Kampen om det politiske Europa-kort: EU eller Putins Øst-Union?

Af Uffe Ellemann 40

Der varmes op til en strid om, hvor grænserne skal trækkes i det fremtidige Europa-kort. Præsident Putin har udnyttet sin taktiske sejr over amerikanerne i Syrien-spørgsmålet til at lægge voldsomt pres på de af Ruslands naboer, som gerne vil indgå i en Associerings- og Frihandelsaftale med EU. Han vil have dem med i en Euroasiatisk toldunion med Rusland som kerneland. Det er et enten-eller. Man kan ikke lave frihandelsaftale til den ene side og toldunion til den anden. Og grundlæggende handler det om Ruslands magt i ”det nære udland”, altså genskabelsen af den gamle interessesfære fra Sovjetunionens dage.

Amerikanerne har så travlt med problemerne i Mellemøsten, at de ikke har kræfter – og heller ikke megen troværdighed – til at blande sig i opgøret. Den foreløbige kulmination vil vi opleve sidst i november, når der holdes topmøde i den litauiske hovedstad Vilnius mellem EU-landene og de lande, som indgår i de eksisterende partnerskabsaftaler med EU: Det er Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan – og så Belarus, der står lidt uden for det hele på grund af det ikke-demokratiske Lukachenko-styre.

Hvis vi kigger på Europa-kortet, er der fire landegrupperinger som har rødder tilbage i Sovjettiden: Der er de tre baltiske lande, som var tvangsindlemmet i Sovjetunionen, men genvandt deres frihed i 1991 – og nu alle er medlemmer af EU og NATO. Der er gruppen af Visegrad-lande – Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet – som tidligere var satellitter til Sovjetunionen, men som også nu alle er med i både EU og NATO. Så er der gruppen af ”partnerskabslande” – Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan og Belarus – som i satærkt forskelligt tempo har mast på for nærmere forbindelser til EU (og NATO). Og endelig er der Balkanlandene, herunder det tidligere Jugoslavien, som har sin egen tilnærmelsesproces, og hvor nogen allerede er i både EU og NATO.

Gruppen af ”partnerskabslande” har længe været en slags forældreløse i det europæiske puslespil. På initiativ af Sveriges og Polens dynamiske udenrigsministre – Carl Bildt og Radoslaw Sikorski – vedtog EU  for fire år siden det såkaldte ”Eastern Partnership Program” som skulle skabe tættere politiske og økonomiske bånd mellem EU og denne forsømte gruppe. Flere af landene er nu nået så langt i deres politiske reformer, at de nu er klar til at undertegne en egentlig associerings- og frihandelsaftale med EU. Og det litauiske EU-formandskab har gjort sig store anstrengelser for at det kan ske på topmødet i Vilnius sidst i november.

Men det huer ikke Rusland – og Moskva har nu skruet bissen på. Præsident Putin ønsker, at disse lande skal tilslutte sig en toldunion med Rusland – en Euro-Asiatisk Union – og har brugt en række pressionsmidler for at få dem til at makke ret: Der er gennemført tekniske handelsrestriktioner over for Ukraine, der er varslet store stigninger i prisen på russisk naturgas til Armenien, der er indført stop for eksporten af vin fra Moldova til Rusland – og Litauen har også mærket den russiske vrede: Der er indført importstop – af ”sundhedsgrunde” – for Litauens eksport af mejeriprodukter til Rusland. Da den armenske præsident tog til Moskva og lovede at skrive under på toldunionen, faldt gasprisen omgående….

For et par uger siden mødtes Visegrad-landene – og de gav udtryk for stor bekymring over det pres, Rusland lægger på Partnerskabslandene for at bremse deres videre tilnærmelse til EU. De gamle satellitlande kender kun alt for godt til pres fra Moskva.

EU’s svar bør være at mase på for at tilbyde så gode aftaler som muligt til de lande, der ønsker at orientere sig i vores retning. Men engang imellem må man se i øjnene, at der ikke er meget at stille op mod russernes anvendelse af økonomiske og politiske instrumenter.

Armenien har f.eks. et større antal russiske tropper stationeret i kraft af en langtidsaftale – og er sårbare over for naboen Aserbajdsjan på grund af den fastfrosne konflikt om Nagorno-Karabakh (som jeg ikke på denne begrænsede plads skal forsøge at beskrive…). Moldova har problemer med udbryder-enklaven Transdnjestr, som reelt er besat af russerne, og som har udviklet sig til en af Europas mest blomstrende forbryderreder. Georgien har problemer med enklaverne Abkhasien og Sydossetien, som Rusland reelt holder besat – og endog har anerkendt som selvstændige stater. Og Ukraine har det selvskabte problem med indespærringen af oppositionslederen Yulia Timochenko  efter en skueproces, der har fået hårde ord med på vejen af den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Det er vigtigt at give Ukraine en aftale med EU. Alt for længe har EU svigtet Ukraine. Jeg husker, da den tidligere præsident Yuchenko, der kom til efter den orange revolution, var i København for nogle år siden – og appellerede stærkt til at EU stillede et fremtidigt EU-medlemskab i udsigt: Vi har brug for EU som et fyrtårn at styre efter, sagde han. Men svaret fra EU var, at det kunne de godt glemme…

Først nu – hvor hans rival Janukovitch har indtaget præsidentposten efter en snær valgkamp med Yulia Timochenko – tegner der sig et sådant perspektiv. Men så længe præsidenten holder oppositionslederen fængslet, bør det ikke komme på tale at skrive en sådan aftale under.

