Det positive: Trump kan kun overraske positivt

Af Uffe Ellemann 157

Når vælgerne har talt i et demokrati, gælder det om at finde en grimasse, der kan passe. Også selv om man ikke kan lide, hvad de har valgt. Vi skal alle leve med amerikanernes valg af ny præsident. Derfor er det både forventeligt og korrekt, når hjemlige politikere på stribe understreger, at man naturligvis må respektere amerikanernes valg, og at det er vigtigt at fastholde et tæt samarbejde med USA. Det er samme signaler, der kommer fra resten af Europa.

Det mest positive, jeg kan finde på at sige om den kommende præsident, er: Han kan kun overraske positivt. Og at verden (forhåbentlig) ikke går under, fordi han er valgt.

Mange håber på, at han vælger dygtige rådgivere. Det gør han forhåbentlig. Det er bare ikke nok. Han skal også være i stand til at læse deres analyser – og lytte til dem. Her kan man frygte, at hans berømte korte ”attention span” kan skabe kritiske situationer, når det brænder på.

Amerikas økonomi vil han næppe kunne gøre den store skade på. For – i modsætning til, hvad han med stor succes bildte vælgerne ind – er økonomien stærk og i vækst. Det er USA’s partnere, som især har grund til bekymring på grund af hans firkantede udtalelser imod frihandel. Aktiekursernes styrtdyk verden over taler deres tydelige sprog. Og vi har allerede set i Asien, hvordan USA’s gamle allierede har reageret med stor bekymring overfor de protektionistiske toner fra Trump (og for øvrigt også fra Demokraterne).

Når det gælder udenrigs- og sikkerhedspolitikken råder den helt store usikkerhed. Og det kan blive farligt, når man betænker de store udfordringer, Vesten står overfor: Ruslands aggressive adfærd, Kinas tromlen frem og det mellemøstlige kaos. Det er problemer, som i høj grad griber ind i hinanden, og hvor en svag og usikker kurs fra Obama har øget usikkerheden.

For en dansker er det især Trumps bemærkninger om solidariteten i Nato, der må vække bekymring. Han udtrykker utvivlsomt en dyb amerikansk træthed over europæere, som kører på frihjul i forsvarsindsatsen – men det virkeligt farlige var antydningen af, at man ikke ubetinget vil leve op til Nato’s ”musketér-ed”. Der er ikke noget at sige til, at det har givet kuldegysninger i de baltiske lande, at den måske kommende amerikanske udenrigsminister Newt Gingrich – som i modsætning til Trump har både udenrigspolitisk og historisk viden og erfaring – har affejet Estland som ”en forstad til Skt. Petersborg”. Her er det op til os andre at øge indsatsen for at fremme den fælles sikkerhed i den europæiske familie, vi har skabt.

Problemet med udtalelser som dem, Trump og Gingrich er kommet med, er, at de kan skabe formodninger i Moskva om, at der er ved at opstå revner i den indbyrdes Nato-solidaritet. Det kan blive rigtig farligt, hvis nogen skulle forsøge at efterprøve, om det forholder sig sådan. Svaret er et styrket europæisk forsvar, som kan demonstrere viljen til at stå sammen imod provokationer og aggressioner. Det har andre indset. Danmark ikke endnu.

Valget i USA må føre til selvransagelse mange steder. Har vi undervurderet vreden over den ulige fordeling af fordelene ved globaliseringen og frihandelen? Har vi europæere og andre taget USA’s offervilje for givet, uden selv at levere, hvad der skulle til for at skabe bedre balance? Og hvordan håndterer man de populistiske og snævert nationalistiske strømninger, som hærger amerikansk og europæisk politik?

157 kommentarer RSS

 1. Af J. Hanse n

  -

  Trump kan kun overraske positivt.
  Skriver Ellemann.

  Dette lyder naturligvis beroligende.
  Det ville også være trist for hans mange følgere på denne blog, hvis han overrasker negativt.
  Heller er det mon det som man håber på.
  Håbet er jo lysegrønt.
  Det er naturligvis ikke uden visse forhåbninger, at man iagttager Trumps gøren og laden.
  Hvis han er en person som står ved sit ord, hvilket han helt klart ikke er, så ender det måske med en nedlæggelse af forbryderorganisationen NATO.
  Og et EU som kan frigøre sig fra USA`s overherredømme i Europa.
  Er et frit, uafhængigt og fredeligt Europa, hvad vi kan forvente os med Trump som præsident.

