Nyeste Euroland: Godt gået, Litauen!

Af Uffe Ellemann 34

Fra Nytår er Litauen med i Euroen som medlemsland nummer 19. Nu er alle tre baltiske lande med. Estland kom med for fire år siden og Letland sidste år. Det er et markant bevis på, at disse tre lande – som var langt hårdere ramt af finanskrisen end de fleste andre – har formået at trække sig op af nedturen, mens andre stadig døjer med at få gjort det nødvendige.

Det betyder også, at i det nordisk-baltiske område er der i dag tre lande, som er fuldt og helt med i den europæiske og atlantiske familie, uden forbehold: De baltiske lande. Vi andre halter bagefter: Danmark har sine EU-forbehold, Sverige står udenfor NATO og Euroen, Finland står udenfor NATO, og Norge står udenfor EU… Alle vi andre har på hver vores måde forbehold og særstatus. Men balterne er med i det hele! Og de har formået at bringe sig i den position i løbet af mindre end et kvart århundrede. Tænk engang: For 25 år siden var de stadig tvunget til at være en del af Sovjetunionen…

Det er en opmuntring til de øvrige deltagere i Euro-samarbejdet, at Litauen har insisteret på at komme med, så snart betingelserne var opfyldt. De kunne godt have trukket det ud med henvisning til de aktuelle problemer for Euroen. Det gør andre lande, selv om alle – med undtagelse af Danmark og Storbritannien – har forpligtet sig til at gå med så snart det er muligt. Men litauerne gik med!

Litauens præsident Grybauskaite har gjort det klart, at det mere skyldes sikkerhedspolitiske end økonomiske hensyn. Hun har peget på, at Litauen nu – ligesom de to andre baltiske lande – er fuldt og helt medlemmer af den europæiske familie, og at dette sammen med de baltiske landes medlemskab af NATO er helt afgørende i en situation, hvor Rusland har opsagt den europæiske fredsorden, som blev indført efter ophøret af den kolde krig.

Balterne ser EU og Europa som et hjem, et økonomisk og politisk system og en kultur, som danner bolværk mod Ruslands drømme om igen at påtvinge nabolandene Kremls vilje.

Dermed demonstrerer balterne, at de har forstået den grundlæggende mening med europæisk integration. Det er et politisk projekt fremfor et økonomisk. Det økonomiske samarbejde er ikke målet. Det er et middel til at nå det mål, der er beskrevet i Rom-traktaten: At sikre freden og friheden i Europa.

Balterne ved bedre end andre, at det ikke er tomme ord. De var besat af fremmede magter fra 1989 til 1991. Først det Sovjetunionen, der havde indgået en pagt med Nazityskland om deling af Baltikum og Polen – derpå under krigen af Nazityskland – og efter krigens afslutning igen af Sovjetunionen. De har oplevet henrettelser og deportationer og ufrihed, og der lever mange mennesker i dag, som har ar på sjæl og legeme efter de oplevelser. Derfor tager de det europæiske samarbejde alvorligt.

Det er der grund til at respektere. Og mange kunne tage ved lære af deres eksempel.

34 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Hvis man sidder klemt som en lille lus (knap 3 millioner indbyggere) mellem 3 mafiabander (Rusland, EU og NATO), er det vel meget klogt at tilslutte sig de to af dem (EU/NATO) som modvægt til den tredie (Rusland). Så tillykke med det.

 2. Af K.Larsen .

  -

  Alle de mange gode ting EU bliver enige om, har kun èn mangel; Frivilligheden om tilslutning af bestemmelserne.
  Derfor ender det galt.

 3. Af Søren Revser

  -

  Definer venligst “ramt” af finanskrisen. I mine øren lyder det nemlig langt mere som en usædvanlig dårlig undskyldning.

  Men – mon ikke også de fleste normalt begavede mennesker efterhånden godt ved, at finanskrisen ikke er noget vi er “ramt” af, men noget vi, igen igen, er blevet påført af et dybt korrupt system, som vi også selv er en del af.

  Mig bekendt er f.eks.. Uffe Elleman nemlig ikke ramt af nogen finansiel krise.

  I det mindste kan man kende vore klakører og propagandister på deres udsagn.

 4. Af r. vangkilde

  -

  Ellemann! et gammelt sludder chatol

  – når han mener, at økonomien ikke
  er lige så vigtig, som de politiske
  aftaler, når vi har brug for mad på
  bordet og vækst i den private sektor, og ikke demokratier på “VÅGEBLUS” eller lade NATO forsvare vores elendighed på nul vækst,rentedød
  og bekæmpe Bmp med socialisme.

  Hvis Ellemann vil mere fred, så tag
  Putin med i EU, så vi kan bekæmpe
  ham indefra økonomisk. Sanktioner
  skader kun os selv , i en ny liberal verdens orden med Kina i front.

 5. Af Jan Petersen

  -

  “Ramt af finanskrisen” betyder f.eks iflg OECD, at ……. global ulighed er på det højeste niveau siden 1820, og at den store forskel mellem rig og fattig er en af de mest bekymrende udviklinger gennem de sidste 200 år.

  Iøvrigt er der nu 1646 dollar milliardærer på verdensplan og det er flere end dobbelt så mange som ved starten af den finansielle krise.

  Så ikke så meget tvivl om hvem der nyder godt af det nye globale slavemarked ….. !

 6. Af Niels B. Larsen

  -

  Hvad der er godt for et land i skyggen af Putins Rusland er ikke nødvendigvis godt for et land ude af den skygge og med en sund økonomi.