Der har været tætte kontakter til regeringen i Ukraine for at få løst problemet. Senest har den tyske præsident Joachim Gauck opfordret sin ukrainske kollega til at benåde rivalinden – og tilbudt, at hun kan komme i behandling i Tyskland for de sygdomme, der har gjort hendes fængselsophold endnu vanskeligere. Det er ved at være i sidste øjeblik. Men på det punkt må EU-ministrene ikke gå på akkord med egne principper. Det vil hævne sig siden.

40 kommentarer RSS

 1. Af Gert Hansen

  -

  Der har jo fra gammel tid gået en linie ned igennem Europa fra Baltikum til Adriaterhavet, hvor sømagt (i Vesteuropa og landmagt (østfor) kunne holde hinanden i skak. Den britiske geograf H. Mackinder beskrev linien i 1919, og den kom senere mere eller mindre til at danne jerntæppet, om end det var forskudt noget mod vest.

  Denne linie eksisterer stadig, i en kulturel og religiøs form, og selv i Polen, er der stadig mange folk i Østpolen der kigger mod øst. Linien ligger med andre ord inde i hovedet på folk, og det er ikke nemt at ændre den, medd blot rationelle argumenter.

  UEJ skriver: ‘Amerikanerne har så travl med problemerne i Mellemøsten,…’ Ja desværre, og det må beklages, at MØ (et område i stagnation eller tilbagegang og mestendels i kaos) i den grad optager Vestlige politikere og medier, således at der ikke er tilstrækkelig kræfter tilbage, til at få fuldt udbytte af den udvikling og fremgang der finder sted mange andre steder på kloden, og som også ville kunne gavne et stagnerende Europa. Imens gør Kina hvad det kan, for succesfuldt at udnytte denne tilstand til fremgang i Østasien, Afrika og Sydamerika, på Vestens bekostning.

 2. Af Niels B. Larsen

  -

  Putins Rusland eller Barrosos EU kan vist efterhånden komme ud på ét fedt.

  I begge systemer er den menige borgers indflydelse afskaffet til fordel for teknokratstyre uden andet end et falmende skær af demokrati.

 3. Af Thomas Borgsmidt

  -

  HA! Jeg ventede, at Uffe ville komme ind på det!

  Nu da Kina bryder sammen – kan man se af deres mindre import og valutakrisen i råstofeksporterende lande fra Australien til Brasilien (NB! Ikke New Zealand, for det er stort set kun fødevarer, de eksporterer) – så vil en stor del af efterspørgslen i verden efter olie falde bort, hvilket i sig selv vil give baggrund for lavere energipriser.
  Hertil kommer så, at USA’s motiv til at holde hånden under Ruslands økonomi i form af høje oliepriser er minimalt ifht. de problemer den japanske økonomi er i – Syrien kan give en del amerikansk forståelse – en tid.

  Rusland har helt klart skruet bissen på:

  1) Den grove provokation af Sverrig med simulerede angreb fra strategiske bombere er blevet fulgt op med en konstant flåde tilstedeværelse i farvandet mellem Sverrig og Gulland. Sverrig har på sin side øget den militære styrke på Gulland. Sverrig er helt klart det svage dyr i flokken rent militært.

  2) Der har været væsentlige overpriser på den gas Rusland har leveret bl.a. til DONG, som direkte medførte “buler” i udenrigshandelsstatistikken i Danmark. Noget tilsvarende gør sig gældende overfor Litauen.

  ad 1) Det er problematisk efterhånden, at Gulland stadig hører under Sverrig, fordi Sverrig ikke er i stand til på betryggende vis at hævde sin territoriale uafhængighed. Det optimale ville være, at Gulland kom tilbage under Danmark; men det kan have lange udsigter – så længe Sverrig ikke er knækket, hvilket kan ske endog meget hurtigt, når man tager de svenske bankers meget prekære balancer i betragtning. Specielt fordi banksektoren i Baltikum (inkl. Finland) er svensk.

  ad 2) Danmark har netop indgået en aftale med Litauen mhp. en forøget uafhængighed for Litauen i forhold til Rusland, som leverer 80% af energien til Litauen efter, at Ignalina-værket er lukket ned for 10 år siden. Et elværk af samme dubiøse konstruktion som Tjernobyl.
  Den forsyning med gas til Litauen kan Danmark godt klare at garantere – til verdensmarkedspris.
  Herudover vifter vi lidt med miljøtåbeflaget og sælger dem nogle vindmøller. Lidt fjollet, fordi et langt mere påtrængende problem er at elnettet stadig styres fra Rusland – og vindmøller giver netproblemer i den store størrelsesorden.
  Endelig er der tale om isolering mm. til den forældede bygningsmasse i Litauen.

  Så man er sådan set i gang i nærområdet, hvilket vil få skolegårdsbøllen til at pine de ikke så lidt svagere “partnerskabslande” det mere. Jeg er enig i den rolle EU kunne forstærke.

