Trump som Putins villige redskab

Af Uffe Ellemann 234

Om 14 dage får USA en ny præsident – og den vestlige verden en ny primus-inter-pares – som i høj grad kan takke en fremmed og fjendtlig spiontjeneste for sit embede.

Hvordan skal man ellers beskrive situationen, efter at de samlede amerikanske efterretningstjenester har slået fast, at det er russiske tjenester, der står bag ikke blot hacker-angreb på Demokraterne under valgkampen, men også manipulation af nyhedsstrømmene?

Der er ikke noget at sige til, at europæiske efterretningstjenester kommer med advarsler om, hvad der foregår i Europa – og at bekymringen er særlig stor i Tyskland. Der skal være valg i Tyskland i år, og Putin afskyr kansler Merkel lige så meget, som han afskyr Hilary Clinton.

Men vi har da lov at håbe på, at han får vanskeligere ved at få sine manøvrer til at lykkes i Europa end i USA. I USA fik han nemlig ivrig og aktiv støtte af – Donald Trump. For Trump udnyttede det, der blev sendt ud gennem WikiLeaks, groft og hensynsløst – og med samme disrespekt for sandheden som han demonstrerede i sin håndtering af de mange løgnehistorier, som blev sat i omløb.

Hvis man ser på de ting, som kom frem gennem WikiLeaks, var de jo ikke voldsomt ophidsende.

Det kan ikke være kommet som den store overraskelse, at ledende demokrater hellere ville have Hillary som kandidat end Sanders, en vidtløftig socialist, som først meget sent havde meldt sig ind i partiet. Eller at der var uenighed i de indre demokratiske cirkler. Og historierne om Clinton Foundation og Hilarys ”private” holdninger til frihandel kunne heller ikke retfærdiggøre de store overskrifter. Det vidste vi alt sammen i forvejen.

Trumps voldsomme reaktioner kaldte derimod overskrifterne frem. For eksempel når han sagde, at de lækkede dokumenter ”bekræfter hvad nogen af os har vidst hele tiden, nemlig at Hillary Clinton er et redskab for det korrupte globale establishment, som plyndrer vores samfund og overgiver vores suverænitet.” Eller når han taler om beviser på, at “vi har at gøre med et kriminelt regeringskartel som ikke anerkender grænser, men tror på global regering, ubegrænset immigration og magt til de store selskaber”. Eller – efter nogle WikiLeaks om Clinton Foundation og Clintons personlige økonomi – at ”Hillary Clinton er den mest korrupte person, som nogen sinde har stræbt efter præsidentposten”.

Det var disse bombastiske udfald – som byggede på, hvad russiske spiontjenester havde hacket i amerikanske computere – der gjorde det til ”en sag” i medierne. Og som formentlig var med til at bevæge de marginale vælgere, der blev afgørende for det endelige resultat.

Trump lod sig altså villigt anvende som Putins redskab i operationen.

Måske fordi han grundlæggende er enig i Putins verdensbillede? Det er da tænkeligt. For de synspunkter, han har luftet omkring opbrud i EU, Mellemøsten og Ukraine flugter jo ganske godt med Putins. Og det er da helt legitimt – ganske som det er legitimt at europæiske politikere er enige med Putin. Men det er ikke legitimt at benytte sig af ulovlige muligheder for at fremme sin sag, som bliver stillet til rådighed af Putins hackere og spiontjenester.

Det er derfor, det er så vigtigt at få sagen om cyberangrebet på det amerikanske præsidentvalg så godt belyst som muligt i den korte tid, der er tilbage, inden Trump bliver indsat i embedet.

234 kommentarer RSS

 1. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nørager: Det bedrøver mig lidt, at Du ikke kan drage nytte af mine betragtninger omkring finansiering, nationaløkonomi og internationale forhold – tingene hænger nemlig sammen – bør i hvert fald gøre det.

  Det bliver så Din egen sag, at Du har en anden musiksmag. Der er ytringsfrihed – og ikke pligt til at høre efter.

  Men hvis mine forsvarstekniske betragtninger beriger, så er det altid et skridt i den rigtige retning.

  Sagen er jo, at Danmark SKAL bruge flere penge på forsvaret, men de skal anvendes fornuftigt – og hvem har i øvrigt sagt, at vi skal betale? Hvis Du tror jeg mener det, så tager Du fejl. Dansk militært personel er – i almindelighed – blevet af en ganske god kvalitet. Det skal selvfølgelig udnyttes.
  Hvis man finder ud af, at et universitetsstudium ikke lige ligger for én, så bliver man i dag: Skolelærer. Det er i fremtiden et brødløst erhverv. Ser vi på, hvad der sker i USA med dem, der opgiver et studium, så melder de sig ofte til de væbnede styrker og får en eller anden teknisk uddannelse – det er noget forsvaret kommer til at mangle: Kvalificerede teknikere – hvis man bliver træt af navlefræs.

