Aleppo – og R2P

Af Uffe Ellemann 120

Hvad kan vi lære af Aleppo? Vi kan lære, at det stadig er sådan, at den der er brutal og hensynsløs nok får sin vilje. I hvert fald i første omgang. For man kan da stadig håbe, at den sejr, Rusland og Iran har vundet ved at sønderbombe millionbyen uden hensyn til de mange civile ofre, viser sig at være en Pyrrhussejr.

Det har længe stået klart, at sådan måtte det gå. Da først Putin satsede stort, og smed sine styrker ind – uden skelen til den hjemlige økonomi, som er ved at ligge i ruiner – skrumpede USA’s og vestens handlemuligheder voldsomt ind. For ingen turde risikere en militær konfrontation med Rusland – og slet ikke i en så uoverskuelig konflikt.

Forhistorien er lærerig: Assad havde overskredet Obamas ”røde linje”, da han brugte giftgas mod sin befolkning. Men der skete ingenting. Et flertal i det britiske parlament blokerede for britisk anvendelse af militær magt, og i den amerikanske kongres var stemningen den samme – så Obama gjorde som en anden Chamberlain i 30’erne, da Italien blæste højt og flot på Folkeforbundet og bombede Abyssinien sønder og sammen. Han sagde fy. Og lod Putin redde en smule ansigt for sig med aftalen om, at den syriske regering afleverede sine kemiske våben til destruktion, eller i det mindste nogen af dem… Signalet var dermed givet: Der er frit spil for brutal magtanvendelse.

Sådan gik det. Og sådan går det, når ledere af store magter kommer med trusler, de ikke følger op med handling.

Vi skal måske endnu længere tilbage end til historien om “den røde streg” for at finde årsagen til, at den brutale magt fik frit spil – nemlig ved konfliktens start for fem år siden, hvor det hurtigt stod klart, at der ikke ville komme militær intervention i Syrien fra USA eller Europa. Og det er forståeligt nok, selv i bagklogskabens klare lys, når man betænker den utroligt komplicerede situation med mange sekter og klaner i indbyrdes strid. Det fik selv Bosnien til at ligne et forholdsvis enkelt spil.

Men USA og Europa forsømte at skabe humanitære udveje for de mange civile ofre for konflikten. Her kunne der være gjort noget! Indtil den seneste optrapning af den russiske intervention var det stadig muligt at etablere sikre zoner med militær bevogtning. I stedet lod man nabolandene bære byrden med de mange flygtninge – og forsømte i øvrigt at sende tilstrækkeligt med bistand til disse nabolande. Så er den megen snak om støtte i nærområderne” jo ikke meget værd…

Rusland har nu nået sine mål: Assad blev ikke væltet, og Rusland spiller igen en rolle i Mellemøsten. Det samme gør Iran og de militser, Iran støtter. Vesten har ladet sig spille af brædtet. Tyrkiet – hvis rolle som NATO-allieret er bragt i tvivl af Erdogans udvikling i retning af autokratisk leder – har lugtet lunten, og søger en forståelse med Rusland.

Vil en kommende præsident Trump gøre det samme?

Der er Putin-klakkører nok i Europa, hvor mange er så optaget af de indre problemer, at de er rede til at se stort på den eksistentielle trussel mod vores vestlige samfundsmodel, som udspringer af Ruslands brutale adfærd.

Man kan sørge over, at de fine principper er blevet trådt under fode.

R2P – Responsibility to Protect – var et fint princip, som blev vedtaget af alle verdens lande ved det store FN-topmøde i 2005. Det skulle forhindre gentagelse af de folkemord og forbrydelser mod menneskeheden verden senest havde oplevet i Srebrenice og Rwanda.

R2P bygger på den forudsætning, at et lands suverænitet indebærer en forpligtelse til at beskytte alle befolkningsgrupper mod forfølgelse og krænkelse af deres menneskerettigheder.

I praksis begrænses princippet af de store lande villighed til at acceptere indgriben udefra, når et lands ledelse ikke lever op til R2P. Det indebærer, at FN’s Sikkerhedsråd skal give mulighed for at anvende magt i henhold til FN-pagtens artikel VII.

Der har været adskillige sager oppe at vende siden 2005: Kenya, Sudan, Libyen – og Syrien. Men jo værre, tingene har udviklet sig i Syrien, desto vanskeligere har det været at få resolutioner gennem Sikkerhedsrådet. Rusland har benyttet sin vetoret mod alle forslag.

Det betyder, at R2P er blevet udvandet til en slags ”Responsibility to Protest” – eller ligefrem ”Responsibility to Play-it-safe”, når det vælter ud med undskyldninger for, hvorfor man ikke gør noget…

Da R2P blev vedtaget, sagde en anerkendt amerikansk forsker, at det var ”den vigtigste ændring i vores opfattelse af suverænitet siden den Westphalske Traktat i 1648” (Anne-Marie Slaughter fra Princeton).

Det mangler vi stadig at se beviser på I sagen om Aleppo. Her har makkerparret Putin og Assad blæst på krigens love og den retsorden, som blev fastlagt i Nürnberg og Haag, og har tøndebombet sig til at få deres vilje.

Forhåbentlig vil de ansvarlige for krigsforbrydelserne blive draget til ansvar. Men det forudsætter politisk ledelse i Vesten, som vil stå fast på de værdier, der hyldes ved festlige lejligheder. Har vi den ledelse efter den 20. januar 2017?

