Det knager og brager

Af Uffe Ellemann 98

Valgene i Tyskland og Østrig og valgudsigterne i Tjekkiet bekræfter en tendens, som er dybt foruroligende: Det liberale demokrati er under voldsomt pres. Indefra.

Det er også under pres udefra.

Kina indleder i dag den partikongres, som skal bestyrke præsident Xi’s magt og dermed markere en klar afstandtagen til det liberale demokrati, som vi i Vesten klynger os til. Andre autoritære ledere – Putin, Erdogan m.fl. – læner sig tilbage i stolen og smiler huldsaligt, mens Vesten er ved at undergrave sig selv indefra.

Xi behøver jo blot sige til sin partikongres: Se med egne øjne, hvad det liberale demokrati har ført til – Trump, Brexit, Catalonien osv… Og hvis han tager luppen frem, kan han såmænd tage Danmark med – og vores folkeafstemning forrige år om retsligt samarbejde, der nu fører til den forudsigelige begrænsning i det danske politis arbejdsvilkår. Hans konklusion er klar: I Vesten skyder de sig selv i foden. Er det noget at stræbe efter? Nej, lad os hellere passe på ikke at lade det besværlige og uforudsigelige demokrati fylde for meget…

Efter partikongressen vil Xi i manges øjne fremstå som verdens mægtigste mand. Ikke fordi hans land er verdens største militærmagt eller den stærkeste økonomiske magt. Det er USA, endnu da. Men fordi Kinas præsident udtrykker sig fornuftigt og sammenhængende, når han fremlægger sit lands politik, i modsætning til kollegaen i Det Hvide Hus, som ellers havde alle muligheder for at være nummer et. Han har imidlertid selv fravalgt rollen med sin usammenhængende politik og sine rablende tweets, som betyder, at ingen længere tager alvorligt, hvad han siger.

Det knager og brager i den globale magtstruktur, som i denne tid undergår ”tektoniske skift”.

Valget i Østrig har mindet os om, at selv om Macron bankede Le Pen på plads, og selv om kansler Merkel beholdt skindet på næsen, så bliver de nationalistiske kræfter, der udfordrer den liberale demokratiske model, stadigt stærkere.

Man kan finde mange betænkelige træk ved valgresultatet i Østrig – ikke mindst den personlighedskampagne, den kommende kansler Kurz stod for – men der er også et positivt træk: Kurz har ganske vist nogle ret så barske synspunkter vedrørende udlændingepolitik, men han ønsker, at det europæiske samarbejde skal styrkes, også på dette område. En tæt alliance mellem Macron, Merkel og Kurz om styrkelse af det fælles forsvar af EU’s ydre grænser vil måske kunne styrke opbakningen til EU-samarbejdet i de kredse, der har udviklet skepsis overfor det europæiske projekt. Det vil falde i god jord i de nordlige medlemslande, herunder Danmark.

Men det ændrer ikke ved, at liberalismen er i dyb krise, kun et kvart århundrede efter, at vi fejrede den kolde krigs afslutning med visioner om ”historiens afslutning” og den liberale ordens endegyldige sejr over de totalitære systemer.

Modstandere af ”den liberale orden” vejrer morgenluft. En tankevækkende kronik i Politiken (af professor emeritus Curt Sørensen, 17. oktober) peger på, at liberalismen er i fare for at have sejret sig selv til døde. Demokratiet er ved at udvikle sig til et oligarki, og kriserne bliver vanskeligere at standse, skriver den gamle marxistiske professor. Og hans kronik bør læses af alle, der tror på liberalismen som det bedste politiske system.

Valgresultaterne rundt om i Europa, og populisternes styrkede position næsten alle steder, må tages som en alvorlig advarsel om ikke at tage opbakningen til den gamle orden for givet. Der er brug for et politisk lederskab, der tager folks bekymringer alvorligt uden at forfalde til de nemme løsningers skråplan. Vi kan håne ”bodega-politikerne” for, at de stiller med nemme, men uanvendelige løsninger. Men så må der gives bedre forklaringer på, hvor de virkelige problemer findes, og hvordan de skal håndteres. Hvis man omvendt vælger at tale ”bodega-politikerne” efter munden, vil de altid skrue retorikken og kravene en ekstra tand i vejret. Dem kan man ikke konkurrere med, når det gælder populistiske forslag.