  Og intet tyder på, at euroen ikke vedblivende vil være en skodvaluta: finans.dk/live/okonomi/ECE7329944/Draghi-taler-euroen-i-fire%C3%A5rigt-lavpunkt/

  Den falder overfor dollaren og Draghi vil nu sætte fut i seddelpressen – aldrig et godt tegn.

  Lad os kappe bindingen til euroen samt holde fast i samtlige 4 forbehold.

  Politikere kan man normalt ikke stole på. EU-politikere aldrig.

 7. Af Søren Revser

  -

  Nu skal man jo passe på med at kritisere Finansmafiaen, som med inflation og falskmøntneri ønsker at ruinere alverdens almindelige mennesker for at fastholde dem i det moderne slaveri. Inden man får set sig om bliver man jo kaldt både idiot og det der er værre :-)

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg kunne ikke være mere enig! Det har så næppe nogen vægt!

  Estland, Letland og Litauen har haft livets alvor inde på livet. En ung litauer bemærkede på min facebook, at en gammel frihedskæmper blev emotionelt berørt, da han så at de tanks (det har så været IKK; men i princippet) var danske – dem han havde ønsket hele livet kom – men havde ellers kun set russiske.

  At jeg så heller ikke tror på, at det på sigt vil være muligt at opretholde den danske krone, det er så banalt, at det ikke er en vurdering, det er en konstatering.

  Danmark har ikke nogen statsgæld – og overskud på betalingsbalancen – konstant. Derfor er der ganske enkelt ikke penge nok i Danmark: Penge er nemlig gæld og Danmark har ikke nok gæld.
  Man har så forsøgt at bruge realkreditgælden som erstatning for statsgæld; men den dur heller ikke, fordi investorerne tror ikke et sekund på at flextumperne betaler renter endsige afdrag – de kan i øvrigt heller ikke.
  Derfor søger disse investeringsmidler ud i (i overvejende grad) amerikanske statsobligationer, som alle andre gør det. Dermed får investorerne afkastet i form af en kursgevinst. Det er så udmærket – problemet er bare, at når der dukker et investeringsprojekt, der kan hænge sammen, op – så kommer de penge tilbage – og det går overordentlig stærkt.
  Det betyder naturligvis, at vekselkursen konstant kommer i stormvejr. Vi kan i disse dage se det med den norske krone , der også er alt for lille til at klare sig på egen hånd.
  Der er simpelt hen ikke penge nok i landet til at vi kan opretholde en dansk krone på sigt.

  Det kunne der være; men så skal realkredit og bankvæsnet saneres – og det overlever bankerne ikke. Hvad værre er, det overlever flextumperne heller ikke.

  For at sanere bank- og realkreditvæsnet, så bliver vi nødt til at gå med i Bankunionen.

  Muligvis kan vi opretholde kronen og stå udenfor Bankunionen; men ikke begge dele – og slet ikke samtidigt. Bankerne er for så vidt ligegyldige – de er lige så ringe som de spanske og græske – så de har ikke nogen reel fremtid: Forstået på den måde, at funktionen med at låne penge ud og spare op – det vil gå udenom bankerne.

  Tillykke Litauen: Det har kostet dyrt; men alternativet var værre – ikke så lidt endda.

  Få havde for 10 år siden troet at de tre lande kunne tale med den vægt, de uomtvisteligt kan i dag.

 9. Af søren rasmussen

  -

  Uffe fik Litauen med i EU – flot. – her er ikke censur….

  Vi kan ikke altid vælge, efter eget ønske på alle hylder. Men….

  Kunne man forestille at en ny politisk situation i landet betød at man fremover kunne finde Lars Trier Mogensen som ny chef redaktør på Politiken?

  At vi kunne undgå at støde ind i Lykketoft og den noget tungnemme ‘Ellermann’ i medierne i tide og utide.

  At De Radikale røg under spærregrænsen i tilslutning.

  At Clement undlod at afbryde politiske modstandere.

  At pigerne i Enhedslisten blev voksne og gjorde deres uddannelse færdig.

  At man økonomisk begyndte at hjælpe den del af befolkningen der har bygget dette land op frem for den hastig stigende folkevandring fra Muslimske lande.

  At EU og diverse gamle konventioner blev sat på standby hvis tiden er løbet fra dem.

  At vi ikke skal hører på Ellermanns meget lidende tungemål i diverse medier.

  At socialdemokraterne tager den arbejdende befolkning alvorligt og støtter diverse tiltag til at få flere i mesterlærer. At der gives tilskud til mester når han tager en dansktalene lærling med almen forståelse i dansk, matematik og høflig optræden, uden volds straffeattest, ind i varmen.

  At der gøres noget ved det forfald vi oplever på hospitaler, skoler, kloaker, politiet, retsvæsen etc, grundet elendig topledelse.

  At vi ruller nogle af de ekstreme pensionsordninger de folkevalgte bevilger sig selv.

  At lærer og alle andre offentlige ansatte får ud diligeret ansvar for egen handling og faglighed. Og ikke fordummet i papirvælde og tumpede regelsæt og dokumentation.

  At nuværende regering lukker røven hvis resultatet munder ud i lede ved eget arbejde fremfor arbejdsglæde.

  Hvis vi kunne det, jamen så lad os få det valg.

  Godt nytår. det kan kun blive bedre….

 10. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, hvis man er tilhænger af euroen, og denne skal fungere som safe haven valuta i lighed med dollar og schweizerfranc, så kræver det, at alle lande totalt opgiver egen national finanspolitik og overdrager alt til EU. Det tvivler jeg nu på, at Tyskland, Italien, Frankrig og andre lande er indstillet på.

