Atlantisk samarbejde på vågeblus

Af Uffe Ellemann 187

Så er Trump hjemme igen. De titusinder af politi- og sikkerhedsfolk, som skulle passe på ham under den hæsblæsende tur til Mellemøsten og Europa, kan tørre sveden af panden. De stats- og regeringschefer, som skulle være sammen med ham, kan gemme deres valium væk og slappe af i ansigtsmusklerne. Og The Donald selv? Ja, han kastede sig straks over sin mobilos, som nogen må have pillet ud af rejsebagagen, og udsendte en salve af tweets, hvor han skældte ud på pressen for at opfinde de lækager fra det hvide hus om nye spor i sagen om Russia-gate, som blev ved med at vokse, mens han var væk.

I Europa sidder vi nu og sunder os. Og kansler Merkel har som så ofte før sat tingene på plads ved at bemærke, på sin egen tørre og lidenskabsløse facon, at vi nu må se i øjnene, at europæerne ikke længere kan forlade sig på USA. Hendes konklusion: Med Trump og Brexit må det kontinentale EU forstærke sit samarbejde, også på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område.

Når man ser tilbage på Trumps optræden, er det vanskeligt at nå til en anden konklusion.

Først var der hans deltagelse i NATO-topmødet: Tænke sig, at han ved afsløringen af mindesmærker for Ground Zero og Berlin-muren vælger at komme med et af sine rablende udfald mod de NATO-medlemmer, der ikke betaler nok. Men det gjorde han! Og tænke sig, at han omhyggeligt undlod at tale om fælles værdier og USA’s vilje til at stå last og brast med sine partnere om at forsvare disse værdier. Men det gjorde han.

Det kan ikke blot affærdiges med, at Trump er en uskolet, vulgær, uvidende, narcissistisk parodi på en statsleder. Det er gammelt nyt for alle andre end Bent Blodøkse & Co. Og efter at have ventet så længe på, at han er blevet klogere, er vi tvunget til at konstatere, at det er han ikke, og det bliver han næppe.

Vist er det rigtigt, at de fleste europæiske NATO-lande snyder på vægten, når byrderne fordeles – men han gør det jo ikke lettere for de regeringer, der (forhåbentlig) er i gang med at ændre på tingene, at bruse frem på den måde.

Og hans manglende opbakning til artikel 5 i Nato-pagten – som han flere gange har draget i tvivl, også efter at være blevet valgt – har givet kuldegysninger i de lande, der mærker presset fra Moskva.

G-7 mødet på Sicilien bekræftede det triste indtryk, som var skabt i Bruxelles: Han demonstrerede tydeligt, både med udtalelser og opførsel, at hans USA ikke længere betragter sig som en partner, men som en konkurrent, der søger at rage flest mulige fordele ud af fællesskabet. America First. Både når det gælder sikkerhedspolitik, klimapolitik og handelspolitik – de tre absolut vigtigste temaer for møderne.

Og i tilgift fik han fyret en salve af mod den succesrige tyske eksportindustri, og bekræftede dermed, at hans holdning til frihandel er lige så primitivt populistisk, som det kom frem under valgkampen.

USA er fortsat vores absolut vigtigste og helt uundværlige partner. Men vi må nok erkende, at de sidste 65 års atlantiske samarbejde er sat på vågeblus, mens amerikanerne finder ud af, hvad de vil stille op med den mand, de har anbragt i Det Hvide Hus.

Det kan være, vi skal vente helt til næste års midtvejsvalg, før Kongressen mander sig op til at handle. Og det bliver verden ikke sikrere af: Amerikansk lederskab er ikke, hvad det var – selv under Obama, som blev kritiseret for at være for svag. Men hvad er værst – uberegnelig og inkompetent eller svag og kompetent? Vi har ikke brug for amerikansk inkompetence, sådan som de tektoniske plader i den globale magtstruktur bevæger sig lige nu.

Derfor giver det god mening, at europæerne mander sig op og tager større ansvar for egen skæbne. De kommende valg i Frankrig og Tyskland vil forhåbentlig give fornyet styrke til Merkel og Macron. Hvad har vi ellers at håbe på?

Det er i den kurv, vi skal lægge vores æg.

