Ægypten: Fra forår til vinter

Af Uffe Ellemann 89

Det ”arabiske forår” varede ikke længe i Ægypten. Det blev hurtigt efterår, og nu er der stor risiko for, at det bliver vinter. Måske en hård vinter, som vil påvirke udviklingen overalt i Mellemøsten, herunder Israels sikkerhed.

Der er ikke meget, vi i Europa kan gøre for at begrænse skaderne. Men vi kan i hvert fald lade være med at puste til ilden og skabe nye konflikter i et i forvejen alt for konfliktfyldt Ægypten.

På den ene side kan vi lade være med at tale om ”militærkup”, for selv om begivenhederne i går mindede meget om et traditionelt militærkup, var det alligevel anderledes – og de militære ledere har travlt med at understrege, at de ikke ønsker at sætte sig på magten, og at de hurtigst muligt ønsker at vende tilbage til et demokratisk civilt styre. Og på den anden side kan vi presse på for, at alle grupper – også Det Muslimske Broderskab – bliver inddraget i det videre forløb tilbage mod demokrati.

Det er  bemærkelsesværdigt, at fremtrædende religiøse ledere og politikere fra oppositionen bakkede militæret op. Mohamed ElBaradei – den tidligere chef for FN’s atomagentur – stod side om side med den milire leder, general Sisi, og sagde, at der ikke var tale om et kup, men en ”genstart (”reset”) af revolutionen og det arabiske forår”.

Det er da også rimeligt at pege på, at militærets intervention kom som resultatet af en politisk krise, der ikke var forårsaget af militæret. Det var en reaktion på præsident Morsis og Det Muslimske Broderskabs åbenlyse svigt i forsøget på at skabe demokrati i Ægypten. Morsi demonstrerede kun alt for tydeligt, at i hans optik var det nok at have over halvdelen af stemmerne – så kunne man blæse på alle andre. Det gjorde han, da den kontroversielle forfatning blev tromlet igennem – og det gjorde han sidste efterår, da han forsøgte (og mislykkedes med) at give sin regering magtbeføjelser ud over domstolenes.

Det ændrer naturligvis ikke ved den kendsgerning, at Ægyptens første folkevalgte præsident nu er blevet fjernet med magt – og at det kan betragtes som et tilbageslag for demokratiet. Men han var ikke alene i at spænde ben for den demokratiske udvikling. Oppositionen viste sig ude af stand til at organisere sig. Og parlamentet, som var domineret af islamister fra Det Muslimske Broderskab og salafisterne i det ultrakonservative N0ur-parti, parlamentets næststørste, brugte tiden til at diskutere begrænsninger i kvinders rettigheder og bedetider og så videre…

Imens faldt den i forvejen stærkt belastede ægyptiske økonomi endnu mere i ruiner. Ægypten er på fallittens rand: Valutareserverne er i bund, den ægyptiske valuta er under pres, man skal ikke vente hjælp fra IMF, før der er en regering, omverdenen tør stole på – og risikoen er desuden, at USA stiller sin årlige milliardbistand til Ægypten i bero, eller at Qatar helt trækker tæppet væk under økonomien ved at stoppe den kredit på 8 milliarder dollars, der er givet til Broderskabets regering.

Ægyptens problem er, at landet ikke er i stand til at brødføde sin befolkning på op mod 90 millioner indbyggere, og at strengt nødvendige forsyninger af olie og benzin er ved at gå i stå. Der skal importeres både fødevarer og olie – og forsøg på at begrænse de kostbare subsidieordninger for brød og husholdningsenergi er slået fejl.

Alle disse problemer vil en ny regering også stå med – og et helt afgørende spørgsmål er, om nye valg vil give en handlekraftig regering, som kan vinde omverdenens tillid. ElBaradei og de moderne sekulære og moderate ægyptere kan måske nok mønstre mange mennesker på Tahrir-pladsen – men når der skal stemmes, kommer hele det store flertal frem, som stemte Broderskabet og salafisterne stærkt ind ved sidste parlamentsvalg. Og hvad så?

Eller det kan gå endnu værre: Man kan risikere, at Broderskabet nægter at deltage i den politiske proces, som nu skal føre landet tilbage til demokrati, og i stedet vælger at gå voldens vej sammen med de yderligtgående salafister, som tidligere har grebet til vold og terror.

Hvis det sker, er det for alvor blevet vinter i Ægypten – og det vil brede sig i resten af Mellemøsten, hvor Broderskabet er største gruppering i den syriske opposition, og hvor moderate islamister regerer i Tunesien.

Derfor er det helt afgørende nu, at omverdenen forsøger at støtte en model, hvor alle grupperinger deltager i det videre forløb – også Broderskabet.

89 kommentarer RSS

 1. Af Henrik Petersen

  -

  > Niels B. Larsen & Jakob Schmidt-Rasmussen

  For så vidt enige med jer begge, omend det nok er noget naivt at tro på kvinders rettigheder og ligestilling under islam og sharia.

