Verden er af lave

Af Uffe Ellemann 112

Hvis man er træt af alle de negative historier om præsident Trump, som kolporteres af amerikansk og europæisk presse, så kan man gå til hestens egen mund – ved at abonnere på præsidentens helt private twitter-konto: @realDonaldTrump. Den er skrevet af ham selv i de tidlige morgentimer, hvor han reagerer på det verdensbillede, han danner sig ved at have flere tv-kanaler kørende med Fox News og lignende…

Hans tweets er skræmmende læsning. Sprogtonen er vulgær, og synspunkterne ofte så outrerede, at man fristes til at tro, at ondsindede hackere har erobret præsidentens kanal til omverdenen. Men desværre: Det er the real stuff… Og i amerikansk presse har man moret sig med at opgøre, hvor mange usandheder, der på den måde er sat i omløb.

De mange udgydelser tegner et billede af et USA, som slet ikke svarer til det, jeg er vokset op med. Jeg har aldrig rynket på næsen af det hæderkronede begreb ”american exceptionalism”. Men med Donald Trump i Det Hvide Hus har begrebet fået en ny klang.

Ronald Reagan yndede at krydre sine store taler med henvisninger til ”The Shining City on the Hill” – et bibelsk billede, han havde hentet fra puritaneren John Winthrop, en af de første pilgrimmes ledere, der beskrev det Amerika, han håbede på at kunne være med til at skabe. I sin afskedstale fra Det Ovale Værelse i november 1989 brugte Reagan igen billedet af ”den skinnende by på bjerget”, der i hans vision var det fyrtårn, som ledte alle frihedselskende mennesker på vej, og hvis døre var åbne for alle, som ønskede at leve i frihed.

Find talen på YouTube, og bliv mindet om, at der er et andet Amerika end det vulgære ”America First”, som Trumpisterne udbasunerer.

I disse dage kommer der hele tiden nye historier om Trump-regimet med udgangspunkt i den skandalebog, der ser ud til at blive årtiets bestseller i USA – ”Fire and Fury” – hvor det ene oplag efter det andet rives ud af boghandlerne, og hvor Nettet flyder over med piratkopier. En frygtelig gang snask at læse – helt på linje med præsidentens egne udgydelser. Og selv om man holder sig for næsen, og nægter at tro på alt det, der står i bogen – så er præsidentens egne reaktioner og udgydelser endnu mere skræmmende som dokumentation for den form for ”exceptionalisme”, der ikke har til huse i en ”shining city”…

Hvis man skal trøste sig med, at intet i denne verden er så galt, at det ikke er godt for noget, så har det Trump’ske præsidentskab mindet os europæere om, hvor vigtigt amerikansk lederskab er for den globale stabilitet – samt at vi ikke uden videre kan tage den amerikanske sikkerhedsgaranti som en given ting. I årevis har vi diskuteret byrdefordelingen i den atlantiske alliance, uden at det har rokket væsentligt ved europæernes vilje til at øge deres bidrag til egen sikkerhed. Det er heldigvis bragt i skred, især i Østersøregionen, hvor Danmark efterhånden er det eneste land, som ikke for længst har reageret på den nye sikkerhedspolitiske virkelighed med at afsætte flere midler til det fælles forsvar.

I disse dage, hvor danske soldater tager til Estland på den vigtigste mission for dansk forsvar i det sidste halve århundrede, er der grund til at minde om denne virkelighed – og de krav, den stiller til os. Krav, som endnu ikke er indløst. Men som forstærkes af usikkerheden omkring USA’s politiske lederskab.

Vi skal dog også huske på, at der er et andet USA – selv om det har vanskeligt ved at komme til orde overfor den Trump’ske flodbølge. Der er i den amerikanske kongres politikere i begge lejre, som stadig hylder de begreber, der gjorde USA ”stort”. Og der er i USA’s forsvar ledere, som lever op til soldatens fornemste opgave: At handle så professionelt, at man undgår krig.

Men – som det er udtrykt af en tidligere amerikansk efterretningschef – den største trussel mod USA’s sikker sidder i Det Hvide Hus.

Den vigtigste begivenhed på den globale scene i det sidste år har været, at USA på en række områder trak sig ud af sin rolle som global leder. Handelsaftaler er skrottet, klimaaftaler hældt ned ad brættet og alliancer svækket.

Der er desværre ikke meget som tyder på, at det bliver anderledes i år. Og mens manden i Det Hvide Hus har travlt med at trække USA ud af globale forpligtelser, er andre i fuld gang med at udfylde det opståede vakuum, først og fremmest det fremstormende Kina med Putins Rusland i hælene. Demokratierne er truet. Verden er af lave..

112 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  UEJ. Er der virkeligt et andet USA der har svært ved at komme til orde overfor den Trumps flod bølge…?

