Vigtigt signal: Euroen vil blive forsvaret, koste hvad det vil

Af Uffe Ellemann 147

Mens den ene Super-Mario (Balotelli) nedlagde det tyske landshold i Warszawa, vandt den anden Super-Mario (Monti) over fru Merkel i nervekrigen ved Europæisk Råds møde i Bruxelles. Det var lige før man sad og følte et dejá-vu fra Europæisk Råds møde i 1992, som fandt sted samtidig med Europa-mesterskaberne med det velkendte resultat – vores danske beskedenhed forbyder os at minde derom – men OK: Denne gang var det kun en semifinale…

Det var det sådan set også i Bruxelles. Men hvis den begejstring, nattens forhandlinger udløste på finansmarkederne, holder sig – så er der vundet et pusterum til den egentlige finale senere på året, når fårene skilles fra bukkene i den endelige opstilling af fremtidens europæiske økonomiske og politiske landskab.

På forhånd var der lagt op til en uhyre vanskelig balancegang – hvor nogle af spillerne skulle have indrømmelser med hjem: Præsident Hollande skulle have noget, der kunne præsenteres som en ”vækstpakke” – for det havde han lovet i sin valgkamp (og det var det mindste, han måtte have, for så at lade valgkampens krav om genforhandling af finanspagten lide en nådig død). Italienerne og (især) spanierne skulle have en omgående løsning på den truende bankkrise. Og fru Merkel skulle have sikkerhed for, at de andre andres gæld ikke blot væltes over  på hendes vælgere, uden at der er styr på, hvordan de opfører sig i fremtiden.

Det ser ud til, at alle fik nok med hjem til at de kunne smile bredt og lade optimismen brede sig på de hårdt prøvede og på forhånd skeptiske finansmarkeder.

Der var på forhåndforberedt en ”vækstpakke”, som nok i høj grad bygger på eksisterende midler – det eneste ”nye” er vel en forhøjelse af kapitalen i Den Europæiske Investeringsbank på 10 mia. euro – men som dog skulle være et tilstrækkeligt figenblad for den franske præsident.

Men så spillede Italiens Mario Monti hårdt ud i sene natteforhandlinger, hvor han tog vækstpakken som gidsel for at opnå indrømmelser med hensyn til den kortsigtede indsats for at lette trykket på de spanske (og italienske) banker. Han nægtede at skrive under på vækstpakken, hvis man ikke også fandt en løsning på dette problem. Og fru Merkel – som havde været iskold overfor de spanske bønner forud for topmødet – gav sig.

Løsningen blev, at den nye fælles ”redningsfond” – ESM: European Stability Mechanism – skal kunne sende kapital direkte til de spanske banker, og ikke via medlemslandenes regeringer. Det vil lette presset på den spanske statskasse, og dermed lette adgangen til at finansiere den spanske statsgæld på obligationsmarkederne til en overkommelig rente. Samme model vil kunne anvendes, når/hvis italienerne (og irerne) også kommer og beder om hjælp.

Til gengæld skal der oprettes et fælles europæisk banktilsyn i den europæiske centralbank ECB. Det skal overtage mange funktioner fra de nationale banktilsyn, og vil f.eks. kunne tvinge svage banker til at styrke deres kapitalgrundlag. Dermed er man reelt ved at have den ”bankunion”, flere lande har presset på for at få – men hvor Tyskland har tøvet.

En erklæring fra eurolandenes stats- og regeringschefer slog fast, at det er ”bydende nødvendigt at bryde den onde cirkel mellem banker og regeringer”. Der sigtes til den udvikling, hvor svage banker har trukket sunde regeringer ned – og hvor svage regeringer har trukket sunde banker ned.

Over for omverdenen er der hermed sendt et signal om, at nu skal euroen forsvares – koste hvad det vil! Og reaktionen kom prompte, da valutamarkederne i nat åbnede i Tokyo: Euroen steg overfor dollar med halvanden procent.

Næste skridt er gennemførelsen af den mere omfattende finansunion, som er Tysklands betingelse for at diskutere yderligere skridt til sanering af eurolandenes offentlige finanser. Og her må det forudses, at det kan komme til at gå hurtigt.

Signalet til de lande, som står udenfor, vil følge formlen: Enten leder man, eller man følger med, eller man lader være med at gå i vejen!

Det er et vadested i den europæiske integration. Det vil være trist, hvis Danmark vælger at blive stående, mens de andre går videre. For så ender vi emd at få våde fødder, og ikke meget andet.

147 kommentarer RSS

 1. Af Karl Wilders

  -

  @Thomas Borgsmidt

  Mit svar til dig ville vaere lig Jens Sanders.

  Jeg har netop set dit svar til mig.

  Som jeg sagde foerhen i mit indlaeg, vi kender ikke det endelige tal paa bailouts, og dermed ikke den endelige skade i hverken Spanien og Italien – og Frankrig for den sags skyld.

 2. Af Anton Jensen

  -

  Hvilken ubeskrivelig lykke at finansmarkederne tog godt imod nyheden. Halleluja! Disse markeder er jo netop de rette til at bedoemme virkningerne af den ene eller andet tiltag. Ogsaa paa lidt laengere sigt. Det har de jo foer vist deres eminente evne til. Eller hvad…?

 3. Af Karl Wilders

  -

  @Lisa Ahlqvist

  Dine paastande omkring mine udsagn omkring Kina er faktuelle helt fordrejet og dermed ikke korrekte.

  Denne blog handler ikke om Kina.

  Men jeg skal gerne irettesaette dig omkring, hvad jeg foer har sagt omkring Kina.

  Da jeg kom til Kina for 12 aar siden, var Kina allerede i en klar aabningsproces, der med Hu og Wen, i hoej grad over de seneste 10 aar, er blevet forceret. Saaledes har BeiJing regeringen stortset ogsaa ladet Hong Kong i fred, og viderefoert det system, de havde under det Britiske styre. At dette forloeb har vaeret saaledes, er alene et bevis paa, at Kina ikke er kommunistisk – og slet ikke i en forstand, vi f.eks. ser Nord Korea eller Cuba vaere det. Tvaertimod har Kina et meget taet samarbejde med USA – ogsaa paa ekspert niveau – hvormed de sammensaetter et system, der er i et mix af det bedste af kapitalisme og socialisme. Derfor kalder jeg Kina Liberal-Socialistisk. Hvis du overhovedet vidste nogetsomhelst omkring Kina, ville du vide, hvad jeg mener, naar jeg giver Kina dette label.

  Hvad angaar politiske dissidenter, saa har jeg sagt, at ethvert system har sine tilhaengere og modstandere. Vesten har Assange, Kina har Ai. Men antallet af politiske dissidenter i Kina er forsvindende smaat, da 95% af befolkningen synes, at vaere godt tilfredse med det kinesiske formynderi. Personligt kender jeg max til godt 300 politiske dissidenter fra Kina. Og jeg kan betro, at hvis de tog magten herude, ville landet implodere i kaos.

  Naar jeg taler om Kina, er der ikke tale om ’skoenmaleri’ – men hvis du nogensinde har vaeret i Kina – hvilket jeg tvivler paa – saa ville du se et land, hvor folk arbejder – meget lig Tyskland – aabent og frit. Et land med succes. At dine ‘kinesiske venner’ – hoejest sandsynligt er siddende udenfor Kina – og har et problem med Kina, bunder enten i, at de ikke har vaeret herude laenge – eller – at de maaske ikke deltager i den kinesiske succes. For sjovt nok er det jo saadan, at mange ABC-kinesere, har vendt hjem over aarene, efterhaanden som Kina har udviklet sig til en industriestat af en stoerrelse, hvor der var flere penge at lave herude, end f.eks. i Australien, USA eller Canada.