120 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  USA har i årevis velsignet verden med en regn af masseødelæggelsesvåben. Overalt har USA med overlegen kraft destrueret umådelige værdier fra terrorbombningerne af Europa i forbindelse med 2. verdenskrig, atombombningerne af Japan og Napalmindsatsen i Vietnam plus mange andre større og mindre krige – ingen nævnt, ingen glemt.

  USA har helt uegennyttigt påført verden utallige krige, og hvad er takken? Ikke en eneste krig i Nordamerika og USA. Jeg foreslår, at den næste store krig afvikles i Nordamerika på USA’s territorium. Jeg er sikker på, at især Sydamerika, Europa naturligvis og Asien men også Afrika finder det urimeligt, at USA ikke har fået sin del af det store gode som krig er. Jeg forstår godt at Obama blev sur og ikke bombede Syrien, som man plejer.

  Det er gennemført uretfærdigt at fratage amerikanerne noget som alle andre har nyt godt af, og jeg er overbevist om, at der er et stort flertal i verden udenfor USA, som vil stemme ja til valget af USA, som afholder af den næste store krig. Vi mindes alle Brasilianernes glæde, da de omsider fik de olympiske lege til Rio. Hvis verden uden for USA står sammen, vil det lykkes. Det skulle bare mangle andet. Det skylder vi dem.

 2. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Jacob Schmidt Rasmussen. Jeg vil blot stilfærdigt minde dig om, at den daværende statsminister på forhånd var blevet orienteret af bl.a. FE og FN’s våbeninspektører om, at Saddam IKKE længere rådede over masseødelæggelsesvåben. Men den oplysning valgte man helt bevidst at ignorere.

 3. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Jacob Schmidt – Rasmussen: Jeg vil blot stilfærdigt minde dig om, at den daværende statsminister på forhånd var blevet orienteret af bl.a. FE og FN’s våbeninspektører om, at Saddam IKKE længere rådede over masseødelæggelsesvåben. Men den oplysning valgte man helt bevidst at ignorere.

 4. Af Lars Drejer

  -

  Rusland har kun én hovedinteresse i Syrien, og det er at bevare deres flådebase. Det samme gælder på Krim. Der er tale om en almindelig militærstrategisk udvikling, hvor mulighederne for at placere sig bedre er opstået, fordi USA har valgt at forholde sig passiv. Iøvrigt skal man i den sammenhæng huske på at USA heller ikke forlod Guantanamo da Cuba blev selvstændigt. Og Briterne er heller ikke villige til at forlade Gibraltar. Så der flyttes lidt rundt på magtbalancen her og der fra både øst og vest. Desværre er der mange civile ofre i Syrien. Det kunne man måske have undgået ved at garantere Putin at han kunne beholde sin flådebase – no matter what!. Men det er selvfølgelig nemmere at se nu hvor det er gået helt galt.

 5. Af J Nielsen

  -

  “Ikke en eneste krig i Nordamerika og USA.”

  Idet der her af indlysende grunde ses bort fra borgerkrigen, som kostede ca. 1 million mennesker livet. Svarende til 3% af befolkningen.

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  ” Et flertal i det britiske parlament blokerede for britisk anvendelse af militær magt…”

  Et flertal af de britiske politikere støttede rent faktisk en militær intervention i Syrien, indtil to britiske islamister myrdede den britiske soldat, Lee Rigby, i London, ved at skære halsen over på ham på åben gade.

  Den ene af terroristerne sagde, at de myrdede Lee Rigby, fordi britiske soldater dræber muslimer.

  Så skiftede de britiske politikere mening, og vedtog ikke at sende soldater til Syrien.

  De britiske politikere blev simpelthen bange for, at udløse en terrorkrig i Storbritannien, hvor britiske islamister dræbte hjemvendte militærfolk og krigsgale politikere, samt angreb militære mål i Storbritannien, hvis de sendte soldater til Syrien “for at dræbe muslimer”.

  Måske viser mordet på Lee Rigby – og især de britiske politikeres efterfølgende reaktion – at det er det blevet umuligt at håndhæve R2P i muslimske lande, når vi samtidigt modtager alle, der flygter fra de konflikter, vi vil gribe ind i, uanset om de er fanatiske islamister, eller ej…

 7. Af niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, egentlig ikke, men har nogle konkrete forslag til løsning. Uha uha, er der nok nogle, der siger.

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lars Drejer: Jeg er ikke så sikker på, at Putin vil bevare flådebasen. Den giver ham kun udgifter og problemer.

  Putin er fanget med overforstrækning.
  Königsberg, Murmansk, Latakya, Krim.
  Putin har ikke råd til skibene eller besætningerne. Vedligehold af skibe og baser kræver nemlig penge – mange penge – hele tiden. Det dyreste af alt er: Hangarskibe – medmindre, man er smart.

  Da budgettet forudsatte en oliepris på 70 USD/brl. Den har siden 2014/15 ligget på 40-50 USD/brl. Det er en alvorlig manko for en økonomi, der udelukkende består af olie. Ruslands store problem er, at der kun er udsigt til lavere oliepriser igen.
  Det, der er sket er, at olieeksporterende lande i Nordafrika og Sydamerika er forsvundet. Bag mange af Brasiliens problemer ligger også, at olie ikke er, hvad de troede olie var.

  Når landets styre hviler på en urealistisk høj oliepris, så forsvinder LANDET.

