Brexit betyder Brexit betyder… ?

Af Uffe Ellemann 122

Det begynder så småt at dæmre for mange englændere, at det hele ikke tegner sig så enkelt, som da de i et brus af ”uafhængighedstrang” stemte for et Brexit fra EU. Den første tid var præget af eufori – for det gik jo slet ikke så galt, som alle modstanderne af Brexit havde prædiket. Men nu begynder virkeligheden så småt at banke på døren.

Det britiske pund er foreløbig faldet en femtedel i værdi. Og det er begyndt at gå op for briterne, at de ikke uden videre kan fortsætte med at handle frit på EU’s indre marked, sådan som Brexit-fortalerne stillede i udsigt. Det burde ikke komme som den store overraskelse. Reglerne er nu engang, som de er – og de øvrige medlemslande kan ikke uden videre forventes at give briterne nogle fordele uden modydelser. Det vil ikke være muligt for UK at få fortsat fri adgang til det indre marked samtidig med, at de smækker grænsen i for arbejdskraft fra andre EU-lande, og lukker for britiske bidrag til det fælles budget.

Det er virkeligheden, men den er ikke i starten blevet sagt så brutalt af de andre EU-lande, som det siges her. Der er måske på god kontinental vis blevet lagt lidt sordin på, for det skulle jo helst ikke se ud, som om der blev lagt op til et hævntogt mod englænderne efter deres nej til fortsat EU-medlemskab. Nu er stemningen omkring UK imidlertid ved at blive betydeligt dårligeree i resten af EU, hvor viljen til at være hjælpsomme og imødekommende falder i takt med, at britiske politikere tramper deres EU-kolleger over tæerne med bombastiske krav og latterliggørelse af kollegerne på Kontinentet.

Desværre synes mange af de engelske politiske ledere at have glemt det gode gamle råd: Hvis du står i et hul, så stop med at grave! For der graves lystigt, og det forekommer stadigt vanskeligere at finde en løsning på miseren, som både briterne og resten af Europa ville være bedst tjent med. Den britiske politiske retorik kan være skrap kost, og der er nok en del på kontinentet, som tager de barske ord for pålydende.

Det letter heller ikke på forståelsen, at briterne nu er repræsenteret af en udenrigsminister, der slog sin karriere som journalist op på at skrive opdigtede historier om, hvor forfærdelige de andre europæere er. Det efterlod mange ulægte sår (- også hos denne forhenværende udenrigsminister, der i 1992 skulle forklare en ophidset vælgerskare, at Boris Johnsons kioskbasker i Daily Telegraph, hvor han afslørede ”hemmelige planer” om langt mere vidtgående Union, end danskerne skulle stemme om den 2, juni, var en skrøne… hvilket Boris senere grinende måtte indrømme. Han har siden pralet af, at han fik danskerne til at stemme nej til Maastricht-traktaten, og det svier stadig til os).

Der er foretaget meningsmålinger efter Brexit-afstemningen, som peger i retning af – som The Economist formulerer det – at Brexit er ved at blive afløst af Bregret. I hvert fald har langt flere fortrudt deres Ja til Brexit end der er fortrydelser efter at have stemt for at blive i EU. Så mange vælgere har ifølge en meningsmåling fortrudt deres Brexit-stemme, at det spinkle flertal på 52% over 48% er fordampet. Samtidig viser meningsmålinger, at et solidt flertal lægger større vægt på fortsat adgang til EU’s indre marked end den grænsekontrol, som var det store dyr i åbenbaringen, da valgkampen rasede.

Det kunne antyde den samme vej ud af miseren, som Danmark tog efter afstemningen i juni 1992: Vi fik aftaler med vore partnere, som gjorde det muligt at holde en ny folkeafstemning. Vi holdt os ude af væsentlige dele af fællesskabet – men hvor med afstemningen i 1993 sikrede vi os fortsat EU-medlemskab. Når det lykkedes for Danmark dengang, var det fordi vi kunne overbevise vore EU-partnere om, at vi ønskede at blive – og at det derfor var det nemmeste for alle parter at finde en løsning, som gjorde det muligt. Desværre tyder meget på, at UK er ved at ødelægge mulighederne for en sådan løsning.

