Det danske paradoks

Af Uffe Ellemann 61

Statsministeren har udstillet ”det danske paradoks” med sine begrundelser for at udskyde en folkeafstemning om ophævelse af de danske undtagelser fra EU-samarbejdet: Vi danskere er på mange måder langt fremme i skoene, når det gælder internationalt samarbejde og medansvar – men så vil vi alligevel ikke være med på nogle områder, hvor det ellers er i vores åbenlyse interesse at være med… Vore samarbejdspartnere forstår os ikke. Det er paradoksalt. Og det svækker tilliden til Danmark.

Der er såmænd ikke noget at sige til, at statsministeren ikke her og nu har lyst til at starte en kampagne for et JA til at ophæve de danske undtagelser i EU (eller ”forbehold”, som de ukorrekt betegnes med særlig dansk selvforståelse). Der var såmænd heller ikke nogen, der ville søge at presse hende på det punkt. Men det er en gåde hvorfor hun føler det nødvendigt at udbasunere det for alverden – ledsaget med forklaringer, der kun kan tolkes som dansk iskulde overfor det europæiske samarbejde.

Det europæiske samarbejde står ved et af de historiske vadesteder, som er helt afgørende for samarbejdets videre udvikling. Der er nok, som søger at splitte samarbejdet ad – se bare på den britiske regerings sørgelige håndtering af spørgsmål, som har med EU at gøre. Det kan let ende med, at briterne – hovedløst – trækker sig helt eller delvist ud af samarbejdet.

Men det er i Danmarks klare interesse, at EU-samarbejdet kommer uskadt gennem den krise, det for øjeblikket gennemgår. Undtagelser/forbehold eller ej – Danmark er mere afhængigt end de fleste andre af, at samarbejdet fungerer.  Så hvorfor dog puste til den EU-fjendtlige ild, der næres af yderfløjene i dansk politik – især når man ved bedre, for det gør statsministeren, med hele sin personlige baggrund i europæisk integration.

Der er vist ingen, som forestiller sig en snarlig ny folkeafstemning om dansk deltagelse i euroen. Det må vente til vi kan være sikre på et ja – alle gode gange tre… Men det er mere og mere absurd at opretholde undtagelsen fra dansk deltagelse i forsvarssamarbejde i EU, og det er dybt skadeligt at holde Danmark udenfor det juridiske og politimæssige samarbejde i et Europa, hvor den grænseoverskridende kriminalitet fejrer kronede dage.

Hvis statsministeren havde følt behov for at sige noget om, at afstemningerne altså ikke ligger lige for – så havde det i det mindste været på sin plads at understrege, at regeringen fortsat føler sig forpligtet til at ophæve undtagelserne hurtigst muligt – i stedet for uldne bemærkninger om, at der må ”mere ro” om det europæiske projekt, før vi kan tage stilling…

Og på ét punkt var statsministeren helt ude af trit med, hvad der foregår netop nu. Det var med bemærkningen om, at ”jeg har svært ved at se, at danske skatteydere skal hæfte for gæld i andre lande”. Det kunne Pia Kjærdgaard ikke have sagt bedre – men dermed lægges der afstand til én bankunion og den finanspolitiske union, som skal forhandles i de kommende dage. Under dansk formandskab (selv om den danske statsminister heldigvis ikke sidder for bordenden).

Det er populisme så det klodser. Et skrabud for de flade bodega-argumenter, der er med til at undergrave mulighederne for at sikre en løsning på euroens dybe krise.

Var det virkelig gennemtænkt, statsminister?

61 kommentarer RSS

 1. Af Thomas Jensen

  -

  Skillelinjen går ikke ved yderfløjene i dansk politik. Skillelinjen går ved vælgerne og deres repræsentanter i det repræsentative demokrati. Politikerne er helt ude af trit med deres vælgeres holdning.

  EU modstand affejes som at vælgerne er uoplyste eller berusede. Det er sørgeligt at man ikke kan se andre muligheder. Min voldsomme antipati imod EU skyldes at jeg er tilhænger af den suveræne nationalstat Danmark og imod den centralisering og det fjernstyrede embedsmandsvælde vi påtvinges.

  Min holdning er principiel og ikke afhængig af vækstraten eller antallet af danske ekspolitikere på offentlig forsørgelse i Bryssel.

 2. Af Peter Nielsen

  -

  @ Thomas Jensen,
  Danskerne elsker som du at være imod. Det være sig stænklapper, jordlove, euro, svenskere,tyskere,regionalt samarbejde, kvindelige statsministre, politiske kommentatorer, sikkerhedsseler, betalingsringe osv. osv.
  Vi lever i selvtilstrækkelighedens paradisboble.
  Et guds under, at vi fik nordsøolien. Så varer det dog endnu nogle år inden verdens barske virkelighed falder ned over vore hoveder og begraver denne latterlige lille nation.
  Men så er jeg forlængst under mulde. Go’ fornøjelse i andre.

 3. Af White Bunny

  -

  Mere videnskab mindre opium.

 4. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Ja, Uffe, jeg undrede mig godt nok også over denne tilsyneladende totalt overflødige udtalelse.

  Ved nærmere eftertanke tror jeg, at den ligger et helt andet sted:

  Først på året fik Danske Bank en nødforstrækning på 41 mia. DKK til 1% i ECB – eller rettere EFSF (der skal afløses af ESM). Dette lån skal Danske Bank jo naturligvis stille sikkerhed for. Hvis jeg ikke tager fejl, så er de papirer, der ligger som pant Realkredit Danmark flexobligationer. Nationalbanken akcepterer ikke papirer af egen indavl som sikkerhed.
  Ikke desto mindre garanterer Nationalbanken for dette lån i EFSF.
  Hermed har Danske Bank begået en sød lille voldtægt overfor kronen. Man kan sige om blodskam, hvad man vil; men det bliver i familien.

