Cypern: Liden tue…

Af Uffe Ellemann 136

Cypern er et problem, som alt for længe er blevet affejet med, at landet og dets økonomi fylder så uendeligt lidt i det samlede europæiske billede. Men nu truer den lille tue med at vælte det store læs…

Mandag nedstemte Cyperns parlament den redningspakke, landets præsident havde forhandlet på plads med EU-partnerne. Ikke én eneste ja-stemme fik aftalen. Og dermed har Cypern taget sine partnere som gidsler i et højt spil, der minder om dengang, da Cypern blev medlem af EU i 2004 – og omgående kvitterede med at stemme nej til den FN-fredsplan, som skulle have afsluttet den gamle strid med Tyrkiet og forenet det delte land.

Det var naturligvis halsløs gerning at acceptere Cypern som medlem, før der var lavet en aftale. Men det hastede med at få udvidelsen med de øst- og centraleuropæiske lande på plads, og grækerne (Sic!) truede med at blokere for den store udvidelse, hvis ikke Cypern kom med på forventet efterbevilling. Hvorefter de græsk-cypriotiske politiske ledere (med en enkelt hæderlig undtagelse, ham kommer vi tilbage til) anbefalede et nej til Kofi Annans fredsplan, som blev vedtaget af tyrkisk-cyprioterne…

Det var også halsløs gerning at acceptere Cypern som medlem af euroen i 2008 – eftersom alle vidste, at Cyperns banksystem var pilråddent, og et instrument for lyssky russiske pengestrømme: Allerede mens Sovjetunionen endnu eksisterede, blev der lavet en dobbeltbeskatningsaftale mellem Moskva og Nicosia. Den åbnede mulighed for, at sovjetiske penge kunne operere gennem cypriotiske banker – og den trafik fortsatte i stærkt øget omfang efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991. Rusland og Ukraine overtog aftalerne, og pengene strømmede til Cypern – både fra regeringer og virksomheder og kriminelle…

Det er stadig sådan, at de fleste russere ser på deres eget banksystem med stor mistillid, og derfor foretrækker at anbringe deres penge i Cypern. Det er også let at gemme (og hvidvaske) penge der – og rent teknisk er Cypern i dag den største udenlandske ”investor” i Rusland.

Den cypriotiske banksektor svulmede voldsomt op – og bankernes samlede aktiver nåede op på otte gange Cyperns nationalprodukt.  Det bidrog til den heftige indlånstrafik, at Cypern opererer med meget lave skatter, f.eks. en selskabsskat på 10 procent!

Men så gik det galt: De to største cypriotiske banker havde anbragt store midler i græske statsobligationer (til høj forrentning), men da Grækenland for et år siden blev presset til at nedskrive sin offentlige gæld som led i redningspakken for den nødlidende græske statskasse, påførte det disse banker enorme tab.

Hvis ikke den cypriotiske banksektor tilføres store midler – behovet er opgjort til 16 milliarder euro – vil de kollapse i løbet af meget kort tid.

Det er baggrunden for den aftale, som op til weekenden blev strikket sammen mellem Cyperns præsident og de store Eurolande med Tyskland i spidsen om en redningsaktion – som Cypern selv skulle bidrage til. Det sidste er forståeligt, for det ville være meget vanskeligt selv for en tysk kansler at bruge skatteydernes penge til at redde banker fulde af mere eller mindre tvivlsomme russiske indskud.

Men først skal vi lige se på den cypriotiske præsident: Den borgerlige Nicos Anastasiades blev valgt til præsident for en måned siden. Han fik et flot valg, selv om han blev grundigt upopulær, da han for snart ti år siden støttede et ja til den såkaldte Kofi Annan plan, der skulle gøre en ende på delingen af Cypern mellem det tyrkisk-cypriotiske Nord og det græsk-cypriotiske Syd. Der blev sågar smidt håndgranater mod hans bolig.

Han afløste Demetris Christofias – kommunist, uddannet i Moskva – som havde afvist aftaler med EU og Valutafonden, fordi han ikke ville acceptere krav om økonomisk tilbageholdenhed. Han regnede med, at de gamle venner i Moskva ville blive ved med at støtte, som de havde gjort det med et lån for et års tid siden, da det begyndte at gå skævt. Men der var ikke flere penge at hente der – det passede dårligt med den anti-korruptionspolitik, Putin forsøger at stable på benene.

Så den nye præsident tog til Bruxelles – og her sagde partnerne fornuftigt nok, at cyprioterne selv måtte bidrage til en redningspakke. Eurolandene ville låne 10 milliarder euro, hvis cyprioterne selv stillede med 6 milliarder. Og det eneste sted, man kunne hente de nødvendige midler, var i bankernes svulmende kasser.

Her gik noget galt.

Der blev aftalt en afgift på bankindeståender, som skulle ramme alle – også de små indskud, om end med en mindre procentsats end de store. Det ser ud til, at det var et cypriotisk ønske at inddrage alle – formentlig for ikke at gøre de store russiske indskydere mere sure end højst nødvendigt – men problemet er, at hvis man lufter tanken om at tage penge fra de indskud, der er dækket af den fælles EU-garanti for indskydere på under 100.000 euro, sendes der et meget farligt signal til almindelige sparere: I kan risikere, at garantien undermineres af en afgift på Jeres indskud!

Det er vanskeligt at forstå, hvordan det kunne komme dertil. Og selv om de europæiske finansministre med Tysklands Schäuble i spidsen hurtigt fik sagt, at cyprioterne var velkomne til kun at hente pengene fra de største indskydere, var skaden sket.

Det hører med til historien, at Putin fra Moskva udsendte en bandbulle mod de europæiske finansministre, som optrådte så ”uprofessionelt” og ”uetisk”….

Nu har parlamentet i Nicosia så stemt nej til aftalen. Og hvad så?

Der vil blive grædt tørre tårer i resten af Europa, hvis Cypern går bankerot og må forlade euroen. Men det kan få voldsomme virkninger på tilliden til euroen – og på tilliden til hele det europæiske banksystem, på grund af den uforståelige lapsus med afgift på indskud under garantiordningen.

