Wir Schaffen Was?

Af Uffe Ellemann 146

Fru Merkels ansigt var synligt træt og furet på tv-skærmene i aftes. Det er der ikke noget at sige til. For med det valgresultat bliver det godt nok svært at styre Tyskland, for ikke at sige Europa…

To muligheder for en tysk regeringsdannelse tegner sig:

Første mulighed er, at det lykkes at virkeliggøre den såkaldte ”Jamaica-løsning”. Kan der skabes enighed om et regeringsgrundlag mellem CDU/CSU, de grønne og de liberale i FDP? Næsten alt er muligt i tysk politik, og denne tilsyneladende umage koalition synes at fungere rimeligt godt i Slesvig-Holsten. Men en ting er en delstat, noget ganske andet er det føderale.

Det kan paradoksalt nok vise sig, at de grønne vil udgøre det mindste problem, når der skal skrives regeringsgrundlag. Flere af fortidens blokeringer i forholdet til de konservative er borte, mest markant på energiområdet. Men der er stadig mange områder tilbage, hvor det kan blive vanskeligt at finde fælles fodslag, f.eks. vedrørende indvandring og integration. Muligvis også på forsvarspolitikkens område, hvor man savner den gamle grønne leder Joschka Fischer.

Den anden regeringspartner i en ”Jamaica-koalition”, det liberale FDP, som vender tilbage til Forbundsdagen efter at have været ude i en valgperiode, er derimod et andet parti i dag end den gamle velkendte koalitionspartner. Det viser sig især på Europa-politikken, hvor Frankrigs præsident Macron skal have udtrykt stor bekymring for, at en regering med FDP-deltagelse kan vanskeliggøre hans drømme om en ny stærk Paris-Berlin-akse i EU. Til gengæld kan de liberale blive en god rygstøtte for de konservative på det erhvervspolitiske område, og i flygtninge- og indvandringspolitikken.

Anden mulighed er, at ”Jamaica-løsningen” viser sig umulig at virkeliggøre, og at den gamle koalition med SPD på en eller anden måde halter videre. Det vil sandsynligvis blive uden Martin Schulz, som ellers ville have været en fremragende udenrigsminister – langt bedre end Sigmar Gabriel, der er belastet af sine mange udsagn om forholdet til Rusland. Et ømt punkt i en sådan koalition kan derfor meget vel blive forsvarspolitikken, hvor CDU/CSU ønsker at udbygge tysk forsvar til den fælles NATO-målsætning, mens socialdemokraterne stritter imod. Til gengæld vil en fortsættelse af den hidtidige koalition gøre det meget lettere at skabe en stærk tysk indsats i EU-politikken.

Men hvad enten det bliver den ene eller den anden koalition, der kommer til at regere Tyskland, så betyder det en svækkelse af tysk indflydelse på den internationale scene.

Det er til skade for os alle, for i en tid med uafklarede Brexit-forhandlinger, en lurende og aggressiv Putin og en utilregnelig Trump er der brug for al den stabilitet, et Merkel-ledet Tyskland kan tilbyde.

I Danmark kan vi kun krydse fingrene for, at fru Merkel på trods af træthed og skuffelse viser sig i stand til at endnu engang at få det bedst mulige ud af en umulig situation.

Den nye støjmaskine på højrefløjen – AfD – har meldt klart ud: Man agter ikke at deltage i det parlamentariske arbejde, man vil alene bidrage med larm og ballade og forsøg på at undergrave kansler Merkel. Det bedste middel til at tøjle højreradikale kræfter har andre steder – mest markant i Finland og i Norge – vist sig at være at give dem ansvar. Det lader sig ikke gøre med AfD, for det vil de ikke. Derfor bør de udstilles for hvad de er: Et destruktivt element i et indtil nu beundringsværdigt demokrati.

