Det farligste sted i Verden

Af Uffe Ellemann 246

Skræmmende nyheder vælter ind over os. Men det er vigtigt at bevare fokus: Det farligste sted i Verden lige nu er ikke Cote d’Azur eller Damaskus eller Bagdad eller Sydsudan, eller hvorfra de uhyggelige meldinger fylder medierne. Det farligste sted er Det sydkinesiske Hav. For her afgøres det i den kommende tid, om det internationale lovbaserede system, som har tjent os godt siden Anden Verdenskrigs afslutning, vil bryde sammen. Risikoen for en væbnet konflikt mellem først og fremmest Kina og USA kan ikke afvises, selv om alle har travlt med at slå syv kors for sig…

Denne uges afgørelse ved Den Internationale Domstol i Haag, hvor Den Permanente Voldgiftsret gav Philippinerne ret i klager over Kinas opførsel i et omstridt territorium, har sat sagen på spidsen. Alle venter nu med spænding på, hvad Kina vil: Neddæmpe spændingen – eller øge risikoen for en konfrontation. Desværre tyder Kinas hidtidige optræden på det sidste: Kina afviser at ville rette sig efter kendelsen fra Haag, og truer med at bruge magt, hvis andre forsøger at gå kinesiske interesser for nær.

Det har længe ulmet i regionen. De sidste 15 år har Kina ført en særdeles aggressiv politik overfor nabolandene. Der er stillet krav på store områder til søs helt op til andre landes grænser. USA har med en massiv militær tilstedeværelse og et netværk af forsvarsaftaler samtidig søgt at fastholde sin indflydelse i regionen.

Der er både vigtige principper og store interesser på spil: Det sydkinesiske Hav rummer verdens vigtigste skibsruter til at betjene handelen mellem Sydøstasien og omverdenen, og det er derfor af afgørende betydning for alle involverede at sikre den fri transport på havene. Men Kina har også både strategiske og økonomiske interesser, som ligger bag den stadigt mere aggressive politik: Dels ønsker Kina at kunne forsvare tilførslerne af olie og naturgas, som vil kunne trues af fjendtlige ubåde – dels er der formentlig betydelige olie- og gasforekomster omkring de mange ubeboede rev og øgrupper, striden står om – og endelig har Kina betydelige fiskeriinteresser. Kina er verdens største forbruger af fisk, med et forbrug pr. indbygger der er dobbelt så stort som verdens gennemsnit. De sidste 15 år skønnes de årlige kinesiske fangster i fremmede farvande at være på omkring en million tons (værdi 2 ½ milliarder dollars).

Kina har længe hævdet at have historiske rettigheder til mange af de øgrupper, som nabolandene også gør krav på – først og fremmest Scarborough Shoals (tæt på Philippinerne) og Paracel Øerne i Det sydkinesiske Hav, og Senkaku Øerne (som Japan gør krav på). Men der er talrige andre krav, som har bragt Kina i konflikt med næsten alle lande i regionen.

Financial Times har bragt en historie om, hvor hårdhændet Kina går til værks overfor naboerne: Ved et nyligt udenrigsministermøde i Kina mellem Asean-landene, lagde kineserne et dokument på bordet, som de krævede at alle tilsluttede sig. Dokumentet fastslog Kinas ”historiske rettigheder” til søs. Da de andre protesterede, blev de skældt ud af en kinesisk viceudenrigsminister – og det fremkaldte stor vrede blandt ministrene, hvoraf flere er vicepremierministre i deres regeringer. Det mindede om en episode for nogle år siden ved et Asean-møde i Vietnam, hvor den daværende kinesiske udenrigsminister forklarede sine kolleger, hvordan tingene hænger sammen: I er små, vi er store – sådan er det jo!

Det gav ikke just lyst til at følge kinesiske ønsker om, at grænsestridigheder skal afklares ved bilaterale forhandlinger, og ikke ved benyttelse af FN-systemet.

I de seneste par år har Kina skruet op for retorikken, og er samtidig begyndt at befæste mange af de ubeboede rev og øer – for eksempel Scarborough Shoals tæt på Manila. Her er der nedbrudt koralrev og lavet opdæmninger, fyldt jord og cement i revene, anlagt flybaser, opstillet radar og forberedt missilramper og udstationeret militært personel. Det samme er sket andre steder.

USA har blandet sig ved dels at sende flådefartøjer ind i området – og dels kræve, at uafklarede spørgsmål afklares ved international voldgift, sådan som reglerne er fastlagt i FN’s Havretskonvention. Det har dog givet anledning til spydige bemærkninger, at USA ikke har underskrevet Havretskonventionen – men det har Kina og de øvrige parter…

Den sag, der netop er blevet afgjort i Haag, drejer sig om de kinesiske aktiviteter ved Scarborough Shoals. Der er ikke taget stilling til, om skærene tilhører Philippinerne eller Kina – men nogle vigtige principper er blevet fastslået af voldgiftsretten:

For det første: Kina har ikke ”historiske rettigheder” over området, der ligger langt fra det kinesiske fastland. (Det kan give andre, f.eks. Vietnam, blod på tanden til at rejse lignende sager).

For det andet: Uanset hvem der har ret til de ubeboede øer, så giver ejendomsretten ikke ret til at etablere en eksklusiv økonomisk zone på 200 sømil rundt om øerne. (Den afgørelse giver vigtig præcedens for alle de andre steder, kineserne har travlt med at bygge kunstige øer).

For det tredje: Kina har krænket Philippinernes rettigheder ved at befæste disse rev.

Og endelig blev det også fastslået, at Kina bryder miljøbestemmelserne i Havretskonventionen ved at ødelægge værdifulde koralrev.

Kina havde på forhånd sagt, at man ikke ville rette sig efter kendelsen. Og siden er der skruet op for retorikken. Det frygtes, at de hidsige udfald vil blive fulgt op af nye militære tiltag – for eksempel udstationering af kampfly og flådeenheder, og oprettelse af de såkaldte Air Defence Identification Zones omkring omstridte og befæstede rev, hvor der vil blive krævet særlige tilladelser, hvis fly ønsker adgang. Det er den type optrapning, som allerede har ført til farlige situationer mellem Kina og Japan i Det østkinesiske Hav. Nu kommer turen måske til Philippinerne og tillige Vietnam.

Kina har ingen interesse i militære konfrontationer, som kan involvere USA. Selv om Kina har rustet voldsomt op de seneste 10-15 år, kan de slet ikke klare amerikanerne. Og USA har med sin ”Pivot to Asia” politik gjort det klart, at det er her, prioriteterne er stærkest. (Hvilket burde give europæerne en ekstra tilskyndelse til at komme til lommerne, når det gælder varetagelse af Europas sikkerhed – især i Østersøregionen). Men risikoen for utilsigtede konfrontationer er naturligvis til stede, hvis der fortsat skrues op for aggressioner og retorik.

Det helt overordnede spørgsmål er, om vi står overfor et muligt sammenbrud i den internationale retsorden – hvor lande som Kina og Rusland fører an i et angreb på det sæt af regler og aftaler, som har tjent verden godt, siden skabelsen af FN ved Anden Verdenskrigs afslutning.