  Til spørgsmålet om, hvorvidt islam og demokrati kan forenes, er svaret nej.
  Den lidt længere version er, at intet muslimsk samfund i dette og forrige århundrede intet har udrettet ud over en ekstrem overformering, fantastisk bistand fra vesten og vold samt mord. Det sidste, skal retfærdigvis siges, går hyppigst ud over andre muslimer, hvis der ikke lige er jøder, kristne eller kvinder i farvandet.

  Vis mig et eneste muslimsk land, hvor kvinders ligestilling og rettigheder findes.

  Indtil da vil jeg anse muslimer for en invasiv art, som så vidt muligt bør holdes i deres egne reservater.
  Synd for kvinderne, men just for the Record: Det er som oftest kvinderne, der sørger for pigebørnenes omskæring i store dele af Afrika.

  Så min medlidenhed med muslimske selvfede kvinder, som hyppigst ses på Nørrebro (København) kan ligge på et forholdsvist begrænset sted.

 2. Af Henrik Petersen

  -

  > Niels B. Larsen 11:08

  Præcist hvad mener du, hvilke varer muslimer producerer, som vi eventuelt skal købe?

  De producerer jo intet ud over vold, terror, død og ødelæggelse samt et utal af børn.

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er ikke underligt, at de muslimske feminister, der støttede den egyptiske revolution, mener, at Det Muslimske Broderskab stjal revolutionen og forrådte dem – ligesom mange andre liberale egyptere føler sig forrådt af Det Muslimske Broderskab.

  For Det Muslimske Broderskab mener, at muslimske piger og kvinder bør fratages mange af de rettigheder, som de fik under Mubararaks regime – herunder f.eks. beskyttelsen mod religiøst begrundet mishandling af muslimske pigers kønsdele, med det formål at kontrollere deres seksualitet.

  Den afsatte præsident Mursi fra Det Muslimske Broderskab har sagt, at kvindelig omskæring ikke er et problem som samfundet bør blande sig i, og at det er familierne, der bør bestemme, om pigerne skal omskæres.

  Andre parlamentsmedlemmer fra Det Muslimske Broderskab har direkte sagt, at de mener, at loven mod kvindelig omskæring bør ophæves.

  Den egyptiske stormufti, Ali Gomaa, der udstedte fatwaen mod omskæring af piger, har sagt, at fatwaen kun er midlertidig, og at forbuddet mod omskæring af piger bør ophæves, når der er fundet en “religiøst korrekt” metode til omskæring af piger.

  Der er med andre ord mildest talt ingen grund til at støtte Det Muslimske Broderskab, hvis formålet er, at man vil beskytte muslimers basale rettigheder.

 4. Af Jakob Schmidt-rasmussen

  -

  Rettelse:

  For Det Muslimske Broderskab mener, at muslimske piger og kvinder bør fratages mange af de rettigheder, som de fik under Mubaraks regime – herunder f.eks. beskyttelsen mod religiøst begrundet mishandling af muslimske pigers kønsdele, med det formål at kontrollere deres seksualitet.

 5. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Henrik Petersen

  You got me beat… :-)

  Olien produceres af udlændinge, men ejes desværre af araberne.

  Derudover er der vist kun flg. varer: dadler, figner, indvandrere og flygtninge. Ingen af dem er nødvendige artikler og bør egentlig undgås.

 6. Af Henrik Petersen

  -

  Kære Jakob Schmidt-Rasmussen

  Kom nu ud af din vildfarelse: Islam, demokrati og kvinders ligestilling er tre aldeles uforenelige begreber.

  Muligt, at kvinder i visse muslimske lande har en anelse mindre kønsdiskrimination. Men det vil forblive undtagelserne, der bekræfter reglen.

  Og en ligestilling og en ligeberettigelse som i vesten vil kvinder aldrig – gentager aldrig – opnå i muslimske samfund. Hvilket deres latterlige koran, som stenaldermenneskerne stadig tror på, foreskriver.

  Og kom bare med GT, ifølge hvilken kvinder ikke måtte tale i offentlige forsamlinger.

  Den slags vrøvl har selv de mest ortodokse kristne for århundreder siden forkastet.

  Hvorimod muslimer forholder sig bogstavtro til deres latterlige koran og dens endnu mere latterlige suraer og hadither.

  De kan selv bringe sig ud af den miserable stenalder, de selv har anbragt sig i, kan de, hvis de vil, hvilket ikke meget tyder på. Næh nej, så er det bedre at trampe hinanden ihjel mens de går rundt om en sort sten. Vor herre til hest, omend jeg ikke er kristen.

  Især ikke, da de haleskæggede mullaher og ayatollaher synes, at det er rigtig dejligt med svært underdanige kvinder.

 7. Af Claus T.

  -

  @Henrik Petersen

  Hvis jeg frostår dig rigtigt, er det kun muslimer,som ikke kan lave demokrati – alle andre kan godt.