146 kommentarer RSS

 1. Af Christian Rudloff

  -

  Jeg stor-glædes over AfDs flotte valg, gudskelov fortsætter hele den europæiske højredrejning som vi er mange der har kæmpet for i årtier.
  Håber på EUs fald, håber på mange millioner hjemsendelser af ikke selvforsørgende mennesker i alle europæiske lande, tilmed skal islam ulovliggøres eller også skal islam i Danmark ikke respekteres som en religion og så kan man derved stoppe alle statslige midler, det har man gjort i Tjekkiet.
  Så skal asylbehandlingen stoppes helt, det kan man også sagtens.
  Til sidst skal vi have udpeget den politiske elite der helt bevidst har solgt deres landsmænd og befolkning, de må ALDRIG slippe ustraffet.
  Uffe Elleman har om nogen i 1983 solgt sine landsmænd, på ondskabsfuldeste vis.
  Man væmmes over den ligegyldighed denne mand som mange andre har behandlet deres befolkning på, men jeg tror ikke at de i fremtiden slipper ustraffet.

 2. Af Søren Rix

  -

  Til alle tudekonerne og kommentator dramatikere:
  Sie schaffnen das. Merkel er bedst i modvind. Og nu er Macron ligeværdig. Lur mig om ikke en fransk kokkenand ka bruge det til noget.
  Og Merkel får nu langt nemmere med at håndtere immigrantpolitiken!
  Nu er hun i samme båd som …May! Undervurderet med et hav af politiske muligheder. Uden reelle alternativer uden benlås. Et eldorado for den politisk kloge. De vil begge nå langt.

 3. Af Søren Rix

  -

  Til alle tudekonerne o dramatikere das. Merkel er bedst i modvind. Og nu er Macron ligeværdig. Lur mig om ikke en fransk kok ka bruge det til noget.
  Og Merkel får nu langt nemmere med at håndtere immigrantpolitiken!
  Nu er hun i samme båd som …May! Undervurderet med et hav af politiske muligheder. Uden reelle alternativer uden benlås. Et eldorado for den politisk kloge. De vil begge nå langt.

 4. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR: “I Tyrkiet beslaglægger man heller ikke flygtninges smykker og personlige ejendele. Men det gør man desværre i Danmark!”

  Rent bortset fra, at det vist kun er sket i 3 tilfælde, så er der ikke tale om beslaglæggelse, men betaling for kost og logi.

  Præcis som danskerne også selv må betale for kost og logi.

  Stop offerrollehyleriet – de pågældende “flytninge” er selv kommet og de har haft et frit valg mht. at rejse videre!

  “Det var Danmark som stat, der inviterede vores forfædre tilbage i 1960’erne, fordi det danske arbejdsmarked manglede arbejdskraft i en tid, hvor det danske samfund var i færd med at opbygge velfærdet og velstanden.”

  Sandt nok. Men under den udtrykkelige underforståelse, at når arbejdet slap op, så var det ud af klappen! Det “glemte” jeres forældre til stor beklagelse for hovedparten af danskerne.

  “Folkemord – det er vel vestens ‘efternavn’, ikke sandt? Prøv lige og stil jer foran spejlet, før I overhovedet begynder med at beskylde Tyrkiet for noget.”

  Beklager. Hus forbi. Danskerne har ikke deltaget i noget folkemord. Det har tyrkerne derimod.

 5. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Af Niels Peter Lemche –
  “Så vidt jeg forstår, findes der ikke præcise tal for det kurdiske mindretal i Tyrkiet,”

  Det er da helt rigtigt, men jeg har læst at kurderne føder mange børn og blandt unge mennesker nærmer de sig halvdelen, hvis det er korrekt vil deres befolknings andel udvikle sig i den retning.
  Kurderne bebor et område på størrelse med Sverige. I Wikipedia anslås befolkningen til 28 mio. men her i forb med valget i den irakiske del, blev det anslået at der bor 40 mio. i Kurdistan området. Problemet er at de 4 lande hvor området ligger, ingen interesse har i at bekræfte tallene.
  At problemet er alvorligt for Tyrkiet og de andre lande, skyldes den stærke selvstændigheds bevægelse blandt kurderne, som der ikke blevet taget hensyn til, da man delte landområdet op efter 1.verdenskrig.

  Jeg har flere gange frittet Mehmet Sami Gür, men han tavs, hvorimod han har meninger om danske forhold i stride strømme.
  Hvorfor han ikke vil udtale sig, kan man kun gætte om, det samme gælder danske politikere.

