Til lykke, Finland!

Af Uffe Ellemann 56

I dag fylder Finland 100 år. En ung stat, men en gammel nation. Med dybe historiske og kulturelle rødder: Kalevala, Sven Duva … Og en dramatisk historie: Først en blodig borgerkrig, som gav splittelse langt op i nyere tid. Derpå vinterkrigen og opfølgningskrigen mod den sovjetiske overmagt, som finnernes ”sisu” holdt stand imod. Og så en årrækkes forsigtig udenrigspolitik i skyggen af den store nabo, indtil Finland endelig for et kvart århundrede siden kunne træde fuldt og helt ind i det internationale samarbejde, mest markant gennem medlemskabet af EU, hvor Finland i dag er det eneste nordiske land, som deltager helt og fuldt – uden de selvpålagte forbehold og undtagelser, som plager svenskere og især danskere.

Det er svært ikke at beundre finnerne, både for deres historie, og for hvad Finland er blevet til. Efter store tilbageslag i kølvandet på Ruslands økonomiske kriser og den internationale finanskrise er finsk økonomi igen inde i en stærk udvikling, og som medlem af Eurogruppen i EU har Finland en stærk stemme i tilrettelæggelsen af den europæiske udvikling. Der står respekt om Finland.

Det gør der også, når man ser på finsk forsvar. Finland har ligesom Sverige valgt at stå udenfor NATO, men begge lande deltager efterhånden i stort set alle militære øvelser i regionen. Finland har bevaret et stærkt territorialt forsvar, mens lande som Danmark og Sverige har haft travlt med at indkassere ”fredsdividenden”. (Sverige er nu – skal det retfærdigvis tilføjes – gået i gang med at rette op på den fejltagelse, mens Danmark kommer haltende bagefter). Det finske forsvar bygger på en meningsfuld værnepligt og en stærk reserve, som med kort varsel er i stand til at mønstre en bevæbnet styrke, som er større end det samlede tyske forsvar. (Finlands befolkning er mindre end en tiendedel af Tysklands…). Finland har lært af historien.

Finlands betydning blev for et par måneder siden demonstreret ved, at det første “center of exellence”, som er oprettet af NATO og EU i fællesskab, blev åbnet i Helsingfors. Her forskes der i den “hybride krigsførelse”, som er den nye trussel, ikke mindst i Østersøregionen. (Danmark er – naturligvis og beklageligvis – ikke med…).

Vi kan takke Finland for, at det håbløst optimistiske Nordek-projekt – et nordisk økonomisk samarbejde som modpol til den bredere europæiske integration – strandede tilbage i 1970. Hvis det var blevet til virkelighed dengang, kunne det have forsinket dansk deltagelse i EF/EU. Og se blot hvad Finland har fået ud af sit EU-medlemskab, da der først blev løst op for båndene.

I dag er Finland en rollemodel for de øvrige nordiske lande, både når det gælder det europæiske engagement og når det gælder viljen til at stille et troværdigt forsvar på benene. Det er ikke mange år siden, mange hånligt talte om ”finlandisering” som en betegnelse på en krybende udenrigspolitik. Det gør ingen i dag.

Onneen, Suomi!

56 kommentarer RSS

 1. Af Sanne Wolbak

  -

  De finske koneløb burde meldes til #metoo-kampagnen, for de er jo en symbolsk videreførelse af den arkaiske, finske skik med, at bortføre unge kvinder og tvinge dem til ægteskab.

 2. Af Flemming Lau

  -

  Ja det er forskellen på det hedengangne Pravda og Berlingske. I Berlingske får alle lov til at ytre sig, når man støtter avisen økonomisk.

 3. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “I dag fylder Finland 100 år. En ung stat, men en gammel nation.”

  Finland er ikke en gammel nation, men et gammelt folk. Fra middelalderen til Napoleonskrigenes tid var Finland en integreret del af Sverige, næste som Norges forhold til Danmark. Det er de historiske kendsgerninger.
  Indtil den russiske revolution kunne finnerne lige svinge sig op til at være et “storhertugdømme”; oven i købet efterfulgt af en borgerkrig.
  Alligevel har finske enkeltpersoner kunnet gøre sig gældende igennem tiderne, især i Sverige.

