Er folk blevet bindegale?

Af Uffe Ellemann 329

Vores slagter er en fredsommelig mand, der mig bekendt aldrig har ytret sig voldsomt om samfundsspørgsmål. Men i formiddags, da radioen havde berettet om udsigten til et nej ved folkeafstemningen i morgen, spruttede han over: Er folk blevet bindegale?

Jeg må indrømme, at jeg har det på samme måde. Hvordan er det dog gået til, at en fredsommelig afstemning om, hvorvidt vi skal bevare den gældende tingenes tilstand, hvor der samarbejdes med andre europæiske lande på en række retlige områder – herunder det meget vigtige Europol-samarbejde – er blevet blæst op til en afstemning om alt muligt andet, først og fremmest om holdningen til EU og om tillid til vores politiske system?

Hvis det virkelig ender med et nej i morgen, er det fordi et flertal af vælgerne har ladet sig forvirre og forføre af den groveste nej-kampagne, jeg mindes at have oplevet. Og jeg har ellers både set og hørt en del i årenes løb.

Med Dansk Folkeparti i spidsen er der ført en kampagne, som systematisk har spredt forvirring om valgets temaer. Der er kørt en masse påstande frem, som intet har med afstemningen at gøre. Hvis nogen hørte, da DF’s Søren Espersen optrådte i Radio 24/7, vil de kunne høre et karakteristisk eksempel:

Her advarer Espersen mod den ”europæiske arrestordre”, som vil føre til, at stakkels danskere vil blive udleveret til f.eks. Rumænien efter en rumænsk dommers forgodtbefindende. Da han har fremturet længe nok, blev han gjort opmærksom på, at den europæiske arrestordre har eksisteret i en halv snes år – og at den vil fortsætte uændret uanset hvad man stemmer i morgen, eftersom der er tale om et mellemstatsligt samarbejde.

Hør selv, hvordan han derefter vikler sig ind i andre ”misforståelser”.

På den måde er der spredt forvirring om afstemningstemaet.

Forførelsen står folk som DF’s Messerschmidt for, når han ”garanterer”, at der vil komme andre ordninger med Europol, hvis danskerne stemmer nej til den såkaldte tilvalgsordning. En eller anden ordning kommer der nok, selv om den ikke kan blive lige så god som den, der stemmes om i morgen. Men hvordan kan han udstede en garanti for, hvordan de andre medlemslande og Europaparlamentet vil stille sig? Det er et tungt ansvar, han påtager sig ved at udstede den slags ”garantier”.

Det er også et tungt ansvar, hans partiformand Thulesen Dahl tager på sig, når han udtrykker generel mistillid til, om politiske aftaler kan holde. For der er jo ikke tale om valgløfter – som alle partier, mere eller mindre nødtvungent, har det med at bryde, også hans eget parti – nej, der er tale om en politisk garanti for, at der skal en ny folkeafstemning til, for at samarbejdet med EU kan udvides på flygtningeområdet.

I 1992 faldt det i min lod som udenrigsminister at skulle forhandle de danske undtagelser fra EU-samarbejdet på plads med vore europæiske partnere. Det var en tung proces, men det lykkedes med Edinburgh-aftalen om ”de fire forbehold”. Jeg sagde dengang, at jeg ville arbejde for, at vi kunne komme ud af dem igen – men naturligvis først efter nye folkeafstemninger, sådan som det var aftalt. Den politiske aftale har både jeg selv og mine efterfølgere holdt fast ved, hvilket blandt andet bevises af afholdelsen af folkeafstemningen i morgen.

Så er det skammeligt af Thulesen Dahl at udtrykke mistillid til, at den slags aftaler holdes. Det er en stor sten fra et glashus, som ikke kan undgå at ramme ham selv i nakken.

For en gammel europæer er det især sørgeligt at høre, at det først og fremmest er de unge, der vil stemme nej.

Jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på den begejstring, der prægede årene 1989-91, da Europa blev frit, og grænserne skulle til at brydes ned. Dengang var det de unge, der stemte ja til det større europæiske fællesskab.

