Den globale magtstruktur under forvandling

Af Uffe Ellemann 142

Under finanskrisen kom den daværende chef for Verdensbanken, den tidligere amerikanske viceudenrigsminister Bob Zoellick, med denne særdeles rammende beskrivelse af situationen: ”Der sker tektoniske forskydninger i den globale magtstruktur”. Tektoniske forskydninger. Det er sådan noget med plader i jordskorpen, som forskyder sig, så kontinenter flytter sig og vi på kort sigt plages af jordskælv og vulkanudbrud…

Det gik ikke helt så galt, som Zoellick forudså (selv om han er en klog mand: Han er en af de 50 tidligere republikanske topembedsmænd indenfor det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, som i en fælles udtalelse har lagt afstand til Donald Trump). Det hænger sammen med, at meget af den hype, der har været omkring BRIC-landene er fordampet i takt med at især Ruslands og Brasiliens økonomiske problemer er vokset. Men selv om der ikke længere er de samme økonomiske motorer til at skabe forskydninger i den globale magtstruktur, så er der tydeligvis andre kræfter i spil.

Det ser vi tydeligt i en række begivenheder, som har fundet sted inden for de seneste uger:

Russiske bombefly er nu begyndt at operere fra baser i Iran. Der er sket en tydelig tilnærmelse mellem de to lande i kølvandet på borgerkrigen i Syrien, hvor de har fælles interesser. Men det er nyt, at russerne nu har fået baseadgang i Iran – og det er med til at forstærke den russiske indflydelse i Mellemøsten. Kina synes også at nærme sig en mere aktiv rolle: I den forløbne uge har højtstående kinesiske embedsmænd og officerer været til forhandlinger med Assad-regeringen i Damaskus.Samtidig synes forhandlingerne mellem USA og Rusland om en fælles indsats mod ISIL/Daesh at køre i tomgang, mens russerne bomber løs i Aleppo.

Næste nyhed: Det er blevet kendt, at Kina nu vil etablere en stor permanent militærbase på afrikansk jord i Djibouti. Der er indgået en tiårig aftale med den afrikanske stat – som også lægger jord til en stor amerikansk base.

Med oprettelsen af basen i Djibouti forstærker Kina sin tilstedeværelse i Afrika. I forvejen fylder kinesiske investeringer mere og mere, både i minedrift, oliesektoren og infrastruktur og som noget forholdsvis nyt landbrug. Alt sammen for at sikre tilførsler til Kina af råvarer og fødevarer. Kina ser stort på, hvem der laves aftaler med, og flere af de diktatorer, som vesten ikke vil røre med en ildtang, modtager økonomiske tilskud fra Kina.

Kina bidrager allerede til FN’s fredsbevarende operationer med kamptropper – i 2011 i Sydsudan og i år i Mali – og det er naturligvis positivt, at kineserne på denne måde påtager sig et globalt ansvar. Men sammenhængen mellem råvarekontrakter og aktiv indsats er åbenlys, og det er også bemærket, at hvor Kina for nogle år siden blev overtalt til at sende et par skibe til den internationale indsats mod piraterne ved Afrikas Horn, er der nu et halvt hundrede kinesiske flådefartøjer i området. En ny kinesisk forsvarsstrategi fra maj i år fastslår, at Kina i højere grad end hidtil skal være i stand til at bruge militær magt ude i verden for beskytte kinesiske interesser.

Pladerne forskubber sig.

Det gør de også, når man iagttager hvorhen en af vore vigtige partnere i Mellemøsten – Tyrkiet – er ved at bevæge sig hen.

Præsident Erdogan drog til Moskva for at sige undskyld til Putin for nedskydningen af et russisk fly, der havde krænket tyrkisk luftrum. Og det gav anledning til forlydende om, at Tyrkiet nu vil nærme sig SCO – Shanghai Cooperation Organization – der er en slags ”mini-NATO” (dog uden musketer-ed) mellem Rusland, Kina og de gamle ”stan-stater”, der er udgået fra Sovjetunionen. Indien og Pakistan er på vej ind i organisationen, Iran og Afghanistan er observatører – og nu melder Tyrkiet en forstærket interesse.

Det er naturligvis i første række symbolpolitik, men den er til at tage og føle på. Erdogan er rasende på Vesten, og især USA. Han føler tydeligvis, at hans NATO-partnere var for valne til at tage afstand fra det nylige kupforsøg, og at de forekommer mere interesserede i at kritisere ham for hans hårdhændede ageren efter kuppet end i at støtte ham.

Erdogan kan have ret i, at der er en god portion dobbeltmoral, når han bedømmes ud fra en anden målestok end lande med langt større problemer med friheds- og menneskerettigheder end Tyrkiet. Og det er dumt på den måde at skubbe Tyrkiet bort fra Vesten. Det er slemt nok, at EU har forkludret forhandlingerne om et fremtidigt tyrkisk medlemskab, og dermed har skabt bitterhed og frustration hos Erdogan og hans støtter. Lige nu er der altså ikke råd til at skubbe Tyrkiet i armene på russerne og SCO.

Sker det, kan vi for alvor begynde at tale om tektoniske forskydninger i den globale magtstruktur.

Hvad kan vi så lære af disse bevægelser og tendenser? At vi skal passe virkelig godt på de alliancer, vil er med i – NATO og EU.

142 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt en meget interessant artikel på DR.dk/nyheder:

  “10 historikere vurderer: Er vi på vej mod endnu en kold krig?”
  http://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/10-historikere-vurderer-er-vi-paa-vej-mod-endnu-en-kold-krig

 2. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Lene Madsen”:

  Det er det, jeg har fortalt Jer gennem længere tid:

  F-35 er en bomber, som kan klare luftforsvarsopgaver under visse betingelser, som eksisterer under visse betingelser. Betingelser som er opfyldt i Nordatlanten – og det nordlige Canada.

  Derfor skal vi OGSÅ have Taifun!
  Taifun er en jager, der også kan slæbe bomber, når det skal være – og den gør det godt: På samme måde som F-16. Problemet med F-16 er, at den er for lille!
  F-16 har i øjeblikket våben, der er lige i overkanten (AMRAAM f.eks.). På sigt er det ikke en løsning; men de første 3-4 år går det helt fint – og det hul, der kan siges at opstå, det kan dækkes af briterne og evt. tyskerne.

  Tyskerne har fået deres planlægning skudt i sænk, fordi de gik ud fra at store dele af det tidligere kommunistisk besatte Østeuropa ville blive genbesat af Sovjet/Rusland. Det kommer ikke til at ske.

