Stakkels Holland

Af Uffe Ellemann 86

Onsdagens folkeafstemning i Holland er et trist billede på det forfald, som har fået lov til at brede sig i EU. Godt nok skal man som dansker være varsom med at pege fingre af andre EU-lande når det gælder folkeafstemninger. Men alligevel: Folkeafstemningen i morgen har ikke et klap med ”demokrati” at gøre, det er populisme og uansvarlighed i højeste potens….

Hollænderne skal stemme ja eller nej til den handels- og associeringsaftale, som er indgået mellem Ukraine og EU. Det er en aftale, som er ratificeret af alle andre EU-lande uden problemer. Og hvis meningsmålingerne i Holland viser sig at holde stik, og et flertal af vælgerne i morgen stemmer nej til aftalen, kan den risikere at blive hældt ned ad brædtet.

Det vil være en stor sejr for Putin og andre, som søger at forhindre Ukraine i at nærme sig Vesten. Det var netop valget mellem sådan en aftale og tilslutning til Putins ”Eurasiske Union” der førte til den folkelige opstand i Ukraine, som endte med Maidan-bevægelsen, der jog den Ruslands-orienterede Janukovitch på porten.

Ukraine er ikke noget mønsterdemokrati – der kæmpes stadig hårdt med korruption og andre ubehageligheder – men Ukraine er også blevet påført utroligt tunge byrder med den russiske annektering af Krim og krigen i Østukraine, som er ved at udvikle sig til en ”frossen konflikt”. Hvis EU nu vender ryggen til Ukraine, risikerer vi, at hele det stakkels mishandlede land ender som en frossen konflikt.

Hvordan i alverden er det kommet dertil, at de ellers så snusfornuftige hollændere er ved at bringe Europa i den situation?

Sidste år kom der en ny lov i Holland, som gjorde det muligt at fremtvinge folkeafstemning om nye politiske tiltag, hvis mindst 300.000 vælgere skrev under på kravet. Det er en af den slags populistiske indslag, som er med til at undergrave det repræsentative demokrati. Og se bare: En EU-skeptisk tænketank samlede over 400.000 underskrifter til kravet om en folkeafstemning om netop aftalen med Ukraine.

Jeg vil vove den påstand, at det ikke så meget handler om Ukraine som en eller anden surhed og frustration overfor det hollandske politiske system i almindelighed og EU i særdeleshed. Og hermed passer protesten ind i det billede af frustration og uansvarlighed, som hærger Europa netop nu. Hvis det ikke havde været Ukraine-aftalen, var det blevet noget andet.

Men de geopolitiske konsekvenser af et hollandsk nej til Ukraine-aftalen vil være uoverskuelige. Og så kan man nok så mange gange komme og sige, at det kan den enkelte vælger ikke overskue – ganske som når vi i Danmark har bragt indviklede EU-problemer til folkeafstemning – men tilbage står, at de ansvarlige politikere bærer et kæmpeansvar for, at det hele ender med en beslutning, som der næppe ville være flertal for, hvis ellers konsekvenserne stod klart for den enkelte. Lad mig bare minde om folkeafstemningen i Danmark i december om en ændring af det danske retsforbehold i EU. Den sag kommer til at koste os dyrt.

Men forskellen på den danske og den hollandske situation er, at vi skød os selv i foden – en særlig dansk specialitet – mens hollænderne rammer alle med spredehagl.

Tænke sig at hollænderne – som mistede mange landsmænd ved nedskydningen af Malaysian Airlines flyet over Ukraine for to år siden – nu kan risikere at gå Putins ærinde, bare fordi de føler behov for at udtrykke surhed og utilfredshed med EU og hollandsk politik.

Så er det, vi lidt ældre mindes den store annonce fra 1972-kampagnen mod dansk medlemskab af det europæiske fællesskab, som havde overskriften ”Stakkels Holland”.

86 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt aner hovedparten af hollandske vælgere formentlig ikke, hvad de overhovedet har stemt om. Men alene navnet Putin, landet Ukraine og nedskydning af fly MH17, så er det valg afgjort!

 2. Af Peter Wessel

  -

  Folket har talt, og sådan fungerer demokratiet UEJ, hvad enten du kan lide det eller ej. EU’s befolkninger er ved at have fået nok, dette latterlige tvangs socialistiske projekt, hvor import af bistandsklienter fra hele verden vejer tungere er end national staternes økonomi.

