Hvem blinker først?

Af Uffe Ellemann 75

Hvem blinker først, når de nye græske Syriza-ministre i de kommende dage og uger skal mødes med deres europæiske kolleger og deres långivere? Vi må håbe for grækernes egen skyld at de gør det… For hvis de bliver stående fast på de krav, der gav dem valgsejren, vil de i forvejen spinkle muligheder for et kompromis, som alle parter kan leve med, blive indhentet af finansmarkedernes barske virkelighed.

Valgsejre har det med at være berusende. Men når man har fået sin valgsejr på at love, at andre landes skatteydere vil betale regningen, vil tømmermændene melde sig, hvis beruselsen varer for længe.

Det kan også være berusende at lytte til dem, der jubler over valgsejren. Lige indtil man ser nærmere på, hvem det er: Først og fremmest naturligvis Putin, der fra Kreml har sendt sine hjerteligste lykønskninger – for hans inderligste håb er at skabe indre opløsning i EU. Og dernæst bevægelser i andre gældsplagede lande, der ligesom græske Syriza søger en let vej ud af problemerne: Podemos i Spanien og klovnene i den italienske 5-stjernebevægelse. De kan næsten ikke få armene ned. Og det græske valg har da også fået mange tænksomme mennesker rundt om i Europa til at sige, at den græske gæld er så stor, at den nødvendigvis må skæres ned, for ellers kan tingene aldrig hænge sammen…

Der er efterhånden en del, som køber forklaringen om, at det i virkeligheden slet ikke er grækernes skyld – men tyskernes. Jo, lyder forklaringen, tyskerne eksporterer jo halvdelen af deres produktion, fordi tyske forbrugere er for nærige til selv at efterspørge den. Derfor skal tyskerne holde fast i EU’s frihandel og fælles valuta for at kunne slippe af med eksporten – og derfor lånte tyske banker penge til grækerne under finanskrisen for at der stadig ville være efterspørgsel efter tyske varer. Selv om alle vidste, at de stakler, der fik lånene, ikke ville kunne låne tilbage. Altså; Det er tyskernes skyld. Og bankernes. Ikke de uskyldige mennesker der blev presset ind i overforbrug og gældsætning.

Det er naturligvis en forklaring, som især høres i socialistiske kredse.

Men der er gode grunde til, at gælden ikke kan skrives ned – og derfor ikke bliver skrevet ned.

Først og fremmest ville det skabe vældige problemer for de regeringer, der med stort besvær fik deres politiske baglande til at støtte de græske krisepakker. Det er ikke kun den tyske regering, men også den finske og den hollandske – som begge slås med højreorienterede anti-EU-partier, som ville score store politiske gevinster, hvis der bliver foretaget en nedskrivning af den græske gæld (både de ”sande finner” og manden med nylonhåret i Holland).

Den finske statsminister Alexander Stubb har mindet om, at Finland lånte Grækenland en milliard Euro, svarende til to procent af det finske statsbudget. Det vil være en politisk umulighed at eftergive halvdelen af denne gæld fordi græske vælgere har besluttet, at finske og andre skal betale deres regninger.

I Tyskland er kansler Merkel ikke kun klemt af den protestbevægelse – ”Alternative für Deutschland” – som ønsker den gamle DMark tilbage. Hun er også klemt af, at alle andre partier (bortset fra Die Linke) har været meget faste i mælet i deres afvisning af at bøje af for de græske krav. Hun er låst fast af sin egen politiske virkelighed. Og lige som andre naturligvis skal respektere de græske vælgeres valkg, så skal de også respektere andre landes vælgere.

Heldigvis er der i EU en lang tradition for små fedtede kompromiser, som pakker uforståelige løsninger ind i en masse væv og forbehold – og sådan en løsning ville også kunne strikkes sammen for grækerne, så de får en noget længere snor. Man kan pille ved renter og afdragsterminer. Men det er ikke noget, de valgberuste Syriza-mninistre kan tage med hjem og præsentere som en stor sejr. Derfor må man håbe – for deres egen skyld – at de hurtigt falder ned.

Hurtigt – for tiden arbejder imod dem.

Det græske støtteprogram slutter officielt den 28. januar, og der skal laves en ny aftale for at Grækenland kan få udbetalt den sidste tranche på 7 milliarder Euro. De penge har de hårdt brug for: I løbet af 2015 skal Grækenland betale omkring 22 milliarder Euro i renter og afdrag på forskellige lån, og de første milliardbeløb forfalder i februar og marts.

