Logikken halter i ambassadørens brev

Af Uffe Ellemann 296

Når den russiske ambassadør Mikhail Vanins skriver et indlæg i Jyllands-Posten med trusler om, hvad der vil ske, hvis Danmark tilslutter sig ”det amerikansk styrede missilforsvar”, er det naturligvis ikke noget, han selv sidder og nørkler sammen – sådan som nogen forsøger at bagatellisere sagen. Det er skrevet med spids pen hjemme i Moskva. Og det passer helt ind i den byge af trusler og propaganda og provokationer til søs, til lands og i luften, som Rusland fyrer af i denne tid.

Vi skal over et halvt århundrede tilbage for at finde en parallel:

Den 28. marts 1957 sendte den daværende sovjetiske ministerpræsident Bulganin et brev til den danske statsminister H. C. Hansen i anledning af, at den danske regering i princippet havde accepteret et amerikansk tilbud om at få leveret både Nike- og Honest John-missiler, dog alene med konventionelle sprængladninger. Få dage senere skrev Bulganin, at det »for lande med territorium af størrelse som Danmark i tilfælde af en atomkrig ville være ensbetydende med selvmord, hvis der var givet fremmede stater mulighed for oprettelse af baser«. Herefter henviste brevet direkte til Grønland, som er »omdannet til militærbase for De Forenede Stater og befinder sig faktisk uden for Danmarks kontrol«.

Han skrev i brevet, at ”den europæiske del af Danmarks territorium er dækket af et net af militære flyvepladser og marinebaser, bygget efter planer fra NATO’s militærledelse. På militærbaser og i danske militærstyrker virker amerikanske og engelske instruktører..” Og han fortsatte: ”Det er indlysende, at Sovjetstatens sikkerhedsinteresser gør det nødvendigt at gennemføre sådanne foranstaltninger, som kunne gøre det muligt at tilintetgøre angriberens støttepunkter i tilfælde af, at der åbnes krig mod USSR.”

Det var i 1957.

I 2015 skriver den russiske ambassadør: ”Jeg tror ikke, at danskerne helt forstår konsekvenserne af, hvad der sker, hvis Danmark tilslutter sig det amerikansk-styrede missilforsvar. Sker det, bliver danske krigsskibe mål for russiske atommissiler. Danmark vil blive en del af truslen mod Rusland. Det vil blive mindre fredeligt, og forholdet til Rusland vil tage skade. Det er naturligvis jeres beslutning – jeg vil blot minde jer om, at I vil miste både penge og sikkerhed. Samtidig råder Rusland over missiler, som garanteret kan gennemtrænge det fremtidige globale missilforsvarssystem.”

Samme sprogbrug. Samme overbærende formuleringer. Samme trusler.

Men læg mærke til den sidste sætning i citatet fra ambassadørens brev: ” Samtidig råder Rusland over missiler, som garanteret kan gennemtrænge det fremtidige globale missilforsvarssystem.”

Ja – det ved vi da godt. Og derfor giver dette udsagn jo indirekte beviset for, at det er rigtigt, at missilforsvarssystemet slet ikke er vendt mod Rusland. Det er en sikkerhedsforanstaltning over for dem, som kunne finde på at fyre missiler af mod Europa. Iran har været nævnt – men der er kommet en langt alvorligere og mere sandsynlig trussel: ”Islamisk Stat” har sat sig på store dele af Irak og Syrien, bl.a. Mosul, Iraks næststørste by. Det er en uhyggelig tanke, hvad der kan ske, hvis de får rådighed over missiler, der kan føre kemiske våben eller det, der er værre, ind over Europa.

Det er den slags trusler, missilskjoldet skal afværge – ikke den russiske trussel, som skjoldet ikke vil være effektivt overfor. Og det er værd at huske på, at Israel har haft stor glæde af sit missilskjold, det såkaldte ”Iron Dome”-system.

Logikken halter altså i ambassadørens brev.