 3. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Bjarne Munk Christensen – 6. april 2016 21:23
  Nix.
  Men lad det være. Der bliver formentlig ikke nogen hollandsk ratifikation af EU-Ukraine traktaten, så længe det hollandske parlament sidder i sin nuværende valgperiode..
  Det vil virke stik imod hensigten, hvis resten af EU forsøger at tvinge hollænderne til at ratificere traktaten med det samme. Når hollænderne mener, at de har juraen på deres side, står de fast og viger ikke. Og hollænderne har vitterlig juraen på deres side, når det gælder ratifikationen af EU-Ukraine traktaten.
  Men omvendt, så er der heller ingen tidsfrist for ratifikationen. De andre EU-lande som har ratificeret traktaten, kan erklære, at de vedstår dette.
  Imens det hængeparti står på, kan EU fortsætte med at anvende traktaten de facto, sådan som EU har gjort siden 1. januar 2016. Det er som nævnt på ubestemt tid.
  Hvad gør en fremrykkende tank, når den mødes af stejle forsvarsværker? Den kører uden om dem. Senere hen kan den tage dem bagfra.

 4. Af Thomas Borgsmidt

  -

  At Putin skulle more sig over afstemningen i Holland?

  Nej, det tror jeg faktisk ikke!

  Jeg ser nemlig, at han nu danner en “Nationalgarde” af indenrigsministeriets styrker. Dvs. FSB, som KGB hedder i denne uge, får deres egen nationale terrorstyrke. Det har sådan set altid været der; men det betyder også, at Putin (og dermed FSB) ikke længere stoler på hæren – hæren vil ikke være i stand til at nedkæmpe et lokalt oprør.

  Hidtil har FSB kunnet spille luftlanderne ud mod den regulære hær – det lader ikke til at gå mere.
  Luftlanderne blev efterladt grusomt hængende i sumpen i det østlige Ukraine og undsætnings-/evakueringsforsøget var bestemt ikke uden interne problemer.
  Der var en bataljon, der blev trukket tilbage inden invasionen – jeg troede dengang, og jeg tror stadig, at der var tale om mytteri. Desuden stødte man frem med en lokalforsvarsbataljon i det sydlige Ukraine – det er bestemt ikke noget en sådan formation er velegnet til, der er en grund til, at det kaldes en lokalforsvarsbataljon. De har ikke logistikken til at lave bevægelser over længere afstande – og de er lange i Rusland.

  Dernæst forlyder det fra estisk presse, at luftlandebrigaderne organisatorisk får et panserkompagni, som de ved gud ikke har brug for i deres operationer – der er den nemlig kun til besvær. Et kompagni er heller ikke nok til at gøre noget seriøst.
  Det er heller ikke Nato, de er bange for i den forbindelse – for igen: Et angreb på en brigade – der er det røv og nøgler.
  Det må være noget andet!
  Sammenhold dette med de ovenstående betragtninger, så er det altså sådan, at hæren end ikke kan stole på sig selv – Putin er bange (formentlig med god grund) for, at hæren begynder at slås indbyrdes. Det er den mest nærliggende forklaring, jeg kan finde.

  Sagt på en anden måde: De populistiske pøbeloptøjer, vi oplever i Europa – herunder den komplet fjollede afstemning i Holland – er formentlig iværksat af FSB og Putin. Det var forventeligt – og de virker ikke ret godt.

  Det er nok som Kasparov siger: Det Putin gør er, at når en stilling på skakbrædtet ser håbløs ud, så gør man et eller andet for at bringe mest mulig forvirring – ud fra den begrundelse, at det kan da ikke blive værre – og måske viser der sig en mulighed.

  Det var typisk det, Putin lavede i Syrien (fordi den militære effekt har været minimal – de rammer ikke noget). Det er så også gået galt – ikke alene plaffer tyrkerne en bomber ned; men Kasparov har nok ret, når han peger på, at et andet russisk fly er pillet ned – denne gang over Syrien – formentlig af en Manpad.
  Det betyder så, at Putin heller ikke kan stole på luftvåbnet.

  Det er Rusland, der falder fra hinanden i store klumper. Vi taler ikke længere om løse dele, der falder af i svinget; men vitale dele, der bliver liggende på vejen.

 5. Af Erik Graversen

  -

  Uffe Ellemann-Jensen “Folkeafstemningen i morgen har ikke et klap med ”demokrati” at gøre……………………” ! Bum! Det taler vel et og andet sted, for sig selv?