  Mht. til flådebaser, så er de noget af det, der skal spares væk. Set fra et Nato-synspunkt så er det udmærket, at disse baser forbliver som et blødende sår i Ruslands ambitioner. Der er jo en betydelig befolkning, der skal forsynes – og som intet producerer selv. Det er jo ikke de lønninger som personellet får – det er hele det omkringliggende samfund, der skal opretholdes. Det er så praktisk nok – set fra Putins side – et mytteri har svært ved at sprede sig udenfor basen.

  Et andet formål med disse mobiliseringer og flytten rundt med tropperne er, at de aldrig bliver samlet til at lave et militærkup.
  Rusland har jo alle mulige fantastiske ekspansionsplaner; men der er IKKE penge til dem.

  I torsdags var guldprisen nede i 1125 USD/oz – dvs. den noterede pris, den virkelige ligger nok noget længere nede – guld er gået illikvidt!
  Der er ikke flere USD tilbage i den russiske valutareserve. Desuden har Rusland afskåret sig selv fra import af fødevarer.

  Set fra Vestens side, så drejer det sig udelukkende om at sulte Rusland ud – det skal nok komme, for de har holdt fødevareprisen så lavt, at det ikke kan svare sig for bønderne at producere. Bare rolig, det skal nok blive meget værre for kommunisterne – ligesom sidste gang.
  Problemet for den Frie Verden er at undgå, at det russiske kollaps lander på vores tæer.

 9. Af Niels Larsen

  -

  @ J. Nielsen

  Lidt en overdrivelse.

  “Nordstaternes tabstal er meget nøjagtigt opgjort til 359.528 døde og 275.175 sårede, mens Sydstaternes tab anslås til ca. 258.000 døde og 225.000 sårede.” http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_ca._1770-1920/Den_Amerikanske_Borgerkrig

  @ Jakob Schmidt-Rasmussen: “Måske viser mordet på Lee Rigby – og især de britiske politikeres efterfølgende reaktion – at det er det blevet umuligt at håndhæve R2P i muslimske lande, når vi samtidigt modtager alle, der flygter fra de konflikter, vi vil gribe ind i, uanset om de er fanatiske islamister, eller ej…”

  En ganske rimelig antagelse. I øvrigt er vi i de vestlige lande vist dødtrætte af at føre håbløse og ikke mindst udsigtsløse krige i muslimske områder med eftyerfølgende forpligtelse til at smide milliarder i ligegyldig genopbygning – ligegyldig fordi muslimerne omgående ødelægger det genopbyggede igen.

  Lad muslimerne slå hinanden ihjel – men hold dem væk fra Europa!

  @ Lemche

  Har vi ikke prøvet med “konkrete løsninger” i årevis – uden effekt?

  Min konkrete løsning – når nu den med æggene tydeligvis ikke falder i god jord (sik!) er at lade dem i fred dernede og tvangssende de herværende tilbage til sandkassen.

 10. Af niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jo, og derfor skal vi begynde helt forfra og fra en helt anden vinkel. Se mine indlæg på chefredaktørens blog, hvor de gerne må komme — endnu.

 11. Af Jan Andersen

  -

  Man kan spørge Uffe E – hvem er “VI”, er det Danmark eller er det Danmark plus USA, EU og Nato ?

  For Danmark kan “vi”, ellere rettere statsministeren lære ikke at blive manipuleret ind i en krig Danmark ikke har og bør have del i.

  Det er fuldt dokumenteret at krigene i Iraq, Libyen, Ukraine og Syrien var orkesteret af USA med formålet at destabilisere disse lane og overtage kontrollen. Også “krigen” mod Rusland er for at destabilisere Rusland.

  Hvor dumme danskerne var véd vi ikke, men rigtig molbo dumt at blive med med at hoppe på planen Hillary Clinton lagde i sin tid. Den eneste grund til vi ikke fik WW3 i Syrien mod Rusland og Kina, sandsynligvis en atom af slagsen, var den amerikanske valgkamp satte alt på hold indtil det var afgjort om Clinton eller Trump vandt. Alt var forbededt, i Syrien og og Østeuropa til den store krig. Det virker somom nogen også ønsker at destabilisere Europa, lægge Europa i runiner, for det er hvad man er igang med.

  København og Ørestaden bliver som Marseille og Bruselles, det tror jeg ingen kan stoppe – København bliver invaderet af 100.000´vis med svensk pas fra Sydsverige, brokvarterene bliver no-go zoner, den indre by kvalt af de omkringliggene brokvareterer.

  Millioner af unge muslimer i Europa bliver skubbet ud af samfundet, har intet job, ingen uddannelsee, ingen penge, ingen fremtid i det Uffe kalder “vores” samfund – det kan her efterlader til vores børn og børnebørn bliver den mørkeste peiode i Europa´s historie, kommer til at strække sig mange generationer frem. Andalusien overlevede, men idag er anderledes, der vil ikke ske en integration, men en kolonisering hvor hele samfund opstår og skubber de eksisterende samfund ud, som gøgeungen der skubber de andre ud af reden.

  Tillykke Uffe E og hans “vi” venner, i ødelagde det vores forfædre brugte århundreder på at opbygge, og som i rev ned på et par årtier.

 12. Af Mette Marit

  -

  Enig lad os endelig få sat gang i retssager mod alverdens krigsforbrydere. Skal vi starte med Anders Fogh?

 13. Af j nielsen

  -

  “Lidt en overdrivelse.