  Men hvordan forklarer du så, at 1/3 af verdens muslimer allerede lever i demokratier?

  Men jeg glæder mig da over, at du har ændret mening på et punkt:
  Før mente du tilsyneladende, at det kun var de lande, der havde gennemgået oplysningstiden, der kunne blive demokratiske. Nu anerkender du tilsyneladende, at Indien, Sydkorea, Tyrkiet, Sydafrika osv. osv. er demokratiske.

 8. Af Henrik Petersen

  -

  > Niels B. Larsen 12:24

  You got my point.

  Netop, og jeg hader dadler og figner. Deres egen befolkning finder jeg, at de bedst beholder i deres egne lande.

 9. Af Henrik Petersen

  -

  > Claus T. 12:28
  Jeg havde egentlig lovet at holde mig fra dine såkaldte debatindlæg, men dette kalder dog på et svar:

  Indien er ikke muslimsk, og et indisk demokrati er der næppe nogen danskere, måske med undtagelse af dig, der efterstræber. Sådan med enkebrændinger, massevoldtægter og andet sjovt. Håber, at selv du begriber sarkasmen.

  Tyrkiet er muslimsk, præsidenten har tvunget et tørklæde ned over hovedet på sin kone og gør dermed op med Kemal Atatürks forsøg på at reformere idiotstaten. Demokrati i Tyrkiet, lol.

  Sydkorea lukker ingen muslimer ind. I øvrigt er landet dybt afhængigt af USA’s støtte for ikke at blive angrebet af barbariske horder fra Nordkorea.

  Sydafrika har aldrig været et muslimsk samfund, men et brutalt diktatur som Tyskland, Italien, Portugal og Spanien også har været det, og som alle de nævnte lande dog er blevet klogere på.

  Så igen: Læs lidt op på historien før du smider et par tåbelige og lettere forvirrede stråmænd ud.

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Henrik Petersen

  Det er sandt, at de fleste såkaldt fundamentalistiske tolkninger af islam ikke kan forenes med demokrati og menneskerettigheder.

  Det har de fundamentalistiske muslimer selv erkendt; det er derfor, de har vedtaget Cairoerklæringen om menneskerettigheder i islam, der sætter demokratiet ud af kraft, ved at kræve, at alle love skal være i overensstemmelse med sharia.

  Men hvad er muslimsk fundamentalisme egentlig?

  Det var lederne fra Al Azhar, der er den sunnimuslimske verdens vigtigste, religiøse læreanstalt, der udstedte fatwaen mod omskæring, efter grundige koranstudier.

  Al Azhars ledelse har hidtil forsvaret kvindelig omskæring med henvisning til en obskur hadith, der fortæller, at Muhammed skulle have ladet en af sine døtre, Fatima, omskære.

  Men nu udstedte Al Azhars ledelse en fatwa, der forbød omskæring af piger, fordi der ikke står et ord i koranen, der kan bruges til at retfærdiggøre denne 7000 år gamle, barbariske skik.

  Der står, utroligt nok, heller ikke et ord om mandlig omskæring i koranen!

  Den såkaldte muslimske fundamentalisme bygger på påstanden om, at koranen er skaberens uforfalskede og endelige budskab til menneskeheden.

  Men for nogle år siden blev der fundet nogle gamle koraner i en såkaldt korangrav i Yemen, der var ældre, end de hidtil ældste, kendte koraner, og som afviger fra de hditil ældste, kendte koraner på flere punkter.

  Fundet af den yemenitiske korangrav beviser, at koranen ikke er uforanderlig, og at den ikke er guds uforandrede budskab til menneskeheden, men at koranen er omskrevet igen og igen af teologer, for at tilpasse den deres politiske formål.

  Islam må kunne reformeresi en mere demokratisk retning, når de muslimske teologer og deres tilhængere indser, at koranens oprindelige budskab er blevet omskrevet, og at islam derfor er blevet reformeret tidligere.

 11. Af Henrik Petersen

  -

  Tak, Jakob Schmidt-Rasmussen 12:51

  Men jeg er seriøst bange for, at du tager fejl.

  “Islam må kunne reformeres i en mere demokratisk retning”.

  No way, it’s not going to happen, Jakob. Islam, demokrati og kvinders ligestilling er uforenelige begreber. Men du er velkommen til at give mig et eksempel på det modsatte.
  Claus T. er noget hjælpeløs, hvad dét angår.

  Muslimer er generelt analfabeter, der småtbegavede tror på, hvad de såkaldte imamer bræger ud. Og imamerne selv er pilrådne analfabeter, sorry so say.

  Før muslimerne selv hælder deres koran og deres latterlige overtro i skraldespanden, er der intet håb.