187 kommentarer RSS

 1. Af Poul Gottlieb Jacobsen

  -

  Flemming Lau, tusinde tak, og det er jo alt hvad jeg siger. Lev op til det I har skrevet under paa, og det betyder jo ikke Hr. Lemche at NATO landene skal betale til vores Carrier groups, det goer vi selv, og naar vi sammenligner udgifter til NATO tages ikke hele det Amerikanske militaer budget med, kun en del af det totale budget.
  Hr. Lemche ja jeg har mistet meget af mit Danske sprog, da jeg aldrig taler det, og har boet oversoeisk siden januar 1971, med kun aarlige besoeg i DK om sommeren, og taler kun Engelsk hjemme.
  Her er saa de rigtige tal om hvad hvert land betaler til NATO, US 3.61%, DK 1.17%, Tyskland 1.19% Estonia 2.16%, Greece 2.38%?, Poland 2.00% UK 2.21% og alle I i NATO har skrevet under paa 2%???
  Trump’s USA’s militaere budget er 3.55% for 2018. Og vores Carrier groups er med til at holde freden i hele verden. Tro ikke at hvis USA traekker sig hjem at der ikke komme nogle meget vaerre nationer som goer livet svaert/svaere for mange.
  Og dog vi ville her vaere glade for at traekke os helt ud af Mellem Osten samt Europa, og lade jer selv klare problemerne med Muslimsk immigration og Russisk aggression. Angaaende Rusland, ja det land har et kaempe problem, og det er Demografi. Laes RUSSIA af Jonathan Dimbleby skrevet i 2007/2008 som helt klart udlaegger hvorfor Rusland ikke er den stoerste trussel om 50 aar. Dog ved Putin ogsaa dette og en Bjoern i et hjoerne kan vaere farlig. Beklager Lemche at bruger gammel dansk oe, ae, og aa for jeres tre sidste bogstaver, som jo kun I har. Lemche de fleste kan sagtens laese lange tekster saa laenge hvert ord starter med det rigtige bogstav og slutter med det rigtige, kan De ikke? Trist!

 2. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche:

  Du har – efter min mening – fat i det væsentlige, hvad angår USA’s forsvarsudgifter.
  USA har to hoved-arenaer. Det har alle flådemagter, fordi de udvider deres landdominans indtil der blive to kyster med hver sin problemstilling.

  Det påpeger den grundlæggende problemstilling for USA’s forsvar: Nemlig. at flåden (med marineinfanteriet) er til anvendelse i Stillehavet og hæren (med flyvevåbnet) er til anvendelse i Europa og Atlanten.

  Flåden er organiseret omkring hangarskibene – og der er altså ikke brug for 11-12 stykker af dem. Det er endog sådan, at Storbritanniens nye Queen Elisabeth-klasse er jo ikke til anvendelse i Atlanten.
  Så længe, Storbritannien er på hold med Danmark, Norge og Holland, så er den nordlige vej over Atlanten ikke noget problem. De eneste, der har reel økonomisk baggrund for at kunne gøre Storbritannien livet vanskeligt i den nordlige Atlant er Tyskland; men reelt rager Atlanten Tyskland en Edelweiss. Interessen i Østersøen forbliver perifer, fordi alt, hvad der ligger omkring Østersøen er mere interesseret i handel med Tyskland – end omvendt.

  Der er så en sydlig rute (og det har der altid været) via Caribien. Det er så et problem for Portugal/Spanien. (Den franske flåde er og forbliver en udvidet kystvagt).

  Storbritannien problem med hangarskibe er, at for at have 3 i søen, skal man bruge 4 skibe. 2 skibe giver reelt kun ét disponibelt. Dermed kommer man ind på spørgsmålet om, hvem der skal bygge (eller få bygget) de to skibe til?
  Spanien/Portugal og Italien er – igen – kun interesseret i en kystvagt i Middelhavet.
  Den nærliggende mulighed er Australien, hvor der kan være et interessesammenfald. Det åbne spørgsmål er og bliver Canada!

  Sagen er, at der ER IKKE BRUG FOR et hangarskib i Nordatlanten. Har man kontrollen over Grønland, Island og Færøerne, så er det halsløs gerning at udfordre den skæbne. Farvandet er skrækkeligt og kræver specialviden for at bruge.
  Helt typisk, har USA ikke nogen nævneværdig handelsflåde – de klarer sig udmærket med Mærsk.

  Ser vi på Stillehavet, så er 11-12 hangarskibe vildt overdimensioneret i forhold til behovet. Der antallet er nok optimalt for værftskapaciteten, så der er beskæftigelse til et værft ved hver kyst. Det næste optimalpunkt ligger nede på 8 hangarskibe, hvilket giver 6 disponible – men det er ikke nok til at holde to værter kontinuert beskæftiget. Udvejen er Storbritannien og Australien, såfremt, de kan stille med et skib. Men for at have 3 skibe disponible, skal man have 4 , hvorfor man – stadig ikke – slipper for Canada.

  Du kan se problemstillingen i det, USA har 9 carrier air wings. Ingen grund til at flyve fra et hangarskib på værft. Det er som sådan beregnet til en flåde på 12 skibe.

