Tyrkisk farvel til Europa

Af Uffe Ellemann 268

Efter søndagens folkeafstemning står det klart, at Tyrkiet ikke bliver medlem af EU i min levetid, om nogen sinde. Der er tale om, at et knebent flertal af de tyrkiske vælgere vinker farvel til Europa. Men der er mange gode grunde til, at Europa ikke vinker farvel til Tyrkiet.

Valgsejren for præsident Erdogan var så spinkel, at den vanskeligt kan tages som et endegyldigt udtryk for det tyrkiske folks ønsker. Han havde selv ventet en langt større valgsejr, og det havde de fleste andre også, i betragtning af, at der langt fra var tale om en fair valgkamp: Oppositionen var stækket af den undtagelsestilstand, som udløber på torsdag, og Erdogan og hans AK-parti styrede medierne. Alligevel fik han ikke det 55 % flertal for et Ja til forfatningsændringerne, han havde forudset. Og i Tyrkiets tre største byer – Istanbul, hovedstaden Ankara og Izmir – var der flertal for et Nej. Især resultatet i Istanbul burde få Erdogan til at få armene lidt ned over valgsejren. Det var her, han havde sin politiske base, da han startede sin tur op i tyrkisk politik. Han var borgmester i Istanbul, og det er første gang siden 2002, han har tabt et valg her.

Men man skal nok ikke gøre sig håb om, at valgresultatet bliver ændret, selv ikke hvis der bliver foretaget omtællinger. Det ville være rimeligt at tælle om, fordi Valgrådet midt under afstemningen besluttede at ændre reglerne, så stemmesedler uden stempel alligevel skulle tælles med som gyldige. Men sagen er afgjort. Man kan så trøste sig lidt med, at til forskel fra tidligere ændringer i Tyrkiets forfatningsmæssige status, hvor demokratiet er blevet svækket eller helt fjernet, så er der dog denne gang tale om resultatet af en (delvist) demokratisk proces. Bortset altså fra den kendsgerning, at oppositionen var stækket, over 100.000 mennesker fyret eller suspenderet fra deres stillinger i den offentlige sektor, næsten 50.000 fængslet – og et meget stort antal journalister arresteret og medier lukket. Men optællingen af stemmesedlerne var i det mindste kontrolleret af observatører fra OSCE, hvor Tyrkiet er medlem.

Det har været trist at iagttage Tyrkiets vandring hen imod den autokratiske stat, som tegner sig efter at Erdogan har fået sin vilje. Han kan nu blive siddende som præsident indtil 2019 – endnu længere end republikkens fader, Kemal Atatürk. Der gives større magtbeføjelser til landets præsident end på noget tidligere tidspunkt i den tyrkiske republiks historie, og hvis Erdogan vinder valget om to år, kan han fuldt ud benytte disse beføjelser. Det er ikke et demokratisk system efter vores regnebog.

Da Erdogan dukkede frem i det politiske billede, efter mange års forfølgelse og fratagelse af borgerlige rettigheder, var der mange – mig inklusive – der så ham som en ”ny Atatürk”. Han satte gang i politiske og økonomiske reformer i et omfang om med en rækkevidde, som der ikke var set magen til siden Atatürks dage. Økonomien og de borgerlige rettigheder blomstrede. Tyrkiet blev en magnet for udenlandske investeringer. Der blev lagt op til en løsning på mangeårige indre stridigheder, først og fremmest med det store kurdiske mindretal.

Så knækkede filmen.

Jeg husker fornemmelsen af, at noget var helt galt, da jeg for nogle år siden besøgte Istanbul, og spiste frokost med en gruppe lokale journalister. De berettede om Erdogans sultan-manerer – som når han ville dekretere, at nationaldrikken Raki skulle erstattes af en ikke-alkoholisk mælkedrik, eller at stewardesserne i Turkish Airways skulle iklædes mere kropsdækkende uniformer. De gjorde grin med hans sultan-manerer og kæmpepalads, som var under opførelse, og langs Bosporus blafrede enorme tyrkiske flag. De havde ikke været der et par år tidligere, da jeg var der sidst. Men det var kun begyndelsen: Erdogans magtbrynde gav sig stadigt farligere udtryk, og han indledte et opgør med sin gamle kampfælle Gülen, der levede i eksil i USA. Pludselig blev der sat spørgsmålstegn ved, om Tyrkiet kunne være en rollemodel for udviklingen af en demokratisk stat, hvis befolkningsflertal bekender sig til Islam.

