Verden er af lave

Af Uffe Ellemann 119

Hvis man er træt af alle de negative historier om præsident Trump, som kolporteres af amerikansk og europæisk presse, så kan man gå til hestens egen mund – ved at abonnere på præsidentens helt private twitter-konto: @realDonaldTrump. Den er skrevet af ham selv i de tidlige morgentimer, hvor han reagerer på det verdensbillede, han danner sig ved at have flere tv-kanaler kørende med Fox News og lignende…

Hans tweets er skræmmende læsning. Sprogtonen er vulgær, og synspunkterne ofte så outrerede, at man fristes til at tro, at ondsindede hackere har erobret præsidentens kanal til omverdenen. Men desværre: Det er the real stuff… Og i amerikansk presse har man moret sig med at opgøre, hvor mange usandheder, der på den måde er sat i omløb.

De mange udgydelser tegner et billede af et USA, som slet ikke svarer til det, jeg er vokset op med. Jeg har aldrig rynket på næsen af det hæderkronede begreb ”american exceptionalism”. Men med Donald Trump i Det Hvide Hus har begrebet fået en ny klang.

Ronald Reagan yndede at krydre sine store taler med henvisninger til ”The Shining City on the Hill” – et bibelsk billede, han havde hentet fra puritaneren John Winthrop, en af de første pilgrimmes ledere, der beskrev det Amerika, han håbede på at kunne være med til at skabe. I sin afskedstale fra Det Ovale Værelse i november 1989 brugte Reagan igen billedet af ”den skinnende by på bjerget”, der i hans vision var det fyrtårn, som ledte alle frihedselskende mennesker på vej, og hvis døre var åbne for alle, som ønskede at leve i frihed.

Find talen på YouTube, og bliv mindet om, at der er et andet Amerika end det vulgære ”America First”, som Trumpisterne udbasunerer.

I disse dage kommer der hele tiden nye historier om Trump-regimet med udgangspunkt i den skandalebog, der ser ud til at blive årtiets bestseller i USA – ”Fire and Fury” – hvor det ene oplag efter det andet rives ud af boghandlerne, og hvor Nettet flyder over med piratkopier. En frygtelig gang snask at læse – helt på linje med præsidentens egne udgydelser. Og selv om man holder sig for næsen, og nægter at tro på alt det, der står i bogen – så er præsidentens egne reaktioner og udgydelser endnu mere skræmmende som dokumentation for den form for ”exceptionalisme”, der ikke har til huse i en ”shining city”…

Hvis man skal trøste sig med, at intet i denne verden er så galt, at det ikke er godt for noget, så har det Trump’ske præsidentskab mindet os europæere om, hvor vigtigt amerikansk lederskab er for den globale stabilitet – samt at vi ikke uden videre kan tage den amerikanske sikkerhedsgaranti som en given ting. I årevis har vi diskuteret byrdefordelingen i den atlantiske alliance, uden at det har rokket væsentligt ved europæernes vilje til at øge deres bidrag til egen sikkerhed. Det er heldigvis bragt i skred, især i Østersøregionen, hvor Danmark efterhånden er det eneste land, som ikke for længst har reageret på den nye sikkerhedspolitiske virkelighed med at afsætte flere midler til det fælles forsvar.

I disse dage, hvor danske soldater tager til Estland på den vigtigste mission for dansk forsvar i det sidste halve århundrede, er der grund til at minde om denne virkelighed – og de krav, den stiller til os. Krav, som endnu ikke er indløst. Men som forstærkes af usikkerheden omkring USA’s politiske lederskab.

Vi skal dog også huske på, at der er et andet USA – selv om det har vanskeligt ved at komme til orde overfor den Trump’ske flodbølge. Der er i den amerikanske kongres politikere i begge lejre, som stadig hylder de begreber, der gjorde USA ”stort”. Og der er i USA’s forsvar ledere, som lever op til soldatens fornemste opgave: At handle så professionelt, at man undgår krig.

Men – som det er udtrykt af en tidligere amerikansk efterretningschef – den største trussel mod USA’s sikker sidder i Det Hvide Hus.