 6. Af Christian Rudloff

  -

  Mehmet evner ikke at svare, vi mangler bare at høre på at Tyrkiet er verdens dejligste land, det har jeg oplevet mange tyrkere sige, når man så spørger om hvorfor Tyrkiet er et land som så mange tyrkere har forladt, aner de ikke hvad de skal sige eller stille op.
  Samlet set er tyrkere i Danmark ikke en gevinst for Danmark, er du i tvivl er google din ven.
  Dog gør de det lige en tand bedre end total- nitterne fra Afrika og Mellemøsten.
  Den danske levestandard var alt for høj til at det på noget tidspunkt har kunne betale sig for Danmark at tage imod/blande sig med disse mennesker, de har samlet set været en kæmpe fiasko og hvorfor???…!!!!..…>:
  Manglende uddannelsesniveau, manglende sproglige-kompetencer, manglende erhvervserfaring og mindre forståelse for lov og regler.
  Dette gør disse mennesker tæt på ubrugelige i Danmark, tænk på hvor mange danskere der lever af andres penge i andre lande eller tænk på at de danskere der tager ud i verden er selvkørende/selv-betalende fra dag nummer et, tilmed betaler disse danskere langt mere i skat i det land de tilflytter/beriger, de betaler langt mere i skat, end gennemsnits personen gør i det enkelte land.
  Vi har ikke brug for disse mennesker, men derimod højt uddannet mennesker.
  Derfor bør det være sådan at alle uanset om det er Franz på 67 år fra Tyskland eller Ali på 11 år fra Iran, så skal begge betale for sig selv fra dag nummer et.
  Kan de ikke eller vil de ikke så skal de ikke være i Danmark, på den måde sker hele sorteringen af sig selv og den for Danmark rigtige sortering hvad angår brugbar indvandring.

 7. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF BJØRN SØRENSEN – 26. SEPTEMBER 2017 10:57:

  Det er ganske korrekt, hvad hr. Niels Peter Lemche har skrevet.
  Men du ignorerer en klar og statistisk bevist analyse af Tyrkiets demografiske, sociokulturelle og etniske analyse, som iøvrigt er foretaget af statens (Tyrkiets) institut for statistik og forskningscenter for velfærd.

  Her udtrykkes det klart og tydeligt, at størstedelen af det kurdiske mindretal i Tyrkiet føler en stor og tæt loyalitet og tilknytning til det tyrkiske statsborgerskab. De agerer, føler og tænker ligesom etniske tyrkere gør. Eller rettere sagt; de (det tyrkiske-kurdiske mindretal) føler sig mere tyrkiske end etniske tyrkere gør.

  Det har noget med historien, kulturen, religionen, sproget, undervisningen, dannelsen og uddannelsen at gøre.

  Republikken Tyrkiet og Erdogan som sådan har ingen problemer med tyrkiske statsborgere, som har kurdiske rødder. Det er PKK, YPG, PYD og lignende terror grupper, som Tyrkiet kæmper imod, hvilket er med i Danmarks og EU’s terror liste.

  Det er umuligt for kurderne i Nordirak at danne en selvstændig stat på trods af centrum regeringen i Bagdad, som repræsenterer Iraks helhed og suværenitet. Desuden er det umuligt, så længe Tyrkiet og Iran blokerer for det. Nordirak består ikke kun af kurderne. Der bor også turkmenere, arabere, yazidiere, irakiske shiitere og m.v. Og derfor var det en ‘illegitim’ folkeafstemning, da de andre etniske grupper i Nordirak har erklæret uenighed med beslutningen om en folkeafstemning.
  Medierne skriver, at valgdeltagelsen var oppe på 70 procent. Ja, men det var også en ensidig folkeafstemning, som hovedsageligt bestod af kurderne. Derfor er den ugyldig. Både FN og EU, samt alle lande (undtagen Israel) har fordømt og erklæret deres bekymring i fht. ‘den ensidige kurdiske folkeafstemning’.

  Kurderne i Nordirak har desværre mistet den gode tillid hos nabolandene. Uanset hvad, så kommer det aldrig til at blive ligesom før. Tyrkiet og Iran er allerede begyndt med at blokere for al trafik, inkl. handelsveje og andre transport midler til og fra landet.
  Samtidig har Tyrkiet og Iran udstationeret næsten 1 million tropper langs grænsen til Irak og Syrien med militær øvelser tæt på grænsebyen Habur til Nordirak.

  Juridisk set har Tyrkiet ifølge Ankara-Irak aftalen (1926) stadigvæk retten til at gribe ind i Nordirak, hvis aftalen i Nordirak brydes.

