Værnepligt

Af Uffe Ellemann 69

I går støttede et overvældende stort flertal i den svenske Riksdag en værtslandsaftale med NATO. Med stemmerne 254 mod 40 blev det besluttet, at Sverige kan invitere NATO-styrker til Sverige, ikke blot til manøvrer i fredstid, men også i krisesituationer og om nødvendigt – i krig.

Modstanderne fra Venstrepartiet (de gamle kommunister) og Sverigesdemokraterne beskyldte regeringen og den blå opposition for at undergrave Sveriges alliancefrihed. Regeringen – som havde haft interne problemer i Miljøpartiet – afviste at det leder mod et NATO-medlemskab. De borgerlige sagde derimod, at der er tale om et klart skridt i retning mod NATO, for kun et medlemskab af NATO kan give Sverige den sikkerhed, som er nødvendig.

Bag denne dramatiske forandring i det svenske forsvarspolitiske landskab ligger en erkeldelse af, at Sverige i dag ikke magter at forsvare sig selv. En væsentlig årsag hertil er, at Svcerige for seks år siden afskaffede den almindelige værnepligt – og at det siden har vist sig umuligt at skaffe det antal frivillige soldater, selv det meget skrabede svenske forsvarsbudget kræver. Ud af en årlig ungdomsårgang på 90-100.000 18-årige er det ikke lykkedes at få de 4.000, der er brug for, til at melde sig. Derfor mangler svensk forsvar i dag 1.000 ud af de nødvendige 6.600 fuldtidssoldater og 6.500 af de 10.500 reservister. Noget af et drop fra situationen under den kolde krig, da svensk forsvar inklusive reservister talte en halv million mand M/K. Salig Karl XII må vende sig i sin grav…

Reuters kunne i sidste måned berette om en hvervningskampagne på Gotland, hvor der igen skal udstationeres pansertropper efter de mange russiske provokationer – men hvor det kniber med at finde mandskab.

Så der er ikke noget at sige til, at svenskerne søger støtte hos vennerne i de øvrige nordiske lande og i NATO. Der er netop lavet en svensk-finsk aftale om samordning af forsvarsindustrierne. Og næste måneds store NATO-øvelse i Østersøen – BALTOPS – vil have svensk og finsk deltagelse.

Men de borgerlige partier i Sverige har ret: Fuld garanti for støtte fra NATO i kraft af ”musketéreden” i Artikel V forudsætter medlemskab.

For os i Danmark bør det svenske eksempel være en kold afvaskning for de, der stadig taler om at afskaffe værnepligten. Der er i forvejen mange gode grunde til at bevare den almindelige værnepligt. Tænk blot, hvad det har betydet dengang, værnepligten virkeligt fyldte noget i unge menneskers liv, at de blev bragt sammen med unge fra mange andre miljøer – og at de fik lært lidt disciplin…

Så lad os glæde os over værnepligten. Og gerne udvide den.

69 kommentarer RSS

 1. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Selvfølgelig angriber Putin i den stil, som han kan bedst: Sine gamle FSB-metoder. Problemet er bare, at han bruger sine gamle landsforrædere i SF/Enhedslisten (evt. Socialdemokratiet) – der er bare det ved dem, at de har intet lært i de sidste 30 år.

  Se bare på det nonsens skolelærerne ævler af sig. Det er det samme som for 30 år siden: Intet har de lært – intet. De taler stadig om folkeafstemningerne for 40 år siden, “folket” og en marxistisk økonomisk vrangforestilling. De er ret lette at pege ud! Kig efter et langhåret (nu halvskaldet) narrehoved med sundhedssandaler og kinesisk arbejdsskjorte. De er som Villy Søvndal og Leif Aaen, der bærer et stort papskilt fra den tids demonstrationer – med tydelig skrift: “Juhu – jeg er idiot!”

  Ærlig talt – efter at set på Margrethe Auken og Bondo på tv – så er vi ligesom klar over det varemærke! Det er lidt som Henrik den Ottende reklamerende for slankemiddel og ægteskabelig lykke: Skal vi sige det sådan – ikke helt tidssvarende.

