Lettelse eller Gys? Afgrundens rand er der stadig…

Af Uffe Ellemann 41

Det har været lidt mærkeligt at iagttage den jubel og lettelse, der fulgte efter sidste-øjebliks ”redningen” i den amerikanske Kongres omkring nytår, så USA undgik at falde ud over den finansielle afgrundens rand… for hele forløbet har illustreret, hvor vanskeligt det bliver at gribe fat om de helt grundlæggende problemer i amerikansk økonomi. De er nemlig ikke løst med afstemningerne i kongressen, slet ikke. Og derfor er det ikke så meget jubel og lettelse, der er på sin plads, som gysen over, hvor det hele ender.

I første omgang kunne politikerne i Washington kun enes om forholdsvis beskedne skattestigninger for de rigeste til gengæld for at bevare de skattelettelser for alle andre, som var gennemført af Bush II. Og her stemte to tredjedele af republikanerne i Repræsentanternes Hus imod.

Skattespørgsmålet er imidlertid kun den ene del af ”The Fiscal Cliff”: Den anden del er de store besparelser på de føderale budgetter, som automatisk ville være blevet udløst, hvis man ikke var enedes om at udskyde den sag i to måneder.

Eller sagt med andre ord: Man er enedes om at bevare nogle skattelettelser, som samlet set vil forringe statsfinanserne dramatisk i forhold til de planer, der er lagt for en nedbringelse af de store underskud – mens man slet ikke har nærmet sig det, der kommer til at gøre virkelig ondt, nemlig begrænsninger i de lovbundne udgifter. Det er det eneste, som kan sikre bedre styr på statsfinanserne.

Allerede engang i næste måned må finansministeren gå til Kongressen og bede om endnu en forhøjelse af udlånsloftet. Det var det loft, den amerikanske regering stødte ind i for halvandet år siden – og hvor nervøsiteten bredte sig med feberagtig hast for, at USA ville gå i betalingsstandsning. Det var ved den lejlighed, der blev udtænkt den statsfinansielle helvedesmaskine, som hedder voldsomme ”automatiske” besparelser fra 1. januar, hvis man ikke i mellemtiden var blevet enige om at få bedre styr på statsbudgettet. Men halvandet år var ikke nok til at blive enige. (Det var en pudsig tilfældighed (?), at skattelettelserne fra Bush-tiden udløb samtidigt – hvorved ”The Fiscal Cliff” fik dommedags-dimensioner).

Der har altså været masser af tid til at blive enige – og når politikerne i Washington ikke nåede det, er det vanskeligt at tro på, at det skal lykkes for dem de næste par måneder.

Derfor står USA – og alle vi andre, som er afhængige af USA – med det problem, at gælden vokser og vokser, uden at der er udsigt til en løsning. USA’s offentlige gæld er allerede større i forhold til nationalproduktet end gælden i flere af de europæiske lande, der kæmper så hårdt for at få enderne til at mødes. Og den amerikanske udlandsgæld har været støt voksende de sidste 30 år (med kun et enkelt års afvigelse), fordi amerikanerne har kunnet udnytte dollarens position som international reservevaluta. Den position er imidlertid blevet udhulet voldsomt de sidste ti år, og udhules fortsat.

Det er tidligere i historien set, at den slags store ubalancer fører til begrænsninger i den frie internationale handel. Og det er den virkelige trussel mod den internationale stabilitet. Der er allerede urovækkende tegn på, at protektionistiske kræfter får friere spil både i USA og i Europa – og den nye japanske regering er også begyndt at tale om at benytte valutasystemet til at rette op på økonomiske skævheder.

Den amerikanske statsgæld og ubalancerne i amerikansk økonomi er en tikkende bombe under den globale økonomi. Det lykkedes Obama at splitte republikanerne i skattespørgsmålet. Nu må man håbe, han viser statsmandskraft til at tage et opgør med de af hans egne, som vender sig mod budgetreformer.

41 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  Skattelettelserne FØRST indført af Bush,, gik jo for de rigeste fra 39,6% til 35%! Nu hvad 31,3%……………………….Så der er rigelig plads til stigninger!

  “begrænsninger i de lovbundne udgifter. Det er det eneste, som kan sikre bedre styr på statsfinanserne.”
  …Måske nu, da kompromiet er indgået! Hvis Obama havet nægtet af indgå kompromis, havet han så vidt jeg har forstået beføjelser for at hæve skatten for Amerikanere pr. tvang for at redde USA, som er så lav der, særligt for de rigeste! Og også muligheden ved at bestemme hvor besparelserne foregik…Militæret fx, privat hospitaler,skoler mv…Men problemet er jo at der ikke er nogen forskel på at være demokrat eller republikaner i pengenes land, derfor kan de enes så let! Det eneste der realt kan redde USA er et repræsentativt demokrati med forskellige partier ala Danmark! 2 partier der har eksisteret siden grundlæggelsen fremmer ikke demokrati, borgerretigheder eller et Demokrati i fortsat bevægelse..!

