En stor europæer

Af Uffe Ellemann 191

Helmut Kohl skal vi danskere mindes med taknemmelighed: Han var en god ven af Danmark. Og han var en af sin generations største europæiske politikere.

I Tyskland mindes han med taknemmelighed som “genforeningskansleren”: Han så en historisk mulighed, greb den – og gennemførte den tyske genforening, som blev nøglen til et nyt og fredeligt Europa.

Det store ved Kohl var, at han ikke kun så snævert på tyske intereser. Han viste et udstrakt hensyn til sine europæiske partnere, ikke mindst mindre nabolande, som havde bitre erfaringer med Tyskland fra deres nyere historie. Der var ikke noget “gør Tyskland stort igen!” – for nu at parafrasere den vulgære og snæversynede nationalisme, der har sneget sig ind i vor tid.

Sammen med sin koalitionspartner, den liberale leder og udenrigsminister, Hans-Dietrich Genscher, fulgte kansler Kohl det gode råd, som var formuleret af Thomas Mann: Skal vi undgå et tysk Europa, skal vi skabe et europæisk Tyskland!

Og det gjorde de, på trods af massiv hjemlig modstand. I den europæiske skæbnestund, hvor opbrudet i øst og Sovjetunionens sammenbrud skabte nye muligheder for at hele den årelange opdeling af Europa, så de klart, at Tyskland måtte bøje sig for hensynet til fællesskabet. Det førte til Maastricht-traktaten og til den Europæiske Union.

Mnge vil sikket stejle, når de læser dette. Så udbredt er historieløsheden desværre blevet i Grundtvigs fædreland. Men EU og den fælles valuta, Euroen, var for det stærke Vesttyskland et stort offer på fællesskabets alter. Det var en opgivelse af tysk suverænitet på områder, der gjorde ondt – og Kohl måtte fra sine egne partifæller høre bitre bebrejdelser for, at han lod den europæiske identitet skygge for den tyske. Især indførelsen af Euroen skete på trods af indædt modstand i Tyskland, hvor stærke interesser nødigt ville af med DMarken, og så med stor mistro på de europæiske partneres evne og vilje til at håndtere det nye fællesskab.

Kohl skar igennem alle betænkeligheder. Han pointerede, at Euroen – som så meget andet i EU – ikke handlede så meget om økonomi, som det hndlede om politik. At det økonomiske samarbejde var midlet, de politiske visioner var målet. At fred og frihed er vigtigere end flæskepriser, for nu at formulere det i en dansk kontekst…

Det var modigt lederskab – på et tidspunkt, hvor der var brug for det.

Hvor det dog savnes i Europa i dag.

Kohl havde stor forståelse for betydningen af den fransk-tyske akse i udviklingen af det nye Europa efter den kolde krig. Det ikoniske billede af den tårnhøje Kohl stående hånd i hånd med den spinkle franske præsident Mitterrand siger mere end mange ord. Selv om Frankrig var gået i stå rent økonomisk, mens tysk økonomi buldrede frem, så var der ikke tale om at buldooze tyske interesser igennem.

Samme hensyn tog Kohl til små naboer, der havde problemer. For eksempel Danmark.

Da Danmark havde stemt nej til Maastricht Traktaten den 2. Juni 1992, skulle vi finde en løsning. Vi sad i en klemme, for vi havde allerede fået opfyldt alle vore ønsker i Traktaten. Det har de fleste nok glemt i dag – men vi havde i Danmark i et tæt samarbejde mellem regeringen og socialdemokratiet opnået enighed om et “dansk memorandum”, som de andre tog hensyn til ved traktatens udformning. Nu lød spørgsmålet: Hvad vil I så? Vil I ud, så værsgod! Men I skal ikke tro, I kan bremse os andre…

Det ville vi jo ikke, vi ville have nye indrømmeler – særlige undtagelser fra traktaten (eller “forbehold”, som vi selv ynder at kalde det) – så vi kunne få en ny folkeafstemning.

Det holdt hårdt. Der var adskillige medlemslande, som var stejlt imod, eller i det mindste selv ville have betaling for at acceptere indrømmelserne til Danmark.

