EU blev taget på sengen i Mali

Af Uffe Ellemann 180

Det burde ikke være kommet som den store overraskelse, at det ville gå galt i Mali (og omegn): For mens europæerne hvilede på laurbærrene efter den succesfulde (?) indsats i Libyen, væltede lejesoldater og våben over grænsen mod syd og ind i Mali. I det sidste år har den nordlige del af Mali været i hænderne på islamistiske militser med rod i Al Quaeda og andre af samme surdej plus oprørske tuareger. Det var først da de satte sig i bevægelse mod hovedstaden Bamako, at man vågnede op og skred til handling.

I EU’s fælles udenrigstjeneste (EEAS) har man længe været opmærksom på, at regionen syd for Sahara – Sahel – rummede en særlig udfordring på grund af den hastigt voksende islamiske fundamentalisme. Efter mange forsinkelser blev der for halvandet år siden vedtaget en ”strategi for sikkerhed og udvikling i Sahel”, og der blev sat penge af til udviklingsbistand og samarbejde om sikkerhed og kontraterrorisme. Der skulle gives støtte til opbygning af regionale styrker, som kunne gøre det praktiske arbejde – men det blev ved planer og hensigtserklæringer. Onde tunger siger, at det er bureaukratiske grænsestridigheder i EU-apparatet, som har forsinket det hele.

Men andre og mere blodige grænsestridigheder gjorde det nødvendigt at gribe ind – og selv om Frankrig længe havde tøvet, blev det til en direkte militær indsats med støtte fra FN’s sikkerhedsråd: FN Resolution 2085 siger, at en afrikansk styrke skal tage sig af problemet – og det er da også håbet, at en styrke fra nabolandene på et eller andet tidspunkt kan tage over fra franskmændene.

Det var godt, at den franske præsident vågnede til dåd – og at nogle europæiske lande, herunder Danmark, straks gav praktisk støtte eller tilsagn herom. Det var mindre godt, at EU-apparatet svigtede. Og franskmændene var alene om at levere ”støvler på jorden”. Det blev illustreret i det franske dagblad Le Monde i en karikatur, hvor præsident Hollande som Tintin drog i kamp med tegneseriens to politimænd Dupont&Dupond siddende på en sofa i baggrunden, råbende: Vi er med dig!

EU’s forsvarssamarbejde – som Danmark jo har sit triste ”forbehold” overfor – burde have været på pletten. Tanken var, at stående fælles udrykningsstyrker (”battle groups”) med meget kort varsel skulle kunne sættes ind i den slags situationer, hvor der er brug for en hurtig militær indsats. I begyndelsen var der to kampgrupper, som i et halvt år af gangen skulle stå til rådighed for hurtig indsats – i dag er der kun én. Det er p.t. ”Weimar Battlegroup”, som ledes af Polen, med bidrag fra Tyskland og Frankrig. Tidligere har der bl.a. været en ”Nordic Baltic Battlegroup” under svensk ledelse, med deltagelse fra de nordiske og baltiske lande (minus Danmark, men plus ikke-EU-landet Norge!) samt Irland (på trods af traditionel irsk neutralitet). Ret skamfuldt for Danmark – som også trak sig ud af samarbejdet om minerydning på Balkan, da EU overtog ledelsen fra NATO. Det viser hvor absurd den danske undtagelse er! Og hvis EU på et tidspunkt kommer til at stå for indsatsen i Mali, må Danmark vel også trække sit Hercules-fly hjem…

(En sidebemærkning: Da Danmark i sin tid krævede og fik sin undtagelse fra det militære samarbejde i EU, var argumentetg, at vi ikke ville risikere at underminere NATO. I dag har amerikanerne gjort det klart, at de ønsker en stærkere europæisk indsats i løsningen af regionale konflikter, som f.eks. Libyen og Mali… Hvorfor pokker har skiftende regeringer bare set den anden vej, i stedet for at spørge befolkningen, om vi kan være det bekendt?)

De voldsomme nedskæringer i forsvarsbudgetterne over hele Europa har ført til, at det efterhånden kun er Frankrig og England, der er i stand til at foretage en hurtig militær indsats som den, der blev nødvendig i Mali. Det burde sætte yderligere skub i EU’s militære samarbejde – med eller uden Danmark. Amerikanerne har gjort det klart, at de ikke automatisk står til rådighed, hver gang der opstår en regional krise. De er mindst lige så klemt som vi andre af stramme budgetter – og har i øvrigt nok at gøre andre steder på kloden. Derfor er Nordafrika først og fremmest et europæisk anliggende – rimeligt nok, for det er først og fremmest Europa, som får det at føle, hvis fundamentalistiske terrorgrupper skaber sig fristeder i f.eks. Mali.

Der bliver brug for et langt og sejt træk i Mali – og andre steder, hvor den islamiske fundamentalisme har givet terrororganisationerne medvind. Udviklingsbistand og træning af lokale militærstyrker er nødvendigt – men ikke tilstrækkeligt. Erfaringerne fra Irak, Afghanistan og Libyen viser, at man skal være forsigtige med at opstille for ambitiøse mål. Vi skal ikke tro, at det lader sig gøre at etablere vel fungerende demokratiske systemer eller at udslette modstanderne. Hvis bare vi kan skabe sikre og ordnede forhold, skal vi være glade – men det kræver en langt større og mere målbevidst indsats, end vi har set hidtil. Og det kræver først og fremmest en fælles europæisk indsats!

180 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Anders Johansen

  Du skriver:

  “Nøden skæver ikke til etnicitet eller religion.”

  Ytrings- og åndsfrihed er helt central for den filosofiske, videnskabelige og politiske udvikling.

  Religiøs, dogmatisk fundamentalisme er især gift for den videnskabelige udvikling.

  Det er derfor, at findes under ti muslimske Nobelprismodtagere, selvom der findes over halvanden milliard muslimer.

  De få muslimske Nobelprismodtagere bliver som regel ikke beundret af de fundamentalistiske muslimer – tværtimod.

  F.eks. blev den egyptiske Nobelprismodtager i litteratur, Naguib Mahfouz, blev stukket ned af en egyptisk fundamentalist.