Det fejlslagne kup sidste år satte tingene helt på spidsen. Arrestationer, fyringer, undtagelsestilstand – og så kravet om en forfatningsændring, som giver præsidenten (Erdogan) beføjelser, der ikke er i overensstemmelse med reglerne i et vestligt demokrati. Begrundelsen var, at Tyrkiet har brug for en stærk ledelse (eller rettere: leder) på grund af alle de trusler, der er rettet mod landet både udefra og indefra. Har vi hørt det før?

Hvordan kom det dertil? Nogen vil hævde, at Erdogan bare viser sit sande islamistiske sindelag, ja det kor hører vi allerede. Men det er for nemt. Europa kan ikke frakende sig en stor del af skylden. Tyrkiet er blevet holdt hen med snak i spørgsmålet om medlemskab af EU i en grad, der efterhånden blev så pinlig, at det ikke bør overraske, at det fremkaldte en reaktion hos en ærekær politiker som Erdogan.

Tyrkiet var lovet medlemskab af det europæiske fællesskab allerede tilbage i 1960’erne, men først i 2000 blev den formelle optagelsesproces sat i gang. Det gik dog umådeligt trægt, især fordi Grækenland og siden Cypern udnyttede enhver mulighed for at kaste grus i maskineriet, når der skulle åbnes nye kapitler i forhandlingsprocessen. Det var især en bombe under processen, at Cypern blev medlem på et tidspunkt, hvor striden om øens deling endnu ikke var løst – og at græsk-cyprioterne straks efter at have sikret sig medlemskab stemte nej til FN-planen om en forening af øens to dele. Da gik forhandlingerne med Tyrkiet reelt i stå.

Det hjalp heller ikke, at europæiske politiske ledere – med daværende præsident Sarkozy som et støjende eksempel – gav udtryk for, at Tyrkiet aldrig skulle regne med at blive medlem, heller ikke selv om betingelserne i ”Københavns-kriterierne” måtte blive opfyldt. Da begyndte begejstringen for Europa at dale i Tyrkiet. I dag er der ikke længere flertal i befolkningen for EU-medlemskab.

Da der forrige år blev brug for Tyrkiet for at lukke nogle huller i Europas slet bevogtede ydre grænse for at bremse flygtninge- og migrantstrømmen, kom Tyrkiet pludselig i kridthuset igen. Penge og slesk tale var der ingen mangel på. Men tilliden var væk, og vi har det sidste års tid oplevet, hvordan Erdogan har nærmet sig en anden autokratisk hersker, der har fraskrevet sig det liberale demokrati: Vladimir Putin.

Det er derfor, Europa ikke må benytte folkeafstemningen søndag til helt at afskrive Tyrkiet. Tyrkiet er en vigtig allieret i Nato – og helt afgørende for kampen mod Isis (Daesh). Tyrkiet har også en nøglerolle i bestræbelserne på at sikre Europas ydre grænser. EU må fastholde alle kontakter til Tyrkiet, hvilket ikke skulle være umuligt, i betragtning af, at Europa er Tyrkiets vigtigste handelspartner. Der er altså mange fælles interesser at dyrke – og det europæiske perspektiv bør heller ikke begraves, selv om det er utænkeligt at se Tyrkiet som medlem af det nuværende EU. Tingene bevæger sig. Det vil være dumt at skubbe Tyrkiet yderligere i den forkerte retning.

268 kommentarer RSS

 1. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Kim P. Olsen:

  I hele situationen omkring Syrien, så har Tyrkiet været ganske tilfreds med at skubbe PKK terroristerne ind i Syrien og Irak, hvor de dekorativt kunne blive slået ihjel af f.eks. ISIL.
  Tyrkiet har ikke været kritiske med hvordan og af hvem terroristerne (herunder deres repræsentanter i EU. For Danmarks vedkommende SF og Enhedslisten) blev slået ihjel – bare det skete smertefuldt.

  Som altid er skolelærerne i SF og Enhedslisten de samme nazistiske og ondsindede skadedyr, de altid har været. Derfor har de været ivrige for at bekæmpe ISIL (ja, nogle af dem – der er jo også betydelige dele i Enhedslisten, der skylder deres stemmetal de narkohandlende terrorister af radikaliseret muslimsk observans).