  Nu skal man også lige være opmærksom på, at Danske Banks internetbank var lukket 1-2 timer mandag – med den officielle begrundelse: “Tekniske problemer” – den løgn har Danske Bank brugt så tit, at det er trivielt.
  Senest brugte de den den 30. dec 2011, da pensionisterne ikke kunne betale regninger, fordi Danske Bank ikke havde overført deres pensionspenge. Her var Nationalbanken nød til at spæde til med et nødlån på 1 uge på – så vidt jeg husker – 20 mia.

  Det Danske Bank reelt gør med det lån er at spekulere mod den danske krone: De sælger de Euro, som de har fået i EFSF lån mod DKK, hvilket yderligere øger presset på kronen for en revaluering – hvilket mildt sagt er det sidste vi har brug for!
  Omvendt spekulerer man i en svækkelse af Euroen – for penge, der i sidste ende er lånt i Nationalbanken!
  Fuldstændig utilstædelig adfærd; men typisk Danske Bank.

  Nu er Danske Bank så igen kommet i vanskeligheder – endog en uge før månedens udløb! Med indskudsbeviser i Nationalbanken på 200 mia. til en rente på 0,1%, så er det mere end klart, at ingen vil låne Danske Bank noget som helst – under nogen omstændigheder!

  Derfor formoder jeg, at Danske Bank med sædvanlig øretæveindbydende næsvished hovent har krævet at man da “bare tog et lån til i EFSF”, som Nationalbanken så baaare lige skulle garantere for.

  Mit gæt er, at klokken 0900 mandag morgen, så har Danske Bank haft “Onkel Nils” i røret – og i meget dårligt humør! Danske Bank har muligvis trukket på et lån, der ikke er bevilget – og som heller ikke vil blive bevilget.
  “Onkel Nils” har så meddelt dem, at hvis Danske Bank ikke aldeles omgående berigtigede forholdet, så ville Danske Banks konti i Nationalbanken blive lukket: Den 30 dec 2011, så så de, at “Onkel Nils” mener, hvad han siger.

  Nu var der det specielle ved 30/12-11: Én dag om måneden skal alle betalinger passere Nationalbanken – hvor man ellers normalt overfører mellem bankerne og afregner differencer ved dagens slutning. Nu var fredag IKKE den sidste bankdag i måneden; hvorfor man først mandag morgen opdager det (det har været det første “Onkel Nils” har gjort – inden FORMIDDAGSKAFFEN – bare for at illustrere hvor infame og nedrige, de er i Danske Bank).

  Altså Danske Bank må lægge systemet ned – og køre alle transaktionerne tilbage – og efter berigtigelse køre dem frem igen!
  “Tekniske problemer”??? Min bare r..
  Checkrytteri er hvor man indsætter en check trukket på bank A i pengeinstitut B – og hæver pengene i B igen samtidig – inden checken trukket på bank A viser sig at være dækningsløs.

  Den næste syge forklaring er at “Danmark er jo alligevel med i Euroen – det har statsministeren selv sagt vi vil!”

  Derfor er statsministeren nød til offentligt at sige at en folkeafstemning ikke ligger lige for!

  Gætteri fra min side? Ja; men det passer altså med de kendsgerninger, der – med stor ulyst – er kommet til offentlighedens kendskab.

  Det gør statsministerens bemærkninger IKKE – de er både dumme og overflødige: Så dum er Helle T ikke!

 5. Af Ole Brockdorff

  -

  Uffe Ellemann kan håne statsminister Helle Thorning-Schmidt nok så meget for at udvise simpel populisme med hendes udtalelse om, ”at jeg har svært ved at se, at danske skatteydere skal hæfte for gæld i andre lande”, men langt over halvdelen af landets 4,1 millioner vælgere er imidlertid fuldstændig enige med regeringschefen, ligesom de også er imod ophævelsen af forbeholdene, så ifølge vores tidligere udenrigsminister må den store majoritet af vælgere i befolkningen altså være populister.

  Fjendtligheden over for EU udtrykkes ikke kun gennem de politiske yderfløje med Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der trods alt kun repræsenterer 19% af vælgerne, for så kunne de seks EU-venlige partier i Folketinget jo bare udskrive en folkeafstemning i morgen og være sikker på, at de vil får et klart ja til ophævelsen af forbeholdene samt en ”kautionserklæring” til Bruxelles om, at Danmark nu hæfter solidarisk med andre nationers oparbejdede gæld, men EU-partierne tør selvfølgelig ikke sende det til folkeafstemning lige med det samme.

  De kender nemlig svaret på forhånd.

  Jeg er dog ikke det mindste i tvivl om, at statsminister Helle Thorning-Schmidt bag facaden brændende ønsker, at Danmark skal tiltræde èn bankunion og èn finanspolitisk union, men hun går selvsagt rundt på kattepoter i øjeblikket, fordi hun som Uffe Ellemann og andre ved, at langt de fleste vælgere herhjemme har mistet troen på magtelitens drøm om en føderal stat med 27 selvstændige nationer, der gennem mere end 1000 år har båret rundt på deres eget homogene folkefærd, sprog, kultur, historie og finanspolitik.

  Ligeså er jeg som EU-modstander siden 1972 rimeligt bange for, at EU-partierne alligevel vil gøre alt for i de kommende måneder, at snyde og manipulere sig igennem hos vælgerbefolkningen til, at Danmark alligevel tiltræder èn finansunion og èn bankunion på et repræsentativt demokratisk grundlag, fordi man bare ignorerer Danmarks Riges Grundlov om folkeafstemninger som tilfældet med Lissabon-traktaten (EU-forfatningen), og man vil formentligt bruge alle mulige ”eksperter” der forsikrer os højt og helligt om, at Danmark naturligvis ikke afgiver nogen som helst national suverænitet.

  Vi kommer til at opleve masser af ”brød og skuespil”.

