Tømmermænd efter Brexit

Af Uffe Ellemann 79

I aftes gik jeg forbi det mondæne Hotel Ritz på Piccadilly i London. Indenfor var der stor fest: Nigel Farrage blev fejret efter sin store sejr med at have fået ja ved folkeafstemningen i juni til britisk udtræden af EU.

Feststemningen var mindre løssluppen et andet sted i byen, hvor jeg mødtes med en række britiske bankfolk. De var særdeles bekymrede for fremtiden, for nu at sige det mildt. Og rygterne løb om et voksende antal internationale banker som begynder at pakke sammen i London.

De første alvorlige tømmermænd meldte sig da også i går efter Brexit: Finasminister Hammond fortalte Underhuset, at det første formelle skøn over omkostningerne ved Brexit betyder, at regeringen vil låne ca. 60 milliarder pund for at holde hjulene i gang, og at det voksende lånebehov vil betyde en massiv forøgelse af den britiske statsgæld som andel af BNP.

Samtidig rettede to tidligere topembedsmænd et lammende angreb på den måde, regeringen har grebet situationen an på. Både den mangeårige kabinetssekretær, Lord O´Donnell, og den tidligere chef for Udenrigsministeriet, Sir Simon Fraser, sagde med en usædvanlig åbenhed, at de forskellige departementer træder hinanden over tæerne endnu før man er kommet i gang med udmeldelsesforhandlingerne. Lord O´Donrll stilede det retoriske spørgsmål: Er den britiske statsadministration parat til at løfte opgaven? Og svarede selv: NO!

Begivenhederne tyder da også på, at man farer afsted med hovedet under armen:

Minister for Brexit, David Davis, kom hjem fra Bruxelles, hvor han var på høflighedsvisit hos Kommissionens og Europaparlamentets forhandlere. Først måtte han sluge spydigheder – som “Welcome to Hell” fra Parlamentets Guy Verhofstadt, som han tidligere havde kaldt “The Devil” – og dernæst måtte han tage til efterretning, at man fra EU´s side ikke vil starte forhandlinger før briterne har gjort det klart, hvad de ønsker. Forståeligt nok.

I et hele taget har regeringens nye Brexit-ministre problemer med at blive konfronteret med tidligere friske bemærkninger. Boris Johnson – den notorisk løgnagtige journalist, som nu beklæder den fornemme udenrigsministerpost – kom hjem fra Istanbul, hvor han forsikrede den tyrkiske regering om, at han sandelig støtter fortsatte forhandlinger mellem EU og Tyrkiet om eventuelt fremtidigt medlemskab. Det var det stik modsatte, han fyrede af under Brexit-kampagnen. Foråret.

Og udenrigshandesminister Fox leder stadig med lys og lygte efter de mange eksperter og embedsmænd, som skal stå for de mange handelsforhandlinger, fremtiden byder på. Det har lange udsigtre med at finde dem, og i mellemtiden siger det ene land efter det andet – senest i går Canada – at forhandlinger med briterne altså ikke har første prioritet.

Og så er der Nigel Farrage. Helten fra UKIP, som i går på Ritz meddelte sine fans, at han alvorligt overvejer at emigrere til USA. Her har han allerede som første europæiske politiker besøgt Trump – som han førte kampagne for – og er blevet fotograferet sammen med ham. På billedet er det berømte Farrage-grin endnu bedere end sædvanligt – og jeg kom til at tænke på den gamle Disney-tegnefilm med Alice i Eventyrland, hvori man ser The Cheshire Cat, hvis tandgrin nu omsider er overgået – af Farrage.

Aviserne her i London har de sidste par dage været fulde af forargede reaktioner på, at Trump i et af sine berømte/berygtede natlige tweets har foreslået Farrage som ny britisk ambassadør i USA. Nu ser det så i stedet ud til, at Farrage ager skridtet fuldt ud, forlader den synkende skude, og slår sig ned i USA.

Jo, forklarede han i aftes på Ritz, han kunne ikke længere gå på pub i England uden at risikere, at folk sagde grimme ting til ham.