  USA´s gæld er massiv. Men Japan er jo nr. 1!, og England hvad Nr.2 eller helt deroppe ihvertfald? Danmark har jo stor handel med alle 3, og alle 3 er i toppen! Hrmmm, kun snak om syd europa her…Men 3 af Danmarks største handelsspartner kan være på vej helt ned! Jeg ser ihvertfald intet håb for England!

  Næste gang må Obama tage mere vidtgående handlinger af nød udover kamrene. Det kan en Amerikansk præsident jo, når det rigtig brænder og “nationens sikkerhed” er på spil! Han virkede heller ikke for nervøs under forhandlingerne, havet nogle trumf kort gemt alligevel…Men lige børn leger bedst!

 2. Af jørgen f.

  -

  “I owe you 16.400.000.000.000 $”

  Not a penny more not a penny less.

  Men mon ikke der kan findes et postfriskt frimærke fra Weimar republikken, som kan påklistres konvolutten med statsgældsbeviser til Beijing.

 3. Af t. møller

  -

  Ja, man kan sige meget om de”sidste øjeblikkes redninger” cirkuset i USA er næsten på højde med det cirkus der er mellen EU lånene til Grækenland inden de går bankeråt. Afgrunden er der, pengene eksister ikke men checken bliver alligevel skrevet så vi alle går rundt og tror at nu er alt ok. Gælden i USA lyder voldsom men er på ingen måde være end den der florere i EU. Gældsbyrden i EU kan rykke Tyskland total i smadder. Er Frankrig næste offer.Var hver stat i USA sin egen here med egen mønt kunnde de devaluere- det samme kunne Greece, spanien,Italien, Frankrig etc. før EU medlemskabet men nu er de euro lande og bondefanget. Når ballonen pustes for stor op så brister skallen

 4. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg tror Uffes betragtningsmåde er ganske rigtig.

  Spørgsmålet omkring Obama og de lovbundne udgifter er spørgsmålet om besparelserne på forsvarsbudgettet er store nok til at undgå for kraftige besparelser på navnlig sundhedsudgifterne.

 5. Af Danny Nielsen

  -

  Det er det mest fornuftige, Uffe nogensinde har skrevet. I stedet for at hakke på t-party-bevægelsen der går ind for et ansvarligt budget, har Uffe også indset, hvor stor en tikkende bombe den amerikanske gæld er.

  USA undgik “afgrundens rand”, men hvis ikke de for alvor gør noget ved deres gæld, vil de opleve en afgrundens rand så stor, at det vil sende USA 20-30 år tilbage i historien.

  Det eneste der skal til er, at OPEC-landene ikke længere vil handle olie i $, eller at Japan og Kina stopper med købe amerikanske statsobligationer. Så vil massiv inflation også være mulig.

  Og til folk der synes den amerikanske skat er for lav for de rigeste, så har de nogen steder en topskat på omkring 55 % uden et skråt skatteloft som i DK.

 6. Af Henrik Pedersen

  -

  @Søren Sørensen.
  Først betaler man lokal-stats-skat i størrelsesorden 15 %. Af resten betaler man forbundsskatten på 30-35% + sygesikringsbidrag mm. Alt ialt havner skatten på 50-55 % (alt efter stat).

  @Ellemann – din holdning er uklar – men situationen er også lidt som at vælge mellem pest eller kolera.

  Det mindste der bør gøres, er at stoppe stigningen i statsgælden ved en kombination af besparelser og skattestigninger.

  Besparelserne ville kunne gå ud over sundhedsreformen, der koster. Andre besparelser kunne være en langt hurtigere afvikling af engagementet i Afghanistan.

  Terror-truslen kan i vid udstræking imødegås med droner.

  Besparelserne vil givetvis neddrosle en evt. vækst i økonomien, men jeg vi mene, at skraldet bør taget nu. Den hidtige kurs er ikke holdbar, og for hver dag bliver “skraldet” bare større.

 7. Af Martin Hansen

  -

  Den lokale stats-skat er ikke 15%, men 0-11% og er nogle steder flad typisk 3-6 % andre steder afhænger den af indkomst, men så er der fradrag osv. 7 stater har ingen lokal indkomstskat.

  http://www.taxadmin.org/fta/rate/ind_inc.pdf

  Den føderale skat er igen opdelt efter indkomst og her er der igen fradrag.