  Det foruroligende er Ruslands store interne svaghed og en økonomi, der kan kollapse på ret så kort tid ved et olieprisfald. 2/3 af Ruslands skatteindtægter er eksporttold på energi.
  Netop – som allerede omtalt – overprisen på 15% på russisk energi understreger denne sårbarhed. At Rusland så kun har leveret halvdelen af den den gas, som de kunne – til dels fordi de tyske rørledninger ikke har været tilgængelige for russerne med leverancer helt til Tjekkiet.

  Det er altid farligt, når man holder op med at bestikke bøllen. Det er imidlertid farligere på sigt at gøre det!

  Svagheden er imidlertid, at de mest trængte lande p.t. er dem, der ligger længst væk fra Danmark og at EU har en række meget svage økonomier i Middelhavsområdet – med endnu svagere banksektorer.

 4. Af søren sørensen

  -

  Det er ikke storpolitik men mini politik vi skal retur til..Danmark uden for EU med indvandringen bestemt via nationale bestemmelser..Grønland ordentligt retur i fælleskabet og slut med at forære alt Dansk jord væk som Venstre og co jo er så ypperlig til..

  Der er ingen vej tilbage , de borgerlige ejere og politikere ønsker alle disse lande ind i EU til firma misbrug..Det skal stoppes nu…Og eneste måde er nu en udmeldelse…

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Sørensen: Du er så forkert på den, som Du kan være!
  Det er ikke et synspunkt, Du har: Det er ganske enkelt forkert!
  Det påvises tindrende klart af Uffe her!

  Det vi kan se er, at “partnerskabslandene” har ikke formået at bevare deres selvstændighed – alene den omstændighed, at de delvist er fysisk besat.

  Militær magt er nødvendig; men ikke tilstrækkelig! Vi ser det meget klart i Sortehavsregionen, hvor Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan befinder sig. Tyrkiet har IKKE kunnet spille den positive rolle som Tyskland og Danmark har kunnet. Den mest nærliggende forklaring er at Tyrkiet, som er den absolut dominerende militære magt i det Sorte Hav IKKE er medlem af EU.
  Det har ikke engang været nok til at holde Tyrkiet i nogenlunde samlet stand.
  Om det ville være lykkedes at få Tyrkiet ordentlig integreret i EU? Det får vi aldrig at vide. Men Sverrig er en pendant til Tyrkiet – og trods alt er skaden som Sverrig har kunne forårsage (indtil nu) af begrænset omfang. Ikke nok med det; men Sverrig har ikke formået, at stå i vejen for den sikkerhedspolitiske og økonomiske udvikling, som de på alle mulige måder har lagt op til at ville ødelægge med deres primitive imperialisme i Finland og de Baltiske lande.

  Modsætningen til Sortehavet er Østersøen, der som udgangspunkt er mere attraktiv og afgørende for Rusland – alene den omstændighed, at Skt. Petersborg er en hel del mere værdifuld for Rusland end Sevastopol er. Det andet er, at den væsentligste del af den russiske eksport går gennem Østersøen og tilgrænsende lande.
  Her er Ukraine og Hviderusland blevet til blyklodser om anklerne på Rusland, ganske enkelt fordi Rusland er så håbløst organiseret internt – hvis organisation er ordet: Der er tale om bandekriminalitet i forskellige størrelser.

  Modsætningen hertil er igen Østersø regionen, hvor de baltiske lande sandt for dyden har (og navnlig har haft) deres kriminalitetsproblemer. Estland, Letland og Litauen HAR en samfundsmæssig organisation, der IKKE er kriminel. Det er svært at pege på ikke-EU lande i Middelhavsregionen, der kan komme med den påstand!

  Så Søren Sørensens ønske om en politisk situation, der minder om 1930’erne er ikke alene vanvittig, det er også usmageligt.

  Som det ser ud nu, så er det dels lykkedes at få de baltiske lande integreret i EU OG få givet dem og os en fysisk sikkerhed: Begge dele med MEGET enkle – og ikke mindst billige – midler. Det er sket i ALLES interesse – ikke mindst Ruslands.
  Det må vende sig i Putin, når han tænker på det kaos som Ruslands forsøg på at kontrollere Østersøen gennem tiderne har affødt.

  Både Nato og EU er nødvendige i denne sammenhæng – navnlig for at holde de militære og økonomiske interesser adskilt.
  Her udmærker Sverrig sig igen ved at være et afskrækkende eksempel. Oprigtig talt har jeg min tvivl om, at Sverrig overlever sine imperialistiske ambitioner, der har skadet i Finland og de tre små lande. Ikke alene oplever Sverrig et sikkerhedsmæssigt sammenbrud; men det finansielle sammenbrud bliver så kostbart, at Sverrig næppe har mulighed for at forsætte i nuværende skikkelse.

 6. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Gert Hansen: Jeg er enig så langt, at der går en skillelinje mellem øst og vest i Europa.
  Det, der er spørgsmålet her er: HVOR?

  Rusland er et kaos; men det har det reelt altid været – forbedringerne er få og små. Men spørgsmålet er, hvad kan reddes ud af kløerne på Ruslands evindelige forsøg på at vokse fra problemerne.

  At Kina skulle være blot i nærheden af en løsning er et populært; men forkert postulat. Det bliver tydeligere dag for dag – verden har ikke noget at bruge Kina til – hvad værre er: Det har kineserne heller ikke!

  Vi begynder at se feberfantasien om “globalisering” opløse sig som en tåge over engen i gryningen.