Den bemærkning refereres i morgenaviserne side om side med referater af retssagen mod den galning, som myrdede den unge Labour-politiker, mens hun var i gang med en kampagne for at briterne skulle blive i EU…

Tankevækkende, ikke?

Briterne kunne også forleden i Financial Times læse en analyse af, hvordan Danmark vil stille sig, når de en dag formaliserer kravene om fortsat adgang til et indre marked. Vi vil gå efter at varetage danske intereser, blev det sagt meget tydeligt – og der er ikke plads til sentimentalitet. Vil briterne fortsat have adgang, skal de leve op til samme krav som vi andre. Ellers fordamper hele ideen med at have et indre marked. Og briterne kal ikke forvente, a vi andre vil forære dem en særstatus, som kommer til at koste os.

Nu venter man så her i byen på, at Højesteret skal afgøre, om det er regeringen alene eller sammen med Parlamentet, der kan starte Brexit-processen. Al sandsynlighed taler for, at tidligere domstolsafgørelser vil blive stadfæstet: Naturligvis kræver det Parlamentets godkendelse at ophæve love, det selv har vedtaget.

Vil det så ændre den aktuelle situation? Næppe. Selv om der er stort flertal i Parlamentet for at blive i EU, vil dette flertal næppe udfordre folkestemningen.

Det er for tidligt.

Men jeg tror stadig, at der på et eller andet tidspunkt kommer en ny folkeafstemning. Når først vilkårene for britisk udtræden er kendt – og Brexit-folkenes løgne afsløret – vil der rejse sig et folkeligt krav om at få medindflydelse. Det var de unge, som stemte for at blive i EU. De vil ikke finde sig i at blive tromlet ned og slæbt ind i en fremtid, som forringer deres muligheder.

Derfor gælder det fortsat for os andre om at vise tålmodighed og lade briterne selv finde ud af, hvordan virkeligheden ser ud på bunden af sagosuppen…

79 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  niels Lemche

  Tyskerne endte med at anerkende Oder-Neisse-grænsen. Det ville de også have gjort med en Ejderen-grænse.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Ellemann har ret: http://jyllands-posten.dk/international/ECE9182849/uffe-ellemann-om-castro-han-var-en-farlig-ballademager/

  Det er med dyb tilfredshed, man læser om hans alt for sene bortgang.

 3. Af niels Lemche

  -

  Faktisk tog det dem langt tid at acceptere Oder – Neisse. Når du rejste i Tyskland i 1960erne fandt du ofte plakater med teksten: Deutschland nimmer dreigeteilt!

  Og der er mange ældre dernede, som stadig mener, at det værste var opgivelsen af Schlesien med Breslau. Det var nærmest et 100% tysk område indtil 1945. Men der var ikke så mange tyskere tilbage i de områder efter 1945. De blev bevidst fordrevet vestpå. Sudeterlandet, der havde været tyskbeboet indtil 1945, blev simpelthen renset for tyskere. Men der var naturligvis ingen steder, hvor folk elskede tyskerne i 1945.

  Ulykkerne hænger sammen med al det her med nationalitet, et sygt onde i nyere europæisk historie, der mere end noget andet har forhindret folk som flest at bo fredeligt sammen. Tidligere var det jo fyrsterne, der førte krig med hinanden, ikke folkeslag eller nationer. Nu kom tanken om ‘ein Reich, ein Volk und ein … hvis ikke Führer, så i hvert fald en national leder’ til at bestemme sammen med Blut und Boden ideologien om en magisk forbindelse mellem et folk af et bestemt blod med et bestemt landstykke.

  Og det er alt det, I vil have tilbage, så vi kan begynde igen at skyde efter hinanden, når vi bliver uenige. I er vel ikke så naive, at I tror, at europæerne og deres regeringer vil kunne enes om noget som helst, hvis EU bryder sammen. Der vil bitterheden mod de andre dominere. Vi kan bare se nu, hvorledes det udvikler sig med England. De har meldt sig ud af familien, og det betyder samtidigt, at de bliver sat uden for døren, mens dem indenfor egentlig ikke længere gider interessere sig for dem.