  I Kina har vi verdens stoerste microblog network med 513 million bloggere. Hvis nu det var saasan, at man ikke kan sige, hvad man mener, ville faengslerne i Kina vaere overfyldte. For med 513 millioner bloggere, bliver der naturligvist sagt en hel del. Saa her er du helt ude i hampen Lisa. :)

  I Kina er der – fuldstaendigt som i Danmark – meldepligt for demo’s, saa hvis jeg nu stillede mig op nede paa hjoernet, uden foerst, at have meldt mit forehavende, ville jeg – helt ligesom i Danmark – blive fjernet, saa hvor du vil hen med dette sludder…….

  Vi har aarligt godt 100,000 sociale klager i Kina, hvilket ikke bringer en eneste i faengsel, men som behandles med enten god udsigt for en loesning eller afvises. Et saadant system er ikke anderledes i Vesten. Og hvis man gad checke EU, vil jeg tro, at niveauet af sociale klager i EU, er samme som i Kina. Kina har 1.4 billion indbyggere, saa 100,000 aarlige social klager overrasker egentligt ikke.

  Problemt med dig er, at din viden omkring Kina er yderst beskraenket – indskraenket – og saaledes sludrer din lille Kina-fobi derudaf. Hvis nu du vidste nogetsomhelst omkring Kina, saa ville din holdning til Kina vaere langt langt mere pragmatisk og nuanceret.

 4. Af Karl Wilders

  -

  @Thomas Borgsmidt

  Der er ogsaa en anden mulighed, hvilket nok bliver den Spanien kommer til, at traekke paa; – mere bailout; – yderligere €300 milliarder i laan. Og saa er vi tilbage til min pointe omkring de endelige omkostninger for denne krise. – Man forsoeger, at slukke en gaeldskrise med mere gaeld. Til sidst er baade Spanien og senere Italien og Frankrig, saa forgaeldet, at kun hoejere inflation kan aade gaeldsniveauet. Beskatning vil ikke kunne goere det.

  Jeg mener, at du er lidt vel optimistisk omkring beskatning af pensionskasserne. Lande, som Spanien og Italien har samme demografiske problem, som DK. Saaledes er det aeldre gruppen, der politisk skal lefles for, skal regeringen vinde naeste valg.

  Beskatter Hollande f.eks. den aeldre franske millionaer gruppe med 75% vil kun UK og Schweiz glaede sig, naar de franske velhavere flytter.

  Man kan hurtigt draene et land for velstand, beskatter man i det vilde.

  At det vel ikke bliver Weimar om igen – dette ‘koste hvad det vil’ for, at holde Euroen i live – kan man kun haabe paa, men inflation er altsaa den yderste konsekvens, bliver man ved med, at kaste ‘fresh money’ paa baalet. Specielt ogsaa, hvis senere en del af gaelden skal eftergives, hvilket alt andet lige vil efterlade Tyskland med et kaempe gaeldsproblem.

  Man behoever kun se paa Graekenland, hvor alt stortset er aedt op, og landet er stadigt i 177% i gaeld. At der ligger andre forudsaetninger for en afvikling i Spanien – for nuvaerende – OK – men bliver Spanien ved med, at forgaelde sig og ikke reformere landet, saa vil de ramme samme niveau som Graekenland – men maaske foerst naar de er 220% forgaeldet……det er jo lidt med, hvor megen gaeld kan de tage, foeren ‘Graekenland’ banker paa doeren……

 5. Af Karl Wilders

  -

  Man boer laese BBCs artikel omkring Finland og Holland, der ikke helt synes, at kunne tilslutte sig ESMs opkoeb af bonds.

  ESM systemet kan maaske saaledes, ikke fungere i den form man besluttede denne weekend.

 6. Af Søren Revser

  -

  Tja igen må vi blot konstatere, at Uffe Ellemann ikke blot er moralsk anløben og absolut ingen respekt har overfor pøblen eller deres rettigheder – men at han nu også er revnende ligeglad med reaktionen, når han udbasunerer det for åbent tæppe(I kan alligevel ikke røre mig uanset hvor meget jeg skider på jer, synes holdningen at være)

  Men det er da korrekt set, at man ikke vil have nogen som helst skrupler ift. at ruinere og slavebinde pøblen endnu mere gennem massiv afdemokratisering og elitær kriminalitet og magtfuldkommenhed.

  Well – Lad os håbe at der på et tidspunkt opstår en eller anden form for opvågnen hos Europas befolkninger, så diverse korrupte politikere istedet havner i en lygtepæl med god tid til reflektion over egne ugerninger inden lyset slukkes.

  Europa er havnet helt uden for både juridisk og moralsk kontrol.

 7. Af Lisa Ahlqvist

  -

  Karl Wilders, 3. juli 2012 kl. 08:25

  Igen og igen vader hr Wilders rundt i sine egne løgne, og igen kommer denne med grimme kommentarer, når han ikke længere har en fornuftig forklaring.

  For det første vedbliver du ved med at fylde folk med dine løgne om Kina, som alle andre EL kommunister gør, fordi det har de har lært af ELs apparatniks. For sådan lyder al kommunistisk propaganda. Ligesom en trænet ara.

  For det andet er du enten en besat eller betalt lystløgner omkring de virkelige forhold i Kina.

  Endvidere fatter jeg overhovedet ikke, at Berlingske Tidende tolerer dine løgnehistorier om Kina, da man kan læse lige det stik modsatte om Kina i Berlingske, i Politiken, i Jyllands-Posten, ja, selv i lidt røde Information. Og høre og se det stik modsatte af dine forfalskede skriverier om Kina, på DR1, DR2, TV2 News, SVT1, SVT2, AlJazeera, Euronews, France24, BBC World, ITV News, BBC News, UK Sky News, TVNZ News1/2/3, Australian Network ABC News og Channel7 osv, osv, osv.

  Men selvfølgelig er alverdens, eksl. Kina, aviser og TV kanaler fyldt med løgn. Og du er den eneste i hele verden, som fortæller “den fulde” sandhed om Kina.

  Hvis du ikke er godt betalt af Kinas kommunistparti, har du i stedet et meget alvorligt personligt problem.

 8. Af Karl Wilders

  -

  @Soeren Revser

  Jeg giver dig ret, og jeg vil gaa saa langt som til, at sige, at hvis Karlsruhe tillader ESMekanismen, saa er den tyske Grundlovsret totalt korrupt.

  Det glaeder mig, at se, at Finland og Holland synes, at have faaet kolde foedder.

 9. Af Karl Wilders

  -

  @Lisa Ahlqvist

  Har du faaet dit Kina fix nu?

  Godt nok – saa laeg dig en time……tag en Baldrian og lad blodtrykket hvile….

  Se nu gaar det meget bedre ;)

 10. Af Søren Revser

  -

  Det er en regulær skandale, at pressen ikke ruster massivt op og fortæller befolkningen, hvad det egentlig er man har gang i.

  Politisk er der lagt 100% låg på(se blot Uffe’s udlægning ovenfor), fordi man godt ved, at folket vil værge for sig – Men hvad sker der for pressen???

 11. Af T. Sørensen

  -

  Det der foregår pt. er forrykt. Den danske nationalbank får 0,05% for at købe obligationer. Dvs. at markedet er aldeles upåvirkede af EUs tiltag. Ingen har for 5 øres tiltro til EUs økonomi. Hvad mener UEJ om den udvikling. Er det positivt eller negativt? set med UEJ briller?

 12. Af Niels B. Larsen

  -

  “Euroen vil blive forsvaret, koste hvad det vil”

  Er befolkningerne i eurolandene blevet spurgt om det… eller er det kun de for euroens indførelse uansvarlige politikeres ide?

