De fodslæbende

Af Uffe Ellemann 131

I disse dage er det nye forsvarsforlig ved at falde på plads på Christiansborg. Når det ligger klart, vil det blive modtaget med begejstrede udsagn om, at nu er dansk forsvar på vej til at blive genoprettet efter en årrækkes tankeløs indkassering af den ”fredsdividende”, der for adskillige år siden viste sig at være en dækningsløs check.

Men der er ingen grund til at klappe alt for begejstret i hænderne, selv om det naturligvis er positivt, at nedslidningen af forsvaret vil stoppe. For der er langt igen, før vores forsvar når op på det niveau det havde, da nedslidningen startede – og endnu længere, til det lever op til de aktuelle krav og udfordringer.

Og mens vi i Danmark tilsyneladende har haft vanskeligt ved overhovedet at forstå, at der er en alvorlig udfordring, så sker der meget i verden omkring os.

I EU har et stort flertal af medlemslande netop styrket det forsvarspolitiske samarbejde. Det er formandskabet i Estland, der har mast på – sammen med især Finland og Sverige og Frankrigs præsident Macron. Danmark deltager – naturligvis – ikke i det arrangement, for vi har vores undtagelse fra EU-samarbejdet. Eller vores forsvars-”forbehold”, som det hedder i daglig tale. Danskerne er de fodslæbende.

Netop den regionale dimension i det styrkede samarbejde er ellers til at få øje på. Sverige og Finland har længe gjort en ihærdig indsats for at opveje deres manglende NATO-medlemskab med et stærkere samarbejde indenfor rammerne af EU. Og begge lande deltager ivrigt i de regionale NATO-manøvrer, samt i aktiviteterne til styrkelse af de baltiske landes sikkerhed. Samtidig har både Finland og Sverige styrket deres forsvar betragteligt, og et muligt NATO-medlemskab er nu et emne, der kan diskuteres frit, hvor det tidligere var et tabubelagt tema. Ruslands aggressive optræden i Østersøregionen, med systematiske misinformationskampagner, fly- og ubådsoperationer, massiv øvelsesaktivitet osv. har haft sin virkning.

Men ikke i Danmark: De tidligere danske forsvarsforlig byggede på antagelsen om, at der ikke i en overskuelig fremtid ville opstå trusler i nærområdet. Den forudsætning har virkeligheden for længst indhentet, men reaktionen i den danske debat er kommet sent. Det er først nu, der reageres. Men beskedent. Fodslæbende. Vi rokker os kun en millimeter fra de ca. 1,2 procent af BNP, der bruges på forsvaret – mens f.eks. Estland længe har ligget over de aftalte 2 procent, og Letland og Litauen er ved at nå målet…

I sidste måned åbnede et nyt center for studiet af ”hybrid krigsførelse” – og hvordan man skal imødegå denne nye russiske doktrin – i Helsingfors. Fremragende og hårdt tiltrængt initiativ.

Men, øh, Helsingfors? I et ikke-NATO-land? Det hidtil strengt alliencefri Finland?

Jo – der er tale om et kombineret EU- og NATO-”center of excellence”. Det første af sin art. Med deltagelse af nordiske, baltiske og andre europæiske NATO- og EU-medlemmer samt USA og Canada. Hvem var ikke med? De fodslæbende danskere.

For flere år siden åbnedes i Tallinn et NATO ”center of excellence” til håndtering af cyber-krigsførelse. Foruden en lang række NATO-lande deltager Sverige og Finland. Danmark er først kommet med i år, men med meget beskeden, nærmest symbolsk deltagelse. Fodslæbende.

Naturligvis skulle Danmark være med i alle disse tiltag. Det svækker vores sikkerhed, at vi står udenfor. Men så skal der først gennemføres – og vindes! – en folkeafstemning, som befrier os fra den ulyksalige undtagelse fra EU’s forsvarssamarbejde, som blev indført for et kvart århundrede siden for at få en ny folkeafstemning om dansk deltagelse i Maastricht-traktaten og dermed det fortsatte EU-samarbejde. Og virkeligheden er nok den, at en sådan folkeafstemning vil være meget vanskelig at vinde i dag.

