Danmark skal passe på sine jøder

Af Uffe Ellemann 89

Det var kun et spørgsmål om tid, før Danmark ville blive ramt af et terrorangreb som det, vi oplevede i weekenden. Når presset i en beholder vokser sig for stort, vil proppen ryge af. Og vi kan takke en kombination af dygtigt politiarbejde og held for, at det ikke gik endnu værre.

Nu skal vi lære af, hvad der er sket. Og en vigtig lære er, at vi skal passe meget mere aktivt og demonstrativt på vore jøder.

Terrorangrebet på Synagogen i København, som kostede en ung dansk jøde livet, har fået Israels premierminister Benjamin Netanyahu til at opfordre Europas jøder til at ”vende hjem” til Israel, for kun der kan de føle sig sikre.

Nu er der valgkamp i Israel, og det er vel i det lys, man skal se Netanyahus udmelding. Men valgkamp eller ej: Det ville være et tab og en skam for Danmark, hvis nogen danske jøder føler sig presset til at følge opfordringen. De danske jøder har ydet så mange værdifulde bidrag til det danske samfund. Uden dem ville vi være et fattigere land.

Vi har i Danmark en god tradition for at passe på vores jøder! Den tradition må vi leve op til i dag, hvor de danske jøder er under et voldsomt pres, både på grund af udviklingen i og omkring Israel, og på grund af de senere års voldsomme vækst i det danske muslimske mindretal. Vi skal sørge for, at alle mindretal har mulighed for at udøve deres religion i fred – jøder, muslimer, buddhister, katolikker osv. – men vi kommer desværre ikke uden om, at i dag er jøderne særligt udsatte.

Netanyahu udtrykker med sin opfordring til at ”vende hjem” selve kernen i zionismen. Hvis man vil have en smag på, hvad det i tidens løb har givet anledning til af konflikter blandt danske jøder, kan man haste ind i Folketeatret, hvor der vist endnu er ganske få billetter til Henri Nathansens betagende skuespil ”Indenfor Murene”. Eller man kan besøge det smukke lille jødiske museum, opført ved Det Kgl. Bibliotek i København; tegnet af den fremragende arkitekt Daniel Libeskind.

Danmark var et af de første lande hvor zionismen blev organiseret, for over 110 år siden. Det kan på samme tid forekomme naturligt – og paradoksalt. Naturligt, fordi Danmark nu engang er ”organisationernes land”, og var det allerede for et århundrede siden. Paradoksalt, fordi Danmark tillige er et af de lande hvor assimileringen var mest fremskreden og forekom mest naturlig – også dengang. Men det var også i Danmark, at det første værk om jødernes historie så dagens lys – i hvert fald det første siden Det Gamle Testamente. Skrevet af ingen ringere end Ludvig Holberg, der i 1742 udgav tobindsværket ”Jødernes historie fra Verdens begyndelse til i dag”.

Den var skrevet på dansk, blev oversat til tysk og udsendt i Altona – og inspirerede Lessing til hans mesterlige stykke om tolerance: ”Nathan den Vise”.

Holberg skrev at jødernes historie er enestående. Fordi ingen anden nation gennem hele det historiske forløb i samme grad har bevaret sprog, love, religion, moralske normer og skikke. Og fordi ingen anden nation har triumferet så meget, eller lidt så meget.

Hvad Holberg ikke nåede at se var, at mens nogle jøder blev danskere, slet og ret, så blev andre gode og værdifulde danskere samtidig med, at de bevarede deres religiøse og kulturelle særpræg. Det er den udfordring, andre minoriteter med rod i Mellemøsten i dag står overfor. Erfaringerne med de danske jøder tilsiger, at der udvises en vis tålmodighed.

De danske jøder er et levende eksempel på, at rummelighed og tolerance kan styrke det danske samfund. Også derfor skal vi passe på vores jøder.

89 kommentarer RSS

 1. Af Martin Larsen

  -

  Nu skal vi lære af, hvad der er sket, skriver Uffe Ellemann. Han har tilsyneladende ikke selv lært noget. Når Danmark, og Europa i det hele taget, er under angreb af religiøse fanatikere for at undertvinge os deres dogmer og undertrykke ytringsfriheden, så burde det være helt åbenlyst at det er nødvendigt netop at forsvare og bruge ytringsfriheden.

  Når han i en blog om det seneste terrorangreb i Danmark kun omtaler angrebet på synagogen – og i øvrigt som om der kun var én dræbt – viser Uffe Ellemann tydeligt hvor ligegyldigt det første angreb, rettet mod et debatmøde om ytringsfrihed, er i hans øjne.