  Der går ikke lang tid før vi begynder at være vidne til noget bemærkelsesværdigt i Nordirak.

  Vi må vente og se…

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jamen, MEHMET SAMI GÜR, så var folkeafstemningen jo lige så god og fair som Putins!

  Men du har ret i din politiske vurdering, og dine ord om de etniske forhold i Nordiraq er korrekte. Jeg kan anbefale folk, der vil vide lidt om kurderne der at læse Fredrik Barths bog fra 1953 om Principles of Social Organisation in Southern Kurdistan. Kurderne terroriserede alle øvrige befolkningsgrupper, indtil Baghdad-regeringen fik sat en stopper for det.

 9. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Mehmet Sami Gür

  Ja det er en speget affaire.
  Min irakiske ven mener at amerikanerne er interesseret i at Irak splittes op, det samme med Syrien. Om det forholder sig sådan fremover, vil tiden vise.
  Men en eller anden form for selvstændig må vi forvente hvis vi vil have fred i området.
  Det samme gør sig gældende for Ukraine, som også er et splittet land, hvis siddende regering ikke vil indse, at man må tage hensyn til mindretallene.

  Man kan så spekulere over hvorfor Merkel åbnede grænserne for masseindvandring af muslimer uden at spørge befolkningen, som resulterede i hendes valgnederlag.

 10. Af Mikael K. Sørensen

  -

  Det er ret utroligt som det er lykkes tyrkeren – MEHMET SAMI GÜR – at erobre dagsordnen, hvad med at komme tilbage til det egentlige emne: det tyske valg og Ellemann`s afsky for demokratisk folkevalgte!! –

  “Det bedste argument imod demokrati er en fem minutters konversation med den gennemsnitlige vælger” –

 11. Af Gert Hansen

  -

  Andetstes i Berlingske udtaler tidligere udenrigsminister Uffe Elleman Jensen, at bl.a. ‘grænsekontrollen har skadet Danmarks image’.

  Hvilken grænsekontrol? Stop nu de ‘fake news’. Jeg vil foreslå at den sikkert travle UEJ, tager fra København og besøger den dansk-tyske grænse. Ikke ved motorvejsovergangen eller Kruså, hvor der faktisk er kontrol, (så nogen har et alibi for at tale om grænsekontrollen, eller man har nogle fotos at sætte i avisen som JP idag), men een af de andre overgange ude vestpå, hvor jeg selv ofte kører over, hvorfor jeg kan bekræfte, at jeg kun een gang ud af mangfoldige er blevet kontrolleret. Så enhver menneskesmugler med respekt for sig selv, havde nok ventet nogle timer, eller til næste dag, med at komme over dér.

  Det er en grov undervurdering af flygtninge og deres hjælperes intelligens, at påstå at der er effektiv grænsekontrol. Grænsen er piv-åben.

  Jeg kan ikke se andet, end at sådant ‘fake news’ tjener et bestemt politisk formål, og man bliver forstemt.

 12. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 26. SEPTEMBER 2017 12:41

  Kurderne blev vist også terroriserede af Bagdad under Saddam Hussein, så vidt jeg husker. Bl. a. med gasangreb i 1988.

  Ingen undren herfra over, at de ikke ønsker at være en del af det iøvrigt opsplittede Irak.

  Vi bør støtte deres selvstændighedstrang offentligt – også når der nu snart udbryder krig mellem dem og de irakiske [sunnier og shiitter].

  Og skulle den lille gnom i Ankara vove at blande sig, bør han fordømmes på det kraftigste.

 13. Af Niels Larsen

  -

  GERT HANSEN

  Vi bør naturligvis opgradere grænsekontrollen, så den bliver 100% vandtæt.

  Og så skal alle, som stiller på grænsen uden gyldig rejsehjemmel naturligvis afvises uden hensyn til evt. hylen op om asyl. De kommer i forvejen gennem/fra sikre lande og har ikke det fjerneste krav på at få sagsbehandling i Danmark.

 14. Af Gert Hansen

  -

  Niels Larsen:

  Jeg er enig.

  Og som jeg skriver, er det næsten ligeså slemt at politikere (inkl. tidligere) prøver at bibringe befolkningen det helt fejlagtige synspunkt, at Danmark har en effektiv grænsekontrol.