Der kom en forklaring i radioen i morges fra en forsker, som mente, at dagens unge opfatter EU som en given sag, og at der er kommet så mange negative historier om EU, at de reagerer negativt. Så falder de nemt for fristelsen til at stemme nej i en afstemning, der er gjort unødigt kompliceret, og hvor det er lykkedes for modstanderne at gøre temaet til et spørgsmål om tillid til EU.

Her er det efterhånden blevet en accepteret påstand, at der er ”for meget EU”. Men sagen er jo, at EU’s mange aktuelle problemer og plager ikke skyldes ”for meget EU”, men at vi tvært imod har for lidt samarbejde på nogle væsentlige områder.

Siden de begejstrede dage, da Muren og Jerntæppet forsvandt, og vi begyndte at bryde grænser ned på et kontinent, der stadig var mærket af krig og kold krig, er vi sunket ned i en bekvemmelighedstilstand, hvor vi har tilladt Europas forsvar og sikkerhed at forvitre. Det hele gik jo så godt! Og derfor undlod EU-landene at styrke deres fællesskab med en stærkere fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – og resultatet ser vi i dag: Ruslands aggression i Ukraine og Syrien har skabt den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig, og europæerne står magtesløse. Terrorangreb styrker frygten. Og europæisk forsvar er ikke i stand til at løfte de opgaver, der presser sig på. Samtidig har en for løsagtig laden-stå-til overfor åbenlyse økonomske faresignaler først til den græske krise og andre lurende kriser på vores sydlige flanke….

Alt dette skyldes, at EU-samarbejdet har været for svagt på disse områder. Ikke at der har været ”for meget EU”.

Men den dimension har fået lod til at forsvinde fra den danske navlebeskuende debat.

Derfor risikerer vi i morgen at sætte os selv ud på et europæisk sidespor – i en situation hvor der mere end nogensinde er brug for europæisk samarbejde for at styrke vores sikkerhed.

Så ja, kære slagter, du har ret: Hvis det sker, så opfører folk sig virkelig, som var de bindegale.

BERLINGSKE: Tag testen: Skal du stemme ja eller nej?

329 kommentarer RSS

 1. Af Hans Nielsen

  -

  Rettelse: sympatisk=USYMPATISK

 2. Af Niels B. Larsen

  -

  Heldigvis var et komfortabelt flertal af danske vælgere i går bindegale efter Ellemanns mening.

  Det kan den hovmodige pensionist så tænke over indtil næste afstemning, hvis han da overlever hovmodets fald.

 3. Af Jesper Hansen

  -

  Hvem er bindegal?

  Jeg stemte nej fordi jeg går imod politikernes forsøg på uhæderligt at opnå danskernes samtykke til, at Folketingets politikere i fremtiden bundulovligt vil kunne tilsidesætte og dermed overtræde og undergrave grundloven. Det er uforskammet og aldeles korrupt, og viser ja-politikernes beskidte intentioner.

  Jeg stemte nej fordi jeg går ind for frihed, lighed og broderskab, principper som EU tilsyneladende kun har had tilovers for, hvilket bl.a. ses af, at man skal betale en meget lavere skat, hvis man arbejder for EU, end hvis man har andet arbejde, hvilket er dybt umoralsk.

  Jeg stemte nej fordi jeg er stor tilhænger af et stærkt europæisk samarbejde, og jeg ønsker ikke at se Europa blive yderligere svækket af det dybt korrupte og udemokratiske EU-system, hvor lovforslag fremsættes af en junta af ikke-folkevalgte embedsmænd, og lovfortolkninger defineres af en partisk domstol.

  Jeg stemte nej fordi jeg går ind for et stærkt internationalt og mellemstatsligt politisamarbejde i Interpol, og ikke ønsker at se dette fremragende samarbejde blive sat ud på et sidespor, eller ligefrem ødelagt af et overstatsligt Europol. Selv politiforbundet nægtede at føre kampagne for et ja, på trods af at formanden var inviteret til middag hos Lars Løkke.

  Jeg har stemt nej fordi jeg ønsker at Danmark har en høj grad af retssikkerhed, og fordi både jurister og Datatilsynet finder reglerne i Lissabontraktaten dybt problematiske.

