Et smæk over fingrene til Assad

Af Uffe Ellemann 402

Det amerikanske missilangreb på en syrisk luftbase var først og fremmest en advarsel – et smæk over fingrene til Assad, hvis man ellers kan bruge det udtryk om affyring af 59 krydsermissiler. Der var trods alt tale om en aktion af begrænset militær rækkevidde, men formålet var da også at sende et politisk signal: Når du bruger kemiske våben, falder der brænde ned!

Det var vigtigt at sende det signal, og at gøre det med den magtdemonstration, der lå i affyringen af krydsermissilerne. Hvis det hele var druknet i FN-systemet – endnu engang – ville USA’s troværdighed have lidt enorm skade. I forvejen var der store frustrationer blandt USA’s allierede over forhistorien med Obamas ”røde linje”, som Assad havde overtrådt med sine kemiske angreb på civilbefolkningen tilbage i 2013. Men hertil kom Trumps gentagne udtalelser om, at USA ikke vil lege verdens politibetjent, med mindre det kan tjene direkte amerikanske interesser. Trump havde også været en højlydt fortaler for, at Obama lod være med at reagere på Assads opførsel i fortiden.

Derfor trækker USA’s allierede i dag et lettelsens suk: USA under Trump har på trods af hans retorik både i valgkampen og efter valgsejren og indsættelsen i embedet ikke opgivet rollen som beskytter af den internationale orden. For det var i den rolle, USA i nat – efter en næsten surrealistisk kovending hos præsidenten – sendte missilerne mod de syriske regeringsfly, der havde leveret det seneste brud på forbuddet mod anvendelse af kemiske våben.

Der vil blive sat mange spørgsmålstegn ved grundlaget for den amerikanske beslutning. Den russiske propagandamaskine arbejder allerede på højtryk – bare vent og se, hvad der dukker op i kommentarfeltet til denne blog.

Men det står fast, at der er anvendt giftgas mod civile, og at mange er døde under svære lidelser. Det er tillige sandsynliggjort, at gassen er udløst af syriske regeringsfly.

Russiske påstande om, at de blot ramte nogle af oprørernes lagre af kemiske våben, som herefter blev spredt, er tilbagevist af internationale eksperter.

Det bedste ville være international inspektion på stedet, mens der endnu kan findes beviser på, hvad der er sket – men det har Assad-regeringen blokeret for, med støtte fra sine russiske allierede. Vi har i tilgift oplevet skammelige forsøg på at gøre grin med sagen. Det bør de ansvarlige konfronteres med på et senere tidspunkt.

Der er altså i høj grad handlet på grundlag af indicier. Men de var så overvældende, at det ikke ville have været forsvarligt at lade det hele drukne i snak og forhalingsmanøvrer – sådan som det er sket tidligere.

Forbud mod anvendelse af kemiske våben er sammen med reglerne om ikke-spredning atomvåben de helt centrale knaster i den internationale sikkerhedsorden. Sammen med principperne om at tage ansvar for beskyttelse af civilbefolkninger, der udsættes for overgreb af deres magthavere – ”Responsibility to Protect” (RTP) – giver de den folkeretlige begrundelse for at handle. Vi vil i den kommende tid se alle mulige indviklede indvendinger mod det retlige grundlag for aktionen – ganske som man stadig diskuterer grundlaget for Kosovo-krigen i 1999 og Irak-krigen i 2003. Det bør man ikke lade sig hidse op over. Det var nødvendigt at demonstrere, at omkostningerne ved at bruge kemiske våben er større end de fordele, nogen mener at kunne opnå.

Det forekommer sandsynligt, at Assad har troet, han kunne slippe afsted med det. Det er blot en uge siden, Trump-regeringen udsendte signaler om, at han kunne blive siddende på sin post. Og angrebet i morges var heller ikke beregnet til at bane vejen for et regimeskifte i Syrien, men at belære Assad om, at der er grænser for, hvordan han bruger sin magt.

Hvis han ikke forstår budskabet – og gentager sine forbrydelser – vil USA forhåbentlig slå til igen, og gerne hårdere, hvis det bliver nødvendigt med en næste gang. Rusland råber op og protesterer, helt efter bogen. Men Putin er formentlig i sit stille sind lettet over, at hans allierede og besværlige partner Assad fik en lærestreg.

Det er værd at bemærke, at signalerne fra Tyrkiet er utvetydige: De glæder sig over, at amerikanerne gjorde en nødvendig indsats. Mon ikke russernes hykleri i denne sag gør det mindre tillokkende for Erdogan at fortsætte sin charade med Moskva?

Og mon ikke morgenens hændelser også vil påvirke stemningen på det guldbelagte golfsted i Florida, hvor Trump har inviteret sin kinesiske kollega Xi på besøg? I Nordkorea sidder en diktator, som truer naboen mod syd med kemiske våben fra de mange artilleristillinger, der er stillet op indenfor skudvidde af Seoul, og som har overtrådt reglerne om ikke-spredning af atomvåben. Han er alt for farlig at have gående løs. Det bedste vil være, hvis kineserne forsøger at hegne ham ind, bedre end det er sket hidtil. Hvis den amerikanske enegang i Syrien kan bidrage til at, kineserne påtager sig ansvaret, vil det være en vigtig sidegevinst.