  Men det hjælper under ingen omstændigheder på den sobre og konstruktive debat omkring Danmarks forhold til EU samt euroens fremtid, at Uffe Ellemann i denne klumme anvender et tarveligt sprogbrug, og kalder alle os EU-modstandere og statsminister Helle Thorning-Schmidt for simple populister, og beskylder os for ”skrabud for de flade bodega-argumenter”, for så er bunden ærligt talt nået i den politiske debat.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Lanceringen af euroen (matador penge) har én af to forklaringer.

  1) Enten vidste man ikke, hvad man egentlig foretog sig.

  Eller

  2) Teknokraterne i EU vidste lige nøjagtig, hvad de foretog sig. Via “funny money” at destabilisere EU så meget, at eneste løsning på problemet var et totalt Forenede Europæiske Stater, hvor teknokraterne kører showet.

  Simpel frygt for ens egen dagligdag kan flytte mange stemmer fra en ellers noget tvivlende EU-vælger, når og hvis de skal til stemmeboksen.

  Såvel Lenin, Stalin som Hitler må rotere i graven over at se, hvor “demokratisk korrekt” den herskende elite kan rage magten til sig med en måbende europæisk befolkning som tilskuere.

 7. Af Kurt Dejgaard

  -

  EU er blevet (-har længe været-) en yndlingssport blandt danskere at klandre for hvad somhelst fra den trange plads til benene på bagsædet i Hondaen, til den tynde kaffe i kantinen.

  Derfor er den under normale omstændigheder en ikke speciel attraktiv vare at skulle sælge for mange politikere. (Jeg hørte selv til de der troede at Maastricht traktaten slap nådigt igennem folkeafstemningen i 1992, omend uden at tiltrække sig megen begejstring. Jeg tog fejl…)

  At gå på barrikaderne for undtagelsernes afskaffelse, med EU’s øjeblikkelige problemer med økonomierne i middelhavslandene og i Irland, er en tabersag.
  Det er i sig selv dumt at det er det, for vores egen situation havde ikke ændret sig væsentlig i den øjeblikkelige økonomiske ballade, sydpå, om vi havde været med i euroen eller ej. Det gør bare ikke euroen nemmere at sælge, lige nu, mens visse medlemslande synes at have haft tendenser i retning af at omgåes netop euroen som noget nær matadorpenge.

  Og det, skal adderes til det EU som i forvejen var favoritskydeskive for store dele af dagligdags pyldrerier og småaversioner.

  Jeg gider ikke passe min køkkenhave
  Hvorfor kan jeg ikke få braklægningsstøtte til den, så jeg ka’ bli’ fri?
  Nu bliver jeg nød til at gå og være sur over det, hele næste uge
  Det’ EU’s skyld.

  Og så det forbandede møgvejr…
  Hvorfor har de altid bedre vejr i Sverige eller Tyskland?
  Jeg synes det er for dååårligt at man er nød til at rejse langt væk, bare for at ku’ holde lidt anstændig ferie.
  Det’ EU’s skyld.

  Min kone hun vil skilles
  Hun tog både hunden og bilen
  Hvad pokker sku’ det nu til for, dumme EU?
  Nu blir’ jeg sikkert alkoholiker, og det har jeg ikk’ engang råd til!
  Så huset ryger nok på tvangsauktion, en dag.
  Det’ DIN skyld – DIN skyld
  Hører du efter, EU?
  Hallo…

  o.s.v.

 8. Af Bjarne Petersen

  -

  Vi skal være sikker på et ja, så alle gode gange 3 skriver du. Det vil sige at vi skal stemme om det samme spørgsmål indtil vi får et ja…….derefter stemmes der ikke mere…..Hvorfor beslutter vores politikker så ikke bare at det skal være JA, når de fleste af dem mener det er godt for landet…
  NU har jeg stemt ja til EU i mange år, men er begyndt at tvivle på om dette projekt er bæredygtigt, som fredsbevarende i europa måske er det ok, men hvor ellers får vi europærer gavn at dette meget kostbare projekt, hvor nogen arbejder og betaler skat i deres hjem land, så andre kan lade være med det samme og bare modtage penge, og samtidig brokke sig over det….Så mit spørgsmål, hvad gavner EU-projektet europa?

 9. Af Peter Larsen

  -

  @Bjarne Petersern, 27. juni 2012 kl. 0441.

  Om EU så bare var et fredsbevarende projekt, så var det alle pengene værd.
  Europa har set nok krige. Den sidste (bortset fra eks-jugoslavien) var så blodig og grusom, at man efterfølgende tog de første spæde skridt i retning af det der idag er EU.
  Ja, der er mange ting vi kan sige imod. Ueffektivt, fjernt fra borgerne, og ikke mindst visse sydeuropæiske landes tilgang til økonomisk politik.
  Alternativet er bare for forfærdeligt.
  Og glem nu ikke den enorme økonomiske vækst der er sket, ikke mindst i Danmark, siden 1972. Til trods for de nuværende økonomiske problemer, så har vi meget at takke EU for.

 10. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Meget tyder på at det demokratiske overskud i Danmark, Norge og Sverige, og i hele Europa, bliver mindre og mindre. Mens mængden af æterbåren manipulation bliver større og større. Også mængden af politisk kynisme og ideologi, dagdrømmeri og virkelighedsfornægtelse synes at vokse.

  En sørgelig og farlig udvikling, der er på vej til at sende den sunde fornuft og den folkelige indsigt og medbestemmelse ud på et sidespor.

  Nu er både Grækenland, Spanien, Italien, Irland, Bulgarien, Rumænien og Portugal i store vanskeligheder. Og en lang række danske virksomheder og banker. Det er da ret tankevækkende.

  Hvor er vi og Europa på vej hen?

  PS: At man i TV igår kunne have en stor politisk debat med kendte politikere om dansk økonomi, uden een eneste gang at komme ind på de masser af milliarder der anvendes på ikke-nationale formål, er vel også værd at reflektere over.

 11. Af Anthony Rouse

  -

  Ligesom Danmark i disse dage kan fejre 20 års jubilæet for EM i fodbold, ligeså er det 20 år siden at forbeholdene blev indført.

