Kapløb efter Kinas pibe

Af Uffe Ellemann 50

I morgen (onsdag den 1. april) er det sidste frist for at melde sig under fanerne i den nye Asia Infrastructural Investment Bank (AIIB), som er blevet til på kinesisk initiativ. En lang række vestlige lande, herunder Danmark, har meldt sig. USA kan altså nå det endnu, men der er desværre udsigt til, at amerikanerne bliver siddende udenfor og surmuler.

Det er trist. Dels fordi forløbet har afsløret en pinagtig mangel på translantisk og intra-EU koordination. Og dels fordi USA på denne måde helt afskærer sig fra indflydelse i den nye investeringsbank. Det amerikanske argument for at stå udenfor er, at der allerede eksisterer de nødvendige institutioner – nemlig Asian Development Bank og Verdensbanken. Og det er der naturligvis noget om. Men verden har ændret sig siden Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF) blev til som led i Bretton Woods aftalerne, der skulle lægge rammerne for verdens økonomisiske udvikling efter Anden Verdenskrig.

For et par år siden observerede den daværende chef for verdensbanken – den amerikanske diplomat Bob Zoellick – at vi oplever “tektoniske skift i den globale magtstruktur”. Det er et malende men præcist udtryk for den udvikling, der tog ekstra fart efter den globale finanskrise, hvor Vesten gradvist er blevet trængt tilbage, og lande som Kina og Indien er kommet til at fylde mere og mere i den globale økonomi.

Desværre har dette skift ikke sat sig bemærkelsesværdige aftryk i magtstrukturerne i Bretton Woods institutionerne – og kineserne har med en vis ret følt sig tilsidesat. Det er ganske det samme, vi oplever i FN, hvor sikkerhedsrådets sammensætning jo slet ikke afspejler verdens sande magtstruktur – og hvor FN derfor risikerer at miste relevans.

Derfor havde det været naturligt, om USA enten havde givet kineserne eller andre større indflydelse i de vigtige økonomiske institutioner – eller, når Beijings tålmodighed var sluppet op, gik med ind i AIIB for dog sammen med ligesindede at kunne påvirke udviklingen. Det havde været i god overensstemmelse med den “pivot to Asia”, som der er talt så meget om: Kina bør aktivt engageres af USA, hvor det er muligt.

Nu fik vi så i stedet en situation, hvor de store europæiske lande løb om kap for at komme først med. UK kom først. Englænderne meldte sig fem dage tidligere end Tyskland, Frankrig og Italien (hvorefter alle vi andre fulgte efter), og man får en mistanke om, at det var vigtigt at slå Tyskland i kapløbet. Handelen mellem Tyskland og Kina udgør 40 % af Europas samlede handel med Kina, og der har udviklet sig et “special relationship” mellem Kina og Tyskland, som betragtes med misundelse (og en vis mistro) af de andre store europæiske lande.

Nu har vi så en situation, hvor USA og EU har demonstreret manglende enighed over Kina. Og hvor EU har demonstreret en indre mangel på koordination, som må falde hårdt tilbage på såvel de ansvarlige regeringer som på de fælles institutioner. Sagen er tilsyneladende slet ikke blevet drøftet på tilpas højt niveau. Man er bare faret afsted…

Kineserne må grine i skægget. De har – endnu engang – vist mesterlig evne i at føre del-og-hersk politik. Og de europæiske lande er faldet over deres egne ben i deres iver efter at stå sig godt med det store marked. Men amerikanerne må bære deres tunge del af ansvaret. De har demonstreret manglende evne til at forstå, hvordan verden har bevæget sig.

50 kommentarer RSS

 1. Af Søren Revser

  -

  Det forlyder, at der er set en kinesisk U-båd i den Svenske skærgård – Det er F… uhyggeligt du.

 2. Af Hans Hansen

  -

  Man kan så glæde sig over at Danmark har forstået værdien af samhandel med Kina, og at tyskerne endnu er villige til at trække læsset i EU.

  Det fortæller også, som endnu en demonstration, at EU stadig ikke er klar til at løfte den føderale opgave. EU har stadig meget EU først skal bevise før jeg kan have tillid.

 3. Af Helge Nørager

  -

  Selv i dag udgør fortidens synder i form af forurening en % sats af BNP, realister ved at om få år vil de bruge mere af BNP af tidligere synder end deres vækstrate.
  De har stadig 700 millioner i armod og uden lægehjælp for andre end de meget velhavende.
  Kina knækker i flere dele inden 30 år.

  Og Kina er ikke noget af grine af.

 4. Af r. vangkilde

  -

  Stik piben ind Elleman! Kina her ikke skat på arbejde og demokrati, men funktionalisme.

