Der bombes videre i Syrien

Af Uffe Ellemann 149

Forhandlingerne i Geneve om en fredsløsning i Syrien er ”udskudt”. Det er en pæn måde at beskrive virkeligheden på: De er reelt brudt sammen endnu før de begyndte.

Samtidig var der donorkonference i London. Omsider ser det ud til, at verden er ved at erkende, at borgerkrigen ikke vil stoppe foreløbig – og at der er behov for massiv støtte til de mange fordrevne, som frister en kummerlig skæbne i nærområderne. Det er godt at Danmark er blandt de absolut fremmeste, når det gælder denne støtte. Hvis alle andre gav forholdsvis det samme, ville der være langt bedre udsigt til at bremse den del af folkevandringen mod Europa, som skyldes nød og elendighed i ”nærområderne”.

I Geneve var der ved at brede sig en fornemmelse af, at mange var så desperate efter en eller anden løsning, der kunne bremse krigshandlingerne, at næsten alt var acceptabelt. Derfor var det helt korrekt af FN-mægleren Staffan de Mistura at bryde af, før han risikerede at få det hæftet på sig.

De (få) repræsentanter for oppositionen til Assad-styret, som var mødet frem, ville ikke forhandle, så længe der blev bombet. Forståeligt nok. Men Assad og hans russiske allierede fortsatte med at bombe deres modstandere, især i den storstilede offensiv i Aleppo.

Den russiske udenrigsminbister Lavrov – der slet ikke er så ubegavet som han virker, når han optræder som ”His Masters Voice” – erklærede, at han da ikke kunne se nogen grund til at stoppe bombningerne, mens der forhandles.

Han havde på sin vis en pointe: For koalitionen mod IS/Daesh fortsætter med at bombe, og hvem kan have noget imod det, bortset fra fanatikerne i Daesh? Men på den måde afsløres svagheden i den aktuelle situation, for i Assad/Putin’s optik er alle, som er modstandere af Assad, pr. definition terrorister, og derfor legitime bombemål.

Siden russerne startede deres offensiv som støtter for Assad har kun en meget begrænset del af deres indsats været rettet mod IS/Daesh. Langt de fleste bomber er smidt i hovedet på grupperinger, som støttes af f.eks. USA og de sunnimuslimske Golfstater, og der er ikke gjort forsøg på at skåne civile mål.

Der er derfor solid baggrund for de meget bitre udfald mod Moskva, som især den britiske udenrigsminister er kommet med.

Det er Putins aktion i Syrien, som har gjort det umuligt at komme i gang med seriøse fredsforhandlinger.

Hensigten er tydelig: Moskvas alliedere, præsident Assad, var så alvorligt trængt, at hans muligheder for at forblive ved magten var seriøst truet. Med de russiske bombefly i ryggen har han pludselig haft fremgang, så nu gælder det om at vinde terræn og konsolidere, før en våbenhvile fastfryser positionerne. Så skidt være med IS/Daesh og terrororganisationens uhyrligheder. Det må de andre muntre sig med.

For god ordens skyld hælder Moskva så en skraldespand ud over amerikanerne, som beskyldes for at støtte terroristerne i Syrien.

Det er et kostbart eventyr, Putin har indladt sig på i Syrien. Der bliver meget at stå til regnskab for hjemme, hvor økonomien er ved at ligge i ruiner. De seneste vurderinger lyder på fortsat negativ vækst i 2016 og en fordobling af statens budgetunderskud. Sanktionerne og de lave oliepriser bider. Underskuddet dækkes ved træk på reserverne, men de risikerer at være udtømt ved årets udgang. Og hvad så?

Der kommer forsigtige følere ud fra Moskva om en eller anden form for indrømmelse omkring Ukraine, måske opgivelse af støtten til Donetsk-delen af Østukraine – og det får naturligvis ”Putin-forståerne” i Europa til at klappe i hænderne og tale om, at nu må vi snart skrue ned for sanktionerne. Nogen er betalt for det – nogen er bange for, hvad Putin kan finde på af nye skarnsstreger, måske på Balkan eller i Baltikum – og nogen er reelt bekymrede for, hvad der kan ske, hvis den russiske økonomi svækkes yderligere.

Men netop i den situation gælder det om at holde hovedet koldt – og stå fast på kravene om, at Rusland opfører sig i overensstemmelse med internationale forpligtelser og normer, før der igen kan tales om et ”normaliseret” forhold.

Det gælder også i Syrien.

Naive forestillinger om, at den russiske indtræden i borgerkrigen kunne betyde en styrkelse af kampen mod terroristerne i IS/Daesh, er for længst fordampet. Og risikoen for et uheld, hvor vestlige styrker konfronteres med russiske i det syriske mareridt, er overhængende.

Der bliver brug for meget mere hjælp til nærområderne, for freden har meget lange udsigter.