  Jeg stemte nej fordi jeg er tilhænger af konsensus og nærdemokrati, og jeg er modstander af udemokratiske og ideologisk totalitære superstater, der absolut ingen respekt har for sine borgere,

  Jeg stemte nej fordi jeg går ind for et sundt og rent miljø, og er stor modstander af det miljøsvinske EU, der såfremt vi afgiver vores suverænitet, i teorien kan gøre Danmark til slut-depot for EU’s atomaffald. (Tak til Monrad og Rislund).

  Jeg støtter Danmarks suverænitet, og sværger på at jeg vil forsvare demokratiet, grundloven, den danske møntfod, kongehuset, det frie danske sprog (ikke politikernes sprognævn), Dannebrog og alle de fire EU-forbehold.

  Jeg er chokeret over at se, at så mange politikere, organisationsfolk, medier og vælgere har haft et meget stærkt ønske, om at undergrave Danmarks selvbestemmelse og vores demokratiske værdier. Det er uanstændigt!

  Gud bevare Danmark!

 4. Af niels carlsen

  -

  Endnu engang har Herr Ellemann taget fejl. De fleste lærer af fejl. Det gør Hr. Ellemann tilsyneladen aldrig. Det må desværre også konstateres , at grundet Herr Ellemann magtposition, er der sket stor skade i forbindelse med Herr Ellemanns fejl. Selverkendelse synes tidligere ikke at være Herr Ellemanns stærke side. Håbet må være at Herr Ellemann, der nu har opnået en betydelig alder, undskylder for sine mange fejl. Hvis Herr Ellemann ikke selv kan finde på hvordan undskyldningen skal formuleres, er her et forslag : Jeg beklager at jeg ved min opførsel, fremtræden og mine politiske holdninger har medvirket til at få Danmark kørt ud på et sidespor i europæisk sammenhæng.

 5. Af Lars Møller Schandorff

  -

  Alene det at Uffe giver Rusland skylden for flygtningestrømmen, mistes troværdigheden og underbygger endnu engang den pro-amerikanske holdning hos Uffe og berlingske.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Apropos Uffe og plantede løgne så Google denne artikel:

  “The CIA and the media Carl Bernstein”

  Som iøvrigt var en af de to Washington post journalister, der afslørede Watergate og fældede Nixon.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Brun: Der kommer altid disse populistiske bevægelser til højre og venstre for midten – det gjorde der også i 1930’´erne – også herhjemme.

  Der er nogle, der skal miste tilranede rettigheder og andre, der ikke får hvad de mener tilkommer dem. Sådan er det.

  Heldigvis lader man til at have lært af Hitler, at sådan noget som Tulletåben aldrig må komme i regering – jeg hader at være enig med Nyrup; men nej, stuerene bliver de aldrig.

 8. Af Anders Brun

  -

  Jan P det er vidst en artikel du henviser til der er skrevet for 38 år siden. Så den er ikke helt aktuel :-)

 9. Af Jan Petersen

  -

  Magtmisbrug ændrer sig sgu da ikke med alder. Der bliver bare stillet ny teknologi og misbrug til rådighed!

 10. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Brun: Det er det, der er så karakteristisk for de gamle kommunister!

  Intet har ændret sig for dem de sidste 40 år. Intet!

  Når jeg tænker tilbage – bare over de sidste 10 år, så ville jeg nok ikke skrive det samme nu, som dengang. Retningen er nok nogenlunde den samme; men f.eks. min opfattelse af finansiering og økonomi har ændret sig ret meget: Forstået på den måde, at jeg har fået udbygget min viden og analyseapparat med nye værktøjer.

  F.eks. for 3-4 år siden troede jeg, at realkreditsystemet kunne reddes. Det tror jeg ikke på mere: Tabene i gældsmassen er helt enkelt for store. Det, der sker i øjeblikket er, at bankerne køber deres egne obligationer – evt. gennem stråmænd – disse obligationer vil kun kunne videresælges til investorerne med så store tab, at egenkapitalen i bankerne ville være helt væk. Obligationsmassen ligger på ca. 2000 mia. kr. Et tab på bare 3 % vil være 60 mia.
  Investorerne lader således meget hellere pengene stå i amerikanske statsobligationer.
  Vi kommer nok ikke uden om en møntreform på et eller andet tidspunkt – under alle omstændigheder.