  EU’s enkelt lande søger derfor handlefriheden med Kina, der samtidig sender USA ud i åben
  konkurrence om den globale magtbalance. ELLER hvorfor denne “pivot to Asia” , hvor Kina
  kan hente funktionalisme i Europa, og først og fremmest fra Tysk teknologi, kvalitet, og ny
  industriel udvikling. Når samtidig USA andre sin udenrigspolitik til nye mål om forsvars aftaler i den arabiske verden ELLER, hænger USA fast i sin økonomiske konservative politik.
  Kinas forsvarskultur kan du se på Moesgård Museum i Århus, for Kina handler det nu om vækst, indtjening og investeringer på den globale scene.

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det initiativ skyldes udelukkende, at alle investorer er flygtet ind i USD!

  Der kommer ikke noget ud af den AIIB – simpelt hen fordi der ikke er noget at investere i!

  Det investorerne – helt typisk japanerne – venter på er, at .f.eks. YEN er faldet så meget i kurs, at de investeringer, de solgte til en investeringsbank – for af virksomheden lånte penge – skal falde så meget i pris gennem kursfald, at prisen bliver attraktiv igen.

 6. Af Per Torbensen

  -

  Bretton Wood aftalerne fra Østkysten efter krigen,handlede mere om guldfoden,hvor intet land,måtte trykke flere penge sedler end der var guld som modvægt.

  Dette projekt blev forkastet med Nixon som præsident omkring 1968-Bretton Wood aftalerne blev annuleret og idag ser vi konsekvenserne.

  USA s seddelpresse kører for fuld damp og Kina kan naturligvis ikke sidde det overhørig,de ejer (KINA) omkring 25 procent af deres gæld!!.

  Vietnamkrigen ændrede dette forhold markant i 1968-USA ejede ganske enkelt ikke guld nok til,at betale for krigen-derfor ud med den aftale(1944-45).

  Penge mængden idag,er så enorm idag,at ingen penge vil kunne købe alle herlighedsværdierne -fordi mængden af værdi er mindre end penge som købekraft-derfor de evindelige krige og kriser-hvor opskrivninger i ejendomsskatter og værdivurderinger er det nødvendige redskab for at skabe illusioner.

 7. Af Søren Revser

  -

  Per Torbensen: Ja USA bedriver økonomisk terrorisme – Ingen tvivl om det. Og de bekymrer sig ikke om antallet af ofre på vejen, heller ikke deres egne.

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  En ting gør at Bretton Woods aftalen er irrelevant er, at situationen efter 2. Verdenskrig var den at der manglede likviditet i Europa og derfor pumpede man med Marshal-planen investeringer i Europa – frem for alt Tyskland.

  Det er mildest talt IKKE situationen i dag! Det er jo ikke fordi, der mangler likviditet! Der er bare ikke noget rentabelt at investere i – endnu. Det kommer der i Europa; men ikke i Asien.
  Når Europa får samme lave olie- og råvarepriser, så skal der nok komme investeringer, fordi der skal rationaliseres, så den dyre europæiske arbejdskraft kan udnyttes effektivt.

  Indtil da, så er der infrastrukturinvesteringer – i specielt Nordeuropa: Holland-Tallinn – der er så åbenlyst rigtige, at de bliver gennemført. Finansieringen vil ikke blive med statsobligationer; men andre obligationer. Betalingen vil være afgifter som jernbaner, telefonselskaber og elselskaber betaler – gode sikre debitorer.
  Hvis man tror, at man får lov til at lege med tyske statsobligationer, så tager man godt nok fejl. Jeg spøger ikke pengene er parat!

 9. Af Jan Andersen

  -

  Glimrende indlæg fra UEJ – et af de få der behandler virklighedens verden.

  Bortset fra kommentaren ” Sagen er tilsyneladende slet ikke blevet drøftet på tilpas højt niveau”. Det virker som om der her menes Europa burde have spurgs USA først, “clearet”/ “kordinere” med USA. Havde man dog bare anlagt samme forståelse og handling da det gjaldt USAs krig mod Rusland – men den store forskel er her, USA starter krige, Kina starter samarbejde.

  Europa bør holde USA i arms længde, og søge bredt samarbejde – tiden er ikke til ensidige “partnerskaber”.

  Kine: 1.37 miliarder indbyggere
  Indien: 1.3
  USA: 0.32

 10. Af hans ansersen

  -

  Kineserne har så mange dollars at de ikke ved hvad de skal bruge dem til så de laver en ny valuta fond hvor de kan låne dem ud, men de vil sikkert have deres penge tilbage i den nye reservevaluta.

 11. Af Jan Andersen

  -

  HANS ANSERSEN , mjaaa, historien er lidt længere end som så

  – pga USA gennem de sidste årtier har sat sig på “verden”, med IMF, som ikke er international som navnet kunne antyde, men amerikansk (med støttte fra EU ) – har BRIC landene mf besluttet dels at oprette deres egen valutafond som modstykke til IMF, dels aftalt indbyrdes at handle i ikke-USD indbyrders, samt ikke handle energi i USD men i en valutakurv uden USD.