149 kommentarer RSS

 1. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det, der går galt, er, at man betragter hvad Putin siger (mestendels til hjemligt forbrug) og ser bort fra det, der rent faktisk sker.

  Se: Invasionen af Ukraine er en typisk detailplanlagt operation. Den gik udmærket på Krim; men går galt i det øjeblik russerne invadere i industriområderne i det østlige Ukraine. Det man ikke havde forudset var, at Ukraine faktisk satte sig til modværge.
  Ingen plan overlever første kontakt med fjenden, som Clausewitz bemærkede.
  Nok så meget forudsatte den plan – på trods af erfaringerne – at i tilfælde af modstand ville USA gribe ind på fjendens side: Det gjorde de ikke.
  Det er en helt elementær fejl i verdensopfattelsen:

  Nemlig, at man kræver den udpegede fjendes velvillige medvirken i udførelsen af sin plan.
  Ukraine har ikke noget specielt motiv til at opretholde Ruslands gaseksport (så er der jo det mindre at stjæle til sig selv!) og Vesten var så ikke så lidt mindre interesseret i at betale ågerpriser for russisk gas.
  Samtidig overses, at USA er principielt ligeglad med, hvad der sker i Ukraine – hvilket er imod forudsætningerne i planen.

  Se Ukraine var en forud programmeret ulykke for Rusland. Minder noget om USA i Vietnam, hvor man går ind for at støtte en diktator i et gennemkorrupt styre – ingen vil røre en finger for hans skyld.

  Syrien er nærmest det modsatte: Det er en panikhandling, der er så uovervejet, at det skriger til himlen.
  En invasion, hvor man ikke har styr på logistikken og ej heller nogen efterretningsopfattelse af andre aktørers muligheder og intentioner. Det på trods af, at USA højt og larmende havde sagt, at Assad skal væk. Ikke nogen erkendelse af, at det sådan set passer Tyrkiet ganske udmærket, at ISIS og PKK myrder løs på hinanden.
  Putin forregner sig også med flygtningestrømmen ind i Europa. Det er jo ikke fra Syrien den kommer (kun ca. 1/3); men fra Nordafrika, hvor ISIS el. lign. bliver trykket nordpå med ganske enkle midler – en fransk/tysk brigade, det er hvad der er.
  Endelig er Putin så afhængig af sine perverse kommunistiske folkeskolelærere, som han kan true med gamle papirer (eller nye for den sags skyld – alt er jo sandt bare det er stor nok en løgn).
  Det Putin end heller ikke har tænkt på er, at man i det EU, som han foragter, kan finde ud af at støtte Tyrkiet finansielt – oveni den betydelige lettelse Tyrkiet får i form af billigere olie. Nu re-/etableres gasforsyningen til Tyrkiet fra Iran. Som om det ikke har været en “skuffeplan” længe. Selvfølgelig har det været det!
  Efter russernes overfald i Georgien, så kunne det jo være, at man har gjort sig nogle overvejelser.

  Hvor uplanlagt og panisk det hele er fra russisk side fik vi et indblik i, da Putin annoncerede at ammunitionsfabrikationen var gået i treholdsdrift. Altså at drage i krig uden ammunition……

  Kan det være sådan, at Rusland er ved at falde fra hinanden? Ja, da.
  Det, der holder Rusland sammen er FSB – eller KGB – som Putin er indsat af. Det er ikke noget nyt, sådan var Rusland også under zaren – holdt sammen af det hemmelige politi.
  Det alvorlige er, at efterretningstjenesten ikke er orienteret, hverken i tid eller rum!

 2. Af Henrik Knage

  -

  Hvorfor skal formanden for Folketinget ligne en Gjøld Trold?

 3. Af Kim P Olsen

  -

  UEJ
  Du bør fjerne Hansens mærkelige kommentarer. De hører ikke hjemme på en anstændig blog og udstiller ham unødigt.

 4. Af Henrik Knage

  -

  Nu kan det godt være, at jeg lyder dum og ubegavet, men jeg er mere bange vores egne politikere, end jeg er bange for de tilflyttere, der måtte komme til landet.

  Ikke fordi jeg ønsker masseindvandring, men flygtninge er nemmere at blive venner med end danske politikere.

 5. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Hen rik K : “Hvorfor skal formanden for Folketinget ligne en Gjøld Trold?”

  Det er vist det smukkeste der nogensinde er sagt om Pia,
  Hen rik du har hjertet på rette plads.

 6. Af Henrik Knage

  -

  Hele den politiske scene er indtaget af forud indtagede gætterier, og egne overbevisninger om hvorledes man bliver venner med folk.

  Jeg blev venner med en udsmider i Grønland, efter at jeg havde gennembanket ham – for snuden af alle de andre – det giver respekt.