  Hvilken flodbølge?

  Trump er en enmands hær der blot benytter Tvitter, og han taler i vid udstrækning for det tavse flertal. MSM har da ikke problemer med at komme til orde, ej heller Black lives matters, Metoo etc Sandheden er vist snarere at der stadig er håb for USA, imodsætning til Europa. Og ja verden er af lave, og du har haft chancen!

 2. Af niels peter lemche

  -

  USA bygger på en række idealer, som blev nedfældet i frihedserklæringen, og for en stor dels vedkommende er indlagret i forfatningen. Disse idealer kom i centrum i oplysningstiden, ikke mindst pga. det idealistiske tankearbejde, som tiden ledende mænd med en række konger i spidsen var i gang med inden for frimureriet, som de i et meget stort tal tilhørte, med i USA Benjamin Franklin og George Washington i spidsen. Jeg forstår, at der nyligt er udkommet en dansk afhandling om denne forenings betydning for den danske udvikling i 1700- og 1800-tallet.

  Det her hører til rygraden i den vestlige civilisation, selv om i dag der ikke er så mange af de egentlige ledende personer, der længere hører hjemme her. Det betyder, at vi allerede har vores idealer, og at vi egentlig “blot” skal til at finde dem frem igen. Der er noget, der tyder på, at det er man igang med i Frankrig og Tyskland. Specielt Frankrig er på vej. England halter efter på grund af BREXIT, denne tåbelighed, som det bliver næste generations opgave at annullere, hvilket jo nok sker, når enegangen har bragt dem ud i det samme uføre, som var årsag til, at de for halvtreds år siden havde så travlt med at blive en del af Europa.

  Putin er en skrigemåge (det lyder endnu bedre på svensk), der fortvivlet forsøger at skubbe det ud i fremtiden, som ligger for hans dør, det europæiske Ruslands undergang. Men som rotten, der er trængt op i hjørnet, er han farlig for sine omgivelser, indtil det sker. Kineserne, som har deres traditionelle afsky for alt, hvad der ligger nord for muren, skal han nok ikke regne med. Skal de holde ham oppe, kommer det til at koste land i Sibirien.

 3. Af Jens Lindgaard

  -

  Verden var af lave og de fleste blev enige om at finde den klogeste at spørge hvad de dog skulle gøre. En konkurrence blev udskrevet, spørgsmålene var svære. Først blev halvdelen sorteret fra, så halvdelen af resten og så fremdeles til den klogeste var fundet. Og man spurgte “Verden er af lave, hvad skal vi gøre?”. Den klogeste svarede “Jeg ved det ikke, det er de fleste der bestemmer”.

 4. Af niels peter lemche

  -

  Og Lau, og har UEJ ikke benyttet chancen. Der er jo en grund til, at alle Putins skriverkarle får så travlt med at svine ham til, når som helst han skriver en blog. Jeg tror ikke balterne er særlig enige i din betragtning over, hvad han lavede.

 5. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Europa burde juble over, at Trump ikke længere vil opretholde imperiet. Det åbner for muligheder, som Europæerne ikke har haft i mange år. Jeg håber, at Europa viser sig voksent nok til at gribe chancen og få kontrol over det fremtidige Europas selvstændige udvikling.

  Med Merkel og Macron har EU fremragende visionære humanistiske ledere, noget som USA fuldstændigt mangler. Sammen med en lang række andre europæiske personligheder vil de kunne skabe en fredelig og demokratisk fremtid – hvis de får lov.

  Det er ikke kun Trump og hans vælgere, der indikerer, at imperiet har startet den store nedtur. Grufulde massemyrderier – ikke mindst – kirke- og skoleskydninger i USA og overgreb mod andre stater demonstrerer en grundlæggende dysfunktionalitet, som berettiger navn af ondskabens imperium.

  Hvis Europa ikke vil med på nedturen, så må vi sprænge lænkerne og løsrive os. Vi har ingen interesse i at blande os i amerikanske forhold, og vi må kræve, at USA trækker sig ud af Europa, hvor de absolut intet har at gøre. Vi kan selv, og nu vil vi selv. Det amerikansk producerede og dygtigt vedligeholdte skel mellem Øst- og Vesteuropa skal fjernes. Der må ikke være grænser mellem europæere.

  Kun europæere kan – med europæiske metoder og midler – løse europæiske udfordringer. Hidtil er det lykkedes for amerikanerne at forværre forholdene. Derfor skal de ud. At de også vil det selv, burde gøre det let. Hvis det ikke sker ender vi i noget frygteligt, som vi har prøvet før.

 6. Af lisbeth sørensen

  -

  Trump er blot som borgerlige er flest. At han bruger et mere bramfrit sprog end disse betyder ikke det store. Det er samme politik og agenda. Det er forfriskende at han fortæller den borgelige historie og agenda på et rent og ærligt sprog dog.

