Grønland og Danmark: Et skæbnefællesskab

Af Uffe Ellemann 25

Grønlænderne går til valg i dag. Når valget har ført til dannelsen af en ny regering, må den danske og den grønlandske regering hurtigt sætte sig sammen for at tage temperaturen på Rigsfællesskabet – og for at se frem mod de udfordringer, begge lande står overfor.

Grønlands dybe økonomiske krise er ikke kun et grønlandsk problem. Det er også et dansk. For i Rigsfællesskabet ligger en fælles forpligtelse til at sikre, at det store land mod nord kan fungere og hænge sammen. Set i et større perspektiv er det en del af Danmarks forpligtelse overfor vore atlantiske allierede, at Grønland har en politisk og social stabilitet, som underbygger den fælles sikkerhed. Sådan var det under den kolde krig – selv om ikke mange havde lyst til at tale om det. Og ganske vist ligger den kolde krig nu et kvart århundrede bag os, men nye udfordringer i det arktiske område betyder, at der igen er blevet brug for at tage disse spørgsmål alvorligt. Legepausen er slut. Det kan hurtigt blive alvor.

”Legepausen” var en periode, hvor grønlandske politikere som den nu afsatte tidligere selvstyreformand kunne belaste det indbyrdes forhold med helt urimelige påstande om ”kolonihistorien” – og hvor danske politikere alt for ofte trak på skulderen, og sagde: Så lad dem klare sig selv. Men den går ikke længere.

Arktis er heldigvis ikke et spændingsområde i dag – men kan hurtigt blive det: Den store magt i området er Rusland, som er i gang med en massiv oprustning i regionen. Der skal trækkes grænser – hvor det dansk-grønlandske Rigsfællesskab har store interesser på spil – og der vil uundgåeligt opstå diskussioner om udnyttelse af naturens rigdomme og om besejlingen af de nye søveje, som åbner sig.

Heldigvis har der hidtil været enighed mellem de lande, der grænser op til Arktis – Rusland, USA, Canada, Norge og Grønland/Danmark – om at veltjente internationale spilleregler i FN-systemet skal anvendes, hvis der opstår tvister. Og alle har en stor interesse i, at det bliver sådan – også selv om vi andre steder (først og fremmest Ukraine) er dybt uenige om, i hvilket omfang internationale spilleregler skal respekteres. Men for at bevare denne stabilitet i Arktis er det nødvendigt, at der ikke opstår tomrum, som nogen kunne føle sig fristet til at fylde ud. Det er derfor, Rusland opruster i regionen – hvilket ikke bør undre, de store interesser taget i betragtning – men det er også derfor, vi andre skal sørge for at være til stede. Den bedste sikring mod væbnet konflikt er nu engang at være beredt.

Denne udfordring kan Grønland ikke magte alene. Derfor er Rigsfællesskabet så vigtigt for grønlændernes fremtidige sikkerhed.

Denne sikkerhed afhænger også af, om det lykkes den nye grønlandske regering at finde svar på spørgsmålet: Hvad skal Grønland leve af i fremtiden.

Her skal Danmark tilbyde aktiv støtte. Også i vores egen interesse. For der består et skæbnefællesskab mellem Danmark og Grønland, som ingen af parterne kan være tjent med at skubbe bag sig.

25 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  …var USA ikke ved at lave ‘en Ukraine’ i Grønland under Hillary? jeg tror det….

 2. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Hvad skal Grønland leve af ? Spørger Uffe så “uskyldigt”, lad os dog hjælpe at udsuge deres ressourcer og olie, i “godhedens” navn hjælpe jer frarøve jeres ressourcer, og gøre jeres endnu rene uberørte natur til en losseplads af forurening.
  Som om vi ikke har skabt problemer nok for os selv her i Danmark.

  Her er det vigtigt at ikke Grønland mister sin selvbestemmelse, at allervigtigst at ikke som vi har set det i resten af verden at de multinationale selskaber tager over den reelle magt og efterlader sig et spor af død og ødeleggelse, for denne og kommende generationers Grønland, er jeg sikker på Grønland selv vil være bedst tjente med selv at bestemme kursen, og i det tempo der passer Grønlænderne bedst, og fra start satte stop for fremmed inflydelse, og stop for multinationale firmaers forgodtbefindende, vigtigt at fra start at slå hårdt ned imod enhver form for korruption, at der ikke opstår afrikanske eller europæiske tilstande i Grønland.

