Tale på en flagdag

Af Uffe Ellemann 92

I morges gjorde jeg det samme som mange andre over hele landet: Jeg hejste flaget for at markere min taknemmelighed og respekt overfor de danske veteraner og deres familier. Det er en smuk og rigtig tradition der er skabt med denne flagdag, som markeres så mange steder rundt om i Danmark. For det giver os anledning til at stoppe op et øjeblik og tænke over, hvad det hele handler om.

I den sidste snes år har over 26.000 af forsvarets ansatte været udsendt til opgaver ude i verden. De er blevet sat til at løse vigtige og farlige opgaver. Nogen har mistet livet. Andre er vendt hjem med sår på sjæl eller legeme. Og til dem – og til deres efterladte og pårørende – skal der i dag lyde en særlig varm tak.

Det er noget nyt og usædvanligt, at så mange danskere sendes ud i verden på den slags opgaver. Men verden har forandret sig i den sidste snes år. Og forsvaret af Danmark er ikke længere noget, der kan holdes inden for vore egne grænser.

Jeg er selv vokset op under den kolde krig. Gjorde tjeneste som soldat og var i en årrække aktiv i forsvarets reserve. Dengang handlede forsvaret af Danmark om at være parate til at kæmpe, hvis det skulle blive nødvendigt – sammen med vore allierede. Når nogen bevægede sig uden for landets grænser, var det som hovedregel for at deltage i manøvrer i vores nærområde eller for at være fredsbevarende styrker i FN længere ude i verden.

Den situation ændredes, da den kolde krig sluttede for en snes år siden. Nye trusler mod vores sikkerhed dukkede op. Det var ikke længere nok at demonstrere international solidaritet ved at sende u-landsbistand og humanitær bistand ud i verden, og så stole på, at stormagterne sørgede for at bruge våbenmagt, hvis det skulle vise sig nødvendigt. De små lande måtte også tage et medansvar.

For Danmark betød det, at vi måtte tage nye opgaver op. Vi måtte føre en mere aktiv udenrigspolitik end vi havde været vant til. Det førte i første omgang til, at vi sendte et dansk krigsskib – ”Olfert Fischer” – af sted til Golfen for at bidrage til indsatsen mod Irak, der havde invaderet Kuwait. Og så gik det slag i slag:

Vi sendte danske styrker til eks-Jugoslavien, som var hærget af borgerkrig og etniske udrensninger. De kom i kamp ved Tuzla, da en dansk styrke blev angrebet – og svarede så kraftigt igen, at det vakte opmærksomhed og beundring verden over. Det store amerikanske dagblad New York Times havde en overskrift, som henviste til, at vore modstandere havde forsøgt at lokke danskerne i en ”musefælde”. Overskriften lød: Musen åd katten!

Det åbnede omverdens øjne for, at danskerne kan andet, end optræde som pæne og fredsommelige vogtere af fred. Vi kan også forsvare freden og retsordenen, når det er nødvendigt. Og det er lige siden blevet demonstreret på Balkan, i Irak, i Afghanistan, ved Afrikas Horn, i Libyen – alle de steder, hvor dansk forsvar har været involveret i krævende og farefulde operationer, der kan gøre det nødvendigt at anvende våbenmagt.

Den respekt, der står om danskernes indsats, møder man mange steder. Jeg har selv besøgt udsendte danske soldater og hørt andre landes repræsentanter taler med beundring om danskernes evne til at finde en rolig balance mellem overtalelse og magtanvendelse i vanskelige situationer.

Den respekt smitter af på vores nation. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde erhvervet os et lidt blakket ry, da den kolde krig hørte op – som nogen der helst ville lade andre om at tage det farlige slid, mens vi selv havde vores forbehold… Det er ikke længere det billede, der tegner sig af Danmark hos vore venner og allierede. Og det kan vi takke dem for, som vi hylder i dag!

Takket være Jer, er verden blevet et sikrere og bedre sted at være. Ikke perfekt – langtfra – men bedre. Og det er netop, hvad man skal forholde sig til, når nogen stiller det gamle spørgsmål: Kan det nytte?

Svaret er Ja! Ikke alle de mål, vi satte os i f.eks. Afghanistan, er blevet opfyldt – eller vil blive opfyldt. Men Jeres indsats har gjort en forskel.

Det er vel i virkeligheden noget af det, ethvert menneske må spørge sig selv om: Har jeg været med til at gøre en forskel? Og her kan vore veteraner med stolthed sige, at det har de.

