Norden rykker tættere på NATO

Af Uffe Ellemann 124

Der var tramp i brostenene på Den Røde Plads i dag. I mange år efter Sovjetunionens opløsning var maj-paraden, som fejrer sejren i ”Den Store Patriotiske Krig” (Anden Verdenskrig), en lidt sølle forestilling, fordi den gamle Røde Hær var faldet slemt af på den. Men mens der endnu var høje oliepriser fik Putin pumpet 400 milliarder dollars ind i hær, flåde og flyvevåben – og dette sammen med krigserfaringer fra Ukraine og Syrien har givet det russiske militær en helt ny selvbevidsthed.

Maj-paraderne finder ikke blot sted i Moskva. De afholdes også i en række tidligere Sovjetrepublikker – og uden for Rusland har pro-russiske grupper organiseret marcher i f.eks. en række amerikanske storbyer, London, Polen, de baltiske lande, Polen og Israel. De er organiseret omkring ”Det Udødelige Regiment”, en frontorganisation sammen sat af efterkommere efter veteraner fra Verdenskrigen. Et formål med deres marcher er at retfærdiggøre tilstedeværelsen af sovjetiske tropper i Øst- og Centraleuropa frem til 1989-91, da Sovjetunionen omsider brød sammen.

Russisk TV kunne søndag berette om en sådan stor demonstration i den estiske by Sillemäe, tæt på grænsebyen Narva. Sillemäe, som var en stinkende miljøkatastrofe, da esterne fik herredømmet over deres land igen i 1991, har et stort russisktalende befolkningsflertal. TV-udsendelsen var fuld af interviews med lokale, som var begejstrede for sejrsparaden, og berettede om, hvordan de bliver undertrykt i Estland.

Der var bare en lille hage ved historien: Den påståede march har aldrig fundet sted. Det hele indgår i den strøm af løgne og propaganda, som længe er væltet ud over balterne, der i russiske medier fremstilles som skabsnazister og holocaust-tilhængere.

Men nu er andre også blevet mål for den nye og stærke russisk selvbevidsthed, som blandt andet viser sig i opførslen overfor de naboer, som tillader sig at insistere på selv at bestemme over deres situation.

I sidste uge skruede den russiske udenrigsminister Sergey Lavrov bissen på over for svenskerne: Hvis Sverige drister sig til at blive en del af NATO, vil Rusland være ”tvunget til at agere”, sagde han. Og så kom den sædvanlige svada om, at Rusland bliver dårligt behandlet af de vestlige lande, selv om Rusland ønsker et godt og venskabeligt forhold…

Bag Lavrovs bandbulle ligger en tydelig bekymring – og forbavselse – over, at der pludselig tegner sig et flertal i den svenske befolkning for at søge medlemskab af NATO. For få år siden var den diskussion ikke-eksisterende i Sverige. I dag har alle de borgerlige og liberale partier meldt ud, at Sverige bør overveje NATO-medlemskab – kun socialdemokrater, Miljøpartister og venstrepartiet (de gamle kommunister ) er stadig imod. Og en nylig meningsmåling foretaget af Göteborgs Universitet viser, at et flertal i befolkningen nu er positivt stemt overfor NATO. For blot to år siden var forholdet fire mod en mellem modstandere og tilhængere.

Også i Finland diskuteres et muligt NATO-medlemskab, og det har også fremkaldt bidske russiske kommentarer.

Men i både Finland og Sverige er man opmærksomme på, at sikkerhedssituationen omkring Østersøen er ændret afgørende – dels ved Ruslands de facto opsigelse af de samarbejdsaftaler, der skulle sikre en ny europæisk orden efter Den kolde Krig (det skete med annekteringen af Krim og krigsførelsen i Østukraine) – og dels ved de gentagne russiske provokationer over for naboerne ved Østersøen, f.eks. træning af det russiske luftvåben i missilangreb mod mål omkring Stockholm.

Både Finland og Sverige samarbejder i stigende grad med NATO, hvilket vi vil se i næste måned, når den store NATO-ledede manøvre BALTOPS løber af stablen i Østersøen. Sidste år blev der øvet amfibielanding på svensk territorium. I år vil der for første gang være sådanne øvelser i Finland med deltagelse af specialtropper fra NATO. Formålet med øvelserne er klart: At demonstrere evnen til at komme hinanden til undsætning, hvis nogen skulle forsøge en invasion.

Men i Finland og Sverige er man klare over, at NATO’s musketér-ed om at komme hinanden til undsætning kun gælder mellem medlemmer. Det er derfor, man nu seriøst overvejer for og imod medlemskab. Samtidig har både Finland og Sverige øget deres forsvarsudgifter. (Der er faktisk kun et enkelt Østersø-land, som ikke har øget forsvarsudgifterne: Danmark!)

De russiske reaktioner kan kun fremme processen i retning af et mere forpligtende samarbejde mellem de nordiske og vestlige lande. Det vil være i Danmarks interesse, at det sker. Det kunne vi godt demonstrere ved at styrke forsvaret i vores nærområde.