  Enten taler de nævnte politikere mod bedre vidende, de aner altså ikke hvad de offentligt udtaler sig om, eller også har de en anden dagsorden dermed. Findes der andre muligheder?

 15. Af Niels Larsen

  -

  Gert Hansen

  Der er helt klart en anden dagsorden på politikernes agenda end den officielle.

  Ellers ville der blive sat langt mere effektivt ind for at standse folkevandringen over Middelhavet.

  Der er helt afgjort en bagtanke med at fragte folk flere hundrede kilometer til Italien fremfor 10 km til Libyen.

 16. Af Orla Guude

  -

  Kurderne og deres trakasserier med tyrkerne rager danskerne en høstblomst. Danmarks problem er at slippe af med tyrkerne, der nasser på Danmark. Islams besættelse af Danmark skrider planmæssigt frem, fordi kujondanskerne ikke tør bede islam om at skride.
  Hvorfor i al verden skal kristne danskere betale vanvittige halal-afgifter til islam? Danskerne betaler 2 kr. pr. kilo i halal-afgift og kan ikke fravælge skidtet. Lad muslimer betale kristen-afgift for at drikke kristent vand her i landet. Ellers er der racistisk forskelsbehandling rettet mod danskere.

 17. Af M. Christiansen

  -

  Af Mikael K. Sørensen – 26. september 2017 12:44
  Det er ret utroligt som det er lykkes tyrkeren – MEHMET SAMI GÜR – at erobre dagsordnen, hvad med at komme tilbage til det egentlige emne: det tyske valg og Ellemann`s afsky for demokratisk folkevalgte!! –

  Mikael Sørensen har så ret, så ret…..
  Uffemandens arrogance har aldrig fornægtet sig, og det er en gåde, at der stadig er nogen, der anser hans meninger om dit og dat for at være betydningsfulde.
  Han har haft taberrollen ved flere valg p.g.a. egen fejlvurdering, og han burde i al sin afdanket hed parkeres langt ude på et side spor.

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt virker grænsekontrol tilsyneladende. Det, der nu vælter ind i Danmark, er familiesammenføring. Her en artikel om det emne:

  “Der kommer stadigt færre asylansøgere, men til gengæld er antallet af familiesammenføringer mere end fordoblet”
  https://denkorteavis.dk/2017/der-kommer-stadigt-faerre-asylansoegere-men-til-gengaeld-er-antallet-af-familiesammenfoeringer-mere-end-fordoblet/

 19. Af Gert Hansen

  -

  Niels Larsen:

  Ja, man kan ikke komme til en anden konklusion.

  Hvorfor skulle man fra officielt hold ellers ideligt prøve at bilde danskerne ind, at der er en effektiv grænsekontrol, når den, som jeg har nævnt, er hullet som en si, og dermed helt til grin.

  Ikke desto mindre taler og skrive alle om den, som om det ikke var tilfældet. Og EU ‘giver tilladelse’ til ‘grænsekontrol’. At tænke sig at der er højt lønnede mennesker her og i EU, der beskæftiger sig med sådan en gang ‘fake news’. Det er helt til grin. Hvis det ikke var så sørgeligt, at alle, bortset fra immigranter og menneskesmuglere, bliver ført bag lyset.

 20. Af P Christensen

  -

  ““I Tyrkiet beslaglægger man heller ikke flygtninges smykker og personlige ejendele. Men det gør man desværre i Danmark!”

  I Danmark beslaglægger man løbende ca. 75 % (skatter+løbende afgifter hos skatteyderne….)
  af folks indkomst, således at der bl.a. kan udbetales passiv forsørgelse til andre.

  Herunder til de af indvandrerne, der grundlæggende foragter os og vor vantro levevis,
  men altså ikke foragter vore overførselsindkomster.

 21. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nu hvor England trækker sig tilbage til tidligere tiders “splendid isolation”, hvor de – ligesom USA – koncentrerer sig om at løse egne problemer, får Europa mulighed for at fortsætte udviklingen af demokrati og samarbejde. Det er i virkeligheden den største gave til europæerne efter mange års fodslæbende angloamerikansk forsøg på at hindre nytænkning, og det falder lykkeligt sammen med, at Europa med Merkel og Macron har fået to ledere af format, der vil samarbejde.