  Det oplysende i alt dette er, at Putin må være ved at være rigtigt på den siden han benytter det, han skulle have kasseret for mange år siden. Men sådan er gamle spioner: De gemmer alt! At det så er uanvendeligt, det er dem ligegyldigt. Svarende til at tage uniformer fra 1864 frem fra depotet – uden at fatte, at ingen kan i dag passe de uniformer.

 2. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det interessante er hvordan Putin, Lavrov og Vanin råber i den generelle retning af Danmark, Sverrig og Finland. Meget lidt målrettet; men det er gået op for dem, at der er noget på vej fra den retning. Men det primitive skrigeri tyder på, at de ikke helt er klar over, hvad der sker.

  Putin forsøger helt klart at lukke Ukraine-sagen med nogle dumme bemærkninger, som han får Steinmeier til at være Putin-verstehende på.
  Samtidig er Georgien IKKE lukket – eller rettere er et sår, der er sprunget op igen – efter den klodsede intervention i Syrien.

  Det kan godt være at Rusland er omgivet af fjender – men det skyldes så, at Putin og andre russere har gjort sig megen umage for at skaffe sig dem.
  Kommunisterne ævler med en statsopfattelse fra Napoleonkrigenes tid.
  Når russerne vrøvler om indflydelsessfærer, så er det ren middelalder og deres naboer er fundamentalt uinteresserede.

  Jeg ser også shitstormen som en del af Putins udspil for at få bilagt stridighederne med EU. Samtidig opretholder Rusland handelssanktionerne mod EU’s landbrugsprodukter – hvilket alle er ligeglade med: Rusland har ikke råd til dem.
  Samtidig er der sat prop i energiforsyningsproblemet for Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien.
  At Putin forsøger at presse Tsipras til at lukke for Thassaloniki – hjælper ikke noget: Dels er der Blue Stream gennem Tyrkiet (som er på tyrkiske hænder) og de kan levere fra Iran og Iraq tilmed – også selvom Putin opretholder krig mellem Nagorno.Kharabak og Uzbekistan (eller hvad de nu måtte være) – og gasprisen fortsætter med at falde.
  Det hjælper heller ikke fordi der bygges en terminal i Kroatien på Krk.

  Der er ikke længere nogen, der har et motiv til at høre på Putin.
  Samtidig ser man på Youtube den ene naragtige; men professionelt fremstillede video efter den anden med obskure “tænketanke”.

  Problemet er tilsyneladende: Putin fatter ikke, hvad det er, der sker – det hele falder udenfor hans referenceramme. Han har aldrig udmærket sig ved et overblik og hans forsøg på at skabe forvirring er lykkedes så langt, at han selv har mistet orienteringen.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt lidt tekst fra USA media omkring Hillary Clinton, som helt givet intet betyder for stort alle danskere. MEN betyder meget i USA. Er Hillary lesbisk?

  The National Enquirer is reporting Democrat presumptive Hillary Clinton used an unsecured phone on numerous occasions to contact lesbian lovers.
  “It is my understanding that Hillary was careless—very careless,” a Beltway insider told the gossip newspaper. “What she wants to do in her own bedroom is her own business. But she didn’t take the necessary steps to keep her romps with other women secret, and now it’s going to explode in front of every American voter!”

 4. Af Thomas. Borgsmidt

  -

  Jeg har aldrig udmærket mig ved et overblik og forsøg på, at skabe forvirring er lykkedes så langt, at jeg selv har mistet orienteringen.
  Jeg fatter ikke, hvad det er, der sker – det hele falder omkring mig.

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg postulerede før, at gamle sår springer op for Rusland i Georgien og nede i det meget urolige hjørne af verden – som altid har været uroligt. Det vil jeg stå ved!

  Det så meget mere som, at det ikke er det eneste sted, hvor gamle sår begynder at sive igen. Her tænker jeg på Königsberg og det Karelske Næs, der med påskud blev erobret af Sovjetunionen. Begrundelserne var lige så uholdbare som påskuddene til at besætte Estland, Letland og Litauen.

