Syrien – og afmagten

Af Uffe Ellemann 28

Mens Assad slagter løs på sin befolkning, vokser frustrationen og fornemmelsen af afmagt i vores del af verden. Hvordan var det nu med det fine folkeretlige princip om ”ansvaret for beskyttelse” – R2P (Responsibility to Protect) – som med store fanfarer blev vedtaget på FN’s verdenstopmøde i 2005, og som der højtideligt blev henvist til sidste år, da der blev grebet ind over for Gaddafi i Libyen… Bliver det nu lagt endeligt i graven i Syrien?

Afmagten lyser ud af de reaktioner, vi oplever fra vestlige ledere: Når Obama i denne uge har ”trukket en streg i sandet”, og sagt, at USA ikke vil acceptere anvendelse (og flytning) af kemiske våben, bliver det omgående skudt ned af det syriske regimes talsmand som blot et indslag i den amerikanske valgkamp. Hans udtalelse faldt under et besøg i Moskva, hvor den russiske udenrigsminister Lavrov benyttede anledningen til endnu et af sine automat-foredrag om, at Moskva (ligesom Kina) ikke vil acceptere indblanding i andre landes indre forhold.

Sandheden er da også, at mulighederne for militær indgriben er overordentligt begrænsede: Syrien har en langt stærkere hær og luftvåben end Libyen havde, så det ville kræve en meget stor indsats at bekæmpe Assad – og et amerikansk angreb ville risikere at bringe Assads venner i Rusland og Iran på banen. Moskva har gjort det klart, at nedkæmpelsen af Gaddafi i Libyen efter russisk opfattelse indebar en overtrædelse af de mandater, der var givet fra FN (med russisk og kinesisk accept) til at beskytte civilbefolkningen, og derfor vil man ikke give grønt lys for en tilsvarende indsats overfor Assad. Så man kan måske spørge, om det ikke var her, R2P-princippet led skibbrud?

Nogle mellemøstlige lande giver våbenhjælp til oprørerne. Det er amerikanere og europæere omhyggelige med ikke at gøre. For vi ved ikke rigtigt, hvem vi har med at gøre. Vi ved, at der er tale om en broget skare, som rækker lige fra moderate og sekulært indstillede sunnimuslimer, som dem, vi finder i Tyrkiet – og til de mest forbenede og yderligtgående salafister, ja sågar Al Quaeda optræder på oprørernes side.

Vi har også en ubehagelig fornemmelse af, at et regimeskifte kan risikere at skabe frygtelige problemer for mindretallene i Syrien: Både alawitterne, som Assad-familien tilhører, og som støttes af shiaerne i Iran – og det brogede kristne mindretal, som hidtil har fået lov til at ånde nogenlunde frit under Assad-regimet. I nabolandet Libanon – hvor den religiøse og etniske mosaik er om muligt endnu mere kompliceret end i Syrien, frygter man også hvad der sker, når og hvis Assad falder. Det samme gør man i Tyrkiet, hvor opgøret i Syrien risikerer at udløse nye problemer med det store kurdiske mindretal. Og Israel – som i forvejen har store problemer i forbindelse med magtskiftet i Ægypten – ville også have foretrukket den mere beregnelige Assad end et sunni-styre.

Så virkeligheden giver ikke omverdenen store muligheder – om nogen overhovedet – for at gribe ind og påvirke udviklingen.

Vi kunne dog gøre én ting – også for at holde fast på de sidste rester af R2P-princippet: Vesten kunne gøre en langt større indsats for at afhjælpe de voldsomme flygtningeproblemer, som lægger et stigende pres på nabolandene Tyrkiet, Jordan og Libanon. Over 200.000 flygtninge tales der nu om, og det tal kan hurtigt vokse yderligere.

Hvis Tyrkiet beslutter sig til at lave beskyttede zoner i grænseområdet for at gøre det muligt for civile at bringe sig i sikkerhed fra kampene, bør Tyrkiets NATO-partnere træde til med både økonomisk, humanitær og militær støtte. Det er især forstemmende at opleve EU’s passivitet. Det er som om vi er så optaget af vore egne indre økonomiske problemer, at vi helt har opgivet at deltage i verden omkring os.

EU har militære udrykningsstyrker – som Danmark beklageligvis ikke bidrager til som følge af vore undtagelser fra EU-samarbejdet – men disse styrker ville være velegnede til at sætte ind for at beskytte sådanne sikre zoner. Det skal være slagkraftige styrker – for vi skal ikke have en gentagelse af tragedien i Srebrenize, hvor flygtningene i den ”sikre” zone blev massakreret, efter at undertallige hollandske styrker måtte opgive at beskytte dem. Det ville give en glimrende anledning til at styrke samarbejdet med Tyrkiet, som hidtil har været meget skeptisk overfor europæernes forsvarssamarbejde – og det ville betyde en tiltrængt aflastning af USA, som er hårdt spændt for andre steder, og hurtigt kan risikere at blive endnu hårdere spændt for, hvis situationen i Iran løber løbsk.

Hvis der på noget tidspunkt har været brug for en slagkraftig europæisk indsats med et indiskutabelt humanitært sigte – så er det nu!