Godt nok viser meningsmålingerne massiv forståelse for, at naturligvis skal vi være med. Men husk på, hvordan det gik med afstemningen om retsforbehold og politisamarbejde: De samvirkende populister på venstre- og højrefløjen kastede sig ud i en skræmmekampagne, der handlede om alt muligt andet end sagen, og resultatet kender vi. En af fortalerne for det danske Nej gik sågar hen og blev udenrigsminister…

Så jeg forstår godt dem, der tøver med en ny folkeafstemning, for sporene skræmmer. Jeg kan høre for mig, hvordan Messerschmidt & Co. vil fare ud og sprede misinformation om, at “nu skal de sidde i Bruxelles og bestemme, om danske soldater skal sendes i krig” – og hvad der ellers kan opfindes til lejligheden. Vælgerne er desværre ikke robuste nok til at gennemskjue den slags, det så vi dengang vi stemte os selv ud af Europol-samarbejdet.

Hvordan bliver vælgerne så gjort robuste nok?

Det bliver de, hvis de politiske ledere på Christiansborg gør forsvarssagen og Danmarks sikkerhed til et langt tungere tema, end det er i dag. Mange års udhuling af værnepligten har bidraget til, at vælgernes nære kontakt til forsvaret er blevet spredt og beskeden. Det kræver et langt og sejt træk at ændre på de ting. Og det kræver, at vi holder op med at slæbe på fødderne.

131 kommentarer RSS

 1. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det, der er det mest bemærkelsesværdige er, så hurtigt tingene har flyttet sig det sidste halve år.

  Det skyldes dels den såkaldte Flygningekrise, som har vist sig fortrinsvis at være en krise i håndteringen af de kriminelle elementer allerede bosat i landene gennem 10-20 år. Det tro pokker, fordi disse kriminelle strukturer har mistet en væsentlig del af deres indtægter. Den manko skal så opvejes af nye måder at stjæle på.
  Det gør også at voldsforbrydernes netvæk bliver trævlet op. De for de store principbeslutninger omkring politisamarbejde mm. konfronteres nu med en virkelighed, der er noget anderledes end det man forestillede sig.

  Dels skyldes det det fortsatte sammenbrud i Rusland, der har gjort Putin mere desparat – ikke så meget (endnu) p.gr.a. revolution opstande mm. – nej, det er noget meget, meget vigtigere (for Putin), nemlig at bringe sine tyvekoster i sikkerhed. Det har medført:

  a) Et pres på hans bankforbindelser – i Norden: Fortrinsvis Nordea – Danske Banks pengevask er mest et par år gamle sager, hvor man nu for alvor kan lægge pres på direktionen i Danske Bank. Det er et problem, at Putin er nødt til at gå gennem valutaer som NOK og SEK, der svækkes hele tiden – og ind i statsobligationer i lande med en endog meget lav rente.

  b) Nato og EU har fundet ud af, at de supplerer hinanden og et tæt samarbejde er væsentligt. Putins forsøg på at splitte EU og Nato har haft den diametralt modsatte effekt. Man kan bare se på Stoltenberg og Mogherini , når de optræder sammen: Der er ikke et modsætningsforhold.
  Man ser det i den måde man hele tiden finder den letteste vej. Danmark har været foregangsland i det omfang vores stadig mere fjollede forsvarsforbehold ikke hindrer. De hindringer er imidlertid ikke holdbare, fordi når Danmark møder den begrænsning, så tager Holland teten.

  c) Det gør, at man ser på, hvem der kan producere de fornødne kapaciteter bedst og billigst. Trump lægger jo ikke skjul på, at den måde, man tækkes ham er ved at hamre en større våbenordre ud: Vi så det med Saudi Arabien og nu senest med Japan.
  Her er vi jo så her i Europa i stand til at komme med konkurrerende tilbud til hinanden. Nu får vi se om ikke også de monopoldannelser kan brydes.

 2. Af Niels Larsen

  -

  HR..J.. HAN…

  I modsætning til jøderne i 1940erne så er der en hel del muslimer, som i 2010erne fortjener politiets “forfølgelse”.

  Og visse andre af dem, som fortjener militærets “forfølgelse”.

  Samt en hel del, som bør smides ud af landet som uønskede.

 3. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Besættelsen ophørte for over halvfjerds år siden, J. Hansen.

  De danskere, der sympatiserede med dén tids antidemokratiske jødehadere, er for længst døde, så de kan ikke forfølge nogen i vore dage.

  I vore dage er det som bekendt primært den yderste venstrefløj, der støtter vor tids morderiske antisemitter, der myrder jøder, blot fordi de er jøder.

  Disse morderiske antisemitter, som støttes af den yderste venstrefløj, er også imod demokrati og bekæmper centrale menneskerettigheder med terror.