  Vesten – dvs. USA/CANADA og Europa hænger fortsat stadig bedre sammen. Rusland er en røverbule, hvor man kryber sammen i et hjørne. Problemet med det hjørne er, at det ligger desværre uforholdsmæssigt tæt på.

  Kina lukker sig og går ned – som det har gjort igen og igen i 3000 år.

 7. Af Arvid Holm

  -

  Den vestlige verden er splittet på grund af forfængelighed og magtsyge?
  De dominerende lande i EU ønskede ikke at blive domineret selv af USA?
  Derfor blev NATO ikke både en militær og økonomisk sammenslutning?

  Og EU blev hverken fugl eller fisk – organisationen er ikke magtfuld nok til den dominerende rolle i verden, som de store EU-lande tilstræber – ikke økonomisk – og slet ikke militært.
  Sammenvoksningen med den islamiske verden medfører flere problemer – økonomisk – militært og kulturelt.

  Dette på grund af barnagtige europæiske ledere?

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Holm: Nej, jeg tror det er noget ganske andet!
  Jeg tror det, der skiller er USA’s primære fokus militært. Nemlig Atlanten og Middelhavet.

  Europas økonomiske integration er USA ret beset temmelig ligeglad med – de vil i hvert fald ikke betale til det.

 9. Af Arne Rud

  -

  Flyt Højesteret til Viborg, folk fra Angel hjemførte Jyske Lov og borgerrettigheder fra London Wall, se Dannevirke.

 10. Af Ole Skovgaard

  -

  Borgsmidt@
  “Europas økonomiske integration er USA ret beset temmelig ligeglad med – de vil i hvert fald ikke betale til det”.

  Nej de kan sgu nok heller ikke betale for det, lad dem trykke nogle flere dollar sedler og hæve gælds loftet igen igen, således at vi kan suge på lappen her i Europa en generation endnu inden vi tager et dobbelt dip i hvidløgs dressing.

  @Arne Ruud, Esbjerg flyt skatteretten til Viborg (så formanden kan cykle på arbejde) og lad “Kammerat Andersen” sende et anonymt brev til dem, så de går i selvsving over det et par mdr fordi en bisidder har talt over sig igen igen…

 11. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Skovgaard: Det er Dig, der er helt galt på den – helt galt: Det er så slemt, at det ikke engang er forkert!

  Sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser er ALT andet end to sider af samme sag.

  Det man evt. kan sige er, at for at undgå konflikt må der ikke være modstrid mellem de to hensyn.

  Du har simpelt hen ikke nogen opfattelse af virkeligheden.

 12. Af Ole Skovgaard

  -

  @Borgsmidt, nej naturligvis har jeg ikke det men sådan har det jo altid været. Sjovt nok virker den virkelighed jeg selv befinder mig i jo meget realistisk/ virkelig for mig.

  I øvrigt syntes jeg, at Sverrig når de nu alligevel skal afgive Gulland til os lige så godt kan give os Skåne, Halland og Blekinge tilbage osse nu de er i gang med at afgive territorium.

 13. Af Arne Rud

  -

  @Ole Skovgaard, 10. oktober 2013 kl. 06:27. – I Det lykkelige Frisland var Nordafrika slavernes kyst, men Dalgas fra Vesuv har et godt øje til skovhøjskoler på Det lykkelige Samsø.

 14. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tja, Skovgaard: Hvad er det dog, der er så vidunderligt ved virkeligheden?

  Nej, vel!

 15. Af Jan Petersen

  -

  Uanset om man vælger et imperium byggeri i forhold til et andet, vil imperiet under alle omstændigheder brase sammen. Folket er til det nære fællesskab, noget der kan overskues :)

 16. Af søren sørensen

  -

  MHT til de baltiske lande har du heller ingen ben at stå på der. Der er langt flere kriminelle, prostitueret her i landet derfra end der er syd Europæiske ditto..Nær demokratiet i EU viser her sin “positive side”. Lige som Øst europærer kan de desværre ikke smides ud og er desværre også rigtig gode til at lære Dansk så de kan bo her permanent og tage jobs fra de etniske..

  Om ord er der kun et at sige..De kan manipuleres derhen hvor ønsket. Det er nemt, EU har ødelagt den Danske model og kommer til at ødelægge endnu mere hvis alle de forbryder lande fra ex-Jugoslavien, Ukraine,Belarus,Tyrkiet kommer med. Så er den Italienske Mafia i Italien det reneste Anders And..

  Borgerlige er kun for EU pga af deres arbejder, lønmisbrug mv. De eneste der gavnes af dem er folk i top 10% i økonomisk forståelse i DK uden et gram af nationalisme i sig..Rettigheden til at forlade EU må aldrig tages fra Danskerne. Det er et borgerligt ønske at få indført denne. Ingen snakker om det, men næste VKO fuldfører nok denne sammen med de andre kapitalister. For folket er jo blevet for kloge og det går sgu ikke at de røvrandes mindre..

 17. Af Jørgen F.

  -

  Man kan, som altid, være enig eller uenig med Ellemann –

  Men indlægget her emmer af information, som man ikke finder andre steder i nyhedsbilledet.

  Der skrives alt for meget om advokatsekretærer, skopriser og dansekjoler i danske aviser – og alt for lidt om væsentlig udenrigspolitik.

  Tak UEJ!

