Kampen mod falske nyheder

Af Uffe Ellemann 140

Forleden ved et middagsselskab bemærkede en af mine venner, at det godt nok er massivt, som amerikanerne ruster op lige uden for Ruslands dørtrin – senest med over 3.500 kampvogne. Han virkede lidt tvivlende, da jeg fortalte ham, at han var blevet offer for russisk misinformation – viderebragt af sløsede medier – og at det rette tal for den pågældende indsats er under 100 kampvogne. Så jeg gravede dokumentation frem for min påstand, og sendte den til ham som et eksempel på den type misinformation, vi bombarderes med:

En analyse, foretaget af Atlantic Council’s Digital Forensic Research, har vist, hvordan denne skrøne er opstået og spredt. Det begyndte med en hjemmeside i Donetsk, som helt udokumenteret hævdede, at USA forbereder krig mod Rusland ved at udstationere 3.600 kampvogne i Europa. Herfra spredtes den ad velkendte kanaler i det russisk-styrede og -finansierede netværk af disinformationsmedier, og historien om det opdigtede antal kampvogne nåede frem til vestlige medier, bl.a. aviser som The Independent og Sveriges Radio (der hurtigt korrigerede misforståelsen). Hvad er så sandheden? Der er ganske rigtigt sendt amerikanske kampvogne til Europa som led i den igangværende NATO-styrkeopbygning i Polen og de baltiske lande. Det korrekte antal er 87. Syvogfirs. Altså ikke de 3.600 – eller de ”tusinder”, som en række medier har viderebragt.

Min ven blev lidt rystet over at høre det. Hvad pokker skal vi efterhånden tro?, sagde han.

Godt spørgsmål i en tid, hvor ”alternative facts” udsendes af de højeste cirkler.

Vi er sårbare over for den slags information. Vi har en – fortræffelig! – vestlig journalistisk tradition for gerne at ville se enhver sag fra to sider. Det kalder vi ”afbalancering”. Men når den ene side er lodret løgn, er der ikke meget afbalancering…

Jeg er lige blevet interviewet af en journalist om det anspændte forhold til Rusland og blev stillet spørgsmålet: Bærer NATO ikke en del af ansvaret for, at situationen er så tilspidset, som den er nu? For NATO opruster jo på Ruslands grænser. Har vi i virkeligheden en ligeså aggressiv adfærd som Rusland? Provokerer vi i virkeligheden Rusland, især med de mange manøvrer, NATO afholder?

Det er gode og rimelige spørgsmål, helt i pagt med traditionen om at ville se en sag fra begge sider.

Her er et par af de kendsgerninger, jeg svarede med (og resultatet kan formentlig høres på mandag i Radio 24/7):

Er du klar over, at så sent som i 2008 deltog Rusland i den store årlige manøvre i Østersøregionen, Baltops? Der var et større antal russiske soldater på Bornholm i en uge, hvor russiske og danske soldater øvede sig i samarbejde mod en indsats mod terror, bl.a. ved at træne i brug af hinandens våben. Det blev afholdt indenfor rammerne af NATO’s PfP (Partnership for Peace), som Rusland var aktivt medlem af. Der var nemlig lige siden den kolde krigs afslutning gjort en stor indsats for at inddrage Rusland i et samarbejde med NATO. Få uger senere kom Ruslands invasion af Georgien, og siden har der ikke været den slags manøvrer.

I stedet har Rusland holdt en række meget omfattende manøvrer med titusinder af deltagere. Der har været klare brud på aftalerne i OSCE om begrænsninger og gennemsigtighed, når det gælder militærmanøvrer. Der er f.eks. øvet besættelse af Bornholm og Gotland. Der er lavet supponerede atomangreb på Stockholm og Warszawa; der er sågar lavet øvelser i luftangreb på Bornholm. Det skete midt under Folkemødet for to et halvt år siden, mens hele den danske politiske top befandt sig på øen… Og så erobrede Rusland Krim og startede en krig i Østukraine, som i den sidste uges tid er blusset voldsomt op igen.