De afgørende forhandlinger fandt sted for snart 25 år siden, ved et møde i Europæisk Råd i Edinburgh. Her blev vi slemt klemt, og på et tidspunkt var det hele kørt fast, trods en stor indsats fra et britiske formandsskab for at få et kompromis igennem.

Så i en sen nattetime slog Kohl i bordet med sin store næve – helt bogstaveligt – og han buldrede: Nu må al den smålighed høre op. I ved alle sammen, at “Paul und Uffe” har problemer hjemme med flertallet i deres parlament, og nu skal vi hjælpe dem, i stedet for at lade denne sag køre af sporet.

Og så kunne Poul Schlüter og jeg ånde lettet op og rejse hjem med et resultat, der sikrede Danmark fortsat plads i det europæiske fællesskab – omend på en sidelinie i stadigt flere væsentlige sager.

Samme buldrende storhed oplevede jeg flere gange i de mange år, jeg (på grund af alfabetet) sad ved siden af kansler Kohl ved møder i det Europæiske Råd. Når en ting skulle falde på plads, og sagerne truede med at køre fast, bankede Kohl en enighed igennem – også selv om det betød, at tyskerne endte med at betale.

Tak, Helmut Kohl, for forståelsen og hensynet til små naboer.

I den kommende tid vil vi sandsynligvis opleve en genoplivelse af den fransk-tyske akse. Med Macrons forventelige store sejr ved søndagens valg i Frankrig – og med kansler Merkels forventelige sejr ved forbundsdagsvalget i september, vil der være nye muligheder. Det er på høje tid, for Europa står med endnu større udfordringer, end det er set siden ophøret af den kolde krig: Truslen fra Putin, Brexit og Trump… Nu må vi forudse, at europæerne mander sig op til at møde det hele i fællesskab. Altså de, der vil være med. Det bliver en særlig udfordring for danskerne, som lige siden Kohl reddede os dengang for 25 år siden har fedtspillet, når det kom til store europæiske spørgsmål.

Vi kunne passende opgive fedtspillet med en tanke tilbage på Kohl og det Europa, han stod i spidsen for dengang. Tænk hvis de EU-positive kræfter i regeringen og socialdemokratiet igen kunne enes om et “dansk memorandum”, der formulerer danske bud på udviklingen af EU, som ikke er indadskuende og snæversynede…

Man kan da stadig drømme.

191 kommentarer RSS

 1. Af Grethe. L Hansen

  -

  Sørensen. Min afdøde Far var i modstandsbevægelsen og lærte mig fra spæd af, at man ikke skal brændemærke mennesker. Han lærte mig et simpelt trick, nemlig blot at bytte et ord ud med et andet og resultatet vil blive det samme når man jagter andre. En form for heksejagt. Vi så det med Jøder, Sigøjner, homoseksuelle, Kommunister og socialdemokrater hvor mange endte deres sidste dage i KZ-Lejre. Der er mange mennesker der stadig intet har lært.

 2. Af Finn Bjerrehave

  -

  Til N:P:L: den første motorvej åbnede i 1932 mellem Køln og Bonn, september 1933 satte Nazisterne motorveje på dagsorden, og nu 85 år efter skal Europas befolkning som aldrig fik krigsskadeerstatning, finansiere Tyske motorveje, og hvad bilder Merkel sig ind.
  Tunnel Femeren Rødby skal bygges som krigsskadeerstatning, og være gratis.
  Tyskland skal betale. Finn Vig

 3. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Europas fremtid ser ikke længere så sort ud, som den gjorde for ikke ret så siden. Med det håbløst tilbagestående engelske klassesamfund ude af unionen og med en ligeså tilbagestående præsident for USA åbner der sig helt nye muligheder. Oveni købet har vi fået en ny stor europæer som præsident i Frankrig, der har visioner og kan se mulighederne og som har massiv opbakning fra det franske folk.

