“Europas Time” på Balkan

Af Uffe Ellemann 265

Europa svigtede i 90’erne, da Jugoslavien blev slidt i stykker af en blodig borgerkrig. Vi andre havde så meget andet at se til, at vi helt glemte at holde øje med, hvad der skete på Balkan.

Er historien ved at gentage sig?

Den seneste udvikling burde give anledning til dyb bekymring i resten af Europa – men vi er så optagne af Putin, Trump, Erdogan, Wilders, Brexit og andre plager, at der tilsyneladende ikke rigtig er plads til at registrere Balkans problemer. Men der er en særlig grund til at gøre det nu, for Rusland har denne gang en meget større finger med i spillet, end sidst. Putins appetit er skærpet i Ukraine og Syrien. Nu frister mulighederne for at skabe problemer for Vesten på Balkan.

Her er et par nylige begivenheder, som burde have fået plads på avisforsiderne i resten af Europa og i USA:

I Montenegro var der for nogle måneder siden et kupforsøg, som tilsyneladende indebar attenplaner mod landets vestligt orienterede præsident. Det var formodningen, at det var serbiske nationalister som stod bag. Nu viser det sig, at russiske sikkerhedstjenester deltog aktivt – med det klare formål at spænde ben for Montenegros forestående medlemskab af NATO.

I Serbien er et tog sendt afsted mod Kosovos grænse med store plakater, der på mange forskellige sprog bekendtgjorde: ”Kosovo er Serbien”. Toget kom fra Rusland, og blev stoppet på grænsen. Det førte til skarpe meningsudvekslinger mellem præsidenterne i Kosovo og Serbien – og manende “advarsler” fra den russiske udenrigsminister. Der tales om, at militante serbere med russisk støtte pønsede på at lave en ”Operation Krim” i det nordlige Kosovo omkring Mitrovice, hvor der bor 50.000 etniske serbere.

I Makedonien blander Rusland sig i en meget farlig politisk konflikt mellem de ledende politikere. Og i Bosnien har lederen af de bosniske serbere, Milorad Dodik, krævet løsrivelse og selvstændighed for delstaten Republika Srbska. Russerne støtter Dodik. Den amerikanske regering har pålagt Dodik sanktioner, og har advaret om, at der er risiko for en ny voldelig konflikt i Bosnien, efter at serberne med Dodik i spidsen har brudt de regler, der blev fastlagt i Dayton-aftalerne, som i 1995 standsede den blodige borgerkrig.

Europæerne synes næsten ikke at have ænset, hvad der foregår…

Så er det tankerne vender tilbage til dengang for over 25 år siden, da vi heller ikke ænsede, hvad der var ved at ske: I juni 1991 var der udenrigsministermøde i Berlin i CSCE (konferencen om sikkerhed og samarbejde i Europa), hvor 35 europæiske og nordamerikanske lande sammen med Sovjetunionen sad og glædede os over alle de fremskridt, der var sket. I vores afsluttende erklæring var der ikke ét ord om Jugoslavien. I et bilag var der dog en henvisning til den orientering, Jugoslaviens udenrigsminister Loncar havde givet – og der stod: ”Ministrene udtrykte deres venskabelige bekymring og deres støtte til Jugoslaviens demokratiske udvikling, enhed og territoriale integritet…” – og vi opfordrede alle parter til at fortsætte det gode arbejde med at sikre en fredelig løsning på de uoverensstemmelser, der var.

Præcis en uge senere gik den jugoslaviske forbundshær (domineret af Serbien) ind i Slovenien. Borgerkrigen var en realitet.

Til vores undskyldning fremføres gerne, at der var så mange andre ting, som fyldte vores dagsorden: Murens fald, den første Golfkrig, tysk genforening, indførelse af demokrati i Øst- og Centraleuropa osv. osv. Der var ikke overskud til at gabe over mere.

Ganske som i dag.

Senere i sommeren 1991 sendte EF (som endnu ikke var blevet til EU) en såkaldt trojka af udenrigsministre til Jugoslavien. Det var Luxembourgs udenrigsministre sammen med kollegerne fra Holland og Italien. De mødtes med alle lederne af de delstater, der siden skulle blive til selvstændige nationer – og alle lovede højt og helligt, at de nok skulle opføre sig ordentligt. Det var de besøgende udenrigsministre rigtigt glade for at høre – så glade, at delegationslederen, Luxembourgs udenrigsminister Jacques Poos, ved det afsluttende pressemøde i Beograd sagde de berømte ord, som siden kom til at plage og nage ham: ”Dette er Europas time, ikke amerikanernes!”

Og så gik krigen for alvor i gang, og blev først stoppet med en massiv amerikansk indsats, som gennemtvang våbenhvile og fredsaftalen i Dayton – efter at over 100.000 mennesker var dræbt alene i Bosnien, og mange var flygtet ud af landet.

Men Dayton-aftalen var ikke fuldkommen – og skal den håndhæves, kræves der en solid indsats udefra for at holde parterne fast på de indgåede forpligtelser.

Amerikanernes interesse kan risikere at blive alvorligt svækket med Trump i Det Hvide Hus – og europæernes interesse for at gribe ind er svækket i takt med at interne problemer i EU har slukket håbet om de udvidelser, der var stillet Balkan-landene i udsigt. Makedonien er en særlig sag, for her har grækerne i alle årene fået lov til at spænde ben for at lukke det plagede land ind i de vestlige samarbejdsorganer.

Det er farligt, hvad der sker lige nu.

Derfor må EU’s ledere tage problemerne alvorligt – og engagere sig i udviklingen på Balkan. EU har meget mere at tilbyde end Rusland. Og meget mere at tabe, hvis der igen udbryder blodige konflikter. Denne gang SKAL det være ”Europas time”!

265 kommentarer RSS

 1. Af Maria Due

  -

  Anders Thornvig Sørensen

  I dagens JP fortæller en dansker, der netop er vendt hjem efter at have boet 35 år i Norge, om sin danskhed, og jeg forstår, hvad hun mener, når hun skriver om at synge de fælles salmer på tunge monotone norske melodier, og om sine lyse danske møbler og den norske have, der uden at hun selv lagde mærke til det, pludselig var blevet så dansk, at folk fandt anledning til at omtale det. Jeg har ganske vist lyse finske møbler sat sammen med min tomatrøde Børge Mogensen sofa, og min svaghed for antikke borde bringer også mahogni fra Holland og England ind i billedet. Haven er bevidst engelsk inspireret, og alligevel er det hele endt med at være meget dansk, uden at det nogensinde var villet. Sådanne nationale særpræg – både i mikro og makro format – findes også indenfor UK, og allerede i det romerske Britannien skilte stammerne i det nuværende Wales og Skotland sig ud fra dem i det nuværende England. The Border Country mod nord ved Hadrians mur var fx altid noget helt specielt, berygtet for århundreder med lokale opgør, kvægtyverier, mordbrande, kampe med skatteopkrævere, pantefogeder osv. Da folk fra dette område udvandrede til Amerika skilte de sig da også ud som særligt fit for fight med indianerne og fortsatte med at fremstille dårlig whisky.