  Danmark Flyvevåben skal op på 5 eskadriller igen. Ser vi på det tekniske vedligehold, så er 4 nok det økonomisk optimale; men 5 er det operativt optimale – summen af de to forhold giver 5: Om det bliver 2 af den ene og 3 af den anden – eller omvendt – er lidt tidligt at sige.

  På mellemlangt sigt drejer det sig om, at Danmark kun har kapacitet til indførelse af én ny type ad gangen, når det drejer sig om jagerfly – hvis det ikke skal gå galt og man må sænke kvalitetskravene for meget og løbe for mange risici.
  I mellemtiden skal hæren udbygges, så den for alvor igen kan operere på brigadeplan – sammensatte bataljoner går udmærket; men brigader kræver noget mere, hvis de skal have den fornødne udholdenhed.
  Vi har såmænd nok officererne; men skal have uddannet menige og stregbefalingsmænd. Det passer fint med “hullet” (rent budgetmæssigt).
  Søværnet – og jeg mener stadig, at man skulle have haft den fjerde Huitfeldt-klasse; men det var dengang ikke til at se. Det problem skulle være til at løse med, at Canada får udskiftet sin Halifax-klasse med Huitfeldt’er.

  Helt umiddelbart foreliggende er vi den situation, at russerne skal trække sig ud af “Cuba” – dvs. Königsberg – så de kan sulte ihjel. Der bliver ikke en blokade; men det klarer russerne for os, fordi de har ikke råd til den massive tilstedeværelse i Königsberg.

  Putin minder langt mere om Krustjov i handlingsmønster end om Brezniev. En lille skidtvigtig populist. En pralerøv, der tror, han er så skide snu. Principielt en skolelærer, der ikke har forstået lærebogen.
  Det er altid uheldigt, når sådan en Donald Trump-type sidder i Moskva. Ganske enkelt uden overblik.
  Derfor er der også et stærk forhøjet beredskab, dels fordi man ikke aner, hvad han kan finde på, dels fordi han ikke aner, hvad han foretager sig – og det gør hans militær heller ikke.

  Men med hensyn til F-35, så har den ikke det kraftoverskud som Taifun har – helt rigtigt – har den heller ikke brug for, hvis den anvendes rigtigt.

  Sagen er, at vi i en periode skal planlægge efter, at Rusland ikke har elimineret sig selv helt fra jordens overflade og stadig har en militær restkapacitet. Den overgangsperiode kan så blive temmelig lang. Indtil Rusland er faldet helt sammen, så må man forholde sig til det som om det stadig er noget i retning af hvad det var.
  Man skal med andre ord følge to spor i sin strategiske planlægning samtidig; men på sådan en måde, at de ikke kompromitterer hinanden.

 3. Af P. Torbensen

  -

  Til LHM. 25 august 2016-13.22.
  Et link der meget godt beskriver f35-USAs designer af A10 flyet (dåseåbneren-tanks etc),ganske interessant,
  https://www.youtube.com/watch?v=mxDSiwqM2nw

 4. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Torbensen” – lad nu være med at prøve, at simulere, at Du kan læse indenad.

  A-10 (“Warthog”) er hovedsageligt i dag egnet til at tvære forsyningskolonner ud. Det er meget svært at se russiske kampformationer, der er en bombe værd. Indrømmet, det vil være et problem, hvis kranvognen og lastbilen med det skubbende personel får noget i nødden.

  Mod en formation, der har rimelig tidssvarende 25-35 (ok. for at bruge den gamle Oerlikon ammunition 40) mm kanoner, så har en A-10 ikke mange chancer – specielt ikke hvis der er et minimum af ildledelse. Tilsvarende med helikoptere – afstande på mere end 2 km. vil ikke ramme noget – dels flytter man sig for missilet, dels plaffes missilet ned, dels overlever helikopterne ikke affyringen. Det går mod vilde og gale afghanere – nogle gange.
  Luftforsvar under bevægelse af noget som helst har russerne jo aldrig kunnet – og intet tyder på, at det ændrer sig.
  De komplicerede missilsystemer som en koldkrigs russisk division havde virkede jo ikke. Igen: Alene den omstændighed, at de ikke kunne lede ilden – slet ikke under bevægelse.

  A-10 i Estland er fortrinsvis en påmindelse til russerne, at deres “undsætningsoperationer” i Ukraine vil være vanvid. De konvojer af mere eller mindre hvide lastbiler vil være rygende vrag. Den rammer nok med 10% af granaterne i en konvoj med 50 m afstand. Med 1300 granater ryger 100 køretøjer i et angreb (nogle vil blive beæret af to træffere). 30 mm. kanon slår altså noget hårdere monteret på fly, fordi flyets egenhastighed skal lægges til mundingshastigheden. Dvs. et træn-kompagni (måske lidt mere) ophører med at eksistere i løbet af 20 sekunder. Det var de 2.000 tons forsyninger – for ikke at tale om lastbilerne. Man skal så heller ikke overse sekundær-eksplosionerne og blokaden af vejen med vrag.

  Mit bedste råd til kommunisterne: Lad være!
  Det vil nok ikke blive fulgt. Det regner jeg heller ikke med. Jeg vil have at kommunisterne får den maksimale smerte. Jeg giver KUN gode råd – når jeg altså er sikker på, at de ikke bliver fulgt.

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu har jeg så set, hvad der står om F-35.
  Der er intet i det, der gør indtryk i relation til en anvendelse i Nordatlanten. Der skal ikke bruges ret meget i elektronisk krigsførelse i Nordatlanten – det er rækkevidden, der er problemet i det område – og de passive stealth-egenskaber mod ældre radar.

  Det ville være befriende om skolelærere koncentrerede sig om det, de er bedst til: Absolut passivitet i respiratoren.

 6. Af Lene H Madsen

  -

  Lille korporal Thomas…..
  Det vil ikke kunne leveres… Fejl på fejl på fejl..

  http://www.politiko.dk/nyheder/internt-notat-danmarks-kommende-kampflys-praestationer-bekymrer-test-chef

  USA ved ikke hvad krig er for en ting. De har aldrig mødt en fjende alene der har kunne svare igen, uden hjælp fra andre. ( kun NaziTyskland der grinede af dem under hele krigen )
  Husk det var Europa der skabte USA som vi kender det i dag. De var den 19 – 20 største krigsmagt før den anden verdenskrig brød ud, men a-bomben skabt af europæiske forsker med amerikanske midler gjorde, at de gik fra nr.19 – 20 til klart nr.1.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Lene Madsen”, den bemærkning har Du ikke fået godkendt af Din hundefører? Vel?