  Derfor er mange forfinet borgerlige imod ham. De ved godt at dettte gør ondt på de blå løgne de udstikker. selv i USA hvor befolkningen er langt dummere end i DK. som Trumps mållinger også afspejler med 32% positive blot nu. Lavest for en Amerkansk Præsident nogensinde.

 7. Af lisbeth sørensen

  -

  “Trump er en enmands hær der blot benytter Tvitter, og han taler i vid udstrækning for det tavse flertal.”

  Trump taler for top 1% og mindretallet…Han er endda ret så ærlig om det, modsat gængse borgelige politikere som set i DK og USA, som lyver om alt de foretager sig. Han er plutokraternes repræsentant, på et niveau som ikke er set i den vestlige verden siden det 19 århundrede.

 8. Af Anders Nielsen

  -

  Fl. Lau, det er strengt taget ikke nødvendigt, at du kommenterer alt, og hvad din helt unødvendig uforskammethed mod UEJ angår, fortæller den blot noget om din egen mangel på viden og udsyn. Trump virker uhyggeligt smalsporet og tarvelig, men om der i virkeligheden er stor forskel på hans og Obamas politik er ikke nemt at sige og viser, at der er andre end præsidenterne, der bestemmer.

  Det nytter heller ikke noget at tro, at vore værdier blot skal støves af. Der skal revideres hist og pist med større respekt for de enkelte staters suverænitet og uden de mere eller mindre hemmelige agendaer. Der er gået storhedsvanvid i EU og menneskerettighederne, og begge dele trækker os ud i kviksandet.

 9. Af Henrik Thor Christensen

  -

  UEJ er Trump-hader som så mange andre af hans slags i det politiske establishment, og det af den simple grund at Trump blev valgt af det amerikanske folk, hvorved han skubbede førnævntes kandidat til side. Trump er en gadedreng som er totalt uegnet til posten, men han er folkets kandidat, det folk som Washington, helt på linie med Christiansborg, ikke vil lytte til og forøvrigt er bedøvende ligeglade med mellem valgene til den dysfunktionelle attrap, som kaldes det repræsentative demokrati….

 10. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Og mens manden i Det Hvide Hus har travlt med at trække USA ud af globale forpligtelser, er andre i fuld gang med at udfylde det opståede vakuum, først og fremmest det fremstormende Kina med Putins Rusland i hælene. Demokratierne er truet. Verden er af lave..”

  Præcist kernen af problemet her med Trumps protektionisme. Kina og Rusland er ved at overtage alt indflydelse i Afrika, Asien og stillehavsøerne-landende.

  Folk som Niels B, Lau, Allan der ønsker at liberalistiske fascistdiktaturer som Rusland-Kina skal lede verden, de to lande har fx. verdensrekord i ulighed med 73% i Kina og 71% i Rusland , af værdier ejet af top 1%, er u-Danske og u-vestlige. Mon de overhovedet er Danskere?

 11. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Problemet med at efterleve Nato-kravene er så helt klart, at vi i Forsvarsudvalget så tydeligt har fremtrædende medlemmer, der er Putins lydige og villige redskaber. Det gør så ikke så meget, bare vi ved det; men der er ikke nogen grund til at give Putin flere informationer end højest nødvendigt for, at han fortsat kan dumme sig.
  Det er vi så langt fra ene om. Trumps Putin-korruption er et fremtrædende eksempel.

  Der er imidlertid andre faktorer, der spiller ind:

  1) Jeg er så ganske enig i, at den opgave de 200 mand skal på det næste år i Estland er endog meget væsentlig. Det er imidlertid kun i begrænset omfang en kampopgave, de skal på. Det, der skal øves er logistikken. Det er spørgsmålet her – ikke om kampvogne, dem har vi såmænd klar – men lastbiler til at holde tropperne forsynet.
  At jeg så formoder, at man tager min idé om at anvende de gamle M113 som terrængående lastbiler op. Andre kan naturligvis have fået samme idé og der er ikke nogen copyright – og slet ingen penge i det.
  Som PMV er M113 håbløst forældet; men sætter man noget, der minder om en motor i den og nye gummibånd i stedet for bælterne, så er det en udmærket lastbil. Den er beskyttet mod artilleriild og håndvåben; men først og fremmest når den frem når alt andet må give op, hvad vi igennem snevintre har konstateret.
  Den egentlige beskyttelse ligger i at rykke frem i spredt orden. Det er formentlig det, man først og fremmest skal øve.
  Ben Hodges erklærede sig lodret uenig i vurderingen af, at de baltiske lande kunne lægges ned på en weekend (ok 72 timer). Forudsætningerne i Rand Corporations regnestykke er på 2 år blevet totalt forældede. TOTALT.