  – Ligesom nazisterne…

 4. Af hR.. ha..

  -

  AF JAKOB SCHMIDT RASMUSS EN – 17. NOVEMBER 2017 17:15

  Henvend dig til Pundik. Det er ham, som jeg citerer.
  Han er jøde. Så han ved en del om det.
  I øvrigt så er det de morderiske zionister i israel som myrder kvinde og børn.
  Zionisterne myrder palestinænserne, fordi de er palestinænsere.
  Det har JSR jo altid udtrykt en stor sympati for.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Hele problematikken omkring diverse bander af udenlandsk oprindelse, respektive mødre- og fædregrupper af samme udenlandsk oprindelse, og diverse moskeer finansieret også fra udlandet . . . er vel et prima eksempel på en dansk Grundlov (selvbestemmelse) sat ud kraft. Hvorfor bruge XX antal milliarder på et “dansk forsvar” målrettet en ukendt fiktiv fjende, når vi end ikke er i stand til at styre en kendt aktuel fjende inden for landets grænser?

  PS: I øvrigt er hele dette parallelsamfund eksperiment en direkte følge af diverse håbløse traktater / konventioner med betegnelsen – beskyttelse af “såkaldte menneskerettigheder”. Et – efter min mening – direkte misbrug af idéen med de oprindelige umistelige menneske- og frihedsrettigheder!

 6. Af Gert Hansen

  -

  Jan Petersen:

  Helt enig.

  M.h.t. diverse håbløse traktater/konventioner er det ret parodisk, at det stort set kun er EU i hele verden der lægger vægt herpå. Resten af verden blæser dem en hatfuld. På disse kanter kan det få ‘de gode’ til at føle sig gode. Og det er jo hovedsagen. For dem. Andre må så bære følgerne af deres ‘godhed’. Og det rager ‘de gode’ en skid. Det er jo ikke dem det går ud over.

 7. Af Gert Hansen

  -

  Jakob Schmidt Rasmussen:

  ‘Nutidens venstreradikale antisemitter er vor tids stalinister; Stalin var som bekendt også antisemit, og han indgik en alliance med Hitler i starten af Anden Verdenskrig.’

  Ja, og det er derfor der er så parodisk, når venstreorienterede og antisemitter ikke tåler kritik af en vis ideologi der maskerer sig som religion, og, også i dette medie, kalder kritikere for højreorienterede.

  Den arabiske stor-mufti af Jerusalem støttede også Hitler i Berlin i 1943, i håb om at få Hitlers hjælp til at udrydde jøder i Palæstina. Eller den bosnisk-muslimske SS Hansard division, uniformeret med fez med tysk ørn og dødninghoved, der kæmpede for Waffen SS. Hvor ‘højreorienteret’ og nazistisk kan det blive?

 8. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Zionisterne myrder palestinænserne, fordi de er palestinænsere.
  Det har JSR jo altid udtrykt en stor sympati for.”

  Det er selvfølgelig også løgn.

  Jeg er heller ikke zionist, hvilket jeg også har oplyst dig om igen og igen- og igen.

  Jeg synes f.eks., at Israel skal rydde alle besatte områder, hvilket du også har fået at vide før.

  Jeg har ovenikøbet også beskrevet Irguns stifter som fascist, fordi det var, hvad han var – og Irgun blev senere til det parti, der regerer Israel idag.

  Man kan faktisk godt være kritisk både overfor radikale zionister og radikale islamister -og dét er jeg.

  Men du har åbenbart brug for dine løgne og dit selvbedrag – som alt for mange, andre venstreorienterede har du umådeligt svært ved, at se din egen antisemitisme i øjnene.

 9. Af j... hAn..

  -

  AF JAKOB SCHMIDT RASM USSEN – 17. NOVEMBER 2017 17:51

  Du har helt mistet dit moralske kompas.
  Som andre på den yderste højrefløj, så tåler du ikke kritik af forbryderstaten israel.
  Fordi deres handlinger minder så meget om nazist ernes. Må man formode.
  Spar dine løgne, injurier og stråmænd JSR

 10. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Jeg kritiserer selv Israel, når der er grund til det- især Israels ulovlige bosættelser på palæstinensisk territorium.

  Men dét får selvfølgelig mig ikke til, at støtte antisemitiske og antidemokratiske islamister, der bekæmper centrale menneskerettigheder med terror, som venstreradikale antisemitter gør…

 11. Af michael hansen

  -

  Fornuftige mennesker kan vel ikke undgå at undre sig over hvorfor “j ha n sen” har et så stort had mod danskere, jøder og andre bloggere, at han dag ud og dag ind indsender en syndflod af skældsord, grove beskyldninger, falske anklager og løgnagtige nedgørende postulater. Også u ff e nedrakkes groft. Er j ha n sen mentalt syg eller hvad er der galt med ham?