  Det betyder så, at nogle af SF/Enhedslistens terrorister er noget udsat for konkurrerende narkobander fra ISIL. Det kan de ikke lide. De myrdede så bl.a. en jøde – i stedet for – som de burde have gjort: Slagte Villy Søvndal og hans afskyelige slæng af skolelærere.

  Vi er så ikke et hak bedre end Tyrkiet, fordi vi også helst ser de narkohandlende terrorister slå hinanden ihjel i Syrien. SF og Enhedslistens kriminelle kommunister er jo så søde og torterer, nedværdiger og ydmyger børn, hvis de er bedre begavet end skolelæreren – dvs. det omfatter faktisk hele elevmassen.

  SF/Enhedslisten er jo ondartede dyr, der hader hinanden indbyrdes (med god grund) – der er ikke noget, der hedder solidaritet i de kredse: Solidaritet er udlukkende noget det frastødende affald påtvinger resten af befolkningen. Sådan har kommunister og skolelærere altid været – ingen ændring dér.

 2. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM P OLS EN – 20. APRIL 2017 19:20

  Naturligvis er hændelsesforløbet er ganske veldokumenteret,
  nazikim har altid erklæret sig som en overbevist nazist.
  Det er ikke noget nyt i, for dem som læser hans kommentarer.

 3. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM P OLS EN – 20. APRIL 2017 19:20

  Naturligvis er hændelsesforløbet ganske veldokumenteret,
  nazikim har altid erklæret sig som en overbevist nazist.
  Det er ikke noget nyt i, for dem som læser hans kommentarer.

 4. Af Kim P Olsen

  -

  Hvis hændelsesforløbet er veldokumenteret, hvorfor i alverden spørger du så mig Hassan.

  Du bliver mere og mee ustruktureret i dine bizarre udfald mod dem du er uenig med.

  Kom med et eneste eksempel på den slags ytringer, som du omtaler?

 5. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM P OLS EN – 20. APRIL 2017 20:52

  Har nogen spurgt nazikim om noget?
  Hans kaudervælsk bliver mere og mere uforståeligt.
  Forventer nazikim svar på løgn, personangreb og stråmænd?
  Hvem stiler nazikim i øvrigt sine indlæg til?

 6. Af Rune Jensen

  -

  Til de tyrkere, som har stemt ja.

  Sådan set ikke en baggrund for mig for at ønske jer ud.

  Det er ikke mig, men andre tyrkere, som må tage det op med jer og jeres evt. dårlige samvittighed.

  Tyrkiet er ikke mit land, selvom jeg kan have en mening om afstemningsresultatet, så er det ikke mig, som skal kæmpe for tyrkiet, men andre tyrkere her og i tyrkiet.

  Derimod… Såkunne jeg godt tænke mig at vise hvad ja-sigerne vil have for en styreform her i Danmark.

  For Danmark er MIT land, og til forskel for tyrkiet, så betyder det, at jeg vil beskytte MIT land.

  Er i imod demokrati i DK?

  Det er alt hvad emnet drejer sig om for mig. For jeg kan ikke gøre noget imod erdogan, det er som sagt tyrkerne selv, som må tage den kamp om deres eget land.

  MEN…

  Uanset, om i har stemt ja eller nej til Erdogan – enhver som IKKE vil demokrati i DK er min FJENDE.

  Uanset hvem det er, hvis man ikke vil DEMOKRATI, så er det bedre for alle at komme ud af Danmark og finde et andet sted at bo i et andet land, som ikke er danmark.

 7. Af Kim P Olsen

  -

  Hassan for pokker. Du skrev jo selv:

  “Måske kan nazikim forklare, hvorfor hans idol hitler og nazisterne blev nedkæmpet i 1945”

  Derefter spørger du selv, om nogen har spurgt mig om noget??.

  Du er ikke helt normal.

 8. Af Rune Jensen

  -

  Danmark er et demokrati, hvor statsreligion er kristendom. Der er ytringsfrihed, som vi har for at kunne kritisere magthaverne, og det er vores ENESTE værn imod diktatur.

  Kan man acceptere, at vores love her står OVER allahs, at vi har ligestilling og FULD ytringsfrihed, så vil der heller ikke være nogen danskere, som ikke vil se jer som danskere.

  Som en anden skriver… IKKE mere jammer. VI GIDER IKKE HØRE PÅ DET!