  Jeg er tilbøjelig til at tro på din teori, men jeg håber, at østeuropæerne ikke bliver for medgørlige. Man burde have kunnet forhandle sig frem, så at Cameron ikke var kommet helt så tomhændet hjem fra Bruxelles. Som en ven, der arbejdede dernede har fortalt mig, er tyskerne igen på march, og det troede jeg først på, da Angela Merkel egenhændigt og som en anden kejserinde åbnede alle sluser for indvandring, skønt hun jo måtte vide, hvad hun udsatte resten af Europa for. Vi risikerer et scenario, hvor tyskerne og deres befuldmægtigede klemmer os – between the Devil and the British blue Sea.

 2. Af Niels Lemche

  -

  Mærfe Maria Due,

  Jeg tror, at du har aldeles ret: De fleste vil bare have fred og ro, og fred med dem. Deres problem er, at de sjældent får lov dertil pga markedsskrigerne, der hele tiden er ude efter deres stemmer. Men sådan har det altid været, og ingen så det klarere end Nixon : “Det tavse flertal”.

  Her da man planlagde at lægge store vindmølleparker (70 i alt) rundt om landsbyen som vi bor ved, var der nogle enkelte ildsjæle, der engagerede sig, bl.a. min kone. Resten foretral, som en norsk kvinde i landsbyen sagde, at fika på terrassen og spille banko om lørdagen. Roald Als tegnede det helt korrekt, da han før en af EU afstemningerne tegnede to politikere (den ene var naturligvis Uffemanden) i vildt skænderi om alle enkelthederne i traktaten, men sen bondemand med hængerøv, gummistøvler, kasket og et strå i munden så måbende til. Så bryder bonden ind: “Betyder det, at jeg får mere i folkepension?”

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mærfe, ved du hvad? “Kære”

  ak-ak-ak

 4. Af Niels Larsen

  -

  Har du nu kigget for dybt i rødvinsflasken, Lemche? :-D

 5. Af Maria Due

  -

  Jeg har googlet og kikket hos Otto Kalkar, men ikke fundet noget. Helt tryg er jeg ikke, Lemche kan jo eksotiske uddøde eller næsten sprog. :-)

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, bare det var min undskyldning for at være fumlefingret. Desværre så er det ikke nødvendigt.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Jeg er vant til, at Nationalbankdirektøren citerer mig (indirekte). Nu er det sgu statsministeren.

  “- Danmark står naturligvis som det Nato-kerneland, vi er, ved de forpligtelser, vi påtager os, siger Lars Løkke Rasmussen.

  Han gør det dog klart, at Danmark ikke kan indfri målsætningen om, at bruge 2,0 procent af bnp på kort sigt.

  – Selv hvis vi havde pengene, ville det danske forsvar jo heller ikke kunne absorbere så mange penge på en meningsfuld måde, siger Løkke.”

  Ingen tvivl om, at Nato-beslutningen af 2014 fik fabrikanterne til at nikke med savlet i guirlander.
  Der er så også noget, der tyder på, at de “værnepligtige” man indkaldte – der var ikke nogen, der duede til et videre forløb – eller også fik de så inderlig en afsmag for de rekrutdræbermetoder, den formørkede del af officerskorpser ynder så meget for at skjule deres egen inderlige inkompetence.

  Danmark kan indføre ét nyt kampfly ad gangen – opstilling af en eskadrille C-27J transportfly kan nok også gøres, for her er teknikerne i alt væsentligt på plads. Vi er lige blevet færdige med SeaHawk, der fulgte umiddelbart efter Merlin. Det passer, at vi i næste forligperiode kan indføre F-35 og derefter få Taifun på plads.

  Danmark skal opbygge både tunge, middelsvære og lette hærenheder – og holde dem forsynet hundreder af kilometre fra Dybbøl. Disse enheder har hver deres taktikker bevæbning og materiel. Nærmest foreliggende er at få de medium Piranha 5 baserede enheder på plads – så kommer artilleriet. Tidligere kom de lette helikopterbårne (der minder mest om det vi havde i bl.a. Afghanistan.
  Det er begrænset, hvor meget vi overhovedet kan vokse med – lad os se det i øjnene: Værnepligten have udlevet sin eksistensberettigelse allerede i 1980. Man skulle af med alle de uduelige rekrutdræbere, der reelt ikke kunne noget.

  Søværnet kan i brugtage ét nyt skib om året – at vi kan stille med 3 fregatter skyldes formentlig, at man noget af året kan gå ned på to skibe i Nordatlanten. Vi er ved at få besætning til den 3 fregat – enig vi burde nu kunne bygge den 4. Vi tager den 3 Knud Rasmussen klasse i brug.

  Vi skal have RIM-66 på mindst én af fregatterne – men det nytter ikke noget, hvis vi ikke har folkene til at betjene dem. Vi så med nedskydningen af flyet i Ukraine, hvad der sker, når man forfremmer aber!

  Løkke har helt ret! Vi skynder os det vi kan! Det bliver så ikke lettere af SF/Enhedslistens kriminelle skolelærer-parasitter: De er en politisag.

  At Marie Krarup og Søren Espersen er landsforrædere – det véd vi også godt: Derfor kan vi ikke annoncere anskaffelser mm. før i sidste øjeblik – fordi Putin skal ikke have advarslen, så vore soldater kommer i unødig fare. Det er farligt nok endda.

  Det er ikke penge, der mangler! Hjorten har svært ved at få udgifterne til at slå til.

  Det er vores personel, der er flaskehalsen. Vi kan flytte rundt på dem og det gør vi til, hvor vi får mest smæk for skillingen – ikke til hvor en amerikansk abe nu mener, at han får den bedste stilling, når han bliver pensioneret. Bare rolig: Jeg kunne godt pege på en dansk generalmajor, der var “konsulent”. Gammel militærattache i Washington – jo det var skam en fin gut.

 8. Af georg christensen

  -

  Når de gamle populister gerne soler sig selv i deres gamle magtbegærligheder , og kun forhindre at nye , også såkaldte populister forsøger sig så vil min bedømmelse være: Afskriv hele det gamle magtbegærlige system, og sørg for hurtigst muligt at få oprettet et nyt system. Desværre benytter det gamle sig altid af ordet “kulturel” , et ord, som systemet selv har opfundet og overhovedet ikke har forstået hvis en form for “Globaliseringsproces” i virkeligheden ønskes.