  Det, der er problemet med kommunisterne og Dansk Folkeparti er, at de tog fejl dengang, det er stadig forkert; men de kan ikke skifte retning og komme fra deres tidligere standpunkt til nutiden. Hvis man ikke ved, hvor man er og i hvilken retning man skal gå – så bliver man stående. De var ikke bare noget galt på den – de var helt galt på den.

  Derfor kommer der den genopblomstring af de totalitære tendenser fra dengang. De kan ikke lære, for de skal begynde helt forfra. De ved bare ikke hvorfra. Derfor har Du disse miljøidioter, der fastholder deres forvrøvlede nonsens. Det er det eneste, de har i lyset af kendsgerningerne.

 11. Af Je ns H

  -

  Af Jan Johansen – 4. december 2015 0:17
  Nu var det jo ikke Ellemann som påstod, at danskerne var bindegale.
  Det var en slagter som informerede Uffe om dette, da han var inde for at købe medister.

 12. Af Leif Meto

  -

  Jeg synes det er en meget flabet bemærkning: Er alle blevevet bindegale? Jeg synes, det er en del arrogant af en mand, som jeg troede var mere kultiveret (men det er han så ikke).

 13. Af t møller

  -

  Nej til overstatslig samarbejde

  Jeg er overbevist om at Det stor NEJ blandt andet hentyder til , at man i EU kan lave regler, der har direkte virkning i medlemslandene, og dermed påvirker borgerne i medlemslandene umiddelbart. Det betyder med andre ord, at en dansk borger kan påberåbe sig nogle juridiske rettigheder, som ikke er vedtaget i Folketinget men i EU.

  Danskerne ønsker IKKE at aflevere mere suverænitet, Vi har ikke stemt om Schengen aftalen ej heller Lisabon traktaten. Ved en afstemning om disse ville Ja partierne vide hvor langt De danske vælger vil gå – Nej til mere EU, ja til flere forbehold
  Støt Storbritannien i deres krav til EU kommissionen og lad os stå sammen om det vi vil – ikke mere diktat politik.

 14. Af Asger H

  -

  Et par debattører, der lige som Uffe Ellemann-Jensen er tilhængere af det totalitære system kendt som EU, forsøger på at få de sidste ord, og hidser i den forbindelse sig selv og hinanden op i ophedet forargelse over Dansk Folkeparti.

  De kalder DF et yderfløjsparti, og overser her, at Venstre er det næstyderste højrefløjsparti, kun overgået af Liberal Alliance, mens Dansk Folkeparti er landets mest midtsøgende parti i dag.

  De anklager andre for ikke at lære af historien, og “glemmer” selv, at historien klart har vist, at EUROen ville være tåbelig at tilslutte sig.

  (Søg evt. artiklen “Den forudsagte euro-katastrofe” i JPs finanssektion).

  Og så går de skridtet fuld ud og sammenligner DF og andre med Tyskland i 30’erne. Hvilket er det samme som at trække nazikortet. Afsenderne af dette vrøvl bekender derved samme kulør, som vi også jævnligt (inklusive Uffes oplæg herover) ser Venstres politikere udstille sig selv med. Og derved taber de endegyldigt diskussionen, jævnfør Godwins lov.

  (Søg evt. artiklen “Spil aldrig nazikortet” på DRs hjemmeside).

  Debatten viser samlet set, at nej-sigerne altovervejende er sobre mennesker som argumenterer sagligt for deres sag, mens det modsatte karakteriserer tonen såvel som argumenterne hos de fleste af ja-sigerne.

  Debatten her er slut. Den sluttede endegyldigt, da flere ja-sigerne demonstrerede et debatniveau, der er uden for pædagogisk rækkevidde.

 15. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Leif Meto

  Hr. Ellemann er en ældre herre, men på visse mentale områder er han aldrig nået længere end til midten af lømmelalderen. Og det kommer så til udtryk, når noget kommer ham på tværs.

  Jeg tvivler på, at han når ud af den alder før han ligger i den etværelsers med låg.

 16. Af mogens christiansen

  -

  Debatten i denne blog må vel siges at være forbi. Uffe har ydet sit bidrag, ganske vist i form af endnu et eklatant selvmål. Mon man kunne være så heldig, at Berlingske fremover ikke konsulterer den klovn om hans meninger om dit og dat, så har Uffes indlæg trods alt tjent et godt formål.