28 kommentarer RSS

 1. Af Hans Andersen

  -

  Et meget “spændende” opgør sunni med støtte fra SA, tyrkiet og USA shia med støtte fra hisbolla og iran. Enhver fornuftig vil løbe skrigende bort.

 2. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg er meget enig i at Tyrkiet er nøglen. Det er sådan set det eneste i området, der kan siges at være et land.
  Guderne skal vide, at tyrkerne for alt i verden ikke ønsker at rode sig mere ind i det Syriske problem end de er tvunget til – de kender den samling knaldperler.

  Også enig i, at Tyrkiet skal have rigelig med støtte; men hvad ønsker Tyrkiet egentlig? Militær støtte: Undskyld mig; men her har vi ikke meget at bidrage med.
  Der kan være tale om noget humanitær støtte; men her er Tyrkiet nu heller ikke så dårlige. Penge – tjahh, det er jo altid godt.

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  Eneste interesse, vi har i den konflikt: hold flygtningene fra Europa!

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tyrkiet venter klart nok, men er næppe bange for syrerne, ej heller for russerne (hvis de mobiliserer, kan de stille indtil seks millioner mand i felten, og så er de tilmed NATO-medlem og kan vel regne med musketereden, hvis de angribes).De er bange for kurderne, og hvis noget gør dem frustrerede, er det etableringen af en kvasiautonom kurdisk republik i det nordøstlige Syrien. Så kommer vi til at se en interessant alliance af Tyrkiet, Iran og Irak.

  Så forleden Charles Wilson’s War. Hvem siger så sikkert, at amerikanerne ikke kan være i gang med noget lignende også her. Reservelagrene har Israel. I øvrigt har konflikten bragt amerikanerne i en win-win situation. Hver gang russerne (og kineserne) stemmer imod, synker deres indflydelse i Mellemøsten, og stemmer russerne ikke imod, får amerikanerne det, som de siger, at de vil have det.

  Politisk kan det også være klogt at forsøge at inddæmme konflikterne, så Jordan ikke ryger med snarest. Libanon er trods alt en mindre sag, og her er israelerne på vagt.

  Men for en, der har rejst meget i Mellemøsten, er det dybt tragisk det hele. Ikke mindst kunne man have håbet bedre for Syrien.

  Og kunne vi så være fri for de racistiske bemærkninger, som det forrige indlæg lagde op til. Det er uværdigt for dette debatforum.

  NPLemche

 5. Af Niels B. Larsen

  -

  For mit vedkommende, hr. Niels Peter Lemche, finder jeg, at

  1) vi har problemer nok med de allerede ankomne fra den del af verden

  2) vi har rigeligt med trængende her i landet at bruge vore beskedne midler på.

  Men det giver naturligvis ikke så mange stjerner udenlands at sørge for egen befolkning først. :-(

 6. Af Arne von Kappelgaard

  -

  @ Uffe Ellemann

  (1)): “Det er amerikanerne og europæere omhyggelige med ikke at gøre.”
  Hvem siger at de ikke gør det pr stedfortræder.”

  (2): “For vi ved ikke rigtig, hvem vi har med at gøre.”
  Det har da aldrig været en hindring. Da Sovjetunionen stod i Afghanistan, var amerikanerne da ikke karrige med at give våben (bl.a. Stinger-missiler)til de forskellige fraktioner/klaner, de skulle “bare” have viljen til kamp mod fjenden. En stor del af disse fraktioner/klaner har man så brugt 10 år på at bekæmpe, efter 2001. Omkostningerne har været høje, både menneskeligt og pekuniært, og hvad har man opnået overfor en pjalte hær, ikke meget målt med indsatsen og ofrene.

  Iøvrigt må det undre, når danske politikere snakker om bekrymring over de mange flygtninge. Man har tilsyneladende ingen bekrymring over de mange kristne der lever i muslimsk dominerede lande, og som bliver myrdet og forfulgt på det groveste. Hvorfor bliver der ikke skredet ind?
  Angående flygtninge, ville det ikke være mere nærliggende at de rige arabiske olielande kom deres stammefrænder til hjælp ikke bare rent økonomisk men også gav asyl. Så var de jo også i nærområderne, istedet for at de nu søger til Europa.

  Problemet i Afrika og Mellemøsten – som aldrig bliver nævnt – er at de åbenbart ikke har andet at lave, end at forøge tilvæksten af nye borgere, hvor der i forvejen er smalhals.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Arne von Kappelgaard,

  Du skulle virkelig se Charles Wilson’s War. Den handler netop om amerikanernes bevæbning af mujahedin i Afghanistan.

  Og din analyse af problemerne i Mellemøsten er rent ud barnagtig. De er forlængst forbi det stadium, som i vore dage mest er et fattigdomsproblem. Man kan se det i Israel, hvor fødselstallet i den arabiske israelske befolkning begynder at ligne det hos den jødiske israelske befolkning.

  Der er ingen fødselsproblemer bag det arabiske oprør, undtagen måske i Egypten, hvor fattigdomsproblemerne er meget alvorlige. Til gengæld er der sket det, som sker med alle forår i Mellemøsten, når den første hamzim kommer, så er det slut med foråret.

