Til lykke, Finland!

Af Uffe Ellemann 82

I dag fylder Finland 100 år. En ung stat, men en gammel nation. Med dybe historiske og kulturelle rødder: Kalevala, Sven Duva … Og en dramatisk historie: Først en blodig borgerkrig, som gav splittelse langt op i nyere tid. Derpå vinterkrigen og opfølgningskrigen mod den sovjetiske overmagt, som finnernes ”sisu” holdt stand imod. Og så en årrækkes forsigtig udenrigspolitik i skyggen af den store nabo, indtil Finland endelig for et kvart århundrede siden kunne træde fuldt og helt ind i det internationale samarbejde, mest markant gennem medlemskabet af EU, hvor Finland i dag er det eneste nordiske land, som deltager helt og fuldt – uden de selvpålagte forbehold og undtagelser, som plager svenskere og især danskere.

Det er svært ikke at beundre finnerne, både for deres historie, og for hvad Finland er blevet til. Efter store tilbageslag i kølvandet på Ruslands økonomiske kriser og den internationale finanskrise er finsk økonomi igen inde i en stærk udvikling, og som medlem af Eurogruppen i EU har Finland en stærk stemme i tilrettelæggelsen af den europæiske udvikling. Der står respekt om Finland.

Det gør der også, når man ser på finsk forsvar. Finland har ligesom Sverige valgt at stå udenfor NATO, men begge lande deltager efterhånden i stort set alle militære øvelser i regionen. Finland har bevaret et stærkt territorialt forsvar, mens lande som Danmark og Sverige har haft travlt med at indkassere ”fredsdividenden”. (Sverige er nu – skal det retfærdigvis tilføjes – gået i gang med at rette op på den fejltagelse, mens Danmark kommer haltende bagefter). Det finske forsvar bygger på en meningsfuld værnepligt og en stærk reserve, som med kort varsel er i stand til at mønstre en bevæbnet styrke, som er større end det samlede tyske forsvar. (Finlands befolkning er mindre end en tiendedel af Tysklands…). Finland har lært af historien.

Finlands betydning blev for et par måneder siden demonstreret ved, at det første “center of exellence”, som er oprettet af NATO og EU i fællesskab, blev åbnet i Helsingfors. Her forskes der i den “hybride krigsførelse”, som er den nye trussel, ikke mindst i Østersøregionen. (Danmark er – naturligvis og beklageligvis – ikke med…).

Vi kan takke Finland for, at det håbløst optimistiske Nordek-projekt – et nordisk økonomisk samarbejde som modpol til den bredere europæiske integration – strandede tilbage i 1970. Hvis det var blevet til virkelighed dengang, kunne det have forsinket dansk deltagelse i EF/EU. Og se blot hvad Finland har fået ud af sit EU-medlemskab, da der først blev løst op for båndene.

I dag er Finland en rollemodel for de øvrige nordiske lande, både når det gælder det europæiske engagement og når det gælder viljen til at stille et troværdigt forsvar på benene. Det er ikke mange år siden, mange hånligt talte om ”finlandisering” som en betegnelse på en krybende udenrigspolitik. Det gør ingen i dag.

Onneen, Suomi!

82 kommentarer RSS

 1. Af eGon... å.....

  -

  Den pædofile racist Kim Olsen er på banen igen.
  Med de sædvanlige syge indlæg.

 2. Af eg.On.... t....

  -

  Den pædofile raci st Kim Ols en er på banen igen.
  Med de sædvanlige syge indlæg.

 3. Af Orla Guude

  -

  Alle tror, at vikingerne på en ekspedition opdagede Vinland, da vikingerne selv mente, at deres sejlkurs var mod vest. Imidlertid var hele besætningen på vikingeskibet kanonfulde (selv om kanonen endnu ikke var opfundet) af mjød blandet med rød fluesvamp.
  Derfor opdagede de ikke, at de i stedet var sejlet mod øst, hvor de opdagede Finland. I deres rapport om ekspeditionen skrev de ‘Vinland’, men folk dengang udtalte V som et tysk V, altså bogstavet F.
  Således blev Finland (Vinland) opdaget af danske vikinger i et herrens år. Nato var endnu ikke opfundet, så (V)Finland var ikke medlem.