  Og den tyrkiske Nobelprismodtager i litteratur blev både truet på livet af islamistiske terrorister og retforfulgt af de tyrkmiske myndigheder, fordi han konstaterede, at de tyrkiske muslimer begik folkemord på Tyrkiets kristne mindretal i ly af Første Verdenskrig.

  – De muslimske tyrkeres folkemord på Tyrkiets kristne mindretal er et faktum, som er anerkendt af den internationale sammenslutning af folkemordsforskere.

  Tyrkiets islamistiske regering sørgede for nogle år siden for, at der kun sad islamistiske fundamentalister i TÜBITAK, der rådgiver den tyrkiske regering i videnskabelige spørgsmål.

  De regeringsindsatte, muslimske fundamentalister i TÜBITAK sørgede senere for, at chefredaktøren for Tyrkiets næststørste populærvidenskabelige magasin blev fyret, fordi magasinet bragte en længere artikel om Darwins evolutionsteori.

 2. Af Anders Johansen

  -

  @ KO
  Der findes kun én valid målestok mht “godt og ondt”, og det er Jesus’ “Gør ikke mod andre …”
  Din brug af ordet “afskum” stinker. Jeg tog engang citater af DF-politikere, og erstatede “muslimer” med “jøder” samt “Islam” med “Jødedom”, og det var SKRÆMMENDE” at se, hvor meget de kom til at ligne retorik fra det 3. Rige!

  @JSR
  Det er den gamle debat fra det kolde krig om igen. Hvad nytter yttringsfrihed, når du kæmper hver eneste dag for at brødføde din familie? Er det ikke statens primære pligt at bekæmpe nød i landet?

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Anders Johansen – i starte af livet betaler ens forældre over skatten, hvad de gør livet igennem, hvor vi selv også og samtidigt hopper på.

  Børn låner ikke – men forældre og ikke-forældre betaler alt-i-alt til ‘det hele’. De er også et sted interesserede el ser deres interesse i at der kommer nye borgere.

  Mine forældre kunne rigeligt have fået penge tilbage i forhold til deres samlede forbrug af fx sygehusvæsen. Folk, der aldrig sætter deres ben på et bibliotek ligedan – og sådan er der så meget; men vi – kun voksne – betaler til en fælles kasse, hele tiden

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Anders Johansen

  Jeg forstr, at du har en længerevarende udd – måske fik jeg indtrykket af.

  Du kan forestille dig at skulle betale hver times undervisning af egen lomme – uden S.U., og studielån, fordi udd fx ikke fandtes i Danmark, hvor du så selv betaler og kommer flere håndsbredder af viden forud.

  Så skylder du ikke på samme måde, som de, der kan få udd betalt med S.U. og lavere rente til studier via skattekroner.

  Derfor skylder jeg fx ikke noget her på samme måde som du el andre udd i f udd. systemet af enhver art, kun ganske få kurser før min udd. – min skolegang betalte mine forældre af egen lomme og via skattebilletten. Osv.

  Der er forskel på folk og fæ, hvor systemet også gerne vil have moms fra den sidste gruppe, jeg tilhører, og hvor folk selv stadig må betale og ikke kan få én krone til hjælp og dermed som fx psykologer, visse, få klienterne serveret ind ad døren på rad og række.

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Anders Johansen – derfor får statsansatte akademikere en garanteret høj løn, så pengene kan betales via skatten tilbage i en vis forstand, vil jeg tro.:-)

 6. Af kim olsen

  -

  Johansen,

  Jamen det er da fint, at du kan bruge Jesu budskab som absolut målestok. Nu skal du så bare overbevise islamisterne…

  Man kan ikke anskueliggøre noget som helst ved at skifte ord i en tekst ud med andre ord eller navne.

  Du kan jo prøve, at skifte navnat Jesus ud med navnet Mickey Mouse eller Mugabe i bibelen… Det er idioti, og anskueliggør ikke noget som helst.

 7. Af kim olsen

  -

  I øvrigt, Johansen, så kan Jesu budskab aldrig være en universel målestok, allerhøjest nogle retningslinjer som kan bruges af mennesker, som tror på lige præcis ham.

  Jeg er jo heller ikke forpligtet af det som står i koranen, selvom det er det islamisterne henholder sig til.

  Du ynder at referere Sartre, men du har tilsyneladende misforstået ham. Der er ingen absolutte målestokke hos ham.

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @AJ

  “Det er den gamle debat fra det kolde krig om igen. Hvad nytter yttringsfrihed, når du kæmper hver eneste dag for at brødføde din familie? Er det ikke statens primære pligt at bekæmpe nød i landet?”

  Du har ret i, at det på mange måder er den gamle debat fra den kolde krig om igen.

  Og svaret er det samme:

  Ytrings- og åndsfrihed overtrumfer til enhver tid statens “ret” til at undertrykke sine egne borgere, for at forsvare sig mod kritik!

  “Hvad nytter yttringsfrihed, når du kæmper hver eneste dag for at brødføde din familie? Er det ikke statens primære pligt at bekæmpe nød i landet?”, skriver du.

  Det var det argument, som de kommunistiske diktatorer brugte til at “retfærdiggøre” undertrykkelsen af egne borgere.

  Men det var jo netop de kommunistiske staters manglende frihed, der var skyld i, at den økonomiske og teknologiske udvikling sakkede agterud, i forhold til den økonomiske udvikling i f.eks. Danmark, hvor borgerne har frihed til at tænke og kommunikere frit.

  De muslimske regimer og regeringer er skyld i overbefolkning i deres egne lande – og dermed skyld i nød og fattigdom – når de nægter at give muslimske piger og kvinder de samme basale rettigheder, som de giver muslimske mænd.

 9. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  I det århundrede vi forlod for få år siden, førte mangel på demokrati plus politisk tåbelighed og ondskab til at snesevis af millioner af mennesker fik smadret deres tilværelse.

  I det århundrede vi nu er i, ser det ud til at manglerne og galskaben fortsætter.

  Alene masseindvandringen til Europa og de vidt åbne grænser har potentiale til at ødelægge livet for 100 eller 200 millioner europæere.

  Oveni kommer så de utallige forringelser af den sociale velfærd mv.