 12. Af j.. hAN..

  -

  AF MICHAEL HANS EN – 17. NOVEMBER 2017 18:50

  så er bent j./jørgen a lukket ud af gummicellen og fortsætter den racistiske intimidering med øgenavne.
  Hører racisme hjemme på din blog Ellemann?

 13. Af Niels Larsen

  -

  HR.. HA..: “Zionisterne myrder palestinænserne, fordi de er palestinænsere.”

  Nej. De slår pal-arabere ihjel, når disse begår terror mod civile israelere.

  Og det bør de så sandelig gøre, ligesom vi burde aflive terrorister pr. omgående.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Tænk i øvrigt, hvis formodede voksne mennesker også kunne optræde i diverse Berlingske blog kommentarspor – som voksne debattører. Det ville da bare være helt vildt lækkert . . . !

 15. Af hr.j.. h..

  -

  Ja Niels L arsen.
  Palæstinenserne yder en vis modstand imod de brutale besættelsesstyrker i deres land.
  Under Anden Verdenskrig ydede danskerne stort set ingen modstand imod besættelsesstyrkerne.
  Men sådan er mennesker jo så forskellige.

 16. Af P Christensen

  -

  Man ved aldrig, hvor man har Venstre.
  Da “Hjorten” var finansminister skulle offentlige spare 2% om året.
  Da han blev forsvarminister, ville han øge sit resort-budget for at nå 2 % af BNP i forsvarsudgifter.

 17. Af Helge Nørager

  -

  Man ved altid hvor man har Venstre.
  Og der er ikke sparet, der er effektiviseret 2%, og det er sørme noget ganske andet.

  Og siden den liberale plan om en EU hær er blevet forsinket, opdager nu f.eks Hjorten at nationale effektiviseringer af arbejdsopgaver som var tiltænkt i den fælles EU har skabt et lidt for effektivt forsvar.

  Men alle ved jo at Venstre ved man hvor man har, det er dem som mener at 2% effektiviseringer kan findes år efter år efter år.
  For alle ved jo at det er så let at være effektiv, spørg bare medlemmer af folketinget med ganske mange ben at gnave, man kan altså nå meget.

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos procenter, et lille emneskift. Jeg sad lige og kiggede på min forskudsopgørelse for 2018 sammenlignet med den for 2017:

  Sådan er forskudsskatten beregnet 2017 2018
  Bundskat 10.08% 11.15%
  Sundhedsbidrag 2.00% 1.00%
  Kommuneskat 25.30% 25.30%
  Kirkeskat 0.60% 0.60%
  Total 37.98% 38.05%

  Trækprocent i hele tal 38% 39%

  Hvis samme mærkværdige afrunding (opad) er foretaget for alle skatteydere, må det alt andet lige betyde, at SKAT forlods opkræver 1% for meget i skat i 2018 for – idet mindste alle i min kommune. Korrekt – eller noget jeg misforståer ?

 19. Af Jan Petersen

  -

  Undskyld for talopstillingen, den blev ikke så fin – som da jeg skrev den. Men tror alligevel den kan forstås.

 20. Af Flemming Lau

  -

  Det er lidt morsomt at skulle høre på at Messersmidt & co er det onde dyr i åbenbaringen.

  Hvem ville have tyrkerne med i EU, Uffe?
  Hvem fortiede at medlemskabet af Europol, betød 117 andre ratificeringer, Uffe?
  Hvem knæler for en tidligere kommisær for Agitation og propaganda fra DDR, Uffe?
  Hvilket mandat har i haft til at skade Danmark/EU’s homogenitet ved den førte indvandringspolitik, Uffe?

  Det er for sent og for sølle at sparke til de nationalkonservative, men det vil du med andre snart erfare!

 21. Af Flemming Lau

  -

  Hvad angår de antisemittiske røster fra de Islamofile, så husk at Israel stadig er et demokratisk fyrtårn i et hav af dysfunktionelle arabiske Dadeldiktature. Det er åbenlyst at disse Islamofile, er totalitære af væsen og hader demokratiet, af et fordærvet hjerte. Skal i ud og smadre blå valgplakater i nat….?