  Det betyder ikke, at der ikke er noget, der skal øves og falde på plads; men situationen i de baltiske lande er langt fra den samme som da Fogh overlod tøjlerne til Stoltenberg og den grundlæggende planrevision.
  Det er så ikke min vurdering; men Ben Hodges.

  Specielt det, at briterne formentlig kommer med deres Challenger-kampvogne. Russerne har altid sat deres bedste materiel overfor briterne. En Challenger vejer 60-70 tons og det meste af det er Chopham og Dorset panser (hvad det er, ved jeg ikke – for det er højt klassificeret), Jeg ved end ikke om der er uran legeringer, men det ville ikke overraske mig – det er så sindssygt hårdt. Ikke så hårdt som diamant; men ikke meget galt – og en hel del mere temperaturbestandigt.
  Dertil kommer at briterne rammer det, de sigter på – første gang.
  Reelt har russerne ikke noget at stille op imod en bataljon Challenger. De er også rimeligt beskyttede mod atomvåben.

 12. Af Paul Bischoff

  -

  Trump er det bedste eksempel på at enhver (med penge nok) kan blive præsident i USA. Og det er egentlig ikke betryggende at nogle mener, at Trump repræsenterer det tavse flertal. Siden Bush Jr. blev præsident er der åbnet op for sædernes forfald i USA, i hvert tilfælde hvad angår kandidater til præsidentembedet. Det er ikke studenterhuen der trykker.

 13. Af Niels Larsen

  -

  PAUL BISCHOFF

  Man bliver næppe milliardær uden at have andet end grød i hovedet…

 14. Af Matthias Nissen

  -

  Jeg kan kun være enig med UE. Trump er ultra Konservativ og kapitalist til fingerspidserne.
  Nogen skal betale for muren, de øgede militærudgifter og ikke mindst de u-financerede skatte lettelser primært til de rigeste. We do not care eller bedre Trump does not care,, tryner alle med vilde påstande og afpresning, truer med sanktioner osv specielt rettet mod de fattigeste lande. FN passer ham ikke, måske pga den delvis (vetoret) demokratiske opbygning, At underskudet vokser ekstremt generer ham ikke, han kommer næppe til at betale regningen, det bliver vel de kommende generationer. Valgmøderne viste en personlighed med en ubeskrivelig arrogance.Han er FARLIG for verdensfreden, uberegnelig, impulsiv og nærtagende ikke just en verdens mand.

 15. Af Paul Bischoff

  -

  Niels Larsen, jo, hvis man arver dem. Desuden, så kan det at tjene penge ofte svært at forene med det at tjene sit land. Det kræver ikke meget intellekt at misbruge og udnytte andre mennesker, bare kig lidt på slaveskibsejerne og plantageejerne. Det var før værdibaseret ledelse.

 16. Af Flemming Lau

  -

  Lemche, UEJ og Erhard bød Sovjet og det venstreorienterede parnas modstand, i en grad at de røde fik nervøse træninger, bare ved at høre deres navne. Det har UEJ modtaget berettiget ros for.

  Men hvem kunne vide at han var så kulturliberal, at indvandrer spørgsmålet blev fortiet som det blev. Bor han i en ghetto eller i en periferi af samme…? Måske! men det er en “ghetto” hvis meridian indkomst, muliggør etableringen af et ” Gated Community” hvis eller når det skulle blive aktuelt. Og jeg kan kun høre disrespekt mod dem der åbner munden og fortæller om situationen, på gadeplan. Og hvad med dem der forulemper brandfolk, ordensmagten og vore sårbare hjemmehjælpere…? Man opretter selvfølgeligt et kadet brandkorps for de utilpassede!

  Så er det jeg spørger om fidusen, ved ensidigt at byde russeren trods, mens man lader bagdøren stå åben, så en invasiv kultur kan tage for sig af retterne. Men hvorom alting er, så er der nu trods alt en bevidsthed om at antallet betyder noget! Det var dæleme også på tide!

 17. Af Paul Bischoff

  -

  Tænk sig at nogle vælgere tror at halen kan logre med hunden.

  Det er resultaterne der tæller, og indtil nu er det temmelig tyndt med resultater.

 18. Af niels peter lemche

  -

  SVEND JENSEN , der er kun ët krav til en politiker, at vedkommende skal opføre sig ordentlig. Det burde alle fløje kunne være enige om.

  Trump er i færd med at ødelægge USA. Hvordan? Jo, ved at begrave middelklassen. Intet land overlever uden en sådan middelklasse, og slet ikke et demokratisk samfund.