  Vi skal passe mere aktivt og demonstrativt på vore jøder – javel ja, det demonstrerede terrorangrebet desværre. Man kunne påstå at det lige så vel viste, at vi skal passe mere aktivt og demonstrativt på vore satiretegnere, religionskritikere og ytringsfrihedsfortalere. Det er den del af terrorangrebet Uffe Ellemann helt bevidst udelader. Det rager ham en høstblomst. Den dumme satiretegner og debatmødets andre deltagere, der sikkert også havde en eller anden skummel interesse for ytringsfrihed, var jo nok selv ude om det.

  Det er det indtryk, man allerede kunne have fået fra Uffe Ellemanns tidligere udtalelser og skriverier, men som nu er yderligere bekræftet. Den seneste tids begivenheder har ikke givet ham grund til yderligere refleksion, og han står ved sine tidligere udtalelser. I det mindste toner han rent flag.

  Lad os derfor bare tage den igen:

  “Det er jo ikke terror?. Der løber altså en gal svensker rundt. Undskyld, jeg siger det. Lars Vilks har jo tigget og bedt om at blive angrebet. Jeg har ikke ondt af den svensker, der har gjort alt, hvad han kunne, for at provokere. Ham har jeg ikke for fem flade ører sympati for.” – Uffe Ellemann, 2010, efter attentatforsøg mod Lars Vilks.

 2. Af Palle Sørensen

  -

  “DK skal passe på sine jøder” – jo fint nok. Men hvorfor nævner du kun den ene halvdel af det muslimske terrorangreb? Hvad med OGSÅ at passe på vore satiretegnere, religionskritikere og ytringsfrihedsfortalere??

 3. Af Nis Andersen

  -

  Som ung mand så jeg op til Uffe Elleman-Jensen, men mistede stort set alt for ham, da han sammen med nogle halvsenile ambassadører og et par jyske kræmmere faldt den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, i ryggen i forbindelse med såkaldte tegning-krise.

  I den aktuelle situation er det åbenbart faldet Elleman-Jensen for brystet, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu tilsyneladende kærer sig om det jødiske folks ve og vel, hvilket formentlig er det modsatte af det “lederskab” , som Elleman-Jensen med messende patos i stemmen plejer at efterlyse hos statsledere, som ikke har aflagt troskabsed ,overfor enten EU eller Det muslimske Broderskab (eller når han ikke lige kan komme i tanke om en hjemmestrikket anekdote, som han kan imponere Lykketoft og studieværten med)

  Flere at påpeget, at Elleman-Jensens tidligere har været ude med riven efter Lars Vilks, men den sag synes jeg man skal lade ligge, da Elleman-Jensen rent intellektuelt ikke når Vilks til sokkeholderne, hvilket man bl.a. kan forvisse sig om ved at se Adam Holms fremragende interview (hvilket jeg via et tweet fra Mads Brøgger blev gjort opmærksom på i går).

 4. Af Helge Olsen

  -

  Vi havde vel nok undgået megen ævl og kævl herhjemme, hvis Anders Fogh Rasmussen under Muhammedkrisen havde kendt sin besøgelsestid og enten taget et møde med de 23 (?) ambassadører, eller havde ladet udenrigsminister Per Stig Møller tage mødet.

  Selvfølgelig skal vi behandle vore landsmænd pænt, jøder såvel som muslimer!

 5. Af Morten Holgersen

  -

  En interessant debat.
  Og alle jer med mange store bogstaver, fastsiddende caps Lock knapper, underlige stavemåder og udenlandske tastaturer; hvis I kommer med jeres kontonumre, så vil jeg gerne donere en hundredemand til hjælp til et nyt tastatur. Stavningen kan I øve jer på; det er gratis for Jer, men øger forståelsen for andre.
  Mvh

 6. Af Sussi Pinholt

  -

  Med risiko for at blive “skrevet ned” af visse herrer her:

  Hvad er det, jeg har misset ved UEJ’s indlæg?
  Indslaget handler IKKE om ytrings- eller tegningsfrihed eller attentatet ved Krudttønden, men UDELUKKENDE om Krystalgade og vores jødiske danskere, og det havde været rart, om man kunne have holdt sig til skitserede problematik fremfor den anklagende vrede, der gives udtryk for.
  Kunne Indslaget reflektere en dyb omsorg for de jødiske danskere og en stor bekymring, når der tegner sig et billede af, at historien gentager sig? Denne gang af ekstremister, hvis eneste ønske dybest set er “Endlsösung”. Er det forkert at kere sig om denne minoritet, når angrebet er så tydeligt?
  Religionsfrihed er en ret for ALLE og ALLE må tro på, hvad de vil, uden at skulle forfølges. Én skriver, at muslimer bliver forfulgt………….jamen, det er da fuldstændig urimeligt, men spørgsmålet er, om ikke de få (ekstremisterne) har ødelagt det for de mange? Men er det dybest set ikke en problematik, det muslimske samfund bør tage sig af, således at de kan leve i sameksistens med resten af den danske befolkning? Katolikker, muslimer, jøder og alle andre trosretninger har ret til at leve frit i Danmark under ansvar som medborgere og ikke som det, vi har oplevet, som modborgere.