 4. Af niels peter lemche

  -

  Finland er en ung stat og en gammel nation, fordi stat og nation ikke er det samme. Så meget burde selv en Svend Jensen have lært.

  Finland var en del af det svenske kongerige, ligesom Norge var en del af det danske dobbeltmonarki. Men man skal ikke have været længe i Finland, før man indser, at det med svenskerne, det er noget de ikke rigtig ønsker at mindes.

  Sjovt nok har mange finnere et mere afslappet forhold til russerne, og de glemmer ikke statuen af den egentlige grundlægger af Helsingfors foran universitetet.

  På et tidspunkt bliver de medlem af NATO. Det er der ikke megen tvivl om, og så er det sidste forbehold faldet bort mht. svenskernes tøven. Det er det sædvanlige med Putin. Hans bidrag til samlingen af Vest- og Centraleuropa har været kolossalt. Gad i øvrigt vide, hvordan han har det i disse dage, hvor hans atleter er forment adgang til vinterolympiaden? Han tør jo ikke sige noget, for så kan han risikere at miste fodbold VM til næste sommer.

 5. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Putin har alvorligere problemer. Det kunne jo være, at hans legion ikke var så glad for at blive til hakkekød.

 6. Af Poul Gottlieb Jacobsen

  -

  UEJ, godt at De tager dette emne op og ja hvor herrer bevares nogle svar De faar paa den paene og raedelige udlaegning af hvor meget fremskridt i Finland. Glem saa heller ikke at Finske boern er nogle af dem der klare sig bedst i test paa forskellige skolenievour (sic) og ligger i toppen af de fleste uddannelser og forskning. Godt gaaet for et lille land mod Nord.
  At Danmark er saa naerige og at man ikke kan stole paa jer i internationale sammenligne, NATO, hvor I ikke vil betale for jeres eget forsvar, og luskende skriver under paa noget som I ikke lever op til, ja meget trist. Haaber at i 2018 hvis de fleste lande ikke betaler deres 2% af BNP, til forsvaret som bekraeftet i NATO, at vi/USA saa laver det klart at vi IKKE vil overholde Para. 5 i NATO forsvarets regler, og lade jer sejle i egen soe, hvis/naar Putin rykker vest over.

 7. Af j..... hAn....

  -

  Finland var før Anden Verdenskrig fascistisk.
  Og en tæt allieret af nazityskland.
  I tilfælde af en krig ville Leninggrad være truet af nazityskland og Finland.
  Derfor kom vinterkrigen.
  Mange af de danske finlands frivillige endte i frikorps danmark.

 8. Af Gert Hansen

  -

  Der er ingen grænser for nogles historiske uvidenhed, og deres lyst til at offentliggøre den.

  Finland var ikke fascistisk under 2. Verdenskrig. Finland kæmpede udelukkende mod et kommunistisk Sovjetunionen, hvortil man desværre fik en uheldig støtte i Nazi Tyskland.

  På samme måde som visse muslimske mænd i Bosnien indgik i Waffen SS’s Hansard Division, for at kæmpe mod det ateistiske Sovjet. Eller stormuftien af Jerusalem, der i øvrigt var behjælpelig med rekrutteringen af bosniske muslimer til divisionen, der i begyndelsen af krigen besøgte Hitler, og så frem til Hitlers hjælp til en ‘Endlösung’ i Palæstina overfor jøderne.

  Sådan er der så meget.