  Königsberg er en flådebase, der er lige så isoleret fra Rusland som Latakya i Syrien er det. De har også det til fælles, at der ikke er nogen profit i de områder set fra russisk perspektiv – det betyder ikke, at man ikke kunne få et hæderligt samfund ud af stederne; men ikke på Ruslands præmisser.
  Ruslands idé med at besætte og erobre områder er – og har altid været – at udsuge og stjæle fra dem. Problemet med den forretningsidé er bare, at der er ikke mere at hugge. I stedet er begge områder forvandlet til bundløse kar, der hele tiden skal proppes med penge for ikke at synke helt ned.

  Det stiller imidlertid Danmark – og Norden – overfor en revurdering af muligheder og omkostninger med Grønland, Island og Færøerne. USA forlod jo Grønland og Island (for praktiske formål) for 20-25 år siden. Det kan man så kalde kortsigtet; men alternativet var for USA dengang bare at poste penge i et par huller i jorden.
  Det er den situation, der nu står til en revurdering. USA kan godt sikre Nordatlanten militært; men det er så afskyelig kostbart, at selv den mest magtfulde nation kikker sig om efter en mere “rimelig” løsning.
  Det er det, jeg tror, der er sket.

  USA har skullet kikke på pengene og derfor er der en søgen efter en mere økonomisk løsning. Jeg tror både Grønland og Island har fået et tilbud, hvor USA betaler for hvad de får – men ikke så meget, at der ikke er en fortjeneste i det for USA – ikke at man vil være fedtet, for dels er besparelserne så betydelige for USA, dels er nogle millioner dollars om året i fast indtægt rigtig mange penge for både Grønland og Island, som de vil være rigtig glade for (og der falder nok også noget af til Færøerne). Det var nok derfor Tusk lige skulle tages med på råd – for kommer der ikke en fornuftig og billig løsning, så bliver det meget dyrt – for Tyskland – i sidste ende.

  USA indstilling til baser oversøisk er den STIK modsatte af Ruslands. Baser skal i USA’s optik være del af en sikkerhedsmæssig og økonomisk løsning. Det i modsætning til Rusland, der altid har jagtet alle muligheder for at påføre sig selv katastrofer.
  Mange af de militære problemer f.eks. Phillipinerne står i i dag har også en baggrund i grådighed hos Marcos o.lign. der havde en umiskendelig lighed med en blodsugende flåt. På et tidspunkt blev grådigheden så stor, at USA kikkede på om der ikke var en økonomisk mere fordelagtig løsning på deres sikkerhedsmæssige problem.
  Det er så en vurderingssag, som måske ikke entydigt er faldet ud til USA’s fordel.

  Ser vi på et hangarskib i familiestørrelse som en Nimitz-klasse (ok, for den store og udvidede familie), så koster sådan en dims 4½ milliard dollars hos forhandleren. Den nye Ford-klasse koster 12-13 milliarder (hvoraf måske 5 kan regnes som decideret udviklingsomkostninger).- dvs. minimum det dobbelte i “show-room” prisseddel. Og så snakker vi end ikke vægtafgift og benzinøkonomi – endnu. Nu var man lige sluppet af med rædslen Enterprise – gyselig.
  Har man set Senator McCains smerteforvredne ansigt, så er det klart, at Ford-klassen hos ham har prædikatet: “Meget lidt miljøvenlig.”

  Der er nok en grund til, at Obama har svært ved at tørre det dumme grin af fjæset: Ved at arbejde lidt med vore gode venner, så kommer han med en BESPARELSE!

  Det er så den mulighed en præsident har for at få noget gennemført, når han ikke kan genvælges – trække en kanin op af den høje hat – det giver albuerum.

 6. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Så har skolelæreren igen skrevet af efter mig – jeg gider ikke læse det, fordi jeg gider ikke kontrollere at bakteriehjernen kan skrive af – formoder der er nogle basale fejl, det må læseren så selv ulejlige sig med at sortere ud. Beklager, så god er servicen ikke.

  Jeg forsøger ikke at have en meeeening, men den kommer, hvis analysen er i orden. Skolelærere har ingen meeeening, fordi enhver analyse viser, at de kun gør skade og alene er foragt værd.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Min kritik af værnepligten går på, at det ikke er en tidssvarende tjenesteordning. Den er kostbar, farlig og resulterer i et inkompetent militær.