  Der er så 7 MEU (Marine Expeditionary Units) som er kampgruppe af bataljonsstørrelse +.
  Der er reelt ikke brug for mere end 6 – svarende til en 8 hangarskibs flåde.

  Det er så strategiske betragtninger. Men det korte af det lange er, at den amerikanske flåde er for dyr, hvilket man fra europæisk hold ikke kan se nogen grund til at betale for.
  Sagen er jo, at hele flåden af følgeskibe er groft forsømt – og det, der er, er alt for dyrt.
  I stedet for rimelige fregatter, som en Huitfeldt, så bygger man Arleigh Burke destroyere og har Ticonderoga-klasse.
  Lad os være blot nogenlunde realistiske: Der er ikke nogen, der kan gøre USA rangen stridig til søs.

  Man bygger Virginia-klasse ubåde, som om både Rusland og Kina blev store flådemagter – det kan så være en sikkerhed, så man aldrig igen bliver fanget i det problem, man havde i anden verdenskrig, hvor oprustningen kom et års tid for sent i gang.
  Det var man så kommet alligevel, fordi Yamamoto’s plan gik nemlig på, at angribe Pearl Harbor INDEN næste generation kom i drift.
  En ting var skibene, men man skal hæfte sig ved at F6F Hellcat kontraheres ultimo juni 1941 og F4U Corsair var i februar 1941 under indførelse.

  Hvis Japanerne udsatte et angreb, ville det kun blive en endnu mere umulig opgave.

  Hele problemstillingen er: Er de kinesiske og russiske planer overhovedet realistiske? Nej, vel.
  Det ved man jo også godt i både Kina og Rusland; men det opfordrer alene til at disse styrer spiller hazard.

 3. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det i princippet ret ligegyldigt, hvordan man staver, blot følgende grundregel overholdes:

  I øfgle en uerndsøeglse på Cmabrigde Uinvertisy, bteyedr det ikke noget i hivklen rkækefløge bgotsavrene såtr i et ord, det esente vgitgie er at det frøtse og sdiste bgosatv i odret er på de rtete padlser.
  Rseten kan lngie vloaypk men du vil stadig vræe i snatd til at lsæe det. Det er frodi den mnenesekilge hejrne ikke lesær hevr bgotsav, men ordret som en hleehd

 4. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Vedrørende konspirationsteorierne om WTC. Mange amerikanske højhuskonstruktioner er af stål. Disse stålkonstruktioner står ofte på lejer, ved fundamentet, eller på andre bevægelige dele. Et højhus skal kunne klare vindstød og jordskjælv og skal kunne bevæge sig. Det skal facadekonstruktionerne også kunne klare, samtidigt er der ofte tunge vandbeholdere eller andet tungt for oven for at begrænse husets bevægelse foroven. Andre højhuse består af stål og beton, såkaldte kompositkonstruktioner. De står også på bevægelige fundamenter ofte med neoprenskiver mod fundamentet, som overgang til bevægelige dele. Så finde der højhuse kun i beton, de står også på bevægelige konstruktioner mod fundamentet med f.eks neoprenskiver, de skal også kunne bevæge sig. Somme tider er elevatorskaktene et element i byggeriet, der er med til at bære dæk og være med til at afstive facaderne. Der er et utal af muligheder. Nu har jeg tilfældigvis billeder, der viser disse konstruktioner i WTC og jeg har set dem med mine egne øjne. Selve facadekonstruktionernes brandisolering var meget ringe og det undrede mig meget.

  Jan Petersen du tror fuldt og fast på noget andet end terror. Til gengæld ved vi, at terroristerne var uddannet i Tyskland og hvert fald en af dem var ingeniør. Der er ingen tvivl om, at CIA ikke byggede husene og der er ingen fjedre ved fundamenterne andre end normale konstruktioner. Flyene fløj ind i bygningen på dertil strategisk konstruktive steder. Tyngden på den øverste del af bygningerne, manglende brandisolering og overophedning af metaller får huset til at kollapse på ingen tid.
  Med venlig hilsen R

 5. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Foroven skulle der stå, beklager Jan.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  ERIK HØMMER LARSEN , det er stadig det med det danske sprog for “Sørensen-dynastiet”. Jeg skrev “ikke en reel trussel”, og hvad betyder det så? Der er ingen selvmodsigelse undtagen hos folk, hvis sproglige formåen ikke er noget at prale af.

  Så måske skulle jeg ikke sige “skolelærer”.

 7. Af Jan Petersen

  -

  @ R. HARALD KRISTIANSEN – 30. MAJ 2017 21:03

  Som et brugbart alternativ til egne lommefilosofier – så se denne video om hvad eksperter udtaler om 9/11, og hvordan det iflg gængse naturlove overhovedet er fysisk muligt at få tre skyskrabere til at falde sammen in own footprint.