  Tjener du f.eks. $40000 efter lokal statsskat har du $5,950 i standardfradrag og $3,800 i personligt fradrag dvs. $30,250 i skattegrundlag

  Af det betales i føderal indkomstskat:

  $8,700 × 10% = $870.00 (skat af første indkomst-gruppe)
  $30,250 – $8,700 = $21,550.00 (anden indkomst-gruppe)
  $21,550.00 × 15% = $3,232.50 (skat af anden indkomst-gruppe)

  Føderal indkomstskat $870.00 + $3,232.50 = $4,102.50 (~10.26% effektiv skat)

  Topskatten på 35% af den sidst tjente dollar kommer først når man tjener over $388.351 (ca. 2,2 mio!)

 8. Af Henrik Pedersen

  -

  @Martin Hansen

  Topskatten for 2013 efter de satser, der var i forslag.
  Jeg har ikke check på, hvad der rent faktisk blev vedtaget.
  Her er et eksempel fra California:

  California tax = 13,3 %
  Federal tax = 39,6 %
  California+federal tax = (1 – 0,133) x 39,6 + 13,3 = 47,6 %
  Adjusted medicare mm. = 4,3 % (se referencen for forklaring)

  Total personlig topskat i California = 47,6 + 4,3 = 51,9 %

  Her kan du finde marginalskat, rente- og afkastskat og firmaskat for samtlige stater:

  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2176526

 9. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Henrik Pedersen, 4. januar 2013 kl. 04:56

  …..Pjat, se martin hansens info… Der er Stadig en stor bunke udækket amerikanere der ikke har råd til Tandlæger og hospitaler. Faktisk er Amerikanerne det folk i den vestlige verden med de værste tænder læste jeg, De har ikke råd til tandlæge mange, selv middelklassen!

  Men der er en “sales tax” jo på varer, nogen få % forskellig fra stat til stat, som vores moms! Og også denne gør jo mest ondt på -80% af Amerika, uden fradrag via revisore osv, ligesom her med moms bilafgifter og andet borgerligt misbrug af lønmodtagers sved!!

  40% af verdens militærudgifter er i USA, de kunne vist godt ha sparet 10% der. Det var nemt, højere militærfolk mv modtager afsindige USA pensioner!. Tilbragte en del dage i Honduras, (Trujilo) en lille by hvor Oliver North ledte den beskidte krig mod de gode i Nicaragua fra! Dem der bor der fast, har gode historie at fortælle om ham og den tid! Byens største hotel der ejet af en CIA hustru til en afdød oberst.
  Pensionen, 7-8000 dollars,månedligt for de mindre højtstående for lo år siden,bliver brugt på druk,fest og de lokale prostituerede! Om aften er baren fyldt af 60 årige med 18 årige piger på skødet. Og en stor mængde pensionerede militærfolk fra USA møder op dagligt der på “ferie”. Der er rigtigt sjovt, og de er godt nok gavmilde med alkoholen, mad og historierne…takker USA pension der!…Bare husk, ikke at nævn ordet “socialisme”, “social”, “Obama” eller andet godt!

 10. Af Henrik Pedersen

  -

  Tilføjelse: af ukendt grund smider Berlingskes system procenttegnet væk. Udregningerne er i procenter.

 11. Af søren sørensen

  -

  Et godt sted for info om skat i Usa og verden er denne !

  http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcatart=2&lang=1

 12. Af Henrik Pedersen

  -

  @Søren Sørensen.

  Jeg holder nu fast ved, at marginalskatten for store indkomster i USA er ca. 50 %.

  Nu går debatten her på “fiscal cliff”, så jeg kan ikke rigtigt se, hvad den øvrige del af dit indlæg har med det at gøre. Du er tydeligvis USA-hader og fordriver tiden med USA-bashing.

  Skriv dog en kronik om det, når nu du mener, at det er vigtigt.

 13. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Henrik Pedersen, 4. januar 2013 kl. 12:20
  Du er nu tydeligvis USA elsker og bruger tiden på at forhellige et system der ikke er demokratisk og efterlad den største masse af ulykkelige skæbner i den vestlige verden!
  På taxjustice først www,,,,net., Kan du lære om hvordan Usa og co betaler skat og ikke skat! Dine 51% er latterlige og gider ikke engang undersøge dem for det gjorde jeg i sidste kronik af Uffe Ellemann. Du har ikke indberegnet fradrag, fusk…Fuldstændig lige som de Danske firmaer hvor 66%(formentlige også dem der arbejder under eget navn!) ikke betaler en kr. i skat men tjener penge alligevel. Hvad 68 luxux biler taget på fuske plader,afgiftsfrie en enkelt dag på strandvejen i sommers. Dette tiltag blev hurtig stoppet af de Radikale og S, bare lidt valgflæsk i sommerferien mens folk læste aviser! Når vi får disse fuskere i USA og Danmark til at betale korrekt skat…Der skal nye lovtag til for 2o dobling af straffe og konfiskerings muligheder af alt for storsnyderne til statskassen, Så betaler denne top 20% der ejer 85% af alt værdi i Danmark(top 3 i verden i ulighed der, Danmark) endelig hvad de skal retur til lønmodtagerne og samfundet. Der ligger opgøret for Skatteindtægter og “fiscal cliff” både i Danmark og USA. Men skulle starte med at fordoble antallet af medarbejder i SKAT her og formentlig der, de skal nok komme retur!