  Det kan de nu, hvor Englands konstante forsøg på sammen med USA at fastlåse den kolde krig,, som en varig tilstand i Europa, kan bringes til ophør. Nu åbner mulighederne for forandring sig og alle europæere bør slutte op om det demokratiske projekt, som EU er – og juble.

  Når de to i politisk henseende tilbagestående lande – UK og USA – mister indflydelse får de øvrige mere indflydelse. Både Merkel og Macron ved, at opretholdelsen af den koldkrigslignende situation som er påtvunget os, skal bringes til ophør. Vi kan nu se frem til, at løsningen af europæiske problemer kan ske med europæiske metoder – dvs. uden krige. Det er det største fremskridt siden Rom-traktaten.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, han er nok ligeglad med vores fordømmelse. Men som du sikkert ved, har jeg længe talt for en total nyinddeling af Syrien og Iraq i mindt to gange tre stater, der så nogenlunde følger den etniske og religiøse opdeling. Dvs. i Iraq: Mod nord kurderne, i midten sunnierne og mod syd shiaerne. I Syrien går den nordøstlige del til det nye Kurdistan, den vestlige del til alawitterne, og den øvrige til sunnierne. Så bliver det spørgsmålet om sunnierne vil v ære sammen med dem i Iraq. Det tror jeg nok, for mht. stammetilhørsforhold er der i høj grad tale om de samme mennesker (Ben Aneze). Vanviddet er, at man støtter den shiittiske regering i Baghdad uanset hvad. Den tidligere leder var så korrupt som få i den arabiske verden, og det siger ikke så lidt, som du ved. Den nuværende regering underkuer og terroriserer den sunnitiske befolkning, og det bliver nok ikke bedre, når de ikke længere skal frygte for IS.

  Men et helt nytegnet mellemøstenkort kunne være på sin plads. Men da forslaget repræsenterer indsigt og fornuft, har det givetvis ingen gang på jorden.

 23. Af Jan Petersen

  -

  @ JØRGEN VILLY MADSEN – se i øvrigt dette link, det giver et rimelig godt indblik i pragmatisk politisk rollespil – kommunisme og kapitalisme.

  Who financed Lenin and Trotsky?
  http://www.wildboar.net/multilingual/easterneuropean/russian/literature/articles/whofinanced/whofinancedleninandtrotsky.html

 24. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Hvad adskiller dine streger fra Sykes-Picots? Det er da ikke noget en hvid mand med tropehjælm og kharki-tøj skal foredrage. Lad dog araberne selv bestemme, ligesom europæerne gjorde, indtil den politiske union EU krænkede nationalstaternes smukke Europa.

 25. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Fornuft har sjældent nogen gang på jord indenfor politik… måske fordi politikere sjældent ejer fornuft.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt interessant at se, en teologi fessor der foreslår en – “nyinddeling af Syrien og Iraq i mindt to gange tre stater, der så nogenlunde følger den etniske og religiøse opdeling. Dvs. i Iraq: Mod nord kurderne, i midten sunnierne og mod syd shiaerne. I Syrien går den nordøstlige del til det nye Kurdistan, den vestlige del til alawitterne, og den øvrige til sunnierne.”

  Gu’ ved, hvordan samme fessor ser EU opdelt efter samme segregation / apartheid model fremover?

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, hvis du bare havde en lille idé om, hvad du taler om, ville du kunne se det. Enhver ved, at Sykes-Picot var de to kolonimagter Frankrigs og Englands bud på en opdeling, hvor franskmændene tog den ene del og England den anden. Kun folkeforbundets (og USAs) indgriben forhindrede, at disse dele blev indlemmede i de respektive imperier. Nu blev de mandater under folkeforbundet.

  Men som sagt, havde du bare den mindste id+é om etniske forhold i Mellemøsten, ville du ikke have skrevet noget så dumt som dit sidste indlæg.

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN, kan du ikke bare en gang imellem holde mund, når du absolut intet har at byde ind med?

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, som du ved: Slet ikke uenig. Derfor bliver de kørt rundt ved næsen af deres embedsmænd. De er jo de “dumme”, uvidende.

  Det er Sir Humphrey og ministeren om igen igen.

 30. Af Jan Petersen

  -

  Fessor, de etniske, kulturelle og religiøse problemer du omtaler i Mellemøsten, følger jo hele det fake iscenesatte asyl- flygtninge show til EU. Derfor mit helt logiske spørgsmål!