 4. Af niels peter lemche

  -

  GERT HANSEN, opløsningen af historien i skolen var et af hovedpunkterne på den venstresocialistiske del af studenteroprøret i 1968. Kan man så at sige få historien ud af skolen, har man skaffet det klister bort, der holder en nation sammen. Husk på, at de troede på den hellige kommunistiske internationale.

  De lykkedes fint med projektet, således at klistret i stedet blev “fodbold”.

 5. Af yRSa... y...

  -

  Ca. 1970 ophørte højrefløjens monopol på historieforfalskning i Danmark.
  Hæderlige og dygtige historikere kom til.
  Historiefuskerne er på vej til historiens mødd ing.

 6. Af Tania Clausen

  -

  “Af liisebeth soorensen – 7. december 2017 22:56

  Utroligt hvorledes avisen sletter seriøse kritiske indlæg mod borgerligheden, men det har B nu altid gjort.

  Mest utroligt er hvorledes den ikke evner at håndtere trolle som NPL og Jan m.fl. der aldrig relatere til emnet diskutere og blot skriver med interesse om at få fjernet andres ytringsfrihed. Jan har ikke nævnt et ord om det diskutteret emne. Som altid. Ren troll. Lemchenriet lige bagefter. Deres støtte er for en adolf-trump karakter. Præcis sådan en bloggerne og avisen her altid støtter.

  Af l…isbeth sørensen – 6. december 2017 21:40

  “Stalin blev smidt ud af verdenssamfundet efter hans erobrings togt mod Finland.”

  Var jo ateist og ikke kristen som Hitler, som verdenssamfundet- det kapitalistiske- “Af Niels Peter Lemche, kan opponenter blive beskyldt for at være “en troll”, men han er selv religionshistoriker, og ved intet om emnet.
  Gert Hansen har et forsimplet og politiseret syn på historie, præget af hvad det efterfølgende resultat blev.”

  Begge to trolle naturligvis..Men da de er borgerlige tillades deres ligegyldige kommentarer og trollerier. Mens røde ikke toleres i denne fascistiske avis nogensinde.

  Af Lisbeth sørensen – 6. december 2017 13:48

  “Det finske forsvar bygger på en meningsfuld værnepligt og en stærk reserve, som med kort varsel er i stand til at mønstre en bevæbnet styrke, som er større end det samlede tyske forsvar. (Finlands befolkning er mindre end en tiendedel af Tysklands…). Finland har lært af historien.”

  Vrøvl som sædvanligt. Det konventionelle forsvar kan ikke bruges til noget i dag. Kun et atomvåbenforsvar kan bruges mod angribende atomlande som USA, UK, Kina, Rusland, Nordkorea, Israel, Pakistan, Indien mv.

  Derfor skal EU straks beskære militæret og overflytte penge fra ligegyldig borgerlig officer overførelsesindkomst til et billigt atomvåbenforsvar i ubåde, til søs og lands..Resten af de sparret soldater kan stå vagt ved grænserne og stoppe illegal indvandring.

  Det konventionelle forsvar kan sagtens spare ca. 50% af det nuværende brugte beløb.
  Af Lisbeth sørensen – 6. december 2017 13:52

  “I dag er Finland en rollemodel for de øvrige nordiske lande, både når det gælder det europæiske engagement og når det gælder viljen til at stille et troværdigt forsvar på benene.”

  Nej..Meget af EU magten skal beskæres og retur til staterne. De to områder der skal udvikles er dog fælles skatteregler for private og virksomheder, 50%, skatter på værdier for de rigeste såvel som det fælles EU militær og atomvåbenforsvar under EU ledelse..Således at vi kan komme ud af NATO, og få færre miltære udgifter hver og en indviduelt i Eu”

  Tak Lisbeth…Vi er flere der spørg hvad der foregår i Berlingske når seriøse og-det er er virkelige gode kommentarer her -slettes?