 9. Af Tapio Forsgren

  -

  Svar på AF J….. -6,december 2017 17:22

  Tyvärr skriver jag inte på danska.Jag talar nog något efter krigstiden som finnebarn i Danmark.Hos en familj som jag började betrakta som min egen familj med en stor mängd underbara människor. Jag trodde att alla danskar går i skola och får undervisning i Historia. Det “mög” som Af leverar om ett fascistiskt Finland på 1930-talet berättar om bristande kunskaper.Finland styrdes helt demokratiskt med en folkvald riksdag,Det stämmer ett det fanns ett tyskvänligt parti IKL som upplöstes under kriget.Det stämmer också att vi fick köpa vapen från Tyskland – annars hade Finland aldrig klarat kriget mot Ryssland.Jag vill påminna att finska trupper måste driva ut tyska trupper ( ca 200.000 soldater) från Lappland som tyska trupper totalt förstörde.Vi hade aldrig någon pakt med Hitler tyskland.Kanske Af vet att
  Danmark fungerade under kriget som Wehrmacht s “Kökken”. Ber dig först bekanta dig med fakta förrän du börjar kommentera saker och ting. Vinterkriget och fortsättningskriget är inte samma sak. Marskalk Mannerheim meddelade officiellt bl a att Finland aldrig kommer att angripa Leningrad då tyska armen belägrade Leningrad.Min vän – läs historia!

 10. Af niels peter lemche

  -

  Gert Hansen og Tapio Forsgren,

  Desværre kommer de udtalelser ikke på grund af uvidenhed. Det er de for dumme til. De har helt klart et helt andet formål, at svine blogskriveren til. Det er den sædvanlige bande med det sædvanlige indhold.

  Og så lige det udfald mod de finlandsfrivillige: Ja, det er rigtigt, at nogle af dem senere kæmpede på østfronten, men ikke så meget, fordi de var fascister, som fordi de ville betale russerne tilbage. Andre var kloge nok til at holde sig på lang afstand, f.eks. min forgænger professor Svend Holm-Nielsen (“Araber-Svend”), og var der noget Svend aldrig var, så var det fascist. Han var nærmest det modsatte.

  Men for troldene gælder det bare om at gøre sig bemærket.

 11. Af j... h...

  -

  Finlands alliance med nazityskland er åbenbart et ømt punkt for den yderste højrefløj.
  Det må også være svært, hvis man har været underlagt historie forfalskning hele livet.
  Finland var gennemsyret af fascisme før Anden Verdenskrig.
  De danske finlands frivillige var nyttige idioter for nazityskland.
  Hvad angår den danske nederdrægtighed.
  De frivillige fra Finland blev modtaget som helte, da de vendte hjem.
  De frivillige som kæmpede for demokrati i Spanien fik fængselsdomme, da de kom hjem.
  Men professorens hang til historie fusk er jo velkendt.

 12. Af Gert Hansen

  -

  Niels Peter Lemche:

  ‘Men for troldene gælder det bare om at gøre sig bemærket.’

  Jeg er bange for at det er meget værre. De arbejder helt bevidst i et forsøg på historieforfalskning, og da alment kendskab til historie er ikke hvad det har været i Danmark, dertil har man i fem årtier ført en helt bevidst politik fra magthavernes side, så kan svage sjæle tænkes at hoppe på deres forfalskninger. ‘Sjovt’ nok er det de samme der er apologeter for islam, og aldrig undlader at udgyde deres had mod Danmark og danskere. Kun i sjældne tilfælde bruger jeg tid på at skimme deres udgydelser, eller tid på at kommentere dem. Det er for lang ude. Nuvel, noget sådant må man finde sig i, i et land med ytringsfrihed, og så længe de ikke får magt som de har agt, går det nok.

 13. Af j.... h....

  -

  Fra 1945 til ca. 1980 forfalskede højrefløjen historien så den passede ind i deres verdensbillede.
  Siden 1980 er der kommet mange uafhængige, kritiske og sobre historikere.
  Således at højrefløjens historieforfalskning ikke længere står alene.
  Det piner åbenlyst højrefløjen, Ser man på denne blog.

 14. Af Viivi Vepsä

  -

  Tusind tak, Uffe! Som en herboende finne er jeg glad for at nogen i dette gamle kongerig huskede vores første 100 års dag! Kiitos!

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er – Af j…. h…. (Jens Hansens lirekasse) vel ret irrelevant at forholde sig til !

 16. Af j... h...

  -

  De højreekstremistiske trolls lirekasse på denne blog er irrelevant.
  Deres “historieforståelse” er på vej til historiens mødding.

 17. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er de moderne notorisk største historie forfalskere vel at finde i det tidlige Sovjetunionen, Maos Kina og andre kommunistiske galeanstalter. Der var forfalskning af stort set ALT nærmest et MUST for at få “gøgereden” til at hænge sammen !