 18. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Mht. Skåne, Halland og Blekinge:

  Fra Blekinge har vi fået det tilbage som er værd at eje: Bornholm.
  Halland? Det er lidt svært at se hvad vi skal stille op med det! En masse klipper – dvs. grus der mangler, at blive lavet!

  Skåne – jo, så afgjort; men her skal vi have det renset for indvandrere: Det vil gå ud over en masse hæderlige kriminelle af anden etnisk oprindelse, så det kommer til at tage sin tid.

  Men mens vi er ved statsligt løsøre, så var det vel på tide, at vi fik indløst Orkney og Shetland, som blev givet i pant for prinsesse Maries medgift.

  Det, der er det rent praktiske problem med Gulland, at det viser sig jo, at Sverrig ikke kan (eller vil) hævde sin suverænitet. De gider jo ikke engang foregive, at de er et land.

  Mht. Øsel, så er jeg ikke klar over om der er en tilbagekøbsklausul. Der var noget roderi på Valdemar Atterdags ejendomsmæglerkontor.

 19. Af Ole Skovgaard

  -

  Og for at holde mig til bloggens emne enig med Jørgen F, tak til Uffe for et forsøg på at redegøre for de komplicerede mekanismer der samlet udgør den øst Europæiske interesse zone.

  Jeg tror det er svært at være Ukrainsk leder (demokratisk eller ikk demokratisk) hvad skal man gøre ?

  Komme EU og tyskerne i møde, og få løst problematikken omkring “Eastern Partner Ship”
  Som giver gevinst på den lange bane men store problemer på den korte bane (Sure russsere)… og en kold vinter.

  Eller skal man komme russerne i møde…. og vende ryggen til EU

  Så er det sgu nemmere, at være dansker vi er medlem af EU så vi har intet at skulle have sagt. Vi tager osse med glæde imod læssevis af billig ufaglært arbejds kraft. Så får vi jo besat alle de jobs som danskerne alligevel er for rige til at de gider at udføre.

 20. Af søren sørensen

  -

  Rusland er indviklet…Er jo et fantastisk sted nogengange når men ser på deres villighed til at huse Edward Snowden som har gjort så meget for menneskets frihed og ligeledes når men ser på en tv kanal som RT som jo tillader et utal af Amerikanske store og andre som Oliver Stone fra wall st mv., der ikke får taletid i de borgerlige ejet medier som er den Amerikanske-og Danske virkelighed..til kritik af borgerlighed og dens samfundsmisbrug af -80% i økonomisk forståelse og manipulation af dem..Det er både helvets baggård, pussy riots, og pres på svage lande og Edens have…Bare de dog kunne bestemme sig hvilken vej de vil gå..Desværre bliver det den sidste hvis Putin får sidste ord..

  EU skal ikke åbne sig for alle disse lande. Tilbyd moralsk hjælp men ikke rettigheder for folkevandring hertil og medlemsskab af EU. EU er det for sent at stoppe i sin udvidelse af magt,misbrug og forringet Danske tilstande…Kun en mulighed nu, ud af lortet..Og måske en Skandinavisk union hvis vi beholder Grønland og Norge er villig til at se at vi medbringer noget til fælleskabet udover agurker..

 21. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ville det ikke være befriende, hvis alle gamle koldkrigskæmpere fra forrige århundrede blev fritstillede eller fik sparket, og man i stedet fik en ny generation af politikere på banen, der ikke accepterer jerntæppedoktrinen som europæisk grundlov?

  Der er brug for folk, der vil Europa, og der er brug for politikere, der kan hæve sig over støvet og dunsterne fra sidste århundredes blodige krige og se Europa, som den enhed kontinentet er og som ikke vil en evigt todelt USA- afhængig region i konstant konkurrence om, hvem der kan begå de største uretfærdigheder indbyrdes og mod menneskeheden.

  Nogle europæere har nået et udviklingstrin, hvor de indser at samarbejde er at foretrække for stridigheder. Er det ikke utroligt? EU burde allerede nu række hånden ud til Rusland og de øvrige europæiske lande og bede dem om at være med til at danne et nyt Europa uden indre grænser og indre strid, hvor nationaliteterne i fællesskab fjerner sporene og sårene fra en destruktiv fortid.

  I stedet forsøger stærke kræfter at fastholde og udbygge en jerntæppelignende situation mellem øst og vest til skade for alle europæere. Kun USA kan have fordele af at bevare tidligere tiders dumhed og koldkrigen, men nu må det være nok. Det vil tage tid at integrere Øst- og Vesteuropa, men tiden er moden – lad os gå i gang. Vi har alt at vinde.

  Lad os skippe den militaristiske atlantiske undertrykkelsesteori og klippe båndene til USA og Nato. Disse besynderlige institutioner er fortid – det forenede Europa er fremtid, og der findes ingen anden fremtid for os. Kun forenet vil europæerne kunne overleve amerikansk militarisme, islamisk fundamentalisme og asiatisk ekspansionisme.

 22. Af søren sørensen

  -

  Scandinavien ville ingen rollemodel være når den er nede på gennemsnittet af EU som er den givne vej hvis det fortsætter som nu..Du højner aldrig Portugal, Grækenland og Spanien til tiltro nok på ens naboer i nærmeste generationer. Jeg er for det og ønsker at det sker…Men ikke idag…Der vil gå formentlig flere generationer før en sådan samfundsmæssig udvikling tog sted..Den tid den glæde!