Syriza har sagt, at det vil de klare ved at udstede korte statsobligationer. Men hvis de gør det, bryder de låneaftalerne med den forhadte ”trojka” (EU-Komissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond IMF).

Det kan føre til, at de græske banker kommer i pengetrang. Og så kan det begynde at gå stærkt. Det har allerede været et problem, at mange har holdt deres skattebetalinger tilbage op til valget – og hvis det kommer til en egentlig kapitalflugt og run på de græske banker, kan det gå helt galt. Så risikerer Grækenland at ryge ud af Euroen selv om alle helst så dem blive.

Derfor må man krydse fingrene for, at omtanke og besindighed vinder frem – så der kan laves nogle aftaler, der sikrer en fortsat reformkurs i Grækenland, Først og fremmest ville det være ønskeligt, om græske skatteydere i højere grad betaler deres skatter i stedet for at stemme på politikere, der stoler på andre landes skatteydere…

75 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  @ JØRGEN VILLY MADSEN – 28. JANUAR 2015 21:27

  Jamen, hvis man vil socialisme / kommunisme eller anden form for totalitær styre …… så skal man da bare blive i EU. Det ægte andet alternativ i form af …… frihed, lighed og retfærdighed …….. hedder vel suveræne stater som før EU’s dannelse ……. or not?

 2. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt som apropos til “hvem blinker først”, så ser det “moderate tegneserie-pres” i Paris fornylig ud til at virke efter hensigten. De 15 medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd drøfter onsdag aften på fransk foranledning krisen mellem Israel og Hizbollah.

  Hvad almindelig “demokratisk rundbordsamtale” ikke kan løse af problemer, kan lidt “hårdhændet” tale løse i stedet!

 3. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Vi ser, at den nye græske regering griber til de værktøjer i kassen, som også Foreningen af Perfide Lavtbegavede (i daglig tale: Dansk Folkeparti) bruger herhjemme: Nemlig at blokere og sabotere på områder, der er den egentlige sag uvedkommende.

  Det var sådan set forudsigeligt!

  Det vil nok næppe virke i noget videre omfang, dertil er Grækenlands forhandlingsposition alt for svag. Der kommer ikke yderligere lempelser for Grækenland. Principielt er der ikke nogen, der ønsker at smide Grækenland ud af EU – her er det væsentlige ordet: Principielt! – det ligger imidlertid indenfor mulighedernes rækkevidde, at Grækenland melder sig ud af EU og euroen, hvilket reelt vil blive mødt med et skuldertræk.

  Det sker nok ikke, fordi man må tage i betragtning – igen – at den nye politiske ledelse i Grækenland (hvis ordet ledelse er en præcis beskrivelse) er både uerfaren og ubegavet, så det tager et stykke tålmodigt pædagogisk arbejde med krabasken for at belære tåberne om virkelighedens verden.
  Omtalte instrument ligger allerede i hånden, da der er tale om at Grækenlands kreditter skal fornys. Det vil ikke ske med mindre Grækenland opfylder betingelser.

  Grækerne har nemlig overset en ikke-uvæsentlig detalje: De kan ikke udstede statsobligationer – det være sig i Euro, Drachmer eller spillemønter – ingen købere. Alt handel til og fra Grækenland vil blive mødt med krav om hhv. forudbetaling og afregning ved modtagelsen, hvor transport skal finansieres af sælger.
  Nu er et af problemerne, at der netop ikke eksporteres overbevisende fra Grækenland, så det vil volde problemer overhovedet at importere noget som helst.

  At man roder aldeles uvedkommende forhold, som sanktioner mod Rusland, ind i diskussionen er alene trættende tidsspilde – og tid er noget Grækenland ikke har!

 4. Af Jan Andersen

  -

  Drop dog al den forældede snak om kommunister, kapitalister – fremtiden er ikke politik og politiske holdninger, verdens problemer løses ikke med politiske holdning.

  De der styrer EU er ikke politikere, men deres marionetter er.

 5. Af Ulf Timmermann

  -

  Der stod ikke i min dåbsattest, end ikke med småt, at jeg i min levetid ville blive forskånet for “interessante tider”, heller ikke, sådan lidt modsat af det, at jeg i min levetid ville være inviteret med til at fejre “Historiens Afslutning”. Hvad piver I for, fik I lovning på det?