  Nå, lige meget: Du er rykket en langvarig og smertefuld død for hånden af en eller anden terrorist – jeg gider ikke gætte på hvilken bande, Det er som det altid er for kommunister – de skal først og fremmest frygte andre kommunister.

  Jeg kan altså ikke have medlidenhed med et ondt dyr af en skolelærer, som Dig.

 8. Af Lene H Madsen

  -

  Faldt dine argumenter til jorden med et brag korporal Thomas?
  Når man nu ikke har historien med sig så gør man bare som man plejer.. Alle er kommunister, skolelære eller det værste af alt, nemlig en kommunistisk skolelære.
  Det må gøre ondt når de selv indrømmer det er det rene luftkastel. F 35 mod et propelfly ville ikke være fair mod f 35..

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Aftale om 27 nye kampfly på plads – K og SF har forladt forsvarsforlig
  Både SF og De Konservative er ude af aftalen om Danmarks nye Joint Strike Fighter-kampfly.”

  Se der var forklaringen på de sidste minutters desperate forsøg på at skabe uro – som altid på et useriøst grundlag.

  1) Konservative ude af Forsvarsaftalen. Dvs. Nordsjælland bliver ryddet for forsvarsanlæg og de arbejdspladser kommer fortrinsvis i Jylland og på Fyn – hvor man kan stole på folk.
  Forsvarskommandoen kommer aldrig igen. Formentlig har man dermed smidt de fleste af kommunisternes agenter på porten. Det er den perfekte måde at komme af med “muldvarpe”: Nemlig at ændre planerne så fundamentalt, at alt, hvad de ved er irrelevant. Normalt gør man dem til kustoder i museer.
  Men det går jo ikke, fordi de brændte jo både Tøjhusmuseet og Frihedsmuseet af for at komme af med alle de grimme dokumenter, der belastede. De glemte nok at tage fotokopieringsmaskinen i betragtning.

  2) Nazi-Holger (for selvfølgelig er SF nazistisk – hvor tror I ellers alle nazierne endte efter krigen: Socialdemokraterne ville ikke have dem, Kommunisterne slet ikke – hør bare jødehaderen i EU-parlamentet).
  Jeg så det; men skulle have gjort det, i Lars Løkkes reference i festtalen til Obama til lummerkarlene Axgil (og ja, de var SS-ere under krigen).
  Nu kommer alle SF’s bestikkelsesprojekter under sparekniven – som god nazist skal man jo bevare muligheden for at tortere og myrde – hvorfor ellers blive skolelærer.
  Nu kan vi tage fat på fyringerne af skolelærerne i København og Århus – så kan de få lov til – som flextumperne i Nordsjælland at blive jaget fra det hus, de uberettiget som de nazister, de er, fik ranet til sig.

  Men der er en del ting, der faldt på plads med den overskrift i JyllandsPosten.

  Nu er det bare om at komme i gang med uddannelsen, så kommunisterne kan plaffes ned.

  Hvor længe Konservative og SF overhovedet er i Folketinget er så et andet spørgsmål. Men masser af gode arbejdspladser i kommuner, hvor man stemmer Venstre og Socialdemokratisk. Nu er pengene der jo også!

 10. Af P. Torbensen

  -

  F35 en joke, se her en klasse til forskel-

  https://www.youtube.com/watch?v=47YW7IMl9Og

 11. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Putlik Torbensen:

  Du har ikke nogen anelse!

  Det er da også ligegyldigt for Dig. Dit mål er jo at komme med noget, der er tilstrækkelig dumt til, at Du kan regnes i den kreds af nullerikker og forsagere som udgøres af svenske skolelærere (Ha! Jeg fandt en måde at gøre betegnelsen skolelærer endnu værre!).

  Et vink til FSB: Hvornår gennembrød general Paul Selva lydmuren?

 12. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det eneste interessante, der er ved genoptagelsen af en tabt debat omkring F-35 er, at der er tale om partsindlæg fra komplet uindviede. Det er postulater, der leder efter et spørgsmål – men ikke leder ret længe.

  Det har så været karakteristisk for hele processen gennem årene, at den offentlige debat har foregået på et plan som sammenligning af glansbilleder blandt underskolepiger.

  Der er ikke én der har interesseret sig for hvilke parametre, der egentlig lå til grund for indhentningen af de forskellige tilbud. Ikke udover Rafale, der for år tilbage trak deres tilbud med den sædvanlige mobsede franske begrundelse.
  Lidt som stammeren, der angiver årsagen til, at han ikke fik stillingen som nyhedsoplæser i DR, fordi de hellere ville have en socialdemokrat.

  Jeg har så også fulgt debatten på den måde, at i de sidste par år er fodboldbanen vippet som følge af at verden er blevet ændret. Ingen af fabrikanterne har tilsyneladende været interesseret i hvilken plan og hvilke opgaver der lå til grund for behovet. Det er så heller ikke noget, man har været specielt interesseret i at oplyse.

  Saab opfattede helt klart spørgsmålet som et snævert luftforsvarsproblem omkring dansk territorium – ganske uagtet, at det eneste sted flyet reelt har en chance er i bjergområder med en speciel infrastruktur, der minder om Sverrigs. Her skræmmer sporene fra Draken-købet i sin tid, som gjorde, at man aldrig igen vælger svensk – leverandøren er simpelt hen umulig at samarbejde med. At produktet så heller ikke er i orden er en anden ting.

  Eurofighter forestiller sig et midteuropæisk scenarie, der ikke er alt for godt specificeret. Som luftforsvarsfly er Taifun nok bedre; men kan klare offensive opgaver. F-35 er en bomber, der også i visse defensive scenarier har fordele.
  Det har generelt været en 10 årig proces på det platteste vidundermikstur-plan.

  Det er så bare vilkårene.
  Købet af F-16 var tilsvarende, Købet af Draken også. Inden da fik vi flyene (bla.) med den amerikanske våbenhjælp. Reelt var beslutningerne dengang nok først og fremmest styret af nervøsitet for hvad der kunne falde i fjendens hænder. CF-107 Arrow blev skrottet af den Canadiske regering, fordi den var kompromitteret af spionage – hvilket nok også var den egentlige grund til TSR-2 blev skrottet. Man ville ikke have en gentagelse af Nene-motor skandalen, hvor socialdemokraterne i England forærede russerne en teknologi, der var langt over, hvad russerne selv kunne lave.
  Det er så bare min udlægning.