 4. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS LEMCHE – 26. NOVEMBER 2016 10:42
  “Det mest tåbelige var måske svenskernes annektering af Norge i 1814-15.”

  Korrektion: Norge blev aldrig annekteret af Sverige. Norge var et selvstændig kongerige med en dansk prins ‘Christian Frederik’ som konge, med den første demokratiske frie forfatning i Europa. Wienerkongressen tvang nordmændene til en personalunion med den svenske konge Karl Johan som konge fælles med Sverige. Norge beholdt i øvrigt sin forfatning og ingen svensk soldat viste sig i Norge; undtagen som Karl Johans livvagt når han besøgte Oslo.
  Den optimale løsning efter Brexit for Europa er opløsning af de store lande i småstater. De tyske ‘länder’ bør være uafhængige og selvstændige stater. Ligeledes Catalonien, Lombardiet, Flandern, Skånelandene, Skotland osv. Historien lærer os, at i Europas mest kulturelt frugtbare periode, var det småstaterne der dominerede
  I øvrigt bør Sydslesvig returneres til sit moderland; helst uden tyskere.
  Det skylder Tyskland Danmark af moralske grunde, i modsat fald vil jeg ønske de til Tyskland invaderende mængder af muslimer held og lykke med overtagelsen af kalifatet Tyskland. Så kan tyskerne selv mærke hvordan det er at blive udmanøvreret af fjendtlige folkeslag.

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche et alia: Der er ENDNU en faktor, som I totalt forbiser.

  Det er spørgsmålet om euroen. Se Storbritannien har nu måttet lave det samme nummer, som USA blev tvunget til i forhold til “Finanskrisen” i 2008-9, nemlig at garantere for sine banker.
  Det kom frem, at Putin havde givet kineserne den gode ide at spekulere mod de amerikanske realkreditter, hvilket kineserne så – naturligvis (dem, der stod til at tabe mest var/er kineserne) – amerikanerne.
  Det er det, der ligger bag “pengetrykkeriet”, som idioterne mente ville føre til inflation, hvad det naturligvis ikke har gjort.

  Se penge er gæld; men vel at mærke gæld, der bliver betalt. QE betød, at den amerikanske realkreditgæld blev ombyttet med statsgæld, fordi finanssektoren og ejendomsmarkedet i USA er lige så pilråddent, som det er i Europa – og navnlig i Danmark. Forskellen ligger i, at USD og USA’s statsgæld er sikret – USA’s statsgæld er væsentlig mindre ifht. BNP end de fleste andres – al den snak om ubetalelig gæld er noget nonsens. Nonsens på et åndeligt niveau med Dansk Folkeparti – og man kan ikke blive meget mere fladpandet og uhæderlig end Tulletåben. Det er såmænd ikke de “andre” politikere, der er uhæderlige – det er Tulletåben, der er en svindler, løgner og bedrager.

  Men det er nu, at Storbritannien bliver tvunget til at lave det samme nummer – alene – som USA og gå ind og garantere for deres banker. Spørgsmålet er om det overhovedet kan lade sig gøre? Det er tvivlsomt. Tvivlsomt, fordi finanssektoren er 1/3 af Storbritanniens økonomi. På trods af Deutsche Bank og Commerzbank, så er finanssektoren forholdsvis ubetydelig i Tyskland.
  Om ikke andet, så bliver Storbritannien tvunget til på sine grædende knæ at tigge om genoptagelse – på helt andre betingelser – i EU.