  “Architects and Engineers On 9/11! Excellent Must See!”
  https://www.youtube.com/watch?v=IYUYya6bPGw

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche jeg tror jeg går ind ved siden af og leger med mors dukker.

 9. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jan Pedersen.
  Det ser sjovt ud og man kan læse det.

  PS. Vedrørende WTC kan det ikke udelukkes, at medsammensvorne kunne have placeret sprængstoffer ved de bevægelige dele af fundamentet. Men hele byggeriet er undersøgt for og bag. Der har også været tidligere forsøg sidst i 1990 erne i en af de lavere bygninger. Så vidt jeg husker i en parkeringskælder.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Griner – endelig toner borg-shit rent flag !

 11. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jan Petersen
  Men det billede mand har på nethinden, er at husene falder ned fra oven. Havde man sprængt fundamentet have husene nok nærmere væltet.

 12. Af Erik hømmer Larsen

  -

  “Vores opgave er at neutralisere en fjende i vort område, det vil sige Rusland. Det gør vi for vor egen skyld, men også for amerikanernes, der på den måde har ryggen fri, hvis de har lyst til at slås med nogen i Sydøstasien.”
  Altså de er ingen reel trussel, men alligevel! For vores egen og Usa’s skyld??
  Hvis de har lyst til at slås med nogen???? Er du ædru? Du vil neutraliserer en ikke reel trussel???
  Det minder mig om Irakkrigen og de berømte masseødelæggelses våben…
  Du aner jo ikke hvad du skriver!

 13. Af K. Gregersen

  -

  Var der ikke en dansk forsker der fortalte om spor af nano termitter i støvet fra WTC?
  Var det ikke den samme forsker der også fandt den sidste bygnings sammenstyrtning meget mystisk?
  Jeg husker det kun sporadisk, så kan nogen fortælle hvad det var 100%?

 14. Af Jan Petersen

  -

  @ K. GREGERSEN – 30. MAJ 2017 21:51

  Den danske forsker er nævnt i ovennævnte video. Se dog for pokker den video. Personlig tror jeg, folk generelt er rædselsslagne over evt at få deres verdensbillede kuldkastet. Hvilket jeg egentlig også var, lige indtil jeg – på en ferie – tilfældigt mødte en italiensk demolition expert der forklarede mig lidt om, hvordan man nedriver højhuse. Og hans reference var helt klart – 9/11 er en fake shit story. Google lidt om emnet, og det gjorde jeg. Og er godt nok blevet noget klogere med tiden !

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  ERIK HØMMER LARSEN, de lærer jer åbenbart ikke nuancerne på dansk på de sprogkurser, som du må have været igennem. Du forstår derfor overhovedet ikke betydningen af “ikke reel”, men opfatter det bogstaveligt. Hvis du var dansk og især havde jyske aner, ville du forstå det.

  Men måske nogle, der er bedre til dansk, kan fortælle dig, hvad det betyder: “Ikke reel” betyder ikke “reel”, men er vendt mod dem, der betragter Rusland som en rigtig trussel, hvad landet ikke er, eller kun mod sig selv. Men i underdrivelsen ligger også aspektet, at man heller ikke helt skal ignorere landet, fordi dets leder som frøen har det med at puste sig selv op. Derfor er han ikke en virkelig trussel, men snarere en joke, som man har alt for stor respekt for, fordi erindringen fra den kolde tids tid ikke er helt borte.

  Men jeg regner ikke med, at du fatter noget som helst.

  “Skolelærer”!

 16. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg til Lemche i filteret? Uffes blog sætter aldrig indlæg på fra filteret..5 korrigerende indlæg afsendt…. sender det andetsteds til dig Lemche..

 17. Af Jan Petersen

  -

  Imponerende en teologi fessor bevæger sig rundt på det barnlige plan. Personlig har jeg langt mere respekt for en ordinær skolelærer !

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der ikke noget Boeing fly bygget af aluminium, der forsvinder ind i en stålbygget skyskraber. Selv et sammenstød med en sølle måge vil tvinge en Boeing til nødlanding pga ødelagt næseparti. Så hvis en Boeing høvlede ind i en skyskraber ville flyet bare smadre og falde ned langs sidevæggen i X antal millioner stykker. Logik for perlehøns. Alt andet er ren fikset Anders And tegnefilm!

 19. Af Poul Gottlieb Jacobsen

  -

  R. Harald, tusinde tak, vidste ikke man kunne det. PGJ

 20. Af Erik hømmer Larsen

  -

  ” Derfor er han ikke en virkelig trussel, men snarere en joke, som man har alt for stor respekt for, fordi erindringen fra den kolde tids tid ikke er helt borte.”