Men det skal nok gøre indtryk hos dem, der gerne vil finde undskyldninger for, at Rusland bryder de spilleregler, der blev aftalt ved ophøret af den kolde krig.

Og så er der alle dem, der sidder parat til at komme med Putin-venlige indlæg i debatten. Og bare vent – mange af dem vil dukke op i kommentarerne til denne blog. Folk med gode danske navne og tilforladelige adresser – som bare ikke passer, når man checker dem. Og deres IP-adresser viser, at indlæggene er sendt fra servere i det sydlige Spanien… Så selv om de er blevet dygtigere til at bruge Google-translate – og måske ligefrem har fået danske medarbejdere i det store agitprop-korps, som sørger for at holde gryden i kog på de sociale medier – så kender vi stadig vore trolde på travet…

Brevet kommer samtidig med, at Rusland holder en meget stor militærmanøvre, hvor der trænes direkte konfrontation med NATO, også med anvendelse af atomvåben. Derfor minder sagen os om, at det er på tide at få nedsat en ny forsvarskommission, som kan vurdere dansk forsvars egnethed til at håndtere trusler i nærområdet. Sidste forsvarsforlig byggede på formodningen om, at der ikke i en overskuelig fremtid vil optræde trusler i nærområdet. Ambassadør Vanin har mindet os om, at verden nu ser anderledes ud. Og det skal han da ikke have utak for.

296 kommentarer RSS

 1. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Og nu du er i gang, Jan Andersen, så stillede jeg dig også et spørgsmål. Som sagt, hvis du ikke svarer, er det ensbetydende med at du i intellektuel forstand løber fra regningen.

 2. Af Jan Andersen

  -

  Det ser ud til planen nu er at destabilisere og sætte ild til også Rusland – nu hvor det meste af det Afrikanske kontinent er blevet destabilisret i stukket i brand.

  Problemet er tiden er løbet fra et misilskjold, krigen kommer indefra i Europa, ikke fra misiler affyret udenfor Europa. Europa står pivåbent, let at smugle en atombombe ind i næstent en hvilken som helst hovedstad.

  3. verdenskrig kæmpes ikke som 1. og 2. verdenskrig men med små ultra mobile enheder, som enhver kan konstruere i en garage. Europa er fyldt til randen af militære våben velegnet til denne form for krig.

  GOOD LUCK Europe !

 3. Af K Riis

  -

  Jan Andersen

  Du kører videre med dit sædvanlige hjernedøde vrøvl. Svare på et konkret spørgsmål kan du åbenbart ikke.

  Du har lige diskvalificeret dig selv fra enhver meningsfuld debat.

 4. Af K Riis

  -

  “Problemet er tiden er løbet fra et misilskjold, krigen kommer indefra i Europa, ikke fra misiler affyret udenfor Europa. Europa står pivåbent, let at smugle en atombombe ind i næstent en hvilken som helst hovedstad”

  Hans excellence ruslands ambassadør er åbenbart ikke helt på linje med oraklet Jan Andersen siden han føler trang til at true med atomangreb hvis Danmark fortsætter samarbejdet om missilskjoldet :)

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Destabilisere Rusland???

  Hvor meget mere kan en skrotbunke falde sammen.

 6. Af Jan Andersen

  -

  Medens man har travl med at destabilisere og sætte ild til Rusland, skal man være opmærksom på konsekvenserne – men EU og USA har aldrig været gode til at tænke et skridt frem og konsekvenserne af det man foretager sig – hele Mellemøsten blev destabiliseret af EU og USA, og vi ser nu resultatet, IS rykker ind. 3. verdenskrig startede med 9/11.

  Det kunne vel ske at områder som Tjetjenien vil få styrke og rykke ind i Rusland hvis det lykkedes at destababilisere Rusland – EU og USA begår samme fejl som Hitler, ved at åbne en ny front mod øst.