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  Et skæbnefællesskab?

  Høh!

  Grønlænderne har ønsket selvstyre. Det har de fået. Så må de sgu også styre selv – med hvad det indebærer at underskud i selvstyrekassen.

  Giv dem selvstændighed; vi har hverken brug for isklumpen eller grønlænderne, som har kostet os milliarder i tidens løb. Milliarder, som mangler her i landet.

 4. Af r. vangkilde

  -

  SKÆBNEN BØR IKKE VÆRE ET FÆLLESSKAB! – grønlænderne har jo deres egen identitet.

  Ellemann vil forsvare rigsfællesskabet ELLER, er det blåt luftrummet over Grønland, som
  Danmark har pantsat til USA-NATO, og senest det store projekt omkring Thule, hvor man tog røven på skæbne fællesskabet. Grønland har jo de naturlige værdier til fremtidens,
  men mangler funktionalisme og ikke et mangelfuldt demokrati med erfarende politikere,
  hvor rigsfællesskabet kun er til pynt ved festlige lejligheder.
  Grønland mangler måske en økonomisk departement, som kan styre et økonomisk velfærdssamfund, hvor værdier og vækst vil være guld for fremtidens globale Grønland.

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Så har russerne sendt en flåde gennem kanalen og den skulle nu ligge ved Le Havre.

  Os der har den dybe indsigt i nautiske forhold som en læsning af Rasmus Klump for godt 50 år siden kan give vil vide, at sende en flåde gennem Biscayen på denne tid af året er ikke alene dumt – det decideret idioti.

  Ganske rigtigt den ligger underdrejet. Farlig er den russiske flåde sgu! Vi andre risikerer at sejle på den i forlist stand. En naturlig del af bundvegetationen – næsten som den svenske marine.

  Ser vi på den russiske hærs operative koncept i Ukraine, så er det skrevet af efter Knold og Tot.

  Teknologierne i Rusland har længe været konciperede af Anders And og Georg Gearløs – og den virker derefter!

 6. Af Sune Sporring

  -

  Vi mennesker tænker alt for lokalt; både med hensyn til sted og tid.
  Vi bør huske.
  Grønland og Danmark hænger sammen, og masser af mennesker har gennem tiden ofret for at det kunne ske.
  Ja, Danmark har finansieret Grønland længe.
  Ja, Danmark har været en kolonimagt.
  Men vi ved ikke hvad der kommer til at ske. Vi er stærkere sammen.

 7. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt koster en grønlænder kun 1/3-del i bloktilskud af, hvad en asylturist fra Mellemøsten koster den danske statskasse. Så det i den vinkel er kultur-skæbne-fællesskabet til Grønland vel stadig værd at bibeholde. Til gengæld må kultur-skæbne-fællesskabet til Mellemøsten vel retteligen siges at være lidt mere problematisk!

 8. Af Ulf Timmermann

  -

  Alle ved det, Grønland tilhører U.S.A.’s “baggård”, set fra Washington, og hvis et større europæisk land – selv England – havde haft det indlemmet i dets “Rigsfællesskab” (GB), havde U.S.A. snuppet det forlængst

 9. Af Jørgen Lang Jørgensen

  -

  Man taler meget om er rigsfællesskab mellem Danmark og Grønland og hvad er så et rigsfællesskab?
  Efter min opfattelse er et fællesskab en ordning, hvor man deler ligeligt udgifter og indtægter både når det drejer sig om undergrund og når det drejer sig om det foregår ovenpå jorden.
  En sådan ordning ønsker grønlænderne tilsyneladende ikke med det selvstyre de har valgt.
  Bloktilskuddet er fastfrosset og derfor må grønlænderne 100% klare der egne sager uden indblanding og hjælp fra dansk side.
  Hvis de ikke er i stand til at opretholde deres nuværende levestandard må de gå ned i levestandard, det er konsekvenserne af deres valg af selvstyre, som ikke er et rigtigt rigsfællesskab.