 18. Af Flemming Lau

  -

  For totalitære kræfter vil modstandere altid være fascister. undermennesker eller vantro der skal tilintetgøres!

  Adolf smuttede ud af verdenssamfund et før han blev smidt ud.

  Stalin blev smidt ud af verdenssamfundet efter hans erobrings togt mod Finland.

  Kina, Sovjet og Nord Korea var ikke medlem af verdenssamfundet FN da NordKorea angreb SydKorea 25 juni 1950.

  Hvordan så FN så ud da OIC vedtog at den totalitære Sharia lov var muslimernes menneskerettigheder…? Dårligt..! UN står for United Notting!

 19. Af j.... h...

  -

  Et stort tillykke til Finland.
  Fordi det har været et af Europas mest fredelige lande siden Anden Verdenskrig.
  Finland mistede et stort landområde på grund af alliancen med nazityskland.
  For at beskytte Leningrad erobrede Sovjet et stort område fra Finland.

 20. Af peter kocsis

  -

  Gert Hansen: “På samme måde som visse muslimske mænd i Bosnien indgik i Waffen SS’s Hansard Division, for at kæmpe mod det ateistiske Sovjet.”

  Din historiske viden er ikke særligt imponerende, og din forsøg på at propagandistisk at gøre oprettelsen af hansard divisionen ti l et spørgsmål om islam contra ateisme er direkte idiotisk.
  Fakta er, at tyskerne blen nødt til at opløse divisionen efter kort tid,netop af den grund at den nægtede at kæmpe udenfor Bosnien ,hvor der ikke var en eneste russer.
  Divisionen blev udelukkende oprettet som selvforsvar imod serbiske og kroatiske terrorbander, som også dengang myrdede løs på bosniske civile muslimer.

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt fra punktet “Vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites”:

  ” indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne, bliver fremover slettet”

  Et simpelt spørgsmål, hvordan behandles “navnet” . . . . Af j…. h… efter den simple regel?

 22. Af Flemming Lau

  -

  Peter Kocsis.

  Er det Titos partisaner du benævner som terror bander…?

 23. Af Tapio Forsgren

  -

  Jag undrar varifrån Af j… H hämtar sina kunskaper.Under krigen mot Sovjet brukade ryssarna skicka en massa propaganda mot Finland. En dam blev mycket berömd i detta sammanhang.Hon kallades i Finland för “Moskovan Tiltu” dvs ” Tiltu fra Moskva” . Af j börjar såsmåningom likna henne med historiska förvrängningar, tyvärr. Man bör nog hålla sig till sanningen.Finland miste Karelen efter det sk vinterkriget som började den sista november 1939 och slutade 1940 i mars.Danska trupper hann aldrig deltaga i kriget med ett litet undantag dvs några danska piloter av vilka 5 stupade. I fortsättningskriget som började sommaren 1941 deltog endast 205 danska soldater.De kom till Finland först i mitten av 1942. Av dessa danskar stupade ett tjugotal ( ca 20).Finland hade ingen allians med Tyskland då vinterkriget började genom det ryska anfallet mot Finland.Detta bekräftades av Nationernas förbund . Sovjetunionen blev utkastad (smidt ud) från NF.( Blanda nu inte för Guds skull med FN)Efter vinterkriget förlorade Finland Karelen. Under vinterkriget bildade Sovjet en Quisling-regering i Petroskoi under ledning av Otto Ville Kuusinen som hade flytt till Sovjet efter inbördeskriget 1918. Han inbillade Stalin att Finlands folk tar med öppna
  armar emot Sovjet armen.Så gick det inte. Angående fortsättningskriget är det någorlunda rätt att vi finländare önskade få tillbaka Karelen Det stämmer. Därför svarade vi mot ryska angrepp . Har Af j…H aldrig hört om Ribbentrop – Molotov – pakten som bl a beslöt att Baltiska staterna och Finland hör till Sovjetunionen?
  Tack för lyckönskningarna som vi nog inte behöver från en total analfabet.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Kommunisterne var ligeglade da Danmark blev besat af Adolf’s tropper i 1940. Da var det borgerlige og socialdemokratiske kræfter der stod bag Churchill gruppen, Dansk Samling og Ringen. Kommunisterne kom først med i kampen i ’42 da Adolf angreb Stalin i Juli ’41!