  Det er farligt at vende tilbage til de “gode gamle dage” under 1. verdenskrig.
  Den “kolde krig” er ovre. Det, der er tilfældet i dag er, at intentionen fra Rusland og venstrefløjen er fuldt så pervers og ondskabsfuld, som den altid har været.
  Hvad der er fundamentalt ændret er imidlertid teknologi, terræn og lignende.
  Det er tåbeligt at forsøge at skrue tiden tilbage som Putin gør – Putin vil have den krig han allerede én gang har tabt.

  Helt generelt går det på at indføre den næste generation – ikke udelukkende teknologisk – men også taktisk og operativt. Det er værnepligten IKKE i stand til at gøre.
  Det er så også rigtigt, at vi i øjeblikket er begrænset af om vi har det tilstrækkelige personel. Det nytter bare ikke noget at hive løsarbejdere ind fra gaden og påstå, at de kan udføre et professionelt stykke arbejde: Det kan de IKKE!
  Det er som med Wilhelm Tell – det nytter ikke at sætte en hat på en pind og forlange “respekt”.

  Det moderniseringen af Nato går på er at komme videre til næste generation af våben og taktikker, som vi har en begrundet formodning om, at kommunisterne IKKE kan følge med til. Her er skolelærernes bøvsen, prutten og ræben en god dokumentation. De har intet lært i minimum 30 år. Ikke nok med, at de ingenting kan eller vil: De kan beviseligt heller ikke lære noget.

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Der er en anden ting, der ærgrer mig med disse endeløse politiske diskussioner: Det er, at man snakker og snakker som om 2010 kommer igen og vi kan engagere Rusland i den sædvanlige hygge og gensidige udveksling af perfiditeter.

  Det sker IKKE – uanset hvad Putin (eller hvem, der nu kommer til at afløse ham) mener og tænker – den tekniske verden er en anden i dag.
  Den netop (forhåbentlig) overståede diskussion om anskaffelsen af F-35 kan bruges til at illustrere virkeligheden.
  Se F-35 har en rækkevidde på 1200 sømil. Dvs. de kan nå enhver flyvestation i Europa på to timer. Det kan vi gøre uden, at spørge nogen om det. Der skal kun være brændsel og overnatningsmulighed, hvor de kommer frem. Jeg taler om Europa fra det nordligste Norge til Sicilien. Fra Reykjavik til Estland. Det vel at mærke uden at skulle fedte rundt med ekstratanke og andet pjat.

  Den har så ikke våben med; men det betyder ikke så meget, for i dag rammer man.
  Taler vi kampradius så er det ca. det halve: Fra Danmark til Tallinn i Estland eller Budapest.
  Hele snakken om vi skal have 24 eller 27 fly er også noget pjat, for det, det drejer sig om er at komme i gang med indførelsen/uddannelsen.
  Uanset hvad så kan man ikke sammenligne situationen i dag med den i morgen. Hvor mange eskadriller vi skal have, det aner jeg ikke – det vil komme an på hvordan situationen udvikler sig de næste par år. Personligt forestiller jeg mig 5 eskadriller af to typer, fordi det vil give Danmark en helt anden mulighed for at bringe vægt bag slagene – som Lars Løkke siger: Uanset hvad, så kommer vi op i en anden vægtklasse.

  Der, hvor den politiske diskussion bør rette ind efter kendsgerninger og virkelighed er samarbejdet med Holland og Norge, der også er i færd med at indføre F-35. Har vi hver især en eskadrille som dispositionsreserve, så begynder vi at tale om en vægt, som hidtil kun Storbritannien har kunnet stille. Kommer vi med Storbritannien, så taler vi faktisk om en vægt i Europa, som ellers kun USA kan stille med.

  Helle Thorning er en af de meget få politikere, der har fattet mulighederne. Det viste hun, da hun sendte fly af sted til Estland med 48 timers varsel (jeg går ud fra, at hun skulle have at vide om de skulle have rundstykker med). En ting var, at esterne nu kunne skifte ble og ånde lettet op; men Rusland blev konfronteret med uholdbarheden i deres politik.