 10. Af Bjørn Andersen

  -

  @Niels B. Larsen
  Det var dog en ualmindelig kortsigtet og ind-adskuende kommentar!
  Jeg ved godt, at der er røster i Grønland som taler om løsrivelse. Men det er et mindretal. Samme røster har man hørt fra Færøerne tidligere. Men så længe de er en del af DK/rigsfællesskabet skal de behandles derefter. Med respekt og accept.
  Man kunne jo også begynde at argumetere for, at København, Århus og de øvrige kraftcentre i DK ikke skulle være med til at betale for udvikling og infrastruktur i vest og sønderjylland, Eller at Lolland og Falster kunne sejle deres egen sø – sammen med diverse ø-samfund.
  Den dag Grønland (og Færøerne) beder om at udtræde af rigsfællesskabet, så må vi sætte os sammen og finde den bedst mulige løsning. Men indtil da er de fuldgyldige medlemmer i rigsfællesskabet – de er danskere!

 11. Af r. vangkilde

  -

  Timmermann, – den rigtig pointe! det handler om magten over luftrummet, som de glade politiker
  har foræret væk ELLER, det Ellemann kalder skæbne fællesskabet! – det grønlandske samfund er
  uinteressant set med forsvarspolitiske øjne. Eller kunne Landstinget finde på, at sælge undergrunds
  projekter til kineserne, som også ville kunne magte opgaven i en frihandelsaftale.
  ,

 12. Af Søren Rasmussen

  -

  Hvorfor fortsætter Uffemanden med sin koldkrigsretorik – der jo også i en diplomatisk kontekst er uklog.

  Mit valgte uddrag af Uffes indlæg:

  Den bedste sikring mod væbnet konflikt er nu engang at være beredt.

  Denne udfordring kan Grønland ikke magte alene. Derfor er Rigsfællesskabet så vigtigt for grønlændernes fremtidige sikkerhed.

  Uffe kan ikke dy sig for at nævne Ukraine – og dermed antyde at vores Russiske venner vil anvende samme udenrigspolitiske tilgang i arktis, som Russerne har anvendt overfor deres nuværende randstater.

  Rusland har – ligesom de andre medlemmer af Arctic Counsil – legitime nationale interesser i det arktiske område – og det er ikke mit indtryk, at Russerne skiller sig væsentligt ud ved at hævde deres ret (ja, de har plantet et flag på havbunden….).

  Danskerne foretager jo også omfattende havbundsundersøgelser som en forberedelse på at hævde Dansk territorialret.

  Grønland og Grønlænderne (de oprindelige folk) bør virkeligt overveje, om det fremover er i deres interesse at fortsætte rigsfællesskabet med Danmark – eller om de i stedet skulle overveje en association med Canada.

  Lene Espersens ‘blunder’ i 2010, hvor hun udeblev fra et møde i Arktisk Råd, sætter måske standarden for Danmarks interesse i Grønland.

  Jeg tror at Danmark lige nu er mere interesseret i at integrere muslimer i store mænger i vores samfund (til omkostninger der mindst er 5 gange så store som det årlige bloktilskud til Grønland).

 13. Af Gunnar Waagstein

  -

  Måske Danmark skulle spørge Norge om de atter ville have Grønland at tilhøre det Norske kongrige.
  Norge med Erik den Røde og efterfølgende Hans Egede var jo dem som udover de neoeskimoiske indvandrere oprindeligt bosatte og skabte samfundet Kalaallit Nunaat, menneskenes land, på verdens største ø.
  Det var først efter Kielerfreden i 1814 at England beordrede Danmark at varetage Færøerne, Island og Grønland.
  Der er løbet meget vand under broen siden 1814. Men her i 2014 synes det som om Danmark og den danske regering ikke rigtigt ved hvad de skal stille op med Grønland andet end at fremsende bloktilskuddet hvert år.
  Måske ville Norge anno 2014 meget gerne varetage Grønland på samme vilkår som Danmark gør det i dag. Og måske ville Norge være bedre til at finde ud af at skabe et fornødent samarbejde med Grønland. Norge har jo omfattende erfaringer med artiske og nordatlantiske forhold. Samtidig har Norge med succes kunne balancere både fiskerierhverv og olieudvinding med respekt for miljøet. Norge har også gode erfaringer at sameksistere med de omkring 50.000 samere som bor og lever i det norske kongerige. Også som medlemsland af NATO og naboland til Rusland har Norge gode erfaringer hermed.
  Og ikke mindst så har Norge vel næppe noget problem at finde økonomiske midler til at investere i det grønlandske samfund. Eksempelvis kunne der investeres i vandkraftværker med sigte at eksportere grøn strøm. Eller opdræt af fisk så som torsk og laks i de mange grøndlandske fjorde. Og ikke mindst efterforskning efter olie og gas og mineraler hvilket de også har mange års erfaringer med.
  Ja det var bare en tanke!?