  Det med anstændighed vejer ret tungt i USA. Den eneste konspirationsteori, jeg har lidt tilovers for, var, at det var mafiaen der myrdede Kennedy, fordi han ikke holdt sin bror væk fra den. Familien havde klare forbindelser til den irske mafia (Kennedys far). Når det ikke blev opklaret, kunne det være fordi Hoover regnede embedet for vigtigere end manden i det. Men måske bare en teori som så mange andre. Trump besudler imidlertid det embede, som har fået betroet. Han kan overleve så længe, hans vælgere tror på ham, men heller ikke længere, og gad vide, om han kan overleve, hvis han viser sig at være i lommen på Putin. De patriotiske amerikanere — og det er de — vil vende sig imod ham med alt, hvad de har.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Anders Nielsen, hvem har ansat dig som los moderatus..? Det at have et såkaldt internationalt udsyn, er ikke ensbetydende med at kaste vrag på sit fædreland.. Og hvad UEJ’s sarthed angår, så plejer han ikke at tage anstød af hvad en arrig anden klasses husmand, har at sige. Vi er jo en uddøende “race”……. måske!

 20. Af David Bo Jensen

  -

  Vi har en elite af mennesker, der indtil Trump har styret verden, pressen og gennem påvirkning af enkelte lande deres regimer. Nu kommer Rusland og viser det kan de også. Når USA fortsætter sin indblanding her og der og alle vegne, så har Rusland vist at de kan sikre, at det største røvhul bliver valgt i USA. Dette burde give anledning til eftertænksomhed.
  Jeg støtter hverken Putin eller Trump, men hvis man vil fjerne Trump, så skal man tage ham alvorligt. De mennesker der har stemt på Trump, hader den før omtalte elite, og går man dem ikke i møde, så vil dette cirkus fortsætte. Jeg mener således, at den negative kampagne imod ham kan give bagslag. Trumpanerne elsker at eliten hader ham.
  I øvrigt er EU en større trussel imod Danmark end Rusland, eftersom EU blander sig i den danske lovgivning. Det gør Rusland ikke endnu, så måske skal vi samarbejde mere med Rusland som modvægt imod EU.

 21. Af Paul Bischoff

  -

  At samarbejde med russerne kræver en tilpasning til russisk tankesæt, noget der slet ikke bekommer vore demokratiske traditioner. En tilpasning den anden vej er utænkelig. Vi har historisk set meget mere til fælles med den anglofile verden end vi nogensinde får med den russiske.

 22. Af hr...j.. hA....

  -

  “The United States is extremely lucky that no honest, charismatic figure has arisen. Every charismatic figure is such an obvious crook that he destroys himself, like McCarthy or Nixon or the evangelist preachers. If somebody comes along who is charismatic and honest this country is in real trouble because of the frustration, disillusionment, the justified anger and the absence of any coherent response.
  -Noam Chomsky

 23. Af David Bo Jensen

  -

  Vi kan have et pragmatisk samarbejde med mange lande. Det er ikke ensbetydende med, at vi sympatiserer med deres regimer. Rusland har før hjulpet os imod svensk ekspantisme de kunne måske igen hjælpe os imod EUs ekspantisme. Men ok der er andre muligheder i horisonten, nu hvor UK melder sig ud af EU.

 24. Af hr..J.. ha...

  -

  “When fascism comes to America, it will be wrapped in the flag and carrying a cross.”
  – Sinclair Lewis

 25. Af hr..j.. ha...

  -

  “If we define an American fascist as one who in case of conflict puts money and power ahead of human beings, then there are undoubtedly several million fascists in the United States.”
  -Henry A. Wallace

 26. Af Erik Meistrup

  -

  Meget rigtigt; men der bør også være mere fokus på de ødelæggelser Trumps administration faktisk er i gang med.
  – Et hav af nye og meget konservative dommere, der sidder på livstid
  – fjernelse af miljøregler
  – tilladelse til at ødelægge natur- og indianerreservater for fimaer på jagt efter hurtig profit
  – manglende anerkendelse af videnskabelige rapporter både på miljø- og klimaområdet men åbenbart også på helbreds- og sygdomsområdet.
  – kynisk undergravelse af sundhedsreformen, der vil sende millioner af fattige amerikanere tilbage til ingen fast sundhedsordning
  – en skattereform, der vil markant styrke uligheden i USA (der i forvejen er stor)

 27. Af Paul Bischoff

  -

  “At sydkoreas præsident i går morges takkede Trump for at have sat gang i dialogen mellem Sydkorea og Nordkorea”. Det kaldes for ironi. De har sikkert tænkt: “Shit, vi er helt alene om det her projekt”.

 28. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu tror jeg ikke, at man skal tage Trump så højtideligt igen.

  Det er for mig at se kun et spørgsmål om timing inden, han bliver fjernet. Om det bliver på grundlag af kriminel aktivitet eller konstateret demens iht. forfatningens 25 tilføjelse er i øjeblikket uklart.