I den situation er NATO nødt til at holde manøvrer og udstationere styrker i Baltikum og Polen – og tillige i Norge, hvor 300 amerikanske marineinfanterister netop er ankommet – for at demonstrere en vilje til at forsvare medlemslandene imod et angreb, hvis det skulle komme. Er det aggressivt? Er det aggressivt at øve forsvar mod en modstander, som øver angreb?

Men det er klart, at hver gang NATO styrker sit forsvar, udløser det protester og misinformation fra Moskva, og det finder desværre ofte vej til vestlige medier og meningsdannere, som gerne vil ”afbalancere” holdningerne…

Hvad skal man stille op over for det? Svaret er: Mere seriøs journalistik, hvor professionelle journalister får de nødvendige ressourcer til at gennemchecke deres historier.

Desværre er de seriøse medier klemt af den tekniske udvikling, som har trukket pengene til nye medier, der er åbne som ladeporte for viderebringelse af misinformation. Derfor er det vigtigt at supplere indsatsen med tjenester, som er i stand til at afsløre den misinformation, vi udsættes for. Det er så op til de professionelle journalister at vogte over, at der ikke finder propagandaspredning sted den anden vej.

140 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Jan Rasmussen: “Hvor mange gange har Uffe Ellemann ikke selv brugt FAKE NEWS og FAKE informationer i hans iver efter at få Danmark med i mere og mere Union i EU.”

  Han har stort set ikke bestilt andet. Men vi kan ikke sige, at vi ikke var advarede; selv hans far advarede mod ham og hans løgne.

 2. Af Jan Rasmussen

  -

  At man har nogle DJØF er i et eller andet ministerium til at sidde og fabrikerer fake beregninger over en negativ økonomisk fremtid uden mere union…..er ikke en disse anderledes end Ruslands eventuelle fake news om Vestens aggressioner.

  Ligesom Uffe åbenbart har troet på egne hjemmefabrikerede løgne….så tror Russerne også på deres.

 3. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det, der er problematisk med falske nyheder er nok så meget, at meeeeeningerne er selvmodsigende.

  Atomtruslen fra Iran er åbenlys efter de har prøveafskudt et missil. Derfor bør Dansk Folkeparti tilskynde til al mulig hast i anskaffelsen og ibrugtagningen af de AIM-66, som der foreligger et tilbud på. Ikke at kalde Iran for en terroriststat er simpelt hen ikke gangbart – hvilket landsforræderne Marie Krarup og Søren Espersen udmærket er klar over.

  At anskaffelsen af AIM-66 er noget Rusland og Putin ikke kan lide, fordi den er en del af missilskjoldet. Derfor vil landsforræderne og Putins små spytslikkere være imod anskaffelsen.
  Søren Espersens og Marie Krarups meeeeeninger er hvad Putin og russerne fortæller dem.
  At missilskjoldet så ikke er vendt mod Espersens og Krarups EJER, det har man hele tiden fastholdt – at det giver en vis kapacitet mod russernes missiler er soleklart, når man opstiller Iskander-missiler umiddelbart op til dansk farvand – og det som sådan alene af den grund er et tvingende argument for at forsvare fædrelandet, at træffe sine forholdsregler – det er noget andet.

  Sagen er, at hverken Søren Espersen eller Marie Krarup er danske eller dansk-sindede som de har bortforpagtet deres “holdninger” og meeeeeeeninger til en erkendt og dokumenteret fjendtlig atommagt som Rusland.

  Se det er jo lidt vanskeligt at blive ved med at svindle når ens selvmodsigelser er samstemmende i fordømmelsen af deres landsforræderi.
  Det at være dansk er IKKE et tag selv bord.

  Lad os – hurtigst muligt – genindføre dødsstraffen for forbrydelser mod kronen og landforræderi. At det burde ske offentligt ved halshugning og radbrækning er alene at holde gode danske traditioner i hævd.

 4. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tja… de kommunistiske skadedyr til skolelærerne er i tvivl om hvilken af deres tåbelige og forældede – samt selvmodsigende – løgne de skal tortere mindreårige med.

 5. Af Niels Poulsen

  -

  TB skriver:

  “Lad os – hurtigst muligt – genindføre dødsstraffen for forbrydelser mod kronen og landforræderi. At det burde ske offentligt ved halshugning og radbrækning er alene at holde gode danske traditioner i hævd.”