 14. Af Niels B. Larsen

  -

  @Bjørn Andersen

  Grønlænderne ønsker ikke at dele deres værdier med Danmark.

  Jeg ønsker derfor ikke at dele mine/Danmarks værdier med Grønland.

  Lige for lige.

 15. Af Ulf Timmermann

  -

  Vangkilde. så sandt. Under alle omstændigheder, det er vigtigt for de danske politikere at holde fast i Grønland, ellers ville de da blive helt usynlige i Washington og Pentagon.

 16. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Situationen p.t. på Grønland er set fra Rigs Danmark en kærkommen anledning til at få nedsat en ny Grønlands kommission. Den seneste Selvstyre kommission var skandaløst politiseret på snart vanlig DJØF-maner, og arbejdede uden hensyn til Grønlands faktisk, begrænsede politiske og økonomiske bæredygtighed, og dermed også uden hensyn til konsekvenserne for Rigs Danmark af et dårligt performende Grønlandsk selvstyre. En ny kommisson bør være et rigsdansk krav, og ikke kun nedsættes for at søge løsning på Grønlands nuværende problemer, men især for at sikre, at Grønlands selvstyre ikke bringer Rigs Danmarks sikkerhed i fare.

 17. Af Jørn strand Nielsen

  -

  Den Syddanske Struktur kommission nåede frem til, at f.eks. min egen dejlige ø, Fyn, med p.t. 466,000 indbyggere, ikke længere var tilstrækkelig stor til at udgøre et selvbærende, regionalt styret område. Den samtidige grønlandske Selvstyre kommission nåede stik modsat frem til, at øen, Grønland, med en befolkning på p.t. 56,000 – svarende til Randers kommune – ikke kun fortsat var bæredygtigt med hidtidige beføjelser, men burde have tilført yderligere beføjelser. Eneste argument for sidstnævnte kommissions skandaløse slutning er, at Grønlænderne åbenbart modsat os fynboer i folkeretlig forstand er et “oprindeligt folk”. Det for så være, men det følger jo ikke af en sådan retlig status, at et oprindeligt folk nødvendigvis kan end sige er bedre end fynboer til at styre sig selv.

 18. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  @ Gunnar Waagstein.

  Utroligt så meget dårligdom du fik med konsentreret i dette dit inlæg, der fik vi hele affaldsspanden på en gang, indeholder nettop alt sådant vi bør advarer Grønlænderne imod, at de ikke gentager vore egne dumme fejl.

  Her nøjes med at kommenterer på det svineri i Norge af opdræt af torsk og laks som du nævner, som du så ser overført også til et uspoleret Grønland.
  Disse opdrættede fisk /laks er yderst kræftfremkaldende for os at spise, de er pumpet op med dioxin, og alle uhyggelige Monsanto gen-produkter, sådanne Norsk opdrættede laks de mest farlige fødevarer overhovedet, at de burde ikke findes som menneskeføde, end ikke som dyrefoder, spiser man alligevel sådanne fisk svulmer ens indre organer op til abnormalitet, og man udvikler cancer og dør, så hold Jer langt langt borte fra Norsk opdræt af fisk, det er rent økonomisk spekulation på bekostning af dit helbred.