 6. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Til.: Thomas Borgschmidt
  Fra.: Foreningen af Perfide Lavtbegavede

  – vi andre, normalt begavede, har , for længst indset, hvilke stærke kort Grækenland har “på hånden” i form af støtte fra såvel Rusland, der jo altid har ønsket sig adgang
  til middelhavet samt også Kina ( der jo allerede for et par år siden købte et par store græske havne ) – begge disse enorme stater vil være mere end villige til at yde Grækenland støtte med udsigt til, “visse” geopolitiske fordele i Europa – logik for pedalhøns. Derfor ser vi da også, allerede, grækerne spille det første, forsigtige, kort ud m.h.t. ikke at ville acceptere fortsat boykot af Rusland, som har skabt panik i EU hovedkvarteret – mulighederne for et folk, der intet mere har at tabe, men derimod kan få genetableret deres nationale stolthed via udenrigspolitik, er enorme – ja, kun fantasien sætter grænser!
  Husk vi er rigtigt mange, der er EU skeptiske.

  de bedste hilsner
  “den tidligere lille Løjtnant-R”
  PS.: – som bekendt står DF for = Dansk Fornuft!

 7. Af Jan Andersen

  -

  Et paradoks at det nu er Grækenland der skal rage kastanjerne ud for EU, og vise vejen.

  Kotzias udtaler.
  “Grækenland arbejder for at genskabe fred og stabilitet i Ukraine. Og samtidig for at undgå en splittelse mellem Den Europæiske Union og Rusland.”

 8. Af Jan Andersen

  -

  …. blot for de tungnæmme, er Kotzias udtalelse det stik modsatte af hvad EU hidtil har gjort.
  Endelig en fornuftig politiker – men sikkert også end del af at mele egen kage i forhandlingerne vedr. at malke EU for yderligere milliarder. LOL.

 9. Af Jan Andersen

  -

  Skal man forsøge at tage en status på alle disse events, og alle disse blogs fra UEJ – bunder og grunder dette i en beslutning at skabe det 3. Rige som Hitler forsøgte at skabe.

  Man har ved Barcelona traktaten faktisk udråbt at målet er at indlemme Mellemøsten i Europa. Hvilket forklarer man bomber de der ikke makker ret i Mellemøsten. En meget ambisiøs og riskibale målsætning. Hvem spiser hvem ?

  Har ikke nærlæst traktaterne, men det fremgår sikkert at man tillige har “committet” sig til at indtage alle østlande helt op til Ruslands grænse.

  Alt i alt en meget ambisiøs plan lagt for et nyt stor-rige.

  Pragmatisk set, ser man på hvad der kom ud af at mixe arabisk blod med Europæisk i Spanien, må man sige det faldt rigtig godt ud. Faktisk mener jeg et land som Danmark trænger til nyt “blod”, idet danskere helt har mistet en civiliceret holdning til familie, ære og værdighed. Danskere er idag bønder og ja-sigere.

  Dvs fint nok man lukker portene op til Mellemøsten iht Barcelona traktaten hvis det sker med integration og ikke med kolonisering – men, dette kan gå helt galt, og er ved at gå helt galt.

  Ser man på Spanien idag, er kulturen uforadret efter den Arabiske invasion langt tilbage, kulturen er nærmere forstærket på en måde, indtil for 2 årtier siden var der ingen moskeer, alt var katolsk. …………. Men hvad man ser idag i denne omgang af invasion af Europa fra Mellemøsten, er, at denne gang koloniseres, kombineret med informationsteknologi og hurtig transport – meget forskelligt fra den forrige invasion.

 10. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det gik som jeg havde regnet med efter grækernes lille svinestreg omkring Rusland. Sparket lidt længere ned ad banen. Vi skal lige have tid til at klemme de bumser ud også. Bare rolig alt lykkes i en gasovn.

  Bjarne Munk Christensen: Hold helt op! Det efter jeg så eftertrykkeligt har dokumenteret Dine åndsevner – eller rettere manglen på samme! De kan da ikke betegnes som faldende indenfor noget, der minder om et normalområde?
  Jeg hentyder her til min diskrete påpegning af vanskelighederne ved Dit forslag om, at den russiske flåde da bare kunne sejle gennem Helsinki’s NORDLIGE forstæder!