  Gadaffi var tideligt ude da han udmeldte Libyen ville gå fra at handle olien i sølv fremfor USD – han blev fjernet som jeg opfatter det, med hjælp fra “stråmanden” Lene Esperen,

  Alt dette pga rigtig mange lande er ret sure på USA, faktisk er det vel 90% af verden.

  Man ser da også personer fra EU indsættes i IMF, eksempelvis Cristina Lagrade.

 12. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er på tide, at alle indser, at USA er en klods om benet på Europa. Den gamle supermagt har haft det så godt i rollen som ledende magt, at enhver forandring i tingenes tilstand betragtes som terrorhandlinger fra ondskabsfulde omgivelser og behandles derefter, men hvornår har en magthaver næret ønske om forandring?

  Eu bør gøre Europa fri af kvælergrebet og bindingerne, som det reelt tilbagestående USA forsøger at fastholde os og resten af verden i. Udviklingen lader sig ikke standse af et i enhver henseende primitivt USA, der er fastlåst i synerne fra en stor fortid. Forrige århundrede var det amerikanske. Lad dette århundrede blive det europæiske. Det er udvikling – det er nødvendigt.

 13. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu har der været et utal af disse underlige finansinitiativer fra Kina’s og Ruslands side. I almindelighed gør de ikke nogen skade, for de grunder sig dels i vrangforestillingen om Kinas (Ruslands) stråååålende fremtid, dels er de så åbenlyst i strid med de grundlæggende love i økonomi.

  Jeg ved ikke helt, hvad disse møder egentlig skal dække over; men…

  Så har jeg mere respekt for statsministeren, der sælger griseører i Kina. Så kan de få noget til den pris de vil give.

 14. Af Per Torbensen

  -

  Her et bidrag til forståelsen for hvorfor flere lande vil væk fra dollaren som reserve valuta.
  Titlen på you tube er følgende:USA går bankerot i år 2020-økonomisk analyse af Jørgen Ørstrøm Møller.(24 minutter)
  Tankevækkende og syntes fri for ideologiske og politiske sær interesser.

 15. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Per Torbensen: Sikke noget vrøvl!

  Det er ikke det, der sker!

  Sagen er jo, at man kan ikke være reservevaluta uden at være i gæld. Det er som bekendt ikke lige det, der er sagen med Kina. Her er undtagelsen ved Bretton Woods – nemlig massive investeringer, men vi taler rigtig store beløb for at det virker.

  Sagen er den, at modsat rettede interesser har næsten ingen mulighed for at blive enig om en valuta. Det tør svagt antydes, at Kina har andre interesser end de fødevareproducerende. Hvis man ikke har en valuta, så er man reduceret til tuskhandel, og den er ikke effektiv – de centralt styrede kommandoøkonomier forsøgte jo at oprette enorme kataloger med hvad tingene skulle koste. Lige præcis det system, som Ludwig Erhard gjorde op med og kasserede med hård hånd – efter at systemet var smadret totalt af 2.verdenskrig.

  Det fantastiske er, at man stadig trækker den døde hest af stalden.

  Nu sker der ikke noget ved at tilmelde sig en Asia Infrastructural Investment Bank (AIIB), for det fiser ud i sandet. Er der noget Kina og Asien har for MEGET af, så er det infrastruktur! Man er i Kina endog begyndt at bygge byer uden indbyggere – mange af dem – og de forbindes med omfattende vejnet, hvor der HELLER ikke sker noget.

  Det kan da godt være, at jeg, USA og Japan er Spielverderbere; men jeg kan nu godt lide ideew

 16. Af Søren Revser

  -

  Een ting er i hvert fald sikker. Finansverdenen overalt er ovenud lykkelige over de igen igen fik lov at tørre svineriet af på almindelige mennesker.

  Og det er sådan set det eneste der er interessant. Ikke hvad diverse korrupte politikere, økonomer mener om noget som helst.

 17. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  PER TORBESEN /Nærmest enig, at i virkeligheden har Dollaren tabt sin værdi, der er alt for mange i omløb.
  Dertil at USA verdens mest forgældede land, kører kun på renomeet, et uhyre blakket ry, reelt er de nu 2015 bankerot.
  Så Du behøves såmænd ikke vente til 2020 ( vil være som at blive ved med at hælde salt i et åbent sår ) mit bud at nu går det stærkt, at USA reelt erklæres bankerot her og nu 2015…….at give USA frist til 2020 er at give USA alt for lang snor, det bliver for kostbart, det får de ikke lov til……mit bud ikke 2020, men her og nu 2015.
  Ja egentligt ganske tankevækkende….i den sammehæng Asia Infrastructural Investment Bank (AIIB) en god ide…..og tak Uffe for et rigtigt godt indlæg, ikke mindst Dine 2 sidste linier, de siger alt.