  Personligt tror jeg ikke at mange danskere kan forklare hvorfor det lige præcis var de forbehold der blev vedtaget, og hvad fordelen/ulempen ved ikke at være en del af det etablerede samarbejde er.

  Med ovenstående in mente så er min pointe, at ligesom mange andre ting i Danmark, så er det nemmere bare fortsat at sige nej end at sætte sig ind i tingene. Danskerne galer op om det ene og det andet, men sjældent med noget substans.

  Hvis der bare var nogle politikere der ville sætte sig ind i forbeholdene, og forklare fordele og ulemper på en sober måde overfor danskerne, så kunne det være at vi kunne få en sund debat om forbeholdene.

  Men så længe selv statsministeren kombinerer sin popularitet, eller mangel på samme, med afstemning af forbeholdene, så har den sunde debat og udsigten til at få dem afskaffet meget lange udsigter

 12. Af Knud Madsen

  -

  Lad os få en EU-afstemning!
  Men det skal være et andet tema end det UEJ vil have.
  Vi bør stemme om, om vi overhovedet vil være medlem at det skøre EU.
  Jeg har været glødende tilhænger af EF, noget mindre af EU, lige fra dag 1, men efter at have oplevet, hvorledes økonomien i de sydlandske gøglerøkonomier har fået lov til at køre ad Helvede til, til ubodelig skade for os andre og vi har set, at vi end ikke må holde øje med hvilke forbrydere, der dagligt tromler ind over vore grænser, ja så er jeg totalt færdig med EU. Lad bare den trinde portugiser køre i afgrunden med sit tog uden os.
  At så hele EUadministrationen er fyldt op med hovedsageligt afdankede politikere, man ikke tør have gående løs hjemme i medlemslandene og så ellers grådige, egoistiske, bedrevidende embedsfolk til uhyrlige lønninger, gør kun leden ved EU endnu meget større.
  Lad os for helvede komme ud af det idioti.

 13. Af T Hansen

  -

  Man bemærker en horde af politikere og bureaukrater uden erhvervserfaringer – og hvis eneste mål øjensynligt er magt samt, at pelse borgerne for midler – skal bestemme over Europas fremtid.

  For det kan de ikke !!!

  Den for evigt lyksaliggørende socialistiske tanke om lighed har traditionelt betydet man stjæler fra de der yder en indsats – og giver til de der anses som værende fattige.

  Med EU har ovenstående ideologi nu udviklet sig til, at f.eks. Rumænere ses som værende fattigere end danske pensionister.

  Den afledte konsekvens er naturligvis, at Fru Jensen skal betale for sin Robotstøvsuger så flere midler kan overføres til EU og de fattige lande.

  Den fokus der er på lighed i hele Europa trækker Danmarks standard ned – og er alt andet lige det springende punkt i.f.m. ønsket om deltagelse i EU’s socialistiske projekt.

  Afslutningsvis skal det her understreges, at EU-politikerne åbenbart ikke har lært noget af det hedengange CCCP :-/

 14. Af Jørgen F.

  -

  Balladen om danskerne holdning til EU skyldes basalt to ting.

  Et:

  EU har ikke evnet at reformere sig selv og gøre op med det vanvittig bureaukrati og det omfattende tag selv bord af støttemidler og personlige kompensationsordninger.

  Der er en lige linie mellem nationalstaternes problemer i Sydeuropa – og problemerne i selve EU konstruktionen.

  Hvordan skal vi borgere derfor tro på at EU kan redde Europa – når EU end ikke har evnet at reformere sig selv?

  To:

  Der er vel ingen, der for alvor tror på at små nationalstater kan fungere som helt selvstændige enheder i fremtiden.

  Hertil er kravene til finansiel volumen og informationsteknologisk infrastruktur for store.

  Vi har for længe siden deponeret vores selvstændighed i hænderne på dem, der måtte kontrollere “storkapitalen” samt mobil og GPS satellitterne.

  Men det står fortsat ikke tydeligt for mig (og vel EU borgerne generelt) at EU rent faktisk ønsker at enforce den personlige frihed for borgerne og sikkerheden for at samfundet åbner i morgen.

  Hvor er de succesfulde teknologiprojekter og forsvaret for individets rettigheder?

  Er EU i kontrol med Europas sikkerhed og borgernes personlige frihed? – Nej. Prøver de?

  Nej – Sikkerheden opretholdes fortsat af nationalstaterne – omend det i stigende grad er en illusion.

  Midlerne har været mange – men resultaterne skuffende få.

  Reformer – projekter – resultater – med fokus på individets frihedsrettigheder – så er borgerne med igen.

 15. Af Karl Wilders

  -

  Er der overhovedet et flertal i den danske befolkning for, at ophaeve disse forbehold. Er grunden til, at Thorning ikke tager denne ‘kamp’ op, ikke mere forbundet med, at danskerne saa fik en klar mulighed for, at vise en staerk fane imod EU.

  Maaske EU-tilhaengere her boer stoppe droemmeriet, og se realiteterne i oejnene; – danskerne er som de fleste EU-borgere – i et flertal – imod EU og Euroen.

 16. Af Lasse Dam

  -

  Den rigtige danske befolkning GIDER ikke mere EU – at Du UUffe efterhånden ikke fatter det er underligt. Jeg mener ellers at man skal holde en god tone i debatten…MEN også her opfører dig underligt. Du mener altså at størsteparten af vælgerne er lalleglade bodegavælgere….fy her eks.