  Jeg er også blevet venner med en palæstinenser i Fredericia, der mente at fordi han havde købt en byejendom i byen, så var det offentlige fortov også hans, og han havde ret til at bestemme over hvem der talte med hvem, på “hans” fortov.

  Han havde aldrig været på hospital, eller besøgt en tandlæge i Danmark – men det fik han så lejlighed til, og siden har han hilst høfligt.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg tror så, at Uffe har ret i sin vurdering af Lavrov. Her skal blot henvises til bemærkningerne til Nordkorea. Det er Lavrov, fordi formuleringen er som en karrierediplomats.

  Lavrov har et overblik, som er Putin nægtet. Putin roder rundt i sine interne baggårdsintriger – med ringe resultat.
  Putin er FSB og de opretholder Rusland – eller rettere en stærkt begrænset klike i Skt. Peterborg og Moskva. Det er så en klike, som har så forfærdelig meget positivt at komme med – på samme måde som zaren i 1. verdenskrig kun havde tåbeligheder at bidrage med: En håbløs russiske hær f.eks. alt, alt for toptung.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Thomas Borgsmidt, mente du ikke “Det er så en klike, som har så forfærdelig lidt positivt at komme med”?

 9. Af Henrik Knage

  -

  Det hele er rigtigt, nemlig at Danmark er en toptunet økonomisk dieselmotor, der er skuet i fra tidernes morgen – og sat på hjul, hvorfor der nu er et så fintunet produkt på fire hjul, der er maximalt beregnet til maksimal ydelse, per kørt kilometer.

  Danmark kan sammenlignes økonomisk med en tysk Porsche 4+4, finjusteret til det yderste – der nu bliver brugt som traktor, og lokomotiv.

  Det svarer til at bruge det forkerte værktøj, til det rigtige arbejde.

  jeg ved hvad jeg taler om. Det der sker lige nu svarer til en snedker, der bruger sit skarpslebne stemmejern, som skruetrækker. Enten fordi han ikke ved bedre, eller af den simle forklaring, den politiske dovenskab, der kræves for at bevæge sig ned i varevognen – for at hente det rigtige værktøj, der behøves for at løse opgaven.

  Nej – der opereres bevidst med det forkerte værktøj i dansk politik – for at ødelægge både ens eget værktøj, samt kundens selvindkøbte skruer – grundet politisk dovenskab.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Der er med garanti, ingen af de involverede stormagter i Syrien tragedien idag, der har nogen idé om, hvem de kæmper for eller imod. Overfaldet på Syrien fulgte det iscenesatte mediestunt 9/11 og masterplanen – ødelæg syv lande på fem år – røg i vasken, da jødelobbyen Bush / Cheney blev erstattet af Hussein Obama med lidt andre religiøse og kulturelle relationer.

  Og så er der iøvrigt gået 15 år, ingen planer holder så længe!

 11. Af Jan Andersen

  -

  BORG-SMIDT – jeg ved ikke om den russiske hær er “top tung”, men man har da på få måneder vendt krigen i Syrien, og kan tage beslutninger – hvilket EU, Nato og USA så rigeligt har demonsteret man ikke kan.

  Min egen konklusion er det rendyrket socialistiske demokrati ikke fungere, den ideologi man forsøger at gå i korstog med. Europa har udviklet sig i en ubehagelig retning, vel et nyt Nazi Europa, der starter krige alle steder – ikke ved selv at gå ind, men man smidder bomber på afstand, får andre til at udføre det beskidte arbejde.

 12. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Så er der ved Gud en af Putlers klakører, der henvender sig til MIG?
  Selvfølgelig med komplet tåbelighed.
  Sagen er at i 1. Verdenskrig var den russiske hær toptung. Forstået på den måde:
  En arme havde to korps, et korps to divisioner, osv.

  Det er en struktur, der er anlagt med henblik på, at maksimere antallet af generaler.
  Kvaliteten var også derefter.

  Under Sovjet var reglen 4 underlagte enheder; men man kørte stadig de facto to-systemet, fordi man havde zampolitten.

  At tyskerne havde 4 regimenter til en division skyldtes værnepligtssystemet, hvor menig-uddannelsen tog to år med halvårlige indkaldelser. Dermed havde man altid 1/4 af styrken i højt beredskab og kunne ved mobilisering indkalde de hjemsendte – uden at afbryde uddannelsen. Samtidig var officerernes uddannelse: Skole, stab og geled – typisk med to år i hver. Holdt officersuddannelsen ajour.
  En helt anden begrundelse og logik.

  Det russiske system med 4 er beregnet på massive tab, hvor de to bagved liggende enheder går igennem resterne af de to forreste.