Premierminister Theresa May – der støttede et Ja til at blive i EU – har været så hårdt presset af EU-modstanderne i sit parti, at hun har erklæret ”Brexit means Brexit” – og har afvist tanken om en ny folkeafstemning. Hun kunne vanskeligt sige andet, hvis partiet skulle undgå en sprængning. Men spørgsmålet har hele tiden været, om stemningen kunne vende, efterhånden som virkeligheden gik op for briterne – og de værste løgne og overdrivelser fra koret af Brexit-fortalere er blevet afsløret. Det gjaldt altså om at vinde tid, og undgå at starte den formelle udmeldelsesproces (”Artikel 50-proceduren”) i EU. For når først uret er sat i gang, og der kun er to år til at gøre sig færdig, fordamper muligheden for en ny folkeafstemning.

Det ved Boris Johnson & Co. – især Brexit-minister David Davis, som maser på for hurtigt at starte artikel 50-proceduren.

I sidste uge var der i Parlamentet debat om den fortsatte Brexit-proces, og her meddelte David Davis, at regeringen havde fået mandat i folkeafstemningen til at iværksætte den videre proces uden at rådføre sig med parlamentet. De 17,4 millioner vælgere, som stemte for Brexit, udgør det ”største mandat i britisk historie”, hævdede Davis.

Andre hævdede i debatten, at afstemningsresultatet jo ikke siger noget om, hvad der skal erstatte britisk medlemskab. Og at det ikke står skrevet nogen steder, at regeringen alene skal have lov til at fortolke vælgernes mening. Labours ordfører mindede også om, at i det konservative valgmanifest fra sidste år, forud for den ulyksalige folkeafstemning, lovede at ”sikre britiske interesser i det indre marked”. Men regeringen stod fast på, at Parlamentet ikke skal blande sig i den videre proces.

Derfor er der nu rejst to sager imod regeringen, som vil blive afgjort i Højesteret. Den ene går på, om regeringen har ret til at påkalde sig det såkaldte ”royal prerogative” til alene at bestemme, hvornår traktater skal indgås (eller ophæves). Altså lidt i retning af den danske Grundlovs bestemmelse om, at det er Kongen (dvs. regeringen) der ”handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender” (paragraf 19). Nu har UK ikke nogen Grundlov, og argumentet i søgsmålet mod den britiske regering lyder, at der også gælder et andet princip, nemlig at love, vedtaget af Parlamentet, kun kan omstødes af en ny lov – og at det også gælder loven fra 1972 om medlemskab af de europæiske fællesskaber.

Det andet søgsmål sætter fingeren på et virkeligt ømt punkt: Nordirland – hvor et flertal stemte for at blive i EU. Her lyder argumentet, at britisk EU-medlemskab indgår explicit i fredsaftalen fra 1998 (”Good Friday Agreement”), og at Brexit derfor vil kræve en ændring af denne aftale, hvilket igen forudsætter støtte af et flertal af vælgerne i Nordirland.

Højesteret forventes at tage stilling til de to sager i december. Høringerne er begyndt. Og samtidig maser Boris Johnson og David Davis løs på at få startet Brexit-processen i marts – selv om substantielle forhandlinger med de andre EU-medlemmer næppe vil kunne begynde før næste efterår, når tyske og franske valg er overstået. Og stakkels premierminister Theresa May rejser verden rundt for at tale godt for nye handelsaftaler med UK, når og hvis dørene til det indre marked smækkes i.

Britisk politik bliver interessant at følge i det kommende år.