Det er én af de værdier, man tager med sig hjem. Og dem skal man hæge om, selv om der altid vil være nogen, som nedgør eller ligefrem håner indsatsen. Til dem kan vi sige: Det er blandt andet for at sikre en frihed, der giver Jer mulighed for at tænke og tale som I gør, at vi har været villige til at ofre liv og lemmer på den anden side af jordkloden!

De mennesker, der har været ude, har ikke blot givet det danske samfund noget værdifuldt gennem deres indsats. De rummer også nogle værdier, som vi hjemme skal værdsætte og udnytte. For veteranerne har haft oplevelser, som udvider deres horisont og forståelse for verden omkring Danmark. De er blevet prøvet, har lært sig selv bedre at kende…

Derfor skylder vi både dem og os selv at tage særlig godt imod dem, når de vender hjem, og skal indrette sig på et hverdagsliv. Det gør vi ved at anerkende de særlige værdier, de bringer med sig – ved at forstå, at omstillingen kan være vanskelig, og give de bedste tilbud om hjælp til at håndtere personlige problemer. Det må ikke være sådan, at nogen føler at de kommer hjem til en ny slagmark.

Det er noget, alle må kunne samles om – hvad enten man er enig eller uenig i de beslutninger, der har sendt dem af sted.

Vi skal i dag takke dem, der er derude – og dem, der er kommet hjem. Med en særlig varm tak til dem, der er vendt hjem med sår på sjæl og legeme, og som har særlige behov for vores omhu og omsorg.

Vi vil også takke dem, der har givet afkald på deres kære, og levet i frygten for at miste dem, mens de var af sted. Ægtefællerne og kæresterne og børnene, som gik derhjemme i uvished og bekymring – og forældrene, det er en situation jeg selv kender så godt… Der er mange at takke, for der har været mange om at gøre det muligt for vore udsendte at gøre den helt særlige indsats, de med rette er berømmede for.

Og så skal vi mindes dem, der gav deres liv. Vi vil mindes dem i taknemmelighed og ærefrygt.

Tak.

92 kommentarer RSS

 1. Af Balther jensen

  -

  Ja, Krig er godt.

  Saadan siger Joderne og de Kristne.

  Krig er godt, fordi der er mange penge at tjene ved at produserer vaaben og ammunision, og Joderne og de Kristne tilbeder jo penge (Guldkalven).

  Saa skide vare med alle de frivillige,og godt betalte Danske,Engelske og Amerikanske soldater (Lejemorderer), hvis di dor, ja saa kommer der bare nogle andre idioter som kan tage deres plads.

 2. Af Balther jensen

  -

  @ Birgit Hvid Lajer, 7.September 2012 Kl 17:10

  Birgit!

  Du har 100% ret.

  Den eneste grund til at Danmark er i Afghanistan og andre lande med militare enheder er, fordi der er penge at tjene, hvilket er alle Joders og de Kristnes eneste Gud.

 3. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ja, nu er Kristian Andersen igen ude med en lodret lögn, når han hävder at det er udansk, at have flagdage og militäre parader!
  Slaget ved Dybböl mölle, fejres med både flag og militär parade, Slaget ved Fredericia (6.Juli), fejres også med flag og militär parade!
  Så ville det ikke väre herligt hvis vi kunne slippe for den notoriske lyst lögner (Kristian Andersen)?
  Manden producerer det ene udanske indläg efter det andet!
  M.v.h.

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Balther Jensen – 02:33

  Det er, når alt kommer til stykket alles Gud! Selv om du ofte har skrevet, at muslimer ikke tager renter! All over the world!

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Balther Jensen – you know:

  “Money, money makes the world goes around ..” – og dermed sikker også din. :-)

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  rettelse: make uden ’s’.

 7. Af Peter Pedal

  -

  Kære Uffemand,

  Jeg tror at der er mange Danskere, der har stor respekt for den indsats, som vores soldater har gjort og stadigvæk gør rundt omkring i de lande/regioner/områder, hvor de med et politisk mandat opererer.

  Jeg tror også – og håber på/støtter, at hjemvendte soldater med sår på krop og sjæl – hvis de ønsker det – får al den relevante hjælp vi som samfund kan yde dem.

  Danske soldaters professionalisme og dygtighed er jo på ingen måde et nyt fænomen – der findes mange eksempler, der kan drages frem fra fortiden.

  Jeg vil i denne kontekst pege på Frikorps Danmark og deres unikke træning og senere heltemodige indsatser i krigen imod Bolchevismen.