  Det interessante er, hvorfor F-35 reelt ikke har været til rådighed før. Prisen er jo endt der, hvor den skulle: Ca. 100 mio USD/stk. hvilket så langt fra er dyrt.
  Man har her fra forsvarets side tilsyneladende trykket leverandørerne – for det er efter min opfattelse et spørgsmål om prioritering om man skal have den ene før den anden, for som de planer, jeg gætter mig til, så skal vi have begge på et tidspunkt. Det er et spørgsmål om at have de rette folk til at ibrugtage og vedligeholde.

  Men naturligvis kan aberne/putinkraterne ikke holde sig fra skolelærerbetragtningerne.

 13. Af Lene H Madsen

  -

  Thomas gad vide hvorfor du ikke har så mange venner?

 14. Af j b

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=54DtVXjk2jY
  Ps. Den der A-10, blev kaldt for dåseåbneren i min mili-tid.

 15. Af Lene H Madsen

  -

  Korporal Thomas
  “viklingen af det nye kampfly F-35 går ikke, som testchefen i det amerikanske forsvarsministerium gerne vil have.
  Det viser et internt notat fra testchefen, Michael Gilmore, som nyhedstjenesten Bloomberg er kommet i besiddelse af.
  I notatet beskriver Michael Gilmore, at han er bekymret over, at flyet stadig plages af fejl og mangler.
  Han er i tvivl om, hvorvidt udviklere kan nå at rette fejlene og levere fly med de evner, som den amerikanske regering har betalt for, inden udviklingsprogrammet udløber i 2019.
  – Rent faktisk er programmet ikke på vej mod succes men i stedet på vej mod at ikke at levere, står der i notatet ifølge Bloomberg.”

  Testchefen er han også en idiot og et kommunistsvin?

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Lene Madsen”: Jeg vil undtagelsesvis, fordi Du er både analfabet og bakteriehjerne, uddybe:

  Testpiloten svarer på et andet spørgsmål, som heller ikke er stillet, end det relevante.

  F-35 skal trænge igennem et massivt jord-luft-missilforsvar – så langt ind, at luftforsvarsmissiler er irrelevante og prohibitivt kostbare. Jeg tvivler på, at de radar overhovedet kan finde dem – men det vil man (underligt nok) ikke rykke ud med.
  Hvis fjendens missiler ikke kan nå dig, så flyver man gennem dem – og så bliver luftforsvarsflyene på missilernes eget hold skudt ned.

  Det er så ikke det, vi skal bruge den til – vi skal dække et enormt areal nord for Island – det er her rækkevidden betyder noget.

  Man kunne i Golf I se hvor ringe et sovjetisk luftforsvar var. – de skulle godt nok have en “Sparkbug” med – men ellers var det ikke noget problem. F-16 og F-15E er så alt andet end “stealthy” – specielt med udvendig bevæbning.

  I Vietnam havde F-105 Thunderchief store tab, fordi de små gule kunne stille luftværnet op langs den foreskrevne rute. Jagerfly irriterede den knap nok – den gik bare lavt for fuldt knald. Det er ligesom en Tornado for fuldt skrald i lav højde, den er ikke til at fange.

  At russerne går på at nægte adgang til luftrummet med missiler, så den investering er helt spildt. Man har så sandelig ikke tænkt sig at slås på kommunistsvinenes betingelser.
  Her har Putin så forhåbentlig ret: “Jeg er ikke så afsindig at angribe Nato!”
  Det var netop det, man ville opnå.

  Det her skriver jeg for, at Putin skal opgive sin bestikkelse af vennerne i missilindustrien – det gør han ikke. Derfor kommer jeg med det gode råd – jeg er rimelig sikker på, at det ikke bliver fulgt.

  Jeg er da godt klar over, at Du er en kommunistisk skolelærer – formentlig tilmed svensk.

  Så derfor …..

 17. Af Thomas Borgsmidt

  -

  For nu, at komme med noget relevant, der kan ydmyge skolelærerne:

  Det, den amerikanske testpilot skal finde ud af, er noget ganske andet:

  Wikipedia angiver rækkevidden til >1200 sømil; men det er mindre end det dobbelte af de taktiske rækkevidder (dvs. ud og hjem på samme tankfuld).

  Maksimal rækkevidde er et af de – til tider – meget vigtige tal, som kun kan findes under en testflyvning.
  Parametren afhænger af en uhyrlig mængde specielle forhold:

  Motorens specifikke brændselsforbrug (hvor langt flyver den på literen) – det afhænger så i sin tur af en lang række andre parametre: Temperaturen ind i turbinen (hvor fuldstændig er forbrændingen?) under forskellige forhold. Lufttemperaturen.

  Stellets luftmodstand, som afhænger af Reynoldstallet, der er en “konstant”, der sammenfatter skalaen (hvor stor overfladen på flyet er), hastighed, højde, osv.
  I en vindtunnel kan man finde ud af grove skøn.

  Flyets løfteevne (det er nemlig langt fra kun vingerne, der betyder noget – afhængig af omstændighederne) – det afhænger så af vægten, der under lange flyvninger varierer ikke så lidt eftersom brændstoffet brændes af.

  Hvad vindretningen er? Der er forskel på airspeed og groundspeed. Der kan i medvind evt. være en gevinst ved at gå hurtigere – med større luftmodstand til følge, hvis det opvejes af det mere vundne terræn. Et forhold, der for den gamle Starfighter var raslende ligegyldigt, da det var et såkaldt “tangentielt” fly. Maksimal rækkevidde angives – som bekendt – af strålen fra origo på luftmodstandsdiagrammet.
  Det var for Starfighter komplet ligegyldigt at spare på brændstoffet – den havde så det problem, at det var begrænset, hvor længe, den kunne gå for fuld fart inden motoren begyndte at smelte. Det er så noget man under uddannelsen på typen kan tage højde for.
  Derfor er omskoling ikke ligegyldig. Det er ret hurtigt at konvertere piloter fra én type til en anden, hvis man kan leve med begrænsninger; men det giver altså anledning til overvejelser om fastholdelse af piloter, så de kan opnå den fornødne – og ikke bare tilstrækkelige – rutine.

  Der er masser af parametre, der skal vurderes samtidig og tager tid at undersøge, fordi der skal flyves ret så præcist for at få brugbare tal. Chuck Jaeger var kendt for at kunne flyve så præcist at hans højde/hastighedskurve kunne bruges i lærebøger.
  Man skal også finde ud af, hvor præcist der kommer separation af det laminære grænselag – og om det er noget, der kan løses med enkle midler.

  Da F-15 i sin tid blev prøvefløjet, så blev der efterfølgende bevilget penge til yderligere forsøg, for der var forhold, der ikke var forståelige. Det vi senere så, var at FAST-PACK’s – dvs. Ekstratanke monteret langs selve flykroppen – hvilket blev standard på F-15E og den som sådan kunne anvendes som bomber. Det var jo ikke motorkraft, der manglede!
  Et eksempel på noget, der ikke er så enkelt endda; men alligevel er til at løse uden for mange omkostninger.