122 kommentarer RSS

 1. Af Niels Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, nu handler stillingerne på de højere læreanstalter ikke kun om at undervise. For dem i faste stillinger hedder det ‘forskningsbaseret undervisning’. Man kan ikke sammenligne med folkeskolelærere, fordi forberedelsesfaktoren til den enkelte time på et universitet er meget høj, således at et ugeskema på f.eks. 6 timer kan dække over en arbejdsindsats på mindst tyve timer. Og så kommer oveni forpligtelsen til forskning, som indtil for få år siden var det, du blev målt efter i forbindelse med ansøgninger til de faste stillinger som lektorer og professorer.

  Men misundelsesfaktoren i et samfund, der styres af janteloven, er til at tage og føle på.

 2. Af Tommy Runge

  -

  Jeg synes tit værdigheden forsvinder når det bliver person angreb. selvom jeg ik altid er enig i en debat, så laver jeg ikke afvæbnet kritik, for hvis min sag er stærk nok så har jeg ik behov for at fjerne fokus fra det vi debattere. Jeg synes osse vi skulle ud af EU pga at vi mister mere og mere selvbestemmelse og skal betale mere og mere kontingent kr til EU. Vi er nød til at tænke anderledes end handelsaftaler og selfedehed. For taber vi ikke landet og vores egen selvbestemmelse og frihed. ER DET DET, VI VIL VORES LAND. MISTE SELVBESTEMMELSE

 3. Af Tommy Runge

  -

  Har vi ikke glemt en vigtigt brik, i al den snak om EU. Hvad vil danskerne, vil vi stædigvæk være medlem af EU. Hvis politikerne er så sikker i deres sag, så burde en folkeafstemning om foresat medlemskab i eu ikke værre et problem, men en selvfølgelighed. Vil vi heller forbrug end genbrug og grådighed før værdighed. Vækst er ikke løsningen for Danmark, ihvertfald ikke så stærkt, så mennesker bliver syge. Tingende hænger sammen om vi vil eller ej

 4. Af Axel Eriksen

  -

  Brexit betyder Brexit for Storbritannien,og nej til Europol betyder udtræden af samarbejdet for Danmark!

  Hvis folk havde gjort det sig det helt klart, før de stemte, så ville resultaterne nok have tippet i den modsatte retning!
  Hvis politiske demagoger ikke havde indpodet folk med en forklaring som: Bare rolig – det klares bagefter i en håndevending!

  I øvrigt er flere gange ovenfor nævnt Wienerkongressen i 1714-15 – hvad drejede den sig om?
  Der var en Wienerkongres i 1814-15 med et forsøg på at ordne Europas politiske forhold efter Napoleonskrigenes kaos. Der er bare lidt uorden i kronologien, hvis det er den, der hentydes til!

 5. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, ja bortset fra, at Wienerkongressen skabte det Europa, der ledte direkte til ragnarok hundrede år senere, samt at den besluttede, at Danmark var den store synder, så har du ret.

  Mht. de højrenationale så lyver de hurtigere, end en hest kan rende. Man ser det for tiden især med deres kandidat i USA, og man ser det herhjemme med kalabalikken i DF. Brexit-Boris og hans slæng har skabt enorme problemer for England ved at lyve og lyve. Man kunne let fortsætte. Det sorteste symbol for retningen er forkyndelsen af det nye 1000årsrige, der kun varede i tolv år, men efterlod sig et Tyskland og et Europa i ruiner. Men det er en stor lettelse for de højrenationale i Europa, at de har EU. Så har de altid noget at lyve om, fordi de godt ved, at almindelige mennesker ikke kan forholde sig til så stor en organisation.

  Det er en kynisk samling banditter, der sejler rundt i almindelige menneskers uvidenhed og spiller på det gamle had blandt folk som flest til alle, der ikke er ligesom dem selv. I virkeligheden kunne man forestille sig, at Messerschmidt stadig er en helt i sådanne cirkler, fordi han har snydt den store satan i Bruxelles. Bare ærgerligt at han blev snuppet med hele armen nede i kagekassen.