Rusland har allerede demonstreret, at man blæser på det regelsæt, der skulle sikre et nyt og fredeligt Europa. Hvis kineserne på samme måde vælger at lade rå magt stå over international ret, går verden en farlig fremtid i møde.

246 kommentarer RSS

 1. Af P. Torbensen

  -

  Selvfølgelig kunne de købe varer i DDR-men de vekslede sort og intet bevis for veksling ingen varer.Købte selv et fantastisk Praktica kamera med motor før japanerne udviklede Nikon FM
  med motor,omkring 1976.

 2. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Nu er de officielle kommunister så nok ikke det store problem – det er jo bare at fortælle de konkurrerende narkohandlere, hvor de er – så skal de nok slå kommunisterne ihjel – smertefuldt.

  Det, der er lidt mere bekymrende er sådan som Søren Espersen opfører sig.

  1) Han foreslog under en åben høring forsvarsministeren at sende en fregat til Østersøen. Det havde han ikke selv fundet på.
  2) Nu vil han og Marie Krarup snakke med russerne og have North Stream 2 bygget. Det er så et af de mere gennem korrupte projekter.

  Der kan altså ikke være tale om en tilfældighed. Da intelligensen er så ringe, så må der stå en åndsfyrste bagved – tja, en normal forsorgsanbragt evnesvag skolelærer kunne relativt set udfylde den rolle.

  Men jeg går ud fra, at PET er opmærksom på den uheldige bande i Dansk Folkeparti.

 3. Af Lene. H Madsen

  -

  P. Torbensen
  Jeg vekslede ikke sort, men officielt på færgen.
  Havde jeg vekslet sort ville det næsten være gratis. Den var 1 til 3 for jeg blev skam spurgt. :-)
  1dkr for 3øm

 4. Af Lene. H Madsen

  -

  Thomas et barn man ikke kan nå.
  Jeg kan føle din ble er fyldt.

 5. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er gennem Borgshit vi ser den sande Uffe – hans alter ego. Borgshit forløser den ægte Uffe i hans ætsende fortærende had til alt og alle. Al den ondskabsfuldhed som Uffe ikke selv kan sige eller indrømme, at han indeholder, sprøjter uhæmmet ud af alle åbninger på Borgshit.

  Uffe må føle en voldsom vellyst, hver gang han læser et af Borgshits indlæg. Her bliver sagt det, han selv gerne ville sige, men som han ikke kan sige og stadig blive anset for at være et normalt, pænt menneske. Alt det han hader bliver svinet til igen og igen af narren i den moderne udgave.

  Lad os ikke glemme, at uden Borgshit og andre lignende lynafledere, ville der have været spændinger i Uffes sind, der kunne have fremkaldt endnu værre ting end dem, han som politiker allerede har påført os. Vi har rigtig meget at takke fjolset Borgshit for, hvis han ikke er et synonym for Uffe selv naturligvis.

 6. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg ved ikke om man kan kalde det smigret? Men al den kommunistiske edder og forgift? Hele lærerværelset af forsagere ræber og prutter.

  Hvordan Uffe har det med det, det ved jeg så ikke. Men mon ikke han har haft mere ubehagelige situationer?

  Det, der imidlertid står rimelig fast på indeværende tidspunkt er:

  1) For igen – ganske undtagelsesvist – at holde os til emnet: Så er der ikke noget, der tyder på, at Kina agter at gøre noget ved USA. At de så heller ikke kan, det er ikke væsentligt: Vi får nemlig her en klar indikation af Kinas hensigter. Mulighederne har vi på plads med en bred margin. Vi har set dronelandinger på hangarskibe. F-35 og F-22 bliver forskudt til Europa.
  Lad os et øjeblik være seriøse: Den form for ny teknologi er ikke velegnet mod Kina.
  Kina er en stor masse af ikke særlig avanceret teknologi – bedre end den var for 10 år siden – helt sikkert; men ikke noget afgørende.
  Det væsentlige ved Kina er, at noget af det, der kunne hjælpe Kina ganske væsentligt ville være endnu et dramatisk fald i oliepriserne – det skal nok komme.
  Nu får vi se – men det er ikke godt nyt for Rusland.
  Det, der sker er, at USA øger sine hangarskibe i Stillehavet – der skal ikke bygges nye – de skal flyttes fra Atlanten, hvor der ikke er brug for dem.

  2) Alt EU-miljøsludderet vil holde op – det er der ikke penge til – og når olie er så billig som det er, så er der ikke nogen begrundelse for det pjat.

  3) Kuppet i Tyrkiet lader ikke til at have betydet noget i forholdet til Rusland – russerne skal nok komme krybende og PKK får deres bekomst. Det sidste ser vi allerede med bevægelsen i Dansk Folkeparti. Det er SF/Enhedslisten, der mister sit bagland, så er der DF tilbage.

  4) Mytteriet i Khaliningrad er der ikke sivet meget mere ud om end, at det har fundet sted. Det har så været i form af, at chef og stabschef er fyret og 50 officerer er fjernet. Det er bemærkelsesværdigere med den tavshed – al den stund, at Khaliningrad nok er ret så højt prioriteret.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB: Fra min mere en almindeligt kvalificerede kilde: Det var faktisk inkompetance, der førte til masseafskedigelsen i Kaliningrad. Danske inspektører derovre havde oplevet det på første hånd. Det var fuldstændigt håbløst. Så i dette tilfælde måske en god grund til at fyre hele banden.

  Inkompetance er jo ikke noget ualmindeligt i det militær. Du husker garanteret det koreanske fly, der blev skudt ned i sin tid, fordi der var drukfest hjemme, da piloten i MIGen spurgte om råd: Knald den bare ned, skål du! Og da Rust fløj til Mosva: Der var igen fest i hytten hos dem, der skulle have forvaret grænsen.

  Men det er den gamle historie fra Breshnevs tid om igen: Aftalen mellem USA og USSR om at skrotte alle a-våben blev effektueret, men amerikanerne gemte én. Nå Reagan ringer til Leonid: Har I skrottet alle jere? Leonid, ja, selvfølgelig, det har vi jo aftalt: Reagan, ja, vi har nu gemt én. Panik i Kreml, men da Leonid ringer til dem, der stod for demonteringen af a-våbnene, så måtte lederen indrømme, at der havde været fest i hytten i aftes, så de manglede stadig halvtreds.

 8. Af P. Torbensen

  -

  Enig JVM i kommentar 21 juli 2016 klokken 20.59.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så er der den stakkels Lene, som har læst Karl Marx i sin ungdom. Jaja, helledusseda.

  Jeg skal ikke lære noget af Marx, vorherre bevares, men derfor kan jeg måske nok forstå, hvad det gik ud på. Det pengeløse samfund kommer med næste skridt i vores system, hvor der ikke er anden mønt en plastik. Hvad vedkommer så den gamle tyskers teorier os idag?

  Og historien med østmark: Jo, der var noget at købe, men ikke noget en fra vesten gad købe og slæbe rundt på. Og jeg kunne da godt vide, og Lene og Co. betalte i østmark eller i hård valuta, når de skulle købe ting og sager?