 6. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  I de sidste paragraffer i EU-Ukraine traktaten bliver reglerne for ikrafttræden og foreløbig anvendelse, respektive opsigelse præciseret.
  Mit indtryk er, at hvert enkelt EU-land kan opsige den foreløbige anvendelse. Artikel 481, stk. 2. Hvert enkelt EU-land kan desuden opsige traktaten til enhver tid, efter at den er trådt i kraft. Artikel 486, stk. 7.
  Helt klart er det nu ikke, om traktaten mener EU som kollektiv enhed eller EU-landene enkeltvis, når traktaten taler om “parterne”. Ukraine er selvfølgelig den ene part, men er der én anden part eller over tyve andre parter?
  Traktaten dækker både områder, hvor EU-landene har afgivet hele deres suverænitet til EU, og andre områder hvor EU-landene enkeltvis har bevaret deres nationale suverænitet. Antagelig menes der EU som kollektiv enhed i de tilfælde, hvor EU har suveræniteten, og ellers EU-landene enkeltvis.
  Hvis EU-lande enkeltvis laver opsigelsen, har jeg indtryk af, at det kun gælder for dem selv. Dvs. de andre EU-lande kan videreføre traktaten.
  Alt sammen ifølge traktatens egen ordlyd.
  Teknisk-juridisk kunne problemet måske løses ved, at Holland ratificerede traktaten og derefter straks igen opsagde den – for sit eget vedkommende. Eller måske gennem en simplere procedure med samme resultat. Så ville Holland få sit nej respekteret uden at spærre for Ukraine.

 7. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er begrænset, hvor stor vægt man skal lægge på en såkaldt folkeafstemning, hvor kun 32% af folket kunne se en mening med overhovedet at stemme. Selvom 32 % af vælgerne i Holland skulle stemme for en udmeldelse, er der stadigvæk et stort flertal, der aldrig kunne finde på noget så tåbeligt.

  Der er forhåbentlig heller ingen i Danmark, der kunne finde på at kræve Danmark ud af fællesskabet, selvom dansk folkeparti skulle fremtvinge en folkeafstemning, hvor alle partiets 20 % tilhængere stemte for. Netop fordi EU er et velfungerende demokratisk opbygget system er der ingen grund til nervøsitet for folkeafstemninger.

  At melde sig ud af EU er det samme som at melde sig ud af demokratiet. og vende tilbage til tidligere tiders nationalistiske ensretning. Det får man aldrig flertallet til. Det vil kunne modsætte sig de radikaliserede antidemokratiske og EU-fjendtlige fundamentalister på fløjene.

 8. Af Niels Larsen

  -

  Hollænderne har – uanset hvad Ellemann mener – på demokratisk vis givet EU fingeren. Godt nok har de stemt nej til aftalen med Ukraine, men givet anledningen (og allerede angivet før valget) har de stemt nej til EU.

  Næste gang, nogen gør det, bliver i juni, når englænderne stemmer sig ud af lortet.

  I kulissen står ungarerne og venter med en afstemning om fup-flygtningekvoter. Det bliver også fingeren til tosserne i Brussel.

  Lortet ramler om hovederne på de EU-liderlige. Friheden og demokratiet venter forude! :-)

 9. Af Benny L. Nielsen

  -

  32% af hollænderne stemte, heraf 2/3 nej. 20% af hollænder afgjorde altså Hollands og EUs forhold til Ukraine. Det kalder man i dagens aviser et stort nej – selvom det blot var et markant mindretal …

 10. Af Ulf Timmermann

  -

  Og så i et “amerikansk valgår”! Hvad bliver valgdeltagelsen mon denne gang?

 11. Af Jørgen F.

  -

  …glem Putin denne gang – det her handler kun om den manglende tillid til kommissionen. Ingen normalt tænkende europæer vil længere bindes op på noget, der kommer fra Bryssel.

  Også det seneste migrationsudspil er jo en joke – vi kan nu bare vente på Brexit.

  Så får amerikanerne deres ønske opfyldt med endnu et opdelt Europa.

  Tillykke …

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  THOMAS BORGSMIDT – 7. APRIL 2016 4:02: Hvorfor ikke i stedet kalde denne nye styrke for Schützstaffel? For det er jo i realiteten, hvad den er.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB-første gang er ingen gang: Hvorfor ikke kalde denne særlige styrke for, hvad den egentlig er: SS.