  Herhjemme er vi i en lidt anden situation, fordi kronen rent faktisk er låst til euroen – om ikke af anden årsag, så af nødvendighed. At Danmark ikke er med i euroen er latterligt, stupidt og landsforræderisk: Det er ikke en mening; men en konstatering.
  Det har en chance for at gå godt, fordi bankerne – trods alt – er for lille en del af den danske økonomi.
  Sverrig er knap dobbelt så stor som Danmark; men de har 4 monstre af banker, som hver for sig er lige så store som Danske Bank. Det er formentlig ikke noget Sverrig som nation kan overleve.
  For Danmarks vedkommende vil det betyde, at flextumpernes fallit vil skulle betales af deres pensionsopsparing (so oder so). Så alt det pladder med pensionsopsparingens skattefordele – det kan I godt glemme.
  Det er tåbeligt at låne penge af sig selv og tro, at man kan tjene på det! Men sådan er flextumper og banksvin: Idioter.

  Rent faktisk er USD den stærkeste valuta overhovedet, fordi investorerne (dvs. i alt væsentligt pensionskasserne) er flygtet ind i amerikanske statsobligationer. Problemet er ikke at USD er en stærk valuta – det er, at alle andre ikke er SVAGE NOK.
  Det skal nok – hen ad vejen – blive rettet. Rubler har efterhånden i årevis været enhver form for matadorpenge underlegen – ret beset som Venezuelanske Bolivar – og ja, i Venezuela ser vi hvordan folk render rundt med trillebøren fyldt med ubrugelige sedler for at købe varer, der ikke er der. Det er resultatet af en kommunistisk Dansk Folkeparti-tåbe som Hugo Chavez.

  Sagen er jo nok, at verdenshandlen vil falde – målt i USD – men stige – målt i stort set alt andet. Her vil euroen nok hænge ved så nogenlunde; men kun fordi alle investeringer er gået i USD.

 6. Af j nielsen

  -

  “Ulykkerne hænger sammen med al det her med nationalitet, et sygt onde i nyere europæisk historie, der mere end noget andet har forhindret folk som flest at bo fredeligt sammen.”

  Nationalisme er sekulær religion.

 7. Af niels Lemche

  -

  SVEND JENSEN, du kan kalde det, hvad du vil. Norge blev tvunget ind i en personalunion med Sverige og måtte sige farvel til sin regent, den senere Christian VIII. I 1905, da nordmændene ville ud af personalunionen, var det kun den svenske konges indgriben, der forhindrede en svensk mobilisation for at rykke ind i Norge og sikre herredømmet.

  Og med hensyn til Sydslesvig, så se lidt på et kort i Wikipediaartiklen, der viser en kraftig udbredelse af tysk i Slesvig længe før 1864. Germaniseringen var i fuld gang, selv om jeg ikke er uenig i den tyske politik efter 1864 over for det danske mindretal, der så bidrog til processen med en stor udvandring.

  Dit forslag om Europas fremtidige struktur får dig til at lyde, som var du en af Putins klakkører. Han vil elske det. En masse småstater, som han så skal få has på, én efter én.

 8. Af niels Lemche

  -

  TB, det var vist Marianne Jelveds genistreg, den aftale med euroen, der forvandlede kronen til en euro i forklædning. Det betyder, at vi følger euroen i tykt og tyndt, den beskytter kronen mod spekulationer fra folk som Soros. På den anden side, skulle det gå for vidt, kan kronen til enhver tid løsrives fra euroen igen.

  Hvis det virkelig var den små Marianne, så er der da en radial, der har gjort noget nyttigt.

  Og bare lige til J. Nielsen: Herom bliver vi ikke uenig.

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Altså. Virkeligheden har det med at beslutte ting uden at rådføre sig med politikere, som har meninger totalt urelaterede til noget relevant.

  Danmark har et BNP på 1800 mia. kr.; men både im- og eksport er på ca. 1000 mia. Det er nær umuligt at opgøre, hvor meget importindholdet er i eksporten. En selvstændig dansk krone giver ingen mening – kun besvær.
  Selvfølgelig kan man melde sig ud af euroen – skønt det er mere sandsynligt, at man bliver smidt ud, som Grækenland og Irland de facto er. Problemet er der, at en mønt hvilker på kreditværdigheden af den underliggende aktivmasse. Den islandske krone er jo i praksis ophørt med at eksisterer og man gider end ikke notere den.