  Desværre heller ikke for vesten, som ifølge alle mulige åndsvage konventioner er forpligtet til at optage hele banden af retarderede fætter-/kusine-afkom.
  (Konventionerne havde fornuft, da de blev forfattet, men har det ikke længere, da enhver somalier kan sætte sig mageligt til rette i flyet fra Mogadishu til Kastrup og sige ‘azul’).

  Islam kan ikke reformeres, punktum. Det forudsætter en komplet u-turn for de muslimer, der vil noget andet. Herunder at forlade deres stenalderreligion, smide koranen og al dens tilbehør i skraldespanden, hvor den hører hjemme, og for kvindernes vedkommende smide tørklædet samme vej.

  Så måske, men kun måske, kan klodens vej til bristepunktet for overbefolkning ændres.

  Igen, jeg holder ikke vejret imens og tror ikke selv på, at det vil ske.

  Så kan vi alle drukne i den mellemøstlige og subsahariske ekstreme befolkningstilvækst.

 12. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg er helt og absolut enig med Henrik Petersen, 6. juli 2013 kl. 14:01.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Henrik Petersen

  Jeg medgiver, at det kan virke naivt at tro på, at det er muligt at sikre, at de muslimske kvinders basale menneskerettigheder bliver respekteret i Egypten.

  For Det Muslimske Broderskabs ledelse mener jo, at det vil ødelægge Egypten som muslimsk samfund, hvis de muslimske kvinder får lov til at tage lønnet arbejde, til selv bestemme om de vil rejse, og om de vil bruge prævention – på lige fod med muslimske mænd.

  Det gør det ikke nemmere, at det kun er to procent af de egyptiske politikere, der er kvinder, mod tolv procent i den forrige regering.

  Men Egypten er jo fuldstændigt afhængig af hjælp udefra, hvis landet ikke skal bryde sammen inden for få måneder.

  Og den afhængighed bør bruges til at presse de kommende regeringer, til at respektere alle borgernes basale menneskerettigheder.

  Det internationale pres skal bruges til at forhindre, at Egypten bliver et chauvenistisk majoritetsdiktatur, hvor regeringer, der har flertallet bag sig, sætter mindretallenes – og kvindernes – basale rettigheder ud af kraft af religiøse grunde.

  De muslimske kvinder har stemmeret og kan stille op til valgene, og de muligheder vil de bruge til at kræve deres ret på andre, basale områder i de kommende.

  De unge, muslimske kvinder i Egypten er ikke analfabeter, som mange af deres mødre og de fleste af deres mormødre, var det, så de vil ikke finde sig i Det Muslimske Broderskabs forsøg på at fratage dem alle deres rettigheder.

  Jeg kan f.eks. simpelthen ikke forestille mig, at veluddannede, egyprtiske kvinder vil finde sig i, at de ikke må gifte sig med, hvem de vil, selvom Det Muslimske Broderskab vil forhindre dem i, at gifte sig med ikkemuslimer.

  Jeg kan heller ikke forestille mig, at de veluddannede, egyptiske kvinder vil finde sig i, at Det Muslimske Broderskab mener, at loven, der forbyder kvindelig omskæring, skal afskaffes.

  Men det er ikke megen opbakning, de islamkritiske, muslimske feminister får fra deres nordiske medsøstre, eller fra de nordiske socialister.

  De mest højtråbende, nordiske feminister og socialister har i de senere år konsekvent forsvaret de islamister, der undertrykker de frihedsorienterede, muslimske kvinder, mod stort set enhver kritik.

  De toneangivende, nordiske feminister og scoialister påstod f.eks. pinligt nok, at Ayaan Hirsi Ali var islamofob, fordi hun satte kvindelig omskæring på den internationale dagsorden med sin film Underkastelse.

  Så de kunne sikkert også finde på, at kalde de egyptiske feminister, der tager afstand fra islmisternes kvindeundertrykkelse, for islamober.

  Ordet “islamofob” blev faktisk opfundet af iranske islamister, der ville lukke munden på islamkritiske, feminister, ved at få kritikken af deres religiøst begrundede krænkelser af de iranske kvinders basale rettigheder, til at virke som en form for racisme.

  Men der er vel ikke mange seriøse politikere, der hopper på islamofobi-tricket længere, så jeg tror, at den internationale kritik af islamisterne og deres religiøst begrundede undertrykkelse af f.eks. kvinder vil tage til.

  Det vil ikke blive ved med at være “politisk korrekt” at forsvare islamisterne, som det har været i mange år.

  For islamisterne bruger jo deres intolerante ideologi til at retfærdiggøre ektremt grov og systematisk undertrykkelse muslimske piger og kvinder.

 14. Af Claus T.

  -

  @Henrik Petersen

  Nu indledte du med at påstå, at kun lande, der har gennemlevet oplysningstiden, kan være demokratiske.
  Et enkelt blik på verdenskortet dementerer dén påstand.

  Dernæst hævder du, at muslimske lande pr. se ikke kan være demokratiske, uagtet at ca. en 1/3 af verdens muslimer lever i demokratiske samfund!