 17. Af T. Sørensen

  -

  EUSSR er hvad eurokraterne ønsker sig. At Angela Merkel, ved hjælp af ussel mommon er ved at købe sig til EU unionen, havde end ikke Hitler forudset. Der er kun et problem der stiller sig i vejen for EU unionen, det er EUs økonomiske problemer. At lave en union kræver stabilitet, god økonomi og ro. Det er en typisk overskudsagtig ting. At vælge tidspunktet nu er en overordentlig dårlig timing. Den kan ikke værre ringere. Mens vi sloges med hinanden indenbyrdes i EU, tordner BRIK landene derud af og overhaler EU landene indenom og udenom. Vi skulle hellere koncentrere os om at blive konkurrencedygtige end bruge alt krudtet på en EU union. Når vi så har fået orden i eget hus og orden i økonomien. Så må man til den tid overveje, om en union er relevant eller ej.

 18. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er fint med debat for og imod EU.

  Men hvis der er noget som bør gøre borgerne betænkelige, er det når informationer og debatindlæg undertrykkes. Det skete på Niels K-Ks blog forleden. En saglig og grundig kommentar til det politiske forlig mellem S, SF, R samt V og K, set i lyset af Berlingskes opsigtsvækkende og alarmerende forside-artikel søndag, blev af Niels K-K fjernet efter to minutter. Og yderligere en kommentar blev forhindret. Der var ganske enkelt tale om en yderst usaglig indskrænkning af ytringsfriheden. Artiklen på forsiden handlede om at uskyldige danskere kunne blive udsat for store overgreb og ubehageligheder via ny lovgivning der juridisk var noget af et makværk. Men det måtte der så ikke kommenteres på.

  Er der i visse journalistkredse en fast og politisk korrekt overbevisning om at folket/borgerne har bedst af at leve i uvidenhed og sat uden for indflydelse?

 19. Af T Hansen

  -

  @T. Sørensen, 27. juni 2012 kl. 09:00

  Det er nu ikke helt rigtigt. Hitler ville i sin tid have, at Reichsmark skulle være den fælles valuta i Europa.

  Om der så er paralleller til politikken anno 2012 kan kun konspirationsteoretikere svare på :)

 20. Af Peder Kruse

  -

  Saml hælene, i gæve danske borgere, og se så at entre Titanic, siger den forstandige Uffe, og han har en pointe. Hvis ikke vi hopper om bord nu, fraskriver vi os muligheden for at være med til at gå ned sammen. Det er synd for Uffe, at han har måttet vokse op i en nation fuld af uvidende, vrangvillige, bodegasøgende og egoistiske medborgere med begge ben på jorden.

  Uffe og jeg har utvivlsomt de samme ønsker og det samme syn på, hvad EU skulle have været, men hvis vi ser på, hvad det har udviklet sig til i dag, har vi to helt forskellige opfattelser. Uffe blændes stadig af sit drømmesyn om EU og ser ikke, at euroeksperimentet smadrede sydeuropa og en hel ny generation. Han ser ikke, at selve legitimiteten af EU er, og har længe været, stærkt svindende. Han har helt ændret syn på begrebet demokrati, fra at være noget, man kunne være stolt af, til at være en bremseklods i forhold til pilgrimsrejsen hen mod et europæisk folk, et europæisk rige, en europæisk ledelse. Han ser ikke, at verden i dag er meget større end EU, og således fik han til sidst rollen som navlepiller i en fantastisk, global virkelighed. Uffes mening omkring Helles udtalelser bringer tankerne hen på John Cleese’s sketch “Don’t mention the war”.Tal ikke om det nu, for satan.

  I øvrigt mener jeg, at EU er en stjerneklar ommer. Von vorne an, og denne gang bør man inddrage befolkningerne på demokratisk vis (punktum)

 21. Af Karin Bennedsen

  -

  Der er ingen grund til at lave en folkeafstemning om Danmarks undtagelser, hvis man på forhånd har en klar formodning om, at resultatet vil blive et NEJ, for så ved vi af erfaring, at der kan gå årtier, før vi igen kan tage stilling til de samme spørgsmål.

  Det ved Uffe Ellemann Jensen også godt, så derfor er det vel mest ham selv, der er populistisk og træder i Venstres ucharmerende hetz-fodspor imod Helle Thorning-Schmidt og regeringen.

  Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen, der trods alt stod væsentlig bedre i meningsmålingerne i deres 10 år ved magten, end S, SF og RV gør idag, skulle heller ikke have noget klinket ved at udskrive en folkeafstemning.

  Uanset, om den danske befolkning i det store og hele er tilhængere af EU-medlemsskabet, så ved de fleste, ikke kun ud fra danske erfaringer, men også fra de franske og irlandske afstemninger, at vælgerne for det meste benytter lejligheden til at markere en utilfredshed med helt andre indenrigspolitiske emner, som i virkeligheden intet har at gøre med EU.

  Så derfor: NEJ til afstemning foreløbig!

 22. Af Peter Larsen

  -

  @Preben F1.
  Jeg tvivler på at du på noget tidspunkt er kommet med “En saglig og grundig kommentar”. Grundig uden tvivl, men saglig. Det skulle så være første gang…

  Danmark har som et lille land uden tvivl alt at vinde ved at være en del af EU.

  Er EU fejlfrit. Langt fra. Men det er bedre end alternativet. Fortiden taler for sig selv.

  Og hvis vi absolut skal sammenligne EU med noget andet, så er det ikke USSR, men derimod USA. Det kan man så mene om hvad man vil, men USA har da klaret sig ganske glimrende, til trods for store forskelle mellem de enkelte stater.
  Husk på, at USA ikke startede som en forbundsstat, men som en føderation af selvstændige stater. USA som konstruktion blev skabt for at løse enorme økonomiske udfordringer i kølvandet på uafhængighedskrigen.

 23. Af Karl Wilders

  -

  @Peter Larsen

  EU har meget lidt tilfaelles med USA. EU er en forening ikke et land, dets valuta er statsloest, og vi kom ikke paa en baad til et fremmed land, som amerikanerne gjorde det, for at skabe en nation, vi var her hele tiden, med eget land, hest, hund, kultur, sprog, flag, kulturarv, kvinde og unger…..