124 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Jo flere oplysninger vi får om F35, des mere mistænksom bliver man. Intet under at producenten gør, hvad han kan for at holde os i uvidenhed, til kontrakten er skrevet under. Der er god forretningsførelse. Så meget ved vi dog, at flyet er helt uegnet til de opgaver, som vi – teoretisk – kunne få brug for. Tilsyneladende handler det om at holde den amerikanske våbenproduktion kørende i samme høje gear, og det er jo ikke kun flyet, der koster.

  Der er også et stort og spændende tilbehørskatalog med de nødvendige kugler, bomber, missiler og raketter made in USA, der koster mere end flyet. Vi køber fly af samme grund, som vi er medlemmer af Nato. Aktionærerne i våbenfabrikkerne kræver det. Ingen er i tvivl om, at mange danskere har aktier i den amerikanske våbenindustri. Det er det sikreste papir i verden med det største afkast og sikret mod skattetyveri i Panama.

  Nu er de nordiske leder i USA, hvor Sverige og Finland ville blive udsat for et stærkt pres for at komme med i Natofolden og blive forbrugere af amerikanske militære produkter. Jeg håber, at de siger nej tak, og at Danmark sætter streg i sandet, men det sker nok ikke. Vore politikere får ikke noget valg, og vi andre har ingen indflydelse. Militariseringen fortsætter, og Rusland skal inddæmmes. Hvorfor egentlig?

 2. Af anders Brun

  -

  JVM det der med skattely i Panama det ved din føringsofficer meget mere om, da en del af de penge er Puttes
  Når det gælder Sverige og Finland, så er det da fuld forståeligt at de går tættere på dem de har noget tilfældes med. Sådan som russerne opfør sig overfor dem, med ubåde i territorialfarvand, bølle metoder mod forskningsskibe, bølle metoder mod fly på internationalt luftrum, kidnapninger af personale på baltisk territorium, invasion af Naboer
  Så nej de inddæmmer ikke Rusland de reagerer på Russiske provokationer.

 3. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche
  – 13. maj 2016 9:40

  Halvt polak – og ikke det mindste muslim. :-)

 4. Af Michael Bendtsen

  -

  Når gamle mænd konstant holder fast i den verden de kender og ikke føler de kan lære mere, ja så må man være lige om hjørnet…….
  Hvad med om i brugte lidt mere tid sammen med andre mennesker frem for hver dag, at gentage jeres holdninger på Berlingske?
  Den konstante antikommunisme om alle russer er gammelkommunister, samt jeres muslim forskrækkelse. Hvis det ikke er det ene så er det det andet.
  Nu har både Putin og Jeltsin morede sig over de engang var medlem. Jeltsin har udtalt, at han aldrig har været kommunist og altid har hadet kommunismen. ( Hvordan man så havnede i den øverste Sovjets ledelse fortæller mere om hans egen holdning og moral end om systemet.)
  Putin grinede og svarede, at han mente han havde sin gamle partibog liggende et eller andet sted. Det var et krav, at være medlem som efterretnings officer. Den eneste kommunist det øverste Sovjet havde som medlem var Mikhail Gorbatjov som vesten svigtede efter han havde udført alt hvad vesten bad ham om.
  Hvad som sker i Rusland den dag i dag har vores politiker i vest et meget stort medansvar for.

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Michael Bendtsen: Det er simpelt hen fuldstændig forkert påstand!

  Rusland, russerne og kommunisterne har med omhu misbrugt og saboteret alle de chancer de fik – I kommunister ville jo hellere rulle Jer i snavset som ulækre småbørn, der leger med egen afføring.

  Rusland har med stor beslutsomhed ødelagt alt for sig selv. Intet af hvad kommunisterne har ment har været rigtigt! Ansvaret var – om noget – at man ikke var brutal nok overfor forræderne i SF/Enhedslisten. Vesten gav de flæbende kommunister en hjælpende hånd, som de nu slår væk, for I kan jo ikke selv.

  Du må mene, hvad Du vil; men Du skal IKKE respekteres, men foragtes og hånes – I kommunister er affald, der ikke kan tænke – kun ødelægge og stjæle. Parasitter.

  I kan ikke “vudere” – I kan ikke tænke; men kun vræle stupidt hovent nonsens. I har ikke nogen meeeening – I er blot asocial samfundsmæssig dødvægt.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  og så lidt filtersnak …

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  prøver igen:
  TB: sagen er vel blot, at Marx var uheldig, mens Platon var heldig. Platon fik lov til at afprøve sine statsteorier på Sicilien; men de blev snart trætte af ham og solgte ham som slave. Marx’ drømme om Utopia skulle partout afprøves, og af alle steder i Rusland. Men eksperimentet varede ved i flere menneskealdre og afslørede derved, hvor håbløst det er i vor verden. Jeg ved ikke, om der findes en eller anden lyserød sky et eller andet sted i universet, hvor det er lykkedes. Jeg tror det ikke. Marx repræsenterer nemlig en klassisk tysk akademisk disciplin: Skriv om noget, du egentlig ikke har nogen forstand på, for du har aldrig været derude, hvor det virkelige liv udspiller sig. Således skrev Kant om religioner over hele verden uden nogensinde at have forladt Königsberg. Max Webers socialogi er også blevet beskrevet som en ’som-om’ ideologi, eller som lænestolssociologi.