 11. Af Søren Revser

  -

  Kunne man da bare få en bindende og officiel melding på, hvem der mon skal fylde bankunionens såkaldte buffer op med penge!

  Én ting er, at man måtte tvinge Forbrugerne/Skatteyderne til at betale for at redde bankerne fra deres seneste uovertrufne uduelighed mht. kredit vurdering; men at tvinge dem til også at oprette en buffer, så den selvsamme bankmafia fremover ikke engang behøver være forsigtige, fordi skatteyderne allerede HAR betalt for den næste redning – Det må vist overgå til F anden selv, at forklare os rimeligheden af.

 12. Af K.Larsen .

  -

  Bagerbutikker og Slagterforretninger lukker overalt, og bliver erstattet med lavprisvarehuse, ejet af Multionale selskaber.
  Er det en service fa EU, der pukler for at rette op på Grækenlands økonomi, der nu på anden gang, har brug for hjælp ?
  Nå men hastighedstog fra Japan er på vej, så vi inden længe, alle kan besøge SchweizerBageriet i århus, der er af international klasse.

 13. Af Jan Petersen

  -

  Så iøvrigt lige denne overskrift på DR-nyheder:

  “Thornings nytårstale har lixtal som en letlæst børnebog”

  Så er stilen vel ligesom lagt …… kan man mon overhovedet bevæge sig længere ned?

  PS: Ikke et ondt ord om børnene, der også kan følge med :)

 14. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt har Harrison J Bounel alias Barry Soetoro alias Barack H Obama alias Barack Hussein Obama alias Barack Obama alias US President …… indført nye sanktioner mod Nordkorea …… idet US mener, at den nordkoreanske leder Kim Jong-un har bistået NSA med at hacke Sony for en eller anden cartoon movie, som iøvrigt aldrig ville blive vist i Nordkorea. Det er vel ren logik for selv perlehøns …….. or not?

 15. Af Allan Skovmand

  -

  For nøjagtig 20 år siden flyttede jeg til Litauen udsendt for en dansk virksomhed. Mine ansatte viste mig privatvideoer af russerne som i tanks kun 3 år tidligere forsøgte at knuse befolkningens oprør. Da jeg boede der sprængte mafiaen hinanden i luften med bilbomber. Bankerne havde renter på 18%. Min personlige assistent og højre hånd fik 180 USD i løn pr. måned hvilket var 80% mere end hans mor som var læge.

  Nu 20 år senere er samme fyr professionel racerkører og kører sit 3. Dakar rally denne måned og udlever sin drøm. Velstanden er øget helt enormt i landet. Renten er på EU niveau og bankerne er de kendte Nordea, SEB, m.fl. Korruption og mafia er næsten væk. Demokratiet fungerer.

  Det er ingen stor overraskelse at Litauen ønsker Europa. Tillykke med resultaterne Litauen!

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Skovmand: Det er lige dér, den ligger: I bankerne.

  Sagen er jo den, at Litauen har som sådan ikke nogen nationale banker! De litauiske banker er svenske (i alt væsentligt).

  Nu er bankernes udlån i Litauen tabt – pengene er væk og udlånene kan aldrig betales tilbage – aldrig.

  Nordea er den eneste nordiske “globalt systemisk vigtige bank”! At Danske Bank og SEB også er nogle ulækre karle, det er, hvad det er; men Nordea – fy for Satan!

  Problemet er jo, at bankerne har satset på, at deres tab ville blive dækket af de lande, hvor de nu havde dummet sig og stukket snablen ned i kriminelle kasser. Men sådan spiller klaveret ikke! Indskyderne er forsvundet for længe siden. De har jo godt været klar over, at klaskede tingene sammen, så ville de ikke være dækket af indskydergaranti! Hvorfor skulle Litauen betale for, at Nordea har finansieret noget svindel? Selvfølgelig gør Litauen da ikke det.

  Problemet er imidlertid ikke soliditeten af bankerne – den har jo været løgn meget længe. Problemet er, at det, der holder Nordea og SEB fra at få lukket dørene med magt i Litauen er, at den svenske moderbank – igen i alt væsentligt – er indskyderen. Som vi så på Cypern og Grækenland, så kommer indskyderne til at betale for tabet. Egenkapitalen har jo været en fiktion de sidste 10 år.

  Det var da derfor, det hastede som død og djævel med at komme ind i euroen. Nu kan det litauiske banktilsyn bare lukke banken, hvis svenskerne trækker pengene ud.
  Litauens banktilsyn er formentlig en endnu større farce end det danske. Den eneste mulighed er, at ECB går ind som garant, når Sverrig trækker pengene ud af Litauen.

  Derfor har Litauen også ført en ansvarlig økonomisk politik. Sådanne folk vil man da godt fra EU’s side låne penge til. At Sverrig har et giga-tab – det er skam ikke EU’s problem – ej heller Litauens.

  Det er formentlig derfor, der har været panik her ved årsskiftet og de korte pengepolitiske udlån i Nationalbanken har været på 33 mia. DKK. Nordea låner med arme og ben – dvs. de lægger de gode udlån som sikkerhed for lån i Nationalbanken.

  Problemet er bare, at Nordea ikke holder til at tabe både aktiekapitalen og indskuddet som de har været nødt til at pumpe i de lokale Litauiske banker. Sverrig gør nok heller ikke: Nordea er jo delvist svensk statsejet.