  Frikorpset blev til en eliteenhed under SS under Oberst Kryssing’s dygtige ledelse, og udmærkede sig flere steder på den Tyske Østfront. I slutningen af WWII samledes de Nordiske Frikorps i 5th SS Panzer Division Wiking, der kæmpede i Berlins gader i foråret 1945.

  Oberst Kryssing endte sin millitære karriere som den højest dekorerede udenlandske general i den Tyske Wehrmacht.

  I Danmark – da han vendte tilbage til sit fædreland – blev han anklaget for forrædderi – til trods for at han havde fået Cristian den 10’s tilladelse med et Kongebrev til at indtræde i Tysk krigstjeneste – at ende sine dage med sin hustru i et sommerhus – forsmået og fornægtet.

  Jeg er ikke sikker på, at Uffemanden helt har forstået begrebet ærefrygt.

 8. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ja, Peter Pedal, historien om WWII, Og Danskeres indsats i krigen, er blevet i den grad forvansket, at dagen ungdom ikke ved hvad der er sandt!
  Fakta er, at i 1940 var kommunismen anset som den störste trussel mod den vestlige verden, og vor demokrati!
  Nazismen var ikke set, som när så farlig, (spörg bare de Radikale)!
  Resultatet blev at mange Danske officerer, og underofficerer, efter den tyske besättelse af landet, gik med i Frikorps Danmark, som var hyldet af regeringen, og kongehus!
  De förste enheder der drog i krig forlod hovedbanegården med musik fra livgarden!
  I begyndelsen af 1940 erne blev 100.000 Dansker anvist arbejde i den Tyske krigsproduktion af den dengang tilsvarende myndighed (fagforeningerne), som var arbejdsformidling på tidspunktet. selvfölgelig med trussel om indraget arbejdslösheds understöttelse.

  Den krigsindsats som SS Division Viking ydede på Östfronten, hörer til noget af det bedste soldatermässige udvisning af mandsmod!

  At man idag skammer sig over disse modige mänd og deres indsats, for de fleste med tabt liv, som betalning, er en skamplet for Danmark!

  De rejste ud med regeringens, og Kongehuset velvilje, og lykke til; men kom hjem, de få overlende for, at blive betragtet som landsforräddere!

  Dette er den störste svinestreg nogen regering har begået i min livstid (Jeg er födt 1940).

  M.v.h.

 9. Af j nielsen

  -

  “I slutningen af WWII samledes de Nordiske Frikorps i 5th SS Panzer Division Wiking, der kæmpede i Berlins gader i foråret 1945.”

  Hvor de forhåbentlig fik så mange tæsk der kunne ligge på dem.

 10. Af Jens Hansen

  -

  Det bedst man kan sige om de danske frivillige på østfronten var, at der heldigvis ikke var så mange som overlevede.

  De kan godt sammenlignes med de frivillige danske besættelsesstyrker i Iraq og Afghanistan.

  Begge parter havde regeringens velsignelse.

  Den danske kongefamilie plejede tætte personlige forbindelser med nazisten Christian Frederik von Schalburg.
  Den kongefamilie har ingen hæmninger.

 11. Af Jens Hansen

  -

  Og om danske frivillige kæmper for Nazityskland eller USA.
  Det kommer ud på det samme.
  Samme tankegods.

 12. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jens Hansen: Nu bliver det for plat!

  1) Schalburg havde en baggrund, hvor han og hans familie formentlig blev myrdet af kommunisterne, hvilket forståeligt – men ikke tilgiveligt – har gjort ham ukritisk med midlerne.

  2) Det er faktisk ret alvorlige sager vi taler om her.
  Vi har alle en psykisk brudgrænse et eller andet sted, den kan så blive nået enten traumatisk eller gennem længere tids påvirkning.

  Det, der er vigtigt – efter min opfattelse – på en flagdag er at anerkende, at vi har udsat nogle mennesker for endog meget alvorlige psykiske og fysiske belastninger.
  Det skal vi som samfund stå ved, at dét har vi gjort. Ikke nok med det; men vi vil gøre det – med åbne øjne – igen – og igen.
  Vi vil gøre det simpelt hen, fordi alternativerne er så meget værre!
  Hvad er værst? En død soldat i Afghanistan eller en bombe på Nørreport? Så kynisk kan man ikke stille det op! Det vil nogen sige.