 10. Af Hans O'Jokumsen

  -

  80 dræbte – 48 GIDSLER
  og 32 gidseltagere!

  Hvad er det for en grov, eksessiv og disproportional anvendelse af magt?

  Læg mærke til hvordan alverdens mainstream medier har besluttet sig for at være selv-gratulerende nu hvor det er ovre, og denne blogholder forekommer endda lettet! LETTET! MED FIRS DRÆBTE? Er det mon sandsynligt at 80 var blevet dræbt, hvis man havde forhandlet, sådan som briter og andre civiliserede ville have gjort? Man må jo prøve at høre hvad det er de ønsker. De ville under ingen omstændigheder få ALT hvad de ønsker,- og det ville den anden part heller ikke. Det er jo forhandling.

  Hvad er dette for en grov amatørisme i udførelsen, som dette militær diktatur har gjort sig skyldig i, og hvorfor er fordømmelsen ikke større! Se nederst. Og hvorfor har vi ikke fra begyndelsen fået klar besked på hvad der er sket? Kan vi være sikker på at det vi hører er rigtigt? Når hele stater er involveret (som i tilfældet det algeriske militær(diktatur) så er det overhovedet ikke sikkert at vi får sandheden at vide. Sandheden er som bekendt det første offer i krig.

  Og herværende blogoplægsholder som er medlem af bestyrelsen for Reuters-Thomson — hvor han overtog jobbet efeter P.G Gyllenhammar — ved bare hvordan den skal skæres.

  ——
  Hvorfor er fordømmelsen ikke større? Sandsynligvis fordi verdens mainstream medier er domineret af personer med etnisk tilknytning til den ene side af mellemøstkonflikten. Og det er efterhånden gammel viden, at Israel intet hellere ser end en samordning af sine strategiske interesser med resten af verdens — som vel at mærke med stort set ikke ville have et terrorisme problem hvis det ikke var for Israel og dets lobby i Washington’s handlinger. Lobbyen ser til at USA’s mellemøstpolitik flugter med Israels, og dermed bringer USA sig selv i farezonen, som vi så 11. september 2001.

 11. Af Anders Johansen

  -

  @BHL

  Nej, det er, at vende det hele på hovedet at påstå, at forældrene betaler staten for deres barns dit og dyt.
  Hver person betaler for sig selv set over HELE vedkommendes liv, I starten af livet har staten et underskud i forhold til vedkommende. Senere bliver dette underskud mindre og mindre, og forhåbentligt tilsidst til et overskud for staten til gavn for os alle. Det kan ikke være anderledes. Eks: Hvem betaler for et forældreløst barn? Os alle sammen? Nej, det gør barnet selv som arbejdende voksen via skat og afgifter.
  Ja, jeg har en høj vidergående uddannelse, hvad det så har med noget at gøre? Jeg kan tilføje, at jeg ikke har modtaget en krone i SU

  Over-and-out

 12. Af Hans O'Jokumsen

  -

  B-R-E-A-K-I-N-G — OTTE-OG-FYRRE-TYVE GIDSLER DRÆBT

  Og (angiveligt) 32 gidselstagere, men vi har ikke set billede af hvert enkelt lig med en udgave af en avis ved siden af (som vi kan aflæse datoen på) sådan at vi kan se at der var så mange gidseltagere. Og selv dét kan svindles.

  Nej det sikreste ville være hvis internationale organisationer som f.eks Amnesty international (og helst én til organisation for uafhængig verifikation) fik adgang. Ellers kan vi ikke stole på de oplysninger vi får.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Hvorfor er fordømmelsen ikke større?”

  Det har du misforstået O’Jokumsen.

  Den internationale fordømmelse af massakren af gidslerne er selvfølgelig voldsom – og vreden retter sig, endnu mere selvfølgeligt, mod de terrorister, der massakrerede gidslerne.

  “Sandsynligvis fordi verdens mainstream medier er domineret af personer med etnisk tilknytning til den ene side af mellemøstkonflikten.”, skriver du.

  Du prøver altså at retfærdiggre dit de facto-forsvar for terroristerne, ved at antyde, at forsøget på at befri gidslerne, skyldes en form for racisme, vendt mod terroristerne.

  Men mon ikke alle de muslimske stater, uden undtagelse, også fordømmer terroristernes massemord på gidslerne?

  De fleste muslimske stater har store problemer med islamistiske terrorister og nedkæmper dem med langt hårdere midler, end dem, som blev anvendt mod terroristerne i Mali.

  Den omfattende, islamistiske terror i de muslimske lande er faktisk en af grundene til, at demokratiet har det svært:

  Mange muslimske stater ser sig tvunget til at bruge politistatsmetoder mod deres egne borgere, og til at indføre permanente undtagelsestilstande, netop på grund af den omfattende, interne, islamistiske terror.

 14. Af Anders Johansen

  -

  @ KO

  Nej, jeg har ikke misforstået Satré eller noget som helst andet. Pointen med at citere Jesus ER NETOP, at der ikke findes nogen absolut målestok. Allerede som teen tænkte jeg meget over dette, og kom frem til samme konklusion som Jesus. (Jeg havde ingen anelse om, at han havde udtalt “Du skal ikke gøre …”).
  At man indenfor dogmatiske religioner som feks de monoteistiske begynder at definere absolutte synder henholdsvis dyder, betyder blot, at man kommer på glat is i forhold til jeg-ved-ikke-hvad. “Du må ikke dræbe.” siger Jødedom, Kristendom og Islam i kor. Nå, jo, du må godt for at forsvare dig selv på samme måde som straffeloven siger det. Straffeloven tilføjer dog “ikke mere vold end nøden kræver”. Hvordan man så skal kunne vurdere “hvad nøden krævede” forbliver mig en gåde medmindre offeret bliver slået ihjel. Så er det sikkert, at offeret brugte “mindre vold end nøden krævede”.
  Du har med sikkerhed ikke set megen nød i den 3. verden, når du kan komme med den slags udtalelser angående “sult kontra yttringsfrihed”. Mennesker uden uddannelse, som kæmper for at brødføde sig selv og sin familie er hamrende ligeglade med yttringsfrihed.
  Man behøver ikke engang gå til den 3. verden. I USA går næsten hver 4. barn sulten i seng. (Har boet og arbejdet i LA). Dødligheden blandt unge sorte mænd i de store byer er højere end den for USAs soldater i WWII. Hvert 3. sort barn vokser op uden en far. (Han er enten dræbt, sidder i fængsel eller er skredet). Ved hvert præsidentvalg stemmer kun ca. halvdelen af befolkningen. Hvorfor? For det første fordi de er skide ligeglade med andet end at sikre dem selv og familie ordentlige forhold at leve under. For det andet fordi de simpelthen ikke tror på det politiske system.
  Så godt som alle i dette lille legetøjsland mener, at der er demokrati i USA (o.a. steder). Der står INGEN steder i USAs forfatning, at landet skal have en demokratisk styreform. Der står, at styreformen skal være republikansk, intet andet. “The Founding Fathers” var faktisk meget bange for en størrelse som “demokrati”, og hvordan svingende folkestemninger ville påvirke det politiske system. Derfor er der ikke direkte valg til præsidentposten, men derimod et valgmandssystem. En præsident kan godt være valgt af et mindretal, hvilket er sket i USAs historie.