  Tomhed og værdiløshed tilkendegiver overalt i den såkaldte vestlige verden sin egen magtbegærlige hærgen. .

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Georg Christensen”: Du er et perverst skadedyr af en nazistisk skolelærer og infam kommunistisk torturbøddel mod børn!

  Du har end ikke en opfattelse af hvad kultur i det hele taget er.

  Du er bare et af Putins ondskabsfulde skadedyr.

  Skolelærer.

 10. Af Niels Lemche

  -

  TB, lad nu skolelæreren være. Han gør jo bare, hvad han får besked på. Langt mere alvorlig er de oplysninger, der dukker op en gang imellem om Putins situation hjemme. Han er nødt til at køre på for at holde gribbene fra fadet. Der er folk i hans bagland, der ikke ville betænke sig et øjeblik for at starte krig i Europa, begyndende med Baltikum, og de er rede i deres vanvid til at bruge A-våben. Naturligvis vil Putin have ødelagt EU og derefter NATO, så bliver verden så meget enklere for ham. Men han er ikke gal. Det er der andre derovre, der er. De lider jo af den sædvanlige vrangforestilling blandt totalitære, at demokratier er svage. Og da de er vant til løgn og humbug og svindel, er det ikke nemt at få ind i hovedet på dem, at historien faktisk viser det modsatte.

  A han så åbenbart har aftalt med tyrkerne, at de skal hidse den tyrkiske befolkning i EU op, det er så en anden, men farlig sag.

 11. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche:

  Jeg tror såmænd, at Putin er bange for en revolution. Han er KGB og FSB/KGB/Tjekaen’s rolle har altid været at holde sammen på Rusland.
  Det vil volde problemer i stigende omfang.

  Den måde, hvorpå hæren disponeres – principielt set så langt fra Skt. Petersborg og Moskva som muligt kan have offensiv som påskud (hvilket er farligt nok endda); men det hindrer også en mere koordineret indsats.
  Det farlige for Putin og FSB er, at lokalforsvarsbataljoner i sig selv kan udgøre et problem at nedkæmpe. Ingen tvivl om, at hæren hellere vil nedkæmpe interne oprør end at gå i lag med Nato, hvor de vil få så eftertrykkelige tæsk.

  Tropperne i ringen udenom Skt. Petersborg og Moskva kan jo erfaringsmæssigt også bruges til at gribe ind i intern politik. Jeg tror så, at atomvåbnene er sikrede gennem opsplitning af vitale dele på meget forskellige myndigheder. Noget tyder på, at man anvender procedurer hertil meget lig de amerikanske.
  En borgerkrig kræver nemlig ikke atomvåben.

  Faren er ikke Ruslands styrke: Det er dens svaghed.

  Det er derfor jeg nøje følger råvarepriserne. De kan skride sammen, hvad øjeblik det skal være – de har i de sidste par år bevæget sig sidelæns, hvilket er en ustabil situation. Der er ikke nogen klar tendens.

 12. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Jeg tror ikke man skal forklare så meget.

  http://www.b.dk/globalt/trump-til-merkel-i-det-mindste-har-vi-noget-til-faelles-maaske

  Bare se Mutti’s ansigtsudtryk…. det blik har mere end én gang været dødsdommen over en toppolitiker – Berlusconi f.eks.

  “Manden er splintrende afsindig – måske endda farlig for omgivelserne – med sikkerhed for sig selv!”

 13. Af Niels Lemche Lemche

  -

  TB, ja, jeg så godt det blik.Hun var nærmest skræmt, for manden er jo gal.

  Det er klart, at Mutti er putlernes største fjende. Hun har jo et format som ingen anden politiker i Europa. Jeg kunne forestille mig at dronning Margrete I havde lignende kvaliteter (og i øvrigt fysisk også har lignet Merkel). Den måde, hun bankede de svenske adelsmænd på plads, siger det hele. De kom som løver til møde med hende og drog af sted som lam. Trump vil blive mere og mere isoleret i Det Hvide Hus, så længe han vil foregive at regere herfra. Ignoreret af dem, der betyder noget. Til sidst bliver han vel træt, fordi ingen længere synes, at det er morsomt, og træder frivilligt tilbage, hvis da ikke man fra senatet sender en mand med en pistol med ét skud til ham: Du kan vælge den lette måde, eller du kan vælge den svære!

 14. Af Niels Peter Lemche

  -

  På den anden side er det måske ikke så tosset at have bajadsen siddende i sin stol. Han er jo et skræmmebillede for alle, der illustrerer faren ved disse vidløse populister.

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  På den anden side er det måske ikke så tosset at have bajadsen siddende i sin stol. Han er jo et skræmmebillede for alle, der illustrerer faren ved disse vidløse populister.

 16. Af J Nielsen

  -

  “TB, lad nu skolelæreren være.”

  Hvordan nogen kan få sig selv til at tage den opførsel i forsvar er mig en gåde.

  Det er nok det mest eklatante eksempel på dobbelte standarder b,dk har set. For den man er enig med er alt tilladt. For den man er uenig med er intet tilladt.

  Jeg synes det er uanstændigt at stå og ligefrem heppe på en person, der systematisk benytter sig af smædeord, trusler og intimidering. Og så samtidigt være så nærtagende, at enhver der har en divergerende opfattelse af tingenes tilstand nødvendigvis må stå i en fremmed magts tjeneste. At der tale om blot og bar uenighed kan man åbenbart hverken forestille sig eller leve med.

  Jeg mener man bør agere omvendt. For ens trosfæller skal barren sættes særlig højt.

  Ellers besudler man sit eget standpunkt. Det er forlængst sket i dette tilfælde.

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  J.Nielsen, nu er der kun én ting, der gælder på Berlingerens blogs, nemlig for alt i verden ikke at følge reglerne for, hvordan man skal gebærde sig på bloggene. Og da Berlingeren ikke gider håndhæve sine egne regler, hvorfor skulle man så følge dem.

  Selvfølgelig møder du utallige indlæg her, der præges af, at skribenten optræder i en anden magts tjeneste. Alle ved det. Så hvorfor tige stille med det. Der er så sandelig også nogle, som ikke hører hjemme derovre. Jeg tror hverken at Teddy eller Niels Larsen gør det. Men du må være blind og døv, hvis du ikke tror, at IT-trollene fra St. Petersborg ikke deltager i debatterne.

  Se, meget ville være anderledes, hvis Berlingeren ikke tillod anonyme indlæg. Og undskyld mig, jeg ikke nogen som helst respekt for disse formummede skælme.