  For Danmarks vedkommende er de 1200 sømil helt klart et forkert tal! Formentlig også MEGET forkert. Det er et af de tal, der er svære at finde og som følge deraf let at holde hemmeligt. Det berømte sidste ord fra en russisk pilot: “Hvor Fanden kom han fra?”

  At man har rækkevidde fra Keflavik til Jan Mayen eller Mestersvig er rimelig sikkert. Det jeg i mange år har spekuleret på, er: Er der rækkevidde fra Mestersvig til Svalbard? Evt. kan man starte fra Keflavik; men kan flyet så bjærges på Mestersvig eller Bodø? Norge er vildt inde i overvejelser om lukning af baser – det hjælper jo heller ikke at Folkepartister er med i regeringen – deres intellekt er også i Norge så stærkt begrænset.

  Wikipedia angiver så også (i dag) at i air-air konfiguration er den taktiske rækkevidde 760 sømil, hvilket groft kan oversættes til en rækkevidde på 1520 sømil. Der er så kun 700 sømil til Bodø.

  Årsagen til, at jeg går ind på disse teknikaliteter er: I dette tilfælde har de storpolitisk indflydelse. Det er spørgsmålet om, at man helt enkelt kan fjerne Rusland fra det arktiske luftrum – transponder eller ej.
  Hvis det virkelig er sådan (og det begynder jeg at tro), at Station Nord kan forsvares i luften fra Keflavik (evt. med Mestersvig), så kan russerne lige så godt lade være med at bygge flere ubåde – de overlever ikke. Deres missilubåde tjener ikke noget militært formål længere.

  Det bedste af det hele er: Det koster ikke ret meget – lidt udstationeringspenge på Island og kvarterer.
  Danmark EJER Arktis – så kan Putler være så uterlig mod fisk han lyster – se det er så et karaktertræk, jeg ikke forstår. Russerne kan lige så godt nedlægge Murmansk.
  Det koster vel en eskadrille i Nato-samarbejdet – en eskadrille USA vil være henrykt for at betale – hvordan det så skal ske, det lader vi så politikerne om at finde ud af.

  Hvis vi både kan fjerne de russiske missilubåde og de transportable missiler ved at fjerne Condor fra kommunisterne, så står kronprinsen til et smækkys fra USA’s næste præsident.

 18. Af Lene H Madsen

  -

  Selvfølgelig er testchefen bare en nar, kommunist, skolelære men højest sandsynligt en kommunistisk skolelære.
  Måske er enten hans mor eller far af svensk afstamning? hvilket kun gør ting være.

 19. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg tænkte det nok!

  Uanset, hvor kvalificeret og omhyggeligt man forklarer en pervers skolelærer noget, så er det komplet umuligt at bibringe tåben noget der blot minder om en opfattelse.

  Den meeeeening hverken kan eller må respekteres.

  Ak, ja! “Lene Madsen”: Du burde have skudt Dig en kugle for panden for 30 år siden – det havde ikke hindret Dig. Du klarer Dig så tydeligt uden hjerne. Du formår stadig at være en pruttende og ræbende forurening på jordkloden.

 20. Af P. Torbensen

  -

  Vi behøver ingen belærende forklaringer fra TB,Venstre eller socialdemokrater, som altid har
  holdt sammen som ærtehalm-der hvor regnbuen ender,står altid en gryde med penge og alle andre er idioter,selv som værnemagere og landsforrædere de største under besættelsen,så skidt med 85 IC4 tog til skrot og et F35 ,de kan placere på taget af dette tog.Samme tradition som sidste år-ingen nævn ingen glemt.

 21. Af P. Torbensen

  -

  Giver Anders Lund Madsen ret.citat Hvem havde nogle sinde troet,at man kunne komme til at savne Poul Hartling.

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Skolelærer!

 23. Af P. Torbensen

  -

  Her Thomas en film som hedder Brest,aftenens program er lidt kedeligt-filmen er hvide russisk og har været engelsk tekstet,om det er almindelig censur eller ophavs rettigheder som er på spil vides ikke.Men formoder Thomas kan russisk eller nyd blot filmen,billeder og lyd siger også meget.
  https://www.youtube.com/watch?v=l7LjEdFbnTQ

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Skolelærer.

 25. Af Thomas Borgsmidt

  -

  For nu at bringe diskussionen tilbage til Uffe’s emne.

  Det sidste års tid er der sket det, at det politiske har drevet det militære. Jeg refererer her til Luftbroen over Nordatlanten: Gander – Sdr. Strøm – Keflavik.
  Tanken er langt fra ny og blev under 2. verdenskrig prøvet flere gange uden iøjnefaldende succes. Gander er fra de dage, da Cary Grant og Audrey Hepburn fløj over Atlanten i Howard Hughes Super Constellation og skulle have mere benzin på.

  Planen har nok eksisteret som et stabsstudie, der blev pudset af en gang hvert 5. år og henlagt igen.
  Det ER et politisk pres, der er lagt på militæret: Det har været: Hvad nu hvis Danmark, Island, Grønland og Canada samlet pegede på muligheden? Se Obama er alt for rutineret en politiker til ikke at give sin stab besked om at undersøge sagen.

  Vi kan være rimelig sikre på, at det forholder sig sådan, fordi general Paul Selva nævnte for nylig, at man var blevet meget bedre til at samarbejde tjenestegrenene imellem. Pointen er, at Keflavik er ikke en flyvestation; men en flådestation. Når præsidentens rødrandede og betændte øjne hviler tungt på en og det grimme ord: Førtidspension hænger i luften, så plejer det at udvirke lidt mere end blot et flabet svar.

  Bakteriehjernerne fangede – som forventet og forventeligt – ikke finten.
  Paul Selva er transport-pilot: Galaxy, Globemaster, Starlifter; men også Extender og Stratotanker. Han ved ALT om lufttransport og dens begrænsninger/muligheder.
  Det har formentlig affødt forespørgsler til hæren, hvad man kunne udrette med, hvad man kunne få med. I det omfang, at man ikke bruger kampvogne, så er det ganske meget.
  Og igen: Vi taler om RUSSERE og kommunister. Genier som vores udenrigsminister Søvndal, der ikke forsømte nogen lejlighed til at udstille utrolig lav begavelse, forkvaklet selvovervurdering og pervers ondskab (miljørigtig – naturligvis).