 13. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Niels B. Larsen: Hvis du regner dig som en del af befolkningen – så er der ikke hverken indsigt eller vejledning at hente.

  Selvfølgelig vil Euroen blive forsvaret – alene fordi det kan betale sig!
  Hvor pokker tror du de penge til skattenedsættelser kom fra? Når Nationalbanken kan sælge to årige statsobligationer til negativ rente, hvor tror du så den fortjeneste havner?

  De tyske statsobligationer er også tvunget i bund. Selvfølgelig trykke Weidmann statsobligationer så sveden springer fra ham. Specielt, når han kan købe dem tilbage med rabat i næste uge!

  Hvem er det der flæber? Det er Cameron! De store tabere på dette er de Britiske banker – de kunne også bare holde deres smudsige fingre væk.
  Nu er Cameron så nød til at kyle bankdirektører ud – tror Du virkelig ikke at Merkel og Schäuble har kendt til den svindel længe?
  Undskyld, følger Du overhovedet ikke med? Det er et par år siden at Nationalbanken fralagde sig ethvert ansvar for CIBOR (svarer i Danmark til LIBOR): Der var ganske enkelt ikke nogen handel i den rente.
  Hvor tåbelig tror du Onkel Nils er? Han kender da sine lus på travet!
  Nu er Cameron så dødfornærmet over at svindlen er blevet opdaget – samme barnagtige adfærd som da han nærmest tudende udvandrede fra EU mødet for ½ år siden – simpelt hen fordi Sarkozy og Merkel ikke gad høre på hans pladder.

  Altså at manipulere en valuta, som tyskerne er involveret i er både snotdumt og hamrende dyrt.

  Hvorfor pokker tror Du, at Bernstein er klar til at sælge 75-100 mia. i danske stat (som han ved Gud ikke har brug for): Det er da fordi spradebasserne vil købe dem til overpris – så venter man bare en måned eller to – så bliver de købt tilbage med rabat.

 14. Af Karl Wilders

  -

  @Thomas Borgsmidt

  Du forenkler vist Camerons situation lidt meget omkring EU. For Cameron, er der ikke tale om et ’snotdumt’ ‘tudehorn’.

  England er en oe, med forskellige ikke-EU-implementerbare forudsaetninger for overlevelse. De lever hovedsagligt af bankbiz, og har Commonwealth under deres vinge, med marked stoerre end EU, og kan – haanden paa hjertet – af den grund alene ikke opgive det Britiske Pund.

  Udover det har Cameron – der jo er en ung mand – 100 tunge drenge siddende i sit bagland, der vil udaf EU…..

 15. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Thomas Borgsmidt

  Selv tyskerne løber tør for kontanter før Sydeuropa er reddet fra suppedasen – and then what?

  Mine spareskillinger bliver ikke sendt sydpå.

 16. Af Henrik Dahl

  -

  Euroen er en joke, som danskerne heldigvis har sagt nej til. Hvis tyskerne fik lov, ville de også sige nej. Så kan vi sammen lave en ny valuta: DanMark

 17. Af Søren Revser

  -

  @Thomas Borgsmidt: Du har før erklæret din absolutte og ubetingede støtte til EU og Euroen – fair nok – men en helt og aldeles udokumenteret påstand om, at det kan betale sig…

  Tjoh, men for hvem???

  Nævn os bare een ting EU ikke har gjort forkert gennem 20 års massiv svigt ift. netop at bekæmpe og straffe de systematiske budgetoverskridelser som nu igen igen, har bragt os alle i en enorm gældsfælde – Nej vel. Der er ikke rigtig nogen undskyldninger.

  At mere EU så skulle være vejen frem – Aldrig i livet. Vi er rigtig mange som har fået endegyldigt nok af korruption, svindel og bedrageri – Nok er nok.

  Se blot Helle Thorning Schmidt og Barosso stå i parlamentet og grine hele Europas befolkning direkte op i hovedet, da de blev forelagt kritik – Skræmmende ud over alle grænser.

  Vi vil noget helt andet, ikke blot en tur mere i svindelkarrusellen.

  Tiden er kommet til at sætte tæring efter næring og frem for alt at lære folk, at den gæld man overforbruger for skal betales. Og vel at mærke, betales af skyldneren og ikke alle mulige andre. Så glem alt om Euro obligationer og anden svindel og bedrageri, der skal tørre regningen af på retskafne og uskyldige mennesker.

  Systemet virker ganske enkelt ikke, pyramidespillet er igen igen brudt sammen, med enorme fortjenester til svindlerne, men kaos for alle andre.

  VI VIL IKKE MERE…

 18. Af Niels Andersen

  -

  Hvis mange slutter sig sammen om de samme mål, er der ingen grænser for fællesskabets formåen. En tissemyre er fortabt, – men er de et samfund, kan de bygge kæmpe kompliserede samfund, der fungerer så godt, at samfundet overlever. Det er en slags Universel lov, – find ud af at samarbejde og i bliver rigt belønnet. Se nu det store fælles Europæiske projekt CERN, – det ville feks. Danmark aldrig alene kunne gennemføre. Jeg er egentlig imod EU, men erkender, at EU er vejen frem, – men det kræver væsentlig intelligens og styring, samt opbakning fra befolkningerne. Således skal EU kun beskæftige sig med de helt store fordele ved samarbejdet og ikke blande sig for meget i de enkelte landes interne spørgsmål, – lad landene etablere grænsekontrol hvis de vil, – fordelene ved grænse kontrol er trods alt overvældende i kampen mod kriminalitet og kampen mod grænse kontrol blot mindre værdifuld symbolpolitik. God vind til vort fælles projekt EU :-)

 19. Af Søren Revser

  -

  Ja hvad skulle “eliten” dog gøre uden nyttige idioter og pissemyrer?

 20. Af Karl Wilders

  -

  @Soeren Revser

  Hoert! :)

 21. Af j b

  -

  When he woke up, the dinosaur was still there

 22. Af Karl Wilders

  -

  @Soeren Revser

  Hvad jeg har proevet, at vaere taleroer for her paa denne blog er netop, at det er forbi med, at forgaelde sig. Ikke desto trods forsoeger man stadigt, at loese en gaeldskrise med mere gaeld.

  Problemet man i EU vil have i de kommende aartier, vil vaere, at EU vil vokse meget meget langsomt, og det med en relativ stor arbejdsloeshed. Saaledes vil naeste generationer komme ind i en verden, med blot udsigten til, at maatte betale en kaempe gaeldspost af, skabt af deres foraeldre og bedste foraeldre. Katastrofen, af aartiers leven over evne, er saaledes idag total.

  Hvor EU-lande burde foelge Borgsmidts idee om – krads – beskatning af Pensionkasserne – ogsaa i erkendelsen af, at naeste generationer vil have svaert ved, at sluge, at aeldre generationer har adgang til store pensionsopsparinger, alt imens unge selv ikke engang har udsigt til et arbejde, eller et mulligt velfungerende liv pga landenes gaeldstryk – tror jeg desvaerre, at reformer udebliver, og bailout moradset fortsaetter. Mere ‘fresh money’ vil blive smidt paa baalet, hvilket i sin konsekvens vil foere til et kollaps i EUs oekonomi, og for Euroen som helhed.