  Gå nu til din læge og indvie ham i dine sorte tanker.

 6. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Har skam været snakket med en læge! Han sagde det var helt normalt og jeg skal være glad for, at jeg er så normal.

  Lægen havde også gået i skole – lige så længe som mig – og konstaterede bare, at man naturligvis ønsker at smadre hovedet på et udyr som skolelærere! Har man været folkeskoleelev er det et udtryk for et sundt og godt sjæleliv, at man mener en skruetrækker hører til i øjet på sådan et skadedyr.

  Et perverst kommunistsvin som Niels Poulsen burde være klar over, at specielt læger hader kræftsvulster som Dig. Der var jo en del læger der blev clearingmyrdet under besættelsen af landsforrædere, som dem i Dansk Folkeparti – for ikke at tale om skolelærere. Der er i lægestanden INGEN forståelse for kræftsvulster som “Niels Poulsen”.

  Det var så også én af grundene til, at man indførte den frie abort: Nemlig at man kunne tage formeringen af skolelærere i opløbet – alle havde dog i SF’ernes tilfælde foretrukket, at loven havde haft tilbagevirkende kraft.
  Det førte dog noget for vidt! I det tilfælde skulle man så have sørget for at banksvin også var omfattet.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Noget andet er – når vi nu taler om “falske nyheder”, så er der en anden “fortælling”.

  Når jeg kan finde ud af, at Tulletåben er et korrupt banksvin af en landsforræderisk forbryder mod valutaen – så kan andre det også.
  Derfor vil man nok være særlig omhyggelig med at fortælle Tulletåben om de påtænkte foranstaltninger – så er man sikker på, at oplysningerne når Nordeas direktion uden forstyrrende mellemled og tanker (Tulletåben er jo kemisk renset for en hver form for intelligens).
  Man må på ingen måde fratage svenskere og andre fjender for muligheden for at gøre noget dumt. Jeg mener: Man hælder da ikke den årlige milliardbøde, som banksvinene betaler i lokummet uden videre – det er en simpel beregning af, hvor meget smerte og lidelse, man kan påføre banksvinene. Her kan man godt tro mig: Rohde kan optimere funktioner under bibetingelser med Lagrange-multiplikatorer – i hovedet! Ja, han kan endog invertere matricer – bare determinanten ikke er nul – banksvin har det så forfærdeligt, når de hører deres intelligenskvotient omtalt: De begynder straks at dele med den.

  Jeg formoder, at Marie Krarup er agent for FSB og Søren Espersen for den militære efterretningstjeneste i Rusland. Det bruger man formenligt aktivt (det kunne selv jeg finde på at gøre) – man vil jo gerne sikre sig at kommunistsvinene kommer så smertefuldt til skade som muligt.
  Det har så også den fordel, at når Putins svage intellekt bliver forvirret (sker dagligen og meget nemt), så bliver han hidsig – når han bliver forrådt af sine egne forrædere.
  Hans reaktionsmønster er noget primitivt: Slå de forræderiske forrædere ihjel så forræderisk som muligt – bare det gør ondt.
  Det åbner et bredt repertoire af ubehagelige dødsmåder: Forgiftning med polonium skulle være både smertefuld, langsom og ildelugtende.
  Polonium står jo i samme gruppe som svovl, selen, tellur, polonium og NU MED Livermorium. Alle hydrogensulfider er ildelugtende (og lettere giftige) – rådne æg, sure tæer og gammel sved – det bliver så stadig værre jo længere man kommer ned i gruppen.
  Selen-kemikere kan ikke anvende offentlige transportmidler: De stinker ganske forfærdeligt. Tellursulfider er endnu værre – det er utilrådeligt overhovedet, at RØRE ved tellur uden tætte handsker – bedst slet ikke – det er en stank man aldrig får ud af næsen (heller ikke omgivelserne)!
  Der foreligger ikke for mig rapporter om, hvordan Litvinenko lugtede efter FSB havde forgiftet ham. Selv med noget der henfalder så hurtigt som polonium, så skulle chalcogenernes generelle egenskaber være af sådan en beskaffenhed, at selv i så ufattelig små mængder skulle der ikke være noget at tage fejl af.
  Det ville ellers have været interessant at vide om de relativistiske effekter i elektronbanerne skulle have forårsaget en vis dæmpning. Sådan som cæsiums lave smeltepunkt f.eks. kunne tyde på.