  over-and-out

 15. Af kim olsen

  -

  over-and-out….

  Her er du lige så forvirret som i din verdensanskuelse.

  Over er en invitation til at svare.

  Out betyder, at kommunikationen er afsluttet.

  Så heller ikke din sidste sætning giver nævneværdig mening…..

  Naturligvis er verdenspressen da betalt af Israel :)

  Jeg vælger, at fokusere på sidste del af din afskedshilsen idet jeg anser yderligere diskussion med dig for udsigtsløs.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @AJ

  Du skriver:

  “Mennesker uden uddannelse, som kæmper for at brødføde sig selv og sin familie er hamrende ligeglade med yttringsfrihed.”

  Hvis de er hamrende ligeglade med ytringsfrihed, hvorfor bekæmper de så vores ytringsfrihed?

  De fattige burde ikke være ligeglade med de intellektuelle frihedsrettigheder, som ånds- og ytringsfrihed, der skaber rigdom og udvikling!

  Men de ved ikke bedre, netop fordi de er uddannede og undertrykte selv.

  Den undskyldning har du ikke, for du er vel ikke fuldstændigt uuddannet selv.

  Så hvad er din undskyldning, for at være ligeglad med ytringsfriheden?

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Men de ved ikke bedre, netop fordi de er uuddannede og undertrykte selv.”

 18. Af kim olsen

  -

  Johansen,

  Jeg har ikke ytret mig om sult contra ytringsfrihed hvorfor jeg i sagens natur ikke kan kommentere den del af dit indlæg.

 19. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kim Olsen

  Anders Johansen skrev 13.28:

  “Det er den gamle debat fra det kolde krig om igen. Hvad nytter yttringsfrihed, når du kæmper hver eneste dag for at brødføde din familie? Er det ikke statens primære pligt at bekæmpe nød i landet?”

  Selvom du ikke har ytret dig om sult contra ytringsfrihed, så giver du vel ikke A.J. ret i, at at man er nødt til at vælge mellem ytringsfrihed eller rigdom – ligesom de kommunistiske diktatorer også påstod.

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Anders Johansen – “over-and-out”

  Jamen, da strålende, som du kan forstå tingene.

  Og iøvrigt kom jeg med en ‘opgave’, hvor du skulle forestille dig el 100% selvfinanciering af et studium uden SU og mulighed for billig lånerente, hvis det var nødvendigt med sådant. Og – så siden en momsbetaling, udover alm skat.

  Det var bare det – you so-called “over-and-out”. BHL

 21. Af kim olden

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Nej, naturligvis står valget ikke mellem rigdom eller ytringsfrihed.

  Johansen udtrykker sig i absolutter, og den slags debattører kommer næsten altid så langt ud, at de tyer til banaliteter/usandheder som: I USA dør folk af sult på gaderne, Israel har betalt verdens nyhedsmedier, amerikanerne stod selv bag 9/11 massakren og skift muslimer ud med jøder i DF retorik osv. osv….

  Man bliver bare så træt….. :)

 22. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det plejer at hedde sig, at folk er ligeglade med fx kristne missionærer, altså religion, hvis de sulter – men de er ikke ligeglade med, om de kan ytre sig, da det er ganske andet. Fx omkring deres sult og så få gjort noget ved det, hvor andre også er involveret – og ikke blive straffet el slået ned.

  Meget muligt at de ikke kendte begrebet, som vi anvendet: ‘ytringsfrihed’ – men bedøvende ligegyldigt, for de vil bare kunne ytre sig uanset hvad i verden, for fx at få mad, mulighed for at dyrke o.l.

 23. Af Aron Weinstein

  -

  Hans O’Jokumsen

  Det er en skam, at du ikke var i Algeriet, da aktionen fandt sted.
  Med dit unike situationskendskab ville ville vi bestemt have haft et en lykkeligere udgang.

  Det er grundlæggende vanskeligt, at forhandle med folk, som kræver noget, som man ikke er i sinde at give.

  Når det ser ud til at udvikle sig til, at gidsler begynder at blive skudt, og her var der nok af dem
  (Et gidsel er værdiløst, man er nødt til at have nogle at at tage af), er man nødt til at gå i aktion.
  Jo længere gidseltagerne har til at konsolidere deres situation, desto sværere er det, at befri gidslerne.
  Derfor er det lederen på stedet, som må tage beslutningen ikke O’Jokumsen ved sin computer, fordi du absolut ingen ide har om om hvad, som forgår.
  Det kan være svært nok for folk på stedet.

  Havde du været villig til at ofre de reddede gidsler for dine enfoldige principper?

  At beslutte, at starte en væbnet aktion er ingen let opgave, og der vil altid være en risiko for at skønne forkert, men når beslutningen er taget, er det afgørende, at gå frem med al kraft, og det betyder, at der både kan være tab hos egne, og blandt gidslerne.
  Det er forholdene, ikke i den situation.

  Tiden til forhandling og dialog er før gidseltagningen, og her er du naturligvis velkomme til at tage kontakt med diverse islamistiske gruppper, hvis du da ellers kan finde nogen, som gider høre på dig.