  Det har slet ikke det vestlige, hvor der er 3 underlagte enheder med to i front og den 3 i reserve til at danne tyngde. Meget bedre udnyttelse af personel og ildkraft.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til filtret: Thomas Borgsmidt: Dit punkt illustreres i “The Enemy Before the Gate” (eller hvad filmen nu hedder–om snigskytter i Stalingrad), hvor de unge russiske styrker der sendes derned klager over, at der ikke er geværer til dem. Svaret er: tag det bare roligt, det bliver der snart, når I rykker frem mod fjenden.

 14. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  po ul bo ie peder sen
  –/5. februar 2016 14:0…….
  “Det er tragisk…… stedfortræderkrig …… sagesløs civilbefolkning …..en rædselsfuld situation……det ville nok klæde både JUF, udvalgte kredse herhjemme og ikke mindst verdenssamfundet, at udvise forståelse for, at de flygtninge det producerer…….. ekstremt udsatte…… en desperat situation……..JUF kan prise sig lykkelig ……… horrible synspunkter……….dårlig Google oversættelse ………..fra den russiske ambassade,…..”

  ….dit indlæg kom idag ud af filteret, men syntes P oul B oie ikke det er bemærkelsesværdigt, at NATO styrkerne ikke beskytter Europas/ EU’ ydre grænser? Det vil aldrig ske, det fremgår også af brochuren fra den Russiske Ambassade, at NATO kan du ikke stole på, NATO tjener kun US imperiale interesser!
  Du kan ikke sammenligne Rusland med resten af Europa, da EU nu på vej imod sorte middelalderlige tilstande, forsvinder ned i en helt anden dyster tidszone af hærgen – vold – anarki -borgerkrige – etniske udrensninger, at Europa ingen fremtid udenfor Føderationen.
  udefra set er EU nu som at kikke ned i helvede!
  Et skoleeksempel ser vi også nu fra Frankrig, guide din egen ‘ start en borgerkrig’ hvor politiet nu arresterede tidligere general af Fremmedlegionen, han kom til at ytre sig til fordel for Frankrig, ville redde sit land, mon ikke politiet her skrev under på deres egen ….dom, denne glemmer Fremmedlegionen ikke!
  USA og deres medløbere vil ikke have fred i Mellemøsten!
  Assad lovlig valgt præsident af Syrien, han forsvarer kun sit land, det er hans pligt som præsident af Syrien at forsvarer sit land, det forventer befolkningen af sin præsident ………det kan man end ikke sige om Merkel….end ikke om Løkke, Danmark står nu over for en islamistisk magtovertagelse i jihad!

 15. Af Jan Andersen

  -

  Det er jo tragikomisk at EU modtog fredsprisen i sin tid – de lande der starter flest krige, som er med i flest krige, er mest krigs-aggressive.

 16. Af poul boie pedersen

  -

  Jan Ulrik Friis

  Det forekommer mig helt uden for almindelig forståelse af militærets opgave, at de skal skyde på flygtninge, der kravler op på stranden. Hvad er det i grundeden du forestiller dig?

  Dine dystopiske feberfantasier omkring Europa minder om undergrundstegneserier og amerikanske film om sammenbrudte samfund i en mørk fremtid.

  Jeg kan da have mange tvivl om hvordan udviklingen vil gå i forhold til de store udfordringer, men jeg kan slet ikke dele dit sortsyn, sortere end sort, og det er mig ubegribeligt, at du som rollemodel og redningsmand ser lyset i en russisk oliekejser og en syrisk massemorder.

  Prøv at nyde livet med en god flaske Amarone og de første forårstegn.

 17. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Svaret til Po vl Bo ie Pe der sen havnet i filter……..

 18. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Så kom mit indlæg forsinket igennem, tak for det. De spørgsmål jeg stillede tilbage i december må dermed anses for besvaret.
  Til JUF og meningsfæller. Selv når I burde triumfere, som nu, er I ikke i stand til simpelthen at konstatere dette. I skal absolut gøre som I altid har gjort, nemlig skrive ting, som får en dansk tænkende offentlighed til at vende sig hovedrystende bort fra jer. Men det må I da selv om.

 19. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  ….svaret til And ers Thorn vig og til P oul B oie, 2stk havnet i filter….

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  Læg mærke til putenikken JUFs konstante gentagelse af sine myter: Assad lovlige valgte præsident i Syrien! Det er ikke bare en vittighed, det er en lodret løgn. Der har aldrig været noget, der bare minder om et frit valg i Syrien. Det er der vel tildels stadig i Rusland, selv om der lægges alle mulige hindringer i vejen for oppositionen. Men Syrien?

  Med den logik burde Rusland aldrig have nedkæmpet Hitler og hans slæng. Hitler var jo lovlig valgt! Det lovlige går af dem, når man ser på deres gerninger. Hitler behøver vi ikke tale om; men Assad, ja, der siger den seneste FN-rapport alt om ‘lovligheden’.