 7. Af r. vangkilde

  -

  Ellemann giver en gratis omgang! – de jødiske værdier har vi jo ingen problemer med.

  Fordi jøder netop deltager i demokratiske værdier, og ikke blander politik og religion sammen, hvorimod demokratiet gerne blander tingene sammen såvel, som muslim og islam blander lovgivning og religionens magt. ELLER kan vi lære noget af den jødiske kultur og deres evne til,
  at forsvare de arvede værdier måde nationalt og globalt.

 8. Af poul boie pedersen

  -

  Allerede nu er der blandt politikerne et heftigt stafetløb i gang for at “gøre noget ved” terrortruslen, og som sædvanlig trækkes en hær af alle de gamle heste af stalden, der overhovedet kan postuleres at have den ringeste forbindelse til terrorbekæmpelse. Det er meget vigtigere at vise handlekraft, end at gøre noget ved problemet, fordi politikerne grundlæggende mener, at befolkningen er debilt kvæg, der skal regeres ved forførelse.
  I går søgte Zenia Stampe og den skrækkelige Maria Krarup at tale hen over indvandrerkløften. i dansk politik. De skulle lære af hinanden og forene sig i kampen mod terrorisme, foreslog journalisten. Det ville Krarup da gerne, hvis de radikale ville indrømme, at de i alt hvad de foretager sig har uret og at svaret er religionskrig. Suk! I virkeligheden handlede dette indslag slet ikke om terror, men om at bekæmpe modpartens positionering op til valget, desværre på bekostning af det, sagligheden kunne byde at gøre. Vi nåede endda at høre kravet om en ny grænsebom gentaget, det logiske modtræk mod at hindre en dansk borger i at gå amok i Danmark, ikke sandt.
  Men også de gamle EU-partier er nu ude at sige, at vi straks må hæve retsforbeholdet, for så kunne vi nemlig have udnyttet vore internatonale forbindelser til at have modvirket samme danske amokløbers solooptræden her i landet? Hvor dumme tror politikerne egentligt, at danskerne er. Uanset hvad man mener om retssamarbejdet, er det grundlæggende drøftelsen af, hvem der definerer dansk retspolitik. Det er stinkende demagogi at reducere det til en terrorforanstaltning.
  Allerede før blækket er smurt ind i en redegørelse om terrorhændelsens baggrund og implikationer, og vi har noget rimeligt overblik, står samtlige politiske interessenter i kø med grydeklare løsninger, der desværre mere ligner at hyppe de sædvanlige kartofler. Nu mangler vi bare at inddrage amerikaneraftalen. Den kan helt sikkert også lige påstås at sikre os mod terror, selv om den (det der slipper ud om den) på det mest vidtrækkende stiller amerikanske selskaber med retskrav overfor danske myndigheder, hvis profitten forstyrres, og på denne måde fanger os ind i regulær amerikansk kolonialisme i Europa.
  Folkeforførelse er efter stærke hændelser efterhånden dræbende hverdag, og man må undre sig og græmmes over, at politikerne så grænseløst ser bort på det lange sigt og de seriøse samfundsmæssige interesser, i deres optagethed af at forføre folkehavet.

 9. Af Torben Mølgaard-Andersen

  -

  De sidste mange år har der været en exodus af jøder fra Danmark. De ved godt, hvor det bærer hen. Netanyahus opfordring er ikke bare valggas. At se Anna Mee Allerslev stå og tale ved et arrangement på Rådhuspladsen med bævende stemme er virkelig en fornærmelse. Det jødiske samfund har i årevis råbt op om mere beskyttelse og tryghed. Men vores svar på alle problemer er fakkeltog, John Lennon og små levende lys. Vi holder ikke sammen i Danmark. Danmark er allerede et fragmentarisk samfund. Sammenhængskraften eksisterer ikke. Vi står ikke sammen. Og det er jo det det multikulturelle samfund beriger os med. Jeg har intet fællesskab med folk fra Politikensegmentet, Volvoejere, muslimer, ateister, socialdemokrater. Vi bor bare i det samme område.