  Vi kan jo se, hvor kostbart det irske eventyr har været for Danske Bank – og det er langt fra færdig endnu, for der ligger jo garantier for de fordringer og ejendomme, Danske Bank har solgt for at slippe ud af den irske katastrofe.

  I Litauen må Nordea m.fl. så kalde lån hjem – problemet er bare, at det med rimelig sandsynlighed er korrupte og russere – de har da ikke på noget tidspunkt overvejet at betale tilbage. Pengene er tabt og Sverrig hænger på regningen!

 17. Af Søren Revser

  -

  Og farvel til Grækenland – I hvert fald hvis det står til Frau Merkel.

  På afstand truer hun nu den Græske befolkning til at stemme “rigtigt” ved deres næste valg, med mindre de ikke vil smides ud a EU. Hvad bilder hun sig egentlig ind?

 18. Af Jan Petersen

  -

  En håndfuld gennem korrupte Euro-lande (ikke mindst Grækenland) betragter vel bare Euroen som en slags “kommunal udligningordning”, hvor de “rige” betaler til de “fattige”. Men det er vel meget forståeligt, når en af de helt store “udlignere” Tyskland trækker i nødbremsen med et …… her stopper legen!

 19. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg må tilstå, at jeg bliver rimelig irriteret, når kommentariet snakker om “pengetrykkeri” og andre former for journalistisk sludder.

  At en centralbank yder en bank et lån i en presset situation er der intet mærkeligt i. Et sådant lån ydes kun mod sikkerhed i prima papirer. Dvs. banken ønsker ikke at sælge papirerne for at undgå tab som følge af lugten af brandudsalg.
  Så længe sikkerheden er i orden, så er pengemængden uforandret. Hvis banken ikke betaler nødforstrækningen tilbage, så overtager Nationalbanken uden videre de prima papirer.

  Problemet er bare det, at bankerne – i hvert fald i Danmark – har ikke flere prima papirer tilbage. Undtagen dem af egen indavl, som man i strid med sandheden påstår er i orden.

  Det var dét, der her forleden gik galt med rublen. Rosneft stod og skulle bruge et større milliardbeløb i USD til at betale et lån tilbage. Rosneft udsteder så nogle obligationer i rubler, som de sælger til centralbanken. For det lån køber Rosneft USD – hvilket beløbets størrelse taget i betragtning – ikke kan undgå at påvirke kursforholdet mellem USD og RUB – til ugunst for RUB.

  Når bankerne ikke har prima papirer, så må centralbanken belåne prima udlån. F.eks. et lån til APM skulle der vel ikke være tvivl om bliver betalt til tiden. Det udlån kan man godt belåne. Igen betaler banken ikke pengene tilbage, så overtages fordringen umiddelbart.

  Problemet opstår, hvis der ikke er den fornødne sikkerhed bag lånet. Det er det Bundesbank er usikker på, for pengemængden er sådan set uforandret.
  Den kan også køre i andet tempo: Nemlig, at en national centralbank udlåner til en bank – mod sikkerhed som umiddelbart overtages i tilfælde af manglende betaling. Dette udlån dækkes så af et statsobligationslån i det pågældende land og disse statsobligationer købes så af ECB.

  Dette opkøb er i virkeligheden en mekanisme til at konsolidere de lån en virksomhed måtte have i flere forskellige banker i flere forskellig lande. Disse udlån kan så refinansieres af investorerne (pensionskasser mm.) i en samlet i form af et virksomhedsobligationslån, som investorerne kan byde på – og som så bruges til at udbetale de lån, der i sidste ende ligger til sikkerhed for disse forskellige pengepolitiske udlån. Det er simpelt hen en mekanisme til at pille gode udlån fra bankerne og give dem videre til investorerne.

 20. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det er derfor – jævnfør ovenstående – at det er væsentligt, at Litauen er med i euroen – og Danmark burde være det!

  Nemlig for at få refinansieret de gode udlån så de forsvinder fra bankerne. Investorerne har IKKE tillid til at bankerne er solvente, hvorfor investorerne ikke vil låne bankerne fem flade ører.
  Disse penge forsvinder i øjeblikket ind i amerikanske statsobligationer og skubber kursen på USD i vejret.

  Investorerne kan få gode udlån at sætte pengene i og virksomhederne kan få de lån, de skal bruge til investeringer mm. Det er et spørgsmål om at skære bankerne ned til rette størrelse – sådan de kan være i kisten!

 21. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er f.eks danske bankers helt store problem, at de svømmer i penge og ikke kan finde nogen fornuftige produktivitetskabende projekter at investere pengene i. Derfor er indlånsrenten lig med nul og om kort til minus (skal betale for at opbevare penge i banken). Dette kaldes også deflation eller stagnation, om man vil.

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jan Petersen: Næææ…..

  Problemet er, at investorerne går i USD, fordi amerikanske statsobligationer giver heller ikke nogen rente; men til gengæld en valutagevinst.

  Årsagen til at indlånsrenten i bankerne er så lav er, at de er nødt til at købe deres eget flexlort, når nu ikke andre vil. Afkastet på en flexobligation ligger i administrationsbidraget, så de skal sælges.

  Erhvervsinvesteringer kommer næppe i større omfang tilbage til bankerne – det er alt for risikabelt at låne penge af bankerne – for slet ikke at tale om at låne bankerne penge. Der er allerede en 40 mia. (så vidt jeg husker) i 2014 der er udlånt ekstra i virksomhedsobligationer. De obligationer er så købt af investorerne og passerer derefter ikke bankerne mere.