Under alle omstændigheder har Trump nu vist, at han også kan være overraskende og uberegnelig på en måde, der styrker den globale sikkerhed. Hidtil har han kun gjort det modsatte. De europæiske regeringer, som på stribe hylder den amerikanske indsats, bør nu selv træde i karakter, og give et større bidrag til den fælles sikkerhed. Det vil være en forkert reaktion, hvis nogen nu blot ånder lettet op og siger: Slap bare af, de gode gamle amerikanere kommer alligevel og ordner sagerne, når det brænder på…

402 kommentarer RSS

 1. Af J. Hans en

  -

  AF J. HANSE N – 14. APRIL 2017 19:22
  AF NIELS PETER LEM CHE – 14. APRIL 2017 18:17

  Nej.
  Hvordan skulle en person som har tilbragt ca. 25 år i på handelskibe og i søværnet som officer vide noget som helst om den slags.
  Og bagefter næsten den samme tid med at bygge skibe. som ingeniør
  Uvidenheden er åbenlys.

 2. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Tomahavk-angrebet i Syrien var en åbenlyst tåbelig handling, og den er nu overgået i tåbelighed af megabomben i Afghanistan. Alt tyder på, at der er tale om afprøvninger af våbnenes effektivitet, og at man har brugt helt tilfældige mål på samme måde, som da man afprøvede virkningen af atombomben på to tilfældige befolkningstætte byer i Japan.

  Vi kan kun gætte på hvilke nye masseødelæggelsesvåben, der er klar til afprøvning – og hvor. Mit gæt er, at det enten bliver Nordkorea eller Iran. Men det kan man aldrig vide. Det er det der gør Trump så spændende.

  Hvad der får Ellemann til med armene i vejret at kundgøre jublende, at tåbelighederne takket være Trump har gjort verden sikrere, ligger helt uden for min fatteevne og erfaringsverden. Der er tale om krigsforbrydelser, også selv om USA ikke kunne drømme om at tage ansvaret for dem. Det skal ikke blive glemt. Eksisterer FN som selvstændig organisation? eller er den underlagt Pentagon

 3. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt stødte jeg på en meget interessant artikel omkring Syrien og kemisk krigsgas, der giver et lidt mere nuanceret billede af situationen, end daglig ren MSM krigspropaganda. Hvis interesseret, så læs selv artiklen:

  “Trump Withholds Syria-Sarin Evidence
  April 12, 2017 ”
  https://consortiumnews.com/2017/04/12/trump-withholds-syria-sarin-evidence/

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB, tænk at putlerne stadig forsøger. Små pip derovrefra. Vel, Petersen er i den grad mærket af alle sine gale konspirationshypoteser, så hans udlægninger er der ingen længere, der giver agt på, og JVF sidder og skumler i sit selvvalgte eksil og drømmer tilbage til den tid, hvor han var ung og fyrig betonkommunist.

  Men tænk hvis vi kunne slippe for trollen her. Man kunne opfordre Berlingeren til at stoppe hans evindelige bla-bla-bla, som kun har ét mål: At spolere enhver debat.

  Men det er patetisk at se, hvad putlerne egentlig kan diske på med. Det afspejler den almindelige russiske impotens.

 5. Af Jan Petersen

  -

  En teologi fessor med foldede hænder, der læser nyheder med lukkede øjne, er vel ikke just – bedste sandhedsvidne . . . griner højt! Men der er vel andre knap så faste i troen på . . . den eneste “rigtige sandhed” hugget ind i sten . . . her ?

 6. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er min opfattelse af blogs – et debatforum, hvor forskellige meninger kan mødes og brydes. Og ikke blot et forum for indspiste rygklappere !

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg stadig vildt imponeret over, at Pentagon kan fastslå tallet – 36 dræbte med en 11 tons stor prut – uden så meget som at blinke, med bare ét øje! Gu’ ved, om de også bygger “fakta” på ham der Gud . . . med øjet i det høje?

 8. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  JP
  Amerikanerne kan godt lægge alt frem hvad de har. Men bare ikke direkte til offentligheden. Det har de selv givet udmærket begrundelse for, hvis du ellers gider læse efter.
  De vil i stedet give materialet til instanser, som 1) respekterer fortrolighedshensyn, 2) har ekspertisen til at vurdere indhold og kvalitet, 3) er upartiske.
  For eksempel en undersøgelseskommission under FN’s auspicier.
  Syrien vil ikke give uvildige eksperter adgang til sit nationale territorium for at undersøge sagen. En beslutning i FN’s sikkerhedsråd kan overtrumfe Syriens modstand, men det blokerer Rusland for med sit veto.
  Så længe Rusland beskytter sandhedens fjender, kan du fortsætte med at spille alene på en tom bane med dit sindssyge ævl, JP.

 9. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er mit bedste gæt, at der overhovedet ikke var nogen i den der bjerghule i Afghanistan. Jeg mener, hvorfor i himlens navn opholde sig i en hule, uden nogen form for kontakt med omverdenen? Muligvis kan en satellit telefon bruges udenfor hulen, men så skriver brugeren da idiot på ryggen af sig selv – med store bogstaver!

  Formentlig er showet blot at genopfriske hukommelsen om fantomet Bin Laden, der fes rundt på æsel og nakkede skyskrabere i New York. Samt afprøvning af et lidt mere sofistikeret mordvåben. Alt til stor glæde og almen underholdning for plantet fake news . . . til MSM publikummet!

  Sindsygt ævl? Næh – formentlig bare lidt tættere på virkeligheden!

 10. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det med at sige, at vi ved ikke noget. Det er bare en undskyldning for at undlade at tænke sig om.
  Det kræver selvfølgelig, at man kan bruge lidt videnskabelig metode. Det er lige her, at skolelærere har vist, at det formår de ikke!

  Der kommer så lejlighedsvis en inspiration – og den kommer spontant som en tanke: Hov, det kan ikke passe, fordi….
  Du har så ret i, at det er en håbløs diskussion blandt skolelærere, der dyrker egen uvidenhed og stupiditet med religiøs iver.

  Jeg prøver at slutte – og så se om (eller rettere: I hvilket omfang), jeg har ret: Det er i de små fejl, den egentlige erkendelse ligger.