  Dette er begyndelsen til enden på det Europa som vi kender idag,, det er uundgåeligt, og ingen kan stoppe denne proces mod 3. verenskrig endeligt vil omfatte selve Europa, indefra. Selv hvis man ville, kunne man næppe stoppe udviklingen af 3. verdenskrig.

 7. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jan Andersen
  Inden hele verden går under i dit diplomacy spil, så giv dog et svar på mit spørgsmål: Du hævder, at briterne har tilbageholdt oplysninger fra de sorte bokse i MH17 flyet. Hvad er det, som du konkret mener briterne har tilbageholdt? Hvad er det for konkrete oplysninger fra de sorte bokse, som du mener mangler i MH17 rapporten fra sidste efterår, fordi du mener briterne har tilbageholdt dem?

 8. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Riis
  Jeg vil gerne bibringe dig lidt faktuel viden, selvom du helt tydeligt er resistent. Kommunismen har ikke spillet fallit nogen steder, fordi den aldrig har været etableret nogen steder. Det har været forsøgt mange gange, men hver gang har fascismen mobiliseret sit enorme destruktive potentiale og kvalt forsøget på at skabe et ægte demokrati i fødslen.

  Allerede i 1917 deltog franske, engelske og amerikanske hærenheder sammen zarens hvide hær i forsøget på at nedkæmpe den røde hær. Det lykkedes ikke men forsøget medførte en forhærdelse af bolchevikkerne, der umuliggjorde demokratiet, dvs kommunismen.

 9. Af Jan Andersen

  -

  Mht MH17 var man fra start meget hurtige ude fra EU og USA med konklusionen hvem nedskød dette civile fly – Rusland fremlagde som eneste et meget detaljeret hændelsesforløb med radarbileder. USA som havde en spionsatelit lige over på netop dette tidspunkt har tilbageholdt billeder og forklaringer. Kommunikationen mellem kontroltårnet of MH17 mangler, den kommunikation som dels vedrører man ledte MH17 ind over krigszonen, dels den der angår det Ukrainiske jagerfly der er oppe og foretage an “visual” på MH17 der til forveksling ligner Putins fly som er sat til at passere næsten samtidig. Man har intet gjort for at undersøge hændelsesforløbet, ingen analyse af vragdelen fra cockpittet, som viser at misilet kom fra retningen hvor de Ukrainiske stillinger var. Det faktum at seperatisterne ikke kunne betjene et avanceret BUK misil system blev kommenteret af spanske eksperter, men ikke af andre “eksperter”. Falske billeder af BUK misilsystemer. Alligevel er man skråsikker på hvem der er ansvarlige, på trods af en lang række informationer og hændelser peger på Ukraine.

 10. Af Jan Andersen

  -

  Dertil kommer twitter beskederne, live, fra den spanske flyleder i Kiev, som sender twitter beskeder ud medens situationen udvikler sig med en Ukrainisk jager der følger MH17, og til sidst nedskyder den – det kunne også have været en jord-tilluft- misil, men det var flylederens opfattelse det var jageren. Herefter twitter han da kontroltårnet bliver overtaget af militæret.

  Hans twitterkonto bliver kort tid efter lukket, og han selv forsvinder fra jordens overflade.

  Utopisk at påstå en spansk flyleder skulle være icenesat af Rusland , på minuttet ved denne event.

 11. Af Jan Andersen

  -

  Man skal godt nok være meget stærk i troen for at ignorere en lang række informationer – men nazister og deres medløbere har altid været stærke i troen:

  http:// www. globalresearch. ca/ spanish-air-controller-kiev-borispol-airport-ukraine-military-shot-down-boeing-mh17 / 5391888

 12. Af Jan Andersen

  -

  Det var nedskydningen af MH17 der gav USA og EU “mandatet” til at starte krigen mod Rusland.

  Ganske som det var de “kemiske våben” der gav EU og USA “mandatet” til at starte krigen mod Irak.