 14. Af Jens Bilgrav-Nielsen

  -

  Ja, Uffe har ret. Det er meget bekymrende, hvad der er igang selv i tidligere grundfæstede EU-lande. Nu venter vi med frygt og spænding på, hvordan kommende folkeafstemninger i Ungarn og England vil falde ud. Der er sikkert mange – og forskellige grunde – til, at så mange vender sig mod EU. Den tidsmæssige afstand til anden verdenskrig og perioden med den kolde krig, kan være èn af forklaringerne, især for yngre, der kun har oplevet økonomisk fremgang og fred i Europa. Men den almindelige højredrejning i en række EU-lande spiller måske den mest afgørende rolle. Den bygger hovedsagelig på en frygt og usikkerhed overfor det nye og fremmedartede, der følger med den hastigt fremadskridende globalisering. Over for alt dette er de europæiske ledere, med enkelte undtagelser som Angela Merkel, alt for svage og tilbagelænet. I stedet for at lægge sig klart i selen for at forsvare og forbedre det europæiske projekt, virker de tøvende over for angriberne af EU-projektet. Det gælder i høj grad også den danske statsminister.
  Der er et meget stort behov for, at nødvendigheden af det europæiske projekt bliver både genfortalt og fortolket ind i den uafvendelige globale udvikling. Det kunne være en opgave for indsigtsfulde folk, der både har blik for det historiske og det fremadrettede perspektiv. Uffe Ellemann og Poul Nyrup ville være et par oplagte danske deltagere i et sådant arbejde. Hvem tager initiativet?

 15. Af Niels Larsen

  -

  Politikerne kan lige så godt først som sidst se i øjnene, at ingen vil vide af EU.

  Unionen er døende – og vi er mange som skubber i retning af graven.

 16. Af Niels Larsen

  -

  Og, Bilgrav-Nielsen, jeg er årgang 1946 og husker udmærket ruinerne i Tyskland, manglen på alt i 1950’erns begyndelse og grue ed tyskernes, russernes og japanernes krigsforbrydelser.

  Blandt andet derfor vil jeg ikke underlæge mig et tysk diktatur via stedfortrædere – også kaldet quislinge i Brussel.

  Jeg går ind for demokrati! Intet kan redde fallitboet EU. Tilliden til unionen og dens ledere er forsvundet på helt uoprettelig vis.

 17. Af Jørgen F.

  -

  …problemet ved Bilgrav-Nielsens forklaringsmodel er ikke så meget om den vitterlig er rigtig.

  Men hvis den er – og argumentationen er jo netop ikke ny, nærmere fortærsket – hvorfor lod man det så komme hertil?

  Selvpineri?

 18. Af chris barnett

  -

  Jeg er ikke nogen expert men det med EU,det er blevet banket sammen alt for hurtig.Det blev til med at handler sammen,men siden kolapset af Sovjet union er det blevet banket sammen på bekostning af de etableret land og styret af Tyskland og Frankrig og en ikke så demoratisk EU kommision..Ja Europe skal stor sammen,det er der ingen tvill om men.Østlandene for hjælp,økonomiske og som en buffer mod Putin.Vi er så bange for Putin men bedre demokrati skal nok kom til Rusland med tid. Ukrain er bestemt ikke demokratisk men hvis vi kan pille det fra Rusland ja så er det i demokratiets hellig navn. lige nu er der noget at klage over med den måde det forgår i EU og stor politik generalt.økonomisk politik og forsvar politik skulle være ens for alle men det er det ikke,det er på bekosting af de gode og klog lande.Tingene ændre sig, men man kan ikke bar være så naive at tro at det vil blive bedre bar med at finde sig i det der skere.Udkom er måski en tyske,Franske model af USA.

 19. Af Poul Gottlieb Jacobsen

  -

  UEJ, ja man maa jo sige tillykke til Holland at disse klart sagde fra til EU, og det er jo godt, for som barnebarnet af Molotov sagde helt klart: EU is too socialist, some even say communist: too much regulation, too many welfare programmes, and too high taxes” og det sagt af en Russer i 1998 da han blev spurgt om Rusland ville vaere medlem at EU. I politikere UEJ har sat op et totalt korrupt og undertrykkende system i EU, saa befolkningerne af EU er blevet slaver til Staten og EU. Der findes ingen frie mennesker i jeres lande mere. Ja det er desvaerre ved at gaa samme vej her i USA under national socialisten Hussein Obama, fjolset i Det Hvide Hus.
  Det kan kun gaa ned ad bakken for jer i Europa, og De kaere her UEJ har jo haft en del dem det at goere, saa hvornaar tages der ansvar of jer ulidelige politkere? PS Chris Barnet, beklager EU har intet til faeldes med USA, vores Republik med 50 Stater er helt anderledes sat op, skoent Obama klovnen er ved at oedelaegge det saa godt som han kan, kun 9 maaneder og 14 dage tilbage og svinet i menneskeskind er vaek.