 11. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det er også en indikator af, at jeg rammer temmelig præcist: Nemlig at skolelærerne hyler og hyler på den måde.

  Putin er jo virklig blevet ydmyget og er vist som den lille. Det er bare en skam, der skulle slås så mange ihjel, fordi skolelærerne skulle have lov til at vræle deres nonsens og fortsætte med deres livsløgn.

  Men vi kan se om det ikke er luftbasen ved Latakya ved fraværet af egentlig flyaktivitet. Nu får vi se.
  At Admiral Kuznetzov er et vrag, det kan vi være temmelig sikre på, fordi XV squadron fra Lossiemouth er blevet nedlagt.

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos tesen – det kan ikke passe, fordi….

  Hvorfor i himlens navn og ud fra almene logiske krigsstrategier, skulle Assad aflive børn med krigsgas?

  Eller, hvorfor bruge en 11 tons megabombe på at aflive 36 IS-krigere i en bjerghule i Afghanistan?

  IS-krigere der i øvrigt ikke just er kendetegnende for at – gemme sig.

  Det plantede fake news shit hænger bare ikke sammen !

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB, OK. Men psykologien hos putlerne her er interessant. Mest hos galningen Petersen, som vil have os til at tro, at der ingen månelanding var, at 11 SEP var noget, amerikanerne selv stod bag. Han tror sikkert også, at Roosevelt selv inviterede japanerne til at angribe Pearl Habor, og så vi han have os til at tro på noget som helst, han påstår. I det omfang, han er repræsentativ for sin subspecie, må man sige, at de ikke er generet af for megen begavelse.

  Nå nu må vi vente på, om koreanerne virkelig tør fyre den nytårsbombe af o morgen. Jeg går ud fra, at kineserne er hyperaktive lige nu for at fp dem til at stoppe. ;em Babyen er sikkert så langt fjernet fra denne vedens realiteter, at han ingen idé har om, hvad han er oppe imod.

  Men vi er meget klogere om 24 timer. Men det ville nu være rart at få likvideret det vanvittige styre, så de arme mennesker, der har lidt under det i mere end tres år kan få lidt frihed.

 14. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en video der viser, hvordan The Military Industrial Complex scorer profit på iscenesat massemord – krig. Det der skide krig er i øvrigt blevet lidt sværere at foranstalte, så alternativet hedder “bekæmpelse af terror” . . . som man i øvrigt selv har iscenesat. Men det fungerer også ok. Penge i kassen. Og MOAB klarer alt!

  MOAB – Mother of All Bombs GBU-43/B
  https://www.youtube.com/watch?v=i9H50tHiHjs

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er krig – false flags – og den nyere udgave – iscenesat terror – afsindig fed business for de få involverede. Skatteyderne / MSM fake news publikummet betaler med glæde. Hvad de egentlig får ud af forestillingen er vel tvivlsomt, but what the fuck . . . de nyder tilsyneladende showet. De gamle romere var vel ikke helt dumme? – giv folket brød og underholdning . . . så holder de sig i ro!

 16. Af Jan Petersen

  -

  Korrespondent: Nordkoreas atomforberedelser skal tages alvorligt
  http://www.dr.dk/nyheder/udland/korrespondent-nordkoreas-atomforberedelser-skal-tages-alvorligt

  I øvrigt skal ovennævnte artikels billede forestille at vise en Nordkoreansk atomtest. OK, hvis man er på speed, MSM fake shit news eller muligvis god gammeldags LSD – kan hallucinationerne muligvis danne et brugbart scenarie. Men, hvis man er helt ved sine fulde fem, ligner billedet unægtelig et eller andet ubrugelig junk. Bedøm i øvrigt selv.

 17. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har jeg ingen politisk bias for hverken Putin / Trump – eller andre – tilsyneladende kriminelle. Jeg ønske blot at vide . . .hvad fanden foregår der?

 18. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Udspillet om flere værnepligtige er ikke faldet i god jord hos Samuelsen.

  Jeg tror det simpelt hen er, at “Hjorten” ikke har indsigt i militære sager – det gør så heller ikke noget – der ligger tydeligvis en plan, som på ingen måde omfatter værnepligtige.
  At DF går ind for det er klart et landsforræderi, fordi det er præcis det russerne vil have os til. Bruge en masse penge på noget komplet idiotisk pjat.

  Hvorvidt politiet kan klare opgaven med kriminalitet? Det er ikke blevet lettere af at Danmark står udenfor politiunionen, der om noget fremmer kriminaliteten, ganske som russerne ønsker.

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Der er ingen tvivl om, at våbnene i de enorme amerikanske våbenlagre har overskredet både gangtid og sidste salgsdato. De er simpelthen ved at gå til af tæring, og i stedet for at smide skidtet på egne lossepladser, har man valgt at dumpe dem andre steder.

  Amerikanere er simpelthen geniale. Man slår mange fluer med et smæk og kommer af med skidtet, der er forældet og usælgeligt og får samtidig ram på gamle fjender uden at skulle rydde op efter sig. Det er big business.

  Ikke engang Nato vil overtage rustbunkerne til stærkt nedsatte priser. Det er simpelthen ren win-win for alle parter eller for nogen. God bless US. Det bliver spændende at se, hvad han læsser af i Nordkorea. Al giftgassen blev formodentlig brugt Vietnam, Laos og Cambodja. Der er måske en brugbar rest.

  Og mon ikke der er et antal atommissiler, der er ved at være tæret igennem og som med fordel kan anvendes i Nordkorea eller Iran eller begge steder. Der er rigtig mange, der alligevel skal udskiftes snart. Påskuddene til bombningerne er klare. Det har de været længe.