  “Nordstaternes tabstal er meget nøjagtigt opgjort til 359.528 døde og 275.175 sårede, mens Sydstaternes tab anslås til ca. 258.000 døde og 225.000 sårede.” http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_ca._1770-1920/Den_Amerikanske_Borgerkrig

  Det var de militære tab. Det gik også hårdt ud over civilbefolkningen.

 14. Af Flemming Lau

  -

  Ja og bagefter giver vi alle maridts søstrene en over nakken, med en våd søndags Berlinger!

 15. Af niels Lemche

  -

  THOMAS BORGSMIDT, måske måske, men måske redder Trump ham ud af hans vanskeligheder. Trump har tydeligt markeret, at Kina kommer først på hans shit-.liste. Puttes ambitioner i Syrien er garanteret meget begrænsede: To flådebaser, hvor han kan gemme sin plimsoller væk, dvs. Assad bevares, så længe der er brug for ham, mens Assads rige stopper ved Aleppo-Homs-Damaskus-hovedvejen. Amerikanerne får hovedansvaret for at regulere forholdene i Irak og i det østligste Syrien, mens Erdogan kan se, hvad han kan gøre ved kurderne. Her har han en allieret i iranerne, som i længden ikke kan være begejstrede for russernes indtog i Syrien.

  Men lad os nu se. Min søn ankom fra Århus med navnet på et supertalent inden for operaen, Amira Willighagen. Jeg havde aldrig hørt om hende. Hun er er Guds gave til en lidende menneskehed. Tænk, hvis vi ikke havde musikken. Bevægelser som taleban og IS jagter dem, der elsker musik. Det viser i sandhed, at de er djævlens yngel.

  Yndskyld jeg blev lidt metafysisk, da jeg hørte den lille pige.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Jeg stødte i øvrigt på en meget interessant og vel researched artikel på net siten Newspeek.info omkring Syrien emnet. Bestemt værd at læse:

  EN ANDEN “SANDHED” OM SYRIEN
  NewSpeeks nye blogger, Henrik Ræder Clausen ser nærmere på konflikten i Syrien og afdækker mange af de myter, som de etablerede medier har været med til at skabe. Blandt andet at, der skulle være tale om en borgerkrig i gængs forstand.

  http://www.newspeek.info/en_anden_sandhed_om_syrien

 17. Af Hr. J. Hans en

  -

  Hvad kan vi lære af Aleppo?
  Skriver Ellemann.

  Vi kan vel lære, at Danmark og USA ikke længere skal starte krige i den muslimske verden.
  Og støtte terrorist grupper.
  Så Rusland skal ind og standse krigene.
  Krigen i Syrien skyldes USA`s og Danmarks krig i Iraq fra 2003.

 18. Af Henning Svendsen

  -

  Som en Gud vil Proffessoren splitte dem op i små enklaver og give den hver et nyt sprog -således at de bliver ufarlige og ikke Påbegynder et nyt Babelstårn
  Spørgsmålet er bare om de står skoleret og klapper hælene sammen!-de har jo nemlig deres egen Gud som har en lidt anden mening.

 19. Af niels Lemche

  -

  HENNING SVENDSEN, fatter du intet? Fatter du ikke, at der ikke er en syrisk nation, eller en irakisk, men at det er to kunststater skabt af vestmagterne for hundrede år siden. Der er absolut ingen solidaritet mellem de forskellige grupper i de lande.

  Og det med den amme Gud: Man må bare spørge: Aner du overhovedet noget om det, du skriver om?

 20. Af niels Lemche

  -

  Men på foranledning af en række indlæg her og på andre blogs:

  Den gigantiske fejl, der er begået og stadig dominerer, er antagelsen, at Syrien og Irak er lande som vore egne. Det er det sidste, de er. I stedet for at begynde med stereotypen: En stat er en nation, dvs. en nationalstat, baseret på ét folk, der har en fælles identitet og en fælles skæbne, skulle man have startet med at analysere, hvordan de to lande hænger sammen, og hvem der bragte de mange etniske grupper i dem sammen. Dvs., man skulle have lagt en strategi, der ville virke, til løsningen af problemerne i de lande.

  Jamen, er de ikke alle arabere? hører jeg allerede. Jo, det er de, lige som vi nord for Middelhavet alle er europæere; men tænk så på alle de krige, der er kommet ud af at ville bringe børnene sammen i én klasse: Tyskere og franskmænd og englændere, osv.!

  Putin vil, som det rigtigt er blevet fremhævet her på bloggen, mest være interesseret i sine flådebaser. Lad ham dog få dem. I det hele taget er det nok på tide, at man begynder at revurdere forholdet til ham og Rusland. Putins største bekymring er ikke, hvad der sker på hans vestgrænse. Han buldrer op for at få opmærksomhed, og det får han. Hans største bekymring er, hvad der sker langs hans sydlige og østlige grænser. Her har han to kæmpesamfund, Indien og Kina (tilsammen mere end 2½ milliard mennesker — Rusland har 143 millioner), i en rivende udvikling. Hvornår vil de forlange Lebensraum, som kun han, dvs. Rusland, kan levere?

  Trump har allerede lagt op til dette i sit begyndende opgør med Kina. Gad vide, om han har afstemt det med sin gode ven Putin?