  Det man så ser i din tale om røde skolelærere (jeg godtager benævnelsen af dem som en metafor) er anden og tredje ombæring. Det er egentlig bare vulgærmarxisme.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Hvori består iøvrigt den helt store forskel på tidligere kommunistisk inspirerede Comecon (Council for Mutural Economic Assistance) versus EU? Lige bortset fra at Comecon ikke rigtig blev til noget, idet projektet strandede, da de enkelte medlemslande ikke ville afgive suverænitet til Comecon.

  Det her alle medlemslande imidlertid gjort i projekt EU! Renlivet planøkonomisk Sovjet kommunisme, med hvad deraf følger af ensretning på alle tænkelige områder.

  Hammer og segl – så det vil noget!

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det, der er sagen er nok, at Uffe ikke rigtig ved, hvad man er nået til på mødet mellem USA og Norden.

  Der er altid til sådanne møder noget man er enige om og kan klappe kage og fejre med den omtalte bedre middag; men dertil er der så alle de uafgjorte spørgsmål, hvor man leverer et modspil mod hinanden.

  Dette møde har helt sikkert været for at lede frem til Nato-topmødet, hvor spørgsmålet om Norden og relationen til Nato trænger sig på. Det er formentlig for den nærmere fremtid afklaret – dvs. opgavespecifikationen mellem Nato-landene indbyrdes har haft brug for en afklaring.

  Mødet virker jo ind i en større sammenhæng, hvor de russiske ågerpriser på energi har skabt indre spændinger i EU. De spændinger er jo for en stor dels vedkommende ophævet med de lavere energipriser og Ruslands kollaps som monopolist – det er ikke længere muligt at isolere ét EU-land fra billig energi og dermed lægge pres på EU.
  Det Putin rent faktisk har gjort med sine ondsindede provokationer er det modsatte af, hvad tilsyneladende har været hans mål – at splitte EU og Nato (USA) fra hinanden – EU og Nato arbejder i dag tættere sammen end nogensinde før.

  Hele den tyske model med at lade alle betale overpris på energi, så Rusland kunne få råd til at købe de tyske industrivarer er brudt sammen – fordi den ikke har realøkonomisk baggrund. Tyskland vil miste det russiske marked, fordi ingen investeringer i Rusland kan give et afkast – det uanset hvad.
  Ikke at Tysklands situation er dårlig, men den tyske import vil blive rettet mod andre EU-landes produkter i stedet for olie, det giver så nogle problemer for den tyske produktion; men her er der masser af overhængende infrastruktur, der skal laves.

 10. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Brun
  Som påvirkningsagent er jeg rigtig godt lønnet, og min føringsofficer har garanteret mig, at min løn indsættes i samme bank som hans dvs. Puttes. Jeg ved, at det er et sted i Mellemamerika, men ikke helt præcist hvor. Han garanterer også, at jeg ikke kommer til at betale skat til Danmark af beløbet, der efterhånden er ganske stort.

  Det er jeg helt tryg ved, fordi jeg som alle kommunister har tjent mine penge ved ærligt arbejde. Du er formentlig kapitalist og ved formentlig ikke, hvad ordet ærlighed betyder. I har det ikke i ordbogen. Der er tale om noget, der under ingen omstændigheder vil kunne forenes med kapitalisme. Det er det modsatte af jeres dyder, korruption, fup og svindel.

  Kapitalismens styrke er jo, at den fuldstændigt kan se bort fra belastende holdninger som ærlighed og hæderlighed, der ville være ødelæggende for muligheden af at blive mangemillionær med mulighed for at avancere til multimilliardær – kapitalismens, nationalismens og fascismens stærkt forurenende spildprodukter.

  I øvrigt finder jeg det betænkeligt, at Danmark sammen med USA og andre lakajer er i USA for at mobbe Sverige og Finland til medlemskab af Nato-angrebskoalitionen. Lad os håbe de holder sig ædru nok til ikke at indgå de samme underhåndsaftaler om suverænitetsafgivelse til Pentagon, som vi andre indgik. Det må have været en gigantisk brandert.

 11. Af Michael Bendtsen

  -

  Thomas Borgsmidt
  I rest my case
  Forøvrigt er jeg ikke kommunist,( hvor du må have fået det fra? men som sagt ser du/i dem allevegne

  “Rusland, russerne og kommunisterne har med omhu misbrugt og saboteret alle de chancer de fik – I kommunister ville jo hellere rulle Jer i snavset som ulækre småbørn, der leger med egen afføring.”

  “Du må mene, hvad Du vil; men Du skal IKKE respekteres, men foragtes og hånes – I kommunister er affald, der ikke kan tænke – kun ødelægge og stjæle. Parasitter.
  I kan ikke “vudere” – I kan ikke tænke; men kun vræle stupidt hovent nonsens. I har ikke nogen meeeening – I er blot asocial samfundsmæssig dødvægt.”