Den vigtigste begivenhed på den globale scene i det sidste år har været, at USA på en række områder trak sig ud af sin rolle som global leder. Handelsaftaler er skrottet, klimaaftaler hældt ned ad brættet og alliancer svækket.

Der er desværre ikke meget som tyder på, at det bliver anderledes i år. Og mens manden i Det Hvide Hus har travlt med at trække USA ud af globale forpligtelser, er andre i fuld gang med at udfylde det opståede vakuum, først og fremmest det fremstormende Kina med Putins Rusland i hælene. Demokratierne er truet. Verden er af lave..

119 kommentarer RSS

 1. Af lisbeeeth søøøøreeensen

  -

  Den russiske gratis gasline- Nr. 2 her og ikke nr. 1- over Dansk territorium som truer vores natur, er til grin. Utroligt at den blåregering støtter projekter anden gang som første gang?

  Andre lande ville have krævet betaling? De får vel deres i brune konvuletter personligt , som da de frasolgte vores Grønland under v.k.o?

 2. Af lisbeeeth søøøøreeensen

  -

  Den russi.ske gr.atis gasl.ine- Nr. 2 her og ikke nr. 1- over D.ansk te.rritorium som truer vores natur, er til gr.in. Utroligt at den b.låre.gering støtter projektet anden gang som første gang , mod os Danskeres interesser?

  Andre lande ville have krævet betaling? De får vel deres i br.une konvul.etter personli.gt , som da de fraso.lgte vores Grø.nland under v.k…o?

  Hvor er den borgerl….ige interesse for F…OLKET?

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  Så kom LISBEEETH SØØØØREEENSEN på banen igen – og bloggen endte vanen tro i (hendes?) bodegasnak!

 4. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Verden er af lave” – så vil jeg en dag (for sjov) forsøge at oprette et abonnement hos Berlingske med navnet . . . lisbeeeth søøøøreeensen. Det vil faktisk ikke undre mig et øjeblik, hvis stadset accepteres. Tilsyneladende er almen IT viden og sikkerhed et sted på Månen hos Berlingske. Jesus Christ – det er så langt ude i hegnet – man tror, det er løgn !

 5. Af Bjørn Sørensen

  -

  Trump er New Yorker og taler deres frimodige sprog, hvor en spade er en spade.
  Bortset fra det siger han hvad folk allerede ved, problemet er at de politisk korrekte ikke tåler sandheden, fordi de skabte sumpen med deres neoliberale pladderhumanistiske meninger, som er årsagen til den vestlige verdens forfald.
  Europæerne og mange andre må se at komme til lommerne for USA har ikke længere den økonomiske magt, hvilket heller ikke er ukendt eftersom den almindelige amerikaner længe har været utilfreds med at europæerne ikke betaler deres andel af forsvarsudgifterne.
  Det har Trump indset og vil gøre noget ved her og nu, hvorfor han siger som tingene er.
  Vi ved at Haiti og adskillige afrikanske lande er ”lorte lande”, det er jo ingen nyhed, men vesten har understøttet mange af dem til ingen nytte, og støtten er forsvundet i korruption.
  De sidste 70 års politik har skabt den situation vi er i, og i halvdelen af tiden har det været indlysende at den har fejlet og ikke har været i stand til at løse de selvskabte problemer, og man kan ikke i det uendelige udsætte og benægte problemerne og tro at de løser sig selv, for det er der absolut intet der tyder på.
  Sidst vi havde enden på en epoke rullede hovederne i Frankrig. Er det det vi vil have?
  Den brede befolkning forstår hvad Trump siger, men den akademiske verden er åbenbart så ideologisk forstenet at de ikke fatter realiteterne.
  Forfordelingen af landets resurser er især kommet eliten til gode, hvorimod store dele af befolkningen er blevet fattigere, og massearbejdsløsheden er udbredt, hvilket ikke i længden er holdbart, da det let kan udvikle sig til revolutionære forhold.
  Så vi skal være glad for en Donald Trump, som siger tingene som de er, hvilket er nødvendigt hvis vi vil løse de selvskabte problemer, for der er nogen der trænger til at blive gennemrystet så de vågner op til realiteterne.