 20. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Jeg bliver stadig mere sikker på, at jeg har ramt rigtigt med luftbasen i Latakya.
  Den forvirrede gang pludder fra putnikkerne gør, at der er noget MEGET pinligt, der skal skjules.

  Det er sådan set ikke, hvad amerikanerne har gjort – selvom det er slemt nok, for der er nok en grund til, at de stadig flyver med de fly: Rusland kan ikke erstatte dem – ingen penge.
  Hvad er det værste: Nemlig, at man har vist Putin som det han er: En svag bølle. Et lille skvat!

  Det næste er, at den Mother Of All Bombs, som man har smidt i Afghanistan. Den bombe er oprindeligt udviklet til at kaste på atom-anlæg i Iran. Det jeg hæftede mig ved i den forbindelse var: Der er iblandet aluminiumspulver i sprængstoffet aluminium og jern brænder endog særdeles godt sammen – bare begge dele er findelt nok – og det sættes i gang ved høj nok temperatur. Om ikke andet vil bombens detonation tage hånd om den umiddelbare varmeregning; men dertil kommer, at hvad, der måtte være af jern det bliver nok pillet i mindre stykker.
  Varmen, her skal man se på skaderne på den syriske base, hvor der blev vist noget smeltet aluminium. om det er nok ? Det vil jeg næsten tro.
  Sagen er, at en nordkoreansk produktionsfacilitet for atomvåben – eller andet – hvor det første jernet, der går ild i – så er brugtværdien særdeles ringe.

  Det næste er så, at det passer med den måde, man kommunikerer med Nordkorea – når man ikke har diplomatiske eller andre forbindelser: Nemlig via internettet og pressen. Bl.a. har jeg gennem de seneste år set en hel del komme frem omkring håndteringen af plutonium, så som, hvordan man slukker ildebrand i skidtet.

  Jeg er stadig ikke overbevist om, at Nordkorea har atomvåben (mine anelser kan man jo naturligvis ikke bruge til noget – og må disponere ud fra det værst tænkelige). Jeg regner stadig med at disse “prøvesprængninger” har været udløbet ammunition, der er blevet destrueret i gamle miner.
  Det næste vi kan lære af Tomahawk-angrebet er, at depoterne for den ammunition, som Nordkorea hele tiden har truet med at fyre af mod Seoul – den må man vide, hvor den er: Vi taler ret tungt skyts og der er store mængder af det, så det er betydelige ammunitionsmængder. Muligvis opbevaret, som så meget andet, i gamle miner.

  Det er naturligvis kun mit tankespin.

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB, eller også nogle hyldevarer, de har købt i et -stan. Som da Pakistan skulle vise Indien, at de også kun: To puf og så hørte vi ikke mere: Pakistam atommagt. Rend mig i r … Og så nye raketter på parade, jaja, og vestlige medier skriver løs. Plastik?

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det, der skal til er, at Kina får sin energi billigere.
  Du skal ikke fortælle mig, at Kina ønsker at subsidiere Nordkorea!

  Det, der ligger i det er, at fødevarepriserne skal op. Det kan de kun komme, hvis olieprisen af valutariske grunde også stiger.
  Hvis olieprisen falder – hvad den burde have gjort for to år siden; men så kom kollapset i Mellemøsten – så frigøres kinesisk købekraft til køb af levnedsmidler.
  Kina vil ikke i længden kunne blokere for Amerikas kornproduktion. Det har jeg så sagt i mange år; men nu begynder vi at finde ud af hvad “længden” er.

  Kina har så prøvet at købe gas og olie fra Rusland ved at betale med guld til nuværende afsindige overvurdering af metallet. Rusland har så været på indkøb i guld – fra Kina – med noget, der minder om 70 tons i kvartalet – á 40 mio. USD/ton. Det er så noget med forbehold, fordi IMF udtaler tvivl om hvilken pris dette guld er optaget til i den russiske valutareserve.
  Det er så smart nok af kineserne, fordi reelt er guld værdiløst – Rusland kan nemlig ikke sælge guldet – ikke uden at verdensmarkedsprisen kollapser.
  Problemet er bare, at Rusland ikke kan blive ved med at modtage guld som matadorpenge: Rusland skal bruge rigtige penge.

  Efterhånden som narrehovederne i Mellemøsten må indse, at hele verden er fløjtende ligeglad om de producerer olie eller ej, så falder deres diktaturer sammen. På et tidspunkt vil prisen på olie falde, fordi de nationaliserede selskaber privatiseres og så kommer produktionen i vejret igen. Der er masser af olie – masser!

  Da olie/gas er den væsentlige russiske valutakilde (ikke helt så slemt som Venezuela; men næsten), så vil et olieprisfald, sammen med tabet i markedsandel, totalt smadre den russiske økonomi, der ikke har det for godt i forvejen (for nu at være venlig).
  De amerikanske olieselskaber tjener skam strålende – bl.a. fordi de kan fylde op med olie fra Canada, der ikke koster noget videre; men skal blandes med den amerikanske for at raffinaderierne kan tage den. Tro mig, olieproducenterne skal være lykkelige, hvis prisen stabiliserer sig på 20 USD/brl – mod 50 USD/brl p.t.

  Det sjove er nu, at man har allerede nu set at prisen på kyllinger (som indgår i det kinesiske forbrugerprisindex) er kommet tilbage på den stigende trend (stadig noteret i USD).

  Det er derfor, at det væsentlige ved Syrien aktionen er de penge, det koster russerne. Det var baggrunden for den aftale Obama nåede med Iran: Rusland havde krævet betaling for deres våbenleverancer mm. Det kunne godt lade sig gøre at frigøre nogle af de indefrosne midler til at betale russerne; men det krævede altså, at Iran holdt op med at producere atomvåben. Det har været småpenge; men RIGTIGE penge.