 17. Af T HA

  -

  Tak Uffe
  Mange tak. Nok en gang

 18. Af Hans Nielsen

  -

  At kalde folk bindegale er vel lige at stramme den, at kalde resultatet bindegalt er nok mere på sin plads.

  Respekt for DF, landsbytosserne i LA og det rets-forskrækkede EL for den fremragende orkestrerede skræmmekampagne som jo nærmest gør Goebbels til en ubetydelig historisk ligegyldighed ud i propagandaens metie. STORT TILLYKKE. Missionen lykkedes, hellere sidde og pille navle og snuse til en sur finger end deltage i den globale virkelighed og søge indflydelse der hvor den reelt er.

  Her så et vigtigt udpluk fra tilvalgsordningen – 8 akter samt 3 forslag til tilvalg af akter, som Danmark fremadrettet har sagt nej til at deltage i:

  Forslag til Europol
  Europol støtter landenes politimyndigheder med at om forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, terrorisme og andre former for grov, grænseoverskridende kriminalitet.

  Forslag til europæisk PNR-samarbejde
  Forslaget handler om indsamling og behandling af flypassagerlisteoplysninger (såkaldte PNR-oplysninger) til brug for bekæmpelsen af terror og grov kriminalitet.

  Forslag til Eurojust
  Forslaget gør Eurojust-samarbejdet mellem de nationale anklagemyndigheder til et agentur. Der sker primært ændringer af den måde, Eurojust er organiseret på. 

  Direktivet om den europæiske beskyttelsesordre 
  Reglerne betyder, at politiet skal beskytte personer, som f.eks. er udsat for forfølgelse og trusler, uanset hvilket medlemsland de opholder sig i. 

  Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager
  Direktivet bestemmer, at medlemslande kan anmode andre medlemslandes hjælp til at indsamle bevismateriale i straffesager.

  Forordningen om den civilretlige beskyttelsesordre
  Reglerne betyder, at politiet skal beskytte personer, som f.eks. er udsat for forfølgelse og trusler, uanset hvilket medlemsland de opholder sig i.

  Menneskehandelsdirektivet
  Direktivet går ud på at bekæmpe menneskehandel og beskytte ofre for menneskehandel

  Direktivet om seksuelt misbrug af børn
  Direktivet handler om straf, forebyggelse og efterforskning af seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse af børn, og børnepornografi.

  Cybercrimedirektivet
  Direktivet bestemmer, hvilke former for internetkriminalitet, der skal straffes og hvor hårdt.

  Direktivet om markedsmisbrug
  Direktivet bestemmer, hvornår insiderhandel, kursmanipulation og videregivelse af intern viden skal straffes og hvor hårdt.

  Direktivet om falskmøntneri
  Direktivet bestemmer, hvilke former for falskmøntneri, der som minimum skal straffes, og hvordan det skal straffes.

  Og når jeg lige lader blikket falde ned over listen så gør det godt nok en anelse ondt i kroppen at sige nej til den her pakke. Især i den her globale terroriserede virkelighed som vi befinder os i, tilsat et stænk grænseoverskridende kriminalitet. Det giver virkelig ingen mening. Det er dybt besynderligt at ja-siden ikke i større grad formåede at formidle budskabet ud til danskerne.

 19. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Hans Nielsen

  Det er skam ikke retsakterne, der er noget i vejen med (overordnet set – et par af dem er vi bedst tjent med forbliver i glemslen).

  Problemet var politikernes griskhed – de ville have hånd- og halsret over retsområdet – deres manglende troværdighed, deres løgne, deres manipulering og deres manglende hensyntagen til de mange danskeres utryghed ved at gå længere ind i det europæiske fallitbo.