  Den svaghed der har været kendetegnende for de seneste franske præsidenter er nu blevet erstattet med en præsident med overbevisende styrke. Han har en svær opgave foran sig og derfor er kravet til EU’s øvrige medlemslande massiv opbakning. Ressourcer som hidtil er anvendt på den højt profilerede angloamerikanske militarisering i Nato, skal nu overføres til Frankrig som støtte for fremskridtet, ellers risikerer EU en tilbagevenden til vedholdende angloamerikanske obstruktioner.

  Et nyt Europa i Macrons fodspor er pludseligt og ufortjent blevet en indlysende mulighed. Vi kan skabe et Europa, der ikke kun vil fortsætte med at holde den kolde krig varm. Det var og er UK’s og USA’s eneste mål med Europa. Lad os nu, hvor mulighederne er grænseløse, inddrage russerne i konstruktionen af et fredeligt, samlet, uafhængigt Europa uden den amerikanske atom krigstrussel over hovedet. Giv en ny stor europæer og Europa en chance – det bliver måske den sidste.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Sørensen, er du en total idiot? Du så i de forkerte kolonner.

  Gå nu ind på Danmarks statistik og se tallene igennem på den rigtige måde.

  ialt vestlige tilflyttere andre
  1 JAN 2009 401.721 157.788 245.983
  1 JAN 2010 414.422 162.410 251.012
  1 JAN 2011 428.904 170.758 258.146
  1 JAN 2012 441.538 179.224 262.314
  1 JAN 2013 456.386 189.720 266.666
  1 JAN 2014 476.059 199.829 276.230
  1 JAN 2015 501.057 210.724 290.333′
  1 JAN 2016 540.503 226.019 314.484

  Dine tal er fake … som det meste af det, du skriver.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Finn, fra Wikipedia: “Den første motorvej i verden AVUS i Berlin Grunewald, som blev åbnet i 1921. Den første længere motorvej i verden blev åbnet i 1923 i Italien (vore dages A9 mellem Milano og Como).”

  Men betegnelsen motorvej anvendtes ifølge samme kilde først i 1929.

  Og hold så det fnadder med krigsskadeerstatninger ude af diskussionen. Det ødelagde forholdet mellem Tyskland og Frankrig efter 1870, og igen efter 1919. Desuden betalte amerikanerne for hele gildet gennem Marshallhjælpne.

 6. Af Erik Hømmer Larsen

  -

  Av Av Lemche der blev du sku igen hængt til tørre vink vink vink…….

 7. Af lisbeth sørensen

  -

  Finn

  Naturligvis betaler EU ikke for Tyskernes motorveje, eller Danske da vi er netto betaler mere til de sydlige landes her. Både EU og DK betaler og modtager så godt som det samme til EU..

  Deruodver førte førsteverdenskrig krigsskadeerstatninger til andenverdenskrig…
  En god lærdom mht. Rusland. Et desperat og fattigt land er farligt..Derfor det klogeste er at fjerne boycutten for alle involveret.

  JWM Makronen er en elitær i ulveklæder.

  Grete…Enig..

  mht. indvandring…..forrige år kom der 25.ooo asylansøgere blot, 65oo sidste år, og i år endnu ukendt..Ca 33-35.ooo nok de sidste 2 år. Kom samlet 85.ooo de sidste 2 år i alt, som naturligvis tæller alle, islændninge, dine slags, og andre.Men ikke medregner de familiesammenførelser der kommer fra de ankomne , såvel som uregistreret.Derfor er 2oo.ooo et fair og korrekt tal..

 8. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Både EU og DK betaler”…Var naturligvis at både Tyskland og Danmark betaler og modtager så godt som det samme..

  PS også mht. dine tal, naturligvis er de 80.000 plus registreret af DST, ikke nye statsborgere, og har aldrig påstået således heller..Da meget muligt at du Lemcheog Fru Harald fx. ikke har statsborgerskab her, selvom i har boet her i en menneskealder fx.?
  Så derfor kan dine tal ikke bruges..

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nej, typisk for din slags, når Danmarks Statistik siger noget andet end dine pseudooplysninger, så har du ret og statistikken fejl.