  Måske ville det hjælpe med lidt lægehjælp i rammende alvor eller en samtale med en psykolog…

 12. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Danmark og Norden gør klogt i ikke at komme i klemme imellem stormagterne, endnu mange koldkrigere denne blog der tror USA uovervindelige, Nazityskland troede også deres egen propaganda, deres egen storhed, så sig selv som uovervindelige, samme tragedie om igen, nu USA med NATO forlægger krigen til Europa og Skandinavien, som de gjorde det i Afrika i Mellemøsten i Ukraine, nu står vi for tur, om vi ikke klart siger fra til USA & NATO, krigen er nu ikke langt borte, vi holder ikke stand 1 time, kast istedet USA/NATO på porten, ellers starter de en krig på europæisk jord, vi befolkningen lagt ud som kanonføde, dejligt og behageligt for USA at planerer krigen i Europa, men dette er ikke Danmarks krig, kun USA’ krig, her må Danmark klart sige fra, om vi endnu vil fred…… selv om vi er meget meget sent ude, for krigen er nu ikke langt borte!
  Denne krig er ikke en almindelig krig, men en udryddelseskrig, kun tabere og selvdestruktion, dette er intet for Danmark, intet for de nordiske lande, at være del i dette koldkrigs spil, hvor USA/NATO alligevel kommer grundigt ned med nakken, de rejser sig aldrig igen!

 13. Af georg christensen

  -

  Jeg er bange for, at du tager gruelig fejl, når du påstår, at norden rykker nærmere på NATO.

  Det er nok rigtigt, at den selv ud nævnte såkaldte nordiske “elite” kæmper for “ensretningen” efter “enevældens” fald , nu forsøger, med et nyt “finansdiktatur” på en anden måde at skabe nye enevældige styreformer overalt på kloden, med “magt begær” og finansering af disse forsøger sig. Spørgsmålet bliver så blot: Følger “folkene” med?..
  Personlig, tror jeg ikke at folkene i længden tør følge med, medens “illusionisterne” blærer sig.

  NB: Bare til orientering for dig uffe, NATO, blev grundet som: En nord atlantisk forsvars union, og ikke som nu bare virke som en “krigsmaskine” tilfældighedens VÆRDILØSHED.
  .

 14. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Larsen og Michael Bendtsen.
  Omkring forholdet mellem kommunisme og russiskhed.
  Sovjetisk historieskrivning roste gerne russiske zarer såsom Peter den Store.
  Det måtte de ikke-russiske nationaliteter i Sovjetunionen blot lære at indstille sig på, at dette også var “deres” historie.
  Russisk var hovedsproget i det sovjetiske kommunistparti. Det prægede også kommunistpartierne og forvaltningen i de ikke-russiske sovjetrepublikker. Ville man være noget i Sovjetunionen, måtte man lære sig russisk.
  Nu kommer så modydelsen i form af en slags russisk efter-anerkendelse af Sovjetunionen. Rusland har i dag en leder med KGB-baggrund, som officielt har kaldt Sovjetunionens opløsning for en kæmpe geopolitisk katastrofe. Det sidste Gulag-museum bliver lukket, til gengæld laves der museum for Stalin. Bare for at nævne nogle eksempler.

 15. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nå, Løkke slap helt godt fra skåltalen i Washington. Det er så også en udfordring at møde Obama på hans udprægede hjemmebane.

  Men jeg ser på Youtube, at propagandasenderne i Moskva ikke rigtig ved, hvad de skal sige til det – hvilket sådan set også var hensigten.

  Samtidig har russerne i almindelighed – og Putin i særdeleshed – fået et rap over skinnebenene.
  Dels har Stoltenberg i Rumænien ved åbningen af missilstationen dér fået Danmarks deltagelse i missilskjoldet ud mellem sidebenene – noget den amerikanske viceforsvarsminister ikke var helt sikker på kunne komme med.
  Pointen var, at Danmark blev nævnt under “i øvrigt deltog”; men der var tydeligt tale om SM2-IIIA missiler til de danske fregatter.
  Man kan sige meget om USS Donald Cook, men Wikipedia har den IKKE som en SM2-IIIA bærer. Så der generede russerne til ingen verdens nytte.

  Herhjemme har det faktum – nok ikke tilfældigt – være overskygget af debatten om anskaffelse af F-35, hvilket har været lidt af noget spilfægteri om pebernødder. Fordi det tal på 27 fly, man landede på er 1 hel eskadrille på 15 og en næsten hel på 12.
  Pointen er – efter, hvad jeg kan gennemskue – at det siger mere, at man skal hurtigt i gang med indfasningen. I første omgang er det nemlig uddannelsen af personellet, det drejer sig om – ikke alene piloterne; men også teknikerne.

  Nu er både Holland og Norge (Holland som også blev nævnt af Stoltenberg som skulle havende SM2-IIIA missiler).allerede i gang med indfasningen og har så vidt jeg forstår fået leveret en håndfuld hver.
  Pointen er – igen: Så vidt jeg kan gennemskue det – at man er i gang i tre lande samtidig. De rent fysiske leverancer og annoncering af operativ status vil komme i det tempo man er klar. Det er et spørgsmål om placering på samlebåndet – en placering som kan ændres efter behov.
  Da Norge og Holland også har F-16, så er der også fleksibilitet dér under udfasningen,

  Nu har jeg ikke noget samlet overblik over restflyvetimerne på F-16 i de tre lande; men det er givetvis noget, man har helt hold på og som evt. kan klares med ombytninger på værkstedsniveau.
  Det man skal lægge mærke til er klarmeldingstidspunkter, som så kan bruges til politisk signalgivning – og i reaktion i al almindelighed.
  Der har jo været en omfordeling af våben i Nato til de nye og nyere medlemmer; men det er først på det seneste, at jeg er blevet opmærksom på, at det går helt ned på værkstederne.