 11. Af Jan Andersen

  -

  …. så er BORGSMIDTs karntæne desværre udløbet.

 12. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Iht. bla. Finland Times så er sanktionerne mod Rusland blevet forlænget trods det primitive brøleri fra grækerne; men det væsentligste er, at nye navne på listen skal fremlægges inden 9/2-15.

  Så den græske variant af den usmagelige kombination af Dansk Folkeparti og Enhedslisten har nok ikke den store fremgang med sin perfide sabotage. Det bliver dyrt for Grækenland at inddrage irrelevante forhold, hvor det relevante er Grækenland og deres uansvarlighed fortsætter – ganske som forventet.

 13. Af Søren Revser

  -

  Der kan ævles om meget ligegyldigt mens Danskernes opsparinger/købekraft ublu konfiskeres .

  Jeg husker at Lars Rhode med stor beslutsomhed erklærede, at Danskerne på intet tidspunkt behøvede at frygte inflation eller anden økonomisk uansvarlighed. Den holdt så lige indtil afdragsfriheden udløb.

  Det gik lige nøjagtig som forventet, Danskernes opsparinger skulle konfiskeres så gældsrytterne kan bailes ud, og det bliver de så nu, med ECB og National banken i spidsen.

  Føj…

 14. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Søren Revser: Det er simpelt forkert, det Du skriver.

  Det, der sker er, at investorerne (dvs. pensionskasserne) flygter over i amerikanske statsobligationer (også andre og aktier), FORDI de ikke vil røre ved bankernes flexlort! Flexlortet er bankerne nødt til at købe selv.

  Nu stiger USD generelt det sidste halve års tid, fordi investorerne vil ud af investeringer i “fremtidens lande” som Kina, Brasilien, Australien, Sydafrika, Canada – og ikke mindst Rusland: Alle råstofproducerende! Alle dem fjolserne savlede over som havende “en stråååååålende fremtid” – og uden at anvende elementære færdigheder i nationaløkonomi.
  Naturligvis er de danske pensionskasser med på den vogn! Ikke alle er komplette idioter!

  Det giver naturligvis en valutagevinst til pensionssparerne: Den spekulationsgevinst skal naturligvis beslaglægges: Det sker med POL-skat på pensionsselskaberne – det manglede bare!
  Pensionssparerne undgår tab på flexlort, så de skal ikke have i pose og sæk!

  Den “parkering” af midler i amerikanske obligationer kommer tilbage i det omfang alle andre valutaer end USD er faldet og prisen på aktier og obligationer er kommet ned i et rimeligt leje ifht. afkastet. Derefter vil kursen på USD falde, som den skal!

  Søren Revser: Som lidende medlem af offentligheden har jeg sporadisk læst Dine udgydelser, som er præget af lige dele uvidenhed, manglede interesse for andet end egen sørgelige person og komplette fravær af intelligens!

  Du er da velkommen – efter min opfattelse – til at have Din meeeening; men lad være med at forvente, at den kan have interesse for andre – og jeg finder ikke, at Du på noget tidspunkt har haft noget positivt at bidrage med: Altså ikke udover stupide vrælerier af så hjernedød en karakter, at man nødvendigvis må assistere de ulykkelige sagesløse som evt. kunne finde på at tillægge Dit nonsens nogen vægt.

 15. Af Jan Petersen

  -

  @ THOMAS BORGSMIDT – 30. JANUAR 2015 11:10

  Det helt grundlæggende problem er vel, at politikere forsøger at styre et market (valuta), som simpelthen ikke kan styres af andre end markedskræfterne. Uanset hvad man så ellers forsøger af fiksfakserier (såsom fastkurspolitik og lignende), så vil markedskræfterne alligevel altid søge derhen, hvor den bedste handel er. Derfor er det stadig min fulde overbevisning, at “funny-money” Euro er det værste politiske junk, der til dato er gennemført i EU-regi. Euroen har absolut INTET med økonomi at gøre, det er ren politik, og derfor dømt til at mislykkes på forhånd! Men det er bare min mening :)

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jan Petersen! Det er et nummer for primitivt.

  Altså: Hvis den grundlæggende økonomi er i orden, så kan det godt lade sig gøre at styre pengepolitikken – omend med nogen vanskelighed og liberale mængder armsved.