  Så vi er inde i en politisk hamzin-periode.

  Men din bekymring for de kristne i Mellemøsten er helt korrekt. Og din anklage mod vores passivitet ligeså. Det 20. årh. har været en katastrofe for kristendommen i Mellemøsten (og for den sags skyld også i Tyrkiet). Man ser det nu i de af Abbas ledede områder i Palæstina, hvor tidligere solide kristne samfund som Beit Jala nær Bethlehem, som ikke er en kristen by, nærmest er renset for kristne. Men det er et andet fænomen, vores selvforagt, som er blevet forstærket i de seneste årtier, og som bevirker, at vi simpelthen er begyndt (eller snarere har fået det manipuleret ind i os) at vi har været udbyttere gennem historien, der har plaget de stakkels indfødte. Sandheden er jo, at europæerne skabte den mest formidable kultur, verden nogensinde har set.

  NPLemche

 8. Af Arne von Kappelgaard

  -

  @ Niels Peter Lemche

  Mig bekendt har jeg ikke givet en analyse af problemerne i Mellemøsten, der berettiger til betegnelsen barnagtig. Havde jeg gjort det, vil det svare til, at jeg gjorde mig klog på det der skete forud for 1848-1850 og 1864. Men jeg kan helt tilslutte mig hvad krigsminister A.F.Tscherning (1795-1874), der i 1863 sagde: “Der er ingen ære i at gøre det ukloge.”

  Fødselsraten er bl.a. et af problemerne i Mellemøsten, andet er despoti, nepotisme, islam, fraktioner af familiebaserede klaner og så mørk middelalder. Hvis man har et så stort kontingent af unge der intet har at lave, og samfundet og infrastrukturen er ikke eksisterende, ja,-så sidder man på en krudttønde. Forstå det om du kan. Jeg mener ikke jeg er argument resistent, men argumenter sagligt overfor det skrevne – literæ non erubescunt – og tillæg mig ikke noget jeg ikke mener.

  Israel har altid haft en tikkende bombe i eget hjem (Trojansk Hest), idet de israelske arabere har haft en større fødselsrate, men indenfor de seneste årtier har de ortodokse jøder gjort dem rangen stridig.Otte til ti børn pr familie er ikke noget særsyn. De mange 100-tusind ortodokse bestiller ikke andet – fra fødsel til død – end at stude og kommentere Talmud, nok ikke lige det Ben Gurion havde forestillet sig i 1948. Det hele understøttet af staten og stammefrænder fra USA. Men der er måske ved at komme nye boller på suppen.

  “-vores selvforagt, som er blevet forstærket …,” ja helt korrekt, men det har jeg ikke noget medejerskab i overhovedet. Det kan vi takke vores tanketomme skrighalse for, de har de sidste 30-40 år uden hensyntagen til befolkningens vilje, stigmatigseret den eller de personer/grupper der satte spørgsmålstegn ved den førte politik. Resultatet ser vi i dag.

  Ecce labia mea non cohibui

 9. Af Niels B. Larsen

  -

  Trætheden over disse mellemøstlige kulturer breder sig ellers lystigt, hr. Niels Peter Lemche.

  De kan jo læse Jyllands-Postens leder dags dato (Ellemann bryder sig ikke om links på sin blog, så du må selv finde det).

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Arne K,

  jeg er nødt til at spørge: Har du nogensinde været dernede?

  Mht. fødselsrater i Israel, var den langt højere da jeg boede dernede i 1974. Vores gartner havde seksten børn, men var et prægtigt menneske alligevel. Hvor hurtigt sådan noget kan ændre sig, kan du se i Italien, hvor jeg fra min barndom husker et evigt mylder af børn. Det er der ikke mere.

  Problemet for dem og os er, at vi simpelthen ikke forstår dem og de ikke os. De har ikke haft del i den europæiske udvikling af individet, noget som tog sin begyndelse for alvor i renæssancen, og som eksploderede i udviklingen af menneskesynet i det 18. og 19. årh. Der har ikke været en tilsvarende udvikling i Mellemøsten, og de har ikke haft en middelstand til at bære denne udvikling. En sådan er først under udvikling i efterkrigstiden. I Europa begyndte den tilsvarende udvikling i middelalderen, men middelstanden tog først over i slutningen af det 18. årh., og i løbet af det 19.årh. så giv dem lidt tid.

  Man lever som del af en helhed, i diverse patron-klient-systemer. Familien er vigtigere end staten, som rent ud sagt ikke betyder noget som helst i en persons selvforståelse. Og så kommer vi og fortæller dem, at de er helt galt på den. Hvad har det resulteret i: Stater i Mellemøsten hvis grænser tegnedes af euræere i sandet og som er dysfunktionelle og ikke noget, som man identificerer sig med.

  NPLemche

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  PS:

  Og så gør vi os til gode over deres fødselstal. Hvad med os selv her i Europa, hvor vi er i fuld gang med at begå kollektivt selvmord pga. manglen på børn. Tænk en generation frem, eller måske to, og manglen bliver katastrofal. Uden indvandring går vores samfund i stå. Det forudsagde Steffen Møller allerede for tredive år siden.