  Og alle dine løgnehistorier om undertegnede. Du kan jo bare slå op i Den Blå Bog. Der står alt, hvad du har brug for at vide, f.eks. at min far var en Kirk, hvis du ved, hvad det betyder. Jeg så Støvrings svar til dig. Man kunne håbe, at andre blogskrivere ville følge hans eksempel.

  De første to linjer er sådan set også svar til “Hømhøm” Larsen.

 10. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Nej, typisk for din slags,”

  Du er jødeogfrimurer,, ikke dansker,af tysk-schweizisk oprindelse siger du altid. Stop dine løgne i debatten. Hvis du ønsker at diskuttere Danmark ud fra dit fremmede perspektiv, skal du naturligvis have lov til det, Men påpeges må det. Og har absolut intet imod at indvandrer deltager i debatten, tværtimod.

  “336.840 udenlandske statsborgere arbejdede i løbet af 2016 i Danmark i kortere eller længere tid. Tallet omfatter både fuldtids- og deltidsansatte, tilflyttere, pendlere og indvandrere, der ikke er danske statsborgere. Antallet er det største, siden optællingen på jobindsats.dk begyndte. Vi kigger bag om statistikken.”
  http://www.ugebreveta4.dk/rekord-mange-udenlandske-statsborgere-arbejder-i-danm_20732.aspx

  Mine tal og analyse her holder vand!

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Lisbeth, du er bare en trol. Og pludselig ændrer du indhold: Altså, hvor mange udenlandske statsborgere arbejder i DK? Og du anfører en noget tvetydig kilde. Men de bor her ikke, heller ikke de mange tusinde svenskere, der hver dag tager over Øresundsbroen for at arbejde i Danmark. Og hvad med skatten, de betaler. Reglen er jo, at når de arbejder i DK, betaler de skat i DK.

  Dine personangreb må man håbe, at der bliver sat en stopper for. Specielt når de er så lallende idiotiske som det, du præsenterer. Du optræder jo næppe selv under dit eget navn på nogen liste, hverken Den Blå Bog eller Hof- og Statskalenderen, for ikke at sige på Wikipedia. Du kan ikke googles, da du krysteragtig gemmer dig bag skiftende pseudonymer. Du er i virkeligheden en ret kedsommelig person, der burde finde din sten at gemme dig under.

 12. Af lisbeth sørensen

  -

  ““336.840 udenlandske statsborgere arbejdede i løbet af 2016 i Danmark i kortere eller længere tid.”

  Og inkludere ikke engang folk som lemche, som formentlig er Dansk statsborger med Dansk pas? Indvandrer af første, anden generation, mv.

  “men de bor her ikke”…

  Du skal vist til at bruge hovedet lidt mere. Naturligvis arbejder det et par pendlere fra malmø, men resten der tager arbejde her bor her. i kortere eller længere tid. Men ja, de bor tit i skure på arbejdspladser mv. og betaler ikke engang leje mv til landet.

  “Du optræder jo næppe selv under dit eget navn på nogen liste, hverken Den Blå Bog eller Hof- og Statskalenderen, for ikke at sige på Wikipedia”

  Ingen interessere sig for frimurens personangreb og senilpludder.
  Ingen gider slå dig op, endvidere beskæftige sig med dig og dit religiøsenonsens. Men ja er mange udenlandske i den blå bog mv. kongehuset osv osv. Ikke ligefrem en æresbetegnelse per se at være udlændning?
  Og ja, ingen gider slå dig op og låne dine bøger på bib.dk mv. så du kan få bibliotekspenge. Til trods for dine daglige -undskyld timelige-opmuntringer hertil..Danskere læser ikke dit religionsævl.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  LS, er du buret inde på en eller anden galeanstalt. Dine indlæg bliver mere og mere vanvittige.

  OK, men ifølge Øresundsstatistikken genererer de svenske pendlere til Danmark 5.5 milliarder DKr om året i indtægter for staten. Hvor meget har du egentlig kunne bidrage med? Vel ikke fem flade ører?

  Du synes ganske tydeligt at være et meget sygt menneske. Jeg siger ikke, at du er det, for der rækker min kompetance ikke, men dine udfald er så usammenhængende og vanvittige, så det må være normale menneskers reaktion.