  Indskudsbeviser i Nationalbanken er faldet en 100 mia. og mit gæt er, at det skyldes dels flugt til USD, dels refinansiering af erhvervslån til virksomhedsobligationer.

  Problemet er de penge, der er anbragt i amerikanske statsobligationer, der er forholdsvis korte – de kan komme drønende med lysets hast tilbage. Det gør udsigten til at holde en stabil kronekurs meget tvivlsom. Alene det, at kommer de penge tilbage med appel, så får vi en revaluering, der vil noget.

  Endnu en grund til, at det er komplet vanvid, at Danmark ikke er med i euroen.

 23. Af Thomas Jensen

  -

  Centralismen ender altid i opløsning, som regel først efter vold og krig. Sådan går det også for det EU nu har fået held med, realiseringen af et samlet kontinent under tysk herredømme, tusindårsriget.

  Vi må bare håbe at EU med al dens råddenskab, euro og eurokrater, går i langsom forrådnelse i stedet for at ødelægge freden med et brag.

 24. Af Jan Petersen

  -

  @ THOMAS BORGSMIDT – 4. JANUAR 2015 23:50
  “Problemet er, at investorerne går i USD, fordi amerikanske statsobligationer giver heller ikke nogen rente; men til gengæld en valutagevinst.”

  Jeg har egentlig også selv lidt på fornemmelsen, at profitterne idag skabes på arbitrage (valutahandel) og spekulation i olie, guld og andet “fiktivt skrammel”. Et godt eksempel er O.W. Bunker, der ødelagde en ellers god forretning ved at satse på spillekasinoet “forex trading”.

  MEN, hvis de virkelig store spillere (banker, hedge fonde) og andre med mega kapital i ryggen, også satser en væsentlig del af deres kapital på spillekasinoet forex trading, så kollapser et par af dem med statsgaranti.

  Og, hvem ved ……. hvem der spiller på hvad, og hvad er odds?

 25. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jan Petersen: Sammenhængen er mere kompliceret end som så!

  Hvis en investor vil ud af en investering så kan han (hvis det ikke er de små idioter på diverse fora) normalt ikke sælge, fordi der ligger en aktionæroverenskomst, der gør, at de andre investorer har lov til at finde en køber til en aftalt kurs.

  Derefter køber investeringsbanken, hedgefonden o.lign. aktierne for penge, der typisk er lånt dem af selskabet – kan også være egne penge.

  Investor, der vil ud tager pengene og løber – gerne over i statsobligationer, der er let omsættelige – og det må amerikanske statsobligationer siges at være – alle vil i hvert fald have fat i dem.
  Enten finder investeringsbanken et nyt fjols, som kan godkendes af de andre aktionærer (det f.eks. ikke altid, at man ønsker at blive købt af konkurrenten) – eller man venter til valutakursen falder tilstrækkeligt. Der er mange varianter.

  Det er så ét af mange problemer med DKK: Der er simpelt hen ikke nok likvide papirer til at foretage en sådan handel i god ro og orden: Det betyder så, at sælger er NØDT til at gå i f.eks. USD og parkere pengene. Det kan ikke lade sig gøre at købe en milliard danske statsobligationer eller ordentlige realkreditobligationer, dem der er noget værd ligger allerede hos investorerne, der er angst for flexlort (med god grund). Hvis en betydelig investor – som f.eks. PFA og ATP skal købe DONG, så er der ikke nok statsobligationer og yderligere opkøb vil alene banke kursen urealistisk højt op, så der kommer et tab som følge af indfrielse.

  Det danske pengemarked er ganske enkelt for lille! Der er ikke nok penge: Altså gæld der bliver forrentet og afbetalt. Det er baggrunden for redningen af realkreditobligationerne. Du kan se, hvad, der skete i Norge her for en uges tid siden! Olieprisen halveredes, hvilket naturligt nok gjorde at nogle investorer ville væk. for nu var der en række af investeringerne, der ikke kunne svare sig længere. Men pengene i Norge ligger i “oliefonde” mm. Så derfor måtte man gå i udenlandsk valuta – og det var mere end valutareserven sådan lige umiddelbart kunne fordøje. Normalt vil Nasjonalbanken sælge udenlandsk valuta så de skvulp ikke kommer. Det er det, der hedder at intervenere og stabilisere vekselkursen – og netop forhindre spekulation.

  At USD stiger har intet med Rusland, Litauen og at svenskerne generelt er nogle dumme svin. Det skyldes at investorerne i Japan, Australien osv. vil ud af deres investeringer – fordi de lån, de har ydet ikke skal bruges til at lave f.eks. nye miner for. Så skal de naturligvis ikke ligge og lumre.
  USD obligationer er så det, der kan handles hurtigt. Derfor stiger kursen på obligationerne – dvs. det gør den IKKE, fordi renten er fast. Det må derfor være valutakursen, der giver sig.

  Litauens problem er, at en betydelig del af indskuddet i deres banker er svensk. Da Nordea er så grusomt på røven, som Du selv så i SAS-sagen, hvor Nordea (og SEB) hjemkaldte lån og ville have de nordiske regeringer til at garantere (dvs. skyde mere aktiekapital i SAS) – her var statsministeren godt rådgivet og borede stilletterne i ligtornene.
  Det kan Litauen IKKE, det er ganske enkelt for lille! Litauen KAN ikke forsyne f.eks. Nordea Litauen med lån for at undgå at banken går på måsen. Der er IKKE hverken tid eller valuta nok til at undgå, at kursen på SEK eksploderer og LIT kollapser.