  NPLemche

 12. Af Lars Larsen

  -

  Og så gør vi os til gode over deres fødselstal. Hvad med os selv her i Europa, hvor vi er i fuld gang med at begå kollektivt selvmord pga. manglen på børn. Tænk en generation frem, eller måske to, og manglen bliver katastrofal. Uden indvandring går vores samfund i stå. Det forudsagde

  Og så gør vi os til gode over deres fødselstal. Hvad med os selv her i Europa, hvor vi er i fuld gang med at begå kollektivt selvmord pga. manglen på børn. Tænk en generation frem, eller måske to, og manglen bliver katastrofal. Uden indvandring går vores samfund i stå. Det forudsagde Steffen Møller allerede for tredive år siden.

  NPLemche
  Skrevet af Niels Peter Lemche, 26. august 2012 kl. 08:45 allerede for tredive år siden.

  Og så gør vi os til gode over deres fødselstal. Hvad med os selv her i Europa, hvor vi er i fuld gang med at begå kollektivt selvmord pga. manglen på børn. Tænk en generation frem, eller måske to, og manglen bliver katastrofal. Uden indvandring går vores samfund i stå. Det forudsagde Steffen Møller allerede for tredive år siden.

  NPLemche
  Skrevet af Niels Peter Lemche, 26. august 2012 kl. 08:45
  Steffen Møller tager fejl ligesom resten af de radikale altid har gjort

 13. Af Arne von Kappelgaard

  -

  @ Niels Peter Lemche

  Jeg syntes at du har mistet focus! Du tager overhovedet ikke stilling til hvad jeg fremfører. Nej, jeg har aldrig været i Israel, men hvad har det med sagen at gøre? Jeg nævnte de ortodokse jøders meget høje fødsels rate versus de verdslige jøders, og at det er ved at blive et problem for Israel, ligesåvel som det er et problem for de fleste lande i Mellemøsten. Intet land kan have så mange mennesker gående, kun for at læse og
  kommentere en ca.3000 år gammel tekst, hvoraf det
  meste nok er skrøner. Hvorfor tror du at Kina for mange år indførte 1-barns politikken?

  Det mest paradoksale er, at den seneste DNA forskning har vist, at palæstinenserne er mere jøder end de østeuropæiske ashkenazi (Khazariske) jøder som har magten i dagens Israel. Palæstinenserne og de sefardiske jøder deler DNA, hvorimod Ashkenazi jøderne er genetisk mere kurdere og tyrkere end de er genetisk jøder. Men det er en længere historie, men spændende nok.

  Jeg siger ikke, at man ikke kan være et prægtigt menneske med mange børn, hvor har du det fra? Og iøvrigt, så gør jeg mig ikke til gode over deres fødselstal, jeg påpeger bare, at det er EN af mange årsager til deres selvskabte problemer, som de nu prøver at eksporte til Europa, se mit tidlige indlæg.
  Under det såkaldte “forår” i Ægypten, hvor vestens meningsdannere var ved at falde i svime over hvad der skete, blev der lavet en undersøgelse over forhold til religiøsitet (islam), og det var vitterligt ikke opmuntrende. På nettet kan du se en video hvor Ægyptens nuværende præsident Mohamed Mursi (Det Muslimske Broderskab) taler/skriger til en stor folkemængde (24.06.2012 ?), og bringer mindelser om Goebbels tale i Berliner Sportpalazt i 1943 (18.02.): “Wollt ihr den totalen krieg,” her var det bare “Koran, sharia, Muhammed”, ellers ingen forskel.

  Danmark har nu været en krigsførende nation i flere år, og vi går bl.a. i krig for at hvert folk der ønsker det, kan få deres frihed.
  Er det så suspekt, når jeg siger, hvorfor må vi som danskere så ikke have lov til at beholde den stump jord som vi nu i 1000 år har kaldt for Danmark? Vi har førstefødselsretten til jorden. I Israel siger Benjamin Nethanyahu til sine ligesindede om de omstridte områder: “Vi var her først.”

  Jeg hverken kan eller vil undskylde fordi jeg er dansker. Når man inviterer til gæstebud, er det så gæsterne der skal diktere værten hvad han/hun skal gøre? Ja, jeg spørger bare. For man har snart det indtryk, at Danmarks oprindelige befolkning kommer i anden række.
  Hvorfor skal jeg blandes ind i hvad der skete på Kerbela-sletten i år 680. Drop det. Lad dem klare deres problemer selv.

  Til nyttig læsning kan jeg anbefale:

  John J.Mearsheimer/Stephen M.Walt: “Den israelske lobby-og amerikansk udenrigspolitik,” (Gyldendal 2007).

  Illian Pappe: “Etnisk udrensning i Palæstina”, om Israel´s mangeårige udrensninger i de palæstinensiske områder.

  Carlo Hansen: “Kaktussens land-En rejse i selvbedrag, 1000 års kamp om Palæstina,” (Klim, 2000).

  Om den omfattende korruption i de palæstinensiske selvstyreområder, artikel af Klaus Wivel i Weekend Avisen nr.06,2010, 1.sek. (“Udland”) s.07.

  Om muslimers overgreb på kristne i de palæstinensiske selvstyreområder, artikel af Hans h
  Henrik Fafner i Weekend Avisen nr.51, 2010, 1.sek. s.11 “Jul på lånt tid.”