 6. Af LISBETHH SØØRENSEN

  -

  AF LISBETH SØRENSEN – 12. JANUAR 2018 22:18
  Et par indlæg der røg ud, men burde være der…Hvis der mangler et eller 3 lad mig det vide..Og hvis der skulle være et for meget som stadig eksistere også. Mener dog jeg mangler 3-4 stk, plus. ……

  Af Lisbeth sørensen – 11. januar 2018 20:52

  “Man fristes til at tro, at ondsindede hackere har erobret Ellemanns kanal til omverdenen.”

  Velkendt at Russerne, Israelerne og Amerikanerne har trolde fabrikker der i tusindvis af falske debattører spreder deres gylde mod EU…

  Men Eu er naturligvis også en kaptialistisk organisation. Det bedste ville være at EU blot blev et fælles forsvar, men med interne love mht fri bevægelse mv. Og ellers samarbejdet økonomisk når i hvert enkelt lands interesse.
  Af Lisbeth sørensen – 11. januar 2018 20:55

  “Hvad er der i øvrigt galt med Trump Twitter udtalelser? Manden skriver det, han mener! Mere end hvad mange andre politikere gør . . . .”

  Enig mht. bedre med en åben nazist, end en skuffe en af slagsen som Breivik. Når en nazist ikke får lov at ytre sig, først da bliver han-de rigtig farlige. Ihvertfald når han er almindelig borger. Spørgsmålet er når man er blevet Præsident? Og altså har mulighed for virkelig at have indflydelse? Nazister burde nok forbydes adgang til præsidentposten derover ja.

  EU er forsvarsløs indtil vi får et fælles EU atomvåbenforsvar. Amerikanerne-UK er en alliance nu, Russerne en anden, Kina en tredje..Ja selv imod Indien-Pakistan ville vi være forsvarsløse. Hvorfor skulle Frankrig være interesseret i at bruge deres atomvåben for os, hvis de kan redde sig selv? Næh, kun et fælles EU atomforsvar giver mening. Er eneste forsvar i denne verden også. Alle de fly og tanks er borgerlig overførelsesindkomst blot. Ikke sikkerhed.

  Murens fald skete kun på baggrund af Gorby..Deres økonomi var sønderskudt..Deres socialisme ikke ægte…Verden ved bedre næste gang, og kan studere fx. Cuba og fidelito..De endte dog med at få et værre system i Rusland via Putin og Yeltsin. Endnu værre end hvad de havet. Intet demokrati i Rusland. Verdens rekord i døde kritiske journalister fx. Rusland i dag, USA i morgen under Trump.

  Af Lisbeth sørensen – 11. januar 2018 23:11

  “school of the Ameri..cas” , i dag kaldt “Weste.rn Hemisphere Institute for Se.curity Cooperation” Ha Ha…Blev under Reagan en ter..rorskole der fik udklæ.gget et utal af terror..ister og latina.merikanske dik.ta.torer-sol.dater..Heriblandt Rios M.ontt.

  Reagan fordoblet også g.ælden i USA..Hans ska.ttelettelser til de ri.g..este bygget på gæld. Bush fortsætte..Cli.nton fik styr på gæld.en og økonomien. Bush JR. tredoblet den, mindst. .Alt ob.am.as gælds opbygning skete forresten i de første måneder af hans præsident embede, og var B.ush JR. gæld også..

  US har lige forresten opnået den højeste gæld , både privat og statslig i denne uge..Samme tid med at Trump Twitter om hvor godt det går i USA, fordi børsen slår rekord.

  De færreste Trump vælgere der ejere aktier dog? :)

  Af Lisbeth sørensen – 11. januar 2018 22:26

  Ja, Nielson Mandela var på Reagans terrorliste, og uden tvivl også Schluters..Vi husker da alle regeringens opbakning til apartheid da? Danske røde socialister der kæmpet imod apartheid blev tit da kaldt terrorister i Danmark, af regeringsmedlemmerne.

  Reagan støttet fx. også en af de værste diktatorer i latinamerika nogensinde, Rios Montt fra Guatemala..Der dræbte 2oo.ooo plus maya indianere som var forsvarsløse..

  Invaderet socialistiske Grenada under Bishop. De havet ingenting gjort?