 14. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Er det ikke på den baggrund, at der er god grund til at starte en krig, så fokus rettes væk fra økonomien, og den stigende fattigdom i USA?

 15. Af jørgen f.

  -

  Problemet i USA er at man ikke får noget for skatten, med mindre man er ansat i administrationen eller forsvaret.

  I danmark er der i det mindste fortsat borgerrettede ydelser som sundhed, uddannelse, pleje og forsørgelse.

  Men presset i begge samfund er stort fra den kreative klasse til at bruge skatteindtægterne, og gerne mere end det, til egne hobbyformål – og det er yderst sjældent borgerrettede initiativer.

  Vi må gå ud fra – håbe på – at i Danmark anvendes stadigvæk 2/3 af det offentlige forbrug direkte på borgerne. ( men så heller ikke mere )

  I USA er andelen formentlig langt langt lavere – hvilket også medfører decideret had til alle skatter og afgifter.

  Hvis ikke vi skal falde i samme grøft som USA, handler det altså om at bryde med den kreative klasses uhindrede tilgang til statskassen, og akademikernes latente bureaukratiske tilbøjeligheder.

  Og så få skattepengene tilbage ud til borgerne.

 16. Af David Bo Jensen

  -

  Hvad er problemet? USA kan til enhver tid betale sin gæld. Central banken kan bare trykke nogle penge.

 17. Af V .

  -

  “Den position er imidlertid blevet udhulet voldsomt de sidste ti år, og udhules fortsat”.

  Det første er rigtigt, det sidste er forkert!

  Massive mængder af kredit i USD blev pumpet ud i verden for 10 år siden, og forårsagede en devaluering af dollaren og aktiv bobler på boligmarkedet, aktiemarkedet og råvaremarkedet.

  I de sidste 3 år er dollaren steget i værdi, på trods af desperate handlinger fra FED (QE0, QE1, QE2, QE3 og Operation Twist) , som forsøger at lade seddelpressen køre i døgndrift.

  Men selv en Centralbank, har sine begrænsninger, med at skabe inflation?

  Bemærk vi ikke har en ‘direkte’ seddel presse, som i Weimar Republikkens Tyskland, men et Monetært system baseret på kredit.

  Kunne svaret været at gælden er større, end der kan nå at trykkes penge?

  Deflation anyone?

 18. Af j b

  -

  And the middle-class tax cuts..!

 19. Af Bjørn Sørensen

  -

  USA har ligesom resten af den vestlige verden levet over evne i årtier.
  Man har forsøgt med alle slags former for kick-start.
  Ligemeget hjælper det fordi vi har overladt det til lavtlønslandene at producere og dermed tjene penge.
  Hvor imod vi her i vesten tror at vi kan leve af at barbere hinanden og være kreative.
  Som om kineserne og andre folk ikke kan være kreative
  Den folkelige visdom fortæller os at det kan man ikke.
  Hvis vi bliver ved med at udsætte løsningen af vores selvskabte problemer ender vi som alle de andre riger, lande og emperier som gik til grunde pga kronisk offentligt overforbrug.
  Der er kun en løsning og det er at sætte tæring efter næring.
  Nu har vi længe gået og bildt os ind at vi er alle født lige, men enhver moder ved at det ikke forholder sig sådan, for talentet og intelligensen er ulige fordelt.
  Da 2/3 af befolkningen ikke udmærker sig specielt skal de konkurrere med den globale befolkning om de praktiske jobs.
  At tro at vi kan blive ved med at give den del af arbjdsstyrken meget højere lønninger her er naivt og er ikke holdbart.
  Jo da, 1 smed er vigtigere end 2 bagere.
  Og det er hvad vi skal tilat vænne os til.

 20. Af Philip B.

  -

  Jeg er ikke forundret over der er så relativt stor uenighed om muligheder for vækst i Europa, de kommende år, for magt balancen i verden er, eller er ved at skifte.

  USA er så gældsat at det er ikke sikkert de i fremtiden får mulighed for, at fortsætte politisk uafhængigt i gældsspørgsmålet, uden indblanding fra Kina, hvad værre er, at det er ikke sikkert offentligheden får indsigt i, hvilke studehandler der bliver indgået i korridorerne mellem Kina og USA.

 21. Af Henrik Pedersen

  -

  Søren Sørensen – de 51 % er rigtige. Dine skyklapper strammer og spærrer for ilten.

  Og ja Sørensen, jeg kan vældigt godt lide USA og har selv jobbet i Boston-området. Det forhindrer mig dog ikke i at forholde mig kærligt kritisk til udviklingen.