 24. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det Danske paradoks er at vi tabte krigen med Tyskerne, og nu skal vi i fællesskab dele fredens frugter, men 50% af befolkningen vil ikke, og vores gode dynamik tilflyder desværre ikke EU, i en tid hvor blå & rød blok har travlt med at afvikle vældfærdssamfundet, sammen med enhedslisten, og ingen råber vagt i gevær.
  Hvis staten mangler penge skal den ikke efterfølge Grækenland og USA med nedskæringer som kun gør at der stadigvæk mangler penge i kassen, men den gamle teknik ved at solidarisk hæve trækprocenten, og ligesom bruttoskatten ( arbejdsmarkedsbidraget)lille i fuld beskæftigelse,og stigende med ledigheden, således der blev penge til efteruddannelse.
  Denne gode bruttoskat, blev desværre ikke indfriet i dens substans under de gode år, men fyldte godt i regeringens lommer, altså lønmodtagerne igen til grin for vedtaget politik.
  Tak for svindel og humbuk.Finn Bjerrehave Vig

 25. Af Peter Larsen

  -

  @ Karl Wilder
  Jeg siger ikke at Europa er præcis som USA, men påpegede at vi dog har mere tilfælles med USA end USSR.
  Og USA fik jo ikke på magisk vis Dollar da man skrev under på uafhængighedserklæringen. De forskellige stater havde ikke fælles økonomi før flere år efter krigen.
  Og der blev den indført for at klare store økonomiske vanskeligheder.
  Derfor ligheden med EU’s nuværende situation.

 26. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Peter Larsen…….

  Er der ikke en vis saglighed i at påpege samfundets skyggesider og det civiliserede samfunds smuldring? Er der ikke en vis saglighed i at forsvare demokratiet, nationalstaten og hjemmets fred, og i at påvise at rødradikal politik er vejen til folkelig elendighed?

 27. Af Peter Larsen

  -

  @Preben F1
  Sagligheden ligger i argumentationsformen. Din overdrevne brug af ord som katastrofe, rødradikalisme, feminisme, kulturradikalismer osv. osv. skygger over dine argumenter, og du kommer derved til at fremstå ekstrem i dine holdninger. Vel næppe din hensigt. Tror du ville finde større støtte for dine syndspunkter (ikke fra undertegnede) hvis du var lidt mere afdæmpet.

 28. Af Ulrik Hermann

  -

  Som liberal må man sige det er meget væsentligt at Danmark er med i det indre marked og handelspolitikken, men det er tilgengæld også der vægten bør ligge. Danmark bør fortsat være medlem på trods af det politiske samarbejde der vælger bureaukratiske og centralistiske løsninger istedet for markedsløsninger. Vi bør derfor opretholde undtagelerne fra traktaterne, og når det gælder Euroen så har briterne den også, og svenskerne har meget fornuftigt taget sig den undtagelse selv.

  Så Danmark bør sige til de andre i EU at vi synes det er helt iorden at de vil mere union, men vi vil under ingen omstændigheder være med, for det er absolut ikke i dansk interesse at komme med i en europæisk superstat. Vi må samarbejde med briterne og svenskerne om at bremse integrationen og arbejde for at alle landene igen får egen valuta. Så vil markedet nemlig kunne sætte reelle valutakurser, for euroen har været en af de største årsager til den finansuro der har været de seneste år. Så jo hurtigere euroen bryder samman jo bedre.

 29. Af Karl Wilders

  -

  @ Peter Larsen

  Naar man her kalder EU EUSSR, saa er det med et blink i oejet, i retning af EUs planoekonomi, og bestemmen over alt og alle.

  Systemet er lige saa fallit, som Sovjet var det……

 30. Af Preben Wassmann

  -

  Kommentaren hefra går alene på UE håb om visioner fra Staten DK. Et spinkelt håb om at Statsministeren og regering bare for een gang skyld åbner vinduet til drømme og visioner. Istedet er det blevet til andedamssnak og nationale tilfredsstillelse af egne nervøse vælgere. Vi har ikke brug for politikere der ikke har mod til at stå op og fortælle befolkningen den skinbarlige sandhed, hvis vi vil stå udenfor indflydelse . Den førte politik fra regeringens side går på et ben. Vi har brug for, at anden flyver ud og møder virkeligheden og konfronterer dammen med de Europæiske og globale virkeligheder. Riskoen for DK som et udkantsland i Europa uden medindflydelse på afgørende områder, ligger desværre lige til højrebenet. Det vi producerer i dette land er ikke så unikt, at ikke andre lande på mellemlangt sigt kan overtage dette til enddog lavere omkostninger, og vi risikere at stå udenfor med hatten i hånden.

 31. Af Peder Kruse

  -

  @ Preben Wassmann: Det vindue til drømmeland, du omtaler, har været åbent længe nok. Euroen startede som en sød drøm, men er nu blevet til et fuldvoksent, grusomt mareridt for sydeuropa. Luk det vindue og se i stedet realiteterne i øjnene. Der har været alt for mange visioner om et storrige med fælles sang, flag og mønt. Det må være muligt at etablere et samarbejde i Europa uden politikerne absolut skal gå helt over gevind i pomp, pragt og storhedsvanvid. Den andedam, du nævner, tror jeg ikke, du skal være så bekymret for. Vi har aldrig været bange for konkurrence og har længe kunnet klare os, selv om vi er bagud på point, fordi vi har valgt at hjælpe de svage iblandt os og derfor udsættes for flere omkostninger på produktionen end vore naboer. Det er ikke tiden nu at stå med hatten i hånden. Vi skal vise resten af Europa, hvordan man dropper al den krisesnak, smøger armene op uden på ærmerne og i stedet retter blikket mod de reelle udfordringer, der ligger foran os. Den skide mønt har hele verden snart brugt nok tid og ressourcer på. En stor verden er som udgangspunkt lig med en en stor efterspørgsel, euro eller ej. Det er en patetisk og uproduktiv holdning, at verden er for stor for lille Danmark.