 10. Af P. Torbensen

  -

  Ja Lene H.Madsen-21 juli 2016-16.39-Det er fossiler vi er oppe imod-men vinden vender-god vind..

 11. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det kan godt være, at Du har ret i, at der er tale om inkompetence i et pludseligt anfald af ædruelighed.

  Det, der derimod interesserer mig i øjeblikket er: Baltiskaya Flot er næppe operativ. Den kan formentlig ikke stå ud af havnen – uden slæbebåd.
  Spørgsmålet er om den nogen sinde bliver det igen?
  Det vil kræve rigtigt mange penge, som Rusland ikke har, at få noget, der minder om en styrke ud af det. Indtil da, kan vi afsende TO hjemmeværnskuttere til at holde dem i ave.

  Det er så den ene side ved Khaliningrad. Den anden er det, jeg kalder spærringen (i amerikansk jargon: Anti-Access, Area Denial [A2AD] – Yoda har ikke levet forgæves).
  Efter luftruten (Gander)-(Sdr. Strøm)-Keflavik-)Stockholm overflyvning( …. Så er hele den luftforsvarsbetragtning fra russisk hold irrelevant.
  Den er så ikke specielt sårbar eftersom der ikke alene er alternativer på Sdr. Strøm og evt. Gander, som kan være praktisk selv for udredning af kludder i planlægningen. Den jeg også har mine rødrandede og tårevædede øjne rettet mod er Gander- (Azorerne) – Spanien.
  At det kan lade sig gøre at køre fra Spanien til Tallinn (ikke problemfrit; men ….), det har man i Dragoon Ride II demonstreret.

  Det var to argumenter for at bruge penge på Khaliningrad, der falder væk.
  Fra russisk argumentation og modstand mod missilskjoldet ved vi: Iskander-missiler i Khaliningrad tjener ikke noget formål. Det var det tredje argument.

  Til sidst: At have 3 brigader til at passe på “Torshavn og omegn” er måske lige i overkanten? De koster i hvert fald penge – og de kan ikke bruges til noget som helst.
  Nato end ikke OVERVEJER, at indtage Khaliningrad – vi har da ikke den fjerneste lyst til at føde på de vilde dyr som sulten tvinger til at plyndre i gaderne. Der er tale om forsyninger som Polen eller Litauen kan afbryde når det skal være.

  Det kan være derfor, at Putin har mobiliseret sine nuttede klakører i Marie Krarup og Søren Espersen. Hvor ellers har de fået det talepapir fra?

  At der i det hele taget kommer et forhold til Rusland er en af de sværmeriske forestillinger, der ikke har nogen gang på jord. De har at levere gas og olie; men til en konkurrencedygtig pris. Der er ikke tale om at tale MED Rusland – det hedder TIL kommunisterne.
  Der bliver ikke tale om “normale” handelsforbindelser med Rusland – nogen sinde igen: Jeg kan ikke se, at vi har nogen interesse i at tale MED russerne. De har jo ikke nogen penge!

 12. Af Lene. H Madsen

  -

  “Og så er der den stakkels Lene, som har læst Karl Marx i sin ungdom. Jaja, helledusseda.”
  Nej hvor har jeg skrevet det?
  Der er noget der hedder/hed samfundsfag! Både på Gym og Uni
  Det kræver en større indsigt, at læse gamle Karl og han er sjovt nok blevet meget aktuel.
  Selv økonomer der før afskrev ham begynder nu, at forstå hvad han mente med den indbygget krise i det kapitalistiske system. Måske begynder lønmodtageren, at forstå merværdien..

  “Det pengeløse samfund kommer med næste skridt i vores system, hvor der ikke er anden mønt en plastik. Hvad vedkommer så den gamle tyskers teorier os idag?”

  Ja men det har intet med det andet at gøre, da du stadig skal have værdi/penge på kortet.
  Det er ikke et borger kort vi taler om banken vil have indført så det har intet med det pengeløse samfund hvor man arbejder efter evne og for efter behov som Karl taler om. Det er bare byttemidlet der er skiftet ud til digetalnummer.

  ” Og jeg kunne da godt vide, og Lene og Co. betalte i østmark eller i hård valuta, når de skulle købe ting og sager?”
  Jeg betalte i østmark hvad ellers?

  Man kunne foresten købe en del vare fra DDR i Danmark som florena, optika og billig elektronik, selv ure.
  Det kunne være spændende, at høre dit svar på mine spørgsmål angående forståelsen af kristendommen?
  “Det er lidt ligesom kristendommen. Meget er misbrugt i dens navn men aldrig har den eksisteret for andre end den enkelte.
  Intet land er kristent da man ikke kan tjene 2 herre og hvilket land sætter moral over købmandskab?
  Kristendommen er en smuk ide men den har jo været forfærdelig når den skulle udføres i praktisk, eller er det så kristendom, Lemche?”

 13. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Nu kommer vi ikke ud i “Det Pengeløse Samfund”. Alt det sludder beror på en fundamental misforståelse af hvad penge og valuta i det hele taget er: Meget almindelig i blandt aberne på lærerværelset.

  Det minder mig om Retsforbundet, der ville beskatte jordrenten, som var set som en fundamental produktionsfaktor på linje med kapital og arbejdskraft. Vrangforestillingen går tilbage til Henry George, der engang i 1830 anså jord for en knap ressource og der som sådan ville være et afkast at beskatte.

  For et par år siden skrev jeg på Ib Christensens (vel den sidste af den uddøende art georgister) blog – at hele tankegangen bagved var ikke alene forældet: Den var direkte BEVIST forkert.

  Se pointen er, at den teori var fremsat inden Midtvesten i USA blev åbnet for immigranter, der fik landbrugsjord foræret! Oven i købet kom jernbane, så de kunne sælge deres afgrøder.
  Med andre ord: Så er der ikke nogen mening i at definere begrebet “jordrente” – ikke mere end at komme med et begreb, der hedder “jernbanerente/skibsrente/eller hvad man nu kan finde på”.

  Det var så lidt synd for Ib Christensen, som ikke har generet mig personligt, at påpege, at han har brugt sit liv i en tro på det rene skære vås.

  Noget tilsvarende gør sig gældende for marxisterne. Resultatet ser vi i Venezuela – igen – og igen i Venezuela. Det er derfor, jeg forudsiger borgerkrig i både Rusland og Kina – det har de haft så ofte før.

 14. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Man skal være opmærksom på, at Putin forsøger at løse økonomiske problemer med militær magt – og militære problemer med økonomiske midler (også kaldet bestikkelse).

  Det giver en form for rytme, hvor der efter et militært nederlag (eller frossen situation) kommer et økonomisk tilbageslag – og så kommer der et militært nederlag. Det er sådan lidt slag i slag med et par eller tre episoder om året.

  Her op til og med topmødet kom reelt det hårdeste militære slag indtil videre: Nemlig, at hans A2AD har fået flere gok.