  Langt de fleste amerikanere er jo både vældigt glade for og vældigt stolte over verdens første demokrati. Oprøret lurer jo ikke under overfladen.

  USA er betydeligt mere demokratisk indrettet end eksempelvis Danmark, hvor vi endnu ikke har den 3-deling af magten, som i USA tog sin begyndelse i 1776.

  Og USA har i to omgange med tak fra min side måttet redde Europa fra sig selv.

  Samtidig værdsætter jeg udviklingen i Kina, hvortil jeg så tidligt som 1985 solgte produktionsanlæg fra Sverige, Belgien og Tyskland. Jeg har endog solgt anlæg fra kinesiske virksomheder til andre kinesiske virksomheder i selve Kina, som nu er mulighedernes land.

  Søren Sørensen – i din optik er både Danmark og USA nogle ”lorte-lande”. Hvilke forbilleder har du udover en personlig ”mental cliff” ?

  Familie-diktaturerne på Cuba eller i Nordkorea ?

 22. Af Philip B.

  -

  Jeg savner journalistisk dækning, af spørgsmålet om USA og Kinas afhængighed af hinanden og konsekvenserne for Europa.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Ja, det er unægtelig lidt underligt, at dollar stadig betragtes som “safe haven currency”, taget i betragtning at USA reelt er bankerot. Men det skyldes vel, at handel med olie foregår i dollar.

  Jeg ser (med gru) frem til den dag, Kina kræver sit tilgodehavende tilbage. Så er USA virkelig in deep shit …. !

 24. Af Peter Nielsen

  -

  Hvorfor skal jeg opgive både navn og adresse, her? Hvad rager det Berlingske Tidende?

  Jeg ville bare sige, at det undrer mig, hvor elendigt kommentatorerne af ovenstående artikel staver.

 25. Af V. V.

  -

  Recent decades have seen the biggest credit inflation the world has ever known. So the question is: What will keep up the overvalued prices on all assets! More debt?

  How high was the US mountain of debt/credit in 2008? M3 plus Total Credit peaked at $65 trillion.

  Some more have been added since 2008, and remember it does not count derivatives, which are IOU-ifs representing an estimated risk of indebtedness of $600 trillion or the unfunded liabilities of the federal government, which by some estimates amount to $300 trillion.

  All this fear of inflation, I don’t get it!

  Can the Fed inflate all asset bobbles at will?

  Credit, not cash, can implode when the panic sets in!

  Deflation anyone?

 26. Af Joern Hole

  -

  Det dys-funktionelle amerikanske politiske system, anfoert af Republikanerne, besindede sig fem minutter over tolv. Saadan gaar det ogsaa naeste gang naar man skal stemme om besparelser og autorisation til at haeve gaeldsloftet. I Uffe’s analyse er der en opfordring til Obama om at vise statsmandskraft og Demokraterne om at ta’ sig sammen og stemme for besparelserne. Politikeres hukommelse, baade nuvaerende og forhaendvaerende, er kort. Glemt er aabenbart at det var i George Bush’s praesidentperiode at alt gik galt og de kaempestore underskud blev oparbejdet. Bush ovetog en oekonomi i fin form fra Praesident Clinton og formaaede, gennem to formaalsloese krige, uansvarlige skattelettelser og en fri haand til de helt urimeligt rige, moralsk anloebne, bankfolk paa Wall Street, at saette alt ovet styr, og forgaelde USA og amerikanerne til lang over skorstenen. Vi fulgte godt med herhjemme, under en Venstre ledet regering med en statsminister som intet gjorde for at skjule sin naesegruse beundring for George Bush, og foelge ham i tykt og tyndt. Som bekendt er Bush for nyligt kategoriseret som en af de aller ringeste praesidenter i USA’s historie. I statsoekonomi som i familieoekonomi er det sund fornuft at bruge gode tider til at spare op og justere paa sine udgifter saa man er forberedt paa mindre goede tider. Det undlod Republikanerne mens Bush var ved magten, og det undlod Venstre da de var ved magten i Danmark. Nu forlanges det saa at Demokraterne skal ta’ sig sammen og stemme for besparelser som er akutte paa grund af ansvarsloes Republikansk politik og som vil ramme deres vaelgere. Det samme som Venstre for saa vidt har forlangt af Socialdemokraterne (Danmarks Demokrater) paa grund af Venstres uansvarlige politik under Anders Fogh. Lidt ydmyg selverkendelse, i stedet for dommedagsprofetier som alligevel ikke holder ville vaere velkommen Uffe! Amerikansk oekonomi er paa vej fremad. Og naar der kommer flere i arbejde kommer der flere penge i kassen, baade statens og hos familierne. Da er det tid at gennemfoere besparelser – men saa er det sikert glemt.