 21. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Syrien og Irak er mere kompliceret end som så! Tager man de kristne minoriteter, så er der en Guds forbandelse af dem. Der er grupper, der har aramæisk som liturgi-sprog, katolikker, ortodokse. Syrien har ALTID været et religiøst kompliceret område – hvilket fremgår af Juleevangeliet. Udelukkende at gøre det til et internt muslimsk opgør er en oversimplifikation.

  Du har så ret i, at Putler er hamrende angst for, at Iran skubber sine terrorister ind i f.eks. “Stan’erne”. Helt så enkelt er det heller ikke. Hvad Putin heller ikke vil have er, at der kommer gang i olieeksporten fra Iran og Irak (gennem Tyrkiet): Det vil totalt underminere prisen på olie.
  Der er jo ikke mangel på olie – der er masser af olie – masser.
  Det er en af grundene til, at miljøfimserne er så hysteriske: Deres lille smørhul af nonsens er truet på eksistensen – en oliepris på 10-20 USD/brl. vil kværke deres skolelærervrøvl. Det tager jo kun en vinter at afsløre deres pladder om global opvarmning og energiforbrug. Klimaet skifter – det har det altid gjort. Ligeledes har grønlændere altid været tungmetal belastede.

  Det kan så næppe undgås, at olieprisen falder – der vil komme gang i eksporten fra Libyen og Marocco – det vil tage tid; men efter en periode med absolut ingen penge, så skal håndklæde-hovederne nok besinde sig. Venezuela sælger udenom markedet som vanvittige – mens landet synker ned i kaos.
  I mellemtiden stiger USD og trækker dermed prisen på fødevarer i vejret. Nu venter vi bare på dollarfaldet.

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Casper Stefanis filter sluger alt lige nu…

  Der er ingen, der har mistet lysten til, at kæmpe.

  Men vi har mistet lysten til, at støtte oprør mod sekulære, muslimske diktatorer, hvis de oprør bringer radikale islamister til magten, der er endnu værre, end de sekulære, muslimske diktatorer var.

  Vi gider med andre ord ganske enkelt ikke længere, at være nyttige idioter for radikale islamister, der kæmper for at indføre et sharia-diktatur, hvor det er lovligt at holde “vantro” som slaver, og voldtage mindreårige barnebrude …

  Som Bo Ritter Jensen skrev:

  “Faktisk vil militære indgreb mod muslimske diktaturer blot medføre, at vi bliver invaderet af endnu flere radikale islamister…”

 23. Af niels Lemche

  -

  THOMAS BORGSMIDT, Rolig, jeg kender tilstrækkelig til Syrien til ikke at undervurdere problemerne. Det var en gigantisk fekltagelse af de europæiske magthavere. Dog er antallet af kristne stået i stampe, mens den muslimske befolkning er steget kraftig. Samme udvikling som man har set i Libanon, der netop blev skilt ud af Syrien for at beskytte de kristne.

  Der er intet nyt her, men hele Syriens historie har været præget af denne diversitet. Jeg skrev f.eks. artiklen The History of Syria: An Overview for et amerikansk storværk, Civilizations of the Ancient Near East. Normalt har der været to centre, et i nord og et i syd. For 3000 år siden var det Aleppo i nord og Qatna mod syd, siden blev det Karkemish i nord og Damaskus i syd. I dag er det Aleppo i nord og Damaskus i syd.

  Men den del af Syrien ovre ved Eufratfloden: Når du er der, bliver du hurtig klar over, at dette ikke er Syrien, men Mesopotamien. Man skal være meget dygtig for at finde en naturlig grænse her til Irak.

  Så mit forslag om en opdeling af disse lande vil ikke betegne et brud med landområdets traditionelle historie.

  Og forresten aramæisk: De fleste af de aramæisktalende lever i Sverige (assyrerne) og i USA. Vi har også nogle. Havde for få år siden en student, der talte aramæisk hjemme, så hendes forudsætninger for at lære hebraisk, var gode. Sidst jeg var i Ma’alula gik jeg ned i byen for at lytte til, hvilket sprog, der taltes på gaden. Børnene legede sammen på arabisk. Aramæisk er/var noget, de talte, når der var turister. Men IS har været forbi, så der er sikkert ikke mange i live.

  Så alt i alt: Smid alle de mellemøstlige brikker op i luften og se på, hvordan de falder ned. Det nuværende politiske system har spillet totalt fallit.

 24. Af Hr. J Hans en

  -

  USA og bl.a. Danmark har startet vanviddet i Mellem Østen.
  Startende i 2003 da Iraq blev overfaldet.
  I 2007 besluttede USA, England og bl.a. Danmark, at Assad skulle væltes.
  ISIS er blevet financeret og støttet af USA, Saudi Arabien og Qatar.
  Danske piloter har myrdet løs på kvinder og børn i Iraq og Syrien i årevis.
  Fra deres sikkerhed i mange kilometers højde.
  Er det bedre at blive dræbt af danske bomber end russiske?
  I Mellem Østen er Danmark og USA en del af problemet.
  De er så absolut ikke en del af løsningen.
  Terror kan ikke forsvares.
  Men det kan sagtens begrundes ud fra Vestens ødelæggelser, massedrab og at man har tvunget millioner til at blive flygtninge.
  Sjovt nok så ødelægger Vesten altid de sekulære lande i MØ som aldrig har udgjort en trussel imod os.
  Slyngelstater som Saudi Arabien og Qatar er vores allierede.

 25. Af niels Lemche

  -

  Jaja TB, jeg prøvede at få lov til at svare dig, men filtret tog indlægget.