Set i det lys kan det der måske komme en del god inspiration ud af Kurz’s valgsejr i Østrig. For godt nok har han overtaget en del af retorikken fra det yderste højre, som altid har haft en taknemmelig klangbund i Østrigs politiske liv. Men han har hidtil undladt at kopiere deres forslag om at lukke sig helt inde. Man har da lov at håbe…

98 kommentarer RSS

 1. Af J. christensen

  -

  Religion kan være skadelig. Det gælder også den liberalistiske religion som Elleman dyrker. Liberal markedsøkonomi er jo fornuftig nok, men en fuldstændig fri verden uden grænser er en umulig drøm, med de store uligheder der hersker. Kontrol og styring, og national suverænitet, er nødvendig, hvis kaos og anarki kal undgås.

 2. Af Christian Læssøe

  -

  Hvis vi nu skal snakke om retligt forbehold, så ville befolkningen have en afstemning om det – og ikke samtidigt skrive en blanko-check til politikerne. (en blanko-check er et stykke papir, hvor modtager kan vælge beløb frit uden afsender/underskriver kan gøre indsigelse)
  Europol-opslag bliver brugt til overflod i Danmark, fordi politiet ikke har fået et brugbart it-system herhjemme. Det skulle politikere have skaffet først, og vi venter stadig på at give politiet bare lidt brugbart it.

 3. Af J. christensen

  -

  De såkaldte Højrepopulister, er i virkeligheden ikke særligt “højreorienterede”. De repræsenterer blot fornuftens svar på den såkaldte elites rablende katastrofekurs for Europa.

  Den almindelige vælgerbefolkning er i besiddelse af sunde instinkter, og reagerer nu ved at gøre oprør mod de siddende magthavere, som er de virkelige ekstremister. Med jævne mellemrum er revolutioner nødvendige, viser historien. Højrepopulisterne idag, vil udgøre midten imorgen.

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @J. Christensen

  “De såkaldte Højrepopulister, er i virkeligheden ikke særligt “højreorienterede”.”

  “Med jævne mellemrum er revolutioner nødvendige, viser historien. ”

  Jeg går ud fra, at du på linie med Enhedslisten taler om en fredelig revolution. Det kræver naturligvis, at Nye Borgerlige får et bedre resultat end Enhedslisten ved næste valg.

 5. Af hr.. J.. HA NSE N

  -

  AF J. CH RISTENS EN – 19. OKTOBER 2017 9:08
  “De såkaldte Højrepopulister, er i virkeligheden ikke særligt “højreorienterede”. De repræsenterer blot fornuftens svar på den såkaldte elites rablende katastrofekurs for Europa.”

  Som I repræsenterede fornuften fra 1933-1945?

 6. Af hr..j.. hANSE n.

  -

  Således læser man i en ældre avis:

  Til de ægte Danske Mænd!
  Brødre! Lader os fordoble vort mod
  og vor iver imod jøderne, og
  ikke feig skye nogen fare som er
  derved; thi vi befordrer jo det almindelige bedste
  Saalænge der er jøder i landet,
  vil vort rige blive ruineret
  Derfor lader os alle være enige; baade borgere, krigere og søemænd,
  Ja, enhver retsinding dansk mand komme og drive jødepakket ud af landet

  Idag er det så muslimernes tur.
  Nationalisterne forandrer sig aldrig.

 7. Af niels peter lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN, husk nu Leoparden: Det er nødvendigt med en revolution for, at alt skal blive, som det var!

 8. Af niels peter lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN, husk nu Leoparden: Det er nødvendigt med en revolution for, at alt skal blive, som det var!

 9. Af lisbeth sørensen

  -

  “Du er berlingske blogs svar på Donald Trump. Populistiske tilbud uden nogen gang på jorden.”

  NJH som NPL er to radikale vrøvlehoveder..Hyklere så det batter..Den ene muslimsk gift, den anden jødisk. Deler interesser mht. at få så mange løndumpere ind i landet..NPL oplyser stolt at han bor i Sverige fordi luksusbiler er billige og hans derfor ikke betaler skatter fra sin overførsesindkomst fra dk som religiøs kvaksalver i en menneskealder..NJH har fået en masse halvmuslimske børn..

  Disse to børns debatniveau er på linie med pre.benf1 og jans..Masser af konspirationsteorier om venstrefløjen mv. På deres kulsorte fløj, er der jo ikke stuerene mennesker?