 20. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Thomas Borgsmidt

  Man er nok – i lighed med din herre og mester, Uffe Ellemann – en rigtig dårlig taber. :-)

 21. Af Hans Nielsen

  -

  Niels B, undskyld mig men den lovgivende magt i DK er jf grundlovens § 3 enten kongen eller folketinget. Kongen fortolkes i denne sammenhæng som regeringen. Så du mener ikke at den lovgivningen magt skal være regeringen eller folketinget? Hvem så? Altså vi lever i et repræsentativt demokrati, hvor demokratiet sammensættes af os vælgere. Der så giver en regering/folketing mandat til at regere. Folketinget har så ment at det giver god mening at tilslutte os de akter som vi lige har stemt om. Jeg kan ikke se at et eneste af akterne vi har stemt om er problematiske. Det er jo så også det ja-siden i folketinget har vurderet.
  Tilvalgsordningen er i virkeligheden et stort tagselvbord, hvor vi selv – folketinget – suværent kan beslutte om DK skal tiltræde de nye regler eller forordninger.
  Det er sørgeligt at et flertal i befolkningen ikke længere har tillid til at det repræsentative demokrati kan træffe beslutninger om lovgivning i Danmark.

 22. Af Asger H

  -

  Du godeste. Nu bliver folkets valg i den nylige afstemning ligefrem underkendt i “det repræsentative demokratis” navn.

  Den lovgivende magt i et demokrati skal altså ikke være folket – ifølge venstres tilhængere. Ja, overraskende er det jo ikke , men så har man da hørt det med.

  Ud over at være dårlige tabere, er afsendere af sådan noget jo splitter ravende sindssyge – i ordets allermest kliniske, bogstavelige og psykiatriske forstand.

 23. Af Asger H

  -

  P.S. Som allerede anført sluttede denne debat, da overordentligt dårlige tabere trak nazikortet. At disse efterfølgende har fremturet og kaldt det flertal af befolkningen, de er uenige med, for “kriminelle”, og i “demokratiets navn” har vist foragt for folkets valg – er ikke (spor) overraskende, men ændrer i øvrigt ingenting.

  Til andre som også måtte være trætte af at høre på det, så jeg har bedt redaktionen om at stoppe den vedblivende tilsvining af befolkningsflertallet i denne debat.

  Det er, som anført af flertallet, galt nok at den blev begyndt af en fast skribent!

 24. Af Hans Nielsen

  -

  Kære Asger, Du virker så vred. Pas på dig selv og din familie. Jeg ønsker dig en fortsat god dag og en tryg fremtid.

 25. Af Jan Andersen

  -

  Hans Nielsen skrev “Kongen fortolkes i denne sammenhæng som regeringen”.

  Det er netop når man begynder at fortolke sin grundlov tingene begynder at gå splittergalt. LOL, kongen=regeringen. Hvor får man det dog fra, den har jeg nu aldrig hørt fanatikerne bruge før. Hvad bliver det næste …. Grundloven = en historiefortælling.

  Vi havde også en højesteret som tolkede “retten til at slå mønt” ikke gjalt pengesedler – selvom alle ved hvad der menes i Grundloven, at kun Kongen kan udstede penge. Det var da man ville have Euroen til Danmark.

  Man bruger alle trick til at omgå Grundloven, når man gør det, er man at sidestille med en Bananrepublik, hvilket er præcis hvad Danmark er med Europas mest korrupte politiske system. Hvor Banankongen pt er Lars Løkke.

 26. Af E Nielsen

  -

  Ingen kan/bør naturligvis forhindre gamle/afgåede politiker/ministre i at ytre sig i den almindelige debat, men det kan være trættende at høre på, når de intet ansvar længere har og kun har “sandheden”, som engang evt. VAR!
  Generelt synes jeg, at Uffe Ellemann burde finde noget andet at beskæftige sig med end politik i sit otium! Frivillig hjælper i Røde Kors, Flygtningehjælpen, Mødrehjælpen eller andet….

 27. Af Jette *tskov

  -

  Kære Uffe

  Jeg har egentlig altid godt kunne lide dig.
  Vi har aldrig været enige, men jeg vidste i det mindste, hvor jeg havde dig.
  Og venstre.
  Det kommer ikke bag på mig, at Lars Løkke ikke forstod, hvorfor det blev et nej i November.
  Men, at du ikke gjorde?

 28. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tja,Nu vi ser nu resultatet af Dansk Folkepartis terrorfremmende hetz mod politisamarbejdet.

 29. Af Dagen efter et nej – Udkastet

  -

  […] jeg er heller ikke sikker på, at det var særskilt begavet at Uffe Ellemann kaldte nej-siden for bindegale. Og fremvæksten af den borgerlige EU-skepsis er et interessant fænomen, som de blå partier er […]

Kommentarer er lukket.