  Nogen går i den vrangforestilling, at man ikke kan “eksportere” forsvar. Det kan man da så udmærket.
  F.eks. kunne man i de baltiske lande komme uden om betydelige investeringsudgifter, hvis man lod Danmark stå for redningsvæsnet med helikoptere og isbrydere (for nu at tage noget, der ligger lige for). Dermed ville de baltiske landes forsvarsbudget kunne bruges mere målrettet på f.eks. kampsoldater – de er gode og så kan en beredskabsforhøjelse komme helt af sig selv. Vi ser jo hvordan Nato i Middelhavet har helt klare kystvagtsopgaver i forbindelse med flygtningesituationen.

  Danmark kunne så evt. via strukturfonde få tilskud til værksteder mm. bare vi kan få nogle til at bemande flyve og flådestationer – kvalificerede altså.
  Det er en måde, at gøre det på – studehandler er politikere mestre i.

 2. Af Thomas Borgsmidt

  -

  En anden måde, man kan eksportere forsvar på indenfor Nato:

  Brugen af Sdr. Strømfjord og Keflavik vil betyde massive besparelser for USA: Dels direkte, fordi tankning på en flyvestation koster 17% af en lufttankning, dels investeringsmæssigt, fordi man ikke har brug for alle de lufttankere (og der er en knap ressource i USAF).

  Derfor vil en rimelig baseafgift til Grønland og Island kunne etableres – USA skal betale for, hvad de får – og ikke agere malkeko.
  Den baseafgift kan Island så bruge til, at betale sine Nato-partnere (om det bliver os, Holland eller Norge er i princippet ligegyldigt) for luftforsvar og evt. patruljering med Challenger til kostpris. (Da der vil være synergier med andre opgaver, så bliver det en ydelse Danmark kan producere billigere).
  Grønland skal så have baseafgiften – og bloktilskuddet reduceres tilsvarende, så de har det samme beløb at misbruge, som hidtil – den reduktion i bloktilskuddet kan så passende gå til at dække nogle af udgifterne ved et luftforsvar af Grønland (og “fiskeriinspektionen”). Grønland skal ikke have i pose og sæk.

 3. Af Helge Nørager

  -

  Thomas ikke så trist, jeg læser med stor interesse, også dine iagttagelser vdr. de, af dig nævnte emner.
  Er dog ikke altid enig, i årsag og virkning.
  Men føler du ved lidt om tingene, før du taster.
  Musik ved jeg at jeg er en amatør udi, men sætter dog stor pris på det som nogen kalder klassisk. Samt at læse om andres foretrukne kompositioner, og dirigenters udgaver.

 4. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nørager: Nu har det altid ærgret mig, når nogen har en mening om noget – uden saglig begrundelse.
  Nu har vi vidst siden Euler, at cos (x) er en uendelig serie af alternerende potenser (fortegnet) af brøker – og sin (x) er tilsvarende; men forskudt, så den ene har de lige potenser og den anden har de ulige. Hvilket forklarer, hvorfor klarinet og obo supplerer hinanden – og hvorfor Mozart i sin 40’ende symfoni (Store G-mol) skifter 2 af 4 oboer ud med 2 klarinetter.
  At leddene i de alternerende rækker skifter fortegn skyldes, at der i det generelle tilfælde er tale om komplexe tal, hvor der for lige potenser skiftes fortegn som følge af at kvadratet på kvadratrod minus 1 bliver minus 1.
  Sværere er det ikke. Men at høre imaginære tal (formentlig antinoderne), det er nyt for mig.

  At jeg bruger opera er fordi, så kan fjolserne, der hacker denne blog også blive klogere (det kunne de trænge til). At den er hacket anser jeg for givet.

 5. Af Jan Andersen

  -

  Aldrig er en president-elect i den grad blevet angrebet fra alle sider inden han er startet – fra MSM, fake news og analyser af CIA, udlandet, Hollywood, protestmarch (betalt) – alle står i kø for at svine ham til, undtagen den almindelige amerikaner.

  Der viser hvor galt den står til i USA, det establerede anser Trump som en trussel mod det korrupte USA. Der er store planer, betalt med 100.000$ budgetter for at jame indsættelses cermonien.

  Hvor lang tid kan Trump mon overleve i bogstavelig forstand – når han at blive indsat som præsident, eller sker det lige efter ?

 6. Af Hul igennem?

  -

  Vi bør støtte Trump imod Det militærMediale Komplex af hensyn til den frie verden.
  Og byde fakerne trods!

 7. Af Per Torbensen

  -

  Jan indsat bliver Trump,hvis han overlever ja-han opfylder betingelserne,er valgt lovligt og opfylder betingelserne.1 over 35 år gammel.2 Født i USA.3Bopæl i USA i minimum 14 år.Om han er spion for Rusland eller samarbejder med Putin,indsat bliver han,ingen jura kan forhindre dette.Men efter indsættelsen er han underlagt et regelsæt,hvor en rigsret kan fratage ham posten eller hvis et flertal af hans ministre stemmer ham ude.Nixon trak sig frivilligt,da en rigsret truede i horisonten og godt for det.Har dags dato hverken forsvaret eller angrebet Trump,vælger at give manden en chance før forsvar eller angreb sættes ind-fair play.