 21. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  NPL / Om der var frie valg idag i Syrien ville Assad igen vinde STORT, men det tør USA ikke tage den risiko et demokratiskt valg i Syrien, USA ved at Assad igen vil vinde valget, derfor USA foretrækker krigen frem for frie valg…..så meget for vestens og USA’ deres: “demokrati”?##

  Stalin havde en ‘ikke angrebs pagt’ med Hitler, det var Hitler der overraskende nok overtrådte aftalen!

 22. Af Jan Andersen

  -

  Dagens store nyheder er, Norge sender 10 redningsbåde til Middelhavet – hold da helt ferie, tænk man kom på den idé, 1-2 år for sent.

  EU udmelder man kunne flyttet EU´s ydre grænser til Makedonien, selvom Makedonien ikke er medlem af EU – LOL, måske nok den mest komiske nyhed af alle. Hvad med EU simpelthen beslutter at flytte sine grænser til Norge, Rusland .. Afghanistan, Egypten, Syrien, Libyen, Algeriet .. nårrh nej det er man jo allerede igang med, men med visse problemer.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nå JUF’er, nu er der ikke længere tale om et demokratisk valg, hvor Assad ville få de sædvanlige 98% af stemmerne. Han kan dog ikke overgå Saddam, der vist sidste gang fik 105%! Men du er helt sikker på, at Assad ville vinde et demokratisk valg. Er det fordi din herre og mester aldrig vil lade det komme til et frit og demokratisk valg heller ikke hjemme? Du er virkelig en komiker!

  Og det bliver ikke bedre af din fremhævelse af pagten mellem Hitler og Stalin. Jo, hvad var indholdet af disse store ’demokraters’ forening: Endnu en deling af Polen, og annekteringen af tre selvstændige baltiske stater. Jo, du er en komiker!

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche – ja selvfølgelig mener jeg ikke, at Putins klike har noget positivt.

 25. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Et udtryk hedder, at hvis man vil af med en mand, giver man ham et langt reb, og så ordner han selv resten. På samme måde med en blogtråd i overført, intellektuel forstand. Tilføjelsen af unødvendige, hjemmebagte øgenavne forstyrrer blot processen.

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS THORNVIG SØRENSEN,

  Der er interessant at se, hvor ømfindtlige I er, når nogle kalder jer, hvad I er. JUF, skulle jeg bare kalde ham VUF, eller His Master’s Voice? Han står for gammeldags russisk (sovjetrussisk) propaganda. Men er I i familie, arbejder samme sted, eller blot to navne for den samme fiktive person?

 27. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Det billede som Lemche beskriver det 40′ ernes Europa, bare at nu fjenden en helt anden, at fjenden dennegang kommer op med flygtningestrømmen, landene bukker under et efter et, Sverige og Tyskland måske som de første, nu 2016 helt abnormt store horder af islamistiske velfærdsturister, og ingen plan b!
  Minder mig at ville engang købe en stor dansk strandvilla, og der på en af disse øvre etager var tiden stået stille 1945. Denne strandvilla havde nazisterne besat under krigen, med panorama udsigt alt sejlads kunne overvåges derfra. Men det ’sjove’ rummet bevaret som da tyskerne forlod det 1945, på væggen nazisternes store kort over 2 ww fremrykninger, og tilbagetrænkninger var indtegnet, over Nordafrika til Stalingrad og tilbage igen, pilene til slut imod Berlin, og imod Danmark, og ned i Nordnorge.
  Dette øjebliksbillede 1945, nu igen 2016 ‘Europa på kortet’ dennegang vores undergang, blodigt i jihad, som vi kender billederne fra Syrien, dennegang kommer Rusland ikke til hjælp, dennegang kommer USA ikke til hjælp, af helt forskellige grunde gyse de fra behørig afstand!

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF,

  Dit sidste indlæg nåede du ikke at få kontrolleret. Det er ikke dansk. Er det russisk, som er google-oversat?

  Din gode ven Putte har i øvrigt travlt med at få fordrevet endnu flere syrere med sine krigsforbryderlignende bombardementer af Aleppo, en by jeg altid holdt af at besøge. Første gang gik jeg bare rundt og rundt om citadellet fuldstændig bjergtagen. Men nu bomber russerne løs for at give bødlen Assad mulighed for at indtage den og myrde endnu flere, end han allerede har gjort. Gad vide om Lawrence champagneregning (han løb fra den) på Le Baron stadig hænger der på væggen?

 29. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Problemet er slet slet ikke at Assad, slet ikke at Rusland fordriver forbrydderne fra Syrien (Forbrydderne et netværk af terrorbrigader: Den Frie Syriske Hær, Jabhat al-Nusra eller Islamisk Stat ISIS, terrornetværket al-Qaeda )
  Qatar, Saudi-Arabien, Tyrkiet og USA leverer våben til de syriske terrororganisationer.
  Problemet at EU tager imod forbryderne terroristerne, at EU ligefrem beder og inviterer dem allesammen, at krigen kan og vil fortsætte på europæisk jord ” wir schaffen es” et sådant tllbud tager ISIS og alle islamisterne gerne imod, betalt ophold, og jeg mistænker der kommer ingen plan b fra Merkel, allerhøjest noget endnu mere bizart, der accelererer katastrofen!