 18. Af P Christensen

  -

  Var der ikke noget med at USA gik ind og fjernede diktatorer ?
  Hvad med at starte med Kina ?
  Nånej, money talks.

 19. Af Jan Andersen

  -

  Grunden til USA ikke er gået konkurs for længst, er energi og varer typisk er handlet i valutaen USD gennem årene – USA kunne blot trykke dollar efter behov, og sælge dem.

  Denne era kommer til en ende, idet de ret sure 90% af verden er gået sammen om at udelukke dollaren – dvs USA kan ikke i fremtiden blot trykke flere dollars og sælge dem, for ingen har brug for dem længere iom dollaren ikke er nødvendig for at købe energi og varer, bortset fra USA selv naturligvis.

  Hvor lang tid der går med denne “omstilling” får vi at se, men udgangen er uundgåelig.

 20. Af Jan Andersen

  -

  Mht fobien mod dikatorer, mener jeg desto større et land er, desto mere “styr” på landet skal der være, især hvis landet dertil er udviklingsland. Ellers går landet amok.

  Når man fjerner en dikatator, eller hans magt, i et sådant land, bliver der kaos. Som vi har set det i Libyen, Syrien, Afghanistan, Irak mf.

  Det ville være umuligt at regere lande som Kina og Rusland med den danske form for “demokrati”, man kan forestille sig hvor meget pind de Radikale kan sætte i lorte hvis de fik lov, landet ville blive paralyseret som det er sket med Danmark.

 21. Af Søren Rasmussen

  -

  Hvis vi nu ‘piller alle konspirationsteorierne ud’ for et øjeblik- så er der ret beset ikke nogen grund til, at Kineserne skulle være vores fjender!

  Hold nu op med at kigge efter ‘bøhmænd’ under enhver sten på din vej – nyd hellere billedet på Jesu opstandelse og dens symbolske betydning.

  Det er helt naturligt for Europa at vi NU begynder at kigge indad i vores historie og begynder at frigøre os fra USA – der i den sidste krig i Europa dedikerede 5 millioner mænd (og kvinder) til at vinde krigen i Europa (med store menneskelige tab som følger).

  USA har den meget store fordel, at de agerer som ‘et land’ og taler med en stemme i vigtige udenrigspolitiske sammenhænge.

  Det gør Europa ikke – vi har den styrke, at vi skal indgå i alliancer, før vores stemme bliver hørt!

  Kina er jo også en tidligere kolonistat (det østlige Kina), der har oplevet tidligere kolonimagters arrogante og destruktive hærgen i deres land.

  Hvis Danskerne fortsætter med at opføre sig civiliseret overfor Kina, er jeg sikker på at vores to ældgamle civilisationer vil drage endog meget stor nytte af hinanden.

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jan Ulrik Fris: Det var dog noget massivt nonsens!

  Simpel modstrid med virkeligheden, som enhver kan slå op på nettet.

  USD har ikke mistet værdi – tværtimod. Alle andre valutaer har mistet værdi ifht. USD – alle. Der er reelt blevet 10-20% færre penge i verden. Der er også massiv deflation: Det er lige som om olien er blevet billigere. Andre råvarer holder prisen – målt i USD – endnu. Fødevarer skal op og metaller som stål, kobber og guld skal ned – det kommer også.

  Industrivarer kan ikke falde meget mere i pris, fordi af Kinas eksport er kun 5% værditilvækst ifht. importvarernes pris.

  Euro skal nok komme op igen, fordi eftersom råstofproduktion lukker ned, så vil mineselskaber og urentable virksomheder blive købt op igen af de investorer, der er flygtet ind i USD. Der skal nok komme gang i investeringerne i Europa.
  Dels er der de store renoveringer og udbygning af infrastruktur. Dels skal ny teknologi installeres i Europa – og USA – til erstatning af den produktion, der falder bort i Kina.

  Kina har kørt sin økonomi dårligst tænkeligt. Lige nu drager Kina nytte af halveringen i energipriserne; men den vil blive opvejet af stigninger i fødevarepriserne.

  Som jeg så tit har påpeget – uden det har gjort det fjerneste indtryk på kommentariet (heller ikke forventet: En gang idiot – altid idiot) – Kina har ikke lavet andet end fejl.
  Som eksportør holdt de RMB undervurderet og nu burde de som nettoeksportør (hvis de ikke allerede er det, så bliver de) overvurdere deres valuta: Det kan de bare ikke, det vil nemlig ruinere dem, fordi deres opsparing i USD ville forsvinde – uden de havde fået noget som helst for det – samtidig ville deres eksport forsvinde. De er ikke konkurrencedygtige.

  Det er det samme med deres sindssyge nonsens om at gøre RMB til reservevaluta. Selvfølgelig sker det ikke. De kan da godt lave tosidede aftaler med Rusland udenom USD; men hvad vil de så lige betale for deres olie/gas?

  Det er så deprimerende, at tåberne fastholder deres vrøvl i lyset af helt konkrete hændelser.