  Signalet er – jeg har lagt mærke til debatten i USA om modernisering af atomvåbnene (som er reel nok nogle af dem er fra begyndelsen af 1960’erne og vedligeholdet kan komme til at give problemer – russerne er så i samme problemer), hvor man havde givet russerne chancen for at spare de udgifter i en nedrustning, at man har taget penge fra de konventionelle styrker og deres anskaffelse. Det skaber så “luft” til, at man kan modernisere de allieredes styrker det hurtigere, fordi man lader leverancerne til USAF optage slæk.

  Det er så også en demonstration af, at Nato som organisation er så umådelig meget mere fleksibel end Putins Rusland, der kører så meget på skinner at togene styrter i afgrunden efterhånden som de når til de broer Putin har sprængt bag sig.
  Der er faktisk i Nato koordinering helt ned på timesedler.

  Det med at lade dyrt materiel stå at kede sig på depoter, det gør man ikke.

  Det styr på det, har man tydeligvis ikke i Rusland, hvad paraderne også viser.

  Men F-35 købet kunne man jo ikke bruge til lejligheden i Washington, for det ville være et slag i ansigtet på Sverrig, der jo iflg. protokollen har højere rang.
  Det forekommer sandsynligt, at det “man” og embedsmændene har arbejdet mest med hvad angår Finland og Sverrig er deres forværrede sikkerhedssituation – og jeg ser også, hvordan Island får lov til at kvittere for genåbningen af Keflavik.

  Der ligger så måske ikke så meget arbejde bag ved; men derimod omtanke.

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu skal man slet ikke undervurdere betydningen af sådan en spisen med kniv og gaffel: Hvis Island og USA – som led i en højere planlægning har fået arrangeret sig omkring en genåbning af Keflavik, som betyder nogle gode arbejdspladser på Island, der ikke har det for let, så hjælper det også USA med en sten i skoen omkring Nordatlanten – slet ikke nogen tvivl om at muligheder for at operere fra Keflavik er noget, der kan få betydning. Jeg tvivler så på, at det – som russerne i deres forvirring antyder – har så meget med ubåde at gøre; men det vil man naturligvis tage med.

  Jeg tror snarere, at det er fordi hvis Danmark, Norge og Holland har F-35, så kan man rimelig let forskyde F-35 fra USA. Gander, Keflavik og Danmark/Norge på intern brændsel (evt. suppleret med en tank; men jeg tror ikke det er nødvendigt, for Wikipedia tal er – om ikke forkerte – så fortæller de ikke alt) – der er så også alternativer i Sdr. Strøm., der altid har godt vejr og Lossiemouth, der altid har dårligt.
  Evt. kan det gå direkte fra USA.

  Det vil være en flyvetur fra Gander på 5-6 timer – ikke mere – specielt hvis man kan gå på “hot-refueling”. Teknikerne kan man så sende efter med stumper og pilsnere på en almindelig Hercules, hvis det skal være.

  Det vil i praksis betyde, at man kan forstærke Europa med betydelige luftstyrker på en dags tid. Forskyde en hel wing til Danmark, Norge og Holland uden at skulle spørge nogen. Det koster ikke rigtig noget.
  Samtidig er planlægningsarbejdet med den forskydning til at overse – man skal bl.a. ikke rode med lufttankere, som altid er en pest – og dyr. Der er ikke for mange af tankere heller.

  Ser man på ordrerne så er det sådan, at man lægger vægt på at introducere F-35 så hurtigt som muligt. Den fulde leverance kan komme hen ad vejen; men at alle faciliteterne er på plads er noget af det, der forsinker operativ planlægning.

  Principielt set forkorter man tiden fra en 1-2 uger ned til 1-2 dage – og omkostningerne klapper også sammen. Det er noget, man bare kan gøre.
  Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg det har været en irritation i Nato’s planlægning mht. USA’s evne til hurtigt at kunne forskyde tropper.
  Nu kan de – med forhåndsoplagt materiel – komme ikke på 14 dage; men på 48 timer.

  Der er nok ikke nogen tvivl om, at Island her har fået en rigtig god handel, hvor man har kunnet tilbyde noget som virkelig kan bruges – også for Sverrig og Finland, for de kan jo hurtig lave en øvelse i det hellige samarbejdes navn.
  Her er der ikke blevet fedtet med skillingerne fra USA’s side.

  Det leder fint frem til Nato-topmødet i Warszawa. Derfor nok også Løkkes finte om Donald – Tusk – ikke Trump. Vil det tage Putin med bukserne nede? Mon ikke – han er end ikke kommet ind i herreekviperingshandlen.
  På de kommunistiske klakører kan vi forstå, at de har vidst noget var i gære (ikke så svært, når man tænker på Wales-topmødet); men på deres bøvs, så har man ikke vidst hvad.