  Du vil ikke svarer men forsætter dit vrøvl.
  Hvis de er en joke hvad frygter du så? Betyder en trussel ikke en trussel?
  Lad nu værd med, at sige at du ikke frygter Rusland når du konstant anklager landet for, at have angrebs planer vendt mod Skandinavien og de Baltiske lande…. Russerne kommer russerne kommer, vi skal være præventive er dit motto…Send flere tropper til grænsen så de ikke angriber, det kommer konstant ud af en vis legemsdel fra din side. Så prøv for engang’s skyld at læse hvad du skriver!
  Du spinder dig selv mere og mere ind, pinligt.

 21. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke lige, hvilket officielt fly Putin lader sig transportere af. Men vær på vagt hvis det er en amerikansk Boeing, der kan flyve gennem stål og jorde tre højhuse, selv om kun to Boeing fly ramte to twin towers. No big deal – i video billed redigering snupper vi lige et tredje højhus i nedrivningen . . . . griner højt !

 22. Af Jan Petersen

  -

  Sådan her ser det i øvrigt ud, når en Phantom Jet rammer en concrete wall – smadret i atomer. Tror nogen stadig på, at en Boeing kunne forsvinde ind i en stål konstruktion?

  F4 Phantom Jet Hits Concrete Wall at 500 MPH
  https://www.youtube.com/watch?v=RZjhxuhTmGk

 23. Af Per Torbensen

  -

  Enig -Kristiansen -de 2 tårne falder ned fra oven også mit billedet på nethinden.Vægten af ned styrtende etager accelerer ,åbner rammen (facaderne)det går så stærkt ,at det vælter ud i kaskader ligner nærmest et springvand i en fontæne.Bygning 7 ligner derimod de velkendte kontrollerede nedrivninger.,den går rent ned,den synker og adskiller sig væsentlig fra de 2 tårne.

 24. Af Per Torbensen

  -

  accelererer .

 25. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Uffe: Det man også skal være opmærksom på:

  Det egentlige spørgsmål er hvad mener USA, at olieprisen skal være. USA kan som sådan være ligeglad. Det er et internt fordelingspolitisk spørgsmål. Olieindustrien er som sådan OGSÅ ligeglad. Om olieselskabet tjener pengene på at raffinere olien, som hjemkøbes til langt under (markedspris) og så til gengæld får den større mængde – det er olieselskaberne ligegyldigt.

  Det er formentlig derfor, at Trump ikke har besluttet sig omkring “klimaspørgsmålet”. Trump plejer jo unægteligt at kunne beslutte sig – hurtigt. At han så ændrer sin beslutning efter frokost – det er lige så karakteristisk.

  Her er problemet nok, at man ikke har set noget resultat, af Kinas indsats overfor Nordkorea. Det er den egentlige klemme, som USA har overfor Kina i det spørgsmål. Hvis ikke Kina opfører sig “ordentligt”, så får de ikke billig olie fra klejnekassen. Her kan vi så nok være rolige, for penge er altid et argument.
  Bivirkningen er, at Rusland braser sammen – og det kan gå meget stærkt. Rusland kommer til at affinde sig med ikke alene lavere oliepriser; men også en samtidig faldende markedsandel.

  Samtidig skal man ikke overse, at Trumps medarbejdere flygter fra det Hvide Hus. Trump kan ikke få godkendt ministre – det sker i hvert fald ikke.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der ikke nogen bygninger, der falder sammen fra oven af – lortet skvatter sammen fra neden af. Det gjorde WTC også via a controlled demolition. Se i øvrigt de par videos jeg henviser til! Ubehagelig viden, ingen tvivl derom – thi hvem var 9/11 forbryderne egentlig ?

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er nøglen til at forstå “Atlantisk samarbejde på vågeblus” og andet fis anno 2017 – først og fremmest at forstå . . . . hvem iscenesatte 9/11 stunt . . . og, hvad var formålet med at smadre en stribe ellers rimelig velfungerende lande i Mellemøsten og Nordafrika? Og ikke mindst – hvilket land i Mellemøsten drager fordel af at få smadret nabolande? Ingen specielle nævnt – ingen glemt !

 28. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche:

  Der er en anden faktor, som jeg har påpeget gentagne gange – uden, at det har gjort indtryk på nogen: Nemlig, at disse traditionelle og perspektivløse bogholderibetragtninger gør megen skade.
  Det er en primitiv argumentation, som selv politikere kan forstå – det gør den imidlertid ikke mere relevant eller korrekt!
  De betragtninger indgår formentlig slet ikke i Trumps overvejelser, for det er der ikke ret meget, der gør.

  Sandheden er, at et samarbejde mellem Canada, Danmark, Island og Norge omkring Nordatlanten muliggør ret så massive fordele for USA.
  Noget tilsvarende gør sig gældende for Sydatlanten, her er det så bare Portugal/Spanien.