  Man fik næsten “mandatet” til at starte krigen mod Syrien, men Rusland og Kina steppede denne gang ind og forhindrede i sidste øjeblik – men EU og USA har alligevel fortsat med under hånden at fære krig mod Syrien.

 13. Af Jan Andersen

  -

  Det var 9/11 der gav USA og EU mandatet til at starte krigen mod Afghanistan.

  Det var Lene Espersen der ved sin ihærdige indsats skaffede EU og USA “mandatet” til at starte krigen mod Libyen. HVorfor man startede krigen mod Libyen står ikke helt klart, måske jeg har misset noget – bortset fra man ikke kunne lide “manden”.

 14. Af Jan Andersen

  -

  Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, (Ukraine), Rusland – det er dog en ganske lang liste af lande USA og EU har startet krig mod. Husk, Danmark er med i hver af disse krige.

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Andersen,

  det rabler virkeligt. Et hav af indlæg efter, at denne blog egentlig burde være død. Det ene mere afsindigt end det andet.

  Afghanistan blev taget, fordi taliban-styret ikke ville udlevere Usama–svigerfar og svigersøn. Det blev det pga. overfald på et andet land, medlem af NATO, og dermed gik musketereden igang med at virke. Amerikanerne var dog lidt sene til at huske det. Ghadaffi blev fjernet–det var nok hans tur, og der var nogle regnskaber som Lockerbie-katastrofen, der trængte til en opgørelse. Og hvem savner egentlig galningen? Berlusconi måske.

  Og så er det lige “krigen mod Rusland” Hvilken krig? Havde der været en krig, ville NAT-styrker forlængst have kørt sejrsparade på Den Røde Plads. Husk på, hvad Putte vil få i hovedet, hvis han så meget som prøver at sende en missil mod os. Og så er det vist tvivlsomt, at han kan ramme noget. Jeg foreslog i de gode NATO-dage for mange år siden, at stoppe invasionen på Sjælland med landgang i Køge Bugt, med at strø dollarsedler ud langs stranden. Så ville de polske reservister, der var afsat til opgaven, have alt for travlt med at samle sedlerne op og ikke have tid til at skyde på os. Russerne besejres let ved at tæppebombe dem med dollarsedler. Så vil de stakkels forarmede russere slet ikke have tid til at skyde på os.

  Men du må leve i et mærkeligt univers, hvor din principielle informationskilde må være Lord Haw Haw på RT.

 16. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Det ser virkelig ud til, at Kreml vil gå hele vejen med sin Su-25 teori. Se f.eks. Russia Today 11. marts 2015, hvor Su-25 flyets fader, Vladimir Babak, bliver taget i skole, efter at han havde erklæret, at MH17 styrtet må skyldes et Buk missil.

 17. Af Bjarne Skov

  -

  Hr. Jan Andersen er et grelt eksempel på hvor patologisk vrang-vredet et verdenssyn det er muligt at tilegne sig, når man har været udsat for “The Pooh Tin’s” statspropaganda.

 18. Af anders brun

  -

  syrien borde usa bombet. så havde IS nok ikke vundet frem. Libyen var FN mandat så der er din ven Putin med. irak ulovlig og dum … afganistan selvforsvar… Ukraine ingen nato krig, men derimid russisk invasion plus en russisk nedskydnkng af et civilt fly…

 19. Af Christian Bisgaard

  -

  Ja, når man læser Jan Andersen’s og han ligesindedes indlæg, så får man nærmest det indtryk, at det er en psykiater, der er brug for. Totalt virkeligheds fjernt eller bevidst løgnagtigt.

  Når de bliver sat til vægs ved en logisk argumentation, så svarer de ikke på spørgsmål eller henvendelser. men kører ud af en ny tangent med yderligere noget sludder.

  Det er ikke værd at bruge tid på.

  Jan Andersen, hvad er din uddannelse og baggrund egentlig ?

  Men det får vi vel heller ikke noget svar på.