  Vi kender ikke det endelige ‘husnummer’ paa UEJ ‘koste hvad det vil’ aktion for, at holde EUROen i live. Men forestiller vi os, at det totale tal ligger taet paa €2.0+ billioner udover de kommende aar, og at tyskerne, hollaenderne og finnerne i sidste ende bliver ‘tvunget’ til, at eftergive bare 1/3 del af dette tilgodehavende, kan man gaa udfra, at baade Holland og Finland er bankerot, og Tyskland vil befinde sig i en ualmindelig alvorlig gaeldsfaelde. (Jeg tror her paa, at Frankrig vil blive en del af de lande, der har behov for bailouts, og saaledes vil vaere, at finde i gruppen af PIGS+ landene)

  Saaledes, er jeg ikke tilhaenger af, at redde Euro’en ‘koste hvad det vil’, specielt heller ikke, naar man let kunne forestille sig, at det ogsaa kunne foere til et hoejere inflationsniveau saaledes, at gaeldsposterne kan udhules, hvilket ville goere livet for kommende generationer endnu mere problematisk, og hoejest sandsynligt give ekstreme yderfloeje saasom Neo-Nazis eller Socialistiske movements (EL) en fremtidig gro-bund for, at vokse sig politisk staerke, i og med, at unge vil se den politiske midte, som netop aarsagen til deres udsigtsloese katastrofale tilvaerelse…….

 23. Af Søren Revser

  -

  Karl Wilders: Jeg er sådan set enig, dog køber jeg ikke løsningen med at brandbeskatte pensionsopsparinger over en bred kam. Det bør være en differentieret beskatning som afspejler hvor stor skatte rabat man fik under opsparingen samt hvor meget man fik sparet op i øvrige samfundsskabte værdier.

  Det er egentlig ikke særlig svært at se, hvem det er, der bør betale. Problemet er udelukkende den manglende politiske vilje.

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Niels B. Larsen: Tyskland løbe tør for kontanter?????

  Følger Du overhovedet ikke med??
  Den 10 årige tyske statsobligation har en rente 1½%!!
  Det er så endnu værre fordi de – så vidt jeg husker – er stående lån, hvilket giver en meget høj varighed – dvs. de svinger uforholdsmæssigt meget.

  Du ser afarten herhjemme, hvor den to årige statsobligation har en negativ rente på MINUS 1/6% – mindst – man kan lave alle de penge man vil – og tjene på det.
  Jeg har ikke umiddelbart tal for de korte tyske statspapirer (og delstatspapirer og kommunepapirer – som er lige så betydningsfulde som statsobligationerne i Tyskland).
  Vi har dog den indikation, at Bundesbank afskaffer opsparingkontiene (Ja, man har indtil nu som almindeligt menneske kunnet sætte penge i den tyske Nationalbank).

  Du skulle nok hellere bekymre dig om dine sparepenge i Danmark: Som det ser ud nu, så bliver de ædt af en negativ rente og en (beskeden) inflation. Velbekomme – bøvs.

  Det centrale problem er hæftelsen for tabene i de spanske banker – og boligmarked (her har vi ikke noget at lade Spanien høre skulle jeg hilse og sige).

  Her er det klogt at høre efter, hvad Statsministeren siger – og navnlig ikke siger:
  “Danske skatteydere kommer ikke til at betale for de spanske banker.”

  Det skal man om ikke andet fordi Merkel siger det samme.

  Hvor bakteriehjernene går galt i byen, det er, at de tror at den hæftelse kommer ved at give lånet til Spanien, der så skyder pengene ind som ansvarlig kapital. Jo det er én mulighed – og den umiddelbart foreliggende.
  Men man skal se på om der evt. er andre muligheder for at tyskernes krav kan blive imødekommet. Det er dér, jeg tror man er!

  Den umiddelbare løsning virker nemlig ikke:
  1) Der er INGEN egenkapital i de Spanske banker – den er nemlig tabt for mange år siden. Det næste bliver, at nogen kommer med den totalt latterlige påstand, at Danske Bank er solvent – det er den ikke! Udlånsbogen består efterhånden kun af tab man ikke vil/kan se i øjnene.
  2) Tilførsel af ny kapital til de spanske banker fra den spanske stat – nu da de spanske regioner så åbenlyst ikke har penge til det – det er umuligt!
  Spanien er ikke kreditværdig.

  Den løsning, jeg ser, ligger tæt på det, man tilsyneladende gør: Nemlig fra EU at skyde den fornødne kapital ind – og så få fjernet de vittigheder, der kaldes egenkapital.
  Dernæst må den spanske stat hæfte for tab, der ligger ud over den aftalte forrentning på 3%.
  Det kan sagtens lade sig gøre, hvis man beskatter skattesvindlere og pensioner.

  Denne løsning støder imidlertid på det problem, at de penge er flygtet ud af landet – og det gik stærkt. Men med en fælles europæisk bankinspektion, så skal man nok kunne finde nogle af de værste snøbler. Bundesbank har overfor sine svindlere taget probate midler i brug: Spionage mod de schweitziske banker – tro mig, de skal nok finde de forbrydere, der spekulerer mod en valuta, som Tyskland har engagement i – og de kommer rigtig meget til skade.
  Indtil man finder dem, så kan de få lov til at ruinere sig selv ved at blive anbragt i tyske statsobligationer.

  Som Wolf siger: “Fredelige midler er den absolut sidste udvej!”
  For Spaniere er beskatning af skattesvindlere og grådige pensionister denne sidste udvej.
  Det, det drejer sig om: Tabene i de spanske banker skal afvikles i den takt, man kan vride armen om på den spanske regering – og det vil blive gjort: Problemet er, at man skal undgå at rive omtalte arm af!

  Det kommer til at tage tid, fordi den spanske bankinspektion kan få det danske Finanstilsyn til at se kompetent ud – så ualmindelig rædselsfuldt ser det faktisk ud – derfor skal man have folk ind med tilstrækkelig hadsk og brutal indstilling.
  Så har jeg slet ikke omtalt det spanske skattevæsen – det er ikke for sarte kloakarbejderes næser.

  I 1948 kunne Ludwig Erhard klare en tilsvarende situation forholdsvis enkelt – han havde nemlig registreringerne: Et Tyskland uden orden i bogholderiet? Lad være med at være barnlig.

  Så lige til bemærkningen om de tidligere engelske kolonier:

  1) Hvad dælen tror I egenlig problemet med de store spanske banker er????
  Santander er verdens 15-ende største bank – målt på balance – der adskillige større kinesiske banker; men de er komplet ligegyldige, fordi deres balancer er fiktion – revideret af H.C.Andersen.
  Sagen er jo at en stor del af de store Spanske Bankers “forretninger”, de ligger i latinamerika! De Argentinske banker har jo være døde i mange herrens år.

  2) Hvad pokker tror I egentlig skandalen omkring Barclays og LIBOR svindlen er? Udover samme show som svindlen med CIBOR – jo Barclays er rodet ind i det – Deutsche Bank også. Hvis jeg ikke tager fejl; men det er meget lidt sandsynligt.
  Hovedskurken i CIBOR er Danske Bank.
  Men balladen er da kun det første nakkeskud!
  Det er selvfølgelig også undgået Jeres opmærksomhed, at der inden årets udgang vil være en bankreform på plads i Storbritannien.
  I juni blev der sendt et “White Paper” i høring med svarfrist 9 september.
  Hele den engelske finanssektor står overfor at få skåret halsen over med en neglefil – det går langsomt; men NAJ, hvor det kommer til at gøre ondt – på bankerne.

  Det er det signal, som Uffe omtaler:

  Euroen vil blive forsvaret til sidste englænder og sidste spanier (og italiener for den sags skyld – dem er vi ikke nået til endnu – døgnet har kun 30 timer for en tysk finansminister).