  Problemet er bare, at det er det spørgsmål, der SKAL besvares! Der er tale om et tvunget politisk skøn – der kan så skønnes forkert, som hollænderne var ude for; men den afgørelse SKAL træffes – ellers træffer den sig selv. Det drejer sig om at erstatte en ulykke med en mindre.

  I denne sammenhæng er den pacifistiske sentimentalitet kun frastødende og ansvarsforflygtigende.

  Det vi KAN gøre er at uddanne, udruste og føre dem, der skal lave det beskidte arbejde så godt som vi nu kan – og ja, her fejles også. Men man går i krig med hvad man har og ikke, hvad man ønsker sig.

  Nu krummer jeg tæer hver gang jeg hører ordet “helt”, fordi det er lige så plat og sentimentalt som den frelste sovs nogen hælder ud her.

  Det vi kan sige er: Vi véd, at hvis vi sender feje stympere ud og løse de opgaver, så gør de dels mere skade end gavn, dels folder med sikkerhed sammen og stikker af inden alvoren begynder.
  Dem, der så er såret, dræbt eller psykisk nedbrudt kan så konstatere, at det har en årsag og der har været noget at belaste – dem, der IKKE duede har vi forhåbentlig fået sorteret væk inden vi nåede til belastningen.

  Det gør så ikke tabet mindre for de efterladte! Men vi må anstændigvis anerkende, at de og samfundet har lidt et tab – uundgåeligt (forhåbentligt); men ikke desto mindre et tab.

  Spørgsmålet hvad vi gør for veteranerne er et problem der har plaget alle civilisationer. Der er kvæstelser, der ikke kan gøres godt igen ved at puste på dem.
  Det vi KAN gøre er at sørge for, at de ikke lider fysisk nød. Vi kan ikke give et liv i luksus. Vi taler jo ikke middelalderlige røverbaroner!
  Går vi ret meget over en “rimelig” erstatning for lidte konstaterede tab, så vil det tiltrække upålidelige lykkeriddere, som NETOP ikke er dem, der kan klare opgaven.

  Er en britisk soldat dekoreret med Victoria Korset, så hilser de aldrig på nogen igen (majestæten inklusiv): De besvarer en hilsen!

 13. Af Jens Hansen

  -

  Thomas Borgsmidt.
  Du kan næsten ikke være mere forkert på den.

  Du skriver: “Hvad er værst? En død soldat i Afghanistan eller en bombe på Nørreport.”

  Afghanistan har aldrig været en trussel for Danmark. og bliver det aldrig.

  Du skriver: “Det skal vi som samfund stå ved, at dét har vi gjort. Ikke nok med det; men vi vil gøre det – med åbne øjne – igen – og igen.”

  Naturligvis skal Danmark vedstå dets forbrydelser.
  Send Fogh for en krigsforbryderdomstol.

  Men du har nok desværre ret Thomas Borgsmidt.
  Danmark er et lille følgagtigt land.
  som til enhver tid vil samarbejde med lande som Nazityskland og USA.

  Men naturligvis skal soldaterne have samme hjælp som andre som selvforskyldt kommer galt ad sted.

 14. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til soldater og militär, har de fleste indläg ingen anelse om, hvad de taler om!
  Om en dygtig soldat er Tysk, Dansk, Engelsk, Fransk, Amerikansk, eller nogen anden nationalitet, er vedkommende stadig en dygtig soldat!
  Og det beundringsvärdige er, at han har mands mod til, at risikere livet, for den opgave han er blevet pålagt, af sit lands myndigheder!
  M.v.h.

 15. Af Jens Hansen

  -

  Carl-Erik P.

  Vi er helt enige.
  Så længe det drejer sig om soldater som forsvarer deres land.

  Og ikke varetager USAs interesser rundt omkring i verden.

 16. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det mest foragtlige ved pacifister er, at grunden til de er i live, og kan leve i frihed, er dygtige soldaters indsats for, at bevare den frihed, og beskytte deres liv!
  De er selv for feje for, at kämpe for deres frihed, men lader dem der har modet til det om, at göre dette, for siden, at rakke dem ned, de skylder deres liv og frihed!
  Denne attitude, er mig i den grad modbydelig, at jeg mangler ord!

  Med hensyn til Amerikanerne, så har de 2 gange i forrige århundrede, reddet Europa fra undertrykkelse.
  Dette er også värd, at mindes og väre taknemlig for!

  Om indsatsen i Afghanistan var det abselut nödvendigt, at starte en bekämpelse af terrorisme i et af de störste arnesteder for dets eksistens, hvis vi ikke ville have daglige bombesprängning i Europa og resten af verden!