 27. Af jørgen f.

  -

  Hvem hæfter hvis unionen opløses?

  I wish I was in Dixie, Hooray Hooray!

 28. Af Dennis Jensen

  -

  Det har siden 2008 stået tindrende klart at den vestlige verden er regeret af nervøse kællinger uden den politiske handlekraft der er nødvendig. Eneste undtagelse der tæller er Tyskland.
  Al hjernedød prv. gæld er nationaliseret af nationer der ikke formår opgaven med al tydelighed! I stedet for at gøre det rigtige i 08 og lade falde hvad ikke kan stå (banker etc.) er det nu nationerne i den vestlige verden der står for fald, fordi de ikke turde tage de nødvendige tæsk i tide. Konsekvensen er at alt nu ser meget værre ud, og de ansvarlige der ikke traf de rette valg tidligere skal vi nu forvente kan gøre det nu! Nej vel, det tror vi ikke på længere! Det bliver markederne der vælter USA, Spanien, Frankrig, Portugal, Grækenland, Italien etc. Det eneste spændende bliver hvornår tyskerne slipper tøjlerne og opgiver at redde Euroen!

 29. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Henrik Pedersen, 4. januar 2013 kl. 22:04
  Også selv boet en del år i USA og Canada,4 ca. der, med overvægten i Canada med 2 et halvt!

  At studere 1776 demokrati er ikke særlig brugbart for at bedømme USA´s demokratiske formåen. USA er det mindst demokratiske land af alle Vestlige lande! Generalt stemmer de 28% rigeste kun, valgkortene kommer ikke frem til de 28% fatigeste! Selvfølgelig en borgerlig drøm her også..Faktisk, må vi se at få de 8% der ikke stemmer her med, det burde regeringen arbejde imod, 6% nok af dem er Røde og de har ingen repræsentanter nu.Jeg mener tvunget valgdeltagelse, når der er tvunget livsdeltagelse i Danmark(og i USA!) hører det første også med! Det kan regeringen indføre! Også har de røde lidt flere mandater selvfølgelig også!

  “Langt de fleste Amerikaner er glade for deres demokrati”,
  …..Jamen jeg var også glad for mickey mouse som barn, men så læste jeg rødderne også destoyevski også var mickey mouse, falsk og ikke udvidende. Da du har boet i USA ved at ligesom Kina, er det et land hvor Kritikken mod kulturen er minimal fra borgerne selv generalt,,,,dette er hverken ønskeligt eller godt for USA og derfor har de endt med så usselt en samfundsmodel for andre!

  Cuba har sendt ti tusinder af læger og sygeplejersker afsted, der arbejder i verdens fattigste lande…Den mest afsideslæggende hybel, hvad finder du? Ingen lokale eller vestlige læger,,,Cubanske der hjælper de fattigste fra et af verdens også selv fattigste land misbrugt af USA der endda nægter at sælge dem medicin eller fødevare og stopper alle der handler med USA fra at handle med Cuba. Jo det er det “demokratiske” USA! I Guatemala gav de flere hundrede syfilis uden at fortælle dem det, Hvorfor betale for undersøgelsen? Dette var det Amerikanske sundhedsvæsen der stod bag!! USA´s demokrati er et langt misbrug af deres magt, og ingen rollemodel. Jeg foretrækker da Cuba´s! Og Canada er jo et meget bedre land end USA i alle henseender, med fornuftig Politik ude og hjemme!

 30. Af Henrik Frederiksen

  -

  Mener det var Warren Buffet eller en af de andre rigmænd i USA som ønskede at betale mere i skat – da hans skatte-billet var mindre end hans sekretærs.

  Problemet er som jeg ser det jo, at det fleste millionærer har aktieudbytte-indtægter og andre fortjenester ved handel som slet ikke beskattes på samme niveau som “normal” lønindkomst.

  Derfor er diskussionen om marginalskattetrykket “ligegyldig”.

  Just my 2 cents…

 31. Af Michael Sølvvig

  -

  “Lad falde, hvad ikke kan stå”. Det vil betyde et kæmpe kaos og megen elendighed når mindst det vestlige kapitalistiske system bryder sammen.
  Og det er trist, for der er ikke et klart bedre alternativ. Men kapitalisme kræver etik og samfundssind og som sådan fungerede det egentlig godt i en del år.
  Men så kom grådigheden og kynismen. Maksimal profit. Målet helliger midlet. Det tog efterhånden overhånd og er bare vokset.
  Demokratier er udsatte for den slags. De grådige skal jo blot sikre sig indflydelse på magten. Og få steder er det mere udtalt end i USA, hvis “folkevalgte” i meget høj grad er styret af at servicere sine sponsorer – og ikke landet/folket.
  Bush-familien er et skræmmebillede her.
  Er der noget håb? Både i USA som i flere andre betændte lande er det jo de, der tjener på det, der selv skal save den gren over, de sidder på. Så længe også de er grådige, kyniske og magtsøgende, kan de ikke ske.
  I EU-landene er det teoretisk muligt at enes om, at vi ikke er modne til uregulerede markeder, at der skal hånd i hanke med den financielle sektor, at hele børs-systemet skal revolutioneres osv. Men dette kan næppe ske i USA, for jeg vurderer, at hele deres forstenede system er doomed.
  Spørgsmålet er så hvor mange og meget, der falder i mastodontens dødskamp. Og hvad der kan dukke op som redning. Det bliver ikke kønt, tror jeg.
  Og imens blotter vi os for den måske farligste mand, der leder et land: Putin. Og Kinas effektive erobring af verdens råvarer – især de mere snedige ressourcer.