 10. Af Jan Johansen

  -

  Hvorfor skal en jøde i Danmark bøde for Israels mangeårige besættelse af store dele af palæstinensernes arealer og ejendomme på Vestbredden og bosættelserne af disse, og hvorfor skal en herboende jødisk familie lide efter en så grusom ugerning. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår derimod udmærket vreden over Israels behandling af palæstinenserne generelt, såvel på Vestbredden som i Gaza. Det er en skændsel, som verdenssamfundet bør tage meget mere alvorligt, end man hidtil har gjort gennem mere end 50 år.

 11. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det her har ikke noget med jøderne at gøre, så derfor prøver Uffe at lukke den debat af.

  Det er terroristerne i SF og Enhedslisten, der forsøger at slippe af med deres mordere – fordi de ikke kan styre dem.
  Hvorfor skulle man ellers være imod, at de får passet inddraget? SF og Enhedslisten VIL da have de narkohandlende bandekriminelle til Mellemøsten for, at de kan blive aflivet der. Det er så problematisk, fordi PKK terroristerne, som er de gamle SF/Enhedsliste landsforræderes mordere – de er kommet til at så på den anden side af de charmerende unge damers psykopatmordere.

  Vi skal også lige være opmærksom på, at DLF faktisk samtidig med mordene blev nødt til at strække våben i overenskomstforhandlingerne: Altså 60.000 skolelærere er nogenlunde det samme som en ungdomsårgang. Det skal jo skæres ned til det halve – mindst. De lærere, der skal smides ud er jo i København og til dels i Århus.
  Bare et sammenfald i tid? Måske.

 12. Af Jan Johansen

  -

  Danmark skal naturligvis ikke kun passe på de jøder, der tilfældigvis har valgt at bo i Danmark. Danmark skal passe på alle, der bor i Danmark, men – for der er et men – forudsætningen må dog være, at de mennesker, der bor her, har et ønske om at leve i fredelig sameksistens med alle dem, der har valgt at bo her. Det gælder for alle mennesker – uanset hvilken tro eller ikke-tro, man hælder til!

 13. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Der er så mange ting, der ikke hænger sammen i denne sag!

  1) At det skulle være en “ensom ulv”? Det passer ikke med det sortiment af våben han efter det rapporterede brugte. Der er blandt andet for mange kalibre omtalt. 9mm, 7,62 og 5,56.
  Det hænger ikke sammen med en straffefange, der for nylig er løsladt. Nogen har forsynet ham. Evt. skudsikker vest…..

  2) At Vilks skulle være specielt let at følge fra “Hotel Gitterly” – ikke troværdigt. Det virker ikke spontant.

  3) Det hænger ikke sammen med den “nye generation” af mordere – repræsenteret så fornemt af de unge damer i Enhedslisten. Omar var palestinensere – og ISIS er langt mere østpå og arabiske. Sammenhængen er olie, narko, socialbedrageri og pengeafpresning – almindelig kriminalitet – ikke jøder.
  Det her minder meget mere om Blekingegade-banden og SF, hvor Margrethe Auken i EU-parlamentet fik vedtaget en jødehader resolution.

  4) Svanegade – i pip-kvarteret. Det har ikke noget med Østerbro at gøre – eller Krystalgade. Pip-kvarteret er nærmere hjemmelavet sprængstof. Det hænger IKKE sammen.

  Det hænger – kort sagt – ikke sammen. Ingen har jo beskyldt Omar for at være intellektuel, som venstrefløjen ellers postulerer sig selv.

 14. Af Jan Johansen

  -

  “Danmark skal passe på sine jøder”, men Danmark skal da passe på alle, der er født og opvokset her eller er kommet hertil af den ene eller den anden grund – også muslimer. Dog stiller vi krav, og her skriver jeg på vegne af den danske befolkning. Politikerne kan eller vil nemlig ikke finde ud af det, eller også magter de det ikke. Vi kræver af alle, der ønsker at bo her i Danmark, at de følger dansk lov og ret, og at de tillige respekterer kravet om at leve i fredelig sameksistens med hinanden og hverandre. Det betyder på almindelig dansk: Alle her i vores samfund!

 15. Af Per Torbensen

  -

  Kan kun være enig her med Uffe Elleman Jensen.

  Opfatter selv Vestergård og Vilks som brandstiftere-vi har ytringsfrihed men under ansvar.

  De promoverer sig selv og kan ikke helt fritage dem for et moralsk ansvar ,når forhånelsens frihed giver bagslag.