  Så mon det ikke er ved, at väre på tide, at vore menneskerets pacifister, stikker piben ind, og holder den lave profil, deres fejhed indordner dem under!
  M.v.h.

 17. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Carl-Erik Pedersen:
  Der er nogen, der ikke har et godt svar på spørgsmålet: Hvor var Du på Sct. Swithins dag? (15 juli)

  Deres egentlige straf er nu, at pacifisterne må leve med, at de ikke kunne bruges – og ikke kan bruges.

 18. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jens Hansen: De fortsætter??????

  Afghanistan: Hvordan tror han lige at Talibans forbrydelser og overgreb bliver/blev finansieret? Narkotikahandel og smugleri! Hvor er de “varer” blevet solgt?? Med hvilke lokale “forretningsforbindelser”?? NÅ!

  Kryb han nu tilbage under den sten, han kom fra.

 19. Af Jens Hansen

  -

  Krig kan være nødvendigt.
  Men selvtænkende mennesker kan danne sine egne meninger.
  De behøver ikke “stærke mænd” til at tænke for dem.
  Og starte krige.
  Krigene i Iraq og Afghanistan var ikke nødvendige.
  En galning af en præsident i USA startede disse krige.
  Den lidt mere normale nuværende præsident forsøger at slippe ud af disse krige.
  Fogh trak Danmark med ind i krigene. Som besættelsesmagt.
  I Iraq trak Danmark sig ud med halen imellem benene.
  Det gør de også snart i Afghanistan.
  Det er da ikke noget at flage for.

  USA er ved at miste sin position som supermagt på grund af disse krige.

  Borgsmidt skriver om brugelighed.
  Typer som Borgsmidt kan altid bruges af “stærke mænd” til det beskidte arbejde.

  Borgsmidt er ikke et selvtænkende menneske.

  I øvrigt var det Sovjet som nedkæmpede nazisterne. Ikke USA.

 20. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ja kommunisternes, og venstreorienterede såkaldte pacifister adelsmärke er “lögnen”!

  Nu våger Jens Hansen at påstå at Sovjet Rusland vandt krigen!

  Jeg våger at påstå, at hvis ikke U.S.A. havde ydet Sovjet massiv våbenhjälp, over Stillehavet, og gennem Murmansk konvojerne, så havde Nazi Tyskland rendt Sovjet over ende! Dette er historiske fakta, som lögnagtige feje pacifister af Hansen’s kaliber ikke kan komme uden om!

  Gad vide hvorledes Danmark kan fremavle sådan afskum af menneskeheden?
  M.v.h.

 21. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu hedder Jens Hansen nok ikke Jens Hansen; men lad det ligge.

  Men han kunne i det mindste have vasket slimen af sig.

 22. Af j nielsen

  -

  “Gad vide hvorledes Danmark kan fremavle sådan afskum af menneskeheden?”

  Siger en person med en selvproklameret fortid som lejemorder i en fremmed magts tjeneste. Jeg ved godt hvem der er afskummet her.

 23. Af Jens Hansen

  -

  Det er squ uhyggeligt at læse kommentarerne fra typer som Carl-Erik Pedersen og Thomas Borgsmidt.
  Disse typer må være udstyret med et helt usædvanligt behov for underkastelse.
  Overfor hvad de betragter som “stærke mænd”.

  Lidt synd for dem, at de stærke mænd som de lefler så underdanigt for, og lader tænke for sig, hen ad vejen viser sig at være ynkelige og løgnagtige svage små mænd.

  Det være sig Bush eller Fogh. Eller deres forgængere.

  Jeg skal ikke nedværdige mig til at gå ned på samme niveau som de personer som kalder sig Carl-Erik Pedersen og Thomas Borgsmidt.
  De udstiller sig selv bedst.

 24. Af Ulf Timmermann

  -

  Julehilsenen for 2006 bød herfra på et gensyn med Henrik Pontoppidan’s novelle ”Ane-Mette”, som jeg introducerede med:

  ”Henrik Pontoppidan havde et skarpt blik for sin tids selvfede danskere – bønder, pibekraver, doktorer og andre velstillede – og deres danske værdier. Lejlighedsvis udvidet til: kristne danske værdier.
  Tiden for denne novelle fra ”Fra Hytterne” (1887) lå dog for tæt på tabet i 1864 til, at de dengang svang sig op til at gå i krig – på og for disse deres værdier, sådan som det siden er hændt – i vore dage, anført af en meget rig og mægtig og derfor næsegrus beundret fætter, som de tillægger om muligt endnu ædlere motiver end de selv måtte ligge inde med på deres åndelige og materielle kistebund.”