 20. Af Johnny Fløjborg

  -

  “”Onsdagens folkeafstemning i Holland er et trist billede på det forfald, som har fået lov til at brede sig i EU. Godt nok skal man som dansker være varsom med at pege fingre af andre EU-lande når det gælder folkeafstemninger. Men alligevel: Folkeafstemningen i morgen har ikke et klap med ”demokrati” at gøre, det er populisme og uansvarlighed i højeste potens….””

  Så UEJ mener det samme som sin gode ven Lykketoft, at folkeafstemninger er noget fanden har skabt da det ødelægger DERES røde tråd. Skræmmende en tidligere udenrigsminister kan mene folkeafstemninger er populisme og uansvarligt. Mon også han er af den overbevisning hvis det ikke er en sag der skader elitens planer?

  “”Hollænderne skal stemme ja eller nej til den handels- og associeringsaftale, som er indgået mellem Ukraine og EU. Det er en aftale, som er ratificeret af alle andre EU-lande uden problemer. Og hvis meningsmålingerne i Holland viser sig at holde stik, og et flertal af vælgerne i morgen stemmer nej til aftalen, kan den risikere at blive hældt ned ad brædtet.

  Det vil være en stor sejr for Putin og andre, som søger at forhindre Ukraine i at nærme sig Vesten…….””

  Here we go! Det er Putins skyld! Tja, det er jo efterhånden den nye trend, blot fordi det har vist sig at han gerne vil stille op mod den forfejlede vestlige politik der er ført de sidste 30-40 år med USA og Nato i spidsen. Dette forfejlede system har spillet fallit, hvilket de også selv er ved at finde ud af, og derfor disse kampagner mod anderledes tænkende.

  “”Ukraine er ikke noget mønsterdemokrati – der kæmpes stadig hårdt med korruption og andre ubehageligheder – men Ukraine er også blevet påført utroligt tunge byrder med den russiske annektering af Krim og krigen i Østukraine, som er ved at udvikle sig til en ”frossen konflikt”. Hvis EU nu vender ryggen til Ukraine, risikerer vi, at hele det stakkels mishandlede land ender som en frossen konflikt.””

  Really? Måske kunne det så være grunden til den hollandske befolkning ikke er neget for aftalen med Ukraine. Men nej, Ukraine er et stakkels mishandlet land som skal pakkes ind i fløjl og bestykkes mod den store stygge ulv, eller måske grundet Nato gerne vil lidt tættere på det store uhyre? Tror det sidste.

  “Hvordan i alverden er det kommet dertil, at de ellers så snusfornuftige hollændere er ved at bringe Europa i den situation?”

  Fordi de netop ER snusfornuftige, som vi senere på året også vil se englænderne er.

  “”Sidste år kom der en ny lov i Holland, som gjorde det muligt at fremtvinge folkeafstemning om nye politiske tiltag, hvis mindst 300.000 vælgere skrev under på kravet. Det er en af den slags populistiske indslag, som er med til at undergrave det repræsentative demokrati. Og se bare: En EU-skeptisk tænketank samlede over 400.000 underskrifter til kravet om en folkeafstemning om netop aftalen med Ukraine.””

  Så Schweiz er ikke noget demokrati? Hvordan kan en lov om øget demokrati være populistisk? Arrghh, fordi det er folkedemokrati, nærdemokrati? Hvis folk ikke synes om forslaget der skal stemmes om kan de jo bare sige nej, så er det jo ikke undergravende for det repræsentative demokrati. Næ min gode UEJ, dig og jeres elite er ved at komme til kort, og som Clinton siger er i ved at tabe krigen om meningsdannelsen. Jeres korrupte medier bliver konstant udstillet og er intet værd mere, og kun får bliver ved med at se nyhedsprogrammer og dårligt tv, som når du og din makker Lykketoft sidder og hyggesnakker som var det logen i Muppet Show.

  “”Men de geopolitiske konsekvenser af et hollandsk nej til Ukraine-aftalen vil være uoverskuelige. Og så kan man nok så mange gange komme og sige, at det kan den enkelte vælger ikke overskue – ganske som når vi i Danmark har bragt indviklede EU-problemer til folkeafstemning – men tilbage står, at de ansvarlige politikere bærer et kæmpeansvar for, at det hele ender med en beslutning, som der næppe ville være flertal for, hvis ellers konsekvenserne stod klart for den enkelte. Lad mig bare minde om folkeafstemningen i Danmark i december om en ændring af det danske retsforbehold i EU. Den sag kommer til at koste os dyrt.””