 32. Af T. Sørensen

  -

  @ Preben Wassmann.
  Danmark har i mange mange år været åben ud til verden. I 1962 havde Tulip, Vejle eksport til 110 lande fordelt på alle kontinenter. Vi skal sørge for at holde alle muligheder åbne, hertil er en EU Union ikke altafgørende. Samhandelsaftaler er nok, kombineret med konkurrencekraft, flid og rettidig omhu. Verden er en åben bog. Vi må væk fra at holde fokus på dem som sidder på bænken eller ligger på sofaen. Flyt fokus.

 33. Af Kristian Andersen

  -

  VKO havde 10 år til at ophæve de selvsamme forbehold. Sjovt nok hørte man intet om den sag fra UEJ i de 10 år ;)

  Derudover er jeg 100% enig med Thorning i denne sag.

 34. Af P Christensen

  -

  En af læserne bemærker, at det som liberal er væsentligt at DK er med i det indre marked og handelspolitikken. Hvad skal en sådan dog der ?
  Derfor har Venstre har altid været yderst begejstret for projekt EU og det tiltagende projekt imod Europas Forende Stater. Det er prisen for fred i Europa, lyder argumentet for dét, der startede med Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og angiveligt vil ende med afgivelse af hovedparten af national suværenitet. Det modsatte af sidstnævnte er nationalisme, fyskamme, hvor ethvert land kun tænker på sig selv, lyder argumentet. Men hvorfor rider netop de partier dog så dén ideologi på det personlige plan ?
  Og dog: i praksis fordrer også liberalisme nemlig planøkonomi en masse. Herunder også når eksempelvis (finans)kriserne skal betales. Da bliver det atter understreget, at opture er individuelle, men nedture kollektive, uanset partifarve.
  Et planøkonmisk eksempel er også, at forbrugerne må betale flere gange for deres landbrugsvarer qua landbrugsstøtten. Ligeledes går samme bla. til spejderlejre, golfbaner og lufthavne. ”Calling the tower: please harvest the landing strip, before we land”.

  http://politiken.dk/politik/ECE1616604/s-landbrugsstoetten-er-helt-ude-i-hampen/

 35. Af Uffe Ellemann

  -

  Kristian Andersen:

  Det er IKKE sandt. Både i artikler og bøger og taler pressede jeg bestandig på for at få et opgør med de danske undtagelser.

 36. Af Anne Marie Buch

  -

  Uffe Elleman,

  mener du da at danskerne skal betale graekernes og portugisernes gaeld?
  Jeg er en af de her bodega danskere der er imod Danmarks medlemsskab i EU. Godtnok har jeg en lang videregaaende uddannelse, bor og Arbejder i Kina og saadan, men ok.
  Jeg har til dato aldrig kunnet faa et helt konkret svar paa hvad det er EU goer for os.
  Det er vel ikke en naturlov at smaa lande partout skal vaere i union med andre for at klare sig. Mig bekendt klarer et land som Singapore sig straalende, ligesom jeg mener det gaar ganske godt for Monaco, Malta og Israel….hvorfor skulle Danmark ikke kunne klare sig?

 37. Af Kristian Andersen

  -

  Ok fair nok Uffe Ellemann. Så har jeg nok bare misset de taler og artikler :)

 38. Af Ole Mejlstrøm

  -

  Vi må vente til vi er sikre på at få et ja?!?

  Hvad kalder man sådan en udemokratisk holdning???

  Nu har DANSKERNE sagt nej 2 gange!!!

  Hvorfor kan Uffe og de andre rødradigal-liberale ikke acceptere folkets dom…sådan noget udstiller tydeligt det pseudo-demokrati, vi er udsat for både i EU og i folketinget!!!

  Den er hjemme!!!
  Det var den så bare ikke og det kommer den heller ikke!
  Det danske folk og de fleste af de øvrige nationalstaters befolkninger er nemlig for smarte til at køre med på den vogn!

 39. Af Svend W. Jensen

  -

  Jeg må erklærer mig som varm tilhænger af statsministerens bodega-argumenter, der for mig til forveksling ligner den rene, skære sunde fornuft.

  Populisme mig her og populisme mig der – udtrykket er efterhånden blevet et skældsord, der anvendes nedladende, når gedign argumentation mangler.

  Det er ren bodega-argumentation, kære Uffe.

 40. Af s sørensen

  -

  Briterne kan jo trække sig ud, fordi de har en fod over atlanten i USA og 6 fødder solidt placeret i andre store Engelske lande i Verden, plus det løse..

  Danmark burde satse på en union med Norge og Sverige, inkl. Grønland, som de borgerlige jo foræret væk til 27.ooo inuiter og mærsk,shell og co under deres siste katastrofale stolebesiddelse! Finland syntes jeg også vi skulle acceptere, men så skal de lærer svensk!

  Et ja til euro får i aldrig. Så mange “dumme danen” er der altså ikke, der vil suverænitetsgive sin fremtidige økonomiske virkelighed. Selvfølgelig ville det være en fordel at minimumslønnen faldt fra hvad loo kr. til 5 Euro. Men nej det byder os nationalistiske Dansker ikke vores medmennesker!

  Du har dog ret i at statsministeren er mere ærlig end sin forgænger og især hans forgænger på posten der, som var politisk “astute” indtil folk ikke vidste om det orwell 1984 eller 2004 plus. Det er nok en Dansk model som ikke fungere i EU med dens indædte korruption og arbejde for finanseliten, og Thorning må lærer at være mere såsom fogh og co. Jeg er sikker på at margrethe Vestager har forsøgt, men forgæves. Nyrup er dernede og ved at tingene kan gøres bedre og anderledes.

 41. Af Niels Poulsen

  -

  @Uffe Ellemann

  “Det er populisme så det klodser. Et skrabud for de flade bodega-argumenter, der er med til at undergrave mulighederne for at sikre en løsning på euroens dybe krise.”

  Det er næppe den sprogbrug, man skal anvende, hvis man skal gøre sig håb om at få eksempelvis borgerlige EU-skeptikere til at se mere positivt på EU.