  Forhåbentlig tager jeg fejl, men jeg aner her på bloggen et tilløb til en rehabilitering af Frikorps Danmark. Selvfølgelig, retsopgøret efter besættelsen var det rene rod, men ikke mere rodet end at de små fisk blev dømt og evigt udstødt og de store slap og blev genindsluset eller blot var urørlige i deres velstand. Husker fra min barndom et par hjemvendte Frikorps-folk, menige altså. Kom på sporet af dem fordi jeg samlede på frimærker, som vi drengebørn ofte gjorde dengang. Og, de her tidligere Frikorps-folk (jeg husker de boede meget fattigt med lerklinede gulve i de mindre udsteder) lå inde med samlinger af mærker fra Det Tredie Rige, især de efterstræbte ubrugte, herunder helark med Hitlers portræt.

  Det er ved at være lang tid siden, men dukker hele tiden op. Så, lad os få åbnet alle arkiver fra dengang og tage den derfra.

 25. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ulf Timmermann.
  Hvad jeg pröver at pointere, og hvad jeg respektere, er at en modig, dygtig soldat, er värd respekt, uanset om han deltog i landstigningen i Normandiet, som Amerikansk soldat, kämpede ved El Alamein som Engelsk soldat, eller som Tysk soldat på Östfronten i Rusland!

  Yderligere vil jeg påpege, at de 100.000 tusinde arbejdslöse Danskere, der af regeringen/fagforeningerne, blev sendt til Tyskland for, at arbejde i Krigsindustrien, eller ved oprydning, efter allierede bombninger, ikke er mindre landsforräddere, end soldaterne fra Frikorps Danmark!

  Til J. Nielsen, angående min tjeneste i den Franske Fremmed legion, under Algirkriget, var det simpelt hen en forsättelse, av 3 års tjeneste som Dansk soldat på Bornholm, hvor vi konstant var truet af kommunistisk invassion. (Den kolde krig)!
  Og jeg har siden dengang väret anti kommunistisk.

  Algir kriget var financieret, og beväbnet af Sovjet unionen. så tror fanden, at det passede mig udmärket, at som Fransk soldat give dem nogen over nakken. Danmark vovede jo ikke dengang, at engagere sig i militäre operationer mod Sovjet; men overlod til andre at rage kastanjerne ud af ilden. Velbekomme.

  Så tal ikke til mig om moral!
  M.v.h.

 26. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Mage til vrøvl!
  “Jens Hansens” “stærke mænd” som Fogh og Bush er/var jo så langt fra “stærke mænd” som vel tænkes kan! De blev jo bare skiftet ud – mere eller mindre iht. køreplanen.

  Men når “Jens Hansen” taler uhygge, så minder han mig en del om de rester, der sad på Bierstuben og snakkede om de gode gamle dage – for 30 år siden.
  De er nu uddøde.
  “Jens Hansen” er den næste generation af totalitære ondsindede nedgroede negle – taberne fra den kolde krig. Dem der nu sidder og er hundeangste for at der bliver gravet i DERES fortid.

  Retsopgøret efter besættelsen var ikke kønt; men det kom dog. Problemet er, at vi har ikke haft et retsopgør efter den kolde krig.
  Jeg vil ikke sige, det er uhyggeligt med en “Jens Hansen” – kedsommeligt er nok nærmere udtrykket – der sidder som et fossil fra en svunden tid.

  Det har så kun noget med veteranerne at gøre for så vidt som forsvaret rent faktisk magtede den meget store omstilling – det havde jeg min tvivl om dengang, at det kunne lade sig gøre.

  Men det er faktisk lykkedes langt, langt bedre end man med rimelighed kunne have forventet.
  Der er simpelt hen sket et kvalitetsmæssigt løft. Den værnepligtshær vi havde omkring 1980 var bestemt ikke noget at prale af.

 27. Af Jens Hansen

  -

  Thomas Borgsmidt: “Jens Hansen” er den næste generation af totalitære ondsindede nedgroede negle – taberne fra den kolde krig.”

  Thomas Borgsmidt.
  Den kolde krig sluttede for næsten en generation siden.
  Den første taber var Sovjet. Den næste USA og Vesten.