  Tyrkiet: Konsekvensen af Syrien var, at man provokerede Tyrkiet et nummer for meget og en russisk bomber blev plaffet ned. Det var såmænd det mindste af det hele. Nu er der så et militærkup – og hvordan det spiller ud er det endnu for tidligt at sige, for Erdogan skal også holde øje med sin ryg.
  Hvorom alting er, så er der placeret Nato-skibe i Ægæer Havet. Der er Nato-fly på Incirlik og formentlig på Akrotiri. Russerne vil formentlig kunne sejle og flyve til og fra Latakya i et begrænset omfang; men det er noget som ligger i Nato’s hånd.
  Det var formentlig derfor Stoltenberg insisterede på et møde i Rusland-Nato Rådet inden topmødet – det blev så bagefter. Det fremgik klart, at man ikke kom hinanden afgørende nærmere: Noget uforpligtende sludder om flysikkerhed, som nok så meget indikerer hvilke af Ruslands ømme tæer, der blev trampet på. Hvorfor ellers sige noget?

  Montenegro, som Philip Breedlove bemærkede, at det fratog Rusland ethvert håb om A2AD.
  Et kort kig på Google Earth giver forklaringen: Fra Rota i Spanien (som Obama trods terrorhandlinger i USA insisterede på at besøge) til hele den sydlige flanke med Bulgarien, Rumænien, Slovakiet og Ungarn.
  Det er den alternative sydlige rute: Gander – (Azorerne) – Rota i Spanien: Fra Spanien til de fire ovennævnte lande.
  Det her er ikke Yom Kippur-krigen, hvor USA nok kunne forsyne Israel; men det krævede tankere og ikke mindst ødelagde det vingerne på C-5A (måtte opfinde en helt ny aluminiumslegering til oversiden af vingerne). Rota er så også havnen for Aegis-missil destroyerne – de kunne jo komme til at lave nogle “misforståelser”.

  Baltikum: Her flyver man over Sverrig, med hvad man vil – uden at stole på svenskerne (klogt – de er luskefise, kommunister og forrædere) – siden genåbningen af Keflavik.

  Det er virkelig genåbningen af Keflavik, der er nøglen til det hele. Ikke nok med, at Island skal beskyttes som sådan; men mere væsentlig er, at den forøger den amerikanske transportkapacitet ganske brutalt.
  C-5M kan ganske vist snildt nå overalt i Europa – ingen ben i det; men den laster så kun 60 tons. Skal den fulde løfteevne bruges, så må man aflæsse brændsel og dermed rækkevidde.
  Keflavik ligger sådan, at en mellemlanding vil tillade C-5M både fuld last og rækkevidde over hele Europa. (C-5 blev bygget til at nå Europa under den kolde krig; men dengang var civiliseret Europa meget mindre og i almindelighed nærmere).
  C-17 er mere beregnet på spredte landingspladser – der er begrænset interesse for så store kolli som C-5 tager: De skal jo så transporteres fra de lufthavne, der kan tage dem.

  En pudsig detalje: Der angives C-17 rækkevidde med 77½ tons max. last til 2420 sømil på Wikipedia. Øhh…. hvad er afstanden i luftlinje fra Andrews Air Force Base (hvor alle kongresmedlemmerne har gjort tjeneste) til Keflavik? Mål selv efter!

  Samlet set betyder det, at hele Ruslands militære strategi ligger i ruiner – SNAP exercises eller ej.

  Det jeg spørger mig selv om NU er: Hvilket økonomisk hug falder i fjæset på Putin nu? Der er valg i september. Putin er nok populær som præsident; men der bliver et problem med hans parti og Duma’en. Det valg vil blive “overvåget” af Putins personlige knippelkorps fra indenrigsministeriet – man skulle jo nødigt have et valg efter internationalt accepterede regler? Vel?

  Alle råvarer har bevæget sig sidelæns den sidste måneds tid med svagt faldende tendens. Nu får vi se, hvordan Ruslands valutareserve står ved udgangen af måneden. Det jeg ville se efter er et olieprisfald fra 45 USD/brl. til 20 USD/brl.

 15. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det man skal være opmærksom på er, at én ting er at all import til Kina skal faktisk passere gennem Malacca-strædet, der er rimelig lavvandet og snævert.

  Men alternativerne er tilsvarende problematiske, fordi de også involverer Philippinerne, Brunei og Indonesien.
  Det vil ikke nytte kineserne det bitreste, at de f.eks. ejer det sydkinesiske hav. De vil stadig ikke have kontrollen over de forskellige stræder.

  Hvis Kina ikke vil kvæle sig selv, så nytter kontrollen over det Sydkinesiske Hav ikke det bitreste, fordi alle stræder der kan lukke for importen er alligevel udsatte.

  Derfor er Kina’s sande interesse, at USA sørger for at danne en alliance med Philippinerne, Indonesien osv. Den kinesiske del- og hersk politik er demonstrativt uklog og kortsynet.

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu er det gode ved Uffe’s blog, at den får en til at tænke sig om – ja, det er vi vitterlig enkelte, der kan – ikke altid specielt godt eller hurtigt; men sådan til husbehov.

  Se, det nytter ikke noget at Kina udvider sit territorialfarvand, fordi sejladsen til Kina sker gennem Malacca-strædet, der er snævert og lavvandet – heraf skibsstørrelsen Malacca-max.
  Malacca-strædet kan lukkes af Indonesien, Malaya og/eller Singapore – temmelig omgående.
  Der er så nogle alternative ruter; men fælles for dem er, at alle dem kan Australien lukke med en ubåd.
  Lad mig sige det sådan – det har man nok tænkt på i Australien. Collins-klassen skal afløses af Barracuda-klasser købt i Frankrig (de er så godt nok i Frankrig atomdrevne, men det skulle man kunne komme uden om med forskellige konventionelle motorarrangementer). Barracuda-klassen er nemlig 50-60% større end Collins-klassen.
  Collins-klassen har så også været dybt problematisk i konstruktion og drift: Den er jo svensk!
  Det er Kochum’s Vestergötland-klasse i princippet. Man må ALDRIG købe svensk! ALDRIG! Vi har lært lektien med Draken.

  Der er så den detalje ved det, at man køber 12 Barracuda til afløsning af 6 Collins-klasse. Nu får vi så at se om det bliver afløsning og ikke supplement.

  Om ikke andet så kan man lukke strædet mellem Ny Guinea og Australien – så skal man da syd om Tasmanien. Det er nok ikke nogen god idé. Danmark var i hvert fald nede og kikke efter med Vædderen.

  Summa summarum: Der er INGEN, der er mere interesseret i overholdelse af de internationale regler for sejlads end Kina. Australien kan bare sætte proppen i romtønden.
  Der er en hel række andre lande, som kan gøre Kina livet meget, meget surt og kort.
  Det vil kun genere Kina afgørende – OK, Vietnam bliver et problem; men….

  Reelt er der ingen, der er mere interesseret i USA’s dominerende rolle i Stillehavet end Kina.

  Situationen minder noget om Østersøen, hvilket nok også er grunden til, at Vædderen skulle tage på den udflugt.
  Nu dur ubådsløsningen bare ikke i Østersøen – ikke at det rent teknisk ikke kan lade sig gøre – det kunne det sådan set sagtens; men så er det meget, meget nemmere at bruge drone-ubåde til at lukke for indsejlingen til Khaliningrad og Skt. Petersborg – ingen grund til at genere ordentlige mennesker eller undtagelsesvis svenskere.