 10. Af lisbeth sørensen

  -

  Jeg deler ikke din pessimisme, men er mere på linie med Niels O, som skriver:

  “… den primitive nationalisme vil nok desværre eksistere til alle tider. Men hvis den bare holder sig til 20% af befolkningen eller helst derunder, så larmer den godt nok stadig meget, men burde være til at styre af den resterende befolkning”.stuerene mennesker?
  NJH

  Hop du nu bare over i kanen med den nationalkonservative, flagtilbedende Niels.0…

  højreradikale som NJH burde isoleres fra resten af samfundet..

  Din radikale linier er hyklerlinien..Økonomisk politik for eliten, pakket ind i lidt falsk indvandrer-løndumper venlighed, med flag ved gay parade..

 11. Af niels peter lemche

  -

  .J.. HANSE N, godt at tage det “digt” frem i lyset, så man kan se, hvad man er oppe imod.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Ja ” lad os drive det nationalkonservative pak ud af Danmark!” Hvorfor? Jo for så er der intet der forhindrer de totalitære trillinger at blive jøderne kvit i landet!

 13. Af hr. j. HaNs EN

  -

  AF FLEMMING LAU – 19. OKTOBER 2017 15:28
  “Ja ” lad os drive det nationalkonservative pak ud af Danmark!” Hvorfor? Jo for så er der intet der forhindrer de totalitære trillinger at blive jøderne kvit i landet!”

  De nationalkonservative stod bag jødeforfølgelserne.
  Ligesom de står bag muslimhetzen idag.

 14. Af Flemming Lau

  -

  De totalitære trillinger, Islam, kommunisme og nazisme, har ekstremt jødehad i sit DNA! Jeg ved det og jeg ved at du ved det og så er den ikke længere!

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Lisbeth Sørensen

  Jeg er nu overbevist om ,at jeg havde ret, da jeg kaldte dig berlingske blogs svar på Donald Trump. Sociopaten og den patologiske løgner, Donald Trump, er en katastrofe for USA og verden. Du er heldigvis kun en ubetydelig debattør med forskruede holdninger, der ikke kan gøre nogen fortræd – allerhøjst dig selv.

  “NJH har fået en masse halvmuslimske børn..”

  Hverken jeg, mine børn eller børnebørn er religiøse, som min hustru er.

  “højreradikale som NJH burde isoleres fra resten af samfundet..”

  Isoleres? Det man i 30erne kaldte internering?

  Jeg har altid været venstreorienteret og meget påvirket af både min far og bror, som begge arbejdede som tillidsmænd for at forbedre deres kollegaers vilkår.

  MEN – jeg foretrækker til enhver tid borgerlige debattørrer og politikere (Niels O. her på bloggen og en Jan E. Jørgensen fra Venstre i folketinget) fremfor racistiske socialnationalister som dig.

  Du er ikke andet end en DF’er eller NB’er forklædt som socialist, og du giver kun ærlige venstreorienterede en dårligt ry med din falske varebetegnelse.

 16. Af Glenn Madsen

  -

  @NIELS JUUL HANSEN
  Ubetydelig dabattør! Det kan du selv være, dit røvhul!

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Glenn Madsen

  Det er i sammenligning med Donald Trump, at jeg finder Lisbet Sørensen ubetydelig. Kun hvad angår holdninger og fake news ligner de to hinanden.

  Jeg ved, at det ikke er særlig gentlemanlike at omtale en kvinde på denne måde, men ingen kan beskylde Lisbeth for at optræde særlig ladylike her på bloggen, hvor hun bruger det meste af tiden på at svine andre debattører til, og det var efter min mening på tide, at hun smagte sin egen medicin.

 18. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Sig mig engang Hr. Uffe Ellemann Jensen: I har nu gennem jeres politik fået fyldt landet med muslimske abekatte der nu volder os enorme problemer!

  Så mit simple spørgsmål er: Hvad har i tænkt jer at gøre ved det???
  Mvh.

 19. Af Bo Hansen

  -

  # me too-

 20. Af oRlA OlSE n.

  -

  AF CARL-ERIK PEDERS EN – 19. OKTOBER 2017 19:13
  “Sig mig engang Hr. Uffe Ellema nn Jensen: I har nu gennem jeres politik fået fyldt landet med muslimske abekatte der nu volder os enorme problemer!”

  De nazis tiske abekatte som Carl Erik Pe derse n har ødelagt Europa siden 1933.