 32. Af Finn Bjerrehave

  -

  Godt jeg ikke er økonom, fordi det der slog Grækenlands økonomi i bund, var nemlig offentligt underskud (altså manglende skatteindbetalinger) og det der reddede den Amerikanske økonomi, var skattelettelser, altså større offentligt underskud.
  Hvordan dette ovenstående kan udredes, bliver måske den nye Nobelpris modtager, og bagefter spændende læsning.
  Det bedste man kan sige om USA,s offentlige økonomi under Obama, er der ikke er startet nye tåbelige krige, men desværre Droner skaber hver dag fjender af USA, og hvem venter ikke spændt på den uundgåelige reaktion.
  Som orientering i DR p1 har fortalt, USA går totalt fallit inden 2020, og det er nok forståeligt, hvis fortsat skattelettelser, bliver regeringens ypperste værktøj, og jeg er fortsat forvirret.
  Hvornår får kejseren sit tøj på.Finn Bjerrehave Vig

 33. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Finn Bjerrehave

  2/3 af befolkningen betaler langt mere i skat end de globale lønninger er for hvad de udfører.

  Det er jo ikke holdbart.

  For at få balance i vores økonomi skal, S K A L de offentlige udgifter reduceres, dvs offentlig ansættelse og sociale ydelser.

  Da de fleste, ca 2/3 af befolkningen skal konkurrere med de globale realiteter nytter det jo ikke at de skal betale mere i skat end værdien af deres arbejde.
  På den måde skaber man ikke nye arbejdspladser.

  Nu har vi i 30 år gået og ventet på at et mirakel skulle åbenbare sig og dermed redde vores forstenede økonomi.
  Og vi har belånt os fattige for at holde leven over evne gående.

  Mon ikke det snart var på tide at man begynder at indse de økonomiske realiteter inden det totale forfald.
  Efter Romerrigets fald, som skyldtes kronisk offentligt overforbrug,slumrede Europa i 1000 år.
  Hvis vi ikke gør noget nu så går det som alle de andre riger som levede over evne.

 34. Af Finn Bjerrehave

  -

  Bjørn Sørensen
  Tillad venligst mit syn på økonomi og samfund.
  Skat skal betales, netop fordi vi ønsker ikke et samfund , hvor netop de høje leveomkostninger, efterlader borgerne i et sort hul, og uligheden med den arbejdene befolkning bliver fremtiden.
  Så hellere Peter Brixtofte, som skaffede alle et arbejde, og denne ortodokse fremgangsmåde , hvor solidaritet rummer alle personer, det giver et ærligt samfund.
  Derfor en stor offentlig sektor, nemlig størrelsesforholdet 1:2 som 00 erne opfyldte, og aldrig har samfundet fungeret samt været rigere, netop fordi vores overregulerede samfund fungerede.
  I dagens Danmark, er ca 40,ooo offentlige arbejdspladser forsvundet,og aldrig har servicen været dårligere.
  Et lille eksempel, jeg har en udenlandsk bil, som vurderes forskelligt i Jylland og København, klagen over denne forskel, er jeg skal vente på svar i 10 mdr., og denne skændsel er nok resultatet af besparelser.
  Summa Sumarum, hvis vi ønsker en ægtefælle til Danmark, skal vedkommende også betale skat til fællesskabet.
  Med skat skal tryghed bygges.Finn Bjerrehave Vig

 35. Af Jan Andersen

  -

  Bare rolig – USA har masser af aktiver, der overstiger gælden 1000 fold.

  Det er ikke længere USA, eller den vestlige mature-fase del af den globale økonomi der driver verdensøkonomien, og som har betydning for dansk økonomi.

  Hvad har betydning er hvad Danmark gør internt.

 36. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Bjørn Sørensen, 5. januar 2013 kl. 14:22
  Før du diskuttere Rom burde du læse Gibbons “fall and decline of the roman empire”,,,der er lidt mere til det end nemme borgerlige floskler for egen tegnebog!