  Robert Mueller nærmere sig dagligen Trumps familie med tiltaler for kriminel aktivitet. Personalet flygter fra det Hvide Hus, hvorfor der sker: Ingenting, Hvad den norske statsminister snakker med ham om i disse dage er uvist. Der kommer blot det sædvanlige lirum-larum ud.

  Min formodning er, at det vil vare indtil midtvejsvalget her i år, hvor jeg tror republikanerne får en katastrofe til både hus og senat.

  Man skal have en ny formand for Repræsentanternes Hus, fordi det skal være en demokrat,

  Mike Pence vil sandsynligvis blive fjernet først på en eller anden løgnehistorie.
  Det man skal lægge mærke til er, at Orrin Hatch IKKE GENOPSTILLER, hvorfor nr. 4 i rækken ikke længere tilhører mormon-mafiaen.

  Det, der formentlig sker er, at Trumps bagland (som er som Dansk Folkepartis uvaskede hob herhjemme) bliver væk fra stemmeurnerne.

  I mellemtiden kommer der til at ske: Ingenting.

  Den vedtagne skattereform vil formentlig blive trillet lige så stille og roligt tilbage.

 29. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Angående President Trump: Så har U.S.A. har ikke fortjent en person af hans kaliber som president; men de er til en stor del selv skyld i, at det hænde, da de ikke har reformeret deres politik til, at følge det moderne samfunds udvikling!

  En ting som var godt, som Trump gjorde var, at han fik sat fokus på vore forsvarsudgifter og, at der forhåbentligt nu bliver investeret tilstrækkeligt på dette område, og det er ikke småpenge der behøves, men to cifferede miliard beløb!

  Vores indkøb af F35 fly er blevet en vittighed, da vi har bestilt 27 og og behovet ligger på mindst 54, med tanke på Grønland, hvor optrapningen af konfrontationerne af det Artiske område, er anseelige, så bliver vi hen af vejen bliver nødt til, at have en eskradrille fast stationeret der oppe!
  Yderligere bliver der behov af 3 nye misilbærende fregatter, 1 til Færøerne, 1til Østgrønland, og 1 til Vest grønland, samt et antal korvetter, som inspekssionsskibe!

  Til sammenlignning kan vi se at Norge har bestilt 56 nye F35 fly, samt de er igang med udvidelse af deres maritime forsvar!

  Ud over, at tænke på Grønland, som er vores ansvar, så trænger artilleriet til en gevaldig saltvandsindsprøjtning med nye kanoner, og luftforsvaret mangler et missilforsvar!
  Med hensyn til kampvogne,så er der kommet en ny Leopard, som er lige hvad vi kunne bruge!

  Man bør også huske på, at et regiment kan nedlægges på kort tid; men, at genetablere et regiments kampkraft tager hen mod 10 år!

  Sverige og Danmark har reduceret deres forsvar gennem de sidste15 år katastrofalt, nærmast kriminelt!
  Findland derimod har ikke reduceret deres forsvar, da de aldrig har haft tillid til Rusland, og har idag et velfungerende stærkt forsvar!

  Man lægger nu op til en mindre opgradering af Dansk forsvar hvilket er fuldstændigt utilstrækkeligt, da vi oven i de traditionelle udgifter har fået “Cybertrusler” oven i!

  Omregnet i penge er der på nuværende tidspunkt brug for minst 20 milliarder! Har i ikke pengene så lån!!!!

  Det er af allerstørste vigtighed, at der nu kommer penge på bordet, og de 20 milliarder der nu er brug for, har i jo allerede tjent flere gange ved besparelser på forsvaret!

  Se, at bliv lidt mere realistiske, og udvis “Holger”, med medløbere af banen!
  Mvh.

 30. Af Jan Petersen

  -

  Sådan helt generelt, er præsident Trump vel en “pain in the ass” for alle traditionelle magthavere, der – i en valgkamp lover ét – og når de er valgt . . . gør det stik modsatte. Trump gennemfører stort set det valgprogram, han gik til valg på. Hatten af for det!

  Som med alle amerikanske præsidenter – og øvrige magthavere – er der plusser og minusser. Men indtil videre synes jeg nu, det kører OK for Trump . . . . !

 31. Af Helge Nørager

  -

  Vdr. Trump, jeg synes det er utroligt at ønsker om at se hans selvangivelse er forstummet,

  Specielt efter at han med den nye skattelov, tildeler sig selv ret meget mere.