  Scoott Long har en kronik i Berlingske Weekend Jan 16-22 januar 2015.
  Med overskriften: Derfor er jeg ikke Charlie.

  Den er bestemt læseværdig og giver et mere nuanceret syn på ,det evige spørgsmål hvor langt kan vi gå i vores retorik og tegninger og samtidig bevare den moralske ret.

 16. Af Per Torbensen

  -

  Det flyder med våben-Borgsmidt.

 17. Af Per Torbensen

  -

  Attentat manden var kriminel og uden for rækkevidde.

 18. Af Per Torbensen

  -

  Han fik hvad han fortjente-vi fik fred-måske.

 19. Af Per Torbensen

  -

  Æret være ofrene og deres minde.

 20. Af Per Torbensen

  -

  Nej til Multikulturelle samfund og Ghettosamfund.

 21. Af Per Torbensen

  -

  Danmark tilbage til før 1968-tak.

 22. Af Per Torbensen

  -

  Og frihed til at ytre sig også her tak.

 23. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Per Torbensen: Du har stadig ikke forstået en skid af det hele!

  Tja… der, hvor det flyder med våben er i kommunistiske kriminelle kredse. Det er ikke det: Det er sortimentet.

  Men ja, det er de voldelige narkohandlende miljøer, som er SF/Enhedslistens bagland.

 24. Af Per Torbensen

  -

  Tja-alt kan købes for penge,sortimentet intet problem.

 25. Af Per Torbensen

  -

  UEJ ramte skiven med denne artikel,uanset politisk tilhørsforhold.

 26. Af Per Torbensen

  -

  Uffe Elleman Jensens kritik af svenskeren er fuldt berettiget.

 27. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Ja, Torbensen: Lige præcis!

  Hvor har han fået pengene fra? Våben på det sorte marked er ikke gratis.

  Sådan noget som en AK-47 koster vel – legalt – et par hundrede kroner. Illegalt – ikke så lidt mere. GV-95 er så at sige umulige at opdrive. Der har så været et tyveri.

  Det interessante med Enhedslisten er, at de vil have mere kontrol med våben. Fint nok – neglerensere er jo våben.

  Hvorfor mon dyret Omar kom i fængsel for knivstikkeri: Det er da fordi han ikke havde skydevåben. Altså er der nogen, der har givet ham de våben – man tjener ikke så forfærdelig meget legalt i fængslet – vel?

  Hvilke kommunister har forsynet Omar med våben? Rockerne – de er da ligeglade med jøder og tegninger! Nej, det peger på kommunisterne i SF og Enhedslisten!

 28. Af Steffen Berggreen Clausen

  -

  Kære Uffe

  Israelerne har altid passet på deres egne. Jøder er tidligere blevet opfordret til at søge til Israel, hvis de mente, at det var for farligt at befinde sig, hvor de nu måtte være, uden for Israel. Så her er der ikke noget nyt. Desværre har det EU, som du holder så meget af, og Danmark desværre ikke kunne give samme besked til jøderne. Vi har som samfund, fejlet i at sikre vores borger imod terrorisme, desværre. Vi har svigtet vores egne og vores jøder. Det tragiske angreb på vores samfund kom ikke som nogen overraskelse, problemet er at vi bare ikke er klar til det. Nu er man i gang med at rette blikket imod kriminalforsorgen, fordi det “pludseligt”, er der man også kan blive radikaliseret. Hvorfor kommer det først frem nu? Jeg mener, at de folk der arbejder inde for murene, burde have set det komme for lang tid siden, og så derfor burde der være grebet ind for lang tid siden. Men intet er sket. Nu står de, fra kriminalforsorgen, og siger at de skam er meget opmærksomme på problemet, men det er bare en tand for sent. Nogle skulle have grebet ind tidligere. Men det er vel typisk, Danmark, at vi skal passe på ikke at gøre for meget ud af det, for vi har jo med traumatiseret mennesker at gøre. det er sådan vi tænker i Danmark. Har du aldrig spurgt dig selv, hvordan det lykkedes Assad, at holde Syrien i ro, i så mange år, først hans far, og siden ham selv? Jeg besøgte Syrien, da Assad overtog magten, og der var ingen tvivl om, hvem der ville “skulle” vinde valget, men ro var der sgu. Vi skal aldrig billige, at man skaber ro ved hjælpe af frygt, som det var tilfældet den gang, men det viser bare, at det var det som skaber respekt. Den gang, var der også palæstinensere i Syrien og i de omkring liggende arabiske lande, problemet var bare, at de ville, og vil ikke have dem. Palæstinenserne bliver brugt politisk, i organisationer, så som FN, til at vise omverdenen, hvor hårdt det er at være araber. FN er et udmærket organ, der er bare mange 3. verden lande som har noget at skulle have sagt i dette organ. Vi burde her i Danmark, stille os i front og fortælle alle der gerne vil søge tilflugt i vores land, at de er velkomne, men det kræver lidt. For det første skal de lære dansk, ikke noget med 2 sprogs undervisning, det må forældrene klare, hvis de synes, for det andet skal de undervises i demokrati og fridhed til at tale, skrive og tegne, og de skal vide, at de er kommet til at land der bygger på de kristne værdier og at de skal indordne sig derefter. Ikke at de skal omvendes, men de skal vide at det er de normer vi lever efter. Samtidig skal de gøres opmærksom på, at hvis de ikke vil yde, ja, så kan de ikke nyde. Alt dette kan fint styres af staten, uden indblanding fra andre, ej heller NOG’er som fylder alt for meget i dag, EU skal heller ikke blande sig, de har allerede vist, at de ikke engang kan klare deres egne. Her tænker jeg på b.la, Grækenland og et par andre lande i syd Europa. De, EU, kan ikke engang finde d af, hvad de skal gøre med den store flygtningestrøm der kommer fra Afrika.