  At Putin hånligt vifter alle andre end USA væk – og absolut skal have taget et billede med Obama for at vise Putin den Stormægtige – russerne har ganske enkelt ikke fattet en brik af det hele. Sagen er jo den, at i sit praleri skal han tage skide Danmark med i betragtning. Hvis USA vælger at se tiden an og pille næse, så er der andre, der kan have en anden opfattelse.

  Det er noget USA i højeste grad velkommer, fordi vi kan se af den amerikanske finanslov, at de selv holder sig tilbage for at få sine allierede til at begynde indflyvningen. Vi er så kommet sidst, fordi vi lige havde SeaHawk, der skulle på plads først.
  Det er ikke fordi USA trækker sig tilbage fra Europa som sådan. Det er, at Europa får en højere kapacitet.
  Den fikse idé med at spille USA ud mod Tyskland og Frankrig: Den holder ingen steder.

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Man kan sige meget om USA – f.eks. at de laver hele tiden fejl – og det er rigtigt.
  Sagen er bare, de laver IKKE SAMME fejl to gange.

  Det, der er sket de sidst fem år – i modsætning til tiden 1936 til 1939 – er at Nato har lagret våben fremskudt. Det har så ikke været gjort som før, hvor de bare blev smidt på kajkanten – og så måtte man ellers selv finde ud af resten.
  I 1950’erne fik Danmark foræret udrustning til ca. 2 divisioner, hvoraf noget af det var rigtigt godt. Men flyvevåbnet f.eks. var dokumenteret skrækkeligt i Danmark – og vi skal faktisk frem til midten af 1970’erne før der kom blot nogen facon på bulen. Der var betydende tab af piloter – så meget, at Flyvevåbnet ikke var i stand til at stille med blot nogenlunde generaler: De, der kunne være blevet til noget var nemlig forinden skvattet ned og havde slået sig ihjel.

  Se: Den fejl gentager man ikke!

  I dag så er de tropper Danmark udsender og som skal samarbejde med andre: De er gode – rigtig gode. Vi ser hvordan lande som Polen og de baltiske lande opbygger deres forsvar og uddanner deres personel så de kan betjene det. At de først nu kan operere på bataljonsplan har den enkle årsag´: Det tager 20 år at uddanne en oberst – fremskynder man den proces for meget, så går det grusomt galt, når de kommer i kamp.
  Man er ikke helt så langt i Visigrad-landene; Men kommandostrukturen er afgjort på vej – se bare en general i Nato som Petr Pavel. At våbnene lader en del tilbage at ønske i Bulgarien og Rumænien – småting: Det kan læres på et år i nød og betryg ved anvendelse af penge, sved og ukvemsord.
  Det skal så også siges at Ungarn f.eks. ikke har de samme terrænmæssige fordele som de baltiske lande. RAND-cooperation og andre ævler om at de bare kan løbes over ende.
  Øhh… nej … ikke hvis man ved, hvad man foretager sig.

  Det er rigtigt at kommunisterne opstiller massive panser styrker på den anden side af grænsen; men man skal bare huske at selve grænseområdet er sump! Hvad siger en kampvogn, der kører ud i en sump? Netop: PLOP!

  Tiden er kommet til at få det rigtige materiel ud til folkene i lande som Norge, Danmark og Holland – hvor der er nogen, der kan betjene det. F-16 er ganske udmærket; men den er for lille – de næste 5 år vil den kunne løfte luftforsvarsopgaven (den er noget dyr i vedligehold; men hva’) – for om 3-4 år er man klar til næste introduktion af flytype.

 10. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvem stopper gyllesprederen, eller er det for sent?

 11. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Danmark er et lille land, bedre at tage forbehold den reelle fare, forbehold imod de store horder af islamister, at de overhovedet ikke kommer ind i Danmark, at det slet og aldrig kommer til borgerkrigen i Danmark, i Norden, hjemsend islamisterne, det eneste værdige for Norden, for Danmark for befolkningen, vores land, at vi fra start afværger borgerkrigen, og hjemsender islamisterne inden for sent.
  Nato og USA deres del og hersk politik, rammer nu efter US-plan os her i Danmark, det skal vi ikke finde os i, at USA nu forlægger borgerkrigen til Europa/Danmark, altimens Nato og USA selv vil holde sig på lang afstand af borgerkrigen, som del i deres del og hersk US imperiale politik.