  Sikringen af lufttransporten over Atlanten muliggør nemlig en hel del større effektivitet, hvor denne effektivitetgevinst faktisk udelukkende tilfalder USA. De falder så også på et knastørt sted.

  Lad os tage anskaffelses omkostningerne for et hangarskib med ledsage fartøjer.
  En Nimitz-klasse koster 4½ mia. 2 ubåde vel nogenlunde det samme og ledsage fartøjer måske 2 mia. (alt sammen USD). Flyene koster 0,1 mia. stykket så 5 eskadriller á 12 fly er 6 mia.
  Som et groft skøn giver det en anskaffelsessum på – lavt regnet 15 mia. USD afskrevet over 30 år et det ½ mia. om året – og jo, da der bygges 2 ubåde om året og i gennemsnit et hangarskib hvert 3. år, så er disse omkostninger faktisk fuldt variable indenfor de aktuelle tidshorisonter,.

  Dertil kommer så driftsomkostningerne – og det skøn for hangarskibet ligger på ½ mia. USD om året. Så et forsigtigt skøn siger 1 mia. om året/flåde. Det dobbelte er imidlertid også relevant.

  Pointen er, at hele den besparelse kommer helt netto USA til gode. Danmark skal nok yde noget mere; men det giver rent netto USA en besparelse, hvorfor Trumps bemærkning er i særklasse stupid.
  Det er så ikke nogen ny sang! Det er en hymne, der har været messet fra USA i al den tid Nato har eksisteret.

  Det er så bare et illustrativt eksempel på hvor fjollede de betragtninger er.
  Sandheden er, at Nato er en overordentlig billig ordning for USA. Sandheden er, at det er omkostningerne i Stillehavet, der er ved at knække forsvarsbudgettet.

  Konklusionen er, at der er ikke nogen bogholderimæssig beregning, der holder nogen form for vand. Jeg mindes Mimi Jacobsen, der omkring brugerbetaling på Storebæltbroen sagde: “Det er ikke afgørende for CD om der skal være brugerbetaling eller ej – det væsentlige er, at den forbindelse bliver bygget!”
  Der er spørgsmål hvor kalkulerne alene kan bruges til en grovsortering og de afledte effekter ikke er til at beregne. Sådanne beslutninger er og bliver politiske.

  Sagen er imidlertid, at Trump misbruger USA’s sikkerhedspolitik af hensyn til sin privatøkonomi og budgetproblemer med kongressen.
  A) Sundhedsreformen kan han ikke bare kassere, som han havde braldret ud med. Efter et par måneder jamrede idioten i selvmedlidenhed, at sundhedspolitik var meget svært og indviklet. Ja, det havde man fortalt ham; men hans ringe evner (jeg tror ikke engang, det er ond vilje) og manglende interesse for andet end at reklamere for sin chokoladekage har ikke tilladt ham at høre efter selv højtlæsning fra pegebogsudgaven.
  B) Forsvarsudgifterne afspejler et stort og mægtigt forsvar, der er meget ineffektivt. Årsagen til at USA fik oprettet Nato var, at det var den billigste måde at hævde USA’s interesser. Sådan er det stadigvæk.
  C) Skattelettelser er der ikke råd til bl.a. fordi beskatningen af de højeste indkomster ikke betyder en disse ved så skæv en indkomstfordeling som i USA.

  Sagt på en anden måde, som kunne være sagt af Merkel: Trump er udenfor pædagogisk rækkevidde.

 29. Af Sven Moller

  -

  It is about time the rest of the NATO nations pay their share of the expenses. The American Military has sent their soldiers to Europe since WW II, while the young people of Europe can stay in school until their mid 20’s. American workers have payed more than their share for defending other countries. We should work together but we should all do our part. And yes, I was born i Danmark and still feel the attachment of my heritage but do not feel that Americans should defend nations that do not do enough to defend themselves.

 30. Af Jan Petersen

  -

  @ SVEN MOLLER – 31. MAJ 2017 3:07

  Hvis du kan læse dansk, kan du vel også skrive på dansk – klaphat !

 31. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det danske sprog ikke sværere end som sådan – selv for en udenlandsdansker – vi indfødte forstår godt meningen:

  I øfgle en uerndsøeglse på Cmabrigde Uinvertisy, bteyedr det ikke noget i hivklen rkækefløge bgotsavrene såtr i et ord, det esente vgitgie er at det frøtse og sdiste bgosatv i odret er på de rtete padlser.
  Rseten kan lngie vloaypk men du vil stadig vræe i snatd til at lsæe det. Det er frodi den mnenesekilge hejrne ikke lesær hevr bgotsav, men ordret som en hleehd

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  ERIK HØMMER LARSEN, enten er du en ikke særlig begavet indvandrer eller også en putlik med et lidt overfladisk kendskab til dansk. Under alle tilfælde kan du ikke tænke “dansk”. Jeg gider heller ikke dig længere.