  Men hvad, måske bliver vi klogere ved landsforrædernes død? Det er Putin, som Marie Krarup skal være bange for – Putin gider ikke høre på bortforklaringer – end ikke hvis han kunne fatte dem.

 8. Af j nielsen

  -

  “Lad os – hurtigst muligt – genindføre dødsstraffen for forbrydelser mod kronen og landforræderi. At det burde ske offentligt ved halshugning og radbrækning er alene at holde gode danske traditioner i hævd.”

  Det ville være meget smartere med dødsstraf for folk der i tide og utide Himmler op om at genindføre dødsstraffen. Sådan får de fred for deres vrævl, og det gør vi andre også. Gevinst på alle hylder,

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “J Nielsen”

  Så genkender vi en skolelærers perverse ondskab igen. Altid fortællende, hvad andre skal mene! Det er vi nogle der faktisk godt selv kan finde ud af.
  Nu er dødsstraf sjældent nødvendigt blandt skolelærere og andre degenererede kommunister – modbydelige skadedyr, de end er!

  I almindelighed er deres indbyrdes stridigheder af så forræderiske og perfid en karakter, at de plejer at slå hinanden ihjel uden at lovgivningen er fornøden til at opnå den ønskede effekt – problemet er bare, at kommunisternes interne myrderier har det med at gå ud over relativt fredelige borgere – og et par indvandrede narkokriminelle plejer også at deltage i festen.

  Indtil videre er den små spruthysteriske Johanne tilsyneladende klar over, at hvis hun ikke samarbejder, så kunne visse af hendes perverse dukkedrenge få lyst til at finde ud af, hvordan hun ser ud indvendig. De kunne jo have det indtryk, at hun samarbejdede med myndighederne – hvilket hun (givet alternativet) formentlig gør.

  Men ellers har kommunister deres knive (og andre spiseredskaber) så fast plantet i ryggen på hinanden, at der skal kun lejlighedsvise antydninger til for at få de skolelærere aflivet.

 10. Af Niels Poulsen

  -

  TB

  “Hans reaktionsmønster er noget primitivt: Slå de forræderiske forrædere ihjel så forræderisk som muligt – bare det gør ondt.”

  Hvis du havde været rask, så ville jeg have spurgt: Hvor adskiller du dig fra Putin?

 11. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Niels Poulsen:

  Jeg er skam rask nok – ikke at det rager Dig!

  Det er Dig, der er noget i vejen med: Du er et perverst nazisvin af en skolelærer – kryb Du tilbage i Din kloak og kreper – bare vi andre slipper for stanken fra Dig.

 12. Af Niels Larsen

  -

  Diskussionen er vundet af Niels Poulsen.

  Jvfr. Godwin’s Law.

 13. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Niels Larsen”

  Det var ikke en diskussion – det var en stupid skolelærer. Det er Du også – idiot altså.

 14. Af J Nielsen

  -

  Ja, hvad skal man sige? Der er åbenbart kun ukvemsord tilbage i posen, og fantasien matcher desværre ikke Kaptajn Haddocks.

  Så nu er det som at se Aben gå amok i Det Forsømte Forår. Hverken kønt, lærerigt eller underholdende.

 15. Af Joseph Volgin

  -

  ” Vi har en – fortræffelig! – vestlig journalistisk tradition for gerne at ville se enhver sag fra to sider”

  Kom til Krim, tale med folk. Spørg, hvad de mener om den “erobring af Krim.”

  Tag en tur til Donetsk. Spørg folk, hvorfor de kæmper mod Ukraine.

  Hvis du skriver om det i avisen, vil det faktisk ser fra forskellige vinkler.

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  J Nielsen

  Det er Du overhovedet ikke i stand til at vurdere.

 17. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Putlerist Volgin:

  Indlemningen af Krim er en strategisk katastofe – for Rusland. På samme måde som Murmansk, det arktiske og Syrien er det. Det er områder, der kun kan koste penge og ydmygelser.