 42. Af Karl Wilders

  -

  @Ole Mejlstroem

  Den gaengse EU-Strategi, er saadan skruet sammen, at man hiver europaeerne saa mange gange til urnerne lige indtil, de stemmer ja. Og om det saa skal tage 1000 aar, alt imens EU holdes i live i en respirator…..og Uffe med saaledes, at han endeligt kan opleve sin livsdroem come true…. :)

 43. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvorfor bliver vælgerne altid hurtigt bløde i knæene og får gummi-ben, bare ved at blive udsat for et par folkeafstemninger i træk? Hvorfor denne slatne slaphed?

  Men OK, den passer selvfølgelig fint sammen med de flestes ret ukritiske holdning til Marianne Jelved og Vestager og fjernsynets lange serier osv.

 44. Af T.H. Andersen

  -

  Vente til vi er helt sikre på at få et ja til Euroen ved folkeafstemning?
  Hø, hø, hø, hø…….!

 45. Af jens sander

  -

  Sandheden er jo, at havde dansken vidst, hvad Schumann, Monnet og alle de andre “fædre” havde som mål, havde de ikke engang stemt Ja i 1972.

  Da Unionen var “Stendød”, jeg savner sgu Schlüter lune i dansk politik, var der heller ikke megen reklame for finanspagt, finansunion, præsidenter, udenrigsmisnister, nationalhymner, flag samt små populationer af danskere, der lever som herrefolk, ansat i skattefrihed til enorme lønninger både herhjemme i dk, med afgiftfrie biler tillige, og nede i “Capitalen” byen med alle de gode og dyre restauranter.

  Først nu hvor lokummet brænder, kommer så alle de snedige planer for en dag. Der er noget med en union og nu skulle alle da have vidst at det var meningen fra day one i 1972.

  Det kunne enhver Specialarbejder da have læst i Rom traktaten eller andre digre værker. Jeg husker da ingen prominente politikere blogholderen incl. der udtalte at visionen og slutmålet var en gældsunion med nogle lande, der retteligt havde mistet deres kreditværdighed pga af fusk og/eller idioti.

  Jeg hører tit klager fra politkere, at de ikke kan blive genvalgt hvis de reformerer. Hvorfor nogen tror “folkene” vil være mindre vrede på Bruxelles er mig en gåde.

  Gad vide, om det “fælles militær” skal sendes mod nord eller syd, for at bekæmpe oprøret når nationerne er en saga blot og den ene ende kæmper imod armodet og den anden imod trældommen og overførslernes tyngde.

  Det mest uhyggelige er skabelsen af den “fælles fjende”
  National Populisterne……….

 46. Af jens sander

  -

  Hvis Bruxelles overtog magten i Grækenland og nøjedes med, at implementere de tiltag, der blev aftalt i 2011 og før, tror jeg ikke Barroso kunne gå en tur på Syntagma pladsen. Det kunne han sikkert heller ikke idag.

  EU er drømmen om det genfødte Romerrige. Pax Romana. Jo mere magt, korruption og inerti, der flyder til centret, jo svagere bliver helheden.

  I en ting har EU ret. Europas styrke ligger i mangfoldigheden og ikke i ensretningen eller monokulturen, som den samtidig så paradoksat, desperat søger at påtvinge populationerne.

  EU er udtænkt at “Gutmenschen” der lukker øjnene for virkeligheden og menneskenes sande karakter. Der er bla. derfor Karl Wilders har ret i sin EUSSR analogi.

  Der var intet “homo sovjeticus”, det endte i et maridt.

 47. Af jens sander

  -

  USA’s union blev skabt med vold og magt. Ikke for negerslavens skyld. Nej det var igen økonomi og magt.

  Det industrielt udviklede nord og det agrare syd. Syden havde ingen fordel af at være i union med nord, på samme måde som syd Italien har lidt siden Garibaldi samlede Italien. Som syd Europa lider idag.

 48. Af Ib Christensen

  -

  Sverige har verdens største udenrigshandel pr. indbygger, svenskerne er ikke så tåbelige, at de binder deres krone til euroen, de lader den flyde frit, for de fører en ansvarlig økonomisk politik. Selv udenrigsministeren priser sig lykkelig over, at danskerne stemte nej til euroen i 1992, 1993 og 2000.Kun Uffe Ellemann-Jensen har intet lært….

 49. Af jens sander

  -

  Jeg hører ingen tale om de forliste “fælles valutaer” i sydeuropa i 1800 tallet.

  Hvis man mangler lidt underholdene aftenlæsning kan man læse hvordan 2-3 valuta(mønt)unioner i middelhavs området led kranke skæbner.

  Det er næsten komisk, at man igen og igen prøver når resultatet er det samme. Einstein sagde noget om den slags adfærd.

  Sidste gang den røg var det fordi Pavestaten, Vatikanet…LOL brugte mindre guld og sølv i den fælles mønt. Det destabiliserede dens kredibilitet og det var det. Den anden gang var noget af det samme.

  Sydeuropa vil ikke lave tysk økonomi. De vil drømme og have 10-20% lønstigninger om året, mindst. Uanset om det er Pesatas, dracma eller Euro, men den går ikke længere når der ikke er nogen nævneværdig inflation.

  Festen er forbi.

 50. Af jens sander

  -

  Det tog, der er ved at køre, er vel at sammenligne med Cassandrabroen, et tog fyldt med dødeligt smittede rejsende, alle med mørke hemmeligheder og intriger.

  Toget er blevet forseglet med stål plader for udgange og vinduer, mens det har kurs imod den skrøbelige bro der vil synke i dybet når toget kører ud på den.

  Ingen kan ud af toget…undtagen danmark, der har et rødt diplomat pas, skal vi bruge det eller være solidariske. Hvad er gevinsten og respekten ved at vise sin stupide vilje til at dø for ingenting andet end (van)æren.

  Ud og væk…

Kommentarer er lukket.