 2. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Det er også mit indtryk, at litauerne går stykvist frem. Da de genindførte værnepligten, var det først som et 5-årigt forsøg, men nu er de tilsyneladende på vej til at gøre det permanent.
  Der er i princippet en sikkerhedspolitisk solidaritetspagt indskrevet i EU-traktaten, men nogen militærpagt er det ikke, bl.a. respekteres de neutrale EU-landes stilling udtrykkeligt.
  Man kommer ikke uden om euroen og dens deltagerlandes traktatsligt tilladte finansieringsmuligheder i den forbindelse.
  Trading Economics, Italy Productivity 1960-2016.
  Hvis kurven går langvarigt ned igen, kan Italien måske blive nødt til at forlade euroen. Man kan ikke fortsætte i det uendelige med høj ungdomsarbejdsløshed, nulvækst og stagnerende produktivitet. Men hvis kurven fortsætter opad de næste 5-10 år, vil Italien med ret stor sandsynlighed forblive i euroen.
  I det italienske parlament lavede protestpartierne og Berlusconiklubben m.fl. stort ståhej, da regeringen for nylig besluttede at sende lidt over 100 soldater til Estland som led i NATO-forsvaret. Man skulle jo ikke provokere og true russerne, hed det. Statsministeren svarede med en bemærkning om, at en italiensk styrke på 100 soldater nok ikke kunne tænkes realistisk at invadere Rusland.

 3. Af niels Lemche

  -

  ANDERS THORNVIG SØRENSEN, som vi sagde om en italiener i min første hjemmeværnsgruppe: Inden under kampjakken havde han en tee-shirt med indskriften “Jeg overgiver mig” på seks forskellige sprog.

  Eller som tyskerne sagde under kriger: Der italianische Soldat stirbt nicht gern!

 4. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Italienske soldater går aldrig tilbage!!!!
  De gør “omkring” og fremad!!!!
  M.v.h.

 5. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  I 2015, da Putin igen blev forment adgang til industrilandenes verdenstopmøde, fandt han en god kompensation. Han besøgte verdensudstillingen i Milano. Mediedækningen af hans besøg var intens, i det mindste inden for Italiens grænser. Italienske politikere stod i kø for at trykke hånd med ham foran fotograferne. Et møde med paven blev det også til, hvis jeg husker korrekt.
  Om der under besøget også – men lidt mere diskret, måske – blev diskuteret evt, pengeanbringelser, kan man vel kun gisne om.
  Det lader ikke til, at Putin har haft konkrete storpolitiske forslag med i bagagen. Vurderet ud fra Italiens efterfølgende linje i europæisk politik. Derved undgik han at tvinge italienerne til at slå hånden af ham, hvilket kunne have forstyrret det pæne indtryk i pressedækningen.

 6. Af Jan Andersen

  -

  Trump visker tavlen ren, viser vejen på et tidspunkt hvor Globalisterne var få uger fra at starte WW3 mod Rusland og Kina. Det amerikanske valg var vel sidste udkald inden en atomkrig.

  Allerede inden Trump er udnævnt kan man se de store virkninger det har både intrenationalt, som i USA. Trump effekten.

 7. Af Jan Andersen

  -

  Nu sender Tyrkiet deres soldater til Tyskland, veltrænede soldater der søger “asyl”. Hvad sker der mon når de finder ud af de bliver holdt udenfor i Tyskland ? Det er popcorn time for Europa, som ingen ledelse har, og som lyttede til den forkerte.

  Det er endnu ikke sikkert Trump bliver endelig præsident, alt er sat i værk for at undgå Trump bliver indsat, i samme stil vi kender fra Libyen, Syrien, Ukraine og forsøget i Tyrkiet på at destabilisere via kaos og sætte folk op mod hinanden.

  Clinton er parat til at kaste en nuke over USA om nødvendigt – medierne og Clinton sammen med Soros og de kommunististe grupper og skolelærer mobilisere alt hvad de har for at fremtvinge Electoral Colledge vælger en af deres egne, eller en Martial Law. Man har nok afpresset eller bestukket EC allerede – og vi må forvente en WW3 atomkrig. Man taler om Trump skal forhindres for enhver pris, inklusive likvidering.

  En journalist med speciale i child traffiking er iøvrigt blevet myrdet på Haiti, hun var ved at undersøge Clinton Foundataions relation til child trafikking i Haiti.

Kommentarer er lukket.