorm ældre og pensionsbyrde, som under normale omstændigheder vil tvinge dem i knæ, men med et svindende grundlag af unge, jobtrænede og veluddannede har de et uløseligt problem om få år.

  Tysklands demografi er næsten lige så slem, så de kan heller ikke bære en stor gæld med ind i fremtiden. Slet ikke på andres vegne.

  Vi stå faktisk, igen, som nogle af EU’s dukse mht, vores reproduktionsrate. Sammeligneligt med Polen, Europas arbejdskraftreserve og mange vestlige landes redning.

  Det undrer mig at man skal gå så meget om den rådne grød i sydeuropa. Da Lagarde skosede Grækerne, blev hun nærmest kaldt racist for at sige den indlysende sandhed.

  Hvad er det for en forening, der for enhver pris undlader at tale om de sande problemer og gemmer sig bag jubelidiotiske floskler, enhver nogenlunde oplyst europæer ved er tomme som græsk statskasse.

  Måske vi skulle diskutere hvorfor Island, der er ikke EU – Euro medlem “rebounder” så flot, på så hård en baggrund ?

  Mon det kun er “folkekarakter” og arbejdsvilje, der gør sig gældende, eller er det ikke bare nemmere, at have en lille fleksibel økonomi ,der kan klare hurtige omstillinger og tilpasninger.

  Mindre decentrale enheder virker bare bedre. En lille og vågen..LOL

 7. Af jens sander

  -

  GISP jeg glemte Portugal

 8. Af jens sander

  -

  Både Niels Ersbøll og Hoffmeyer har skrevet nylige indlæg, der advarer om det demokratiske underskud i EU, samt det logisk uholdbare, i den måde Euroen virker på.

  De, er vel også blevet lidt populistiske i deres pensionist tilværelse.

  Lidt som afdøde Hr. Møller der altid var en ægte nationalpopulist, der kun meget modvilligt, gik med på at anbefale Euroen. Han talt altid for at Danmarks skulle bevare Kronen på nær en enkelt gang.

  Det er 3 mænd jeg ville lytte nøje til.

  De to første, Hoffmeyer, Ersbøll fordi, de var villige og entutiatiske fødselshjælpere, der overvældet af fakta, råber vagt i gevær.

  Hr. Møller, fordi hans næse, var usvigelig sikker når det gjaldt magt og penge. Han ville ikke af med suveræniteten for nogen pris. Mindst af alt en Europæisk.

  Jeg syntes det er uværdigt at kalde modstandere for skældsord og kaste ad hominem beskyldninger afsted, i en debat, der bør afgøres på fakta og ikke følelser og drømme.

  Jeg finder det i den grad disrespektfuldt, at ligne, Hr Møller og Fru Kinnock’s for den sags skyld, holdninger, med bodega argumenter, når alt det handler om, er at lade folkene og deres repræssentanter, stå til ansvar for deres forsømmelser og selktive blindhed.

 9. Af jens sander

  -

  Østergaard er på linje med bl.a. tidligere nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer, der forleden på DR’s P1 Business spåede eurosamarbejdets ophør inden fem år.

  »Det kan ikke nytte noget at ofre den ene generation i arbejdsløshed efter den anden, på et prestigespørgsmål, som ikke har så vanvittig stor betydning,« sagde Hoffmeyer, der mener, at euroen har opnået det modsatte af det tilsigtede: Splid og strid i stedet for enhed i Europa.

 10. Af jens sander

  -

  Det er rart at se, at man ikke kun har idioter og DF’ere som kollegaer i sin vrede imod EU og dets uduelighed.

  “Skulle det aktuelle topmøde blive enige om at sætte processen mod en finansunion i gang, så begiver vi os ind i en lang proces, som vil ende med, at den bliver stemt ned ved folkeafstemninger,« spår han.

  »Euroen var en velment idé, men man skulle have handlet meget hurtigere med at få den økonomiske union. Da vi ikke fik den, voksede økonomierne fra hinanden. Jeg er enig med Erik Hoffmeyer i, at vi for at redde EU må vende tilbage til det valutariske samarbejde fra før 1990-91, et samarbejde, som ikke var dårligt. Jeg tror ikke, det er det, EU-lederne vælger. Der er bundet en enorm politisk kapital op i det her, men jeg er bange for, at omkostningen ved at køre videre bliver forfærdelig høj,« siger professor Uffe Østergaard.

  Hvor jeg dog glæder mig til at komme tilbage til 1990erne i EF sammenhæng.

  Hvis Uffe og Co ville have haft det til at virke, skulle de have arbejdet med en horisont på 2-3 generationer. Gøre som kineserne, tænkte langt for nationen, og ikke kort for personlig ære.

  Nok en valutaunion slutter sig til de nyligt afdøde i Sovjet, Jugoslavien, Tjekkoslovakiet samt de tidligere middelhavs møntunioner i 1800 tallet der også døde pga af uoverstigelige tillidskrise problemer.

  Problemet var alle landende meldte sig ind for at svindle sig til at lægge sin regning i naboens inbox. Ligesom idag

 11. Af Niels B. Larsen

  -

  Enhver med blot et minimum af fornuft løber skrigende bort, når talen falder på EU og euro.

  Lad os dog komme ud af det fallitbo!

Kommentarer er lukket.