Det kunne også være spændende at være en lille flue på væggen, når Putin i begyndelsen af april skal besøge Angela Merkel i Berlin. Tyskland er russernes største energikunde, og især Merkels forgænger gik endog meget langt for at tækkes Moskva….  Men her har tyskerne fat om russerne på et punkt, hvor det gør ondt de rigtige steder. Så forhåbentlig holder de fast.

136 kommentarer RSS

 1. Af Søren Jensen

  -

  Thomas Borgsmidt, mon ikke Cyperen har medført at danskere i hobetal på ferier vil oprette konti i udenlandske banker nu, hvor der er åbnet for formueskat på 30-50%
  Euroen er 100% skyld i alle problemerne, godt vi ikke skal til lommerne. Hvor naiv må man dog være, at vi er tilknyttet er fint vi har faktisk devalueret over de sidste dage overfor sydøst asiatiske lande. Overfor Thailand ca. 9%

 2. Af B Jensen

  -

  Euro’en er en katastrofe, der bare ventede på at blive udløst. Og det er den så godt i gang med, primært i de sydeuropæiske lande.
  Grundideen er god nok med fælles valuta for eurozonen, men udførelsen var mildest talt både konfliktsky og amatøragtig, for de enkelte lande beholdt fuld kontrol med deres respektive økonomier. Derudover kunne nærmest alle være med, uanset hvor ringe både evner og intentioner for økonomistyringen var og er. Der kom lidt pænt indpakkede hensigtserklæringer om underskuds størrelse og balance i medlemslandendes budgetter, men de er aldrig blevet fulgt op på og der har aldrig været sanktioner overfor medlemslande, der ikke fulgte de pæne hensigtserklæringer. Ikke før nu da der er en reel krise og så bliver vilkårene meget hårde.
  Rettidig omhu er ikke det der plager EU mest og det er faktisk det mest bekymrende

 3. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Amatøragtig og amatøragtig: Fra EU’s side er der intet amatøragtigt.

  Man skal slet ikke kimse af den assistance som en regering og et lokalt politisk system, der har kørt sig selv ud over kanten får. Det er jo ikke EU’s skyld at der skal gennemføres ubehagelige ting. Det er de lokale politiske systemer og skvadderpander, der har brugt deres magt og frihed til at dumme sig.

  Der har jo været nogle gange i Danmarks historien, hvor det havde været en fordel med den løsning i stedet for en rask lille krig, som som oftest gik meget galt for Danmark.

  At de lokale afdelinger af Dansk Folkeparti og Enhedslisten så er rasende på EU i al deres uduelige primitivitet, det er noget andet – sådan vil det altid være.
  Vi taler jo om en voldsom omstilling af samfundene, fordi de hidtidige modeller var/er kørt ud i det absurde.

  Der har jo ikke været tilløb til det kaos som der var i 1930’erne. Slet ikke – trods de tåbelige skrigerier.

  Den væsentligste forskel indtil videre på 1930’erne og i dag er EU, der på en helt anden effektiv måde har været til rådighed og har kunne assistere – ikke så meget gribe ind, for EU træder først til, når tingene ER gået galt. Så har de den fordel, at når de har fået deres penge, så går de igen.
  Sammenlignet med den måde Tyskland blev samlet i en forbundsstat af Bismarck så er det jo idel idyl i dag.
  Folkeforbundet var også et tidligere særdeles mislykket forsøg på at lave noget så man undgik krig. OK- der kom ikke krig mellem Danmark og Norge over Grønland; men det er vel også det bedste resultat Folkeforbundet havde.

  Det karakteristiske har indtil nu været at ekstremerne er blevet holdt i ave. De skøre kugler i Danmark udgør rimelig konstant 1/3 af Folketinget. Resten kan nogenlunde få saneret deres dumme svin væk i ro og mag.

  At Helle Thorning så er den mærkeligste statsminister Danmark har haft, det er noget andet. Hun er ikke dårlig; men underlig, det er hun!
  Venstre er så nød til at styre fra bagsædet, for de slagsmål med venstrefløjs psykopaterne; dem KAN Venstre ikke tage – og har aldrig kunnet det. Enhedslisten og SF repræsentation er vel ikke større i dag end kommunisternes var efter anden verdenskrig. De borgerlige har opgaven at tæmme drønnerterne i Dansk Folkeparti, det kan socialdemokraterne ikke.

  Den store ballade kommer, når vi kommer til Frankrig og Sverrig: Der skal virkelig en nedjustering til af ambitionsniveauet og påberåbt plads i historiebøgerne.

  Bankerne har slet ikke fået lov til at sætte dagsordnen på kaos som de gerne ville. Nu får vi se; meget kan gå galt endnu. Men jeg tror det ikke.

  Alene det, at vi ikke har brugt pengene til en vanvittig oprustning. De ungdomsarbejdsløse render ikke rundt og er værnepligtige – de er regulært arbejdsløse.

 4. Af Ole Skovgaard

  -

  @Borgsmidt uanset Du kan da godt prøve, at gøre alle EURO skeptikere til skøre kugler som tilhører enten den yderste venstre eller højre fløj her må jeg desværre bare meddele dig, at du tager fejl. Ved godt at du ikke er meget for at indrømme du tager fejl, faktisk mener du selv du er ufejlbarlig. Der er snart Euroskeptikere bredt funderet i de fleste politiske partier. Muligt nok, at de 179 fjolser er posetive, men mange i befolkningen er skeptiske sådan er det bare.

  Og Euroen er en dødsejler, fejl kontrueret senest demonstreret med eksemplet i Cypern. Men lad os nu se hvad der sker de næst uger i Spanien, Frankrig Italien osv… om der mon kunne være nogle der kunne finde på at flytte deres penge. You never Know. Vi har fået “Ro i Årevis” indtil lokummet brænder igen. Og det varer sikkert ikke længe.

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Skovgaard: Jeg begår skam ikke den fejl, at antage, at fordi Du er en stupid idiot, at jeg så er ufejlbarlig.

  Jeg siger bare, at Du ene og alene kommer med primitivt vås – i de fleste tilfælde kan man end ikke forholde sig til det, så meningsløst er det!