  Gu’ ved, hvordan samme fessor ser EU opdelt efter samme segregation / apartheid model fremover?

 31. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Det er da dig, som ekselerer i dumheder. Du vil stadigvæk som en anden europæisk koloniherre bestemme over indbyggerne i Mellemøsten og Nordafrika. Det var mit letfattelige budskab. Det fattede du ikke så ikke.

  Jeg går ind for, at landegrænser skal følge folkeslag, kultur og etnicitet. (Nationalstaten er den bedste garant mod krig). Men modsat dig er jeg konsistent. Det skal nemlig også gælde for Europa. Så slut med EU, som ophæver de nationale grænser, og slut med modtagelse af flygtninge fra Mellemøsten og Nordafrika, som laver nye grænser med ghettoer og segregation.

  Jeg forventer ikke, at du erkender dit logiske brist.

 32. Af Hr. J hANsEn

  -

  De gode tider er tilbage.
  Som før Anden Verdenskrig vejrer højrefløjen morgenluft.
  Mod syd.
  naziste rne marcherer igen.

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, den praktiske løsning må de selv aftale dernede. Men du bærer prisen i stupiditet, når du ikke forstår, at jeg faktisk har en idé om, hvor skillelinjerne ligger i de samfund. Vi vidste i min omgangskreds, længe før det gik løs i Syrien, at det ville blive slemt, fordi Syrien demografisk set er delt op i en lang række enklaver, og det eneste, der gennem tiden har holdt landet sammen, er fremmede stormagters besættelse. Sådan var det for 4000 år siden, og sådan er det fortsat den dag i dag. Det punkt, hvor europæerne er totalt blottet for realitetssans er forestillingen siden Den 2. Verdenskrig, at grænser er ukrænkelige, og hvornår har de været det?

  Men du kan sammenligne med situationen i Jugoslavien, der i løbet af ganske få år blev opdelt i en lang række småstater.

  Og ærlig talt, jeg gider ikke engang forsøge at diskutere EU med dig. Vi har to religiøse opdelinger i EU: Den mellem katolikker og protestanter, og så lidt ortodokse mod øst; men med religionens betydning i dag ville det være tåbelig at forsøge sig med en opdeling baseret herpå.

  Hvis du vil vide mere, så skrev jeg oversigten over Syriens historie i Jack Sassons store værk: Civilizations of the Ancient Near East. Men den har du nok ikke lige for hånden.

  Men i guder, hvor er det umuligt at diskutere noget som helst med kandidaterne fra det, som er blevet kaldt “google universitetet”.

 34. Af Jan Petersen

  -

  Fessor, du er bare uendelig svær at læse, tyde og forstå. Bortset fra det, så er “google universitetet” absolut et brugbart forum, hvis man ønsker alternativer til plantet MSM fake news !

 35. Af Hr. J hANse N

  -

  AF NIELS LARS EN – 26. SEPTEMBER 2017 9:39
  “Beklager. Hus forbi. Danskerne har ikke deltaget i noget folkemord. Det har tyrkerne derimod.”

  Danmark har deltaget i USA`s folkemord i de muslimske lande siden 2003.
  Ca. fire millioner mennesker er blevet myrdet af USA og bl.a.. Danmark.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN google universitetet er anvendeligt for gadens parlament, ikke for andre.

 37. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så indeholder google universitetet daglige up-to-date fakta, som alternativ til gamle støvede mølædte bøger, der beskriver magthaveres udlægning af “virkeligheden”. Det manipulerende vinklede fake skrammel holder ikke længere vand!

 38. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Der tre muligheder:

  Enten mener man, at nationalisme skaber konflikter, og man går derfor ind for en pan-europæisk løsning (EU) i Europa og en pan-arabisk løsning i Mellemøsten og Nordafrika.

  Eller også mener man, at nationalisme skaber fred, og man går derfor ind for kulturelt og etnisk homogene nationalstater både i Europa og i Mellemøsten og Nordafrika.

  Den tredje mulighed er, at man hedder Niels Peter Lemche og har haft en hjerneblødning i hjernens kognitive center og derfor ikke mere er i stand til at tænke logisk.