  Hvad foretog du dig i øvrigt i dagen op til gidseltagningen ?

  En af de første til at blive dræbt var Poul Morgan,en af Carl-Eriks våbenbrødre, og man kan være helt sikker på, at han ikke døde mens han snakkede med overfaldsmændene.
  Honneur et Fidélité

 24. Af Hans Nielsen

  -

  På Lilleørs blog udgiver denne “søren sørensen” sig for at være “læge Rune Jacobsen”, på denne blog udgiver “søren sørensen” sig for at være “Anders Johansen”. Kan Berlingske Media ikke sørge for, at “søren sørensen” kan få noget hjælp??

 25. Af Carl-Erik PEDERSEN

  -

  Hvad Aron Weinstein skriver om gidseltagning er ganske rigtigt nemlig, at det er nødvendigt, at angribe gidseltagerne hurtigst muligt, inden de får tid til, at konsolidere sig.

  En anden faktor er, at det er god politik, “IKKE” at forhandle med gidseltagerne, og købe gidslerne frie, for penge, eller tjenester!

  Ved at forhandle, og yde noget, man ikke ønsker, til gidseltagerne, gør man gidseltagning til en god forretning, som derfor selvfølgeligt vil blive gentaget i det uendelige, og gå ud over mange andre!

  Ved en IKKE forhandlings strategi, undgår man, at gøre det attraktiv, at tage gidsler, og minimere sådanne tiltag til, at i fremtiden blive et yderst risiko fyldt foretag, der vil ende med ens egen afrettelse!

  At denne politik muligvis vil koste nogle gidslers liv, er ganske rigtigt; men hellere betale lidt nu, end mere i fremtiden!

  Dette er kloghed, som vil gøre gidseltagning til en sjældenhed i fremtiden.

  Og “in mente”; så er det farligt at leve, man kan risikere at dø!
  M.v.h.

 26. Af Ole Skovgaard

  -

  Når vi nu ifølge Uffe skal blande os i alle verdens brænd punkter, hvorfor sætter vi så bare ikke hæren ind erobrer landet og sætter en Majonet Dukke regering ind, meget gerne med en Chef på overførsels indkomst der ligner Kaptajn Haddock (karrikaturen i Le Monde) og som udtaler de bevingede ord, “The Ice is smelting at the Poles”. Og så bliver de så glade i Mali for den nye Chef og de levede lykkeligt til deres dages ende. Se det var et rigtigt eventyr.

 27. Af Bergner Frederiksen

  -

  Selvfoelgelig blev EU taget paa sengen, noejagtig som USA blev taget paa sengen baade ved angrebet paa Konsulatet i Benghazi og nu senest angrebet paa
  gasfeltet i Algeriet. USA burde i begge tilfaelde
  have haft et Deltaforce hold klar faa timer efter
  angrebene. En meget farlig situation kunne meget let opstaa hvis Al Quida pludselig vaeltede regeringen i Saudi og dermed afskaer olien til Vesten. Ville USA/EU/Nato vaere klar – naeppe.
  Vi har idag ingen Ledelse i Vesten med den regering vi har her i USA, med en President der er en Venstreorienteret Muslimvenlig Socialist.
  Enhvert land har som bekendt den Regering det fortjener – saa Good Luck Amerika, you need it.

 28. Af Maria Due

  -

  GROV PROVOKATION FRA EU’S SIDE.

  Blev EU taget på sengen?

  Det synes jeg ikke, at man kan sige. Der er snarere tale om en forventelig reaktion på EU’s imperialistiske tilbøjeligheder i regionen og især på et brev af 10. december 2012 udsendt af Counsil Of The European Union med overskriften ”EU prepares mission to train Malian army”. Brevet kan findes på nettet, det har en meget lang adresse, som jeg undlader at poste.

  Stillet overfor sådan en provokation var det nødvendigt for islamisterne at handle, og Algeriets premierminister meddelte da også forleden, at gidselstagerne var fra Mali. Ved den lejlighed fik EU igen meget blod på hænderne.

  I Frankrig taler folk om, at Mali er tænkt som et løft for Hollandes mangel på popularitet, som Libyen var det for Sarkozys. Og på ikke særlig mystisk vis synes Frankrigs postkoloniale interesser i Mali at falde sammen med EU’s interesser.

  Keine Hexerei, nur Behändigkeit, og det skulle man tro, at Uffe Ellemann-Jensen ved.

  Snart kan vi vel også forvente, at EU udvider sine interesseområder til Nigeria, hvor islamisterne længe har haft godt fat, og det ligeledes i lang tid har været åbenbart, at forsøget på nationbuilding har været en livsfarlig fuser.

 29. Af Maria Due

  -

  Ikke counsil men council.

 30. Af Uffe Ellemann

  -

  Der har været usædvanligt mange skingrende skøre kommentarer til min blog denne gang – men Maria Due bærer prisen. Det er dog utroligt at tale om “en forventelig reaktion på EU’s imperialistiske tilbøjeligheder i regionen” og en “provokation”, når EU har tilbudt at træne Malis hær til at beskytte landets lovlige regering mod de terrorgrupper, der har taget magten i store dele af det nordlige Mali. De europæiske lande har en interesse i, at der ikke opstår en lovløs “failed state” i Nordafrika – og det var ved at ske med Mali, hvor regeringen og hæren var for svag til at håndtere truslerne fra Al-Quaeda og andre terrororganisationer.

 31. Af Niels Poulsen

  -

  “Der har været usædvanligt mange skingrende skøre kommentarer til min blog denne gang …”

  Som man råber i skoven, får man svar.

  Al den snak om krig og EU gør folk kuldrede. Det står os op i halsen. Vi trænger til en ny vision for verden. En mere realistisk en.

  Jeg er i øvrigt glad for, at David Cameron nu melder ud, at han ønsker at genforhandle betingelserne for Storbritanniens medlemskab af EU og samtidig tage skridt til en folkeafstemning om den nye aftale.

  Det kan blive begyndelsen på et nyt og mere realistisk EU. Et paradigmeskift. Hvis ikke føderalisterne lytter til briterne, kan det ende med, at EU bliver et sekterisk tysk-fransk projekt. Europa er ikke Europa, hvis Storbritannien er med.