  At EU faktisk virker ganske fortrinligt, det forklarer så ikke, hvorfor Du ikke kan bruges til noget.

  Den Cypriotiske “regering” er en udmærket illustration af, hvad der sker, når man sammensætter et parlament af Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
  Det er en af grundene til at Dansk Folkeparti aldrig bliver regeringsparti.

  Så Skovgaard hop Du hen til de øvrige undermålere dér – Jeg går ud fra at ret vide kredse har fået bevis på, at Du er en bakteriehjerne.

 6. Af Ole Skovgaard

  -

  @Thomas Borgsmidt, Bla Bla Bla Bla Renten går op Renten går ned, debet kredit, debitor med
  Hair Cut 40 %, Dansk Folke Parti overalt Bla Bla Bla Bla Bla.. Bla Bla…..Danske Bank på fallitens Rand Bla Bla Bla Bla….

 7. Af Michael Sjøberg

  -

  @Thomas Borgsmidt

  “Ved Du hvad “Sjøberg”, hvis det er det Du vitterligen hedder (hvorfor nogle skulle hacke sådan et navn er så lidt af et mysterium), Du kan spare Dig Dit trolderi.”

  Dagens griner…

  Mht. til snakken om at “hacke” mit navn udviser du en sjælden grad af uvidenhed.

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu har jeg “hacket” hr. Borgsmidts navn….

 9. Af Michael Sjøberg

  -

  Og nu har jeg “hacket” mig selv..hvor skal det dog ende????

 10. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Skovgaard og Sjøberg: Det var det jeg skrev: Bakteriehjerner.

 11. Af Samoth Tdimsgrob

  -

  Et tu mi fili, Thomas!

 12. Af j b

  -

  Capital controls in a currency union..

  According to Reuters, government officials have stressed that the measures being reported by Greek newspaper Kathimerini are based on draft proposals and the final version has yet to be adopted

  – a limit of €3,000 on cash that can be taken out of the country per trip abroad

  – Cypriots studying abroad allowed to transfer €10,000 per quarter out of country

  – suspension on cashing cheques but allow cheque deposits

  – a ban on redeeming time deposits before maturity

  – a cap on all credit/debit card transactions abroad to €5,000 per person per month

  – non-cash payments for over €500 will require documentary evidence

 13. Af Thomas Borgsmidt

  -

  j b: Det er en simpel indefrysning af aktiver, så man kan få lavet en ordentlig skatteligning. Det var fuldt forudseeligt.

  Man gider ikke have det samme besvær som med Spanien med at hive de penge tilbage fra tyske statsobligationer.

  Tobin skatten er jo ikke indført endnu, så man kan konfiskere pengene ved at nægte at udbetale statsobligationer ved udløb – uden rette stambogføring af gysserne.

 14. Af Bergner Frederiksen

  -

  Kaere Thomas Borgsmidt.
  Det var faktisk for at hjaelpe dig med at beskytte dine penge. Men du har maaske ingen.
  Det hele drejede sig om at man i Euroland nu aabenbart
  bare kan stjaele folks opsparede midler efter forgodtbefindende. Ren kommunisme.

 15. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Bergner: Hør nu her Din skidtvigtige amøbe!

  Du har INGEN penge – ikke mere!

  Du har evt. noget krimskrams på noget brugt toiletpapir fra en eller anden obskur karibisk ø eller asiatisk postboks adresse.
  Men de penge kommer Du aldrig til at se igen. De er faktisk blevet ret gode til at spore betalinger og konti.

  De gode gamle dage, hvor man kunne udbetale bestikkelse gennem 4 handler, hvoraf de ene var tabsgivende. Den går ikke mere: Alene det, at du skal kunne stole på en anden svindler – ikke smart.
  Du kan prøve at køre den i trekant og firkant – det nytter ikke – ikke mere.

  Det kan jeg sige med stor sikkerhed, fordi tobin-skatten kommer. Ikke fordi der vil være noget provenu – det er heller ikke meningen! Men du vil aldrig kunne bevise, at de penge er Dine.
  Dagene for ihændehaverpapirer er ovre. Selv pengesedler er det tvivlsomt om de ikke i grove træk kan spores.
  Problemet med narkopenge viste sig at være, at stort set alle USD sedler havde spor af heroin på sig. Så de pengetælle-maskiner – de kan jo også lige så godt notere sig sedlens nummer.
  Det er en helvedes masse data, der skal kikkes efter; men det er faktisk ikke et problem i dag.

  Kæreste ven: Under den kolde krig optog man hver eneste ord der blev sagt i luften i Sovjet. Det er en af de få ting, man ved om NSA: Deres strømregning. Masser af nu arbejdsløse efterretningsfolk – Du kan ikke Din historie – hvad skete der med den danske efterretningstjeneste under krigen: Den fortsatte da bare – for englænderne.

  Sagen er jo den, at skattesvigere i hele EU kan – ved at melde sig frivilligt – lige akkurat slippe for at komme i fængsel; men pengene er tabt – alle sammen.

  Hvorfor tror Du guld er så dyrt? Det er fordi, det kan smeltes om. Problemet er bare at 20% af al verdens guld ligger i centralbankernes depoter. Mest i USAs og Tysklands ditto. Begge har rigelig til at smadre guldmarkedet totalt. Det tager ikke mange timer – og kineserne véd det.

  Læg mærke til, at sølvplet er lige så dyrt som tretårnet.

  Nej Du, dem der knækker selv Din skidtvigtige hals, det er nogle nørder, der rent faktisk forstår beviset for Fermat’s sidste sætning – og som har adgang til noget seriøs datakraft.
  Hvorfor tror Du man i USA klapper banksvindlere i buret på samlebånd.

  Du er en af de svampehjerner (trives kun i surt miljø!), der forveksler svigagtighed med intelligens – det sidste er Du bestemt ikke overforsynet med.

  Tror Du virkelig ikke at Din IP-adresse er noteret. Så har man et udgangspunkt. På et eller andet tidspunkt falder Du på næsen, efter en rutinemæssig sammenkøring af databaser.

  Hvorfor jeg skriver det her? Jo, vi kan lige så godt spare myndighederne for det arbejde.