  Nu er Litauen – fornuftige mennesker som de er og uden hoven fisefornemhed – kommet med i euroen. I en situation, som den ovenfor skitserede, vil de kunne låne en nødforstrækning i ECB, så spekulationssmasket bliver til et “plop”.
  Det kan Danmark IKKE, fordi vi holder fast i en valuta, som vi sidder og snitter i de lange vinteraftener ud af miljørigtigt affaldstræ!

  Litauen kan låne det, det skal være – fordi man følger en ansvarlig økonomisk politik: Det er lige det Grækenland IKKE kan. Det var det Island ikke kunne, hvilket aflivede den islandske valuta.

  FORDI vi IKKE er med i euroen, så stilles der særligt hårde krav til den danske økonomiske politik. Denne stupide fastholden ved dronningens åsyn på spændeskiverne koster – det koster blandt andet, at Nationalbanken er nødt til at ligge med 1/3 af BNP: I KONTANTER!! Bernstein blev fanget på det gale ben! I oktober 2008 solgte Nationalbanken 15 mia. kroner på én dag og man var nødt til at lade renten stige!

  HAVDE vi været med i euroen i SAS-sagen, så kunne statsministeren have sagt til det svenske banksvin: “Tag så og tør det dumme grin af fjæset – ellers kommer Du ganske alvorligt til skade!”

  Litauen kan nu skaffe alle de EUR, det skal være, for de fører en så fornuftig økonomiske politik, som det nu kan lade sig gøre. Det bliver SEK, der får kvæstelserne. Ligesom det er NOK, der kommer galt af sted.

  Det andet Litauen kan gøre – i dag – er hvis Nordea trækker pengene ud af Nordea Litauen, så kan man låne Nordea pengene – NATURLIGVIS mod sikkerhed i de gode udlån, som man på forhånd har kikket på, efterset og fundet i orden.
  Det er så en mail til ECB om de vil købe en stak litauiske statsobligationer en måned eller to mens man finder investorer til disse bankudlån så man laver en et virksomhedsobligationslån, som kan ryge i de tyske pensionskasser – de har ellers valget mellem græske og spanske statsobligationer – i sandhed pesten og koleraen. De tyske investorer vil med grådighed købe de obligationer – bla. fordi de IKKE skal tænke på svenske banker, der ligger og spiller kong Gulerod.

 26. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Helt generelt: Den religiøse opfattelse at danske kroner er noget Vor Herre i et specielt nådigt øjeblik har doneret til Danmark – ligesom han lod et logo dumpe ned fra himlen for et stykke tid siden (og det er da meget pænt – men erstatning for intelligens – det er kluden ikke!) – tja, den opfattelse er ….. øh… hvad er ordet jeg leder efter? …. jo, DUM – og KUN dum.

  Det er ligesom russerne, der tror at rublen er noget værd, fordi det har Putin lovet dem – ærgerligt nok, at ham, der sælger skinker er af en anden opfattelse. Det kan være rubler kan bruges til bamseskydning i Tivoli – det er så efterhånden det eneste!

  Det er fuldstændig tåbeligt og overflødigt, at man i Nationalbanken skal sidde og bruge tid på at se om man nu har nok af penge – euro f.eks. – til at betale månedens regninger. Vi kan da godt veksle alle de dejlig mange penge vi tjener hver dag til kroner – men hvorfor dog det? Man skal da være bankansat for at have nogen fidus til det nonsens. Hvilket parti er det nu, der har en diktator, der er i sin tid fedtede med bilag i banken?
  Sikke et geni! Han er omtrent lige så indsigtsfuld som direktionen i Danske Bank, der har smadret ikke alene landets pengevæsen; men også egen virksomhed! Sådan en kan man da virkelig stole på! Dum som et bræt!

  Selvfølgelig kan man låne alle de penge, det skal være: BARE man bruger dem fornuftigt – og ikke som Villy Søvndal “investerer” dem i drukrejser til pensionister i Thailand. Ikke noget galt med druk, pensionister eller Thailand: Men en INVESTERING – det er det IKKE!
  Pensionisterne har det sikkert udmærket sanseløst berusede; men det er altså ikke noget andre kan bruge til noget.

  Der er masser af fornuftige ting at investere i! Nye slagterier, så man kan tjene penge på at splitte grise ad – i stedet for at tyskerne står og fedter med det i baglokalet.
  Nye F-35 jagere, så Putin får klemt fingrene af når han forsøger at tage af kassen! Det koster jo lidt at passe på pengene.

 27. Af Jan Petersen

  -

  @ THOMAS BORGSMIDT

  Jeg har nu altid været af den mening, at en nations valuta er udtryk for denne nations kunnen og formåen. Og det vel også det, vi nu ser med Rusland og rublen. Landets samarbejdspartnere tror simpelthen ikke på Ruslands økonomiske politik eller landets politik i det hele taget. Derfor tager rublen en ordentlig rutsjetur nedad. Her er netop valutaen den første og bedste indikation for …. tingenes tilstand.

  Modsat f.eks Grækenland der kan skjule alle deres interne fiks-fakserier under paraplyen Euroen. Havde Grækenland stadig deres egen valuta, var “dødskampen” aldrig trukket så langt ud, men afsløret for længe siden. Det samme gør sig gældende for såvel Danmark, Sverige, Norge og England med deres egne valutaer. For meget økonomisk- og politisk galskab vil straks blive afsløret af andres manglende tillid til systemerne i form af tæsk på valutaen.

  Og, det synes jeg er en god ting ….. et early warning system !

 28. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jan Petersen: Det, der er sket er at rubler ikke længere er penge! Ikke mere end spændeskiver og buspoletter er penge – rabatmærker fra Brugsen.