 26. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Der sker jo også ting og sager lige nu!

  Det er blevet meddelt fra Nordea, at de pr. 1/1 2017 kun er filial i Danmark. Så kan vi måske slippe for, at Putin forsøger at sikre sit velstjålne tilgodehavende med atombombere?
  Det er så også sket både i Norge og Finland.

  Stoltenberg har udsendt en udtalelse efter mødet i Nato-Rusland rådet. Han siger absolut ingenting – udover det finske initiativ for at få kommunisterne til at følge ICAO-reglerne.
  Ellers ved jeg naturligvis ikke, hvad man har sagt til russerne.

  Det kunne jo være, at der var en sammenhæng?

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan . . . .Aleppo – og R2P . . . . vel også stå for . . . Aleppo – ripped to pieces . . . . by ISIS, som i øvrigt Barry Soetoro alias Hussein Obama og Hillary Clinton plus Saudi Arabien, Qatar og andre velyndere (CIA) har kreeret som erstatning for fantomet Bin Laden, der rev et par højhuse i New York ned, osv osv.

  Hvornår fanden vågner folk op to – THE REAL – criminal political world?

 28. Af niels Lemche

  -

  TB, han skal have flådebasen, for så har han et sted at gemme sin plimsoller. Der skal helst være lavvandet, så man ikke ser, at den er sunket af sig selv, rustet op. Gad i øvrigt vide, hvor Georg Bush (CVN 77) er henne lige nu. Den skulle være i Middelhavet.

 29. Af Niels Larsen

  -

  @ Lemche

  http://www.gonavy.jp/CVLocation.html

 30. Af niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, tak for linket

 31. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det sidste jeg har hørt til CVN-77 er JTFEX ved North Carolina i dag; men den skulle have været færdig 16/12 – og jeg kan ikke se, hvad den har med.
  Det danske detachement er også kommet hjem.

  Men Admiral Kuznetzov? Ikke rusten – det bliver kedlen der springer i luften og efterlader et stor hul i bunden (OK, her vil rusten hjælpe til at gøre hullet større). Så skal den gå ned på tværs af indsejlingen, så man er sikker på, at ingen slipper ud af den havn.

  Men vi ser putnikkerne her også er nervøse for, hvor lussingen falder.
  På længere sigt, tror jeg ikke, at Middelhavet er interessant for hangarskibe. Dels er det for snævert, dels vil en ordentlig ordning med landbaser være mere hensigtsmæssig – og ikke så lidt billigere i drift. F.eks. Rota/Spanien, Signorella/Sicilien, Heraklion/Kreta, Incirlik/Tyrkiet. Det skulle dække behovet. Så har man de klassiske 4 for at spænde Middelhavet. Så vil der være reserver i tilfælde af dårligt vejr.
  Jeg kan ikke se, at der skulle være politiske problemer for USA efter balladerne i Nordafrika.
  Englænderne havde jo Gibraltar, Malta, Kreta og Cypern. Hvordan de har det med Malta og Grækenland i øjeblikket ved jeg ikke – det er vist lidt op og ned.

  Men det, der tegner sig er en basestruktur både over Nordatlanten og Midtatlanten hen over Middelhavet, hvor USA ikke er afhængig af noget enkelt land (dvs. der er alternativer, så man ikke kan afpresses som man blev det på Philippinerne). USA vil nok betale for, hvad de får; men de vil ikke flås. Det skulle heller ikke være nødvendigt med den rækkevidde fly har i dag.
  Dovers AFB – Incirlik var jo angivende for C-5 Galaxy på rækkevidden.

  Men man vil nok – så vidt muligt klare sig uden lufttankning over Atlanten, fordi det er noget, der for alvor koster penge. Ikke, hvis man i stedet kan klare sig med en forbindelsesofficer og en håndfuld teknikere. Kombinationen USArmy/USAF er for Europa billigere (meget endda) end at skulle rode med flåden og umulige omladninger.
  I disse Nato diskussioner skal man ikke så meget kikke efter procenterne, fordi teknologien er så fremskreden, at det er meget billigere. Der er også forskel på at have et Arme-korps og så nogle kampgrupper af brigadestørrelse. Det ER vedligeholdet, der er det store problem, som USMC opdagede i Irak. Transport koster jo ikke noget videre, hvis man har nogle ordentlige langtidsaftaler med pålidelige rederier. Med slow-steaming, så kan rederen frigøre hvad det skal være med dags varsel – han sætter bare farten op på resten.
  Det logistiske mareridt, som Falklandsøerne udgjorde – det tror jeg ikke gentager sig.

  Den bypass ratio som en CF6 har på 4 1/4 – 4½ er i dag oppe på 9. Dvs. at, hvor der er virkelig brug for at få flyttet noget luft, så kan det gøres – dvs. under starten. Når man først er kommet i højden, så laver den fan ikke det store, hvilket heller ikke er nødvendigt. Men det betyder, at der ikke er de store krav til landings-/startbaner mere. 10.000′ er der de fleste steder.
  Desuden er enhederne mindre; fordi de har fået større ildkraft.
  Vi kan ikke rigtigt sammenligne planlægningssituationerne med forholdene under den kolde krig. Det er noget russerne ikke rigtigt kan indhente, for så havde de gjort det. Det er nok ikke tilfældigt, at man ikke vil have, at russerne får fingre i den nyere motorteknologi: Jeg tror f.eks. ikke de kan lave turbineskovle i ét krystal, som så småt er ved at være standard. Det er noget, der hjælper på turbine inlet temperature og dermed brændseløkonomien.