  Ukraine er basalt set ikke på nogen måde interesseret i at blive udsuget af Rusland for de elendige fødevarer, de producerer – Ukraine har før set hvad kommunisme betyder (og nej – Rusland er lige så satanisk ond som Sovjet var) – Ukraine har ikke tænkt sig at blive rodet ind i det kommende myrderi i Rusland, hvor russere morer sig på deres særegne folkelige måde – med at smadre hovederne på hinanden.

  Det er altså meget latterligt med alle de russere, der vil bo alle andre steder – end netop Rusland. Det er Putin, der sætter sin “alternative sandhed” (regulær løgn – for at skaffe klarhed) som en model. Sagen er ikke, at russerne i “nære- eller fjerne udland” desværre ikke kan komme hjem og bliver myrdet og torteret af den ondsindede og perverse Putin – han er en skolelærer.
  Nej, sandheden er, at de russere, der overhovedet har muligheden for det – de vil væk fra Rusland – jo længere væk, jo bedre.

  Russisk stolthed er den samme som personalet i en koncentrationslejr føler ved deres arbejde – og alle jøderne er bare nogle utaknemmelige skarn, der ikke forstår hvor dejligt det er, at der bliver “taget gas” på dem.

  Jeg har gentagne gange brugt Venezuela som model for, hvad der kommer til at ske i Rusland – indtil videre går det rimelig præcist sådan. Rusland bliver et blodbad, som ingen gider ligge og rode med. Se bare, hvor ligeglade Venezuelas nabo lande er med Maduro.
  Cuba er gået sin vej – efter der ikke var mere olie at udsuge.

  Det overordnede problem er, at stater som Libyen, Iraq og Syrien – de er ophørt med at eksistere som stater (om Afghanistan nogensinde har været det, er åbent for en uinteressant debat). Venezuela er allerede derhenne, hvor spørgsmålet om ejerskabet til olien er ligegyldigt, for den kan ikke udvindes med det styre de har.

  Hvor absurd Putlers vrangforestillinger er kan ses af beskyldningerne om, at EU vil udvide med Ukraine. Næææhh… egentlig ikke. Det er en forestilling fra dengang Lenin sad og tyggede på andre menneskers blyant i Schweiz: Der er jo i dag ikke noget fødevareproblem – prisen på fødevarer en smule højere op og så er den løst.
  Rusland bliver et appendix til Kina. Europa har ikke noget at bruge Rusland til – det er jo allerede en affaldsspand.
  Brezinski siger, at de fleste russere ikke ønsker at begå selvmord – han er så diplomat og vil give bare en lille smule håb – det er jeg ikke. Jeg kan kun se selvmordet som den behageligste fremtid (om end en kort sådan) for Rusland og russerne.

 18. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Hele problemet er, at “falske nyheder”, alternative sandheder og skolelæreres meeeeeeninger – de har det til fælles: De er irrelevante.

  Tanken om, at nogen skulle have lyst til at invadere Rusland er absurd – det er som svenske ødegårde – uinteressante.

 19. Af j nielsen

  -

  Åh jo. Man kan godt tage fejl af galskab, men ikke når spyttet flyver i alle retninger.

 20. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Skolelærer

 21. Af Hul igennem?

  -

  -Når fakerne faker
  og djøfferne øffer

  så går jeg alene
  og tænker på Dig-

  -Når Grænsen bliver hegnet
  og regningen regnet

  så står vi her alle
  og løfter i flok-

  mvh

 22. Af Niels Lemche

  -

  TB, du har ikke helt ret. Russerne har ikke lyst til at begå selvmord, undtagen på én måde: De vi bare have fred til at drikke sig ihjel, i hvert fald den mandlige del. Den kvindelige har lige ved lov fået at vide, at de har samme status som deres kønsfæller i Saudiarabien. Faktisk falder levealderen blandt mænd i Rusland — modsat stort set alle andre steder, så taktikken burde jo være, at forsyne landet med en overflod af vodka. Så er sagen hurtigt klaret.