 18. Af Per Torbensen

  -

  Lemche kom så med navnene på IT trollene eller agenterne fra Sankt Petersborg eller Moskva med Kremlings og diverse andre betegnelser,åben op og bred nu ud Dit vid som lektor
  Blomme udtalte til fedesen med bumserne vedrørende temaet de Puniske krige.
  Hvilke personer tjener fremmede magter på Berlingske blogs ? skal Dine modstandere eller blot personer med andre opfattelser evig stigmatiseres ,blot fordi De og Deres kammerater i
  deres ungdom blev udsat for og indoktrineret under den kolde krig,som har sat sig som en
  baccillus på hjernen.Deres bon kammerat er helt uden for rækkevidde ,derfor kun en henvendelse til Dem,. som trods alt besidder en vis grad af fornuft og viden,især vedrørende Mellemøsten.den antikke og nuværende.

  M.v.h.Per Torbensen.

 19. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Altså:

  1) Jeg er over den alder, hvor en skolelærer skal fortælle mig, hvad jeg skal synes! Jeg kan på ingen måde lade mig fortælle, at jeg skal synes om de ulækre individer.

  2) Med de åndevner, jeg måtte have, så vil jeg til enhver tid være bedre i stand til at finde ud af ethvert spørgsmål end den DLF samlede medlemskreds, der i alle tilfælde har det til fælles, at de ikke magtede at læse indenad.

  3) Folkeskolen er en erfaring, jeg har til fælles med hovedparten af Danmarks befolkning, så jeg har så rigeligt indblik i denne afskyelige institutions habitus. Den eneste ændring jeg kan konstatere fra min skoletid er et endnu lavere, mere afstumpet og mere stupid forsamling af undermålere, der rabler beviseligt marxistisk nonsens af sig.

  4) Erfaringsmæssigt opnår man intet positivt ved at udvise tolerance overfor ondsindede nulliteter. Den erfaring burde være alle i frisk erindring efter “Finanskrisen”, hvor provinsielle psykopater brækkede sig ud over den undrende offentlighed med deres beviselige vås og påstande om egen fortræffelighed – imod bedre vidende.
  Bl.a. har jeg påpeget, at idioterne deler med nul – hvilket Nationalbanken har undersøgt og bevist.

  5) Jeg har som sådan ikke noget ønske om at overbevise en flok laverestående krybdyr om noget som helst. Hvis mine argumenter og betragtninger ikke er klare – og det er de – klare altså. Vedr. forhold, som har en objekt tilknytning til de rejste spørgsmål, så må manglende forståelse ikke lægges mig til last.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  PER TORBENSEN, sandsynligvis dig selv, og helt bestemt JUF, men så længe I får lov til at få jeres anonyme indlæg igennem, så er det umuligt at sige præcist. Typisk er det, at man ikke kan google jer. JUF, som har et lidt mere karakteristisk ‘navn’, han er ingensteder at finde, og det er besynderligt. Præsenter dig selv på en verificerbar måde, og så kan vi måske diskutere videre.

  Jeg nød det element i Leif Davidsens nye bog, med den russiske bror, der også var putlikker, og som skrev under en række synonymer, idet publikum slugte det råt.

 21. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche: “Og da Berlingeren ikke gider håndhæve sine egne regler, hvorfor skulle man så følge dem.”

  For at vise, at man er dannet og højt hævet over vi plebejere?

  Nå ja… det er du jo så ikke. Ridderkors og Blå Bog til trods.

 22. Af J Nielsen

  -

  “nu er der kun én ting, der gælder på Berlingerens blogs, nemlig for alt i verden ikke at følge reglerne for, hvordan man skal gebærde sig på bloggene. Og da Berlingeren ikke gider håndhæve sine egne regler, hvorfor skulle man så følge dem.”

  Det er forskel på det, og så ligefrem stå og bifalde svineriet, som du gør. Ved at hoppe med på det her skolelærer-nonsens. Du må da vide at det er helt i hegnet, så hvorfor?

  Og her kommer vi til snagen i folks private forhold.

  Blogregel nr. 2: Du skal ikke søge baggrundsoplysninger om dine samtalepartnere.

  Det er uanstændigt. Hvad folk vil oplyse om private forhold, oplyser de frivilligt. Hvem præsenterer sig men navn og adresse på en bodega?

  Det er ikke det samme som læserbreve i en avis. Der er redaktionen til forskel.

  Der er kun én person her på bloggen, som jeg ikke ville blive blive overrasket over stod i en fremmed magts tjeneste. Og det er den person der dels uophørligt beskylder Gud og hvermand for netop det, og dels udviser en besynderlig interesse for deres private forhold. Hvad skal det bruges til?

  Og bare for at forgribe mig på begivenhedernes gang, inden nogen kommer for godt i gang: Jeg har tidligere optrådt med et godstog af et navn. Det stoppede da landsforræderretorikken begyndte at brede sig. Fantasier om hvad man ville gøre ved folk der har et andet syn på tingene, og jo før jo bedre.

  Nå, det kender du, via din brother in arms.

 23. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “J Nielsen”:

  Lad nu være med at forsøge at tænke! Du KAN ikke!
  Du kan jo selv se, hvor galt det går, når Du forsøger!
  Det er ligesom dengang Du og de andre på seminariet forsøgte at være kulturelle med en guitar! Det var jo både skrækkeligt og ydmygende. Med stor sikkerhed blev det værst tænkelige instrument valgt og den udueligste hyldet.
  Det eneste, der blev hørt, var talentløsheden.

 24. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Tak for svarene til mit indlæg.
  Til Niels Lemches svar. Det er i hvert fald et faktum, at dengang EF-pakken blev vedtaget i 1985-6, var der allerede de første antydninger om, at landene på kontinentet kunne finde på at gå videre med det indre marked uden Storbritannien. For nok ville Jernladyen gerne have liberaliseringen i EF-pakken, men hun ville ikke den overnationale beslutningstagning, som fulgte med i pakken. Hun bøjede sig så alligevel nødtvunget, men det sidste ord var ikke sagt i den sag.
  Til Marie Dues svar. Hvis man kigger kun på Danmarks egne nationale interesser i den sammenhæng, må de for mig at se være, at man søger at påvirke EU i en atlantisk retning. Dels af hensyn til vores landbrugseksport til det britiske marked, dels fordi det forbedrer vores nationale sikkerhed at have et britisk politisk og militært engagement i Østersøen. Hvis briterne vil beskytte deres hjemmemarkedsproducenter, har vi EU i ryggen til at tale fornuft til dem. Men hvis EU og UK i forvejen ligger i økonomisk krig med hinanden, kommer de danske eksportinteresser i en meget udsat stilling.
  Og endelig, som du selv antyder, at om end man er de bedste venner i verden med landene inden for klubben, så kan det stadig være rart at have nogle venner udenfor også.
  Til Niels Larsens svar. Budgetpolitisk set har du fuldstændig ret. Når UK udgår af regnskabet, bliver der nogle huller som skal fyldes ud. Desuden påvirkes skalaen for den relative velstandsgrad EU-landene imellem, når en af de største økonomier forlader gruppen.
  Men storpolitisk set stiller sigen sig noget anderledes.
  I den forbindelse vil jeg nævne, at forsoningsprocessen mellem tyskere og tjekker skrider roligt fremad. Det kulturelle samarbejde f.eks. mellem Bayern og Tjekkiet udvikler sig i en god retning, og det kan blive begyndelsen til en sund tradition, ligesom den der har udviklet sig mellem Frankrig og Tyskland siden 1950’erne.