  Rent faktisk, så bliver den funktion, Du tilskriver valutaen overtaget af overordnede bankinspektioner – og her mener jeg ikke narrehattene i Finanstilsynet, de kan klare en forgræmmet provinssvindler; men seriøse bedragere – ikke på vilkår.

  Et ordentligt finanstilsyn er skam nok lidt bedre end ludomanerne på børsen. Det kan Du se af hvor mange bankfolk, der hopper ud fra hjørnekontoret og bliver indlagt med bommesi-slag. Sørgeligt ende – tjooo…. men nok mere nådigt end at skulle forlyste narkohandlende rockere i tugthuset. Den egentlige tragedie finder familien bagefter, når det viser sig, at “geniet” har ruineret dem. Ingen sorg er så stor, som den, der udgår fra en kvæstet tegnebog.

  Men konklusionen står fast efter min opfattelse: Den danske krone har fuldstændig udtjent sit formål og er kun i vejen. Lad os da få euroen, så vi slipper for Danske Bank og Nordea’s spastiske spjæt og uduelige klogen på det finansielle område, hvor de til de grader har bevist, at de er undermålere.

  Lad så komme ind i Bankunionen, som har en chance for at opdage luskefiserierne, når de i øvrigt i anden anledning gennemgår obskøne konti i skattely.

  Lad os da – for himlens skyld – få taget bakteriehjernerne i “Hovedbankerne” under den fornødne brutale behandling. EU er da det bedste bud på at komme ud af klørerne på de skiderikker.

  Det har Litauen (og de øvrige baltiske lande) indset – de ved sgu da godt, hvilke bundkorrupte forbrydere, de har med at gøre! Når man i generationer har været undertrykt af dem, så kender man sine lus på travet.

  Der er ikke nogen skam i, at sige, at man er nødt til at rotte sig sammen for at give de skadedyr en snarlig, langtrukken og smertefuld – specielt smertefuld – aflivning.
  Tro ikke at BaFin og Bundesbank har det bedre med Deutsche Bank og Commerzbank – de skal også have klippet de alt for lange fingre af med sløve instrumenter.

 29. Af Jan Petersen

  -

  @ THOMAS BORGSMIDT – 5. JANUAR 2015 19:11

  Måske har du ret, but anyway …… tak for en god meningsfuld ide udveksling, fortsat god aften :)

 30. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jan Petersen: Selv tak!

  Hele den EU modstand er vanvittig!

  Hvorfor skulle danske pensionssparere ikke anbringe pengene i f.eks. Litauiske statsobligationer? Hvis man bare har styr på, at de investerer dem fornuftigt – og ikke som i Kina i jernbanelinjer, der går fra ikke noget til ingen steds.

  Jeg tager eksemplet, fordi der netop er et jernbaneanlæg – med EU støtte – fra Warszawa til Tallinn. Det er kun godt, at der er EU-støtte, fordi det gør, at man har en smule opsigt med at de projekter ikke bare går i lokal korruption. Den er ikke vandtæt; men det er dog bedre end en lokal mafioso, der kontrollerer alt.

  Det er et projekt, der er stort set umuligt at beregne på forhånd – man kan højst udelukke de helt vilde løsninger. Det er et projekt, der er i alle EU-landes interesse – et projekt, der skulle have været gennemført for 20 år siden – ca. samtidig med at broerne blev bygget herhjemme.
  Det er sådan, at det er noget nær umuligt at komme fra Vilnius (det bliver så Kaunas – Vilnius ligger i en blindtarm) til Tallinn med bane – ikke at jernbanen i de lande er særlig dårlig til lokal trafik – det er den ikke.
  Hvorfor flyve fra Tallinn til Riga? Det hurtigere med tog (ordentligt anlagt).

  Lad så passagertrafikken være! Godstog som gennemgående til Berlin – spørgsmålet er hvor rangeringen skal foregå. Det er et projekt, der vil give os billigere varer, skabe beskæftigelse lokalt, så vi slipper for den dødssyge debat om lettiske lommetyve og underbetalt arbejdskraft. Det giver os adgang til et marked, hvor vi kan sælge vores varer – hvis de altså er bedre og billigere.
  Se pointen nationaløkonomisk er: Det vil give vækst i Danmark! Vi får billigere import og mulighed for at tilbyde vores. Det burde gøre et vist indtryk, når Danmarks eks-og import er på ca. 1000 mia. hver – og vores BNP er på 1800 mia.

  Sandheden er, at vi køber ikke dansk og sælger ikke i Danmark.
  Hvorfor skal noget så inferiørt som betalingen af handlen passere gennem en banks snuskede valutaafdeling. Den måde vi holder øje med bankerne er gennem at overvåge deres bogholderi – løsere eller tættere alt efter hvordan retssagerne nu kører.