  Ja, det får konsekvenser for jeres planer om at fortsætte den kurs der har spillet fallit, om det så er i Irak, Libyen, Syrien eller Afghanistan. Alle jeres togter har vist sig at være mere eller mindre ulovlige, men det havde vi selvfølgelig ikke vidst, hvis altså ikke der var alternative medier. Jeres planer om global governance styret af nogen få har spillet fallit, i er blevet kigget i kortene, og derfor preller jeres skræmmekampagner af på dele af befolkningen, stadig lang vej endnu for at udstille jer totalt, men desværre er det svært at vække en indoktrineret befolkning der har travlt med familie, arbejde osv osv. Det er selvfølgelig også nemmere at blive i sin comfortzone, på trods af det betyder at leve som et får.

  Ang retforbeholdet, dyrt bliver det kun for Danmark hvis politikerne vælger at køre videre uden at respektere resultatet af den “udemokratiske” folkeafstemning om retsforbeholdet.

  “”Tænke sig at hollænderne – som mistede mange landsmænd ved nedskydningen af Malaysian Airlines flyet over Ukraine for to år siden – nu kan risikere at gå Putins ærinde, bare fordi de føler behov for at udtrykke surhed og utilfredshed med EU og hollandsk politik.””

  Hvilken logik du kan lægge for dagen. Så man skal ikke udtrykke sin bekymring med udviklingen i det stadig større udemokratiske EU fordi et land har mistet mennesker ved en tragisk hændelse?

  Engang respekterede jeg UEJ, læste hans bøger med videre. Heldigvis blev jeg voksen, og mener seriøst det er på tide at han stikker piben ind, læner sig tilbage i lænestolen og læser en bog eller noget. Det er pensionstid Uffe, pensionstid.

 21. Af Jan Andersen

  -

  Det er vanskeligt at se de “geopolitiske konsekvenser” af Hollands nej – kan Uffe E forklare hvad han mener med det ?

  De geopolitiske og sikkerhedspolitiske konsekvenser af EU og Nato får erobret Ukraine er derimod uoverskuelige. Vi har allerede set Ruslands reaktion ved Nato, USA og EU forsøger at rykke helt op til Ruslands grænser militært – kuppet hvor man villle overtage Krim mislykkededs heldigvis.

  Så tak til Holland for at bremse den militære og politiske destabilisering af Ukraine.

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Du kan godt kalde dem SS; men det er nu lidt omvendt.
  Historien var nu nok den, at SS startede som almindelige gadebøller, der så fik en sikkerhedstjeneste under Heydrich. Her er det sikkerhedstjenesten, der får en flok gadebøller.
  Men ja.

 23. Af Jan Andersen

  -

  Europa er allerede i storkrig syf for Europa, og dertil på vej ind i en intern borgerkig, som kan være atomar. Det gælder nu om at få så mange lande og områder som muligt ud af Europa og over på den anden side af det nye jerntæppe – for det er disse lande der senere skal blive Europas redning.

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lad sætte den afstemning i proportion.

  Som jeg har set det var 2/3 af 1/3 der piskede et nej igennem – resten var totalt ligeglade – al den stund de ikke gad stemme.
  Det er som sådan ikke “folkets” stemme, men den mere stupide pøbel – typisk underlødige skolelærere.
  Det har kostet nogle penge, men så ved man jo, hvor den næste sparerunde skal ramme. Det er en komplet ligegyldig manifestation – helt på linje med de “intellektuelle” ballademagere fra min ungdom på universiteterne, der selvfølgelig aldrig fik deres eksamen.

  Naragtig og useriøs politik på linje med Pape, der ævler om at han vil have miljøplanen ændret af hensyn til mokkerne i Gentofte. Svagt begavet og fjollet.
  Sagen er jo den, at man p.gr.a. manglende effektivisering i landbruget og slagterierne sender svin til slagtning og til dels opfedning i Tyskland. Derfor mangler der en del staldgødning, som så må erstattes af kunstgødning.
  I det omfang man importerer foderkorn vil 2/3 af det ende som staldgødning, fordi de resten eksporteres i form af skinker.
  Det er et underlødigt regnestykke, som kan varieres i det uendelige af fladpandede miljøtosser – i stedet for at tage den enkle metode, at kikke på markerne og se om de mangler gødning. Kun beskæftigelse af tåber – som så mange andre kommunistiske narrehoveder og idioter.