 21. Af jEN s h ANSen..

  -

  Jyllands Posten 1938

  Selv herhjemme, hvor jøderne aldrig har nået en så dominerende stilling som i de mellemeuropæiske lande, har man i de senere år bemærket deres uheldige egenskaber. Der er mange jøder, som har vist sig at være gode danske mænd, der er utallige jøder, som stille og hæderligt passer deres dont uden at gå nogen for nær – men der er også påfaldende mange jøder, som på en lidet tiltalende måde er blevet forgrundsfigurer i svindelaffærer og måske ikke mindst i de uappetitlige pornografi- og fosterdrabsaffærer, som er forekommet i de senere år. Også indenfor dansk forretningsliv optræder der jøder, hvis metoder ikke er nogen pryd for standen.

  Men det, som vi herhjemme har set af jødernes uheldige sider, er kun en svag afglans af deres virke i de mellemeuropæiske og østeuropæiske lande. Også der må man naturligvis gøre undtagelser for de utallige jøder, der opfylder ethvert rimeligt etisk krav og derfor står i skærende modsætning til de racefæller, som har ført an i det tvivlsomme forretningsliv, i den tvivlsomme forlystelsesindustri og måske navnlig i de politiske bevægelser yderst til venstre. Det var ikke russere, men jøder med russiske navne, som druknede Rusland i blod. Det var ikke en ungarer, men en jøde, som ledede den kortvarige, blodige rådsrepublik i Budapest. Det var ikke en tysker, men en jøde, som på samme måde gjorde Munchen til et slagtehus.

  Vi ved, at titusinder af jøder fordømmer de jødiske forretningshajer, de jødiske pornografispekulanter og de jødiske terrorister. Men alligevel kan det ikke benægtes, at de erfaringer, som tyskerne – sammen med andre fastlandsfolk – har gjort med hensyn til jøderne, danner en vis basis for deres følelser.

 22. Af je Ns. . hanS eN..

  -

  Næsten det samme som ovennævte er skrevet om muslimer i Jyllands Posten i 2017

 23. Af je.Ns HanSE .n

  -

  AF LI SBETH SØ RENS EN – 19. OKTOBER 2017 12:57

  Generelt.
  Tak for din opbakning overfor “Kim Ols en”.
  Hvad angår Niels Juul Hanse n.
  Så betragter jeg ham som en af de mest ordentlige og hæderlige kommentatorer.
  Igennem mange år.
  Jeg tilhører også centrum venstre fløjen.

 24. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Jeg har altså set værre beskrivelser af jøden fra JP fra slutningen af 1938. Beskrivelser der faktisk sanktionerede Volkisher Beobachter og der Sturmers syn på tingende. Analogen til vore dages Islam kritik er jeg selvsagt uenig i fordi jødedommen ikke er totalitær i modsætning til Islam. Den er ikke imperialistisk som Islam og ikke misogyn som Islam. Også er der den store forskel med begrebet ummaen. Men det behøver jeg slet ikke fortælle dig. Du ved det godt, også at ingen af os kunne trives i længden i den kultur!

 25. Af Lisb eth Søre nesen

  -

  AF JE.NS HANSE .N – 19. OKTOBER 2017 21:43

  Selv tak Jens.
  Jeg gøre jo bare som vi havet aftalt medht Ols en.
  Du skriver bare til mig personligt hvis du behov får. Så skriver jeg igen i hans navn.

 26. Af Mehmet Sami Gür

  -

  “Tyrkiet gør alt det forkerte og hører ikke til i EU”.

  Det siger Lars Løkke Rasmussen, hvor han er med til at deltage i EU topmødet, hvor blandt andet Tyrkiets fortsatte optagelsesforhandlinger er på dagsordenen. Her gentager han (statsministeren) sit synspunkt om, at EU burde stoppe optagelsesforhandlingerne med præsident Recep Tayyip Erdogan.

  Så stiller man det samme spørgsmål til EU og Danmark:

  Gør Danmark og EU alt det rigtige?

  At stoppe alt forhold til Tyrkiet er det samme som at skyde sig selv i foden.
  Det må politikerne i vesten vide og fatte det.
  Kansler Merkel har fornyligt selv indrømmet den sandhed om, at Tyrkiet har ydet en kæmpe indsats ift. begrænsning af flygtningetilstrømning, bekæmpelsen af terror og energi forsyning af Europa med de nye energi ruter fra Asien, Rusland og Mellemøsten, og derigennem Tyrkiet og videre til hele Europa.

  Det hele finder sted takket være den visionære tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan og det stærke og stabile politiske lederskab i Tyrkiet.

  Tyrkiet har ikke brug for EU og vil heller ikke være medlem af EU mere, men EU har mere end nogensinde før behov for Tyrkiets hjælp og støtte. Fat det!