  Nu har jeg ikke adgang til de hellige haller; men det arbejde er kun halvt påbegyndt, hvis man altså er i stand til at følge en tankerække.

 26. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Der er noget andet fundamentalt vi kommer til at se fremover:

  Hvor man i “gamle dage” udskiftede personellet og ikke materiellet, så vil man udskifte materiellet og ikke personellet. Sagt på en anden måde: Noget af det samme personel skal have dobbelt portion af materiel – f.eks. bæltekøretøjer til om vinteren og hjul til om sommeren.
  Tidligere holdt man materiellet så længe i tjeneste at de værnepligtige, der var blevet uddannet på det nærmede sig pensionsalderen. På den måde sparede man ammunition til uddannelse – hvilket så også i sin tur gav et lagerfriskningsproblem.

  “Hæl-til-tå” princippet hvor en kort udstationering af en enhed afløses af en tilsvarende udstationering af en anden enhed – evt. med andet materiel. Oprindelig var det erfaringerne fra Irak og Afghanistan, der gjorde at der var utilfredshed blandt personellet med mulighederne for et bare nogenlunde normalt familieliv.
  For en gangs skyld bliver personalesektionens problemer brugt aktivt taktisk.
  Man kunne få den idé, at lade materiellet blive, så man slap for at slæbe det frem og tilbage.
  Her tyder marinekorpsets erfaringer på, at det er en dyr og dårlig idé.
  Den fornødne vedligeholdelsesstandard kræver depotvedligehold, hvor køretøjer og andet materiel gennemgås samlet. Det svarer til, at det kunne være praktisk at skifte alle pakninger i vandhanerne på én gang ud fra en betragtning om, at så går der længere mellem svigt, fordi skifter man kun det defekte, så er der ved siden af pakninger, der er tæt på at have udlevet deres tid.

  Derfor er jeg ikke så vanvittigt bekymret for at visse systemer ikke lever helt op til endemålet – ikke, hvis det er noget, der kan skiftes ved næste større eftersyn.

 27. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nå så fik man givet Putlers klakører en på skrinet her i weekenden? Nu skal føringsofficererne til at redde den suppedas, de har bragt russerne ud i.

  Russerne har vel fået det efterretningsmæssige ud af Uffes blog, de kan. Jeg kan så godt lide at oplyse russerne om deres sviende nederlag – de må jo have vænnet sig til, at gode nyheder for dem sjældent er sande – det er katastrofemeldingerne traditionelt.

  Nu har jeg ikke adgang til klassificerede oplysninger (udover, hvad min hjerne kan slutte sig til). Ikke at jeg er specielt genial – klager ikke – men i sammenligning med de regnorme til klakørerne så er mine åndsevner gigantiske! Der er bare det problem, at det sammenligningsgrundlag er adskillige skonumre for småt til at kunne danne basis for en vurdering. Læseren må selv vurdere klakørernes snuhed på deres indlæg – jeg gider ikke!

 28. Af P. Torbensen

  -

  Årgh TB-det er såmænd bare det gode vejr som lokker her i weekenden,undertegnet har været ude og sejle og spist en god frokost i Hansens have på Frederiksberg-røget ål,tatar og gamle Ole med snaps og øl,så hvem der har fået nogle på skrinet,må stå i det uvisse-
  Spis en Napoliens kage og drik en kop kaffe til.

 29. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Lene Madsen”: Hvorfor jeg ikke har mange venner? Åh… jo, jeg har hvad jeg skal bruge.
  Sagen er bare, at jeg – indrømmet – er noget kritisk i valget af omgangskreds. Hvis man så også vil kunne diskutere på et vist intellektuelt plan, så tynder det ud i kandidaterne.

  Jeg medgiver gerne, at jeg ikke kan døje kriminelle, svindlere og andre kommunister. Således bliver langt de fleste skolelærere udelukket af flere grunde samtidig. Ja, jeg behøver slet ikke at gribe til de personlige karaktertræk, som stupiditet, afstumpethed, selvhævden uden grundlag eller skidtvigtighed – men ja det er der også.

  Der er altså en del, som min læge har forbudt mig at have som “venner”. For Dit vedkommende er der tale om konkurrerende dødsårsager.

 30. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Torbensen”:

  Jeg har også set at Nazi-Holger igen stikker hovedet op ad kloakken.
  Men Du slipper ikke med Dit boliglån i Nykredit – det kan godt være, at ejendomsværdien er skruet op; men det er da udelukkende for, at man kan hive det mere i Din ejendomsskat.

  Tro mig: Du kan forberede Dig på meget mere smerte. Rigtig meget mere.

 31. Af georg christensen

  -

  Ja Uffe, der er blæst i “skjørterne” på denne jord. Magt ballansen er kommet ud af kurs.

  Den kapitalistiske finans industri har begravet sig selv i sin egen grådighed. En grådighed , som nu forsøges opretholdt ved trykning af nye “papir lapper” som i bund og grund kun betyder devaluering af sig selv. Meningsløsheden stiger og forskellen mellem arbejde og lotteri tydeliggøres som oplysnings prosessen skrider frem.

  Det er ikke længere tektoniske forskydninger, som kommer af sig selv, men “LIVET” der i sin vidunderlige mangfoldighed er på vej.frem.

  NB: Indrømmet, at det er så bare mit “håb” for fremtiden. Oplysning og viden om vil finde forståelse i ærlighed og åbenhed for egoet og fællesskaberne, med mere respekt overfor arbejdsydelsen som overfor pokerspillet´s værdiløshed.
  .

 32. Af P. Torbensen

  -

  Argh TB-genså lige -Mænd som hader kvinder på DR 1,en god afslutning på en god dag,hvor nazisme og kapital blev sat meget godt ind i en historisk kontekst.
  Ja Holger Nielsen som Monrad og Rislund beskrev som Danmarks kedeligste mand,talte i tåger etc,men som nazist -næppe.
  Har nu hverken banklån eller kredit lån,alt er betalt og deltager ikke i de kapitalistiske boligbobler eller andet røver kapitalistisk nedbrydende virksomhed.
  Men ja fremtiden tegner ikke godt med Venstre ,Radikale venstre og Socialdemokratiet,Du ved nok de gamle landsforræder partier og værnemagere på flødeskums fronten under besættelsen,hvor andre kæmpede og reddede lidt af Danmarks “ære”.
  Kan du nævne et par Venstre folk som var modstandsfolk under krigen-de andre kender vi jo alt for godt ??

 33. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Georg Christensen”. Mage til nonsens! Du lyder så meget som Søren Krarup, at man har lyst til at tilbyde Dig en halspastil.