 30. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Dårlig forbindelse, jeg prøver igen, med fare for gentagelse. Men måske godt det samme.
  Niels Peter Lemche, lad mig sige det lige ud. Når man bruger øgenavne på den måde, sker der to ting. Den ene er, at uvildige 3. parter mister for interessen for éns budskab. Den anden ting der sker på lidt længere sigt, er, at øgenavnet klæber, ikke til modtageren, men til én selv.

 31. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche:

  Du har meget ret.

  Det er et spørgsmål om hvornår og ikke om Tyrkiet går ind. Indbyggerne skal lige have lejlighed til at flygte.

  De russere, der er i området vil blive skudt ned – fra en kant af. Tåbeligst tænkelige ageren fra Putin. En gang kommunist, altid kommunist. Det er præcis det samme som nazist. Når de så stikker af, tja, så kommer de op mod Israel – ikke fremmende for helbredet.

  Assad og hans slæng vil blive slagtet. Reelt er det en meget lille del af befolkningen, der støtter ham. PKK – tja, de kommer til at lide en smertefuld død.
  Russerne også – de burde have vidst bedre. De invaderede ikke alene Syrien, men også Tyrkisk luftrum.

 32. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Hvis tåberne lige kunne hæve blikket, så sker der det nu, som var så forudsigeligt.

  Olieprisen falder igen under 30 USD/brl.
  Alle Puttes besynderlige, krampagtige krumspring hjælper ikke noget.
  Det, der skal til nu i Tyrkiet er, at Iran skal forbindes med det tyrkiske net. Saudi vil da ikke skære ned på produktionen – Venezuela heller ikke.

  Saudi realiserer tilsyneladende sine investeringer. ´Det oveni den paniske pengeflugt fra Kina, Fuldt forudsigelig – og forudsagt.

  Der er ikke nok masser af olie – der alt, alt for meget olie.

  Med det tempo, der er på nu, er det spørgsmålet om Rusland holder til sommerferien.
  Der vil i Østersøen komme nogle flere provokationer fra kommunisterne, men næppe noget seriøst – skønt med en afsindig dværg som Putte skal man ikke udelukke noget – man skal tage sine forholdsregler, hvilket man også gør hvis jeg ikke tager fejl.

  Hvornår der kommer mytterier i den russiske hær – ikke godt at vide, men det bliver et blodbad – specielt når mytteristerne går i gang med Moskva og Skt. Petersborg.
  Jeg har fortalt idioterne, at den hær var placeret forkert. At foretage den opmarch så tæt på – dumt.
  Det er ikke Nato russerne skal være bange for: Det er russerne. Det bliver rigtig, rigtig grimt.

 33. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er der vel ikke så meget tvivl om, hvem der “vinder” det iscenesatte krigsspil Syrien. Det gør Assad og Putin. Nu hvor IS livslinjen til Tyrkiet er skåret over. Banden af IS forbrydere kan bare vente på at blive slagtet. Og tak for det!

  Hvad Hussein Obama egentlig havde i tankerne med morderbanden IS, må guderne vide. Men man vinder ikke arabiske demokratiske forår ved at sende en morderbande i fjæset på folk!

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  Thomas Borgsmidt,

  Men bare trist, hvordan putenikkerne bare fortsætter deres kontrafaktiske historieskrivning. De manipulerer med fakta på nøjagtig samme måde som i den kolde krigs tid. Egentlig kunne man ønske sig en ny Reagan til at gennemføre en ny dobbeltbeslutning. Man har fat i den lange ende med sanktionerne, de skal bare forstærkes hele tiden. Aleppo–var en prægtig by, som jeg har besøgt adskillige gange–skal blot lægges til Krim og Ukraine, og Georgien og hvad ved jeg.

  Men for os gamle koldkrigere er det nu alligevel lidt betryggende med et Rusland, man kan genkende, ikke sandt!

 35. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Så kom det alligevel frem idag at faktiskt EU hemmeligt i krig mod Tyrkiet, at Tyrkiet truer EU i direkte pengeafpresning med at oversvømme EU/Europa med islamister, om ikke EU betaler milliarder af euros, det vi ser at EU nu ligger sig ned, udbetaler korruption og løsepenge, giver efter for pengeafpresningen fra Erdogans Tyrkiet, forbundet med truslen, at ellers udslettes EU i islam!
  Naivt at tro at ikke Tyrkiet alligevel åbner alle helvedes sluser for islamisterne, naturligvis gør de det, EU til grin for sine egne penge, og Tyrkiet vil naturligvis først have pengene, inden Erdogan slipper islamisterne løs i stormløbet på Europa, og det vil ske, altså den dag Merkel udbetalt pengene er helvede løs!
  Vi er advaret, døden har en årsag!!!