  Det er utroligt, hvad der kan ordnes over en kop øl. Nu er det gætværk fra min side; men ……

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB: Du skulle gå ind på Morten Crones blog om udelukkelse af Rusland fra OL. Det ville more dig at se progressionen i deres vrøvl: Først jammer over den onde verden, der ikke vil Rusland det godt. Derefter trues der i bedste Putte-stil med A-våben, hvis de ikke kommer med, og i næste stadie handler det om, at Danmark og Amerika bør udelukkes fordi de bomber. Intet af det er særlig begavet, men det viser, hvor ondt de vestlige indgreb gør på Putte og hans venner. Det er så sandelig en opfordring til at blive ved.

  Bortset fra Puttes stunt i Palmyra har hans politik været den rene fiasko. I aftes fik ukrainerne sat ham eftertrykkelig på plads over for hele verden, da de sejrede i melodigrandpris, en ligegyldig ting, bortset fra tilskuerskaren globalt set. Bliver han forment adgang til OL, kommer næste chok sikkert, når FIFA uden sine tidligere gennemkorrupte ledere flytter VM i fodbold fra Rusland.

  Det er næsten synd for Putte, næsten!

 18. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det er typisk, at man kommer med disse barnagtigheder, når man lige har fået smækket døren i over kleptoman-pølserne.

  Provokationen over USS Cook giver jo rigelig forklaring på, hvorfor Huitfeldt skal have SM-2 IIIA.
  Det gør så Løkkes vits om “Lame Duck” det mere dobbeltbundet.
  Det er jo ikke nogen ringe sikkerhedspolitisk præstation fra Obama, at bringe så varieret en flok som de Nordiske lande over på sin side – så man samtidig får en øget operativ slagkraft, en besparelse og lettet noget af trykket på flyvevåbnets personel, der er godt trætte af de lange udstationeringer.

  Det er også lidt svært for Merkel at brokke sig over noget, fordi energiforsyningen til Bulgarien, Rumænien (nok ikke tilfældigt med den indvielse nu!) er i orden.
  Tilsvarende kommer Ungarn med også via terminalen på Krk i Kroatien. Slovenien er også til at få tilsluttet.
  Det giver Merkel og Putin en snudeklemmer med Nord Stream 2.

  Fidusen er set fra tysk side, at den tyske eksport til Rusland er jo blevet betalt med den overpris på gas, som Rusland har løftet af EU-landenes lommer – ja lige undtagen Tyskland, hvilket nok er årsagen til, den gasledning går uden om alle andre end Tyskland.
  Det er unægtelig en honnet lille konkurrenceforvridning som Schröder fik gaflet til Tyskland; men jeg tror ikke den går.

 19. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det har Du ret i, at den “debat” om Ruslands deltagelse eller udelukkelse fra OL er så klassisk som Hitlers Olympiade i 1936. Det morsomme ved det var, at den næste skulle så være i 1940 – i London. Den fik så en forsinkelse på 8 år.

  Nu har jeg ikke megen interesse i sport på mine gamle dage, ikke at det ikke er meget underholdende at kikke på; men min personlige indsats i atletik kom som værnepligtig, hvor jeg koncentrere mig om den vanskelige opgave at komme sidst ind – hver gang! Jeg forsikrer Dig, at der var konkurrencen mindst lige så bitter som i den anden ende af feltet. Svindlen var også udpræget – ja, endemisk – den gik fra lidet troværdige sygemeldinger til at skjule sig i bevoksningen indtil feltet havde passeret for tilbagegående (min foretrukne).

  Men Du har ret i, at det patetiske er, at klakørkorpset fra Moskva er særdeles aktivt. Det påpeger også hvorfor, man med sikkerhed kan udpege disse skolelærere som Putins lydige og villige redskaber. Personligt kan jeg ikke se forbindelsen mellem narkohandlende indvandrerterrorister på den ene side og dyrkelsen af Niels Bohrs gamle sportsgren på den anden.

  Men det er en erfaring fra bloggosfæren, at banksvin er mest aktive op mod at endnu en klingerende ulovlighed ikke kan holdes skjult længere.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  THOMAS BORGSMIDT – 16. MAJ 2016 0:51: Min aktive deltagelse går lidt længere, men da jeg nåede til rekruttiden i Auderød, ligner den meget: Da vi havde kapgang, var tidtagerne gået hjem, da mit hold ankom. Men vi også de eneste, der ikke havde snydt.

  Men man skal, som du siger, heller ikke foragte sport. De gamle grækere havde det som en integreret del af deres tilværelse, og der blev sikkert også brugt ‘doping’ i forbindelse med de store sportlege. Og som du skriver: Niels Bohr og hans bror spillede fodbold på (efter datiden) højt niveau. Jeg mener, at Bohr faktisk stod på mål for landsholdet en gang eller to. Men han brugte ganske sikkert ikke sin tid på lægterne i Parken med at råbe “….øøøøndby”.

 21. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Der er imidlertid et helt andet og langt dybere perspektiv!

  Der er tilsyneladende kommet den ordning, jeg hele tiden har ment den optimale, på Nordatlanten. Nemlig den, at Danmark kommer til at forestå og beherske territoriet fra Canada til Murmansk – fra Nordpolen (altså der hvor kompasset peger) til ca. Skotland.
  Det er det store tomme ingenting – som i øvrigt det nordlige Canada.
  Det har så lille økonomisk begrundelse, at der kun er brug for sparsom befolkning der kan samles i nogle sogneråd og amtsråd, der så kan have reference til regeringen i Danmark.