 6. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Jeg refererer blot til tidspunktet for Wienerkonventionens rette afholdelse – det er jo ikke en fuldstændig historisk afhandling, jeg der giver mig ud. Men kongressen har affødt mange problemer de sidste to århundreder og har været årsag til mange politiske problemer og deraf afledte krige. Bare nogle få bemærkninger om senere konsekvenser:.

  – Hovedformålet var at begrænse Frankrigs magt – aggressoren på det tidspunkt
  – Forøget indflydelse til Preussen – der senere kunne forene sig til et samlet Tyskland
  – Derved var muligheden for, at Preussen/Tyskland kunne overtage aggressorens rolle
  – Preussens krige mod Danmark (1864), mod Østrig (1866), mod Frankrig (1871)
  – Tysklands start af WW1 og WW2
  – Samling af visse af Balkanstaterne (senere Jugoslavien) under Østrigs overherredømme
  – Krigene i Jugoslavien (starten af 1990´erne)
  – Ruslands overtagelse af Finland fra Sverige til gengæld for Norge – den finske Vinterkrig
  – Anerkendelse af Ruslands annektering af det østlige Polen – det har vist også ført til visse “skærmydsler”
  – Ruslands annektering af visse østlige områder på Balkan – visse konflikter også der
  – De nederlandske “spanske arvelande” blev til en selvstændig nation
  – I 1839 blev Belgien og Holland så anerkendt som to selvstændige stater
  – I Belgien er der fortsat et skel mellem Vallonien og Flandern
  – Vallonerne kan nu med 1% af EU´s samlede befolkning blokere for en frihandelsaftale med Canada!

  Jo, Wienerkongressens resultater har da trukket sine spor helt op til nutiden!

 7. Af Niels Lemche

  -

  Axel Eriksen, jo, og så undlod du høfligst at nævne, at Norge blev skilt fra Danmark og foræret til Sverige som kompensation for tabet af Finland. Danmark, eller den danske konge, mistede ligeledes en række besiddelser i Nordtyskland. Men det værste var, at det Habsburgerske monarki fik lov til at leve videre. Man glemmer altid de ulykker, som østrigerne har været skyld i. En af den var 1 Verdenskrig, som de nærmest fremprovokerede og viklede tyskerne ind i. Og så var Adolf jo østriger. Men selvfølgelig, Mozart og Haydn var også østrigere.

  Og mht. Napoleonskrigenes kaos, så var det jo egentlig Napoleons mål at forene Europa under et oplyst regime efter idealerne for den franske revolution. Og derfor var det så skæbnessvanger for Europas fremtid, at det gamle system fik endnu 100 år. Det betød den mærkværdige udvikling af nationalstaterne, som ikke eksisterede før, i det 19. årh. Og det lider vi i sandhed stadig under. Så Wienerkongressen har haft svare følger og har det stadig. Hvis EU repræsenterer eller burde repræsentere de idealer, som Napoleon sloges for, så repræsenterer de højrenationale de kræfter, som knuste ham.

  Det her er ikke snak om ting i fortiden; men det viser, hvordan fortiden virker ind på nutiden, og derfor er det højaktuelt.

  PS: Det var ikke sådan, at der ikke fandtes danskere før 1800; men de definerede sig som den danske konges undersåttere. I Frankrig huggede man hovedet af kongen og fandt nationen som det nye fællessymbol. I Danmark fortsate det med et dobbeltsystem: Du er dansker, fordi du tilhører den danske nation, og fordi du er dronningens undersåt.

 8. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Ja, for ikke at virke som overdreven nationalist, undlod jeg at nævne, at den 400 år gamle personalunion mellem Danmark og Norge blev ophævet og Sverige fik Norge som bytte for afståelsen af Finland!