  Dit argumentationsniveau illustreres vel bedst af, at du udnævnter Tyrkiet til et diktatur, fordi landets præsident-frue bærer tørklæde..

  Det er åbenbart vrøvl. Derimod er det ikke vrøvl, når andre her påpeger, at muslimske fundamentalister, fx Morsi eller ayatollaherne i Iran, ikke tror på demokrati.
  Dét gør de som bekendt ikke, og derfor er det vigtigt, at vi støtter de demokratisk indstillede muslimer i deres kamp mod fundamentalisme og ekstremisme.

 15. Af Henrik Petersen

  -

  Nix, Claus T.

  Det er ikke spor vigtigt at støtte demokratisk indstillede muslimer, al den stund de ikke eksisterer. Det svarer nogenlunde til at støtte en hvid elefant.

  Muslimer skal primært indhegnes i deres egne reservater og holdes væk fra den vestlige civilisation, som de alligevel ikke fatter en brik af.

  Jeg vil dog gøre en undtagelse fra reglen med Naser Khader, som af ovenstående årsag formentlig forlader – ifølge hans egen blog – islam. Påfaldende i øvrigt, at han konstant beskyttes af to PET-folk.

  “Dernæst hævder du, at muslimske lande pr. se ikke kan være demokratiske, uagtet at ca. en 1/3 af verdens muslimer lever i demokratiske samfund!”.

  Nådada, spændende breaking news. Gad vide, hvilke lande der er tale om, og hvorvidt muslimerne i disse lande selv har den fjerneste anelse om dette – ifølge dig – faktum. Der bor fx en del muslimer især i det sydlige Thailand, hvor de mestendels beskæftiger sig med at skære halsen over på den buddhistiske befolkning.

  Og hvis de – igen efter din noget tvivlsomme overbevisning – lever trygt, godt og demokratisk i deres hjemlande, hvad monstro så er forklaringen på, at de i skarer søger mod vesten?

  Personligt tror jeg ikke dit vrøvl over en dørtærskel, men enhver er jo salig i sin tro, så blot god lørdag til dig.

 16. Af Henrik Petersen

  -

  Sorry Claus T. Min fejl.

  Selvfølgelig lever rigtig mange muslimer i demokratiske samfund. Jeg nævner i flæng Tyskland, Nederlandene, Frankrig, Sverige, Danmark og Norge.

 17. Af Henrik Petersen

  -

  > Jakob Schmidt-Rasmussen 15:12

  Tak for dit uddybende svar. Det ændrer dog ikke mit synspunkt, at der er masser af kvinder, der forsvarer islam, uagtet det er en kvindeforagtende og kvindeundertrykkende lovreligion.

  Så for mig at se er der kun den mulighed, at de kvinder, der ikke ønsker muslimsk undertrykkelse, gør op med den fjogede lovreligion og de spassere, der forsvarer den.

  Før dette sker, må de fungere som fødemaskiner for deres mænd.

  Fat det: Islam kan ikke reformeres.

  Der er tale om en dogmatisk lovreligion, som ikke kan fraviges. Enten er man med eller også er man imod, og så skal man som Ayaan Hirsi Ali og Naser Khader, blot som eksempler, deres forskelle ufortalt, leve i evig angst og med politibeskyttelse mod hjernedøde muslimer.

 18. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvem er i grunden de mest afsindige eller hjernedøde: tilhængerne af de totalitære bevægelser, eller de radikale feminister mv. der hævder at totalitær masseindvandring beriger landet?

 19. Af Ole Juul

  -

  Ro på; de såkaldte “muslimske brødre” galper nu op om >demokrati<!

  På vanlig vis har de, med hjælp af nogen med viden om vesten, "klippet begrebet demokrati ud af konteksten". Det klamrer og galper de så nu op om i forb. med Mursis exit!

  De galper på vanlig vis ikke op om at, det "mulige" demokratiske grundlag han blev sat ind på, det affører selvsagt demokratiske handlinger, hvilket ingeniøren høfligst undgik! Tværtimod – så tillykke til oplyste egyptere med, at militæret under ledelse af en tilsyneladende fremsynet yngre general midlertidigt styrer begivenhederne!

  Alternativet: Borgerkrig med usvigelig sikkerhed; sålænge disse religiøse funktionelle analfabeter vil til fadet.

  -De forståer kun få ting: Ultimatum elelr nedskydning. Farvel, -og det er ikke til deres selvopfundne martyr-pis!

 20. Af Henrik Petersen

  -

  Good one, Ole Juul

  De 72 ‘jomfruer’ må vel også efterhånden være noget tyndslidte ;)

 21. Af Carsten Nielsen

  -

  Uffe, kan du ikke foreslaa dem at fysiskt dele landet + rigdommene/olieindtaegterne?!

  Det er umuligt at forene store grupper kristne demokrater med muslimer!