  Og i Nicaragua og mellemamerika startede han narko import for at få penge til at føre en ulovlig krig imod den socialistiske regering der?

  Også er vi slet ikke kommet til hans politik imod Cuba? Den store Fidelito løslod dog fangerne der, og fik de mest forfærdelige cubanere sendt afsted til Miami..Sådan gør man hovedrent. Alt skrammel til USA. DK kunne gøre det samme?

  AF LISBETH SØRENSEN – 11. JANUAR 2018 15:31
  “Trump er en enmands hær der blot benytter Tvitter, og han taler i vid udstrækning for det tavse flertal.”

  Trump taler for top 1% og mindretallet…Han er endda ret så ærlig om det, modsat gængse borgelige politikere som set i DK og USA, som lyver om alt de foretager sig. Han er plutokraternes repræsentant, på et niveau som ikke er set i den vestlige verden siden det 19 århundrede.

  AF LISBETH SØRENSEN – 11. JANUAR 2018 16:13
  “Og mens manden i Det Hvide Hus har travlt med at trække USA ud af globale forpligtelser, er andre i fuld gang med at udfylde det opståede vakuum, først og fremmest det fremstormende Kina med Putins Rusland i hælene. Demokratierne er truet. Verden er af lave..”

  Præcist kernen af problemet her med Trumps protektionisme. Kina og Rusland er ved at overtage alt indflydelse i Afrika, Asien og stillehavsøerne-landende.

  Folk som Niels B, Lau, Allan der ønsker at liberalistiske fascistdiktaturer som Rusland-Kina skal lede verden, de to lande har fx. verdensrekord i ulighed med 73% i Kina og 71% i Rusland , af værdier ejet af top 1%, er u-Danske og u-vestlige. Mon de overhovedet er Danskere?

  AF LISBETH SØRENSEN – 11. JANUAR 2018 20:03
  “Vidste I, at USA før / under Trump administrationen samarbejdede / stadig samarbejder med terroristerne i verden?”

  Korrekt naturligvis. Men Erdogan samarbejder jo også sammen med alle de indvandrersmuglere fra Tyrkiet der forsøger at overbefolke Europa med muslimer som ødelægger Europa, vores ateistiske model, samfund og i fremtiden sammenhængskraft? Bliver aldrig jobs til disse i fremtiden. Robotterne er allerede ved at overtage de fleste jobs. . Kvinderne får ikke lov at gå på arbejde. Og de får alle uddannelserne, især de højeste, over de muslimske mænd? Generelt totalt tidsspilde af Danske resourcer istedet for at satse på Etniske Danskeres uddannelse.

  Derfor en stram indvandringspolitik imod alle lande nu, og satsning på etniske Danskere.

  Putin som USA er med til at forøge problemerne her, da de godt ved at alt det ravage de laver i mellemøsten kommer til at gå udover EU, via indvandrer, da vi er verdens største økonomi, selv uden UK. Drejer sig altså om at ødelægge EU for USA og Amerikanerne. Værd at erindre at de arbejder sammen her imod EU. For vi er konkurrenter, ikke blinde venner…Men får tit den følelse at UEJ er blind her? Som resten af højrefløjen, når den blindt støtter USA? USA og Rusland er ens i deres anti-EU interesser..De samarbejder endda her.

  AF LISBETH SØRENSEN – 11. JANUAR 2018 20:15
  Trump er den ældste præsident nogensinde. Hvis han overlever 2 perioder vil han være 80 år da. Måske kan Danmark lære af dette og verden, og sætte aldersgrænser for politikere? Måske 70 år?

  Vi så det samme i Bertil Haarder, fx. i teateret? Rent trumpetisk opførelse. Der må indføres en tidsgrænse her.

  AF NIELS PETER LEMCHE – 12. JANUAR 2018 22:44
  JØRN STRAND NIELSEN, hvis du googler det, finder du et hav af sådanne undersøgelser af Trumps popularitet, men procentdele fra 37 til langt over halvtreds. Siger mest noget om disse opinionsmålinger.

  AF LISBETH SØRESEN – 12. JANUAR 2018 23:14
  AF LISBETH SØRENSEN – 11. JANUAR 2018 20:52
  “Man fristes til at tro, at ondsindede hackere har erobret Ellemanns kanal til omverdenen.”