  Hvad angår dit tankegods Thomas Borgsmidt.
  Så ligger det endnu længere tilbage end den kolde krig.
  Dit tankegods blev løbet overende af de allierede i 1945.

 28. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Jens Hansen”: Tværtimod!

  Omkring 1995 viste det sig jo at kommunister som dig havde uret i alt – ikke at det var nyt; men problemet var at fordi dem, på den anden side er idioter, så har de modsatte synspunkter ikke nødvendigvis ret.

  Danmark får en helt ny rolle fra 1989. Der skal brydes med 200 års historie – eller rettere omstilles.

  Problemet fremover blev – og er stadig – hvordan man kan få det baltiske område med i en langsigtet økonomisk udvikling. Det kan kun ske, hvis handlen kan foregå rimelig sikkert og smertefrit. Siden den sidste forsvarskommission som Hans Engel medvirkede i har hovedmodellen ligget fast, der er kommet raffinementer siden da i takt med at opgaverne kunne løftes.

  Politiets opgave med at sikre rigets sikkerhed har drejet sig noget væk fra at holde øje med kommunistiske forrædere, som dig. De bliver uinteressante i takt med at Rusland – til sin ærgrelse – finder ud af, at det er i egen interesse, at opgive kontrollen med Baltikum: Besættelsen af de baltiske lande gik jo mildest talt ikke særlig godt.

  De baltiske lande har vist en formidabel evne til at genopfinde sig selv – på en basis af både selvstændighed og smidigt samarbejde dels i EU, dels i Nato.

  Så langt fra at være ideologisk bagud, så har jeg konsekvent været 15 år forud. Virkeligheden begynder så småt at indhente mig, så jeg på indeværende tidspunkt kun er 5-10 år forud for min tid. Måske nok nærmere 5.
  De præstationer som vore veteraner har ydet er – som nævnt – af større kvalitet og kompetence end man med rimelighed kunne håbe på.
  Det mest forbavsende har egentlig været den russiske realismen, hvor Putin har vist en hel del mere intelligens end Sovjet-lakajerne på den danske venstefløj (det er så også overkommeligt).

  Nu køber Mærsk sig ind i de russiske havne – i russisk erkendelse af, at der er noget de ikke kan finde ud af.

  Nu får vi se den kommende finanslov om der kommer 6 eller 8 BTN. Det bliver lidt hen ad om der er brug for 2 brigader, der bliver hensigtsmæssige eller 1 brigade og en BTN+ for hvert land, der bliver aktuel.

  Uanset hvad, så har vi i de sidste 10-15 år fået en rimelig sikkerhed for at vore soldater kan løfte opgaven. Kan de klare de meget forskellige og meget komplicerede operationer, som de har løst med en meget præcis tilmåling af den nødvendige magt.

 29. Af Jens Hansen

  -

  Thomas Borgsmidt skriver: Politiets opgave med at sikre rigets sikkerhed har drejet sig noget væk fra at holde øje med kommunistiske forrædere, som dig.

  For at blive i dit sprogbrug Thomas Borgsmidt.
  Nazistiske forrædere som dig blev nedkæmpet i 1945.
  Troede man.
  I de senere år er I desværre dukket op fra møddingen igen.

  Thomas Borgsmidt skriver endvidere. Med racistiske undertoner: “Nu køber Mærsk sig ind i de russiske havne – i russisk erkendelse af, at der er noget de ikke kan finde ud af.”

  Maersk har i lighed med andre containerrederier købt sig ind i havne over hele verden. I USA, Kina og vesteuropa.

  Er det fordi at USA og Vesteuropa har erkendt at det er noget som de ikke kan finde ud af?

  Thomas Borgsmidt´s uvidenhed og dumhed er helt uden huller.

 30. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Jens Hansen”: Jeg mente skam kommunistiske forrædere!

  Om jeg er uvidende, det er du ikke i stand til at vurdere. Men det fremgår klart, at du er uhelbredelig idiot.

  Racistiske undertoner??? Vorherre bevar’s, hvor tåbelig må man være? Russerne har jo aldrig siden revolutionen kunnet få deres interne transport til at virke. Aldrig.

 31. Af Jens Hansen

  -

  Ved du egentlig selv, hvad du mener Thomas Borgsmidt?

  Du er jo helt ude, hvor du totalt har mistet jordforbindelsen. Og fornuften.
  Jeg mente skam også nazistiske forrædere.
  Når det åbenbart er det sprog som du forstår bedst.
  Selvom jeg ikke bryder mig om denne form for sprogbrug. Selv over for en person som dig Borgsmidt.
  Men du er gået langt over stregen Borgsmidt.