 25. Af Bjorn Sorensen

  -

  Frederick Forsyth den engelske forfatter og kommentator skrev for nyligt i sin klumme i Daily Express om The Establishment, den ledende klasse, eliten som for over 100 år aldrig har sagt undskyld for deres ansvar for al den elendighed som de har påført befolkningen. Dette ledende kollektiv styrer landet og har gjort det i århundreder. Det er ikke en klub med en leder men derimod et fletværk af institutioner som alle har to væsentlige interesser, erhvervelse af og bevarelse af magten og en bevarelse af status quo.
  Der er ikke noget fundamentalt syndigt i det, men hvis eliten er gennemsyret af tilbøjelighed for at fejle så går det galt. En vis og succsesrig elite vil lede en en velstående og tilfreds nation.
  Men når nu som nu og for det meste af de sidste 100 år eliten tillader arrogance og selvtilfredshed at have forret frem for visioner og lytten til andres mening så er nationen ilde tjent.
  Lad os se på 5 tilfælde store som små, hvor 3 efterfølgende ledende klasser, den aristokratiske, officer og mandarin klasserne tillod deres arrogance til at lede dem og andre til katastrofen.
  Kaptajn Robert Scott var længe betragtet som en helt fordi han døde så bravt, men hvorfor døde han og hvorfor ledte han 4 andre mænd til en sørgelig død.
  Han var en viktoriansk officerstype af den daværede magtfulde elite besluttet på at besejre sydpolen og slå nordmændene.
  Roald Amundsen som vidste meget mere om arktiske forhold adviserede stærkt brugen af hunde. Men han var blot en udlænding. Så selvtilfredshed og forstokkethed sejrede. Traktorerne brød hurtigt sammen og ponyerne brød sammen og døde. Mændene måtte slæbe deres slæder tilbage og døde af udmattelse.
  Samme år 1912 ramte Titanic et isbjerg og sank. 1500 passagerer gik til og kun 710 blev reddet.
  Det var et klassisk eksempel på tåbelig overmod. Der findes ikke usynkelige skibe.
  Men middelklasseingenører blev underkendt. Det samme blev design teamet som ønskede flere redningsbåde og slutteligt blev advarsler på broen om dødelige isbjerge som bevægede sig sydpå fra Grønland blev også underkendt. Blind arrogance vandt og omhu forkastet.
  To år senere kom 1. verdenskrig, så hvis Scott ekspeditionen og Titanic var katastrofer i microcosmos så var i. Verdenskrig macrocosmos.
  Men alle 3 bundede i elitens fejl, stupiditet og arrogance og manglende lytten til og undersøge kendsgerninger og en ”overklasse” foragt for underklassen og deres intelligens.
  Ja det var dengang, men er det blevet bedre.
  Britain skulle aldrig have indvolveret sig i 1. verdenskrig. Alt hvad de behøvede var at lade the Royal Navy ødelægge kejseren flåde.
  Det var stupidt at sende hundredtusinder af raske unge mænd ind i maskingeværild til fods gennem knædyb mudder i Flanderen for en smule land ikke meget større end Wembly stadion.
  ”Lions led by donkeys” som de senere blev kaldt. Æslerne værede eliten af officerer som havde taget over.
  1.verdenskrig var en Titanic katastrofe om dagen.
  De ansvarlige skulle have været for en krigsret og skudt for kriminel inkompetence.
  I stedet blev de adlet.
  20 år senere var eliten ledet af senior bureaukrater, mandarinerne som idag.
  De gav os appeaserne.
  Fra 1936 og frem var det tydeligt at Hitler havde intentioner om at ”herrefolket” skulle herske over Europa.
  Men eliten overtalte pressen at Hitler var harmløs og dem der sagde noget andet var krigsmagere.
  For 40 år siden slugte den nu mandarin ledede elite med hud og hår drømmen om den fuldstændige forening af de 40 lande i europa til en sammensmeltning, dog stadigvæk forsvarende fiktionen om nationalstaten, til en centralt ledet blok. Selvfølgelig ikke demokratisk, men en enorm koncentration af magt på få hænder uden demokratisk mandat.
  Atter engang er dissidenter behandlet med foragt. Men atter engang har afvigerne ret.
  Folkene skulle have haft deres folkeafstemninger. For euroen er ved at smulre og EU viser sig at være en møllesten om halsen.
  Atter engang er det arrogancen som hersker.

 26. Af Karl Wilders

  -

  @Soeren Revser
  (@Borgsmidt)

  I ideen med beskatning af pensionkasserne, ligger naturligvis, at de generationer – der stadigt er i live – og har levet over evne, ogsaa selv faar lov til, at betale for deres ugerninger.

  At Borgsmidt, saa ikke faar ret, er en anden sag. For det er jo ogsaa selvsamme generationer, der bestemmer. – Hverken Borgsmidt eller de unge, har her noget at skulle have sagt, og derfor vil Spanien – uanset om kreditvaerdig eller ej – faa tilfoert videre bailouts til en forholdsvis lav rente sats. Som det ser ud nu, godt €300 milliarder mere i bailout – maaske endda i aar.

  Derfor tror jeg heller ikke paa, at der helt er den tyske ’styrke’ tilstede i Merkel, som Borgsmidt her laegger op til. Merkel har allerede klart udvist metaltraethedstegn, og opgivet vaesentlige dele af hendes egentlige austerity measures til loesning af moradset. Bevares – Merkel har et par tyske skatteindkraevere i Graekenland, der skal ‘vejlede’ graekerne til, at finde skatteindtaegter, men de graeske velhavere har da forlaengst taget deres penge til London – over paa oen, der ikke vil vaere med i EU laengere, og pt diskuterer, hvordan de kan komme udaf EUs automatiske udleveringsproces af folk eftersygt for skattesvig i andre lande. Som jeg sagde i et tidligere indlaeg, man boer saette sig ind i UKs specielle forhold for, hvordan den engelske oe overhovedet overlever, med nogle meget beskyttet smaa oer – Jersey / Guernsey – hvor man kan stashe cash vaek helt legalt.

  Ydermere har Merkel en spae Fiskal-Pagt, som foerst skal godkendes i Karlsruhe og Holland og Finland og og og og og…..

  Tilbage til Spanien – hvor boegerne overhovedet ikke bliver aabnet, det saa vi ved foerste bailout, der let og elegant blev koert udenom en tysk scrunity, og hos italiernerne og franskmaendende – senere – vil det ikke vaere anderledes. Hvis man tror, at disse lande vil lade sig kigge i boegerne af tyskerne, saa maa man virkeligt have en ‘bakteriehjerne’……For ja – fint nok – Tyskerne kan fremskaffe kontanter lige nu – ‘fresh money’ – som de saa kan kaste efter deres fallit valuta – kaste paa baalet, alt imens de lande, der skal reddes, for at redde Euroen, selv vil bestemme under hvilke vilkaar the fresh money modtages; – lav forrentning, ikke kigge os over skulderne, ingen austerity, ingen krav om reformer – ikke dit ikke dat…..

  Men tyskerne loeber til sidst toer for kontanter Borgsmidt – for lad os se hvor mange kontanter de kan rejse, naar de til sidst skal – som i Graekenland – eftergive dele af deres tilgodehavende hos Spanien, Italien og Frankrig – for herefter, at redde egen r.. – det er jo her problemet ligger. Og naar foerst Tyskland er i knae – kan Borgsmidt og UEJ knikke Euroen.

  Med andre ord kaere venner, vejen af ‘koste hvad det vil’ for Tyskland er lige begyndt, den har ingen egentligt husnummer, og den er ikke belagt med brosten endsige asfalt, og der er masser af roevere, der konstant vil overfalde tyskerne, og stjaele deres cash undervejs. Og uanset, hvad Borgsmidt maatte mene omkring bankverdenen, saa vil bankerne ogsaa fylde deres lommer med automatisk-cash-bailouts. Saalaenge tyskerne har fem flade, vil de alle tage for sig af retterne…..for de har alle saa satans brug for tyskernes cash – lige nu – for, at overleve, og de har allerede set, hvordan det gik graekerne – de fik eftergivet store dele af deres gaeld…..saa det regner Spanien, Italien, Frankrig og bankerne da ogsaa med, vil ske senere for dem…..