 25. Af Flemming Lau

  -

  Taipo Foragten.

  Mange danskere deltog i Vinterkrigen 1939-40!

  Blandt andet kaptajn Emil Victor Shou Lassen.
  Anerkendelse:

  -Den finske løveorden.
  -Det finske frihedskors.
  -Den finske mindemedalje.

 26. Af Flemming Lau

  -

  Forsgren! Sorry!

 27. Af Trump is wonderfull

  -

  test..

 28. Af j.... h....

  -

  AF TAPIO FORSGREN – 7. DECEMBER 2017 7:12

  No. Shame on you.
  Du forsvarer Finlands alliance med nazityskland.
  En alliance som gjorde vinterkrigen uundgåelig.
  Og som medførte store tab af landområder for Finland.

 29. Af Tapio Forsgren

  -

  J…. H….
  Du tycks ju inte veta överhuvudtaget något om historiens förlopp.Förstår du ens svenska? Jag kan byta språket till engelska, tyska eller franska och dålig spanska.Det är ju omöjligt att föra en vettig diskussion.Mina släktingar i Danmark känner bra till förhållandena i Finland.Borde du ta privatlektioner historia?

 30. Af Tapio Forsgren

  -

  Flemming Lau !

  Jag underskattar inte danska frivilligas insats.Det är bara ett faktum att danska frivilliga aldrig hann deltaga i vinterkriget med undantag av några få.Däremot var den danska ambulansen en viktig hjälp under vinterkriget. Fortsättningskriget är sedan en helt annan opera. En av läkarna i den danska ambulansen ?( Barner-Rasmussen) stannade i Finland och gifte sig här. Barnen lever i Finland.
  Hilsener og God Jul!

 31. Af Helge Olsen

  -

  Uffe Ellemann går let hen over, at den såkaldte “opfølgningskrig” i virkeligheden handlede om, at Finland efter Operation Barbarossa 1941 meldte sig som Nazitysklands allierede i krigen mod Sovjetunionen. Målet var at generobre de områder som gik tab ved vinterkrigens slutning, og gerne mere til.

  Da det i 1943-44 blev klart, at Tysklands krig mod Sovjetunionen var ved at være tabt, henvendte den finske regering sig til Kreml og bad om en fredsløsning. Den fik de, mod at afstå yderligere et par områder i forhold til fredsslutningen efter vinterkrigen.

 32. Af niels peter lemche

  -

  TAPIO FORSGREN , lad nu trolden være. Vi er mange, der har forsøgt os med ham. Han er totalt argumentresistent. Så det er spild af tid at forsøge at få ham til at forstå noget som helst.

 33. Af Gert Hansen

  -

  Tapio Forsgren:

  Bekræfter hvad Lemche skriver til dig. Der findes et par trolde på denne blog, som det er aldeles håbløst at argumentere med, og hvis eneste opgave det er, at sabotere enhver rationel debat med yderst begrænsede, ofte fejlagtige, argumenter. Dem lærer man hurtigt at kende, og ikke at spilde tid på.

 34. Af Finn Bjerrehave

  -

  Har alle selv Uffe glemt at WC erklærede krig mod Finland, netop fordi samarbejde med Hitler ikke ville stoppe, og nu spørgsmålet som jeg ikke kender, hvornår sluttede England den erklærede krig mod Finland ?
  Winston Churchill ww2 Finn Vig

 35. Af niels peter lemche

  -

  FINN BJERREHAVE, der ser ud til, at du og andre villehave glæde af at læse Markku Ruotsila, Churchill and Finland: A Study in Anticommunism and Geopolitics, Routledge, LOndon, 2012. Du kan finde en anmeldelse af den her:

  http://www.e-ir.info/2013/06/07/review-churchill-and-finland/

  Churchills krigserklæring fra december 1942 mod Finland var dikteret af Stalin (kom først et halvt år efter, at Finland gik ind i krigen mod Sovjetunionen). Naturligvis ophørte denne krigstilstand, som vist kun var på papiret, med den finsk-russiske våbenhvile i september 1944.