 36. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  De mange milliader euros som Erdogan modtog for at tilbageholde den islamistiske flygtningestrøm, viser sig nu at Erdogan kun betragter disse milliarder euros som en symbolskt betaling, som en handling for at Erdogan Fidus udviser ’sin gode vilje’…………at nu vil han forhandle, fortsætte pengeafpresningen, forhandle rigtige beløb? (Merkel idag hos Erdogan)
  At spørgsmålet er hvor mange penge har Tyskland overhovedet? Hvor mange penge har EU landene? Hvor store guldreserver, for Erdogan vil med sikkerhed have alt!
  Resultatet uanset om Erdogan modtager alt, resultatet det samme uanset, at Erdogan åbner for helvedes sluser uanset, alverdens islamister vil oversvømme EU!
  Hans nåde det nye Ottomania!
  Altså nu udplyndres EU til sidste euro, til sidste guldtand, til sidste mand! “Wir schaffen es!”

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hvis JUFs venner stoppede deres sanseløse bombardementer af civile i Syrien, kunne det jo være, at det kom færreflygtninge! Hvis JUFs venner havde tilladt NATO at gå ind i Syrien for fem år siden, var der måske slet ikke kommet nogle flygtninge. Sidst har JUFs venner bombet et hospital for læger uden grænser i Deraa provinsen, måske i et forsøg på at efterligne amerikanernes bombardement af læger uden grænser et sted i Afghanistan. Amerikanerne indrømmer dog, at de tog gruelig fejl. Får vi en ligned undskyldning fra JUFs venner?

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det må være passende, at Putin sørger for de stadige flygtningestrømme, nu han er så Assad-tro, og ganske enkelt byder syrerne velkommen!?

  Kan vi ikke dreje strømmen den vej fra det sydlige Europa – lukke Europa for en tid og gøre det klart,at muligheden består nord-øst og ikke nord-vest over længere.

  Er der nogen, der vitterligt forestiller sig – efter Putins indgriben, så Assad ikke er røget sig en tur allerede ( med undskyldning om, at man så ikke har nogen at sætte i stedet!? ) – AT syrerne vil vende tilbage til Syrien ? Eller vil være velkomne, fordi deres evt. muligheder i form af støtter er udelukket, hvorfor de meget vel kan formenes adgang til landet – eller ?

  Hvordan skal det kunne begribes, så syrerne har en chance for eget hjemland, dette diktatur åbenbart!?

 39. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vil Putin have interesse i og vil han kunne evne at holde Assad ved magten, også politisk —efter et evt. ophør af krigen .. den kan jo fortsætte evindeligt i flere andre former disse mellemøstlige lande imellem, også i forh til nu Tyrkiet, der nu ses at gas fra Iran ???

  Og – hvordan forholder det sig med, at Tyrkiet kan forlange penge fra Europa ? Ikke – at vi ikke gerne vil hjælpe med bedre forhold for flygtningene i disse lejre – MEN hvorfor ses det, at det er Europa, der skal kunne forventes at være taknemmelige for, at Tyrkiet tager flygtninge. Hvem siger, at det har været eller fortsat skulle være vores forpligtelse i den udstrækning, det er forekommet i de 5-6 mdr. ?

  Det ville jeg gerne vide – mange er jo intresseret i at gøre kål på ISIL, så .. who is who i dette komplekse spil. Og – der må være flere mellemøstlige lande eller et par nord-afrikanske, der kunne være nærmere end vi.. eller endnu længere mod øst til lande dér.

  Er der overhovedet tal eller andet i den aftale med Tyrkiets Erdogan, som kan tjene vores interesser, fx at der ikke pludselig kan findes på og måske forsøges, at vi alligevel får millioner af flygtninge smidt i hovedet og samtidig stadig nyere flygtningestrømme ?

  Har man fat i kraven på ham, så aftalerne er sikre ? At vi ikke bare er godtroende overfor endnu en mere diktatorisk leder af slagsen ?

 40. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Lemche/ En IS-elefanthue blev fundet i byen Afrin efter den blev indtaget af kurdiske YPG. Fundet er bemærkelsesværdigt, da det ikke har været kendt, at IS skulle operere lige i dette område af Syrien.
  (Har Lemche nu også været i Afrin? )
  Rusland iøvrigt udvist en helt beundringsværdig respekt for civilbefolkningen, ungår civile tab til et minimum, rammer kun terroristerne, aldrig tidligere set, oslagbart!
  Til sammenligning er US styrken en by i Rusland!!!?!
  Rygter om hospital kun US, danskt TV-2, Lemche propaganda!
  Men Lemche jeg indrømmer en fejl tidligere i denne blog, kom til at kalde Merkel for en skumfidus…….der kan jeg møde Lemche halvvejs, at det var rigtigt nok dårlig google oversættelse…….den rigtige oversættelse naturligvis: Merkel er en skummel fidus!