 27. Af niels peter lemche

  -

  Kunne man dog ikke blive fri for sådanne antisemitiske indlæg?

  JEN S H ANSEN.. – 19. OKTOBER 2017 20:15

 28. Af Niels Juul Hansen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR

  “At stoppe alt forhold til Tyrkiet er det samme som at skyde sig selv i foden.
  Det må politikerne i vesten vide og fatte det.”

  Nu er det altså Erdogan, der vender EU ryggen og ikke omvendt.

  Har du læst Amnesty Internationals rapporter fra Tyrkiet?

  “Tyrkiet har ikke brug for EU og vil heller ikke være medlem af EU mere”.

  Hvorfor har Erdogan så ikke meldt dette helt klart ud i Bruxelles, så hele diskussionen om tyrkisk medlemskab kan blive lagt i mølposen?

 29. Af hr.. j.. ha NSe n..

  -

  “AF LISB ETH SØRE NESE N – 19. OKTOBER 2017 21:59”

  Det er ret nemt at gennemskue når psykop aten K im Ol Se n skriver i andres navne.
  Men man kan jo godt forstå, at han ikke skriver i sit eget navn.

 30. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS JUUL HANSEN – 20. OKTOBER 2017 3:09:

  “Hvorfor har Erdogan så ikke meldt dette helt klart ud i Bruxelles, så hele diskussionen om tyrkisk medlemskab kan blive lagt i mølposen?”

  Svar:

  Erdogan forventer dette skridt fra EU. Erdogan vil ikke være den leder i historien, som kommer til at ødelægge mere end 50-60 års arbejde, hvad angår forholdet til EU og vesten.

 31. Af k. o.. olSe n

  -

  Helt enig med Jyllands Posten hvad angår jøderne og muslimerne.

 32. Af Gert Hansen

  -

  Niels Peter Lemche:

  ‘Kunne man dog ikke blive fri for sådanne antisemitiske indlæg?

  JEN S H ANSEN.. – 19. OKTOBER 2017 20:15’

  Nej, det kan man ikke. Med den store indmarch af muslimer i Europa, importerer man ved samme lejlighed den årtusinde år gamle konflikt mellem jøder og muslimer. En konflikt der ingen ende vil tage, og idag trives så godt som nogensinde.

  Problemet for os andre og udenforstående er, at vi ikke kan undgå ufrivilligt at blive indraget i denne konflikt, istedet for at kunne koncentrere os om noget mere fornuftigt og konstruktivt.

 33. Af Jen s. hans en.

  -

  AF GERT HANS EN – 20. OKTOBER 2017 8:50

  Jeg tvivler på, at det nævnte indlæg er skrevet af Lemc he.
  Han ved jo godt at der henvises til en artikel i JP.
  Indlægget er nok skrevet af Kim Ol sen.

 34. Af Jen s. hans en.

  -

  AF GERT HANS EN – 20. OKTOBER 2017 8:50

  Jeg tvivler på, at det nævnte indlæg er skrevet af Lemc he.
  Han ved jo godt, at der henvises til en artikel i JP.
  Indlægget er nok skrevet af Kim Ol sen.

 35. Af Gert Hansen

  -

  Jens Hansen:

  Det er komplet ligegyldigt.

  Det ændrer intet i den generelle rigtighed af mit indlæg.

 36. Af Hr. j.. h ANSEN.

  -

  AF GERT HA NS EN – 20. OKTOBER 2017 9:33

  Det kender jeg intet til.
  Jeg læser normalt ikke dit vrøvl.

 37. Af Gert Hansen

  -

  Jens Hansen:

  Nej, hvad kender du egentlig til, andet end primitivt vrøvl?

 38. Af Lis---b...-eth s-øre-ns-en

  -

  NJH..

  Mht. dine mange konspirationsteorier om indvandringens gode, så er der simpelthen kommet alt for mange indvandrer nu, og man må sige stop..I gamle dage var jeg lige så vildledt et får mht. indvandringens gode..Men har fuldstændig ændret opfattelse..Hovedgrunden er for mange er kommet, de begår for meget kriminalitet, der bliver kun færre job i fremtiden. At muslimer mv. ikke passer ind i Dansk ateistisk kultur. Dette generelt uanset om de er religiøse eller ej..

  Så fortsætter dine uhyrlige påstande om at Trump støtter en stram indvandring..Som alle borgerlige i DK støtter han kun flere indvandrer og løn-velfærdserodere..Det er kun spil for galleriet..På hans golf resorter mv. er alle underbetalte mexicanere, såvel som er alle hans bygningsarbejdere..