  Det er en gigantisk forskel mellem Danmark og Grækenland.

  a) Danmark har overskud på handels(valuta) balancen. Det har Grækenland ikke!
  b) Danmark har – for praktiske formål – ingen statsgæld. Det samme kan man ikke sige om Grækenland.
  c) Det offentlige bruger i Danmark ikke flere penge, end der bliver opkrævet i skat. Det kom efter POL skatten, hvor pensionssparernes spekulationsgevinster blev beskattet – sker med jævne mellemrum. At pensionssparerne så hellere skulle bruge deres opsparing på at betale deres gæld, det er så noget andet: Der er væsentlig lempeligere af indkomst end af pensionsopsparing – jeg ved det modsatte påstås; men regner man bortfald i Folkepension og POL-skatter i årenes løb med – f.eks., så beskattes pensionsopsparing reelt væsentligt – VÆSENTLIGT – hårdere end arbejdsindkomst. Det er modsat i Grækenland, hvor beskatningen af bestikkelsesmidler lader på ALLE måder meget tilbage at ønske! Selvfølgelig betaler de andre EU lande ikke for at opretholde levestandarden hos græske skattesnydere!

  Det, der er problemet er bankerne – specielt Nordea og Danske Bank, hvor Nordea er den eneste GLOBALT systemisk vigtige bank i NORDEN. Hvis vi skal have bankerne under kontrol, så kræver det en fælles indsats – ligesom så mange andre former for organiseret kriminalitet – dvs. fælles spilleregler for ALLE banker i EU OG fælles regler for hvordan man afvikler banker – flår de gode dele fra bankerne og sælger dem videre til investorerne: De uafskrevne tab og smukserede regnskaber – revideret af firmaet H.C.Andersen (naturligvis med lukkede øjne og hænderne bundet på ryggen).
  Det er kun en Bankunion, der kan skride ind og kontrollere grænseoverskridende banker – ligesom ethvert andet politimæssigt/myndigheds samarbejde – ikke noget vanskeligt forståelig i det?

  Opgaven er vanskelig – enig – men langt fra håbløs: Vi ser jo stadig hyppigere, at bankansatte forlader deres stilling ved at hoppe ud fra 6. sal (Fandens griseri! De kunne da have hængt sig i sommerhuset – hvad har de det ellers til?)!

  Mht. til valutaen, så er det nok rigtigt, at uden en tilstrækkelig pengemængde i form af prima papirer, så er det umuligt at opretholde fastkurspolitikken på sigt – her véd jeg, at jeg deler opfattelse med Nationalbankdirektøren.
  Det betyder også, at opretholdelse af kronen som selvstændig valuta ikke alene IKKE er en praktisk mulighed: Det er en tåbelig absurditet.

 17. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Til.: Thomas Borgshmidt
  Fra. :Foreningen for Perfide Lavtbegavede

  Kæreste Borgsmidt!

  – tak for de pæne ord – symptomatisk for folk af dit “karat”
  – din “vid” og din “begavelse” er grænseløs – lad os tales ved om et par år ang.
  Grækenland og det hedengangne EU

  – “sagelige ere de enfoldige” – , som en klog mand engang udtalte.

  de bedste hilsner fra din gode ven
  “den lille Løjtnant-R”
  (fra 2. Panserbataljon af Garderhusarregimentet ( dengang det stadigt eksisterede )

  PS.: normalt begavede er fuldt klar over at DF OGSÅ står for Danske
  Frihedskæmpere!
  ……..ikke sandt??

 18. Af Jan Petersen

  -

  @ THOMAS BORGSMIDT – 30. JANUAR 2015 21:06

  Men Thomas, du nævner jo selv et af de store problemer med en fælles valuta a la Euro. Netop at der er utrolig stor forskel på feks Tyskland og Grækenland. Men begge lande anvender Euro på trods af vidt forskellige samfundstrukturer (feks evnen til krasse skatter ind og forskellen på korruption). Jeg er da enig med dig i, at hvis den “ideelle verden” eksisterede, så ville projekt Euro formentlig fungere ok. Men det gør den ideelle verden desværre ikke. Derfor kan et råddent Grækenland formentlig kun måles korrekt, hvis Grækenland har sin egen valuta. Så springer alle investorer øjeblikkelig fra på målstregen!