  Fordi en af Napoleons franske marskaller havde brudt med den selvudnævnte Kejser af Frankrig – og derfor i sidste ende var med til at bekæmpe ham! Kronprins og senere konge af Sverige – vendekåbe!

  M.h.t. Napoleons intentioner tror jeg, at de mere bundede i personligt magtbegær end i ønsket om idealisme for at udbrede revolutionens oprindelige begreber: “Frihed, lighed og broderskab”.

  Han videreførte da i høj grad i sin regeringstid de samme metoder, som revolutionen havde erstattet med ensretning og blodig udrensning af alle uønskede individer

 9. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Napoleons mål var at underlægge sig hele Europa – og måske mere – med sig selv som diktator og selvudnævnt kejser!
  De oprindelige idealer fra den franske revolution: “Frihed. lighed og broderskab” videreførte han i den ånd, som revolutionen i praksis havde udviklet sig til: “Blodig terror, ensretning og likvidering af uønskede individer”.
  Så meget for det!

  M.h.t. Danmarks krævede indrømmelse for overdragelsen af Norge – efter personalunion med Danmark i over 400 år – nævner jeg kun, at Sverige fik Norge som en byttehandel for afståelsen af Finland!
  Danmark afstod ingen landområder i Nordtyskland – men fik til gengæld som kompensation for “tabet” Af Norge overladt overøvrigheden over det “kæmpestore” hertugdømme Lauenborg. Nu en del af den tyske delstat Slesvig-Holsten.

  Alt sammen bestemt af krigens sejrherrer: Rusland, England, Preussen og Østrig(?).

 10. Af Niels Lemche

  -

  Axel Eriksen,

  Ja, og så af Talleyrand, som stort set forhandlede Frankrig ud af gruppen af taberlande. Men jeg er uenig i dit syn på Napoleon, i hvert fald som han selv så på det. At det sikkert var gået, som du skriver, er en anden ting. Men hans had til det gamle system og fyrsterne var dybt indgroet i manden; men hanforsøgte at bøje af gennem sit ægteskab med en habsburger.

  Men det her er langt mindre interessant, nemlig eftervirkningerne til den dag i dag.

  I øvrigt kan man selvfølgelig diskutere, om Dobbeltmonarkiet opløstes som følge af Wienerkongressen. Var det ikke allerede stadsfestet ved Kielerfreden i 1814? De stykker land Danmark fik ved den aftale i Nordtyskland (svenske områder) byttedes ud mod Lauenburg året efter.

 11. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Lemche!

  Det var altså kun en passant, at jeg nævnte tidspunktet for baggrunden og tidspunktet for Wienerkongressens afholdelse.
  Men vi er vist enige om, at dens resultat har påvirket Europa lige siden.

  Så må vi se, hvad Brexit kommer til at betyde for eftertiden.
  Et mere anstrengt forhold mellem den kontintale del
  Europa og Storbritannien – eller løsrivelsen af Nordirland og Skotland fra UK ?

 12. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Lemche!

  Det var altså kun en passant, at jeg nævnte tidspunktet for baggrunden og tidspunktet for Wienerkongressens afholdelse.
  Men vi er vist enige om, at dens resultat har påvirket Europa lige siden.

  Så må vi se, hvad Brexit kommer til at betyde for eftertiden.
  Et mere anstrengt forhold mellem den kontintale del af
  Europa og Storbritannien – eller løsrivelsen af Nordirland og Skotland fra UK ?