  Det er ligeså så uhyrligt som når blå blok påstår de har en stram indvandringspolitik…
  Det har de naturligvis ikke, og har aldrig haft..

  I de sidste 2 år har de borgerlige indført over 2oo.ooo fremmede arbejdssøgende til DK iføgle DST..170.000 ok, men dertil skal lægges de ikke registreret og asylansøgere..

  VKO mere end fordoblet indvandrerantallet over lo år..

  Schluter startede det hele..

  Er du begyndt at se helheden og sandheden her..Eller skal vi endnu engang forsøger at forklare indføren af indvandrer til DK, hvorledes det hænger sammen?
  L.au er nu sprunget ud som jø..d.e..Har ellers i årevis påstået at være en kris.tenfundam.entalistisk t.os..se..Men ja, men lærer lidt hver dag…..

  ps fjern venligst k.i.m.r.o..sa ol.se.n-K.O-Ps.yk.o ind.læg i mit navn her.. Af Li.s…b eth Søre ne.sen – 19. oktober 2017 21:59 Svi…ne.ri hvorledes den pæ.dofi.le skriver i mit navn.

 39. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Orla Olsen.
  Når man ikke har intellekt eller hjerne til, at finde på noget at skrive, så kan man jo altid trække Nazi kortet, hvilket er en metode brugt meget i muslimske kredse!!!
  Tag dog at fis af hjem til mellemøsten!
  Mvh.

 40. Af niels peter lemche

  -

  GERT HANSEN Berlingeren eller blokholderen bør bare fjerne den slags indlæg. Lænegere er den ikke. Jeg har længe skrevet og sagt, at JH er en fordækt palæstinenser, som naturligvis har anti-israelske sympatier; men han kan tage dem andetsteds hen.

 41. Af hr.. j. haNS en

  -

  “AF NIELS PET ER LE MCHE – 20. OKTOBER 2017 10:10
  Jeg har længe skrevet og sagt, at JH er en fordækt palæstinenser”

  NPL er zionist og nazis t.
  Men ikke fordækt.
  Det fremgår tydeligt.

 42. Af lis.beth søre.nse.n

  -

  Så fortsætter den fremmede le.m.chen med sine uh.yrlige påstande..Han mødes med isra.elske efterr.etningsagenter siger han, og spi.onere imod Danmark og Danskere..Utroligt at B tillader j.ød.en ytringsfrihed? Fremmede statsmagter har overtaget den Danske debat nu. Selv får Danskere ingen ind.læg på..

 43. Af hr... j.. ha NSE n.

  -

  Man skal i øvrigt være usædvanlig småt begavet og afstumpet.
  Hvis man ikke forstår, at det er Jyllands Postens holdninger, som jeg indsatte.

 44. Af Gert Hansen

  -

  Niels Peter Lemche:

  Helt enig.

  Forstår i øvrigt ikke, at B. ikke sletter alt hans destruktive vrøvl så snart det fremkommer, hvilket det alt for ofte gør. At lade det stå, har intet med ytringsfrihed at gøre, om end een (Churchill så vidt jeg husker) engang har sagt, at hvor der er ytringsfrihed, må man også lægge øre til meget vrøvl. Det er tilfældet med ham, og derfor læser jeg normalt ikke hans rablerier. Nogen har ham åbenbart fastansat til at afspore og ødelægge debatter i det her medie.

 45. Af hr.. j.. ha NSEN..

  -

  AF GERT HANS EN – 20. OKTOBER 2017 10:40

  Hvorfor fjerner avisen ikke Gert H. og Lemc hes racistiske intimideringer?

 46. Af Helge Nørager

  -

  Ho ho en historiker som ønsker, citater fra gamle aviser fjernet.

  Er det mon normalt praksis i historikeres valg af kilder, at dem som ikke tiltaler ham skal fjernes. ?.

 47. Af lis.beth søre.nse.n

  -

  NPL og israel er i dag gode venner med svineavlerne over i JP..Derfor ønsker han ikke at påpege deres fortid..Normalt praksis, Historieforvaskning vi er vidne til her..

 48. Af lis.beth søre.nse.n

  -

  NPL og isr.ael er i dag gode venner med svi.neavle.rne over i J..P..Derfor ønsker han ikke at påpege deres borgerlige fortid i anti-semi.tisme..Fortsætter til i dag, jøde er dog nu erstattet af palæst.inenser….Normalt praksis, Historieforvaskning vi er vidne til her..

Kommentarer er lukket.