 32. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Ellemann
  Ronald Reagan minder mig utrolig meget om Donald Trump hvad angår intelligens . Dog skal det siges, at Reagan lyttede til sine rådgivere og læste manuskriptet op, hvor Donald Trump skriver sit eget…

  ps. Hvor mange folkevalgte regeringer fik Ronald Reagan omstyrtet i Sydamerika?
  Eller hans opførsel der var 1 minut fra den 3 verdenskrig (operation appel archer.)
  “Visse historikere har på den baggrund hævdet, at Able Archer 83 var det tætteste, verden har været på en egentlig atomkrig.[2] Denne udlægning af hændelsen støttes af den mangeårige CIA-medarbejder (og senere CIA-chef og forsvarsminister) Robert Gates’ erindringer.[3]”
  https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH7uCnwdDYAhWJ1SwKHXL6CIcQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FAble_Archer_83&usg=AOvVaw3vi27rkEjT7pP1VDpW662k

  Ps. Hvornår kan vi forvente en russisk invasion mod Sverige?
  Bare så man er lidt på forkant med det og kan nå at tage den sidste bus!

 33. Af Uffe Ellemann

  -

  Reagan kunne godt selv skrive sine manuskripter. Det er dokumenteret af de forskere, som har beskrevet hans præsidentskab. Så kan vi ikke blive fri for den slags ukvalificerede nedsættende bemærkninger…

 34. Af Paul Bischoff

  -

  Vi kan ikke forvente en russisk invasion af Sverige som sådan. Hvad vi derimod godt kan forvente os er en strategisk besættelse af Gotland, der jo i sagens natur er en del af Sverige. Rusland vil ikke være blege for at indtage Estland og Letland om de finder det muligt. De to landes selvstændighed har i særdeleshed været en stor torn i siden på Rusland siden Sovjetunionen sprak. Og en kortvarig besættelse af Gotland vil besværliggøre en overførsel af NATO materiel og mandskab fra Norge.

 35. Af David Bo Jensen

  -

  @Af Ib Kyv

  “Det besynderlige er, at blogskribenterne, der kommenterer omskæring, stort set kun tillader debatspammere med irelevante komentarer, at “kommentere” deres indlæg i dag.”

  Jamen du er den eneste, der kommenterer omskæring her. Har Uffe Ellemann kommenteret dette emne nogen sinde?

 36. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er Trump største problem vel – politisk bias fake news mainstream medier – som i øvrigt også er vort største problem for en seriøs debat. Med mindre man selv gider Google et par store alternative US medier – for at få en lidt anden . . . . og mere afbalanceret version af virkeligheden . . . .!

 37. Af Per Pedersen

  -

  Man fristes til at tro, at ondsindede hackere har erobret Ellemanns kanal til omverdenen.

 38. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  Når mainstream medier citerer Trump direkte eller gentager hans twitter, er det ren ‘fake news’.

  Manden er en patologisk løgner.

 39. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt vil det klæde blog kommentarsporet at høvle lidt vanlig fake navne shit og net trolderi ud . . . . !

 40. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Ellemann
  “Så kan vi ikke blive fri for den slags ukvalificerede nedsættende bemærkninger…”

  Ville du også have sagt det hvis du havde levet i El Salvador, Nicaragua, Grenada…
  Stak sine kollegaer i Hollywood og var informant for CIA…
  Eller var en russisk/ Østtysk pilot der sad i et bombefly og ventede på verdens undergang…
  Ronald Reagan var en god ven af mange diktatorer i latin Amerika og østen…

  “I sin afskedstale fra Det Ovale Værelse i november 1989 brugte Reagan igen billedet af ”den skinnende by på bjerget”, der i hans vision var det fyrtårn, som ledte alle frihedselskende mennesker på vej, og hvis døre var åbne for alle, som ønskede at leve i frihed.”
  Hvad var Reagan’s holdning til Nelson Mandela?
  https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7l_HC2dDYAhWmAJoKHe7gDnEQFghOMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fnews%2Fthe-fix%2Fwp%2F2013%2F12%2F07%2Fwhy-nelson-mandela-was-on-a-terrorism-watch-list-in-2008%2F&usg=AOvVaw2MA8nkac41JlYIQf2IWKm-

 41. Af stefan Jaeger

  -

  Europæerne bliver nødt til at opbygge/udbygge deres eget atomvåbenarsenal, europæerne bør i fællesskab udbygge Frankrigs atomvåbenarsenal og på den måde gøre sig mere uafhængig at amerikanerne uden at skabes flere atommagter, som vi vitterligt ikke har brug for.

 42. Af Niels Larsen

  -

  STEFAN JAEGER

  Så vil jeg da foretrække at samarbejde med briterne fremfor frøæderne, som stadig forekommer mig at være noget højrøvede.

  Så bliver vi heller ikke fedtet mere ind i den elendige union.

 43. Af Anders Nielsen

  -

  AF FLEMMING LAU – 11. JANUAR 2018 17:18
  Anders Nielsen, hvem har ansat dig som los moderatus..