  Fødevarepriserne vil stige og det vil igen kunne svare sig i den tredje verden at producere fødevarer – allerede nu kan man se at afgrøder, som det før ikke kunne svare sig at dyrke er begyndt igen – hirse f.eks. som dyrkes hvor hvede ikke kan gro p.gr.a. tørke; men hirse kan.

  Europa – det skal nok komme – der er virkelig nogle lavthængende frugter i form af effektiviseringer i transport og energi (olieprisen er såmænd det mindste af det – en mere effektiv udnyttelse af den energi, der er til rådighed umiddelbart er meget mere givende). Det vil tage nogen tid; men Europa vil – ligesom USA – drage nytte af de lavere importpriser og billigere varer gennem mere effektiv produktion.
  De varer, man køber henne i ALDI – der er halvdelen (eks. moms) jo forhandleravance – massivt effektiviseringspotentiale. Der skal nok komme gang i den økonomi – ikke på den uansvarlige måde som grækere, russere og kinesere roder rundt.

  Fødevarer betyder intet på et vestligt budget. På et franskbrød til 13 kroner udgør korn vel 25 øre. Betyder intet.

 23. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nej, det jeg venter på er, at guldprisen får sådan et smask. Vi taler reduktion på 2/3 – 3/4.

  Jeg venter også, at Nationalbanken lægger valutareserven over i EUR – de er jo billige for tiden; men der er en vis mangel på tyske statsobligationer. Der skal nok komme nogle gode obligationer i forbindelse med infrastrukturinvesteringerne.

  Det andet er, at udstrømningen af kapital fra Australien, Sydafrika, Sydamerika, Japan mm. skal fortage sig – efter deres devaluering: Så vil der være en del investeringer, der kommer til at se helt interessante ud med en rabat på 20-25% – Canada er jo heller ikke at foragte. Det skal nok bringe EUR op igen – eller rettere USD ned.

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Men ellers bliver det ligesom Kinas andre “strålende” idéer. Kan nogen huske, at de ville lave minedrift på Grønland og ferieparadis på Island?

  Bare rolig, Uffe, Din noget besynderlige fornøjelse ved at stå iskoldt vand og fryse ude midt i ingenting og fange fisk (jeg har ALDRIG begrebet den) – den interesse er det sikret, at Du kan få lov til at dyrke – ganske alene! Ja, altså mens vi andre sidder og hygger os på et velassorteret og opvarmet værtshus med at spille terninger og mousel.
  Hvorfor ikke jage kvæg i Afrika (gnuer) og edderkopper og slanger i Australien? Ikke omvendt, så bliver bliver bondemanden sgu sur!

  Kineserne er da velkommen til at købe alt det australske grus, de vil – og kalde jernmalm – der må være til adskillige indkørsler i HELE Kina.

  Kobberpriserne skal nok komme ned, nu da efterspørgslen i Kina aftager og de urentable miner lukker ned. Så begynder producenterne nok at justere prisskruen i tide til vore infrastrukturinvesteringer. Lagerværdierne – de holder nok – ja, indtil spekulanternes banker krakker! Nogen, der kan huske Landmandsbankens krak i 1920 – det var samme sortering genier, der var bankdirektører den gang. Der var også meget store lån til lagre købt til krigspriser og da produktionen kom igang igen efter krigen, så faldt priserne sgu! Det holdt Landmandsbanken ikke til – Glückstadt hængte sig i cellen inden han blev dømt.

  Det kommer vi til at se meget mere af!

 25. Af Søren Revser

  -

  I det mindste kan vi glæde os over, at indkøbet af de nye Amerikanske F35 Joint Strike Fightere nu kan skrinlægges, da prisen netop er forhøjet med ca. 20%

  For ingen ved sine fulde fem, vil vel betale 20% overpris grundet Euroens/Kronens nye junk status.

  Ps.
  Med mindre selvfølgelig der aldrig har været tale om en reel forhandling.

 26. Af georg christensen

  -

  At kineserne sammen med russerne inklusive verdens såkaldte fattige lande, de lande, som indtil nu har levet på “overlevelselsgrændsen” uden muligheder for videreudvikling, på grund af den såkaldte “vestlige” verdens magt strukture, som i sin helhed er bygget på “udnyttelse” af “alle” som står udenfor. En tankegang som en “globaliseret” verden ikke længere har brug for, En tankegang, som i sær Europæernes politikere bør tage til efterretning. Jeg skriver kun dette, fordi jeg er “Europæer”, og fuldstændig u enig med den nuværende europæiske politik, overfor både russerne, kineserne og alle andre såkaldte tredje lande..