 29. Af Jan Johansen

  -

  Tag dig nu lige sammen, Uffe Ellemann. Du ved jo godt, at der ligger meget mere bag den enorme vrede, som manifesteres blandt en stor del af herboende unge mennesker med palæstinensisk baggrund. Det er næppe alene nogle tegninger af deres hellige profet, som ligger bag. Næppe! Mon ikke de er ganske godt informeret om deres historiske baggrund og den måde de er blevet behandlet på gennem tiderne fra før 1948 og ikke mindst efterfølgende? Og mon ikke de har et indgående kendskab til, hvilke forhold deres landsmænd lever under på Vestbredden og i Gaza i dag? Det er ganske uhyrlige beretninger, der slipper ud fra disse områder med mellemrum, om forfærdelige overgreb, ulovlige tvangsfjernelser, ulovlige besættelser, ulovlige bosættelser og meget mere af det værste, man overhovedet kan forestille sig, men det kan naturligvis på ingen måde retfærdiggøre de to terrorangreb, vi var vidende til her i Danmark i lørdags. Det er totalt vanvittigt, men er der da slet ingen mulighed for at forbedre forholdene for palæstinenserne i de ovennævnte områder? OK, man har muligvis lagt op til nogle skinforhandlinger tid efter anden, men har man på noget som helst tidspunkt overhovedet indgået i reelle forhandlinger mellem de stridende parter siden 1948? Næppe! I virkeligheden burde man på FN-niveau sætte alle sejl ind på at løse denne forfærdelig konflikt og dermed bedre forholdene for den oprindelige befolkning. Det kunne i hvert fald løse flere problemer, end hvad vi kan klare med terrorbekæmpelse her hjemme i Danmark og mange andre steder i Europa og flere andre steder i verden. Vi har alle et stort medansvar for den ulige konstruktion, der blev skabt i 1948 til gunst for det jødiske folk – men til ugunst for palæstinenserne. Du har forbindelserne. Vis nu hvad du dur til, Uffe Ellemann!

 30. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu begynder de kommunistiske nazister at myldre frem i kommentariet!

  Nu er det – igen – lige pludselig jødernes egen skyld, at de bliver udsat for attentater.
  Ligesom Uffe, der står ved, at det er Vilks egen skyld, at man forsøger at myrde ham.

  Jeg vil ikke forholde mig til islam i denne forbindelse – ud over, at jeg synes ikke de har været særlig aktive som borgere i at forhindre kriminaliteten – det har ikke noget med islam at gøre: Det er de gamle kommunister i SF/Enhedslisten, der brænder deres stormtropper af – ikke bare i Syrien/Iraq; men også i egen rede!

  Vi fik ikke gjort op med dem efter den kolde krig, formentlig fordi opgøret med nazisterne efter 2. verdenskrig ikke var pænt – her lod man de gamle nazister aflive i Fremmedlegionen i Frankrigs kolonikrige – meget mere nydeligt. Ikk’?

  Herhjemme lod vi kommunisterne anbringe som folkeskolelærere til børns almindelige mishandling og afstumpning. Var det at foretrække?

 31. Af Per Torbensen

  -

  Vi står alle til ansvar,for vores egne gerninger.

 32. Af Per Torbensen

  -

  Intet er tilfældigt,alt hænger sammen.

 33. Af Per Torbensen

  -

  aktion lig reaktion.