  Berlingske skal vist under statsrevisionen for manglende ytringfrihed? Hvorfor betaler vi skatter til dem, når sådanne indlæg slettes? Folket er jo til grin her når alle uenige bliver slettet af avisen? Måske skal mediestøtten fjernes? Jeg støtter ihvertfald op om her nu. Danskerne skal ikke støtte fjendske bidrag til debatten.
  Af liisebeth soorensen – 7. december 2017 23:01

  UEJ er en pengekriminal Nato infiltratør købt af Amerikanerne.

  Tak gud at han ikke er i tinget mere. Men er dog erstattet af en ligeledes søn, og andre venstrekræmmere købt af yankee.

  Danmark retur fra USA tak. Vi skal ikke være en UEJyankee puddel. Men et frit og stærkt EU.
  …….”

  Kære Lisbeth..Er enig i din bedømmelser her…..

  Utroligt at jan og hans intetsigende kommentarer kommer igennem? Nævner jo ikke emnet med et ord nogensinde?
  …..

 7. Af Tania Clausen

  -

  …..”Husk på, at de troede på den hellige kommunistiske internationale. ”

  Hvis man kan fjerne Lemche og Uffes fascisme og leflen for amerikanerne fra Dansk politik, skal det hele såmænt nok gå.

  Jeg foreslår at de sættes i karantæne på en øde ø begge..Nogen er med på ideen? Lemchen er ihvertfald ikke Dansker, men jøde..

 8. Af Tania Clausen

  -

  …..”Husk på, at de troede på den hellige kom.munistiske internationale. ”

  Hvis man kan fjerne Le.mche og Uff.es fas.cisme og leflen for amerikanerne fra Dansk politik, skal det hele såmænt nok gå.

  Jeg foreslår at de sættes i karantæne på en øde ø begge..Nogen er med på ideen? Le.mchen er ihvertfald ikke Dansker, men jø.de..

 9. Af Tim Burton

  -

  Tillykke, Syrien!

  Russerne har endeligt besejret terrororganisationen, Islamisk Stat, som var en reel trussel mod Danmarks og EU’s sikkerhed.
  Dét burde få en del ældre koldkrigere til, at opdatere deres forældede fjendebilleder.

  Uddrag fra “Rusland erklærer sejr over Islamisk Stat i Syrien”, Ritzau/Reuters 07.12.17:

  “Ruslands militær erklærer torsdag, at det har fuldført sin mission med at besejre Islamisk Stat i Syrien. Der er ikke længere dele af Syrien, som er under Islamisk Stats kontrol.”

  Det betyder, at de syriske flygtninge endeligt kan vende hjem, og hjælpe med at genopbygge deres eget land.

 10. Af yRs.a Å...

  -

  AF TIM BURTON – 8. DECEMBER 2017 10:39

  Først må de lande som startede krigen, USA og bl.a. Danmark, til lommerne.
  Og betale for ødelæggelsen af Syrien.

 11. Af Anders Brun

  -

  Tim

  Nu er det nato og kurderne der har besejret IS, russerne og Assad har mest haft travlt med at slås med dem der er imod IS.

  Så længe Assad, Iran og Hizbollah er med bliver der ikke fred og de Syriske flygtinge kan ikke vende hjem. Rusland riskerer hvis de ikke trækker sig ud at blive inddraget i en krig som den både de og NATO oplevede i Afganistan…..

  Så nej fred er der ikke

 12. Af Tim Burton

  -

  Tyskland lå også i ruiner, da vi sendte de tyske flygtninge hjem – hvem skulle ellers genopbygge deres land, end landets egne befolkning?

  Det er et faktum, at det især var russernes massive bombardementer, der knækkede nakken på den islamistiske terrororganisation, men det er sandt at det var en fælles indsats, vor især kurderne også må takkes.

  Men Tyrkiets islamistiske regering modarbejdede nedkæmpelsen af den islamistiske terrororganisation – det er som bekendt kommet frem, at Erdogans svigersøn handlede olie med Islamisk stat.