  Visse dele af eksporten kører vel endnu med bekræftede uigenkaldelige remburser, hvor forsendelsesdokumenter skal snaskes på af en bank i hver ende. Helvedes omstændeligt – og banker gør intet gratis. Vi slipper så ikke for at virksomhederne skal foretage en kreditvurdering, men det gør vi jo heller ikke i dag.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Ok Thomas, vi tager lige en chat mere :)
  Jeg er selv årgang 1950 og indrømmer blankt, at jeg stemte nej til EF i 1972. Ikke fordi jeg egentlig var modstander af “fri handel over grænserne”, men mere fordi jeg havde stærkt på fornemmelsen, at hele det projekt ville udvikle sig til mere end blot frihandel.
  Det EU, vi ser idag, med et hav af overstatlige institutioner, er lige nøjagtig, hvad jeg i sin tid frygtede, det ville udvikle sig til. Jeg tror simpelthen ikke på opbygningen af et fælles “kludetæppe”, hvor alle er “lige” uanset etnicitet, kultur, religion osv. Det vil aldrig fungere i praksis.
  Det var lige nøjagtig dét, der var baggrunden for såvel 1. som 2. verdenskrig, nemlig at påtvungne “kludetæppe-folkeslag” kastede sig over hinanden i et stort fælles myrderi.
  Den ulykkelige udgang på det hele blev, at den sejrende part …… endnu engang …… trak et par fiktive grænser med en blyant og en lineal på et stor kort, hvilket resulterede i den senere Balkan konflikt, og i mellemtiden et hav af etnisk- og religiøs forfølgelse i den tidlige Øst-blok. Senest har vi set elle myrderierne i Mellemøsten, som også ene og alene skyldes et “tvang-kludetæppe” af uforenelige folkeslag, religioner, kultur, osv.
  Derfor tror jeg desværre ikke på endnu et ” kludetæppe” a la EU. Det vil gå i opløsning som alle andre ……. sikkert velmenende ……… “fiktioner”.
  Bare min mening :)

 32. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jan Petersen: Der er da ikke noget, der tyder på, at EU er ved at gå i opløsning – tværtimod! Det er Rusland der falder fra hinanden i kontinent store brokker.

  Grækenland kan da godt melde sig ud af euroen; men problemet er bare, at dermed forsvinder forpligtigelserne ikke – så mon ikke de kommunister kommer på andre tanker. Men muligheden for at Grækenland ender som et Cuba eller Venezuela er nok små: Ingen er interesseret i dem – og slet ikke at betale deres regninger.

  Din tro på, at EU ikke kan lade sig gøre er ikke længere en formodning: Den er en påvist fejl.

  Du har ganske enkelt fået uret!

 33. Af Jan Petersen

  -

  Thomas, jeg har muligvis udtrykt mig lidt forkert. Hvad jeg mener er, at når rimelig homogene stater i EU nu også skal inkludere en folkevandring fra Nordafrika og Mellemøsten, så går det efter min bedste overbevisning galt. Endnu et kludetæppe som vil gå i opløsning. Og det er det, jeg mener med overstatlige institutioner a la FN, Den Europæiske Menneskeretsdomstol o.lign, der har fået al for meget magt og indflydelse på det egentlige projekt EF (frihandel) …… som. ved jeg godt, havde EU (Den Europæiske Union) som endemål. Men uden Nordafrika og Mellemøsten!

 34. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg har også formuleret mig forkert!
  Det er rigtigt, at Du tog fejl. Dermed ikke sagt, at jeg havde ret! Alene fordi det billede jeg havde af fremtiden – også dengang – var langt mindre detaljeret. Man kan i beregninger forlænge horisonten med brædder så og så langt – før det bliver “Starship Enterprise” , hvor det eneste, der reelt er realiseret er mobiltelefonen.

  Tilsvarende er jeg ikke helt så dommedagsagtig mht. til integrationen af indvandringen fra Nordafrika og Mellemøsten. Det kan godt lade sig gøre; men ikke på de af indvandrerne opstillede præmisser – dvs. de mere faste i kødet med deres moskeer – selvfølgelig må de have deres bedehuse. Men de får ikke omdannet domkirken i Roskilde til en moske! Det er ikke som i Tyrkiet, hvor Hagia Sophia nu er en nedlagt moske.

  Hvis vi ser, hvad det trods alt er lykkedes os at inkorporere: Nemlig de gamle sovjetiske slavestater – og her er vi langt fra færdig; men er godt på vej. Det er områder, der kan give investeringer et afkast. Ethvert fremskridt er for dem en mundfuld, de er ved at kløjs i – fordi de kom fra så beskedent et udgangspunkt.

  Hvem skulle have troet for 20 år siden, at Estland, Letland og Litauen kunne sige til en hitleragtig baggårdsbølle som Putin: “Vil Du lige skrubbe af!” Det havde de heller ikke selv troet. Toomas Hendrik Ilves – kendes på butterfly’en – siger, at de baltiske lande har erkendt, at de er svage og derfor har gjort, som der blev sagt!

  Njaaarhh… problemet har for os været: Dels at blive forstået, dels at holde vores kløende fingre for os selv, når de var ved at lave begynderfejl! Vi kunne til dels forhindre, at disse fejl fik fatale konsekvenser. Vi undgik, at asfaltere landene som Italien og Spanien har gjort. Vi har undgået en overinvestering i Østeuropa.

  Det andet vi har nået – og det var komplet umuligt at forudse dengang – er, at det i dag ikke er sådan at vore økonomier bare er nødt til at bukke og skrabe for bankerne. Finanssektoren og pengepolitikken har været et politisk problem siden renæssancen og vi ser den dag i dag, hvordan et Japan aldrig er kommet op fra knælende stilling efter deres sammenbrud. Så let kommer det ikke til at gå for dem i Europa. Dermed ikke sagt, at slaget er vundet – langt fra.
  Det er ikke lykkedes for bankerne at rive Europa i afgrunden – ikke at det ikke har været forsøgt og stadig er bankernes ambition. Danske Bank og Nordea forsøger i disse dage deres bedste for at ødelægge alt. Jeg tvivler på, at det lykkes – ikke at vi ikke får sved på panden; men … der er forskel.

  Europahæren

Kommentarer er lukket.