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt læs lidt andet end overskrifter på DR, TV2 og andet dansk MSM junk. Følg lidt med på amerikanske alternative medier. Deres real world nyheder er OK – not fake news !

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Udvikling.

  Det lader til, at “Mad Dog” Mattis har talt et alvorsord med Trump om Nato. Mattis er gammel Nato-chef, så han véd, hvad han taler om – og han ved, hvad de enkelte Nato-lande (realistisk og med rimelighed) kan stille på bordet.
  Da han blev udnævnt i sin tid undrede jeg mig over, hvad pokker en Marine skulle i Nato. Nato er enten en flyver eller en hærmand – til nød en admiral; men admiraler er mere ude i specialkommandoerne. Det var så nok en god idé alligevel med Mattis dér – set i bakspejlet.

  Det er Marines, der skal gå ind og smadre f.eks. Königsberg, Murmansk, Ossetien, Krim og hvad Putin ellers kan finde ud af at udlægge som madding i sin krigsopviglen. Mattis ved ALT om problemerne forbundet med sådanne operationer – og hvor dårligt USA er forberedt på sådanne. Marines skal principielt sjoske i land og tvære nogle jubelidioter ud til marmelade – sådan som de gjorde det på Guadalcanal – det er det, de kan: Det er Stillehavet – ikke Atlanten.

  Vi ser den afdæmpende virkning i spørgsmålet omkring prisen på F-35. Jeg i mine beskedne bidrag til debatten forsøgt at påpege, at prisen er ligegyldig i store træk – det afgørende er, hvad USA ser i sin nationale interesse. På samme måde, som vi støtter de baltiske lande og deres forsvar – det er i vor interesse (uanset hvad underbegavede tåber i DF fabler om).
  Det USA vil have og har brug for er, at Danmarks Flyvevåben er stort nok – målt i uddannede og aktuelle piloter og teknikere – kvaliteten har man haft lejlighed til at gå efter i sømmene. Sagen er, at Danmark, Norge og Holland til sammen kan løse opgaver, som USA kun med uforholdsmæssig store omkostninger kan klare.

  Det bliver så ikke bedre af, at F-35 programmet skjuler omkostningerne til nogle udviklingsprogrammer – det er os sekundært og det skal vi ikke betale for – hvis vi skal spytte i kassen til dem – lad os gøre det direkte (men det kommer aldrig til at ske). Det ville ikke ligne en “Mad Dog” at lade sin chef hensygne i uvidenhed.
  En fornuftig militær planlægning har en tidshorisont på 10-20 år og den går langt, langt ud over en politiker, der skal vinde næste valg.

  Men det jeg venter på er den tandknusende økse i fjæset, som kommer – vi ved ikke hvor eller hvordan; men det bliver ikke et direkte svar på Putins sabotage og provokationer.
  Putin er populist nok, så han har opbakning i befolkningen – derfor kommer det til at gøre nas på russerne. Vi ser allerede besparelser på den russiske flåde (Admiral Kuznetzov er jo en vittighed) – også i Østersøen er der besparelser.
  Det, der skal til, skal til: Rusland SKAL afvæbnes atomart – det kommer til at tage sin tid.

 10. Af Niels Lemche

  -

  TB, problemet er, at Putte ved, at lykkes han ikke med sine bluffs, men bliver afsnøret, så er han en færdig (død) mand hjemme. Derfor vil han forsøge at hænge fast kiste hvad det vil, måske efterhånden med en paranoia, der ville være usalige Stalin værdig. Du ser også, hvem han er bange for. Ellers var der en artikel i Ha’aretz igår om Puttes tale om de jødiske oligarker og deres verdensomspændende sammensværgelse. Så nu er det hele i Puttes optik jødernes skyld. Tydeligt, at han bliver mere og mere desperat.

 11. Af Niels Lemche

  -

  J. HANSE N, tåbeligt indlæg fra dig som sædvanligt. ‘kiste’ … enhver, der bare har et minimum af forstand kan nok se, at det er slåfejl for ‘koste’ .

  Men du skulle bare frem igen og blamere dig.

 12. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche:

  Her er en diskussion med “Mad Dog” Mattis.
  http://www.youtube.com/watch?v=SCD5zHBNWG8

  Det er svært at være uenig med Mattis. Han nævner kun Danmark én gang – atomtruslen mod vores fregat i Østersøen – I ved, den som Søren Espersen ikke kunne dy sig for at fremføre i Forsvarsudvalget (landsforræder, som han er).

  Nu slikker Marie Krarup Putins spyt – insolvent flextumpe i Putins bank: Nordea – som hun er.