  Men se sammenhængen er nok en anden. Sagen er jo, at landbruget skal refinansieres og rationaliseres – som slagterierne (mm.) også skal – efter at tåberne i bankerne har ødelagt rimelig meget.
  Sagen er jo den, at flextumperne i Gentofte og Charlottenlund – de får ikke de skattelettelser, de har vrælet på.
  Baggrunden er jo den, at Danske Bank ikke får gavn af at landbruget kommer til at køre mere effektivt – Danske Bank har ikke noget videre i landbrugslån. Det er der imidlertid en hel del andre – ikke bare i landbruget; men også i lokalsamfundene ude omkring (alle andre steder end netop whisky-bæltet), der har.
  Også her kommer Danske Banks uduelige storsnudethed og almindelige inkompetence til at svie til dem.
  Sagen er jo den, at Danske Bank har manipuleret ejendomspriserne op i områder, hvor de har mange fallenter boende (det er det almindelige fænomen i whisky-bæltet). Det er de nødt til, for ellers er der ikke “sikkerhed” bag deres fortsatte udlån til narrehoveder, der hverken kan eller vil betale renter – endsige afdrag.
  Den kommer nu til at ramme narrehovederne i nakken, fordi der vil komme forøgede ejendomsskatter for dem i Whisky-bæltet – og der bliver nok til en skattesænkning i resten af landet og til landbruget også. Selvfølgelig gør der det: Ejendomspriserne er jo steget – ikk’?

  Det er helt tilsvarende med afstemningen i Holland, hvor man fremprovokerer en pruttende og ræbende folkestemning blandt inferiøre noksagter – det er for at undgå de værste eksesser af pøbeloptøjer, at man har det repræsentative demokrati. Der er spørgsmål, der er af en karakter, så de egner sig til en folkeafstemning; men ikke en aftale med Ukraine om gensidig toldfritagelse – som alene af årsagen, at det vil spare noget bureaukrati vil være til gensidig fordel.
  Det var ellers en idioti, som skulle have været lagt i graven for 50 år siden.
  Men nej, et hvert narrehoved – og det er den overvejende del af SF/Dansk Folkeparti – resten er terrorister og afstumpede torturbødler af skolelærere. Et hvert narrehoved har en meeeeening, der skal respææækteres om noget de ikke har en anelse om.

 25. Af T Frandsen

  -

  Så kører Uffes gamle pladespiller igen i den samme gamle slidte rille som den altid har kørt i.

  Hvis bare hver tiende af Uffes profetier var gået i opfyldelse, havde Fenrisulven slugt solen for længe siden.

 26. Af Bjarne Andersen

  -

  Desværre Uffemand, ikke stakkels Holland, men stakkels dig, du har uden at vide det, været helt uden kontakt med virkeligheden, et typisk tegn på demens.

 27. Af Poul Gottlieb Jacobsen

  -

  UEJ, beklager lidt typing error kroeb ind: “De kaere her UEJ har jo haft en del dem det at goere” skulle vaere: De kaere Hr. UEJ har jo haft en del med dette at goere, De har jo vaeret een af de store forkaempere for EU, og nu maa De saa tage mod den modstand som dette EU nu bliver udsat for.

 28. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  En god vejviser at Uffe altid på banditternes side, vil der blive taget hensyn til folket i Holland deres demokratiske valg, nej folket vil blive overkørt af EU, demokrati passer ikke i et selvdestruktivt EU, uden plads for hverken nationalstat eller deres folk, der er mere fornuft i T Frand sens 2 linier, end i Uffes meterlange propaganda indlæg, i virkeligheden og igen, som altid bærer underskriften: USA våbenlobby.
  Glædeligt det Hollandske NEJ til Ukraine i EU, men nu vil vi se, går hele EU-maskineriet igang for at omgå demokratiet.

 29. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg gætter også på, at briterne forlader EU i indeværende år.
  Måske vil Irland derefter også melde sig ud af EU. I så fald betyder det, at Irland også forlader euroen – som medlemsland. Montenegro og Kosovo har valgt at bruge euroen som national valuta, selv om de ikke er medlemmer af den.
  Jeg kender kun ét historisk fortilfælde for en EU-udmeldelse, nemlig da Grønland i sin tid meldte sig ud af EF.
  Mit gæt er, at Storbritannien dermed i udgangspunktet får den samme stilling i forhold til EU, som Norge har. Begrundelsen vil være, at Storbritannien i kraft af sit EU-medlemskab var “født” medlem af EØS, og at EØS-medlemskabet bevares ved EU-udmeldelse. Hvorved Storbritannien overgår til at være EØS-, men ikke EU-medlem, ligesom Norge.
  Da Norge generelt har et fint samarbejde med EU, ville det ikke være noget som kaster Europa ud i total politisk-økonomisk opløsning. Der vil stadig være orden i tingene, og det vil stadig være EU, som er både formand, kasserer og sekretær i foreningen.