 27. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Thomas Borgsmidt

  Snak du bare for din syge moster.

  Grunden til, at vor nationalbank kan opkræve renter for at låne penge er flersidet: den danske økonomi er robust, der er tillid til dansk, økonomisk fornuft, Danmark er ikke fedtet ind i den dødssyge euro og tilliden til euroen blandt investorerne er så godt som ikke-eksisterende.

 28. Af Karl Wilders

  -

  @Niels B. Larsen
  @Borgsmidt

  Borgsmidt; – Niels B. Larsen har fat i noget helt rigtigt her, for naar man ser paa, hvem der klare sig, saa er det 1) Norge og Schweiz, der staar helt udenfor EU – 2) EU-lande med egen valuta – 3) Euro-banden – doeden naer – og nu alle paa tysk ESM – eneste cash-drop – eksistent for denne gruppe, for de kan ikke laane en klink elsewhere…..

  Fiscal-pact – hin oder hier – som tyskerne ville udtrykke det – slaver af ESM – helt ligegyldigt, for det drejer sig for Euro landene kun om en eneste ting, at overleve med deres kaempe og stadigt voksende gaeldsposter, og det uden, at betale en hoej rente herfor.

  Og da det er fuldstaendigt utopisk, at Spanien & Co – og bankerne for den sags skyld – kan tilbage betale de laan de banker op disse aar, vil the day of the reckoning komme for Euroen, hvor de faa ’sunde’ Euro lande skal eftergive dele af deres tilgodehavender, og dermed ogsaa vil blive trukket ned i samme sump, som Syd Europa og Frankrig.

  Kun en taabe – eller for at bruge Borgsmidts udtryk, ‘bakteriehjerne’ – frygter ikke Euroen…….

 29. Af Søren Revser

  -

  Robust Dansk økonomi???

  Det kunne være spændende at se renten nå 10% og samtidigt bede Danskerne betale deres gæld tilbage. Det kunne jo nok vise os hvor “robust” Dansk økonomi er.

  Men at bede en DF’er om at erkende, at de selv har været med til at køre Dansk økonomi i sænk, giver naturligvis ingen mening. Hvorfor @Niels B. Larsen i den debat må erklæres for aldeles inhabil.

 30. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Der er ikke brug for akademisk uddannelse, eller större ökonomisk insigt, samt et intelligens niveau på 160, for at finde ud af, at har man i gennem en årräkke brugt flere penge end man har tjent, så kommer der en dag hvor kreditorerne vil have deres penge tilbage!
  Og er man kommet så langt ud, at dette ikke er muligt, og derfor pröver, at få aftaler igennem, hvor man bliver eftergivet ca 50% af sin gäld, så er man faktisk ikke i nogen position, hvor man kan låne yderligere kapital!
  Så kort sagt, mangler man penge, og har gäld, så er det idiotisk, at pröve at låne yderligere!

  M.v.h.

 31. Af John Laursen

  -

  søren revser

  Du har ikke forstået en brik af det hele.
  Du skriver at Dansk Folkeparti har været med til at køre dansk økonomi i sænk.Det er løgn – det som har givet Danmark økonomiske problemer er den internationale finanskrise som begyndte i 2008, i USA, da Lehmann Brothers m.fl. krakkede.

 32. Af Søren Revser

  -

  Carl-Erik Pedersen: Du behøver nu ikke være nervøs for at sprænge IQ loftet, hvis du undersøger det Danske folketing.

  Nå fred være med det. Problemet opstår imidlertid når uduelighed blandes med lige dele uhæderlighed og storhedsvanvid. Det er desværre der vi er nu.

 33. Af Jesper Langkniv

  -

  Så gik indskudsrenten i negativ…

  Vi taler nu om et finansielt system som er holdt fuldstændigt op med at fungere.

  Intranvenøse indgreb i både arme og ben har ikke virket en hujende fis – De falske penge og “hjælpepakkerne” har udelukkende haft een effekt: De har ruineret og hjulpet folk af med deres penge.

  Tilliden til systemet er derfor med rette totalt væk.

  Politikerne har med finansverdenens velvillige hjælp helt bevidst ødelagt flere generationers møjsommelige slid for at oparbejde et velfærdssystem baseret på tillid og arbejdsomhed.

  Men se nu – Al sammenhæng mellem indsats og belønning er totalt udraderet til fordel for at opretholde et dybt kriminelt mafiasystem som udelukkende har til formål at ruinere pøblen og cementerer magtelitens overlegenhed.

  Ingen kan længere føle sig sikre, men må efter bedste evne forsvare sig som de bedst kan mod systemets groteske overgreb mod både den personlig frihed og ejendomsret.

  Rejs jer Danskere og bekæmp dette groteske uvæsen.

 34. Af Ulf Timmermann

  -

  Der er ingen tilbage til at göre modstand, i Danmark. Alle lod sig forföre, besmöre, korrumpere af skiftende ”our bastards” – down the road.

 35. Af Søren Revser

  -

  Ulf Timmermann: Men gad vide hvor længe man kan påberåbe sig retten til syndsforladelse? – Opgøret venter tror jeg.

 36. Af Karl Wilders

  -

  @Soeren Revser

  Naturligvist venter opgoeret. Det vil ikke komme fra den selvfede europaeiske middelklasse, der har levet over evne i aartier, men fra de unge, der ikke kan udvandre, og i Europa intet arbejde kan finde, og ikke kan faa kontanthjaelpen til, at haenge sammen og derfor ikke kan se en tilvaerelse i plus for bar statsgaeld……

 37. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu har valuta ikke helt den mening, man (fejlagtigt) troede det havde for 30 år siden.

  F.eks.

  Kina har en enorm valutareserve både i USD og EUR – de kan bare ikke bruge den til noget!
  I samme øjeblik de begynder at sælge ud af denne reserve f.eks. for at købe korn og andre råvarer, så vil det betyde at disse valutaer falder – hvorved “værdien” af denne valuta reserve falder med lige så mange procent som den kinesiske RMB bliver opskrevet med – ren faktisk.
  Fastholder man så med næb, klør og knipler et fast vekselforhold mellem RMB og USD, så stiger priserne på de varer Kina importerer – hvilket er det, vi ser ske.

  Det andet er, at da penge er gæld – specielt statsgæld (fordi myten var, at den var risikofri) – så reguleres forskellige Euro-landes bonitet i dag ikke via valutakursen; men via renten – og renten alene.
  Det er såmænd ikke så forskelligt fra tidligere: Tidligere tog rentefastsættelsen på udlandsgæld højde for risikoen for en devaluering.

  Uffe vil uden tvivl kunne huske de lejligheder, hvor råbene var der for en devaluering af kronen; men man måtte undlade, fordi alle var nød til at optage gæld i fremmed mønt.
  En devaluering ville således have medført en usikker eksportfremgang – mod en stensikker opskrivning af gælden.

  Der tillægges valutaen alt for stor symbolværdi i forhold til den betydning den reelt har.

  Endelig skal man være opmærksom på at finansfolk ikke er særlig dybsindige tænkere – hvilket deres fiasko burde få til at stå lysende klart.
  Man kan her igen pege på myten om at stater ikke kan gå fallit. Vrangforestillingen bygger på, at stater blot kan udskrive højere skatter.
  Det kan staterne så ikke – fordi den samme finansverden flytter alle pengene ud af rækkevidde for de nationale skattemyndigheder.
  Følgen er, at stater så udmærket kan gå fallit, som vi så i Grækenlands tilfælde.
  Som sagt er Spaniens og Italiens realøkonomi langtfra håbløs – det bliver en bitter tid for begge lande – ingen tvivl om det; men langt fra håbløst.