  Men selvfølgelig enhver oplysning fra officielle danske kilder og for den sags skyld også udenlandske er selvfølgelig falske, fordi det ser anderledes ud i “Sørensens” hoved. Men der er spildt nok tid på trollen.

 14. Af Grethe L Hansen

  -

  Jeg holder fast i mit spørgsmål Lemche! Eller skal vi sige du ikke kan svare uden at kritiserer/klandre dig selv?

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  GRETHE L HANSEN, spørg så meget du lyster. Jeg er fløjtende ligeglad. I har forsøgt det før.

 16. Af lisbet h s ørensen

  -

  kohl var trods alt europæere modsatlemche?… Mellemøstlig baggrund. :)

  Le mc.he, tallet på 5,5 milliarder er oldg ammelt- som dig,-og fra år 2010. Siden da har der været en massiv tilbageflytning af Danskere fra m almø, pga. af stigende uroli gheder der. Ren taberforretning med Danskere bossidende derover som dig, bruger deres danske overførelsindkomst derover mv, som dig.

  “sy gt menneske”

  Ikke tvivl om at le.mc he er en gammel fordr uk ken va tni sse .

 17. Af lisbeth sørensen

  -

  Grethe, du skal ikke forvente svar fra LEMCH E..I årevis har han set sig for fin til at besvare kvinder, endvidere besvare dem pænt.(aldrig set det!) Har fulgt svi n eriet i mange år nu, ihvertfald 2 som han vist har været her nu. Vi erindre den fine og seriøse debat der var før hans ankomst …

 18. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kohl var en stor europæer, fordi han fik støtte til at være det. Ingen er stor i sig selv, men nogle – sikkert alle – kan blive store, hvis andre gør dem store. Vi oplever nu muligheden for at opleve en ny stor europæer. Politikerlede har gjort, at Frankrig har skaffet sig en uplettet præsident og en åben nationalforsamling fuld af muligheder.

  Hvis franskmændene støtter Macron i kampen mod højre/venstre-elendigheden, kan han blive en stor præsident, og hvis vi andre støtter Frankrig, kan Macron blive en stor europæer. Lad os gøre det. Det er op til os vælgere – demokrati gør det muligt. Vi kritiserer ofte demokratiet for de elendige politikere vi trækkes med, men vi har selv hentet dem og nedgjort dem.

  De franske vælgerne har skaffet sig en mulighed for en stor ny periode for Frankrig – og Europa. I stedet for den nedgøring af Macron, der allerede er i gang, kunne vi europæere gøre ham til noget stort. Uden støtter er han intet og bliver intet. Lad os sammen gøre ham til en stor europæer til glæde for alle – ligesom Kohl.

 19. Af J Nielsen

  -

  “De mortuis nihil nisi bonum!”

  Er skiftet ud med

  “Kan man ikke sige noget grimt om folk, bør man helt tie stille.”

  Det er desværre blevet en yndet sportsgren at benytte netop dødsfaldet som anledning til at tømme skidtspanden. Det var der ellers rigeligt med tid til mens manden var i live.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  JVM, min kommentar til dig i filtret. men mere enig, end du måske ville tro.

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nemlig vedr. Macron, men ikke så meget vedr. Kohl, men det er principielle fravigelser i synet på de store skikkelser og deres afhængighed af andre.

 22. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Hvis franskmændene støtter Macron i kampen mod højre/venstre-elendigheden, kan han blive en stor præsident,”

  Rent midter radikalt ævlerier…Og utrolig at nogle har beskyldt dig for at være kommunist.
  Hvis indlægget er skrevet af dig altså..Formentlig er det dog skrevet aflemche, som jeg erindre dine andre indlæg..

  For socialisterne vandt over 30% af stemmerne , er 3 partier der. Han erliberalist i fåreklæder. Mod alle former for arbejderrettigheder..

 23. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Det er desværre blevet en yndet sportsgren at benytte netop dødsfaldet som anledning til at tømme skidtspanden. Det var der ellers rigeligt med tid til mens manden var i live.”