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  J. Nielsen, nr. 2 er vist din egen opfindelse. Der står, at man ikke må udlevere persondata om andre, og det er det. Naturligvis søger man at lære sin samtalepartner at kende, og selv om det skulle være en formummet skælm. Og i disse tider med putlernes erkendte og energiske indsats, kan det være meget gavnligt.

  I øvrigt kører bloggen på Jyllandsposten ikke med anonyme indlæg (de har også billeder med). Så hvorfor skal det så være tilladt her?

 26. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Vi har brug for en debat eller diskussion med vore allierede om, hvordan vi bedst imødegår den manifeste og stigende trussel fra kommunisterne. Det er – frem for alt – ikke en diskussion om penge! Den indenlandske statsgæld er ifht. BNP latterlig lav (at realkreditgælden er absurd høj er en noget anden sag). Som sådan kunne 10 mia. ekstra om året nemt findes – også i 10 år. Men hvordan skulle man give dem UD?

  Vi skal se i øjnene, at Danmarks rolle i verden (herunder både i EU og Nato) en ganske anden er, end under den kolde krig. I dag er Danmark – som jeg så ofte har påpeget – værksteds, logistik og depotområde. Primært koncentreret om at bringe forsyninger og forstærkninger frem til hvor de skal indsættes.
  Det stiller helt andre krav til forsvarsindsatsen – specielt på områder med “dual use” som transportveje og anden infrastruktur. Det stiller også helt andre krav om styrkernes sammensætning, føring og uddannelse. Hvis vi ikke tilpasser os og sender Livgarden i kamp med bjørneskinshuer og forladere, så går det med sikkerhed galt – rigtigt galt.

  Det udfordrer også det almægtige bogholderi i Nato – hvor går skillelinjen mellem en civil lufthavn med godshåndteringsfaciliteter og en flyvestation der får disse faciliteter? Det er som at skille koldt og varmt vand ad i badekarret.
  Man har lavet en transportplan for jernbane, der mestendels er vanvittig, fordi den gør et stort nummer ud af passagertransport! Det egentlige problem er godstransport – specielt transittrafik – og få den væk fra lande- og motorveje.
  Mange af faciliteterne har vi – nogle skal friskes op og moderniseres; men vi skal passe på ikke at lade den modbydelige kommunistisk fjende skrive vores drejebog.

  Det bringer således os frem til et ikke-ukendt fænomen: Forræderne i egne rækker!
  Affaldet i SF/Enhedslisten kender vi stort set og kan sortere det fra: Deres hovedbeskæftigelse som narkohandlere og terrorister er politisager – sager som naturligvis ikke fremmes af forræderne, der blokerer for det udvidede EU-samarbejde i Politi- og Bankunion. Den blokade er – i det mindste – generende og vil have omkostninger i terrorhandlinger på dansk jord med mindre vi fortsat er ekstremt heldige. Vi har også omkostninger i, at SF/Enhedslisten bevidst har bygget et kriminelt indvandrermiljø op i vore større byer.
  Det er dog faktorer, som i Nato sammenhæng er mindre væsentlige. Igen: Et spørgsmål om affaldssortering.

  Der hvor vi har et kun delvist erkendt problem med landsforrædere er i Dansk Folkeparti – ingen tvivl om, at årsagen til at Dansk Folkeparti IKKE kommer i regering er, at “man” ved at f.eks. medlemmer af Forsvarsudvalget er fjendtlige agenter. Alt andet ville være tåbeligt at antage.
  Det har man så også taget højde for i vidt omfang ved at afskedige Forsvarskommandoen, der ellers i årevis har syslet med uaktuelle og irrelevante vrangforestillinger – som de har kaldt planlægning. Dem havde man også i 1920’erne og 1930’erne, hvor de koncentrerede sig om hesteavlen. Naturligvis har man forhåbentlig også efter evne anbragt mistænkelige personager i systemet dér – eller endnu bedre: Brugt FKO som parkeringsplads for idioter, som altid er en større risiko end forrædere.
  Nu har man så nedlagt dem, så slipper vi nok for at give dem et velfortjent nakkeskud.

  Som sådan må vi medgive, at vore allierede med føje har reservationer. Tilsvarende har vi med føje vore reservationer, når en åbenlys afsindig psykopat (den konklusion er svær at komme uden om) er blevet valgt til præsident i USA. Det giver anledning til nogen friktion mens de forskellige systemer stopper huller, lækager og virker i diverse undersøgelser.
  Det gælder så både i USA og Europa. Selvfølgelig er Trump, Le Pen, Wilders (og hvad man ellers har af grøntsager i Dansk Folkeparti) Putins lydige og villige instrumenter – alt andet er naivt at gå ud fra!

  Disse betænkeligheder fritager os imidlertid ikke for opgaven med, at se hvordan Danmark på relevant måde kan forøge og styrke sine bidrag til alliancen.

 27. Af Maria Due

  -

  “Tilsvarende har vi med føje vore reservationer, når en åbenlys afsindig psykopat (den konklusion er svær at komme uden om) er blevet valgt til præsident i USA. Det giver anledning til nogen friktion mens de forskellige systemer stopper huller, lækager og virker i diverse undersøgelser.” Sådan kvad TB, og det er jeg helt enig i.

  De værste debattører, som jeg er stødt ind i, er dem der under falske navne og med mange udspekulerede vinklinger trigger andre til at forsvare synspunkter, som de selv ønsker forsvaret men er for feje til at tage ansvaret for. Den første skrev gennem ca. tre år i hundredvis af nazistisk farvede indlæg på en avisblog, og jeg anede ikke, hvem han var og regnede heller ikke med nogensinde at få det at vide. Men pludselig – flere år efter at han havde skrevet det sidste af denne type indlæg – fik jeg det alligevel at vide på en uventet måde, som han ikke kender til. Det var ikke sådan, at jeg ikke var klar over, at han havde misbrugt andre i sit egoistiske spil, som han med tiden kom til at tjene penge på, jeg gjorde bare gode miner til slet spil “for sagens skyld”, og det fortsatte jeg med, da han og vennerne i en periode spillede andre spil, der hele tiden havde den undertone, at kvinder er nemme at manipulere. (Det var nu ikke det, der prægede deres eget privatliv). En overgang morede disse meget aktive debattører sig med den ene hentydning efter den anden til en dekadent fransk pornoklassiker fra mellemkrigstiden, der handler om den totale ydmygelse af en kvinde, og de var så optaget af det, at de ikke lagde mærke til, at de selv var til grin. I dag er de fascistiske træk hos disse debatdeltagere åbenbare.