  Lad være med at tro, at Mattis IKKE har kikket landsforræderne i Dansk Folkeparti ud – kommunisterne i SF/Enhedslisten kender vi og har til en vis grad styr på, fordi ellers hakker deres stormtropper blandt kriminelle indvandrere dem i stykker – ganske bogstaveligt – hvis man ikke tror det, så har man ikke fulgt pressens politireportager.

  Mattis véd udmærket, hvor de bløde punkter er. Han véd også, hvor der er styrke.

 13. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Ikke nok med, at Mattis gled glat igennem senatshøringen (alle amerikanske ministre skal godkendes af senatet); men:

  a) USA’s variant af “Skrigeskinken” – Elisabeth Warren var en af de få, der stemte imod.
  b) Mere vigtigt er, at senatet tilstemte en undtagelse fra reglen om, at man skal have forladt forsvaret for mere end 7 år siden for at kunne beklæde en regeringspost.

 14. Af Niels Lemche

  -

  TB, han er fremragende og tak for linket. Nu kunne jeg tænke mig at høre den nye udenrigsminister, så vi kan få alt det gnavl om, hvad der kommer til at ske til at forstumme. Mattis analyse af forholdene i Rusland var eksemplarisk.

  Prolemet er nu med Rusland, om Putin på sin synkende skude vil forsøge sig med a last stunt, inden han går til bunds. Det er jo set før. Desværre er manden ikke for stabil, og han må være enormt presset nu for tiden med et kæmpestort land, som det bliver nærmest umuligt at holde sammen, med et mareridt af grænser til jeg ved ikke hvor mange lande, der kan skabe problemer for ham, og en befolkning, hvor levetiden for mænd synker samtidigt med, at fødselstallet gå ned. Og skal man tro Matti, så er problemet jo ikke bare Putin, men hele landet med dets selvmorderiske tendenser.

  Vi kommer til at se en intensivering af cyber-krigen i den næste tid, og fokus for angrebene bliver nok snart Trump og hans kabinet. Det er sådan set igang, og Berlingske Tidende skal have tak for artiklen i dag om dem bag de såkaldte ‘hacker attacks’ på Trump. Lige nu er det faktisk i Putins interesse at få svækket Trump. Det varer måske ikke længe, før vi ser russiske ‘bekræftelser’ på, at Trump er i Putins sold.

  Lykkes det her for Trump, så får han et imponerende genvalg, måske i retning af Reagans.

 15. Af Niels Lemche

  -

  TB, han er fremragende og tak for linket. Nu kunne jeg tænke mig at høre den nye udenrigsminister, så vi kan få alt det gnavl om, hvad der kommer til at ske til at forstumme. Mattis analyse af forholdene i Rusland var eksemplarisk.

  Prolemet er nu med Rusland, om Putin på sin synkende skude vil forsøge sig med a last stunt, inden han går til bunds. Det er jo set før. Desværre er manden ikke for stabil, og han må være enormt presset nu for tiden med et kæmpestort land, som det bliver nærmest umuligt at holde sammen, med et mareridt af grænser til jeg ved ikke hvor mange lande, der kan skabe problemer for ham, og en befolkning, hvor levetiden for mænd synker samtidigt med, at fødselstallet gå ned. Og skal man tro Matti, så er problemet jo ikke bare Putin, men hele landet med dets selvmorderiske tendenser.

  Vi kommer til at se en intensivering af cyber-krigen i den næste tid, og fokus for angrebene bliver nok snart Trump og hans kabinet. Det er sådan set igang, og Berlingske Tidende skal have tak for artiklen i dag om dem bag de såkaldte ‘hacker attacks’ på Trump. Lige nu er det faktisk i Putins interesse at få svækket Trump. Det varer måske ikke længe, før vi ser russiske ‘bekræftelser’ på, at Trump er i Putins sold.

  Lykkes det her for Trump, så får han et imponerende genvalg, måske i retning af Reagans.

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Vi kommer til at skifte stil; men ikke substans i forholdet til USA.

  Lars Løkke lavede et diplomatisk mesterstykke ifht. Obama med den festtale – noget af det dygtigste, jeg har set. Løkke fik leveret noget, der smækkede direkte ind i snotten på Nato-skeptikerne – og samtidig fik han vist de andre nordiske lande, at forbindelsen til USA går gennem Danmark.
  Helle Thorning var ikke dårlig i forbindelse med Merkel, der er vant til den type med en Ursula von der Leyen, der er af samme støbning. Altså en “venindesnak” uden at blive tuttenuttet.

  De sider af sagen er nogenlunde på plads – infrastrukturplanen venter til Merkel får anledning til at give SPD noget (hvilket kan vare nogen tid – henset til Gabriel og Schröder og deres Putin-verständnis – de opfører sig ikke artigt).