  Utallige muligheder, og os fra den middle generationen, og vi deltog da også aktivt da. :)
  For jer andre må i nøjes med at hælde skidt ud i eftertiden..Og i kunne da lave et forsøg derpå?

 24. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Emanuelle Macron er det vel et meget godt eksempel på, hvordan “man” via fake news mainstream media (MSM) styrer en Rothschild Bank intern til positionen som fransk puppet ruler. Knap 45% af franske vælgere gad i øvrigt overhovedet deltage i det iscenesatte show. De øvrige 55% gav showet fuck-fingeren. Så meget for fransk “demokrati” – i øvrigt er Frankrig stadig i undtagelsestilstand – sikkert meget klogt !

 25. Af Orla Guude

  -

  Med henvisning til Dr. Helmut Josef Michael Kohls ambitiøse proportioner, burde man kalde ham den store europære.
  Som ung deltog Kohl i den seneste fase af 2. verdenskrig og som ældre afsluttede han krigen ved at fuldende Tysklands endelige sejr over de allierede med EU som sit hemmelige våben – diplomaternes V3.

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  Orla Guude,

  Sygt sludder. Kohl var 15 år, da krigen sluttede, og tvangsindrulleret i Hitlerjugend, og i allersidste fase bevæbnet. Og så det med EU, som om det var Kohls opfindelse. Da EU i sin første udgave kom til verden, var Kohl 25 år.

  Men indlæg som dette fortæller andre, hvorfor vi skal holde fast ved en samfund, der kun har foragt for sådanne fake-indlæg.

  Føj for Søren!

 27. Af lisbeth sørensen

  -

  Kim olsen- Guud

  Har sådan set her skrevet en rigtig kommentar…At han har et sygt sind mht. hadet af EU er så noget andet.

  Der kan man se på lemches hysteriske senilrespons overfor KO til modspill…

  Vi burde forbyde folk som Lemche der bor i Sverige, og forlange at de bor i danmark og bruger pengene her, når de lever af optjent overførelsesindkomst kun som lemche..Naturligvis også gældende for politikere mv.

  I hans hjemland har der også over tid været mange børnesoldater i Israel under krigene der efter anden verdenskrig..Pundik var så vidt jeg erindre under 18 år da fx. politikens fhv chefredaktør..Denne forbryder der har tilstået at spionere for Mossad-som lemche- er aldrig blevet straffet i danmark..Lemche er nok ikke brugbar som agent dog, og laver kun hasbara manual propaganda….https://www.information.dk/indland/2010/02/ja-agent-mossad

  Jeg tror ikke at kohl har tilladt den jødiske overtagelse af landets medier mv. i Tyskland, som har vores Danske ditto radikale? Men måske også der..

 28. Af Kim P Olsen

  -

  Lisbeth
  Du har jo selv skrevet indlægget i Guudes navn – ligesom alle de andre.
  Du kan ikke løbe fra dine tvangstanker og din ordblindhed.

 29. Af Lisbeth sørensen

  -

  KO,

  Skrev også at du har skrevet det..Og altid her i debatten inde for få sekunder efter de falske indlæg for at “forsvare dig”., som er bevis i sig selv.

 30. Af Kim P Olsen

  -

  Lisbeth eller hvad du nu hedder.
  Det indlæg jeg refererer til er fra 9-tiden i morges.
  Få sekunder?
  Du har knald i låget.
  Jeg deltager slet ikke i debatten, så find nogle retarderede at lege med, men lad være med at tilskrive mig dine indlæg præget af ordblindhed og paranoia.
  Vanskabte abe!

 31. Af Lisbeth sørensen

  -

  Det indlæg jeg refrere til er direkte efter mit, 22.20 og du er nævnt..Ikke brain surgery er det KO? Tygget for meget græs igen som sædvanligt psyKO? Det bliver man jo høj af..

 32. Af Kim P Olsen

  -

  Lisbeth
  Det er jo fordi jeg automatisk får besked fra efterretningstjenesten når du skriver.
  Om lidt kommer jeg og brænder din harddisc :) :)
  Landsbytosse!

 33. Af Kim P Olsen

  -

  Lisbeth
  Kan du huske sidst da vi brændte din server…. to gange endda. Og du underholdt med det her på Berlingske?
  Du har knald i låget ven.