  Jeg er udmærket i stand til at vurdere om du er uvidende Thomas Borgsmidt.
  Det er du.

 32. Af Ulf Timmermann

  -

  Måske er det sandt, at “everything that dies someday comes back”.

 33. Af Peter Pedal

  -

  Det er mange ignorante Danskere forbeholdt (de er blevet indoktrineret med socialdemokratisk propaganda) at få indsigt i optakten til WWII – og herunder Danmarks rolle som en lille og fuldstændig ligegyldig nation i et stormagtsspil.

  De to – måske tre betydende ideologier i Europa (IKKE I USA) i 1930’erne (Nazisme, Kommunisme og Fascisme) fandt mange tilhængere – også i Danmark.

  Danmark skal stå ved at vi sendte et Frikorps til Østfronten for at bekæmpe Bolchevismen – med vores Parlaments, Regerings og Konges tilladelse – alt andet er uværdigt.

 34. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Jens Hansen”: Altså dette blogindlæg havde som emne at vurdere den præstation som det danske forsvar har ydet de sidste 20 år.

  At Du så benytter den til at udgyde din kommunistiske hadefulde propaganda – det er så uheldigt.

  Ytringsfrihed er ellers nok så meget retten til at blive fri for ytringer.
  At dit kræfttilfælde kan komme til orde tager jeg som udtryk for, at den seriøse interesse er udtømt.

 35. Af Jens Hansen

  -

  Thomas Borgsmidt.
  Du har benyttet denne blog til anonymt at komme af med dit had, dit mindreværd og din bitterhed overfor dem som måtte have andre meninger end dig. Og kommentatorer som er mere mentalt sunde end dig.
  Dine indlæg flyder med injurier, tilsvinelser og gylde.

  Små tabere som dig burde gemme sig i deres hul. Og ikke genere seriøse mennesker.

 36. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jens Hansen: Du taler om anonymt?

  Det er nu ikke så meget had, som en overlegen foragt og konsekvent rigtig nedvurdering af gamle kommunister som Dig!

 37. Af Jens Hansen

  -

  Thomas Borgsmidt.
  Du må leve med en fortsat nedvurdering og foragt for gamle nazister som dig.
  Fortsæt du nu med at gemme dig anonymt i det sorte beskidte hul, hvor du hører hjemme.

 38. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Som om “Jens Hansens” mening havde nogen relevans?

  Jeg bliver da kun ved for at Webmasteren kan få nok IP adresser på Dig.

  Nu tilkommer det ikke mig at fortælle Dig, at Du skal opføre Dig ordentligt – det er der måske andre der vil. F.eks. minde Dig om, hvilke betingelser der indgik i, at Du slap for nærmere undersøgelse da Sovjet brød sammen.

  Nu kan jeg godt forstå, at Du er bange, fordi SF bryder sammen – og dermed har Du ikke nogen til at holde hånden over Dig. Der er nok masser af Dine gamle “kammerater”, der vil grine hjerteligt, hvis du kommer i vridemaskinen.

 39. Af Jens Hansen

  -

  Nu rabler det da helt for den gamle selverklærede nazist Thomas Borgsmidt.

  Kravl tilbage i hullet Thomas Borgsmidt.
  Der kan du dyrke dine paranoide tvangstanker.
  Her kan du pleje dine utallige nederlag.
  Med lidt stimulanser kan du finde trøst og lindring for en stund.
  Men husk at når du vågner med abstinenser, så er der endnu længere op til overfladen på møddingen.

 40. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det er nu nok ikke så meget mig, det rabler for.

  Men hvis “Jens Hansen” ikke tror, at der bliver fulgt med i, hvad der skrives på internettet – senest siden Breivik – så er han mere end naiv.

  Men, jeg vil ikke finde mig i, at du kalder mig nazist! Slut!

 41. Af Jens Hansen

  -

  Jamen dog lille Thomas Borgsmidt.
  Hvis du ikke kan lide, at man giver udtryk for den mening som man danner sig om dig. Så skulle du nok ikke have startet med at svine andre til.

  Er du et lille herremenneske som kan svine andre til efter forgodtbefindende?
  Men klynker hvis du får lidt den anden vej.

 42. Af cheap Bills jersey cheap Bills jersey

  -

  Direct Pistons jerseys 2014 with Paypal

Kommentarer er lukket.