  Iøvrigt så har den danske Nationalbank idag sat både hænder og fødder imod mere udenlandsk opkøb af statsobligationer. Kassen er allerede fyldt. Dette ikke mindst fordi, den danske samfundstruktur faktisk virker. Samfundet bruger nogenlunde de penge, det henter ind i skat og afgifter. Det giver investortillid!

 19. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jan Petersen: Det, der forvirrer nu er, at Grækenland er inderligt uvæsentlig.

  http://finans.dk/live/okonomi/ECE7404250/Eurogruppe-chef-til-Gr%C3%A6kenland-Ignorer-ikke-l%C3%A5nepakker/

  Referencen er bragt, fordi der er tale om en forudsigelig og forudsagt udvikling. For selvfølgelig bliver Grækenland i EUR – selvfølgelig gør det det.

  Men som sagt: Du er for primitiv. Du er faktisk kun en del af problemet og står i vejen for en løsning. Det er dem, der bliver knust erfaringsmæssigt.

  Bare vent og se: Der er mere end en god chance for, at Dansk Folkeparti bliver tvunget til at være de mest savlende EU tilhængere og vil kræve euroens omgående indførelse. De er nemlig i benlås, som de andre nazistisk-kommunistiske bevægelser i Grækenland:

  En bevarelse af DKK er muligvis i praksis slet ikke en mulighed. De rentenedsættelser er endog meget velovervejede. Den valuta, der skal sælges kommer nemlig ikke fra Nationalbankens valutareserve – hvor meget, der er blevet interveneret med aner jeg ikke; men har set vilde gætterier, hvor end ikke størrelsesordnen er overbevisende – de kommer fra pensionskasserne, som bliver jaget over i USD, som i øvrigt af helt andre grunde er stigende.
  Nationalbanken gør det MODSATTE (med velberåd i hu) af hvad man burde have troet: Nemlig, at man for at tilskynde til kapitalbevægelser til Danmark og kronen SÆNKER renten. Der er brug for DKK til salg. Nationalbanken har kun så og så mange at slås med; men nu bruger man finanssektoren UDENFOR bankerne.
  Vi har brug for DKK på hylderne – ergo får pensionskasserne flade lussinger til at sælge dem: Man laver et modsat rettet salgspres.

  Nu er generaldirektører i centralbanker generelt ganske godt teoretisk funderet; men Rohde er i særklasse og så har han et bredt erfaringsgrundlag – det er så heller ikke til skade, at han er både vanvittig hurtig i hovedet (hvad gode teoretikere ikke nødvendigvis er), aggressiv. og rimelig velforberedt.

 20. Af Søren Revser

  -

  Danmark bør naturligvis følge Schweiz og forlade bindingen til Euro.

  Det groteske er, at man forsøger at give Schweiz skylden for at kronen er under pres, men problemet er jo netop ikke Schweiz, men derimod ECB.

  At tænke sig, en kamp for at følge Euro’en ned i dybet. Men det er jo det sædvanlige sludder fra gældsryttere, uduelige økonomer og spekulanter at kronens værdi er problemet, når priserne er for høje.

 21. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Ganske som forudset: Selvfølgelig eftergiver Tyskland da ikke Grækenlands gæld.
  http://finans.dk/live/okonomi/ECE7406430/Merkel-slukker-nyt-gr%C3%A6sk-h%C3%A5b-Vi-eftergiver-ingen-g%C3%A6ld/

  Kommentariet har atter vist sin irrelevans og primitive karakter. En meeeening er ikke meget værd, når den ikke forholder sig til virkeligheden.

 22. Af T Møller

  -

  At Grækenland forsøger at bløde op på de umenneskelige stramninger Tyskland / ECB har strikket sammen er helt OK, Grækenland skal helt klart betale den gæld de har pådraget sig, men det er jo børn,ældre. arbejdsløse mfl. der er Gidsler i denne magt anvendelse.
  Forandringer tager den tid den tager, det burde Merkel da vide med det Tyskland har været igennem fra 1930 til 1950.
  At Schweiz handler som de gør er helt logisk, Euroen er fallit og den danske Nationalbank burde gøre det samme, det er nu EU smuldre og ballonen brister.
  Men vi skal stille siddende kigge på at Grækenland (desværre med stor gæld) , Schweiz Storbritannien forlader EU samarbejdet, så kan vi danske skatteyder betale fordi vi mangler politikker der har mandsmod nok til at sige stop.