  Hos mig efterlod disse oplevelser udover foragten en glad erkendelse af, at jeg heldigvis ellers har været forskånet for at kende mennesker af den type, og sådan lykkedes det mig også i den sammenhæng at få presset limonade ud af de citroner, der blev kastet efter mig.

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS THORNVIG SØRENSEN, og som jeg har skrevet flere gange, så de Gaulle det allerede i 1960erne. Det var derfor, han nedlagde veto mod engelsk tilslutning til EU. Så var han heller ikke nogen stor ven af England på grund af den behandling han havde fået — eller mente at have fået — hos dem under krigen.

 29. Af Maria Due

  -

  Jeg kan ikke konkludere andet, end at Europas ledere i stedet for at forsøge at trimme befolkningerne til at blive mere og mere ens, hvilket er dømt til at mislykkes, skulle forsøge at udnytte den dynamik, der ligger i forskellene. Historikeren og forfatteren Henrik Jensen har flere gange skrevet, at han mener, at Europa i tidernes løb netop er blevet udviklet igennem rivalisering mellem nationalstaterne, og her bør man tilføje, at der har været tale om kristne kulturer. I øjeblikket er det, som om handlekraften er sivet ud vores politikere, fordi de hele tiden skotter til Bruxelles og den “mangfoldighed”, som de ikke vil vide af, når det drejer sig om os selv.

 30. Af Maria Due

  -

  Jeg kan ikke konkludere andet, end at Europas ledere i stedet for at forsøge at trimme befolkningerne til at blive mere og mere ens, hvilket er dømt til at mislykkes, skulle forsøge at udnytte den dynamik, der ligger i forskellene. Historikeren og forfatteren Henrik Jensen har flere gange skrevet, at han mener, at Europa i tidernes løb netop er blevet udviklet igennem rivalisering mellem nationalstaterne, og her bør man tilføje, at der har været tale om kristne kulturer. I øjeblikket er det, som om handlekraften er sivet ud vores politikere, fordi de hele tiden skotter til Bruxelles og den “mangfoldighed”, som de ikke vil vide af, når det drejer sig om os selv.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, meget rigtig bortset fra, at nationalstaten som begreb er relativ nytilkommen. Tidligere definerede man sig i henhold til den fyrste, der regerede, hvor man levede. Du ser det i helt udpræget grad i formlen Cuius regio, eius religio, Religionen følger den, der regerer. De største problemer kom, når man spillede på denne loyalitet over for herskeren og vendte den mod en ny hersker, som det skete i Skånelandene især under Skånske kriget, hvor danske officerer i kongens tjeneste fik de lokale bønder, gjønger og snaphaner, til at deltage i krigen på dansk side. Da det var slut, drog de danske officerer i følge med “gøngehøvdingen” Svend Poulsen, der var dansk officer, tilbage til Danmark, mens svenskerne myrdede løs blandt de arme vildledte bønder. I sognene nord for Kristianstad forblev ikke en eneste mand ældre end 14 år i live. Det tog 150 år, før befolkningen var genoprettet i området.

  Ideen om nationalstaten blev helt nødvendigt, da man begyndte at skille sig af med det gamle ‘nationale’ symbol, monarken, og huggede hovedet af ham som under den franske revolution. Så opstod det moderne historiebegreb, som havde til opgave at sørge for at skabe den kulturelle erindring, som man kunne samle sig om: Vi er danskere, fordi vi altid har været danskere og bor i Danmark. Prøv også at tælle, hvor mange af vores vemodige sange i højskolesangbogen, der er ældre end 1800.

  Andet vidnesbyrd: Der er stort set ingen nationalsange, der er ældre end 1800. Marseillaisen kom til et par år inden, men efter kongens død. Derimod havde man kongesange som Kong Christian. Den tyske blev skrevet til Haydns kejserhymn. Det muntreste, jeg har læst om disse ting, var den tjekkiske nations opståen: På nationalteatret i Prag mellem 1875 og 1900.

 32. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tja…. Lemche: Svenskerne har altid været Satans yngel – russerne er et forbigående fænomen.

  Om vi vil have Skånelandene igen?

  Så skal de tilbageleveres i rengjort stand og totalt renset for svenskere, skolelærere og narkohandlere – der bliver ikke meget tilbage. Og naturligvis mod rundelig betaling.

 33. Af Niels Lemche

  -

  Sig mig, TB, tror du, at vi, der bor herovre, vil have danske ejendomsskatter eller danske bilpriser? Man skal være dum for at blive boende i det der afgiftsbelagte lille land. Men man kan sidde roligt ovre i de store skove og drømme om det Danmark, der var engang (eller som vi husker, at det var engang, hvilket ikke er det samme)..

 34. Af Niels Lemche

  -

  Sig mig, TB, tror du, at vi, der bor herovre, vil have danske ejendomsskatter eller danske bilpriser? Man skal være dum for at blive boende i det der afgiftsbelagte lille land. Men man kan sidde roligt ovre i de store skove og drømme om det Danmark, der var engang (eller som vi husker, at det var engang, hvilket ikke er det samme)..

 35. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche.

  Henrik Jensen og jeg ved godt, at ordet en nationalstat er af nyere dato, men tager man sit udgangspunkt i en nutidig beskrivelse af forholdene, kan det forsvares at udtrykke sig, som ovenfor.

  De sidste to afsnit i dit svar er jeg fuldstændig uenig i, og du kan jo bare læse Dansk Identitetshistorie, hvis du vil vide nogle af årsagerne. Det er meget nemt at henvise til danske folkeviser med indhold om landets tilstand og kvaler. Den oftest citerede i debatten er den om kongedrabet i Finderup lade, og om landet der stander i våde. Med al den nye viden, der er strømmet ind i de senere år som et af resultaterne af digitaliseringen af kilderne, er vort kendskab til tidligere tiders sociale mobilitet endvidere udvidet betragteligt. Den gamle skrøne om, at danskerne knap kom uden for deres sogn, er stendød. Til stor munterhed for mig selv, opdagede jeg for kort tid siden, at en slægtning af mig i midten af 1600-tallet skrev et digt om Regnar Lodbrog og danske mænds tapperhed, og det var han jo langtfra ene om. Jeg har også flere optegnelser fra den tid, hvor præsten højtideligt hædrer en død storbonde ved at omtale ham som en ægte dannemand. Dvs.ikke som en konges undersåt, en mand fra et bestemt sogn, herred eller en bestemt landsdel men fra landet Danmark.