  Jesus sagde: “Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig, for der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret.”
  (Thomasevangeliet log.5)

 14. Af Hans Andersen

  -

  Hvis diktatoren falder så får mindretallene det nok ligeså godt som armenierne i tyrkiet:-)

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  @A v. K.

  Jeg kunne godt føje et par titler til, bl.a. to af Nur Masalha, et par af afdøde Michael Prior, som israelerne fik ram på, osv. osv.

  Jeg spurgte ikke om Israel, men om du overhovedet har været i Mellemøsten, siden du ved så godt, hvad der rør sig i de befolkninger. Vær en lille smule mere præcis og prøv en dag at lave dine sikkert udmærkede studier følge op af lidt feltstudier.

  Er det for meget at bede om?

  Om hvormange danskere er der tilbage om 100 år, hvis vi ser på den øjeblikkelige situation? Der tyndes ud i befolkningerne i Europa, og der er tilvækst i befolkningerne omkring os. Hvorlænge tror du, at den holder. Sidste dansker lukker og slukker.

  Din definition af frihed er typisk europæisk. Vi forestiller os ikke, at andre vælger ikke- europæiske modeller, men det er, hvad der sker mange steder i verden. Vi fatter ikke, hvad religion betyder derude, men burde egentlig bare se på Bushland. Europa og især den vestlige del er et fristed i verdenen. Desværre varer det nok ikke så længe og det er vores egen skyld. Så kan du godt hejse dannebrog næste søndag og skænke kaffen med wienerbrødet.

  Der er helt andre kræfter i gang ude i verden, og det var det jeg forsøgte at påpege.

  Syrien var et prægtigt land at rejse i. Det skær i hjertet at høre, hvad der sker. Men at pådutte dem vores politiske systemer, der er faktisk moderne imperialisme og udtryk for en utrolig vestlig arrogance.

  Mellemøsten har i øvrigt gennem sin historie været rigtig gode til at afvise fremmed indflydelse, måske efter en tid, men faktisk altid i sidste ende. Det sker også i dag. Og som den franske socialantropolog Jacques Weullers (der var specialist i alawitterne) skrev allerede før krigen: deres problem er ikke, at de er uciviliserede, men at de er overciviliserede, da de bærer rundt på mange årtusinders kultur på ryggen. Af samme grund er de også utroligt komplicerede og svære at forstå.

  NPLemche

 16. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Peter Lemche

  Muligt, at de kan ses at være overciviliserede ‘på deres måde’, dvs totalt indhyllet i religion som også er politik for dem; men de er i egentlig forstand ikke civiliserede i vores forstand, dvs kommet videre i en egentlig udvikling igennem årtusinder, visse steder.

  De drager, nogle, nok fordel af vestlig viden (uud.systemer) og teknologi og lader resten ligge, groft sagt, og store dele af deres befolkninger lider og kender ikke andet, får ikke lov til at kende det, vi kalder demokrati, dvs større frihed – det vi andre lever med.

  De er fanatisk religiøse og uden for rækkevidde med de styrer de også har – og måske også med de styrer, de ønsker at placere i stedet.

  Vi kan håbe, at der bliver flere røster fra Mellemøsten, der kender vestlig kultur og har følt, fornemmet eller endog levet med denne frihed i en eller anden udstrækning.

  Ellers smadrer denne religiøse fanatisme, disse religioner ganske enkelt verden, hvis mennesker ikke kan komme til at ånde mere frit og få udsyn.

  Det er i hv f det eneste, der kan lempe aggressionerne og dermed krige i det hele taget.

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Groft sagt, så må de selv slås og om, hvilken fanatisme, der nu skal til magten, fremfor den forrige – vi og Europa har været involveret nok, og hvis vi ikke fortsat vil underminere os selv yderligere med økonomi og fortsatte flygtningesrømme (og tro, at det går!), så bliver det somLemche skriver:

  Sidste dansker lukker og slukker!

  Og – det bliver måske ikke i din tid, Uffe Elleman eller i min – men i vore børns. Og – vi er altså i andre tider nu! Og – skal ikke ofre flere af vore unge mænd; men landet og Europa overstrømmes af flygtninge, der er svære at integrere.

  Vi ser allerede nu en slags begyndelse, hvis vi ikke får stoppet de radikale med deres i det hele taget:

  Alt er lige gyldigt, hvor så alt bliver ligegyldigt.
  Intet har værdi over andet – og de kan ikke skelne.
  Det er forstemmende, skadedligt for landet og vi lever altså ikke i den verden, vi gjorde tidligere – hvor vi kunne have rum og empati for en del – men vi kan nok føle det for mange; men vi har ikke rum nok – uden at vi underminerer vores eget, bliver ligefrem forsøgt undermineret, fordi fremmede, der kommer hertil, ikke har samme fornemmelse og forstand på vores kultur her i landet, hvorfor de tror, at nogle af deres fanatiske religiøse forandringer ikke gør noget, omend de selv skulle være mere moderate.