  Der er visse restriktioner på gennemsejlingen af bælterne iht. afløsningsummen for Sundtolden og Københavner-konventionen. Så derfor vil løsningen blive, at man forhindrer den Baltiske Flåde i overhovedet at forlade havn.

  Så de skidtvigtige, små, gule og skævøjede kan lige så godt falde til patten – først som sidst.
  Det kan godt være, at de har en gammel kultur i kroppen; men det er sgu en bakterie-kultur.
  Hvis nogen mener at kunne spore en nedladende foragt, så er det ganske korrekt opfattet.

  Underbegavede skal begrænse sig til at have en meeeeening om noget, de har forstand på. De kan da godt have en meeeeening – det må de da selv om – men det er dem, der kommer til skade. Kina er dybt afhængig af import af både fødevarer og energi.

 17. Af JAN ULRIK FRIIs

  -

  Jeg har så inderligt ondt af Uffe af Hr Tho mas af Lem che, der ikke ved hvad de er oppe imod, de gør regning uden vært!
  Islamisterne overtager nu EU bid for bid.
  Nu florerer flyveblade, at vi ikke længere må lufte vores hund, islamisterne betragter den om et urent dyr, en provokation imod profeten!
  For slet ikke at tale om os selv, der i islamisternes øjne er vi urene, at vi betragtes som ikke ringere end en hund ,at ikke ses i offentligheden, for ikke at provokerer islamisterne til øksemord og knivstikkeri!

 18. Af Finn Bjerrehave

  -

  Måske Chicago, 5000 slået ihjel siden Obama blev Præsident, og statistikken taler sit forvirrede sprog, oplysninger fra DR2 morgen, og hvem tør vælge Trump ?
  Som ikke Erdogan tilhænger, er Tyrkiet nok på listen efter Krystalnatten hvor Erdogan efter theaterkuppet som Rigsdagsbranden i 1933 har lighedspunkter, og Det Muslimske Broderskab samt Sunnimuslimerne jubler.
  Nu bliver det spændende hvornår vores F16 ligesom Mæersk får marchordre, nemlig IS er Catar,s venner og Catar er Erdogans ven, og vi må ikke bekæmpe Erdogans venner.
  EU er det fredeligeste sted,tak. Finn Vig

 19. Af Anna Jørgensen

  -

  Kære lene
  Nu må du ikke være så hård ved manden.
  Han står med ryggen op ad muren, giv ham lidt plads at argumentere på :-)

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  LENE. H MADSEN, bare det, at kristendommen har taget højde for problemet siden sin skriftliggørelse: Derfor har du Jesu udsagn om, at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Politisk blev det cementeret i to regimentlæren, udmøntet i konkordatet mellem kejser og kirke: Kejseren var indtil Konstantin pontifex m,aximus og imperator. Det opdeltes med konkordatet. Kejseren var stadig imperator, men paven blev pontifex maximus. Endnu med Luther tænktes der over sagerne, men ‘dogmet’ Cuius regio, eius religio, den som har magten, hans religion gælder, var bestemmende i de protestantiske lande indtil grundloven, hvor magtforholdet sattes på hovedet, således at majestæten har befolkningens religion.

  Du skriver om kristendommen: Meget er misbrugt i dens navn men aldrig har den eksisteret for andre end den enkelte. Det er nok notorisk forkert. Vi kan godt synes så i vore dage; men du kom ikke langt med det bare for et par hundrede år siden.

 21. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Anna Jørgensen”: Nu er det altså ikke Din blog, så Du skal aldeles ikke fortælle andre, hvad de skal. Det tilkommer Uffe og ikke andre, at komme med redaktionelle indgreb.

  Skolelærer!

 22. Af Anna Jørgensen

  -

  “Kære lene
  Nu må du ikke være så hård ved manden.
  Han står med ryggen op ad muren, giv ham lidt plads at argumentere på :-)”

  ““Anna Jørgensen”: Nu er det altså ikke Din blog, så Du skal aldeles ikke fortælle andre, hvad de skal. Det tilkommer Uffe og ikke andre, at komme med redaktionelle indgreb.
  Skolelærer!”

  Så jeg må ikke skrive til Lene, at hun skal være blid mod præsten der ikke kan argumentere men kun komme med personlige tilråb og dumme bemærkninger. Når man bruger skælord frem for argumentation har man tabt diskussionen.
  Fuldstændig som dem Thomas B du har aldrig lært at tale pænt i modsætning til præsten. Men i er lige giftige og intetsigende.
  Mon ikke du burde komme lidt ud blandt andre mennesker, arme stakkel…
  Du er meget ensom.

 23. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det er lige præcis dér, Du har ret! Adskillelsen mellem kirke og stat, som sådan.

  Nemlig det, at den værdslige lovgivning skal være logisk konsistent – hverken god eller ond; men konsistent.
  Den kirkelige lovgivning indeholder trossætninger, der er i logisk modstrid – dogmer, der tages om axiomer. Når disse axiomer logisk kommer i modstrid, så foreligger et mysterium, som principielt ikke kan forstås og som sådan må forblive en trossag.

  Dit citerede skriftsted om kejserens mønt er pengepolitisk forbavsende dybsindig. Mønten er en veksel – eller rettere en obligation trukket på kejseren som debitor. Hvor meget der var blandet i guldet var jo noget af en trossag.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANNA JØRGENSEN, præst har jeg nu aldrig været. Jeg har været med til at uddanne i hindredvis af dem, hvis det kan gøre det; men præst, nej, det blev der aldrig tid til. Men i det hele taget kunne det være et interessant projekt at se på alle de ting, man bliver beskyldt for at være på bloggene, lige som det kunne være interessant at se på, hvad det er de forskellige kalder for mangel på argumentation.

  Men sagen er jo nok mest, at mennesker som TB og jeg er ubekvemme, fordi vi i reglen udtaler os om ting, vi faktisk ved noget om, og det kalder det værste frem i mennesker, for hvem viden er et tabu, der fohindrer dem i at gale op.

  Beder man mennesker som dig at komme med eksempler, f.eks. på min mangel på argumenter, ja, så svares der med yderligere beskyldninger eller gentagelser af, hvad der allerede er sagt. Så, vær så god, du burde ikke have vanskeligt ved at finde disse mangelfulde argumenter i det, jeg har skrevet i disse måneder.

  Jeg venter!

 25. Af Lene. H Madsen

  -

  Lemche
  Du svare overhovedet på mine spørgsmål… som sædvanligt
  Kirke og stat er ikke adskilt i Danmark så giv kejseren hvad !!!! dyt dyt
  Det var den til gengæld i det tidligere øst europa, men heller ikke der mere.
  Hvad om du kunne svare på spørgsmålene Lemche istedet for at svare i øst når man spørge i vest.
  Så engang til for prins Knud
  Findes kristendommen ??
  Du siger kommunismen har eksisteret i praktisk, jeg siger vrøvl det er ligesom kristendommen der heller ikke praktiskerede noget sted i verden. .
  Hvor vender man den anden kind til frem for at straffe sin næste?
  Kristendommen kan koges ned til en ting som Jesus sagde. Du skal elske din næste som dig selv og behandle din næste som du selv ønsker at blive behandlet.. Såre simpelt men utroligt svært specielt for de frelste hellige.
  Kirken/ religionen er den organisation der har flest liv på samvittigheden siden dens begyndelse. Men det var jo aldrig meningen med Jesus lære derimod skulle vi alle stå på hænder og fødder for, at hjælpe vores medmennesker. At påstå at kristendommen har haft sin chance vil derfor være vrøvl fra enden til anden.