 33. Af Orla Guude

  -

  @JAN PETERSEN – 31. MAJ 2017 1:59
  Alle bærende elementer i WTC tårnene var hænglset sammen med løse hængsler. Da tårnene blev bygget sørgede CIA for at hængslerne blev produceret i Kina. De kinesiske producenter kunne ikke garantere mere end 2 års levetid for hængslerne. Da udløbsdatoen kom sørgede CIA for at vise Laser-generede virtuelle 3-D billeder af fly mod himlen i bevægelse mod tårnene – lige i det øjeblik da hængslerne brød sammen. Det er ganske vist – det stod i ‘conspirational hotnews’.

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB, filtret kan åbenbart bedre lide Petersens skøre konspirationsteorier end seriøs diskussion, men egentlig bare, at Trumpie også skulle gå efter feks. Japan med et forsvarsbudget på 1%.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og til Petersen: I videnskab handler det ikke om at argumentere for sin sag. Enhver kan finde beviser på, at han har ret. Men det handler om at falsificere sine teorier, dvs. finde noget, der taler imod dem, og forklare, hvad der er på færde. Du skulle læse lidt moderne videnskabsteori, Karl Popper måske.

 36. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Næhhh …. jeg tror simpelt hen, at Merkel har noget på Trump.

  Det bliver IKKE glemt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at den idelige gennemgang af Deutsche Bank har fået mundlæderet på gled hos mange, der ikke er så interesseret i at svare på de spørgsmål politiet stiller; men find det meget hyggeligere at snakke lidt om kunderne…..

  Jeg prøver at se på den aktivitet, der er på statsobligationerne.

 37. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Ny kommentar i filteret sendt korrigeret 8 gange…åbenbart er filteret mod mig her indstillet på Max linier. Vist 4..

 38. Af Lisbet..h Sørens..en

  -

  Ny kommentar i filteret sendt korrigeret 8 gange…åbenbart er filteret mod mig her indstillet på Max linier. Vist 4..

 39. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Lad os se om det hjælper at fjerne Uffes cookies..

 40. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Le…m….che har svaret dig i går over i værdikampen..

 41. Af Censurering Er stor i b

  -

  Censor sletter og sletter kommentarer..

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  OK “Sørensen”, lad os afprøve dine danskkundskaber: Hvad ville du så benytte i stedet for ubrugelig, for der er et mere præcist ord.

 43. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Skal vi forsøge med ordet skolelærer?

 44. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB, man kan jo drømme, lige nu at “Sørensen” er i sving med at finde alternativer. Hvad er værre end en skolelærer? En muslimsk skolelærer?

 45. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Påpeger igen AT ordet ubrugelig IKKE betyder “farlige” pr. DEFINITION..Slå det selv op.

  ca 10000 ting er værre end skolelærer..

  Heriblandt frimurer, religiøs kvaksalveri fessor og zionist .såvel som israelsk påvirkningsagen som Lemche..

  Og måske mest af alt, de uduelige borgerlige i militæret som borgschmidt..

  Jeres ønske om flere penge her, er kun for at fodre egen tegnebog, da i har nallerne dybt nede i statskassen på dette område, begge..

 46. Af Niels Peter Lemche

  -

  “Sørensen”, jeg tænkte nok, at du ikke kunne finde ud af det. Men led nu videre. Du skal lede efter en substitut for “ubrugelig”. Det skulle ikke være så vanskeligt at finde. I det hele taget har du ikke fattet, hvad jeg faktisk skrev eller mente.

 47. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Europa har brug for nytænkning, men så længe koldkrigskrigerne og -holdningerne regerer, sker det ikke. Europa blev udstyret med to institutioner efter krigene i forrige århundrede, EEC og Nato. De var nødvendige, og vi er taknemmelige for den støtte vi fik til at komme tilbage på benene¨- dengang.

  Men i stedet for at smide krykkerne væk, da vi igen kunne stå alene, beholdt vi dem og byggede videre på dem. EU og Nato blev udstyret med helt nye indretninger og forstærket med armeret beton blev stadig tungere – og mere hæmmende for bevægeligheden.

  Europa er ved at synke sammen under vægten. Vi er gået i knæ og ude af stand til andet end at forsøge overlevelse. Der er ikke overskud til visioner. EU-krykken fylder og vejer stadigt mere og er tung som beton. Nato udvider sig ligeledes og annekterer stadig flere lande på grund af amerikanske krav. Det skal Europa også bære.