  Her afslører finansverdenen sig igen som de halve tankers luftkastel: Bankfolkene tror nok for alvor, at centralbanker og regeringer bare vil lade stå til og lade dem slippe af sted med deres små julelege.
  Her kommer de til at tage kæmpefejl: De penge, der flygter ud af Spanien og formentlig Italien, for at undgå fars store hammer. De penge vil blive forfulgt gennem alle transaktionsled – der er noget, der hedder et revisionsspor. Revisionsspor kan sløres og slettes; men alene den omstændighed at det sker vil medføre sanktioner fra centralbanker mod de banker, der laver numre.

  Som Uffe siger Euroen vil blive forsvaret, koste bankerne hvad det vil!

 38. Af Karl Wilders

  -

  @Borgsmidt

  Du tager gruligt fejl, naar du tror, at man overhovedet kan komme efter de graeske velhavere, der allerede har taget deres penge udaf Graekenland, for de har jo ikke begaaet skattesvig. De har betalt deres skat – om den saa ikke var eksistent, er komplet ligegyldigt nu – det er allerede for sent, at taenke paa – skibsredderne vil argumentere, at ifoelge deres boeger – og det kaotiske skattesystem i Graekenland – er alt betalt.

  Det samme vil goere sig gaeldende for Spanien og Italien, saa situationen er for begge disse lande ogsaa ‘haabloes’.

  Foerst naar bailout-dansen kommer til Frankrig, vil situationen se mere broget ud…..for Frankrig har et meget mere struktureret skattesystem end de andre pander.

  Videre har du heller ikke ret med Kina. Kina har i et aarti nu haft smaa handelsvirksomheder rundt omkring i verden, der har opkoebt guld for milliarder af dollars og Euro’s uden, at valutakurserne af den grund er blevet paavirket. Man ved faktisk ikke helt hvor stor Kina’s gulbeholdning er, men man regner med, at det er den stoerste et-lands beholdning (sidder paa store dele af EU-guldet), og at kineserne er true-believers i, at bakke op omkring deres valuta, med en solid guldbeholdning.

  Som vi ser, er det rigtigt, at renten er et bevis paa, hvem der er kreditvaerdig og ikke. Men dette kan saa manipuleres, hvis det er tyskerne, der er garant for laanet, som vi har set det med Spanien. Men det aendre altsaa stadigt ikke paa de facto, at den dag tyskerne ikke laengere kan, fordi de tilsidst ender i en gaeldsfaelde, naar dele af det tilgodehavende de vil have raden rundt, skal eftergives – ja – saa kan du vinke farvel til Euroen…..

  Euroen er doed i sin form idag Borgsmidt, det skete for 2 aar siden.

  Efter min mening, skal tyskerne tage Euroen til sig, glemme Syd Europa, og istedet tage nogle aar med et lille Euro-team paa 5-6 lande, og lade Euroen – som dollaren – vaere et side betalingsmiddel til landes valutaer.

  Problemet er, at Frankrig, Syd og Oest Europa, er saa korrupte og disciplin-loese, at man ikke kan dele hus, mad og toilet med dem (rent ud sagt). Du kan ikke kontrollere dem, for de goer hvad der passer dem, og lader dig i troen, at du har fat i den lange ende……hvilket man klart kan se hos Merkel, at det har hun langt fra……

  Og hvad bankerne angaar, saa lad os foerst se dem komme ovenpaa deres egne problemer……

 39. Af Ulf Timmermann

  -

  Hvordan kunne det komme så vidt med misrygtningen af vores kære Europa?

  Selvfølgelig, vi kan efter bedste evne forsøge, i vor egen tid, at navigere udviklingen en smule, plus minus nogle grader, men vi kan ikke negligere eller ophæve den historiske inerti, de århunders om ikke årtusinders forløb, som vi selv er en del af og blot gæster med nogle få slægtled.

  Faldt vi selv, indadtil, for vores store, ny-konservative fupnummer, at historien døde der primo 90’erne, med Muren’s fald – oprindeligt en idé vendt mod den 3. verden, for blot at ramme os selv som en boomerang? Havde vi glemt, at hovmod står for fald, i den sanseløse selvsvingsrus, der fulgte?

  Og atter, jeg kan ikke bruge en skelnen mellem ”blå” og ”rød” til noget, heller ikke i denne sammenhæng. Der var – og er – tale om et bunkepul.

 40. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Hør nu her for pokker: EUR er faldet med 15-20% overfor USD det sidste års tid.
  Det er noget der gavner de lande i Europa, der har stort eksportoverskud uden for Europa – Danmark f.eks. – Tyskland så vidt jeg husker.
  Selvfølgelig skal vi da gøre, hvad vi kan for at holde på Euroen – om det koster os en 10mia. så er det småpenge (at vi så rent faktisk har tjent 10 mia. i 1 kvartal på det nummer – det er noget andet).

  De lande, der evt. ville forlade EUR er lande uden alternativ.

 41. Af Søren Revser

  -

  Thomas Borgsmidt: Hvorfor tror du dog pengene vil blive forfulgt? Er det ikke bare endnu en af de ammestuehistorier der skal bilde folk folk ind, at der er retfærdighed til.

  Grækenland er da et meget godt eksempel på at det IKKE sker. Alle de korrupte Grækere der har sikret deres formuer ved opkøb af fast ejendom udenfor Grækenland, er bestemt ikke blevet forfulgt.
  Eller hvad med alle de Danske spekulanter som i årevis har smuglet enorme summer ud i skatteskjul.

  Mit bud er, at der som vanligt ikke kommer til at ske en hujende fis. Men om 10 år vil der komme en lille notits i pressen om at diverse undersøgelser er indstillet, fordi det ikke har været muligt at spore pengene. men til den tid er alt jo glemt.

 42. Af Karl Wilders

  -

  @Thomas Borgsmidt

  Dit febrilske forsoeg paa, at overbevise vander mere og mere ud…..

  Og det samme gaelder forsaavidt for UEJ, der idag har et indlaeg omkring det europaeiske patentkontor, der i princippet er fint nok, blot ikke kan akcepteres af nogen, da EU-leden, er saa indaedt hos danskerne idag, at man bare bliver helt elektrisk, naar man hoere ordet EU naevnt.

  Nu har vi flere her forsoegt, at slaa i din tykhud omkring Euroen Borgsmidt, og tilbagevist ethvert argument du har bragt. Men du forholder dig ikke helt til, hvad vi siger.

  Hvis det kommer til, at koste imellem €2-3 billioner over de naeste 3 aar, at redde Euroen – ‘koste hvad det vil’ – hvoraf tyskerne skal tage stoerste delen paa dets kappe, gaar regnestykket overhovedet ikke op for Tyskland. Proev nu, at omsaet det i tyske aarlige statsbudgetter.

  Allerede ved aarsskiftet, har Tyskland brugt, hvad der svare til 3-4 aarlige statsbudgetter (€1.0 billion i indkoeb af EU landes bonds, garantier og cash) (til omkostningen paa det tyske statsbudget, har jeg kun kunne finde tallet €325 milliarder aarligt). Saaledes bevaeger vi os langt over break-even, og tro mig det ved tyskerne – og skulle det endelige bailout-tal blive €2-3 billioner, taler vi om 7-8 aarlige tyske statsbudgetter, der bliver haengende hos tyskerne.