  Ideen ville derimod være at i Grønland unika indføre totalt forbud imod alt sådant kunstigt fiskeopdræt, da det på alle måder et svineri.
  Godt for os, godt for befolkningen i Grønland om vi kan vide at spiser vi fisk fra Grønland at de også er sunde for vores helse, deri ligger en stor styrke for Grønland, at kan endnu frembringe rene sunde naturlige fiskeprodukter, et sådant naturligt rent fødevarer kvalitetsstempel er guld værdt, det kræver naturligvis en 100 % renheds garanti at fisk helt uden Monsanto/Dioxin…..
  …velbekomme.

 19. Af T. Sørensen

  -

  Kære Uffe Ellemann.
  Der foregår ting i Grønland, som er vanskelige at forstå her i DK. Vi overtog en virksomhed her i DK, som havde en produktion som solgtes i Grønland. Problemet var bare. at Grønland kun kan besejles en del af året, derfor kunne der ikke bringes rentabilitet ind i produktionen. Vi meddelte Grønland, at produktionen ville blive stoppet. Det var Grønland meget kede af. De tilbød at købe vore maskiner, varelager samt at købe konsulentbistand hos os, til fortsættelse af produktionen i Grønland. Der blev oprettet et nyt selskab i Grønland med direktion og bestyrelse med direkte reference til hjemmestyret. Der kom intet ud af bestræbelserne, udover at den indskudte kapital blev brugt til helt uvedkommende ting. Vi meddelte Grønland, at vi ikke havde mere interesse i sagen. Der gik mange penge tabt og ingen arbejdspladser skabt, som der ellers var lagt op til. Hvis det er sådan det stadig fungerer, er der ikke noget, at sige til, at intet kan lykkes for dem.

 20. Af r. vangkilde

  -

  T. Sørensen, tak for opsangen! – Grønland er smuk, men ikke til pynt.

  Grønland har brug for funktionalisme, og ikke demokrati med laveste fællesnævner,
  fordi Grønland ikke er større end en stor international virksomhed, og betingelserne
  er til stede for fiskeri, og en undergrund med masser af muligheder for vækst, investering og produktion, men det kræver jo en magtfuld investor, som kan magte
  opgaven i en langtids aftale, med sikkerhed for det Grønlandske velfærd og funktion.

 21. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Følgende har på én eller anden måde relevans!

  Men hvilken?

  69° 2’9.35″N 33°25’25.37″Ø

  Severomorsk er ryddet i sommer. Det var én af de arktiske hovedbaser for nogle af de fly, som har haft krænket luftrummet i Østersøen. De Coot havde hovedbase dér.
  Der er nogle halvtreds år gamle vrag af alt muligt andet end Coot.
  Det, der er tilbage af Coot har INGEN PROPELLER! Evt. mangler motorer; men de kommer aldrig nogen sinde under nogen omstændigheder til at flyve igen.

  Det passer IKKE sammen med en formodning om en offensiv arktisk strategi fra Russisk side.

  Hvad det betyder? Jeg har INGEN anelse!

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg tillader mig at kolportere en kritik fra Nordkorea, som vil falde i idioterne blandt kommentatorernes smag på Uffe’s blog:

  “Blandt dem, der følger USA er det dårlige selskab i EU, de medskyldige der har set igennem fingre med og bidraget til amerikanske krænkelser af menneskerettighederne på verdensplan.”

  Så har “folket” da lagt niveauet – helt ned!

 23. Af Hans Mehning

  -

  Omkring 80% af al økonomisk aktivitet i Grønland foregår i offentligt regi, og det afspejles i folks socialistiske holdning til den førte politik og en klientgørelse af samfundet deroppe. Det var vanvittigt at overdrage et umodent klientsamfund alle rettigheder til undergrunden – navnlig på et tidspunkt, hvor det lugtede stærkt af umådelig rigdom. Dels var det et svigt over for Danmark og dels kan en generelt svagt uddannet befolkning, hvor lønningsdag betyder fest og faste resten af ugen, slet ikke administrere sådanne store ting. Drømmene om en arktisk golfstat, befolket af inuit-milliardærer, tog over, og danskerne blev lagt for had.

  Alt dette hænger ikke sammen med et rigsfællesskab – ikke før grønlænderne henvender sig og beder om godt vejr og tilbyder del i undergrundens værdier. Så ville der kunne etableres et frugtbart samarbejde; men ikke før.