  EU er den største fejl siden 2 verdenskrig og igen er Tyskland indblandet- magtsyge som altid.

 23. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Løsningen ligger lige til højrebenet, selv om jeg ser UEJ går langt udenom konkrete konstruktive løsninger, og ikke nogen ide at udskrive nye skatter, i virkeligheden kendetegner det dårlige politikere der ikke magter problemerne, og derfor altid starter og ender med at udskriver nye skatter og afgifter.

  For Grækenland deres vedkommende det eneste rigtige at stoppe op og nye løsninger, som Grækenland nu tilsyneladende selv finder ud af det, at i grunden en lignende den islandske løsning meget mere velegnet for Grækenland……uanset at tyder på Grækenland nu trækker Euro landene med sig i dybet, ikke fordi jeg har ondt af Euro landene overhovedet ( ‘Danmark iberegnet’) for jeg har aldrig set noget så dumt nogensinde, synderegistret er alen langt, vi kunne blive ved i det uendelige men her slutteligt knæfaldet for Islam, et skole-eksempel i Europas selvdestruktion, og alle problemløsninger ligger låste ubeabejdede på Frau Merkels skrivebord, og der får de lov at ligge indtil helvede fryser til is.

  Så bestemt friskt om Grækenland lykkedes at bryde sig fri af troyka’ens jern greb, fri fra denne slavelignende tilstand, for problemet Grækenland gælder hele Europa i krise, derfor løsningen som lige til højrebenet; stoppe pumpe penge i Ukraine, der har Europa intet at bestille hverken økonomiskt eller militært, og naturligvis genoptag fuld handel med Rusland, stop alle handelssanktioner vendt imod Rusland, kun som at grave sin egen grav, da handelskrigen på et tidspunkt, og det er helt sikkert går over i en rigtig krig, vel bedre at der kommer gang i hjulene igen…….eller vil vi en krig imod Rusland? Uden grund…..i såfald kunne vi vel have valgt en svagere modstander…….jeg tror ikke engang Danmark kunne besegrer hverken Monaco eller Lichtenstein……kun at spørge hvad har vi gang i?

  Men bedste løsning ala den islandske…..selv om jeg tvivler det græske folk er disiplinerede og sammentømrede som det islandske, men et er sikkert EU med Merkel i front er en dødssejler, allerede nu 2015 ser det dystert ud for EU, Grækenland risikerer at trække EURO’en/EU med sig ned i dybet …….så lidt skal der til.

 24. Af Søren Revser

  -

  Schweiz er jo ikke just kendt for at være økonomiske analfabeter. Derfor, når de massivt vender ryggen til Euroen, for at redde deres egen valuta, så bør man nok lytte.

  At der så altid er gældsryttere og spekulanter som ønsker at berige sig selv på valuta spekulation, det er der ikke noget nyt i. Selvfølgelig vil man gerne have kronens værdi svækket når man lever over evne via gæld. Men en ansvarlig nationalbank må under ingen omstændigheder tage hensyn til den slags.

  Under alle omstændigheder vil presset blive så stort at alle Europas gældsplagede lande bliver bailet out. Spanien har allerede meldt ud at de tager Grækenlands stafet op.

  Beva

 25. Af Søren Revser

  -

  Schweiz er jo ikke just kendt for at være økonomiske analfabeter. Derfor, når de massivt vender ryggen til Euroen, for at redde deres egen valuta, så bør man nok lytte.

  At der så altid er gældsryttere og spekulanter som ønsker at berige sig selv på valuta spekulation, det er der ikke noget nyt i. Selvfølgelig vil man gerne have kronens værdi svækket når man lever over evne via gæld. Men en ansvarlig nationalbank må under ingen omstændigheder tage hensyn til den slags.

  Under alle omstændigheder vil presset blive så stort, at alle Europas gældsplagede lande bliver bailet out. Spanien har allerede meldt ud, at de tager Grækenlands stafet op.

  Bevares Merkel kommer så med en fuldstændig ligegyldig melding om, at Grækenland ikke får gælden slettet. Nej men det er uinteressant.- Det der er interessant er, at de heller ikke betaler den tilbage, og hvad er så lige forskellen?

Kommentarer er lukket.