 16. Af Michael Sjøberg

  -

  “Problemet med narkopenge viste sig at være, at stort set alle USD sedler havde spor af heroin på sig.”

  Det har intet med narkopenge at gøre…sedlerne blev brugt til at snorte kokain..ikke heroin skidtvigtige amøbe!

  “Researchers from the American Chemical Society in Washington have discovered that the practice of consuming cocaine through rolled up paper money is far more than just a cinematic cliché. They found that in big cities in the US, up to 90% of the notes tested positive for traces of the drug.

  In Washington itself, the percentage of notes with cocaine residue reached 93%, a prevalence almost matched by other urban areas such as Boston, Detroit and Baltimore.

  Though some of the contamination can be blamed on cocaine crystals being rubbed from one note onto others in bundles of currency, the researchers did find an apparent growth in the phenomenon. Similar tests conducted two years ago found that only 67% of US banknotes had cocaine traces.

  The study put that growth down to a probably increase in cocaine consumption in America, where there are thought to be as many as 6 million regular users of the drug.

  For the first time, the researchers compared the results with tests on banknotes from other parts of the world. After the US and Canada, Brazil recorded almost as high a frequency of cocaine residue, at 80% of its paper money.

  China (20%) and Japan (16%) were notably lower on the scale.

  Any film directors hoping to be authentic in their portrayal of cocaine snorting should note that the researchers found that in the US the bills of choice of cocaine consumers were $5, $10, $20 and $50. Both the modest dollar note, and the more elusive $100 note appear to be rarely deployed as an aid to nasal intoxication.”

 17. Af Michael Sjøberg

  -

  “Hvorfor tror Du man i USA klapper banksvindlere i buret på samlebånd.”

  En lodret gang ævl fra en uvidende bakteriehjerne…

  Ikke en eneste af Wall Street banksterne har været for en dommer og Eric Holder har direkte udtalt…

  “I am concerned that the size of some of these institutions becomes so large that it does become difficult to prosecute them,” Holder told the Senate Judiciary Committee. “When we are hit with indications that if you do prosecute, if you do bring a criminal charge it will have a negative impact on the national economy, perhaps world economy, that is a function of the fact that some of these institutions have become too large. It has an inhibiting impact on our ability to bring resolutions that I think would be more appropriate. That is something that you all need to consider.”

  Holder added that he felt the department had been “appropriately aggressive,” in pursuing and bringing cases where it could prove companies or individuals had broken the law. “These are not easy cases to make,” he said. “Things were done wrong, but the question is whether they’re illegal.”

  So far, no Wall Street executives have been prosecuted for fraud in connection with the financial crisis.”

  Facts er ikke din stærke side hr. Borgsmidt!

 18. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Sjøberg: Og det på en dag, hvor Danske Bank (og formentlig Nordea) har været i knæ fordi de ikke ejer (eller kan låne) Kongens mønt – eller Dronningens for sags skyld!

  Ak ja….

 19. Af Ole Skovgaard

  -

  Nå ja der kom den igen, Danske Bank og Nordea på fallittens Rand. OK betyder det de ikke har nogen penge ?.

  Visse Vasse Borgsmidt du bekymrer dig vist for meget, hvis de ikke har nogen penge er det jo ikke det store problem for det er jo bare lige som den Danske Stat og de borgere der bor der. De er for ca. 66 %´s vedkommende af personer over 18 år afhængige af at Danmark vedblivende så langt øjet rækker leverer underskud på finanserne på ca. 50- 100 Mia kroner. Der er nemlig enten offentligt ansatte eller på anden overførsels indkomst.

  Så besparelser er naturligvis udelukket. (G)Vældfærds Cirkuset skal bare køre videre.
  Til vores ufattelige held er de så lige store (G)ældfærds Junkier i det meste af det øvrige Europa og her har de så endnu mindre råd til det.

  Samtidigt har osse de verdens højeste private gæld pr. person for bolig gæld ikke er noget man afdrager på men sparker til hjørne mens så øger sit forbrug og indbetaler pengene til pension i stedet.

  Næsten uanset hvor man kigger hen i Europa og USA er der gæld langt øjet rækker. Økonomerne er begyndt at tale om, at øj nu er USA ved at komme i gang igen det går godt med jobtallene osv, de har allerede glemt det er 3 mdr siden de var ved at gå igennem gælds loftet og de sikkert skal diskutere dette på ny. Hvad skal vi ærlig tro på ?

  Det er muligt, at du Thomas ved en del om økonomi jeg har en del respekt for dig, for jeg kender dig fra andre debat fora, men jeg forstår simpelthen ikke din måde at debattere med folk på, du udviser simpelthen ingen respekt for dem og kommer hele tiden med personlige angreb, jeg fatter simpelthen ikke hvad du vil bruge det til.

  Lige så lidt som jeg ind imellem tror du har svært ved at overskue hvad du egentlig skal bruge din uden tvivl store teoretiske viden til.

  Ud over selvfølgelig bare at fortælle dem der er uenige med dig, at de er nogle åndelige amøber med bakterie hjerner, som driver 5. kolonne virksomhed fra deres lokale medlemskab af Dansk Folke Parti.

  MVH en bakterie Hjerne der stadig mener, at EUROEN er en fejlkonstruktion og der blandt de fleste partier ti Danmarks vælgere er ved at brede sig en skepsis mod EU og EURoen hvilket man kan konstatere bare ve at læse aviser, studere menings målinger og (ind imellem gå ud af sit kammer) og tale med folk.

  PS det bliver altså en del interessant at se hvad der sker i Cypern når bankerne efter planen åbner i dag. Og i øvrigt på de øvrige markeder i Sydeuropa.

 20. Af Ole Skovgaard

  -

  Og noget af det der er det groteske paradoks ved den nuværende situation er jo mere gælds krisen blusser op i Sydeuropa, som den eks kan gøre nu når Bankerne åbner i Cypern, jo lavere bliver renten i Danmark da kapitalen jo søger mod sikker (G)Vældfærds havn som eks den Danske National Bank og som en følge af det jo mere bolig gæld sparker Danskerne til hjørne fordi det privat økonomisk ikke kan betale sig at afdrage gælden.