  Vi ser, hvordan Island kan klare sig fremragende under højkonjunktur; men samtidig er ekstremt følsom overfor lavkonjunktur, Vi har set det samme med Færøerne før. Det er Norge, der er på vippen.
  Ser vi bort fra olien, så er Norge ekstremt fattigt.

  Det er ikke alene USA; men også Europa, der står med det problem at holde området under kontrol, Vi så under 2. verdenskrig, hvor kostbart (også økonomisk) det var, at der ikke var kontrol med området. Det kræver ikke særlig meget, hvis man ved, hvad man foretager sig; men det skal gøres!
  Hvis det ikke gøres VÉD vi, at det går galt.
  Det véd USA også godt – ellers havde de ikke disponeret noget, der minder om et fuldtidssejlende hangarskib til opgaven. USA kan sagtens gøre det; men det KOSTER!

  Et hangarskib koster i konstruktion 10 mia. USD og det holder i 40 år med en opdatering efter 20 år. Ikke nok med det; men 7 rimelig fuldtidsoperative hangarskibe kræver 10 skibe (sådan ca., hvis der ikke skal forceres og betales ekstra), så et fuldtidssejlende hangarskib koster i anskaffelse 2 gange de 10 mia. USD, som prissedlen i butikken angiver.
  Fordelt på 40 år giver det en årlig afskrivning på ½ mia. USD.
  Hertil kommer så en 4-5 andre fartøjer, fordi sådan en Pedro sejler ikke alene, så vi kommer nok op på 1 mia. USD – i anskaffelse alene.

  Driften er heller ikke billig – for en fuldtidssejlende – skal vi nok regne med 10.000 mand – der helt sikkert ikke er billige! Det er 1-2 mia. USD om året.
  Dette løse overslag giver en årlig – årlig – udgift på 15 mia. DKK.

  Hvis den opgave kan løses billigere, så vil enhver præsident i USA være interesseret, hvis den løsning giver USA den samme ønskede sikkerhed.

  Alternativet er ikke gratis. Befolkningen, der trods alt er der skal have en nogenlunde levestandard for, at der er et samfund til at sørge for baser mm.
  Det er derfor, der aldrig kommer minedrift af betydning på Grønland – det kan ganske enkelt ikke svare sig. Alt det sludder er dækhistorier for militær anvendelse – militær er så afskyelig dyrt, at ALT kan skubbes ind under det gulvtæppe.

  Men for USA vil der være en nettobesparelse (efter man har smidt skidt til i noget overflødigt) på noget der kan minde om et par milliarder kroner – om året. HVERT år.
  Hvordan de nordiske lande finder ud af internt at køre det show, det bliver deres sag. Fra USA’s side vil man se på resultatet – ikke det kunstneriske indtryk.

  Opgaverne i Nordatlanten passer så sammen med opgaverne i Østersøen.
  Debatten om jageranskaffelsen peger på, at Danmark har brug for 5 eskadriller kampfly til varetagelsen af begge opgaver. Tog man disse opgaver hver for sig ville de kræve 3 hver – med andre ord en synergibesparelse på en hel eskadrille – eller en 15-20% – af et ret så højt tal.

  En af mysterierne i dansk forsvarspolitik er, hvorfor vi ikke har anskaffet den 4 Huitfeldt-klasse, den skulle være tilnærmelsesvis gratis, At skaffe folkene skulle også være til at overkomme, når man betænker den rutine som Nordatlanten giver med 2-3 fuldtidssejlende skibe. Danske søofficerer har mere tid til søs end nogen anden nation! En ressource, der måske kunne udnyttes bedre?
  Specielt fordi de små farvandsovervågningsopgaver er ikke mere end hjemmeværnet kan klare dem. Der er altså ikke brug for en generalstabsuddannelse for at hive en forulykket fritidssejler til havn.

  Vi ser også i de internationale opgaver, at hjemmeværnet rent faktisk producerer kapacitet som går ind i styrken, så de kostbare konstabler til betjening af de tunge våben og avancerede taktik kan koncentrere sig om det.

  General Welsh på pegede manglen ved det danske flyvevåben, nemlig at der var ikke den masse bagved som kun USA har. Det er så formentlig en sandhed med modifikationer, fordi en flyvevåben med 5 kampeskadriller HAR en masse – ikke som USA, nej; men foruden de “four ships a day” vil man have noget, der minder om en eskadrille der kan køre en decideret kampagne – også langt væk.
  Dertil kommer så, at med et ordentligt nordisk samarbejde med Norge, så er der noget at trække på – om ikke andet, så kan Norge overtage nogle opgaver i Nordatlanten i et tidsrum, så der frigøres kræfter: Det amerikanerne kalder “backfilling”, som USA benyttede sig af da World Trade Center blev angrebet – den ENESTE gang Nato-traktatens artikel 5 har været i brug – indtil nu.