  Se bare, hvad der sker i Venezuela i dag – der er bestemt ikke kapitalisme; men der er ved at være hungersnød og landet falder fra hinanden. Maduro kan ikke stole på sine egne: Hans livvagter er Cubanere. Her kan vi virkelig se miljøbevægelsen i flor.

 34. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det er nu gennemskueligt, hvorfor russiske fly bomber fra baser i Iran. Det sivede jo ud, at Iran ville gå med til en prisfastholdelse på olie, hvis de fik foræret deres markedsandel tilbage af OPEC (som samlet står for ca. 1/3 af verdens olieproduktion – så vidt jeg husker – mere er det ikke).

  Det mest skræmmende er ikke alle de onde hensigter, det er det ufattelig stupide plan disse aktører på den internationale politiske scene agerer.

  Situationen er jo den, at flertallet af verdens olieproducenter er desperate for at sælge til de nugældende priser. Det er ikke fordi de ikke ønsker at tjene penge – selvfølgelig gør de det – men der er en overforsyning af olie. Det er ikke er mærkeligt, da olieprisen har været absurd høj – enhver idiot med et svingbor og en vandkande har boret efter olie – og kunnet få det finansieret. Det mærkelige er, at så mange investorer er hoppet på den galaj – heller ikke der er der overforsyning med hjerneceller.

  Sagen er jo, at olien slet ikke sælges på de 40-50 USD/brl. – der handles langt uden om markedet. De amerikanske raffinaderier køber godt nok den frackede-olie som har så fin kvalitet (ikke noget med svovl og tungmetaller – lige til at gå til) – den bruges til at blande op med canadisk og venezuelansk olie, så raffinaderiet kan tage blandingen. Produkterne sælger man naturligvis videre – med en honnet fortjeneste. Det sælges så langsomt, så der ikke opstår lagertab på de propfulde lagre der er.

  Jeg mener: Både håndklæde-hovedet og Putin har slet ikke denne helt elementære kendsgerning på lystavlen. Putin har ikke fattet, at hans gas helt enkelt er for dyr for det europæiske marked – de store amerikanske oliefelter brænder gas af for at slippe for den.
  Bare rolig, den skal nok komme igennem det amerikanske rørsystem (tager lidt tid), når man direkte bliver betalt for at skaffe producenten af med gassen, så kan meget lade sig gøre.
  DET HER ER JO IKKE ENGANG SVÆRT!

  Saudi Arabien synes jo kun det er skønt, at de andre forsøger at holde prisen på olie oppe – så når man har brug for penge, så lukker man bare oliehanen lidt mere op ved at sænke prisen med 1-2 USD/brl. Det er penge lige ned i foret (hvis håndklæder har foer?). Der er da ikke nogen, der køber olie fra Rusland eller Iran, hvis man kan få den billigere fra Saudi Arabien. Det man venter på – tilsyneladende – er at Venezuela går på måsen og slet ikke leverer olie: Det vil fjerne ganske betydelige oliereserver fra markedet – bare rolig, det sker også, fordi enhver oliekilde skal have minimale investeringer for, at produktionen holdes oppe – og INGEN investerer Venezuela, som er den politiske psykopatforvarings voldelige afsnit.
  Man kan jo se: Irak, Iran, Libyen, Marokko osv. kan for praktiske formål forsvinde fra listen over sælgere – og det rager oliemarkedet en pind. Bare rolig, når de nu har snittet halsen over på hinanden, så skal de nok opføre sig, så oliestrømmen kan genoptages.

  Men jeg fatter ikke, at håndklæde-hovederne og Putin kan få sig selv til at sige, at de vil have både højere pris og større omsætning. Der skal faktisk også være nogen til at aftage olien – og det kniber gevaldigt, når olietankerne anvendes som flydende lagre af råolie.
  Sagen er jo den, at Saudi Arabien har skåret kraftigt ned og tabt markedsandele, så hvis man har et budgetmål, så er det så enkelt at underbyde de andre og tage deres markedsandele.

  Det er mig så ubegribeligt, at “centrale politiske aktører” kommer med argumenter og betragtninger, den platteste brugtvognssælger finder for tåbelige.

 35. Af P. Torbensen

  -

  Alle olie producerende lande har deres egne agendaer -intet nyt TB.

 36. Af P. Torbensen

  -

  Iran har selvfølgelig masser af olie,men vil de sælge alt til hvilken som helst pris-naturligvis nej-det som ligger i boksen,kan altid bruges som reserve,de er ikke desperate som Saudi Arabien med 5000 “prinser” som skal aflønnes,for at deres middelalderlige regime kan fortsætte.Forskellen er nok den,at Persere tænker langsigtet,hvor arabere kortsigtet-olien er arabernes forbandelse,de udvikler sig ikke modsat perserne som var dem overlegen langt tid før olien.

 37. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Torbensen”, nå? Du røg ikke med i den arrestation som udløber af Finland – endnu.
  Tro mig det hjalp gevaldigt på informationsniveauet, da banksvinet fra Nordea sprang ud fra sjette. Din tid kommer også, men bliver mere smertefuld.

  Imens udspreder Du FSB-vrøvl. Selvfølgelig er Iran i alvorlige problemer – nej, det skyldes ikke ideologi, at de lader pengene “blive i jorden” – det er manglende investeringer. Hele argumentationen er så infantil – Iran vil have markedsandel til “officiel” markedspris. Det eneste sted den markedsandel kan komme fra er: Rusland. Problemet er, at Saudi vil også have markedsandelen – og de har masser af reserver, hvilket Putin ikke har.

 38. Af P. Torbensen

  -

  TB hvor mange links vil Du have-yderst leverings dygtig i alternative kilder,der er en verden udenfor Europa trods alt.
  http://sputniknews.com/business/20160827/1044701733/russia-iran-sign-drilling-deal.html

 39. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Torbensen: Tak, jeg har gennem årene hørt rigeligt med nazistisk propaganda fra kommunistiske skolelærere. Det eneste relevante er at vide, hvordan de skriger, når man kører en skruetrækker rundt i øjet på dem.

  Bare rolig, jeg klarer mig nok og er nok også i stand til at udføre en kildekritik på noget højere plan end Du,

  Jeg prøver kun at komme med oplysninger, der kan skade Dig.

  Jeg skal sige Dig noget morsomt: Bloggosfæren blev så dejlig dæmpet på det finansielle område efter, at der var et banksvin, der hoppede ud fra 6. sal. Det, der kommer frem i pressen er jo det mindste – ingen vil lægge mærke til, at Du får et nakkeskud af Dine egne i Skt. Petersborg. Det er slet ikke mig, Du skal være angst for – der er masser af andre kommunister, der glæder sig til at sprætte Dig op.