  Det er derfor Trump taler om “a better deal for China”, hvis de vil være behjælpelige med at løse Nordkorea-problemet.
  Man kommer IKKE uden om USA som verdens primære fødevareproducent. Amerikansk landbrug kan til enhver tid udkonkurrere alle andre – eller rettere tjene penge, når ingen andre kan. Den stærke dollar hæver således kornpriserne overalt i verden, hvilket giver en større fødevareproduktion. Ris er i forvejen 3 gange så dyr som majs.

  Der er også en grund til, at det går bedre for landbruget herhjemme. Kineserne er begyndt at indse, at det er bedre at købe halve grise, så derfor kan man rationalisere produktionen.

 23. Af J. Hans en

  -

  AF THOMAS BORGSMI DT – 15. APRIL 2017 16:05
  “Det er naturligvis kun mit tankespin.”

  Jo.
  Naturligvis.

  “Kineserne er begyndt at indse, at det er bedre at købe halve grise, så derfor kan man rationalisere produktionen.”

  Ok.
  Hvad sker der så med den anden halvdel?
  Den bliver måske brugt som minkfoder.

 24. Af P Christensen

  -

  Nu kan så læse i Ekstra Bladet at indvandrerslænget Black Army
  har 10 medlemmer der har været nede i Syrien på “videreuddannelse”

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/farlig-fortid-ti-medlemmer-af-black-army-har-kaempet-i-syrien/6615905

  Det er utroligt, hvordan inkompetente folketingspolitikere af enhver partifarve har
  kunnet få lov at køre Danmark i sænk på nogle få årtier.

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt fandt jeg ud af, hvorfor Trump smed en 11 tons stor prut i Afghanistan. De der bjerghuler og gange i de afghanske bjerge er egentlig gamle CIA byggede forsvarsværker i bjergene, da USA, Mujahedin og gode gamle kending Osama Bin Laden og Al Qaeda legede med at smide russerne ud af Afghanistan.

  Hele byggeriet blev i øvrigt betalt af CIA og opført af Osama Bin Laden og hans Saudiarabiske entreprenør familie. Og senere brugt af Osama Bin Laden, Al Qaeda og nu senest ISIS som et godt gemmested. Gu’ ved, i øvrigt . . . hvorfor George W Bush ikke smed en stor prut i det anlæg, da den æsel ridende skyskraber nedriver befandt sig i bunkeren? Meget mystisk!

  Men i øvrigt en skidt historie at lægge ud i MSM. Så hellere bare omtale skjulte huler og gange – kreeret af ISIS. Fake shit!

 26. Af Thomas Borgsmidt

  -

  En Nordkoreansk missilaffyring skulle være mislykkedes? Muligt: Skal vi gætte på en SeaSparrow?
  Det er i øvrigt ikke ukendt for store missiler bare at eksplodere.

  Det er endnu sådan en sag, hvor ingen har lyst til at gå ind i efterforskningen.

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er ballistiske missiler helt analog til en nytårsraket. Man placerer raketten i en eller anden vinkel i afskydning røret, og så rammer den – alt efter vejr og vind – et eller andet sted ude i horisonten. Det junk kan ikke bruges til noget . . . andet end vilkårlig terror!

 28. Af Jan Petersen

  -

  Og selv ved vilkårlig terror kan man skyde lortet ned, hvornår man har lyst til. Et meget godt eksempel er Saddam Husseins nytårsraketter mod Israel.

 29. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Jan Pedersen”:

  Du har STADIG ikke forstået en skid af det hele! End ikke antydningen af erkendelse eller intelligens: Typisk skolelærer!

  Fuldstændig uden forbindelse med virkeligheden! Bare en selvoptaget febertåge!

  Planen er helt, helt enkel! Ruinér dem!
  På samme måde, som man ruinerede russerne og kommunisterne.

  Der er jo nogen, der skal forsyne Nordkoreanerne med “tilbehøret”. Ganske som Assad.
  Hvis Du i Din stupiditet tror, at det er gratis? Så tager Du ganske enkelt fejl!

  Assad har mistet et par eskadriller (for slet ikke at tale om dem russerne har mistet i Latakya).

  Nu kommer der formentlig væsentligt lavere energipriser, så prisforholdet mellem fødevarer og energi bliver skubbet op for fødevarer: Altså fødevarer bliver dyrere og energi bliver billigere. Nordkorea lever af at eksportere kul til Kina. Det er betalingen for dels fødevarer, dels kritiske dele til deres teknologiske udvikling af våben.

  Vi er allerede så langt, at Kina betaler Rusland for energi med guld, som er værdiløst – og Rusland samler stadig mere guld – som de ikke kan anvende til nogen verdens ting. Vi så jo, hvordan omkring årsskiftet 2015/16, at guldprisen faldt til 1050 USD/oz.
  Så vidt jeg kan se, så var det Venezuela, der solgte 150 tons over det første halvår af 2016. Der har været nogen, der har kursplejet guld op igen med massive opkøb for at beskytte deres egen guldbeholdning. Det må de da gerne gøre.

  Kina har stigende guldreserve. Det har Rusland også. Kinas guldreserve “flader ud”; men ender formentlig i Rusland – eller Rusland får ikke nogen betaling for deres gas og olie leverancer. En stadig større del af den russiske valutareserve bliver guld.

  Hvis amerikanerne nu “skubber” til olieprisen, hvilket de kan gøre – uden problemer. Der er masser af olie – masser. Venezuela og de Mellemøstlige lande vil på et tidspunkt blive tvunget til at privatisere olieforekomsterne – ellers holder de bare op: Det er nemlig et spørgsmål om investeringer – sådan noget stads skal nemlig holdes vedlige og have supplerende boringer.