  Alt den slags virker ikke overfor Mattis, der er en grund til, at han bliver kaldt “Mad Dog” – han gider ikke fimsede amatører. Kristian Jensen var jo en katastrofe som udenrigsminister, som måtte have Mogherini til at redde sig ud af den suppedas, som han rodede sig ind i overfor Biden (som heller ikke har tålmodighed med en landsbytosse). Anders Samuelsen er ligegyldig, for han kan få lov til at komme på statsbesøg i det ydre Mongoliet som Niels Helveg.
  Det at man flyttede “Hjorten” ned som forsvarsminister er måske ikke så tosset. Det, der er brug for nu er en, der kan planlægge – helt konkret: Hvad skal bringes på plads politisk, så grønlændere og islændinge får, hvad de skal have – og Norge får den kompensation, de burde have haft for 2 år siden.
  Samtidig vil “Hjorten” kunne arrangere sig med Canadierne.

  Det skal såmænd nok gå alt sammen.

  Mattis er en af dem, der har noget strategisk forståelse. Jeg ved så ikke, hvor Breedlove passer ind – han er mere en operativ man, der kan sin sfæriske geometri i hovedet. Breedlove ville ellers være en fordel i diskussionen, fordi han har et luftoperativt overblik, så man ikke skal begynde med Adam og Eva hver gang. Det amerikanske problem er, at de i deres kommandoer har fjollet rundt med taktikere som Flynn.
  Hærmæssigt er vi inde på logistikernes område: Hvad skal flyttes hvorhen, hvor hurtigt og hvor meget. Dem har USA masser af.

  Pointen er, at efter vi har fået fyret FKO – bortset fra det par stykker, som man måske hele tiden har vidst var i russernes sold – så er den hindring væk: Den 30 år gamle forsvarsplan er skyllet ud i toilettet.
  Det vi har problem med er at få teknikerne og taktikerne uddannet/omskolet.
  I Sønderjylland har man stort set vel de folk, man skal bruge på kort sigt, hvorfor der ikke er bolsjer til Dansk Folkeparti. Tilsvarende kommer det for alvor til at koste Nordea, at de prøver at manipulere med valutaen og folkestyret – deres investering i Dansk Folkeparti vil (som sædvanlig) vise sig at være et blåt øje.

 17. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Rex Tillerson som udenrigsminister har en helt anden rolle end Mattis: Nemlig at holde olieprisen på præcis det stadig lavere niveau der får russerne til at hoste op med deres kernevåben. Som Mattis siger: Ruslands sammenbrud kan man ikke gøre noget ved – men det skal ikke være lige nu, fordi de, iranerne og nordkoreanerne ligger med atomvåben.

  Olieprisen skal også times, så ophøret af produktion fra håndklædehovederne præcist kan erstattes efterhånden som de aber lægger sig ned i snavset og slår hinanden ihjel.

  Sagen er jo, at Kina kommer til at betale det samme for olien, som de hele tiden har gjort: Kinesernes valuta devalueres jo løbende (ikke så meget ifht. US Dollar; men hvede- og majsprisen). Alt det stupide banksludder om Kinas stråååålende fremtid: Den er der ikke!
  Vi ser jo hvordan Kina forsøger at gå udenom dollarnoteringen på olie og handle i guldbaseret byttehandel.
  Den går heller ikke, fordi guldreserverne dur ikke til noget: Læg mærke til, at Iran har forsøgt at betale for sine luftværnsmissiler med guld. Nu har russerne masser af guld, men mangler USD så bittert. Derfor måtte Iran gå med til inspektionen af deres våbenprogram – for at få frigjort nok af deres indefrosne dollar til at de kunne betale Rusland kontant.

  Det er da derfor Exxon købte de efterforskningsrettigheder – man ville holde russerne væk fra at kunne producere mere olie og gas. Tro endelig ikke at amerikanske olieselskaber fører deres egen udenrigspolitik. Problemet er, at de fleste større olieselskaber er nationaliserede (og bundkorrupte): Brasilien, Rusland, de Arabiske lande, osv.
  Rusland har faktisk øget den mængdemæssige eksport af olie og gas for at kompensere for den lavere pris: Det har sin grænse, for det er ikke gratis at udvinde i midten af ingenting og transportere den olie – specielt ikke når al teknologien skal importeres. Derfor er der de sanktioner.

 18. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu begynder Trumps udenrigspolitiske dagsorden at komme på plads: Den er som USA’s dagsorden altid har været: Atomar afrustning.
  Resultatet vil formentlig være, at Rusland skal medlidenhedsaflives – uden at det kommer til atomkrig.

  Hele vrøvlet omkring muslimerne er og bliver et inferiørt sidetema. Flygtningestrømmende fra Mellemøsten og Nordafrika er så få, at det reelt ikke er et problem at opsuge dem i Europa.
  Selvfølgelig skal de narkohandlende fundamentalister findes, isoleres og aflives; men det er en ren politiopgave. Det er ikke et problem, der kan løses med tanks.