 22. Af R. Harald Kristiansen

  -

  L i s b e t h S ø r e n s e n og Co, samt J. H a n s e n er robotter. Lad være med at svare dem, de er forprogrammerede bots/ digitale robotter, deraf den evige gentagelse og sjældet noget spontant og nyt. Mennesker ræsonnerer, det gør computere ikke endnu, derfor er det, at de er argumentationsresistente. Læg også mærke til hvor ofte de citerer andre og læg mærke til det mangelfulde sprog. De er propagandabots. De genspejler alle, som de kommenterer. De er ikke røde, de er en parodi på de røde. Mennesker taler altid over sig, således er der løbet rygter om disse bots. Læg mærke til, når noget bliver fjernet hos L S, så tager robotten og samler alle de fjernede kommentarene og sender dem samlet ind igen. Det er også derfor de hele tiden kommer igennem filteret og kan skrive hele døgnet. Selvfølgelig er der programmører, som er involverede i at programmere disse fiktive personer.

 23. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Rettelse, der skulle stå, alle de fjernede kommentarer…

 24. Af j... hAN..

  -

  I øvrigt sygt at en person som Harald, hvis indlæg er fyldt med stavefejl, altid nævner andres skrivefærdigheder.
  Han må være fyldt med mindreværdskomplekser.

 25. Af j.. hAN..

  -

  AF FLEMMING LAU – 17. NOVEMBER 2017 23:16

  Før 1943 var typer som Lau jødehadere.
  Idag er de islamfober. Nogle typer kan ikke undvære hadeobjecter.
  israel opfører sig idag som nazityskland.
  Og israel er derfor højrefløjens darling.
  Igen, den yderste højrefløj kan ikke standse kritik af israels forbrydelser ved at trække antisemit kortet.

 26. Af r. vangkilde

  -

  DE FODSLÆBENDE, – mener Ellemann at DF , som det forslæbende demokratisme, der hele
  tiden optræder som de vrangvillige.

 27. Af niels peter lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, fin betragtning om robotter. Så længe, vi kan nøjes med at tale om mekaniske robotter, er problemet til at overse; men hvis det er zombier, der myldrer ind i kommentarsporet, så er den lidt værre.

  Men du har præciseret meget udmærket, hvad vi er oppe imod.

 28. Af Henning Svendsen

  -

  Den fodslæbende Due?ja i EU tilbedelse er damen på hold med et par andre på Bloggen der også har sol i øjnene ,men hun ønsker dog et slankere EU -og så kan det ikke blive mere vrøvlet!-for EU handler om en totalstat -så et slankere EU må uværgelig gå tilbage til EF, Men så er hun jo tilbage i Nationalstaten Hvor Fjordmand holder til -denne frygtelige fyr der færdes i de værste kredse
  Så Duen må nok blive hvor hun er og lade Løkke være ledestjerne Og kan forhåbentlig se frem til endnu en Juleaften med dansk flæskesteg og Julesang.

 29. Af Niels Larsen

  -

  HR.J.. H..: “Men sådan er mennesker jo så forskellige.”

  Bl. a. derfor er jeg også morderligt stolt af mit 50% polske blod.

  Dernede gjorde de – og gør de stadig – modstand. Først mod nazisterne og nu mod nazisternes efterfølgere i form af EU.

 30. Af Niels Larsen

  -

  Enig med Flemming Lau.

  Hvis jeg var Uffe, ville jeg tage landspolitikerne i hånden og finde et musehul, hvor de sammen kunne sidde og skamme sig resten af deres liv.

  Ingen har ødelagt så meget af Danmark som sidste og nuværende generation politikere.

 31. Af Flemming Lau

  -

  Før, under og efter den kolde krig stod super Zionisterne ved deres ord til jøderne, og de kvitterede ved at skabe et et pragtfuldt demokratisk fyrtårn i hadets verden.

  Det har jubelkoret fra det hedengangne Sovjet, utroligt svært ved kapere.. Zionisternes succes, Dadeldiktatorenes fallit.

  Heldigvis kan de i deres fanatiske religiøsitet, bare tage en tur til deres drømme samfund i Nordkorea, og bukke og skrabe for diverse statuer. Og hvis de er rigtigt totalitære kan de få lov til at besøge de forskellige KZ lejre for kristne og system kritiske fanger, hvor de i deres skade fryd kan få lov til at slå fanger ihjel med hamre som det mest yndede middel på de kanter!

  Spørgsmålet er hvad disse søgende og belastede sjæle vil gøre, den dag Nordkorea falder…?

Kommentarer er lukket.