 40. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Selvfølgelig kender jeg Sputnik.
  Men det “samarbejde” med Kina? Ja, Kina er da interesseret i at russerne forærer dem gassen – Rusland har intet andet, som Kina er interesseret i.
  Det kunne have været fødevarer; men da Rusland ikke producerer nok til sig selv, så sker det ikke, for så bliver der opstand i Rusland.

  Det bliver ligesom under Stalin, hvor man stjal fra bønderne og slog dem ihjel – ja, så holdt de op med at lave fødevarer. Der er kun ét sted Kina kan få fødevarer i relevant mængde: USA.

  Jeg kender opstillingen – kineserne kommer over grænsen i små grupper – 100.000 ad gangen.

  Altså: I kommunistiske folkeskolelærere! I er så torskedumme!

  At Du så vil slås ihjel af kinesere – det må være en smagssag – jeg forstår ikke den smag, det siges nemlig at være stærkt smertefuldt. Men hva’, når man er skolelærer, så er man jo bevist idiot.

 41. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Der har været meget teori om Rusland/Kina akse – det overser nemlig de helt fundamentale faktorer. Det er ikke så frygteligt avanceret.

  Rusland og Kina har fundamentalt modsat rettede interesser.

  Kina er interesseret i lave fødevarepriser OG lave energipriser. Rusland vil kunne levere billig energi – måske. Måske fordi disse olie-/gasledninger er langt fra gratis: De skal om ikke andet holdes ved lige – der skal konstant bruges penge på at lappe huller mm. – og de ledninger er lange meget lange. Alternativet til ledningstransport: Skibstransport har jo langt fra stået stille. Målt i fragtrater, så kan vi faktisk se bort fra transportomkostninger som værende af betydning i prisfastsættelsen – under de nuværende prisforhold.
  Om ikke andet så er der et lavt loft over, hvad Kina er parat til at betale for sin energi.
  Det russiske alternativ til energi, som eksport, fødevarer, kommer heller ikke til at ske.

  Det er ikke fordi Rusland ikke kan producere fødevarer – det kan de udmærket – teoretisk set; men det forbliver teori.
  Det gør det, fordi en øget fødevareproduktion vil kræve bedre priser for fødevarer i Rusland – med andre ord en intern omfordeling af velstand i Rusland, hvilket ikke kan lade sig gøre, fordi det vil betyde at bybefolkningen skal producere forbrugsgoder til landbefolkningen til væsentlig lavere priser – og det sker ikke, fordi russisk industriproduktion kan ikke klare sig i konkurrencen med den kinesiske.

  Kina i sin tur er naturligvis interesseret i både lave fødevare- OG energipriser. Problemet er, at uanset hvad, så kan Kina ikke øge fødevareproduktionen, der allerede kører på maksimal kapacitet. Heller ikke højere fødevarepriser kan øge produktionen – en af årsagerne til at befolkningen er flyttet til byerne er, at de faktisk kun gik i vejen og direkte hindrede fødevareproduktionen.
  Der er kun ét sted, der kan levere fødevarer i interessante mængder: USA/Canada.

  Det vil betyde at bytteforholdet mellem energi og fødevarer vil forskubbe sig til fødevarers fordel. USD kursen er kun en måleenhed, der forkortes ud, når man taler energi/fødevare forholdet.
  Fødevarer vil blive relativt dyrere, hvilket vil gøre sulten i verden mindre, fordi marginale landbrug i f.eks. Afrika vil kunne øge produktionen med finansiel fordel.

  Så nej, der er ikke nogen fremtid i et russisk-kinesisk samarbejde.

  USA’s position er sikret i den overskuelige fremtid.

  Det gør, at Rusland hænger forhåbningerne om en fremtid på deres atomvåben. Det overser imidlertid det basale faktum, at atomvåben er afsindigt dyre – ikke bare i anskaffelse; men også drift. I et land med så store interne spændinger, som Rusland har, så er risikoen for, at forskellige grupper internt i landet morer sig med at bruge atomvåben mod hinanden nok større end mod ydre fjender.

  For at have kontrol med våbnene, skal bemyndigelse til anvendelse deles op. Det var nok det, der i sidste ende væltede Krustjov (Ruslands Donald Trump) – Krustjov var med en magtkoncentration for farlig at have med fingeren på knappen.
  Tjernobyl viste om ikke andet hæren i Rusland, hvor farligt det var, når der ikke var styr på tingene. Ikke så meget p.gr.a. amerikanerne; men tænk nu hvis kollegaen i naboenheden gik hen og fik gode ideer?¨
  Altså, man måtte i hæren bøje sig for en central kontrol, hvilket gør forlægningen af beslutningskompetence til anvendelse af atomvåben ud på f.eks. divisionelt eller armeniveau umuligt. Den centrale kontrol har jo i Ruslands historie (Stalin rinder én i hu) været helt parat til at ofre egne enheder for at bevare sin egen magt. Det kunne være, at disse enheder måske ikke var så vanvittig begejstret for den tanke – så hvis de havde atomvåben, så kunne det jo være, at man ville rette kanonen den forkerte vej.

  Uanset, hvordan vi drejer det, så giver atomvåben en administration og en kompleks politisk kontrol, der i bedste fald er meget kostbar. Det er såmænd ikke de flyvemaskiner og de tons plutonium, der betyder noget: Det er den administration, der er forbundet med det.

  Reelt har Rusland ikke råd til atomvåben. Rusland har faktisk slet ikke råd til våben. Punktum.

  Når man i Nato taler om, at bruge 2% af BNP på forsvar, så er det reelt skillemønt. En ting er, at materiellet haves for en stor del i forvejen og det, der skal anskaffes er reelt udskiftning p.gr.a. forældelse. De våben er helt enkelt for dyre i drift. En B-52 koster det dobbelte pr. flyvetime af hvad f.eks. en B-1 gør. Det er nok derfor, man overvejer at bygge B-21 bomberen. Det er som sædvanlig nok motoren, der er den afgørende faktor – det er det altid på fly.
  Det næste er, at effektiviteten af våbnene er blevet væsentligt større – målt i antal træffere pr. pjece.
  Det virker sammen på logistikken bagved (man skal regne med at halvdelen af styrken er ølhentere – af en eller anden slags).
  Dvs. det er heller ikke specielt kostbart i personel.
  Vi begynder at se, at det betyder noget, der minder om et helt organisatorisk niveau. Dvs. en brigade har samme slagkraft som en gammel division. Russerne følger også med; men ikke helt i samme tempo.

Kommentarer er lukket.