  At bevarelsen af kronen gør, at man kan frigøre sig igen er endnu et forvrøvlet stråmandsargument.
  Jelved har ikke så meget med nogen som helst sag at gøre: Det var en tvingende nødvendighed.
  Vi ser hvordan Sverrig, som ikke har statsejede banker; men er en bankejet stat, er i idelige problemer med at opretholde sin valuta – overhovedet.

  De idelige problemer som Nordea prøver at tvære af på Danmark for at få en revaluering af DKK kommer kun til at skade Sverrig – når Nordea skubber til DKK, så er SEK, der ryger på røven. Det eneste, der sker er, at Nordeas aktivmasse nedskrives målt i valuta – og ikke i de mønter svenskerne snitter i de lange vinteraftener ude i skovene. Har verden brug for Sverrig? Øh…. nej, da. Sverrig er en historisk fejlkonstruktion af samme perversion som alkoholfri øl. Det kan måske godt teknisk lade sig gøre; men savner enhver saglig begrundelse.

  Vi skal også hæfte os ved, at Nordea er den eneste GLOBALT systemisk vigtige nordiske bank. Det er det samme som at sige: Aflivningen af Nordea (og den bliver lang og særdeles smertefuld – specielt for svenskerne, så noget godt kommer der da ud af det) er sikker – den bank er simpelt hen for farlig at have til at overleve.
  Nordea vil blive snittet ihjel med de tusind snits tortur. Om det betyder slutningen på Sverrig som land – formentlig; men det er jo kun en god ting i princippet.

 10. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt var (og er) en selvstændig valuta, den eneste farbare vej selvstændige nationalstater har til at måle sig med omverdenen. Takket være Euroen sejler lande i EU rundt i blinde, og aner ikke hvad der er op eller ned. I øvrigt længe siden den græske økonomiske krise har været omtalt. Krisen er formentlig gange X-faktor siden sidste omtale. Hele lortet sejler!

 11. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvis bunden ryger ud af de svenske kroner, jamen – så er det sikkert fordi Sverige performer dårligt. Logik for perlehøns – og har ikke noget med Nordea at gøre!

 12. Af niels Lemche

  -

  TB og Jan Petersen, der er ikke så få herovre, der tror, at det er den svenske regerings forsøg på at forbedre eksporten gennem en de facto devaluering. Den seneste uge har de måske fået kolde fødder, for den svenske krone har hentet lidt af det tabte.

  I skal ikke blive forbløffet over, hvordan de fungerer i Sverige, ellers løs Stig Larson igen.

 13. Af Jan Petersen

  -

  Vel ikke just første gang Sverige forsøger sig med devaluering. MEN det trick virker kun indtil kapitalmarkedet (valutahandlere) slår Bull/Bear på visse Fibonacci punkter over, hvad de vil acceptere af fluktuationer på den svenske krone!

 14. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt – Forex Bull Bear Fibonacci Support Resistance – eller lignende, så bliver man ikke så overrasket over, hvordan pengemarkeder fungerer. Gælder ALLE finansielle transaktioner, incl valuta, aktier, guld, sølv, olie og andet.

 15. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det er ikke en regeringsbeslutning: Det er et spekulativt angreb på SEK fra Nordea.

  Det er et forsøg på at baisse den svenske krone mod den danske. Dvs. sælge svenske kroner mod danske i et omfang der minder om 40-50 mia. oveni de månedlige transaktioner omkring månedsskiftet på ca. 30 mia.
  Det sidste beløb kender vi, fordi man på sidste bankdag skal præstere et indestående på folio svarende til det beløb man skal bruge – inden man modtager betaler fra andre banker til sin konto. Derfor kender vi det behov ganske nøje, hvorfor foliorammerne ligger deromkring.