  En anden ting er, at man heller ikke helt anderkender hollændernes indsats og potentiale – de kan nemlig også godt sejle, det skal nok også komme. Belgierne er lidt for meget involveret i den kriminelle indvandrer debat for øjeblikket.
  Det er så en ulempe at for øjeblikket er Finland ikke for meget værd – de har nok at gøre med at holde russerne stangen, så deres reserver er disponeret på fuld tid.
  Sverrig er – som altid – i bedste fald en klods om benet.
  Holland er det bedste bud på noget militær slagkraft der i et samarbejde med Norge og Danmark også kan give den fornødne vægt bag stødene.

  Endelig skal vi være opmærksom på, at Rusland ikke holder evigt. Der er ikke nogen økonomi bag ved. Den russiske flåde i Østersøen op mod den danske ????
  Specielt ikke hvis hollændere og nordmænd “backfiller” så vore fly og skibe får den fornødne tyngde.
  Vi ser allerede, at det begynder at knage grusomt i det russiske forsvarsbudget, fordi ambitionen om at holde trit med USA på de strategiske kernevåben suger al kraft ud af Rusland, som det havde gjort det under Gorbatjov.
  Inden de strategiske kernevåbenstyrker i Rusland knækker, så vil det øvrige russiske militær knække – og igen; Det knager grusomt.

  Hvor længe Rusland holder? Det er svært at sige! Stalin holdt i 30 år; men Putin er ikke i nærheden af at have samme format. Der kan komme et større mytteri i morgen – og så er det svært at sige noget, for tilsvarende har FSB ikke noget der ligner KGB’s gennemslagskraft (undtagen måske i Tyskland, der stadig slæber rundt med DDR-fortiden). Ukraine har indtil nu vist, hvor lidt overblik og kontrol FSB har: Krim gik efter bogen; men resten har været en kostbar og blodig fiasko.

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Man kan også orientere sig på Youtube, hvor der er rejst en kommunistisk shitstorm dels mod de ikke-nukleare raketter i Rumænien og mod postuleret svensk og finsk medlemskab/tilnærmelse til Nato.
  Lavrov er – som sædvanlig – hverken orienteret i tid eller rum.

  Det er ikke det fjerneste overraskende, at man har trykket på knappen til “Putin-versteherne” i Tyskland. Ej heller at Miljöpartiet i Sverrig, hvis ministre taber hovederne som om en havefræser kørte gennem en kålmark.
  Vi VED, at der sidder massevis af lydige kommunistiske klakører begge steder.

  Det har så overrasket, at den umiddelbare reaktion på russerne plumpe provokation af USS Cook kom i Rumænien, hvilket det ikke burde have gjort. Men jeg tror helt enkelt, at Putin er derude, hvor han totalt har mistet overblikket.

  Det er så meget mere tydeligt, fordi hovedvægten i mødet mellem de Nordiske Lande og USA lå i Nordatlanten. Der er heller ikke kommet nogen reaktion på valget af F-35 – undtagen fra Enhedslisten, der ellers har nok at gøre med egne interne problemer.
  Nu har genåbningen af Keflavik jo længe været offentlig kendt for almindelige avislæsere.

  Der er noget, der helt tydeligt ikke passer ind i Putins “planlægning”.

 23. Af Morten Lindhart

  -

  Tak for endnu et godt indlæg. Selv en antikrigs-mand, som mig, må erkende at tiden er til at skrue op for forsvars budgettet, samt søge mere internationalt samarbejde.

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu har Sverrig i Riksdagen vedtaget et nærmere samarbejde med Nato.

  Det krævede godt nok, at Löfven fjernede nogle kommunister fra regeringen; men det gik endda.

  Jyllands-Posten citerer: “Der vil ikke komme Nato-soldater på svensk jord uden en invitation.”

  Nej, det siger sig selv.

  Sagen er bare den:

  1) Hvem fanden taler om JORD – det er overflyvning og luftforsvar, der er tale om. Der er aldeles ingen grund til at svine fodtøjet til ved at lande dér.

  2) Hvem pokker taler om SVENSK??? Det er på tide at Gulland bliver tilbageleveret til Danmark i rengjort stand – dvs. uden svenskere!
  Vi skal så have en del penge for at tage imod noget så misligholdt; men de penge kan svenskerne jo stjæle fra russerne, som de plejer.

  3) Kalder man det INVITATION??? Det rette ord ville nok være krybende betleri!

  Pointen er, at den russiske Access Denial fra Königsberg vil blive gjort uaktuel.
  Man har da så sandelig tænkt sig at flyve udenom – over svensk besat territorium.

  Årsagen til at Gulland skal tilbage til Danmark er:

  1) Det er mest praktisk at dansk luftforsvar udføres derfra, så russerne ikke kan flyve over svensk besat territorium. Sverrig har jo alligevel ikke de fjerneste intentioner om at forsvare Sverrig – de har så heller ikke råd og de dur heller ikke.

  2) Da vi iht. Københavner-Konventionen ikke kan kræve lods gennem de Danske Bælter, så må vi hindre russerne i deres almindelige brandert at overhovedet komme så langt.
  Det er simpelt hen for farligt at lade så store tankskibe (specielt med gas) sejle i Østersøen uden ordentlig lods.
  Derfor skal Gulland bruges til opbringning af kommunisterne og indrettes til karantænestation – på samme måde som Kyholm var det.

Kommentarer er lukket.