 23. Af Niels Lemche

  -

  Og så en kommentar udledt af ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSENs beslutning om at lukke for kommentarsporene:

  Hun har faktisk ret. Beviset er indlæggene nu på denne blog og utallige andre. Masser af indlæg, nogle som Sørensens om jøderne næsten kriminelle — de burde ikke få lov til at stå i et ordentlig medie som Berlingske Tidende, det er fuldstændig uværdigt. Og hvis så floden af indlæg havde noget med bloggens emne at gøre; men det meste hører som sædvanligt på autopilot. Man undlader heller ikke at bemærke, at der bliver flere og flere falske indlæg, skrevet af nogle slyngler i andres navne. Det kan godt være, at Berlingeren skulle følge ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN’s opfordring og simpelthen lukke de åbne blogge. Sjovt nok er der næppe mange, der gider læse dem. Jeg har indtil dato kun mødt en enkelt, der f.eks. havde læst mine indlæg, nemlig på Sørines blog. Folk fravælger bloggene pga den svinske tone, der er slået an på dem.

  Så, gode chefredaktører: Luk bloggene indtil, I har fundet et system til at frasortere uhyrlighederne.

  “And let the war begin!”

 24. Af Helge Nørager

  -

  Det var dog et ubehageligt og dystert ønske, som jeg personligt ønsker aldrig opfyldes.

 25. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, vodkaen eller lukning af bloggene? eller noget helt andet? Hvis det er vodkaen, så klarer russerne det nok selv uden indblanding. Se på den demografiske udvikling derovre parret med gennemsnitslevealderen for mænd.

 26. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, vodkaen eller lukning af bloggene? eller noget helt andet? Hvis det er vodkaen, så klarer russerne det nok selv uden indblanding. Se på den demografiske udvikling derovre parret med gennemsnitslevealderen for mænd.

 27. Af Niels Lemche

  -

  Der var et indlæg herom i Berlingske Tidende allerede i 2007: FREDAG D. 15. JUNI 2007 KL. 09:26 med overskriften “Russiske mænd dør af druk: Næsten halvdelen af alle russiske mænd, der dør i den arbejdsduelige alder, dør af druk”. Gennemsnitslevealderen angives til at være 59 år, kvindernes 72, hvilket skal sammenholdes med Japans 83 år, Tysklands 80 år og Englands 81 år. Danske mænd lever i gennemsnit 78,5 år, og kvinderne 82,7 år.

  Med et fødselstal på 1,59 pr kvinde.

  Information havde en god artikel herom 8. november 2011. Konklusionen dengang var:

  “Den demografiske situation vil tvinge Putin til at give afkald på drømmen om at genoprette USSR. Han bliver tvunget til at svække statens kontrol med økonomien og gennemføre ægte liberale markedsreformer. Det er simpelthen nødvendigt at skabe gunstige økonomiske muligheder og sige farvel til alle grandiose ideer, som bygger på statens metoder” Kommentaren kom fra en russer, og man kan selv se, hvorledes TB har ret. Druk og Putin skal nok klare sagen for os.

  Og ingen Putlik kan vende udviklingen med sine statssponsorerede løgnehistorier.

 28. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Næhhh…. det er der ikke nogen grund til!

  Det er rigtigt at publikum er begrænset; men der er en rest tilbage.
  Min erfaring med økonomiske fora er, at når det går op for bankerne, at det er et elendigt reklamemedie, så falder interessen og klakørerne holder op – ikke helt men næsten.

  Det er vel 2. gang, at et banksvin har været inde i løbet af det sidste års tid på den anden blog.

  Det, der går ned er indlæggenes antal – til ca. 5-10%; ,men det, der kommer – det bliver nok læst – og det er af en væsentlig højere kvalitet.
  Nu er det så lidt af det, f.eks. jeg skriver, som er af permanent blivende værdi – og det kan jeg bare skrive igen.

  Det er en fase i et medies liv med den “livlige” debat, hvor alle har en mening – og tror de har en indflydelse. Det holder op, så snart det bliver opdaget, at det reelt ikke interesserer nogen.

  Uffe skal bare blive ved, som han er startet.

  Min erfaring er, at efter et par år, så kommer det ned på ca. 1/10 – målt i indlæg og interesse. Det gør heller ikke noget – det er kvaliteten, der bliver.