  Når en spekulant som Nordea så angriber – og håber på at få de andre lemminger med, hvilket lykkes til nogen grad; men ikke overvældende – så falder den svenske krone godt nok; men købet af danske kroner går direkte ind på indskudsbeviser i Nationalbanken til en rente på -2/3%. Dvs. den likviditet er ikke til rådighed for at udligne betalinger i Sverrig – Nordea må så låne penge et andet sted (og der er masser af likviditet efter Draghi belåner, hvad det skal være); men nok ikke til negativ rente!
  Det køber så svensk valuta, så kursen stiger.
  Når pengene så bliver frigjort fra indskudsbeviser, så har Nordea valget mellem at sælge billigt og købe dyrt – eller binde likviditeten i yderligere en uge – det bliver det sidste.

  Det ses også at den meget lave rente på flexlort – specielt fra Nordea – det er Nordea’s stråmænd, der skal finansieres.
  Jeg tror, at Danske Bank kun i beskedent omfang er med på den galaj. De har været indtil man fik underretninger om, hvad det egentlig var, at banksvinene lavede på Cayman Island med deres flexlort og valutaen. Så fik de den udelte fornøjelse at betale “husleje”. Rohde gnækker i hvert fald skadefro. Den spøg blev Danske Bank dyr – der var også en direktør i Danske Bank, der pludselig skulle have mere tid til familien.

  Nu er det chefbanksvinet i Nordea, der “søger nye udfordringer” og hans forsøg på at flytte hovedkvarteret til Holland gennem en fusion med AMRO er jo også faldet på gulvet – fordi forsøget på at undgå den svenske bankinspektion førte ham (gennem Holland) lige på ECB-bankinspektionens huggeblok. Så det forsøg på at undvige kontrollen gik også galt.
  Det vil tage nogen tid inden de perverse og underbegavede banksvin opdager, at det at stå udenfor Bankunionen tvinger de hjemlige bankinspektioner til at være mere brutale.
  Vi skal nok få masser at grine af her i julen, hvor banksvin hænger sig i sommerhuset, fordi de ikke tør se en årsafslutning i møde.

  Det, der er problemet er, at Putin har det med at true med atomvåben, når han sender rykkerskrivelser til sine bankforbindelser. Hvorfor skulle han ellers true Stockholm? Vi andre vil jo kun more os ved at se Stockholm forvandlet til en radioaktiv ruinhob – bare vinden bærer fra.

  Der er ikke nogen realøkonomisk baggrund for bevægelserne.

  Det, der sker er, at Nordea’s balance bliver forringet i fremmed mønt.

  Et hæderligt svensk banksvin? Betegnelsen er selvmodsigende i så mange dimensioner. Påstanden er den frækkeste siden Maria kom med historien om Helligånden.

  Det jeg afventer i den sammenhæng er at en af Putins bødler kommer på besøg i Sverrig og tæver banksvinet ihjel – det plejer han jo at gøre (Putin altså – han er ikke spontan, han er opfarende) – det bliver en meget langtrukken og smertefuld død.

  En devaluering vil i øvrigt heller ikke hjælpe Sverrig, for importen skal stadig afregnes i USD eller EUR. Eksport fra Sverrig? Der ER en grund til at surströmming ikke har vundet popularitet – selv ikke hos kineserne, der eller guffer griseører og – haler med noget, der måske minder om fornøjelse. Volvo? De er da lavet i Kina? Ikk’?
  Det var så fint nok, at svindlerne fik snøret de gule skævøjede til betale for det fallitbo; men jeg tvivler på, at de hopper på den én gang til! Godt nok er de både skidtvigtige og dumme; men…….

 16. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er trusler med atomvåben vel ret ligegyldig? Med mindre man ønsker at udradere hele kloden! Ret formålsløst, så længe man hverken har base på Månen (hvis nogen overhovedet har været der) eller på Mars! Så lad os holde os til IRL på Jorden – please. Google i øvrigt mine forslag og find ud af, hvordan kapitalmarkeder fungerer.

 17. Af niels Lemche

  -

  TB, på en eller anden måde har du ikke fat i måden, det svenske system er skruet sammen på.