  Det bliver meget nemmere, at etablere sikre zoner i Syrien, nu hvor russerne – og andre – har nedkæmpet Islamisk Stat, og en egentlig fred er kommet meget nærmere, så derfor er der udsigt til, at syrerne kan vende hjem om forholdsvist kort tid.

 13. Af Tim Burton

  -

  Rettelse:

  “Tyskland lå også i ruiner, da vi sendte de tyske flygtninge hjem – hvem skulle ellers genopbygge deres land, andet end landets egen befolkning?”

 14. Af y.Rsa.. W......

  -

  AF TIM BURTON – 8. DECEMBER 2017 11:02

  Tyskland blev genopbygget ved Marshall hjælp.
  Noget som også Danmark modtog.
  Betingelsen for denne hjælp var naturligvis, at modtagerne måtte underkaste sig USA/NATO.
  Når man ydmygt modtager fattighjælp, så må man naturligvis stå til rådighed.

 15. Af Tim Burton

  -

  Du har ret travlt med at melde Syrien ind i NATO, og travlt med – som sædvanligt – at undergrave danske interesser, hvis du tror, du kan.

  Men dét har meget lange udsigter, for det kræver jo, at et flertal af syrerne er demokratisk orienterede, og gerne vil være medlem af NATO.
  Meget tyder faktisk på, at syrerne ville genvælge Assad, for det er jo hans tilhængere, der er blevet i landet, og det er mildest talt usandsynligt, at Assad har den store tillid til NATO.

  Syrerne har jo set, hvordan NATO har svigtet det lille NATO-land, Cypern, der er delvist besat af et andet NATO-land, Tyrkiet.

  Hvordan vil tyrkerne stille sig, hvis Assad belønner de syriske kurdere, ved at give dem delvist selvstyre?
  Og, hvordan vil NATO reagere på Tyrkiets givetvis militære reaktion på kurdernes selvstyre?

 16. Af i.NGa.. ø....

  -

  AF TIM BURT ON – 8. DECEMBER 2017 11:49

  Aha.
  JSR er på banen.
  Stråmændene afslører.

 17. Af Tim Burton

  -

  Som sædvanlig slap dine argumenter hurtigt op igen, og så prøver du i stedet – spm sædvanligt – at “få ret” på anden vis…

  Men det er et faktum, at tyrkerne har truet med at gribe militært ind, hvis Assad belønner de syriske kurderes nedkæmpning af Islamisk Stat, ved at give dem delvist selvstyre.

  Det er også et faktum, at NATO-landet Tyrkiets sunni-muslimske regering om ikke andet, så indirekte har både har støttet den sunni-muslimske terrorganisation, Islamisk Stat, og den sunni-muslimske terroorganisation, der tidligere var kendt som Al Nusra.

 18. Af iN.Ga t...

  -

  AF TIM BU RTON – 8. DECEMBER 2017 12:20

  Hvorfor skriver JSR ikke sine løgnhistorier i sit sædvanlige navn?

 19. Af B. Mortensen

  -

  Hr Lemche
  ” opløsningen af historien i skolen var et af hovedpunkterne på den venstresocialistiske del af studenteroprøret i 1968. Kan man så at sige få historien ud af skolen, har man skaffet det klister bort, der holder en nation sammen. Husk på, at de troede på den hellige kommunistiske internationale.
  De lykkedes fint med projektet, således at klistret i stedet blev “fodbold”.

  Man gjorde oprør mod den gamle måde at tolke historie på, ikke selve faget historie.
  Fodbold og underholdning har aldrig været venstrefløjens stærke side da den passivere folk for at gøre oprør eller kræve ændringer i samfundet. Jeg har endnu i vente at finde en venstreorienteret der tror på den professionelle sport eller finder deres løn for værende i orden. Professionel sport er det nye opium som lindre når virkeligheden trænger sig på…..

 20. Af Tim Burton

  -

  Hvorfor skriver du i det hele taget, når du ikke har noget reelt at bidrage med, andet en mobning af andre debatdeltagerere, der rent faktisk argumenterer for deres synspunkter – i skarp modsætning til dig, der primært bruger din energi på mobing?