  Velkendt at Russerne, Israelerne og Amerikanerne har trolde fabrikker der i tusindvis af falske debattører spreder deres gylde mod EU…

  Men Eu er naturligvis også en kaptialistisk organisation. Det bedste ville være at EU blot blev et fælles forsvar, men med interne love mht fri bevægelse mv. Og ellers samarbejdet økonomisk når i hvert enkelt lands interesse.

  AF LISBETH SØRENSEN – 11. JANUAR 2018 20:55
  “Hvad er der i øvrigt galt med Trump Twitter udtalelser? Manden skriver det, han mener! Mere end hvad mange andre politikere gør . . . .”

  Enig mht. bedre med en åben nazist, end en skuffe en af slagsen som Breivik. Når en nazist ikke får lov at ytre sig, først da bliver han-de rigtig farlige. Ihvertfald når han er almindelig borger. Spørgsmålet er når man er blevet Præsident? Og altså har mulighed for virkelig at have indflydelse? Nazister burde nok forbydes adgang til præsidentposten derover ja.

 7. Af LISBETHH SØØRENSEN

  -

  “Så kom LISBEEETH SØØØØREEENSEN på banen igen – og bloggen endte vanen tro i (hendes?) bodegasnak!”

  Såvel som NJH, i hans evindelige opmunting til mere indvandringl især fra muslimske lande, som han jo er tilgift ind i?

 8. Af LISBETHH SØØRENSEN

  -

  “Af Jan Petersen – 13. januar 2018 0:56”

  Men jan og hans konspirationsterorier har altid fri ytringsfrihed? Ja, os saglige må kæmpe for at få et ord forbi sensor. Ikke ham.

 9. Af LISBETHH SØØRENSEN

  -

  “Bortset fra det siger han hvad folk allerede ved, problemet er at de politisk korrekte ikke tåler sandheden, fordi de skabte sumpen med deres neoliberale pladderhumanistiske meninger, som er årsagen til den vestlige verdens forfald.”

  Jeg tror du udmærkede selv ved at dette er noooonsens.. Og altså normalt i højre…

  De poltiske korrekte er røde, er ikke eliten generelt, og kan altså ikke være neoliberale da de aldrig støtter denne ageren..Tværtimod…Er ligeom George Orwell, der beskrev det bedste samfund som ikke mere end 1-10 i fattig imod rig. Hvis bare dette i dag? Han var eliten, men villig til at dele og og ønsket en bedre verden!

 10. Af Jan Petersen

  -

  Uffe – jeg tror, der er en russisk hacker på spil på din blog. Den den Putin troldefabrik . . . griner . . . eller muligvis Berlingske WordPress software der virker helt ude i hegnet !

 11. Af Jan Petersen

  -

  Helt ærligt, så er det unægtelig svært at tage det her total useriøse FIS seriøst. Så jeg holder mig til god gammel sort humor !

 12. Af LISBETHH SØØRENSEN

  -

  Jan , med hans konspirationteorier om at ingen fly fløj ind i tårnene, er vist første ofre? Ihvertfald i et tænkende samfund. Men ja, du har ret, du består, jeg forsvinder. Kritik mod borgerligheden toleres ikke. Kvindehad vinder over mandehad…Manglende fornuft over sund fornuft…Den borgerlige ageren. Altid! Status quo.!..Ønsket om om det 15 århundrede!…mv..

 13. Af Niels Larsen

  -

  “vad der ikke er muligt i Danmark, lykkes i USA, hvilket ikke mindst skyldes, at hvor amerikanske politikere stort set uden undtagelse har solid erhvervserfaring, har hovedparten af de danske politikere ingen.”

  https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE10199611/usa-har-faaet-en-skattereform-danmark-har-ikke/

  Nøjagtigt som jeg har beskrevet det. Har du fået det læst, UEJ? Ellers så gør det og få lidt virkelighed ind under huden.