  Du skulle nok tage og læse Stig Larson med hans udlægning af, hvordan tingene er bundet sammen. Det er ikke behagelig læsning, kan jeg love dig. Man har længe diskuteret, om han blev likvideret for at komme for tæt på. Vi kommer i Danmark ikke engang i nærheden af det system.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er i øvrigt meget enig i nedennævnte udlægning, med følgende tilføjelse. Fidel var en gemen kommunistisk terrorist – som DR2 nu rydder sendefladen for – at mindes. FØJ FOR DEN LEDE!

  “Uffe Ellemann om Fidel Castro: Han var en farlig ballademager
  Fidel Castro var en dødsensfarlig ballademager under den kolde krig, mener Uffe Ellemann-Jensen (V).”

 19. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu kan jeg godt læse svensk; men gør det naturligvis af princip IKKE. Smagløs idé!

  Men selvfølgelig bliver dem, der kommer for tæt på likvideret – en af grundene til, at jeg ikke tager trapper – en anden er en udpræget dovenskab.

  Selvfølge myrdede man også Alan Turing! Det burde enhver med et perifært kendskab til gruppeteori (og mit er perifært) have sluttet sig til for 30 år siden.
  Det har været almindelig kendt blandt matematikere (hvorfor tror Du, at det hedder Apple?)

 20. Af niels Lemche

  -

  TB, han er forlængst oversat.

 21. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Er ikke desto mindre forbigået min opmærksomhed.

 22. Af niels Lemche

  -

  TB, helt i orden; men du ved derfor ikke, hvor stor afstand, der er mellem regeringen i Stockholm og svenskerne ude i landet. Der er ikke megen respekt for det offentlige system, og bor man ikke i byerne, kan de råbe og skrige, som de har lyst i Stockholm. Ingen lytter efter.

  Nu bruger politiet deres kræfter på at jagte flygtningen ved grænserne, flygtninge, som for tiden brillierer med dere fravær; men det betyder, at der er frit for alle på vejene, hvor 80-kilometerskilte straks bliver til anbefalinger af, at man kører 120 km.

 23. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Der er jo ikke den store principielle forskel.

  Ser Du på Danmark, så er det klart delt i den tredjedel, der bor i København og Nordsjælland, som kører i deres lukkede kredsløb – og resten af landet.
  Samtidig har man en enorm offentlig sektor i København, som ikke laver noget som helst fornuftigt.

  Der er kun én ting at gøre – flytte den. Der er så ikke nogen af medarbejderne, der flytter med – heldigvis – de har ikke lavet noget i de sidste 50 år – intet.
  Jeg har selv prøvet at flytte noget til Grønland. Der var folk, der ikke lavede det fjerneste! Alle jerimiaderne om de frygtelige konsekvenser med tabet af erfaaaaaringen. De havde ingen erfaring – de havde nemlig ikke lavet noget.

  Det er så formentlig også en af baggrundene for at nedlægge FKO.- de lavede intet fornuftigt.

  Det kan så lade sig gøre, fordi hovedparten af de ansatte – specielt dem i de højere lønrammer sidder i deres dyre ejerboliger, som de aldrig kommer til at betale – aldrig. Det er insolvente flextumper.
  Der skal såmænd nok komme vækst – bare ikke i København.

  Jeg havde så gerne set større brutalitet udfoldet overfor disse nasseprinser.,

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Der er én ting, man igen fuldstændig overser med Brexit:

  Nemlig kontrollen over finanssektoren.
  Det viser sig jo, at det er pløkumuligt på nationalt plan at holde blot nogenlunde opsyn med bankernes “forretningsmetoder” – Finanstilsynet er som de andre tilsyn en dårlig vittighed.

  Derfor er der brug for endnu mere EU, fordi den finansielle kriminalitet er netop grænseoverskridende. Der er noget narkohandel – javel; men det er det mindste af den grænseoverskridende kriminalitet.

  Med den finanssektor England slæber rundt på, så er det ikke muligt at gøre som USA, nemlig erstatte den nødlidende statsgæld med statsobligationer – man taler om, at der skal udstedes 60 mia. GBP i ny statsgæld. Jeg har mine reservationer omkring det, fordi jeg tror ikke de obligationer kan sælges.