 34. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Samfundet skal beskyttes optimalt, så derfor burde det være aktuelt, at overveje internering af potentielle terrorister!
  Tilkendegivelser fra offentlige medier, samt fængsler, viser at der findes et større antal fjender af samfundet, (potentielle terrorister) end tidligere antaget!
  Internering er ikke noget nyt, for samfund der er i en slags krigstilstand, og blev brugt i forskellige lande, under sidste verdenskrig!
  Og vi er jo officielt i krig mod terrorisme!
  M.v.h.

 35. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det, der gør mig nervøs her er, at man er i færd med at brygge en eller anden løgnehistorie sammen – nu igen.

  Det var det samme efter besættelsen, hvor man lavede en Korsbæk-saga – en myte om, at “vi jo alle sammen stod sammen” – det er jo løgn. Selvfølgelig gjorde “vi” ikke det! Alene det, at man i modstandsbevægelsen havde travlt med at melde hinanden til tyskerne og sende “kollegerne” i koncentrationslejr.

  Man bestræber sig i øjeblikket på at lade den politiundersøgelse løbe ud i sandet. Det bliver ligesom Palme-mordet, hvor politiet vender hver en sten – undtagen den de står på! Man vil forfølge hvert et spor – bare det ender blindt. Hvert et løst rygte, hver en løgn vil blive undersøgt.

  Alt andet end sandheden vil komme frem. Uffe er godt i gang med at lave myten om, at ham Vilks også er et dumt svin, der har fortjent at blive myrdet.

  At Omar er “blevet radikaliseret i fængslet” – nonsens! Han var en nyttig psykopat med en voldelig historie. Den eneste grund til, at han ikke har lavet noget tilsvarende før er, at han ikke havde adgang til skydevåben. Det er der “nogen”, der har givet ham. Det arsenal er ikke noget, man lige skaffer sig umiddelbart efter man glad og fløjtende har forladt fængslet som en anden Egon Olsen med “en plan”.
  Det havde den idiot slet ikke format til.

  Hvem disse “nogen” er -. tja…. det kan man sandelig ikke finde ud af. Ak ja, ak ja …. “konspirationsteorier” – kan man sandelig ikke befatte sig med.

  At DLF’s Bondo – som god kommunist, der er så god ved børn, når han torterer dem – samtidig (og det er virkelig samtidigt – timet og tilrettelagt) forsøger at tilsidesætte lovgivningen. Tja… her bliver den “officiøse” version, at det er det rene skære tilfælde – og der er “bestemt ingen sammenhæng” – fy da føj da, at man kan få den tanke! Det må da være onde mennesker, der forsøger at ødelægge vores “sammenhold”.

  At der samtidig er historiens mest koncentrerede angreb på Nationalbanken og kronen – igen den rene skære tilfældighed – har slet ingen forbindelse med noget som helst. Tænk, at man kan få den skammelige tanke – modbydeligt. Nu skal vi til at have en saga, som den om mordet på Kennedy – det kommer der nok masser af film ud af, her dog med kulturstøtte.
  Her er løgnen til at tage og føle på: Nationalbanken giver kun de mest slørede og udetaljerede oplysninger om hvilke valutaer den største valutareserve i Danmarks historien består af – man kan få at vide, hvad der ligger i USD, EUR, GBP og YEN – til sammen. Resten ligger i den bekvemme betegnelse: Andet (som i øvrigt ikke er specielt stor). Skal vi gætte på, at ZAR, BRL og TRY ikke er noget nævneværdigt beløb? Hvad med SEK og NOK? Vi véd at NOK udgjorde 1/5 af den svenske valutareserve i 2013 – sjovt nok angives DKK ikke – heller ikke plads.
  Som jeg ser valutabevægelserne, så er man godt i gang med at veksle disse “eksotiske” valutaer til kurven af USD, EUR, GBP og YEN. Resten gemmer vi valutaswaps, som ingen djævel kan finde ud af.

  Der slet, slet ikke nogen sammenhæng mellem Danske Bank og kommunisten Bondo – ja, undtagen i DONG-sagen. Men det er jo “konspirationsteorier”. Historieskrivning er videnskaben om, hvilke dokumenter der skal ødelægges indtil arkæologiske udgravninger afslører, at den officielle historie ikke KAN være sand.

  Hele denne sløringsproces ser højt og flot væk fra, hvor meget en politimæssig efterforskning faktisk finder ud af! Politiet ved mere om samtlige personer i en mordsag end disse personer nogen sinde har anet om sig selv – og det er bogstavelig talt sandt.
  Både i Palme- og Kennedy-sagen har man vidst hvem, der stod bag og hvorfor indenfor en time. Lad være med at lege naiv!