 22. Af Abdel Giza

  -

  In the last conversation between Morsi and General al-Sisi, General al-Sisi said to Morsi:

  “I’ll be honest with you – we have enough proof against you and many other government officials to convict you of compromising national defense.”

  Uffe Ellemann, please understand that Morsi had to be removed.

  And why would you ask the world to support an Egyptian leader who compromised Egypt’s national security?

  What is your answer to this, Uffe Ellemann?

 23. Af Lars Jacobsen

  -

  Lad mig sige det ligeud: Har vi nogensinde haft andet end problemer med islam?
  Efter at Muhammed med sværdet kom galopperende på sin kamel, er det gået voldsomt tilbage for de tidligere førende arabiske/mellemøstlige civilisationer
  Ikke at den kristne kirke var særligt menneskelig på samme tid. Men i modsætning til islam, som kun er blevet mere undertrykkende, så blev kristendommen reformeret og har udviklet sig i takt med videnskabelige fremskridt og ikke mindst demokratiets fremkomst.

  Som det ser ud nu, kan muslimske lande bredt set fungere bedst med brutale magthavere, for muslimer er ikke forberedt på demokrati over en nat.
  Derfor skal vi lade muslimer (muslimske) lande få tid og give blod til de samme revolutioner, som demokratiet har kostet over århundreder i den mere oplyste vestlige verden.
  Vi skal helt enkelt ikke blande os i arabiske hundeslagsmål, for hvis vi griber ind får vi ikke andet end utak og had tilbage, samtidig med at den demokratiske proces forlænges unødvendigt i disse lande.

  Efter Afghanistan og Irak har Vesten indset dette: Syrien må nu rode med egne forhold, og dette bør også gælde for Egypten, hvis det skulle gå så galt.

  Mit forslag: Luk Europa af ved Bosporus Strædet. Få udviklet bedre energiformer end arabisk olie, og lad muslimer om at slå hinanden ihjel helt uforstyrret.

  Jeg er nemlig træt af dem.

  XVI

 24. Af Henrik Petersen

  -

  > Lars Jacobsen 00:38

  Meget enig. Du glemte dog Libyen, hvor selv lille Danmark følte sig kaldet til at bombe løs.

  Ikke at jeg tror, det havde ændret sagernes gang, men hvorfor dog blande sig i muslimernes interne hundeslagsmål.

  For min skyld kan de slagte løs på hinanden, på den ene side set skærer det mig i hjertet, på den anden side set ser jeg ingen anden løsning.

  Og dog hellere deres interne slagterier end deres invasion af vesten. Lad dem endelig blive i deres dysfunktionelle lande og slås indbyrdes, så vi andre kan holde os væk og sørge for at holde dem væk fra vore grænser.

  I mine ondeste øjeblikke kan jeg finde på at tænke, at en god muslim er en død muslim.
  Lad os for Guds skyld (ikke at jeg er kristen, men udtrykket anvendes i flæng) undlade at blande os i deres vanvid. Om dette vanvid skyldes en genetisk defekt (fætter-/kusineægteskaber) eller en opdragelse med gennemtræk mellem ørerne skal jeg lade være usagt.

  Det kommer strengt taget heller ikke mig ved ud over, at Danmark overbefolkes af disse misfostre, som år efter år i København sikrer genvalget af svært miserable venstreorienterede borgmestre, hvis fornemste opgave synes at være opførelsen af integrationsråd og dialogbænke.

  Ups, nu bliver jeg nok sigtet for overtrædelse af Straffelovens § 266b….

 25. Af Niels B. Larsen

  -

  Lars Jacobsen, 7. juli 2013 kl. 00:38: “Mit forslag: Luk Europa af ved Bosporus Strædet. Få udviklet bedre energiformer end arabisk olie, og lad muslimer om at slå hinanden ihjel helt uforstyrret.”

  Absolut dagens bedste forslag.

  Jeg er nemlig – også – træt af dem. Og de elsker jo at slå hinanden ihjel.

  Kun en tåbe hjælper muslimerne.

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Få udviklet bedre energiformer end arabisk olie…”

  Hvis Danmark bygger små, moderne atomkraftværker, der anvender grønlandsk uran, vil Danmark blive politisk uafhængig af Mellemøsten og af det semidemokratiske Rusland – samtidigt med, at vi hjælper Grønland med at blive et rigt, udviklet samfund.

  Så vidt jeg ved, så besidder Grønland verdens tredjestørste uranresssourcer, og de grønlandske politkere vil endelig begynde at udvinde uranen, for at sælge den.

  Det vil få verdensmarkedspriserne på uran til at falde drastisk, hvilket vil gøre atomenergi endnu billigere, i forhold til andre CO2-reducerende energiformer.

  Det er simpelthen indlysende, at atomkraft i en længere årrække, vil være den vigtigste CO2-fri måde at fremstille energi på.

  Derfor undrer det mig virkeligt, at der ikke er nogle fremsynede, borgerlige politikere, der har foreslået, at Danmark bygger en række små, moderne atomkraftværker.