 14. Af Finn Bjerrehave

  -

  Danmark er af lave,de langskæggedes parti som ikke har fast flertal kritiseres konstant for manglende resultater, og kritikken dækker kun over DF snyder sine vælgere samt Dansk politik ved ikke at gå i regering, efter valgsejr.
  Danmark er af lave, 2 politifolk tilsidesætter grundloven og Tibets flag forstyrrer ikke handel med Kina til 20 milliarder, og Kineserne læser ikke danske aviser., og alle politikerne ånder lettet op, vi er nemlig en Politistat.
  Nu gider jeg ikke mere, jeg skal nemlig have 2 klik med musen.
  Nak & Æd. Finn Vig

 15. Af bo nielsen

  -

  Bortset fra at fi l tre t opsluger langt de fleste seriøse indlæg, mens l is be th søøørensen bare kan brede sig, så er der vist ingen redigering her. Vores folkestyre og ytringsfrihed er kørt ud på et sidespor af konvertitter, galninge, rødstrømper og skinhellige hyklere. Om lidt får vi samme tilstande som i malmø og hele Sve rige. Se “Sverige er fortabt” og “Begår Frankrig selvmord?”

 16. Af bo nielsen

  -

  Bortset fra at fi l tre t opsluger langt de fleste seriøse indlæg, mens l is be th søøø rensen bare kan brede sig, så er der vist ingen redigering her. Vores folkestyre og ytringsfrihed er kørt ud på et sidespor af konvertitter, galninge, rødstrømper og skinhellige hyklere. Om lidt får vi samme tilstande som i malmø og hele Sve rige. Se “Sverige er fortabt” og “Begår Frankrig selvmord?”

 17. Af b niel

  -

  At verden er af lave og på en farlig kurs, kan bl.a. ses af udviklingen på atomoprustningens område. Flere og flere lande får ato mvåben. Nu har også nord korea atomraketter, og diktator kim har en “atomknap” på sit bord. Før eller siden vil atom bom ber komme i forrykte magthaveres eller te rr or gruppers besiddelse. Man var alt for længe om at skride ind mod na zi ster ne, det kostede 50 millioner døde, og 300 millioner tragiske skæbner. Måske man også har tøvet alt for længe overfor rødfa scisterne i nordkorea?

 18. Af Søren Hansen

  -

  L i s.. b e t… h må være ansat hos Berlingske til til skræk og advasel for, at de blå skal holde sig på den smalle sti, eller så har trollen har taget UEJ. Berlingskes IT sikkerhed ligger på 0, ser det ud til.

 19. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Tidligere, danske udenrigsministre har naturligvis også som nu almindelige borgere lov til at ytre sig i medierne. Men mens Uffe Ellemann – som op til folkeafstemningen i 1992 – fortsat ikke har nogen erkendelse og accept af folkelige, politiske bevægelser, så har Per Stig Møller her på bladet haft et par gode analyser af sådanne bevægelser i bl.a. USA og UK. Uanset Per Stig Møllers øgenavn, så er disse analyser – i alt fald efter min vurdering – de hidtil mest ædruelige analyser af det folkelige opgør med den liberale-økonomiske elite rundt omkring i vores vestlige demokratier. I øvrigt sammen med Kasper Støvring, som også her på bladet har bidraget med flere, gode udenrigspolitiske analyser, herunder forleden om “den terapeutiske stat”. Samt ikke at forglemme Marie Krarup fine rejsebeskrivelser/analyser fra Ukraine. Og det er vel i det hele taget end akademisk trend, at det er konservative intellektuelle, som de sidste par år har bidraget med andet end mainstream analyser, samt at sådanne analyser produceres udenfor vores ellers ganske velvoksne, samfundsvidenskabelige institutter, hvis målsætning blot synes at udsprøjte end uendelig strøm af forvaltnings-DJØF’ere kodet til missionering af det liberal-økonomiske tankesæt helt ud på den mest ydmyge institution i udkantsDanmark.. Men som i den munkemarxistiske tid er det vel næppe fremmende for karrieren at forsøge en anden tilgang til forståelse af bl.a. Trump, Brexit og Ukraine, end hvad der anses for stuerent på institutgangen. Er der dog snart ikke flere konservative lektorer, samt måske en sovende VS’er, som snart kunne driste sig til en prut. .

Kommentarer er lukket.