 20. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Niels Peter Lemche /Det viser også den sindsyge musketereden er, NATO er, at begynder et af NATO landene at bombe, bomber de allesammen, hvor som helst, også danskerne, uden at stille spørgsmål, uden at tænke over konsekvenser, og uden den nærmere eftertanke hvor ordren end måtte komme fra, om overhovedet logiskt, eller som det hidtil set altid ulogiskt imod alt sund fornuft, …bare at se på flygtningestrømmen….endda vil jeg give NATO etiketten = SINDSYGE.

 21. Af K Riis

  -

  Ja ja Jørgen Villy….

  Så nu har der aldrig været ægte kommunisme nogen steder på grund af de væmmelige kræfter i Vesten :)

  Sjovt som i allesammen tilbad Østtyskland og Sovjetunionen for slet ikke at tale om det kommunistiske paradis Albanien dengang…

  Dengang var der skam ingen vaklen i geledderne, når det gjaldt de svulmende lovprisninger – fra jer som altså ikke stod midt i mareridtet.

  Jørgen Villy, du er ved at være en gammel mand, og jeg under dig såmænd gerne, at din livsløgn ikke krakelerer, og det går op for dig hvordan du har levet på en illusion. Vi andre, som har et mere objektivt syn på historien forbeholder os ret til at håne kommunismen, som den perversitet den tydeligvis er!

 22. Af K Riis

  -

  Jan Andersen

  Jeg bad dig give eksempler på, at NATO har “tæppebombet” mellemøsten.

  Dit svar er lande i Mellemøsten, Europa og Nordafrika, hvor NATO overhovedet ikke var involveret. Enten lever du i en parallelverden, eller også lyver du bevidst i håb om at historiesvage læsere fatter sympati for det regime du skriver for!

 23. Af Jan Andersen

  -

  Det er åbenbart ikke i god jord at komme frem til en konklusion der er 180 grader fra de betalte og bestukkede. Det er for mig irelevant hvem der “vinder”, det relevante er analysen.

 24. Af Jan Andersen

  -

  Mht baggrund, er spids-kompetencen strategisk-analyse,

 25. Af Jan Andersen

  -

  skaere ind til benet i komplekse sammen hænge

 26. Af Jan Andersen

  -

  se events før de sker. Mine indlæg bliver ha… i stykker.

 27. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Riis
  Det fremgår af dine indlæg, at alderen ikke er dit problem. det er noget meget værre. Du må have haft en underlig tilværelse med dit fravær af evnen til refleksion. Du skyr sandheden som pesten, men æder den gennemperverterede amerikanske antikommunistiske propaganda råt.

  Alene din naive påstand, at et missilforsvar ikke er ligeså egnet til angreb som til forsvar, ja faktisk bedre, viser en mangel på almindelig sund fornuft. Amerikanerne prøver på at bilde russerne, at missilforsvaret ikke er og heller ikke kan bruges til et angreb på Rusland. Du tror på vrøvlet, men så dumme er russerne ikke. Russerne kender amerikanerne bedre end nogen anden. De ved, hvad der venter.

 28. Af K Riis

  -

  Jørgen Villy

  USA har såmænd ingen grund til at drive antikommunistisk propaganda.

  Kommunismen, som andre perverterede regimer, går i opløsning indefra når folket bliver oplyst.

  Det var blot en stor tragedie, at dine elskede kommunistiske regimer nåede at myrde millioner og atter millioner mennesker. Tænk at skyde egne borgere fordi de vil krydse landegrænsen, som vi så det ske i Østtyskland! Hvad var det dog for et regime i sad og græd snot over – i landsforrædere?

  Planerne lå klar: Danmark skulle overdænges med taktiske a-våben, og du og dine venner sad og frydede jer ved udsigten. Føj for satan!

  Hvem pokker af os to mangler evnen til refleksion? Stalinistpak!

 29. Af anders brun

  -

  Jan A du får point for dagens Joke…..

 30. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Brun: Det er netop sagen!