 30. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nej, det er meget enklere: Det er kredse, der med barnagtige trusler og sabotage forsøger at tilrive sig indrømmelser.

  Eksemplet med de Konservative er typisk: Fordi man ikke ønsker at lade Danske Bank ødelægge mere end de allerede har gjort, så vil deres handskedukker sabotere.

  Det er simpel afpresning og sabotage. Primitive forbrydermetoder – som andre rockerkriminelle narkohandlere. Nu er Danske Bank blevet fanget med kløerne i hvidvask af kriminelle penge, så skal man snakke om noget andet og afpresse resten af samfundet.

  Ingen tvivl om, at jeg griner hver gang et banksvin hopper ud fra 6. sal – en tragedie. Ja, det tør siges! At de fik lov til at fortsætte så længe.

  Tilsvarende med hyleaberne i SF/Enhedslisten, der forsøger at aflede opmærksomheden fra deres gamle landsforræderiske forbrydelser og undergravende virksomhed under den kolde krig.

 31. Af Morten Lintrup

  -

  Tillykke til Holland, som i det små har taget til genmæle mod EU pampere og pamperpolitikere som Uffe – folk der bare har skummet fløden i årtier og udsat Europas befolkning og vælgere for omverdenens kriminelle bærme, bistandssnyltere, lykkeriddere og simpel overbefolkning helt uden at leve op til nogen form for ansvar.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Undrer mig iøvrigt ofte over, hvilken sort skole borg-shit har frekventeret? Har tilsyneladende lagt røv til en del spanksrør undervisning!

 33. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Byerne Amsterdam, Utrecht, Groningen, Leiden, Nijmegen og enkelte andre stemte for EU-Ukraine traktaten.
  Hollands hovedstad er hermed en erklæret ukrainskvenlig by.

 34. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  RTL Nieuws har interviewet Linda Senden, professor i europæisk ret ved Utrechts Universitet. Ifølge Senden er den mest nærliggende løsning, at Holland accepterer EU-Ukraine traktaten med reservationer. Bestemte dele af traktaten skulle derefter ikke gælde for Holland.
  Senden tror ikke på, at Holland trækker sig fra EU-Ukraine traktaten i dens helhed. Dels, siger hun, fordi noget sådant aldrig er sket tidligere ved den slags traktater og Holland allerede før folkeafstemningen har erklæret sin hensigt om at deltage, dels fordi Holland som EU-medlem stadig kan være bundet af EU’s beslutninger.
  Senden nævner den mulighed, at Holland ratificerer EU-Ukraine traktaten med det forhold, at Holland kun føler sig bundet af frihandelsdelen.
  Det – kan jeg selv tilføje – ville betyde, at Hollands undtagelser fra EU-Ukraine traktaten stort svarede til de politikområder, hvor Holland ikke kan forpligtes af flertalsafgørelser inden for EU. Derfor ville det heller ikke være svært for de andre EU-lande og Ukraine at acceptere et sådant hollandsk forbehold.
  De hollandske nejparter ville ikke acceptere det, men de er, når det kommer til stykket, politisk impotente.

 35. Af hubertus von Danmark

  -

  Hvorfor stakkels Holland? Hollænderne skal med os andre fornuftige mennesker ud af det pengegriske, forræderiske, nykolonialistiske EU. EU med pølse-Merkel i spidsen skal nedlægges og det kan kun gå for langsomt. Håber nu at englænderne tænker fornuftigt den 23. juni og stemmer nej!

 36. Af Maria Olsson

  -

  Kære Uffe. Jeg har den største respekt for dig og din viden. Men jeg føler virkelig, at EU har spillet definitivt fallit. Det er for mange parametre, som gør, at EU ikke kan fungere som en samlet institution. Og så et der- som du selv påpeger- de almindelige mennesker, som ikke forstår konsekvenserne af det, de stemmer. Politikerne taler deres befolkning efter munden og der er næsten ingen politiker af format, der kan vise vej længere. EU har forrådt de værdier, den er bygget på. Når man fx kan gå med til, at mennesker som flygter fra krig, skal returneres til et usikkert land som Tyrkiet, som bare deporterer tilbage til krig og ødelæggelse, når regeringerne ikke arbejder sammen, og løfter sammen, så kan jeg ikke se ideen med ej længere. EU er så god, som dens borgere og politikere er, og den seneste aftale med Tyrkiet, har gjort mig som var for EU, til en EU modstander.

Kommentarer er lukket.