  Den nye asiatiske investerings bank i østen bør bare ikke bygges på samme grundlag, som vesten har bygget grundlaget på, så går det kun grueligt galt, og lander i en kamp, vest mod øst på finansområdet. På militærområdet, håber jeg, at vestens soldater ikke længere kun består af “dissiplin” og “kæft trit og retning´s” modelbeskrivelser, men forsvars soldater, som er uddannet til at forsvare deres folk, ligegyltigt hvad tilfældige magtbegærligheder tilbyder dem.. Så længe vi Euborgerne ikke har en fælles EU hær, stoler jeg ikke på EU’s selvforsvarsvilje.
  Hvad tyskerne i denne forbindelse mener er fuldstændig ligegyltig, så længe de bare tilpasser sig USA/ NSA, og ikke tør virke som “Europærer”.

  .

 27. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  @Borgsmidt: ” Man kan ikke være reservevaluta uden at være i gæld.” ?

  Ha…ha …Borgsmidt, ja spielverderbere, hvor længe vil Du holde hånden under USA……det er GAME OVER….det er HASTA LA VISTA USA.

  Det Du Borgsmidt kommer til at se når hele markedet kollapser, altså ingen efterspørgsel i forhold til produktion, det kunne naturligvis løses, om der var en vilje til at løse problemet, men den viljen findes ikke, da det istedet drejer sig om at udplyndre, det kan gå til en vis grænse, og mit bud at grænsen er nu nået, for hvor længe ‘de’ helt bevidst kan udplyndre befolkningen, og samtidigt forvente et positivt resultat.

 28. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jan Ulrik Fris: Det er Dig, der er ignorant!

  En undtagelse er de massive investeringer, som USA foretog efter 2 verdenskrig i Europa.

  Markedet for hvad kollapser?

  Fødevarer? Energi?

  Kobber og andre metaller er sådan set kollapset al den stund, det ikke har været muligt igennem et par år, at få en officiel notering af stålpris. Det stål, der forbruges i Vesten er i alt overvejende grad omsmeltet skrot.

  Jan Ulrik Fris: Du er ikke i stand til at have en mening – så enkelt er det.

 29. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  /Borgsmidt.
  Det der sker nu er en udplyndring af befolkningen fra bla. USA & EU, intet håb om at kursen ændres, tværtimod …..Du Borgsmidt kommer ind imellem med mange kvalificerede bud på en konstruktiv løsning….og Du har gennemskuet bankerne….respekt for det Borgsmidt, men Du har ikke bankerne….Du har ikke ECB….Du har ikke IMF med Dig, for de er banditter med hånden dybt i Dine sidste penge, de udplyndrer hvor de kan, og pengene ender hos den rigeste del af de 1 % rigeste, hos de mest korrupte, multinationale og våbelhandlere, imens befolkningen stander i våde, vi udplyndres i et fuldstændigt tomt pyramidespil, når det kollapser…..mit bud 2015…..står vi og diverse Regeringer med en bunke parpir helt uden nogen som helt værdi.

  Tyske statsobligationer ?
  Men når det nu kollapser at …alles ist verloren.

  Borgsmidt Din ide et marked er også god nok, men der er intet marked, stor produktion men kun et beskedent salg, og alt bliver ved at rykke i forkert retning, efterspørgsel vil falde yderligere på forbrugsgoder, Staten udplyndrer befolkningen…..IMF – ECB – EU de Multinationale firmaer og våbenindustrien udplyndrer landet & Staten……ikke fordi der mangler udbud, problemet er at der kommer til at mangle efterspørgsel.

  Tag bare aktiemarkedet, kun i top fordi der trykkes penge som aldrig før, men det står over for et brat stop, og når det sker….ja sikkert inden da, at opstår panik, at sikkert fra en dag til den anden, at ja ….alles ist verloren……Hr Borgsmidt dette er stilhed før storm.

 30. Af Gert Hansen

  -

  ‘Kapløb efter Kinas pibe’.

  Sådan ville jeg nu ikke betegne det. Men det er rigtigt, at tingene ændrer sig i denne verden, og godt at Danmark er med på det. Selvfølgelig er det svært at erkende i USA, at det ikke længere blot kan gå efter ‘USAs pibe’, men forhåbentlig vil de besinde sig og spille konstruktivt med.

  Indtil videre har Kina været forholdsvis tilbageholdende og afdæmpet i internationale sager. Det vil de blive ved med indtil videre, men godt at se, at de så småt indtager en konstruktiv plads i det internationale selskab. USA kunne lære noget med hensyn til ikke-krigerisk indblanding, idet krigerisk indblanding er noget de for ofte er forfaldne til. Kina har undgået det, og vil nok holde en lav profil de næste 30-40 år.

  Kineserne ved godt at deres tid kommer, (hvis de altså undgår at læsset vælter, som det af og til gør i Kina), men de har tid at vente. De har trods alt 5000 års historie bag sig, så nogle årtier fra eller til, betyder ikke så meget.