  Det sludder “Jan A” kommer med er propagandanonsens fabrikeret af en kommunistisk skolelærer, der ikke kan læse indenad.

  Tingene bliver jo ikke hakket i stykker: Jan A er betalt pr. indlæg! For at nå dagens kvote, så skal der sendes så og så mange indlæg.

 31. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  /Ville da også gerne bidrage med et Putin venligt indlæg,
  for elskværdigt af Ruslands ambassadør at advarer Danmark, at Danmark ikke kommer iklemme, for vores egen sikkerheds skyld klogest at tage alle advarsler seriøst, ….dette er ikke trusler fra Ruslands udsendte, men kærlige advarsler, og det er en kæmpe forskel, kun at advare imod at gøre Rusland til en fjende, istedet har vi brug for Rusland som vores ven, derfor ikke for sent at opbygge dette gamle venskab…..vi har ikke brug for et fjendebillede, vi har ikke brug for en handelskrig, og vandvid selv at skabe en fjende i Rusland, som om vi ikke i Danmark allerede i forvejen har problemer nok, problemer som nu vokser os over hovedet.

 32. Af Anders Brun

  -

  jan ulrik, det er fandme svært at være ven med en nabo der invaderer en anden nabo fordi denne ikke vil sælge sin våbenindustri. Siden står og piver om atomkrig, det er sku ikke en man vil samarbejde med….. Fy faan for dig…

 33. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Brun: Sådan er de svagt begavede og ondsindede kommunistiske skolelærere.

 34. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Riis
  Det er ikke længere muligt at se nogen mening i det nonsens, du leverer. Tag dig en lang pause og arbejd med noget, du magter. Der må være et eller andet, hvor du kan afreagere dine primitive tilbøjeligheder – ellers søg læge.

 35. Af J Riis

  -

  Tak for din omsorg Jørgen Villy.

  Det var nu mest i Sovjetunionen mennesker blev anset for at være psykisk afvigende når de skrev sandheden.

  Jeg ser du bærer den stolte tradition videre, men tiden er løbet fra den slags!

 36. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Riis
  Nok om det. Det korte af det lange er, at fascismen sejrede. Kommunismen fik ikke et ben til jorden. Det må du da kunne glæde dig over – om ikke andet.

 37. Af K Ri is

  -

  Jørgen Villy

  Tjah… Hvordan du omtaler Putin, er din sag. Du er trods alt tættere på ham end jeg er, sådan rent mentalt.

 38. Af Jan Andersen

  -

  K RIIS – når jeg ser tilbage i denne blog:

  “Hans excellence ruslands ambassadør er åbenbart ikke helt på linje med oraklet Jan Andersen siden han føler trang til at true med atomangreb hvis Danmark fortsætter samarbejdet om missilskjoldet :)”

  Jan Andersen er != Rusland ambassadør !

  Jan Andersen er != frokost med den amerikanske ambassadør !

  Der er på den ene side USAs krig mod Rusland og forsøg på at have handlen og overtaget over Europa – mod på den anden side 3. verdenskrig som er godt igang.

  Orker ikke at gentage hvad allerede er skrevet – enten forstår man, eller ej.

 39. Af K Ri is

  -

  Jan Andersen

  Ja, det er lidt svært at forstå hvad du skriver.

  Mener du, at du er identisk med Ruslands ambassadør?

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  Der er kun én måde, at få Hr. Jan Andersen–eller hvad hans egentlige navn nu er–ignorer ham. Trolde som ham lever kun af, at man føder dem med noget, de kan være imod.

 41. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Jeg tror Du tager fejl!

  Din betragtning er nogenlunde rigtig i det omfang skiderikken kun er almindelig husholdningspsykopat.
  Det stiller sig lidt anderledes i det omfang der er tale om, at nogen betaler dem for at trolde.

  Erfaringerne med bankernes “reklamevirksomhed”, hvor de sviner debatfora mm. til med urigtig og vildledende propaganda er, at de bliver bare ved, fordi de skal vise resultater for at hæve hyren. De kan blive ved i årevis – så længe, de bliver betalt.