  Der er nogle ting, der klart peger på, at man er ved at brygge en løgnehistorie sammen, så vi “kan komme videre”.
  a) At, der var tale om en “ensom ulv” – vrøvl! Ensomme ulve roder rundt med eksotiske løsninger. Breivik er et eksempel: Grotesk konstruktion. Una-bomberen som virkelig var en hobby-terrorist: Komplet med en absolut forvrøvlet alenlang manual. Sådan var Omar ikke: Efter at have været i Dansk Folkeskole har han med garanti været analfabet.
  b) En galning? Pladder! Psykopat – ja, givetvis; men det havde jo i sig selv gjort ham til bestyrelsesmedlem i en international bank. Men sindssyg i kliniske forstand – næppe.
  c) Opfordringen til “at vi må stå sammen” – tja, én ting er sikkert: Det var netop blevet bevist, at man stod alt andet end sammen. Vås!
  d) Uffes blogindlæg, hvor det tilsigtede offer skal gøres til den skyldige. Det var en perfiditet, da Uffe i sin tid nedladende irettesatte pøblen – det er stadig et snigløb. Krænker uskyldige – min bare …. – uskyldige i den forbryderbule i Mjølnerparken og Pipfugle-kvarteret??? Blæse være med den almindelig momssvindel – det er så ordinært.
  e) Det “flyder med våben” – løgn! Hvis man nogen sinde har været så uheldig at afsone sin værnepligt, så véd man, at for at være funktionsdygtige så skal skydevåben og ammunition opbevares omhyggeligt. Hvis ikke et gevær renses omhyggeligt efter brug, så ruster lortet i løbet af ingen tid. At rockerne skulle være specielt interesseret i, at “Brothas” fik artilleri – majet sandsynligt!

  Nej, man er i fuld gang med at feje hele historien ind under gulvtæppet: Allerede nu ligner det en pukkelpiste. Det bliver ligesom Blekingegade, der forbliver uopklaret – hvor morderne efter en passende tid kommer ud og får en nydelig sinecure post i kommunen – og der uddeles ridderkors med gavmild hånd. “Vi skal jo videre” – ikk’?

 36. Af Per Torbensen

  -

  Terroen i sidste uge,næppe den ensomme ulv.

 37. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Per Torbensen: Det er lige netop min pointe.

  Vi mangler bare, at der nedsættes en Warren-kommission – der kommer til: Intet resultat.

 38. Af T HA

  -

  Deter dejligt at se, UEJ, under anvendelse af mange fine litterære referencer, gør gældende, vi skal passe godt på vore jøder. Ligesom dengang under besættelsen.
  Man kunne tro UEJs omsorg også indebar en mindre fordømmende holdning fra hans side over for dem der tillader sig at kritisere eller endda satirisere over deres værste forfølgere i tiden.
  Men ak nej
  PS:
  satire iflg fremmedordbog (Gyldendal):
  hån spot og latterliggørelse

 39. Af Per Sørensen

  -

  Kære Uffe Ellemann.

  Min nu afdøde morfar var en dedikeret Venstre vælger, men de holdninger Du giver udtryk for mht. jøder i dag, ville helt sikkert få ham til at rotere i sin grav.

  Er Du ikke klar over hvad det israelske samfund har udviklet sig til at være..?

  I løbet af sommeren 2014 blev OVER 2000 menesker slået ihjel af det israelske militær, hvoraf mere end 50% var civile og mere end 500 var BØRN.

  Desuden er der i den sidste tid blevet flere og flere, af ikke jødiske oprindelse der er blevet chikaneret, overfaldet, tæsket eller brændt levende af jødisk ortodokse israelere.

  Hvorledes kan Du være så selektiv, i forhold til hvordan Du beskytter jøderne med baggrund i Holokaust, når der idag er Israelske JØDER, der udføre den samme slags mishandlinger, som jøder blev udsat for i Tyskland før starten af anden verdenskrig, og TOTALT undlade at se verden som den er nu her i 2015.

  Du skulle skamme dig.

  Holocaust giver IKKE jøder Carte Blanche til at chikanere, mishandle eller myrde uskyldige menesker.

  Hvis ikke Du er i stand til, at se verden som den er i dag, så vil din ellers ganske fornuftige virke som kommenterede i tv-udsendelsen Ellemann & Lykketoft virkelig blive en parodi.

  kære Ellemann – åben Dine øjne for hvor galt det er ved at gå i Israel, hvilket forresten uonværelig vil falde tilbage på alle jøder uanset hvor de er i verden..

  Per Sørensen

Kommentarer er lukket.