  Lad religion – om nogen – forblive en privat sag for den enkelte mest muligt, i Danmark. I mine forældres tid var det tonen, at religion, penge og politik – det skulle man ikke snakke med sine venner om, så risikerede man i hv f hurtigt at blive uvenner.

  Lidt af et tilbagetog også hertil kunne jeg ønske, at vi tog skridt til. Og ikke al denne selvpromovering og narcissisme, vi udsættes for – og dette, at dit er ligså godt som mit.

  Lad folk leve i fred og ro medderes religion/er – og lad dem se, at de altså er i et andet land end de mange små lokal-afdelinger af deres tidl hjemlande, som nogle alligevel ønsker at vende tilbage til – og hvis ikke så fornem andet og mere end lige dét I er flygtet fra.

  Det ønsker vi ikke at indføre her i landet, for så vil samme omstændigheder kunne indtræde her! Og for jer igen – og det har vi ikke fortjent. Så en slags personlig udvikling og væk fra det tyranni, mange har været påført og lidt under!

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg har desværre ferie i en uges tid, men jeg var faktisk for oprørt til at skrive i går aftes sent, da jeg lige ville bare læse oplægget her, hvorfor jeg læste videre i nogle af indlæggene og så først nu kan nå dette. Mvh BHL

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Groft sagt – lad dem selv klare konflikterne, og lad os andre mest muligt inddæmme dem dér, hvor de kører og ikke sætte verden mere i brand, med WWIII inden for rækkevidde i Europa.

  Hidtil har verden i min levetid ikke kunne hjælpe eller løse problemerne, de fortsætter og eskalerer ligefrem. Det kunne være, hvis de selv skulle løse dem, at der ville ske ændringer til det bedre.

  Og – så er jeg godt klar over alt det med olie og Israel mm; men tilsammen er de uden for vores rækkevidde.

  Mvh ‘BHL – og afmagten’ – lad os derfor ikke havne i den grøft ved ikke at se tilstrækkeligt klart – og så evt. hjælpe med ‘know how’, hvis nogen har den viden for at styre/influere konstruktivt på mentaliteterne – og så nødhjælp. Ikke militær – det bliver misforstået og koster på flere leder!

  Slut herfra nu – med denne eftertanke.

 20. Af Arne von Kappelgaard

  -

  @ Niels Peter Lemche

  (1): “Siden du ved så godt hvad der rør sig i de befolkninger.”

  (2): “Din definition af frihed er typisk europæisk.”

  (3): “-men at de er overciviliserede.”

  (4). “men at pådutte dem vores politiske system.”

  (1). Det er noget du pådutter mig. Jeg prøver “bare” at holde mig orienteret via bøger og diverse aviser, andet kan man vel ikke forlange. Enhver fugl synger med sit næb. Verden er nu engang mere kompleks end som så.

  (2). Jeg er mig ikke bevidst, at jeg har givet en definition på frihed. Hvad der er frihed for den ene, er det ikke for den anden.

  (3). Når du henviser til overciviliserede, så er det ikke ligefrem det første jeg tænker på, når tankerne går til Mellemøsten. Er hånds-og fodafhugning, hængning fra en kran, prygling, stening,lange fængselsstraffe for besiddelse af Bibelen, levende afbrænding iført bildæk,er det kulminationen på den menneskelige kultur? Eller tænker du på de tidligere kulturer, det er jo ikke godt at vide.

  Hvad er der blevet af de gamle kristne kirkesamfund (Nestorianerne, Kaldæerne, Jakobitske kirke) i f.eks. Syrien/Irak, mig bekendt er de flygtet i hundredtusindvis, bl.a. til Sverige og USA, p.g.a. af forfølgelse, er det det du kalder overciviliseret!
  Hvad er der sket med de kristne armenier i Tyrkiet, kopterne i Ægypten, berberne i Algeriet, bahaierne i Iran, de er forfulgt og marganiliseret, og ingen taler deres sag!

  Den syrisk fødte moderate muslimske professor Bassam Tibi er citeret for følgende: “I FORSTÅR IKKE,AT DE MANGE ISLAMISTER, SOM BEFINDER SIG I EUROPA, ER EN TRUSSEL MOD DEN EUROPÆISKE CIVILISATION. DE VIL IKKE HAVE DEMOKRATI. DE VIL ISLAMISERE EUROPA,” (Poul E. Andersen, “islam som udfordring i EU-kultur kaos på vej”, s.16 (2002).

  (4). Jeg er en klar modstander af, at pådutte andre vores såkaldte kultur, især når det manifesterer sig i den overfladiske amerikanske model, som nu i så rigt mål kan ses på danske TV-kanaler. Det er åndelig tortur af værste skuffe.
  Med ovenstående in mente, så vil jeg heller ikke have mig påduttet islamisk tankegang i mit eget land.Desværre er alt for mange ved at give køb på det vestlige værdigrundlag, for at imødekomme, fremme dialog og det multikulturelle.