  Og ligegyldig hvad, så er det meget positivt, at det demokratiske underskud i EU får et modspil. Tak til børnene af Churchill.

 32. Af Niels Poulsen

  -

  “Europa er ikke Europa, hvis Storbritannien ikke er med,” skulle der have stået.

 33. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Enig med Niels Poulsen – 11:38.

 34. Af Maria Due

  -

  Jeg kan sagtens forsvare mit indlæg, men jeg har ikke tid før senere på dagen.

 35. Af Carl-Erik PEDERSEN

  -

  Nu er der jo et par år til vi kender resultatet af Storbritanniens EU status, og vi skal til den tid, måske også ændre på den Danske status, hvis Storbritannien ændrer deres!

  Vi kan bare vente og følge udviklingen; men det er sandsynligt, at Danmark vil være bedst tjent med den grundlæggende handelsaftale i EU fremover!

  Hændelserne med økonomien i Sydeuropa, samt med Irland skræmmer, og den Franske økonomi hænger også i laser, så udsigterne til, hvad Euroen og den Europæiske økonomi har at byde på fremover, er ikke lyse!

  Derfor er muligheden for et Dansk exit fra EU ikke usandsynligt; men fremtiden må vise hvad der er bedst for Danmark, og i ventetiden skal vi opdyrke vore Sydamerikanske og andre markeds muligheder!
  M.v.h.

 36. Af Georg Marcussen

  -

  Uffe Ellemann og hans dynasti vil have rigtig godt af at blive trykket gevaldig ned i dyndet (hvor de hører hjemme). Jeg er blot et ærligt menneske, men jeg tror nok (efter hvad jeg har kunnet se ud af øjenkrogen) at de og Lykke Friis har arbejdet MEGET aktivt for at Danmark skal følge en tysk linie – Martin Schultz’s (som er indo-europæisk kontinental-jøde) linie. De har troet at med hver ny traktat og eftergivelse overfor rigide tyske krav, kom vi et skridt nærmere det punkt hvor vi ikke kunne sige stop og følge Storbritannien med ud. Og Marlene Wind og Rebecca Adler Nissen (begge jødiske navne) har varmt bakket op om disse fordækte planer med på den måde at præsentere befolkningen for et fait-a’compli.

  Så alene af den grund — for at få lejlighed til at se Uffe Ellemanns forsmåede fjæs når vi nu følger de kære briter, frihedens vogtere gennem generationer* — vil jeg synes det var godt, hvis Ellemann, Friis, Wind, Adler-Nissen (alle jødiske navne) blev trykket ned i dyndet hvor de hører hjemme.

  Jeg håber også Uffe Ellemann må dø af prostata kræft snart, så vi kan blive fri for ham. Han er et forfærdelig menneske.

  ——

  *)Læg også mærke til hvordan Cameron taler om at give friheden og rettigheder tilbage til alle ikke- eurolande. I typisk britisk stil kæmper de for ALLE, akkurat som de gjorde under Anden Verdenskrig, hvor de også sikrede vor frihed ved at kæmpe alene fra september 1939 til december 1941, hvor det neutrale USA kom ind i krigen.

 37. Af Hans Nielsen

  -

  TV2-News havde indkaldt den såkaldte “ekspert”, Marlene Wind, til at kommentere Camerons tale.

  At dømme efter hendes ansigtsudtryk, havde Cameron sagt noget ganske forfærdeligt, nemlig: “at FOLKET selv skulle have lov til at bestemme”.

  STOR tak til Cameron, det var en stor fornøjelse at se fjæset på denne såkaldte “EU-ekspert”.

 38. Af Maria Due

  -

  Tænk, at Uffe Ellemann-Jensen gider at hidse sig sådan op over mit lille indlæg, der kun gentager, hvad man har kunnet læse i nogle af Europas store aviser i den senere tid.

  Hvis man ikke sætter sig ind i sin fjendes tankegang, begår man en stor fejl, og det samme gælder, når man udlægger en situation på en kunstig måde og tror, at folk er dummere, end de er. I dette tilfælde er der endda tale om, at en tænkt føderal stat, der muligvis aldrig vil se dagens lys, har lagt planer og med dem favoriserer et enkelt lands interesser i særlig grad. Samt at det kan forudses, at man kommer til at mangle soldater.

  Danmarks udenrigsminister oplyser, at vort engagement i Mali kommer til at vare i tre måneder. Mon dog. David Cameron mener, at UK’s sandsynligvis vi vare i mindst ti år. Altså et nyt Afghanistan uden garanti for, at noget lykkes, og at andet ikke eskalerer

  Der er borgerkrig i Mali, og et område større end Afghanistan er erobret af oprørere, hvor af nogle er islamister. Det er derfor at tage munden rigeligt fuld at påstå, at hele Mali har en lovlig regering, og statskup har de jo også oplevet indenfor få måneder.

  Selv om dette alt sammen passer dårligt ind i Bruxelles’ planer og Barcelonaaftalernes utopier, kan jeg ikke se, at det giver EU eller nogen andre ret til at intervenere, og det kommer uvægerligt til at give bagslag på hjemmebanen, hvor gæstfriheden har været stor. Vi mangler fortsat dokumentation for, at den meget omtalte massakre, der sendte os til Libyen, overhovedet fandt sted, og vi derblev medansvarlige for, at mange flere siden mistede livet. Også i den sammenhæng fór vi i krig som klassens kampduks.

  Det er en besynderlig indstilling at tro, at EU’s reaktioner ikke skulle kunne få følger hvor som helst i verden, for uvisheden om tid og sted er jo netop en del af al-Qaida’s og andre terroristers strategi, som vi længe har været bekendt med. EU’s planer vedr. Mali har været kendt siden eftersommeren, og terrorangrebet i Algeriet blev besluttet for to måneder siden med mange gidseltagere fra Mali og ligesindede i nabostater.

  Vi ved også, at store mængder af mange slags våben er vandret fra Libyen til bl.a. Mali og nu igen har været i brug i Algeriet, og The New York Times har i dag en meddelelse om, at flere af de egyptere, der deltog i angrebet på USA’s ambassade i Benghazi, også deltog i terroraktionen i Algeriet.