  Den måde man løser det på er helt traditionelt politiarbejde: Efterforske, stille spørgsmål, arrestere og domfælde. Det er her Dansk Folkeparti er så perverst destruktive med al deres snak om grænsekontrol og sabotage af politiets arbejde – det første en politimand spørger om er: Kender vi “kalorius” og for hvad – derfor har politiet brug for at kunne slå op alle mulige steder.

  Den næste komplikation er, at man skal også kunne følge pengestrømmene for de kriminelle. Derfor er Bankunionen en nødvendighed som selv Tulletåbens ondsindede stupiditet skulle kunne forstå – det kan han også; men han er så korrupt af den pervest kriminelle bank: Nordea, som er Tulletåbens ejer.

 19. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Som sædvanlig overser debatten, at Nationalbanken onsdag holder auktion over 5 mia. statsob ligationer på ½% og løbetid 10 år – at statsobligationer kommer over pari er der ikke noget usædvanligt i. Mon ikke Rohde kunne finde det i sit hjerte at lave for 100 mia. af dem, hvis de går i kurs 150 omgående?

 20. Af Rune Jensen

  -

  Uffe, som jeg har gjort opmærksom på før, jeg har haft stor respekt for dig, har det på sin vis stadig, fordi du IKKE blokerer kommentarer, som du ikke er enig i.

  Men du overser fuldstændigt, hvad der er baggrunden for, at folk stemte Trump ind.

  Folk er trætte af political correctness.

  De er trætte af sexismen fra feminister, og i stigende grad trætte af den racisme imod hvide, som kommer fra ganske mange nye “Social Justice Warrior” medier, som for eksempel MTVnews. Du tror mig ikke? Se selv på youtube:
  watch?v=Mj_DRg8LpEo

  Grunden til, at MTVs racistiske video ikke eroppe påderes egen kanal? Den er racistisk, og er blevet taget ned af den grund. Læg mærke til, hvor mange, som kritisiereer den, videofra MTV, også sorte, også kvinder. Det er der nok en grund til?

  Det er blevet respektabelt at være racistisk imod hvide.

  Og bag det gemmer sig netop en frygt for ikke at være politisk korrekt.

  Hvis ikke du synes at #killallwhitemales er et acceptabelt hash tag, så er du racist og sexist. Formentligt også islamophob.

  Og når vi nu taler om islamophobia,

  Hvornår har det nogensinde været racistisk at krtisere en religion?

  Well, det er det altså nu. Også på youtube.

  Og det er en helt fantasik fejl af vesten. Vi burde beskytte ex muslimer. I stedet, så hakker vi på dem,og endda? I visse tilfælde kalder vi ex muslimer for forræddere? Hvorfor?

  Det er EN grund til, at ex muslimer er bange for at tale i vesten. Political Correctness.

  Den anden findes både i koranen og i hadith. Her er hadithen, som siger nøjagtigt, hvad der sker, hvis du forlader religionen:

  “Hvem end, som ændrer sin islamiske religion, dræb ham.”

  https://sunnah.com/bukhari/88/5

  Kan nogen fortælle mig, hvorfor det er racistisk at kritisere en ideologi?

  Er det fordi, i mener den rent faktisk er sand?

  Eller er i SELV bange for konsekvenserne, hvis i kritiserer den?

  Og hvad fortæller det også om den ideologi?

 21. Af Rune Jensen

  -

  Iøvrigt, Uffe, nu kritiserer du en amerikansk to-be præsident for at være i lommen på en anden magt.

  Kritik er godt, når den følges af gode argumenter.

  Så lad os kigge lidt på, hvem Danmark er i lommen på?

  Saudi Arabien?

  Mener du, at Saudi Arabien er bedre end Rusland?

  Du er klar over,at Saudi Arabien kørerderesland udelukkende på Shariah, dvs. koranen og haddith?

  Har du taget dig tid til at studere muhammads liv? Studere Koranen? Studere Haditterne?

  Ved du hvad konsekvenserne er for at være homo sexuel?

  TIP: Det er nævnt både i Koranen og haditterne.

  Har du MODET til at søge på humans rights watch, hvilke konsekenser der er for homo sexualitet i shariah drevne lande? Eller hvad der sker, hvis man begår førægteskalig eller udenomsægteskabelig sex?

  Hvordan kvinder bliver behandlet?

  TIP: En kvinde er ikke til at stole på ifølge muhammad. Dette kommer til udtryk i en haddit af al-bhukhari, hvor han bruger dette som argument til at bevise hvorfor kvinders udsagn i retten er halvdelen af en mands.

  Men det er de fysiske afstraffelser i disse muslimske Shariah-drevne lande, som jeg gerne vil have dig til at SAMMENLIGNE med Putin.

  Hvorfor er det mere respektabelt, at Danmark støtter diktatur, censur, torture og ren udryddelse af anderledes tænkende i et islamish land, end det er, at den kommende præsident støtter en diktator?

  Kan du sige mig det?