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Altså “Hans Mehning”: Det er noget forfærdeligt vrøvl!

  Der er INGEN naturrigdomme på Grønland – der har aldrig været det og det kommer der heller aldrig! Hvorfor?

  Fordi det ganske enkelt ikke kan betale sig at udvinde dem! Der er masser af kul på Grønland – masser! Al “olieefterforskningen” har fundet – 1 liter! De råvarer det kan betale sig at udvinde kan fremskaffes billigere og lettere i andre dele af verden.
  En gang i mellem forsøger man en udvinding af marginale forekomster, som i aller, aller heldigste fald kun giver et lille økonomisk tab.
  Sådan har det været siden i hvert fald 2. verdenskrig – om og om igen.

  Grønland får ikke nogen selvstændig økonomisk berettigelse – aldrig nogen sinde! Det betyder ikke at man skal smide Grønland væk; men det betyder, at man skal se, hvad man får for pengene.
  Grønland har sin økonomiske berettigelse i at være en del af Danmark og dermed en del af dansk sikkerheds- og udenrigspolitik.
  Når man betænker de enorme summer Nordatlanten har kostet gennem dette århundrede som følge af krig mm. så er der en generel besparelse i en større sammenhæng. Hvis Danmark – i samarbejde med alliancepartnere – kan nå til en billigere og bedre løsning på den kontrol, der SKAL være over Nordatlanten, så finder vi nok nogen, der vil betale! England og USA véd udmærket af bitter erfaring, hvad det koster at føre krig i Nordatlanten. Kan det helt fundamentale sikkerhedspolitiske problem løses, så når man nok til en enighed omkring betalingen – om Grønlandske rejer skal have en særstilling eller danske spareribs skal have det (eller i hvert fald ikke diskrimineres imod) – så finder vi ud af det.

  Det betyder, at Grønlands værdi alene er til stede som en del af Rigsfællesskabet.

  Man lad dog for pokker være med at komme med de infantile skolelærerbetragtninger, som beviselig er vrøvl. Det gør enhver diskussion frugtesløs. Grønland er i sin integration en del af Danmark – og det er resten af verden faktisk mere end tilfreds med.

  Alle disse fantasterier om Kina og USA eller Rusland skulle være interesseret i at overtage Grønland – selvfølgelig er de ikke det! Grønland er en omkostning, som kun kan retfærdiggøres som en del af Rigsfællesskabet med Danmark.
  Det er den bedste handel Grønland kan få!
  Den får Grønland, fordi Danmark har noget at tilbyde sine allierede, som vi får betalt på forskellig måde – enten lidt justering af fiskekvoter eller, at USA påtager sig nogle sikkerhedsforpligtigelser som skal udføres i alles interesse.

  Det er derfor Grønland er en del af Danmark. Vi har politikere og embedsmænd til at se til, at de ordninger løber nogenlunde rimeligt. Det er det vi har dem til.

  Igen Grønlandsk “selvstændighed” er lige så relevant som Bogenses. Der er lokale forhold, som bedst klares i Bogense og på Grønland hhv.

 25. Af Søren Rasmussen

  -

  GUNNAR WAAGSTEIN indlæg om Norge som fremtidig alliancepartner og protektor for Grønland er på mange måder positiv og konstruktiv – bortset fra at Norge deler historie med resten af Nordboerne fra Skandinavien – og bortset fra det allermest vigtige – nemlig det simple faktum at det bestemmer Grønlænderne selv!

  Der står andre alliancepartnere og protektorer i kø for at tilbyde sig – de mest oplagte udover Sverige og Norge er USA, Canada og måske Finland.

  Måske De Nordiske Lande sammen med Landene i det Arktiske Råd og Repræsentanter fra Grønland skulle råbe PAUSE.

  Jeg er overbevist om at både Grønland, Færøerne (og måske Shetlandsøerne) kunne blive en del af et fremtidigt Norden/Skandinavien – Island blev selvstændigt i 1942 (under indtryk af WWII og i øvrigt Britisk/USA besættelse).

Kommentarer er lukket.