  —–

  Ingen, og modsat dig sidder jeg heller ikke klistret til Berlingske for at kritisere andre deltagere halvt ihjel . Det ville blot hæve niveauet, hvis du forsøgte at lægge bånd på dig bare en gang i mellem, Jo mere du skriver,, jo mere er jeg at brække mig over I “Kristi stridsmænd”.

  Niels Juul Hansen er også uinteressant i sine ensidige opremsninger af Politikens meninger, og vi behøver ikke helle tiden at have at vide, at ‘Trump udviser sociopatiske træk, det kan sagtens se selv. Den hjernedøde kritik af Roald Reagan er mange gange tilbagevist, som UEJ da også er inde på. Hvad Lars Hedegaards beundrere angår, er de som sædvanlig trættende. Få har ødelagt så meget i den danske debat, som han har.med sit forstyrrede ego.

 44. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Anders Nielsen

  “Niels Juul Hansen er også uinteressant i sine ensidige opremsninger af Politikens meninger…”.

  Og Berlinske og Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, CNN, CNS, NBC, ABC, Guardian, Times og samtlige europæiske nydedsmidier.

  Hold dig bare til Fox News!

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  CBS…selvfølgelig

 46. Af Flemmimg Lau

  -

  Det er rent til grin at høre at Europæisk sikkerheds politik skal varetages af en udvidelse af de franske atom våben. Franskmændene har ikke det mod der skal til, for trykke på knappen til atom missilerne. Det havde Reagan og det har Trump og det kan i munkemarxister ikke lide! Det er vist ikke gået op for de røde lejesvende at en hel del i den vestlige verden hellere vil være døde end røde.

  Endvidere er det meget sigende at der stadigvæk findes lektorer, der hævder at Reagan var ubegavet og at hele æren for Murens fald ene og alene skyldtes Gorbatjov! Reagan forstod at sætte sig i respekt. I oktober ’83 knækkede han ryggen på de Cubanske soldater på Grenada, og fik stækket Nicaragua og El Salvador. Hans vision om et Stjernekrigs projekt SDI knækkede Sovjet mentalt.

  Og så havde Reagan humor. Hvem husker ikke da stod frem på skærmen og erklærede “Om 5 minutter bomber vi Sovjet sønder og sammen!” Det var dæleme afspænding der ville noget! Idag har vi ingen i Europa, der har format som Reagan og Thatcher, men desværre har vi en hel fra DDR og vestlige Marxister der har formået at få for megen indflydelse i EU idag. Det vil blive spændende at se om Visegradlandene og Østrig kan danne modvægt til denne 5 kolonnevirksomhed!

 47. Af Stefan Jaeger

  -

  Lisbeth Sørensen

  Uanset hvilken politisk kulør vi allesammen har

  Der Mensch bleibt Mensch

  Gute Nacht :-)

 48. Af Li.sbeth sørensen

  -

  ” Franskmændene har ikke det mod der skal til, for trykke på knappen til atom missilerne. Det havde Reagan og det har Trump og det kan i munkemarxister ikke lide”

  Ja, ja Lau…Tak fordi du deler dit store kristne mod til atomamageddon. Din våde drøm om armageddon før tid -HA- må du nu gerne beholde for dig selv og din sekt.

  Bliver undergangen for os alle. Selvom US nu starter med at producere hvad de kalder “brugbare mindre atomvåben” nu..

  EU er forsvarsløs indtil vi får et fælles EU atomvåbenforsvar. Amerikanerne-UK er en alliance nu, Russerne en anden, Kina en tredje..Ja selv imod Indien-Pakistan ville vi være forsvarsløse. Hvorfor skulle Frankrig være interesseret i at bruge deres atomvåben for os, hvis de kan redde sig selv? Næh, kun et fælles EU atomforsvar giver mening. Er eneste forsvar i denne verden også. Alle de fly og tanks er borgerlig overførelsesindkomst blot. Ikke sikkerhed.

  Murens fald skete kun på baggrund af Gorby..Deres økonomi var sønderskudt..Deres socialisme ikke ægte…Verden ved bedre næste gang, og kan studere fx. Cuba og fidelito..De endte dog med at få et værre system i Rusland via Putin og Yeltsin. Endnu værre end hvad de havet. Intet demokrati i Rusland. Verdens rekord i døde kritiske journalister fx. Rusland i dag, USA i morgen under Trump.

 49. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Der Mensch bleibt Mensch”

  Sagde Herr. H.itler..

  Forskellen mellem røde og blå…Tiltro til at mennesket kan blive bedre eller ikke!

 50. Af Jan Petersen

  -

  UEJ – dit blog kommentarspor er på vej ud i kloakken . . . . endnu engang !

Kommentarer er lukket.