 39. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg stolt over at tilhøre “gadens parlament”. Formentlig den sidste rest af nulevende anstændige danskere ved sine fulde fem, der ikke så let lader sig snøre af falske politiske og religiøse profeter og deres iscenesatte pyramide spil.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, at du hele tiden vender dig mod ad hominem angreb vidner om, at du ikke rigtig har styr på det.

  Dine alternativer er meget svage: Jo, nationalisme har gennem tohundrede år skabt mere ufred end noget andet. Det behøver man ikke at være særlig lærd for at indse. Og ingen tvivl om, at EU gennem sin historie har skabt grobund for den europæiske fred, som kun Putin i øjeblikket truer.

  Derfor må jeg sige ja til dit første alternativ og nej til det andet.

 41. Af lisbeth sørensen

  -

  AFD får naturligvis ingen magt og indflydelse..Og er en spildt stemme ligesom en er på DF..

  Det er blot en stemme på den gængse højrefløj, og deres velfærdserodering agenda.

  Men Uffe må naturligvis lade som om at de har lidt indflydelse, selvom han udmærket ved bedre. Politisk snilde, fordi når man lader som om man er bekymret for deres magt, tror deres gruppe at de får magt. Intet ændre sig i Tyskland..Merkel har også fået sine to millioner nye løndumpere, og nok til de næste fem år nu til at velfærdserodere Tyskland. 5o.ooo jobtagere fra Tyskland i Danmark. Måske burde vi smide dem ud? Vi har da nok løndumpere i forvejen?

 42. Af Jan Petersen

  -

  Hvordan opfatter i øvrigt fessor sine egne forslag? Opdeling i stater lyder for mig lidt a la nationalstat / nationalisme . . . .

  “nyinddeling af Syrien og Iraq i mindt to gange tre stater, der så nogenlunde følger den etniske og religiøse opdeling. Dvs. i Iraq: Mod nord kurderne, i midten sunnierne og mod syd shiaerne. I Syrien går den nordøstlige del til det nye Kurdistan, den vestlige del til alawitterne, og den øvrige til sunnierne.”

 43. Af lisbeth sørensen

  -

  Borgerlige i danmark burde være godt tilfredste med at de har mindrebegavet stemmende som Jan.p og Niels B, Poulsen til at garantere deres magt?

  Er også overbevidste om at de i det store og hele er godt tilfredste med status quo samfundsindretningen politisk. Har gavnet dem i en menneskealder nu, ellers ville der have været en rød regering i mellemtiden..

 44. Af lisbeth sørensen

  -

  Borgerlige i danmark burde være godt tilfredste med at de har min.drebegavet stemmende som Ja..n.p og Ni.els B, P.oulsen til at garantere deres magt?

  Er også overbevidste om at de i det store og hele er godt tilfredste med status quo samfundsindretningen politisk. Har gavnet dem i en menneskealder nu, ellers ville der have været en rød regering i mellemtiden..

 45. Af lisbeth sørensen

  -

  Borgerlige i danmark burde være godt tilfredste med at de har min.drebega.vet stemmende som Ja..n.p og Ni.els B, P.ou.lsen til at garantere deres magt?

  Er også overbevidste om at de i det store og hele er godt tilfredste med sta.tus qu.o samfundsindretningen politisk. Har gavnet dem i en menneskealder nu, ellers ville der have været en rø…d regering i mellemtiden..

 46. Af Niels Larsen

  -

  NIELS POULSEN: “Jeg går ind for, at landegrænser skal følge folkeslag, kultur og etnicitet. (Nationalstaten er den bedste garant mod krig). Men modsat dig er jeg konsistent. Det skal nemlig også gælde for Europa. Så slut med EU, som ophæver de nationale grænser, og slut med modtagelse af flygtninge fra Mellemøsten og Nordafrika, som laver nye grænser med ghettoer og segregation.”

  Helt enig. Men også enig med Lemche, som har et noget større kendskab til de etniske skillelinier i Mellemøsten end du og jeg.

  Spørgsmålet er blot: hvordan får vi uforstandige og bundnaive “statsmænd” til at indse, at den homogene nationalstat er den bedste garant imod krig?

  HR. J HANSE N

  Krigene i Mellemøsten kan næppe betegnes som folkemord, da der ikke er tale om forsøg på at udrydde en given befolkningsgruppe. Du bør læse op på definitionen på “folkemord”.

Kommentarer er lukket.