  “Meget er misbrugt i dens navn men aldrig har den eksisteret for andre end den enkelte. Det er nok notorisk forkert. ”
  Religion er og har altid været et personligt forhold mellem Gud og den/det enkelte menneske, så nej det er korrekt….

 26. Af Lene. H Madsen

  -

  Jeg ved det Anna ;-)
  Tak

 27. Af Anna Jørgensen

  -

  ” Men i det hele taget kunne det være et interessant projekt at se på alle de ting, man bliver beskyldt for at være på bloggene, ”

  Hvor har jeg udtalt mig om du er præst??
  Du kaster om dig med religiøse fortolkninger så den ligger til højrebenet.
  At kalde folk noget de ikke er, er jo noget du mestre :-)

 28. Af Lene. H Madsen

  -

  Lemche
  “Beder man mennesker som dig at komme med eksempler, f.eks. på min mangel på argumenter, ja, så svares der med yderligere beskyldninger eller gentagelser af, hvad der allerede er sagt. Så, vær så god, du burde ikke have vanskeligt ved at finde disse mangelfulde argumenter i det, jeg har skrevet i disse måneder.”

  Den lader vi stå lidt endnu. :-)

  “Det er lidt ligesom kristendommen. Meget er misbrugt i dens navn men aldrig har den eksisteret for andre end den enkelte.
  Intet land er kristent da man ikke kan tjene 2 herre og hvilket land sætter moral over købmandskab?
  Kristendommen er en smuk ide men den har jo været forfærdelig når den skulle udføres i praktisk, eller er det så kristendom, Lemche?”

  Dit svar er helt ude i hampen
  “LENE. H MADSEN, bare det, at kristendommen har taget højde for problemet siden sin skriftliggørelse: Derfor har du Jesu udsagn om, at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. ”
  Altså man kan ikke udføre kristendommen i praktisk fordi man skal give cæsar hvad tilhøre cæsar og gud hvad tilhøre gud !!!!

  Hvis kirken var adskilt ville den være en magtfaktor i samfundet og præster ville gøre sig mere gældende når samfundet svigter de ældre og de svageste.

 29. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Du kommer til at vente længe!

  Det er med de postulerede hunkønsvæsner som med Martin Henriksen (iflg. sædvanligvis upålidelig kilde), der under nydelsen af en slurk vand fik toiletsædet i nakken, hvortil han spontant udbrød: “Kom ind!”

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Anna, vanskeligt at diskutere med en, som ikke engang kan huske, hvad hun skrev for få minutter siden: “at hun skal være blid mod præsten der ikke kan argumentere men kun komme med personlige tilråb og dumme bemærkninge”.

  Hvilke andre teologer er her, hvis dog ikke Sørine og Kathrine; men de er vist ikke på denne blog.

  Og kristendommen findes; men der er altid problemet med det individuelle versus det kollektive. Men det individuelle hører en tid til, der tror på og dyrker individet. Det er faktisk ret nyt. Tag og se Life of Brian. Måske du vil forstå. I alt, hvad mennesker foretager sig, er der denne tvespaltethed. Men før det moderne menneske opstod, og det er en lang historie, eksisterede denne idé om det individuelle ikke, eller mødtes kun i sporadiske sammenhænge.

  Du tænker absolutistisk om religion og politik (kommunisme). Hvis ikke kommunismen svarer til, hvad Marx selv skrev, er det ikke kommunisme. Det er selvfølgelig noget sludder. Men hvis du siger, at kommunismen kan komme i lige så mange forklædninger, som der er kommunister til, så er vi tættere på hinanden. OK, jeg kan snart ikke skelne, hvad Lena og hvad Anna skriver (hvis det da ikke er den samme person, der under to pseudonymer klapper sig selv på skulderen). Så jeg gider ikke hænges op på, om jeg citerer den ene eller den anden.

  Mht. forholdet mellem kirke og stat er vi ikke så fjernt fra hinanden, som du måske tror. Konkordatet i begyndelsen af det 4. århundrede stoppede givetvis for mangt og meget i kristendommen, ikke mindst dens orientering mod de fattige og de forfulgte. Den nuværende pave, der jo har taget navn efter de fattiges helgen, forstår det. Hans forgængere foretrak at vise sig i en pomp og pragt, som vist ikke har meget med kristendom at gøre. Men aftalen mellem kirke og stat indebærer også, at staten kan kontrollere kirken. Uden denne kontrol, og det er det politikerne traditionelt er bange for, er der ingen, der ved, hvordan kristendommen kan udvikle sig. Man kan se på USA, hvor netop forholdet mellem kirke og stat er adskilt, eller i det hele taget mellem religion og stat er det, og her er der til stadighed en lystig spredning af alle mulige retninger inden for kristendommen. I virkeligheden er kristendommen på én gang samfundsbevarende og fuldstændig anarkistisk.

  Og så et svar på mit svare: Det er helt ude i hampen! Men hvorfor? Ja, det fortæller du os aldrig. Lene/Anna. Men du har da stadig chancen.

 31. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det med, at Paven viser sig i pomp og pragt har nok mere med kirkens administrative rolle at gøre. Når kreditor ikke kan få inddrevet rigtige penge hos fallerede skyldnerne, så må man jo tage, hvad man kan gøre udlæg i af pant.

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB, jeg kan nu godt lide den pave, selv om han er katolik. Naturligvis skal man passe på, da han er jesuit, og der er et eller anden med at lyve i troens tjeneste, som vist er brugt af dem. Alligevel er han et af de få lyspunkter lige nu, hvor vi i vesten ikke kan tage os sammen til at få vredet halsen om på IS, ligesom man vrider halsen om på en kalkun.

  Og så kunne jeg godt lide at vide, hvad der gemmer sig neden under den angorakat på toppen af Trump. Selvfølgelig kan vi ikke tro på meget af det, vi læser om ham i pressen. Reagan fik jo i sin tid den samme tur i medierne. Han har jo ikke sagt, at USA vil undlade at forsvare medlemslande i NATO, hvis de da bare opfylder kravet om selvbetaling. Det er jo fint nok, at det bliver sagt. Det andet er uværdigt, og gør faktisk Europa til det næstfarligste sted i verden.

 33. Af Lene. H Madsen

  -

  Så nu indrømmer du at der er forskel på teori og praktisk forståelse.
  Derfor kan de hverken det ene eller det andet eksistere før de grundlæggende elementer er i orden.
  Det er dig der ikke argumentere men kommer med spørgsmål i stedet for svar. Se kl.23.18

  Ps begynder du nu igen med at jeg er en anden end den jeg udgiver mig for??