  Se så sker der det, at Kina får energien billigere. Fødevarerne stiger imidlertid i pris, fordi de noteres i USD. Tror Du – selv i Din tåbelighed – at Kina ikke tager de lavere energipriser? Kina kan ikke importere fødevarer fra Rusland! P.gr.a. deres afsindige økonomiske politik – den rene stupide kommunisme (som dyrkes af SF/Enhedslisten), så kan Rusland ikke brødføde sig selv. Rusland har så – belejligt nok – lavet embargo mod fødevarerimport.
  Det rager resten af verden en disse! Rusland har under ingen omstændigheder råd til at importere fødevarer – ja, med undtagelse af fra Ukraine.

  At Rusland skulle få egenproduktionen op? Ikke Satans sandsynligt, når bønderne i Rusland hellere vil eksportere. Det får de så ikke lov til, hvorfor de holder op med at producere – når de ikke kan ordentlige priser for deres produkter!
  Bare se på Venezuela!

  Kommer der fødevaremangel? Nej, da! Undtagen i Rusland og Kina mm.
  De stigende priser vil sætte landbrugsproduktionen i vejret i Asien, Afrika, Sydamerika. Så der er masser af fødevarer: Til dem, der kan betale for dem.

  Allerede nu er priserne kommet så højt op, at sorgum noteres igen. Dvs. landbrugsarealet i tørre områder er udvidet.

  På et tidspunkt kan Kina ikke undlade at importere fødevarer fra USA – det er simpelt hen det billigste – og nu får de jo lettet udgiftsbudgettet for energi-omkostningerne.

  Tror Du virkelig, at Kina føler trang til at betale socialhjælp til Nordkorea, når de til gengæld kan få billig energi? Jeg tror det ikke!

  Rusland ruineres.

 30. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det er det skolelærere og miljøfimsere ikke fatter en pind af!

  USA sidder ikke alene på pengekassen; men – mere vigtigt – også på MADKASSEN.

 31. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ved angrebet på Assats luftbase med Tomahawk missiler, blev der registreret 23 nedslag; men der blev affyret 59 misiler fra de Amerikanske krigsskibe i Middelhavet!
  Så spørgsmålet er om, hvor de resterende 36 misiler har ramt?

  Yderligere har Kina deres eneste hangarskib i Middelhavet, så igen er spørgsmålet om, hvad det gør der?

  Jeg har hørt noget om at kineserne har forhandlet om et muligt køb af en Græsk havn; men ved ikke om det har noget med det at gøre?
  Mvh.

 32. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Carl-Erik Pedersen: Du bruger den sædvanlige Putin-propaganda: Somme tider et reelt spørgsmål, der proppes ind mellem det enestående gang nonsens.

  Der angives 23 træffere ud af de 59. Jeg så også et pressebillede med et pænt antal missiler sendt ved siden af: Dermed er angivet, at missilerne fløj indtil det sidste – det var ikke tale om “misfires”.
  Mattis angav, at 57 ud af de 59 ramte. Enten rammer de eller også rammer de ikke!

  Der er 24 træffere, der ikke er redegjort for.
  Det er derfor, jeg går ud fra, at der er tale om, at den russiske luftbase ved Latakya har fået en tilsvarende omgang. Det andet er, at Ross kom efterfølgende. To destroyere – formentlig med hver sin opgave. Bare et gæt.

  Min slutning er, at det var for at tilføje Assad – og dermed Putin og Rusland – et økonomisk tab. Tomahawk er ikke specielt egnet til skibsmål – kan bruges; men var ikke det, jeg ville anvende. Kommer de russiske skibe ud, så er der masser af Harpoon – fuld laderamme af dem.
  Sagen er, at disse tab kan ikke erstattes – de fly har ikke rækkevidden til at flyve udenom Tyrkiet – og kommer de over Tyrkiet, så har vi set, at tyrkerne plaffer løs og er skide ligeglad med mandslingen i Moskva.

  Desuden kommer disse økonomiske tab (her vil jeg æde min gamle hat på, at Assad har ikke betalt for dem. Hvilket i sig selv er en årsag til, at Putin holder fast ved Assad – ændres styret, så får Putin ALDRIG sine penge – jeg tror, det er så banalt) kommer oveni f.eks. de mystiske køb af ½% 2027 danske statsobligationer. Det vil nemlig betyde, at “adressen” på de penge forsvandt. Pålydende betyder ikke noget for nutidsværdien – den reguleres ved kupon.

  Dernæst er olieprisen særdeles ustabil, fordi der er ikke sket noget med olieprisen det sidste halve år – bl.a. kommer Keystone rørledningen i drift indenfor det næste halve år.
  Vi ser også, hvordan Ruslands valutareserves andel af guld vokset ganske betydelig – og det guld kan de ikke sælge. Den største guldreserve er USA’s; men det er man da ligeglad med, fordi USA kan bare trykke nogle flere penge.

  Noget af det sidste Obama gjorde var at smide stort set hele personalet på den russiske ambassade ud – og Putin gjorde ikke gengæld – trods Lavrov med bævende stemme og sørgmodige øjne truede grumt. Det her er Putins private penge.

  Det er så de indikatorer, jeg har set.

  Sagen er jo, at mandslingen fra Skt. Petersborg kan ikke reagere og må sluge ydmygelsen. Hvilket formentlig er det Tillerson har fortalt ham. Olieprisen vil komme ned – måske bare ikke lige nu.

  Nej, jeg prøver at se problemerne med den forklaring. Vi taler om, at Din arbejdsgiver er et skvat. Det var vi nu godt klar over, fordi han bruger så inkompetent en skolelærer som redskab. Bare vent og se: Du skal nok blive smidt væk.