  Det, der er problemet, er at besvarelse af trolderier gør redaktionen af indlæg vanskeligere.

  Vi er på Uffe’s blog – og det er Uffe, der afgør, hvad han gider se på. Der er som sådan ikke nogen RET til ytringsfrihed forbundet med indlæg. Ytringsfrihed kommer med, at det står en frit for selv at lave en blog.

  Det næste er, at idioten måske ytrer sig; men det indebærer ikke nogen forpligtigelse til at læse, hvad krybet skriver. Han har ikke noget krav på, at man hører efter.
  Læserne er (nogle af dem) nok i stand til selv at sortere hvad der – efter deres mening – er relevant. Det er jo ikke folkeskolen, det her, hvor sagesløse tvinges til at gengive propaganda ukritisk.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  Thomas Borgschmidt,

  Jeg er egentlig ikke uenig, men foreslår blot, at man undlader at svare ham. Ingen reaktion, og måske forsvinder han så af sig selv. Det skal selvfølgelig være en konsekvent ignorering.

 43. Af Kr Iis

  -

  Jeg ved ikke hvorfor mine indlæg ryger i filteret. Jeg henviste såmænd blot til en udmærket artikel i denne avis, som beskriver fænomenet statsautoriserede bloggere……

 44. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Ignorere hvem??

  Kriis: Du tror altså ikke, at der er en sammenhæng mellem Uffes indlæg og den artikel? Sådan rent redaktionelt? Tænk Dig om! Uffe er gammel journalist.
  Du tror måske heller ikke på, at det ikke tjener Uffes formål, at idioterne braldrer op? Han har omtalt servere i Spanien…… det er det han har snakket om.

 45. Af KR Iis

  -

  Borgsmidt

  Jeg tror ikke, at UEJ har indflydelse på det redaktionelle her på avisen selvom han en gang var journalist.

  Den artikel jeg henviser til handler om profesionelle bloggere i Rusland.

  PS. Jeg har tænkt mig om!

 46. Af Thomas Borgsmidt

  -

  For at vende tilbage til emnet:

  Vanin/Putins trussel hører formentlig til i kassen med diplomatiske giganttåbeligheder.

  Man overser helt Danmarks absolutte nøgleposition – både, hvad angår Nordatlanten og Østersøen. Intet kunne sikre Danmark bedre end Russernes trusler. USA finder sig ikke i, at deres vitale sikkerhedsinteresser anfægtes – selvfølgelig gør de ikke det.

  Altså klarer Canada, Island, Norge og Danmark at holde Nordatlanten kemisk renset og presset for russisk trussel, så vil besparelserne blive af et ganske uhyggeligt omfang for USA. Vi taler så afskyelige mængder penge, at det under ingen omstændigheder må anfægtes.

  For nu at slynge om sig med tal: Et amerikansk hangarskib koster i driftsomkostninger noget der minder om 1 mia. USD/år, hertil kommer så flåden til at passe på hangarskibet, som et løseligt slag på tasken siger et nogenlunde tilsvarende beløb. Helt typisk er CVN-65 Enterprise ikke blevet erstattet; men oplagt og kommer næppe i drift igen. Desuden forlægges CVN-71 Theodor Roosevelt til Stillehavet med hjemhavn på USA’s vestkyst efter igangværende togt (hvor den finske og svenske statsminister har været gæster om bord).
  Hvorfor? Fordi der ikke er brug for dem.

  Vi taler så mange penge i reelle forsvarsbesparelser for USA, at danske budgetdiskussioner er latterlige. Hvis vi kan skaffe folkene og uddanne dem, så skal pengene NOK blive fundet.
  Det kræver selvfølgelig, at Danmark, Norge, Island og Canada kan samarbejde og strikke en operativ planlægning sammen; men det skulle også være muligt – også uden at det koster mere end en jetjager.