 34. Af Kim P Olsen

  -

  Det var vist lige efter Modsad havde fanget dig og du havde købt dit hotel i Sydamerika :)
  Nu skal du så til at købe ejendomme på Bornholm.
  Mon ikke du skulle se at komme i en eller anden form for behandling?

 35. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Det er jo fordi jeg automatisk får besked fra efterretningstjenesten når du skriver.”

  Ja, vores lille psyKO her, lider af forfølgesesvanvid af et par bloggere i hvad nu 5 år?

  Og som en anden psykopat patrullere for at se om han blev taget med bukserne nede endnu engang! Du sidder uden tvivl på en lukket institution for formentlig sædelighedskriminalitet.

  Du må søge psykiaterhjælp..Institutionen har vel opgivet nu, og giver blot HDP bolcher? Med lidt elektrochok her og der?

  Så , nu må uffe til at slette indlæg igen, siden KO kom til..Formentlig hans mål, at ødelægge alle debatter med hans emne u relevant forfølgesesvanvid….

  Sådan går det altid når han deltager i debatten..I fem år nu ca..

 36. Af Orla Guude

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 20. JUNI 2017 9:10
  “Sygt sludder. Kohl var 15 år, da krigen sluttede, og tvangsindrulleret i Hitlerjugend, og i allersidste fase bevæbnet. Og så det med EU, som om det var Kohls opfindelse. Da EU i sin første udgave kom til verden, var Kohl 25 år.”

  Selv om Den Store Europære var tvangsindrulleret, ved man ikke om han nød tvangen. Tyskerne har som bekendt et stort overskudslager af hård disciplin og deler gerne ud af den til sine vasalstater i Nord/Øst.
  Kohls efterfølger som EU Führer, halvtyskeren Jean-Claude Juncker, kan lide at se dybt ned i tingene; især hvis tingene er fremstillet af cylinderformet glas med væske indeni.
  Som man sagde i gamle dage i Danmark: Når tysken er i landet, gør man klogt i at tage sit vasketøj ind og grave sit sølvtøj ned.

 37. Af J Nielsen

  -

  “Jeg holder fast i mit spørgsmål Lemche!”

  “(…) spørg så meget du lyster. Jeg er fløjtende ligeglad. I har forsøgt det før.”

  Interessant, her fra sidelinjen.

  Det “I” har forsøgt før er at få en forklaring på hvordan man kan kritisere andre for præcis de samme ting man selv bedriver. Det kaldes dobbeltmoral, og det er aldrig kønt.

  Selvgodheden har ingen grænser, og det kræver den form for enøjethed der – som skrevet ovenfor – omhandles i bonmot’et om kæppen i eget øre.

  Som det fremgår har man tænkt sig fremture, og dermed føjes endnu én til rækken af sære blogeksistenser, totalt uden evne til selvkritik. Sådan må det være.

 38. Af liiisbeth søørensen

  -

  Så nu hedder psyKO Orla igen..Fornøjeligt.

  J.nielsen, Lemchebesvare ikke kvinder. Så glem det.

 39. Af Grethe. L Hansen

  -

  J. Nielsen. :-) Makkerparret TB og NPL gejler hinanden op og bekræfter hinandens fordomme om andre.
  Hvorfor deres indlæg for lov til at stå er mig en undren. Medmindre forfatteren deler deres synspunkter og indebrændte meninger. Uffe Ellemann kan heller ikke slippe sine fjendebilleder om fjenden i øst og fred være med det, hvis det ikke var for den ufred/ usikkerhed han giver den næste generation.

 40. Af P Christensen

  -

  Kohl bør som en stor europæer og
  medgrundlægger af Sovjet 2, EU,
  naturligvis ligesom Lenin og Mao æres
  med et mausoleum.

 41. Af Orla Guude

  -

  Over mausoleets indgang skal der stå:

  “Her hviler Heulmuth Kohl den store, store, store,
  Kun himlen vidst hvad han gjorde, gjorde, gjorde.”

Kommentarer er lukket.