 12. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Hmm… islamisterne er et problem; men så er det heller ikke større. Man skal have de gamle kommunister i Europa klemt ud som de bumser de er, så er en væsentlig del af problemerne med terroristerne og deres metastaser løst.

  Men enig så langt, at det kommer til at tage tid. Men det er i høj grad også et problem med “de små grå mænd” som vi har i SF/Enhedslisten – bare se på valgkredsene.

 13. Af Anders Brun

  -

  Jvm du holder bare op med at skrive så er en af gyllesprederne stoppet

 14. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Brun: Tja……

  Når en gennemsnitligt begavet 10 årig påføres lidelse ved, at skulle høre på sådan en skolelærer – der oven i købet vil respææææækteres….

  Prøv så lige at tænke på, hvordan jeg har det!

  Man kan jo ikke engang være uenig med tåben …. det er så inderligt nonsens, at det end ikke er forkert.

 15. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  På vegne af egne og alle andre kommunistiske folkeskolelærere og Putin-klakører kan jeg sige med sikkerhed, at hvis jeg havde haft blogskideren Borgshit som elev, ville jeg med et moderat fysisk pres, kald det bare tortur, havde pillet unoderne ud af ham allerede som elleveårig for altid, hvis han havde overlevet mine pædagogiske indlæringsmetoder.

  Det ville have sparet os for alle hans kvalmende opkastninger, som kun få underlige personager finder appetitlige, som f.eks. Søren Brun, hvis navn i forvejen er rimeligt ulækkert.
  Et godt råd til alle der har med så usympatiske typer at gøre, som de her nævnte, er at lukke for ilttilførslen. Det virker hver gang.

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tja… det var det, jeg sagde: Skolelærer.

  Vi kender dem alle sammen.

 17. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Hmm……

  Selvfølgelig er det bitre ved at være – bare en lille smule – bedre begavet end skolelærere og bankansatte, at det afholder ikke kloakslammet fra at have en mening.
  Det kunne dog være værre; De kunne finde på at lide en og beundre hvad man laver.

  Popularitet og beundring har kun én formildende omstændighed: Penge.

  Det er derfor det aldrig kan betale sig at lave god kunst. Dem, der skal betale for det er aldrig i nærheden af at ane, hvad det er, de er tvunget til at beundre.

  Der er intet, der er tidløst, fordi det fremragende altid er et spørgsmål om at finde en fællesnævner der er lav nok. Det var nær ved, at det ikke lykkedes Beethoven at finde den i Fidelio. Selv var han desperat og måtte – efter inddragelse af mangfoldig konsulentbistand opgive og lade hvad anerkendelsen tilfalde åbenlys små ånder.

  Jeg prøver at bære over med en Klaus Florian Vogt snapper efter vejret på det kritiske punkt, jeg krydser fingrene for, at Anja Kampe – formentlig nær sanseløst beruset – med angstens sved drivende ikke knækker. Kan jeg gøre det bedre? Nej, det ved Gud, jeg ikke kan; men jeg kan fand’me lade være. Ingen grund til at belaste civilisationen, når andre gør det så godt.

 18. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Uffe kan så – med nogen ret – spørge, hvad jeg vil sætte i stedet for værnepligten?

  Indrømmet, der er et argument for en bataljon eller to til at knuse kriminalitet som vi så det ved Faderhuset – her lykkedes det så politiet at klare problemet med en overlegen taktik; men ondskaben i kommunistforbrydernes hensigter var ikke til at tage fejl af.
  Her mener jeg ikke at vi er på sikker grund, hvis vi karakteriserer det som en politiopgave – det er uforsvarligt overfor politifolkene og deres sikkerhed – og rimelig krav om at komme hjem fra arbejde nogenlunde i ét stykke.
  Det tegnede jo på et tidspunkt til at blive kamp om hus – og der er det normalt kun rå magt der kan betegnes som tilstrækkeligt. F.eks. kontrollerede sprængninger så kommunistsvinene bliver begravet i ruinerne. Det kan blive et spørgsmål om, hvor mange politifolk, der skal slås ihjel for hver kriminel støtte af Enhedslisten.

  Hvor godt argumentet er, ved jeg ikke: Jeg har ikke adgang til klassificeret materiale.