  Der kommer saaledes et tidspunkt – undervejs – hvor Merkel faar sparket af de tyske vaelgere for, at blive ved med, at kaste fresh efter skrot – og saa vil en SPD/Gruen regering ikke vaere istand til, at viderefoere en ‘koste hvad det vil’ politik omkring Euroen……

  Jeg mener, at du normalt er en fornuftig mand Borgsmidt, der ser pragmatisk paa diverse forhold, men hvad Euroen angaar, arbejder vi altsaa med en ukendt endelig omkostning, samt en valuta uden stat, og en total mangel paa respekt og tro paa baade EU og Euroen iblandt den europaeiske befolkning. Meningsmaalinger viser jo, at hvis man foretog en folkeafstemning i alle EU-lande omkring deres medlemskab af EU idag, ville de alle stemme deres lande udaf EU; – meningsmaalingerne viser, at EU-landenes befolkninger er gennemsnitligt 66% (ifl. The Times) imod EU. Og hvad bankerne angaar, saa synker de pt i dybten i den ene faul play og skandale efter den anden.

  Ikke uden, at de seneste aartier nu paa CNN kaldes ‘the decades of irresponsibility’.

 43. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu er det så lidt af Wilder & Co. jeg læser.

  Nu er jeg så idiot! Fint.

  Men så er vi den sædvanlige situation – hvem er det, der læser, hvad idioterne skriver?

 44. Af Karl Wilders

  -

  @Borgsmidt

  Jeg har paa intet tidspunkt sagt, at du er en idiot, tvaertimod siger jeg, at du er en fornuftig mand. Og lad mig forsikre dig, at jeg laeser hvert et indlaeg du skriver, for har man en dialog paa en blog, er det en del af vor bloggen, at laese hvad andre skriver, og tage stilling til det – maaske endda laere noget nyt – sige hvad man selv mener, og komme af med lidt forstokkethed…… :)

 45. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Uanset alle höjt ravende diskutioner, så er löbet om Euroen kört!

  At UEJ proklamere, at Euroen vil blive forsvaret med alle midler, lyder ret skrämmende, da han öjensynlig mener, at gode penge skal kastes efter dårlige, uanset konsekvenserne!

  Politikere der håndtere andre menneskers penge på dette vis, burde holdes ude af offentlig debat, og politik, da de mildest sagt kan blive betragtede som uhäderlige!

  Hvad Europa har brug for, er en moral ändring, hvor politikerne opfatter, at de skal väre mere omhyggelige med andre folks penge, end med deres egne!

  Hvis dette blev gennemfört skal Europa nok komme igennem krisen!

  Vi har desvärre en politiker skare i hele EU, der sidder i deres embede for at hyppe egne kartofler d.v.s. skrabe så meget som muligt hjem til dem selv.
  Og dette er ikke hvad de er ansat til!

  Så lad os for guds skyld få nogle politikere der varetager deres arbejde for, at gavne deres land, og skatteborgere som har ansat dem! (Eks. vis De Gaulle)!

  M.v.h.

 46. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Hele euro-debatten er i den grad vendt på hovedet!

  Euroen er ikke en årsag til det økonomiske samarbejde i Europa – den er en konsekvens. Det er sådan set ligegyldigt hvad man kalder papirlapperne og spændeskiverne: De vil alligevel være tvunget i et fast bytteforhold til hinanden.

  Baggrunden er den økonomiske politik Ludwig Erhard førte i Vest-Tyskland fra 1948 til 1960’erne. Princippet var, at lønforhøjelserne skulle gå til de mest produktive – og dem der investerede mest og sundest.
  Derfor har import siden da altid været velkommen i Tyskland. F.eks. hvis franskmændene kunne lave bedre og billigere vin end tyskerne – så var der noget, der tydede på, at nogle tyskere lavede noget, de hellere skulle lade være med.

  Historisk var gennembruddet egenlig nedbrydningen af toldmurene. Før anden verdenskrig betalte tyskerne 20-30% for meget for deres fødevarer ifht. andre lande.
  Den tyske økonomiske genrejsning kunne ikke være foregået (med en samtidig opsugning af massiv indvandring af arbejdskraft lige siden 1948), hvis ikke tonsvis af interne toldmure og pristariffer ikke var blevet fjernet. Det var bare et spørgsmål om at holde op med at være dum!

  Det NYE, der sker i disse år er, at euroen bliver reservevaluta – noget D-marken aldrig kunne være blevet fordi Tyskland ikke varigt ville køre med underskud på betalings- og handelsbalancen.

  Så købte Vest-Tyskland Øst-Tyskland (en anden af Ludwig Erhards gamle ideer – som han i samtiden ikke fik tilslutning til), hvilket så blev finansieret med en massiv udstedelse af tyske statsobligationer. Siden har der været masse tyske statsobligationer.

  Det der kommer til at ske nu er at rekapitaliseringen af bankerne bliver (direkte og indirekte) finansieret af tyske statsobligationer.
  Med fortjeneste til Tyskland selvfølgelig: Spanierne kommer da til at garantere for underskuddet i deres banker – ellers udtaler Ollie Rehn sig ikke som han gør (Merkel og Thorning siger det samme).

  Dertil kommer så en række andre; men fornuftige investeringer.
  Der bliver enorme mængder tyske statsobligationer, der allerede i dag ikke er svære at få fat i.

  Det betyder, at der er en gældsmasse så enorm i tyske statsobligationer (mestendels dækket af andre landes statsobligationer – så er disse lande ikke artige, så knalder man bare dem på markedet – så kan disse andre lande ikke få refinansieret gælden.

  Nu er kineserne lorne ved deres formue i amerikanske statsobligationer, som de ikke kan bruge uden at ruinere sig selv. Derfor vil de omlægge deres formue til (i hvert fald delvis) til euro, hvilket de i øvrigt er godt i gang med så vidt jeg forstår. De vil med garanti kun have tyske statsobligationer, så de bliver godt nok dyre.

  Det er den såkaldte møntningsgevinst. Tyske statsobligationer til nul rente vil glide ind i de kinesiske banker – og der blive de sgu liggende!
  Det er da pragtfuldt at trykke penge, som man aldrig skal levere nogen ydelse for!
  Tyske statsobligationer med nulkupon bliver efter ti år indløst til nye tyske statsobligationer til kurs pari og nulkupon.

  Det er det NYE: Euroen bliver en reservevaluta på linje med USD – dvs. euro og euro: Det bliver rigtige penge – tyske statsobligationer.

  Nu mangler Tyskland så bare at lave konsoller (dvs. obligationer uden udløb) med nulkupon – til Kinesere altså; men til det formål skal de så også have nulkupon.

 47. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ja, og til alle Euro tilhängere, og til alle Eu tilhänger, nu ser i hvor grueligt fejl i tog, da i stemte Danmark ind i Eu!

  Jeg personligt stemte imod, da jeg tänkte, at jeg ikke ville dele ökonomi med Italien, (og grunden ved jo alle, uden det er nödvendig at nävne mafiaen)!

  Altså står vi i dag, ved en bog opgörelse, over Europäisk ökonomi, som kort og godt er i laser!

  Så hvad vil i göre ved det?

  Min bonde fornuft, uden akademisk uddannelse, siger at vi skal se, at komme ud af de vanvittige arangementer, der for tiden kommer fra Bruxelles, som kun har en linie, nemlig at få Europäiske skatteborgere til, at betale for overforbrug i “PIG” landene ( tilföge kan E, og F)!

  Så, så vidt som jeg kender mine Danske medborgere, så smider man ikke gode penge efter dårlige.

  Som det for öjeblikket ser ud ,så har Findland nägtet, at bruge deres skatteborgeres penge på hjälp til syd Europa, hvilket lyder särdeles fornuftig!

  Så mon ikke löbet er kört, for fantasier om multi nationalisme?

  M.v.h.

Kommentarer er lukket.