 34. Af Lene. H Madsen

  -

  “Men aftalen mellem kirke og stat indebærer også, at staten kan kontrollere kirken. Uden denne kontrol, og det er det politikerne traditionelt er bange for, er der ingen, der ved, hvordan kristendommen kan udvikle sig.”

  Polen under den kolde krig var kirken/troen en magtfaktor
  Kirken angreb staten når staten ikke gav/ tillod at folket, at give kejseren hvad der var kejserens og give Vor herre hvad der var hans. Den modarbejde direkte staten.
  Danmark har en statskirke og den er ikke adskilt. .

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jamen kæreste Lene, det har jeg aldrig bestridt. Så kommer spørgsmålet om de grundlæggende elementer. Mht. Marx mener du nok Das Kapital med eller uden Engels og Lenin; mht. kristendommen, ja, hvad mener du dermed? Du kan sige, at de grundlæggende elementer er apostolikum, eller Khaldedoniensis, og måske i vores sammenhæng Augsburgkonfessionen. Hvis du siger Det Nye Testamente, så er du straks i vanskeligheder, for hvilken del? Spiller du f.eks. Paulus ud mod Jesus, så ved vi nok, hvad Paulus skrev imellem 40 og 60 eftr. Kr.; men intet af det, der er tillagt Jesus, er tidligere end i hvert fald 70 eft. Kr., og det har været gennem mange hænder og en selektion, som vi kun kan gætte os til. Så du ser, de grundlæggende elementer er ikke særlig klare, når vi taler om kristendom.

  Er du ikke Anna? I lyder da nærmest som siamesiske tvillinger.

 36. Af Lene. H Madsen

  -

  “Jamen kæreste Lene, det har jeg aldrig bestridt” Hvad har du aldrig bestridt?
  At kirke og stat ikke er adskilt?
  Eller om man har efterprøvet det kommunistiske manifeste?

  “Er du ikke Anna? I lyder da nærmest som siamesiske tvillinger.”
  Jammen er du sikker på du ikke er TB?
  Kan du selv se hvordan det lyder?

 37. Af Lene. H Madsen

  -

  Hvis du indrømmer der er forskel på teori og praktisk kan du jo aldrig komme bagefter og påstå, at kommunismen har været afprøvet i praktisk.

 38. Af Jan Andersen

  -

  Jeg kan anbefale at se Donald Trumps tale i nat – meget inspirerende – jeg håber han klarer den igennem i live, han er farlig for mange. Europa har også brug for en Trump.

  https : // www . youtube. com / watch ? v = hbajcGoRcjk

 39. Af Jan Andersen

  -

  Når man har set alle 4 dele af talen på YouTube, er det første man tænker på om han kommer igennem dette i live, man tænker på om han bærer skudsikker vest under talen – at han vil være skydeskive i hele præsident perioden, fra start til slut.

 40. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Hmmm…..

  Hvis det er rigtigt, at der udrenses i Baltiskaya Flot p.gr.a. uduelighed, så forklarer det også forfremmelsen af hans foresatte “til Herligheden”, som Frelsens Hær udtrykker det.

  Altså mytteri, det kan man gøre noget ved med tilstrækkelig brutalitet, men idioti? Der er intet så ødelæggende. Den Baltiske Flåde kommer aldrig op igen, hvis det nogensinde skal blive en værdig modstander for så meget som en hjemmeværnskutter, så skal ALT gås efter i detaljerne – og skiftes.

  Når det er så slemt, at selv fjenden (for nu at kalde det ved rette navn) på sine grædende knæ tigger om at få kraftidioten fjernet, så er det slemt – meget, meget slemt.
  Men det forklarer også, hvorfor Stoltenberg insisterede på den måde han gjorde.

  Konsekvensen må nødvendigvis være, at alle rutiner omkring håndteringen af kernevåben må ændres i Rusland. I Sovjet havde man zampolitten, der kunne give den uafhængige bekræftelse på anvendelse af kernevåben – eller nok så betryggende, kunne forhindre disse våbens anvendelse.

  Det kan muligvis være den egentlige årsag til dannelsen af den såkaldte “nationalgarde” under indenrigsministeriet.

 41. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Mht. selvbetaling til Nato af de europæiske lande, så er problemstillingen ret så kompleks.

  Det lysende klare eksempel på manglende betaling er Tyskland. Ikke nok med, at de ikke betaler; men deres aktiviteter med Rusland risikerer faktisk sikkerheden i Europa. Rusland havde aldrig fået denne 2. chance for oprustning, hvis det ikke havde været fordi Rusland gennem en overpris på olie havde fået en mulighed for import fra hovedsagelig Tyskland.
  Denne pris har Tyskland næppe betalt for den leverede gas; men det har de andre EU medlemslande.
  Altså Tyskland har finansieret sin økonomiske vækst delvis gennem eksport til Rusland.

  Det er her Nord Stream 1 kommer ind i billedet: Derfor har Tyskland en interesse i, at få leveret gassen udenom alle andre parter. Tyskland holder produktionsomkostningerne nede, hvorved russerne kan købe de alt for dyre tyske produkter, hvilket er betalt af de andre EU-lande.

  Det gik så længe, at det var muligt at holde energipriserne oppe. Derved blev Storbritannien kompenseret for sine overnormalt store forsvarsudgifter. Men se den går ikke længere.

  Årsagen til, at det ikke går er, at det kan de nye EU/Nato-landes økonomi ikke holde til og det kan middelhavslandenes ditto heller ikke.
  Ret beset burde energipriserne i Spanien, Frankrig og Italien være lavere end Tysklands, fordi der er en direkte adgang til den nordafrikanske olie – gennem et etableret rørnet. Det rørnet skal holdes ved lige, ja; men det skal alt.
  Det er formentlig årsagen til, at Vestagers straf af Gazprom bevæger sig ingen steder med stor flid.

  Visigradlandene: Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien er dem, der er fanget i et hjørne.
  Leverancer gennem gasterminaler som KRK er og bliver en nødløsning, fordi det involverer gastankere gennem Gibraltar, hvilket er for farligt. Den slags gasterminaler skal bygges i rum sø – af sikkerhedsgrunde.

  I de sikkerhedspolitiske overvejelser er problemet, at begynder Tyskland at bruge flere penge på deres forsvar (og reelt har de brugt en hel del gennem leverancer fra deres depoter til favørpriser), så vil så at sige ingen af de penge blive brugt i Tyskland, fordi Tyskland på våbenområdet ikke er konkurrencedygtig.
  Du kan tage indkøbet af motoriserede PMV, hvor Piranha V, med lokal produktion er stort set halv pris i forhold til sådan noget som Boxer mm.

  Noget tilsvarende gør sig gældende for Taifun. Det bliver så ikke mere gennemskueligt, fordi man til F-35 bruger prismekanismen til allokering af materiellet – i den sammenhæng virker den så også – den overbetaling, der kommer til at foregå i kraft af styringen, den kan reddes hjem hen ad vejen ved hjælp af suppleringsfly og reservedelspriser – på lidt længere sigt kommer vi til at betale, hvad vi skal; men heller ikke væsentligt mere.
  Den konkurrenceforvridning, der ligger i allokeringsmekanismen udvirker, at de for højt prissatte Taifun begynder at blive konkurrencedygtige.