 31. Af r. vangkilde

  -

  ER DEMOKRATIET VED AT GÅ FALLIT! – i kapløb efter USA’s pibe, demokraterne er i samme båd.
  Hr. Borgsmidt, brød 13.- korn 25 øre- forskellen er skat på arbejde! – spørg Corydons vækst.
  Eller, når min kinesiske restaurant middag koster 15.- andesteg, ris og suppe.

  Og hvem vil lige investere i SKAT og omkostninger, produktion og investeringer flytter derhen,
  hvor der ikke er skat på arbejde altså Asien, Afrika etc . Kinas nye store investering er Afrika, og dets olie, gas og energi produktion, som er lanceret af præsident Xi , i ny store landvinding
  med AIIB.

 32. Af Jan Andersen

  -

  Dette “kaptløb” er jo et symptom på de vestlige “demokratiers” fald, ikke at man danser efter Kina, men man danser efter karrieren.

  Nutidens vestlige politikere, især i Europa, arbejder ikke længere for landet de blev sat til at styre, men efter noget helt andet – nu drejer det sig om karriere, at blive set med de rigtige. En kamp om at være med ved alle events, blive fotograferet sammen, mingle, være med sammen med de andre.

  Ingen taler længere om hvad man vil gøre for landet, men om hvad man kan gør for sig selv – der skelnes mellem de der har en mision for landet, og de der har deres egen mision.

  De der vil være statsmisister fordi de har en vision om hvad de kan udrette, hvilke problemer de kan læse, der taler om hvad de vil løse og deres vision for landet – mod de der ingen mission har, og taler om alt andet.

 33. Af Jan Andersen

  -

  BORGSMIDT, “Men ellers bliver det ligesom Kinas andre “strålende” idéer. Kan nogen huske, at de ville lave minedrift på Grønland og ferieparadis på Island?”

  Spagetti-snak som altid – kan du se forskel på en virksomhed og et land ?

 34. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Åh… Vorherre bevar’s så begynder idioterne i “kommentariet” at have en meeeening. Ak, ak, ak……

 35. Af Ulf Timmermann

  -

  Bortset fra overskriften (den slags har jeg selv kreeret titusindvis af, så jeg burde vide det), synes jeg det er et ræsonnerende oplæg, en sjældenhed nu om dage – det må jeg medgive, satans osse. :)

 36. Af Søren Revser

  -

  Hvorfor har Hr. Ellemann mon ingen kommentarer til, at ECB, stik mod alle regler, nu opkøber rådne statsobligationer?

  Er det mon kun belejlige holdninger der tåler dagens lys?

 37. Af Sten T Bundsgaard

  -

  Gad vide om ikke Kineserne kunne levere Internet til Nord Djurs og resten af udkants Danmark for den samme pris som et kvart F35 Jager fly koster?

 38. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Ja korrekt Hr Borgsmidt at fødevarepriserne vil stige……..
  ……..men det løser ligesom ikke problemet……..min tegnebog er ligeså tom som Din.

 39. Af Thomas Borgsmidt

  -

  JUF: Hvad véd Du om det? Idiot!

 40. Af thorkild adelvard

  -

  Marschallhjælpen fra USA til Europa efter 2. verdenskrig var betinget af at der blev indgået de samarbejdsaftaler i Europa, der siden blev udviklet til EU. USA var en væsentlig motor for skabelsen af EU. USA har i lang tid presset på for at EU skulle påtage sig en større rolle. Det gælder europæisk forsvarspolitik de europæiske NATO-lande langtfra har villet investere i et tilstrækkeligt forsvar, men lever højt på forestillingen om at USA nok, når det kommer til stykket, vil levere det forsvar vi har brug for.
  USA har varslet at de vil flytte fokus fra Europa mod Asien. EU har langtfra udviklet den fælles udenrigspolitik og udenrigstjeneste der er behov for når USA flytter fokus. EUs forsvar er om muligt endnu ringere stillet uden USAs ressurcer og ledelse. Problemet er vel dybest set ikke om USA og EU holder i hånd, men at EU Ikke har udbygget det europæiske samarbejde så det kan klare sig alene uden USA.

 41. Af Ulf Timmermann

  -

  Thorkild Adelsvard,
  tja, det er et af mange spor, man kan følge, har ofte læst det gentaget, men er nu ikke et “sammendrag”, jeg selv “tror på”, uanset hvor mange gange, det bliver gentaget.

 42. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Borgsmidt/
  Det er ganske enkelt, da de våbenindustrien, og de multinationale, såsom eksempeltvis Nestle og Monsanto skorer gevinsten.
  Hvor også religion og mafia er indblandet, også IMF og ECB, også USA og EU er så gennemkorrupte idag, at dag for dag mindre og mindre til overs til befolkningen, mindre for os alle at dele på.
  Som du skriver at ” Europa det skal nok komme.”
  Hvis det kom, så var det kommet, Europa har kendt sine bedste dage.
  Asia Infrastructural Investment Bank er en påmindelse derom hvilken vej vinden blæser.