  Det, der nok så meget ligger i hele Syrien og ISIS problemet er, at vi taler om stater, der alene kan hænge sammen ved hjælp af penge.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt borg-shit på Google+ …… god fornøjelse med pictures!

 33. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos afvigere – en overskrift på DR.dk:

  >>Anders Samuelsen vil være en ny Uffe Ellemann<<

  Er den håndfuld "folkevalgte" tomhjerner bare narcissister – eller alternativ – en håndfuld sociopater . . . lige klar til indlæggelse i en gummicelle ?

  Hvorfor vælger almuen det værste af det værste, man overhovedet kan støve op, i selv den største brandert ?

 34. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  “Aksemagterne” er idag Kina-Pakistan-Iran, og som dengang lader de sig kun bekæmpe ved inddæmning. Det har Trump jo indlysende indset, hvorfor han genoptaget kontakten til Taiwan, og vil forbedre USA’s forhold til Rusland, Indien og Philippinerne. Japan og Australien er allerede på plads. Svageste led er faktisk Europa, som totalt fejltolker verdensituationen ved som Uffe Ellemann at se verden gennem fortidens briller, nemlig koldkrigsbrillerne. Men Rusland er forlængst ikke længer nogen supermagt, men derimod USA’s og Europas sikkerhedsmæssige partner. Som Rusland også var det, da “Aksemagterne” var Tyskland, Italien og Japan. Iøvrigt er de nuværende som daværende “Aksemagters” største svaghed, deres eget underskud af råstoffer. hvilket er endnu en indlysende grund til at skubbe Rusland ad Kina til. Uffe Ellerman var udenrigsminister i perioden 1982-1993, eller altså for mere end tre årtier siden, og har kørt i samme rille lige siden uanset verden jo har ændret sig markant siden da. Kunne Uffe Elleman dog ikke snart enten skifte plade eller slukke for sin pladespiller.

 35. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Vil lige tilføje, at jeg p.g.a. af arbejde jævnligt opholder mig i Indien, og der i indiske presse så følger den indiske regerings anskuelse af verden, og det “aksemagt” scenarie, som jeg i min tidligere kommentar har beskrevet, er faktisk det scenarie, som Indien allerede ser udspille sig ved dets nordlige grænse. Og Rusland tilsvarende ved landets østlige og sydlige grænser. Derfor også trist at se i dagens Berlingske, at vor nytiltrådte udenrigsminister har Uffe Ellemann som sit forbillede. Måtte Danmark snart skifte fra denne liberale/ideologiske anskuelse til en konservativ/realpolitisk anskuelse af verden, ikke mindst for Danmark skyld..

 36. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Undskyld, der smuttede et “ikke” ud af min første kommentar, da Rusland p.g.a. sin rigdom på råstoffer selvsagt IKKE skal skubbes ad Kina til.

 37. Af Helge Nørager

  -

  Nu mener Anderes også at han er det mest kompetente menneske, nogensinde som udenrigsminister.
  Hvilke kvalifikationer tænker han på ?.
  Hans evner udi selvbedrag og fantasi folketingsvalg ?.

  Hvis ikke det var så tragisk, er det næsten morsomt.

 38. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Rusland Vestens partner? Nix, den chance er forspildt – for altid!

  Rusland overlever næppe og går til i en (blodig) borgerkrig.

  At Rusland så måske vil forsøge, at bede om godt vejr, det kan ikke udelukkes; men forekommer usandsynligt. Der vil blive tale om total afrustning af Rusland.

  Om russerne vælger at give sine klakører et nakkeskud? Meget sandsynligt, sådan plejer kommunisterne at gøre.
  Rusland har så rigelig vist, at det ikke evner at virke som noget som helst – trods den mest udsøgte og elskværdige behandling. Det er selvovervurderende og ondskabsfulde skadedyr – som skolelærere så ofte er.
  På trods af, at de havde fået besked på, at de ikke måtte, så har de begået endnu en forbrydelse mod menneskeheden i Aleppo.
  Kineserne kommer også til at tage det af Sibirien fra dem, som det passer kineserne.

  Vil de radikaliserede muslimer syd for Rusland sprætte russerne op – formentlig ja. Specielt nu hvor Rusland ikke har oliepenge at bestikke dem med, så vil russerne krepere. Ingen muslim har nogen grund til at holde kniven væk fra struben på en russer. Det vil nok heller ikke ske.
  Iran skal nok komme krybende og vil tage Ruslands markedsandel fra dem på energiområdet.

 39. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche:

  Jeg er enig i, at den statsstruktur, der er i Syrien og Irak i dag – such as it is. Er uholdbar. Vi taler om ørkenområder med dårligt definerede grænser – der er kun det tilbage, at lade ørkenen være grænsen, som romerne gjorde i Nordafrika – ikke at det er nogen holdbar løsning.

  Jeg hæfter mig i elendigheden ved, at ærkebiskopatet Antakya er blevet genbesat med en kardinal.