  Men du er helt på linje med lektor Hans Hauge, som fremsætter Østergaards elitære holdninger i en video på youtube med titlen “Tænkepauser”. Han er ellers i høj kurs hos DF’ere, som tidligere rasede over, at han blev fyret fra JP, skønt han skrev meget vrøvl. Det, der pt. sker i den vestlige verden, er i øvrigt for længst blevet fortolket som oprør mod en veluddannet elite, der nu viser sig ikke at kunne styre, hvad den har sat i gang. I USA er det ironisk nok gået helt elendigt igennem en årrække, hvor kandidater fra Harvard og Yale har haft særligt meget at skulle have sagt. De elitære regimer har vist sig ikke at have fingeren på den psykologiske puls. For meget Freud, måske.

 36. Af Jan Petersen

  -

  Fessor, hvorfor i øvrigt gemme sig i de store svenske skove, hvis man kan leve et vildt multikulturelt liv i feks Malmø?

 37. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Stille fred og ro i de store svenske skove: Du bliver klogere, når de fordrukne og hashomtågede svenskere skal prøve at kravle op i de juletræer, de for alt forlænge siden tumlede umotiveret ned af.

  Du tror da ved Gud ikke, at Sverrig overlever at være ejet af konkursboet Nordea? Det kommer I da til at betale! Sverrig: Nordens Venezuela – uden olie.

 38. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er en tidligere dansk fessors politiske bias ift asyl-flygtninge-immigrant status vel ret åbenlys? Vrid ad hoc retssamfundet så det lige passer i MIT tilfælde.

 39. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Se engang her!
  nytkampfly.dk/archives/9729

  Se landsforræderen Marie Krarups spørgsmål til Forsvarsministeren (bemærk datoen) – så får Du nok forklaringen på, at hun ikke ville gøre sin mobil hackingsikret.

  Spørgsmålene inden Udenrigspolitisk Nævns knæfald for fjenden i Rusland i Rusland!

  De drejer sig om:
  1) MLRS som er solgt til Finland – hvor de kun bruges til køreundervisning. Man trak jo MLRS tilbage mod, at kommunisterne fjernede Iskander, hvad nok næppe har gjort. Problemet er bare, at landsforræderen har misforstået spørgsmålet: Nexter CAESAR har nemlig en rækkevidde på 40-50 km – afhængig af ammunitionen. Det skyldes at den rørlængden er 52 kalibre fremfor M109’s 39 kalibre. Dvs. spørgsmålet er helt i skoven.
  2) Omkostning ved indkøb af Leo2 fra depoter i Holland og Tyskland.
  3) Spørgsmålet om indkøb af CV90 fra Hägglund i Holland.

  Til det er at bemærke:
  a) I den dagældende skrivende stund regnede landsforræderen Marie Krarup med at Wilders ville få en jordskredssejr. Det skete som bekendt IKKE.
  b) Spørgsmålene er typiske for en militær efterretningstjeneste (det er altså GRU hun er luder for). Det er slagordensspørgsmål. Den militære slagorden er slet ikke skolelærernes normale FSB ejeres gebet. Derfor også hyleriet fra de underbegavede, talentløse, perverse skrigeballoner. De taler heller ikke godt sammen mellem de russiske efterretningstjenester.
  c) Det fait d’accompli som landsforræderen Marie Krarup godt vidste, at hun vendte hjem til, drejede sig overhovedet ikke om de spørgsmål hun havde fået i opdrag af GRU.
  Det drejede sig nemlig om indkøb af morterer og kanoner – slet ikke om Holland eller raketter.
  d) Det har så efterladt Tulletåben hængende til tørre, fordi Putin slet ikke får noget for sine stjålne penge: Der er heller ikke nogen forbindelse til Sverrig – jo, det er der så: De pansrede lastbiler, som ikke har noget med de Baltiske Lande at gøre – slet ikke.
  e) Det har INTET med den hollandske landsforræder Wilders at gøre.
  f) Det er den oldgamle vildledning af spioner i egne rækker – nemlig at køre enhederne frem og tilbage, samle dem og sprede dem igen, så landsforræderen mister overblikket – som en gammeldags Tuborg, der bliver åbnet – PUFF.
  g) Pengebeløb er intetsigende, når man mellem Nato-lande bytter sig frem. Hvilken lagerværdi har for længst afskrevne anskaffelser oplagt i depot? Nej, vel?

  Selvfølgelig er man klar over at Marie Krarup og Søren Espersen er landsforrædere.

  Der er tale om penge, der allerede er bevilget, hvor man efter moden overvejelse hos leverandøren når til enighed om en pris, der indenfor rammen muliggør anskaffelse af det dobbelte antal pjecer.
  Enten vil en artilleri afdeling bestå af ét halvbatteri 120 mm. morterer og et halvbatteri 155 mm kanoner. Eller der kommer to forskellige slags batterier. Så derfor er GRU ikke blevet klogere – bl.a. fordi kun de 6 pjecer af hver slags som er optioner har relevans til de Baltiske Lande.

  Dernæst er det ikke oplyst, hvordan gevinsten fra salget af ½% 2027 obligationerne skal anvendes. Cirkulationen er nu oppe på ca. 16 milliarder kroner, så mit gæt er, at de har en limit for tilbagekøb i Nationalbanken på kurs 50!
  Det kan man IKKE læse ud af Nationalbankens årsregnskab: Det vedrører nemlig kun år 2016 og ½% 2027 er først solgt efter nytår.

  Spørgsmålet er om man ikke skal lade landsforræderne sidde? De er jo så nyttige mod fjendens onde anslag – man kan jo vælge sine lydige og villige (ja, lad os bare sige liderlige) instrumenter så uhensigtsmæssigt, at man skyder sig selv i foden; med kanon – i en hurtig halvbatteri-salve. Der går som sagt tre forsagere til et halvbatteri. BOM! Bummelum!

  Putin slår dem ihjel! Ganske bogstaveligt! Putin har kun tålmodighed med idioter, når det er ham selv, der er idioten. Putin er lige præcis rendt i den samme fælde som i Grækenland!
  Var det Borosov som blev fundet dinglende fra lokumssnoren i London – sidste gang Putin kvajede sig på den måde.

  Nu får vi se, hvornår Vestager og LaGarde hoster op med en halv snes Condor?
  Det er en uge siden, at en Cock viste sig i Leipzig/Halle: I Ukrainsk bemaling! Det var den transport af Iskander, der gik galt.