 43. Af Anders Brun

  -

  JUf hvis du synes vest er korrupt, så skal du bare vide hvad Rusland og Kina er,…. Lad nu vær med at stikke hovedet i sandet. Eu og usa er ikke perfekte langt fra… Alernativen er endnu værre….

 44. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  A Bruun/
  Rusland/Kina….ja det vækker minder….hvorom alting er….kan man rigtigt nok ikke sige EU & USA perfekte, det der foregår i vest er at betegne som systematiskt selvdestruktion.
  Ja jeg medgiver visse lighedspunkter med det tidligere Sovjet, der heller ikke kunne hænge sammen til sidst, men nedturen nu i vest er jo ynkeligt at se, og helt og udelukkende selvforskyldt.

  Ja tænk at dagen skulle komme…..komme at erkende at tilsyneladende græsset meget mere frodigt, meget mere grønt på den anden side i Rusland & Kina.

 45. Af Jan Andersen

  -

  Jo det er sørgeligt at se “Vesten” i en selvdestruktion.

  USA er snart uvenner med det meste af kloden, og man prøver desperat at “tage” Mellemøsten sammen med deres tro væbner EU og Nato. Men Mellemøsten er nok ikke så smart at blande sig i de næste årtier frem, det kommer og koster allerede.

  Få lægger mærke til hvem det er der starter krige ( bortset fra den evige kamp internt i Mellemæsten ) – og hvem der søger fredelig samhandel . USA, EU og Nato har det seneste årti stået for stor set alle krige, har sat ild til Mellemøsten, erklæret krig mod Rusland – læg mærke til Kina og Rusland ikke har startet krige som sådan, men forsvaret deres for og baghaver mod “fundamentalister, her er EU, Nato og USA medregnet i denne kategori med deres imperielisme.

 46. Af Jan Andersen

  -

  Når man som almindelig borgerlig og lieberal vælger svinger over til at være på “det andet hold”, kan man kun forestille sig hvordan andre tænker udenfor “Vesten” om hvad EU, Nato og USA har gang i.

  Disse lande og deres befolkninger siger ikke noget – men sten sikkert at de vil “slå tilbage” på et passende tidspunkt. Den nye verdensbank er kun en del af en strategisk plan udtænkt af Kina til helt at stække primært USA. Kina er om nogen eksperter gennem årtusinger i “krigens kunst”, og “Vesten” fejlbedømmer totalt situationen og hvad der er under opsejling. Hvad der præcis er under opsejling kræver et større analysearbejde, men pilen er allerede sat – økonomisk krig. Som USAs tro væbner kan det ikke undgås dette går ud over Europa, derfor en god ide at holde USA i arms længde fremover.

 47. Af Søren Revser

  -

  Vesten, med USA i spidsen, har taget og tager fortsat fusen på deres egne befolkninger – Det er uomtvisteligt.
  Og hvem bliver mon rigere af at centralbankerne leder seddelpressen løbe, Ja det gør naturligvis kun de rigeste.

  Desværre er tankevirksomheden blandt f.eks. Danskere begrænset til deres egen gældsrytteri, så de forstår tydeligvis ikke det langsigtede problem – Deraf formentlig også Pressens absolutte fravær.

  Men det interessante er, at den almindelige Amerikaner så absolut heller ikke er glad for de sidste 15 års udplyndring – Det hører vi bare ikke noget om.

 48. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg morer mig altså lidt over dette her.

  Fødevarepriserne er ikke steget – næh…. men det er USD sgu’! – og alle priser afregnes i USD.

  Så har kineserne købt den sidste dækfabrik – det skal de da være velkomne til. Der bliver meget frokost pr. reservehjul.

  Det sjove bliver, når USD igen falder. Det gør den, fordi alle investorerne er gået i USD – de skal lige se på om investeringerne rundt omkring efterhånden er prissat rigtigt. Når det er sket, så skal de penge nok vende tilbage.

  I øjeblikket er afkastet ikke som resultat af rente eller afdrag: Det er valutagevinst. Der kommer nok ikke en renteforhøjelse i USA foreløbig – ikke så efterspurgt som statsobligationerne er.

 49. Af georg christensen

  -

  Kapløbet efter ” Kinas pibe”?. Et udsagn desværre igen fra uvidenheden. Kinas pibe indtil “nuet”, lyder, som vestens magtbegærligheder har formet den. Det er ikke kineserfolket´s pibe der er noget galt med, men den pibe, som vesten har smidt i hovederne på dem.

 50. Af Søren Rasmussen

  -

  Selv Winston anerkendte Madam Chang som en meget intelligent person og kvinde.

  Når Winston var mest fuld og var parat til at blive puttet i seng, hyldede han det Britiske Folk – som jo stadigvæk er under kontrol af Danskerne.

  Vi Danskere fører jo stadigvæk Vikingerne i Norden.

Kommentarer er lukket.