  Her er såmænd hvad din egen avis skriver:
  http://www.b.dk/nationalt/haard-kritik-af-royalt-besoeg-i-saudi-arabien

  Hvorfor søtter du EN form for diktatur, men ikke et andet?

 22. Af Rune Jensen

  -

  En sidste ting.

  Du sammenligner Putin med Hitler.

  Dette kan meget vel være korrekt, MEN…

  Hvad tror du, at muhammed og dermed islam mener om jøder?

  Og fordi aldrig har nævnt dette, så er det klart for mig, du har studeret Rusland, du ved helt enormt meget om Putin – men truslen fra islam, den aner du absolute intet om. Din viden om islam er intet.

  Jeg spørger mig selv, om dette ikke kan være et problem.

  At være imod nazisme fra ét sted, men ikke et andet.

 23. Af Niels Lemche

  -

  RUNE JENSEN, egentlig er der ikke så meget, der tyder på, at Muhammad havde så forfærdelig meget mod jøder, og indtil sidste århundrede levede jøder normalt ret godt i muslimske lande, modsat i det kristne Europa. Der er aldrig gennemført en holocaust i den arabiske verden.

  Hvis jihadisterne prøvede at læse deres skrifter i stedet for at lytte til gale prædikanter, ville de opdage, at jøder og kristne også tilhører ‘Bogens Folk’. Faktisk anerkender klassisk Islam både den jødiske og den kristne åbenbaring i form af Det Gamle og Det Nye Testamente. De har bare den endelige, siger de. Derfor har de intet til overs for f.eks. mormonerne. Efter den endelige åbenbaring kan der jo logisk ikke komme flere.

  Sagt med andre ord er der nok at bygge på, hvis man ville i en alvorlig dialog med muslimerne, men hverken de eller vi er interesseret heri, i hvert fald ikke for tiden. Og for moderate muslimer gælder det samme; men de er i livsfare, når de forsøger sig, for modparten kender kun ét argument: Skær halsen over på de vantro–muslimer eller kristne eller andre, det er ét fedt.

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det er ikke mærkeligt, at Putlerne kommer. Vi har lige hørt landsforræderen Marie Krarup blive fejet ned ad brættet af Udenrigsministeren.

  Derfor denne shitstorm.

  Det er så betænkeligt at både Marie Krarup og Søren Espersen er medlemmer af Forsvarsudvalget, men nu ved man det – ligesom man véd at Tulletåben er medlem af Nationalbankens bestyrelse.

 25. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Læg mærke til, Nordea har lige fyret deres løgnefabrikant med særlig henblik på Danmark.

 26. Af Rune Jensen

  -

  @NIELS LEMCHE
  Har du forsøgt at kigge på humans rights watch, hvordan islam er implementeret i islamiske lande?

  Jeg ved godt, du ikke har studeret muhammads liv, ejheller koranen, eller haditterne, ejheller har dette din interesse.

  Og man kan måske også derfor indvende at en sådan kategorisk affejning på basis af ren ignorance og uvidenhed,og iøvrigt uden argumenter overhovedet, er en anelse arrogant.

  Men never mind. Lad os da bare glemme skrifterne lidt.

  En religion-eller rette ideologi – kan også måles på dens resultater. Hvis resultatet af nazisme er holocaust og gasning af jøderne under anden verdenskrig, så er nazisme nok ikke en nice ideology, vel? I hvert fald vil du nok undersøge dens DOGMA lidt før du kalder den god, når du ser resultaterne?

  Så før du smider Islamisk Stat væk som “ikke islamisk”, skylder du så ikke rent faktisk at undersøge sagen først,og se, hvordan islam påvirker det land hvor den er implementeret?

  Men efter din mening, så er f.eks. Iran og Saudi Arabien heller ikke islamisk?

  Og i så fald – hvad baserer du så det på?

  Når du ikke ved noget om islam?

 27. Af Rune Jensen

  -

  @NIELS LEMCHE
  Der er dødsstraf for at forlade 1slam. Hvordan du end udlægger teksten, så kan det faktum ikke afvises.

  En ideologi, som ikke lader en forlade religionen uden i en kiste, er ikke fredelig.

  Her er en objektiv podcast om grundlæggeren af denne ideologi. Ingen fordømmelse, bare en beskrivelse af, hvem han var, og hvordan han blev så succesfuld,og hvordan islam blev successfuld
  watch?v=zMwcX_vU1lM

  I am out.

 28. Af Rune Jensen

  -

  @NIELS LEMCHE
  Her er en objektiv podcast om grundlæggeren af denne ideologi. Ingen fordømmelse, bare en beskrivelse af, hvem han var, og hvordan han blev så succesfuld,og hvordan islam blev successfuld
  watch?v=zMwcX_vU1lM

 29. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Nu sidder vi her på blokken og læser om en flok nokke får der diskussere Islam!
  Er i totalt tabte for samfundet? Læs for fanden Europas historie om forholdet til Islam, og realiser, at Islam og kristendom/demokrati ikke er kompatibel, samt spar os læsere for jeres åndsvage diskuseringer!
  Mvh.