  Dermed øges styrken af den tikkende bombe som dette fænomen kan udgøre på den lange bane. Samtidig gør vi osse 100 % afhængig at markederne til evig tid skal have ubegrænset tillid til vores National økonomi for ikke at vælte læsset. Det er en farlig kurs som der er alt for lidt fokus på fra politisk hold.

 21. Af t møller

  -

  Ingen må være bedre økonomisk stillet end Tyskerne.
  Nu har Merkel dikteret en aftale om gældssanering med cypriotiske ministrer. alle cyprioter der har mere indestående end den gennemsnitlige Tysker skal afleverer 50 % af alt indestående i banken. Merkel kan jo ikke gå rundt med den tanke at nogen skal ha det bedre end de små velhavere der tjener fedt på denne EU krise. Først Cypern og siden vil det blive alle borger i euro landene der vil få deres bankbog kigget efter i sømmene, lyser knappen rødt ved 100000 euro indestående så snupper Merkel og Co 50%.
  Jo EU er sandelig demokratisk med et rets system der overgår selv tidligere Sovjet og Kina. Hvornår skal Kapitalpensions opsparer i DK ha deres konti gennemgået for her kan Merkel og Co da få finanseret en del.
  Er EU mere råddent end speget og hvor langt vil vi gå.
  Følg med i næste afsnit af “EU needs Money” som almindelig borger skal du ikke fortage dig noget EU fortager selv alle transaktioner.

  Der er ikke plads til så råddent et system som det EU står for og derfor vil EU slukke og lukke helt af sig selv.

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  t møller: Det er noget helt andet, der gør sig gældende!

  De store indskud i spanske banker fra private har mere at gøre med at skatteinddrivelsen i Spanien – ikke overraskende – ikke er den bedste.

  Ikke at tyskerne ikke har det problem; men en tysk skattesviger kunne da ikke finde på at gemme midlerne i en tysk bank – er Du vimmer???
  Så kender Du ikke de tyske ligningsmyndigheder.

  Det tyskerne gør er at have en konto i Schweiz – det er da derfor Schäuble hvæser sådan af Schweiz!

  Det giver så andre problemer, fordi skatteinddrivelsen og ligning i Tyskland ligger i Länderne, hvilket gør at forbundsregeringen IKKE har direkte adgang. Det har så givet det problem, at det ikke er til at få noget igennem Forbundsrådet, fordi Länderne er utilfredse med den indgåede aftale med Schweiz, hvor man mener at schweizerne slipper alt for billigt – hvilket en skatteinddrivende myndighed jo “skal” synes.

  Det har så i sin tur givet anledning til at Nordrhein-Westfalen (bl.a.) har købt disketter af kontoudtog fra tidligere bankansatte i Schweiz – og har haft skatteinspektører arresteret for spionage.

  Det er Forbundsregeringen så mindre end begejstret for. Den ordning, som så IKKE er ratificeret af Forbundsrådet – som den skal, fordi den vedrører opgavefordelingen mellem Bund og Land. Den går på, at Schweiz besvarer konkrete spørgsmål på konkrete borgere; men IKKE kommer med generelle opgørelser – der skal spørges i hvert enkelt tilfælde.

  Til gengæld er det så sådan, at – i lighed med den nye danske ordning – hvis man som skattesvindler får våde bukser inden den 1/7 2013 henvender sig til skattemyndighederne, så vil man godt nok – inklusiv bøder, renter og gebyrer vil miste alle pengene; men man slipper lige akkurat for at komme i fængsel.

  Undskyld Uffe – jeg griber her chancen for at give skattesvigere en rigtig dårlig påske – og glæder mig til at følge med i dommene efter 1/7 af én eller flere af kommentatorerne her. Har man en verserende sag, så gælder tilbuddet naturligvis IKKE.

  Man kan jo selvfølge vælge at antage, at det er bluff fra myndighedernes side; men der er en del, der er kommet ganske slemt til skade ved at tro at Schäuble bluffer.

  Men det ville være befriende for debatten om man erhvervede sig viden – inden man påtog sig en mening.

  Hermed er der flere af kommentatorerne, jeg ønsker en rigtig rædselsfuld påske.

 23. Af Ole Skovgaard

  -

  @Thomas Nu kan vi jo ikke alle være begavet med en sådan fabelagtig teoretisk viden indenfor økonomi som du er i besiddelse af. Du er jo som skabt til at være Rigs statistiker eller forsker med fokus på en bane brydende forskning indenfor eks Keynes Teori.

  Men måske kan man antyde at i hvert fald et par stykker af os ved lidt mere om hvad der foregår oveni almindelige menneskers hoveder.

  Men lige over en rædselsfuld påske og et elendigt nytår til dig. Jeg er spændt på hvornår Danske Bank går fallit ? Bliver det i Påsken eller
  efter påske ?

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tag det roligt Skovgaard jeg er MEGET vel orienteret om, hvad der foregår inden i hovedet på Dig – det er heller ikke svært:

  1) Det er IKKE ret meget.

  2) Det er af en kvalitet så ringe at Kommunekemi ikke vil modtage det.

  3) Selv den smule gødning – kan Du helt tydeligt ikke bruge til det bitreste – det kan andre heller ikke.

  Tænk at rende rundt med sjældne jordarter i hovedet – ikke engang almindelig muld.

  Så jeg kan ikke se, at Du kan bidrage med noget.

 25. Af Ole Skovgaard

  -

  @Thomas, nej heller ikke jeg kan bidrage med noget der udvider dit univers det er der nok ikke mange der kan, men tak for rosen der er rart at vide at man er værdsat af et geni som dig.

 26. Af Michael Sjøberg

  -

  “Men det ville være befriende for debatten om man erhvervede sig viden – inden man påtog sig en mening.”

  En note-to-self bemærkning…

 27. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  I sommers oplevede jeg et par tyske turister på indkøb i en dansk butik med varer til hjemmet. Da jeg forstår tysk, overhørte jeg samtalen mellem dem. De vurderede priserne på varerne, som stod opført i danske kroner. Manden regnede det om og sagde: så og så mange mark koster varerne. Konen rettede ham: det er euroen, som er den relevante valuta. Det brummede han et eller andet til, for naturligvis måtte han give hende ret, sagligt set, men det var ikke med hans gode vilje.