  Det er det samme problem Sverrig (også kaldet Europas Venezuela) står med. SEK er simpelt hen for lille en valuta. Sverrig har en forholdsvis stor udenlandsgæld (og offentlig) – hvad Danmark ikke har. Sverrig kan ikke redde deres banker med at udstede statsobligationer – det holder kursen ikke til. Sverrigs kreditværdighed er ikke så stor, at det kan lade sig gøre at redde Nordea (den eneste globalt systemisk vigtige bank i Norden).

  Danske Bank er et problem for Danmark; men indtil videre kan Nationalbanken holde problemerne nogenlunde i ave.
  At Danmark så for 30 år siden skulle have været med i Euroen, det er soleklart; men det kom vi så ikke. Idioterne – og de er idioter – i Dansk Folkeparti peger på Sverrig som et strålende eksempel: Hvorfor ikke Venezuela? Der går det jo også fremragende? Nå, ikke!
  Dansk Folkeparti er som at hoppe ud fra en høj klippe – de første 999 meter går det “strålende” – det er kun den sidste meter, der er farlig!

  Helt typisk er Nordea’s repræsentant i Folketinget – Tulletåben med Dansk Folkeparti – i svære vanskeligheder. Eller rettere: Nordea er i vanskeligheder så det sprøjter med hoveder på direktionsgangen. Når Nordea raller, kvæles Sverrig – som om det skulle være en dårlig ting?

 25. Af Svend Jensen

  -

  Den tysksindede hr. Lemche har endelig bekendt kulør. Mon hans dominatrix frau Merkel påskønner det? hun kan udnævne ham til Gauleiter når Neuropa genopstår.

 26. Af niels Lemche

  -

  Svend Jensen, hvad har det her dog med bloggens emne at gøre …. eller fik du bare en fiks idé?

 27. Af Svend Jensen

  -

  Hr. Lemche har lidt ret. At hr. Lemche er tysksindet, er nok ikke en fiks idé efter Brexit. Det annammede han nok i fyrrerne, efter at han overværede prøjsisk strækmarch.
  Indlægget har med Brexit at gøre, at det nu efter Brexit måske er smartest at skifte over til at blive Anglofil. Det er der mere fremtid i, da EU er en taberklub for de rige ‘banksvin’.

 28. Af niels Lemche

  -

  Jo, SVEND JENSEN, det gjorde jeg nok. Jeg er født i september 1945, så det kneb lidt med strejkmarch, og jeg må indrømme, at år senere i det danske forsvar var det nok også så som så med denne tyske måde at gå på, som i øvrigt i dag vist mest praktiseres af russerne.

  Men dit indlæg svarer nok til dit niveau.

 29. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Ja, jeg undrede mig også en anelse.

  Men det er formentlig en indikation af, at Tyskland formentlig hjemkalder sit lån til Nord Stream ledningen – det er penge Rusland ikke har.

  Nu hjemkaldte man tilsyneladende lånet til Iran, så Iran var nødt til at opgive sine atomvåben.

  Sammenbruddet foregår helt planmæssigt. Olieeksporten fra Venezuela, Libyen, Marocco (?), det nordlige Irak og Iran holder op – ganske som forudset – og der er masser af olie. Masser. Nu få vi se, når man om en måneds tid får lidt plads i lagerne, så man kan købe ind igen – til favorable priser naturligvis.

  Det er så også grunden til, at Rusland aldrig nogen sinde kommer på fode igen. De oliekilder i f.eks. Venezuela skal nok komme i sving igen; men det bliver under et helt andet styre end det nuværende. Så længe de idioter sidder ved magten, så er der ikke nogen, der vil investere, så produktionen kan genoptages. Men den slags tager tid – de lande skal have noget mere borgerkrig. Man skal jo have fjernet kommunisterne fra olieindustrien og fra regeringen.

Kommentarer er lukket.