  Østersøen:
  Nu aflægger Merkel officielt statsbesøg i Danmark – det har så ikke så meget med EU at gøre; men er mere et dansk-tysk anliggende.
  I denne sammenhæng er det spørgsmålet om infrastrukturen fra Holland til Estland, hvor der naturligvis skal være højspænding, jernbane og datakommunikation. For at det ikke bliver for sårbart, så skal forbindelsen i Østersøen opretholdes. APM har lige kontraheret 7 isforstærkede skibe til formålet. Havnene i Østersøen er mange og ret små; men en fartplan kan holdes ved at lægge håndtaget frem i rum sø.

  Set fra amerikansk side så er gevinsten umiddelbart, at den russiske østersøflåde aldrig forlader havn. Jo… en ferieudflugt til Cuba (det er nu også forbi)…. Men flåde operationer? Det sker ikke. I denne sammenhæng er Vanins trusler lige så stupide som Bulganins i sin tid. Det kunne da godt være – dengang – at man atombombede Danmark; men resultatet ville have været, at russerne selv aldrig var kommet ud af Østersøen. Sejle igennem et Storebælt med et kæmpe radioaktivt krater i bunden? Fuldstændig urealistisk. Et forholdsvis pivet atomuheld i Tjernobyl er man stadig ikke kommet over og forlystelsesparkerne dér er IKKE genåbnede.
  Det Putin nu truer med er reelt at atombombe udsejlingen fra havnen i Skt. Petersborg. Meget lidt begavet. Danmark er nøglen til at eliminere den russiske ishavsflåde og østersøflåde for altid. Det gør ligesom den amerikanske beredskabsplanlægning en del enklere. Det skal i den forbindelse ikke komme an på en løs division eller to, hvis vi ellers har kro-faciliteter og benzinstationer til dem. Det er i sammenhængen skillemønt.

  Truslen afslører hvor meget det rabler for Putin.

  Merkel-besøget er så også en del af dette. Dels vil det kunne fikse nogle interne tyske investeringsplaner, men i sammenhængen – her fremhævet – så er det nok så meget at vi hjælper Tyskland (og Frankrig) med at vikle sig ud af den noget ynkelige Mistral-klasse sag. Vi har nemlig brug for de spande til Canada for at Nordatlanten hænger sammen. Dels er der forsvaret af Island, dels skal man ikke glemme forsvaret af Nordnorge. Grønland? Det invaderer Rusland ikke – dels kan de ikke, dels kommer de aldrig levende frem, dels fryser de ihjel, hvis det mod forventning skulle komme så langt.

  Det kræver naturligvis nogle politiske aftaler kommer på plads – evt. nogle undertraktater til Nato-traktaten. Behovet for en forsvarskommission er reelt, fordi vi taler om en rollefordeling i Nato, hvor det skal aftales, hvem gør hvad og hvem har kommandoen – og hvem skal betale hvad for hvad. Netto kan jeg ikke se andet end at det bliver et spørgsmål om at fordele marcipanbrød. Vi kommer til at finde nogle forsvarsbevillinger og vikle lidt rundt med nogle skibsværfter, flyvestationer, jernbaner osv. men netto bliver der en ganske fornem gevinst for Danmark – også økonomisk.

  Hvorfor? Igen – og igen – fordi det for alle parter bliver den billigste og bedste løsning – også økonomisk. Det har været en investering af de bedre med den “aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik” Danmark har ført siden den kolde krig. Vore samarbejdspartnere har jo løbende set om vi kunne løfte opgaverne. Vi har ikke altid løftet de opgaver på den måde, som de selv ville – men de har nu virket nogenlunde – og bedre end forventet.

  End har Danmark admiraler: Spørgsmålet, der står tilbage er: Hvordan klarer vi – ikke opløsningen af Rusland – men af Sverrig. Dér skal findes en løsning på den etniske udrensning som skete i de østlige amter af Danmark.

Kommentarer er lukket.