  Hensigten er, at Tyskland skal bruge mere på sit forsvar – og Nato (herunder USA) skal stadig beholde den militære kontrol. Hvis man ikke holder fast i den kontrol, så giver den måde man på bekostning af de øvrige EU-lande har “samarbejdet” med Rusland – i vild og inderlig strid med EU’s konkurrenceregler i øvrigt. Men våben er nu engang undtaget fra EU-traktaten – det samarbejde mellem Tyskland og Rusland kan ikke være i hverken USA’s, Storbritanniens eller EU’s interesse.}

 42. Af JAN ULRIK FRIIs

  -

  MC Donald åbenbart skadeligt for helbredet, hvor mange lig skal der på bordet inden Merkel vågner op?

 43. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det er så Tyskland og det er en ret separat problemstilling.
  Denne problemstilling har så indtil videre kostet et Brexit; men på sigt skal de skår nok blive klinket – om ikke af andre grunde, så fordi GBP er for lille en valuta til at klare sig som sådan og den britiske finanssektor er alt, alt for skrøbelig til at kunne forsvares.
  I sammenligning med den britiske finanssektor er den tyske og danske glansbilleder af finansiel sundhed. Det kan Du blandt andet se af, at det rent faktisk vil være muligt at erstatte finanssektorens obligationer i pengemængden med statsobligationer.
  Det er ikke muligt i Storbritannien og Sverrig. De finanssektorer er så rystende som den græske er/var det.

  Man kommer under alle omstændigheder til, at finde en anden samarbejdsform mellem Storbritannien og Europa (fortrinsvis Tyskland). Den gamle lokumsaftale mellem Kohl og Thatcher er ikke længere holdbar. Om ikke andet er den vildt ustabil p.gr.a. de komplet hysteriske energipriser, hvor bankernes indbyggede selvsving på børser og markeder gør situationen mere end vanskelig at håndtere.

  Så med en smule administrativ forhaling, roden frem og tilbage, osv. Så sker der – ikke noget – det er sandelig heller ikke meningen, at der skal ske noget.

  I denne problemstilling blander ikke EU-landene Norge, Island, Grønland og EU-landene Danmark, Storbritannien og Holland sig med et eget sæt udfordringer (og jeg mener udfordringer – og ikke en euphemisme for kaos).

  Danmark har den position, at vi bl.a. p.gr.a. Bælterne (som altid) og den deraf følgende Københavner-konvention har nøglepositionen i Østersøen, hvad USA ikke har. Vi ved med andre ord, hvad vi foretager os.
  Tilsvarende i Nordatlanten har vi 1000 års erfaring og søfolk med de fleste antal sejldage i kommando – overhovedet. Ingen anden flåde i verden kommer i nærheden af Søværnet i den sammenhæng.
  USNavy kunne nok – til nød – klare opgaven; men det ville tage en task force omkring et hangarskib konstant i området – og meget kan man sige om grønlændernes alkoholforbrug; men det er altså ikke helt en katastrofe af samme størrelsesorden som den række af borgerkrige i Mellemøsten. Det er noget vi klarer med et par Challenger, 4 Thetis-klasse og 3 Knud Rasmussen-klasse på deltid. Det har vi gjort siden 2. verdenskrig – med lejlighedsvis supplement fra Storbritannien og USA; men det har været et supplement.

  Tager vi de to faktorer til sammen, som i sig selv er fuldt tilstrækkelig begrundelse for et større dansk forsvarsbudget. Forudsat, at vi kan finde det kvalificerede personel, hvilket skulle være en mulighed, hvor det er begrænset – trods alt – hvor galt det kan gå.
  Det vil også kræve at 2. brigade bliver opnormeret fra alene at være kadrebemandet til fuld fredstidsstyrker. De 3 bataljoner, som 2. brigade består af skal konstant kunne stille med en fuld kampklar bataljon og et stabs-/føringselement på brigadeplan. Bevæbningen vil være tilpasset de opgaver, de kan indsættes i.
  Det vil betyde, at der skal være våben og materiel til mere end 3 bataljoner +, fordi noget af materiellet ikke kan bruges i alle situationer. Det vil ikke alt sammen være det mest splinternye og sexede indenfor deres branche; men det vil være mere end rigeligt i forhold til de opgaver de kan blive indsat i.

  Herudover kommer så løsningen af det helt essentielle lufttransportproblem med en infrastruktur Gander, Sdr. Strøm, Keflavik og Danmark mod nord – suppleret med Azorerne og Rota i Spanien i Syd.
  Det vil give USAF en forøget løftekapacitet umiddelbart på 25 Galaxy og nok nogle flere Globemaster – for ikke at tale om frigørelse af tankere. Alt sammen bare et spørgsmål om logistisk planlægning. Det kan lade sig gøre.
  Samtidig åbnes for evnen til at forskyde taktiske fly fra USA og Canada på en sikker måde til Europa – og omvendt.
  Idéen er hverken ny eller min; men har været prøvet under 2. verdenskrig – med skrækkelige resultater. Dengang var hverken motorpålidelighed eller de taktiske flys rækkevidde opgaven voksen – man har prøvet at grave nogle af de P-38, der gik tabt op af snedriverne på Grønland.
  At det så også – af hensyn til en korrekt og hurtig omladning vil være betydelige fordele ved at anvende den infrastruktur vi allerede har i form af 5 flyvestationer af god kvalitet med god infrastruktur, det er noget andet.

  Samlet set er det et “Kinder-æg” Tre-fire-fem gaver i én.

  Det vil give et større forsvarsbudget – af den simple grund, at den bedste altid får de fleste opgaver. Hvordan vi får det betalt, for selvfølgelig forærer vi ikke gigantrationaliseringer væk uden at få noget ud af det – det manglede bare! – det aner jeg ikke: Det har vi politikere til at finde ud af, det er er DERES fagområde at lave lokumsaftaler og studehandler.

 44. Af Anna Jørgensen

  -

  “Er du ikke Anna? I lyder da nærmest som siamesiske tvillinger.”
  “At kalde folk noget de ikke er, er jo noget du mestre :-)”
  I rest my case :-)
  Godnat og sov godt

 45. Af JAN ULRIK FRIIs

  -

  Vi skal være kloge, og meget varsomme, for vi er kommet i lommen på godhedsindustrien, i lommen på våbenindustrien, vi skal istedet forberede os på en fremtid udenfor det onde EU, en fremtid udenfor det onde NATO, der er nu ingen fremtid indenfor EU & NATO, godhedsindustrien og våbenindustrien trives med hinanden, to sammenspiste onder begge ender af jihad, eller som nu hvor danskerne blevet 4′ rangs mennesker i eget land, vi må ud af EU, ud af NATO inden for sent.

 46. Af Heinz Hartman

  -

  Det internationella rättssystemet har för länge sedan brakat ihop,det skedde vid U.S.A.’s överfall på Irak och bombningarna i Afghanistan.Amerika visade vägen för dagens diktatorer och blivande sådana.Frågan är om man kan starta om ordningen från tiden före Bush/Cheney/Rumsfelt/Ashcroft/Perle?

Kommentarer er lukket.