 30. Af Rune Jensen

  -

  Fint nok. Så lad os tage den forfra.

  Uffes overskrift er: Trump som Putins villige redskab

  Og lad mig understrege, jeg er enig i, at Putin er en diktator. Hans handlinger er som en diktators.

  Og hvis dette var det eneste problem, så ville jeg også kunne støtte at komme af med Trump.

  Men kig på, HVORFOR Trump blev valgt ind. Kig på hans argumenter.

  Déri finder du også svaret på, hvorfor hans – tilknytning eller ikke tilknytning – til Putin kun er ét problem. Et delproblem af et større problem.

  Vi står med to magter, som på den ene eller anden måde kan generere en evt. tredje verdenskrig, hvoraf den ene er en skyggemagt. Den oprererer pr. proxy. Udfra, at Allah har givet olien til mellemøsten for at pengene fra den kan bruges til at styrke islam. Og disse personer, som står bag denne magt de MENER hvad de siger.

  At man vælger kun at fokusere på én magt, er efter min mening farligt. Man er nødt til at have hele billedet.

  Men fair nok, lad os da bare gøre alt for at stække Putin. Det er vel moralsk rigtigt, det afviser jeg ikke.

  Og lad os også sørge for, at Trump kommer i fængsel. Burde være nemt at finde noget at hænge ham op på, for han er på ingen måde nogen engel. Derefter, kan Hillary Clinton indsættes. Og hun kan fortsætte f.eks. Obamas had til Israel. Samt styrke BLM, som obama har været fortaler for, og styrke separationen imellem kønnene, som hun selv er fortaler for.

  Og SÅ vil verden være absolut mere fredelig, ikk?

  Er det ikke FRED, det hele handler om? Er det ikke det, i gerne vil? At alle kan sameksistere?

  Eller hvad har jeg misforstået?

 31. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Fremtiden bliver meget interressant, da Donald Trump just har stillet spørgsmålet om hvad ideen med, at have atomvåben er, hvis man ikke bruger dem?
  Så der bliver så sandelig noget at se frem til for alle muslim suportere!
  Hvad mon bedstemødre for indvandrer mener om sådanne udtalelser?
  Mvh.

 32. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Nu da Trump har udtalet, at Nato medlemslande ikke skal regne med Amerikans militær hjælp under angreb, hvis de ikke har investeret 2% af deres brutto national produkt i deres militære forsvar!
  Dette vil så sige, at musketer eden er blevet værdiløs, for Nato medlemmerne, da det vil tage nogle år inden de kan infri de 2%’s krav!
  Men med de udtalelser fra U.S.A.s Næste president, vises det, at U.S.A. ikke ønsker at leve op til Nato aftalet som lyder at et angreb på et medlem, er det samme som angreb på alle medlemmer!

  Når så U.S.A. ikke vil leve op til Nato aftalerne, bude man så ikke smide U.S.A. på porten som Nato medlem, og med de resterende medlemmer forsætte Nato samarbejdet, som det hidtil har foregået? Selv uden U.S.A.s medlemskab, så råder resten af Nato over en anseelig militær styrke!
  M.v.h.

 33. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Der var noget ved “Trump’s” indsætningstale jeg særligt bed mærke i, og som jeg syntes burde effektiveres i Dansk politik, nemlig smid politisk korrekthed på møddingen, og turde kalde tingene ved deres rette navn, som for eks. at muslimer har en kriminalitetsrate i Danmark som er uakseptabel, samt kort og godt, at vi ikke ønsker dem i Damark for, at de har skabt enorme problemer i vort land, samt koster os store summer, på den sociale velfærd, og terror beskyttelse!
  Derefter syntes jeg om hans udtalelse om, at han kun indgik aftaler hvis de var til gavn for hans land, dette burde Danske politikere også leve op til, istedet for at slikke røv på EUs og resten af verdens politikere, for at virke politiske korrekte!
  Mvh.

 34. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Carl-Erik Pedersen: Det sker ikke, netop fordi Nato uden USA stadig har en betydelig militær styrke.

  Ikke nok med det; men (med Island og Luxemborg som mulig undtagelse), så kan alle Europæiske lande på en udvidet weekend skaffe sig atomvåben. Det er derfor USA opretholder sit forsvar af Europa – så at sige uanset hvad!

  Man skal bare nævne Nordkorea eller Iran, så er amerikanerne klar over konsekvensen af ikke at have kontrol over europæiske lande.
  Amerikanernes behandling af opera er jo i sig selv fuldgyldig grund for Italien til at udslette Washington med en atombombe.

  Det er et af problemerne med Rusland. Putin fatter ikke (eller vil ikke drage konsekvensen af indsigten), at netop hans kernevåben er den endelige hindring for, at Rusland overhovedet kan overleve i en eller anden form.

Kommentarer er lukket.