  IKKE noget med halal-tvang. IKKE noget med separation imellem kønnene i svømmehaller, INGEN offentlige bederum. Og HUNDE er et ganske normalt dyr her, som man bare må finde sig i, ligesom vi giver HÅND OGSÅ til kvinder, for at introducere os selv høfligt. INGEN tvang af tildækning af nogetsomhelst, ejheller kvinder, og INGEN børneægteskaber!

  De ting vil i finde i shariah-styrede lande, og det vil være ganske nemt at flytte til, hvis man ikke kan lide den danske måde at gøre tingene på.

  Kan man ikke lide lugten i bageriet, så find et andet bageri.

 9. Af Astrid Sorgenfri

  -

  I er ALLE helt væk
  HJERNEVASKET
  INTERNAL SOLIDARITET
  GAK GAK
  VÅGN op , for vi er KLAR
  https://www.youtube.com/watch?v=vu1AEefi35Q

 10. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM P OL SEN – 20. APRIL 2017 21:20.

  Desværre for nazikim.
  Hans idoler blev nedkæmpet i 1945.
  Hvem henvender nazikim sig egentlig til?

 11. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Så skete det igen i Paris, et sandsynligt terror angreb, mod politiet på Champ Elysee!

  Og ironisk nok, er det hvad der manglede for, at sikre Marine Le Pen presidentposten!
  Mvh.

 12. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ingen tror for alvor, at et begavet folk, som det franske, vil sige farvel til Europa og goddag til Marine le Pen og hendes primitive fobier. Frankrig er ikke Tyrkiet uanset antallet af muslimer. Anderledes med USA hvor et folk med så udbredte primitive karaktertræk som amerikanerne nærmest er garant for, at typer som Trump vil vinde – hver gang.

  Barbarismen er den bærende isme i det amerikanske samfund og i amerikansk politik i det hele taget. Sammen med militarismen tegner den USA som verdens fjende nr. 1. At tro at et af grundlæggerne af europæisk kultur, Frankrig, med le Pen skulle kunne synke ned i en sump af tilsvarende barbarisme er utænkeligt. Det vil ikke ske.

 13. Af rune jensen

  -

  Frankrig er ikke Tyrkiet uanset antallet af muslimer.

  Nej, Frankrig er ikke en del af Tyrkiet, det er en del af kaufatet.

  Spm man kan se, så muslimer i tusindvis “inddrager plads”, or “reclaiming the Space” or “reclaiming the caliphate”.

  Der er mange måder at beskrive det på.

  Men grundløggende, så går det ud på, at tage så meget plads op som musligt fra infidels, for at vise, at muslimer er de virkelige ejere af Frankrig.

  Tusindvis af muslimer “claiming the Space of the streets”, dvs. de bruger vejen til at ligge og bede på, og det gør de i tusinder og atter tusinder. Og VE, den, som forstyrrer dem, selvom vejen er OFFENTLIG, og selvom de er skyld i folk kommer for sent på arbejde, for slet ikke at tale om det er en afsindig provokation, og hvis det skete her, så VILLE jeg reagere, FAME SÅ!

  De bruger samme metoder i kristne/katolske kirker.

  Første dag sidder der én muslim.

  Næste sidder der to.

  Så flere og flere, indtil de fylder alle pladserne, afbryder præsten, råber på død over infidels og svinger isis flaget.

  PLADS er ikke kun en fysisk ting. Den kan bruges til psykologisk krigsførsel, hvilket den pædofile crackpot terrorist muhammad vidste alt om. Ikke mindst offentlig plads.

  At ACCEPTERE dette fra disse pædofile følgere af muhammad, er nøjagtigt det samme som at overgive sig. Det er at acceptere, man er slave, og disse pædofile terrorister er ens master.

 14. Af J. Hans en

  -

  AF RUNE JENS EN – 21. APRIL 2017 17:30

  Du kan overhovedet ikke sammenligne Frankrigs problemer med de problemer, som resten af Europa har.
  Sandheden er at Frankrig fortsat udkæmper landets kolonikrige.
  Disse krige er aldrig afsluttet.
  Frankrig udnytter fortsat sine tidligere kolonier groft.
  Igennem betingelser som blev påtvungent kolonierne, da de overgik til selvstændighed.