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, jeg er nu ikke sikker på, at CARL-ERIK PEDERSEN. Han har vist flere gange sagt, at han er gammel legionær. CARL-ERIK PEDERSEN , du må selv svare. Dem har jeg en betydelig respekt for.

  Soldater skal ikke begynde at pege fingre af andre soldater. Som chefen for et af det større engelske skibe under Falklandkrigen (Fearless tror jeg, at det var) fortalte (til et foredrag i Aarhus): På vejen hjem passerede vi en russisk eskadre. Den signalerede “Well done!”.

 34. Af Rune Jensen

  -

  Jada, et smæk over fingrene til assad. Og en fantastisk hjælp også til isis. Stærkt støttet af FORÆDDEREN uffe og FORÆDDEREN mette. Som begge vil have SHARIAH i DK.

  Stærkt støttet af EU Kalifatet.

  Som styres af af DIKTATOREN merkel fra TYSKLAND. Som mener fuldstændigt seriøst, at EUROPA SKAL HAVE SHARIAH.

  Vidstnok LIGE de rette til at hjælpe imod diktatur.

  DANMARK UD AF EU. Og det kan KUN gå for langsomt!

  Lad os lave aftaler med briterne i stedet. DE har i det mindste sans for demokrati!

 35. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det kan godt være, at en Putnik påstår noget. Næppe sandsynligt med Liaoling i Middelhavet, så hans legionærfortid?????

  Jeg tror det er noget helt andet! Det er en “bait” for at se, hvor godt skammen fra skvatbananen Putin er gemt.

  Det andet, jeg lagde mærke til var adskillige udvalgsmedlemmer, der sandelig håbede, at der ikke var nogen russere, der var slået ihjel. Det har der formentlig været på basen ved Latakya, så hvis russerne jamrede, så melder spørgsmålet sig naturligt: Hvad lavede russerne dog på en SYRISK luftbase – det var jo den vi angreb.

  Det vil sige, at man kan pløkke russerne uden problemer – Putin skal nok holde sin kæft – som han har gjort med de russiske tab i Ukraine.

 36. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Der er ingen tvivl om, at en stor del af tomahawkerne var så tærede, efter at være blevet transporteret rundt over det meste af verden i en årrække, at de endte som forsagere. De kunne ikke eksplodere.

  Det er da en trøst, at US materiel efterhånden er ubrugeligt på grund af tæring og rust. Det kan muligvis redde os alle eller mange af os fra lemlæstelse. Vi har lov til at forvente, at også atommissiler og lignende ladninger er ligeså tærede, at de ikke fungerer.

  Måske er det rusten, der redder verden. Politikerne har givet op.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB Var Liaoling ikke der for 18 måneder siden? Så også en note om, at den var i Tartus i september. Det kan være, at det ikke er i stand til at sejle hjem. Men hvad er dens status for tiden — kampklar eller bare skoleskib? Og hor er den nu, vi skriver april og ikke september 2016? I Middelhavet er den ikke andet end a sitting duck.

 38. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  TB og Lemsje
  Kunne I to gentlemen ikke finde et andet sted at lufte jeres afsporede obskøniteter, eller giver det jer et særligt kick at lufte jeres perverterede forhold til militære udskejelser i fuld offentlighed?

  Vi accepterer naturligvis, at I er anderledes end normale mennesker, men det er faktisk ubehageligt at få stukket så utiltalende udtryk, som dem i leverer, ud uden filter.

  Der findes faktisk steder, hvor I kan udfolde hele jeres frastødende potentiale – i enrum – eller blandt ligesindede.

 39. Af Jan Petersen

  -

  Gu’ ved, hvor fessoren og borg-shit får alle de afsindige konspirationsteorier fra? Et par link ville OK, så andre også kan Google deres røverhistorier . . . griner !

 40. Af Rune Jensen

  -

  Disse FORÆDDERE, som støtter trump, er nødt til at forklare, hvordan det på nogen måde kan hjælpe på verdensfreden, at hjælpe ISIS.

  Shias er dem med MINDST knald i låget af sunnier og shias. Og hvis i bare GAD læse op på islam, så ville i også VIDE det.

  Hvor er BEVISERNE for, det var Assad?

  HVORFOR gøre Assad svagere, FULDSTÆNDIGT uden beviser, og dermed hjælpe isis?

  Hvad er FORMÅLET med at gøre den svageste af vores fjender svagere og hjælpe vores stærkeste fjende?

  HVORFOR FORÆDDERE?

 41. Af Jan Petersen

  -

  Det der lattergas i Syrien er ude af fake plantet MSM news for længe siden. Ren tegneserie krigspropaganda er svært at holde i live mere end et par dage. Så har andet plantet breakings news shit allerede overtaget scenen. Og et nyt show sat i scene !

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  Alle putlikker forener eder!

  Det er så ærgerligt, at I bare er en samling markedsskrigere, der straks vræler, nå+r de møde opposition.

  Det er ærlig talt ikke umagen værd at snakke med jer.

 43. Af Jan Petersen

  -

  Fessor, du er en ren hån mod professor standen !

 44. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Tja… det minder mig om for en 5 år siden, da alle klakørerne var banksvin – skolelærerne var ikke så aktive endda, da de troede, at de havde regeringsmagten.
  Men det selvmedlidende, usammenhængende og selvhævdende hyleri er præcis det samme som kom/kommer fra banksvin.

  Den anden ting, jeg ser: Det affyringssted ligger rimelig tæt på Vladivostok.
  Er vi ikke ved at have dækket den russiske flådes havne?

 45. Af Jan Petersen

  -

  Så borg-shit har haft en skidt skolegang og investeret sine penge i ren tab. That’s bad luck, men gælder vel ikke nødvendigvis alle andre . . . griner!