  Jeg skal tilføje, at det ikke var et ældre par, men midaldrende tyskere. Og nej, det er ikke en historie jeg selv finder på, omend jeg ikke kan bevise den, da det er ulovligt at belure folk med digitale optagelsesapparater i en butik.

  Det er nu over ti år siden at euroen blev indført i Tyskland, men alligevel kan man stadig opleve tyske turister, som regner danske priser om til D-Mark. Det siger noget om, hvor ringe mental gennemslagskraft euroen har haft.

 28. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Thorvig – bare rolig: Min farfar regnede altid om til Rigsdaler.

  En valuta er altid et relativt begreb – der er ikke nogen absolutte værdier. Værdien af en vare eller en tjeneste er kun en udtalelse om bytteforholdet mellem varer: Man kunne lige så vel regne i køer – hvilket pecunia rent faktisk betyder.

  Guld er jo ikke en absolut værdi: Tro mig guldprisen vil falde, hvis Bundesbank begyndte at sælge ud af beholdningen.

  Euroens betydning i sig selv er, at man er kommet ud over de konkurrerende devalueringer inden for Europa – med Sverrig som en aparte udtagelse.

  Den egentlige målestok for den relative værdi er renten på statsobligationerne – eller andre “prima” værdipapirer – dvs. chancen for, at man ser sine penge igen.

  Euroen den virker skam fortrinligt – kineserne taber hele tiden på at spekulere imod og med den. Hvis det nu morer dem at forære os tingene?

  Man skal i det hele taget slet ikke tillægge den populære opfattelse af penge nogen særlig værdi – OK folk sætter krydset efter, hvor de bliver mest overvurdet for 1/3 vedkommende.

  De problemer med de mere primitive kræfters religiøse opfattelse har man da lært at skrive sig uden om. En parlamentarisk vedtagelse betyder ikke det store – og om den blokeres er af mindre betydning: Det ER en omvej at gå at skulle have lovene igennem alle de nationale parlamenter; men noget seriøst handikap er det ikke.
  Det bliver i sidste ende stort set ensartet – med lidt inferiøre nationale administrative tilpasninger. Det er et kendt problem, at forskellige kommuner udlægger teksterne forskelligt.

  Hovedtrækkene er på plads – alene af de grund, at man i tilfælde af manglende fornuft kommer til at slå sig gevaldigt på virkeligheden.

  Det er jo ikke EU der bestemmer: Det er de enkelte lande, der dummer sig og må tage kløene. Kartoffelkuren i sin tid var jo ikke EU’s skyld; men udelukkende vores egen dumhed og uansvarlighed.

  Spanien, Grækenland, Italien og Cypern, de ligger som de har redt – eller lidt mindre ukomfortabelt, fordi det kan bedst svare sig for os andre at assistere dem på fode igen: Vi har intet ud af at f.eks. Cypern degenererer tilbage i snavset på borgerkrigen i 1960érne.

  Man kan se selv Putin blev i noget, der kunne minde om godt humør, da det gik op for ham at hans gamle fjende var blevet ruineret og havde hængt sig.

 29. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Grundtanken med en fælles europæisk valuta kan jeg fint forstå: man vil undgå konkurrerende devalueringer og fremme det politiske samarbejde mellem Tyskland og Frankri, evt. med henblik på at danne en europæisk føderation.

  Men så synes jeg, at man i udgangspunktet skulle have begrænset projektet til kun at omfatte Benelux-landene, Tyskland og Frankrig. Det ville give en rimelig balance mellem de fransk-latinske og det tysk-germanske elementer, og mange faktorer ville gøre en fælles valuta relevant: de 5 landes store indbyrdes samhandel, den industrielle integration mellem landene lige siden 1950’erne, de omfattende arbejdspendlinger over de indbyrdes geografiske grænser (med Rhinen og bifloder som fælles transportvej for alle landene), samt den relative kongruens i samfundsøkonomisk henseende og i forhold til juridiske, administrative, politiske og kulturelle strukturer.

  Det går galt, når man i stedet for 5 vil have 15 eller 25 lande ind i fællesvalutaen. Jo mindre landene ligner hinanden i forvejen, jo mere behov er der for disciplinerende, hjælpende og/eller straffende overnationale organer. Men det er en ond cirkel, for eksistensen af magtfulde fjerne overnationale organer har i sig selv en demoraliserende virkning på medlemslandenes vælgerbefolkninger. Ansvar og myndighed skal følges ad. Når vælgerne bliver demoraliserede og forvirrede, slår det før eller siden også igennem på højere politiske niveauer. Det ser vi i Italien, hvor teknokrater og populister skiftes til at regere.

  Jeg tror ikke på sammenligninger mellem europæisk føderation og den tyske samling i 1871, for Europa er langt større og langt mere kulturelt-sprogligt komplekst end Tyskland. Ved dannelsen af det tyske kejserdømme i 1871 kunne man gribe bagud til en føderal eller konføderal tysk tradition, som strakte sig gennem hele det gamle tysk-romerske riges 1000-årige levetid. Trods alle forskelle i dialekter og regionale varianter, var der et fælles tysk sprog og en fælles tysk kulturel tradition før 1871. Den tyske identitet eksisterede så at sige i forvejen.

  Alt det mangler vi, hvis vi forsøger at gøre EU til en al-europæisk føderation. Landegruppen er for stor, de nationale og regionale forskelle er for store. Man kan gøre forsøget på at redde euroen ved at lave EU om til en slags føderativ nationalstat, men der bliver en høj pris at betale.

  Det tyske demokrati er efter 1945 blevet kernen i demokratiet som politisk system i Europa, og et centralt element i det tyske demokrati er parlamentarismen med den Tyske Forbundsdags suverænitet over Tysklands føderale finanslov – men den suverænitet bliver taget væk fra Forbundsdagen i en finanspolitisk europæisk union.