 40. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Ja, Helge, hvorfor skulle LA dog have seks ministre, når K måtte nøjes med 3? Og LA endda totalt uden ministererfaring. At udskifte Bertel Haarder med en LA’er som kultur&kirkeminister i en tid, hvor et stærkere værdimæssigt sammenhold er mere tiltrængt end siden besættelsen, samt at indsætte en LA’er som udenrigsminister i stedet for en K’er – f.eks. Per Stig Møller – for at sikre en mere konservativ/realpolitisk anskuelse i tråd med USA’s nyvalgte præsident er simpelt hen fatalt for Danmark. Måske forklarligt i personlige, politiske ambitioner, men så ambitioner uden noget at have dem i.

 41. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Jeg er mere loren ved CVN-78 Ford. Den skulle have været i tjeneste for et halvt år siden.

 42. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jørn Strand Nielsen:

  Ruslands råstoffer betyder ikke noget i relation til Kina.

  1) Kina og Rusland vil have modsat rettede interesser, så derfor er det tvivlsomt om de kan finde et relevant bytteforhold.

  2) Kina vil ikke kunne holde sin position og vil derfor fremover bruge væsentligt færre råvarer.

  3) Rusland har ikke en fødevareproduktion, der kan holde egen befolkning forsynet, hvorfor der heller ikke kan eksporteres til Kina.

 43. Af Anders Brun

  -

  Jørn, jeg tror du har helt ret med aksen kip. Problemet er Putin ikke har indset at han tabte den koldekrig og hvis han skal ind i varmen i vest så er han nød til at gøre lidt indrømmelser, ud af østukraine og krim.

  Jeg tror desværre putte er for naiv til at se han er piv åben i flanken. Det kan koste ham dyrt.

 44. Af Helge Nørager

  -

  Det er kommet frem med højesterets fortolkninger, at det ikke er ulovligt for Danmark at angribe en selvstændig nation i en uopfordret angrebskrig.
  En krig som var baseret på blandt andet, løgne udtalt af en statsminister fra folketingets talerstol, en krig som UN’s sikkerhedsråds, ikke støttede.
  Der vil aldrig kunne retsforfølge nogen som helst mere.
  USA har ikke skrevet under.
  Mange lande i Afrika, har trukket sig fra ICC.
  Osv.
  Irak var løgnens krig, hjulpet frem af en click ivrig halelogrende presse uden evner til kritik.
  Det er blevet udnyttet til fulde i den sidste valgkamp i USA, ingen behøver sandheden, når krige føres straffrit baseret på løgne, selv når løgne afsløres betyder det intet.
  Chilcot, er det en middags ret spørger de fleste i Danmark.
  I Danmark gemmer vi hovedet i sandet og ser splinten i andres øjne, og uddeler så lidt flere ridderkors til de 90, som sendte Danmark i krig mod Irak.
  Ps. Tak for bemærkning Niels, det er som nok flere ting vi er tæt på, at være enige om. Nus Missekatte, og god jul alle.
  pps. 36 timer til svar på 4 års scanning, dem som har prøvet, ved hvad det skaber af tanker.
  Til dem som ikke har, håber i aldrig kommer til at vide det.

 45. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Brun: Jeg tror IKKE Putin er naiv mht. Kina.
  Det er noget andet, der er galt: Rusland er i færd med at falde fra hinanden. Putin véd det. Vi kan høre det på Putnikkernes propaganda her på bloggen. Det minder om Hitler skigerier de sidste dage i bunkeren – selv Holger K. bliver kørt frem.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager.
  Vi beder til at alt kommer til at gå som du ønsker. God jul og et lykkebringende nytår til dig og dine.

 47. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg ser, at Putler fastholder sin oprustning – jeg mangler bare en indikation af, hvor pengene skulle komme fra? Han taler om våbeneksport? Til hvem? og hvem vil betale i penge og ikke kommunistiske spillemærker?
  Det var vel derfor, han solgte luftværnsmissiler til Iran, hvilket han kommer til at fortryde, for nu skal Iran tjene pengene i Vesten – og det betyder lavere oliepriser. Det eneste sted Iran kan gå for at få olieproduktionen i gang er Vesten, fordi russerne vil da ikke øge konkurrencen?

  Det er næsten et bevis på, at totalitære stater ikke kan bestå.

 48. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Vedr. Putin:

  “Non piu di fiori”

  Min redegørelse kunne Uffe ikke se pointen med (men hva’ – det var heller ikke ventet). Jeg håber den bliver klarere:
  Stretta fra barbare aspre ritorte veggo la morte ver me avanzar.

  Ah! di me che si dirà? Uffe har jo sagt det!

 49. Af niels Lemche

  -

  TB, men nu vil Putler bruge flere penge på A-våben. Har han virkelig råd til det eller er det bare et af hans sædvanlige forsøg på at spille stuur stuur mand?

  Trump vil åbenbart gøre det samme. Han har naturligvis råd; men mon ikke, at der var nogle her af Putlers venner, der er blevet overrasket. Der en næsten en måned til indsættelse, og Trump er øjensynlig allerede i en konflikt med Kina, og har også tones flag over for Putler.

  Jo, 2017 bliver et interessant år.

 50. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Brugen af operareferencer er en måde, at sikre, at skolelærerne absolut intet forstår. Ni års “musik-undervisning” i Folkeskolen havde ikke én strofe opera. Ikke, at mit øre er særligt godt; men jeg kan da i det mindste lade være med at synge!
  Det må vist kaldes et udelukkelsesbevis.
  Skolelærerklakørerne KAN jo ikke lade være med at udstille egen talentløshed og perverse ondskab.

  Rossini har sagt det: “La calunnia è un venticello”

Kommentarer er lukket.