 40. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Læg mærke til at den fyrede sikkerhedsrådgiver Michael Flynn er/var på Volga-Dnepr’s lønningsliste – hvilket er stangulovligt! Volga-Dnepr har KUN 12 Condor og 5 moderniserede Candid (hvilket ikke hjælper, fordi Volga-Dnepr ikke kan flyve på USA på grund af sanktionerne.

  Jeg gætter på, at ejeren af Volga-Dnepr er Gazprom!

  http://www.youtube.com/watch?v=5U_CnGhj2FQ&t=6s

 41. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Den russiske ambassadør døde ganske pludseligt og “hans diplomatiske immunitet overlevede hans død”.

  Jeg ville være skide hamrende angst, hvis jeg var en af de 3 forsagere fra DF

 42. Af J Nielsen

  -

  “nr. 2 er vist din egen opfindelse.”

  Nr. 1-10 er min egen opfindelse. Frit efter Emma Gad. Forsøger at overholde det, men det lykkes ikke altid. Se selv:

  “I øvrigt kører bloggen på Jyllandsposten ikke med anonyme indlæg (de har også billeder med). Så hvorfor skal det så være tilladt her?”

  Du leverer selv argumentet og begrundelsen. Russiske agenter allevegne. Hvis du selv tror på det, har du svaret. Hvorfor hjælpe dem? Hvilken side er du egentlig på?

  Og så bemærker jeg den rungende tavshed hvad angår din virksomhed som defensor, heppekor og medløber for en af bloggens mest ubehagelige personer. Ikke det mindste lille pip. Nul. Niks. Nada. Jeg har trods alt svaret.

  Der har været anledninger nok, så jeg regner ikke med at det ændrer sig. Du bliver selv ved med at sidde og gemme dig.

  Dobbeltmoral fra top til tå.

 43. Af Bjørn Sørensen

  -

  Er det ikke interessant at det politisk korrekte præsteskab har det med at sætte etiketter på folk de er uenige med. Rasist er meget populært, for når man kalder folk racister behøver man ikke at komme med argumenter. For at have argumenter kræver det at man sætter sig ind i det man diskuterer, men det behøver man ikke når man kalder folk racister.

  Hvis man mener at det ville være fornuftigt at samarbejde med russerne, ja så er man landsforræder.

  Marie Krarup, en af vores få ruslandseksperter i folketinget, hun var fuldmægtig i Forsvarsministeriet og fra 1998-2001 udstationeret som assisterende forsvarsattache ved den danske ambassade i Moskva med rang af major. Hun arbejdede for forsvaret med blandt andet de baltiske lande og uddannelse af tolke.

  Det politisk korrekte kleresi kalder Marie Krarup en landsforræder fordi hun med sit indgående kendskab til Rusland mener at vi burde samarbejde med russerne, hvilket er imod NATOs direktiv fra Amerikas militærindustrielle kompleks, som mener at Ukraines totalt tåbelige adfærd bør forsvares.
  Ved et møde fornyligt udtalte den Ukrainske ambassadør at Den Russiske Federation burde destrueres og det var ærgerligt at Ukraine ikke længere havde atomvåben.

  Det sidste er åbenbart at de politisk korrekte mener, dvs uden at vide, at Donald Trump er psykopat, for det må han jo være siden han udfordrer, dem som troede at de havde fundet verdens bedste samfundsmodel, som kun kan løse elitens problemer, men ikke den brede befolknings.

  Og nu har den brede befolkning fået nok af deres misregimente.

  Dem som snakker om nation building har gjort alt for at nedbryde nationer, resulterende i kaos hvor end de mener at kunne “hjælpe”.

 44. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Bjørn Sørensen”

  Nå der ramte jeg endnu en nazistisk skolelærer!

  Nu skal vi have fjernet pensionen fra Dig – det kommer ganske af sig selv. Jeres “ejerboliger” skal nok gå på tvang. Vi skal have arbejdsløsheden op – men den skal være blandt banksvin og skolelærere.

 45. Af J Nielsen

  -

  “Det politisk korrekte kleresi kalder Marie Krarup en landsforræder ”

  Det mangler jeg at se eksempler på. Ud over Dr. Jekyll & Mr. Hyde parløbet på Denne og lignende blogs. Og måske en meget forhenværende udenrigsminister, jeg har ikke checket – men han plejer at kunne opføre sig civiliseret.

  Jeg bryder mig virkelig ikke om M Krarup og hvad hun står for, og jeg er så ekstremt politisk korrekt at jeg kalder en skovl for et bredbladet graveredskab. Men landsforræder? Fordi hun mener noget andet? Aldrig.

 46. Af Niels Peter Lemche

  -

  J.Nielsen … filtret

 47. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “J Nielsen”:

  Endnu en stupid, kommunist af en skolelærer, der er sur over hans sadistiske mishandling af skolebørn vil blive indskrænket og han bliver fyret. Selvfølgelig gør han det.

  Skolelærerens “pensionsopsparing” forsvinder jo også – det gør den efter, at DLF forsøgte at være stråmand for Gazprom mht. DONG. Jeres ejerlejligheder og huse vil ryge på tvang – og I får det spark i fjæset, I så inderligt fortjener.

 48. Af Niels Lemche

  -

  J NIELSEN, så længe, der er fred, er der ikke tale om landsforræderi. I krig er der klart en forskel på, hvad der er og ikke er landsforræderi. Så i vore tiders mere komplicerede konfliktbillede kan man diskutere, hvornår vi taler om krig eller fred. Er der en cyberkrig igang, og det er jo det diskussionen går på, så kan det være, at det bliver nødvendigt at se på, hvad der er landsskadelig virksomhed og hvad ikke. Men det kræver nogle klare politiske markeringer, som vi ikke rigtig får. Det er lettere i Putins pseudodemokrati end i et vestligt reelt demokrati.

 49. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Spionage for en potentiel fjende, der truer Danmark med atomvåben og udsætter vore militære enheder for fare gennem uansvarlig adfærd – jo det er også i fredstid landsforræderi.

  Selvfølgelig bør Marie Krarup henrettes som landsforræder og udførende undergravende virksomhed for en fjende af den danske stat. Putins lille perverse værnemager.

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB, det gælder ikke før den danske regering med folketinget i ryggen erklærer, at der er tale om landsskadelig virksomhed. Der var heller ingen, der i den kolde krig kunne tænke — jo måske nok lige tænke — på at spærre kommunisterne inde som landsforrædere. Og i betragtning af, at hun sidder i udenrigspolitisk nævn — absurd — så er der i vort system ingen, der forhindrer hende i at sige, hvad hun siger. Det kan godt alt sammen gå hen og blive mere og mere absurd. Men det har noget at gøre med grundloven.

  Vi skal altid være på vagt mod at vi suspenderer de ting, vi tror på i vores iver for at forsvare dem.

Kommentarer er lukket.