  EU som helhed vil i fremtiden blot være imod USA, Sydamerika og carribien, og et Asien(måske i 2-3 dele) og AFrika…Det bedste er en verden af små lande..Ingen for meget, og ingen for meget magt som arbejder sammen men konkurrerer indbyrdes om at være bedst..Danmark kunne være iblandt de bedste alene.

  Småt har altid været godt og stort skidt. Skidt og kanel…Hvis men vil udvide samfundet, jorden og menneskeheden er småt bedre..Læs bare Darwins “arternes oprindelse”. Intern konkurrence af små samfund har altid ført til den største fremgang. Ikke konkurrence iblandt nogle få store med status quo meninger opbygget via få “stemmer”.

  EU kunne sagtens arbejde sammen uden fælles forhold indtil disse forhold er muligt…Også ja…I Italien sælger de gerne statsborgerskaber til hver en mand i latin Amerika, og alt kan købes. Ligeledes i Spanien…Før men får borgerlige ejere der ejer medierne, firmaerne mv. til at opføre sig ansvarligt via statsindblanding og kontrol af dem får men intet EU der opfører sig ansvarligt..Dette er ikke scenen i 2013…

 23. Af Thomas Jensen

  -

  Nej tak
  Lad os prøve at undgå både EU og Sovjet. I øjeblikket er EU den største trussel, det skyldes at imperiet har hvervet nationale politikere, også danske, i kampen mod suveræne stater til fremme af EU imperialismen.

 24. Af Arne Rud

  -

  Før 1917 kunne Ukraine eksporterer 70 procent af kornhøsten, for det er landet med mest muld.

 25. Af søren sørensen

  -

  Arne the rut@

  I Jylland er der kun morr pga overædning…Og i fremtiden bliver hele landet ædt MM nogen stopper de borgerlige i deres indførelse af mere billig arbejdskraft…

 26. Af Arne Rud

  -

  Vest for Himmelbjerget er dygtige arbejdere lønnen værd, for øvelse gør mester med raske svende og lærlinge, der går til hånde.

 27. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Arne Rud: Du har fat i noget af det rigtige, hvis jeg forstår, hvad Du skriver.

  Rusland står til en kæmpe snudeklemmer! De eksporterer råvarer – og har nydt godt af gode priser på energi og metaller. Med Kina på vej i hullet, så er det bal forbi.

  OK! I øjeblikket er metaller indlåst af spekulanter og indkøbte lagre i Kina. Det går galt for Kina!
  Det går galt af præcis samme grund som da Landmandsbanken krakkede i 1923: Spekulanter havde opkøbt lagre til høje priser under 1. verdenskrig. Så kom handlen i gang igen efter krigen – og priserne faldt. Nu sad spekulanterne med store lagre, der var værdiløse og deres bank (fortrinsvis Landmandsbanken) var nød til at blive ved med at låne dem penge, ellers var banken nemlig konkurs – det blev den så.

  Det, der vil opleve stigende priser er fødevarer. Her er Rusland og Ukraine så i en uheldig situation, fordi man har IKKE investeret i den infrastruktur, der skal fragte kornet til en havn. De kan ikke bruge den muld til noget. Rusland har brugt alle investeringspengene på at lave rørledninger til olie og gas – begge dele falder i pris.

 28. Af Ole Skovgaard

  -

  I øvrigt kan man høre her til morgen at der en løsning af Yuchenko konflikten med EU, således at Ukraine kan tilslutte sig Eastern Partnership Program. De kan således om nogle år være medlem af EU og så skal de sikkert osse med i Euroen (Hvis den findes til den tid).

  Og i Danmark (uden for indflydelse) tager vi imod yderligere billig ufaglært arbejdskraft med åbne arme.

  Vi har arrangeret en modtager delegation, som til den består af en pensioneret Willy Søvndal som kustode som sørger for en rundvisning på et nationalt museum som er oprettet under titlen “Her var engang et land, hvor befolkningen gad udføre ufaglært arbejde, men i dag kan det bedre betale sig at være på overførsel og få øst europæerne til tømme skralde spandene” Museet er selvfølgelig finansieret af et F1 med afdrags frihed og museets biler er finansieret under aftalen “Fair Leasing”.

  I øvrigt er en til den tid pensioneret Helle Thorning museums inspektør på dette til den tid imponerende museum. Og ganske praktisk at hun er der så kan hun nemlig til stor glæde for vores ukrainske gæster “Danse en græsk Zorba” med Willy.

  Og så levede de lykkeligt til deres dages ende, se det var et rigtigt eventyr.

 29. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hvis man vil lave en union, skal man have noget at byde på. Eftersom de fleste EU lande er underskudslande og de østeuropæiske , som er blevet medlemmmer, hvad har de at tilbyde andet end billig arbejdskraft. I lande med dårlig økonomi florerer korruptionen.
  At syd-, østeuropa og Rusland alle er gennemsyret af korruption og der ingen udsigt er til at deres økonomi forbedres væsentligt med mindre vesteuropa pumper en masse penge ind i de områder.
  Så hvor skal vi låne de penge, af Kineserne eller skal vi bare lade seddelpressen løse problemet og så krydse fingre, banke under bordet og så håbe på at tiden heler alle sår.
  Kan vi overhovedet finansiere vores politiske ambitioner, når vi er så fastlåst, skakmat, i vores nuværende gældsplagede situation, som er en konsekvens af at vi har levet over evene de sidste 30 og har erstattet værdiskabende produktion med service.
  At russerne bruger energien som løftestang for deres ambitioner, kan give bagslag, fordi de er så afhængige af nuværende prisniveau.
  At tumperne i EU tror at vi kan klare det med vindmøller og andre vidtløftige fantasier, gør at vi spilder vores resourcer og dermed gør os mere afhængig af Rusland, hvilket Putin til fulde udnytter.
  Sålænge pladderhumanisterne har det store ord, fortsætter EUs forfald.