  At tro på dialog med muslimerne, er som at tro på Påskeharen og Tandfeen, det kom tydeligt til udtryk ved “Det Arabiske Initiativ” der løb af stablen i 2006 i Udenrigsministeriets og DIS´regi. Initiativet var tænkt som en “dialog” med danskerne. Det stod imidlertidig hurtigt klart, at “dialog” i muslimsk optik betyder “krav”, altså ikke de krav, danskerne skal stille til udlændinge, der gerne vil bo i DK, men arabernes (muslimernes) krav til, hvordan vi danskere skal indoptage islam, tale om islam, lære om islam og ikke mindst ændre vore børns skolebøger, så de opfylder de krav om islams lære, som muslimerne stiller, (JP, 01.08.2011 s.16 “Debat”, artikel af Lone Nørgaard og Britta Mogensen).

  For min skyld kan der komme englændere, italienere, skotter, spanier, kinesere, eskimoer, ungarer, indere til landet, hvis de har en uddannelse og kan bidrage til samfundet. Dem er der aldrig problemer med.

  De lande vi ofte ynder at sammenligne os med, Sverige, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Norge, de har enorme problemer med de mange muslimer de har givet plads til. Det er da underligt, at andre folkeslag giver ikke anledning til uroligheder og kriminalitet, men det gør islam, uanset hvor de slår sig ned.
  Hvis man ikke kan se, eller ikke vil se problemet i øjnene, så ender det med at vi bliver pariaer i eget land.

  Et fjeld kan sprænges og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv.

 21. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Peter Lemche

  Du må være blind og døv, siden du kan kalde de uciviliserede horder i Mellemøsten for overciviliserede.

  De er barbarer.

  Og ja; jeg HAR været der i længere tid.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Arne von Kappelgaard

  Min pointe, at vi med vores lave fødselstal ikke kan reproducere os selv. Så er det kun at tælle efter fra generation til generation…

  Men egentlig handler dette om Syrien … så med din holdning til islam må jeg foreslå, at du stiller dig på barrikaderne og støtter Assad-regimet. Det er faktisk sekulært (det var Saddams også), da Bath partiet er et sekulært parti.

  Men Syrien handler om meget mere end religion, det handler om forskellige etniske grupper, hvor systemet er ved at bryde sammen meget på samme måde som det skete på Balkan for tyve år siden. På Balkan greb vi ind, og resultatet er blevet ret så fornuftigt efter alle drabene. I Syrien er vesten handlingslammet, og det var det, som Uffe Ellemans blog handlede om. Ikke om islam-fobien i DK og andre vestlige lande.

  Ja, de har deres egne ideer om lov og retfærdighed. Meget er forskelligt fra vore idealer, men basalt set rummer islam og kristendommen med jødedommen det samme menneskesyn (det skyldes skabelsesteologien som er fælles for disse religioner). I Indien er det anderledes, og i Kina igen anderledes. Og prøv at fortælle en kineser, at vi har ret! Riget i midten har altid ret.

  Er det imidlertid ikke mærkværdigt, at de unge mennesker — mange af dem — så gerne vil ud, selv om de kan komme hjem i body-bags. Forsvaret har vist ikke problemer med at rekruttere dem, måske fordi mange unge har et andet syn på verden end dit isolationistiske. Og det er ofte således, at de bare skal af sted igen og igen. Jeg er faktisk stolt af dem, og de gør et godt arbejde, men sikkert i længden forgæves.

  Men jeg vil alligevel stadig foreslå dig at tage til Mellemøsten, når det igen bliver muligt. Du kan starte med Jordan, hvor der er forholdsvist fredeligt, endnu. Jo, man kan godt forlange, at du, når du gerne vil være med, selv prøver at få et førstehåndsindtryk.

  Og så din arrogance når det kommer til Egypten: Tænk, de valgte et ex-medlem af broderskabet til præsident, og hæren tillod ham at komme til. Er det demokrati, at folket fik sin vilje? Mon ikke, og så kommer vi og siger, at det må de ikke.

  Jeg gider ikke at diskutere islam i Europa. Det plejer at udarte til det rene vanvid–en blog herom her blev fornylig slettet, da indlæggene bestemt var på vej til at overtræde grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed, hvilket er under ansvar.

  Så lad os holde os til Mellemøsten. Det er synd og skam, at hamzinen ramte så hurtigt, så vi i stedet fik den hede mellemøstlige sommer, der brænder alt af.

 23. Af Finn Bjerrehave

  -

  Oprørene har altid ret, bare ikke i Afghanistan, der bekæmper vi oprørene, måske fordi det er det eneste sted vi kender oprørene.
  Tænk vi Danskere forstår ikke det Syriske styre kæmper for at bevare styret og magten, altså ikke overlader Syrien til Sunnimuslimerne, som derefter kan som vi hører fra Libyen, slå det gamle styres tilhængere Ihjel, hvilket Villy Søvndal i Berlingske har accepteret.
  Måske ønsker vi militær indblanding, således den 3 store krig får sin start, fordi Kina og Rusland er allierede med Assad.
  Det er underligt at Cuba elsker diktatur, men det er måske også et spørgsmål om tid.
  I Danmark er 1% af befolkningen medlem af et parti, og dette mindretal bestemmer over 99% af befolkningen, altså mindre indflydelse i vores dejlige demokrati end opbakningen til Diktatorer, og hvert land har det styre det fortjener.
  Vi fortjener bedre, men gider ikke. Finn Bjerrehave Vig

 24. Af jens sander

  -

  At tro Syrien har en fremtid som samlet nation, kan kun Tyrkiet og Sunnierne have interesse i.