  Vi kan slet sikke være i tvivl om, at vi har at gøre med grænseoverskridende aktioner udført af internationalt sammensatte grupper, og vi ved endda, at nogle af gidseltagerne i Algeriet tidligere har holdt til i Norge og været under observation af det norske efterretningsvæsen PST.

  The Guardian havde forleden en artikel med overskriften ”Mali: high stakes in ‘Hollande’s war’.Unpopular in the polls and accused of dithering on the economy, Mali has shown the French president in decisive mode”.

  Hollandes krig! Og det er et almindeligt samtaleemne i Frankrig.

  Le Figaro har i dag overskriften ”Mali : la France met la pression sur les États-Unis”, og Le Parisien har haft artikler, hvor krigen i Libyen kaldes Sarkozy’s krig og som politisk metode sammenlignes med Hollande’s pludselige enegang i Mali, da der opstod en særlig gunstig situation for ham.

  At EU aldrig har haft europæerne med sig er en kendt sag, og sidste eksempler på det er David Camerons løfte om en engelsk folkeafstemning. Men også europæiske lande udenfor EU kan føle sig trængt pga. EU’s ekspansionstrang. Nedenstående stammer fra dagens udgave af norske Aftenposten.

  ”Sveits ber Norge om hjelp mot EU

  Sveitserne sa nei til EØS-avtalen ved en folkeavstemning i 1992. Landet har siden den gang basert seg på detaljerte handelsavtaler med EU.

  Det er disse handelsavtalene som er kommet under et økende press fra EU-hovedstaden Brussel. Det skyldes ikke minst at integrasjonen i EU har skutt fart etter at gjeldskrisen rammet en rekke land, ikke minst innen eurosonen.

  Hard Barroso. EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso . skrev i forrige måned et brev til den sveitsiske regjeringen der han gjorde det klart at EU nå krever endringer i handelssamkvemmet. Handelsavtalene gir sveitsisk næringsliv en bred tilgang til EUs hjemmemarked, men nå krever Barroso at Sveits også aksepterer reglene som gjelder i EUs hjemmemarked samt internasjonale kontrollmekanismer.
  Barroso mener at Sveits må akseptere et internasjonal kontrollorgan av de mange bilaterale handelsavtalene mellom Sveits og EU. EU krever også at tvistesaker mellom partene kan avgjøres av en internasjonal domstol.

  EU har som mål å få den samme type overbygning som finnes innenfor rammen av EØS-avtalen, der Norge er med.”

  EU stak en madding frem, og da Svejts havde taget imod den og vænnet sig til den, kom der en uventet ekstraregning.

  Norge presses af Sverige for at deltage i aktionen i Mali, men Norge tøver. Sikkert blandt andet fordi PST’s samtaler med de overlevende gidsler fra Algeriet har givet viden om et ufatteligt barbari. Jeg har ingen ønsker om at sende danske soldater til Mali, men jeg har i høj grad et ønske om, at man i stedet udviser islamister fra Danmark. Som det er nu, befinder de sig på en flødeskumsfront, hvor de trækker danskerne rundt ved næsen, for her vi jo politisk korrekte. Men i andre lande vil vi gerne slå dem ihjel, lader det til. Det er der ingen konsekvens i.

 39. Af Uffe Ellemann

  -

  Og hvad skal vi så gøre ved det? Skal vi bare lukke øjnene, og lade Al Quaeda etablere sig stærkt i f.eks. Mali? Eller skal vi håbe på, at amerikanerne endnu engang rager de kastanjer ud af ilden for os?

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – 23:42

  Tak for dine oplysninger, og det er svært at gennemskue fransk indenrigspolitik indblandet, fordi den ene part altid har beskyldninger imod en politisk modstander, ofte også hidrørende fra helt andre emner; men hvor de misbruges i en given situation, hvor der ses en fordel, evt. for gengældelse som et ‘tak for sidst’ – evt. ‘bare’ projektioner. Altså sådant fremfor både det egentlige og ganske reelle – uanset enighed eller ej.

  Det er ganske rigtigt, at vi nærer også islamister ved vores barm her i DK; men vi har formentlig ikke regler til at smide dem ud, medmindre de begår kriminalitet.

  Derfor var jeg også omgående oppe på dupperne på et par andre blogge , da jeg hørte, at vi skulle deltage i Mali, fordi vi måske kan risikere også at skulle indlemme flere flygtninge, hvor vi ikke skelner, når folk er i nød. Det finder jeg stadig ikke utænkeligt, at vi kan risikere, fra Afrika – såvel som stadig fra andre steder i Mellemøsten hvor også Ægypten har reageret stærkt over for Frankrigs nuværende intervention.

  Men – lige netop Mali er måske rigtigt set det sted, hvor vi er nødt til at være/handle overfor Al Quaida og lign bevægelser.

  Svært at overskue hele scenariet.

 41. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vi risikerer at få så mange flere indvandrergrupper, der fra deres hjemlande er indbyrdes uenige, og hvor næste og næste generation fører alt sådant videre, så Rådhuspladsen kan blive et så ofte set scenarie for grupper, der er utilfredse i egne hjemlande, endog kriges dér, som vi så skal stå på mål for.

  Bliver sådanne grupper store nok, så vil de også kriges her og langt oftere, hvor vi som værtsland skal forsøge at holde hus og selv overleve som det, vi er og står for.

  Der er også mennesker, der er rejst hjem for at være med til at genoprette el andet i deres respektive hjemlande. Det mener jeg også kunne være et ædelt formål, fremfor at vi skal fortsætte med en indvandring, der i sidste ende vil underminere samfundet, både økonomisk og menneskeligt.

  Og – at vi til stadighed skal være krigsførende, se os selv som krigsførende i også langtbortistan. Globalisering kan være mange ting, og det er ikke nødvendigvis at betragte hele kloden som én stor landsby, hvor vi skal stå til rådighed i ét og alt og til hver en tid.

  Verden er syg, og krige er decideret sindssyge – nogen gange nødvendige, andre gange ikke; men hvor der er nogen der også ser deres fordel – og så sk… være med resten. Verden over. Fremfor andre
  løsninger.