  Som en slags erstatning vil man formentlig give EU-parlamentet tilsvarende finanspolitiske beføjelser foruden lovgivende magt. Men jeg tror ikke på, at EU-parlamentet kan overtage rollen som demokratiets anker i Europa fra den tyske Forbundsdag. Det vil ikke kunne fungere i praksis, uanset hvor smukt og korrekt det tager sig ud på skrivebordet.

  Hvis ellers tyskerne kunne få reddet deres tilgodehavender hjem, ville det være bedre at stoppe i tide og starte forfra på et nyt og geografisk mindre, men samfundsmæssigt mere solidt grundlag, f.eks. med de fem lande jeg har nævnt.

 30. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg tror ikke, der er nogen vej tilbage.

  Det gør jeg ikke af den enkle grund at i større kriser går en væsentlig del af erhvervslivet til grunde mens man bygger noget andet op. Erhvervslivet er jo konstant under afvikling og opbygning samtidig. Der er ikke man VW biller tilbage.
  Men i en krise er afviklingen en hel del hurtigere end opbygningen, hvilket giver arbejdsløshed.

  Det er såmænd ikke så meget det, der afvikles; men det der opbygges. I dag vil det være meget, meget sværere at finde nicher. Nicheprodukter er simpelt hen for dyre.

  Det andet er, at man i dag har helt anden teknologi til at spore betalinger end man havde for 20-30 år siden: Det ER blevet sværere at snyde. Den administrative infrastruktur er fuldstændig anderledes i dag. Du kan for eksempel se det af ejendomsprisindex fra de forskellige EU lande – det er bygget op på samme måde: Det kan jeg forsikre Dig for, at det var de ikke i 2009.

  Det tredje er, at når man har kørt sit land ud over kanten, så har man ikke så forfærdelig mange alternativer.

  Det fjerde er, at der – udover nærmest symbolske rudeknusninger – ikke har været gadeoptøjer – slet ikke i 1930’ernes omfang.

  Endelig er vi ved at genopfinde at leve uden banker. Deres nationsovergribende karakter har gentagne gange vist sig ustabil og destruktiv. Det vil betyde at nationerne får en helt anden indflydelse, fordi de hæfter for deres banker.
  EU vil ikke erstatte nationerne, det er et infrastrukturelt integrerende lag ovenpå nationerne.

  Nationerne har meget mere brug for EU end EU har brug for nationerne.
  Det man helt typisk ser er, at politikere, der ikke har forstået det – de bliver på demokratisk vis skiftet ud.

  Mange af de særinteresser vi ser i dag er jo fossiler fra den kolde krigs tid.

  Nej, jeg tror ikke, der er nogen vej væk fra konvergensen – det er jo ikke Japan detteher.
  Selv 1930’ernes belastning splittede IKKE Tyskland ad (det opdelte det i Øst og Vest; men ikke i en opsplitning)- det splittede IKKE Italien ad, de splittede IKKE Spanien ad. Disse lande har eller vist sig ikke at kunne tåle ret meget.

  Nej uret bliver ikke – kan ikke – stillet tilbage.

 31. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg kunne forestille mig, at der sker følgende. Når man før eller siden kommer til det afgørende spørgsmål om finanslovskompetencen, vil suverænitetsafgivelse til EU blive sendt til folkeafstemning i Tyskland. Det vil ske, fordi en overførsel af finanslovskompetencen til EU er ensbetydende med en grundlovsændring i Tyskland. Det vil derefter blive nedstemt, ikke med noget stort flertal ganske vist, for der er også mange tyskere som ønsker euroen og frygter virkningerne ved at afskaffe den. Men det bliver et nejflertal, og så kan de nødvendige institutionelle reformer for at opretholde euroen ikke gennemføres.

  Eller mere præcist: tyskerne ville nok gerne stemme ja, hvis det indgik som del af en generel europæisk føderationstraktat. Men det er ugennemførligt med med euroens medlemskreds, som bl.a. omfatter neutrale lande som Irland, Østrig og Finland.

  Uanset hvad der hænder, så er det vigtigste, at der ikke bliver skabt bitterhed mellem tyskerne og franskerne. Det er i grunden det eneste, som virkelig betyder noget. Er velviljen og tilliden stadig til stede mellem de to nationer efter et bortfald af euroen, kan man stadig bygge noget nyt op igen.

  Selv synes jeg, at de to lande og Benelux-landene lige så godt kunne lave en føderation indbyrdes, så at sige her og nu. Det er alligevel føderationen, som er endemålet for europapolitikken i de politiske eliter i Frankrig, Tyskland og Benelux-landene, og det er lige så givet på forhånd, at mange andre europæiske lande ikke kan være med i en føderation, enten fordi de ikke vil, eller fordi de i den ene eller anden henseende er uegnede.

 32. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Thornvig: Jeg tror Du – belært af de sidste 5 års erfaringer – skal skelne mellem to ting:

  På den ene side realøkonomien.

  På den anden side finansieringen.

  ad) Realøkonomien, som er den del de fleste forstår som økonomi: Altså – folk går på arbejde får løn og betaler skat, forbruger og sparer op.

  Den vil stadig køre videre, som den altid har gjort. Der er stadig kommuneskatter, kommunen laver et budget ud fra nogle planer osv.

  De opgaver vil IKKE blive overtaget af et overnationalt organ. Hvorfor skulle de det? Der er ikke voldsomme effektiviseringer at pege på. At man så ad åre vil komme væk fra fjollede afgifter og underlige gebyrer – det må vi da håbe. Således at vi får en beskatning af indkomst og overskud. Altså, når folk har betalt til fællesskabet, så må gøre med pengene, hvad de vil – spare op eller forbruge.

  Der kan så være tale om finansiering af nogle fælles infrastrukturprojekter – kæreste venner, hovedveje er altid blevet bygget.

  Ad) Finansøkonomien

  Keynes postulerer at investeringerne er en funktion af renten – hvilket givetvis er rigtigt på et eller andet plan; men den nærmere mekanisme har jeg aldrig set troværdigt beskrevet. Produktiviteten roder rundt et eller andet sted derinde – uden at opholdsstedet er tilmeldt folkeregistret.