 36. Af Gert Hansen

  -

  Finn Bjerrehave:

  Finland sluttede en våbenhvile med Rusland og England den 19.9.1944. Den endelige fredsaftale blev undertegnet i Paris den 10.2.1947.

  England erklærede krig mod Finland efter at de var blevet allierede med Rusland i 1941, og grundet Finlands aggression mod Rusland i forbindelse med Tysklands overfald på Rusland. Bortset fra Englands mislykkede forsøg på at støtte Rusland ved raidet på Petsamo den 31.7.1941, mener jeg ikke der var andre direkte krigshandlinger mellem Finland og England. Finland lå jo også langt inde i den russiske sfære, og helt uden for engelsk rækkevidde.

  At Winston Churchill imidlertid var en stor beundrer af Finland, er der ingen tvivl om. W.C. udtalte den 20.1.1940 i en radiotale:

  ‘Only Finland – suberp, nay sublime – in the jasw of peril – Finland shows what free men can do. The service rendered by Finland to mankind is magnificent. They have exposed for all the world to see, the military incapacity of the Red Air Force. Many illusions about Soviet Russia have been dispelled in these few fierce weeks of fighting in the Arctic Circle.

  I sine krigserindringer udtaler WC bl.a.: ‘I symppathised ardently with the Finns and supported all proposals for aid…’ Det var i 1940, så den senere engelske krigserklæring i 1941 skyldtes alene Finlands handlinger mod den engelske allierede Rusland, og Finlands militære samarbejde med Tyskland. Som Finland i øvrigt også kom på krigsfod med i den såkaldte Lapland War i slutningen af 1944. Det må siges, at Finland havde en særdeles turbulent tilværelse under 2. Verdenskrig.

 37. Af eg.o.n.. p...

  -

  AF TAPIO FOR SGREN – 7. DECEMBER 2017 7:49

  Så er det jo mærkeligt, at du ikke kender dit eget lands historie.
  Herunder Finlands alliance med hitler.
  Hvad har det i øvrigt med sprog at gøre.
  Når personer begynder med den slags snot, så ved man at de intet aner om, hvad de taler om.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Taipo Forsgren,
  Kender man bare lidt til vinter krigen, ved man at Finland ikke havde nogen alliance med Adolf 1939-1940. Det aggresive Sovjet havde jo lige delt Polen med nazityskland. Jo Stalin og Hitler var fine venner på det tidspunkt. Det så man i Danmark i 1940. Fra kommunistisk side sad man bare på hænderne, med en larmende tavshed!

  Iøvrigt skal Finland være hjerteligt velkomne i NATO .

 39. Af Per Torbensen

  -

  Ja et stort til lykke til Finland eller Soumi ,et sejt folkefærd matret a f historiens vinde,især af Sverige og Kejserrusland og Sovjet.
  Men Uffe Ellerman Jensen tag ikke fejl igen-Finland er 100 procent for EU -men orienterer sig også mod Rusland og Kina ,de vil selv bestemme og Nato medlemskab bliver det næppe til-fordi Finland trods krige stadig forstår og beundrer og respekterer Deres store nabo mod Øst,som trods alt gav dem selvstændighed og frihed,hvor de historiske vinde trods alt endte lykkelig for det dejlige Finland som længe leve må.

 40. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tak til NPL samt Gert Hansen for orientering ang. WC og senere Englands fredsslutning med Finland.
  Tillykke Finland 100 spændende år. Finn Vig

 41. Af B. Mortensen

  -

  https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQtbWwjPnXAhWEYJoKHUAGA8cQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Fkultur%2Fboger%2Fart5574328%2FForfatter-%25C2%25BBDet-st%25C3%25B8rste-tabu-er-de-finske-kvinders-forhold-til-de-tyske-soldater%25C2%25AB&usg=AOvVaw3kI76EvSNTolJb6fWxwfUn

  Man kan stille sig selv et spørgsmål, hvorfor har så mange børn i Finland Tyske slægtninge?
  Finland destruerede næsten alle dokumenter vedrørende krigen efter 45, så mange informationer er gået tabt.