 30. Af rene ´vangkilde

  -

  ELLEMANN drømmer stadig om koldkrig! – men verden er en anden, og i øst taler de stadig russisk, Putin er forretningsmand om en hals, og det handler om leverancer af energi til Vest- og Østeuropa, hvor der skal tjenes penge, DEMOKRATI og vesten politik er et fallitbo med luksusvelfærd.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Vor tids EUropa vil med usvigelig sikkerhed ende som det game Neuropa … total ragnarok og opløsning i mindre autonome stater … som vanlig … ingen lærer det mindste af historien … desværre :(

 32. Af kaj hansen

  -

  Tyskland er knap nok færdig med at betale regningen for genforeningen med østtyskland, som set i forhold til de ludfattige lande som Ukraine, Bulgarien og nu Kroatien var rimeligt udviklet.

  UEJ burde om nogen vide at det første der sker når man lukker lande ind i EU er at de gør krav på støtte. Støtte til landbrug, infastruktur etc…alt det der planøkonomiske støtte som er det eneste der holder lidt sammen på foretagendet.

  EU-nationalismen herovre i en den vestlige del af europa med gigantiske toldmure og protektionisme man aldrig har set andre steder skal åbenbart bredes ud nu…..man skal have Lebensraum.

  Romeriget gik i opløsning pågrund af 2 ting:

  Den fælles mønt startede nedturen

  De enorme pres på ydre grænser af folk der ville have del i festen var så langt væk at det krævede så mange resourcer at romeriget gik i opløsning

  EU er på vej samme vej !!

 33. Af Hans Uzi

  -

  Må ikke slettes!!

  EU er sådan set kun interessant i den forstand, at det er et elitært projekt, som kun eliten har gavn af, mens alle andre er tvunget til at leve med det.

  At projektet tilmed har brudt samtlige regler og bånd til de befolkninger der så afgjort lider under det, fortæller vel ganske tydeligt hvor udemokratisk og folkefjendsk systemet i virkeligheden er.

  Tænk blot på hvor ofte “systemet” er nødt til at fravælge demokratiske afstemninger, fordi folket angiveligt ikke er kloge nok til at bedømme situationen.

  Den side af EU nævner UEJ aldrig noget om. Er det så fordi UEJ også opfatter folket som en ligegyldig klods om benet på fremtiden?

 34. Af Hans Hansen

  -

  Uffe

  EU beskytter mod krige i europa er det ikke sandt? Tænk nu hvis tyskerne gentog historien? Eller Frankrig, for ikke at glemme den monitere union? En rigtig god Marlene Wind forklaring.

  Eller er det? Uffe, bliver du aldrig i tvivl om at der kunne været noget du har overset? Noget du egentlig godt ved, men måske ikke lige får tillagt betydning i farten?

  Eksempelvis at tyskerne ikke helt er de samme som de var engang, eller at grækerne er bedre tjent uden euroen? Måske at befolkningerne ikke gider flere krige?

  Eksempelvis, hvorfor er det lige, at det kun er politikerne der vil i krig, eller spurgt anderledes, hvilke befolkninger vil i krig i Syrien?

  Giftgas siger du forudsigeligt. Giftgas er modbydeligt, og det står i FN konventionerne at man ikke må sådan noget. Jo det er modbydeligt, og det står i konventionerne og Assad er et svin, men du ved udmærket at ingen ved hvem der erstatter Assad, og du ved heller ikke hvem der der ender op med de våben man giver oprørerne.

  Med al respekt for din udenrigspolitiske viden Uffe, og tak fordi du opretter disse blogs, men jeg vil egentlig gerne spørge, om du undervurderer befolknings flertalforståelse, og om en tvivl kan have noget med at du snakker med befolkningen?

  Jeg mener, befolkningen er ikke særlig vant til andet end at blive talt ned til af politikerne: Parti mig her og parti mig der mener således, og de andre er iøvrigt nogle idioter. Det er en sang man hører ofte, og mange finder det rimeligt irriterende.

  Jeg har nogle spørgsmål jeg godt kender politikernes forklaring på, men jeg oplever også lidt tendenser til ikke at reflektere på meget andet end mærkesager.

  Hvorfor vil politikerne så gerne i krig, når det nu engang er en kendsgerning, at så mange flere er slået ihjel af andet end giftgas?

  Kan det ikke være ligemeget om det er Putin, EU, politikerne eller befolkningerne der har ret, når bare retten er rigtig?

  Noget lidt andet Uffe. Hvem i himlens navn har fået dig til at mene, at befolkningen synes at islam er politisk moden nok til at få sin vilje indenrigspolitisk?

  Ja ja PET holder øje, og sharia bliver der ikke noget af i Danmark, en Københavnsk stor-måske (fik du den?), er betalt af hvem, og er imamerne demokrater?