  Obama har givet atomkraften en rennaissance – dels for at gøre USA uafhængigt af f.eks. Mellemøstens muslimske oliediktaturer, og dels fordi atomkraft simpelthen er nødvendig i en længere årrække, for at mindske CO2-udslippet, hvis energien ikke skal blive ekstremt dyr.

 27. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jacob Schmidt-Rasmussen!

  Idéen er principielt god nok! Men hvor skal de dog ligge – kæmpemodstand!

  Et par gode bud:

  – På Sjælland: Risø
  – I Jylland: Østerild Plantage

 28. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvor skal de nye, danske atomkraftværker placeres?

  Når man kan bygge boreplatforme ude i Nordsøen, kan man også bygge platforme til atomkraftværker langt ude i Nordsøen, hvis det er dét, der skal til, for at danskerne kan føle sig trygge ved atomkraft.

  Om nogle år kan vi f.eks. bygge atomkraftværker på udtjente boreplatforme, som det vil koste ejerne gigantiske summer at skrotte.

  Men det vil være en dyr og unødvendig løsning.

  For moderne atomkraftværker kan bygges så sikre, at de kunne ligge i nærheden af de industriområder og de storbyer, der aftager det meste af strømmen.

  Det ville faktisk også gøre det nemmere at udbygge vindkraften, hvis vi fik atomkraft i Danmark, for atomkraft er en stabil energikilde, der kan fylde levere energi, når vindmøllerne står stille, fordi det ikke blæser.

  Der er en del intelligente økologer, der har indset, at det er fuldstændigt nødvendigt, at der bliver bygget langt flere atomkraftværker, hvis verdens CO2-udledning skal begrænses.

 29. Af Axel Eriksen

  -

  “Moderne atomkraftværker kan bygges så sikre, at..”!

  De skal i hvert fald ikke bygges på havet eller i nærheden – hvor naturkræfter i voldsomt omfang kan spille ind – apropos Japan sidste år.

  Men prøv at forestille dig ramaskriget, når bare deponeringen af uranaffaldet fra Risø kunne udløse det!

 30. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja ja, nu skal vi så også have atomkraft af hensyn til den store co2-løgn. Det er altså langt ude. Og den mere og mere moderne og komplicerede teknologi er altså ingen garanti for at atom-kraft værkerne ikke lækker eller springer i luften. For der er altid nogle uberegnelige eller ustyrlige faktorer, som set i Tjernobyl og Japan osv.

  Men inden debatten kører helt af sporet, bør vi nok vende tilbage til hvor den var. For hverken co2 eller atomkraft er aktuelle trusler mod vi danskere.

 31. Af Claus T.

  -

  @ Henrik Petersen

  Du bliver ved med at hævde, at et muslimsk land pr. definition ikke kan være demokratisk.
  Men skrivebords-vrøvl bliver ikke til klogskab, blot fordi det gentages.
  Jeg nævner i flæng: Tyrkiet; Bosnien, Tunesen, Libanon, Jordan, Indien, Pakistan, Malaysia, Indonesien og nyligt tilkomne Libyen.Det er ikke perfekte demokratier allesammen, langtfra.
  Men det er fx Rusland og Serbien heller ikke, uden at du formentlig vil udnævne disse landes kristendom til at være forklaringen?

  Vejen til demokrati er lang og stenet. I Danmark tog det over 65 år efter juni-grundloven, før kvinderne fik stemmeret. Men de fik det!

  USAs sorte befolkning fik først de-facto stemmeret i 1960-erne, og den dag i dag forsøger adskillige sydstater at lægge hindringer i venen for deres stemmeafgivelse.

  Mange muslimske demokratier er unge og skrøbelige. men da Indonesien blev demokratisk, havde kvinderne altså stemmeret fra dag ét!

  I Tyrkiet har vi de seneste uger oplevet demonstrationer, der godt kan minde om 68-demonstrationerne i Europa og USA. Den unge og veluddannede generation ønsker frihed fra snærende konservatisme og en autoritær regering. Men de ønsker mere demokrati, ikke mindre.

 32. Af Medhat Khattab

  -

  I min nye kronik ” Er der fortsat håb i Ægyten ” er jeg meget enig med dig Uffe.

 33. Af Anders Jensen

  -

  I skal ikke tage Uffe alt for alvorligt!!

  Skæbnens ironi at han nu selv er endt som en nyttig idiot.

 34. Af Jan Andersen

  -

  Det er jo ikke noget vi eller Uffe skal blande os i.

  Disse forår og “revolutioner” / lande skal gennem en proces, som ikke skal fortyrres udfra.

  Processen vil gå sin naturlige gang, når de unge voker op og udgør et flertal i fremtiden – pt er der tilsyneledende ligevægt mellem de unge og de “gamle” i Syrien, Egypten, Tyrkiet mf.