  Der er en del, der helt forsvinder; men se hvem der gider læse Bocian, Ulrikke Ekelund, Peter Straarup o.lign.: INGEN. Det betyder ikke, at der ikke er en relevant økonomisk debat – det betyder bare, at dem, der var helt væk i skoven forsvinder helt.

  Den vanvittige jagt på kliks, den holder op; men sådan er det med mode. Trompet-bukserne havde sin tid; men bukser bliver stadig anvendt.

  Det, jeg har min betænkelighed ved er om f.eks. Berlingske overlever, fordi de har solgt deres sjæl – men bloggene skal såmænd nok overleve.
  Jeg tror såmænd ikke Uffe skriver for pengenes skyld – så det skal han bare blive ved med.

  Tag ikke fejl – jeg er skam også blevet truet med politianmeldelse – og på et tidspunkt var det min politik, at jeg skulle bannes mindst en gang i kvartalet. Det er ikke rigtigt lykkedes at holde den standard; men stadigvæk sker det.

  Det man IKKE må gøre er at undlade at gå aggressivt til klakørerne. Læg mærke til, hvor lidt egentligt indhold, der er i deres indlæg.

 29. Af Helge Nørager

  -

  Niels det som skrives, i din sidste linje, din “punchline”.

 30. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, det er fra “Robot Wars”, en kuleskørt engelsk program, hvor de gale mennesker derovre byggede store kamprobotter, som de så smadrede i indbyrdes kampe i en turnering, hvor turneringslederen hver gang indledte med råbet: Let the war begin!

  Her tænkte jeg bare på shitstormen, der må komme.

 31. Af Helge Nørager

  -

  For dem det måtte have interesse for en lang artikel med spændende tal vdr. twitter og prof trolling.
  “https://www.washingtonpost.com/business/economy/as-a-conservative-twitter-user-sleeps-his-account-is-hard-at-work/2017/02/05/18d5a532-df31-11e6-918c-99ede3c8cafa_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_trumpbot-820pm%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.ec21c60cb334”

  Fagre ny verden er kommet og beviser at trolling er et problem og kan udnyttes snedigt og listigt af hvem som helst mod hvem som helst.
  False flag er nu simpelt at foretage, rent kaos for en psykisk med mange penge og lidt hjerne kan lave stor ravage i andre lande uden store problemer.
  Velkommen til den alternative virkelighed husk at dobbelt checke om klokken passer samt det nu virkeligt er mandag i dag, man ved aldrig. :)

 32. Af Helge Nørager

  -

  Ok kender show og udtrykket, men kunne ikke se kobling til show. Ofte lidt sløv.
  I øvrigt et show efter min smag, mange dimser at rode i, og synes stadig at en model med Van der Graf, til at nakke de andre med en el pisk manglede at komme frem.
  Men det vil sikkert også være snyd at zappe modstander med 1 MV. :)

 33. Af j b

  -

  Sign o’ the times
  “liquid modernity”

 34. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Homo Ludens leger. Det er det, vi gør. Hvad skulle vi ellers? I det moderne samfund er der masser af ubeskæftigede mennesker, der finder det moderne liv dødkedeligt. Hvad gør mennesket, når det keder sig – det finder på nye lege. Mennesket er kreativt, innovativt og iværksættende. Kommentarsporene viser tydeligt, at bloggen ikke er andet end leg, der automatisk ophører, når den bliver for kedelig. Enkelte bliver dog hængende, fordi de ikke har fantasi til nye lege. På et tidspunkt er det kun dem, der er tilbage.

  Berlingeren ville gøre dem en tjeneste ved at lukke bloggen. På den anden side, hvad skal staklerne ellers lave? Berlingeren kan hævde, at de hindrer disse individer i at ende i dybe depressioner med ulykkelige selvskadende gerninger som resultat. Hvorfor nogen tager skriblerierne alvorligt, undrer mig. Der er mennesker, der ikke ville kunne fungere, hvis de ikke på en eller anden måde, fik mulighed for at komme af deres frustrationer i et legende modspil med andre med de samme tilbøjeligheder. Det er terapeutisk.

  Marstrand-Jørgensen burde åbne igen og tillade staklerne at slippe af med deres blokeringer. Det ville være det sundeste og mest humane – trods alt – for alle parter. Der er absolut ingen grund til at tage det alvorligt.