  Er du blevet voksen og følsom Uffe?

 35. Af Helge Olsen

  -

  Gælder det for Berlingskes læsere generelt, at man er ude af stand til at føre en saglig debat og forholde sig til substans og lignende besværligheder??

  Jeg skulle mene, at en debat om EU i f.t. et fremtidigt Comecon 2.0 vil være særdeles relevant. Men en sådan debat fremmes ikke af, at man igen og igen lufter de samme idiosynkrasier mod EU og for tilbagevenden til toldmure og grænseværn.

  I øvrigt savner jeg, i Uffe Ellemanns indlæg, nogle overvejelser om, hvorvidt EU med fordel kunne udsætte optagelse/associering af partnerskabslandene, for i stedet at få løst nogle af EU’s nuværende problemer og dermed konsolidere unionen på længere sigt.

 36. Af Ulf Timmermann

  -

  Jeg forstår heller ikke det kissejav – er jordens undergang nær? Kom vi for sent til Historiens Afslutning, dette 1.000-års Rige, som de neo-konservative proklamerede for et par årtier siden?

 37. Af Hans Hansen

  -

  De baltiske lande er EU’s succes fortælling. Grækenland er ikke, den monitere union er ikke. Konstruktionen holder ikke. EU er på godt og ondt.

  Flertallet kan forstå det, men flere politikere kan ikke. For dem er det enten eller. EU vil belære jer hvis i ikke makker ret … Er det en trussel eller en vision?

  I langt de fleste situationer har flertallet ret. Man kan statistisk påvise det, men statistik er er blot statistikerens manipulerede virkelighed siger modstanderne af statistik.

  De forstår heller ikke reglerne for statistiske analyser, og hvornår der ikke er tale om forsøg på manipulation.

  Der bør være tale om tilpassede EU forbehold, ikke blind accept af EU med begrundelsen; at landet er sat uden for indflydelse. Jeg har hørt alle forklaringerne, at Danmark skal sidde med ved bordet. Jo, men hvad er den demokratiske pris?

  Heller ikke blind politiker accept af FN’s folkeret og konventioner, der naturligvis vil mene at de ikke er blinde.

  Lad befolkningen afgøre det. Ser det fornuftig ud fra flertallets side, vil det blive vedtaget. Gør det ikke vil det blive forkastet. Hav dog lidt respekt for folkestyre …

 38. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Inden der nu går totalt (vi er tæt på – ok) Dansk Folkeparti/Enhedsliste i tråden, så er der et forhold vedr. “partnerskabslandene”, man skal være opmærksom på!

  Ruslands gaseksport gik tidligere igennem disse lande – igen olie/gas eksportafgifter er 2/3 af Ruslands statsbudget.
  Se nu inden for det sidst år er der sat sidste bolt på de to naturgasledninger: Nord Stream og South Stream, så nu går eksporten uden om “partnerskabslandene”.

  Det er stadig et åbent spørgsmål, hvad Rusland i det hele taget vil med “partnerskabslandene”?
  De kan vel kun være til ulempe efterhånden for Rusland.
  Det eneste argument for “partnerskabet” set fra russisk side må være at de så IKKE kommer EU og/eller Nato til gode.
  Det vil passe ganske godt ind i Putins tankegang; men mon ikke der kommer en genovervejelse når Putin finder ud af prisen?
  Tyskland har netop åbnet for anvendelsen af sit interne naturgasnet, så man bla. kan forsyne Tjekkiet. Se de ret dyre eksportledninger fra Rusland – de har faktisk kun kørt på halv kapacitet.

  En anden ting ved en gashane: Sådan en dims kan godt åbnes; men den kan så sandelig også godt lukkes – meget hurtigt.
  Så mon ikke Rusland skal prøve at regne omkostningerne efter ÉN gang til?

 39. Af EUrobert Langsyn

  -

  Europas diplomater maa hurtigt finde en gusten vej omkring problemet med indespærringen af oppositionslederen Yulia Timochenko uden at man tilsidesætter de europæiske menneskerettigheds principper. Bliv hurtigt enige med Ukraine president om en process mhp at blive enige senere. Det ville hjælpe Europa og særligt Danmark at forankre Ukraine. Det lange syn er væsenligt og tiden er knap.

 40. Af Jacob Schønberg

  -

  Janokovitch kan roligt give Youlia Tymochenko amnesti – hun kan ikke vinde præsidentvalget nu. Strategerne i regionernes parti vil gøre alt for at Janokocitch vinder det næste præsidentvalg men hvorfor ikke lade det ske på demokratisk vis? De har købt den politiske magt og der er vist ikke nogen modkandidat der har en chance nu. Ukraine vil udvikle sin økonomi og retsvæsen lang bedre og hurtigere med en associeringsaftale med EU. Ukraine kan være underleverandører til vældig mange produkter i EU og en del kan med fordel blive produceret her. Det vil udvikle Ukraine både økonomisk og kulturelt! Det kan undre mig at så mange EU virksomheder er etableret i Rusland og så vældig få i Ukraine. Danske virksomheder ville få en masse hjælp til etablering her . Her er ikke en eneste danske virksomhed. Med venlig hilsen Jacob Schønberg, pt Svitlovodsk i Ukraine

Kommentarer er lukket.