  Personligt mener jeg det var et godt tidspunkt at give Kurderne mulighed for at etablere deres egen stat. Det har de jo fået lovning på fra Folkeforbundet i sin tid. Men Tyrkerbasserne må jo se Öcalans og Pkk’s kontrafej ved de grænsestationer der grænser op til Tyrkiet. De Irakiske Kurdere hjælper jo, og har formået at få klanerne til at bilægge stridigheder. Kurderne arbejder langsigtet, og lur mig om ikke de med den Kurdisk-Irakiske olie i ryggen en dag når deres mål.
  Om ikke andet så sidder de etnisk tyrkiske, Djengis Khans efterfølgere, meget i en Israel situation, hvor de har faldende fødselstal hvor kurdere, alevier eksploderer.
  Der er jo grundlæggende ingen human forskel på Israel/Palæstina og Tyrkiet/Kurdistan konflikterne.

  Udover Alevier og Kurdere er der også et ret stort mindretal af Alawitter i Tyrkiet. De er allerede blevet udsat for småpogromer og chikane fra tyrkiske sunnier.

  Tyrkiet troede de skulle være storebror i mellemøsten, med der islamisme, men nu står de i l… til halsen og risikerer at de sidste rester af Ottoman imperiet falder fra hinanden.

  Som de retteligt bør.

 25. Af jens sander

  -

  Det man skal huske i Syrien er at indtil Ottomanerne faldt, var Alawitter og kristne direkte 2.klasses borgere, der betalte Yizra og iøvrigt blev behandlet grumme fælt.

  Da franskmændene styrede satte de Alawitterne til at være stedfortrædere og de satte sig især på hæren. Siden har de fået folkegrupperne til at leve harmonisk sammen, som intet andet sted i mellemøsten.

  Sunnierne idag ønsker Sharia. Det vil hverken Drusere, kristne eller Alawitter leve under.
  De kristne flygter videre og fra at være 20% er de mindre end 5% idag.
  Alawitterne trækker sig tilbage til Alawittistan bag de ufremkommelige bjerge oppe i nordvest Syrien med et arsenal af våben, og en russisk flådebase, ikke at forglemme.
  Kurderne får deres eget område og vil med tiden fusionere med Irakiske og senere Iranske og Tyrkiske kurdere….måske 10 år måske 100 år, de når dertil.
  Druserne vil nok prøve at få mere kontakt med de Libanesiske men vil komme til at leve under Sunnistyre.
  Syrien er Libanon i større skala.

 26. Af jens sander

  -

  Jeg har svært ved at vi vælger at støtte islamister i Syrien. På nogen måde. Selv hvis det måtte genere Tyrkiet.
  Sunnier har ikke nogen god “trackrecord” for at behandle mindretal menneskeligt. Uanset hvor de er i flertal, lider mindretallet grove menneskeretsovertrædelser.
  Saudi, Qatar er begge to lande der overtræder alle regler for anstændig opførsel. At vi boykottede Aparthidsydafrika men ikke de to lande, er mig en gåde. At vi går deres ærinde er ufatteligt.
  Alqueda og alverden skum vælter ind i disse dage.

  Kirker brændes og vandaliseres og 40.000 kristne fik at vide de skulle forlade Homs !!!!!!!!!!!!!!! Etnisk udrensning a la Serberne, men vores allierede denne gang. – SKAMMELIGT

  Tænk hvis da deres egne Shia flertal lavede “forår” blev det brutalt mast af Saudi styrker der kom til hjælp. Al Khawaja – Kan nogen huske den presseskandale herhjemme.

  De kolportede en løgn i de danske medier, kun overgået af den tunesiske “studerende” LOL, der blev så rasende over at være blevet idømt en bøde AF EN KVINDE, det var ikke bøden der var problemet, men at han blev ydmyget af en kvinde. Det turde danske medier ikke skrive, men læs AlJazeera eller andre.

  Vi er ludere for Sunniernes racisme og supremacisme og jeg brækker mig.

  Men Israel, USA, Saudi, Qatar og andre Sunniestater arbejder sammen om at undertvinge Shiaerne og især Iran.

  Personligt har jeg ingen sympatier i området og syntes vi skal holde os langt væk og voldsomt kritisere alle krænkelser af kristne og andre mindretal overfor Sunnierne.

  Tænk alt det lort vi skal høre fra dem, om småting i vesten, mens de slagter løs på Aramæer, Græsk ortodokse, jøder og Koptere og helt officielt behandler dem som sorte i sydafrika under apartheid.

 27. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg har forlængst gjort mig min stilling klar; jeg hjælper ikke en muslim under nogen omstændigheder.

  Han kan teoretisk være en ven, jeg ikke har mødt, men det er underordnet i forhold til at hans kultur, idologi og religion er mine dødsfjender.

  Og dødsfjender hjælper man nu engang ikke.

 28. Af Claus Hansen

  -

  UEJ skriver:

  “Syrien – og afmagten”

  UEJ skulle have skrevet:

  Islam – og afmagten.

  Så enkelt er det!!

Kommentarer er lukket.