  Derfor kommer der, som Uffe Ellemann skriver det:
  ‘usædvanligt mange skingende skøre kommentarer på denne blog’?

  Også fordi – vi ikke kan implementere alle disse gruppers ønsker på forskellig vis, også fordi de aldrig vil kunne fornemme og forstå landet på samme måde, som vi formentlig heller ikke deres, hvis vi opholdt os dér. Og – det uanset om de er født og opvokset i DK, så er de i hjemmet opvokset med en større forståelse for det etniske, som familien kom fra, hvorfor kun dele af landet her kan forstås og implementeres for dem.

  Norden og England er heller ikke bagud i problemer med en for stor og usammenhængende indvandring fra mange forskellige lande.

  Men – vi er nødt til at holde inde, også aht til de indvandrere vi i forvejen har og hvor mange også fungerer rigtig godt og er glade for muligheden her i landet.

  Og – den kan ikke ses at kunne fortsætte, hvis vi ikke kan lave ophold og sunde os og se, hvor vi er henne, så folk, der allerede er her, bedst muligt kan tilgodeses i forhold til vores samfund.

 42. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Georg Marcussen – 23.1. – 14:00

  Det er reelt at være uenig med mennesker – men dine svinske ønsker her overfor Ullfe Ellemann om ligefrem snarlig død, dem kan du så glimrende holde for dig selv!

 43. Af Lars Busk

  -

  Georg Marcussen

  Må det være mig tilladt, at ønske dig mundhulekræft.

  Det skulle give dig noget, at tænke over, og befri os andre for dine ondsindede indlæg.

  Måtte det også være mig beskåret, at stille dignosen, og klarlægge prognosen for dig.

  Jeg anbefaler dig at læse “Hvordan ernærer jeg mig uden underkæbe”!

 44. Af Lars Busk

  -

  Maria Due

  Du har ret i, at det ville være langt mere konsekvent, at yde vor del ved at slå islamisterne ihjel her i landet, end at sende vore soldater udenlands.
  Det ville også spare udstationeringsudgifter, og vore soldater kunne tilbringe weekenden med familien, forsåvidt at islamisterne skulle være lettest at få fat i fredag eftermiddag.

 45. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hov, hov Lars Busk! – 11:27

  Den opgave skal vi ganske enkelt ikke tage på os, da vi heller ikke slår andre ‘ister’ ihjel her landet; bedre er, at de ikke kan få anden besked end: Søg et andet sted!

 46. Af Lars Busk

  -

  Birgit Hviid Lajer,
  Mit indlæg skal læses som et svar på Maria Dues.

  Ved nærmere eftertanke er jeg imidlertid ked af, at jeg må være uenig med dig.

  Det ville være, fejt og uhensigtsmæssigt at sende diverse voldspsykopater andetsteds hen, så de kan terrorisere andre. Det ville i yderste konskvens blot betyde, at vi overlod det beskidte arbejde til andre, som måske var dårligere udrustet.
  Du tømmer vel heller ikke rottefælden over hegenet til naboen.

  Vi har i et halvt århundrede været klar til at slå kommunister fra Sovjetunionen ihjel, hvis de invaderede vort land.
  Hvorfor skulle vi pludselig være eftergivende for andre -ister.

  Personer, som råber død over XXX, har efter min mening frasagt sig retten til hensyntagen.

  P.S. Min kone er russisk, så jeg er godt tilfreds med, at Sovjetunionen gik i sin mor igen uden hjælp udefra.

 47. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lars Busk – 18:01

  Joh, joh :-) – jeg var godt klar over, at du svarede Maria Due; men vi andre deltager på forskellig vis alligevel jo, så det var en umiddelbar reaktion på en forbavselse hos mig.

  Det er jo forskellige scenarier, du opstiller her – og ismaisten kunne jo væe godt træt og have ændret mening og behøver jo ikke at have været involveret i noget, el noget hvor vi selv var el ville blive involveret, så hypotetisk i DK, hvis han ikke ligefrem var krigsforbryder i forvejen el forbrude sig i DK.

  At smide ind til naboen, ja, så var der formentlig flere også, der ville sende bolden videre, så han havnede el blev sendt til et for ham egnet hjemland.

  Og – det er jo ikke sikkert, at naboen ligefrem ihjelslår en flygtning, hvis han skulle være sig at være en islamist uden forbrydelser med sig i bagagen osv.

  Invasion af fx Rusland er et andet scenarie, hvor vi skulle forsvare os – og ikke bare imod en enkelt russer. Islamisten og vi er ikke i tilnærmelsesvis samme situation.

  Men – vi kan måske se islamister, der har deltaget i Mali, komme som flygtninge til Europa, så en ny situation – omend vi måske har nogle af slagsen fra de andre krige vi har været el er involveret i.

  Og – vi slår altså ikke ‘ister’ ihjel, der er flygtet, omend der nok var nogle stykker, vi gerne sendte hjem el videre til et mere egnet land, såvel somvi ikke slår nazister i DK ihjel, i hv f i fredstid osv.

  Sikke en omgang .. uenighed er ikke altid at foragte, når synspunkter kan brydes fornuftigt.

 48. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lars Busk – fortsat

  I 5te afsnit skal der stå: Invasion fra ex Rusland .. og undskyld slåfejlene; men det ser ud til, at dagen allerede er helt på hæld for mig. Mvh BHL

 49. Af j nielsen

  -

  “Og hvad skal vi så gøre ved det? Skal vi bare lukke øjnene, og lade Al Quaeda etablere sig stærkt i f.eks. Mali? Eller skal vi håbe på, at amerikanerne endnu engang rager de kastanjer ud af ilden for os?”

  Man skal som et minimum gøre sig klart, at hvis man involverer sig i denne konflikt, så er det ikke for den maliske befolknings skyld.

  Så er det for vores egen skyld.

 50. Af Carl-Erik PEDERSEN

  -

  Birgit Hviid Lajer.

  Hvis nogen vil slå os ihjel, mener jeg, at vi er fuldt berettiget, til at slå dem ihjel!

  Dette hedder vist i loven: “Berettiget selvforsvar”!

  M.v.h.

Kommentarer er lukket.