  Det med at dirigere kapitalen derhen, hvor den udnyttes bedst var jo egentlig bankernes opgave: En opgave som jeg lige skulle hilse og sige, de ikke har løst på nogen god måde – for nu at underdrive.

  Vi må erkende, at finanssektoren og bankerne KAN vi ikke styre på et nationalt plan. Finanssektoren er gået frygtelig galt den ene gang efter den anden i historien – jeg gider ikke remse eksemplerne op.

  Finanssektorens svar – hver gang det er gået galt – har været, at det må være realøkonomiernes opgave at klare bankerne ud af den redelighed, de har kørt landet ud i. Det dur jo ikke!

  Hvis vi skal have en chance for at få nogenlunde styr på bankernes pjat, så kræver det et overregionalt samarbejde. Det er så ikke engang EU’s postulat: Det er nationalbankdirektørernes klub med deres Basel III rammeværk. Her kan man så have sin tvivl om i hvilket omfang de ret basale og banale anbefalinger bliver ført ud i livet: Vi kan se at Kina fuldstændig uafficeret med fuld fart kører i katastrofen – som om de ikke havde fået varsler nok!

  Og vi VÉD, hvad resultatet bliver! Vi er derude, hvor det er gået så galt, at det ikke KAN gå godt.

  Det er her EU og en Europæisk Centralbank kommer ind – her er det så praktisk at have den samme mønt, så man ved hvad man taler om. Alle dem, der taler om EUR endeligt – de ved i hvert fald ikke det fjerneste om hvad de snakker om.

  Der er spørgsmålet om et regelsæt som skal håndhæves, der er spørgsmålet om en kontrol, der skal udøves. Postulatet om at bankerne kan klare det selv i egen interesse – det har jo til de grader vist sig ikke at holde stik – det var rent ud sagt løgn. Den måder bankerne har forvaltet deres opgave svare til at overdrage børneopdragelse til pædofile.

  Da penge er gæld, så har det noget med hæftelsen – og IKKE mønten at gøre. En kommune kan jo principielt set godt låne i USD (at det er dumt, det er noget andet).

  Vi har ikke råd til at bankerne får lov til at køre realøkonomierne af sporet med deres uansvarlige kreditgivning. Det ved man da godt; men i nationalt regi har kontrol og tilsyn – alle steder – været en meget dårlig vittighed.

  Når det så er gået galt, så man prøve, at redde, hvad reddes kan af stumperne lokalt. Det var tanken med IMF; men der er begrænsninger på IMF’s effektivitet, fordi man som långiver IKKE har så meget hånd i hanke med økonomierne, at nødvendige investeringer kan foretages.
  Derfor er det nødvendig at have en overnational instans, der kan lukke for det varme vand, når bankerne nu igen skubber problemløsningen over på realøkonomierne.

  Vi må ændre Europa, så dette ikke kommer til at ske igen. Det betyder så at platugler som Cypern kommer til skade og svindlere og skattesnydere mister deres penge.

  Jeg tror Du skal lade være med at rode det sammen med finansieringen af broer mm. Det er spørgsmålet om at styre finanssektoren. Det har aldrig været gjort før – med katastrofale konsekvenser den ene gang efter den anden.

 33. Af Bjarne Skov

  -

  EU version 2.0 – en koalition af de ligesinde, villige og kapable.

  Nu har man kraftedeme også lukket Kroatien ind i EU!

  Kroatien – kriminalitetens arnested og højborg for den russiske mafia og korruption, etniske konflikter, lyssky våbenhandler og narkotransport.

  Kroatien vil få tilfældet Grækenland til at fremstå som en dydsiret søndagsskole og fru. Merkel kan allerede nu begynde at forberede den første økonomiske hjælpepakker til Kroatien.

  Nu må dette EU-psykotiske vanvid høre op!

  Tror jeg vil bruge påsken til at undersøge mulighederne for at søge om politisk asyl i Norge eller alternativt England når de melder sig ud af EU.

 34. Af Monokultur » Eurokraten Ellemann

  -

  […] henledte en af mine venners opmærksomhed på et blogindlæg på Berlingske Tidende fra tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Jeg vidste at Ellemanns foragt for nationen og […]

 35. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg har ikke den store viden om banker og penge, ærligt talt, så her må jeg indskrænke mig til at sige følgende. Jeg tror ikke på, at et overnationalt finanstilsyn kan tages ud af politisk kontektst, lige så lidt som tilfældet er med nationale finanstilsyn. Desværre, må jeg tilføje. Hvad mere er, jeg ser ikke andre kilder til den nødvendige faglige ekspertise ved tilsynet end netop finanssektoren selv.

  Derfor kan man godt gøre forsøget med et overnationalt finanstilsyn. Jeg synes ikke Danmark skal deltage, medmindre vi også deltager i euroen, og sidstnævnte synes jeg ikke vi skal deltage i, før landene sydpå har fundet ud af, hvor de til syvende og sidst vil hen med fællesvalutaen som politisk projekt.

  Jeg ser ikke, hvordan man får en møntunion til i længden at fungere uden et meget vidtgående politisk fællesskab. Man er nået meget langt ind imod kernen af, hvad der overhovedet definerer en selvstændig nationalstat, og man kan ikke blot fortsætte med de små skridts politik. Min frygt er, at man for længe forsøger at opretholde en uholdbar, geografisk ’stor’ euro, og når den til syvende og sidst ramler, ved en kombination af uopfyldelige politiske og økonomiske krav, kommer det til at ske på en måde, som efterlader alle parter vrede på hinanden.

 36. Af Bergner Frederiksen

  -

  Thomas Borgsmidt.
  Det er utroligt saa lidt du kan laese. Du kommer med alle mulige udenoms forklaringer om smaa Oestater,
  maerkelige banker og personer. Det har intet med virkeligheden at goere.
  Hvad jeg taler om er regulaere lande med regulaere
  banker og finanscentre, hvorfra alt er aabenlys
  og opgivet i selvangivelsen. Hvis du stadig ikke kan forstaa det, ja – saa opgiver jeg at forklare dig yderligere.

Kommentarer er lukket.