  Hvorfor ikke smide det væk? Det er svært at se hvilke fordele Europa har af et dysfunktionelt EU, der opererer stadig langsommere og et Nato, der ikke bestiller andet end at læsse stadig større byrder på europæerne med løfte om, at vi vinder den næste store krig. Hvem tror på det?

  Selvfølgelig skal det europæiske samarbejde fortsættes og udvides, men det skal være på et helt andet grundlag end gamle dages krige. Det er en helt anden verden nu. EU er håbløst forældet og ude af trit. Det samme gælder Nato. Det er en malkemaskine, og det er europæerne, der bløder.

  Lad os fjerne disse produkter fra en primitiv fortid. De har ingen eksistensberettigelse overhovedet for den almindelige europæer som kun får lov til at bære byrden. Lad os smide ligene fra fortiden ud og danne et frit, uafhængigt Europa, hvor vi kan ånde frit i et nyt fællesskab rettet mod fremtiden.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  “Sørensen”. jeg venter! Hvad holder dig tilbage?

 49. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu ved vi jo allesammen hvilke modbydelige, jødehadende nazisvin skolelærerne i SF er!
  “Sørensens” forsvar for de skadedyr kan man ikke tage højtideligt – det er jo en skolelærer, der med sædvanlige platte løgne forsøger at hæve sig op til niveauet der måske kan nå kloakdækslet – nedefra!

  Skolelærer!

  Lemche: Så vidt jeg har forstået har Trump afpresset Sauderne for 100 mia. USD i “våben”. Til sammenligning så er vores køb af F-35 på ca. 3 mia. USD.

  Vi skal nok tilbage til 2006, hvor Tony Blair solgte 72 Typhoon til Saudi for £ 4,4 mia. – ca. ½ mia. kroner stykket.
  i 2011 solgte USA 82 F-15 for 29,4 mia. USD eller 2½ mia. kroner/stykket.
  Kære venner: Det er to tal, der overhovedet ikke hænger sammen. En Typhoon er ca. det samme som en Eagle (10% mindre som følge af den mellemliggende tekniske udvikling).

  Det danske forsvar har klart benyttet Eurofighter som en pristrykker overfor USA. Det gør man i sådanne tilfælde. Der er næppe nogen grund til at tro, at USA ikke har brugt “salgsfremmende metoder” i salget af F-35 – selvfølgelig har de det. Det er så inderligt i USA’s interesse, at det blev F-35 og ikke Typhoon.
  Fair nok!

  Men det er en af de andre grunde til, at jeg tror, når man har fået indført F-35, så vil man nok anskaffe en 30 Taifun – dermed når vi op på de 60 kampfly, som er det optimale for Flyvevåbnet. Det er det en flyvestation som Skrydstrup kan klare – specielt, hvis der konsekvent er 1-2 flights på Grønland og Island.

  Det er reelt småpenge, vi taler. Mere væsentligt er, at få udnyttet kompetencen. Isenkrammet kan vi altid snakke om; men det er en kompetent organisation, der kan og vil operere med materiellet, der er den egentlige ressource.

  Siden 2003 har Flyvevåbnet konstant været i færd med introduktion af en ny type. Det er en kapacitet, der ikke bare skal daldres væk på pjank.

  Vi kan også se, at i alle andre systemer, så har man fra dansk side købt europæisk – hvis man ikke ligefrem har lavet det selv. Det kan altså ikke være vores problem, at Trump & Co. griser med pengene.
  Om det så er canadierne, så er vi faste kunder hos dem.
  Der skal virkelig argumenter på bordet – og ikke bare bestikkelse til USA.
  Her tror jeg, at Trump skal passe så gevaldigt på: Hvis først tyskerne kommer i omdrejninger, så kan man godt indstille sig på særdeles kvalificeret konkurrence.

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  TB, men vi fik da gjort “skolelærer Sørensen” tavs for en tid. Han afslørede, at han er ude af stand til at fatte, hvad en lidt mere (ikke meget) kompliceret sætning betyder på dansk. Nu er han enten stukket af med halen mellem benene eller driver den af på andre stakkels blogs.

  Men det interessanteste lige nu er Mays problemer i Storbritannien. Gad vide, om der kommer en ny afstemning om BREXIT, når de opdager derovre, at den ikke bare gik at melde sig ud og beholde det hele. Og så den med, at tyskerne så ikke kan sælge deres biler derovre, som den engelske finansminister kom med … jamen, ejer tyskerne stort set ikke alle bilfabrikker i England?

  Det hele minder mig om John Cleeses åbne brev til amerikanerne, da Bush den 2 blev valgt. Indtil nu har Macron gjort det rigtige: Holde sig tæt til Merkel.

Kommentarer er lukket.