  Men ellers så dur værnepligtige ikke, som tidligere forklaret.

  Hvad skal man så gøre? Det man gør!
  Opstille bataljons kampgrupper med tre underafdelinger af hver sin våbenart. Dertil kommer så noget nødtørftigt fagligt materiel. Vi taler vel i alt 100 køretøjer. Det er så ikke helt så mange mand som man ellers regner med i et kompagni, for den store del af den faglige tjeneste er til rådighed, hvor man kommer frem.

  Fidusen er, at kunne flytte disse enheder til hvor fjenden truer med at bryde igennem – og på den måde skabe tyngde. Vi har da godt set at russerne oplagrer deres materiel langs grænsen og transporterer Tordenskiolds soldater frem og tilbage. Fint nok, så kan vi bryde tilbage alle andre steder og bortsprænge deres materiel – helst også ammunitionen.

  Så komplicerede forskydninger kan man ikke bruge værnepligtige til – bl.a. f.eks. fordi hver mand skal være uddannet på mere end et våben og et køretøj, så de kan anvendes uanset årstiden. Der er forskel på om det et er regntøj eller vintervams.

 19. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Når vi taler mobilitet, så skal vi dels gøre os situationen klar (så vidt, jeg kan gennemskue den), dels om forskellen i de forskellige styrker.

  Så vidt jeg kan se, så gør russerne det, at de anbringer deres materiel – formentlig i 8 brigader (efter den russiske reorganisation som følge af de læsterlige tæsk, de fik i Tjetjenien) langs grænsen til Nato.
  De brigader er formentlig kun moderat kadrebemandet og når russerne ønsker at provokere, så flyver de formentlig personellet til materiellet. Dvs. der er tale om Tordenskjolds soldater.

  Det Nato gør nu er, så vidt jeg kan se, at de anbringer en bataljon modsat disse brigader på rotationel basis – og russerne ved også, hvad det betyder.

  Taler vi om tungt panser – kampvogne, infanterikampkøretøjer, etc. – så er de nærmest umulige at flytte operativt inden for en overskuelig tid. Derfor skal materiellet være oplagret til at imødegå svarende til en russisk brigade. Igen er defensiven i princippet et organisatorisk niveau stærkere end offensiven. Personellet kan imidlertid flyttes – som russerne gør det ad luftvejen (jeg skal ikke kunne sige om russerne ikke anvender hestevogn til at flytte tropperne endnu).

  Det interessante er imidlertid de middelsvære styrker på hjul – motoriserede. De kan – måske – fremføres ad luftvejen; men det er meget omstændeligt. I stedet kan man lade dem køre på motorvej. Er der så 8 bataljoner, så behøver kun to af dem være panserbataljoner for at holde en russisk brigade stangen (det er så formentlig også i overkanten; men lad nu det være),
  Angriber russerne, som de til stadighed truer med i Ukraine, så kan den bataljon, der har det tunge panser forstærkes med de motoriserede i løbet af 48 timer. Det vil selvfølgelig fjerne bataljonen fra den modstående russiske styrke; men hvis den brigade er rippet, fordi personellet er fløjet andet steds hen for at danne tyngde, så er der ikke meget tilbage – og det skulle de lokale styrker – trods “små grønne mænd” og pruttende skolelærere med rollatorer – kunne holde stangen.
  Vi taler nu om, at den Nato-bataljon som skal holde russerne stangen er forstærket i løbet af 48 timer, hvorefter man har valget mellem at forstærke den overfaldne bataljon med en brigade – eller lave et modangreb i ryggen på kommunisterne.

  Omvendt kan man også i den modsatte ende lave et decideret modangreb der vil nedkæmpe og bortsprænge køretøjerne i den anden ende: Dvs. et overfald på f.eks. Ungarn vil dels blive forsvaret, dels kan det medføre et massivt angreb på f.eks. Skt. Petersborg i den modsatte ende.
  Har kommunisterne først overskredet grænsen ét sted, så træder artikel 5 i kraft – altså angreb på én er angreb på alle, hvorfor man kan komme med et modangreb, hvor man nu kan tilføje nazisterne i Rusland den største smerte.

Kommentarer er lukket.