  Get a life.

  Men det er et faktum, at syrerne endeligt har udsigt til, at kunne vende hjem til sikre forhold og hjælpe med, at genopbygge deres eget land.

  Det burde de og du faktisk være glade for.

 21. Af B. Mortensen

  -

  “side da den passivere folk for ”
  Her skulle stå
  side da den pacificere folk fra
  undskyld

 22. Af i.NGa... z...

  -

  AF TIM BURT ON – 8. DECEMBER 2017 12:31

  na zisten JSR fortsætter med løgnhistorier og stråmænd.
  Det er nok narkomisbruget, som er skyld i at han læser noget som ingen har skrevet.

 23. Af Tim Burton

  -

  Du beskylder gladeligt andre debattører for, at være nazister og zionister på én gang, hvilket er en joke, for du er som bekendt den værste antisemit – dvs- racist -, der deltager i Berlingskes blogdebatter.

  Du har f.eks. gjort en ihærdig og systematisk indsats for, at få Lemche, der er en værdifuld debattør, i skarp modstæning til dig, til at forlade Berlingskes blogdebatter, ved at udsæte ham for decideret, antisemitisk hetz.

  Det er trist, at en gammel, venstreradikal jødehader som dig, ikke har noget bedre, at bruge sin sidste tid på, end at lukke gift ud, men dine gifigheder preller af på mig, som vand på en gås.

  Og hermed er det slut med, at lege med dig for idag…

 24. Af Eli Taylor

  -

  TB,

  Det er beviseligt at fascisterne som NPL, Uffe, kim olsen og axel eriksen i Høng, kun har en interesse…Nemlig at lefle for yankee..De er naturligvis alle v-kræmmere også.. De ville sælge deres bedstemor, hvis der var en krone i det for dem.

 25. Af Orla øffe Guud

  -

  Socialismen skal indføres. Kan i høre fremtidens nationale og det røde flag der stolt basker i luften, i den fremtidige gyldne morgencry? Hvor arbejderne er glade og tilfredse med alt, og uffes fascisme i DK endelig er besejret, og de er sat i fængsel?

 26. Af iNg.a... Q....

  -

  AF TIM BU RTON – 8. DECEMBER 2017 13:02

  nazis ten, løgnhalsen og zionisten JSR er rigtigt oppe at køre idag.
  Fejrer han at israel har myrdet nogle børn?

 27. Af Kim Olsen

  -

  Det er naturligvis Hassan, som nu skriver under pseudonymet Yrsa og Inga.
  Eli er helt åbentlyst antisemitten søren sen.

  De er begge nogle injurierende, hadefulde, småtbegavede debatsabotører uden indhold i deres lusede marginaliserede liv.

 28. Af Øffe Ellemås Jensen

  -

  Orla,

  Nej, vi skal have fascime og dannebrog skal udskiftes med et sort flag, der blafrer i nattens mulm og mørke, til de mørke toner af Wagner. Det skal tilbedes flere gange dagligt af alle i landet. Det skal være mødepunkt for tilbedelse af kapitalismen, og ytringsfriheden fjernes i alle aviser mv. DR nedlægges, og erstattes med B.tv…

 29. Af Tim Burton

  -

  Det kniber åbenbart i dén grad med selverkendelsen, Søren.

  For det er jo dig, der er en led jødehader, der udsætter jødiske debatdeltagere, som f.eks. Lemche for grov antisemitisk hetz, for at mobbe ham væk fra deatten – ikke mig…

 30. Af iR.ma.... v....

  -

  Så er pædoK im Olse n på banen med ra cistisk intimidering.

 31. Af Eli Taylor

  -

  Naturligvis ingen tilfældighed at PsykoKIM er her, minutter efter at have brugt sine synonymer Orla og Burton…

 32. Af eV.a,.... pe.....

  -

  pæ doKi m Ols en lever fortsat i den vildfarelse, at han kan chikanere nogle kommentatorer væk.
  Med racisti ske øgenavne og lignende.
  Han er en ynkelig og hadefuld lille mandsling.

Kommentarer er lukket.