 15. Af rune jensen

  -

  AF J. HANS EN – 21. APRIL 2017 17:42

  Det har intet at gøre med kolonitiden og ALT at gøre med det forrige kalifat.

  Det er lige nøjagtigt det, som “claiming space” betyder. At tage plads op, som de mener er deres, fordi de aldrig har troet på, at kalifatet sluttede.

  Frankrig er besat. Hvorfor ikke sige det som det er? Frankrig er ikke selv herre i eget hus, men er invaderet af en fremmed hær, som har kontrollen med landet.

  Og med venstreflø’jens billigelse og endda support.

  Det samme gælder Sverige, hvis regering er ren dukketeater. Sverige har ingen egenkontrol. Landet er reelt shariah-fjernstyret.

  Og det samme med Tyskland. Merkel er dobbeltagent for Muslim Brotherhood/Hamas/Al Sha Baab/isis. Tyskerne bliver styret af en fremmed magt, ligesom Sverige og Frankrig.

  Men du har ret i, det bliver gjort via “white guilt”. Altså, man forsøger at påvirke vætslandet ved at rippe op i gammel skyld. Hvilket man kan, fordi folk ikke kender deres egen histoprie, set i forhold til islams.

  Og det ser vi i Danmark også, hvor disse Muslim Brotherhood organizationer forsøger at få os til at føle skyld for hvad vores forfædre gjorde udi slaveri.

  Her er, hvordan det ser ud for ISLAM:

  1400+ år med konstante jihaad angreb imod ikke-muslimske lande. Det er samme angreb vi ser i dag i vesten i form a terrorangreb, som muhammad startede, og som siden er blevet kopieret af føklgere af denne dødskult. Et forsøg på, fra tilbagestående følgere af muhammad at gøre hele verden islamisk.

  Voldtægt, røveri, massedrab, slaveri, og tvangskonverteringer. Det er historien for islam.

  Følgere af denne dødskult, har igennem tiden tjent helt enorme summer på slaveri. Mere end en million Europæere taget som slaver af muslimer.

  Massemord og etnisk og religiøs udrensning, som ligesom slaveri, fortsætter i dag. Kig på Egypten, hvor kristne bliver chikaneret af muslimer, men kig bredt over hele verden, og du vil se, at ALLE steder, hvor der er muslimer, er der også chikane af lokalbefolkningen FRA muslimer. Og det er fordi, det er TILLADT fra den pædofile muhammad at betragte og behandle infidels som slaver.

  Nu når olien løber ud, og vi ser os mere afhængige af lande, som har denne dødskult, så vil du også se, at disse muslimske organizationer forsøger at påvirke os med white guilt, og måske få HELD med det.
  Fuldstændigt, som de har gjort med Sverige, Tyskland og Frankrig.

  Og når de gør det, så HUSK hvad islams historie er ifht. vores, at VI har afsluttet de mest bestialske sider af VORES historie, mens ISLAM stadig har pædofili, slaveri, sex slaveri mm. I DAG.

 16. Af rune jensen

  -

  Danmark har ingen organisationer for ex muslimer.

  Derimod, så har vi islamisk financierede organizationer, som KVINDFO, hvis formål er at indgyde white guilt og iøvrigt sprede den islamiske lære og gøre shariah acceptabelt.

  Hvilken helt usigelig SKAM.

  Ex muslimer er vores allierede. Der findes ingen bedre foregangsmænd (og kvinder) for demokrati, end dem, som har gennemlevet shariah, har følt det på egen krop, og har valgt at forlade det med RISIKO FOR DERES EGET LIV.

  Men vi skider direkte på dem, og vælger i stedet at støtte dem, som vil have vores demokrati erstattet af teokrati.

  En SKAM og SKÆNDSEL.

 17. Af J. Hanse n

  -

  AF RUNE JENS EN – 22. APRIL 2017 3:21

  Vi taler ikke om gammel skyld.
  Frankrig opfører sig fortsat som en kolonimagt.

 18. Af Christian Hansen

  -

  Hvor er det dog ærgerligt med sådan en flok historiske ignoranter, som ødelægger enhver fornuftig debat, med perfide og nedgørende personlige angreb på alt og alle. Udenrigsminister Uffe Ellermann Jensen må finde det tragisk komisk med alle de vanvittige indslag i hans blog. Kom nu ud af starthullerne og lad os få en vidende og saglig debat.

Kommentarer er lukket.