 13. Af Tommy Runge

  -

  Åh eksisteret Danmark ikke før EU- jo.
  Åh har vi et af verdens bedste systemer – jo
  Åh er vi ikke kendt ,ude i verden pga vores ekspertise -jo
  Åh hjælper vi med at føre krig pga EU og vores sikkerhed -jo
  Åh kan vi klare os uden EU -jo
  Åh vil FACE book til Danmark for at bygge pga vores stabil el -jo
  Åh sælger vi ud at vores land i små stykker-jo
  SÅ LAD OS FÅ EN FOLKEAFSTEMNING OM FORSAT MEDLEMSKAB AF EU- JA

 14. Af Tommy Runge

  -

  Det er det ,
  Det er det jeg altid har sagt, vi er mange der er få,men få der er rå.
  Godt gået af vallonerne, de har set lyset og den kæmpefejl der er i de handleaftalerne, det eneste de handelsaftaler gør, er at, tilgodese erhvervslivet. Et firma fra et andet land, kan sagsøge den danske stat for ikke at tilgodese deres produkt, hvis de handelsaftaler bliver til noget. SÅ GODT AF VALLONERNE.
  ER DET DET,VI VIL I DANMARK, BLIVE SAGSØGT, FORDI VORES REGLER, IKKE PASSER TIL ET FIRMAS PRODUKT, kom nu vågn op, jeg synes vi gå og sover, vi er nød til at råbe op, da jeg tænker på børns børn.

 15. Af Tommy Runge

  -

  Jeg er så ked af det skræmme billedet, der er i den daglige tale, når vi taler EU britisk
  Jeg tror ik,at samarbejde uden for EU for Danmark er umuligt, for vores vare og ekspertise er jo ik dårlige, nej tværtimod, både vores velfærd (ikke kommet af EU)og uddannelse system, (hellere ik er kommet af EU).Men pga vores gode system. Vi skal altid spørge os selv, er det ,vi gør ,for vores børns børn,Godt for os nu eller for dem.
  Jeg mener at det handler vel om vilje, vilje til at tænke på Danmark og jeres børns børn.
  Vil vi virkelig havde en verden i Danmark ,hvor alt bliver regnet ud matematisk Og hvor, hver især ,dækker sig under, vi overholder reglerne, selvom rent moralsk teoretisk , hænger det ,så ikke samme med virkeligheden.

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tommy Runge: Hvad Du tror på er komplet ligegyldigt. Du er kun et fjols, der IKKE KAN have en mening – Du er simpelt hen for selvovervurderende stupid.

  Skolelærer.

 17. Af Axel Eriksen

  -

  @ Tommy Runge!

  Enig med Thomas Borgsmidt – selv om hans udsagn måske er lidt hårdt udtrykt!

  Der har været nogle indlæg om fortiden, hvor der henvises til historiske begivenheder, der har rakt op i nutiden.
  Kan du forudsige, hvad dine børns børn vil have om meninger i deres fremtid?

 18. Af Tommy Runge

  -

  Ja det kommer ikke som en overraskelse når folk debatere, som i indlægget kl 4,17.
  Jeg synes at sådan noget, siger mere om den person der siger sådan, end den person der bliver talt om. Det er lige det jeg mener med, at den kloge narre den mindre kloge, istedet for at hjælpe, der må være noget om snakken, sådan noget er dumt i nakken, hi hi

 19. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Torben Runge: Jeg mente jo nok, at Du er skolelærer. Blandingen af pervers, selvhævdende ondskab, selvovervurderende stupiditet og – ikke mindst – infantil/studentikos humor, som påtvinges børn.

  At Du overhovedet ytrer Dig (vurderer kan Du jo ikke) svarer til en laboratorierotte, der har en mening om relativitetsteorien.

 20. Af Axel Eriksen

  -

  @ Tommy Runge!

  Vi kan give vores børns børn en idé om vores verdensanskuelse – men forhåbentlig har de på et tidspunkt taget et selvstændigt standpunkt – og deres verdensopfattelse kan ligge langt væk fra farfars og morfars – især med den hast alting udvikler sig!

 21. Af B. Mortensen

  -

  Som nogle dog kan debattere!

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  http://www.b.dk/globalt/tony-blair-oejner-mulighed-for-ny-brexit-afstemning

  Når nu eftertænksomheden melder sig.

Kommentarer er lukket.