 35. Af Niels Poulsen

  -

  JVM

  Det har du fuldkommen misforstået. Leg er en overskudshandling, beriget af glæde og humor.

  Denne debats råstof er ondskab og had, bedst eksemplificeret ved TB.

 36. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Niels Poulsen”:

  Det er skam noget, jeg har lært i skolen af de perverse og ondartede skolelærere.

  Had er godt!
  Men for at blive den uforfalskede og rene ondskab, så skal man være skolelærer!

 37. Af Niels Lemche

  -

  Fint, egentlig har denne blog vist, at det er muligt at komme producenterne af disse fake-news til livs, måske ikke bogstaveligt; men de bliver forvirrede, når ethvert indspark fra dem bliver dømt off-side. De kommer bare igen med det samme og det samme, men aner egentlig ikke, hvordan de kommer videre.

  Værre med deres lokale rotter fra kloakken. De forstår simpelthen ikke, hvad der hænder. Det har de aldrig gjort. Men når de ikke kan tæve sig ud af vanskelighederne, er de nemme at sætte skakmat.

 38. Af P. T.

  -

  Det er nemlig rigtigt-leg er en overskudshandling beriget af glæde og humor.Mon ikke disse dejlige lamselår og popoer får befolkningen i Rusland ,til at stige i absolutte tal,her fra Crime.
  https://www.rt.com/shows/documentary/344365-bikini-russia-festivals-fun/

  Ja russerne kommer -russerne kommer-det må de meget gerne-få dog lidt glæde ind i hverdagen.

 39. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det følger helt mønstret fra bankernes løgnefabrikker, hvor et lille skadedyr har et “talepapir” med nonsens – og deciderede løgne.

  Det er en af indikationerne på cyberwar – nemlig at når platuglerne falder ud over den kant, hvor den dagsorden for kaos, som de forsøger at sætte ikke længere er konsistent. Det er reelt meget små og uinteresserede intellekter. De er som telefonsælgere, der har deres remse, de skal lire af.

  De er som skolelærere, der – når det går højt – kan læse op af deres pixie-bog rabler videre og videre. Det er som banksvinene, der ret så abrupt holdt op med at tale om “varigheden” på en obligation, dengang, da jeg påpegede, at de hjernedødt differentierede funktioner, der dels ikke var diffentiable, dels en ikke kontinuerte – slet ikke i de punkter, de ævlede om.

  Det er matematik fra 1. time i gymnasiet, som de ikke har fattet en brik af – hvorefter de med selvhævdende nedladenhed ævler videre: Det er typisk for skolelærere og disses stupide præk. De er som journalister, der anmelder koncerter – uden at gide finde ud af om de er blevet aflyst.

  Den anden gruppe er de notoriske idioter, som man kender; men ikke læser. De gør ikke så meget – dem kender vi og kan filtrere fra.

  Problemet er de ondartede skolelærere, som et helt liv ikke har forstået, at der var en grund til, at de aldrig kom videre på universitet end at rave rundt på et værtshus.
  De finder en eller anden meeeeeening, som de mener sig berettiget til at have – uanset at det er rent NONSENS. Selvfølgelig må man IKKE respektere de skadedyr! De skal ydmyges og nedgøres.
  Det er som med landsforræderen Marie Krarup, som er en nazistisk propagandist for Putin.

  Der er ikke nogen grund til medlidenhed med de perverse svin – hak hovedet af dem. Banksvin som Peter Straarup – de skal nok få deres tørre tæsk næste gang, der er en “kundekontakt”.

 40. Af Hul igennem?

  -

  Tante Berlinger er længe død.
  Man ser kraftudtryk på forsiden og underlige overskrifter; hvis, og såfremt, og måske og muligvis, og haha og kykkeli-gøj.
  Måske det skal hedde Caroline X Berlinger fra nu af?

  Berlingske skal nu roses trods rødforvrængningen
  for deres fb fri blogs- det er stadig et hædersmærke!

  Sætter min lid lidt til Tom Jensen, en overlever ..og vinden vender
  Hvis der skal sælges noget skriv fremover, så skal det ikke være fakepølse.

  mvh

Kommentarer er lukket.