 42. Af jens larsen

  -

  Ikke meget tvivl om at uffe er senil og burde være på et plejehjem nu?

  Hvad lavede hans forældre under anden verdenskrig? Se SS.

 43. Af jens larsen

  -

  Uffe du skal på plejehjem. Læg dig nu til at dø, så vi Danskere kan komme videre ud af dine amerikanske klør. Du er senil.

 44. Af Per Kristensen

  -

  Satans, her gik jeg naive fjols og troede at Uffe nar røv, var død sammen med MareRitt
  Suk Suk

 45. Af Orla Guude

  -

  Alle tror, at vikingerne på en ekspedition opdagede Vinland, da vikingerne selv mente, at deres sejlkurs var mod vest. Imidlertid var hele besætningen på vikingeskibet kanonfulde (selv om kanonen endnu ikke var opfundet) af mjød blandet med rød fluesvamp.
  Derfor opdagede de ikke, at de i stedet var sejlet mod øst, hvor de opdagede Finland. I deres rapport om ekspeditionen skrev de ‘Vinland’, men folk dengang udtalte V som et tysk V, altså bogstavet F.
  Således blev Finland (Vinland) opdaget af danske vikinger i et herrens år. Nato var endnu ikke opfundet, så (V)Finland var ikke medlem.

 46. Af niels peter lemche

  -

  GERT HANSEN, opløsningen af historien i skolen var et af hovedpunkterne på den venstresocialistiske del af studenteroprøret i 1968. Kan man så at sige få historien ud af skolen, har man skaffet det klister bort, der holder en nation sammen. Husk på, at de troede på den hellige kommunistiske internationale.

  De lykkedes fint med projektet, således at klistret i stedet blev “fodbold”.

 47. Af y.Rsa.. W......

  -

  AF TIM BURTON – 8. DECEMBER 2017 11:02

  Tyskland blev genopbygget ved Marshall hjælp.
  Noget som også Danmark modtog.
  Betingelsen for denne hjælp var naturligvis, at modtagerne måtte underkaste sig USA/NATO.
  Når man ydmygt modtager fattighjælp, så må man naturligvis stå til rådighed.

 48. Af Tim Burton

  -

  Du har ret travlt med at melde Syrien ind i NATO, og travlt med – som sædvanligt – at undergrave danske interesser, hvis du tror, du kan.

  Men dét har meget lange udsigter, for det kræver jo, at et flertal af syrerne er demokratisk orienterede, og gerne vil være medlem af NATO.
  Meget tyder faktisk på, at syrerne ville genvælge Assad, for det er jo hans tilhængere, der er blevet i landet, og det er mildest talt usandsynligt, at Assad har den store tillid til NATO.

  Syrerne har jo set, hvordan NATO har svigtet det lille NATO-land, Cypern, der er delvist besat af et andet NATO-land, Tyrkiet.

  Hvordan vil tyrkerne stille sig, hvis Assad belønner de syriske kurdere, ved at give dem delvist selvstyre?
  Og, hvordan vil NATO reagere på Tyrkiets givetvis militære reaktion på kurdernes selvstyre?

 49. Af i.NGa.. ø....

  -

  AF TIM BURT ON – 8. DECEMBER 2017 11:49

  Aha.
  JSR er på banen.
  Stråmændene afslører.

 50. Af Tim Burton

  -

  Som sædvanlig slap dine argumenter hurtigt op igen, og så prøver du i stedet – spm sædvanligt – at “få ret” på anden vis…

  Men det er et faktum, at tyrkerne har truet med at gribe militært ind, hvis Assad belønner de syriske kurderes nedkæmpning af Islamisk Stat, ved at give dem delvist selvstyre.

  Det er også et faktum, at NATO-landet Tyrkiets sunni-muslimske regering om ikke andet, så indirekte har både har støttet den sunni-muslimske terrorganisation, Islamisk Stat, og den sunni-muslimske terroorganisation, der tidligere var kendt som Al Nusra.

Kommentarer er lukket.