  Skrevet af Jan Andersen, 5. januar 2013 kl. 22:41
  Nej usa har ikke værdiger der tusindfold overstiger gælden! Andre lande acceptere ikke længer Amerikansk misbrug af dem, som i Latin Amerika hvor jeg har boet i mange år! Den tidsalder er slut…Derfor er det så fatalt for Danmark at VKO frasolgte de Grønlanske olie og mineraler til et par inuiter og til maersk og co. Danmark kunne være blevet verdens rigeste land med Grønland,arktik og andedammen. Hvilket dårligt,dårligt borgerligt arbejde for egen tegnebog, for de kan kun være blevet betalt personligt af USA mv, for at være så anti-Danske…der er ingen anden mulighed!!Borgerlig anstændighed for grønlændere? jeg ville så¨gerne skrive ha,ha,ha,ha…men det ser så tomt ud på skrift og er slet ikke nok!

 37. Af Jan Andersen

  -

  Hvad mon staten Texas er værd, eller Ohio … ;-)

 38. Af G. Nielsen

  -

  Kloge ord Uffe.
  Gad vide hvornår det går op for alle de neoliberalistiske kapitalister der gennem de sidste 10-15 år har smadret verdensøkonomien at man måske skulle satse meget mere på Kina og Indien for at få lidt gang i hjulene igen.

 39. Af Peter Poulsen

  -

  Kære Uffe og andre
  Du har helt ret i at det politiske forlig stort set intet har løst, men at de store probmer fortsat tårner sig op.
  Desværre er du atter faldet for blændværk i mediedækningen af forløbet.
  Ønsket om opgør med de ekstreme i det republikanske parti udestår. Ønsket om “at Obama nu tager et opgør med de af hans egne, som vender sig mod bugetreformer”, er baseret på en forkert analyse.
  Demokraterne har tilbudt forhandling om besparelser på 1 trillion, dog har de fritaget uddannelsessektoren.
  Observer nu, at det republikanske flertal som sædvanligt ikke kommer med konkrete udspil.
  Prøv at nærlæse det indgåede “forlig”. Se hvem der bidrog til budgetforbedringerne.

  Lønmodtagerne fik klippet i deres fradrag. Så bidraget til sociale ydelser sættes op fra 4.2 pct. til 6.2 pct.
  Skat på kapitalgevinster sættes op fra 15 pct. til 20 pct. Den er dog fortsat under og ude af trit med lønskatten. Mitt Romney og hans støtter kan roligt sove videre, de kommer ikke til at bidrage efter evne.
  Masser af sparemuligheder blev forhandlet væk af de republikanske senatorer udenfor mediernes søgelys.
  F.eks. blev et tilskud til NASCAR -motorløb- på 70 mill. dollars fredet fra sparekniven !
  På Bill Clintons tid – da statsfinanserne var i god form – var arveafgiften på 55 pct. for arv over 1 million dollars. Nu bliver satsen 40 pct. for arv over 5.12 millioner dollars.

  At det nu skal være demokraternes som mangler mod til et opgør med budgetreformer, er rent mediespind.
  Tag blot Warren Buffet som ledetråd. Han blev beskyldt for nærmest 5.kolonnevirksomhed, da han påpegede det skæve i, at han betalte mindre i direkte skat end sine godt lønnede kontordamer.
  Hvem kan seriøst hævde, at det har ændret sig?
  PS
  Hvem giver os svaret på, om derivaterne er masseødelæggelsesvåben af den finansielle sektor ?
  I EU var markedet på 700 trillioner dollars sidste år, så der er noget at ødelægge.
  Godt nytår

 40. Af Philip B.

  -

  “Så gik kejseren i processionen under den dejlige tronhimmel og alle mennesker på gaden og i vinduerne sagde: “Gud hvor kejserens nye klæder er mageløse! hvilket dejligt slæb han har på kjolen! hvor den sidder velsignet!” Ingen ville lade sig mærke med, at han intet så, for så havde han jo ikke duet i sit embede, eller været meget dum. Ingen af kejserens klæder havde gjort sådan lykke.
  “Men han har jo ikke noget på,” sagde et lille barn. “Herregud, hør den uskyldiges røst,” sagde faderen; og den ene hviskede til den anden, hvad barnet sagde.
  “Men han har jo ikke noget på,” råbte til sidst hele folket. Det krøb i kejseren, thi han syntes, de havde ret, men han tænkte som så: “Nu må jeg holde processionen ud”. Og kammerherrerne gik og bar på slæbet, som der slet ikke var.”

 41. Af j b

  -

  US defaulted on its debt in 1979.
  The Treasury was unable to pay Treasury bills maturing on April 26, 1979, May 3, and May 10 1979.
  A total of $ 122 millon in T-bills and the holders of those T-bills lost, based on the prevailing interest rates at the time,$325000. Some investors filed suit in federal court in California.

Kommentarer er lukket.