  Birgit Hviid/ De islamistiske velfærdsturister vil slet slet ikke, for alt i verden slet slet ikke til Rusland!
  Og hvad kan vi lære af det? Klogt ligesom Rusland at vi også lukker pengekassen i for islamisterne, hvem har iøvrigt fået den syge ide, at ud af alle verdens i tusindevis af trossamfund, at nettop kun islamisterne skal betales kontante formuer i import til EU?
  Syg ide da vi slet ikke vil have islamisterne og volden hertil overhovedet!

 41. Af Anders Thorncig Sørensen

  -

  JUF, du lyder som en slavehandler fra Vestindien der gør reklame for sin forretning.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF,

  Muligvis. Jeg har et par gange besøgt Ain Dara lige syd for Afrin. . Hvis det aramæiske tempel i Ain Dara er sprængt i luften, har IS nok været der.

 43. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Lemche/ Ja jeg tænkte nok at du var uskyldig, kun nu du stod øverst på listen at klogest at spørge, godt jeg spurgte, nu ved vi du er uskyldig, men en tabt IS-elefanthue fundet, kan afhentes i byen Afrin/ Syrien.
  Forstår det aramæiske tempel i Ain Dara står endnu…..men mit bud at det står ikke så længe endnu!

  (…..jeg har nyt indlæg i filter… )

 44. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  JUF, er det aldrig gået op for dig, hvor usandsynligt åndssvage dine indlæg fremstår.
  Konspirationsteoretikere. MH17: JUF der påstod at piloten var dræbt med maskingevær fra et ukrainsk kampfly, sidenhen videnskabeligt modbevist. Svælgede i blodige detaljer. Jan P. om Charlie Hebdo i Paris: Det var falske terrorister og jeg ved ikke hvad. Begrundelse: den arme politimand, som JP ikke mente var skudt grundigt nok i smadder til at dø af det. Igen denne sært dybe interesse for blodige detaljer. Det må jo så betyde, at mandens begravelse også var falsk. Underforstået, de pårørende efterladte er enten medvidere i konspirationen, eller også gad de ikke se efter. Hvad mener du selv, JP.
  Lemche, lad være med at bruge øgenavne. Brug objektive betegnelser og lad ellers de folk dømme sig selv.

 45. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Snart kommer de såkaldte eksperter vedrørende MH17, deres forfalskede kriminalhistorie, mit gæt at de kommer med et “ved ikke” rigtigt hvem og hvad og skyldig, men naturligvis forsøge mørklægge, og lægge mistanke på østukrainske frihedskæmpere, men ellers et “ved ikke rigtigt” da de udmærket ved alt, at luft til luft missil af Sovjet model, afskudt fra ukrainskt jagerfly, deri at sandhedsværdien af undersøgelsen forsvandt, det ved eksperterne udmærket selv, det ved verden, at vi venter nu på flere usandheder omkring MH17.
  Rusland har nu i ugen afleveret en protest, vil at undersøgelsen bliver åben og transparent!

  An ders vent bare til Jan P kommer til alle detaljerne vedrørende 9/11 !

 46. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Jamen hov – hov Hr Lemche, det viser sig nu at det er dine egne venner fra USA, der ulovligt fløj ind med 2 jagerfly fra baser i Tyrkiet, og bombede det dit omtalte påståede hospital ved Aleppo, altså det onde USA imperiet slog til igen igen igen ….Hr Lemche vel på tide du skifter side!
  Med sådanne ‘venner’ som USA, behøver Hr Lemche ingen fjender!

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, og hvor har du læst det?

 48. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  BREAKING NEWS idag RT-today ,
  onsdag sender USA 2 jagerfly ind i Syrien fra baser i Tyrkiet, bomber efter sigende et hospital, men beskylder nu efterfølgende Rusland for at bombe hospitalet, men Rusland var ikke i nærheden af Alleppo på onsdagen, de Rusland befandt sig onsdag 20 km fra Alleppo, kun USA bombede Alleppo onsdag!
  Og onsdag kom også Hr Lemche med den koordinerede fejl melding der beskylder Rusland, Hr Lemche måske ikke så uskyldig endda!
  Men RT-today følger nu idag historien, fordi USA beskylder Rusland for noget som USA selv har gjort, for i virkeligheden er USA banditter!

 49. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF,

  Ja RT, du er god er du! Men typisk for forlk som Putin: Seit 5.45 wird zurückgeschossen!

Kommentarer er lukket.