 46. Af Thomas Borgsmidt

  -

  “Jan Pedersen”: Det er nu ellers Putin, der taber penge lige i øjeblikket – masser. Jeg vil formode, at gas-/olieleverancerne til Kina er knyttet til guldprisen – eller aftalt i guld. Dvs. Kina kan være ligeglad med guldprisen. Kina betaler bare russerne for deres energileverancer med værdiløst guld. Kina er da ligeglad.

  Det vil være meget dumt IKKE at tro, at Kina ikke har dækket sin valutaposition! Selvfølgelig har de det. Rusland kan få alt det guld, de lyster – de kan bare ikke bruge guldet til noget!

  Rusland har siden 2007 firdoblet sin guldreserve (målt i tons), Siden 2001 har Kina gjort det samme. Når Kina så hjemkalder lån fra f.eks. Venezuela, så bliver det i guld. Det guld går så til at betale olieregningen i Rusland – der ikke kan stille noget op med alt det guld.
  Det var nok derfor, Kina indgik en langtidsaftale om olie-/gasleverancer med Rusland.

  Det, der også sker er, at Kina og Rusland køber fast ejendom i både Europa og USA – til priser, der er 3-4 gange den reelle værdi. Vi ser det samme i København. Det må de da godt! Men hvis de tror, at de kan udleje ejendommene til en leje, der har nogen som helst relation til den investerede kapital – så tager de fejl. Nogle af Trumps legendære bygninger i New York er formentlig reelt ejet af russere og kinesere – og de står tomme!
  Hvad er en udlejningsejendom værd, når den ikke kan lejes ud? Nej, vel?

  Der var jo op til 2008 et massivt overbyggeri, så man kan snildt lade ejendomme stå tomme. Endnu bedre: Man kan bygge nyt og billigere. Det såkaldte: Tobins-Q.
  I kan selv se det i Danmark, hvor rømmede kaserne mm. genudlejes til helt andre formål. Den med politiskolen er et klassisk eksempel – det bliver en billig omgang for staten. Den kapital er bundet til en husleje, som aldrig kan betale renter og afdrag – et såkaldt TAB.

  De afsindige skolelærere kan såmænd godt få lov til at købe vindmøllerne i DONG. Problemet er bare, at statstilskuddene på produktionen forsvinder – og strømprisen falder.
  Skolelærerne må da godt eje vindmøllerne – og glo på dem med det sædvanlige dumme grin. Bare tabet er stort nok!
  Der er jo intet afkast på den pensionsformue. Skolelærere skal IKKE have pension.

  Men sådan går det jo, når man er så snotdum, at det at trække vejret er en udfordring.

 47. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Der er en anden faktor – af megen relevans til Danmark – som vi ikke har været så meget inde på:

  Nemlig, at med rækkevidderne på 8-900 sømil, så vil Tomahawk på Huitfeldt-klasse have rækkevidde til Skt. Petersborg og Moskva fra dansk territorialfarvand – for ikke at tale om andre områder i Østersøen: I Nordatlanten kan man via overflyvning af Sverrig nå Murmansk.

  Det er en grund til, at jeg tror man har angrebet Latakya også: Man kan fjerne flyene uden at gøre noget ved flyvestationen.
  Man vil også kunne fjerne Iskander-missiler og luftværnssystemer i Königsberg, hvis det er det, man ønsker.

  Man skal slet ikke tage fejl af problemstillingen: Det koster ikke noget. En 64 Tomahawk koster vel 0,8 mia. kr. RIM-66 har vi en pris på vel ½ mia. kroner. Det er småpenge i forsvarssammenhæng! Vi har netop besluttet at købe 27 F-35 til 20 mia. kr.
  Det er så nok i overkanten, for hvad man netop har vist i Syrien er, at 57 ud af 59 missiler ramte. Man kan som sådan ikke gemme missilerne i betonbunkers (hardnings) – føler man sig usikker, så knalder man da bare alle beton-hardnings på flyvestationen – koster ingenting.

  Det er jo ikke fordi, Danmark ikke har fået en henstilling om, at bruge flere penge på forsvaret!

  Nu er Willemoes i Golfen, hvor man skal se efter om danskerne kan finde ud af det. Nu får vi se – jeg er ikke nervøs. Det er et farligt – og dyrt – spil Putin bedriver med sine trusler i Østersøen: Bestemt noget, man har lagt mærke til – trods man har fået sløret flyvestationerne på Google Earth.
  Når Rusland har så lidt styr på sine “allierede”, så skal man ikke være for sikker på, at USA ikke har samme problemer.

  Der er så mange perspektiver, hvor det IKKE KAN være i Putins eller Ruslands interesse at rende rundt og spille “stærk mand” – og genere fisk i underbukser – altså: Putin – i underbukser (det er et ømt syn!).

 48. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået hvad du mener?
  Mener du, at jeg rakker soldater fra andre nationer ned?
  Hvis det er dette du mener, så skal jeg ærligt indrømme, at jeg ikke har noget tilovers over for Russisk militær og, at jeg ser dem som en flok røvhuller, blandt andet fordi jeg var soldat på Bornholm i halvtresserne!
  Og angående islam/arabiske soldater, så ser jeg ikke andet end en flok religiøse hjernevaske bestialske abekatte der leger militær!
  Så overfor både Russer og Muslimer finder du ikke nogen respekt hos mig!
  Mvh.

 49. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, mit svar til dig i morgenfiltret; men du må lige læse igen, hvad jeg skrev. Jeg har aldrig beskyldt dig for det, du skriver.

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, mit svar til dig i morgenfiltret; men du må lige læse igen, hvad jeg skrev. Jeg har aldrig beskyldt dig for det, du skriver.

Kommentarer er lukket.