  De unge er vokset op med internettet, musik, Facebook, Twitter, film, globalisering – og vil naturligvis ikke fortiden men fremtiden – så vi afventer den naturlige gang som ikke kan forceres.

  Europa har været gennem den samme proces, med hekseafbrændig, jødeudrydelser, verdenskrige, Napolion – senest en flok mennesker i en bygning i centrum af Europa der mener de kan overtage kontrollen med Europa, en dag er også de væk.

 35. Af P Christensen

  -

  Situationen i Ægypten afspejler en dybt splittet befolkning, hvoraf den ene del (der vandt det demokratiske valg), er funderet i en anakronisme af religiøs stok-konservatisme.
  Årstider kommer og går; de vender tilbage.
  Hvor mange generationer går der mon heroppe i Europa, før man står i en situation, hvor man bliver nødt til at forholde sig til befolkningsandele, der ønsker at bringe alle tilbage til deres religiøse hul ?

 36. Af Ole Andersen

  -

  Hvad er problemet???

  Vesten og dermed Danmark har massive problemer med muslimske indvandrere og deres tilbagestående kultur, så vi kan da kun se til med et lille smil, mens situationen i Mellemøstens taberlande udvikler sig!!!
  Som et gammelt ord lyder : DEL og HERSK!

  Når nu disse mentalt tilbagestående landes befolkninger så gerne vil slås og myrde indbyrdes, så er det da langt at foretrække frem for, at de brænder vores flag og angriber vestlige repræsentationer…for ikke at sige bombeangreb på vestlige storbyer!!!

  Den arabiske vinter var af alle os realistisk indstillede forudset til at indtræde meget kort tid efter foråret, for muslimer kan ganske enkelt ikke leve i fred med andre mennesker, ikke engang deres egne trosfæller!!!

  Luk vores grænser og lad disse arabere overalt i Mellemøsten slå hinanden ihjel indbyrdes!
  Trues olieforsyningerne til Vesten, kan vi altid gribe militært ind så snævert, at installationerne sikres og pipe-linen til Vesten sikres mod disse barbarer!

 37. Af georg christensen

  -

  Egypten, hele “Arabien”, er stadig i “FORÅRS fornemmelsen”. De kæmper og de virker for friheden til “tanken” og “yttringen”. En frihed for alle, hvor mænd og kvinder, side om side, vil de, det samme i “FÆLLESSKAB”, “noget” , som også, vi “Europæerne”, kan lære af. En frihed, som ikke længere begrændses af politiske og religøse magtbegærlige “TOSSER”. En frihed til “LIVET”.

 38. Af Bjarne Skov

  -

  EU version 2.0 – en koalition af de ligesinde, villige og kapable – også kendt som “De Frie og Modige”

  Iflg. forskere har større grupper af kvinder en tilbøjelighed til at menstruere i takt.
  Interessant er det at iagttage, at Brasilien nu synes at være synkron med Egypten.
  Men lad nu det ligge.

  Som det pludseligt blev politisk muligt på begge sider af Øresund, at bygge Øresundsbroen, således er det nu politisk muligt at bygge en fællesnordisk forsvarsalliance bestående af NO, SE, FI, DK og Scotland med et fælles-skandinavisk hangarskib vuggende i den scotske hjemmehavn, Scapa Flow.

  EU er i vilrede om sin fremtid, og det står smerteligt klart for selv de mest “hardcore” radikalfeminister i “Folkhemmets” regering, at hverken Norge eller Danmark vil købe deres teknologisk bedagede ådselsædere (vi foretrækker fugle som kan nedlægge levende bytte)

  Nordmændene kalder danerne “nordens jøder” – forstået på den måde, at vi overlever på trods af alle ods.
  Og deri kan de have ret.
  Når det stormer og blæser, søger vi ikke ly eller læ, men stiller i stedet vindmøller op.

  Et fællesnordisk hangarskib i scotske Scapa Flow, det er opgaven i al sin enkelhed Uffe.

  Og forhandlingsmandatet er rimeligt frit, bortset fra at skibet IKKE kan bestykkes med “GRIPEN”, men gerne svenskens sterlingubåde

  Den beslutsomhed og målrettethed man går ind i opgaven med, adskiller ofte taberen fra vinderen og her har os fra EU version 2.0 har vurderet, at du er rette mand til opgaven.
  5 år fra nu – lyder det realistisk i dine ører?

  Og som de hæderværdige raketdrenge i “Copenhagen Suborbitals” ville sige – ‘Det kan vi Sagtens’

 39. Af Hans Andersen

  -

  Det er nedslående at konstaterer der er mennesker som kalder sig multikulturelle, der ikke fatter at mennesker med anden kultur og overtro end dem selv også har andre værdier og handlemåde end dem selv !!!

  At Attatyrk, der kaldte islam et rådnende lig, levede forgæves kan ses på udviklingen i Tyrkiet, islam lader sig ikke forandre, sådan er det jo :-)

Kommentarer er lukket.